بیوشیمی آزمایشگاهی (پایه، بالینی) بیوشیمی آزمایشگاهی (پایه، بالینی)

توضیحات

بیوشیمی، مطالعه فرآیندهای شیمیایی در جانداران زیستی است. بیوشیمی با ساختار و عملکرد اجزای سلولی مثل پروتیین‌ها، کربوهیدرات‌ها، لیپیدها، اسیدهای‌ نوکلییک و گونه‌های دیگر زیست‌مولکول‌ها سر و کار دارد و زیربنای زیست‌شناسی سلولی و مولکولی، زیست‌فناوری و علوم پزشکی را تشکیل می‌دهد., ,

هدف این کتاب علاوه‌بر ارایه دستورالعمل‌های آزمایشگاهی، درک مفاهیم پایه بیوشیمیایی با ذکر طریقه کار است. از اصلی‌ترین ویژگی‌های کتاب بیوشیمی آزمایشگاهی، می‌توان به واکنش‌های شیمیایی‌ای که برای هر آزمایش به منظور درک بهتر مفاهیم نوشته شده، اشاره کرد., ,

مفاهیم و مباحث کتاب بیوشیمی آزمایشگاهی (پایه، بالینی)

,

کتاب بیوشیمی آزمایشگاهی (پایه، بالینی) انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان در بیست و یک فصل ارایه شده که با ذکر روش کار برای هرکدام از مفاهیم پایه بیوشیمیایی، به درک بهتر خواننده کمک می‌کند. برای آنکه درک بهتری از مفاهیم این کتاب داشته باشید، سرفصل‌های آن را در لیست زیر برای شما آورده‌ایم., ,

· فصل اول: محلول‌سازی, ,

· فصل دوم: درک عمل بافر, ,

· فصل سوم: طیف‌سنجی, ,

· فصل چهارم: اسیدهای آمینه , ,

· فصل پنجم: پروتیین‌ها , ,

· فصل ششم: کربوهیدرات‌ها, ,

· فصل هفتم: لیپیدها, ,

· فصل هشتم: ژل الکتروفورز, ,

· فصل نهم: اسیدهای نوکلییک‌ها, ,

· فصل دهم: سنجش فعالیت آنزیمی , ,

· فصل یازدهم: بیوشیمی ویتامین‌‌ها, ,

· فصل دوازدهم: متابولیسم کربوهیدرات‌ها , ,

· فصل سیزدهم: متابولیسم و انرژی, ,

· فصل چهاردهم: متابولیسم اسیدهای آمینه و پروتیین‌ها , ,

· فصل پانزدهم: متابولیسم نوکلیوتیدها, ,

· فصل شانزدهم: متابولیسم لیپیدها, ,

· فصل هفدهم: بیوشیمی هورمون‌ها , ,

· فصل هجدهم: بیوشیمی سایر بافت‌ها و مواد زیستی , ,

· فصل نوزدهم: کشت سلول و بافت , ,

· فصل بیستم: مبانی بیوشیمیایی دو بیماری شایع, ,

· فصل بیست و یکم: تکنیک‌های ویژه در متابولیسم , ,

مطالعه کتاب بیوشیمی آزمایشگاهی برای چه کسانی مناسب است؟

,

کتاب بیوشیمی آزمایشگاهی (پایه، بالینی) برای استفاده دانشجویان گرایش‌های مختلف زیست‌شناسی، کشاورزی، پزشکی، داروسازی و علوم مشابه که در سطوح کارشناسی یا تحصیلات تکمیلی قرار می‌گیرند، منبع بسیار مناسبی محسوب می‌شود., ,

مای بوکت؛ بهترین فروشگاه تهیه کتاب بیوشیمی آزمایشگاهی

,

برای خرید کتاب بیوشیمی آزمایشگاهی (پایه، بالینی) می‌توانید از طریق فروشگاه آنلاین مای بوکت اقدام کنید. درحال حاضر علاوه‌بر امکان خرید نسخه فیزیکی و الکترونیکی کتاب بیوشیمی آزمایشگاهی، امکان کرایه نسخه ایبوک کتاب نیز برای بازه‌های 3 یا 6 ماهه فراهم است., ,

کافی است پس از تکمیل اطلاعات خود در سایت، نسبت به انتخاب گزینه دلخواهتان اقدام کنید. ,

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"id":"3795496","title":"بیوشیمی آزمایشگاهی (پایه، بالینی)","price":"۷۹‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۳۹‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۱۹‌,‌۷۵۰","rent_6_price":"۲۷‌,‌۶۵۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۷۹‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/3ebd9f27a17b64f2/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/3ebd9f27a17b64f2/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/3ebd9f27a17b64f2/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/3ebd9f27a17b64f2/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/3ebd9f27a17b64f2/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/3ebd9f27a17b64f2/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/3ebd9f27a17b64f2/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/3ebd9f27a17b64f2/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/3ebd9f27a17b64f2/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/3ebd9f27a17b64f2/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9786226271035","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۷","nobat_chap":"1","description":["<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-bidi-language: FA;\">بیوشیمی، مطالعه فرآیندهای شیمیایی در جانداران زیستی است. بیوشیمی با ساختار و عملکرد اجزای سلولی مثل پروتیین&zwnj;ها، کربوهیدرات&zwnj;ها، لیپیدها، اسیدهای&zwnj; نوکلییک و گونه&zwnj;های دیگر زیست&zwnj;مولکول&zwnj;ها سر و کار دارد و زیربنای زیست&zwnj;شناسی سلولی و مولکولی، زیست&zwnj;فناوری و علوم پزشکی را تشکیل می&zwnj;دهد.</span>","\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-bidi-language: FA;\"><span style=\"mso-spacerun: yes;\"> </span>هدف این کتاب علاوه&zwnj;بر ارایه دستورالعمل&zwnj;های آزمایشگاهی، درک مفاهیم پایه بیوشیمیایی با ذکر طریقه کار است. از اصلی&zwnj;ترین ویژگی&zwnj;های کتاب بیوشیمی آزمایشگاهی، می&zwnj;توان به واکنش&zwnj;های شیمیایی&zwnj;ای که برای هر آزمایش به منظور درک بهتر مفاهیم نوشته شده، اشاره کرد.</span>","\r","<h2 dir=\"RTL\" style=\"text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 107%; font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-bidi-language: FA;\">مفاهیم و مباحث کتاب بیوشیمی آزمایشگاهی (پایه، بالینی)</span></h2>\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-bidi-language: FA;\">کتاب بیوشیمی آزمایشگاهی (پایه، بالینی) انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان در بیست و یک فصل ارایه شده که با ذکر روش کار برای هرکدام از مفاهیم پایه بیوشیمیایی، به درک بهتر خواننده کمک می&zwnj;کند. برای آنکه درک بهتری از مفاهیم این کتاب داشته باشید، سرفصل&zwnj;های آن را در لیست زیر برای شما آورده&zwnj;ایم.</span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpFirst\" dir=\"RTL\" style=\"mso-add-space: auto; text-align: right; text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0cm 36.0pt 8.0pt 0cm;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-language: FA;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-bidi-language: FA;\">فصل اول: محلول&zwnj;سازی</span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" dir=\"RTL\" style=\"mso-add-space: auto; text-align: right; text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0cm 36.0pt 8.0pt 0cm;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-language: FA;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-bidi-language: FA;\">فصل دوم: درک عمل بافر</span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" dir=\"RTL\" style=\"mso-add-space: auto; text-align: right; text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0cm 36.0pt 8.0pt 0cm;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-language: FA;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-bidi-language: FA;\">فصل سوم: طیف&zwnj;سنجی</span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" dir=\"RTL\" style=\"mso-add-space: auto; text-align: right; text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0cm 36.0pt 8.0pt 0cm;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-language: FA;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-bidi-language: FA;\">فصل چهارم: اسیدهای آمینه </span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" dir=\"RTL\" style=\"mso-add-space: auto; text-align: right; text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0cm 36.0pt 8.0pt 0cm;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-language: FA;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-bidi-language: FA;\">فصل پنجم: پروتیین&zwnj;ها </span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" dir=\"RTL\" style=\"mso-add-space: auto; text-align: right; text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0cm 36.0pt 8.0pt 0cm;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-language: FA;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-bidi-language: FA;\">فصل ششم: کربوهیدرات&zwnj;ها</span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" dir=\"RTL\" style=\"mso-add-space: auto; text-align: right; text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0cm 36.0pt 8.0pt 0cm;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-language: FA;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-bidi-language: FA;\">فصل هفتم: لیپیدها</span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" dir=\"RTL\" style=\"mso-add-space: auto; text-align: right; text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0cm 36.0pt 8.0pt 0cm;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-language: FA;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-bidi-language: FA;\">فصل هشتم: ژل الکتروفورز</span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" dir=\"RTL\" style=\"mso-add-space: auto; text-align: right; text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0cm 36.0pt 8.0pt 0cm;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-language: FA;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-bidi-language: FA;\">فصل نهم: اسیدهای نوکلییک&zwnj;ها</span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" dir=\"RTL\" style=\"mso-add-space: auto; text-align: right; text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0cm 36.0pt 8.0pt 0cm;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-language: FA;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-bidi-language: FA;\">فصل دهم: سنجش فعالیت آنزیمی </span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" dir=\"RTL\" style=\"mso-add-space: auto; text-align: right; text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0cm 36.0pt 8.0pt 0cm;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-language: FA;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-bidi-language: FA;\">فصل یازدهم: بیوشیمی ویتامین&zwnj;&zwnj;ها</span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" dir=\"RTL\" style=\"mso-add-space: auto; text-align: right; text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0cm 36.0pt 8.0pt 0cm;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-language: FA;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-bidi-language: FA;\">فصل دوازدهم: متابولیسم کربوهیدرات&zwnj;ها </span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" dir=\"RTL\" style=\"mso-add-space: auto; text-align: right; text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0cm 36.0pt 8.0pt 0cm;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-language: FA;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-bidi-language: FA;\">فصل سیزدهم: متابولیسم و انرژی</span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" dir=\"RTL\" style=\"mso-add-space: auto; text-align: right; text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0cm 36.0pt 8.0pt 0cm;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-language: FA;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-bidi-language: FA;\">فصل چهاردهم: متابولیسم اسیدهای آمینه و پروتیین&zwnj;ها </span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" dir=\"RTL\" style=\"mso-add-space: auto; text-align: right; text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0cm 36.0pt 8.0pt 0cm;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-language: FA;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-bidi-language: FA;\">فصل پانزدهم: متابولیسم نوکلیوتیدها</span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" dir=\"RTL\" style=\"mso-add-space: auto; text-align: right; text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0cm 36.0pt 8.0pt 0cm;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-language: FA;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-bidi-language: FA;\">فصل شانزدهم: متابولیسم لیپیدها</span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" dir=\"RTL\" style=\"mso-add-space: auto; text-align: right; text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0cm 36.0pt 8.0pt 0cm;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-language: FA;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-bidi-language: FA;\">فصل هفدهم: بیوشیمی هورمون&zwnj;ها </span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" dir=\"RTL\" style=\"mso-add-space: auto; text-align: right; text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0cm 36.0pt 8.0pt 0cm;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-language: FA;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-bidi-language: FA;\">فصل هجدهم: بیوشیمی سایر بافت&zwnj;ها و مواد زیستی </span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" dir=\"RTL\" style=\"mso-add-space: auto; text-align: right; text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0cm 36.0pt 8.0pt 0cm;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-language: FA;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-bidi-language: FA;\">فصل نوزدهم: کشت سلول و بافت </span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" dir=\"RTL\" style=\"mso-add-space: auto; text-align: right; text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0cm 36.0pt 8.0pt 0cm;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-language: FA;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-bidi-language: FA;\">فصل بیستم: مبانی بیوشیمیایی دو بیماری شایع</span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpLast\" dir=\"RTL\" style=\"mso-add-space: auto; text-align: right; text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0cm 36.0pt 8.0pt 0cm;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-language: FA;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-bidi-language: FA;\">فصل بیست و یکم: تکنیک&zwnj;های ویژه در متابولیسم </span>","\r","<h2 dir=\"RTL\" style=\"text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 107%; font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-bidi-language: FA;\">مطالعه کتاب بیوشیمی آزمایشگاهی برای چه کسانی مناسب است؟ </span></h2>\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-bidi-language: FA;\">کتاب بیوشیمی آزمایشگاهی (پایه، بالینی) برای استفاده دانشجویان گرایش&zwnj;های مختلف زیست&zwnj;شناسی، کشاورزی، پزشکی، داروسازی و علوم مشابه که در سطوح کارشناسی یا تحصیلات تکمیلی قرار می&zwnj;گیرند، منبع بسیار مناسبی محسوب می&zwnj;شود.</span>","\r","<h2 dir=\"RTL\" style=\"text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 107%; font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-bidi-language: FA;\">مای بوکت؛ بهترین فروشگاه تهیه کتاب بیوشیمی آزمایشگاهی</span></h2>\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-bidi-language: FA;\">برای خرید کتاب بیوشیمی آزمایشگاهی (پایه، بالینی) می&zwnj;توانید از طریق فروشگاه آنلاین مای بوکت اقدام کنید. درحال حاضر علاوه&zwnj;بر امکان خرید نسخه فیزیکی و الکترونیکی کتاب بیوشیمی آزمایشگاهی، امکان کرایه نسخه ایبوک کتاب نیز برای بازه&zwnj;های 3 یا 6 ماهه فراهم است.</span>","\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-bidi-language: FA;\">کافی است پس از تکمیل اطلاعات خود در سایت، نسبت به انتخاب گزینه دلخواهتان اقدام کنید.</span><span lang=\"FA\" style=\"font-size: 9.0pt; line-height: 107%; font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\"> </span>",""],"pages_count":"558","keywords":"null","token":"3ebd9f27a17b64f2","created_at":"2019-06-15 15:05:00","updated_at":"2022-09-12 16:28:11","publisher_id":"147","deleted_at":null,"published_at":"2019-06-15 15:05:50","available_for_web":"1","publisher_title":"دانشگاه شهید باهنر کرمان","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":"کتاب بیوشیمی آزمایشگاهی (پایه، بالینی) با مطالعه ساختار و واکنش‌های مهم زیستی به شما برای درک بهتر حیات کمک می‌کند. این کتاب کاربردی را از فروشگاه مای بوکت خریداری و کرایه کنید.","meta_title":"خرید کتاب بیوشیمی آزمایشگاهی (پایه، بالینی) اثر دکتر ارسطو بدویی دلفارد و دکتر زهرا کرمی-مای بوکت","stock":"100","authors":[{"id":"1917008","title":"دکتر ارسطو بدویی دلفارد","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"دکتر ارسطو","lastname":"بدویی دلفارد","token":"b604172c17144133","created_at":"2019-01-24 15:58:38","updated_at":"2019-01-24 15:58:38","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"1917011","title":"دکتر زهرا کرمی","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"دکتر زهرا","lastname":"کرمی","token":"b2df47bbe2ef9417","created_at":"2019-01-24 15:58:51","updated_at":"2019-01-24 15:58:51","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1917008","title":"دکتر ارسطو بدویی دلفارد","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"دکتر ارسطو","lastname":"بدویی دلفارد","token":"b604172c17144133","created_at":"2019-01-24 15:58:38","updated_at":"2019-01-24 15:58:38","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"1917011","title":"دکتر زهرا کرمی","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"دکتر زهرا","lastname":"کرمی","token":"b2df47bbe2ef9417","created_at":"2019-01-24 15:58:51","updated_at":"2019-01-24 15:58:51","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"784180","file":"5d04c9d4ef3677.87420673.pdf","book_id":"3795496","toc":[{"page":0,"title":"title pages"},{"page":4,"title":"Biochemistry27.11.97"}],"created_at":"2019-06-15 15:05:01","updated_at":"2022-09-12 16:28:11","process_started_at":"2019-06-15 15:05:02","process_done_at":"2019-06-15 15:21:35","process_failed_at":null,"pages_count":"558","version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"30551fb287512d920cfc0b4c5092711dcffcf2d72450acafc5cf0f46d30f042f0dcaf34260ee6ca2c2811b7d57f5f9b2b040099ebef8ecd4e3cbf5a331730755","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۵۵۸"},"publisher":{"id":147,"title":"دانشگاه شهید باهنر کرمان","description":null,"token":"de980ab88f77d73f","slug":"uk"},"study_subjects":[{"id":"5710","title":"آزمایشگاه بیوشیمی","faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"a294e5374d14de8c","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:24:59","updated_at":"2019-06-15 15:05:50","study_fields":[{"id":"235","title":"زیست شناسی عمومی","degree_id":"7","token":"8a61e47f50869002","books_count":"223","created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2022-09-12 15:33:08","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]},{"id":"1660","title":" دبیری زیست شناسی","degree_id":"7","token":"6885bad4908f7605","books_count":"92","created_at":"2017-10-07 11:23:01","updated_at":"2022-08-24 10:54:59","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"5713","title":"آزمایشگاه بیوشیمی 1","faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"2a78b62bb8ccabe7","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:24:59","updated_at":"2019-06-15 15:05:50","study_fields":[{"id":"235","title":"زیست شناسی عمومی","degree_id":"7","token":"8a61e47f50869002","books_count":"223","created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2022-09-12 15:33:08","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"5716","title":"آزمایشگاه بیوشیمی 2","faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"4885e139a9253360","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:24:59","updated_at":"2019-06-15 15:05:50","study_fields":[{"id":"235","title":"زیست شناسی عمومی","degree_id":"7","token":"8a61e47f50869002","books_count":"223","created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2022-09-12 15:33:08","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"5719","title":"آزمایشگاه بیوشیمی پزشکی 1","faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"f4f2d5d00c54f848","type":"","books_count":"3","created_at":"2017-10-07 11:25:00","updated_at":"2019-06-15 15:05:50","study_fields":[{"id":"1030","title":"علوم آزمایشگاهی","degree_id":"7","token":"64f5d1a18313a690","books_count":"16","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-08-30 13:33:02","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"5722","title":"آزمایشگاه بیوشیمی پزشکی ۱","faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"e49bf4f94678e7e6","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:25:00","updated_at":"2019-06-15 15:05:50","study_fields":[{"id":"1033","title":" دامپزشکی","degree_id":"22","token":"930ed2bb9025f61d","books_count":"34","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-09-12 10:27:38","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"5725","title":"آزمایشگاه بیوشیمی پزشکی 2","faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"71216f3f1c52b4c6","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:25:00","updated_at":"2019-06-15 15:05:50","study_fields":[{"id":"1030","title":"علوم آزمایشگاهی","degree_id":"7","token":"64f5d1a18313a690","books_count":"16","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-08-30 13:33:02","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]}],"titleLink":"%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C--%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87%D8%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C-","ebook_price_en":"39500","urlify":"%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87%D8%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C","pages_count_fa":"۵۵۸","authorTitle":"دکتر ارسطو بدویی دلفارد, دکتر زهرا کرمی","tocStr":"title pages, Biochemistry27.11.97","url":"/preview/3ebd9f27a17b64f2/%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C--%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87%D8%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C-"}
{"toc":[{"page":0,"title":"title pages"},{"page":4,"title":"Biochemistry27.11.97"}],"pages_count":558,"version":"6.15.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"3ebd9f27a17b64f2","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"jpeg":"/storage/books/3ebd9f27a17b64f2/pages/2efd7e9939a60c3998390647cd906ec9.jpg","blurred":"/storage/books/3ebd9f27a17b64f2/pages/090988bf54567f50e9868fb6ad968fe1.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":1,"image":{"jpeg":"/storage/books/3ebd9f27a17b64f2/pages/dd50fb01965a048fe2db37f359da44f3.jpg","blurred":"/storage/books/3ebd9f27a17b64f2/pages/e8f96cc7513113b7cbeb10880faf951b.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":2,"image":{"jpeg":"/storage/books/3ebd9f27a17b64f2/pages/5134e6a4a42df5598464bc1c9d9fe253.jpg","blurred":"/storage/books/3ebd9f27a17b64f2/pages/9c07e6ed48e57611193503bcd11da30a.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0.38235,0.19962,0.23922,0.24695]},"elements":[{"words":[{"str":"٠٤٤","boundary":[0.6562745343137256,0.199617454506614,0.6823376992953433,0.2138328901126746],"dir":"rtl"},{"str":"انتشارات","boundary":[0.713697947879448,0.22082957003691706,0.7607796273946132,0.23504500564297764],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.6678710353506403,0.22082957003691706,0.7090410600213749,0.23504500564297764],"dir":"rtl"},{"str":"شهيد","boundary":[0.6325074608115324,0.22082957003691706,0.6632351309388755,0.23504500564297764],"dir":"rtl"},{"str":"باهنر","boundary":[0.6008562316021581,0.22082957003691706,0.6277243848311403,0.23504500564297764],"dir":"rtl"},{"str":"كرمان","boundary":[0.5621568639705882,0.22082957003691706,0.596236136636242,0.23504500564297764],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.56216,0.19962,0.76078,0.23505],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"بيوشيمي","boundary":[0.5248258946212442,0.44737488643530643,0.6168017419902945,0.47111466010954883],"dir":"rtl"},{"str":"آزمايشگاهي","boundary":[0.38235294117647056,0.44737488643530643,0.518983542858226,0.47111466010954883],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.5537107591346554,0.4923905005747477,0.562517885241273,0.514850918188384],"dir":"ltr"},{"str":"پايه،","boundary":[0.5104863769961129,0.4923905005747477,0.5537081476909658,0.514850918188384],"dir":"rtl"},{"str":"باليني","boundary":[0.44606848517495323,0.4923905005747477,0.5038709272998667,0.514850918188384],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.43725488725490197,0.4923905005747477,0.44606201336151957,0.514850918188384],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.38235,0.44737,0.6168,0.51485],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"دكتر","boundary":[0.5655189301470588,0.6474684900938094,0.6049333683823529,0.6652378082756275],"dir":"rtl"},{"str":"ارسطو","boundary":[0.5079638541819897,0.6474684900938094,0.5601178482996367,0.6652378082756275],"dir":"rtl"},{"str":"بدويي","boundary":[0.45045197782628676,0.6474684900938094,0.5027301122012957,0.6652378082756275],"dir":"rtl"},{"str":"دلفارد","boundary":[0.3945098198529412,0.6474684900938094,0.4452308115579088,0.6652378082756275],"dir":"rtl"},{"str":"دانشيار","boundary":[0.5574509865196078,0.6739101484929865,0.597047243960631,0.6869883681899561],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.5106139840089591,0.6739101484929865,0.5535376747170997,0.6869883681899561],"dir":"rtl"},{"str":"شهيد","boundary":[0.4769836365627843,0.6739101484929865,0.5067712051902353,0.6869883681899561],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.47021373460200006,0.6739101484929865,0.473260190484353,0.6869883681899561],"dir":"rtl"},{"str":"اهنر","boundary":[0.44514856925767676,0.6739101484929865,0.4699090890137647,0.6869883681899561],"dir":"rtl"},{"str":"كرمان","boundary":[0.4027451164215687,0.6739101484929865,0.44091738053218654,0.6869883681899561],"dir":"rtl"},{"str":"دكتر","boundary":[0.528086847954972,0.7135291056241123,0.5677766044577249,0.7312984238059306],"dir":"rtl"},{"str":"زهرا","boundary":[0.48575250896139704,0.7135291056241123,0.5228668494255603,0.7312984238059306],"dir":"rtl"},{"str":"كرمي","boundary":[0.4319607977941176,0.7135291056241123,0.48050897589614844,0.7312984238059306],"dir":"rtl"},{"str":"استاديار","boundary":[0.554507762254902,0.7399707640232895,0.6000388569070334,0.7530489837202592],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.5077838456220848,0.7399707640232895,0.5506255570486691,0.7530489837202592],"dir":"rtl"},{"str":"شهيد","boundary":[0.47393631917941587,0.7399707640232895,0.5035526568965946,0.7530489837202592],"dir":"rtl"},{"str":"باهنر","boundary":[0.44208042648806883,0.7399707640232895,0.4700935403606922,0.7530489837202592],"dir":"rtl"},{"str":"كرمان","boundary":[0.39980390931372545,0.7399707640232895,0.4380184853115982,0.7530489837202592],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.39451,0.64747,0.60493,0.75305],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"jpeg":"/storage/books/3ebd9f27a17b64f2/pages/6600e99898aba8286cde718f108fbfe0.jpg","blurred":"/storage/books/3ebd9f27a17b64f2/pages/85812c9f17f96621986a194f1c5e2bbb.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0.24373,0.22984,0.23882,0.19749]},"elements":[{"words":[{"str":"بدويي","boundary":[0.5425405596104868,0.22983851921312737,0.5702413037606735,0.241637382849491],"dir":"rtl"},{"str":"دلفارد","boundary":[0.5110232517731558,0.22983851921312737,0.5385578249865838,0.241637382849491],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5078167370672735,0.22983851921312737,0.5109316370672735,0.241637382849491],"dir":"ltr"},{"str":"ارسطو","boundary":[0.475518378102022,0.22983851921312737,0.5039846060566147,0.241637382849491],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.472159172219669,0.22983851921312737,0.47527407221966905,0.241637382849491],"dir":"ltr"},{"str":"٨٥١٣","boundary":[0.4398039276960784,0.22983851921312737,0.46846024424019606,0.241637382849491],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.4302619963235294,0.22983851921312737,0.43597264632352944,0.241637382849491],"dir":"ltr"},{"str":"بيوشيمي","boundary":[0.528431387254902,0.24756579288736977,0.5703756534313725,0.2593646565237334],"dir":"rtl"},{"str":"آزمايشگاهي","boundary":[0.4694117757352941,0.24756579288736977,0.5245414618163691,0.2593646565237334],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.46156864583333335,0.24756579288736977,0.46585926789215687,0.2593646565237334],"dir":"ltr"},{"str":"پايه","boundary":[0.44457906862745095,0.24756579288736977,0.4613502857230392,0.2593646565237334],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.4413725539215686,0.24756579288736977,0.44448745392156863,0.2593646565237334],"dir":"ltr"},{"str":"ب","boundary":[0.43512127479314905,0.24756579288736977,0.43759487185197254,0.2593646565237334],"dir":"rtl"},{"str":"اليني","boundary":[0.4099999975490196,0.24756579288736977,0.4348769689107961,0.2593646565237334],"dir":"rtl"},{"str":"/(","boundary":[0.4025974203431372,0.24756579288736977,0.4102472482843137,0.2593646565237334],"dir":"ltr"},{"str":"ارسطو","boundary":[0.36980393382352944,0.24756579288736977,0.3989068720588236,0.2593646565237334],"dir":"rtl"},{"str":"بدوييدلفارد","boundary":[0.31058823774509803,0.24756579288736977,0.36591814439338227,0.2593646565237334],"dir":"rtl"},{"str":"ગ","boundary":[0.3074509865196079,0.2448753293531013,0.31065750122549024,0.2566741929894649],"dir":"ltr"},{"str":"زهرا","boundary":[0.28470589093137255,0.24756579288736977,0.30356325122549016,0.2593646565237334],"dir":"rtl"},{"str":"كرمي","boundary":[0.2549019607843137,0.24756579288736977,0.28075257696078426,0.2593646565237334],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2523529387254902,0.24756579288736977,0.2548418049019608,0.2593646565237334],"dir":"ltr"},{"str":"كرما","boundary":[0.5504078450137868,0.26499002962979407,0.570114430694675,0.2767888932661577],"dir":"rtl"},{"str":"ن:","boundary":[0.5394140803079044,0.26499002962979407,0.5500261170726103,0.2767888932661577],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.5013725428921569,0.26499002962979407,0.535437944362745,0.2767888932661577],"dir":"rtl"},{"str":"شهيد","boundary":[0.4717646948529412,0.26499002962979407,0.4971438173808853,0.2767888932661577],"dir":"rtl"},{"str":"باهنر","boundary":[0.44529409926470587,0.26499002962979407,0.4678030451937558,0.2767888932661577],"dir":"rtl"},{"str":"كرمان","boundary":[0.413206512254902,0.26499002962979407,0.44137612568928875,0.2767888932661577],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.4099999975490196,0.26499002962979407,0.41311489754901964,0.2767888932661577],"dir":"ltr"},{"str":"انتشارات؛","boundary":[0.36372547549019607,0.26499002962979407,0.40618680410344016,0.2767888932661577],"dir":"rtl"},{"str":"تهران","boundary":[0.3343137107843137,0.26499002962979407,0.3597830761948034,0.2767888932661577],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.33200917769607846,0.26499002962979407,0.33449804387254906,0.2767888932661577],"dir":"ltr"},{"str":"ه","boundary":[0.3220067132352942,0.26499002962979407,0.3280227455882353,0.2767888932661577],"dir":"rtl"},{"str":"مراه","boundary":[0.3021568602941177,0.26499002962979407,0.32165552352941185,0.2767888932661577],"dir":"rtl"},{"str":"علم","boundary":[0.28215686887254904,0.26499002962979407,0.298302708243324,0.2767888932661577],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.27882353431372553,0.26499002962979407,0.2819384343137255,0.2767888932661577],"dir":"ltr"},{"str":"٧٩١٣","boundary":[0.24627451838235292,0.26499002962979407,0.2749308349264706,0.2767888932661577],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.24372549632352944,0.26499002962979407,0.24621436250000003,0.2767888932661577],"dir":"ltr"},{"str":"٨٥٥ص","boundary":[0.5347058909313724,0.28271730330403644,0.5702599648284314,0.29451616694040006],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.529610158739277,0.28271730330403644,0.5320990249157476,0.29451616694040006],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.5323529338235294,0.28271730330403644,0.5348418,0.29451616694040006],"dir":"ltr"},{"str":"مصور","boundary":[0.5012457230392157,0.28271730330403644,0.5256099860447304,0.29451616694040006],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.49803920833333337,0.28271730330403644,0.5011541083333334,0.29451616694040006],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.46595162009803914,0.28271730330403644,0.49398572009803915,0.29451616694040006],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.46274510539215685,0.28271730330403644,0.46586000539215683,0.29451616694040006],"dir":"ltr"},{"str":"نمودار","boundary":[0.43098038357843144,0.28271730330403644,0.4588910780962653,0.29451616694040006],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4282352965686274,0.28271730330403644,0.43072416274509795,0.29451616694040006],"dir":"ltr"},{"str":"انتشارات","boundary":[0.5309827016314338,0.3001415400464607,0.5701531178729837,0.31194040368282433],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.4927450821078431,0.3001415400464607,0.5270088031690534,0.31194040368282433],"dir":"rtl"},{"str":"شهيد","boundary":[0.46333331740196076,0.3001415400464607,0.48871243992990493,0.31194040368282433],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.45705079862512843,0.3001415400464607,0.4595243956839519,0.31194040368282433],"dir":"rtl"},{"str":"اهنر","boundary":[0.4368627585784313,0.3001415400464607,0.4568064927427754,0.31194040368282433],"dir":"rtl"},{"str":"كرمان؛","boundary":[0.4015686188725491,0.3001415400464607,0.4329136563112745,0.31194040368282433],"dir":"rtl"},{"str":"٠٤","boundary":[0.38313727328431374,0.3001415400464607,0.3976123968137255,0.31194040368282433],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3807843149509804,0.3001415400464607,0.383273181127451,0.31194040368282433],"dir":"ltr"},{"str":"978-622","boundary":[0.4501960600490196,0.316453872159091,0.501647976355649,0.3282527357954546],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5016607403913166,0.316453872159091,0.5063330903913166,0.3282527357954546],"dir":"ltr"},{"str":"6271-03","boundary":[0.5063354165497755,0.316453872159091,0.5575380168100932,0.3282527357954546],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5577517844571519,0.316453872159091,0.5624241344571519,0.3282527357954546],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.5625490306372549,0.316453872159091,0.5702752041666667,0.3282527357954546],"dir":"ltr"},{"str":"فيپا","boundary":[0.5533333198529412,0.3352930504631274,0.5701540422985354,0.34709191409949103],"dir":"rtl"},{"str":"زيستشيمي","boundary":[0.5129895600490195,0.35302032413736983,0.5702512858781279,0.36481918777373346],"dir":"rtl"},{"str":"--","boundary":[0.49760368750000006,0.35302032413736983,0.5090328009976132,0.36481918777373346],"dir":"ltr"},{"str":"دستنامههاي","boundary":[0.43629106243867605,0.35302032413736983,0.4938944634764883,0.36481918777373346],"dir":"rtl"},{"str":"آزمايشگاهي","boundary":[0.3770588149509804,0.35302032413736983,0.43232001823297167,0.36481918777373346],"dir":"rtl"},{"str":"Biochemistry","boundary":[0.3509803848039216,0.36918116666666667,0.43107346781936867,0.3809800303030303],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.43452542166624664,0.36918116666666667,0.43919777166624663,0.3809800303030303],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.43956423048977605,0.36918116666666667,0.44399227460742313,0.3809800303030303],"dir":"ltr"},{"str":"Laboratory","boundary":[0.44764705759803924,0.36918116666666667,0.5149099066482349,0.3809800303030303],"dir":"ltr"},{"str":"manuals","boundary":[0.5183758770717701,0.36918116666666667,0.5703968065754467,0.3809800303030303],"dir":"ltr"},{"str":"زيستشيمي","boundary":[0.5129838577282475,0.38817183550100615,0.5702512858781279,0.39997069913736977],"dir":"rtl"},{"str":"پزشكي","boundary":[0.4761268321078431,0.38817183550100615,0.5088590487438726,0.39997069913736977],"dir":"rtl"},{"str":"--","boundary":[0.4608502218137256,0.38817183550100615,0.47221044534313733,0.39997069913736977],"dir":"ltr"},{"str":"دستنامههاي","boundary":[0.3994450338694358,0.38817183550100615,0.45698565932714175,0.39997069913736977],"dir":"rtl"},{"str":"آزمايشگاهي","boundary":[0.34019608578431376,0.38817183550100615,0.3954739896637314,0.39997069913736977],"dir":"rtl"},{"str":"Medicine","boundary":[0.30254902573529413,0.40433267708333326,0.35987346853934415,0.4161315407196969],"dir":"ltr"},{"str":",","boundary":[0.3598756157590132,0.40433267708333326,0.36338751281783677,0.4161315407196969],"dir":"ltr"},{"str":"Biochemic","boundary":[0.3670521010531309,0.40433267708333326,0.4308316826248221,0.4161315407196969],"dir":"ltr"},{"str":"--","boundary":[0.434190888507175,0.40433267708333326,0.44374935615423383,0.4161315407196969],"dir":"ltr"},{"str":"Laboratory","boundary":[0.4474509742647059,0.40433267708333326,0.5148665144913721,0.4161315407196969],"dir":"ltr"},{"str":"manuals","boundary":[0.5183324849149074,0.40433267708333326,0.5700480320656427,0.4161315407196969],"dir":"ltr"},{"str":"كرمي","boundary":[0.5444336162951652,0.42332337432676376,0.5700823341815651,0.4351222379631274],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5412271015892828,0.42332337432676376,0.5443420015892828,0.4351222379631274],"dir":"ltr"},{"str":"زهرا","boundary":[0.5184128926049079,0.42332337432676376,0.5372702528990254,0.4351222379631274],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5152964418275122,0.42332337432676376,0.5184113418275123,0.4351222379631274],"dir":"ltr"},{"str":"١٦١٣","boundary":[0.4833333259803922,0.42332337432676376,0.5114528376072305,0.4351222379631274],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.4736820955882354,0.42332337432676376,0.47939274558823536,0.4351222379631274],"dir":"ltr"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.5358256159006858,0.44089913000858194,0.5699852564567519,0.45269799364494556],"dir":"rtl"},{"str":"شهيد","boundary":[0.5064203371955298,0.44089913000858194,0.5319777982536269,0.45269799364494556],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.5001203350451652,0.44089913000858194,0.5025939321039887,0.45269799364494556],"dir":"rtl"},{"str":"اهنر","boundary":[0.4802376773514094,0.44089913000858194,0.49987602916281226,0.45269799364494556],"dir":"rtl"},{"str":"كرمان","boundary":[0.4478746035596784,0.44089913000858194,0.4762595354032505,0.45269799364494556],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.44527885355967844,0.44089913000858194,0.447767719736149,0.45269799364494556],"dir":"ltr"},{"str":"انتشارات","boundary":[0.4019607843137255,0.44089913000858194,0.44130888297144316,0.45269799364494556],"dir":"rtl"},{"str":"٧٩٣١","boundary":[0.5413725612745098,0.4586264036828243,0.5700871051470588,0.47042526731918793],"dir":"rtl"},{"str":"٩ب٤ب","boundary":[0.5025490036764706,0.4586264036828243,0.5375380892156862,0.47042526731918793],"dir":"rtl"},{"str":"/","boundary":[0.4970588308823529,0.4575144990530302,0.5025862514705882,0.46931336268939383],"dir":"ltr"},{"str":"٥","boundary":[0.4896078296568628,0.4586264036828243,0.4967537767156863,0.47042526731918793],"dir":"rtl"},{"str":"/","boundary":[0.4864705772058824,0.4586264036828243,0.48961601544117644,0.47042526731918793],"dir":"ltr"},{"str":"٥١٤","boundary":[0.46490194240196075,0.4586264036828243,0.48655772647058826,0.47042526731918793],"dir":"rtl"},{"str":"QD","boundary":[0.4454901825980393,0.4575144990530302,0.4649393549019608,0.46931336268939383],"dir":"ltr"},{"str":"٨٧٠","boundary":[0.5484313590686275,0.4760506404252486,0.5700871051470588,0.4878495040616122],"dir":"rtl"},{"str":"/","boundary":[0.5452941066176471,0.4760506404252486,0.5484395448529412,0.4878495040616122],"dir":"ltr"},{"str":"٢٧٥","boundary":[0.5237254718137254,0.4760506404252486,0.545357994240196,0.4878495040616122],"dir":"rtl"},{"str":"٣٧٦٦٩٥٥","boundary":[0.5209803860294118,0.4937778856904001,0.5702831884803922,0.5055767493267637],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.24373,0.22984,0.5704,0.50558],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":":","boundary":[0.6011764681372549,0.22983851921312737,0.6036653343137255,0.241637382849491],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6011764681372549,0.24756579288736977,0.6036653343137255,0.2593646565237334],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6011764681372549,0.26499002962979407,0.6036653343137255,0.2767888932661577],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6011764681372549,0.28271730330403644,0.6036653343137255,0.29451616694040006],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6011764681372549,0.3001415400464607,0.6036653343137255,0.31194040368282433],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6011764681372549,0.31786881372070314,0.6036653343137255,0.32966767735706676],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6011764681372549,0.3352930504631274,0.6036653343137255,0.34709191409949103],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6011764681372549,0.35302032413736983,0.6036653343137255,0.36481918777373346],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6011764681372549,0.370596079819188,0.6036653343137255,0.38239494345555164],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6011764681372549,0.38817183550100615,0.6036653343137255,0.39997069913736977],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6011764681372549,0.4057476195919153,0.6036653343137255,0.4175464832282789],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6011764681372549,0.42332337432676376,0.6036653343137255,0.4351222379631274],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6011764681372549,0.44089913000858194,0.6036653343137255,0.45269799364494556],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6011764681372549,0.4586264036828243,0.6036653343137255,0.47042526731918793],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6011764681372549,0.4760506404252486,0.6036653343137255,0.4878495040616122],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6011764681372549,0.4937778856904001,0.6036653343137255,0.5055767493267637],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.60118,0.22984,0.60367,0.50558],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"سرشناسه","boundary":[0.7170588174019608,0.22983851921312737,0.7608402089517857,0.241637382849491],"dir":"rtl"},{"str":"ع","boundary":[0.7558805877354373,0.24756579288736977,0.7611331642060256,0.2593646565237334],"dir":"rtl"},{"str":"نوان","boundary":[0.7347191414387403,0.24756579288736977,0.755529398029555,0.2593646565237334],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7258359147288108,0.24756579288736977,0.7307373014935168,0.2593646565237334],"dir":"rtl"},{"str":"نام","boundary":[0.7099575234968226,0.24756579288736977,0.7222018647288109,0.2593646565237334],"dir":"rtl"},{"str":"پديدآور","boundary":[0.6709804166666667,0.24756579288736977,0.7061309394664917,0.2593646565237334],"dir":"rtl"},{"str":"مشخصات","boundary":[0.71568780334712,0.26499002962979407,0.760919164615873,0.2767888932661577],"dir":"rtl"},{"str":"نشر","boundary":[0.6947058884803922,0.26499002962979407,0.7118378384803922,0.2767888932661577],"dir":"rtl"},{"str":"مشخصات","boundary":[0.7156863867990986,0.28271730330403644,0.7609177480678514,0.29451616694040006],"dir":"rtl"},{"str":"ظاهري","boundary":[0.6790196286764706,0.28271730330403644,0.7119546382965192,0.29451616694040006],"dir":"rtl"},{"str":"فروست","boundary":[0.7272549044117648,0.3001415400464607,0.7607487875880574,0.31194040368282433],"dir":"rtl"},{"str":"شابك","boundary":[0.7341176200980393,0.31786881372070314,0.7611802224877451,0.32966767735706676],"dir":"rtl"},{"str":"وضعيت","boundary":[0.7262039978994457,0.3352930504631274,0.7611682493891575,0.34709191409949103],"dir":"rtl"},{"str":"فهرست","boundary":[0.6876625977386001,0.3352930504631274,0.7222318800915413,0.34709191409949103],"dir":"rtl"},{"str":"نويسي","boundary":[0.6537254926470589,0.3352930504631274,0.6836835014705883,0.34709191409949103],"dir":"rtl"},{"str":"موضوع","boundary":[0.7290196139705882,0.35302032413736983,0.7609778772058823,0.36481918777373346],"dir":"rtl"},{"str":"موضوع","boundary":[0.7290196139705882,0.370596079819188,0.7609778772058823,0.38239494345555164],"dir":"rtl"},{"str":"موضوع","boundary":[0.7290196139705882,0.38817183550100615,0.7609778772058823,0.39997069913736977],"dir":"rtl"},{"str":"موضوع","boundary":[0.7290196139705882,0.4057476195919153,0.7609778772058823,0.4175464832282789],"dir":"rtl"},{"str":"شناسه","boundary":[0.7307405588177726,0.42332337432676376,0.760973292476602,0.4351222379631274],"dir":"rtl"},{"str":"افزوده","boundary":[0.6994117291666666,0.42332337432676376,0.7269232794060079,0.4351222379631274],"dir":"rtl"},{"str":"شناسه","boundary":[0.7307405588177726,0.44089913000858194,0.760973292476602,0.45269799364494556],"dir":"rtl"},{"str":"افزوده","boundary":[0.6994117291666666,0.44089913000858194,0.7269232794060079,0.45269799364494556],"dir":"rtl"},{"str":"رده","boundary":[0.7455212587584005,0.4586264036828243,0.7610474463234799,0.47042526731918793],"dir":"rtl"},{"str":"بندي","boundary":[0.7172999331284343,0.4586264036828243,0.7416712938916724,0.47042526731918793],"dir":"rtl"},{"str":"كنگره","boundary":[0.6860784644607842,0.4586264036828243,0.7134652373793534,0.47042526731918793],"dir":"rtl"},{"str":"رده","boundary":[0.7455240538449756,0.4760506404252486,0.761050241410055,0.4878495040616122],"dir":"rtl"},{"str":"بندي","boundary":[0.7171735968137255,0.4760506404252486,0.7416976487534344,0.4878495040616122],"dir":"rtl"},{"str":"ديويي","boundary":[0.6854901776960785,0.4760506404252486,0.7135242776960785,0.4878495040616122],"dir":"rtl"},{"str":"شماره","boundary":[0.7330608990234624,0.4937778856904001,0.7610396484719918,0.5055767493267637],"dir":"rtl"},{"str":"كتابشناسي","boundary":[0.6782766767444212,0.4937778856904001,0.7292354482517741,0.5055767493267637],"dir":"rtl"},{"str":"ملي","boundary":[0.6562745343137256,0.4937778856904001,0.6743067061561859,0.5055767493267637],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.65373,0.22984,0.76118,0.50558],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"بيوشيمي","boundary":[0.709382881127451,0.5861335455692176,0.7608209135646447,0.5992117652661872],"dir":"rtl"},{"str":"آزمايشگاهي","boundary":[0.633834079099339,0.5861335455692176,0.7053609361491813,0.5992117652661872],"dir":"rtl"},{"str":")پايه،","boundary":[0.5996834276561143,0.5861335455692176,0.6301901661507132,0.5992117652661872],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.5928315464137736,0.5861335455692176,0.5958780022961265,0.5992117652661872],"dir":"rtl"},{"str":"اليني(","boundary":[0.5558823602941176,0.5861335455692176,0.5925438255804402,0.5992117652661872],"dir":"rtl"},{"str":"تأليف","boundary":[0.7302261886960159,0.6062841382187352,0.7607701099505263,0.6204995738247958],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7272259870314484,0.6062841382187352,0.7302246077422327,0.6204995738247958],"dir":"ltr"},{"str":"دكتر","boundary":[0.6963637928921568,0.6062841382187352,0.7228292364187032,0.6204995738247958],"dir":"rtl"},{"str":"ارسطو","boundary":[0.6571731764403621,0.6062841382187352,0.6918156965173383,0.6204995738247958],"dir":"rtl"},{"str":"بدويي","boundary":[0.6192718265507555,0.6062841382187352,0.6523791057135926,0.6204995738247958],"dir":"rtl"},{"str":"دلفارد","boundary":[0.5815641423589976,0.6062841382187352,0.6146911114772261,0.6204995738247958],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5778093989607445,0.6062841382187352,0.5815622739607446,0.6204995738247958],"dir":"ltr"},{"str":"دكتر","boundary":[0.54688217051472,0.6062841382187352,0.5730263229803524,0.6204995738247958],"dir":"rtl"},{"str":"زهرا","boundary":[0.5196460883641691,0.6062841382187352,0.5420990945343278,0.6204995738247958],"dir":"rtl"},{"str":"كرمي","boundary":[0.4835294093137255,0.6062841382187352,0.5149182017220123,0.6204995738247958],"dir":"rtl"},{"str":"ناشر","boundary":[0.7373578762457161,0.6274962243929775,0.760807380518365,0.6417116599990381],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7343576745811488,0.6274962243929775,0.737356295291933,0.6417116599990381],"dir":"ltr"},{"str":"انتشارات","boundary":[0.682603297762062,0.6274962243929775,0.7295567051870998,0.6417116599990381],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.6367206928625974,0.6274962243929775,0.6777624454432046,0.6417116599990381],"dir":"rtl"},{"str":"شهيد","boundary":[0.6013571183234896,0.6274962243929775,0.6320847884508326,0.6417116599990381],"dir":"rtl"},{"str":"باهنر","boundary":[0.5698758406707854,0.6274962243929775,0.5968548037337451,0.6417116599990381],"dir":"rtl"},{"str":"كرمان","boundary":[0.5311764730392157,0.6274962243929775,0.5652557457048695,0.6417116599990381],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5274037383143836,0.6274962243929775,0.5311566133143836,0.6417116599990381],"dir":"ltr"},{"str":"انتشارات","boundary":[0.47567595009957114,0.6274962243929775,0.5227867333811189,0.6417116599990381],"dir":"rtl"},{"str":"همراه","boundary":[0.44021644098240625,0.6274962243929775,0.47088310100719977,0.6417116599990381],"dir":"rtl"},{"str":"علم","boundary":[0.4156862892156863,0.6274962243929775,0.4356173294627984,0.6417116599990381],"dir":"rtl"},{"str":"نوبت","boundary":[0.7346691318230301,0.6485568219308564,0.7610606302458781,0.6627722575369172],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ","boundary":[0.7038665824204565,0.6485568219308564,0.7300700203034223,0.6627722575369172],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7008663807558891,0.6485568219308564,0.7038650014666734,0.6627722575369172],"dir":"ltr"},{"str":"اول","boundary":[0.6779617274668805,0.6485568219308564,0.6962493758226245,0.6627722575369172],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6742069840686274,0.6485568219308564,0.6779598590686274,0.6627722575369172],"dir":"ltr"},{"str":"٨٩٣١","boundary":[0.6349019816176471,0.6485568219308564,0.6695884806985295,0.6627722575369172],"dir":"rtl"},{"str":"تيراژ","boundary":[0.7358588327920184,0.6696174762869169,0.7608317209174155,0.6838329118929777],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7328586311274509,0.6696174762869169,0.7358572518382352,0.6838329118929777],"dir":"ltr"},{"str":"٠٠٥","boundary":[0.7025490551470588,0.6696174762869169,0.7284052601102943,0.6838329118929777],"dir":"rtl"},{"str":"نسخه","boundary":[0.6666666666666666,0.6696174762869169,0.6979332233186955,0.6838329118929777],"dir":"rtl"},{"str":"ليتوگرافي","boundary":[0.7071873797844895,0.6906780728778261,0.7609513527496936,0.7048935084838868],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6966687087067249,0.6906780728778261,0.7025739678979014,0.7048935084838868],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ:","boundary":[0.6632144840686274,0.6906780728778261,0.6921773888633579,0.7048935084838868],"dir":"rtl"},{"str":"همراه","boundary":[0.6276674115706415,0.6906780728778261,0.6585180360562194,0.7048935084838868],"dir":"rtl"},{"str":"علم","boundary":[0.6031372598039215,0.6906780728778261,0.6230683000510336,0.7048935084838868],"dir":"rtl"},{"str":"قيمت","boundary":[0.7289718805861359,0.7117386694687352,0.7610552825469203,0.7259541050747959],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7259716789215686,0.7117386694687352,0.7289702996323528,0.7259541050747959],"dir":"ltr"},{"str":"٠٠٠","boundary":[0.695419545189951,0.7117386694687352,0.7212757501531863,0.7259541050747959],"dir":"rtl"},{"str":",","boundary":[0.6915562915134804,0.7117386694687352,0.6953091665134804,0.7259541050747959],"dir":"ltr"},{"str":"٠٩٧","boundary":[0.6656862892156863,0.7117386694687352,0.6915424941789217,0.7259541050747959],"dir":"rtl"},{"str":"ريال","boundary":[0.6368627365196078,0.7117386694687352,0.6612779104983376,0.7259541050747959],"dir":"rtl"},{"str":"شابك:","boundary":[0.7259595220588234,0.7329508143550988,0.7609521495002297,0.7471662499611594],"dir":"rtl"},{"str":"٥","boundary":[0.7125490220588236,0.7329508143550988,0.7211585588235295,0.7471662499611594],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7054901874999999,0.7329508143550988,0.7123704583333332,0.7471662499611594],"dir":"ltr"},{"str":"٣٠","boundary":[0.6884313848039215,0.7329508143550988,0.7056642556678921,0.7471662499611594],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.6813604681372548,0.7329508143550988,0.6882407389705881,0.7471662499611594],"dir":"ltr"},{"str":"١٧٢٦","boundary":[0.6474509889705883,0.7329508143550988,0.6812837779756435,0.7471662499611594],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.6403921544117647,0.7329508143550988,0.647272425245098,0.7471662499611594],"dir":"ltr"},{"str":"٢٢٦","boundary":[0.6152941017156863,0.7329508143550988,0.6406214088541667,0.7471662499611594],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.6082353026960784,0.7329508143550988,0.6151155735294117,0.7471662499611594],"dir":"ltr"},{"str":"٧٨٩","boundary":[0.5825490012254901,0.7329508143550988,0.6082442372855392,0.7471662499611594],"dir":"rtl"},{"str":"ISBN","boundary":[0.5871723566176471,0.7516791741647431,0.6255070587036984,0.7647573938617127],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6256862720588235,0.7540114109460079,0.6286848927696078,0.7682268465520685],"dir":"ltr"},{"str":"978-622-6271-03-5","boundary":[0.6286274779411765,0.7516791741647431,0.7608607202233061,0.7647573938617127],"dir":"ltr"},{"str":"كليه","boundary":[0.7352119858286019,0.7894344196778467,0.7605587235643729,0.8025126393748163],"dir":"rtl"},{"str":"حقوق","boundary":[0.6979484356218004,0.7894344196778467,0.7315609988570945,0.8025126393748163],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.6689429757768645,0.7894344196778467,0.6943829979888743,0.8025126393748163],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.6197673070613314,0.7894344196778467,0.6653065996246936,0.8025126393748163],"dir":"rtl"},{"str":"شهيد","boundary":[0.5832828905867035,0.7894344196778467,0.6161200223799589,0.8025126393748163],"dir":"rtl"},{"str":"باهنر","boundary":[0.5506571199054447,0.7894344196778467,0.5793082176776962,0.8025126393748163],"dir":"rtl"},{"str":"كرمان","boundary":[0.5121328076915571,0.7894344196778467,0.5470962440355567,0.8025126393748163],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5020341502171787,0.7894344196778467,0.5084824818348258,0.8025126393748163],"dir":"rtl"},{"str":"انتشارات","boundary":[0.44704819990864414,0.7894344196778467,0.4983784031583552,0.8025126393748163],"dir":"rtl"},{"str":"همراه","boundary":[0.41159744962141986,0.7894344196778467,0.4434120220976759,0.8025126393748163],"dir":"rtl"},{"str":"علم","boundary":[0.3853508570586135,0.7894344196778467,0.4075693579547532,0.8025126393748163],"dir":"rtl"},{"str":"محفوظ","boundary":[0.3408701550245098,0.7894344196778467,0.38171467924764535,0.8025126393748163],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.31002478921568627,0.7894344196778467,0.3371324286841299,0.8025126393748163],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3064705906862745,0.7894344196778467,0.3098555416666667,0.8025126393748163],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.30647,0.58613,0.76106,0.80251],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"jpeg":"/storage/books/3ebd9f27a17b64f2/pages/11ba92453f3dd2055032c954f69a0a5e.jpg","blurred":"/storage/books/3ebd9f27a17b64f2/pages/0fac631c7d5456692552cbbd37930cab.jpg"},"info":{"width":595.44,"height":841.68,"margin":[0.21184,0.20002,0.21363,0.17216]},"elements":[{"words":[{"str":"فهرست","boundary":[0.4966313314523713,0.20001802570454322,0.5455051726454385,0.2131346495996102],"dir":"rtl"},{"str":"مطالب","boundary":[0.4525225043665188,0.20001802570454322,0.49261656206214843,0.2131346495996102],"dir":"rtl"},{"str":"پیشگفتار","boundary":[0.7232130861211876,0.23580359741825865,0.7863638317882573,0.24892022131332564],"dir":"rtl"},{"str":"23","boundary":[0.21305253258094853,0.23579078821523614,0.23038411930673114,0.24890741211030315],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................................................................................","boundary":[0.23038425366115814,0.23579078821523614,0.7187584307402928,0.24890741211030315],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7736983743114334,0.2564765372528751,0.7797612521832593,0.26959316114794213],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.779893860002687,0.2564765372528751,0.7862719333602041,0.26959316114794213],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7394045818344296,0.2564765372528751,0.7697120784629852,0.26959316114794213],"dir":"rtl"},{"str":"اول:","boundary":[0.7102513771328764,0.2564765372528751,0.7354264916176168,0.26959316114794213],"dir":"rtl"},{"str":"محلول","boundary":[0.6639361816471853,0.2564765372528751,0.7062366077426536,0.26959316114794213],"dir":"rtl"},{"str":"سازی","boundary":[0.6244625822920864,0.2564765372528751,0.6599862239559698,0.26959316114794213],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.7517789869676205,0.2761386638924532,0.7569889829369877,0.2892552877875202],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7571207846298534,0.2761386638924532,0.7658164718527475,0.2892552877875202],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7657866451699583,0.2761386638924532,0.7727394867660888,0.2892552877875202],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7726387209458551,0.2761386638924532,0.7813344081687491,0.2892552877875202],"dir":"ltr"},{"str":"واحدهای","boundary":[0.6967479510949885,0.2761386638924532,0.7472920865242509,0.2892552877875202],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.666359398092167,0.2761386638924532,0.6922795915625419,0.2892552877875202],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.6206375117560123,0.2761386638924532,0.6618756737336497,0.2892552877875202],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6033017600429934,0.2761386638924532,0.6161471471934045,0.2892552877875202],"dir":"rtl"},{"str":"آزمایشگاه","boundary":[0.5454621792288056,0.2761386638924532,0.5987487572215504,0.2892552877875202],"dir":"rtl"},{"str":"25","boundary":[0.21627703882842939,0.2761386638924532,0.233608625554212,0.2892552877875202],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................","boundary":[0.2334072282681714,0.2761386638924532,0.5409948945317747,0.2892552877875202],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7517934972457342,0.29556409873704975,0.7570034932151014,0.30868072263211677],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7571207846298534,0.29556409873704975,0.7658164718527475,0.30868072263211677],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7657866451699583,0.29556409873704975,0.7727394867660888,0.30868072263211677],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7726387209458551,0.29556409873704975,0.7813344081687491,0.30868072263211677],"dir":"ltr"},{"str":"محلولهای","boundary":[0.6863311836625016,0.29556409873704975,0.7473251377132876,0.30868072263211677],"dir":"rtl"},{"str":"غلظت","boundary":[0.6478402525863226,0.29556409873704975,0.6818347866550006,0.30868072263211677],"dir":"rtl"},{"str":"26","boundary":[0.21688163374983202,0.29556409873704975,0.2331605535402391,0.30868072263211677],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................","boundary":[0.23320569662770388,0.29556409873704975,0.49222262528550315,0.30868072263211677],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................","boundary":[0.49242576917909436,0.29556409873704975,0.6433855972054278,0.30868072263211677],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7271445653634286,0.31495389058193135,0.7323545613327959,0.32807051447699836],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7326850732231626,0.31495389058193135,0.7413807604460566,0.32807051447699836],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7414013166733843,0.31495389058193135,0.7483541582695149,0.32807051447699836],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7482533924492811,0.31495389058193135,0.7569490796721752,0.32807051447699836],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7569192529893859,0.31495389058193135,0.7638720945855165,0.32807051447699836],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7637713287652828,0.31495389058193135,0.7724670159881767,0.32807051447699836],"dir":"ltr"},{"str":"غلظت","boundary":[0.6884682251780196,0.31495389058193135,0.7226481683559278,0.32807051447699836],"dir":"rtl"},{"str":"برحسب","boundary":[0.6403360204218729,0.31495389058193135,0.6839998200905093,0.32807051447699836],"dir":"rtl"},{"str":"درصد","boundary":[0.6038845895472256,0.31495389058193135,0.6358456558592649,0.32807051447699836],"dir":"rtl"},{"str":"وزنی","boundary":[0.573273545613328,0.31495389058193135,0.599416230014779,0.32807051447699836],"dir":"rtl"},{"str":"26","boundary":[0.2160755071879618,0.31495389058193135,0.2323544269783689,0.32807051447699836],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................................","boundary":[0.23239957006583364,0.31495389058193135,0.573273545613328,0.32807051447699836],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7290204218729006,0.33434368242681306,0.7342304178422678,0.3474603063218801],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7342973263469031,0.33434368242681306,0.7429930135697971,0.3474603063218801],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7430135697971247,0.33434368242681306,0.7499664113932554,0.3474603063218801],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7498656455730216,0.33434368242681306,0.7585613327959155,0.3474603063218801],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7585315061131264,0.33434368242681306,0.765484347709257,0.3474603063218801],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7653835818890232,0.33434368242681306,0.7740792691119172,0.3474603063218801],"dir":"ltr"},{"str":"محلولهای","boundary":[0.6635016794303372,0.33434368242681306,0.724552062340454,0.3474603063218801],"dir":"rtl"},{"str":"مولار","boundary":[0.6313146580679834,0.33434368242681306,0.6590333198978906,0.3474603063218801],"dir":"rtl"},{"str":"26","boundary":[0.21688163374983202,0.33434368242681306,0.23359424963052533,0.3474603063218801],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................................","boundary":[0.2334072282681714,0.33434368242681306,0.6313122396882977,0.3474603063218801],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7056016391240091,0.35373347427169466,0.7108116350933763,0.3668500981667617],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7109196560526668,0.35373347427169466,0.7196153432755609,0.3668500981667617],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7195855165927717,0.35373347427169466,0.7265383581889023,0.3668500981667617],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7264375923686684,0.35373347427169466,0.7351332795915625,0.3668500981667617],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7351538358188902,0.35373347427169466,0.7421066774150208,0.3668500981667617],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.742005911594787,0.35373347427169466,0.750701598817681,0.3668500981667617],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7506717721348918,0.35373347427169466,0.7576246137310224,0.3668500981667617],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7575238479107886,0.35373347427169466,0.7662195351336826,0.3668500981667617],"dir":"ltr"},{"str":"تهیه","boundary":[0.6766221953513368,0.35373347427169466,0.7011703614134085,0.3668500981667617],"dir":"rtl"},{"str":"محلولهایی","boundary":[0.6074705092032782,0.35373347427169466,0.6721538358188902,0.3668500981667617],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5956043262125487,0.35373347427169466,0.6030021041157678,0.3668500981667617],"dir":"rtl"},{"str":"حجم","boundary":[0.562360472927583,0.35373347427169466,0.5910942960900167,0.3668500981667617],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5519033991670025,0.35373347427169466,0.5578735724842133,0.3668500981667617],"dir":"rtl"},{"str":"مولاریته","boundary":[0.5023991670025526,0.35373347427169466,0.5474350396345559,0.3668500981667617],"dir":"rtl"},{"str":"دلخواه","boundary":[0.46214684938868733,0.35373347427169466,0.497895563035829,0.3668500981667617],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4490755071879618,0.35373347427169466,0.45765994894531764,0.3668500981667617],"dir":"rtl"},{"str":"محلولهای","boundary":[0.38377119441085583,0.35373347427169466,0.44456778361911703,0.3668500981667617],"dir":"rtl"},{"str":"ذخیره","boundary":[0.3445015450759102,0.35373347427169466,0.37933991670025524,0.3668500981667617],"dir":"rtl"},{"str":"27","boundary":[0.21587397554749427,0.35373347427169466,0.23320556227327685,0.3668500981667617],"dir":"ltr"},{"str":".....................................","boundary":[0.23300416498723633,0.35373347427169466,0.3445015450759102,0.3668500981667617],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7056016391240091,0.37298069411771695,0.7108116350933763,0.38609731801278396],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7109196560526668,0.37298069411771695,0.7196153432755609,0.38609731801278396],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7195855165927717,0.37298069411771695,0.7265383581889023,0.38609731801278396],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7264375923686684,0.37298069411771695,0.7351332795915625,0.38609731801278396],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7351538358188902,0.37298069411771695,0.7421066774150208,0.38609731801278396],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.742005911594787,0.37298069411771695,0.750701598817681,0.38609731801278396],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7506717721348918,0.37298069411771695,0.7576246137310224,0.38609731801278396],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7575238479107886,0.37298069411771695,0.7662195351336826,0.38609731801278396],"dir":"ltr"},{"str":"تهیه","boundary":[0.6766221953513368,0.37298069411771695,0.7011703614134085,0.38609731801278396],"dir":"rtl"},{"str":"محلولهایی","boundary":[0.6074914684938869,0.37298069411771695,0.6721538358188902,0.38609731801278396],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5956252855031573,0.37298069411771695,0.6030230634063766,0.38609731801278396],"dir":"rtl"},{"str":"حجم","boundary":[0.5623814322181916,0.37298069411771695,0.5911152553806255,0.38609731801278396],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5519243584576112,0.37298069411771695,0.5578945317748221,0.38609731801278396],"dir":"rtl"},{"str":"مولاریته","boundary":[0.5024201262931614,0.37298069411771695,0.5474559989251646,0.38609731801278396],"dir":"rtl"},{"str":"دلخواه","boundary":[0.462167808679296,0.37298069411771695,0.4979165223264378,0.38609731801278396],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4490964664785705,0.37298069411771695,0.45768090823592633,0.38609731801278396],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.42480626091629714,0.37298069411771695,0.4446264946930001,0.38609731801278396],"dir":"rtl"},{"str":"ماده","boundary":[0.397235926373774,0.37298069411771695,0.4203379013838506,0.38609731801278396],"dir":"rtl"},{"str":"جامد","boundary":[0.3642516458417304,0.37298069411771695,0.39274902593040434,0.38609731801278396],"dir":"rtl"},{"str":"27","boundary":[0.2144632540642214,0.37298069411771695,0.2318248018272202,0.38609731801278396],"dir":"ltr"},{"str":"............................................","boundary":[0.23159344350396344,0.37298069411771695,0.3642443907026736,0.38609731801278396],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7517934972457342,0.3923704859625986,0.7570034932151014,0.4054871098576656],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7571207846298534,0.3923704859625986,0.7658164718527475,0.4054871098576656],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7657866451699583,0.3923704859625986,0.7727394867660888,0.4054871098576656],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7726387209458551,0.3923704859625986,0.7813344081687491,0.4054871098576656],"dir":"ltr"},{"str":"محلول","boundary":[0.7101135294907966,0.3923704859625986,0.7473251377132876,0.4054871098576656],"dir":"rtl"},{"str":"نرمال","boundary":[0.6752485556899099,0.3923704859625986,0.7056000268708853,0.4054871098576656],"dir":"rtl"},{"str":"28","boundary":[0.2118433427381432,0.3923704859625986,0.22917492946392584,0.4054871098576656],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................................................","boundary":[0.22897353217788524,0.3923704859625986,0.6752461373102243,0.4054871098576656],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7518808948004836,0.41176027780748026,0.7570005374177079,0.42487690170254727],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7571207846298534,0.41176027780748026,0.7658164718527475,0.42487690170254727],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7657866451699583,0.41176027780748026,0.7727394867660888,0.42487690170254727],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7726387209458551,0.41176027780748026,0.7813344081687491,0.42487690170254727],"dir":"ltr"},{"str":"کالیبره","boundary":[0.7088849926105064,0.41176027780748026,0.7473944645976085,0.42487690170254727],"dir":"rtl"},{"str":"کردن","boundary":[0.6734347709257019,0.41176027780748026,0.7044537148999059,0.42487690170254727],"dir":"rtl"},{"str":"28","boundary":[0.21305253258094853,0.41176027780748026,0.23041408034394734,0.42487690170254727],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................................................","boundary":[0.23018272202069057,0.41176027780748026,0.6734146177616552,0.42487690170254727],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.751880961977697,0.4311500696523619,0.7570909579470643,0.4442666935474289],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7571207846298534,0.4311500696523619,0.7658164718527475,0.4442666935474289],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7657866451699583,0.4311500696523619,0.7727394867660888,0.4442666935474289],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7726387209458551,0.4311500696523619,0.7813344081687491,0.4442666935474289],"dir":"ltr"},{"str":"محلول","boundary":[0.7098394464597607,0.4311500696523619,0.7472179228805588,0.4442666935474289],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.6818612118769313,0.4311500696523619,0.7054081687491602,0.4442666935474289],"dir":"rtl"},{"str":"استاندارد","boundary":[0.6278886201800349,0.4311500696523619,0.6773001477898697,0.4442666935474289],"dir":"rtl"},{"str":"29","boundary":[0.21426172242375385,0.4311500696523619,0.23159330914953646,0.4442666935474289],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................................................","boundary":[0.2313919118634959,0.4311500696523619,0.623452505710063,0.4442666935474289],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7286543732365981,0.45053986149724357,0.7337740158538224,0.4636564853923106],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7338942630659679,0.45053986149724357,0.7425899502888619,0.4636564853923106],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7426105065161897,0.45053986149724357,0.7495633481123202,0.4636564853923106],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7494625822920864,0.45053986149724357,0.7581582695149804,0.4636564853923106],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7581284428321913,0.45053986149724357,0.7650812844283218,0.4636564853923106],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.764980518608088,0.45053986149724357,0.7736762058309821,0.4636564853923106],"dir":"ltr"},{"str":"محلولهای","boundary":[0.6631308612118768,0.45053986149724357,0.7241489990595189,0.4636564853923106],"dir":"rtl"},{"str":"درصد","boundary":[0.6266794303372295,0.45053986149724357,0.6586404966492689,0.4636564853923106],"dir":"rtl"},{"str":"29","boundary":[0.21305253258094853,0.45053986149724357,0.23038411930673114,0.4636564853923106],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................................................","boundary":[0.23018272202069057,0.45053986149724357,0.6222279994625822,0.4636564853923106],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7286543732365981,0.4699296533421252,0.7337740158538224,0.4830462772371923],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7338942630659679,0.4699296533421252,0.7425899502888619,0.4830462772371923],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7426105065161897,0.4699296533421252,0.7495633481123202,0.4830462772371923],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7494625822920864,0.4699296533421252,0.7581582695149804,0.4830462772371923],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7581284428321913,0.4699296533421252,0.7650812844283218,0.4830462772371923],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.764980518608088,0.4699296533421252,0.7736762058309821,0.4830462772371923],"dir":"ltr"},{"str":"رقتهای","boundary":[0.6759797124815262,0.4699296533421252,0.724216713690716,0.4830462772371923],"dir":"rtl"},{"str":"متوالی","boundary":[0.635949885798737,0.4699296533421252,0.6715113529490796,0.4830462772371923],"dir":"rtl"},{"str":"29","boundary":[0.21325406422141607,0.4699296533421252,0.2305856509471987,0.4830462772371923],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................................................","boundary":[0.23038425366115814,0.4699296533421252,0.6314944242912803,0.4830462772371923],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7575237807335751,0.4892006351879574,0.7626434233507994,0.5023172590830245],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.762763670562945,0.4892006351879574,0.7708104259035334,0.5023172590830245],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7708249361816472,0.4892006351879574,0.7777777777777777,0.5023172590830245],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7776770119575439,0.4892006351879574,0.7863726991804378,0.5023172590830245],"dir":"ltr"},{"str":"بیان","boundary":[0.7297983340051053,0.4892006351879574,0.752993013569797,0.5023172590830245],"dir":"rtl"},{"str":"گرافیکی","boundary":[0.6788664516995834,0.4892006351879574,0.7253670562945047,0.5023172590830245],"dir":"rtl"},{"str":"دادهها","boundary":[0.6401820502485557,0.4892006351879574,0.67438583028675,0.5023172590830245],"dir":"rtl"},{"str":"31","boundary":[0.2144632540642214,0.4892006351879574,0.23179484079000404,0.5023172590830245],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................................................","boundary":[0.23159344350396344,0.4892006351879574,0.6357483541582695,0.5023172590830245],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.77113650409781,0.52385844011382,0.7771993819696358,0.5369750640088871],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7772739486766088,0.52385844011382,0.786284831385194,0.5369750640088871],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7368621443822121,0.52385844011382,0.7671502082493618,0.5369750640088871],"dir":"rtl"},{"str":"دوم:","boundary":[0.705389302359907,0.52385844011382,0.7329277173182855,0.5369750640088871],"dir":"rtl"},{"str":"درک","boundary":[0.6706076850732231,0.52385844011382,0.7014217215154421,0.5369750640088871],"dir":"rtl"},{"str":"عمل","boundary":[0.638161090957947,0.52385844011382,0.6666350098256238,0.5369750640088871],"dir":"rtl"},{"str":"بافر","boundary":[0.6115734246943436,0.52385844011382,0.6342099683081617,0.5369750640088871],"dir":"rtl"},{"str":"pH","boundary":[0.724422275963993,0.5427371447581028,0.7430941824533118,0.5534300446725596],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7518600026870885,0.5436631387522574,0.7570699986564556,0.5567797626473244],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7571207846298534,0.5436631387522574,0.7658164718527475,0.5567797626473244],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7657866451699583,0.5436631387522574,0.7727394867660888,0.5567797626473244],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7726387209458551,0.5436631387522574,0.7813344081687491,0.5567797626473244],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.7139425634824667,0.5436631387522574,0.7198223834475346,0.5567797626473244],"dir":"rtl"},{"str":"بافر","boundary":[0.6903634287249764,0.5436631387522574,0.7094605669756817,0.5567797626473244],"dir":"rtl"},{"str":"33","boundary":[0.2148663173451565,0.5436631387522574,0.2321979040709391,0.5567797626473244],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................","boundary":[0.23199650678489853,0.5436631387522574,0.5815347306193739,0.5567797626473244],"dir":"ltr"},{"str":"....................................","boundary":[0.5817378745129651,0.5436631387522574,0.6903610103452907,0.5567797626473244],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7286543732365981,0.5629103585982796,0.7337740158538224,0.5760269824933467],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7338942630659679,0.5629103585982796,0.7425899502888619,0.5760269824933467],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7426105065161897,0.5629103585982796,0.7495633481123202,0.5760269824933467],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7494625822920864,0.5629103585982796,0.7581582695149804,0.5760269824933467],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7581284428321913,0.5629103585982796,0.7650812844283218,0.5760269824933467],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.764980518608088,0.5629103585982796,0.7736762058309821,0.5760269824933467],"dir":"ltr"},{"str":"اندازه","boundary":[0.6949817277979308,0.5629103585982796,0.7240724170361412,0.5760269824933467],"dir":"rtl"},{"str":"گیری","boundary":[0.65912360607282,0.5629103585982796,0.6905504500873303,0.5760269824933467],"dir":"rtl"},{"str":"pH","boundary":[0.6363529490796722,0.561984364604125,0.6550248555689909,0.5726772645185819],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.6244601639124008,0.5629103585982796,0.6318950691925298,0.5760269824933467],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.5784620448743786,0.5629103585982796,0.6198082762327018,0.5760269824933467],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5655575708719602,0.5629103585982796,0.574030767163778,0.5760269824933467],"dir":"rtl"},{"str":"دستگاه","boundary":[0.5208368937256482,0.5629103585982796,0.5610481429732814,0.5760269824933467],"dir":"rtl"},{"str":"pH","boundary":[0.4980686551121859,0.561984364604125,0.5167405616015047,0.5726772645185819],"dir":"ltr"},{"str":"متر","boundary":[0.47489251645841724,0.5629103585982796,0.49354467284697023,0.5760269824933467],"dir":"rtl"},{"str":"34","boundary":[0.21647857046889693,0.5629103585982796,0.23381015719467954,0.5760269824933467],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................","boundary":[0.23360875990863897,0.5629103585982796,0.47489251645841724,0.5760269824933467],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7518808948004836,0.5823001504431613,0.7570005374177079,0.5954167743382284],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7571207846298534,0.5823001504431613,0.7658164718527475,0.5954167743382284],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7657866451699583,0.5823001504431613,0.7727394867660888,0.5954167743382284],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7726387209458551,0.5823001504431613,0.7813344081687491,0.5954167743382284],"dir":"ltr"},{"str":"بافرهای","boundary":[0.7044077656858794,0.5823001504431613,0.7472372699180437,0.5954167743382284],"dir":"rtl"},{"str":"بیوشیمیایی","boundary":[0.6355468225178019,0.5823001504431613,0.699939360598369,0.5954167743382284],"dir":"rtl"},{"str":"37","boundary":[0.21426172242375385,0.5823001504431613,0.23159330914953646,0.5954167743382284],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................................................","boundary":[0.2313919118634959,0.5823001504431613,0.6355234448475077,0.5954167743382284],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7518808948004836,0.601689942288043,0.7570005374177079,0.6148065661831099],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7571207846298534,0.601689942288043,0.7658164718527475,0.6148065661831099],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7657866451699583,0.601689942288043,0.7727394867660888,0.6148065661831099],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7726387209458551,0.601689942288043,0.7813344081687491,0.6148065661831099],"dir":"ltr"},{"str":"انتخاب","boundary":[0.7087866451699583,0.601689942288043,0.747166330780599,0.6148065661831099],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.6846092973263468,0.601689942288043,0.7043553674593578,0.6148065661831099],"dir":"rtl"},{"str":"بافر","boundary":[0.661080881365041,0.601689942288043,0.6801408922388364,0.6148065661831099],"dir":"rtl"},{"str":"بیوشیمیایی","boundary":[0.5920159881768103,0.601689942288043,0.6566124762775307,0.6148065661831099],"dir":"rtl"},{"str":"38","boundary":[0.2160755071879618,0.601689942288043,0.23340709391374442,0.6148065661831099],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................................","boundary":[0.23320569662770388,0.601689942288043,0.5920135697971247,0.6148065661831099],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7517056294504904,0.6210797341329247,0.7569156254198575,0.6341963580279917],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7571207846298534,0.6210797341329247,0.7658164718527475,0.6341963580279917],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7657866451699583,0.6210797341329247,0.7727394867660888,0.6341963580279917],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7726387209458551,0.6210797341329247,0.7813344081687491,0.6341963580279917],"dir":"ltr"},{"str":"تهیه","boundary":[0.7229115947870481,0.6210797341329247,0.7472743517398898,0.6341963580279917],"dir":"rtl"},{"str":"بافر","boundary":[0.6993831788257422,0.6210797341329247,0.7184431896995379,0.6341963580279917],"dir":"rtl"},{"str":"فسفات","boundary":[0.6564795109498858,0.6210797341329247,0.6949519011151417,0.6341963580279917],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6446133279591562,0.6210797341329247,0.6520111058623754,0.6341963580279917],"dir":"rtl"},{"str":"pH","boundary":[0.6216411393255407,0.6201537401387701,0.6403130458148595,0.6308466400532269],"dir":"ltr"},{"str":"دلخواه","boundary":[0.58133481123203,0.6210797341329247,0.6171743920462178,0.6341963580279917],"dir":"rtl"},{"str":"39","boundary":[0.2144632540642214,0.6210797341329247,0.23179484079000404,0.6341963580279917],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................","boundary":[0.23159344350396344,0.6210797341329247,0.5813323928523445,0.6341963580279917],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7286543732365981,0.6404695259778063,0.7337740158538224,0.6535861498728732],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7338942630659679,0.6404695259778063,0.7425899502888619,0.6535861498728732],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7426105065161897,0.6404695259778063,0.7495633481123202,0.6535861498728732],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7494625822920864,0.6404695259778063,0.7581582695149804,0.6535861498728732],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7581284428321913,0.6404695259778063,0.7650812844283218,0.6535861498728732],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.764980518608088,0.6404695259778063,0.7736762058309821,0.6535861498728732],"dir":"ltr"},{"str":"بافرهای","boundary":[0.6812566169555286,0.6404695259778063,0.724086121187693,0.6535861498728732],"dir":"rtl"},{"str":"زویترونیک","boundary":[0.6180135697971247,0.6404695259778063,0.6767811059288689,0.6535861498728732],"dir":"rtl"},{"str":"39","boundary":[0.21506784898562406,0.6404695259778063,0.23239943571140667,0.6535861498728732],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................................","boundary":[0.23219803842536607,0.6404695259778063,0.6179958350127637,0.6535861498728732],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7286543732365981,0.6598593178226879,0.7337740158538224,0.6729759417177549],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7338942630659679,0.6598593178226879,0.7425899502888619,0.6729759417177549],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7426105065161897,0.6598593178226879,0.7495633481123202,0.6729759417177549],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7494625822920864,0.6598593178226879,0.7581582695149804,0.6729759417177549],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7581284428321913,0.6598593178226879,0.7650812844283218,0.6729759417177549],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.764980518608088,0.6598593178226879,0.7736762058309821,0.6729759417177549],"dir":"ltr"},{"str":"بافرهای","boundary":[0.6812380760446056,0.6598593178226879,0.7240675802767701,0.6729759417177549],"dir":"rtl"},{"str":"بورات","boundary":[0.6458249361816472,0.6598593178226879,0.6767696709570953,0.6729759417177549],"dir":"rtl"},{"str":"41","boundary":[0.2156724439070267,0.6598593178226879,0.2330040306328093,0.6729759417177549],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................................................","boundary":[0.23280263334676876,0.6598593178226879,0.6458225178019615,0.6729759417177549],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7286543732365981,0.6792847526672846,0.7337740158538224,0.6924013765623516],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7338942630659679,0.6792847526672846,0.7425899502888619,0.6924013765623516],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7426105065161897,0.6792847526672846,0.7495633481123202,0.6924013765623516],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7494625822920864,0.6792847526672846,0.7581582695149804,0.6924013765623516],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7581284428321913,0.6792847526672846,0.7650812844283218,0.6924013765623516],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.764980518608088,0.6792847526672846,0.7736762058309821,0.6924013765623516],"dir":"ltr"},{"str":"بافرهای","boundary":[0.6812751578664517,0.6792847526672846,0.724104662098616,0.6924013765623516],"dir":"rtl"},{"str":"اسیدآمینهای","boundary":[0.6059216713690716,0.6792847526672846,0.6767914335079342,0.6924013765623516],"dir":"rtl"},{"str":"41","boundary":[0.21506784898562406,0.6792847526672846,0.23242939674862284,0.6924013765623516],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................................","boundary":[0.23219803842536607,0.6792847526672846,0.6059144162300147,0.6924013765623516],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7286543732365981,0.6985319725133067,0.7337740158538224,0.7116485964083736],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7338942630659679,0.6985319725133067,0.7425899502888619,0.7116485964083736],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7426105065161897,0.6985319725133067,0.7495633481123202,0.7116485964083736],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7494625822920864,0.6985319725133067,0.7581582695149804,0.7116485964083736],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7581284428321913,0.6985319725133067,0.7650812844283218,0.7116485964083736],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.764980518608088,0.6985319725133067,0.7736762058309821,0.7116485964083736],"dir":"ltr"},{"str":"بافرهای","boundary":[0.6812074432352545,0.6985319725133067,0.7240369474674189,0.7116485964083736],"dir":"rtl"},{"str":"کالیبراسیون","boundary":[0.6097507725379551,0.6985319725133067,0.6767761655246539,0.7116485964083736],"dir":"rtl"},{"str":"43","boundary":[0.2144632540642214,0.6985319725133067,0.2318248018272202,0.7116485964083736],"dir":"ltr"},{"str":"................","boundary":[0.23159344350396344,0.6985319725133067,0.2795563616821174,0.7116485964083736],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................","boundary":[0.2797595055757087,0.6985319725133067,0.5873783420663711,0.7116485964083736],"dir":"ltr"},{"str":"pH","boundary":[0.5873807604460567,0.6976059785191522,0.6059418245331183,0.708298878433609],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7284980518608086,0.7179217643581884,0.7337080478301758,0.7310383882532554],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7338942630659679,0.7179217643581884,0.7425899502888619,0.7310383882532554],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7426105065161897,0.7179217643581884,0.7495633481123202,0.7310383882532554],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7494625822920864,0.7179217643581884,0.7581582695149804,0.7310383882532554],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7581284428321913,0.7179217643581884,0.7650812844283218,0.7310383882532554],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.764980518608088,0.7179217643581884,0.7736762058309821,0.7310383882532554],"dir":"ltr"},{"str":"بافرهای","boundary":[0.6812372699180438,0.7179217643581884,0.7240296467732984,0.7310383882532554],"dir":"rtl"},{"str":"فرار","boundary":[0.6567076447668949,0.7179217643581884,0.6768059922074431,0.7310383882532554],"dir":"rtl"},{"str":"43","boundary":[0.2144632540642214,0.7179217643581884,0.2318248018272202,0.7310383882532554],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................................................","boundary":[0.23159344350396344,0.7179217643581884,0.6566866854762864,0.7310383882532554],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7518808948004836,0.73731155620307,0.7570005374177079,0.750428180098137],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7571207846298534,0.73731155620307,0.7658164718527475,0.750428180098137],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7657866451699583,0.73731155620307,0.7727394867660888,0.750428180098137],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7726387209458551,0.73731155620307,0.7813344081687491,0.750428180098137],"dir":"ltr"},{"str":"تیتراسیون","boundary":[0.6901618970845088,0.73731155620307,0.7474162300147789,0.750428180098137],"dir":"rtl"},{"str":"43","boundary":[0.21466478570468894,0.73731155620307,0.23202633346768772,0.750428180098137],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................................................................","boundary":[0.231794975144431,0.73731155620307,0.6901618970845088,0.750428180098137],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7302666263603385,0.7567013480479517,0.7353862689775628,0.7698179719430187],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7355568990998254,0.7567013480479517,0.7442525863227193,0.7698179719430187],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.74422275963993,0.7567013480479517,0.7511756012360606,0.7698179719430187],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.751074835415827,0.7567013480479517,0.7597705226387209,0.7698179719430187],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7599422275963992,0.7567013480479517,0.7668950691925298,0.7698179719430187],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.766794303372296,0.7567013480479517,0.77548999059519,0.7698179719430187],"dir":"ltr"},{"str":"تیتراسیون","boundary":[0.668302969232836,0.7567013480479517,0.7257427112723362,0.7698179719430187],"dir":"rtl"},{"str":"اسید","boundary":[0.6373025661695552,0.7567013480479517,0.6638192448743188,0.7698179719430187],"dir":"rtl"},{"str":"قوی","boundary":[0.6093057906758026,0.7567013480479517,0.6328712884589547,0.7698179719430187],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5988487169152223,0.7567013480479517,0.6048188902324332,0.7698179719430187],"dir":"rtl"},{"str":"ضعیف","boundary":[0.5585593174795108,0.7567013480479517,0.5944174392046216,0.7698179719430187],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5465587800618029,0.7567013480479517,0.5539936853419318,0.7698179719430187],"dir":"rtl"},{"str":"باز","boundary":[0.5288522101303238,0.7567013480479517,0.5420903749742927,0.7698179719430187],"dir":"rtl"},{"str":"قوی","boundary":[0.5006885664382641,0.7567013480479517,0.5244209324197231,0.7698179719430187],"dir":"rtl"},{"str":"44","boundary":[0.21526938062609163,0.7567013480479517,0.2326309283890904,0.7698179719430187],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................","boundary":[0.23239957006583364,0.7567013480479517,0.5006885664382641,0.7698179719430187],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7521756012360606,0.7760911398928334,0.7573855972054278,0.7892077637879004],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7577253795512562,0.7760911398928334,0.7657721348918446,0.7892077637879004],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7657866451699583,0.7760911398928334,0.7727394867660888,0.7892077637879004],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7726387209458551,0.7760911398928334,0.7813344081687491,0.7892077637879004],"dir":"ltr"},{"str":"بررسی","boundary":[0.7108664516995834,0.7760911398928334,0.7477071961485503,0.7892077637879004],"dir":"rtl"},{"str":"خاصیت","boundary":[0.6629381969635899,0.7760911398928334,0.7063795512562139,0.7892077637879004],"dir":"rtl"},{"str":"بافری","boundary":[0.6275435980115545,0.7760911398928334,0.6585069192529893,0.7892077637879004],"dir":"rtl"},{"str":"اسید","boundary":[0.5965617358591965,0.7760911398928334,0.6231864839446459,0.7892077637879004],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.568583501276367,0.7760911398928334,0.5921304581485959,0.7892077637879004],"dir":"rtl"},{"str":"آمینه","boundary":[0.5345794706435577,0.7760911398928334,0.5641151417439204,0.7892077637879004],"dir":"rtl"},{"str":"45","boundary":[0.21587397554749427,0.7760911398928334,0.23320556227327685,0.7892077637879004],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................","boundary":[0.23300416498723633,0.7760911398928334,0.534545882036813,0.7892077637879004],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7518808948004836,0.7954809317377151,0.7570005374177079,0.808597555632782],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7571207846298534,0.7954809317377151,0.7658164718527475,0.808597555632782],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7657866451699583,0.7954809317377151,0.7727394867660888,0.808597555632782],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7726387209458551,0.7954809317377151,0.7813344081687491,0.808597555632782],"dir":"ltr"},{"str":"محاسبه","boundary":[0.7040651618970843,0.7954809317377151,0.7473581889023242,0.808597555632782],"dir":"rtl"},{"str":"نقطه","boundary":[0.6725611984414885,0.7954809317377151,0.6993528147252451,0.808597555632782],"dir":"rtl"},{"str":"ایزوالکتریک","boundary":[0.6023467687760311,0.7954809317377151,0.668055757087196,0.808597555632782],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.5783733709525728,0.7954809317377151,0.5979154910654306,0.808597555632782],"dir":"rtl"},{"str":"اسید","boundary":[0.5471875587800618,0.7954809317377151,0.5738123068655111,0.808597555632782],"dir":"rtl"},{"str":"آمینه","boundary":[0.5131835281472524,0.7954809317377151,0.5427191992476151,0.808597555632782],"dir":"rtl"},{"str":"51","boundary":[0.2156724439070267,0.7954809317377151,0.23303399167002553,0.808597555632782],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................","boundary":[0.23280263334676876,0.7954809317377151,0.5131698239957007,0.808597555632782],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7518808948004836,0.8147281515837373,0.7570005374177079,0.8278447754788043],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.7571207846298534,0.8147281515837373,0.7658164718527475,0.8278447754788043],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7657866451699583,0.8147281515837373,0.7727394867660888,0.8278447754788043],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7726387209458551,0.8147281515837373,0.7813344081687491,0.8278447754788043],"dir":"ltr"},{"str":"محاسبه","boundary":[0.7040675802767701,0.8147281515837373,0.7473606072820098,0.8278447754788043],"dir":"rtl"},{"str":"بار","boundary":[0.6818217116753996,0.8147281515837373,0.6950970038962783,0.8278447754788043],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.6576443638317881,0.8147281515837373,0.6773904339647991,0.8278447754788043],"dir":"rtl"},{"str":"پپتید","boundary":[0.6232509740695955,0.8147281515837373,0.6531760042993416,0.8278447754788043],"dir":"rtl"},{"str":"53","boundary":[0.21547091226655918,0.8147281515837373,0.23283246002955799,0.8278447754788043],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................................","boundary":[0.2326011017063012,0.8147281515837373,0.618819696358995,0.8278447754788043],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.21184,0.20002,0.78637,0.82784],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"jpeg":"/storage/books/3ebd9f27a17b64f2/pages/eac513fe446f9d7f845f11ed8b5a6912.jpg","blurred":"/storage/books/3ebd9f27a17b64f2/pages/4b47be2629bf39b5212cb68fc9197310.jpg"},"info":{"width":595.44,"height":841.68,"margin":[0.21184,0.17049,0.21358,0.17044]},"elements":[{"words":[{"str":"6","boundary":[0.7780800752384791,0.17049037620443636,0.7863098213086122,0.18232385210976856],"dir":"ltr"},{"str":"بیوشیمی","boundary":[0.2899719199247615,0.17049037620443636,0.3413409243584576,0.18232385210976856],"dir":"rtl"},{"str":"آزمایشگاهی","boundary":[0.21506784898562406,0.17049037620443636,0.2863639113976176,0.18232385210976856],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.7518808948004836,0.1990072125095047,0.7570005374177079,0.2121238364045717],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.7571207846298534,0.1990072125095047,0.7658164718527475,0.2121238364045717],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7657866451699583,0.1990072125095047,0.7727394867660888,0.2121238364045717],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7726387209458551,0.1990072125095047,0.7813344081687491,0.2121238364045717],"dir":"ltr"},{"str":"آزمایش","boundary":[0.7047052263872094,0.1990072125095047,0.7471453714899906,0.2121238364045717],"dir":"rtl"},{"str":"تیتراسیون","boundary":[0.643297729410184,0.1990072125095047,0.7002739486766089,0.2121238364045717],"dir":"rtl"},{"str":"اسید","boundary":[0.6123158672578262,0.1990072125095047,0.6387366653231223,0.2121238364045717],"dir":"rtl"},{"str":"آمینه","boundary":[0.5783118366250167,0.1990072125095047,0.6078475077253795,0.2121238364045717],"dir":"rtl"},{"str":"55","boundary":[0.2144632540642214,0.1990072125095047,0.2318248018272202,0.2121238364045717],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................","boundary":[0.23159344350396344,0.1990072125095047,0.5785133682654844,0.2121238364045717],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7697257826145371,0.21940781754942493,0.7757886604863629,0.23252444144449194],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.775863227193336,0.21940781754942493,0.7863017600429935,0.23252444144449194],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7354514228989393,0.21940781754942493,0.7657394867660888,0.23252444144449194],"dir":"rtl"},{"str":"سوم","boundary":[0.7034629853553674,0.21940781754942493,0.7314597608491199,0.23252444144449194],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6998354158269514,0.21940781754942493,0.7035879349724572,0.23252444144449194],"dir":"ltr"},{"str":"طیف","boundary":[0.6650126732201543,0.21940781754942493,0.6957362622598413,0.23252444144449194],"dir":"rtl"},{"str":"سنجی","boundary":[0.6196258229208652,0.21940781754942493,0.6610163261971009,0.23252444144449194],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.7518808948004836,0.23906994418900288,0.7570005374177079,0.25218656808406986],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7571207846298534,0.23906994418900288,0.7658164718527475,0.25218656808406986],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7657866451699583,0.23906994418900288,0.7727394867660888,0.25218656808406986],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7726387209458551,0.23906994418900288,0.7813344081687491,0.25218656808406986],"dir":"ltr"},{"str":"تئوری","boundary":[0.7128462985355367,0.23906994418900288,0.7473509337632676,0.25218656808406986],"dir":"rtl"},{"str":"جذب","boundary":[0.6776185677818084,0.23906994418900288,0.7083593980921671,0.25218656808406986],"dir":"rtl"},{"str":"نور","boundary":[0.6572791884992609,0.23906994418900288,0.6731501626942981,0.25218656808406986],"dir":"rtl"},{"str":"توسط","boundary":[0.619993416633078,0.23906994418900288,0.6528479107886604,0.25218656808406986],"dir":"rtl"},{"str":"مولکولها","boundary":[0.5633984952304179,0.23906994418900288,0.6155250571006314,0.25218656808406986],"dir":"rtl"},{"str":"58","boundary":[0.2144632540642214,0.23906994418900288,0.23179484079000404,0.25218656808406986],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................","boundary":[0.23159344350396344,0.23906994418900288,0.5633984952304179,0.25218656808406986],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7286544404138116,0.2584597360338846,0.7338644363831788,0.2715763599289516],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7338942630659679,0.2584597360338846,0.7425899502888619,0.2715763599289516],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7426105065161897,0.2584597360338846,0.7495633481123202,0.2715763599289516],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7494625822920864,0.2584597360338846,0.7581582695149804,0.2715763599289516],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7581284428321913,0.2584597360338846,0.7650812844283218,0.2715763599289516],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.764980518608088,0.2584597360338846,0.7736762058309821,0.2715763599289516],"dir":"ltr"},{"str":"کروموفورهای","boundary":[0.6546318688700792,0.2584597360338846,0.7285359398092166,0.2715763599289516],"dir":"rtl"},{"str":"طیف","boundary":[0.6219871972335769,0.2584597360338846,0.650138745965472,0.2715763599289516],"dir":"rtl"},{"str":"سنجی","boundary":[0.580857584307403,0.2584597360338846,0.6174733413976063,0.2715763599289516],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونی","boundary":[0.5297402928926508,0.2584597360338846,0.5763521429531102,0.2715763599289516],"dir":"rtl"},{"str":"60","boundary":[0.21627703882842939,0.2584597360338846,0.23303399167002553,0.2715763599289516],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................","boundary":[0.23280263334676876,0.2584597360338846,0.5252754265753056,0.2715763599289516],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7286543732365981,0.2778495278787662,0.7337740158538224,0.2909661517738332],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7338942630659679,0.2778495278787662,0.7425899502888619,0.2909661517738332],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7426105065161897,0.2778495278787662,0.7495633481123202,0.2909661517738332],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7494625822920864,0.2778495278787662,0.7581582695149804,0.2909661517738332],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7581284428321913,0.2778495278787662,0.7650812844283218,0.2909661517738332],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.764980518608088,0.2778495278787662,0.7736762058309821,0.2909661517738332],"dir":"ltr"},{"str":"جذب","boundary":[0.6933162703211071,0.2778495278787662,0.7240571006314658,0.2909661517738332],"dir":"rtl"},{"str":"مولکولی","boundary":[0.643608088136504,0.2778495278787662,0.6888479107886605,0.2909661517738332],"dir":"rtl"},{"str":"ناحیه","boundary":[0.6044666129248959,0.2778495278787662,0.634651215907564,0.2909661517738332],"dir":"rtl"},{"str":"مرئی","boundary":[0.5726689506919252,0.2778495278787662,0.5999982533924493,0.2909661517738332],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.566421469837431,0.2745767765065107,0.572595593174795,0.2876934004015777],"dir":"ltr"},{"str":"فرابنفش","boundary":[0.5149973129114603,0.2778495278787662,0.5619799811903802,0.2909661517738332],"dir":"rtl"},{"str":"60","boundary":[0.21526938062609163,0.2778495278787662,0.23202633346768772,0.2909661517738332],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................","boundary":[0.231794975144431,0.2778495278787662,0.5149884455192798,0.2909661517738332],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7286544404138116,0.29727496272336273,0.7338644363831788,0.3103915866184298],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7338942630659679,0.29727496272336273,0.7425899502888619,0.3103915866184298],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7426105065161897,0.29727496272336273,0.7495633481123202,0.3103915866184298],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7494625822920864,0.29727496272336273,0.7581582695149804,0.3103915866184298],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7581284428321913,0.29727496272336273,0.7650812844283218,0.3103915866184298],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.764980518608088,0.29727496272336273,0.7736762058309821,0.3103915866184298],"dir":"ltr"},{"str":"پارامترهای","boundary":[0.6691518205024855,0.29727496272336273,0.7284085718124411,0.3103915866184298],"dir":"rtl"},{"str":"طیف","boundary":[0.6365012763670563,0.29727496272336273,0.664645749931759,0.3103915866184298],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونی","boundary":[0.5853654440413811,0.29727496272336273,0.6319958350127636,0.3103915866184298],"dir":"rtl"},{"str":"64","boundary":[0.2144632540642214,0.29727496272336273,0.23122020690581754,0.3103915866184298],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................","boundary":[0.23098884858256077,0.29727496272336273,0.5808981593443503,0.3103915866184298],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7518808948004836,0.316522182569385,0.7570005374177079,0.3296388064644521],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7571207846298534,0.316522182569385,0.7658164718527475,0.3296388064644521],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7657866451699583,0.316522182569385,0.7727394867660888,0.3296388064644521],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7726387209458551,0.316522182569385,0.7813344081687491,0.3296388064644521],"dir":"ltr"},{"str":"اسپکتروفتومتر","boundary":[0.6669857584307401,0.316522182569385,0.7471195754400106,0.3296388064644521],"dir":"rtl"},{"str":"65","boundary":[0.21647857046889693,0.316522182569385,0.23323552331049305,0.3296388064644521],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................................................","boundary":[0.23300416498723633,0.316522182569385,0.6669752787854359,0.3296388064644521],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7290574365175332,0.3359119744142666,0.7341770791347575,0.3490285983093337],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7342973263469031,0.3359119744142666,0.7429930135697971,0.3490285983093337],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7430135697971247,0.3359119744142666,0.7499664113932554,0.3490285983093337],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7498656455730216,0.3359119744142666,0.7585613327959155,0.3490285983093337],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7585315061131264,0.3359119744142666,0.765484347709257,0.3490285983093337],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7653835818890232,0.3359119744142666,0.7740792691119172,0.3490285983093337],"dir":"ltr"},{"str":"آزمایش","boundary":[0.6820635478389303,0.3359119744142666,0.7244924089748757,0.3490285983093337],"dir":"rtl"},{"str":"رسم","boundary":[0.6530357382775761,0.3359119744142666,0.6775496954041339,0.3490285983093337],"dir":"rtl"},{"str":"نمودار","boundary":[0.6147487572215504,0.3359119744142666,0.6485435404310858,0.3490285983093337],"dir":"rtl"},{"str":"جذب","boundary":[0.579521026467822,0.3359119744142666,0.6102618567781808,0.3490285983093337],"dir":"rtl"},{"str":"68","boundary":[0.21627703882842939,0.3359119744142666,0.23304850194813917,0.3490285983093337],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................","boundary":[0.23280263334676876,0.3359119744142666,0.5795186080881365,0.3490285983093337],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7287971248152626,0.3553017662591484,0.7340071207846297,0.3684183901542154],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7342973263469031,0.3553017662591484,0.7429930135697971,0.3684183901542154],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7430135697971247,0.3553017662591484,0.7499664113932554,0.3684183901542154],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7498656455730216,0.3553017662591484,0.7585613327959155,0.3684183901542154],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7585315061131264,0.3553017662591484,0.765484347709257,0.3684183901542154],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7653835818890232,0.3553017662591484,0.7740792691119172,0.3684183901542154],"dir":"ltr"},{"str":"تعیین","boundary":[0.6905286846701598,0.3553017662591484,0.7237725379551255,0.3684183901542154],"dir":"rtl"},{"str":"میزان","boundary":[0.6539103855972054,0.3553017662591484,0.6854670159881767,0.3684183901542154],"dir":"rtl"},{"str":"ضریب","boundary":[0.6138434770925701,0.3553017662591484,0.6488857987370683,0.3684183901542154],"dir":"rtl"},{"str":"جذب","boundary":[0.5780224371893053,0.3553017662591484,0.6087632674996641,0.3684183901542154],"dir":"rtl"},{"str":"مولی","boundary":[0.5456500067177213,0.3553017662591484,0.5731647185274755,0.3684183901542154],"dir":"rtl"},{"str":"برموفنل","boundary":[0.4962290742979981,0.3553017662591484,0.5405233104930807,0.3684183901542154],"dir":"rtl"},{"str":"رد","boundary":[0.47831855434636567,0.3553017662591484,0.4915898313381273,0.3684183901542154],"dir":"rtl"},{"str":"68","boundary":[0.21547091226655918,0.3553017662591484,0.232242375386269,0.3684183901542154],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................","boundary":[0.23199650678489853,0.3553017662591484,0.4732802633346768,0.3684183901542154],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7289656052666934,0.37469155810402993,0.7341756012360606,0.387808181999097],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7342973263469031,0.37469155810402993,0.7429930135697971,0.387808181999097],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7430135697971247,0.37469155810402993,0.7499664113932554,0.387808181999097],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7498656455730216,0.37469155810402993,0.7585613327959155,0.387808181999097],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7585315061131264,0.37469155810402993,0.765484347709257,0.387808181999097],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7653835818890232,0.37469155810402993,0.7740792691119172,0.387808181999097],"dir":"ltr"},{"str":"تعیین","boundary":[0.6912904742711271,0.37469155810402993,0.7245343275560929,0.387808181999097],"dir":"rtl"},{"str":"غلظت","boundary":[0.652614134085718,0.37469155810402993,0.6867940772636263,0.387808181999097],"dir":"rtl"},{"str":"نمونه","boundary":[0.6191663307805991,0.37469155810402993,0.6481219362392276,0.387808181999097],"dir":"rtl"},{"str":"مجهول","boundary":[0.5744827354561333,0.37469155810402993,0.6146586072117546,0.387808181999097],"dir":"rtl"},{"str":"69","boundary":[0.21426172242375385,0.37469155810402993,0.2310331855434636,0.387808181999097],"dir":"ltr"},{"str":"................","boundary":[0.2307873169420932,0.37469155810402993,0.27875023512024716,0.387808181999097],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................","boundary":[0.2789533790138385,0.37469155810402993,0.5744803170764476,0.387808181999097],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7709188499261049,0.4093493630298925,0.7769817277979308,0.42246598692495957],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7770724170361413,0.4093493630298925,0.7864170361413408,0.42246598692495957],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7364805937610095,0.4093493630298925,0.7668398495230416,0.42246598692495957],"dir":"rtl"},{"str":"چهارم","boundary":[0.6929833400510547,0.4093493630298925,0.7324940212279994,0.42246598692495957],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6893557705226386,0.4093493630298925,0.6929067580276769,0.42246598692495957],"dir":"ltr"},{"str":"اسیدهای","boundary":[0.6282876528281606,0.4093493630298925,0.6855234448475077,0.42246598692495957],"dir":"rtl"},{"str":"آمینه","boundary":[0.5900006717721349,0.4093493630298925,0.6243569797124814,0.42246598692495957],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.7569191858121724,0.42901148966947056,0.7620388284293966,0.4421281135645376],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7621590756415423,0.42901148966947056,0.7708547628644362,0.4421281135645376],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7708249361816472,0.42901148966947056,0.7777777777777777,0.4421281135645376],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7776770119575439,0.42901148966947056,0.7863726991804378,0.4421281135645376],"dir":"ltr"},{"str":"ساختار","boundary":[0.7130712078462984,0.42901148966947056,0.7522481526266289,0.4421281135645376],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.702614134085718,0.42901148966947056,0.7085843074029289,0.4421281135645376],"dir":"rtl"},{"str":"ویژگیهای","boundary":[0.6391928690409571,0.42901148966947056,0.6983311836625016,0.4421281135645376],"dir":"rtl"},{"str":"عمومی","boundary":[0.5956411393255406,0.42901148966947056,0.6346615664160891,0.4421281135645376],"dir":"rtl"},{"str":"72","boundary":[0.21506784898562406,0.42901148966947056,0.23242939674862284,0.4421281135645376],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................................","boundary":[0.23239957006583364,0.42901148966947056,0.5912018003493215,0.4421281135645376],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7363125755743651,0.44840128151435227,0.7414322181915893,0.4615179054094193],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7416028483138518,0.44840128151435227,0.7502985355367459,0.4615179054094193],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7502687088539567,0.44840128151435227,0.7572215504500872,0.4615179054094193],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7571207846298534,0.44840128151435227,0.7658164718527475,0.4615179054094193],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7657866451699583,0.44840128151435227,0.7727394867660888,0.4615179054094193],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7726387209458551,0.44840128151435227,0.7813344081687491,0.4615179054094193],"dir":"ltr"},{"str":"طبقهبندی","boundary":[0.6734323525460163,0.44840128151435227,0.7318539567378745,0.4615179054094193],"dir":"rtl"},{"str":"73","boundary":[0.2144632540642214,0.44840128151435227,0.2318248018272202,0.4615179054094193],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................................................................","boundary":[0.231794975144431,0.44840128151435227,0.6689986564557301,0.4615179054094193],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7363125755743651,0.4677910733592339,0.7414322181915893,0.48090769725430094],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7416028483138518,0.4677910733592339,0.7502985355367459,0.48090769725430094],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7502687088539567,0.4677910733592339,0.7572215504500872,0.48090769725430094],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7571207846298534,0.4677910733592339,0.7658164718527475,0.48090769725430094],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7657866451699583,0.4677910733592339,0.7727394867660888,0.48090769725430094],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7726387209458551,0.4677910733592339,0.7813344081687491,0.48090769725430094],"dir":"ltr"},{"str":"ایزومری","boundary":[0.686937390837028,0.4677910733592339,0.7316951498051859,0.48090769725430094],"dir":"rtl"},{"str":"76","boundary":[0.21688163374983202,0.4677910733592339,0.23339271799005776,0.48090769725430094],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................................................................","boundary":[0.23320569662770388,0.4677910733592339,0.6825012763670562,0.48090769725430094],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7363630256616954,0.4872046272039255,0.7415730216310626,0.5003212510989925],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7416028483138518,0.4872046272039255,0.7502985355367459,0.5003212510989925],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7502687088539567,0.4872046272039255,0.7572215504500872,0.5003212510989925],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7571207846298534,0.4872046272039255,0.7658164718527475,0.5003212510989925],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7657866451699583,0.4872046272039255,0.7727394867660888,0.5003212510989925],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7726387209458551,0.4872046272039255,0.7813344081687491,0.5003212510989925],"dir":"ltr"},{"str":"پپتیدها","boundary":[0.6901618970845088,0.4872046272039255,0.7317491602848313,0.5003212510989925],"dir":"rtl"},{"str":"77","boundary":[0.2160755071879618,0.4872046272039255,0.23340709391374442,0.5003212510989925],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................................................................","boundary":[0.23320569662770388,0.4872046272039255,0.6857282009942227,0.5003212510989925],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7569192529893859,0.5064518470499477,0.7621292489587531,0.5195684709450147],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7621590756415423,0.5064518470499477,0.7708547628644362,0.5195684709450147],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7708249361816472,0.5064518470499477,0.7777777777777777,0.5195684709450147],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7776770119575439,0.5064518470499477,0.7863726991804378,0.5195684709450147],"dir":"ltr"},{"str":"واکنشهای","boundary":[0.6899224774956335,0.5064518470499477,0.7523432755609297,0.5195684709450147],"dir":"rtl"},{"str":"اسیدهای","boundary":[0.6351889023243316,0.5064518470499477,0.6853614134085718,0.5195684709450147],"dir":"rtl"},{"str":"آمینه","boundary":[0.6011848716915221,0.5064518470499477,0.6307205427918849,0.5195684709450147],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5907277979309418,0.5064518470499477,0.5966979712481526,0.5195684709450147],"dir":"rtl"},{"str":"پپتیدها","boundary":[0.5448575843074029,0.5064518470499477,0.5862965202203412,0.5195684709450147],"dir":"rtl"},{"str":"79","boundary":[0.2156724439070267,0.5064518470499477,0.2330040306328093,0.5195684709450147],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................","boundary":[0.23280263334676876,0.5064518470499477,0.5403902996103722,0.5195684709450147],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7361481929329571,0.5258416388948294,0.7413581889023243,0.5389582627898963],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7416028483138518,0.5258416388948294,0.7502985355367459,0.5389582627898963],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7502687088539567,0.5258416388948294,0.7572215504500872,0.5389582627898963],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7571207846298534,0.5258416388948294,0.7658164718527475,0.5389582627898963],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7657866451699583,0.5258416388948294,0.7727394867660888,0.5389582627898963],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7726387209458551,0.5258416388948294,0.7813344081687491,0.5389582627898963],"dir":"ltr"},{"str":"بررسی","boundary":[0.6948390433964798,0.5258416388948294,0.7316797878454467,0.5389582627898963],"dir":"rtl"},{"str":"حلالیت","boundary":[0.6479119978503292,0.5258416388948294,0.6903521429531103,0.5389582627898963],"dir":"rtl"},{"str":"اسیدهای","boundary":[0.5934017197366653,0.5258416388948294,0.6435548837834206,0.5389582627898963],"dir":"rtl"},{"str":"آمینه","boundary":[0.5597685073223162,0.5258416388948294,0.5889704420260646,0.5389582627898963],"dir":"rtl"},{"str":"79","boundary":[0.21526938062609163,0.5258416388948294,0.23260096735187422,0.5389582627898963],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................","boundary":[0.23239957006583364,0.5258416388948294,0.555303641004971,0.5389582627898963],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7130913610103452,0.545231430739711,0.7183013569797124,0.5583480546347781],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7183763267499663,0.545231430739711,0.7270720139728603,0.5583480546347781],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7270421872900712,0.545231430739711,0.7339950288862017,0.5583480546347781],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7338942630659679,0.545231430739711,0.7425899502888619,0.5583480546347781],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7426105065161897,0.545231430739711,0.7495633481123202,0.5583480546347781],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7494625822920864,0.545231430739711,0.7581582695149804,0.5583480546347781],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7581284428321913,0.545231430739711,0.7650812844283218,0.5583480546347781],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.764980518608088,0.545231430739711,0.7736762058309821,0.5583480546347781],"dir":"ltr"},{"str":"حلالیت","boundary":[0.6661643154641945,0.545231430739711,0.7086044605669757,0.5583480546347781],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6488285637511756,0.545231430739711,0.6616739509015866,0.5583480546347781],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.6272840252586322,0.545231430739711,0.644360204218729,0.5583480546347781],"dir":"rtl"},{"str":"80","boundary":[0.2166801021093645,0.545231430739711,0.23404164987236328,0.5583480546347781],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................................................","boundary":[0.2338102915491065,0.545231430739711,0.6228334005105467,0.5583480546347781],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7130413811635092,0.5646212225845927,0.7182513771328765,0.5777378464796598],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7183763267499663,0.5646212225845927,0.7270720139728603,0.5777378464796598],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7270421872900712,0.5646212225845927,0.7339950288862017,0.5777378464796598],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7338942630659679,0.5646212225845927,0.7425899502888619,0.5777378464796598],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7426105065161897,0.5646212225845927,0.7495633481123202,0.5777378464796598],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7494625822920864,0.5646212225845927,0.7581582695149804,0.5777378464796598],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7581284428321913,0.5646212225845927,0.7650812844283218,0.5777378464796598],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.764980518608088,0.5646212225845927,0.7736762058309821,0.5777378464796598],"dir":"ltr"},{"str":"حلالیت","boundary":[0.6661143356173586,0.5646212225845927,0.7085544807201397,0.5777378464796598],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6509970666842236,0.5646212225845927,0.6616459305298482,0.5777378464796598],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.614552062340454,0.5646212225845927,0.646491108252734,0.5777378464796598],"dir":"rtl"},{"str":"عملکرد","boundary":[0.5694420260647588,0.5646212225845927,0.6100411804099832,0.5777378464796598],"dir":"rtl"},{"str":"pH","boundary":[0.5464698374311433,0.5636952285904382,0.5651417439204621,0.574388128504895],"dir":"ltr"},{"str":"محلول","boundary":[0.5045176676071477,0.5646212225845927,0.5418961440279457,0.5777378464796598],"dir":"rtl"},{"str":"80","boundary":[0.21466478570468894,0.5646212225845927,0.23202633346768772,0.5777378464796598],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................","boundary":[0.231794975144431,0.5646212225845927,0.5000839715168615,0.5777378464796598],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7362763670562944,0.5840110144294743,0.7414863630256616,0.5971276383245414],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7416028483138518,0.5840110144294743,0.7502985355367459,0.5971276383245414],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7502687088539567,0.5840110144294743,0.7572215504500872,0.5971276383245414],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7571207846298534,0.5840110144294743,0.7658164718527475,0.5971276383245414],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7657866451699583,0.5840110144294743,0.7727394867660888,0.5971276383245414],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7726387209458551,0.5840110144294743,0.7813344081687491,0.5971276383245414],"dir":"ltr"},{"str":"واکنشهای","boundary":[0.6692041548128234,0.5840110144294743,0.7317894666129248,0.5971276383245414],"dir":"rtl"},{"str":"عمومی","boundary":[0.6256524250974069,0.5840110144294743,0.6646728521879552,0.5971276383245414],"dir":"rtl"},{"str":"اسیدهای","boundary":[0.5710018809619777,0.5840110144294743,0.6211687007388895,0.5971276383245414],"dir":"rtl"},{"str":"آمینه","boundary":[0.5369978503291682,0.5840110144294743,0.5665335214295311,0.5971276383245414],"dir":"rtl"},{"str":"81","boundary":[0.21385865914281874,0.5840110144294743,0.23122020690581754,0.5971276383245414],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................","boundary":[0.23098884858256077,0.5840110144294743,0.5325305656321376,0.5971276383245414],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.713142146983743,0.603400806274356,0.7183521429531102,0.616517430169423],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7183763267499663,0.603400806274356,0.7270720139728603,0.616517430169423],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7270421872900712,0.603400806274356,0.7339950288862017,0.616517430169423],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7338942630659679,0.603400806274356,0.7425899502888619,0.616517430169423],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7426105065161897,0.603400806274356,0.7495633481123202,0.616517430169423],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7494625822920864,0.603400806274356,0.7581582695149804,0.616517430169423],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7581284428321913,0.603400806274356,0.7650812844283218,0.616517430169423],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.764980518608088,0.603400806274356,0.7736762058309821,0.616517430169423],"dir":"ltr"},{"str":"آزمایش","boundary":[0.6661780196157463,0.603400806274356,0.7086181647185273,0.616517430169423],"dir":"rtl"},{"str":"نینهیدرین","boundary":[0.5984650006717721,0.603400806274356,0.6616777941966345,0.616517430169423],"dir":"rtl"},{"str":"81","boundary":[0.2148663173451565,0.603400806274356,0.2322278651081553,0.616517430169423],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................................","boundary":[0.23199650678489853,0.603400806274356,0.5940313045814859,0.616517430169423],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7131365040978099,0.6227905981192378,0.7183465000671772,0.6359072220143047],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7183763267499663,0.6227905981192378,0.7270720139728603,0.6359072220143047],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7270421872900712,0.6227905981192378,0.7339950288862017,0.6359072220143047],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7338942630659679,0.6227905981192378,0.7425899502888619,0.6359072220143047],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7426105065161897,0.6227905981192378,0.7495633481123202,0.6359072220143047],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7494625822920864,0.6227905981192378,0.7581582695149804,0.6359072220143047],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7581284428321913,0.6227905981192378,0.7650812844283218,0.6359072220143047],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.764980518608088,0.6227905981192378,0.7736762058309821,0.6359072220143047],"dir":"ltr"},{"str":"آزمایش","boundary":[0.6661514174392045,0.6227905981192378,0.7085915625419857,0.6359072220143047],"dir":"rtl"},{"str":"بیوره","boundary":[0.6343352142953109,0.6227905981192378,0.6616830123516942,0.6359072220143047],"dir":"rtl"},{"str":"83","boundary":[0.2118433427381432,0.6227905981192378,0.229204890501142,0.6359072220143047],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................................................","boundary":[0.2287720005374177,0.6227905981192378,0.62988217116754,0.6359072220143047],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7131365040978099,0.6420378179652598,0.7183465000671772,0.6551544418603268],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7183763267499663,0.6420378179652598,0.7270720139728603,0.6551544418603268],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7270421872900712,0.6420378179652598,0.7339950288862017,0.6551544418603268],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7338942630659679,0.6420378179652598,0.7425899502888619,0.6551544418603268],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7426105065161897,0.6420378179652598,0.7495633481123202,0.6551544418603268],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7494625822920864,0.6420378179652598,0.7581582695149804,0.6551544418603268],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7581284428321913,0.6420378179652598,0.7650812844283218,0.6551544418603268],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.764980518608088,0.6420378179652598,0.7736762058309821,0.6551544418603268],"dir":"ltr"},{"str":"آزمایش","boundary":[0.6661772134891843,0.6420378179652598,0.7086173585919655,0.6551544418603268],"dir":"rtl"},{"str":"ارتو","boundary":[0.6421973666532311,0.6420378179652598,0.6616467822114738,0.6551544418603268],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.6353452908773344,0.6420378179652598,0.6422981324734649,0.6551544418603268],"dir":"ltr"},{"str":"فتالدئید","boundary":[0.5914113932554077,0.6420378179652598,0.6353162703211069,0.6551544418603268],"dir":"rtl"},{"str":"84","boundary":[0.21406019078328628,0.6420378179652598,0.2314217385462851,0.6551544418603268],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................................","boundary":[0.23119038022302832,0.6420378179652598,0.5869664113932553,0.6551544418603268],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7131365040978099,0.6614276098101416,0.7183465000671772,0.6745442337052086],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7183763267499663,0.6614276098101416,0.7270720139728603,0.6745442337052086],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7270421872900712,0.6614276098101416,0.7339950288862017,0.6745442337052086],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7338942630659679,0.6614276098101416,0.7425899502888619,0.6745442337052086],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7426105065161897,0.6614276098101416,0.7495633481123202,0.6745442337052086],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7494625822920864,0.6614276098101416,0.7581582695149804,0.6745442337052086],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7581284428321913,0.6614276098101416,0.7650812844283218,0.6745442337052086],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.764980518608088,0.6614276098101416,0.7736762058309821,0.6745442337052086],"dir":"ltr"},{"str":"آزمایش","boundary":[0.6661772134891843,0.6614276098101416,0.7086173585919655,0.6745442337052086],"dir":"rtl"},{"str":"فلورسامین","boundary":[0.6031002284025259,0.6614276098101416,0.6618192932957141,0.6745442337052086],"dir":"rtl"},{"str":"84","boundary":[0.2136571275023512,0.6614276098101416,0.23101867526534997,0.6745442337052086],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................................","boundary":[0.2307873169420932,0.6614276098101416,0.5986512159075642,0.6745442337052086],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.751608088136504,0.6808530446547382,0.7568180841058711,0.6939696685498051],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7571207846298534,0.6808530446547382,0.7658164718527475,0.6939696685498051],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7657866451699583,0.6808530446547382,0.7727394867660888,0.6939696685498051],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7726387209458551,0.6808530446547382,0.7813344081687491,0.6939696685498051],"dir":"ltr"},{"str":"واکنش","boundary":[0.7083150611312642,0.6808530446547382,0.7471211876931345,0.6939696685498051],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.6801514174392045,0.6808530446547382,0.7038837834206637,0.6939696685498051],"dir":"rtl"},{"str":"آنالیز","boundary":[0.6484093779390031,0.6808530446547382,0.675683057906758,0.6939696685498051],"dir":"rtl"},{"str":"اسیدآمینه","boundary":[0.5877814053473062,0.6808530446547382,0.6438483138519414,0.6939696685498051],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.565615343275561,0.6808530446547382,0.5725681848716915,0.6939696685498051],"dir":"ltr"},{"str":"N","boundary":[0.5724674190514577,0.6799270506605836,0.5833803573827757,0.6906199505750403],"dir":"ltr"},{"str":"انتهایی","boundary":[0.5269212683057907,0.6808530446547382,0.5654678221147387,0.6939696685498051],"dir":"rtl"},{"str":"85","boundary":[0.2126494693000134,0.6808530446547382,0.23001101706301222,0.6939696685498051],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................","boundary":[0.22977965873975545,0.6808530446547382,0.5224539836087599,0.6939696685498051],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7286157463388419,0.7002428364996197,0.7338257423082091,0.7133594603946867],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7338942630659679,0.7002428364996197,0.7425899502888619,0.7133594603946867],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7426105065161897,0.7002428364996197,0.7495633481123202,0.7133594603946867],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7494625822920864,0.7002428364996197,0.7581582695149804,0.7133594603946867],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7581284428321913,0.7002428364996197,0.7650812844283218,0.7133594603946867],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.764980518608088,0.7002428364996197,0.7736762058309821,0.7133594603946867],"dir":"ltr"},{"str":"واکنش","boundary":[0.685322719333602,0.7002428364996197,0.7241288458954722,0.7133594603946867],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.6653735053069998,0.7002428364996197,0.6723263469031304,0.7133594603946867],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.6722255810828965,0.7002428364996197,0.6809212683057906,0.7133594603946867],"dir":"ltr"},{"str":"فلورو","boundary":[0.6375621389224775,0.7002428364996197,0.6654662098616149,0.7133594603946867],"dir":"rtl"},{"str":"2","boundary":[0.6220442026064757,0.7002428364996197,0.6307398898293698,0.7133594603946867],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6307100631465806,0.7002428364996197,0.6376629047427113,0.7133594603946867],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.6115644901249495,0.7002428364996197,0.6174443100900173,0.7133594603946867],"dir":"rtl"},{"str":"4","boundary":[0.5984650006717721,0.7002428364996197,0.607160687894666,0.7133594603946867],"dir":"ltr"},{"str":"دی","boundary":[0.5747812709928791,0.7002428364996197,0.5939340319763536,0.7133594603946867],"dir":"rtl"},{"str":"نیترو","boundary":[0.5430021496708316,0.7002428364996197,0.5703128659053689,0.7133594603946867],"dir":"rtl"},{"str":"بنزن","boundary":[0.5127804648663172,0.7002428364996197,0.5384975124733352,0.7133594603946867],"dir":"rtl"},{"str":"85","boundary":[0.21385865914281874,0.7002428364996197,0.23122020690581754,0.7133594603946867],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................","boundary":[0.23098884858256077,0.7002428364996197,0.5083467687760311,0.7133594603946867],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.728633481123203,0.7196326283445015,0.7338434770925701,0.7327492522395684],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7338942630659679,0.7196326283445015,0.7425899502888619,0.7327492522395684],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7426105065161897,0.7196326283445015,0.7495633481123202,0.7327492522395684],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7494625822920864,0.7196326283445015,0.7581582695149804,0.7327492522395684],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7581284428321913,0.7196326283445015,0.7650812844283218,0.7327492522395684],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.764980518608088,0.7196326283445015,0.7736762058309821,0.7327492522395684],"dir":"ltr"},{"str":"روش","boundary":[0.6962054279188499,0.7196326283445015,0.7241579700965433,0.7327492522395684],"dir":"rtl"},{"str":"دانسیل","boundary":[0.6513896278382373,0.7196326283445015,0.6916975681848717,0.7327492522395684],"dir":"rtl"},{"str":"کلراید","boundary":[0.6131768104259036,0.7196326283445015,0.6469583501276367,0.7327492522395684],"dir":"rtl"},{"str":"86","boundary":[0.2122464060190783,0.7196326283445015,0.22895902189977155,0.7327492522395684],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................................","boundary":[0.2287720005374177,0.7196326283445015,0.6087406959559316,0.7327492522395684],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7286543732365981,0.7390224201893831,0.7337740158538224,0.7521390440844502],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7338942630659679,0.7390224201893831,0.7425899502888619,0.7521390440844502],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7426105065161897,0.7390224201893831,0.7495633481123202,0.7521390440844502],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7494625822920864,0.7390224201893831,0.7581582695149804,0.7521390440844502],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7581284428321913,0.7390224201893831,0.7650812844283218,0.7521390440844502],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.764980518608088,0.7390224201893831,0.7736762058309821,0.7521390440844502],"dir":"ltr"},{"str":"تعیین","boundary":[0.6909148192932957,0.7390224201893831,0.7242328362219534,0.7521390440844502],"dir":"rtl"},{"str":"توالیپپتید","boundary":[0.62829168346097,0.7390224201893831,0.6864835415826951,0.7521390440844502],"dir":"rtl"},{"str":"86","boundary":[0.2122464060190783,0.7390224201893831,0.22895902189977155,0.7521390440844502],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................................","boundary":[0.2287720005374177,0.7390224201893831,0.6238402525863226,0.7521390440844502],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7040675130995565,0.7582696400354053,0.7091871557167808,0.7713862639304723],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7093074029289265,0.7582696400354053,0.7180030901518204,0.7713862639304723],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7179732634690312,0.7582696400354053,0.7249261050651618,0.7713862639304723],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.724825339244928,0.7582696400354053,0.733521026467822,0.7713862639304723],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7336927314255004,0.7582696400354053,0.740645573021631,0.7713862639304723],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7405951901115141,0.7582696400354053,0.7492908773344081,0.7713862639304723],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7492610506516189,0.7582696400354053,0.7562138922477495,0.7713862639304723],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7561131264275157,0.7582696400354053,0.7648088136504098,0.7713862639304723],"dir":"ltr"},{"str":"تعیین","boundary":[0.6663255407765685,0.7582696400354053,0.6996435577052262,0.7713862639304723],"dir":"rtl"},{"str":"توالی","boundary":[0.6337306193739083,0.7582696400354053,0.6618942630659679,0.7713862639304723],"dir":"rtl"},{"str":"پپتیدها","boundary":[0.5875822920865242,0.7582696400354053,0.6291961574633883,0.7713862639304723],"dir":"rtl"},{"str":"88","boundary":[0.21466478570468894,0.7582696400354053,0.23199637243047155,0.7713862639304723],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................................","boundary":[0.231794975144431,0.7582696400354053,0.5875734246943436,0.7713862639304723],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7569191858121724,0.7776594318802871,0.7620388284293966,0.790776055775354],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7621590756415423,0.7776594318802871,0.7708547628644362,0.790776055775354],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7708249361816472,0.7776594318802871,0.7777777777777777,0.790776055775354],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7776770119575439,0.7776594318802871,0.7863726991804378,0.790776055775354],"dir":"ltr"},{"str":"واکنشهای","boundary":[0.6899579470643556,0.7776594318802871,0.7523432755609297,0.790776055775354],"dir":"rtl"},{"str":"اختصاصی","boundary":[0.6305061131264275,0.7776594318802871,0.6853872094585516,0.790776055775354],"dir":"rtl"},{"str":"اسیدهای","boundary":[0.5758362219535134,0.7776594318802871,0.6258039768910385,0.790776055775354],"dir":"rtl"},{"str":"آمینه","boundary":[0.5418321913207039,0.7776594318802871,0.5713678624210667,0.790776055775354],"dir":"rtl"},{"str":"92","boundary":[0.21285100094048096,0.7776594318802871,0.2302125487034798,0.790776055775354],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................","boundary":[0.229981190380223,0.7776594318802871,0.5373673250033588,0.790776055775354],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7286543732365981,0.7970492237251686,0.7337740158538224,0.8101658476202356],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7338942630659679,0.7970492237251686,0.7425899502888619,0.8101658476202356],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7426105065161897,0.7970492237251686,0.7495633481123202,0.8101658476202356],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7494625822920864,0.7970492237251686,0.7581582695149804,0.8101658476202356],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7581284428321913,0.7970492237251686,0.7650812844283218,0.8101658476202356],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.764980518608088,0.7970492237251686,0.7736762058309821,0.8101658476202356],"dir":"ltr"},{"str":"روشهای","boundary":[0.6724206637108693,0.7970492237251686,0.724223162703211,0.8101658476202356],"dir":"rtl"},{"str":"رنگسنجی","boundary":[0.6069293295714093,0.7970492237251686,0.6679342248669417,0.8101658476202356],"dir":"rtl"},{"str":"92","boundary":[0.21426172242375385,0.7970492237251686,0.23162327018675266,0.8101658476202356],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................................","boundary":[0.2313919118634959,0.7970492237251686,0.6024956334811231,0.8101658476202356],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7056798334005104,0.8164390155700504,0.7108898293698777,0.8295556394651173],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7109196560526668,0.8164390155700504,0.7196153432755609,0.8295556394651173],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7195855165927717,0.8164390155700504,0.7265383581889023,0.8295556394651173],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7264375923686684,0.8164390155700504,0.7351332795915625,0.8295556394651173],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7351538358188902,0.8164390155700504,0.7421066774150208,0.8295556394651173],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.742005911594787,0.8164390155700504,0.750701598817681,0.8295556394651173],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7506717721348918,0.8164390155700504,0.7576246137310224,0.8295556394651173],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7575238479107886,0.8164390155700504,0.7662195351336826,0.8295556394651173],"dir":"ltr"},{"str":"واکنش","boundary":[0.6623368265484347,0.8164390155700504,0.701142953110305,0.8295556394651173],"dir":"rtl"},{"str":"میلون","boundary":[0.6248656455730216,0.8164390155700504,0.6578684670159881,0.8295556394651173],"dir":"rtl"},{"str":"93","boundary":[0.21426172242375385,0.8164390155700504,0.23162327018675266,0.8295556394651173],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................................................","boundary":[0.2313919118634959,0.8164390155700504,0.6204295311030497,0.8295556394651173],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.21184,0.17049,0.78642,0.82956],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":6,"image":{"jpeg":"/storage/books/3ebd9f27a17b64f2/pages/1af38d2a42ce9b5dd6a1944de060083c.jpg","blurred":"/storage/books/3ebd9f27a17b64f2/pages/eb53a713dbab44407982254dc1628527.jpg"},"info":{"width":595.44,"height":841.68,"margin":[0.21245,0.17049,0.21356,0.17173]},"elements":[{"words":[{"str":"فهرست","boundary":[0.742005911594787,0.17049037620443636,0.7862324331586725,0.18232385210976856],"dir":"rtl"},{"str":"مطالب","boundary":[0.7010446056697568,0.17049037620443636,0.7376435577052264,0.18232385210976856],"dir":"rtl"},{"str":"7","boundary":[0.21506784898562406,0.17049037620443636,0.22428449549912666,0.18232385210976856],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7056798334005104,0.1990072125095047,0.7108898293698777,0.2121238364045717],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7109196560526668,0.1990072125095047,0.7196153432755609,0.2121238364045717],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7195855165927717,0.1990072125095047,0.7265383581889023,0.2121238364045717],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7264375923686684,0.1990072125095047,0.7351332795915625,0.2121238364045717],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7351538358188902,0.1990072125095047,0.7421066774150208,0.2121238364045717],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.742005911594787,0.1990072125095047,0.750701598817681,0.2121238364045717],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7506717721348918,0.1990072125095047,0.7576246137310224,0.2121238364045717],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7575238479107886,0.1990072125095047,0.7662195351336826,0.2121238364045717],"dir":"ltr"},{"str":"واکنش","boundary":[0.6623061937390837,0.1990072125095047,0.7011123203009538,0.2121238364045717],"dir":"rtl"},{"str":"دیازو","boundary":[0.6305085315061131,0.1990072125095047,0.6578255723262503,0.2121238364045717],"dir":"rtl"},{"str":"94","boundary":[0.21385865914281874,0.1990072125095047,0.23122020690581754,0.2121238364045717],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................................","boundary":[0.23098884858256077,0.1990072125095047,0.6260522638720946,0.2121238364045717],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7056798334005104,0.21839700435438644,0.7108898293698777,0.23151362824945343],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7109196560526668,0.21839700435438644,0.7196153432755609,0.23151362824945343],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7195855165927717,0.21839700435438644,0.7265383581889023,0.23151362824945343],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7264375923686684,0.21839700435438644,0.7351332795915625,0.23151362824945343],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7351538358188902,0.21839700435438644,0.7421066774150208,0.23151362824945343],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.742005911594787,0.21839700435438644,0.750701598817681,0.23151362824945343],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7506717721348918,0.21839700435438644,0.7576246137310224,0.23151362824945343],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7575238479107886,0.21839700435438644,0.7662195351336826,0.23151362824945343],"dir":"ltr"},{"str":"واکنش","boundary":[0.6623190917640736,0.21839700435438644,0.7011252183259438,0.23151362824945343],"dir":"rtl"},{"str":"فوهل","boundary":[0.6278886201800349,0.21839700435438644,0.657887814053473,0.23151362824945343],"dir":"rtl"},{"str":"95","boundary":[0.21426172242375385,0.21839700435438644,0.23162327018675266,0.23151362824945343],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................................................","boundary":[0.2313919118634959,0.21839700435438644,0.623434770925702,0.23151362824945343],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7056798334005104,0.23778679619926815,0.7108898293698777,0.25090342009433514],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7109196560526668,0.23778679619926815,0.7196153432755609,0.25090342009433514],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7195855165927717,0.23778679619926815,0.7265383581889023,0.25090342009433514],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7264375923686684,0.23778679619926815,0.7351332795915625,0.25090342009433514],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7351538358188902,0.23778679619926815,0.7421066774150208,0.25090342009433514],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.742005911594787,0.23778679619926815,0.750701598817681,0.25090342009433514],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7506717721348918,0.23778679619926815,0.7576246137310224,0.25090342009433514],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7575238479107886,0.23778679619926815,0.7662195351336826,0.25090342009433514],"dir":"ltr"},{"str":"واکنش","boundary":[0.6623409336485665,0.23778679619926815,0.701130861211877,0.25090342009433514],"dir":"rtl"},{"str":"ساکاگوچی","boundary":[0.598061937390837,0.23778679619926815,0.6578237271930342,0.25090342009433514],"dir":"rtl"},{"str":"95","boundary":[0.21466478570468894,0.23778679619926815,0.23202633346768772,0.25090342009433514],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................................","boundary":[0.231794975144431,0.23778679619926815,0.5935922343141204,0.25090342009433514],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7056419454521026,0.2570340160452903,0.7108519414214698,0.2701506399403573],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7109196560526668,0.2570340160452903,0.7196153432755609,0.2701506399403573],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7195855165927717,0.2570340160452903,0.7265383581889023,0.2701506399403573],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7264375923686684,0.2570340160452903,0.7351332795915625,0.2701506399403573],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7351538358188902,0.2570340160452903,0.7421066774150208,0.2701506399403573],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.742005911594787,0.2570340160452903,0.750701598817681,0.2701506399403573],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7506717721348918,0.2570340160452903,0.7576246137310224,0.2701506399403573],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7575238479107886,0.2570340160452903,0.7662195351336826,0.2701506399403573],"dir":"ltr"},{"str":"آزمایش","boundary":[0.6586778180841059,0.2570340160452903,0.7011179631868869,0.2701506399403573],"dir":"rtl"},{"str":"زانتوپروتئیک","boundary":[0.5821409377939002,0.2570340160452903,0.654202307057446,0.2701506399403573],"dir":"rtl"},{"str":"96","boundary":[0.21426172242375385,0.2570340160452903,0.2309743383044471,0.2701506399403573],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................","boundary":[0.2307873169420932,0.2570340160452903,0.5777072417036141,0.2701506399403573],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7062892650812843,0.27642380789017207,0.7114992610506514,0.289540431785239],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7115242509740696,0.27642380789017207,0.719571006314658,0.289540431785239],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7195855165927717,0.27642380789017207,0.7265383581889023,0.289540431785239],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7264375923686684,0.27642380789017207,0.7351332795915625,0.289540431785239],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7351538358188902,0.27642380789017207,0.7421066774150208,0.289540431785239],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.742005911594787,0.27642380789017207,0.750701598817681,0.289540431785239],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7506717721348918,0.27642380789017207,0.7576246137310224,0.289540431785239],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7575238479107886,0.27642380789017207,0.7662195351336826,0.289540431785239],"dir":"ltr"},{"str":"آزمایش","boundary":[0.6593251377132876,0.27642380789017207,0.7017652828160688,0.289540431785239],"dir":"rtl"},{"str":"هاپکینزکول","boundary":[0.588993013569797,0.27642380789017207,0.654868870079269,0.289540431785239],"dir":"rtl"},{"str":"97","boundary":[0.21466478570468894,0.27642380789017207,0.23202633346768772,0.289540431785239],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................................","boundary":[0.231794975144431,0.27642380789017207,0.5845233104930806,0.289540431785239],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7055589144162301,0.2958492427347686,0.7107689103855972,0.3089658666298356],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7109196560526668,0.2958492427347686,0.7196153432755609,0.3089658666298356],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7195855165927717,0.2958492427347686,0.7265383581889023,0.3089658666298356],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7264375923686684,0.2958492427347686,0.7351332795915625,0.3089658666298356],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7351538358188902,0.2958492427347686,0.7421066774150208,0.3089658666298356],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.742005911594787,0.2958492427347686,0.750701598817681,0.3089658666298356],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7506717721348918,0.2958492427347686,0.7576246137310224,0.3089658666298356],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7575238479107886,0.2958492427347686,0.7662195351336826,0.3089658666298356],"dir":"ltr"},{"str":"آزمایش","boundary":[0.6585947870482332,0.2958492427347686,0.7010349321510144,0.3089658666298356],"dir":"rtl"},{"str":"نیتروپروسید","boundary":[0.5859700389627838,0.2958492427347686,0.6541263819607229,0.3089658666298356],"dir":"rtl"},{"str":"98","boundary":[0.21466478570468894,0.2958492427347686,0.23199637243047155,0.3089658666298356],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................","boundary":[0.231794975144431,0.2958492427347686,0.5815003358860674,0.3089658666298356],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7055992207443236,0.3152390345796502,0.7108092167136907,0.3283556584747172],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.7109196560526668,0.3152390345796502,0.7196153432755609,0.3283556584747172],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7195855165927717,0.3152390345796502,0.7265383581889023,0.3283556584747172],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7264375923686684,0.3152390345796502,0.7351332795915625,0.3283556584747172],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7351538358188902,0.3152390345796502,0.7421066774150208,0.3283556584747172],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.742005911594787,0.3152390345796502,0.750701598817681,0.3283556584747172],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7506717721348918,0.3152390345796502,0.7576246137310224,0.3283556584747172],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7575238479107886,0.3152390345796502,0.7662195351336826,0.3283556584747172],"dir":"ltr"},{"str":"آزمایش","boundary":[0.6586350933763268,0.3152390345796502,0.7010752384791079,0.3283556584747172],"dir":"rtl"},{"str":"پائولی","boundary":[0.6212380760446057,0.3152390345796502,0.6541667338438801,0.3283556584747172],"dir":"rtl"},{"str":"99","boundary":[0.2166801021093645,0.3152390345796502,0.2340116888351471,0.3283556584747172],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................................","boundary":[0.2338102915491065,0.3152390345796502,0.6167683729678891,0.3283556584747172],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7056354964396075,0.3346288264245319,0.7108454924089748,0.34774545031959897],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.7109196560526668,0.3346288264245319,0.7196153432755609,0.34774545031959897],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7195855165927717,0.3346288264245319,0.7265383581889023,0.34774545031959897],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7264375923686684,0.3346288264245319,0.7351332795915625,0.34774545031959897],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7351538358188902,0.3346288264245319,0.7421066774150208,0.34774545031959897],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.742005911594787,0.3346288264245319,0.750701598817681,0.34774545031959897],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7506717721348918,0.3346288264245319,0.7576246137310224,0.34774545031959897],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7575238479107886,0.3346288264245319,0.7662195351336826,0.34774545031959897],"dir":"ltr"},{"str":"آزمایش","boundary":[0.6586713690716108,0.3346288264245319,0.701111514174392,0.34774545031959897],"dir":"rtl"},{"str":"هیستیدین","boundary":[0.5950389627838236,0.3346288264245319,0.6542400913610102,0.34774545031959897],"dir":"rtl"},{"str":"99","boundary":[0.2144632540642214,0.3346288264245319,0.23179484079000404,0.34774545031959897],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................................","boundary":[0.23159344350396344,0.3346288264245319,0.5905716780867929,0.34774545031959897],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.6969607685073224,0.3540186182694135,0.7021707644766895,0.3671352421644805],"dir":"ltr"},{"str":"10","boundary":[0.7022537955125621,0.3540186182694135,0.7195853822383447,0.3671352421644805],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7195855165927717,0.3540186182694135,0.7265383581889023,0.3671352421644805],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7264375923686684,0.3540186182694135,0.7351332795915625,0.3671352421644805],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7351538358188902,0.3540186182694135,0.7421066774150208,0.3671352421644805],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.742005911594787,0.3540186182694135,0.750701598817681,0.3671352421644805],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7506717721348918,0.3540186182694135,0.7576246137310224,0.3671352421644805],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7575238479107886,0.3540186182694135,0.7662195351336826,0.3671352421644805],"dir":"ltr"},{"str":"آزمایش","boundary":[0.6499966411393254,0.3540186182694135,0.6924367862421067,0.3671352421644805],"dir":"rtl"},{"str":"ارلیچ","boundary":[0.6180135697971247,0.3540186182694135,0.6455097406959559,0.3671352421644805],"dir":"rtl"},{"str":"99","boundary":[0.21647857046889693,0.3540186182694135,0.23381015719467954,0.3671352421644805],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................................","boundary":[0.23360875990863897,0.3540186182694135,0.613577455327153,0.3671352421644805],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.696974472658874,0.3734084101142952,0.7021844686282412,0.3865250340093623],"dir":"ltr"},{"str":"11","boundary":[0.7022537955125621,0.3734084101142952,0.7196153432755609,0.3865250340093623],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7195855165927717,0.3734084101142952,0.7265383581889023,0.3865250340093623],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7264375923686684,0.3734084101142952,0.7351332795915625,0.3865250340093623],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7351538358188902,0.3734084101142952,0.7421066774150208,0.3865250340093623],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.742005911594787,0.3734084101142952,0.750701598817681,0.3865250340093623],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7506717721348918,0.3734084101142952,0.7576246137310224,0.3865250340093623],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7575238479107886,0.3734084101142952,0.7662195351336826,0.3865250340093623],"dir":"ltr"},{"str":"آزمایش","boundary":[0.6500183342279782,0.3734084101142952,0.6924504903936585,0.3865250340093623],"dir":"rtl"},{"str":"سولفید","boundary":[0.6054216301168323,0.3734084101142952,0.645503791675366,0.3865250340093623],"dir":"rtl"},{"str":"سرب","boundary":[0.5720643557705226,0.3734084101142952,0.6009330375433913,0.3865250340093623],"dir":"rtl"},{"str":"100","boundary":[0.21627703882842939,0.3734084101142952,0.24230444713153296,0.3865250340093623],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................","boundary":[0.2420730888082762,0.3734084101142952,0.5675946526938062,0.3865250340093623],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.6970139056831921,0.39265562996031744,0.7021335483004164,0.4057722538553845],"dir":"ltr"},{"str":"12","boundary":[0.7022537955125621,0.39265562996031744,0.7196153432755609,0.4057722538553845],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7195855165927717,0.39265562996031744,0.7265383581889023,0.4057722538553845],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7264375923686684,0.39265562996031744,0.7351332795915625,0.4057722538553845],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7351538358188902,0.39265562996031744,0.7421066774150208,0.4057722538553845],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.742005911594787,0.39265562996031744,0.750701598817681,0.4057722538553845],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7506717721348918,0.39265562996031744,0.7576246137310224,0.4057722538553845],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7575238479107886,0.39265562996031744,0.7662195351336826,0.4057722538553845],"dir":"ltr"},{"str":"آزمایش","boundary":[0.6499659360014566,0.39265562996031744,0.6923980921671369,0.4057722538553845],"dir":"rtl"},{"str":"سولفوریک","boundary":[0.5873452908773343,0.39265562996031744,0.6454513934488444,0.4057722538553845],"dir":"rtl"},{"str":"اسید","boundary":[0.5563448878140534,0.39265562996031744,0.5828615665188169,0.4057722538553845],"dir":"rtl"},{"str":"100","boundary":[0.21547091226655918,0.39265562996031744,0.24149832056966278,0.4057722538553845],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................","boundary":[0.24126696224640598,0.39265562996031744,0.5518518070670427,0.4057722538553845],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.6970139056831921,0.4120454218051991,0.7021335483004164,0.42516204570026617],"dir":"ltr"},{"str":"13","boundary":[0.7022537955125621,0.4120454218051991,0.7196153432755609,0.42516204570026617],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7195855165927717,0.4120454218051991,0.7265383581889023,0.42516204570026617],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7264375923686684,0.4120454218051991,0.7351332795915625,0.42516204570026617],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7351538358188902,0.4120454218051991,0.7421066774150208,0.42516204570026617],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.742005911594787,0.4120454218051991,0.750701598817681,0.42516204570026617],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7506717721348918,0.4120454218051991,0.7576246137310224,0.42516204570026617],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7575238479107886,0.4120454218051991,0.7662195351336826,0.42516204570026617],"dir":"ltr"},{"str":"آزمایش","boundary":[0.6499926105065161,0.4120454218051991,0.6924327556092973,0.42516204570026617],"dir":"rtl"},{"str":"مورنر","boundary":[0.6168043799543194,0.4120454218051991,0.6455242509740695,0.42516204570026617],"dir":"rtl"},{"str":"101","boundary":[0.2156724439070267,0.4120454218051991,0.24169985221013032,0.42516204570026617],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................................","boundary":[0.24146849388687355,0.4120454218051991,0.6123346768776029,0.42516204570026617],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.6970139056831921,0.43143521365008075,0.7021335483004164,0.4445518375451478],"dir":"ltr"},{"str":"14","boundary":[0.7022537955125621,0.43143521365008075,0.7196153432755609,0.4445518375451478],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7195855165927717,0.43143521365008075,0.7265383581889023,0.4445518375451478],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7264375923686684,0.43143521365008075,0.7351332795915625,0.4445518375451478],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7351538358188902,0.43143521365008075,0.7421066774150208,0.4445518375451478],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.742005911594787,0.43143521365008075,0.750701598817681,0.4445518375451478],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7506717721348918,0.43143521365008075,0.7576246137310224,0.4445518375451478],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7575238479107886,0.43143521365008075,0.7662195351336826,0.4445518375451478],"dir":"ltr"},{"str":"آزمایش","boundary":[0.6500650895685667,0.43143521365008075,0.692497245734247,0.4445518375451478],"dir":"rtl"},{"str":"سالیوان","boundary":[0.6033017600429934,0.43143521365008075,0.6455505470159545,0.4445518375451478],"dir":"rtl"},{"str":"101","boundary":[0.21728469703076714,0.43143521365008075,0.2433121053338707,0.4445518375451478],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................................","boundary":[0.243080747010614,0.43143521365008075,0.5988320569662768,0.4445518375451478],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.6939909310761788,0.4508250054949624,0.6991105736934031,0.4639416293900295],"dir":"ltr"},{"str":"15","boundary":[0.6994323525460163,0.4508250054949624,0.716793900309015,0.4639416293900295],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.716764073626226,0.4508250054949624,0.7237169152223565,0.4639416293900295],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7236161494021227,0.4508250054949624,0.7323118366250166,0.4639416293900295],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7322820099422275,0.4508250054949624,0.7392348515383581,0.4639416293900295],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7391844686282412,0.4508250054949624,0.7478801558511352,0.4639416293900295],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.747850329168346,0.4508250054949624,0.7548031707644767,0.4639416293900295],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7547024049442428,0.4508250054949624,0.7633980921671368,0.4639416293900295],"dir":"ltr"},{"str":"روش","boundary":[0.6614388015585113,0.4508250054949624,0.6894541179631868,0.4639416293900295],"dir":"rtl"},{"str":"تغییر","boundary":[0.6284174392046218,0.4508250054949624,0.6570075238479107,0.4639416293900295],"dir":"rtl"},{"str":"یافته","boundary":[0.5974355770522638,0.4508250054949624,0.6239861614940212,0.4639416293900295],"dir":"rtl"},{"str":"مک","boundary":[0.5712558108289667,0.4508250054949624,0.5929486766088942,0.4639416293900295],"dir":"rtl"},{"str":"کارتی","boundary":[0.53437793900309,0.4508250054949624,0.5668245331183662,0.4639416293900295],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.5273243315867258,0.4508250054949624,0.5342771731828563,0.4639416293900295],"dir":"ltr"},{"str":"سالیوان","boundary":[0.48516821174257685,0.4508250054949624,0.5272189977159747,0.4639416293900295],"dir":"rtl"},{"str":"102","boundary":[0.2166801021093645,0.4508250054949624,0.24270751041246807,0.4639416293900295],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................","boundary":[0.2424761520892113,0.4508250054949624,0.4807369340319763,0.4639416293900295],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7286543732365981,0.47021479733984406,0.7337740158538224,0.48333142123491113],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7338942630659679,0.47021479733984406,0.7425899502888619,0.48333142123491113],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7426105065161897,0.47021479733984406,0.7495633481123202,0.48333142123491113],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7494625822920864,0.47021479733984406,0.7581582695149804,0.48333142123491113],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7581284428321913,0.47021479733984406,0.7650812844283218,0.48333142123491113],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.764980518608088,0.47021479733984406,0.7736762058309821,0.48333142123491113],"dir":"ltr"},{"str":"روشهای","boundary":[0.6723094182453311,0.47021479733984406,0.724223162703211,0.48333142123491113],"dir":"rtl"},{"str":"فلورومتریک","boundary":[0.6018910385597205,0.47021479733984406,0.6678781405347305,0.48333142123491113],"dir":"rtl"},{"str":"102","boundary":[0.21587397554749427,0.47021479733984406,0.2419013838505979,0.48333142123491113],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................................","boundary":[0.24167002552734113,0.47021479733984406,0.597421335483004,0.48333142123491113],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.705679766223297,0.4896283511845357,0.7107994088405213,0.5027449750796027],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7109196560526668,0.4896283511845357,0.7196153432755609,0.5027449750796027],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7195855165927717,0.4896283511845357,0.7265383581889023,0.5027449750796027],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7264375923686684,0.4896283511845357,0.7351332795915625,0.5027449750796027],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7351538358188902,0.4896283511845357,0.7421066774150208,0.5027449750796027],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.742005911594787,0.4896283511845357,0.750701598817681,0.5027449750796027],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7506717721348918,0.4896283511845357,0.7576246137310224,0.5027449750796027],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7575238479107886,0.4896283511845357,0.7662195351336826,0.5027449750796027],"dir":"ltr"},{"str":"تیروزین","boundary":[0.6571107080478301,0.4896283511845357,0.7010712078462984,0.5027449750796027],"dir":"rtl"},{"str":"102","boundary":[0.2166801021093645,0.4896283511845357,0.24270751041246807,0.5027449750796027],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................................................","boundary":[0.2424761520892113,0.4896283511845357,0.6526463791481929,0.5027449750796027],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.705679766223297,0.5088755710305579,0.7107994088405213,0.521992194925625],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7109196560526668,0.5088755710305579,0.7196153432755609,0.521992194925625],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7195855165927717,0.5088755710305579,0.7265383581889023,0.521992194925625],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7264375923686684,0.5088755710305579,0.7351332795915625,0.521992194925625],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7351538358188902,0.5088755710305579,0.7421066774150208,0.521992194925625],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.742005911594787,0.5088755710305579,0.750701598817681,0.521992194925625],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7506717721348918,0.5088755710305579,0.7576246137310224,0.521992194925625],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7575238479107886,0.5088755710305579,0.7662195351336826,0.521992194925625],"dir":"ltr"},{"str":"فنیلآلانین","boundary":[0.6401820502485557,0.5088755710305579,0.701092973263469,0.521992194925625],"dir":"rtl"},{"str":"103","boundary":[0.2148663173451565,0.5088755710305579,0.2408937256482601,0.521992194925625],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................................","boundary":[0.24066236732500335,0.5088755710305579,0.6357217519817278,0.521992194925625],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7518808948004836,0.5282653628754396,0.7570005374177079,0.5413819867705066],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7571207846298534,0.5282653628754396,0.7658164718527475,0.5413819867705066],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7657866451699583,0.5282653628754396,0.7727394867660888,0.5413819867705066],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7726387209458551,0.5282653628754396,0.7813344081687491,0.5413819867705066],"dir":"ltr"},{"str":"روشهای","boundary":[0.6956572618567781,0.5282653628754396,0.7473968829772941,0.5413819867705066],"dir":"rtl"},{"str":"میکروبیولوژی","boundary":[0.6153936584710465,0.5282653628754396,0.6911889023243316,0.5413819867705066],"dir":"rtl"},{"str":"103","boundary":[0.21426172242375385,0.5282653628754396,0.24028913072685745,0.5413819867705066],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................................","boundary":[0.24005777240360068,0.5282653628754396,0.6109575440010747,0.5413819867705066],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7524854897218862,0.5476551547203212,0.7576051323391105,0.5607717786153883],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7577253795512562,0.5476551547203212,0.7657721348918446,0.5607717786153883],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7657866451699583,0.5476551547203212,0.7727394867660888,0.5607717786153883],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7726387209458551,0.5476551547203212,0.7813344081687491,0.5607717786153883],"dir":"ltr"},{"str":"روشهای","boundary":[0.6963682654843477,0.5476551547203212,0.7480014778986965,0.5607717786153883],"dir":"rtl"},{"str":"آنزیمی","boundary":[0.6534831385194142,0.5476551547203212,0.6918999059519011,0.5607717786153883],"dir":"rtl"},{"str":"103","boundary":[0.21325406422141607,0.5476551547203212,0.2392814725245197,0.5607717786153883],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................................................","boundary":[0.2390501142012629,0.5476551547203212,0.6490446056697566,0.5607717786153883],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7517330377535939,0.5670449465652029,0.7569430337229611,0.58016157046027],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7571207846298534,0.5670449465652029,0.7658164718527475,0.58016157046027],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7657866451699583,0.5670449465652029,0.7727394867660888,0.58016157046027],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7726387209458551,0.5670449465652029,0.7813344081687491,0.58016157046027],"dir":"ltr"},{"str":"تعیین","boundary":[0.714253117943595,0.5670449465652029,0.7473017600429933,0.58016157046027],"dir":"rtl"},{"str":"مقدار","boundary":[0.6800353352142953,0.5670449465652029,0.7097414895349201,0.58016157046027],"dir":"rtl"},{"str":"کمی","boundary":[0.6489978503291682,0.5670449465652029,0.6756040575036947,0.58016157046027],"dir":"rtl"},{"str":"اسیدآمینه","boundary":[0.5881868870079269,0.5670449465652029,0.6444367862421065,0.58016157046027],"dir":"rtl"},{"str":"104","boundary":[0.21406019078328628,0.5670449465652029,0.24008759908638988,0.58016157046027],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................................","boundary":[0.2398562407631331,0.5670449465652029,0.5837531909176407,0.58016157046027],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7289575440010747,0.5864347384100845,0.7341675399704419,0.5995513623051516],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7342973263469031,0.5864347384100845,0.7429930135697971,0.5995513623051516],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7430135697971247,0.5864347384100845,0.7499664113932554,0.5995513623051516],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7498656455730216,0.5864347384100845,0.7585613327959155,0.5995513623051516],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7585315061131264,0.5864347384100845,0.765484347709257,0.5995513623051516],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7653835818890232,0.5864347384100845,0.7740792691119172,0.5995513623051516],"dir":"ltr"},{"str":"دستگاه","boundary":[0.6842368668547628,0.5864347384100845,0.724448116102396,0.5995513623051516],"dir":"rtl"},{"str":"آمینو","boundary":[0.650863227193336,0.5864347384100845,0.6797685073223162,0.5995513623051516],"dir":"rtl"},{"str":"اسید","boundary":[0.6213702808007523,0.5864347384100845,0.6479950288862018,0.5995513623051516],"dir":"rtl"},{"str":"آنالایزر","boundary":[0.5793194948273545,0.5864347384100845,0.6169019212683058,0.5995513623051516],"dir":"rtl"},{"str":"104","boundary":[0.21426172242375385,0.5864347384100845,0.24028913072685745,0.5995513623051516],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................","boundary":[0.24005777240360068,0.5864347384100845,0.5748522101303237,0.5995513623051516],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7290574365175332,0.6058245302549663,0.7341770791347575,0.6189411541500333],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7342973263469031,0.6058245302549663,0.7429930135697971,0.6189411541500333],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7430135697971247,0.6058245302549663,0.7499664113932554,0.6189411541500333],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7498656455730216,0.6058245302549663,0.7585613327959155,0.6189411541500333],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7585315061131264,0.6058245302549663,0.765484347709257,0.6189411541500333],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7653835818890232,0.6058245302549663,0.7740792691119172,0.6189411541500333],"dir":"ltr"},{"str":"روش","boundary":[0.6966092973263468,0.6058245302549663,0.7246246137310223,0.6189411541500333],"dir":"rtl"},{"str":"نینهیدرین","boundary":[0.6288785435980114,0.6058245302549663,0.692109071907235,0.6189411541500333],"dir":"rtl"},{"str":"(روش","boundary":[0.5912034126024452,0.6058245302549663,0.6243760784898241,0.6189411541500333],"dir":"rtl"},{"str":"رنگسنجی)","boundary":[0.5204362488243987,0.6058245302549663,0.5867279015757855,0.6189411541500333],"dir":"rtl"},{"str":"105","boundary":[0.2156724439070267,0.6058245302549663,0.24169985221013032,0.6189411541500333],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................","boundary":[0.24146849388687355,0.6058245302549663,0.5160049711137982,0.6189411541500333],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7289349724573423,0.6250717501009885,0.7341449684267095,0.6381883739960554],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7342973263469031,0.6250717501009885,0.7429930135697971,0.6381883739960554],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7430135697971247,0.6250717501009885,0.7499664113932554,0.6381883739960554],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7498656455730216,0.6250717501009885,0.7585613327959155,0.6381883739960554],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7585315061131264,0.6250717501009885,0.765484347709257,0.6381883739960554],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7653835818890232,0.6250717501009885,0.7740792691119172,0.6381883739960554],"dir":"ltr"},{"str":"آزمایش","boundary":[0.6819788340264464,0.6250717501009885,0.7244109901921267,0.6381883739960554],"dir":"rtl"},{"str":"سر","boundary":[0.6610381566572617,0.6250717501009885,0.6774642914738342,0.6381883739960554],"dir":"rtl"},{"str":"لیوان","boundary":[0.6282392852344484,0.6250717501009885,0.6565697971248151,0.6381883739960554],"dir":"rtl"},{"str":"مک","boundary":[0.6020595190111514,0.6250717501009885,0.6237523847910789,0.6381883739960554],"dir":"rtl"},{"str":"کارتی","boundary":[0.5653855972054278,0.6250717501009885,0.5976282413005507,0.6381883739960554],"dir":"rtl"},{"str":"فولین","boundary":[0.5291381163509337,0.6250717501009885,0.5609543194948273,0.6381883739960554],"dir":"rtl"},{"str":"106","boundary":[0.21285100094048096,0.6250717501009885,0.23822947736127903,0.6381883739960554],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................","boundary":[0.23804245599892515,0.6250717501009885,0.5246708316539029,0.6381883739960554],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7560315732903398,0.6444615419458701,0.761241569259707,0.6575781658409371],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.7617560123606072,0.6444615419458701,0.7704516995835011,0.6575781658409371],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7704218729007121,0.6444615419458701,0.7773747144968426,0.6575781658409371],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7772739486766088,0.6444615419458701,0.7859696358995027,0.6575781658409371],"dir":"ltr"},{"str":"جداسازی","boundary":[0.699073894934838,0.6444615419458701,0.7515261319360472,0.6575781658409371],"dir":"rtl"},{"str":"اسیدهای","boundary":[0.6445450759102511,0.6444615419458701,0.6945128308477763,0.6575781658409371],"dir":"rtl"},{"str":"آمینه","boundary":[0.6105410452774419,0.6444615419458701,0.6400767163778046,0.6575781658409371],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5986748622867123,0.6444615419458701,0.6060726401899316,0.6575781658409371],"dir":"rtl"},{"str":"کروماتوگرافی","boundary":[0.5205805454789735,0.6444615419458701,0.5942435845761117,0.6575781658409371],"dir":"rtl"},{"str":"کاغذی","boundary":[0.477713959424963,0.6444615419458701,0.5161492677683729,0.6575781658409371],"dir":"rtl"},{"str":"107","boundary":[0.21244793765954587,0.6444615419458701,0.23847534596264944,0.6575781658409371],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................","boundary":[0.23824398763939272,0.6444615419458701,0.4732778449549912,0.6575781658409371],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7363125755743651,0.6638513337907519,0.7414322181915893,0.6769679576858189],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7416028483138518,0.6638513337907519,0.7502985355367459,0.6769679576858189],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7502687088539567,0.6638513337907519,0.7572215504500872,0.6769679576858189],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.7571207846298534,0.6638513337907519,0.7658164718527475,0.6769679576858189],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7657866451699583,0.6638513337907519,0.7727394867660888,0.6769679576858189],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7726387209458551,0.6638513337907519,0.7813344081687491,0.6769679576858189],"dir":"ltr"},{"str":"معرفهای","boundary":[0.6762118769313448,0.6638513337907519,0.7317999462582291,0.6769679576858189],"dir":"rtl"},{"str":"آشکارسازی","boundary":[0.6077623270186753,0.6638513337907519,0.6716878946661292,0.6769679576858189],"dir":"rtl"},{"str":"اسیدهای","boundary":[0.5532335079940884,0.6638513337907519,0.6034052129517667,0.6769679576858189],"dir":"rtl"},{"str":"آمینه","boundary":[0.519229477361279,0.6638513337907519,0.5487651484616418,0.6769679576858189],"dir":"rtl"},{"str":"112","boundary":[0.21466478570468894,0.6638513337907519,0.24069219400779251,0.6769679576858189],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................","boundary":[0.2404608356845358,0.6638513337907519,0.5147933628913072,0.6769679576858189],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7703142550047024,0.6985447817163293,0.7763771328765282,0.7116614056113962],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7764678221147385,0.6985447817163293,0.7864428321913206,0.7116614056113962],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7358759988396069,0.6985447817163293,0.766235254601639,0.7116614056113962],"dir":"rtl"},{"str":"پنجم:","boundary":[0.6953573827757624,0.6985447817163293,0.7319248958753191,0.7116614056113962],"dir":"rtl"},{"str":"پروتئینها","boundary":[0.6278886201800349,0.6985447817163293,0.6915839043396479,0.7116614056113962],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.751880961977697,0.7182069083559073,0.7570909579470643,0.7313235322509742],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7571207846298534,0.7182069083559073,0.7658164718527475,0.7313235322509742],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7657866451699583,0.7182069083559073,0.7727394867660888,0.7313235322509742],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7726387209458551,0.7182069083559073,0.7813344081687491,0.7313235322509742],"dir":"ltr"},{"str":"ساختار","boundary":[0.7088495230417842,0.7182069083559073,0.7478410587128845,0.7313235322509742],"dir":"rtl"},{"str":"پروتئین","boundary":[0.6607358591965605,0.7182069083559073,0.7044182453311836,0.7313235322509742],"dir":"rtl"},{"str":"117","boundary":[0.2144632540642214,0.7182069083559073,0.240490662367325,0.7313235322509742],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................................................","boundary":[0.24025930404406823,0.7182069083559073,0.6563045814859598,0.7313235322509742],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7518808948004836,0.7375967002007889,0.7570005374177079,0.7507133240958559],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7571207846298534,0.7375967002007889,0.7658164718527475,0.7507133240958559],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7657866451699583,0.7375967002007889,0.7727394867660888,0.7507133240958559],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7726387209458551,0.7375967002007889,0.7813344081687491,0.7507133240958559],"dir":"ltr"},{"str":"روشهای","boundary":[0.6957120784629853,0.7375967002007889,0.7473968829772941,0.7507133240958559],"dir":"rtl"},{"str":"عمومی","boundary":[0.6521780196157463,0.7375967002007889,0.6912011965325144,0.7507133240958559],"dir":"rtl"},{"str":"آنالیز","boundary":[0.6202320300953915,0.7375967002007889,0.6477096600832997,0.7507133240958559],"dir":"rtl"},{"str":"کمی","boundary":[0.5891945452102646,0.7375967002007889,0.615800752384791,0.7507133240958559],"dir":"rtl"},{"str":"121","boundary":[0.21506784898562406,0.7375967002007889,0.24109525728872763,0.7507133240958559],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................................","boundary":[0.24086389896547086,0.7375967002007889,0.5847272605132339,0.7507133240958559],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7286358995028885,0.7569864920456705,0.7338458954722558,0.7701031159407374],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7338942630659679,0.7569864920456705,0.7425899502888619,0.7701031159407374],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7426105065161897,0.7569864920456705,0.7495633481123202,0.7701031159407374],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7494625822920864,0.7569864920456705,0.7581582695149804,0.7701031159407374],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7581284428321913,0.7569864920456705,0.7650812844283218,0.7701031159407374],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.764980518608088,0.7569864920456705,0.7736762058309821,0.7701031159407374],"dir":"ltr"},{"str":"روشهای","boundary":[0.6724575248418838,0.7569864920456705,0.7241603884762288,0.7701031159407374],"dir":"rtl"},{"str":"شیمیایی","boundary":[0.6190212279994625,0.7569864920456705,0.6679270751252525,0.7701031159407374],"dir":"rtl"},{"str":"122","boundary":[0.2148663173451565,0.7569864920456705,0.2408937256482601,0.7701031159407374],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................................","boundary":[0.24066236732500335,0.7569864920456705,0.614551524922746,0.7701031159407374],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7056798334005104,0.7763762838905522,0.7108898293698777,0.7894929077856192],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7109196560526668,0.7763762838905522,0.7196153432755609,0.7894929077856192],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7195855165927717,0.7763762838905522,0.7265383581889023,0.7894929077856192],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7264375923686684,0.7763762838905522,0.7351332795915625,0.7894929077856192],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7351538358188902,0.7763762838905522,0.7421066774150208,0.7894929077856192],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.742005911594787,0.7763762838905522,0.750701598817681,0.7894929077856192],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7506717721348918,0.7763762838905522,0.7576246137310224,0.7894929077856192],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7575238479107886,0.7763762838905522,0.7662195351336826,0.7894929077856192],"dir":"ltr"},{"str":"روش","boundary":[0.6776032513771328,0.7763762838905522,0.7056185677818084,0.7894929077856192],"dir":"rtl"},{"str":"کیجدال","boundary":[0.6288962783823727,0.7763762838905522,0.6731719736665323,0.7894929077856192],"dir":"rtl"},{"str":"122","boundary":[0.21587397554749427,0.7763762838905522,0.2419013838505979,0.7894929077856192],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................................","boundary":[0.24167002552734113,0.7763762838905522,0.6244577455327152,0.7894929077856192],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7290574365175332,0.7957660757354339,0.7341770791347575,0.8088826996305009],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7342973263469031,0.7957660757354339,0.7429930135697971,0.8088826996305009],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7430135697971247,0.7957660757354339,0.7499664113932554,0.8088826996305009],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7498656455730216,0.7957660757354339,0.7585613327959155,0.8088826996305009],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7585315061131264,0.7957660757354339,0.765484347709257,0.8088826996305009],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7653835818890232,0.7957660757354339,0.7740792691119172,0.8088826996305009],"dir":"ltr"},{"str":"روشهای","boundary":[0.6728438801558511,0.7957660757354339,0.724626225984146,0.8088826996305009],"dir":"rtl"},{"str":"طیف","boundary":[0.6401992085193488,0.7957660757354339,0.6683507572512439,0.8088826996305009],"dir":"rtl"},{"str":"سنجی","boundary":[0.5990695955931747,0.7957660757354339,0.6356853526833781,0.8088826996305009],"dir":"rtl"},{"str":"124","boundary":[0.21305253258094853,0.7957660757354339,0.23907994088405213,0.8088826996305009],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................................","boundary":[0.23884858256079536,0.7957660757354339,0.5945998925164584,0.8088826996305009],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7055992207443235,0.8151558675803156,0.7108092167136907,0.8282724914753825],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7109196560526668,0.8151558675803156,0.7196153432755609,0.8282724914753825],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7195855165927717,0.8151558675803156,0.7265383581889023,0.8282724914753825],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7264375923686684,0.8151558675803156,0.7351332795915625,0.8282724914753825],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7351538358188902,0.8151558675803156,0.7421066774150208,0.8282724914753825],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.742005911594787,0.8151558675803156,0.750701598817681,0.8282724914753825],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7506717721348918,0.8151558675803156,0.7576246137310224,0.8282724914753825],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7575238479107886,0.8151558675803156,0.7662195351336826,0.8282724914753825],"dir":"ltr"},{"str":"اندازهگیری","boundary":[0.6405851135294908,0.8151558675803156,0.7010937793900308,0.8282724914753825],"dir":"rtl"},{"str":"مقدار","boundary":[0.6063379013838505,0.8151558675803156,0.6358921133951363,0.8282724914753825],"dir":"rtl"},{"str":"پروتئین","boundary":[0.5582056966277038,0.8151558675803156,0.601869541851404,0.8282724914753825],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5463395136369743,0.8151558675803156,0.5537372915401935,0.8282724914753825],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.5006361682117425,0.8151558675803156,0.5417784495499126,0.8282724914753825],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.487564826011017,0.8151558675803156,0.4961492677683729,0.8282724914753825],"dir":"rtl"},{"str":"جذب","boundary":[0.4525225043665188,0.8151558675803156,0.48313354830041644,0.8282724914753825],"dir":"rtl"},{"str":"124","boundary":[0.21426172242375385,0.8151558675803156,0.24028913072685745,0.8282724914753825],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................","boundary":[0.24005777240360068,0.8151558675803156,0.44808880827623265,0.8282724914753825],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.21245,0.17049,0.78644,0.82827],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":7,"image":{"jpeg":"/storage/books/3ebd9f27a17b64f2/pages/bd0ff34b05327bff3c93c0a21685a4b7.jpg","blurred":"/storage/books/3ebd9f27a17b64f2/pages/4238bdfc5f644fc5d5f2e932c7414fd4.jpg"},"info":{"width":595.44,"height":841.68,"margin":[0.21305,0.17049,0.2136,0.17173]},"elements":[{"words":[{"str":"8","boundary":[0.7768708853956737,0.17049037620443636,0.786371893053876,0.18232385210976856],"dir":"ltr"},{"str":"بیوشیمی","boundary":[0.2899719199247615,0.17049037620443636,0.3413409243584576,0.18232385210976856],"dir":"rtl"},{"str":"آزمایشگاهی","boundary":[0.21506784898562406,0.17049037620443636,0.2863639113976176,0.18232385210976856],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.705679766223297,0.1990072125095047,0.7107994088405213,0.2121238364045717],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7109196560526668,0.1990072125095047,0.7196153432755609,0.2121238364045717],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7195855165927717,0.1990072125095047,0.7265383581889023,0.2121238364045717],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7264375923686684,0.1990072125095047,0.7351332795915625,0.2121238364045717],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7351538358188902,0.1990072125095047,0.7421066774150208,0.2121238364045717],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.742005911594787,0.1990072125095047,0.750701598817681,0.2121238364045717],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7506717721348918,0.1990072125095047,0.7576246137310224,0.2121238364045717],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7575238479107886,0.1990072125095047,0.7662195351336826,0.2121238364045717],"dir":"ltr"},{"str":"روش","boundary":[0.6732074432352546,0.1990072125095047,0.7012227596399301,0.2121238364045717],"dir":"rtl"},{"str":"بیوره","boundary":[0.641391240091361,0.1990072125095047,0.6687390381477444,0.2121238364045717],"dir":"rtl"},{"str":"125","boundary":[0.21305253258094853,0.1990072125095047,0.23907994088405213,0.2121238364045717],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................................","boundary":[0.23884858256079536,0.1990072125095047,0.6369325540776568,0.2121238364045717],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7056798334005104,0.21839700435438644,0.7108898293698777,0.23151362824945343],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7109196560526668,0.21839700435438644,0.7196153432755609,0.23151362824945343],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7195855165927717,0.21839700435438644,0.7265383581889023,0.23151362824945343],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7264375923686684,0.21839700435438644,0.7351332795915625,0.23151362824945343],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7351538358188902,0.21839700435438644,0.7421066774150208,0.23151362824945343],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.742005911594787,0.21839700435438644,0.750701598817681,0.23151362824945343],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7506717721348918,0.21839700435438644,0.7576246137310224,0.23151362824945343],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7575238479107886,0.21839700435438644,0.7662195351336826,0.23151362824945343],"dir":"ltr"},{"str":"روش","boundary":[0.6775903533521429,0.21839700435438644,0.7056056697568184,0.23151362824945343],"dir":"rtl"},{"str":"لوری","boundary":[0.6454218729007121,0.21839700435438644,0.6731219938196962,0.23151362824945343],"dir":"rtl"},{"str":"128","boundary":[0.21728469703076714,0.21839700435438644,0.24328214429665454,0.23151362824945343],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................................","boundary":[0.243080747010614,0.21839700435438644,0.6409833400510545,0.23151362824945343],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.705679766223297,0.23778679619926815,0.7107994088405213,0.25090342009433514],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7109196560526668,0.23778679619926815,0.7196153432755609,0.25090342009433514],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7195855165927717,0.23778679619926815,0.7265383581889023,0.25090342009433514],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7264375923686684,0.23778679619926815,0.7351332795915625,0.25090342009433514],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7351538358188902,0.23778679619926815,0.7421066774150208,0.25090342009433514],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.742005911594787,0.23778679619926815,0.750701598817681,0.25090342009433514],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7506717721348918,0.23778679619926815,0.7576246137310224,0.25090342009433514],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7575238479107886,0.23778679619926815,0.7662195351336826,0.25090342009433514],"dir":"ltr"},{"str":"روش","boundary":[0.6732300147789869,0.23778679619926815,0.7012453311836624,0.25090342009433514],"dir":"rtl"},{"str":"بسینچونینیک","boundary":[0.585733037753594,0.23778679619926815,0.6687616096914766,0.25090342009433514],"dir":"rtl"},{"str":"اسید","boundary":[0.554732634690313,0.23778679619926815,0.5812493133950765,0.25090342009433514],"dir":"rtl"},{"str":"129","boundary":[0.21688163374983202,0.23778679619926815,0.24287908101571945,0.25090342009433514],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................","boundary":[0.24267768372967888,0.23778679619926815,0.5502653499932821,0.25090342009433514],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7289768910385597,0.2570340160452903,0.7341868870079269,0.2701506399403573],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7342973263469031,0.2570340160452903,0.7429930135697971,0.2701506399403573],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7430135697971247,0.2570340160452903,0.7499664113932554,0.2701506399403573],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7498656455730216,0.2570340160452903,0.7585613327959155,0.2701506399403573],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7585315061131264,0.2570340160452903,0.765484347709257,0.2701506399403573],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7653835818890232,0.2570340160452903,0.7740792691119172,0.2701506399403573],"dir":"ltr"},{"str":"اندازهگیری","boundary":[0.6638668547628644,0.2570340160452903,0.724471449684267,0.2701506399403573],"dir":"rtl"},{"str":"کمی","boundary":[0.6328293698777375,0.2570340160452903,0.6594355770522639,0.2701506399403573],"dir":"rtl"},{"str":"پروتئین","boundary":[0.5845302969232836,0.2570340160452903,0.6283610103452908,0.2701506399403573],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.572664113932554,0.2570340160452903,0.5800618918357733,0.2701506399403573],"dir":"rtl"},{"str":"روشهای","boundary":[0.5167441891710332,0.2570340160452903,0.5684367862421066,0.2701506399403573],"dir":"rtl"},{"str":"اتصال","boundary":[0.4803298401182319,0.2570340160452903,0.5122387478167406,0.2701506399403573],"dir":"rtl"},{"str":"رنگ","boundary":[0.45131331452371354,0.2570340160452903,0.4758202654398482,0.2701506399403573],"dir":"rtl"},{"str":"130","boundary":[0.2160755071879618,0.2570340160452903,0.2421029154910654,0.2701506399403573],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................","boundary":[0.24187155716780867,0.2570340160452903,0.4468651081553137,0.2701506399403573],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7055734246943436,0.27642380789017207,0.7107834206637107,0.289540431785239],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7109196560526668,0.27642380789017207,0.7196153432755609,0.289540431785239],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7195855165927717,0.27642380789017207,0.7265383581889023,0.289540431785239],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7264375923686684,0.27642380789017207,0.7351332795915625,0.289540431785239],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7351538358188902,0.27642380789017207,0.7421066774150208,0.289540431785239],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.742005911594787,0.27642380789017207,0.750701598817681,0.289540431785239],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7506717721348918,0.27642380789017207,0.7576246137310224,0.289540431785239],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7575238479107886,0.27642380789017207,0.7662195351336826,0.289540431785239],"dir":"ltr"},{"str":"کوماسی","boundary":[0.6558467015988176,0.27642380789017207,0.701142146983743,0.289540431785239],"dir":"rtl"},{"str":"بریلینت","boundary":[0.6081038559720542,0.27642380789017207,0.6513782965113073,0.289540431785239],"dir":"rtl"},{"str":"بلو","boundary":[0.5893960768507321,0.27642380789017207,0.6036366007571862,0.289540431785239],"dir":"rtl"},{"str":"130","boundary":[0.21526938062609163,0.27642380789017207,0.2412967889291952,0.289540431785239],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................................","boundary":[0.24106543060593844,0.27642380789017207,0.5849287921537013,0.289540431785239],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.705679766223297,0.2958492427347686,0.7107994088405213,0.3089658666298356],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7109196560526668,0.2958492427347686,0.7196153432755609,0.3089658666298356],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7195855165927717,0.2958492427347686,0.7265383581889023,0.3089658666298356],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7264375923686684,0.2958492427347686,0.7351332795915625,0.3089658666298356],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7351538358188902,0.2958492427347686,0.7421066774150208,0.3089658666298356],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.742005911594787,0.2958492427347686,0.750701598817681,0.3089658666298356],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7506717721348918,0.2958492427347686,0.7576246137310224,0.3089658666298356],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7575238479107886,0.2958492427347686,0.7662195351336826,0.3089658666298356],"dir":"ltr"},{"str":"روش","boundary":[0.6732034126024452,0.2958492427347686,0.7012187290071207,0.3089658666298356],"dir":"rtl"},{"str":"بردفورد","boundary":[0.6270824936181646,0.2958492427347686,0.668735007514935,0.3089658666298356],"dir":"rtl"},{"str":"131","boundary":[0.21688163374983202,0.2958492427347686,0.24290904205293565,0.3089658666298356],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................................","boundary":[0.24267768372967888,0.2958492427347686,0.6226127905414482,0.3089658666298356],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7056588741099019,0.3152390345796502,0.710868870079269,0.3283556584747172],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7109196560526668,0.3152390345796502,0.7196153432755609,0.3283556584747172],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7195855165927717,0.3152390345796502,0.7265383581889023,0.3283556584747172],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7264375923686684,0.3152390345796502,0.7351332795915625,0.3283556584747172],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7351538358188902,0.3152390345796502,0.7421066774150208,0.3283556584747172],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.742005911594787,0.3152390345796502,0.750701598817681,0.3283556584747172],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7506717721348918,0.3152390345796502,0.7576246137310224,0.3283556584747172],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7575238479107886,0.3152390345796502,0.7662195351336826,0.3283556584747172],"dir":"ltr"},{"str":"روش","boundary":[0.6732308209055488,0.3152390345796502,0.7011833630832421,0.3283556584747172],"dir":"rtl"},{"str":"برموکرزول","boundary":[0.6101538358188902,0.3152390345796502,0.6686874916028482,0.3283556584747172],"dir":"rtl"},{"str":"سبز","boundary":[0.5835516592771732,0.3152390345796502,0.6056338841864839,0.3283556584747172],"dir":"rtl"},{"str":"133","boundary":[0.21708316539029957,0.3152390345796502,0.24311057369340322,0.3283556584747172],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................................","boundary":[0.24287921537014642,0.3152390345796502,0.5835492408974875,0.3283556584747172],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7286543732365981,0.3346288264245319,0.7337740158538224,0.34774545031959897],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7338942630659679,0.3346288264245319,0.7425899502888619,0.34774545031959897],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7426105065161897,0.3346288264245319,0.7495633481123202,0.34774545031959897],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7494625822920864,0.3346288264245319,0.7581582695149804,0.34774545031959897],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7581284428321913,0.3346288264245319,0.7650812844283218,0.34774545031959897],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.764980518608088,0.3346288264245319,0.7736762058309821,0.34774545031959897],"dir":"ltr"},{"str":"روشهای","boundary":[0.6723061937390837,0.3346288264245319,0.724223162703211,0.34774545031959897],"dir":"rtl"},{"str":"ایمونولوژی","boundary":[0.6083400510546823,0.3346288264245319,0.6678007523847911,0.34774545031959897],"dir":"rtl"},{"str":"134","boundary":[0.21627703882842939,0.3346288264245319,0.24230444713153296,0.34774545031959897],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................................","boundary":[0.2420730888082762,0.3346288264245319,0.6038703479779658,0.34774545031959897],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7286543732365981,0.3540186182694135,0.7337740158538224,0.3671352421644805],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7338942630659679,0.3540186182694135,0.7425899502888619,0.3671352421644805],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7426105065161897,0.3540186182694135,0.7495633481123202,0.3671352421644805],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7494625822920864,0.3540186182694135,0.7581582695149804,0.3671352421644805],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7581284428321913,0.3540186182694135,0.7650812844283218,0.3671352421644805],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.764980518608088,0.3540186182694135,0.7736762058309821,0.3671352421644805],"dir":"ltr"},{"str":"کیتهای","boundary":[0.6738703479779659,0.3540186182694135,0.7242779793094182,0.3671352421644805],"dir":"rtl"},{"str":"تجاری","boundary":[0.6334140803439473,0.3540186182694135,0.6694390702673653,0.3671352421644805],"dir":"rtl"},{"str":"تعیین","boundary":[0.5959243584576112,0.3540186182694135,0.6289828026333467,0.3671352421644805],"dir":"rtl"},{"str":"غلظت","boundary":[0.557248018272202,0.3540186182694135,0.5914279614501103,0.3671352421644805],"dir":"rtl"},{"str":"پروتئین","boundary":[0.5089489453177481,0.3540186182694135,0.5527796587397554,0.3671352421644805],"dir":"rtl"},{"str":"134","boundary":[0.21627703882842939,0.3540186182694135,0.24230444713153296,0.3671352421644805],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................","boundary":[0.24227462044874376,0.3540186182694135,0.5045152492274619,0.3671352421644805],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7518808948004836,0.3734084101142952,0.7570005374177079,0.3865250340093623],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7571207846298534,0.3734084101142952,0.7658164718527475,0.3865250340093623],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7657866451699583,0.3734084101142952,0.7727394867660888,0.3865250340093623],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7726387209458551,0.3734084101142952,0.7813344081687491,0.3865250340093623],"dir":"ltr"},{"str":"اساس","boundary":[0.7147075803721697,0.3734084101142952,0.7472050248555689,0.3865250340093623],"dir":"rtl"},{"str":"عملکرد","boundary":[0.6691663307805993,0.3734084101142952,0.7101969826698689,0.3865250340093623],"dir":"rtl"},{"str":"پروتئین","boundary":[0.6212380760446057,0.3734084101142952,0.6649019212683058,0.3865250340093623],"dir":"rtl"},{"str":"135","boundary":[0.2166801021093645,0.3734084101142952,0.24270751041246807,0.3865250340093623],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................................","boundary":[0.24267768372967888,0.3734084101142952,0.6167707913475747,0.3865250340093623],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7286181647185274,0.39265562996031744,0.7338281606878946,0.4057722538553845],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7338942630659679,0.39265562996031744,0.7425899502888619,0.4057722538553845],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7426105065161897,0.39265562996031744,0.7495633481123202,0.4057722538553845],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7494625822920864,0.39265562996031744,0.7581582695149804,0.4057722538553845],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7581284428321913,0.39265562996031744,0.7650812844283218,0.4057722538553845],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.764980518608088,0.39265562996031744,0.7736762058309821,0.4057722538553845],"dir":"ltr"},{"str":"واکنشهای","boundary":[0.6614895875319091,0.39265562996031744,0.7241312642751578,0.4057722538553845],"dir":"rtl"},{"str":"دناتوره","boundary":[0.6201989789063549,0.39265562996031744,0.6570089661190758,0.4057722538553845],"dir":"rtl"},{"str":"شدن","boundary":[0.5875484347709256,0.39265562996031744,0.6157677011957543,0.4057722538553845],"dir":"rtl"},{"str":"پروتئینها","boundary":[0.5277273948676608,0.39265562996031744,0.5830800752384792,0.4057722538553845],"dir":"rtl"},{"str":"137","boundary":[0.21547091226655918,0.39265562996031744,0.24149832056966278,0.4057722538553845],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................","boundary":[0.24126696224640598,0.39265562996031744,0.5276938062609162,0.4057722538553845],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.705679766223297,0.4120454218051991,0.7107994088405213,0.42516204570026617],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7109196560526668,0.4120454218051991,0.7196153432755609,0.42516204570026617],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7195855165927717,0.4120454218051991,0.7265383581889023,0.42516204570026617],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7264375923686684,0.4120454218051991,0.7351332795915625,0.42516204570026617],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7351538358188902,0.4120454218051991,0.7421066774150208,0.42516204570026617],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.742005911594787,0.4120454218051991,0.750701598817681,0.42516204570026617],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7506717721348918,0.4120454218051991,0.7576246137310224,0.42516204570026617],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7575238479107886,0.4120454218051991,0.7662195351336826,0.42516204570026617],"dir":"ltr"},{"str":"رسوبدهی","boundary":[0.6405609297326347,0.4120454218051991,0.7011824533118366,0.42516204570026617],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6286947467419052,0.4120454218051991,0.6360925246451243,0.42516204570026617],"dir":"rtl"},{"str":"نمک","boundary":[0.5972558108289667,0.4120454218051991,0.624260244525057,0.42516204570026617],"dir":"rtl"},{"str":"137","boundary":[0.21708316539029957,0.4120454218051991,0.24308061265618697,0.42516204570026617],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................","boundary":[0.24287921537014642,0.4120454218051991,0.5927885261319359,0.42516204570026617],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.705679766223297,0.43143521365008075,0.7107994088405213,0.4445518375451478],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7109196560526668,0.43143521365008075,0.7196153432755609,0.4445518375451478],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7195855165927717,0.43143521365008075,0.7265383581889023,0.4445518375451478],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7264375923686684,0.43143521365008075,0.7351332795915625,0.4445518375451478],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7351538358188902,0.43143521365008075,0.7421066774150208,0.4445518375451478],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.742005911594787,0.43143521365008075,0.750701598817681,0.4445518375451478],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7506717721348918,0.43143521365008075,0.7576246137310224,0.4445518375451478],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7575238479107886,0.43143521365008075,0.7662195351336826,0.4445518375451478],"dir":"ltr"},{"str":"رسوبدهی","boundary":[0.6404988579873706,0.43143521365008075,0.7011824533118366,0.4445518375451478],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6286326749966411,0.43143521365008075,0.6360304528998603,0.4445518375451478],"dir":"rtl"},{"str":"گرما","boundary":[0.5998757221550449,0.43143521365008075,0.6242013972860404,0.4445518375451478],"dir":"rtl"},{"str":"139","boundary":[0.21688163374983202,0.43143521365008075,0.24287908101571945,0.4445518375451478],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................................","boundary":[0.24267768372967888,0.43143521365008075,0.5954396076850732,0.4445518375451478],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.705679766223297,0.4508250054949624,0.7107994088405213,0.4639416293900295],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7109196560526668,0.4508250054949624,0.7196153432755609,0.4639416293900295],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7195855165927717,0.4508250054949624,0.7265383581889023,0.4639416293900295],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7264375923686684,0.4508250054949624,0.7351332795915625,0.4639416293900295],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7351538358188902,0.4508250054949624,0.7421066774150208,0.4639416293900295],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.742005911594787,0.4508250054949624,0.750701598817681,0.4639416293900295],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7506717721348918,0.4508250054949624,0.7576246137310224,0.4639416293900295],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7575238479107886,0.4508250054949624,0.7662195351336826,0.4639416293900295],"dir":"ltr"},{"str":"رسوبدهی","boundary":[0.6405851135294908,0.4508250054949624,0.7011824533118366,0.4639416293900295],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6286947467419052,0.4508250054949624,0.6362455998925165,0.4639416293900295],"dir":"rtl"},{"str":"اسیدهای","boundary":[0.5738620180034931,0.4508250054949624,0.6240337229611715,0.4639416293900295],"dir":"rtl"},{"str":"آلی","boundary":[0.5505004702404944,0.4508250054949624,0.5693936584710466,0.4639416293900295],"dir":"rtl"},{"str":"140","boundary":[0.2156724439070267,0.4508250054949624,0.24169985221013032,0.4639416293900295],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................","boundary":[0.24146849388687355,0.4508250054949624,0.5460331855434636,0.4639416293900295],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.705679766223297,0.47021479733984406,0.7107994088405213,0.48333142123491113],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7109196560526668,0.47021479733984406,0.7196153432755609,0.48333142123491113],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7195855165927717,0.47021479733984406,0.7265383581889023,0.48333142123491113],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7264375923686684,0.47021479733984406,0.7351332795915625,0.48333142123491113],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7351538358188902,0.47021479733984406,0.7421066774150208,0.48333142123491113],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.742005911594787,0.47021479733984406,0.750701598817681,0.48333142123491113],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7506717721348918,0.47021479733984406,0.7576246137310224,0.48333142123491113],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7575238479107886,0.47021479733984406,0.7662195351336826,0.48333142123491113],"dir":"ltr"},{"str":"رسوبدهی","boundary":[0.6404577455327152,0.47021479733984406,0.7011824533118366,0.48333142123491113],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6285915625419857,0.47021479733984406,0.6359893404452048,0.48333142123491113],"dir":"rtl"},{"str":"اسیدهای","boundary":[0.5738587934972457,0.47021479733984406,0.6240304984549241,0.48333142123491113],"dir":"rtl"},{"str":"معدنی","boundary":[0.5337733440816874,0.47021479733984406,0.5694275157866451,0.48333142123491113],"dir":"rtl"},{"str":"140","boundary":[0.21708316539029957,0.47021479733984406,0.24311057369340322,0.48333142123491113],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................","boundary":[0.24287921537014642,0.47021479733984406,0.5293060593846566,0.48333142123491113],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.705679766223297,0.4896283511845357,0.7107994088405213,0.5027449750796027],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7109196560526668,0.4896283511845357,0.7196153432755609,0.5027449750796027],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7195855165927717,0.4896283511845357,0.7265383581889023,0.5027449750796027],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7264375923686684,0.4896283511845357,0.7351332795915625,0.5027449750796027],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7351538358188902,0.4896283511845357,0.7421066774150208,0.5027449750796027],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.742005911594787,0.4896283511845357,0.750701598817681,0.5027449750796027],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7506717721348918,0.4896283511845357,0.7576246137310224,0.5027449750796027],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7575238479107886,0.4896283511845357,0.7662195351336826,0.5027449750796027],"dir":"ltr"},{"str":"رسوبدهی","boundary":[0.6405826951498051,0.4896283511845357,0.7011824533118366,0.5027449750796027],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6286036544404138,0.4896283511845357,0.6361506113126426,0.5027449750796027],"dir":"rtl"},{"str":"اتانول","boundary":[0.5930236463791482,0.4896283511845357,0.6240982130861211,0.5027449750796027],"dir":"rtl"},{"str":"141","boundary":[0.21627703882842939,0.4896283511845357,0.24230444713153296,0.5027449750796027],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................","boundary":[0.2420730888082762,0.4896283511845357,0.588551524922746,0.5027449750796027],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7062843611446996,0.5088755710305579,0.7114040037619239,0.521992194925625],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7115242509740696,0.5088755710305579,0.719571006314658,0.521992194925625],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7195855165927717,0.5088755710305579,0.7265383581889023,0.521992194925625],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7264375923686684,0.5088755710305579,0.7351332795915625,0.521992194925625],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7351538358188902,0.5088755710305579,0.7421066774150208,0.521992194925625],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.742005911594787,0.5088755710305579,0.750701598817681,0.521992194925625],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7506717721348918,0.5088755710305579,0.7576246137310224,0.521992194925625],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7575238479107886,0.5088755710305579,0.7662195351336826,0.521992194925625],"dir":"ltr"},{"str":"رسوبدهی","boundary":[0.6411719736665323,0.5088755710305579,0.7017870482332392,0.521992194925625],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6293057906758027,0.5088755710305579,0.636703568579022,0.521992194925625],"dir":"rtl"},{"str":"نمکها","boundary":[0.5860581754668815,0.5088755710305579,0.6247951064184213,0.521992194925625],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5756011017063011,0.5088755710305579,0.5815712750235119,0.521992194925625],"dir":"rtl"},{"str":"فلزات","boundary":[0.5399723086029987,0.5088755710305579,0.5711698239957007,0.521992194925625],"dir":"rtl"},{"str":"سنگین","boundary":[0.4954487437861077,0.5088755710305579,0.5354641555269546,0.521992194925625],"dir":"rtl"},{"str":"141","boundary":[0.21506784898562406,0.5088755710305579,0.24109525728872763,0.521992194925625],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................","boundary":[0.24086389896547086,0.5088755710305579,0.4910005374177078,0.521992194925625],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.705679766223297,0.5282653628754396,0.7107994088405213,0.5413819867705066],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7109196560526668,0.5282653628754396,0.7196153432755609,0.5413819867705066],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7195855165927717,0.5282653628754396,0.7265383581889023,0.5413819867705066],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7264375923686684,0.5282653628754396,0.7351332795915625,0.5413819867705066],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7351538358188902,0.5282653628754396,0.7421066774150208,0.5413819867705066],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.742005911594787,0.5282653628754396,0.750701598817681,0.5413819867705066],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7506717721348918,0.5282653628754396,0.7576246137310224,0.5413819867705066],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7575238479107886,0.5282653628754396,0.7662195351336826,0.5413819867705066],"dir":"ltr"},{"str":"رسوبدهی","boundary":[0.6405383581889023,0.5282653628754396,0.7011824533118366,0.5413819867705066],"dir":"rtl"},{"str":"بوسیله","boundary":[0.5990623404541179,0.5282653628754396,0.6360699531013919,0.5413819867705066],"dir":"rtl"},{"str":"تاننها","boundary":[0.5600404406825203,0.5282653628754396,0.5946310627435173,0.5413819867705066],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.54958336692194,0.5282653628754396,0.5555535402391508,0.5413819867705066],"dir":"rtl"},{"str":"پیکریک","boundary":[0.5004870347977965,0.5282653628754396,0.5451150073894935,0.5413819867705066],"dir":"rtl"},{"str":"اسید","boundary":[0.4694511621657933,0.5282653628754396,0.49607591025124265,0.5413819867705066],"dir":"rtl"},{"str":"142","boundary":[0.2160755071879618,0.5282653628754396,0.2421029154910654,0.5413819867705066],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................","boundary":[0.24187155716780867,0.5282653628754396,0.46499892516458413,0.5413819867705066],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7284899905951899,0.5476551547203212,0.7336999865645571,0.5607717786153883],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7338942630659679,0.5476551547203212,0.7425899502888619,0.5607717786153883],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7426105065161897,0.5476551547203212,0.7495633481123202,0.5607717786153883],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7494625822920864,0.5476551547203212,0.7581582695149804,0.5607717786153883],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7581284428321913,0.5476551547203212,0.7650812844283218,0.5607717786153883],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.764980518608088,0.5476551547203212,0.7736762058309821,0.5607717786153883],"dir":"ltr"},{"str":"جداسازی","boundary":[0.6713654440413811,0.5476551547203212,0.7240030901518204,0.5607717786153883],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6609827590038362,0.5476551547203212,0.6668895162160083,0.5607717786153883],"dir":"rtl"},{"str":"شناسایی","boundary":[0.607936987773747,0.5476551547203212,0.6565068311784635,0.5607717786153883],"dir":"rtl"},{"str":"کازئین","boundary":[0.5662199381969635,0.5476551547203212,0.6034270364681488,0.5607717786153883],"dir":"rtl"},{"str":"142","boundary":[0.21627703882842939,0.5476551547203212,0.24230444713153296,0.5607717786153883],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................","boundary":[0.2420730888082762,0.5476551547203212,0.5617526534999328,0.5607717786153883],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7286543732365981,0.5670449465652029,0.7337740158538224,0.58016157046027],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7338942630659679,0.5670449465652029,0.7425899502888619,0.58016157046027],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7426105065161897,0.5670449465652029,0.7495633481123202,0.58016157046027],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7494625822920864,0.5670449465652029,0.7581582695149804,0.58016157046027],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7581284428321913,0.5670449465652029,0.7650812844283218,0.58016157046027],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.764980518608088,0.5670449465652029,0.7736762058309821,0.58016157046027],"dir":"ltr"},{"str":"جداسازی","boundary":[0.6714017197366653,0.5670449465652029,0.7240393658471046,0.58016157046027],"dir":"rtl"},{"str":"پروتئینها","boundary":[0.6117338438801558,0.5670449465652029,0.6669704420260648,0.58016157046027],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.5972533924492811,0.5670449465652029,0.6072654387926455,0.58016157046027],"dir":"rtl"},{"str":"اساس","boundary":[0.5602258497917506,0.5670449465652029,0.5925797393524116,0.58016157046027],"dir":"rtl"},{"str":"نقطه","boundary":[0.5289844148864704,0.5670449465652029,0.5557125815165058,0.58016157046027],"dir":"rtl"},{"str":"ایزوالکتریک","boundary":[0.45876998522101303,0.5670449465652029,0.5244789735321779,0.58016157046027],"dir":"rtl"},{"str":"144","boundary":[0.2174862286712347,0.5670449465652029,0.24351363697433828,0.58016157046027],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................","boundary":[0.24328227865108154,0.5670449465652029,0.45433387075104115,0.58016157046027],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7056798334005104,0.5864347384100845,0.7108898293698777,0.5995513623051516],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7109196560526668,0.5864347384100845,0.7196153432755609,0.5995513623051516],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7195855165927717,0.5864347384100845,0.7265383581889023,0.5995513623051516],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7264375923686684,0.5864347384100845,0.7351332795915625,0.5995513623051516],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7351538358188902,0.5864347384100845,0.7421066774150208,0.5995513623051516],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.742005911594787,0.5864347384100845,0.750701598817681,0.5995513623051516],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7506717721348918,0.5864347384100845,0.7576246137310224,0.5995513623051516],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7575238479107886,0.5864347384100845,0.7662195351336826,0.5995513623051516],"dir":"ltr"},{"str":"تعیین","boundary":[0.6678209055488377,0.5864347384100845,0.7009535133682654,0.5995513623051516],"dir":"rtl"},{"str":"نقطه","boundary":[0.6365794706435576,0.5864347384100845,0.663307637273593,0.5995513623051516],"dir":"rtl"},{"str":"ایزوالکتریک","boundary":[0.566198172779793,0.5864347384100845,0.6320740292892649,0.5995513623051516],"dir":"rtl"},{"str":"ژلاتین","boundary":[0.5263166733843879,0.5864347384100845,0.5618115256904856,0.5995513623051516],"dir":"rtl"},{"str":"144","boundary":[0.21849388687357246,0.5864347384100845,0.24452129517667603,0.5995513623051516],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................","boundary":[0.24428993685341932,0.5864347384100845,0.5218493886873572,0.5995513623051516],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7712279994625822,0.6210925433359472,0.7772908773344082,0.6342091672310143],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7772739486766088,0.6210925433359472,0.7863960768507321,0.6342091672310143],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7367245734246942,0.6210925433359472,0.7670945855165927,0.6342091672310143],"dir":"rtl"},{"str":"ششم","boundary":[0.698223162703211,0.6210925433359472,0.7328946661292488,0.6342091672310143],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.694595593174795,0.6210925433359472,0.6983481123203008,0.6342091672310143],"dir":"ltr"},{"str":"کربوهیدرات","boundary":[0.6141332010429572,0.6210925433359472,0.6905004702404943,0.6342091672310143],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.5970542791884992,0.6210925433359472,0.6101582460077336,0.6342091672310143],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.7524854897218862,0.6407546699755251,0.7576051323391105,0.6538712938705921],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7577253795512562,0.6407546699755251,0.7664210667741501,0.6538712938705921],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.766391240091361,0.6407546699755251,0.7733440816874915,0.6538712938705921],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7732433158672578,0.6407546699755251,0.7812900712078462,0.6538712938705921],"dir":"ltr"},{"str":"ساختار","boundary":[0.7089075641542388,0.6407546699755251,0.7478805589144162,0.6538712938705921],"dir":"rtl"},{"str":"عمومی","boundary":[0.6653448653838877,0.6407546699755251,0.704396682223768,0.6538712938705921],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6548920021505771,0.6407546699755251,0.6608386840606938,0.6538712938705921],"dir":"rtl"},{"str":"عملکرد","boundary":[0.6095468225178019,0.6407546699755251,0.650385820827383,0.6538712938705921],"dir":"rtl"},{"str":"146","boundary":[0.2148663173451565,0.6407546699755251,0.24021483272873836,0.6538712938705921],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................................","boundary":[0.24025930404406823,0.6407546699755251,0.6050593846567244,0.6538712938705921],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7524854897218862,0.6601444618204068,0.7576051323391105,0.6732610857154737],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7577253795512562,0.6601444618204068,0.7664210667741501,0.6732610857154737],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.766391240091361,0.6601444618204068,0.7733440816874915,0.6732610857154737],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7732433158672578,0.6601444618204068,0.7812900712078462,0.6732610857154737],"dir":"ltr"},{"str":"روشهای","boundary":[0.6962293910248745,0.6601444618204068,0.7480014778986965,0.6732610857154737],"dir":"rtl"},{"str":"شیمیایی","boundary":[0.6427930941824533,0.6601444618204068,0.6916989413082433,0.6732610857154737],"dir":"rtl"},{"str":"آنالیز","boundary":[0.6108471046620986,0.6601444618204068,0.6383247346500067,0.6732610857154737],"dir":"rtl"},{"str":"کربوهیدراتها","boundary":[0.5282959828026332,0.6601444618204068,0.606415826951498,0.6732610857154737],"dir":"rtl"},{"str":"156","boundary":[0.21506784898562406,0.6601444618204068,0.2404163643692059,0.6732610857154737],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................","boundary":[0.24025930404406823,0.6601444618204068,0.5238647050920326,0.6732610857154737],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7292589681580006,0.6795698966650034,0.7343786107752249,0.6926865205600704],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7345492408974875,0.6795698966650034,0.7432449281203815,0.6926865205600704],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7432151014375923,0.6795698966650034,0.7501679430337229,0.6926865205600704],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7500671772134891,0.6795698966650034,0.7587628644363831,0.6926865205600704],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7587330377535939,0.6795698966650034,0.7656858793497244,0.6926865205600704],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7655851135294908,0.6795698966650034,0.7736318688700792,0.6926865205600704],"dir":"ltr"},{"str":"واکنشهای","boundary":[0.6622481526266291,0.6795698966650034,0.724733440816875,0.6926865205600704],"dir":"rtl"},{"str":"گروه","boundary":[0.6320635496439607,0.6795698966650034,0.6578168749160284,0.6926865205600704],"dir":"rtl"},{"str":"کربونیل","boundary":[0.5841538358188901,0.6795698966650034,0.6276322719333601,0.6926865205600704],"dir":"rtl"},{"str":"159","boundary":[0.2160755071879618,0.6795698966650034,0.24207295445384922,0.6926865205600704],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................","boundary":[0.2420730888082762,0.6795698966650034,0.5796865511218593,0.6926865205600704],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7292589681580006,0.6988171165110256,0.7343786107752249,0.7119337404060926],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7345492408974875,0.6988171165110256,0.7432449281203815,0.7119337404060926],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7432151014375923,0.6988171165110256,0.7501679430337229,0.7119337404060926],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7500671772134891,0.6988171165110256,0.7587628644363831,0.7119337404060926],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7587330377535939,0.6988171165110256,0.7656858793497244,0.7119337404060926],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7655851135294908,0.6988171165110256,0.7736318688700792,0.7119337404060926],"dir":"ltr"},{"str":"واکنش","boundary":[0.6858878140534731,0.6988171165110256,0.7246939406153433,0.7119337404060926],"dir":"rtl"},{"str":"آمینهای","boundary":[0.6300224371893053,0.6988171165110256,0.6814194545210265,0.7119337404060926],"dir":"rtl"},{"str":"آروماتیک","boundary":[0.573676608894263,0.6988171165110256,0.6255540776568587,0.7119337404060926],"dir":"rtl"},{"str":"162","boundary":[0.21547091226655918,0.6988171165110256,0.2408937256482601,0.7119337404060926],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................","boundary":[0.24066236732500335,0.6988171165110256,0.5694108558376997,0.7119337404060926],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7292589681580006,0.7182069083559073,0.7343786107752249,0.7313235322509742],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7345492408974875,0.7182069083559073,0.7432449281203815,0.7313235322509742],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7432151014375923,0.7182069083559073,0.7501679430337229,0.7313235322509742],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7500671772134891,0.7182069083559073,0.7587628644363831,0.7313235322509742],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7587330377535939,0.7182069083559073,0.7656858793497244,0.7313235322509742],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7655851135294908,0.7182069083559073,0.7736318688700792,0.7313235322509742],"dir":"ltr"},{"str":"واکنش","boundary":[0.6858676608894262,0.7182069083559073,0.7246737874512965,0.7313235322509742],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6740014778986967,0.7182069083559073,0.681399255801916,0.7313235322509742],"dir":"rtl"},{"str":"اسیدهای","boundary":[0.6192832191320703,0.7182069083559073,0.669440413811635,0.7313235322509742],"dir":"rtl"},{"str":"قوی","boundary":[0.5911195754400107,0.7182069083559073,0.6148519414214698,0.7313235322509742],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5806625016794303,0.7182069083559073,0.5866326749966412,0.7313235322509742],"dir":"rtl"},{"str":"فنول","boundary":[0.5490873303775359,0.7182069083559073,0.5762312239688296,0.7313235322509742],"dir":"rtl"},{"str":"162","boundary":[0.2148663173451565,0.7182069083559073,0.24028913072685745,0.7313235322509742],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................","boundary":[0.24025930404406823,0.7182069083559073,0.5446224640601907,0.7313235322509742],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7292589681580006,0.7375967002007889,0.7343786107752249,0.7507133240958559],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7345492408974875,0.7375967002007889,0.7432449281203815,0.7507133240958559],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7432151014375923,0.7375967002007889,0.7501679430337229,0.7507133240958559],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7500671772134891,0.7375967002007889,0.7587628644363831,0.7507133240958559],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7587330377535939,0.7375967002007889,0.7656858793497244,0.7507133240958559],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7655851135294908,0.7375967002007889,0.7736318688700792,0.7507133240958559],"dir":"ltr"},{"str":"اکسیداسیون","boundary":[0.6550083299744726,0.7375967002007889,0.7245923686685476,0.7507133240958559],"dir":"rtl"},{"str":"پریدات","boundary":[0.6113630256616954,0.7375967002007889,0.6505399704420259,0.7507133240958559],"dir":"rtl"},{"str":"163","boundary":[0.21547091226655918,0.7375967002007889,0.2408937256482601,0.7507133240958559],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................................","boundary":[0.2450960634152895,0.7375967002007889,0.6068933225849791,0.7507133240958559],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7524854897218862,0.7569864920456705,0.7576051323391105,0.7701031159407374],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7577253795512562,0.7569864920456705,0.7664210667741501,0.7701031159407374],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.766391240091361,0.7569864920456705,0.7733440816874915,0.7701031159407374],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7732433158672578,0.7569864920456705,0.7812900712078462,0.7701031159407374],"dir":"ltr"},{"str":"مطالعات","boundary":[0.7013714756055515,0.7569864920456705,0.7478281606878946,0.7701031159407374],"dir":"rtl"},{"str":"ساختاری","boundary":[0.6460385597205427,0.7569864920456705,0.6968633225295073,0.7701031159407374],"dir":"rtl"},{"str":"پلیساکاریدها","boundary":[0.5617838237269918,0.7569864920456705,0.6371091510719563,0.7701031159407374],"dir":"rtl"},{"str":"164","boundary":[0.21547091226655918,0.7569864920456705,0.24069219400779251,0.7701031159407374],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................","boundary":[0.24066236732500335,0.7569864920456705,0.5573165390299608,0.7701031159407374],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7523142550047023,0.7763762838905522,0.7575242509740695,0.7894929077856192],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7577253795512562,0.7763762838905522,0.7664210667741501,0.7894929077856192],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.766391240091361,0.7763762838905522,0.7733440816874915,0.7894929077856192],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7732433158672578,0.7763762838905522,0.7812900712078462,0.7894929077856192],"dir":"ltr"},{"str":"شناسایی","boundary":[0.6989164315464194,0.7763762838905522,0.7477902727394866,0.7894929077856192],"dir":"rtl"},{"str":"کربوهیدراتها","boundary":[0.6163360204218727,0.7763762838905522,0.6944851538358188,0.7894929077856192],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6044698374311434,0.7763762838905522,0.6118676153343625,0.7894929077856192],"dir":"rtl"},{"str":"واکنشهای","boundary":[0.5377325003358859,0.7763762838905522,0.5999829369877737,0.7894929077856192],"dir":"rtl"},{"str":"تراکمی","boundary":[0.49303036410049705,0.7763762838905522,0.5333012226252855,0.7894929077856192],"dir":"rtl"},{"str":"165","boundary":[0.2160755071879618,0.7763762838905522,0.24149832056966278,0.7894929077856192],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................","boundary":[0.24126696224640598,0.7763762838905522,0.4885966680102109,0.7894929077856192],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7523964799140131,0.7957660757354339,0.7576064758833804,0.8088826996305009],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7577253795512562,0.7957660757354339,0.7664210667741501,0.8088826996305009],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.766391240091361,0.7957660757354339,0.7733440816874915,0.8088826996305009],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7732433158672578,0.7957660757354339,0.7812900712078462,0.8088826996305009],"dir":"ltr"},{"str":"واکنشهای","boundary":[0.6854442237536128,0.7957660757354339,0.7479095794706436,0.8088826996305009],"dir":"rtl"},{"str":"شناسایی","boundary":[0.6322118769313448,0.7957660757354339,0.6809137740369817,0.8088826996305009],"dir":"rtl"},{"str":"کربوهیدراتها","boundary":[0.5494928120381566,0.7957660757354339,0.6277805992207441,0.8088826996305009],"dir":"rtl"},{"str":"166","boundary":[0.2160755071879618,0.7957660757354339,0.24046204487437856,0.8088826996305009],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................","boundary":[0.2404608356845358,0.7957660757354339,0.5450053741770792,0.8088826996305009],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7292638720945854,0.8151558675803156,0.7344738680639525,0.8282724914753825],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7345492408974875,0.8151558675803156,0.7432449281203815,0.8282724914753825],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7432151014375923,0.8151558675803156,0.7501679430337229,0.8282724914753825],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7500671772134891,0.8151558675803156,0.7587628644363831,0.8282724914753825],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7587330377535939,0.8151558675803156,0.7656858793497244,0.8282724914753825],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7655851135294908,0.8151558675803156,0.7736318688700792,0.8282724914753825],"dir":"ltr"},{"str":"آزمایشهای","boundary":[0.6586850093069789,0.8151558675803156,0.7247398898293699,0.8282724914753825],"dir":"rtl"},{"str":"عمومی","boundary":[0.6151332795915625,0.8151558675803156,0.6541537066821109,0.8282724914753825],"dir":"rtl"},{"str":"قندها","boundary":[0.5799240897487572,0.8151558675803156,0.6107020018809619,0.8282724914753825],"dir":"rtl"},{"str":"166","boundary":[0.21627703882842939,0.8151558675803156,0.24066357651484613,0.8282724914753825],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................","boundary":[0.24066236732500335,0.8151558675803156,0.5754568050517264,0.8282724914753825],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.21305,0.17049,0.7864,0.82827],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":8,"image":{"jpeg":"/storage/books/3ebd9f27a17b64f2/pages/b877ccd334e67c03ede01d5d2a3196a5.jpg","blurred":"/storage/books/3ebd9f27a17b64f2/pages/e63d1f4989109ab874b9721ced5b1ac1.jpg"},"info":{"width":595.44,"height":841.68,"margin":[0.21346,0.17049,0.21377,0.16802]},"elements":[{"words":[{"str":"فهرست","boundary":[0.742005911594787,0.17049037620443636,0.7862324331586725,0.18232385210976856],"dir":"rtl"},{"str":"مطالب","boundary":[0.7010446056697568,0.17049037620443636,0.7376435577052264,0.18232385210976856],"dir":"rtl"},{"str":"9","boundary":[0.21506784898562406,0.17049037620443636,0.22319723229880425,0.18232385210976856],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7062763670562945,0.1990072125095047,0.7114863630256617,0.2121238364045717],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7115242509740696,0.1990072125095047,0.7202199381969635,0.2121238364045717],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7201901115141743,0.1990072125095047,0.7271429531103049,0.2121238364045717],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7270421872900712,0.1990072125095047,0.7357378745129651,0.2121238364045717],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7357584307402929,0.1990072125095047,0.7427112723364234,0.2121238364045717],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7426105065161897,0.1990072125095047,0.7513061937390836,0.2121238364045717],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7512763670562944,0.1990072125095047,0.7582292086524249,0.2121238364045717],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7581284428321913,0.1990072125095047,0.7661751981727798,0.2121238364045717],"dir":"ltr"},{"str":"آزمایش","boundary":[0.6593122396882978,0.1990072125095047,0.7017523847910788,0.2121238364045717],"dir":"rtl"},{"str":"مولیش","boundary":[0.6157967217519817,0.1990072125095047,0.6548438801558512,0.2121238364045717],"dir":"rtl"},{"str":"166","boundary":[0.21587397554749427,0.1990072125095047,0.24066236732500332,0.2121238364045717],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................................","boundary":[0.2404608356845358,0.1990072125095047,0.6113630256616955,0.2121238364045717],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7062844283219132,0.21839700435438644,0.7114944242912803,0.23151362824945343],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7115242509740696,0.21839700435438644,0.7202199381969635,0.23151362824945343],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7201901115141743,0.21839700435438644,0.7271429531103049,0.23151362824945343],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7270421872900712,0.21839700435438644,0.7357378745129651,0.23151362824945343],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7357584307402929,0.21839700435438644,0.7427112723364234,0.23151362824945343],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7426105065161897,0.21839700435438644,0.7513061937390836,0.23151362824945343],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7512763670562944,0.21839700435438644,0.7582292086524249,0.23151362824945343],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7581284428321913,0.21839700435438644,0.7661751981727798,0.23151362824945343],"dir":"ltr"},{"str":"آزمایش","boundary":[0.6592969232836222,0.21839700435438644,0.7017370683864033,0.23151362824945343],"dir":"rtl"},{"str":"آنترون","boundary":[0.6186181647185275,0.21839700435438644,0.6548285637511756,0.23151362824945343],"dir":"rtl"},{"str":"167","boundary":[0.21506784898562406,0.21839700435438644,0.24050517264543864,0.23151362824945343],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................................","boundary":[0.24025930404406823,0.21839700435438644,0.6141643154641946,0.23151362824945343],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7291099019212682,0.23778679619926815,0.7343198978906353,0.25090342009433514],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7345492408974875,0.23778679619926815,0.7432449281203815,0.25090342009433514],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7432151014375923,0.23778679619926815,0.7501679430337229,0.25090342009433514],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7500671772134891,0.23778679619926815,0.7587628644363831,0.25090342009433514],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7587330377535939,0.23778679619926815,0.7656858793497244,0.25090342009433514],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7655851135294908,0.23778679619926815,0.7736318688700792,0.25090342009433514],"dir":"ltr"},{"str":"شناسایی","boundary":[0.6757120784629853,0.23778679619926815,0.7245859196560526,0.25090342009433514],"dir":"rtl"},{"str":"قندهای","boundary":[0.6284327556092972,0.23778679619926815,0.6712808007523847,0.25090342009433514],"dir":"rtl"},{"str":"احیاءکننده","boundary":[0.5636000268708853,0.23778679619926815,0.6240014778986966,0.25090342009433514],"dir":"rtl"},{"str":"168","boundary":[0.21728469703076714,0.23778679619926815,0.2427220206905817,0.25090342009433514],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................","boundary":[0.2424761520892113,0.23778679619926815,0.5591327421738544,0.25090342009433514],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7062344484750771,0.2570340160452903,0.7114444444444443,0.2701506399403573],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7115242509740696,0.2570340160452903,0.7202199381969635,0.2701506399403573],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7201901115141743,0.2570340160452903,0.7271429531103049,0.2701506399403573],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7270421872900712,0.2570340160452903,0.7357378745129651,0.2701506399403573],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7357584307402929,0.2570340160452903,0.7427112723364234,0.2701506399403573],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7426105065161897,0.2570340160452903,0.7513061937390836,0.2701506399403573],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7512763670562944,0.2570340160452903,0.7582292086524249,0.2701506399403573],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7581284428321913,0.2570340160452903,0.7661751981727798,0.2701506399403573],"dir":"ltr"},{"str":"آزمایش","boundary":[0.6592703211070804,0.2570340160452903,0.7017104662098615,0.2701506399403573],"dir":"rtl"},{"str":"بندیکت","boundary":[0.611564557302163,0.2570340160452903,0.65480191601957,0.2701506399403573],"dir":"rtl"},{"str":"168","boundary":[0.21728469703076714,0.2570340160452903,0.2427220206905817,0.2701506399403573],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................................","boundary":[0.2424761520892113,0.2570340160452903,0.6071107080478302,0.2701506399403573],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7063061937390835,0.27642380789017207,0.7115161897084508,0.289540431785239],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7115242509740696,0.27642380789017207,0.7202199381969635,0.289540431785239],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7201901115141743,0.27642380789017207,0.7271429531103049,0.289540431785239],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7270421872900712,0.27642380789017207,0.7357378745129651,0.289540431785239],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7357584307402929,0.27642380789017207,0.7427112723364234,0.289540431785239],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7426105065161897,0.27642380789017207,0.7513061937390836,0.289540431785239],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7512763670562944,0.27642380789017207,0.7582292086524249,0.289540431785239],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7581284428321913,0.27642380789017207,0.7661751981727798,0.289540431785239],"dir":"ltr"},{"str":"آزمایش","boundary":[0.6593420663710868,0.27642380789017207,0.7017822114738681,0.289540431785239],"dir":"rtl"},{"str":"فهلینگ","boundary":[0.6117660889426306,0.27642380789017207,0.6549107886604862,0.289540431785239],"dir":"rtl"},{"str":"169","boundary":[0.21708316539029957,0.27642380789017207,0.24252048905011417,0.289540431785239],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................................","boundary":[0.24227462044874376,0.27642380789017207,0.6072988042455999,0.289540431785239],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7062916834609699,0.2958492427347686,0.711501679430337,0.3089658666298356],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7115242509740696,0.2958492427347686,0.7202199381969635,0.3089658666298356],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7201901115141743,0.2958492427347686,0.7271429531103049,0.3089658666298356],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7270421872900712,0.2958492427347686,0.7357378745129651,0.3089658666298356],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7357584307402929,0.2958492427347686,0.7427112723364234,0.3089658666298356],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7426105065161897,0.2958492427347686,0.7513061937390836,0.3089658666298356],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7512763670562944,0.2958492427347686,0.7582292086524249,0.3089658666298356],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7581284428321913,0.2958492427347686,0.7661751981727798,0.3089658666298356],"dir":"ltr"},{"str":"آزمایش","boundary":[0.6593275560929731,0.2958492427347686,0.7017677011957544,0.3089658666298356],"dir":"rtl"},{"str":"تالنز","boundary":[0.6309115947870482,0.2958492427347686,0.6549035335214295,0.3089658666298356],"dir":"rtl"},{"str":"170","boundary":[0.2148663173451565,0.2958492427347686,0.2408937256482601,0.3089658666298356],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................................","boundary":[0.24066236732500335,0.2958492427347686,0.6264730619373907,0.3089658666298356],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.706160284831385,0.3152390345796502,0.7113702808007523,0.3283556584747172],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7115242509740696,0.3152390345796502,0.7202199381969635,0.3283556584747172],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7201901115141743,0.3152390345796502,0.7271429531103049,0.3283556584747172],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7270421872900712,0.3152390345796502,0.7357378745129651,0.3283556584747172],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7357584307402929,0.3152390345796502,0.7427112723364234,0.3283556584747172],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7426105065161897,0.3152390345796502,0.7513061937390836,0.3283556584747172],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7512763670562944,0.3152390345796502,0.7582292086524249,0.3283556584747172],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7581284428321913,0.3152390345796502,0.7661751981727798,0.3283556584747172],"dir":"ltr"},{"str":"آزمایش","boundary":[0.6591961574633883,0.3152390345796502,0.7016363025661695,0.3283556584747172],"dir":"rtl"},{"str":"اسید","boundary":[0.6282142953110305,0.3152390345796502,0.6546350933763266,0.3283556584747172],"dir":"rtl"},{"str":"پیکریک","boundary":[0.5791179631868869,0.3152390345796502,0.6237459357785838,0.3283556584747172],"dir":"rtl"},{"str":"171","boundary":[0.21426172242375385,0.3152390345796502,0.24028913072685745,0.3283556584747172],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................","boundary":[0.24005777240360068,0.3152390345796502,0.5746482601101705,0.3283556584747172],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7062618567781808,0.3346288264245319,0.711471852747548,0.34774545031959897],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7115242509740696,0.3346288264245319,0.7202199381969635,0.34774545031959897],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7201901115141743,0.3346288264245319,0.7271429531103049,0.34774545031959897],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7270421872900712,0.3346288264245319,0.7357378745129651,0.34774545031959897],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7357584307402929,0.3346288264245319,0.7427112723364234,0.34774545031959897],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7426105065161897,0.3346288264245319,0.7513061937390836,0.34774545031959897],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7512763670562944,0.3346288264245319,0.7582292086524249,0.34774545031959897],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7581284428321913,0.3346288264245319,0.7661751981727798,0.34774545031959897],"dir":"ltr"},{"str":"آزمایش","boundary":[0.659297729410184,0.3346288264245319,0.7017378745129652,0.34774545031959897],"dir":"rtl"},{"str":"بیسموت","boundary":[0.6077354561332795,0.3346288264245319,0.6548293243226737,0.34774545031959897],"dir":"rtl"},{"str":"171","boundary":[0.2156724439070267,0.3346288264245319,0.24169985221013032,0.34774545031959897],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................................","boundary":[0.24146849388687355,0.3346288264245319,0.6032993416633078,0.34774545031959897],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7291139325540775,0.3540186182694135,0.7343239285234447,0.3671352421644805],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7345492408974875,0.3540186182694135,0.7432449281203815,0.3671352421644805],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7432151014375923,0.3540186182694135,0.7501679430337229,0.3671352421644805],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7500671772134891,0.3540186182694135,0.7587628644363831,0.3671352421644805],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7587330377535939,0.3540186182694135,0.7656858793497244,0.3671352421644805],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7655851135294908,0.3540186182694135,0.7736318688700792,0.3671352421644805],"dir":"ltr"},{"str":"آزمایش","boundary":[0.6821498051860807,0.3540186182694135,0.724589950288862,0.3671352421644805],"dir":"rtl"},{"str":"تشخیص","boundary":[0.6297531909176406,0.3540186182694135,0.6777185274754802,0.3671352421644805],"dir":"rtl"},{"str":"منوساکاریدها","boundary":[0.5513065968023646,0.3540186182694135,0.6252848313851941,0.3671352421644805],"dir":"rtl"},{"str":"172","boundary":[0.21647857046889693,0.3540186182694135,0.24250597877200053,0.3671352421644805],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................","boundary":[0.24227462044874376,0.3540186182694135,0.5468393121053339,0.3671352421644805],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7062433158672577,0.3734084101142952,0.7114533118366249,0.3865250340093623],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7115242509740696,0.3734084101142952,0.7202199381969635,0.3865250340093623],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7201901115141743,0.3734084101142952,0.7271429531103049,0.3865250340093623],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7270421872900712,0.3734084101142952,0.7357378745129651,0.3865250340093623],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7357584307402929,0.3734084101142952,0.7427112723364234,0.3865250340093623],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7426105065161897,0.3734084101142952,0.7513061937390836,0.3865250340093623],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7512763670562944,0.3734084101142952,0.7582292086524249,0.3865250340093623],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7581284428321913,0.3734084101142952,0.7661751981727798,0.3865250340093623],"dir":"ltr"},{"str":"آزمایش","boundary":[0.6592791884992609,0.3734084101142952,0.7017193336020422,0.3865250340093623],"dir":"rtl"},{"str":"بارفورد","boundary":[0.617005911594787,0.3734084101142952,0.6548107834117506,0.3865250340093623],"dir":"rtl"},{"str":"172","boundary":[0.2160755071879618,0.3734084101142952,0.2421029154910654,0.3865250340093623],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................................","boundary":[0.24187155716780867,0.3734084101142952,0.6125673787451296,0.3865250340093623],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7062844283219132,0.39265562996031744,0.7114944242912803,0.4057722538553845],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7115242509740696,0.39265562996031744,0.7202199381969635,0.4057722538553845],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7201901115141743,0.39265562996031744,0.7271429531103049,0.4057722538553845],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7270421872900712,0.39265562996031744,0.7357378745129651,0.4057722538553845],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7357584307402929,0.39265562996031744,0.7427112723364234,0.4057722538553845],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7426105065161897,0.39265562996031744,0.7513061937390836,0.4057722538553845],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7512763670562944,0.39265562996031744,0.7582292086524249,0.4057722538553845],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7581284428321913,0.39265562996031744,0.7661751981727798,0.4057722538553845],"dir":"ltr"},{"str":"آزمایش","boundary":[0.6593251377132876,0.39265562996031744,0.7017652828160688,0.4057722538553845],"dir":"rtl"},{"str":"موسیک","boundary":[0.611161494021228,0.39265562996031744,0.6548438801558512,0.4057722538553845],"dir":"rtl"},{"str":"173","boundary":[0.2160755071879618,0.39265562996031744,0.2421029154910654,0.4057722538553845],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................................","boundary":[0.24187155716780867,0.39265562996031744,0.6067108692731426,0.4057722538553845],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7292251780196157,0.4120454218051991,0.734435173988983,0.42516204570026617],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7345492408974875,0.4120454218051991,0.7432449281203815,0.42516204570026617],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7432151014375923,0.4120454218051991,0.7501679430337229,0.42516204570026617],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7500671772134891,0.4120454218051991,0.7587628644363831,0.42516204570026617],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7587330377535939,0.4120454218051991,0.7656858793497244,0.42516204570026617],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7655851135294908,0.4120454218051991,0.7736318688700792,0.42516204570026617],"dir":"ltr"},{"str":"آزمایش","boundary":[0.6822610506516189,0.4120454218051991,0.7247011957544001,0.42516204570026617],"dir":"rtl"},{"str":"تشخیص","boundary":[0.6298644363831788,0.4120454218051991,0.6778297729410183,0.42516204570026617],"dir":"rtl"},{"str":"کتوزها","boundary":[0.5883884186483944,0.4120454218051991,0.6254331586725783,0.42516204570026617],"dir":"rtl"},{"str":"174","boundary":[0.21587397554749427,0.4120454218051991,0.2419013838505979,0.42516204570026617],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................","boundary":[0.24610372161762725,0.4120454218051991,0.5839211339513636,0.42516204570026617],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7062159075641542,0.43143521365008075,0.7114259035335214,0.4445518375451478],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7115242509740696,0.43143521365008075,0.7202199381969635,0.4445518375451478],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7201901115141743,0.43143521365008075,0.7271429531103049,0.4445518375451478],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7270421872900712,0.43143521365008075,0.7357378745129651,0.4445518375451478],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7357584307402929,0.43143521365008075,0.7427112723364234,0.4445518375451478],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7426105065161897,0.43143521365008075,0.7513061937390836,0.4445518375451478],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7512763670562944,0.43143521365008075,0.7582292086524249,0.4445518375451478],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7581284428321913,0.43143521365008075,0.7661751981727798,0.4445518375451478],"dir":"ltr"},{"str":"آزمایش","boundary":[0.6592597691332583,0.43143521365008075,0.7016919252989385,0.4445518375451478],"dir":"rtl"},{"str":"سیلیوانوف","boundary":[0.5976588741099019,0.43143521365008075,0.6547452265806462,0.4445518375451478],"dir":"rtl"},{"str":"174","boundary":[0.21466478570468894,0.43143521365008075,0.24069219400779251,0.4445518375451478],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................................","boundary":[0.2404608356845358,0.43143521365008075,0.5932227596399301,0.4445518375451478],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7061965605266693,0.4508250054949624,0.7114065564960366,0.4639416293900295],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7115242509740696,0.4508250054949624,0.7202199381969635,0.4639416293900295],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7201901115141743,0.4508250054949624,0.7271429531103049,0.4639416293900295],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7270421872900712,0.4508250054949624,0.7357378745129651,0.4639416293900295],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7357584307402929,0.4508250054949624,0.7427112723364234,0.4639416293900295],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7426105065161897,0.4508250054949624,0.7513061937390836,0.4639416293900295],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7512763670562944,0.4508250054949624,0.7582292086524249,0.4639416293900295],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7581284428321913,0.4508250054949624,0.7661751981727798,0.4639416293900295],"dir":"ltr"},{"str":"آزمایش","boundary":[0.6592324331586725,0.4508250054949624,0.7016725782614538,0.4639416293900295],"dir":"rtl"},{"str":"کاربازول","boundary":[0.6085415826951498,0.4508250054949624,0.6548011554480719,0.4639416293900295],"dir":"rtl"},{"str":"175","boundary":[0.2166801021093645,0.4508250054949624,0.2426775493752519,0.4639416293900295],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................................","boundary":[0.2424761520892113,0.4508250054949624,0.6040694612387476,0.4639416293900295],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7062457342469435,0.47021479733984406,0.7114557302163106,0.48333142123491113],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7115242509740696,0.47021479733984406,0.7202199381969635,0.48333142123491113],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7201901115141743,0.47021479733984406,0.7271429531103049,0.48333142123491113],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7270421872900712,0.47021479733984406,0.7357378745129651,0.48333142123491113],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7357584307402929,0.47021479733984406,0.7427112723364234,0.48333142123491113],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7426105065161897,0.47021479733984406,0.7513061937390836,0.48333142123491113],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7512763670562944,0.47021479733984406,0.7582292086524249,0.48333142123491113],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7581284428321913,0.47021479733984406,0.7661751981727798,0.48333142123491113],"dir":"ltr"},{"str":"آزمایش","boundary":[0.6592816068789467,0.47021479733984406,0.7017217519817278,0.48333142123491113],"dir":"rtl"},{"str":"آمینوگوانیدین","boundary":[0.5764980518608087,0.47021479733984406,0.6548132473465,0.48333142123491113],"dir":"rtl"},{"str":"176","boundary":[0.21506784898562406,0.47021479733984406,0.2404163643692059,0.48333142123491113],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................","boundary":[0.24025930404406823,0.47021479733984406,0.572030767163778,0.48333142123491113],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7292646782211474,0.4896283511845357,0.7344746741905145,0.5027449750796027],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7345492408974875,0.4896283511845357,0.7432449281203815,0.5027449750796027],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7432151014375923,0.4896283511845357,0.7501679430337229,0.5027449750796027],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7500671772134891,0.4896283511845357,0.7587628644363831,0.5027449750796027],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7587330377535939,0.4896283511845357,0.7656858793497244,0.5027449750796027],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7655851135294908,0.4896283511845357,0.7736318688700792,0.5027449750796027],"dir":"ltr"},{"str":"آزمایش","boundary":[0.6823005508531506,0.4896283511845357,0.7247406959559317,0.5027449750796027],"dir":"rtl"},{"str":"تشخیص","boundary":[0.6299039365847104,0.4896283511845357,0.67786927314255,0.5027449750796027],"dir":"rtl"},{"str":"پنتوزها","boundary":[0.5853654440413811,0.4896283511845357,0.6253581889023243,0.5027449750796027],"dir":"rtl"},{"str":"177","boundary":[0.2144632540642214,0.4896283511845357,0.24046070133010883,0.5027449750796027],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................................","boundary":[0.24025930404406823,0.4896283511845357,0.5809293295714094,0.5027449750796027],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7062336423485153,0.5088755710305579,0.7114436383178825,0.521992194925625],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7115242509740696,0.5088755710305579,0.7202199381969635,0.521992194925625],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7201901115141743,0.5088755710305579,0.7271429531103049,0.521992194925625],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7270421872900712,0.5088755710305579,0.7357378745129651,0.521992194925625],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7357584307402929,0.5088755710305579,0.7427112723364234,0.521992194925625],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7426105065161897,0.5088755710305579,0.7513061937390836,0.521992194925625],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7512763670562944,0.5088755710305579,0.7582292086524249,0.521992194925625],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7581284428321913,0.5088755710305579,0.7661751981727798,0.521992194925625],"dir":"ltr"},{"str":"آزمایش","boundary":[0.6592695149805186,0.5088755710305579,0.7017096600832997,0.521992194925625],"dir":"rtl"},{"str":"بیال","boundary":[0.6317177213489183,0.5088755710305579,0.6548011098930082,0.521992194925625],"dir":"rtl"},{"str":"177","boundary":[0.2156724439070267,0.5088755710305579,0.24166989117291415,0.521992194925625],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................................","boundary":[0.24146849388687355,0.5088755710305579,0.6272783823726992,0.521992194925625],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7062199381969635,0.5282653628754396,0.7114299341663307,0.5413819867705066],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7115242509740696,0.5282653628754396,0.7202199381969635,0.5413819867705066],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7201901115141743,0.5282653628754396,0.7271429531103049,0.5413819867705066],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7270421872900712,0.5282653628754396,0.7357378745129651,0.5413819867705066],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7357584307402929,0.5282653628754396,0.7427112723364234,0.5413819867705066],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7426105065161897,0.5282653628754396,0.7513061937390836,0.5413819867705066],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7512763670562944,0.5282653628754396,0.7582292086524249,0.5413819867705066],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7581284428321913,0.5282653628754396,0.7661751981727798,0.5413819867705066],"dir":"ltr"},{"str":"آزمایش","boundary":[0.6592558108289668,0.5282653628754396,0.7016959559317478,0.5413819867705066],"dir":"rtl"},{"str":"تائوبر","boundary":[0.6266794303372295,0.5282653628754396,0.6548245331183661,0.5413819867705066],"dir":"rtl"},{"str":"178","boundary":[0.21647857046889693,0.5282653628754396,0.24247601773478433,0.5413819867705066],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................................","boundary":[0.24227462044874376,0.5282653628754396,0.6222255810828966,0.5413819867705066],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7295476286443637,0.5476551547203212,0.734757624613731,0.5607717786153883],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7351538358188902,0.5476551547203212,0.7432005911594787,0.5607717786153883],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7432151014375923,0.5476551547203212,0.7501679430337229,0.5607717786153883],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7500671772134891,0.5476551547203212,0.7587628644363831,0.5607717786153883],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7587330377535939,0.5476551547203212,0.7656858793497244,0.5607717786153883],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7655851135294908,0.5476551547203212,0.7736318688700792,0.5607717786153883],"dir":"ltr"},{"str":"اثر","boundary":[0.7114516995835012,0.5476551547203212,0.7250421872900712,0.5607717786153883],"dir":"rtl"},{"str":"قلیای","boundary":[0.6760385597205427,0.5476551547203212,0.7070204218729007,0.5607717786153883],"dir":"rtl"},{"str":"قوی","boundary":[0.6478749160284831,0.5476551547203212,0.6716072820099421,0.5607717786153883],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.6333944645976085,0.5476551547203212,0.6434065109409728,0.5607717786153883],"dir":"rtl"},{"str":"منوساکاریدها","boundary":[0.5553372296117157,0.5476551547203212,0.6289261050651618,0.5607717786153883],"dir":"rtl"},{"str":"178","boundary":[0.2144632540642214,0.5476551547203212,0.24046070133010883,0.5607717786153883],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................","boundary":[0.24025930404406823,0.5476551547203212,0.5509035335214295,0.5607717786153883],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7068890232433158,0.5670449465652029,0.712099019212683,0.58016157046027],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7121288458954721,0.5670449465652029,0.7208245331183661,0.58016157046027],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.720794706435577,0.5670449465652029,0.7277475480317076,0.58016157046027],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7276467822114737,0.5670449465652029,0.7356935375520622,0.58016157046027],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7357584307402929,0.5670449465652029,0.7427112723364234,0.58016157046027],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7426105065161897,0.5670449465652029,0.7513061937390836,0.58016157046027],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7512763670562944,0.5670449465652029,0.7582292086524249,0.58016157046027],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7581284428321913,0.5670449465652029,0.7661751981727798,0.58016157046027],"dir":"ltr"},{"str":"آزمایش","boundary":[0.6599136101034527,0.5670449465652029,0.702353755206234,0.58016157046027],"dir":"rtl"},{"str":"مور","boundary":[0.6367560123606072,0.5670449465652029,0.6554452505710062,0.58016157046027],"dir":"rtl"},{"str":"178","boundary":[0.2144632540642214,0.5670449465652029,0.24046070133010883,0.58016157046027],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................................................","boundary":[0.24025930404406823,0.5670449465652029,0.6322981324734649,0.58016157046027],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7292589681580006,0.5864347384100845,0.7343786107752249,0.5995513623051516],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7345492408974875,0.5864347384100845,0.7432449281203815,0.5995513623051516],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7432151014375923,0.5864347384100845,0.7501679430337229,0.5995513623051516],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7500671772134891,0.5864347384100845,0.7587628644363831,0.5995513623051516],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7587330377535939,0.5864347384100845,0.7656858793497244,0.5995513623051516],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7655851135294908,0.5864347384100845,0.7736318688700792,0.5995513623051516],"dir":"ltr"},{"str":"آزمایش","boundary":[0.6821901115141743,0.5864347384100845,0.7246302566169556,0.5995513623051516],"dir":"rtl"},{"str":"تشخیص","boundary":[0.6297934972457342,0.5864347384100845,0.6777588338035737,0.5995513623051516],"dir":"rtl"},{"str":"قندهای","boundary":[0.5825141743920461,0.5864347384100845,0.6253622195351336,0.5995513623051516],"dir":"rtl"},{"str":"آمینی","boundary":[0.5448575843074029,0.5864347384100845,0.5780458148595996,0.5995513623051516],"dir":"rtl"},{"str":"179","boundary":[0.21587397554749427,0.5864347384100845,0.24187142281338164,0.5995513623051516],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................","boundary":[0.24167002552734113,0.5864347384100845,0.5403902996103721,0.5995513623051516],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7292009942227596,0.6058245302549663,0.7344109901921267,0.6189411541500333],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.7345492408974875,0.6058245302549663,0.7432449281203815,0.6189411541500333],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7432151014375923,0.6058245302549663,0.7501679430337229,0.6189411541500333],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7500671772134891,0.6058245302549663,0.7587628644363831,0.6189411541500333],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7587330377535939,0.6058245302549663,0.7656858793497244,0.6189411541500333],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7655851135294908,0.6058245302549663,0.7736318688700792,0.6189411541500333],"dir":"ltr"},{"str":"شناسایی","boundary":[0.6758031707644766,0.6058245302549663,0.7246770119575439,0.6189411541500333],"dir":"rtl"},{"str":"کریستالهای","boundary":[0.5990317076447668,0.6058245302549663,0.671371893053876,0.6189411541500333],"dir":"rtl"},{"str":"قندی","boundary":[0.5636000268708853,0.6058245302549663,0.5946004299341663,0.6189411541500333],"dir":"rtl"},{"str":"179","boundary":[0.2166801021093645,0.6058245302549663,0.2426775493752519,0.6189411541500333],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................","boundary":[0.2424761520892113,0.6058245302549663,0.5591663307805992,0.6189411541500333],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7289583501276365,0.6250717501009885,0.7341683460970037,0.6381883739960554],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.7345492408974875,0.6250717501009885,0.7432449281203815,0.6381883739960554],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7432151014375923,0.6250717501009885,0.7501679430337229,0.6381883739960554],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7500671772134891,0.6250717501009885,0.7587628644363831,0.6381883739960554],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7587330377535939,0.6250717501009885,0.7656858793497244,0.6381883739960554],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7655851135294908,0.6250717501009885,0.7736318688700792,0.6381883739960554],"dir":"ltr"},{"str":"هیدرولیز","boundary":[0.6752638720945854,0.6250717501009885,0.724527072417036,0.6381883739960554],"dir":"rtl"},{"str":"پیوندهای","boundary":[0.6187511756012359,0.6250717501009885,0.6707955125621389,0.6381883739960554],"dir":"rtl"},{"str":"گلیکوزیدی","boundary":[0.5519111917237672,0.6250717501009885,0.6143198978906355,0.6381883739960554],"dir":"rtl"},{"str":"182","boundary":[0.2156724439070267,0.6250717501009885,0.24169985221013032,0.6381883739960554],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................","boundary":[0.24146849388687355,0.6250717501009885,0.5519031304581484,0.6381883739960554],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7061909176407363,0.6444615419458701,0.7114009136101034,0.6575781658409371],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7115242509740696,0.6444615419458701,0.7202199381969635,0.6575781658409371],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7201901115141743,0.6444615419458701,0.7271429531103049,0.6575781658409371],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.7270421872900712,0.6444615419458701,0.7357378745129651,0.6575781658409371],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7357584307402929,0.6444615419458701,0.7427112723364234,0.6575781658409371],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7426105065161897,0.6444615419458701,0.7513061937390836,0.6575781658409371],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7512763670562944,0.6444615419458701,0.7582292086524249,0.6575781658409371],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7581284428321913,0.6444615419458701,0.7661751981727798,0.6575781658409371],"dir":"ltr"},{"str":"هیدرولیز","boundary":[0.6525142458422629,0.6444615419458701,0.7017596399301357,0.6575781658409371],"dir":"rtl"},{"str":"سوکروز","boundary":[0.6059216713690716,0.6444615419458701,0.6479784700883474,0.6575781658409371],"dir":"rtl"},{"str":"182","boundary":[0.21688163374983202,0.6444615419458701,0.24290904205293565,0.6575781658409371],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................................","boundary":[0.24267768372967888,0.6444615419458701,0.6014879752787854,0.6575781658409371],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7062843611446996,0.6638513337907519,0.7114040037619239,0.6769679576858189],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7115242509740696,0.6638513337907519,0.7202199381969635,0.6769679576858189],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7201901115141743,0.6638513337907519,0.7271429531103049,0.6769679576858189],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.7270421872900712,0.6638513337907519,0.7357378745129651,0.6769679576858189],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7357584307402929,0.6638513337907519,0.7427112723364234,0.6769679576858189],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7426105065161897,0.6638513337907519,0.7513061937390836,0.6769679576858189],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7512763670562944,0.6638513337907519,0.7582292086524249,0.6769679576858189],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7581284428321913,0.6638513337907519,0.7661751981727798,0.6769679576858189],"dir":"ltr"},{"str":"هیدرولیز","boundary":[0.6523924492812039,0.6638513337907519,0.7017298132473464,0.6769679576858189],"dir":"rtl"},{"str":"پلی","boundary":[0.6279688953878937,0.6638513337907519,0.6478943183432179,0.6769679576858189],"dir":"rtl"},{"str":"ساکاریدها","boundary":[0.5682352546016392,0.6638513337907519,0.6234646397895321,0.6769679576858189],"dir":"rtl"},{"str":"183","boundary":[0.21688163374983202,0.6638513337907519,0.24290904205293565,0.6769679576858189],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................","boundary":[0.24267768372967888,0.6638513337907519,0.5682328362219535,0.6769679576858189],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7062843611446996,0.6832767686353484,0.7114040037619239,0.6963933925304153],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7115242509740696,0.6832767686353484,0.7202199381969635,0.6963933925304153],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7201901115141743,0.6832767686353484,0.7271429531103049,0.6963933925304153],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.7270421872900712,0.6832767686353484,0.7357378745129651,0.6963933925304153],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7357584307402929,0.6832767686353484,0.7427112723364234,0.6963933925304153],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7426105065161897,0.6832767686353484,0.7513061937390836,0.6963933925304153],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7512763670562944,0.6832767686353484,0.7582292086524249,0.6963933925304153],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7581284428321913,0.6832767686353484,0.7661751981727798,0.6963933925304153],"dir":"ltr"},{"str":"هیدرولیز","boundary":[0.6524448475077254,0.6832767686353484,0.701782211473868,0.6963933925304153],"dir":"rtl"},{"str":"نشاسته","boundary":[0.6071308612118769,0.6832767686353484,0.6479438763425361,0.6963933925304153],"dir":"rtl"},{"str":"183","boundary":[0.2166801021093645,0.6832767686353484,0.24270751041246807,0.6963933925304153],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................................","boundary":[0.2424761520892113,0.6832767686353484,0.607130861211877,0.6963933925304153],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7204803170764476,0.70266656048023,0.7256903130458148,0.715783184375297],"dir":"ltr"},{"str":"10","boundary":[0.7258329974472658,0.70266656048023,0.7431645841730484,0.715783184375297],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7432151014375923,0.70266656048023,0.7501679430337229,0.715783184375297],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7500671772134891,0.70266656048023,0.7587628644363831,0.715783184375297],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7587330377535939,0.70266656048023,0.7656858793497244,0.715783184375297],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7655851135294908,0.70266656048023,0.7736318688700792,0.715783184375297],"dir":"ltr"},{"str":"آزمایشات","boundary":[0.6634670159881767,0.70266656048023,0.715956334811232,0.715783184375297],"dir":"rtl"},{"str":"کمی","boundary":[0.6324295311030497,0.70266656048023,0.6590357382775761,0.715783184375297],"dir":"rtl"},{"str":"کربوهیدراتها","boundary":[0.5498958753190917,0.70266656048023,0.6279982533924492,0.715783184375297],"dir":"rtl"},{"str":"183","boundary":[0.21506784898562406,0.70266656048023,0.24109525728872763,0.715783184375297],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................","boundary":[0.24086389896547086,0.70266656048023,0.5454285906220611,0.715783184375297],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.6975532715302968,0.7220563523251118,0.702763267499664,0.7351729762201787],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7028583904339647,0.7220563523251118,0.7115540776568586,0.7351729762201787],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7115242509740696,0.7220563523251118,0.7184770925702001,0.7351729762201787],"dir":"ltr"},{"str":"10","boundary":[0.7183763267499663,0.7220563523251118,0.735707913475749,0.7351729762201787],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7357584307402929,0.7220563523251118,0.7427112723364234,0.7351729762201787],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7426105065161897,0.7220563523251118,0.7513061937390836,0.7351729762201787],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7512763670562944,0.7220563523251118,0.7582292086524249,0.7351729762201787],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7581284428321913,0.7220563523251118,0.7661751981727798,0.7351729762201787],"dir":"ltr"},{"str":"روش","boundary":[0.6651252183259437,0.7220563523251118,0.6930777605036371,0.7351729762201787],"dir":"rtl"},{"str":"آنترون","boundary":[0.6242610506516189,0.7220563523251118,0.6606568587934971,0.7351729762201787],"dir":"rtl"},{"str":"183","boundary":[0.2156724439070267,0.7220563523251118,0.24169985221013032,0.7351729762201787],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................................","boundary":[0.24146849388687355,0.7220563523251118,0.6242586322719332,0.7351729762201787],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.697540373505307,0.7414461441699933,0.7027503694746741,0.7545627680650603],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7028583904339647,0.7414461441699933,0.7115540776568586,0.7545627680650603],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7115242509740696,0.7414461441699933,0.7184770925702001,0.7545627680650603],"dir":"ltr"},{"str":"10","boundary":[0.7183763267499663,0.7414461441699933,0.735707913475749,0.7545627680650603],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7357584307402929,0.7414461441699933,0.7427112723364234,0.7545627680650603],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7426105065161897,0.7414461441699933,0.7513061937390836,0.7545627680650603],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7512763670562944,0.7414461441699933,0.7582292086524249,0.7545627680650603],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7581284428321913,0.7414461441699933,0.7661751981727798,0.7545627680650603],"dir":"ltr"},{"str":"روش","boundary":[0.6651123203009539,0.7414461441699933,0.6930648624786472,0.7545627680650603],"dir":"rtl"},{"str":"بندیکت","boundary":[0.6174065564960365,0.7414461441699933,0.6606439152134437,0.7545627680650603],"dir":"rtl"},{"str":"185","boundary":[0.21627703882842939,0.7414461441699933,0.24230444713153296,0.7545627680650603],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................................","boundary":[0.2420730888082762,0.7414461441699933,0.612955931747951,0.7545627680650603],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.6975226387209458,0.7606933640160156,0.702732634690313,0.7738099879110826],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7028583904339647,0.7606933640160156,0.7115540776568586,0.7738099879110826],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7115242509740696,0.7606933640160156,0.7184770925702001,0.7738099879110826],"dir":"ltr"},{"str":"10","boundary":[0.7183763267499663,0.7606933640160156,0.735707913475749,0.7738099879110826],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7357584307402929,0.7606933640160156,0.7427112723364234,0.7738099879110826],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7426105065161897,0.7606933640160156,0.7513061937390836,0.7738099879110826],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7512763670562944,0.7606933640160156,0.7582292086524249,0.7738099879110826],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7581284428321913,0.7606933640160156,0.7661751981727798,0.7738099879110826],"dir":"ltr"},{"str":"روش","boundary":[0.6650945855165926,0.7606933640160156,0.693047127694286,0.7738099879110826],"dir":"rtl"},{"str":"ارتوتولوئیدن","boundary":[0.5928221147386806,0.7606933640160156,0.6606076850732231,0.7738099879110826],"dir":"rtl"},{"str":"186","boundary":[0.21647857046889693,0.7606933640160156,0.2418270858524788,0.7738099879110826],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................","boundary":[0.24167002552734113,0.7606933640160156,0.5883860002687088,0.7738099879110826],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.697595996238076,0.7800831558608973,0.7028059922074432,0.7931997797559642],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7028583904339647,0.7800831558608973,0.7115540776568586,0.7931997797559642],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7115242509740696,0.7800831558608973,0.7184770925702001,0.7931997797559642],"dir":"ltr"},{"str":"10","boundary":[0.7183763267499663,0.7800831558608973,0.735707913475749,0.7931997797559642],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7357584307402929,0.7800831558608973,0.7427112723364234,0.7931997797559642],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7426105065161897,0.7800831558608973,0.7513061937390836,0.7931997797559642],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7512763670562944,0.7800831558608973,0.7582292086524249,0.7931997797559642],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7581284428321913,0.7800831558608973,0.7661751981727798,0.7931997797559642],"dir":"ltr"},{"str":"روش","boundary":[0.665167943033723,0.7800831558608973,0.6931204852114162,0.7931997797559642],"dir":"rtl"},{"str":"رنگسنجی","boundary":[0.5994702404944242,0.7800831558608973,0.6606583683553392,0.7931997797559642],"dir":"rtl"},{"str":"سیانید","boundary":[0.5580114201262931,0.7800831558608973,0.5947780464866317,0.7931997797559642],"dir":"rtl"},{"str":"فریک","boundary":[0.5221718393121053,0.7800831558608973,0.5535801424156924,0.7931997797559642],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5048360875990864,0.7800831558608973,0.5176814747494974,0.7931997797559642],"dir":"rtl"},{"str":"تعیین","boundary":[0.46734636571275023,0.7800831558608973,0.5004048098884858,0.7931997797559642],"dir":"rtl"},{"str":"کمی","boundary":[0.4361234717183931,0.7800831558608973,0.4627296788929195,0.7931997797559642],"dir":"rtl"},{"str":"قندها","boundary":[0.40072887276635766,0.7800831558608973,0.43150678489856237,0.7931997797559642],"dir":"rtl"},{"str":"187","boundary":[0.21506784898562406,0.7800831558608973,0.24106529625151146,0.7931997797559642],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................","boundary":[0.24086389896547086,0.7800831558608973,0.40072806663979577,0.7931997797559642],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7205851135294907,0.7994729477057789,0.725795109498858,0.8125895716008459],"dir":"ltr"},{"str":"11","boundary":[0.7258329974472658,0.7994729477057789,0.7431645841730484,0.8125895716008459],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7432151014375923,0.7994729477057789,0.7501679430337229,0.8125895716008459],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7500671772134891,0.7994729477057789,0.7587628644363831,0.8125895716008459],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7587330377535939,0.7994729477057789,0.7656858793497244,0.8125895716008459],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7655851135294908,0.7994729477057789,0.7736318688700792,0.8125895716008459],"dir":"ltr"},{"str":"آزمایشات","boundary":[0.6635718124412199,0.7994729477057789,0.7160611312642751,0.8125895716008459],"dir":"rtl"},{"str":"پلیساکاریدها","boundary":[0.583750772537955,0.7994729477057789,0.659073681503234,0.8125895716008459],"dir":"rtl"},{"str":"189","boundary":[0.21587397554749427,0.7994729477057789,0.2419013838505979,0.8125895716008459],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................","boundary":[0.24167002552734113,0.7994729477057789,0.5792834878409242,0.8125895716008459],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.6975935778583904,0.8188627395506606,0.7028035738277576,0.8319793634457275],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7028583904339647,0.8188627395506606,0.7115540776568586,0.8319793634457275],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7115242509740696,0.8188627395506606,0.7184770925702001,0.8319793634457275],"dir":"ltr"},{"str":"11","boundary":[0.7183763267499663,0.8188627395506606,0.735707913475749,0.8319793634457275],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7357584307402929,0.8188627395506606,0.7427112723364234,0.8319793634457275],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7426105065161897,0.8188627395506606,0.7513061937390836,0.8319793634457275],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7512763670562944,0.8188627395506606,0.7582292086524249,0.8319793634457275],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7581284428321913,0.8188627395506606,0.7661751981727798,0.8319793634457275],"dir":"ltr"},{"str":"آزمایش","boundary":[0.6506294504903936,0.8188627395506606,0.6930695955931748,0.8319793634457275],"dir":"rtl"},{"str":"یدین","boundary":[0.6178120381566572,0.8188627395506606,0.6461981727797931,0.8319793634457275],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6080176004299341,0.8188627395506606,0.613987773747145,0.8319793634457275],"dir":"rtl"},{"str":"یدید","boundary":[0.5778515383581888,0.8188627395506606,0.6035863227193335,0.8319793634457275],"dir":"rtl"},{"str":"پتاسیم","boundary":[0.5347810022840253,0.8188627395506606,0.5733831788257423,0.8319793634457275],"dir":"rtl"},{"str":"189","boundary":[0.21345559586188362,0.8188627395506606,0.23948300416498722,0.8319793634457275],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................","boundary":[0.23925164584173048,0.8188627395506606,0.5347474136772805,0.8319793634457275],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.21346,0.17049,0.78623,0.83198],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":9,"image":{"jpeg":"/storage/books/3ebd9f27a17b64f2/pages/9c39f7abe885990aac408a2fde008d7d.jpg","blurred":"/storage/books/3ebd9f27a17b64f2/pages/0dce901b6c3db833550cfc391ffc9c35.jpg"},"info":{"width":595.44,"height":841.68,"margin":[0.21305,0.17049,0.21362,0.17173]},"elements":[{"words":[{"str":"10","boundary":[0.7744525057100631,0.17049037620443636,0.7863756549778314,0.18232385210976856],"dir":"ltr"},{"str":"بیوشیمی","boundary":[0.2899719199247615,0.17049037620443636,0.3413409243584576,0.18232385210976856],"dir":"rtl"},{"str":"آزمایشگاهی","boundary":[0.21506784898562406,0.17049037620443636,0.2863639113976176,0.18232385210976856],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.6975500470240493,0.1990072125095047,0.7027600429934165,0.2121238364045717],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7028583904339647,0.1990072125095047,0.7115540776568586,0.2121238364045717],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7115242509740696,0.1990072125095047,0.7184770925702001,0.2121238364045717],"dir":"ltr"},{"str":"11","boundary":[0.7183763267499663,0.1990072125095047,0.735707913475749,0.2121238364045717],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7357584307402929,0.1990072125095047,0.7427112723364234,0.2121238364045717],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7426105065161897,0.1990072125095047,0.7513061937390836,0.2121238364045717],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7512763670562944,0.1990072125095047,0.7582292086524249,0.2121238364045717],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7581284428321913,0.1990072125095047,0.7661751981727798,0.2121238364045717],"dir":"ltr"},{"str":"استخراج","boundary":[0.6456354964396076,0.1990072125095047,0.6929889829369876,0.2121238364045717],"dir":"rtl"},{"str":"پلیساکاریدها","boundary":[0.5659832056966277,0.1990072125095047,0.6411373655016217,0.2121238364045717],"dir":"rtl"},{"str":"190","boundary":[0.2160755071879618,0.1990072125095047,0.2421029154910654,0.2121238364045717],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................","boundary":[0.24187155716780867,0.1990072125095047,0.5614631215499665,0.2121238364045717],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7203451565229072,0.21839700435438644,0.7255551524922744,0.23151362824945343],"dir":"ltr"},{"str":"12","boundary":[0.7258329974472658,0.21839700435438644,0.7432449281203815,0.23151362824945343],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7432151014375923,0.21839700435438644,0.7501679430337229,0.23151362824945343],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7500671772134891,0.21839700435438644,0.7587628644363831,0.23151362824945343],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7587330377535939,0.21839700435438644,0.7656858793497244,0.23151362824945343],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7655851135294908,0.21839700435438644,0.7736318688700792,0.23151362824945343],"dir":"ltr"},{"str":"شناسایی","boundary":[0.6669473330646244,0.21839700435438644,0.7158211742576915,0.23151362824945343],"dir":"rtl"},{"str":"محلول","boundary":[0.6252673653096869,0.21839700435438644,0.6624789735321778,0.23151362824945343],"dir":"rtl"},{"str":"کربوهیدراتی","boundary":[0.5514003761923956,0.21839700435438644,0.6208360875990863,0.23151362824945343],"dir":"rtl"},{"str":"ناشناخته","boundary":[0.497260916297192,0.21839700435438644,0.5469319711048852,0.23151362824945343],"dir":"rtl"},{"str":"191","boundary":[0.21688163374983202,0.21839700435438644,0.24290904205293565,0.23151362824945343],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................","boundary":[0.24267768372967888,0.21839700435438644,0.49274515945427677,0.23151362824945343],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.769931344887814,0.2530548092802489,0.7759942227596398,0.26617143317531594],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7760647588338035,0.2530548092802489,0.7862808007523847,0.26617143317531594],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7356546437943662,0.2530548092802489,0.7659450490393658,0.26617143317531594],"dir":"rtl"},{"str":"هفتم:","boundary":[0.6959389142795983,0.2530548092802489,0.7316787969520738,0.26617143317531594],"dir":"rtl"},{"str":"لیپیدها","boundary":[0.6460264678221147,0.2530548092802489,0.6919728877320744,0.26617143317531594],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.7518808948004836,0.272716935919827,0.7570005374177079,0.285833559814894],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7571207846298534,0.272716935919827,0.7658164718527475,0.285833559814894],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7657866451699583,0.272716935919827,0.7727394867660888,0.285833559814894],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7726387209458551,0.272716935919827,0.7813344081687491,0.285833559814894],"dir":"ltr"},{"str":"ویژگی","boundary":[0.7118362219535133,0.272716935919827,0.7472122799946257,0.285833559814894],"dir":"rtl"},{"str":"لیپیدها","boundary":[0.6669857584307401,0.272716935919827,0.7073678624210666,0.285833559814894],"dir":"rtl"},{"str":"194","boundary":[0.21426172242375385,0.272716935919827,0.24028913072685745,0.285833559814894],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................................................","boundary":[0.24025930404406823,0.272716935919827,0.662552062340454,0.285833559814894],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7286543732365981,0.29214237076442356,0.7337740158538224,0.3052589946594906],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7338942630659679,0.29214237076442356,0.7425899502888619,0.3052589946594906],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7426105065161897,0.29214237076442356,0.7495633481123202,0.3052589946594906],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7494625822920864,0.29214237076442356,0.7581582695149804,0.3052589946594906],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7581284428321913,0.29214237076442356,0.7650812844283218,0.3052589946594906],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.764980518608088,0.29214237076442356,0.7736762058309821,0.3052589946594906],"dir":"ltr"},{"str":"اسیدهای","boundary":[0.6737918849926104,0.29214237076442356,0.7239635899502889,0.3052589946594906],"dir":"rtl"},{"str":"چرب","boundary":[0.6403811635093376,0.29214237076442356,0.6693049845492409,0.3052589946594906],"dir":"rtl"},{"str":"194","boundary":[0.21506784898562406,0.29214237076442356,0.24109525728872763,0.3052589946594906],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................................","boundary":[0.24106543060593844,0.29214237076442356,0.6359450490393657,0.3052589946594906],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7056524250974069,0.31153216260930516,0.7108624210667741,0.3246487865043722],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7109196560526668,0.31153216260930516,0.7196153432755609,0.3246487865043722],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7195855165927717,0.31153216260930516,0.7265383581889023,0.3246487865043722],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7264375923686684,0.31153216260930516,0.7351332795915625,0.3246487865043722],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7351538358188902,0.31153216260930516,0.7421066774150208,0.3246487865043722],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.742005911594787,0.31153216260930516,0.750701598817681,0.3246487865043722],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7506717721348918,0.31153216260930516,0.7576246137310224,0.3246487865043722],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7575238479107886,0.31153216260930516,0.7662195351336826,0.3246487865043722],"dir":"ltr"},{"str":"نامگذاری","boundary":[0.6498507322316269,0.31153216260930516,0.7011840200098967,0.3246487865043722],"dir":"rtl"},{"str":"اسیدهای","boundary":[0.595210667741502,0.31153216260930516,0.6453638317882574,0.3246487865043722],"dir":"rtl"},{"str":"چرب","boundary":[0.5621893053876125,0.31153216260930516,0.5907793900309014,0.3246487865043722],"dir":"rtl"},{"str":"195","boundary":[0.2166801021093645,0.31153216260930516,0.24270751041246807,0.3246487865043722],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................","boundary":[0.2424761520892113,0.31153216260930516,0.5621893053876125,0.3246487865043722],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7516717721348917,0.33077938245532745,0.7568817681042589,0.34389600635039447],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7571207846298534,0.33077938245532745,0.7658164718527475,0.34389600635039447],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7657866451699583,0.33077938245532745,0.7727394867660888,0.34389600635039447],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7726387209458551,0.33077938245532745,0.7813344081687491,0.34389600635039447],"dir":"ltr"},{"str":"لیپیدهای","boundary":[0.694751175601236,0.33077938245532745,0.7472034126024452,0.34389600635039447],"dir":"rtl"},{"str":"مرکب","boundary":[0.6567052263872093,0.33077938245532745,0.6902828160687894,0.34389600635039447],"dir":"rtl"},{"str":"197","boundary":[0.21647857046889693,0.33077938245532745,0.24247595055757087,0.34389600635039447],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................................................","boundary":[0.24227462044874376,0.33077938245532745,0.6522739486766088,0.34389600635039447],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7285198172779793,0.35016917430020905,0.7337298132473464,0.36328579819527607],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7338942630659679,0.35016917430020905,0.7425899502888619,0.36328579819527607],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7426105065161897,0.35016917430020905,0.7495633481123202,0.36328579819527607],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7494625822920864,0.35016917430020905,0.7581582695149804,0.36328579819527607],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7581284428321913,0.35016917430020905,0.7650812844283218,0.36328579819527607],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.764980518608088,0.35016917430020905,0.7736762058309821,0.36328579819527607],"dir":"ltr"},{"str":"استروئیدها","boundary":[0.6641643154641945,0.35016917430020905,0.7239587531909176,0.36328579819527607],"dir":"rtl"},{"str":"198","boundary":[0.2148663173451565,0.35016917430020905,0.24086369743383043,0.36328579819527607],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................................................","boundary":[0.24066236732500335,0.35016917430020905,0.659700792691119,0.36328579819527607],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7517273948676608,0.36955896614509076,0.756937390837028,0.3826755900401578],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7571207846298534,0.36955896614509076,0.7658164718527475,0.3826755900401578],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7657866451699583,0.36955896614509076,0.7727394867660888,0.3826755900401578],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7726387209458551,0.36955896614509076,0.7813344081687491,0.3826755900401578],"dir":"ltr"},{"str":"آزمایشات","boundary":[0.69471409377939,0.36955896614509076,0.7472034126024453,0.3826755900401578],"dir":"rtl"},{"str":"کیفی","boundary":[0.6600425903533521,0.36955896614509076,0.6902828160687894,0.3826755900401578],"dir":"rtl"},{"str":"لیپیدها","boundary":[0.615192126830579,0.36955896614509076,0.6555742308209055,0.3826755900401578],"dir":"rtl"},{"str":"198","boundary":[0.21688163374983202,0.36955896614509076,0.24287901383850594,0.3826755900401578],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................................","boundary":[0.24267768372967888,0.36955896614509076,0.6107584307402928,0.3826755900401578],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7286052666935375,0.3889487579899724,0.7338152626629048,0.4020653818850395],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7338942630659679,0.3889487579899724,0.7425899502888619,0.4020653818850395],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7426105065161897,0.3889487579899724,0.7495633481123202,0.4020653818850395],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7494625822920864,0.3889487579899724,0.7581582695149804,0.4020653818850395],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7581284428321913,0.3889487579899724,0.7650812844283218,0.4020653818850395],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.764980518608088,0.3889487579899724,0.7736762058309821,0.4020653818850395],"dir":"ltr"},{"str":"آزمایش","boundary":[0.6816411393255407,0.3889487579899724,0.7240812844283219,0.4020653818850395],"dir":"rtl"},{"str":"لکه","boundary":[0.6584835415826951,0.3889487579899724,0.677117157060325,0.4020653818850395],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.6305053069998656,0.3889487579899724,0.6540522638720945,0.4020653818850395],"dir":"rtl"},{"str":"گریس","boundary":[0.5906052666935375,0.3889487579899724,0.6259959925789559,0.4020653818850395],"dir":"rtl"},{"str":"198","boundary":[0.2166801021093645,0.3889487579899724,0.24267748219803845,0.4020653818850395],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................................","boundary":[0.2424761520892113,0.3889487579899724,0.5861691522235658,0.4020653818850395],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7286544404138116,0.40833854983485407,0.7338644363831788,0.42145517372992114],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7338942630659679,0.40833854983485407,0.7425899502888619,0.42145517372992114],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7426105065161897,0.40833854983485407,0.7495633481123202,0.42145517372992114],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7494625822920864,0.40833854983485407,0.7581582695149804,0.42145517372992114],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7581284428321913,0.40833854983485407,0.7650812844283218,0.42145517372992114],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.764980518608088,0.40833854983485407,0.7736762058309821,0.42145517372992114],"dir":"ltr"},{"str":"آزمایش","boundary":[0.6816838640333198,0.40833854983485407,0.7241240091361011,0.42145517372992114],"dir":"rtl"},{"str":"حلالیت","boundary":[0.6349422275963992,0.40833854983485407,0.6772525863227192,0.42145517372992114],"dir":"rtl"},{"str":"200","boundary":[0.21587397554749427,0.40833854983485407,0.2419013838505979,0.42145517372992114],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................................................","boundary":[0.24167002552734113,0.40833854983485407,0.6304827354561332,0.42145517372992114],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7285826951498051,0.4277283416797357,0.7337926911191722,0.4408449655748028],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7338942630659679,0.4277283416797357,0.7425899502888619,0.4408449655748028],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7426105065161897,0.4277283416797357,0.7495633481123202,0.4408449655748028],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7494625822920864,0.4277283416797357,0.7581582695149804,0.4408449655748028],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7581284428321913,0.4277283416797357,0.7650812844283218,0.4408449655748028],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.764980518608088,0.4277283416797357,0.7736762058309821,0.4408449655748028],"dir":"ltr"},{"str":"آزمایش","boundary":[0.6816185677818083,0.4277283416797357,0.7240587128845896,0.4408449655748028],"dir":"rtl"},{"str":"آمولسیفه","boundary":[0.626477898696762,0.4277283416797357,0.6771502082493618,0.4408449655748028],"dir":"rtl"},{"str":"شدن","boundary":[0.5938273545613327,0.4277283416797357,0.6220466209861614,0.4408449655748028],"dir":"rtl"},{"str":"200","boundary":[0.21647857046889693,0.4277283416797357,0.24250597877200053,0.4408449655748028],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................","boundary":[0.2424761520892113,0.4277283416797357,0.5893960768507321,0.4408449655748028],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7516357651484615,0.44697556152575796,0.7568457611178288,0.46009218542082503],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7571207846298534,0.44697556152575796,0.7658164718527475,0.46009218542082503],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7657866451699583,0.44697556152575796,0.7727394867660888,0.46009218542082503],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7726387209458551,0.44697556152575796,0.7813344081687491,0.46009218542082503],"dir":"ltr"},{"str":"شناسایی","boundary":[0.6982379416901785,0.44697556152575796,0.7471117828832459,0.46009218542082503],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.683757490259304,0.44697556152575796,0.6937695366026682,0.46009218542082503],"dir":"rtl"},{"str":"اساس","boundary":[0.6467127502351201,0.44697556152575796,0.6792520489050113,0.46009218542082503],"dir":"rtl"},{"str":"واکنش","boundary":[0.6036236732500335,0.44697556152575796,0.6424297998119038,0.46009218542082503],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.575788199705419,0.44697556152575796,0.5991923955394328,0.46009218542082503],"dir":"rtl"},{"str":"شیمیایی","boundary":[0.5224515652290742,0.44697556152575796,0.5712900872458657,0.46009218542082503],"dir":"rtl"},{"str":"202","boundary":[0.21466478570468894,0.44697556152575796,0.24069219400779251,0.46009218542082503],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................","boundary":[0.2404608356845358,0.44697556152575796,0.5180202875184736,0.46009218542082503],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7284426978368936,0.4663653533706396,0.7336526938062609,0.4794819772657067],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7338942630659679,0.4663653533706396,0.7425899502888619,0.4794819772657067],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7426105065161897,0.4663653533706396,0.7495633481123202,0.4794819772657067],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7494625822920864,0.4663653533706396,0.7581582695149804,0.4794819772657067],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7581284428321913,0.4663653533706396,0.7650812844283218,0.4794819772657067],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.764980518608088,0.4663653533706396,0.7736762058309821,0.4794819772657067],"dir":"ltr"},{"str":"آزمایش","boundary":[0.6814785704688968,0.4663653533706396,0.7239187155716781,0.4794819772657067],"dir":"rtl"},{"str":"صابونی","boundary":[0.6377961843342738,0.4663653533706396,0.6770472927582963,0.4794819772657067],"dir":"rtl"},{"str":"شدن","boundary":[0.6051456401988444,0.4663653533706396,0.6333649066236732,0.4794819772657067],"dir":"rtl"},{"str":"تری","boundary":[0.5777792556764745,0.4663653533706396,0.6007143624882438,0.4794819772657067],"dir":"rtl"},{"str":"گلیسریدها","boundary":[0.5145918312508396,0.4663653533706396,0.573551927986027,0.4794819772657067],"dir":"rtl"},{"str":"202","boundary":[0.2160755071879618,0.4663653533706396,0.2421029154910654,0.4794819772657067],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................","boundary":[0.24187155716780867,0.4663653533706396,0.5101605535402391,0.4794819772657067],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7284007792556764,0.48577890721533123,0.7336107752250436,0.49889553111039825],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7338942630659679,0.48577890721533123,0.7425899502888619,0.49889553111039825],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7426105065161897,0.48577890721533123,0.7495633481123202,0.49889553111039825],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7494625822920864,0.48577890721533123,0.7581582695149804,0.49889553111039825],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7581284428321913,0.48577890721533123,0.7650812844283218,0.49889553111039825],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.764980518608088,0.48577890721533123,0.7736762058309821,0.49889553111039825],"dir":"ltr"},{"str":"تشخیص","boundary":[0.6760041649872361,0.48577890721533123,0.7239695015450758,0.49889553111039825],"dir":"rtl"},{"str":"چربی","boundary":[0.6405724842133548,0.48577890721533123,0.6715172645438666,0.49889553111039825],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.6124088405212951,0.48577890721533123,0.6361412065027543,0.49889553111039825],"dir":"rtl"},{"str":"اشباع","boundary":[0.5773850597877199,0.48577890721533123,0.6078477764342334,0.49889553111039825],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5644427813614139,0.48577890721533123,0.5729537820771194,0.49889553111039825],"dir":"rtl"},{"str":"غیر","boundary":[0.5409521698239956,0.48577890721533123,0.5599575023665281,0.49889553111039825],"dir":"rtl"},{"str":"اشباع","boundary":[0.5059283890904205,0.48577890721533123,0.5363911057369339,0.49889553111039825],"dir":"rtl"},{"str":"206","boundary":[0.21708316539029957,0.48577890721533123,0.24243168077388144,0.49889553111039825],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................","boundary":[0.24227462044874376,0.48577890721533123,0.5014946930001344,0.49889553111039825],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7053761923955394,0.5051686990602129,0.7105861883649066,0.51828532295528],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7109196560526668,0.5051686990602129,0.7196153432755609,0.51828532295528],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7195855165927717,0.5051686990602129,0.7265383581889023,0.51828532295528],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7264375923686684,0.5051686990602129,0.7351332795915625,0.51828532295528],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7351538358188902,0.5051686990602129,0.7421066774150208,0.51828532295528],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.742005911594787,0.5051686990602129,0.750701598817681,0.51828532295528],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7506717721348918,0.5051686990602129,0.7576246137310224,0.51828532295528],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7575238479107886,0.5051686990602129,0.7662195351336826,0.51828532295528],"dir":"ltr"},{"str":"آزمایش","boundary":[0.6584120650275427,0.5051686990602129,0.7008522101303237,0.51828532295528],"dir":"rtl"},{"str":"هالوژن","boundary":[0.6163612790541448,0.5051686990602129,0.6539807873169421,0.51828532295528],"dir":"rtl"},{"str":"دار","boundary":[0.5962258497917506,0.5051686990602129,0.6118806576413114,0.51828532295528],"dir":"rtl"},{"str":"شدن","boundary":[0.5637977965873975,0.5051686990602129,0.5917800746667581,0.51828532295528],"dir":"rtl"},{"str":"لیپیدهای","boundary":[0.5069319527437652,0.5051686990602129,0.559329437054951,0.51828532295528],"dir":"rtl"},{"str":"غیر","boundary":[0.48333024318151285,0.5051686990602129,0.5024006501188971,0.51828532295528],"dir":"rtl"},{"str":"اشباع","boundary":[0.4484918715571678,0.5051686990602129,0.4788465188229954,0.51828532295528],"dir":"rtl"},{"str":"206","boundary":[0.21688163374983202,0.5051686990602129,0.24223014913341392,0.51828532295528],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................","boundary":[0.2420730888082762,0.5051686990602129,0.44405817546688164,0.51828532295528],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7055693940615343,0.5245584909050945,0.7107793900309014,0.5376751148001616],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7109196560526668,0.5245584909050945,0.7196153432755609,0.5376751148001616],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7195855165927717,0.5245584909050945,0.7265383581889023,0.5376751148001616],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7264375923686684,0.5245584909050945,0.7351332795915625,0.5376751148001616],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7351538358188902,0.5245584909050945,0.7421066774150208,0.5376751148001616],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.742005911594787,0.5245584909050945,0.750701598817681,0.5376751148001616],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7506717721348918,0.5245584909050945,0.7576246137310224,0.5376751148001616],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7575238479107886,0.5245584909050945,0.7662195351336826,0.5376751148001616],"dir":"ltr"},{"str":"آزمایش","boundary":[0.6586052666935375,0.5245584909050945,0.7010454117963187,0.5376751148001616],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.646739083702808,0.5245584909050945,0.6541368616060271,0.5376751148001616],"dir":"rtl"},{"str":"پرمنگنات","boundary":[0.5891510143759237,0.5245584909050945,0.6422707241703614,0.5376751148001616],"dir":"rtl"},{"str":"پتاسیم","boundary":[0.5464698374311433,0.5245584909050945,0.584682654843477,0.5376751148001616],"dir":"rtl"},{"str":"207","boundary":[0.2144632540642214,0.5245584909050945,0.24046070133010883,0.5376751148001616],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................","boundary":[0.24025930404406823,0.5245584909050945,0.5420025527341126,0.5376751148001616],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.705565363428725,0.5439482827499762,0.7107753593980921,0.5570649066450433],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7109196560526668,0.5439482827499762,0.7196153432755609,0.5570649066450433],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7195855165927717,0.5439482827499762,0.7265383581889023,0.5570649066450433],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7264375923686684,0.5439482827499762,0.7351332795915625,0.5570649066450433],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7351538358188902,0.5439482827499762,0.7421066774150208,0.5570649066450433],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.742005911594787,0.5439482827499762,0.750701598817681,0.5570649066450433],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7506717721348918,0.5439482827499762,0.7576246137310224,0.5570649066450433],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7575238479107886,0.5439482827499762,0.7662195351336826,0.5570649066450433],"dir":"ltr"},{"str":"واکنش","boundary":[0.662272336423485,0.5439482827499762,0.7010784629853554,0.5570649066450433],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6504061534327555,0.5439482827499762,0.6578039313359748,0.5570649066450433],"dir":"rtl"},{"str":"اسید","boundary":[0.6192203412602445,0.5439482827499762,0.645845089345694,0.5570649066450433],"dir":"rtl"},{"str":"اسمیک","boundary":[0.5730720139728603,0.5439482827499762,0.6147366169017271,0.5570649066450433],"dir":"rtl"},{"str":"207","boundary":[0.21728469703076714,0.5439482827499762,0.24328214429665454,0.5570649066450433],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................","boundary":[0.243080747010614,0.5439482827499762,0.568602310896144,0.5570649066450433],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.728420932419723,0.5633380745948579,0.7336309283890902,0.5764546984899249],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7338942630659679,0.5633380745948579,0.7425899502888619,0.5764546984899249],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7426105065161897,0.5633380745948579,0.7495633481123202,0.5764546984899249],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7494625822920864,0.5633380745948579,0.7581582695149804,0.5764546984899249],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7581284428321913,0.5633380745948579,0.7650812844283218,0.5764546984899249],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.764980518608088,0.5633380745948579,0.7736762058309821,0.5764546984899249],"dir":"ltr"},{"str":"بررسی","boundary":[0.6871117828832459,0.5633380745948579,0.7239525273322128,0.5764546984899249],"dir":"rtl"},{"str":"حضور","boundary":[0.6492512427784495,0.5633380745948579,0.6826248824398763,0.5764546984899249],"dir":"rtl"},{"str":"گلیسرول","boundary":[0.5944999328227865,0.5633380745948579,0.6448199650678488,0.5764546984899249],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5771641811097674,0.5633380745948579,0.5900095682601786,0.5764546984899249],"dir":"rtl"},{"str":"تری","boundary":[0.5497977965873975,0.5633380745948579,0.5727329033991669,0.5764546984899249],"dir":"rtl"},{"str":"گلیسرید","boundary":[0.4980686551121859,0.5633380745948579,0.5453665188767969,0.5764546984899249],"dir":"rtl"},{"str":"207","boundary":[0.21768776031170226,0.5633380745948579,0.24368520757758966,0.5764546984899249],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................","boundary":[0.24348381029154906,0.5633380745948579,0.49363495902189974,0.5764546984899249],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7285472255810828,0.5825852944408801,0.73375722155045,0.5957019183359472],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7338942630659679,0.5825852944408801,0.7425899502888619,0.5957019183359472],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7426105065161897,0.5825852944408801,0.7495633481123202,0.5957019183359472],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7494625822920864,0.5825852944408801,0.7581582695149804,0.5957019183359472],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7581284428321913,0.5825852944408801,0.7650812844283218,0.5957019183359472],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.764980518608088,0.5825852944408801,0.7736762058309821,0.5957019183359472],"dir":"ltr"},{"str":"تشخیص","boundary":[0.6761506113126426,0.5825852944408801,0.7241159478704822,0.5957019183359472],"dir":"rtl"},{"str":"کیفی","boundary":[0.6412936987773745,0.5825852944408801,0.6715339244928119,0.5957019183359472],"dir":"rtl"},{"str":"کلسترول","boundary":[0.5861715706032513,0.5825852944408801,0.6366770119575439,0.5957019183359472],"dir":"rtl"},{"str":"208","boundary":[0.21526938062609163,0.5825852944408801,0.241266827891979,0.5957019183359472],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................................","boundary":[0.24106543060593844,0.5825852944408801,0.5817273948676608,0.5957019183359472],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.705679766223297,0.6019750862857618,0.7107994088405213,0.6150917101808288],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7109196560526668,0.6019750862857618,0.7196153432755609,0.6150917101808288],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7195855165927717,0.6019750862857618,0.7265383581889023,0.6150917101808288],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7264375923686684,0.6019750862857618,0.7351332795915625,0.6150917101808288],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7351538358188902,0.6019750862857618,0.7421066774150208,0.6150917101808288],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.742005911594787,0.6019750862857618,0.750701598817681,0.6150917101808288],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7506717721348918,0.6019750862857618,0.7576246137310224,0.6150917101808288],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7575238479107886,0.6019750862857618,0.7662195351336826,0.6150917101808288],"dir":"ltr"},{"str":"روش","boundary":[0.6732345641403258,0.6019750862857618,0.7011840655649603,0.6150917101808288],"dir":"rtl"},{"str":"سالکفسکی","boundary":[0.607533924492812,0.6019750862857618,0.6687012588822915,0.6150917101808288],"dir":"rtl"},{"str":"208","boundary":[0.21547091226655918,0.6019750862857618,0.24146835953244658,0.6150917101808288],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................................","boundary":[0.24126696224640598,0.6019750862857618,0.603086524250974,0.6150917101808288],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.705679766223297,0.6213648781306436,0.7107994088405213,0.6344815020257105],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7109196560526668,0.6213648781306436,0.7196153432755609,0.6344815020257105],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7195855165927717,0.6213648781306436,0.7265383581889023,0.6344815020257105],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7264375923686684,0.6213648781306436,0.7351332795915625,0.6344815020257105],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7351538358188902,0.6213648781306436,0.7421066774150208,0.6344815020257105],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.742005911594787,0.6213648781306436,0.750701598817681,0.6344815020257105],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7506717721348918,0.6213648781306436,0.7576246137310224,0.6344815020257105],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7575238479107886,0.6213648781306436,0.7662195351336826,0.6344815020257105],"dir":"ltr"},{"str":"روش","boundary":[0.6732308209055488,0.6213648781306436,0.7012461373102243,0.6344815020257105],"dir":"rtl"},{"str":"لیبرمن","boundary":[0.6299039365847104,0.6213648781306436,0.6686915222356576,0.6344815020257105],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.6230518608088136,0.6213648781306436,0.6300047024049442,0.6344815020257105],"dir":"ltr"},{"str":"بورچارد","boundary":[0.5760949885798736,0.6213648781306436,0.6186173585919655,0.6344815020257105],"dir":"rtl"},{"str":"209","boundary":[0.21728469703076714,0.6213648781306436,0.24328214429665454,0.6344815020257105],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................","boundary":[0.243080747010614,0.6213648781306436,0.571651618970845,0.6344815020257105],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.705679766223297,0.6407546699755251,0.7107994088405213,0.6538712938705921],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7109196560526668,0.6407546699755251,0.7196153432755609,0.6538712938705921],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7195855165927717,0.6407546699755251,0.7265383581889023,0.6538712938705921],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7264375923686684,0.6407546699755251,0.7351332795915625,0.6538712938705921],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7351538358188902,0.6407546699755251,0.7421066774150208,0.6538712938705921],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.742005911594787,0.6407546699755251,0.750701598817681,0.6538712938705921],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7506717721348918,0.6407546699755251,0.7576246137310224,0.6538712938705921],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7575238479107886,0.6407546699755251,0.7662195351336826,0.6538712938705921],"dir":"ltr"},{"str":"روش","boundary":[0.6731058712884589,0.6407546699755251,0.7011211876931344,0.6538712938705921],"dir":"rtl"},{"str":"فرمالدئید","boundary":[0.6174089748757221,0.6407546699755251,0.6686745935778583,0.6538712938705921],"dir":"rtl"},{"str":"209","boundary":[0.21627703882842939,0.6407546699755251,0.2422744860943168,0.6538712938705921],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................................","boundary":[0.2420730888082762,0.6407546699755251,0.6129752787854359,0.6538712938705921],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7283806260916297,0.6601444618204068,0.7335906220609969,0.6732610857154737],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7338942630659679,0.6601444618204068,0.7425899502888619,0.6732610857154737],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7426105065161897,0.6601444618204068,0.7495633481123202,0.6732610857154737],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7494625822920864,0.6601444618204068,0.7581582695149804,0.6732610857154737],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7581284428321913,0.6601444618204068,0.7650812844283218,0.6732610857154737],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.764980518608088,0.6601444618204068,0.7736762058309821,0.6732610857154737],"dir":"ltr"},{"str":"آزمایش","boundary":[0.681416498723633,0.6601444618204068,0.7238566438264141,0.6732610857154737],"dir":"rtl"},{"str":"مولیبدات","boundary":[0.6256825204890502,0.6601444618204068,0.6769481391911862,0.6732610857154737],"dir":"rtl"},{"str":"آمونیوم","boundary":[0.580813516055354,0.6601444618204068,0.6212512427784496,0.6732610857154737],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.5518526131936047,0.6601444618204068,0.5763822383447534,0.6732610857154737],"dir":"rtl"},{"str":"فسفات","boundary":[0.5089489453177481,0.6601444618204068,0.5474213354830042,0.6732610857154737],"dir":"rtl"},{"str":"209","boundary":[0.21627703882842939,0.6601444618204068,0.2422744860943168,0.6732610857154737],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................","boundary":[0.2420730888082762,0.6601444618204068,0.5045176676071477,0.6732610857154737],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7517112723364234,0.6795698966650034,0.7569212683057907,0.6926865205600704],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7571207846298534,0.6795698966650034,0.7658164718527475,0.6926865205600704],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7657866451699583,0.6795698966650034,0.7727394867660888,0.6926865205600704],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7726387209458551,0.6795698966650034,0.7813344081687491,0.6926865205600704],"dir":"ltr"},{"str":"تعیین","boundary":[0.7142215504500873,0.6795698966650034,0.747279994625823,0.6926865205600704],"dir":"rtl"},{"str":"کمی","boundary":[0.6829986564557302,0.6795698966650034,0.7096048636302565,0.6926865205600704],"dir":"rtl"},{"str":"لیپیدها","boundary":[0.637962783823727,0.6795698966650034,0.6785302969232836,0.6926865205600704],"dir":"rtl"},{"str":"211","boundary":[0.2156724439070267,0.6795698966650034,0.24169985221013032,0.6926865205600704],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................................................","boundary":[0.24146849388687355,0.6795698966650034,0.6335315061131263,0.6926865205600704],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7286543732365981,0.6988171165110256,0.7337740158538224,0.7119337404060926],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7338942630659679,0.6988171165110256,0.7425899502888619,0.7119337404060926],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7426105065161897,0.6988171165110256,0.7495633481123202,0.7119337404060926],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7494625822920864,0.6988171165110256,0.7581582695149804,0.7119337404060926],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7581284428321913,0.6988171165110256,0.7650812844283218,0.7119337404060926],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.764980518608088,0.6988171165110256,0.7736762058309821,0.7119337404060926],"dir":"ltr"},{"str":"آزمایشهای","boundary":[0.6579517667607148,0.6988171165110256,0.7241352949079671,0.7119337404060926],"dir":"rtl"},{"str":"کمی","boundary":[0.6269142818755878,0.6988171165110256,0.6535204890501142,0.7119337404060926],"dir":"rtl"},{"str":"اسیدهای","boundary":[0.5721815128308477,0.6988171165110256,0.622353217788526,0.7119337404060926],"dir":"rtl"},{"str":"چرب","boundary":[0.5387707913475749,0.6988171165110256,0.5676946123874781,0.7119337404060926],"dir":"rtl"},{"str":"211","boundary":[0.21305253258094853,0.6988171165110256,0.23907994088405213,0.7119337404060926],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................","boundary":[0.23884858256079536,0.6988171165110256,0.5342653196480925,0.7119337404060926],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7286543732365981,0.7182069083559073,0.7337740158538224,0.7313235322509742],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7338942630659679,0.7182069083559073,0.7425899502888619,0.7313235322509742],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7426105065161897,0.7182069083559073,0.7495633481123202,0.7313235322509742],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7494625822920864,0.7182069083559073,0.7581582695149804,0.7313235322509742],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7581284428321913,0.7182069083559073,0.7650812844283218,0.7313235322509742],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.764980518608088,0.7182069083559073,0.7736762058309821,0.7313235322509742],"dir":"ltr"},{"str":"جداسازی","boundary":[0.6713001477898696,0.7182069083559073,0.723937793900309,0.7313235322509742],"dir":"rtl"},{"str":"اسید","boundary":[0.6403182856375117,0.7182069083559073,0.666943033722961,0.7313235322509742],"dir":"rtl"},{"str":"چرب","boundary":[0.607092973263469,0.7182069083559073,0.6358870079269111,0.7313235322509742],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5940216310627435,0.7182069083559073,0.6026060728200994,0.7313235322509742],"dir":"rtl"},{"str":"تری","boundary":[0.5668221147386806,0.7182069083559073,0.5895903533521428,0.7313235322509742],"dir":"rtl"},{"str":"گلیسرید","boundary":[0.514906220609969,0.7182069083559073,0.5623338707510412,0.7313235322509742],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5044491468493886,0.7182069083559073,0.5104193201665994,0.7313235322509742],"dir":"rtl"},{"str":"اندازه","boundary":[0.4710384253661158,0.7182069083559073,0.49994370549509604,0.7313235322509742],"dir":"rtl"},{"str":"گیری","boundary":[0.43518030364100496,0.7182069083559073,0.46660714765551514,0.7313235322509742],"dir":"rtl"},{"str":"غلظت","boundary":[0.39650396345559585,0.7182069083559073,0.43068390663350403,0.7313235322509742],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.3773512024721214,0.7182069083559073,0.3919974314594842,0.7313235322509742],"dir":"rtl"},{"str":"212","boundary":[0.2144632540642214,0.7182069083559073,0.240490662367325,0.7313235322509742],"dir":"ltr"},{"str":"............................................","boundary":[0.24025930404406823,0.7182069083559073,0.37311903802230284,0.7313235322509742],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7286543732365981,0.7375967002007889,0.7337740158538224,0.7507133240958559],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7338942630659679,0.7375967002007889,0.7425899502888619,0.7507133240958559],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7426105065161897,0.7375967002007889,0.7495633481123202,0.7507133240958559],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7494625822920864,0.7375967002007889,0.7581582695149804,0.7507133240958559],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7581284428321913,0.7375967002007889,0.7650812844283218,0.7507133240958559],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.764980518608088,0.7375967002007889,0.7736762058309821,0.7507133240958559],"dir":"ltr"},{"str":"تعیین","boundary":[0.6907765627911027,0.7375967002007889,0.7240847776434232,0.7507133240958559],"dir":"rtl"},{"str":"مقدار","boundary":[0.6565587800618029,0.7375967002007889,0.6862649343824277,0.7507133240958559],"dir":"rtl"},{"str":"کل","boundary":[0.634198441488647,0.7375967002007889,0.6521275023512024,0.7507133240958559],"dir":"rtl"},{"str":"چربی","boundary":[0.5987667607147654,0.7375967002007889,0.6297115410452774,0.7507133240958559],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5814310090017465,0.7375967002007889,0.5942763961521575,0.7507133240958559],"dir":"rtl"},{"str":"دانه","boundary":[0.5566418110976756,0.7375967002007889,0.5769503875889131,0.7507133240958559],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.528478167405616,0.7375967002007889,0.552210533387075,0.7507133240958559],"dir":"rtl"},{"str":"روغنی","boundary":[0.4885966680102109,0.7375967002007889,0.5240026563789562,0.7507133240958559],"dir":"rtl"},{"str":"212","boundary":[0.21708316539029957,0.7375967002007889,0.24311057369340322,0.7507133240958559],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................","boundary":[0.24287921537014642,0.7375967002007889,0.48416297191992475,0.7507133240958559],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7285302969232836,0.7569864920456705,0.7337402928926507,0.7701031159407374],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7338942630659679,0.7569864920456705,0.7425899502888619,0.7701031159407374],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7426105065161897,0.7569864920456705,0.7495633481123202,0.7701031159407374],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7494625822920864,0.7569864920456705,0.7581582695149804,0.7701031159407374],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7581284428321913,0.7569864920456705,0.7650812844283218,0.7701031159407374],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.764980518608088,0.7569864920456705,0.7736762058309821,0.7701031159407374],"dir":"ltr"},{"str":"تعیین","boundary":[0.6908551659277172,0.7569864920456705,0.724099019212683,0.7701031159407374],"dir":"rtl"},{"str":"عدد","boundary":[0.6640635496439607,0.7569864920456705,0.6863311836625017,0.7701031159407374],"dir":"rtl"},{"str":"اسیدی","boundary":[0.6209930135697971,0.7569864920456705,0.659502485556899,0.7701031159407374],"dir":"rtl"},{"str":"چرب","boundary":[0.5875822920865242,0.7569864920456705,0.6165061131264274,0.7701031159407374],"dir":"rtl"},{"str":"213","boundary":[0.2166801021093645,0.7569864920456705,0.24270751041246807,0.7701031159407374],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................................","boundary":[0.2424761520892113,0.7569864920456705,0.5831389224774955,0.7701031159407374],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7285601236060727,0.7763762838905522,0.7337701195754399,0.7894929077856192],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7338942630659679,0.7763762838905522,0.7425899502888619,0.7894929077856192],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7426105065161897,0.7763762838905522,0.7495633481123202,0.7894929077856192],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7494625822920864,0.7763762838905522,0.7581582695149804,0.7894929077856192],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7581284428321913,0.7763762838905522,0.7650812844283218,0.7894929077856192],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.764980518608088,0.7763762838905522,0.7736762058309821,0.7894929077856192],"dir":"ltr"},{"str":"تعیین","boundary":[0.6908849926105064,0.7763762838905522,0.7241288458954722,0.7894929077856192],"dir":"rtl"},{"str":"عدد","boundary":[0.6640933763267499,0.7763762838905522,0.6863610103452908,0.7894929077856192],"dir":"rtl"},{"str":"ید","boundary":[0.6467947064355769,0.7763762838905522,0.6596620986161493,0.7894929077856192],"dir":"rtl"},{"str":"چربی","boundary":[0.6113630256616954,0.7763762838905522,0.6423078059922074,0.7894929077856192],"dir":"rtl"},{"str":"214","boundary":[0.21627703882842939,0.7763762838905522,0.24230444713153296,0.7894929077856192],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................................","boundary":[0.2420730888082762,0.7763762838905522,0.6069293295714093,0.7894929077856192],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7292589681580006,0.7957660757354339,0.7343786107752249,0.8088826996305009],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7345492408974875,0.7957660757354339,0.7425959962380759,0.8088826996305009],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7426105065161897,0.7957660757354339,0.7495633481123202,0.8088826996305009],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7494625822920864,0.7957660757354339,0.7581582695149804,0.8088826996305009],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7581284428321913,0.7957660757354339,0.7650812844283218,0.8088826996305009],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.764980518608088,0.7957660757354339,0.7736762058309821,0.8088826996305009],"dir":"ltr"},{"str":"محاسبه","boundary":[0.6813888217116753,0.7957660757354339,0.7246866854762863,0.8088826996305009],"dir":"rtl"},{"str":"عدد","boundary":[0.6546125218325942,0.7957660757354339,0.6768825742308209,0.8088826996305009],"dir":"rtl"},{"str":"صابونی","boundary":[0.6111284428321913,0.7957660757354339,0.6501804379954319,0.8088826996305009],"dir":"rtl"},{"str":"شدن","boundary":[0.5783078059922074,0.7957660757354339,0.6066407362622598,0.8088826996305009],"dir":"rtl"},{"str":"216","boundary":[0.21708316539029957,0.7957660757354339,0.24243168077388144,0.8088826996305009],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................","boundary":[0.24227462044874376,0.7957660757354339,0.5738385928076342,0.8088826996305009],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7286543732365981,0.8151558675803156,0.7337740158538224,0.8282724914753825],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7338942630659679,0.8151558675803156,0.7425899502888619,0.8282724914753825],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7426105065161897,0.8151558675803156,0.7495633481123202,0.8282724914753825],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7494625822920864,0.8151558675803156,0.7581582695149804,0.8282724914753825],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7581284428321913,0.8151558675803156,0.7650812844283218,0.8282724914753825],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.764980518608088,0.8151558675803156,0.7736762058309821,0.8282724914753825],"dir":"ltr"},{"str":"اندازه","boundary":[0.6948618836490661,0.8151558675803156,0.7239525728872763,0.8282724914753825],"dir":"rtl"},{"str":"گیری","boundary":[0.6590037619239554,0.8151558675803156,0.6904306059384655,0.8282724914753825],"dir":"rtl"},{"str":"فسفر","boundary":[0.6259823995700657,0.8151558675803156,0.6545724842133547,0.8282724914753825],"dir":"rtl"},{"str":"معدنی","boundary":[0.5857115410452773,0.8151558675803156,0.6215140400376192,0.8282724914753825],"dir":"rtl"},{"str":"توسط","boundary":[0.5484257691790944,0.8151558675803156,0.5812802633346768,0.8282724914753825],"dir":"rtl"},{"str":"روش","boundary":[0.5159977159747413,0.8151558675803156,0.5439502581524346,0.8282724914753825],"dir":"rtl"},{"str":"فیسک","boundary":[0.47489251645841724,0.8151558675803156,0.5115664382641407,0.8282724914753825],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.46804044068252043,0.8151558675803156,0.474993282278651,0.8282724914753825],"dir":"ltr"},{"str":"سوبارو","boundary":[0.42793564422947733,0.8151558675803156,0.4634785704688969,0.8282724914753825],"dir":"rtl"},{"str":"216","boundary":[0.2174862286712347,0.8151558675803156,0.24283474405481656,0.8282724914753825],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................","boundary":[0.24267768372967888,0.8151558675803156,0.4235019481391911,0.8282724914753825],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.21305,0.17049,0.78638,0.82827],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":10,"image":{"jpeg":"/storage/books/3ebd9f27a17b64f2/pages/3549fe446bcfebb8c6435ec281ad504d.jpg","blurred":"/storage/books/3ebd9f27a17b64f2/pages/6d7f270aa9cda0b9d760df95b6eeb29b.jpg"},"info":{"width":595.44,"height":841.68,"margin":[0.21184,0.17049,0.21121,0.17173]},"elements":[{"words":[{"str":"فهرست","boundary":[0.742005911594787,0.17049037620443636,0.7862324331586725,0.18232385210976856],"dir":"rtl"},{"str":"مطالب","boundary":[0.7010446056697568,0.17049037620443636,0.7376435577052264,0.18232385210976856],"dir":"rtl"},{"str":"11","boundary":[0.21506784898562406,0.17049037620443636,0.22675681848716914,0.18232385210976856],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7285407765685878,0.1990072125095047,0.7337507725379551,0.2121238364045717],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.7338942630659679,0.1990072125095047,0.7425899502888619,0.2121238364045717],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7426105065161897,0.1990072125095047,0.7495633481123202,0.2121238364045717],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7494625822920864,0.1990072125095047,0.7581582695149804,0.2121238364045717],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7581284428321913,0.1990072125095047,0.7650812844283218,0.2121238364045717],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.764980518608088,0.1990072125095047,0.7736762058309821,0.2121238364045717],"dir":"ltr"},{"str":"تشخیص","boundary":[0.6761441623001477,0.1990072125095047,0.7241094988579873,0.2121238364045717],"dir":"rtl"},{"str":"کمی","boundary":[0.6449212683057906,0.1990072125095047,0.671527475480317,0.2121238364045717],"dir":"rtl"},{"str":"کلسترول","boundary":[0.5897991401316672,0.1990072125095047,0.6403045814859598,0.2121238364045717],"dir":"rtl"},{"str":"217","boundary":[0.21587397554749427,0.1990072125095047,0.24187142281338164,0.2121238364045717],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................................","boundary":[0.24167002552734113,0.1990072125095047,0.5853630256616955,0.2121238364045717],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7573154641945452,0.21839700435438644,0.7625254601639123,0.23151362824945343],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.762763670562945,0.21839700435438644,0.7708104259035334,0.23151362824945343],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7708249361816472,0.21839700435438644,0.7777777777777777,0.23151362824945343],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7776770119575439,0.21839700435438644,0.7863726991804378,0.23151362824945343],"dir":"ltr"},{"str":"استخراج","boundary":[0.7055863227193335,0.21839700435438644,0.7527544001074835,0.23151362824945343],"dir":"rtl"},{"str":"لیپیدها","boundary":[0.6607358591965605,0.21839700435438644,0.7011179631868869,0.23151362824945343],"dir":"rtl"},{"str":"218","boundary":[0.2144632540642214,0.21839700435438644,0.24046070133010883,0.23151362824945343],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................................................","boundary":[0.24025930404406823,0.21839700435438644,0.6562981324734649,0.23151362824945343],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7287780464866316,0.23778679619926815,0.7339880424559988,0.25090342009433514],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7345492408974875,0.23778679619926815,0.7432449281203815,0.25090342009433514],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7432151014375923,0.23778679619926815,0.7501679430337229,0.25090342009433514],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7500671772134891,0.23778679619926815,0.7581139325540776,0.25090342009433514],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7581284428321913,0.23778679619926815,0.7650812844283218,0.25090342009433514],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.764980518608088,0.23778679619926815,0.7736762058309821,0.25090342009433514],"dir":"ltr"},{"str":"روش","boundary":[0.6963499932822784,0.23778679619926815,0.7243025354599717,0.25090342009433514],"dir":"rtl"},{"str":"تغییر","boundary":[0.663328630928389,0.23778679619926815,0.691918715571678,0.25090342009433514],"dir":"rtl"},{"str":"یافته","boundary":[0.6325321778852612,0.23778679619926815,0.6588973532177885,0.25090342009433514],"dir":"rtl"},{"str":"بلیخ","boundary":[0.6047578933225849,0.23778679619926815,0.6279711137981996,0.25090342009433514],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5943008195620045,0.23778679619926815,0.6002709928792154,0.25090342009433514],"dir":"rtl"},{"str":"دایر","boundary":[0.56875144431009,0.23778679619926815,0.5898201981491711,0.25090342009433514],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.5394011823189574,0.23778679619926815,0.5642830392225796,0.25090342009433514],"dir":"rtl"},{"str":"جداسازی","boundary":[0.4826659948945317,0.23778679619926815,0.5351182318957408,0.25090342009433514],"dir":"rtl"},{"str":"فسفولیپیدها","boundary":[0.4093923149267768,0.23778679619926815,0.4782347171839312,0.25090342009433514],"dir":"rtl"},{"str":"219","boundary":[0.21325406422141607,0.23778679619926815,0.23925151148730345,0.25090342009433514],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................","boundary":[0.2390501142012629,0.23778679619926815,0.4049610372161762,0.25090342009433514],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7291743920462179,0.2570340160452903,0.7343843880155851,0.2701506399403573],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7345492408974875,0.2570340160452903,0.7432449281203815,0.2701506399403573],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7432151014375923,0.2570340160452903,0.7501679430337229,0.2701506399403573],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7500671772134891,0.2570340160452903,0.7581139325540776,0.2701506399403573],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7581284428321913,0.2570340160452903,0.7650812844283218,0.2701506399403573],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.764980518608088,0.2570340160452903,0.7736762058309821,0.2701506399403573],"dir":"ltr"},{"str":"روش","boundary":[0.6967463388418649,0.2570340160452903,0.724698881019558,0.2701506399403573],"dir":"rtl"},{"str":"استخراج","boundary":[0.6449986564557302,0.2570340160452903,0.6921852747548031,0.2701506399403573],"dir":"rtl"},{"str":"فولچ","boundary":[0.6157967217519817,0.2570340160452903,0.6405673787451296,0.2701506399403573],"dir":"rtl"},{"str":"220","boundary":[0.21305253258094853,0.2570340160452903,0.23907994088405213,0.2701506399403573],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................................","boundary":[0.23884858256079536,0.2570340160452903,0.615794303372296,0.2701506399403573],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7288368937256482,0.27642380789017207,0.7340468896950153,0.289540431785239],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7345492408974875,0.27642380789017207,0.7432449281203815,0.289540431785239],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7432151014375923,0.27642380789017207,0.7501679430337229,0.289540431785239],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7500671772134891,0.27642380789017207,0.7581139325540776,0.289540431785239],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7581284428321913,0.27642380789017207,0.7650812844283218,0.289540431785239],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.764980518608088,0.27642380789017207,0.7736762058309821,0.289540431785239],"dir":"ltr"},{"str":"روش","boundary":[0.696408840521295,0.27642380789017207,0.7243613826989884,0.289540431785239],"dir":"rtl"},{"str":"گری","boundary":[0.6660202875184736,0.27642380789017207,0.6919775628106946,0.289540431785239],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.6368368937256482,0.27642380789017207,0.6615518824309634,0.289540431785239],"dir":"rtl"},{"str":"جداسازی","boundary":[0.5801017063012225,0.27642380789017207,0.6325539433024316,0.289540431785239],"dir":"rtl"},{"str":"فسفاتیدیل","boundary":[0.5164693000134354,0.27642380789017207,0.575670428590622,0.289540431785239],"dir":"rtl"},{"str":"اینوزیتول","boundary":[0.459956603520086,0.27642380789017207,0.5119638586591428,0.289540431785239],"dir":"rtl"},{"str":"فسفات","boundary":[0.41705293564422946,0.27642380789017207,0.4555253258094854,0.289540431785239],"dir":"rtl"},{"str":"220","boundary":[0.21506784898562406,0.27642380789017207,0.24109525728872763,0.289540431785239],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................","boundary":[0.24086389896547086,0.27642380789017207,0.41261923955394325,0.289540431785239],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7286333467687758,0.2958492427347686,0.733843342738143,0.3089658666298356],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7345492408974875,0.2958492427347686,0.7432449281203815,0.3089658666298356],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7432151014375923,0.2958492427347686,0.7501679430337229,0.3089658666298356],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7500671772134891,0.2958492427347686,0.7581139325540776,0.3089658666298356],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7581284428321913,0.2958492427347686,0.7650812844283218,0.3089658666298356],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.764980518608088,0.2958492427347686,0.7736762058309821,0.3089658666298356],"dir":"ltr"},{"str":"روش","boundary":[0.6962052935644227,0.2958492427347686,0.724157835742116,0.3089658666298356],"dir":"rtl"},{"str":"تغییر","boundary":[0.6631839312105332,0.2958492427347686,0.6917740158538223,0.3089658666298356],"dir":"rtl"},{"str":"یافته","boundary":[0.6323874781674054,0.2958492427347686,0.6587526534999327,0.3089658666298356],"dir":"rtl"},{"str":"آلکس","boundary":[0.5947679699046083,0.2958492427347686,0.6279191186349589,0.3089658666298356],"dir":"rtl"},{"str":"برون","boundary":[0.5643608759908639,0.2958492427347686,0.590299564817098,0.3089658666298356],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.5350106139997313,0.2958492427347686,0.5598924709033536,0.3089658666298356],"dir":"rtl"},{"str":"جدا","boundary":[0.5099372389970972,0.2958492427347686,0.5307276635765148,0.3089658666298356],"dir":"rtl"},{"str":"سازی","boundary":[0.47384414886470505,0.2958492427347686,0.505403192255207,0.3089658666298356],"dir":"rtl"},{"str":"فسفاتیدیل","boundary":[0.4100077925567647,0.2958492427347686,0.4694128711541045,0.3089658666298356],"dir":"rtl"},{"str":"اینوزیتول","boundary":[0.3534950960634153,0.2958492427347686,0.40550235120247213,0.3089658666298356],"dir":"rtl"},{"str":"فسفات","boundary":[0.3105914281875588,0.2958492427347686,0.3490638183528147,0.3089658666298356],"dir":"rtl"},{"str":"221","boundary":[0.21708316539029957,0.2958492427347686,0.24311057369340322,0.3089658666298356],"dir":"ltr"},{"str":".....................","boundary":[0.24287921537014642,0.2958492427347686,0.3061601504769582,0.3089658666298356],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7289707107349186,0.3152390345796502,0.7341807067042858,0.3283556584747172],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7345492408974875,0.3152390345796502,0.7432449281203815,0.3283556584747172],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7432151014375923,0.3152390345796502,0.7501679430337229,0.3283556584747172],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7500671772134891,0.3152390345796502,0.7581139325540776,0.3283556584747172],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7581284428321913,0.3152390345796502,0.7650812844283218,0.3283556584747172],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.764980518608088,0.3152390345796502,0.7736762058309821,0.3283556584747172],"dir":"ltr"},{"str":"روش","boundary":[0.6965426575305657,0.3152390345796502,0.7244951997082588,0.3283556584747172],"dir":"rtl"},{"str":"استخراج","boundary":[0.644794975144431,0.3152390345796502,0.6919815934435039,0.3283556584747172],"dir":"rtl"},{"str":"هگزان","boundary":[0.6055253258094854,0.3152390345796502,0.6403636974338305,0.3283556584747172],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.57634193201666,0.3152390345796502,0.601056920721975,0.3283556584747172],"dir":"rtl"},{"str":"لیپید","boundary":[0.5433391105736933,0.3152390345796502,0.5719106543060594,0.3283556584747172],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.5151754668816337,0.3152390345796502,0.5389078328630929,0.3283556584747172],"dir":"rtl"},{"str":"خنثی","boundary":[0.4785200859868332,0.3152390345796502,0.5106885664382641,0.3283556584747172],"dir":"rtl"},{"str":"222","boundary":[0.2160755071879618,0.3152390345796502,0.2421029154910654,0.3283556584747172],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................","boundary":[0.24187155716780867,0.3152390345796502,0.474086389896547,0.3283556584747172],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7296612924895874,0.3346288264245319,0.7348712884589547,0.34774545031959897],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7351538358188902,0.3346288264245319,0.7432005911594787,0.34774545031959897],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7432151014375923,0.3346288264245319,0.7501679430337229,0.34774545031959897],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7500671772134891,0.3346288264245319,0.7581139325540776,0.34774545031959897],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7581284428321913,0.3346288264245319,0.7650812844283218,0.34774545031959897],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.764980518608088,0.3346288264245319,0.7736762058309821,0.34774545031959897],"dir":"ltr"},{"str":"استخراج","boundary":[0.6779321510143759,0.3346288264245319,0.7251002284025257,0.34774545031959897],"dir":"rtl"},{"str":"گلیکولیپیدها","boundary":[0.6014879752787854,0.3346288264245319,0.6735008733037753,0.34774545031959897],"dir":"rtl"},{"str":"222","boundary":[0.21547091226655918,0.3346288264245319,0.24149832056966278,0.34774545031959897],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................................","boundary":[0.24126696224640598,0.3346288264245319,0.5970405750369474,0.34774545031959897],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7292589681580006,0.3540186182694135,0.7343786107752249,0.3671352421644805],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7345492408974875,0.3540186182694135,0.7432449281203815,0.3671352421644805],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7432151014375923,0.3540186182694135,0.7501679430337229,0.3671352421644805],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7500671772134891,0.3540186182694135,0.7581139325540776,0.3671352421644805],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7581284428321913,0.3540186182694135,0.7650812844283218,0.3671352421644805],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.764980518608088,0.3540186182694135,0.7736762058309821,0.3671352421644805],"dir":"ltr"},{"str":"استخراج","boundary":[0.6773243315867257,0.3540186182694135,0.7244924089748757,0.3671352421644805],"dir":"rtl"},{"str":"فسفولیپیدها","boundary":[0.6038837834206637,0.3540186182694135,0.6728930538761252,0.3671352421644805],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5910163912400913,0.3540186182694135,0.5996008329974472,0.3671352421644805],"dir":"rtl"},{"str":"زرده","boundary":[0.5619090420529356,0.3540186182694135,0.5865233951547745,0.3671352421644805],"dir":"rtl"},{"str":"تخم","boundary":[0.5343016256885664,0.3540186182694135,0.5574777643423351,0.3671352421644805],"dir":"rtl"},{"str":"مرغ","boundary":[0.5085483004164987,0.3540186182694135,0.5298332661561198,0.3671352421644805],"dir":"rtl"},{"str":"223","boundary":[0.21587397554749427,0.3540186182694135,0.2419013838505979,0.3671352421644805],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................","boundary":[0.24167002552734113,0.3540186182694135,0.5041146043262125,0.3671352421644805],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7588385059787718,0.3734084101142952,0.7640485019481389,0.3865250340093623],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7645774553271529,0.3734084101142952,0.7732731425500469,0.3865250340093623],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7732433158672578,0.3734084101142952,0.7801961574633883,0.3865250340093623],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7800953916431546,0.3734084101142952,0.7887910788660485,0.3865250340093623],"dir":"ltr"},{"str":"کروماتوگرافی","boundary":[0.6805773209727258,0.3734084101142952,0.7544072282681712,0.3865250340093623],"dir":"rtl"},{"str":"لایه","boundary":[0.6556027139594248,0.3734084101142952,0.6761460432621255,0.3865250340093623],"dir":"rtl"},{"str":"نازک","boundary":[0.6231746607550718,0.3734084101142952,0.6511343088719145,0.3865250340093623],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.5940098078731693,0.3734084101142952,0.6187062556675614,0.3865250340093623],"dir":"rtl"},{"str":"جداسازی","boundary":[0.5370706704285905,0.3734084101142952,0.5895229074297997,0.3865250340093623],"dir":"rtl"},{"str":"اسیدهای","boundary":[0.48252331049308067,0.3734084101142952,0.5325869460700732,0.3865250340093623],"dir":"rtl"},{"str":"چرب","boundary":[0.4492979981190379,0.3734084101142952,0.47809203278248,0.3865250340093623],"dir":"rtl"},{"str":"224","boundary":[0.21385865914281874,0.3734084101142952,0.23988606744592234,0.3865250340093623],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................","boundary":[0.23965470912266554,0.3734084101142952,0.44486430202875177,0.3865250340093623],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.758967486228671,0.39265562996031744,0.7641774821980383,0.4057722538553845],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.7645774553271529,0.39265562996031744,0.7732731425500469,0.4057722538553845],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7732433158672578,0.39265562996031744,0.7801961574633883,0.4057722538553845],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7800953916431546,0.39265562996031744,0.7887910788660485,0.4057722538553845],"dir":"ltr"},{"str":"استخراج","boundary":[0.7072138105374929,0.39265562996031744,0.7544064221416095,0.4057722538553845],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6967461152565854,0.39265562996031744,0.7027012351867129,0.4057722538553845],"dir":"rtl"},{"str":"شناسایی","boundary":[0.6435688566438263,0.39265562996031744,0.6922335399058054,0.4057722538553845],"dir":"rtl"},{"str":"اسیدهای","boundary":[0.5888546285100094,0.39265562996031744,0.6390077925567648,0.4057722538553845],"dir":"rtl"},{"str":"چرب","boundary":[0.5556478570468897,0.39265562996031744,0.5845716780867929,0.4057722538553845],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5425765148461642,0.39265562996031744,0.55116095660352,0.4057722538553845],"dir":"rtl"},{"str":"روغن","boundary":[0.5085539433024318,0.39265562996031744,0.5381010038195043,0.4057722538553845],"dir":"rtl"},{"str":"ذرت","boundary":[0.4787216176273008,0.39265562996031744,0.504063578739824,0.4057722538553845],"dir":"rtl"},{"str":"226","boundary":[0.21406019078328628,0.39265562996031744,0.23900497111379818,0.4057722538553845],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................","boundary":[0.2390501142012629,0.39265562996031744,0.47428792153701466,0.4057722538553845],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7697096600832997,0.42731343488617995,0.7757725379551256,0.44043005878124697],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.775863227193336,0.42731343488617995,0.7863944645976084,0.44043005878124697],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7352714039182042,0.42731343488617995,0.7656306596802364,0.44043005878124697],"dir":"rtl"},{"str":"هشتم","boundary":[0.6933864033319898,0.42731343488617995,0.7313025661695552,0.44043005878124697],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6897588338035737,0.42731343488617995,0.6935113529490796,0.44043005878124697],"dir":"ltr"},{"str":"ژل","boundary":[0.6677620583098213,0.42731343488617995,0.6855984146177615,0.44043005878124697],"dir":"rtl"},{"str":"الکتروفورز","boundary":[0.5976588741099019,0.42731343488617995,0.6637465231275214,0.44043005878124697],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.7518808948004836,0.44697556152575796,0.7570005374177079,0.46009218542082503],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7571207846298534,0.44697556152575796,0.7658164718527475,0.46009218542082503],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7657866451699583,0.44697556152575796,0.7727394867660888,0.46009218542082503],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.7726387209458551,0.44697556152575796,0.7813344081687491,0.46009218542082503],"dir":"ltr"},{"str":"ژل","boundary":[0.7314468628241301,0.44697556152575796,0.7473549643960768,0.46009218542082503],"dir":"rtl"},{"str":"پلی","boundary":[0.7070470240494424,0.44697556152575796,0.7269487318861442,0.46009218542082503],"dir":"rtl"},{"str":"آکریلآمید","boundary":[0.6438096197769716,0.44697556152575796,0.7025786645169958,0.46009218542082503],"dir":"rtl"},{"str":"232","boundary":[0.2126494693000134,0.44697556152575796,0.238676877603117,0.46009218542082503],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................","boundary":[0.23844551927986024,0.44697556152575796,0.43115853822383443,0.46009218542082503],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................","boundary":[0.43136168211742576,0.44697556152575796,0.6393710869273141,0.46009218542082503],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7518808948004836,0.4663653533706396,0.7570005374177079,0.4794819772657067],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7571207846298534,0.4663653533706396,0.7658164718527475,0.4794819772657067],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7657866451699583,0.4663653533706396,0.7727394867660888,0.4794819772657067],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.7726387209458551,0.4663653533706396,0.7813344081687491,0.4794819772657067],"dir":"ltr"},{"str":"غلظت","boundary":[0.7131026467822114,0.4663653533706396,0.74734770925702,0.4794819772657067],"dir":"rtl"},{"str":"ژل","boundary":[0.692781808410587,0.4663653533706396,0.7086271357555516,0.4794819772657067],"dir":"rtl"},{"str":"234","boundary":[0.2118433427381432,0.4663653533706396,0.2378707510412468,0.4794819772657067],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................................................................","boundary":[0.23763939271799003,0.4663653533706396,0.6927705226387209,0.4794819772657067],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7518265484347708,0.48577890721533123,0.757036544404138,0.49889553111039825],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7571207846298534,0.48577890721533123,0.7658164718527475,0.49889553111039825],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7657866451699583,0.48577890721533123,0.7727394867660888,0.49889553111039825],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.7726387209458551,0.48577890721533123,0.7813344081687491,0.49889553111039825],"dir":"ltr"},{"str":"رنگآمیزی","boundary":[0.687508128442832,0.48577890721533123,0.7473169737563872,0.49889553111039825],"dir":"rtl"},{"str":"ژل","boundary":[0.6671872900712078,0.48577890721533123,0.6830326174161723,0.49889553111039825],"dir":"rtl"},{"str":"239","boundary":[0.2118433427381432,0.48577890721533123,0.23784079000403063,0.49889553111039825],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................................................","boundary":[0.23763939271799003,0.48577890721533123,0.662751175601236,0.49889553111039825],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7286318688700792,0.5051686990602129,0.7338418648394464,0.51828532295528],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7338942630659679,0.5051686990602129,0.7425899502888619,0.51828532295528],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7426105065161897,0.5051686990602129,0.7495633481123202,0.51828532295528],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7494625822920864,0.5051686990602129,0.7581582695149804,0.51828532295528],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7581284428321913,0.5051686990602129,0.7650812844283218,0.51828532295528],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.764980518608088,0.5051686990602129,0.7736762058309821,0.51828532295528],"dir":"ltr"},{"str":"روش","boundary":[0.6962038156657261,0.5051686990602129,0.7241563578434194,0.51828532295528],"dir":"rtl"},{"str":"رنگآمیزی","boundary":[0.6318467015988176,0.5051686990602129,0.6916942409873423,0.51828532295528],"dir":"rtl"},{"str":"کوماسی","boundary":[0.5823053876125217,0.5051686990602129,0.6274154238882169,0.51828532295528],"dir":"rtl"},{"str":"بلو","boundary":[0.5638015585113528,0.5051686990602129,0.5778369825250115,0.51828532295528],"dir":"rtl"},{"str":"240","boundary":[0.21385865914281874,0.5051686990602129,0.23988606744592234,0.51828532295528],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................","boundary":[0.23965470912266554,0.5051686990602129,0.5593342738143221,0.51828532295528],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7286504097810022,0.5245584909050945,0.7338604057503694,0.5376751148001616],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7338942630659679,0.5245584909050945,0.7425899502888619,0.5376751148001616],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7426105065161897,0.5245584909050945,0.7495633481123202,0.5376751148001616],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7494625822920864,0.5245584909050945,0.7581582695149804,0.5376751148001616],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7581284428321913,0.5245584909050945,0.7650812844283218,0.5376751148001616],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.764980518608088,0.5245584909050945,0.7736762058309821,0.5376751148001616],"dir":"ltr"},{"str":"رنگآمیزی","boundary":[0.6641473868063952,0.5245584909050945,0.7241408351026185,0.5376751148001616],"dir":"rtl"},{"str":"نقره","boundary":[0.637763670562945,0.5245584909050945,0.6596789817188848,0.5376751148001616],"dir":"rtl"},{"str":"241","boundary":[0.2126494693000134,0.5245584909050945,0.238676877603117,0.5376751148001616],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................................","boundary":[0.23844551927986024,0.5245584909050945,0.6333057906758027,0.5376751148001616],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7286543732365981,0.5439482827499762,0.7337740158538224,0.5570649066450433],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7338942630659679,0.5439482827499762,0.7425899502888619,0.5570649066450433],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7426105065161897,0.5439482827499762,0.7495633481123202,0.5570649066450433],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7494625822920864,0.5439482827499762,0.7581582695149804,0.5570649066450433],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7581284428321913,0.5439482827499762,0.7650812844283218,0.5570649066450433],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.764980518608088,0.5439482827499762,0.7736762058309821,0.5570649066450433],"dir":"ltr"},{"str":"آمید","boundary":[0.6990292892650812,0.5439482827499762,0.7242224237538626,0.5570649066450433],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6885311030498454,0.5439482827499762,0.6945012763670563,0.5570649066450433],"dir":"rtl"},{"str":"بلاک","boundary":[0.6556951498051861,0.5439482827499762,0.6840626979623351,0.5570649066450433],"dir":"rtl"},{"str":"243","boundary":[0.2126494693000134,0.5439482827499762,0.238676877603117,0.5570649066450433],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................................","boundary":[0.23864705092032779,0.5439482827499762,0.6218426709660083,0.5570649066450433],"dir":"ltr"},{"str":"B10","boundary":[0.6262763670562945,0.5430222887558216,0.6515484347709257,0.5537151886702785],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7286543732365981,0.5633380745948579,0.7337740158538224,0.5764546984899249],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7338942630659679,0.5633380745948579,0.7425899502888619,0.5764546984899249],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7426105065161897,0.5633380745948579,0.7495633481123202,0.5764546984899249],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7494625822920864,0.5633380745948579,0.7581582695149804,0.5764546984899249],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7581284428321913,0.5633380745948579,0.7650812844283218,0.5764546984899249],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.764980518608088,0.5633380745948579,0.7736762058309821,0.5764546984899249],"dir":"ltr"},{"str":"رنگآمیزی","boundary":[0.6641643154641945,0.5633380745948579,0.7242650812844282,0.5764546984899249],"dir":"rtl"},{"str":"پروتئولیپیدها","boundary":[0.5857685073223162,0.5633380745948579,0.6597789869676205,0.5764546984899249],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5819394061534326,0.5633380745948579,0.5857217519817277,0.5764546984899249],"dir":"ltr"},{"str":"لیپیدها","boundary":[0.5371993819696359,0.5633380745948579,0.5774492812038156,0.5764546984899249],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.526664382641408,0.5633380745948579,0.5326345559586189,0.5764546984899249],"dir":"rtl"},{"str":"لیپوپروتئینها","boundary":[0.445670428590622,0.5633380745948579,0.5221960231089614,0.5764546984899249],"dir":"rtl"},{"str":"243","boundary":[0.21325406422141607,0.5633380745948579,0.2392814725245197,0.5764546984899249],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................","boundary":[0.2390501142012629,0.5633380745948579,0.44123673250033585,0.5764546984899249],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7286543732365981,0.5825852944408801,0.7337740158538224,0.5957019183359472],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7338942630659679,0.5825852944408801,0.7425899502888619,0.5957019183359472],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7426105065161897,0.5825852944408801,0.7495633481123202,0.5957019183359472],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7494625822920864,0.5825852944408801,0.7581582695149804,0.5957019183359472],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7581284428321913,0.5825852944408801,0.7650812844283218,0.5957019183359472],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.764980518608088,0.5825852944408801,0.7736762058309821,0.5957019183359472],"dir":"ltr"},{"str":"رنگآمیزی","boundary":[0.6641643154641945,0.5825852944408801,0.7242650812844282,0.5957019183359472],"dir":"rtl"},{"str":"گلیکوپروتئینها","boundary":[0.5728543598011554,0.5825852944408801,0.6597621926642483,0.5957019183359472],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5623972860405749,0.5825852944408801,0.5683674593577858,0.5957019183359472],"dir":"rtl"},{"str":"پلیساکاریدها","boundary":[0.4825507187961843,0.5825852944408801,0.5578991551025891,0.5957019183359472],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.46518514040037606,0.5825852944408801,0.4781266962246405,0.5957019183359472],"dir":"rtl"},{"str":"ژل","boundary":[0.44486430202875177,0.5825852944408801,0.46070962937371635,0.5957019183359472],"dir":"rtl"},{"str":"244","boundary":[0.2126494693000134,0.5825852944408801,0.238676877603117,0.5957019183359472],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................","boundary":[0.23844551927986024,0.5825852944408801,0.4404306059384656,0.5957019183359472],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7292589681580006,0.6019750862857618,0.7343786107752249,0.6150917101808288],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7345492408974875,0.6019750862857618,0.7425959962380759,0.6150917101808288],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7426105065161897,0.6019750862857618,0.7495633481123202,0.6150917101808288],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7494625822920864,0.6019750862857618,0.7581582695149804,0.6150917101808288],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7581284428321913,0.6019750862857618,0.7650812844283218,0.6150917101808288],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.764980518608088,0.6019750862857618,0.7736762058309821,0.6150917101808288],"dir":"ltr"},{"str":"رنگآمیزی","boundary":[0.6649704420260647,0.6019750862857618,0.7248696762058309,0.6150917101808288],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6530865242509739,0.6019750862857618,0.6605214295311029,0.6150917101808288],"dir":"rtl"},{"str":"تیمول","boundary":[0.6137814053473062,0.6019750862857618,0.6486552465403734,0.6150917101808288],"dir":"rtl"},{"str":"244","boundary":[0.21285100094048096,0.6019750862857618,0.23887840924358456,0.6150917101808288],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................................","boundary":[0.23864705092032779,0.6019750862857618,0.6093299744726588,0.6150917101808288],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7286543732365981,0.6213648781306436,0.7337740158538224,0.6344815020257105],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7338942630659679,0.6213648781306436,0.7425899502888619,0.6344815020257105],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7426105065161897,0.6213648781306436,0.7495633481123202,0.6344815020257105],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7494625822920864,0.6213648781306436,0.7581582695149804,0.6344815020257105],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7581284428321913,0.6213648781306436,0.7650812844283218,0.6344815020257105],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.764980518608088,0.6213648781306436,0.7736762058309821,0.6344815020257105],"dir":"ltr"},{"str":"رنگآمیزی","boundary":[0.6641643154641945,0.6213648781306436,0.7242650812844282,0.6344815020257105],"dir":"rtl"},{"str":"پروتئینهای","boundary":[0.5924190514577454,0.6213648781306436,0.6598273545613327,0.6344815020257105],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.5677437861077521,0.6213648781306436,0.5879162971919923,0.6344815020257105],"dir":"rtl"},{"str":"گرفته","boundary":[0.531496305253258,0.6213648781306436,0.5633125083971516,0.6344815020257105],"dir":"rtl"},{"str":"روی","boundary":[0.5031069461238747,0.6213648781306436,0.5270207942265983,0.6344815020257105],"dir":"rtl"},{"str":"غشاءِها","boundary":[0.4597776434233507,0.6213648781306436,0.4985918312508397,0.6344815020257105],"dir":"rtl"},{"str":"245","boundary":[0.21244793765954587,0.6213648781306436,0.23844538492543327,0.6344815020257105],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................","boundary":[0.23824398763939272,0.6213648781306436,0.4553439473330646,0.6344815020257105],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7286543732365981,0.6407546699755251,0.7337740158538224,0.6538712938705921],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.7338942630659679,0.6407546699755251,0.7425899502888619,0.6538712938705921],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7426105065161897,0.6407546699755251,0.7495633481123202,0.6538712938705921],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7494625822920864,0.6407546699755251,0.7581582695149804,0.6538712938705921],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7581284428321913,0.6407546699755251,0.7650812844283218,0.6538712938705921],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.764980518608088,0.6407546699755251,0.7736762058309821,0.6538712938705921],"dir":"ltr"},{"str":"رنگآمیزی","boundary":[0.6641639124009135,0.6407546699755251,0.7242650812844282,0.6538712938705921],"dir":"rtl"},{"str":"245","boundary":[0.21305253258094853,0.6407546699755251,0.23904997984683593,0.6538712938705921],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................................","boundary":[0.2390501142012629,0.6407546699755251,0.5920159881768104,0.6538712938705921],"dir":"ltr"},{"str":"Ponceau","boundary":[0.5964496842670965,0.6398286759813706,0.6477042187290071,0.6505215758958274],"dir":"ltr"},{"str":"S","boundary":[0.6516038559720542,0.6398286759813706,0.6600077253795512,0.6505215758958274],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7286543732365981,0.6601444618204068,0.7337740158538224,0.6732610857154737],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.7338942630659679,0.6601444618204068,0.7425899502888619,0.6732610857154737],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7426105065161897,0.6601444618204068,0.7495633481123202,0.6732610857154737],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7494625822920864,0.6601444618204068,0.7581582695149804,0.6732610857154737],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7581284428321913,0.6601444618204068,0.7650812844283218,0.6732610857154737],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.764980518608088,0.6601444618204068,0.7736762058309821,0.6732610857154737],"dir":"ltr"},{"str":"رنگآمیزی","boundary":[0.6641643154641945,0.6601444618204068,0.7242650812844282,0.6732610857154737],"dir":"rtl"},{"str":"246","boundary":[0.2118433427381432,0.6601444618204068,0.23719185812172508,0.6732610857154737],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................................","boundary":[0.23703479779658734,0.6601444618204068,0.5930236463791482,0.6732610857154737],"dir":"ltr"},{"str":"Fast","boundary":[0.5974573424694343,0.6592184678262522,0.6226102618906275,0.6699113677407089],"dir":"ltr"},{"str":"green","boundary":[0.6263783133370899,0.6592184678262522,0.6598061937390837,0.6699113677407089],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7163610103452909,0.6795698966650034,0.721571006314658,0.6926865205600704],"dir":"ltr"},{"str":"10","boundary":[0.7216008329974473,0.6795698966650034,0.7389324197232299,0.6926865205600704],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7389829369877736,0.6795698966650034,0.7459357785839043,0.6926865205600704],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7458350127636705,0.6795698966650034,0.7545306999865645,0.6926865205600704],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7545008733037752,0.6795698966650034,0.7614537148999059,0.6926865205600704],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.7613529490796721,0.6795698966650034,0.770048636302566,0.6926865205600704],"dir":"ltr"},{"str":"رنگآمیزی","boundary":[0.6518704823323929,0.6795698966650034,0.7119716512159074,0.6926865205600704],"dir":"rtl"},{"str":"246","boundary":[0.21385865914281874,0.6795698966650034,0.2392071745264006,0.6926865205600704],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................................","boundary":[0.2390501142012629,0.6795698966650034,0.6071308612118769,0.6926865205600704],"dir":"ltr"},{"str":"CPTS","boundary":[0.611564557302163,0.6786439026708488,0.6477646782211472,0.6893368025853056],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7518808948004836,0.6988171165110256,0.7570005374177079,0.7119337404060926],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7571207846298534,0.6988171165110256,0.7658164718527475,0.7119337404060926],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7657866451699583,0.6988171165110256,0.7727394867660888,0.7119337404060926],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.7726387209458551,0.6988171165110256,0.7813344081687491,0.7119337404060926],"dir":"ltr"},{"str":"رنگهای","boundary":[0.6990292892650812,0.6988171165110256,0.7474412199381969,0.7119337404060926],"dir":"rtl"},{"str":"مارکر","boundary":[0.6645504500873304,0.6988171165110256,0.6946794303372296,0.7119337404060926],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.6353452908773344,0.6988171165110256,0.66008204499982,0.7119337404060926],"dir":"rtl"},{"str":"نشان","boundary":[0.6027530565632137,0.6988171165110256,0.6307683729678892,0.7119337404060926],"dir":"rtl"},{"str":"دادن","boundary":[0.5715052911646537,0.6988171165110256,0.5982724351503804,0.7119337404060926],"dir":"rtl"},{"str":"انجام","boundary":[0.5393060593846567,0.6988171165110256,0.566995051251398,0.7119337404060926],"dir":"rtl"},{"str":"الکتروفورز","boundary":[0.4793262125487035,0.6988171165110256,0.534800618030364,0.7119337404060926],"dir":"rtl"},{"str":"247","boundary":[0.21385865914281874,0.6988171165110256,0.23985610640870614,0.7119337404060926],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................","boundary":[0.23965470912266554,0.6988171165110256,0.47489251645841735,0.7119337404060926],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7286543732365981,0.7182069083559073,0.7337740158538224,0.7313235322509742],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7338942630659679,0.7182069083559073,0.7425899502888619,0.7313235322509742],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7426105065161897,0.7182069083559073,0.7495633481123202,0.7313235322509742],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7494625822920864,0.7182069083559073,0.7581582695149804,0.7313235322509742],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7581284428321913,0.7182069083559073,0.7650812844283218,0.7313235322509742],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.764980518608088,0.7182069083559073,0.7736762058309821,0.7313235322509742],"dir":"ltr"},{"str":"سیستمهای","boundary":[0.6595290877334408,0.7182069083559073,0.7241675399704419,0.7313235322509742],"dir":"rtl"},{"str":"آندوی","boundary":[0.6208350127636705,0.7182069083559073,0.6550091361010345,0.7313235322509742],"dir":"rtl"},{"str":"247","boundary":[0.2136571275023512,0.7182069083559073,0.23965457476823857,0.7313235322509742],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................................","boundary":[0.23945317748219805,0.7182069083559073,0.6163988982936986,0.7313235322509742],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7286544404138116,0.7375967002007889,0.7338644363831788,0.7507133240958559],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7338942630659679,0.7375967002007889,0.7425899502888619,0.7507133240958559],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7426105065161897,0.7375967002007889,0.7495633481123202,0.7507133240958559],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7494625822920864,0.7375967002007889,0.7581582695149804,0.7507133240958559],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7581284428321913,0.7375967002007889,0.7650812844283218,0.7507133240958559],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.764980518608088,0.7375967002007889,0.7736762058309821,0.7507133240958559],"dir":"ltr"},{"str":"سیستمهای","boundary":[0.6595290877334408,0.7375967002007889,0.7241675399704419,0.7507133240958559],"dir":"rtl"},{"str":"کاتدی","boundary":[0.61922275963993,0.7375967002007889,0.6551582695149806,0.7507133240958559],"dir":"rtl"},{"str":"247","boundary":[0.2136571275023512,0.7375967002007889,0.23965457476823857,0.7507133240958559],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................................","boundary":[0.2438868735724842,0.7375967002007889,0.614789063549644,0.7507133240958559],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7518808948004836,0.7569864920456705,0.7570005374177079,0.7701031159407374],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7571207846298534,0.7569864920456705,0.7658164718527475,0.7701031159407374],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7657866451699583,0.7569864920456705,0.7727394867660888,0.7701031159407374],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.7726387209458551,0.7569864920456705,0.7813344081687491,0.7701031159407374],"dir":"ltr"},{"str":"مارکرهای","boundary":[0.6935879349724573,0.7569864920456705,0.7472856375117559,0.7701031159407374],"dir":"rtl"},{"str":"پروتئینی","boundary":[0.6397789869676205,0.7569864920456705,0.6890841058712884,0.7701031159407374],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.6103553674593577,0.7569864920456705,0.6354540171973666,0.7701031159407374],"dir":"rtl"},{"str":"ژل","boundary":[0.5898574499529758,0.7569864920456705,0.6057655515249226,0.7701031159407374],"dir":"rtl"},{"str":"الکتروفورز","boundary":[0.5301186349590219,0.7569864920456705,0.5855559586188364,0.7701031159407374],"dir":"rtl"},{"str":"پلی","boundary":[0.5057268574499529,0.7569864920456705,0.525620504021036,0.7701031159407374],"dir":"rtl"},{"str":"اکریلآمید","boundary":[0.4444612387478167,0.7569864920456705,0.5011786913878812,0.7701031159407374],"dir":"rtl"},{"str":"247","boundary":[0.21506784898562406,0.7569864920456705,0.24106529625151146,0.7701031159407374],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................","boundary":[0.24086389896547086,0.7569864920456705,0.4400275426575305,0.7701031159407374],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7286543732365981,0.7763762838905522,0.7337740158538224,0.7894929077856192],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7338942630659679,0.7763762838905522,0.7425899502888619,0.7894929077856192],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7426105065161897,0.7763762838905522,0.7495633481123202,0.7894929077856192],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7494625822920864,0.7763762838905522,0.7581582695149804,0.7894929077856192],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7581284428321913,0.7763762838905522,0.7650812844283218,0.7894929077856192],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.764980518608088,0.7763762838905522,0.7736762058309821,0.7894929077856192],"dir":"ltr"},{"str":"مارکرهای","boundary":[0.6702102646782211,0.7763762838905522,0.7242584979175063,0.7894929077856192],"dir":"rtl"},{"str":"پروتئینی","boundary":[0.6166028483138518,0.7763762838905522,0.6659079672175198,0.7894929077856192],"dir":"rtl"},{"str":"رنگی","boundary":[0.5839547225581082,0.7763762838905522,0.6122168144565363,0.7894929077856192],"dir":"rtl"},{"str":"248","boundary":[0.2156724439070267,0.7763762838905522,0.24169985221013032,0.7894929077856192],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................","boundary":[0.24146849388687355,0.7763762838905522,0.5794713153298401,0.7894929077856192],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7524854897218862,0.7957660757354339,0.7576051323391105,0.8088826996305009],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7577253795512562,0.7957660757354339,0.7657721348918446,0.8088826996305009],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7657866451699583,0.7957660757354339,0.7727394867660888,0.8088826996305009],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.7726387209458551,0.7957660757354339,0.7813344081687491,0.8088826996305009],"dir":"ltr"},{"str":"انتقال","boundary":[0.7157564154238881,0.7957660757354339,0.7478507322316269,0.8088826996305009],"dir":"rtl"},{"str":"الکتریکی","boundary":[0.6615444041381163,0.7957660757354339,0.7113589950288861,0.8088826996305009],"dir":"rtl"},{"str":"پروتئینها","boundary":[0.6018241300550852,0.7957660757354339,0.6570405750369475,0.8088826996305009],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5844883783420664,0.7957660757354339,0.5973337654924774,0.8088826996305009],"dir":"rtl"},{"str":"غشاءها","boundary":[0.5410284831385194,0.7957660757354339,0.579933330104214,0.8088826996305009],"dir":"rtl"},{"str":"248","boundary":[0.21547091226655918,0.7957660757354339,0.24149832056966278,0.8088826996305009],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................","boundary":[0.24569823995700657,0.7957660757354339,0.5409924761520891,0.8088826996305009],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7292074432352545,0.8151558675803156,0.7344174392046217,0.8282724914753825],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7345492408974875,0.8151558675803156,0.7432449281203815,0.8282724914753825],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7432151014375923,0.8151558675803156,0.7501679430337229,0.8282724914753825],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7500671772134891,0.8151558675803156,0.7581139325540776,0.8282724914753825],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7581284428321913,0.8151558675803156,0.7650812844283218,0.8282724914753825],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.764980518608088,0.8151558675803156,0.7736762058309821,0.8282724914753825],"dir":"ltr"},{"str":"وسترن","boundary":[0.6820764476689506,0.8151558675803156,0.7202707241703612,0.8282724914753825],"dir":"rtl"},{"str":"بلات","boundary":[0.6514654037350529,0.8151558675803156,0.6776080425814404,0.8282724914753825],"dir":"rtl"},{"str":"250","boundary":[0.2156724439070267,0.8151558675803156,0.24169985221013032,0.8282724914753825],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................................................","boundary":[0.2459021899771597,0.8151558675803156,0.6469981190380222,0.8282724914753825],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.21184,0.17049,0.78879,0.82827],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":11,"image":{"jpeg":"/storage/books/3ebd9f27a17b64f2/pages/3e5706edd64402940f8ab653ba521ec6.jpg","blurred":"/storage/books/3ebd9f27a17b64f2/pages/d570c6112a6c29ba0cfd2a16057ae783.jpg"},"info":{"width":595.44,"height":841.68,"margin":[0.21265,0.17049,0.21121,0.17173]},"elements":[{"words":[{"str":"12","boundary":[0.7724371893053875,0.17049037620443636,0.7865014107214832,0.18232385210976856],"dir":"ltr"},{"str":"بیوشیمی","boundary":[0.2899719199247615,0.17049037620443636,0.3413409243584576,0.18232385210976856],"dir":"rtl"},{"str":"آزمایشگاهی","boundary":[0.21506784898562406,0.17049037620443636,0.2863639113976176,0.18232385210976856],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.7292589681580006,0.1990072125095047,0.7343786107752249,0.2121238364045717],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7345492408974875,0.1990072125095047,0.7432449281203815,0.2121238364045717],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7432151014375923,0.1990072125095047,0.7501679430337229,0.2121238364045717],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7500671772134891,0.1990072125095047,0.7581139325540776,0.2121238364045717],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7581284428321913,0.1990072125095047,0.7650812844283218,0.2121238364045717],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.764980518608088,0.1990072125095047,0.7736762058309821,0.2121238364045717],"dir":"ltr"},{"str":"تشخیص","boundary":[0.6768608088136503,0.1990072125095047,0.7249535133682654,0.2121238364045717],"dir":"rtl"},{"str":"عمومی","boundary":[0.6331284428321913,0.1990072125095047,0.672352949079672,0.2121238364045717],"dir":"rtl"},{"str":"کربوهیدراتها","boundary":[0.550272336423485,0.1990072125095047,0.6287173182856375,0.2121238364045717],"dir":"rtl"},{"str":"روی","boundary":[0.5218493886873572,0.1990072125095047,0.5457968253968253,0.2121238364045717],"dir":"rtl"},{"str":"وسترن","boundary":[0.479304447131533,0.1990072125095047,0.5174987236329436,0.2121238364045717],"dir":"rtl"},{"str":"بلات","boundary":[0.44869340319763534,0.1990072125095047,0.47483604204402263,0.2121238364045717],"dir":"rtl"},{"str":"253","boundary":[0.21647857046889693,0.1990072125095047,0.24250597877200053,0.2121238364045717],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................","boundary":[0.24670831653902994,0.1990072125095047,0.44868372967889286,0.2121238364045717],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7518808948004836,0.21839700435438644,0.7570005374177079,0.23151362824945343],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7571207846298534,0.21839700435438644,0.7658164718527475,0.23151362824945343],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7657866451699583,0.21839700435438644,0.7727394867660888,0.23151362824945343],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.7726387209458551,0.21839700435438644,0.7813344081687491,0.23151362824945343],"dir":"ltr"},{"str":"تشخیص","boundary":[0.6994323525460163,0.21839700435438644,0.7475250571006313,0.23151362824945343],"dir":"rtl"},{"str":"کربوهیدرات","boundary":[0.6280901518205024,0.21839700435438644,0.6950212279994626,0.23151362824945343],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.6151929329571408,0.21839700435438644,0.6237419051457744,0.23151362824945343],"dir":"rtl"},{"str":"گلیکوپروتئینهای","boundary":[0.5113697433830444,0.21839700435438644,0.6107616552465404,0.23151362824945343],"dir":"rtl"},{"str":"اختصاصی","boundary":[0.4519179094451161,0.21839700435438644,0.5069948945317748,0.23151362824945343],"dir":"rtl"},{"str":"253","boundary":[0.2166801021093645,0.21839700435438644,0.24270751041246807,0.23151362824945343],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................","boundary":[0.24690984817949752,0.21839700435438644,0.4519042052935644,0.23151362824945343],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7518808948004836,0.23778679619926815,0.7570005374177079,0.25090342009433514],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.7571207846298534,0.23778679619926815,0.7658164718527475,0.25090342009433514],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7657866451699583,0.23778679619926815,0.7727394867660888,0.25090342009433514],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.7726387209458551,0.23778679619926815,0.7813344081687491,0.25090342009433514],"dir":"ltr"},{"str":"ایمونو","boundary":[0.7151518205024855,0.23778679619926815,0.7473513368265484,0.25090342009433514],"dir":"rtl"},{"str":"بلاتینگ","boundary":[0.6661796318688701,0.23778679619926815,0.7107060325137713,0.25090342009433514],"dir":"rtl"},{"str":"254","boundary":[0.21547091226655918,0.23778679619926815,0.24149832056966278,0.25090342009433514],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................................................","boundary":[0.2457006583366922,0.23778679619926815,0.6617075104124679,0.25090342009433514],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7518808948004836,0.2570340160452903,0.7570005374177079,0.2701506399403573],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.7571207846298534,0.2570340160452903,0.7658164718527475,0.2701506399403573],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7657866451699583,0.2570340160452903,0.7727394867660888,0.2701506399403573],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.7726387209458551,0.2570340160452903,0.7813344081687491,0.2701506399403573],"dir":"ltr"},{"str":"خشک","boundary":[0.7115242509740696,0.2570340160452903,0.7473541582695149,0.2701506399403573],"dir":"rtl"},{"str":"کردن","boundary":[0.676055488378342,0.2570340160452903,0.707148595996238,0.2701506399403573],"dir":"rtl"},{"str":"ژلهای","boundary":[0.6321207846298534,0.2570340160452903,0.6715799773516823,0.2701506399403573],"dir":"rtl"},{"str":"الکتروفورز","boundary":[0.5722658874109902,0.2570340160452903,0.6275363428724976,0.2701506399403573],"dir":"rtl"},{"str":"254","boundary":[0.2148663173451565,0.2570340160452903,0.2408937256482601,0.2701506399403573],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................","boundary":[0.2450960634152895,0.2570340160452903,0.5677986027139593,0.2701506399403573],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7432150342603787,0.27642380789017207,0.748334676877603,0.289540431785239],"dir":"ltr"},{"str":"10","boundary":[0.7484549240897488,0.27642380789017207,0.7657865108155314,0.289540431785239],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7657866451699583,0.27642380789017207,0.7727394867660888,0.289540431785239],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.7726387209458551,0.27642380789017207,0.7813344081687491,0.289540431785239],"dir":"ltr"},{"str":"الکتروفورز","boundary":[0.6828769313448877,0.27642380789017207,0.7385826951498051,0.289540431785239],"dir":"rtl"},{"str":"ژل","boundary":[0.6627600429934165,0.27642380789017207,0.6784456536342872,0.289540431785239],"dir":"rtl"},{"str":"پلی","boundary":[0.6383682654843477,0.27642380789017207,0.6582619120554307,0.289540431785239],"dir":"rtl"},{"str":"اکریل","boundary":[0.602092570200188,0.27642380789017207,0.6338200994222759,0.289540431785239],"dir":"rtl"},{"str":"آمید","boundary":[0.5726689506919252,0.27642380789017207,0.5976605535402391,0.289540431785239],"dir":"rtl"},{"str":"اوره","boundary":[0.5478805589144162,0.27642380789017207,0.5681272336423485,0.289540431785239],"dir":"rtl"},{"str":"255","boundary":[0.21466478570468894,0.27642380789017207,0.24066223297057635,0.289540431785239],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................","boundary":[0.24489453177482196,0.27642380789017207,0.5045176676071476,0.289540431785239],"dir":"ltr"},{"str":"SDS","boundary":[0.51338505978772,0.27549781389601746,0.5411510815531372,0.2861907138104743],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5410284831385194,0.27642380789017207,0.5479813247346499,0.289540431785239],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7432150342603787,0.2958492427347686,0.748334676877603,0.3089658666298356],"dir":"ltr"},{"str":"11","boundary":[0.7484549240897488,0.2958492427347686,0.7658164718527475,0.3089658666298356],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7657866451699583,0.2958492427347686,0.7727394867660888,0.3089658666298356],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.7726387209458551,0.2958492427347686,0.7813344081687491,0.3089658666298356],"dir":"ltr"},{"str":"انتقال","boundary":[0.7064859599623807,0.2958492427347686,0.7385802767701195,0.3089658666298356],"dir":"rtl"},{"str":"اسیدهای","boundary":[0.6518708853956737,0.2958492427347686,0.7022111379819964,0.3089658666298356],"dir":"rtl"},{"str":"نوکلئیک","boundary":[0.5992711272336423,0.2958492427347686,0.6474065564960365,0.3089658666298356],"dir":"rtl"},{"str":"256","boundary":[0.21547091226655918,0.2958492427347686,0.24081942765014105,0.3089658666298356],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................","boundary":[0.2450960634152895,0.2958492427347686,0.5948014241569258,0.3089658666298356],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7432150342603787,0.3152390345796502,0.748334676877603,0.3283556584747172],"dir":"ltr"},{"str":"12","boundary":[0.7484549240897488,0.3152390345796502,0.7658164718527475,0.3283556584747172],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7657866451699583,0.3152390345796502,0.7727394867660888,0.3283556584747172],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.7726387209458551,0.3152390345796502,0.7813344081687491,0.3283556584747172],"dir":"ltr"},{"str":"ژل","boundary":[0.7228100228402525,0.3152390345796502,0.738847171839312,0.3283556584747172],"dir":"rtl"},{"str":"الکتروفورز","boundary":[0.6627600429934165,0.3152390345796502,0.7181788257423081,0.3283556584747172],"dir":"rtl"},{"str":"پلیاکریل","boundary":[0.6065262662904741,0.3152390345796502,0.6582619120554307,0.3283556584747172],"dir":"rtl"},{"str":"آمید","boundary":[0.5771026467822115,0.3152390345796502,0.6020942496305253,0.3283556584747172],"dir":"rtl"},{"str":"دوبعدی","boundary":[0.5291381163509337,0.3152390345796502,0.572773679967755,0.3283556584747172],"dir":"rtl"},{"str":"257","boundary":[0.21708316539029957,0.3152390345796502,0.24308061265618697,0.3283556584747172],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................","boundary":[0.24731291146043258,0.3152390345796502,0.5246684132742173,0.3283556584747172],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.77113650409781,0.3498968395055127,0.7771993819696358,0.3630134634005797],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.7772739486766088,0.3498968395055127,0.786284831385194,0.3630134634005797],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7368621443822121,0.3498968395055127,0.7671502082493618,0.3630134634005797],"dir":"rtl"},{"str":"نهم:","boundary":[0.7070325137713287,0.3498968395055127,0.7330180034932151,0.3630134634005797],"dir":"rtl"},{"str":"اسیدهای","boundary":[0.6459369379009001,0.3498968395055127,0.7030462179228805,0.3630134634005797],"dir":"rtl"},{"str":"نوکلئیک","boundary":[0.586776165524654,0.3498968395055127,0.6419353755206233,0.3630134634005797],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.7591308612118769,0.36955896614509076,0.7643408571812441,0.3826755900401578],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7645774553271529,0.36955896614509076,0.7732731425500469,0.3826755900401578],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7732433158672578,0.36955896614509076,0.7801961574633883,0.3826755900401578],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.7800953916431546,0.36955896614509076,0.7887910788660485,0.3826755900401578],"dir":"ltr"},{"str":"ساختار","boundary":[0.7154299341663307,0.36955896614509076,0.7546068789466612,0.3826755900401578],"dir":"rtl"},{"str":"اسیدهای","boundary":[0.6609196560526669,0.36955896614509076,0.7110728200994222,0.3826755900401578],"dir":"rtl"},{"str":"نوکلئیک","boundary":[0.6085415826951498,0.36955896614509076,0.6564883783420663,0.3826755900401578],"dir":"rtl"},{"str":"261","boundary":[0.21406019078328628,0.36955896614509076,0.2392814725245197,0.3826755900401578],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................................","boundary":[0.2390501142012629,0.36955896614509076,0.6041078866048636,0.3826755900401578],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7362030095391643,0.3889487579899724,0.7414130055085315,0.4020653818850395],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7416028483138518,0.3889487579899724,0.7502985355367459,0.4020653818850395],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7502687088539567,0.3889487579899724,0.7572215504500872,0.4020653818850395],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7571207846298534,0.3889487579899724,0.7658164718527475,0.4020653818850395],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7657866451699583,0.3889487579899724,0.7727394867660888,0.4020653818850395],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.7726387209458551,0.3889487579899724,0.7813344081687491,0.4020653818850395],"dir":"ltr"},{"str":"نوکلئوتیدها","boundary":[0.6679909982533924,0.3889487579899724,0.731734604451654,0.4020653818850395],"dir":"rtl"},{"str":"261","boundary":[0.21305253258094853,0.3889487579899724,0.23847534596264944,0.4020653818850395],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................................................","boundary":[0.23824398763939272,0.3889487579899724,0.6635597205427918,0.4020653818850395],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7361667338438801,0.40833854983485407,0.7413767298132473,0.42145517372992114],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7416028483138518,0.40833854983485407,0.7502985355367459,0.42145517372992114],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7502687088539567,0.40833854983485407,0.7572215504500872,0.42145517372992114],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7571207846298534,0.40833854983485407,0.7658164718527475,0.42145517372992114],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7657866451699583,0.40833854983485407,0.7727394867660888,0.42145517372992114],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.7726387209458551,0.40833854983485407,0.7813344081687491,0.42145517372992114],"dir":"ltr"},{"str":"توتومرسیم","boundary":[0.672571409377939,0.40833854983485407,0.7317354561332795,0.42145517372992114],"dir":"rtl"},{"str":"بازها","boundary":[0.6432026064758833,0.40833854983485407,0.6681030042904287,0.42145517372992114],"dir":"rtl"},{"str":"266","boundary":[0.21345559586188362,0.40833854983485407,0.23784213354830036,0.42145517372992114],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................................................","boundary":[0.2378409243584576,0.40833854983485407,0.6387664920059115,0.42145517372992114],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7360579067580276,0.4277283416797357,0.7412679027273948,0.4408449655748028],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7416028483138518,0.4277283416797357,0.7502985355367459,0.4408449655748028],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7502687088539567,0.4277283416797357,0.7572215504500872,0.4408449655748028],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7571207846298534,0.4277283416797357,0.7658164718527475,0.4408449655748028],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7657866451699583,0.4277283416797357,0.7727394867660888,0.4408449655748028],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.7726387209458551,0.4277283416797357,0.7813344081687491,0.4408449655748028],"dir":"ltr"},{"str":"زوایای","boundary":[0.6964545210264677,0.4277283416797357,0.7315823957313677,0.4408449655748028],"dir":"rtl"},{"str":"دو","boundary":[0.6789333602042187,0.4277283416797357,0.6919738996136344,0.4408449655748028],"dir":"rtl"},{"str":"وجهی","boundary":[0.6404795109498858,0.4277283416797357,0.6745020824936181,0.4408449655748028],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6231437592368668,0.4277283416797357,0.6359891463872779,0.4408449655748028],"dir":"rtl"},{"str":"نوکلئوتیدها","boundary":[0.5551356979712481,0.4277283416797357,0.6186753541493565,0.4408449655748028],"dir":"rtl"},{"str":"267","boundary":[0.21345559586188362,0.4277283416797357,0.23889291952169822,0.4408449655748028],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................","boundary":[0.23864705092032779,0.4277283416797357,0.5462347171839311,0.4408449655748028],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7362328362219535,0.44697556152575796,0.7414428321913206,0.46009218542082503],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7416028483138518,0.44697556152575796,0.7502985355367459,0.46009218542082503],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7502687088539567,0.44697556152575796,0.7572215504500872,0.46009218542082503],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7571207846298534,0.44697556152575796,0.7658164718527475,0.46009218542082503],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7657866451699583,0.44697556152575796,0.7727394867660888,0.46009218542082503],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.7726387209458551,0.44697556152575796,0.7813344081687491,0.46009218542082503],"dir":"ltr"},{"str":"چین","boundary":[0.7051953513368265,0.44697556152575796,0.7317169469482677,0.46009218542082503],"dir":"rtl"},{"str":"خوردگی","boundary":[0.6530212279994626,0.44697556152575796,0.7007084508934569,0.46009218542082503],"dir":"rtl"},{"str":"قندها","boundary":[0.6178120381566572,0.44697556152575796,0.6485899502888619,0.46009218542082503],"dir":"rtl"},{"str":"267","boundary":[0.21426172242375385,0.44697556152575796,0.23969904608356846,0.46009218542082503],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................................","boundary":[0.23945317748219805,0.44697556152575796,0.6133423350799407,0.46009218542082503],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7362191320704017,0.4663653533706396,0.7414291280397689,0.4794819772657067],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7416028483138518,0.4663653533706396,0.7502985355367459,0.4794819772657067],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7502687088539567,0.4663653533706396,0.7572215504500872,0.4794819772657067],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7571207846298534,0.4663653533706396,0.7658164718527475,0.4794819772657067],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7657866451699583,0.4663653533706396,0.7727394867660888,0.4794819772657067],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.7726387209458551,0.4663653533706396,0.7813344081687491,0.4794819772657067],"dir":"ltr"},{"str":"پیکربندی","boundary":[0.6776669353755206,0.4663653533706396,0.7317507725379551,0.4794819772657067],"dir":"rtl"},{"str":"Syn","boundary":[0.6540877334408168,0.46543935937648506,0.6773495230417842,0.4761322592909419],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.6397789869676205,0.4663653533706396,0.6457491602848313,0.4794819772657067],"dir":"rtl"},{"str":"268","boundary":[0.2144632540642214,0.4663653533706396,0.239900577724036,0.4794819772657067],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................................","boundary":[0.23965470912266554,0.4663653533706396,0.6047124815262662,0.4794819772657067],"dir":"ltr"},{"str":"Anti","boundary":[0.6091461776165523,0.46543935937648506,0.635884388015585,0.4761322592909419],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7368591965605267,0.48577890721533123,0.7420691925298938,0.49889553111039825],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7422074432352546,0.48577890721533123,0.750254198575843,0.49889553111039825],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7502687088539567,0.48577890721533123,0.7572215504500872,0.49889553111039825],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7571207846298534,0.48577890721533123,0.7658164718527475,0.49889553111039825],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7657866451699583,0.48577890721533123,0.7727394867660888,0.49889553111039825],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.7726387209458551,0.48577890721533123,0.7813344081687491,0.49889553111039825],"dir":"ltr"},{"str":"چند","boundary":[0.7084916028483138,0.48577890721533123,0.7323722961171569,0.49889553111039825],"dir":"rtl"},{"str":"شکلی","boundary":[0.6708164718527475,0.48577890721533123,0.7039861614940213,0.49889553111039825],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6534807201397286,0.48577890721533123,0.6663261072901396,0.49889553111039825],"dir":"rtl"},{"str":"268","boundary":[0.2126494693000134,0.48577890721533123,0.23808679295982801,0.49889553111039825],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................................","boundary":[0.2378409243584576,0.48577890721533123,0.611763670562945,0.49889553111039825],"dir":"ltr"},{"str":"DNA","boundary":[0.6161997850329168,0.4848529132211767,0.6490595190111513,0.49554581313563345],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7362263872094584,0.5051686990602129,0.7414363831788257,0.51828532295528],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7416028483138518,0.5051686990602129,0.7502985355367459,0.51828532295528],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7502687088539567,0.5051686990602129,0.7572215504500872,0.51828532295528],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7571207846298534,0.5051686990602129,0.7658164718527475,0.51828532295528],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7657866451699583,0.5051686990602129,0.7727394867660888,0.51828532295528],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.7726387209458551,0.5051686990602129,0.7813344081687491,0.51828532295528],"dir":"ltr"},{"str":"ارزیابی","boundary":[0.6943424694343678,0.5051686990602129,0.7317394867660888,0.51828532295528],"dir":"rtl"},{"str":"مولکولهای","boundary":[0.6254331586725782,0.5051686990602129,0.6898741099019212,0.51828532295528],"dir":"rtl"},{"str":"اسید","boundary":[0.5944512965202203,0.5051686990602129,0.6208720945855165,0.51828532295528],"dir":"rtl"},{"str":"نوکلئیک","boundary":[0.5420361413408571,0.5051686990602129,0.58998289143271,0.51828532295528],"dir":"rtl"},{"str":"271","boundary":[0.2144632540642214,0.5051686990602129,0.240490662367325,0.51828532295528],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................","boundary":[0.24025930404406823,0.5051686990602129,0.5420361413408571,0.51828532295528],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7129277173182856,0.5245584909050945,0.7181385194142147,0.5376751148001616],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7183763267499663,0.5245584909050945,0.7270720139728603,0.5376751148001616],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7270421872900712,0.5245584909050945,0.7339950288862017,0.5376751148001616],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7338942630659679,0.5245584909050945,0.7425899502888619,0.5376751148001616],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7426105065161897,0.5245584909050945,0.7495633481123202,0.5376751148001616],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7494625822920864,0.5245584909050945,0.7581582695149804,0.5376751148001616],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7581284428321913,0.5245584909050945,0.7650812844283218,0.5376751148001616],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.764980518608088,0.5245584909050945,0.7736762058309821,0.5376751148001616],"dir":"ltr"},{"str":"میکروسکوپ","boundary":[0.6388857987370683,0.5245584909050945,0.7084585516592772,0.5376751148001616],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونی","boundary":[0.5877797930941825,0.5245584909050945,0.634453714899906,0.5376751148001616],"dir":"rtl"},{"str":"271","boundary":[0.21688163374983202,0.5245584909050945,0.24290904205293565,0.5376751148001616],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................................","boundary":[0.24267768372967888,0.5245584909050945,0.583280248512867,0.5376751148001616],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7130728200994222,0.5439482827499762,0.7182828160687894,0.5570649066450433],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7183763267499663,0.5439482827499762,0.7270720139728603,0.5570649066450433],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7270421872900712,0.5439482827499762,0.7339950288862017,0.5570649066450433],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7338942630659679,0.5439482827499762,0.7425899502888619,0.5570649066450433],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7426105065161897,0.5439482827499762,0.7495633481123202,0.5570649066450433],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7494625822920864,0.5439482827499762,0.7581582695149804,0.5570649066450433],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7581284428321913,0.5439482827499762,0.7650812844283218,0.5570649066450433],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.764980518608088,0.5439482827499762,0.7736762058309821,0.5570649066450433],"dir":"ltr"},{"str":"هیبریداسیون","boundary":[0.6349140131667338,0.5439482827499762,0.7086415423888217,0.5570649066450433],"dir":"rtl"},{"str":"نورترن","boundary":[0.5938273545613327,0.5439482827499762,0.6304827354561332,0.5570649066450433],"dir":"rtl"},{"str":"272","boundary":[0.21688163374983202,0.5439482827499762,0.24290904205293565,0.5570649066450433],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................","boundary":[0.24267768372967888,0.5439482827499762,0.589360069864302,0.5570649066450433],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7131074835415827,0.5633380745948579,0.7183174795109498,0.5764546984899249],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7183763267499663,0.5633380745948579,0.7270720139728603,0.5764546984899249],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7270421872900712,0.5633380745948579,0.7339950288862017,0.5764546984899249],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7338942630659679,0.5633380745948579,0.7425899502888619,0.5764546984899249],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7426105065161897,0.5633380745948579,0.7495633481123202,0.5764546984899249],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7494625822920864,0.5633380745948579,0.7581582695149804,0.5764546984899249],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7581284428321913,0.5633380745948579,0.7650812844283218,0.5764546984899249],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.764980518608088,0.5633380745948579,0.7736762058309821,0.5764546984899249],"dir":"ltr"},{"str":"ساترن","boundary":[0.6738378342066371,0.5633380745948579,0.7086020421872901,0.5764546984899249],"dir":"rtl"},{"str":"273","boundary":[0.21688163374983202,0.5633380745948579,0.24290904205293565,0.5764546984899249],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................................................","boundary":[0.24267768372967888,0.5633380745948579,0.6738378342066371,0.5764546984899249],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7129422275963994,0.5825852944408801,0.7181522235657665,0.5957019183359472],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7183763267499663,0.5825852944408801,0.7270720139728603,0.5957019183359472],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7270421872900712,0.5825852944408801,0.7339950288862017,0.5957019183359472],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7338942630659679,0.5825852944408801,0.7425899502888619,0.5957019183359472],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7426105065161897,0.5825852944408801,0.7495633481123202,0.5957019183359472],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7494625822920864,0.5825852944408801,0.7581582695149804,0.5957019183359472],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7581284428321913,0.5825852944408801,0.7650812844283218,0.5957019183359472],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.764980518608088,0.5825852944408801,0.7736762058309821,0.5957019183359472],"dir":"ltr"},{"str":"تعیین","boundary":[0.675285637511756,0.5825852944408801,0.7084182453311836,0.5957019183359472],"dir":"rtl"},{"str":"محل","boundary":[0.6436733843880156,0.5825852944408801,0.6708172779793093,0.5957019183359472],"dir":"rtl"},{"str":"ژن","boundary":[0.623148595996238,0.5825852944408801,0.6391978733613558,0.5957019183359472],"dir":"rtl"},{"str":"روی","boundary":[0.5947810022840252,0.5825852944408801,0.6186730849695783,0.5957019183359472],"dir":"rtl"},{"str":"مولکول","boundary":[0.5496895069192529,0.5825852944408801,0.5903126427515787,0.5957019183359472],"dir":"rtl"},{"str":"DNA","boundary":[0.5125789332258497,0.5816593004467256,0.5454386672040843,0.5923522003611824],"dir":"ltr"},{"str":"بزرگ","boundary":[0.4775100094048098,0.5825852944408801,0.5081210533387074,0.5957019183359472],"dir":"rtl"},{"str":"273","boundary":[0.21809082359263737,0.5825852944408801,0.24411823189574097,0.5957019183359472],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................","boundary":[0.2438868735724842,0.5825852944408801,0.4730787316942093,0.5957019183359472],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7130889426306596,0.6019750862857618,0.7182989386000268,0.6150917101808288],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7183763267499663,0.6019750862857618,0.7270720139728603,0.6150917101808288],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7270421872900712,0.6019750862857618,0.7339950288862017,0.6150917101808288],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7338942630659679,0.6019750862857618,0.7425899502888619,0.6150917101808288],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7426105065161897,0.6019750862857618,0.7495633481123202,0.6150917101808288],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7494625822920864,0.6019750862857618,0.7581582695149804,0.6150917101808288],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7581284428321913,0.6019750862857618,0.7650812844283218,0.6150917101808288],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.764980518608088,0.6019750862857618,0.7736762058309821,0.6150917101808288],"dir":"ltr"},{"str":"جداسازی","boundary":[0.6557010613999731,0.6019750862857618,0.7086020421872901,0.6150917101808288],"dir":"rtl"},{"str":"کروموزوم","boundary":[0.5993181512830847,0.6019750862857618,0.6512697836893725,0.6150917101808288],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5876559183125083,0.6019750862857618,0.5948868735724842,0.6150917101808288],"dir":"rtl"},{"str":"ژل","boundary":[0.5675019481391912,0.6019750862857618,0.5831804072858485,0.6150917101808288],"dir":"rtl"},{"str":"الکتروفورز","boundary":[0.5073366921940077,0.6019750862857618,0.5629965067848985,0.6150917101808288],"dir":"rtl"},{"str":"274","boundary":[0.21788929195216983,0.6019750862857618,0.2439167002552734,0.6150917101808288],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................","boundary":[0.24368534193201663,0.6019750862857618,0.5029029961037216,0.6150917101808288],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7135589144162299,0.6213648781306436,0.7187689103855971,0.6344815020257105],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7189809216713691,0.6213648781306436,0.7270276770119575,0.6344815020257105],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7270421872900712,0.6213648781306436,0.7339950288862017,0.6344815020257105],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7338942630659679,0.6213648781306436,0.7425899502888619,0.6344815020257105],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7426105065161897,0.6213648781306436,0.7495633481123202,0.6344815020257105],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7494625822920864,0.6213648781306436,0.7581582695149804,0.6344815020257105],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7581284428321913,0.6213648781306436,0.7650812844283218,0.6344815020257105],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.764980518608088,0.6213648781306436,0.7736762058309821,0.6344815020257105],"dir":"ltr"},{"str":"روشن","boundary":[0.6763287652828159,0.6213648781306436,0.70908340338957,0.6344815020257105],"dir":"rtl"},{"str":"هیبریداسیون","boundary":[0.5986423485153836,0.6213648781306436,0.6718974875722155,0.6344815020257105],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5813065968023645,0.6213648781306436,0.5941519839527757,0.6344815020257105],"dir":"rtl"},{"str":"محل","boundary":[0.5496943436786241,0.6213648781306436,0.576838237269918,0.6344815020257105],"dir":"rtl"},{"str":"274","boundary":[0.21627703882842939,0.6213648781306436,0.24230444713153296,0.6344815020257105],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................","boundary":[0.2420730888082762,0.6213648781306436,0.5496943436786241,0.6344815020257105],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7567793900309014,0.6407546699755251,0.7619893860002686,0.6538712938705921],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7621590756415423,0.6407546699755251,0.7708547628644362,0.6538712938705921],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7708249361816472,0.6407546699755251,0.7777777777777777,0.6538712938705921],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.7776770119575439,0.6407546699755251,0.7863726991804378,0.6538712938705921],"dir":"ltr"},{"str":"اصول","boundary":[0.7222005911594785,0.6407546699755251,0.7522739486766088,0.6538712938705921],"dir":"rtl"},{"str":"276","boundary":[0.21647857046889693,0.6407546699755251,0.2418270858524788,0.6538712938705921],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................................................","boundary":[0.2461013032379417,0.6407546699755251,0.6893509337632673,0.6538712938705921],"dir":"ltr"},{"str":"PCR","boundary":[0.6893557705226387,0.6398286759813706,0.7181647185274754,0.6505215758958274],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.736217519817278,0.6601444618204068,0.7414275157866451,0.6732610857154737],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7416028483138518,0.6601444618204068,0.7502985355367459,0.6732610857154737],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7502687088539567,0.6601444618204068,0.7572215504500872,0.6732610857154737],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7571207846298534,0.6601444618204068,0.7658164718527475,0.6732610857154737],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7657866451699583,0.6601444618204068,0.7727394867660888,0.6732610857154737],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.7726387209458551,0.6601444618204068,0.7813344081687491,0.6732610857154737],"dir":"ltr"},{"str":"توالی","boundary":[0.7036225984146177,0.6601444618204068,0.7317862421066773,0.6732610857154737],"dir":"rtl"},{"str":"یابی","boundary":[0.6762376729813248,0.6601444618204068,0.6991913207040172,0.6732610857154737],"dir":"rtl"},{"str":"277","boundary":[0.21809082359263737,0.6601444618204068,0.24408827085852478,0.6732610857154737],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................................","boundary":[0.2438868735724842,0.6601444618204068,0.6389494827354562,0.6732610857154737],"dir":"ltr"},{"str":"DNA","boundary":[0.6389728604057504,0.6592184678262522,0.671620986161494,0.6699113677407089],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7130841058712883,0.6795698966650034,0.7182941018406556,0.6926865205600704],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7183763267499663,0.6795698966650034,0.7270720139728603,0.6926865205600704],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7270421872900712,0.6795698966650034,0.7339950288862017,0.6926865205600704],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7338942630659679,0.6795698966650034,0.7425899502888619,0.6926865205600704],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7426105065161897,0.6795698966650034,0.7495633481123202,0.6926865205600704],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7494625822920864,0.6795698966650034,0.7581582695149804,0.6926865205600704],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7581284428321913,0.6795698966650034,0.7650812844283218,0.6926865205600704],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.764980518608088,0.6795698966650034,0.7736762058309821,0.6926865205600704],"dir":"ltr"},{"str":"روش","boundary":[0.6806560526669353,0.6795698966650034,0.7086085948446285,0.6926865205600704],"dir":"rtl"},{"str":"سنگر","boundary":[0.6462255810828965,0.6795698966650034,0.6761473232077385,0.6926865205600704],"dir":"rtl"},{"str":"–","boundary":[0.6315161897084508,0.676297145292748,0.641824936181647,0.6894137691878149],"dir":"ltr"},{"str":"کلسون","boundary":[0.5926181647185275,0.6795698966650034,0.6316282413005508,0.6926865205600704],"dir":"rtl"},{"str":"–","boundary":[0.5779087733440816,0.676297145292748,0.588217519817278,0.6894137691878149],"dir":"ltr"},{"str":"نوکلئوتیدهای","boundary":[0.4975906220609969,0.6795698966650034,0.573452505710063,0.6926865205600704],"dir":"rtl"},{"str":"خاتمه","boundary":[0.4595261319360473,0.6795698966650034,0.49310372161762733,0.6926865205600704],"dir":"rtl"},{"str":"دهنده","boundary":[0.4204604326212549,0.6795698966650034,0.4550455105232139,0.6926865205600704],"dir":"rtl"},{"str":"زنجیره","boundary":[0.37855797393524115,0.6795698966650034,0.4160291549106543,0.6926865205600704],"dir":"rtl"},{"str":"278","boundary":[0.21869541851404,0.6795698966650034,0.2446928657799274,0.6926865205600704],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................","boundary":[0.24449146849388687,0.6795698966650034,0.3741218594652694,0.6926865205600704],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7130542791884992,0.6988171165110256,0.7182642751578663,0.7119337404060926],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7183763267499663,0.6988171165110256,0.7270720139728603,0.7119337404060926],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7270421872900712,0.6988171165110256,0.7339950288862017,0.7119337404060926],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7338942630659679,0.6988171165110256,0.7425899502888619,0.7119337404060926],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7426105065161897,0.6988171165110256,0.7495633481123202,0.7119337404060926],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7494625822920864,0.6988171165110256,0.7581582695149804,0.7119337404060926],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7581284428321913,0.6988171165110256,0.7650812844283218,0.7119337404060926],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.764980518608088,0.6988171165110256,0.7736762058309821,0.7119337404060926],"dir":"ltr"},{"str":"روش","boundary":[0.680626225984146,0.6988171165110256,0.7085787681618394,0.7119337404060926],"dir":"rtl"},{"str":"ماکسام","boundary":[0.6363505306999865,0.6988171165110256,0.6761578664516995,0.7119337404060926],"dir":"rtl"},{"str":"–","boundary":[0.6216411393255407,0.6955443651387702,0.631949885798737,0.7086609890338371],"dir":"ltr"},{"str":"گیلبرت","boundary":[0.579608356845358,0.6988171165110256,0.6215849791750637,0.7119337404060926],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.5667409646647856,0.6988171165110256,0.5751770791347575,0.7119337404060926],"dir":"rtl"},{"str":"روش","boundary":[0.5343129114604327,0.6988171165110256,0.5622654536381259,0.7119337404060926],"dir":"rtl"},{"str":"هضم","boundary":[0.5022557503427107,0.6988171165110256,0.529881633749832,0.7119337404060926],"dir":"rtl"},{"str":"شیمیایی","boundary":[0.4488949348381029,0.6988171165110256,0.49774979191122115,0.7119337404060926],"dir":"rtl"},{"str":"281","boundary":[0.21627703882842939,0.6988171165110256,0.24230444713153296,0.7119337404060926],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................","boundary":[0.24227462044874376,0.6988171165110256,0.4444612387478167,0.7119337404060926],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7130349321510143,0.7182069083559073,0.7182449281203815,0.7313235322509742],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7183763267499663,0.7182069083559073,0.7270720139728603,0.7313235322509742],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7270421872900712,0.7182069083559073,0.7339950288862017,0.7313235322509742],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7338942630659679,0.7182069083559073,0.7425899502888619,0.7313235322509742],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7426105065161897,0.7182069083559073,0.7495633481123202,0.7313235322509742],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7494625822920864,0.7182069083559073,0.7581582695149804,0.7313235322509742],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7581284428321913,0.7182069083559073,0.7650812844283218,0.7313235322509742],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.764980518608088,0.7182069083559073,0.7736762058309821,0.7313235322509742],"dir":"ltr"},{"str":"تعیین","boundary":[0.675378342066371,0.7182069083559073,0.7085109498857987,0.7313235322509742],"dir":"rtl"},{"str":"توالی","boundary":[0.6427834206637109,0.7182069083559073,0.6709470643557705,0.7313235322509742],"dir":"rtl"},{"str":"DNA","boundary":[0.6055186080881365,0.7172809143617528,0.6381667338438801,0.7279738142762096],"dir":"ltr"},{"str":"های","boundary":[0.5817273948676608,0.7182069083559073,0.605533924492812,0.7313235322509742],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگ","boundary":[0.5468704823323928,0.7182069083559073,0.5772589897801504,0.7313235322509742],"dir":"rtl"},{"str":"283","boundary":[0.21809082359263737,0.7182069083559073,0.24411823189574097,0.7313235322509742],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................","boundary":[0.2438868735724842,0.7182069083559073,0.5424392046217923,0.7313235322509742],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7517781808410586,0.7375967002007889,0.7569881768104259,0.7507133240958559],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7571207846298534,0.7375967002007889,0.7658164718527475,0.7507133240958559],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7657866451699583,0.7375967002007889,0.7727394867660888,0.7507133240958559],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.7726387209458551,0.7375967002007889,0.7813344081687491,0.7507133240958559],"dir":"ltr"},{"str":"خالصسازی","boundary":[0.6812920865242509,0.7375967002007889,0.7472912803976891,0.7507133240958559],"dir":"rtl"},{"str":"DNA","boundary":[0.6442126830579067,0.7366707062066343,0.6768608088136503,0.7473636061210911],"dir":"ltr"},{"str":"از","boundary":[0.6310889426306597,0.7375967002007889,0.6396733843880156,0.7507133240958559],"dir":"rtl"},{"str":"سلولهای","boundary":[0.5722312239688297,0.7375967002007889,0.6265879714654705,0.7507133240958559],"dir":"rtl"},{"str":"زنده","boundary":[0.5442529893860002,0.7375967002007889,0.5677447851249021,0.7507133240958559],"dir":"rtl"},{"str":"283","boundary":[0.21688163374983202,0.7375967002007889,0.24290904205293565,0.7507133240958559],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................","boundary":[0.24731291146043258,0.7375967002007889,0.5397832863092837,0.7507133240958559],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7285391643154641,0.7569864920456705,0.7337491602848313,0.7701031159407374],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7338942630659679,0.7569864920456705,0.7425899502888619,0.7701031159407374],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7426105065161897,0.7569864920456705,0.7495633481123202,0.7701031159407374],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7494625822920864,0.7569864920456705,0.7581582695149804,0.7701031159407374],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7581284428321913,0.7569864920456705,0.7650812844283218,0.7701031159407374],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.764980518608088,0.7569864920456705,0.7736762058309821,0.7701031159407374],"dir":"ltr"},{"str":"جداسازی","boundary":[0.6714146177616551,0.7569864920456705,0.7240522638720945,0.7701031159407374],"dir":"rtl"},{"str":"DNA","boundary":[0.6345391643154641,0.7560604980515159,0.6671872900712078,0.7667533979659727],"dir":"ltr"},{"str":"باکتریایی","boundary":[0.5791179631868869,0.7569864920456705,0.6300313045814858,0.7701031159407374],"dir":"rtl"},{"str":"283","boundary":[0.21688163374983202,0.7569864920456705,0.24290904205293565,0.7701031159407374],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................","boundary":[0.24267768372967888,0.7569864920456705,0.5746345559586189,0.7701031159407374],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7055984146177616,0.7763762838905522,0.7108084105871288,0.7894929077856192],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7109196560526668,0.7763762838905522,0.7196153432755609,0.7894929077856192],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7195855165927717,0.7763762838905522,0.7265383581889023,0.7894929077856192],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7264375923686684,0.7763762838905522,0.7351332795915625,0.7894929077856192],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7351538358188902,0.7763762838905522,0.7421066774150208,0.7894929077856192],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.742005911594787,0.7763762838905522,0.750701598817681,0.7894929077856192],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7506717721348918,0.7763762838905522,0.7576246137310224,0.7894929077856192],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.7575238479107886,0.7763762838905522,0.7662195351336826,0.7894929077856192],"dir":"ltr"},{"str":"کشت","boundary":[0.6699257020018808,0.7763762838905522,0.701167136907161,0.7894929077856192],"dir":"rtl"},{"str":"دادن","boundary":[0.6384988579873707,0.7763762838905522,0.6654450805890476,0.7894929077856192],"dir":"rtl"},{"str":"باکتریها","boundary":[0.5833407228268171,0.7763762838905522,0.6340304528998604,0.7894929077856192],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5728465672443906,0.7763762838905522,0.5788167405616015,0.7894929077856192],"dir":"rtl"},{"str":"برداشت","boundary":[0.5254745398360875,0.7763762838905522,0.568322584979175,0.7894929077856192],"dir":"rtl"},{"str":"سلولها","boundary":[0.47892314926776836,0.7763762838905522,0.521056160150477,0.7894929077856192],"dir":"rtl"},{"str":"283","boundary":[0.21647857046889693,0.7763762838905522,0.24250597877200053,0.7894929077856192],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................","boundary":[0.24227462044874376,0.7763762838905522,0.4744894531774821,0.7894929077856192],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7056242106677414,0.7957660757354339,0.7108342066371086,0.8088826996305009],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7109196560526668,0.7957660757354339,0.7196153432755609,0.8088826996305009],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7195855165927717,0.7957660757354339,0.7265383581889023,0.8088826996305009],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7264375923686684,0.7957660757354339,0.7351332795915625,0.8088826996305009],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7351538358188902,0.7957660757354339,0.7421066774150208,0.8088826996305009],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.742005911594787,0.7957660757354339,0.750701598817681,0.8088826996305009],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7506717721348918,0.7957660757354339,0.7576246137310224,0.8088826996305009],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.7575238479107886,0.7957660757354339,0.7662195351336826,0.8088826996305009],"dir":"ltr"},{"str":"تهیه","boundary":[0.6767642759126665,0.7957660757354339,0.7011929329571408,0.8088826996305009],"dir":"rtl"},{"str":"عصاره","boundary":[0.6385617358591965,0.7957660757354339,0.6722233498936486,0.8088826996305009],"dir":"rtl"},{"str":"سلولی","boundary":[0.5990695955931747,0.7957660757354339,0.6340607646940074,0.8088826996305009],"dir":"rtl"},{"str":"284","boundary":[0.2160755071879618,0.7957660757354339,0.2421029154910654,0.8088826996305009],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................................","boundary":[0.24187155716780867,0.7957660757354339,0.5946334811232029,0.8088826996305009],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7056483944645976,0.8151558675803156,0.7108583904339648,0.8282724914753825],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7109196560526668,0.8151558675803156,0.7196153432755609,0.8282724914753825],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7195855165927717,0.8151558675803156,0.7265383581889023,0.8282724914753825],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7264375923686684,0.8151558675803156,0.7351332795915625,0.8282724914753825],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7351538358188902,0.8151558675803156,0.7421066774150208,0.8282724914753825],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.742005911594787,0.8151558675803156,0.750701598817681,0.8282724914753825],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7506717721348918,0.8151558675803156,0.7576246137310224,0.8282724914753825],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.7575238479107886,0.8151558675803156,0.7662195351336826,0.8282724914753825],"dir":"ltr"},{"str":"خالصسازی","boundary":[0.634937390837028,0.8151558675803156,0.701161494021228,0.8282724914753825],"dir":"rtl"},{"str":"DNA","boundary":[0.5978604057503695,0.814229873586161,0.630720139728604,0.8249227735006177],"dir":"ltr"},{"str":"از","boundary":[0.5847474136772806,0.8151558675803156,0.5933318554346364,0.8282724914753825],"dir":"rtl"},{"str":"عصاره","boundary":[0.5468312508397151,0.8151558675803156,0.580223431412065,0.8282724914753825],"dir":"rtl"},{"str":"سلولی","boundary":[0.5073391105736933,0.8151558675803156,0.542330279674526,0.8282724914753825],"dir":"rtl"},{"str":"285","boundary":[0.21466478570468894,0.8151558675803156,0.24066223297057635,0.8282724914753825],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................","boundary":[0.2404608356845358,0.8151558675803156,0.5029054144834072,0.8282724914753825],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.21265,0.17049,0.78879,0.82827],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":12,"image":{"jpeg":"/storage/books/3ebd9f27a17b64f2/pages/bd7ad5ff10d2701b50ad15fa1445c6bf.jpg","blurred":"/storage/books/3ebd9f27a17b64f2/pages/6146e5af960621bf0904be46e4159f49.jpg"},"info":{"width":595.44,"height":841.68,"margin":[0.21184,0.17049,0.2136,0.16674]},"elements":[{"words":[{"str":"فهرست","boundary":[0.742005911594787,0.17049037620443636,0.7862324331586725,0.18232385210976856],"dir":"rtl"},{"str":"مطالب","boundary":[0.7010446056697568,0.17049037620443636,0.7376435577052264,0.18232385210976856],"dir":"rtl"},{"str":"13","boundary":[0.21506784898562406,0.17049037620443636,0.23042005911594787,0.18232385210976856],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7055605266693536,0.1990072125095047,0.7107705226387208,0.2121238364045717],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7109196560526668,0.1990072125095047,0.7196153432755609,0.2121238364045717],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7195855165927717,0.1990072125095047,0.7265383581889023,0.2121238364045717],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7264375923686684,0.1990072125095047,0.7351332795915625,0.2121238364045717],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7351538358188902,0.1990072125095047,0.7421066774150208,0.2121238364045717],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.742005911594787,0.1990072125095047,0.750701598817681,0.2121238364045717],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7506717721348918,0.1990072125095047,0.7576246137310224,0.2121238364045717],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.7575238479107886,0.1990072125095047,0.7662195351336826,0.2121238364045717],"dir":"ltr"},{"str":"خارج","boundary":[0.6717604460566975,0.1990072125095047,0.701073626225984,0.2121238364045717],"dir":"rtl"},{"str":"کردن","boundary":[0.6363102243718929,0.1990072125095047,0.6673291683460969,0.2121238364045717],"dir":"rtl"},{"str":"آلودگیها","boundary":[0.5802161762730081,0.1990072125095047,0.6318418648394464,0.2121238364045717],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5683499932822786,0.1990072125095047,0.5757477711854978,0.2121238364045717],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.5226281069461238,0.1990072125095047,0.5638662689237612,0.2121238364045717],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5095567647453983,0.1990072125095047,0.5181412065027542,0.2121238364045717],"dir":"rtl"},{"str":"حلالهای","boundary":[0.4516131936047292,0.1990072125095047,0.5051254870347978,0.2121238364045717],"dir":"rtl"},{"str":"آلی","boundary":[0.42806623673250027,0.1990072125095047,0.44714483407228256,0.2121238364045717],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.41760916297191986,0.1990072125095047,0.42357933628913064,0.2121238364045717],"dir":"rtl"},{"str":"هضم","boundary":[0.38557046889695007,0.1990072125095047,0.41317788526131927,0.2121238364045717],"dir":"rtl"},{"str":"آنزیمی","boundary":[0.3428892919521698,0.1990072125095047,0.38110210936450345,0.2121238364045717],"dir":"rtl"},{"str":"286","boundary":[0.21647857046889693,0.1990072125095047,0.2418270858524788,0.2121238364045717],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.24167002552734113,0.1990072125095047,0.3384555958618836,0.2121238364045717],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7283096869541849,0.21839700435438644,0.7335196829235521,0.23151362824945343],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7338942630659679,0.21839700435438644,0.7425899502888619,0.23151362824945343],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7426105065161897,0.21839700435438644,0.7495633481123202,0.23151362824945343],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7494625822920864,0.21839700435438644,0.7581582695149804,0.23151362824945343],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7581284428321913,0.21839700435438644,0.7650812844283218,0.23151362824945343],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.764980518608088,0.21839700435438644,0.7736762058309821,0.23151362824945343],"dir":"ltr"},{"str":"استفاده","boundary":[0.6824023915088,0.21839700435438644,0.7237486228671233,0.23151362824945343],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6693310493080745,0.21839700435438644,0.6779154910654304,0.23151362824945343],"dir":"rtl"},{"str":"کروماتوگرافی","boundary":[0.5912552734112589,0.21839700435438644,0.6648997715974738,0.23151362824945343],"dir":"rtl"},{"str":"تعویض","boundary":[0.5479066236732499,0.21839700435438644,0.5868239957006582,0.23151362824945343],"dir":"rtl"},{"str":"یونی","boundary":[0.5179074297998119,0.21839700435438644,0.5434753459626495,0.23151362824945343],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.48855716780867925,0.21839700435438644,0.5134390247123015,0.23151362824945343],"dir":"rtl"},{"str":"خالص","boundary":[0.44967687760311703,0.21839700435438644,0.4841258900980787,0.23151362824945343],"dir":"rtl"},{"str":"کردن","boundary":[0.4142266559183125,0.21839700435438644,0.4452455998925164,0.23151362824945343],"dir":"rtl"},{"str":"289","boundary":[0.21547091226655918,0.21839700435438644,0.24146835953244658,0.23151362824945343],"dir":"ltr"},{"str":".............................................","boundary":[0.24126696224640598,0.21839700435438644,0.37714967083165385,0.23151362824945343],"dir":"ltr"},{"str":"DNA","boundary":[0.37714967083165385,0.21747101036023186,0.4100094048098884,0.22816391027468866],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7290373505307,0.23778679619926815,0.7342473465000672,0.25090342009433514],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7342973263469031,0.23778679619926815,0.7429930135697971,0.25090342009433514],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7430135697971247,0.23778679619926815,0.7499664113932554,0.25090342009433514],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7498656455730216,0.23778679619926815,0.7585613327959155,0.25090342009433514],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7585315061131264,0.23778679619926815,0.765484347709257,0.25090342009433514],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.7653835818890232,0.23778679619926815,0.7740792691119172,0.25090342009433514],"dir":"ltr"},{"str":"تغلیظ","boundary":[0.6915661695552868,0.23778679619926815,0.7246060728200994,0.25090342009433514],"dir":"rtl"},{"str":"نمونههای","boundary":[0.6343352142953109,0.23778679619926815,0.6870739717087964,0.25090342009433514],"dir":"rtl"},{"str":"290","boundary":[0.21708316539029957,0.23778679619926815,0.24311057369340322,0.25090342009433514],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................","boundary":[0.24287921537014642,0.23778679619926815,0.5928221147386806,0.25090342009433514],"dir":"ltr"},{"str":"DNA","boundary":[0.5972558108289667,0.23686080220511357,0.6299039365847104,0.2475537021195704],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7289768910385597,0.2570340160452903,0.7341868870079269,0.2701506399403573],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7342973263469031,0.2570340160452903,0.7429930135697971,0.2701506399403573],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7430135697971247,0.2570340160452903,0.7499664113932554,0.2701506399403573],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7498656455730216,0.2570340160452903,0.7585613327959155,0.2701506399403573],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7585315061131264,0.2570340160452903,0.765484347709257,0.2701506399403573],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.7653835818890232,0.2570340160452903,0.7740792691119172,0.2701506399403573],"dir":"ltr"},{"str":"اندازهگیری","boundary":[0.6639587531909176,0.2570340160452903,0.724471449684267,0.2701506399403573],"dir":"rtl"},{"str":"غلظت","boundary":[0.6256717721348918,0.2570340160452903,0.6594623561834166,0.2701506399403573],"dir":"rtl"},{"str":"291","boundary":[0.2156724439070267,0.2570340160452903,0.24169985221013032,0.2701506399403573],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................","boundary":[0.24146849388687355,0.2570340160452903,0.5883884186483944,0.2701506399403573],"dir":"ltr"},{"str":"DNA","boundary":[0.5928221147386806,0.25610802205113575,0.6256818487169151,0.2668009219655926],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.729074432352546,0.27642380789017207,0.7342844283219132,0.289540431785239],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7342973263469031,0.27642380789017207,0.7429930135697971,0.289540431785239],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7430135697971247,0.27642380789017207,0.7499664113932554,0.289540431785239],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7498656455730216,0.27642380789017207,0.7585613327959155,0.289540431785239],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7585315061131264,0.27642380789017207,0.765484347709257,0.289540431785239],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.7653835818890232,0.27642380789017207,0.7740792691119172,0.289540431785239],"dir":"ltr"},{"str":"رسم","boundary":[0.7000022840252587,0.27642380789017207,0.7245504500873303,0.289540431785239],"dir":"rtl"},{"str":"طیف","boundary":[0.6673517398898293,0.27642380789017207,0.6954962134545319,0.289540431785239],"dir":"rtl"},{"str":"جذبی","boundary":[0.6301030498454924,0.27642380789017207,0.6628648394464598,0.289540431785239],"dir":"rtl"},{"str":"291","boundary":[0.2156724439070267,0.27642380789017207,0.24169985221013032,0.289540431785239],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................","boundary":[0.24146849388687355,0.27642380789017207,0.5883884186483944,0.289540431785239],"dir":"ltr"},{"str":"DNA","boundary":[0.5928221147386806,0.27549781389601746,0.6256818487169151,0.2861907138104743],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7296161494021227,0.2958492427347686,0.7348261453714899,0.3089658666298356],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7349523041784226,0.2958492427347686,0.7429990595190111,0.3089658666298356],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7430135697971247,0.2958492427347686,0.7499664113932554,0.3089658666298356],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7498656455730216,0.2958492427347686,0.7585613327959155,0.3089658666298356],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7585315061131264,0.2958492427347686,0.765484347709257,0.3089658666298356],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.7653835818890232,0.2958492427347686,0.7740792691119172,0.3089658666298356],"dir":"ltr"},{"str":"بررسی","boundary":[0.6883069998656456,0.2958492427347686,0.7251477443146125,0.3089658666298356],"dir":"rtl"},{"str":"واکنش","boundary":[0.6450139728604056,0.2958492427347686,0.683820099422276,0.3089658666298356],"dir":"rtl"},{"str":"DNA","boundary":[0.607936987773747,0.29492324874061404,0.6407967217519817,0.3056161486550708],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.5959428993685342,0.2958492427347686,0.6033778046486631,0.3089658666298356],"dir":"rtl"},{"str":"معرف","boundary":[0.55969541851404,0.2958492427347686,0.5914745398360876,0.3089658666298356],"dir":"rtl"},{"str":"دی","boundary":[0.536129920730888,0.2958492427347686,0.5552147971012067,0.3089658666298356],"dir":"rtl"},{"str":"فنیلآمین","boundary":[0.4767063012226253,0.2958492427347686,0.5316986430202875,0.3089658666298356],"dir":"rtl"},{"str":"291","boundary":[0.2144632540642214,0.2958492427347686,0.240490662367325,0.3089658666298356],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................","boundary":[0.24025930404406823,0.2958492427347686,0.4722597071073491,0.3089658666298356],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7290091361010345,0.3152390345796502,0.7342191320704017,0.3283556584747172],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7342973263469031,0.3152390345796502,0.7429930135697971,0.3283556584747172],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7430135697971247,0.3152390345796502,0.7499664113932554,0.3283556584747172],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7498656455730216,0.3152390345796502,0.7585613327959155,0.3283556584747172],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7585315061131264,0.3152390345796502,0.765484347709257,0.3283556584747172],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.7653835818890232,0.3152390345796502,0.7740792691119172,0.3283556584747172],"dir":"ltr"},{"str":"ذوب","boundary":[0.6989914013166734,0.3152390345796502,0.7245285146882011,0.3283556584747172],"dir":"rtl"},{"str":"کردن","boundary":[0.6635411796318689,0.3152390345796502,0.6945601236060727,0.3283556584747172],"dir":"rtl"},{"str":"DNA","boundary":[0.6262763670562945,0.3143130405854956,0.6589244928120381,0.3250059404999524],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.6111964261722422,0.3152390345796502,0.6171665994894531,0.3283556584747172],"dir":"rtl"},{"str":"اثر","boundary":[0.5931004971113798,0.3152390345796502,0.6066909848179497,0.3283556584747172],"dir":"rtl"},{"str":"هیپرکرومیک","boundary":[0.5158034394733306,0.3152390345796502,0.5886692194007792,0.3283556584747172],"dir":"rtl"},{"str":"292","boundary":[0.21426172242375385,0.3152390345796502,0.24028913072685745,0.3283556584747172],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................","boundary":[0.24005777240360068,0.3152390345796502,0.5113471718393121,0.3283556584747172],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7289768910385597,0.3346288264245319,0.7341868870079269,0.34774545031959897],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.7342973263469031,0.3346288264245319,0.7429930135697971,0.34774545031959897],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7430135697971247,0.3346288264245319,0.7499664113932554,0.34774545031959897],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7498656455730216,0.3346288264245319,0.7585613327959155,0.34774545031959897],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7585315061131264,0.3346288264245319,0.765484347709257,0.34774545031959897],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.7653835818890232,0.3346288264245319,0.7740792691119172,0.34774545031959897],"dir":"ltr"},{"str":"اندازهگیری","boundary":[0.6637816740561601,0.3346288264245319,0.724471449684267,0.34774545031959897],"dir":"rtl"},{"str":"میزان","boundary":[0.6279420932419723,0.3346288264245319,0.6593133145237136,0.34774545031959897],"dir":"rtl"},{"str":"فسفر","boundary":[0.5949207308880827,0.3346288264245319,0.6235108155313717,0.34774545031959897],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5775849791750637,0.3346288264245319,0.5904303663254749,0.34774545031959897],"dir":"rtl"},{"str":"اسیدهای","boundary":[0.5230376192395539,0.3346288264245319,0.5731012548165464,0.34774545031959897],"dir":"rtl"},{"str":"نوکلئیک","boundary":[0.4704555958618836,0.3346288264245319,0.5185692141520436,0.34774545031959897],"dir":"rtl"},{"str":"294","boundary":[0.21406019078328628,0.3346288264245319,0.24008759908638988,0.34774545031959897],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................","boundary":[0.2398562407631331,0.3346288264245319,0.4659871907743733,0.34774545031959897],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7290051054682252,0.3540186182694135,0.7342151014375923,0.3671352421644805],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.7342973263469031,0.3540186182694135,0.7429930135697971,0.3671352421644805],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7430135697971247,0.3540186182694135,0.7499664113932554,0.3671352421644805],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7498656455730216,0.3540186182694135,0.7585613327959155,0.3671352421644805],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7585315061131264,0.3540186182694135,0.765484347709257,0.3671352421644805],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.7653835818890232,0.3540186182694135,0.7740792691119172,0.3671352421644805],"dir":"ltr"},{"str":"خالصسازی","boundary":[0.6583150611312643,0.3540186182694135,0.7245182050248555,0.3671352421644805],"dir":"rtl"},{"str":"DNA","boundary":[0.6212380760446057,0.35309262427525895,0.6540978100228402,0.3637855241897157],"dir":"ltr"},{"str":"گیاهی","boundary":[0.5811082896681444,0.3540186182694135,0.6168366250167943,0.3671352421644805],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5659974472658873,0.3540186182694135,0.5766228327993479,0.3671352421644805],"dir":"rtl"},{"str":"روش","boundary":[0.5335693940615343,0.3540186182694135,0.5615219362392276,0.3671352421644805],"dir":"rtl"},{"str":"296","boundary":[0.2148663173451565,0.3540186182694135,0.2402147655515249,0.3671352421644805],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................","boundary":[0.24005777240360068,0.3540186182694135,0.4843645035603923,0.3671352421644805],"dir":"ltr"},{"str":"CTAB","boundary":[0.48879819965067844,0.35309262427525895,0.5289130726857451,0.3637855241897157],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7517870482332392,0.3734084101142952,0.7569970442026064,0.3865250340093623],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7571207846298534,0.3734084101142952,0.7658164718527475,0.3865250340093623],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7657866451699583,0.3734084101142952,0.7727394867660888,0.3865250340093623],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.7726387209458551,0.3734084101142952,0.7813344081687491,0.3865250340093623],"dir":"ltr"},{"str":"تهیه","boundary":[0.7229930135697971,0.3734084101142952,0.7473557705226387,0.3865250340093623],"dir":"rtl"},{"str":"DNA","boundary":[0.6855266693537552,0.37248241612014066,0.7183864033319897,0.3831753160345975],"dir":"ltr"},{"str":"پلاسمیدی","boundary":[0.6220442026064757,0.3734084101142952,0.6809857584307402,0.3865250340093623],"dir":"rtl"},{"str":"297","boundary":[0.21506784898562406,0.3734084101142952,0.241065229074298,0.3865250340093623],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................................","boundary":[0.24086389896547086,0.3734084101142952,0.6175943839849523,0.3865250340093623],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7285391643154641,0.39265562996031744,0.7337491602848313,0.4057722538553845],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7338942630659679,0.39265562996031744,0.7425899502888619,0.4057722538553845],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7426105065161897,0.39265562996031744,0.7495633481123202,0.4057722538553845],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7494625822920864,0.39265562996031744,0.7581582695149804,0.4057722538553845],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7581284428321913,0.39265562996031744,0.7650812844283218,0.4057722538553845],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.764980518608088,0.39265562996031744,0.7736762058309821,0.4057722538553845],"dir":"ltr"},{"str":"جداسازی","boundary":[0.6714146177616551,0.39265562996031744,0.7240522638720945,0.4057722538553845],"dir":"rtl"},{"str":"DNA","boundary":[0.6345391643154641,0.3917296359661629,0.6671872900712078,0.40242253588061966],"dir":"ltr"},{"str":"پلاسمیدی","boundary":[0.5672851000940481,0.39265562996031744,0.6260412468090822,0.4057722538553845],"dir":"rtl"},{"str":"براساس","boundary":[0.5201911863495903,0.39265562996031744,0.5628166950065379,0.4057722538553845],"dir":"rtl"},{"str":"اندازه","boundary":[0.4869844148864705,0.39265562996031744,0.5156857449952975,0.4057722538553845],"dir":"rtl"},{"str":"297","boundary":[0.21547091226655918,0.39265562996031744,0.24146829235523312,0.4057722538553845],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................","boundary":[0.24126696224640598,0.39265562996031744,0.4825507187961843,0.4057722538553845],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7283819696358994,0.4120454218051991,0.7335919656052666,0.42516204570026617],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7338942630659679,0.4120454218051991,0.7425899502888619,0.42516204570026617],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7426105065161897,0.4120454218051991,0.7495633481123202,0.42516204570026617],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7494625822920864,0.4120454218051991,0.7581582695149804,0.42516204570026617],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7581284428321913,0.4120454218051991,0.7650812844283218,0.42516204570026617],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.764980518608088,0.4120454218051991,0.7736762058309821,0.42516204570026617],"dir":"ltr"},{"str":"جداسازی","boundary":[0.6712574230820905,0.4120454218051991,0.7238950691925299,0.42516204570026617],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.656980921671369,0.4120454218051991,0.6668261453714899,0.42516204570026617],"dir":"rtl"},{"str":"اساس","boundary":[0.6199361816471852,0.4120454218051991,0.6524754803170764,0.42516204570026617],"dir":"rtl"},{"str":"ساختار","boundary":[0.5766802364637914,0.4120454218051991,0.6155049039365845,0.42516204570026617],"dir":"rtl"},{"str":"فضایی","boundary":[0.5365947870482332,0.4120454218051991,0.5722489587531908,0.42516204570026617],"dir":"rtl"},{"str":"298","boundary":[0.21385865914281874,0.4120454218051991,0.23985603923149268,0.42516204570026617],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................","boundary":[0.23965470912266554,0.4120454218051991,0.5321275023512024,0.42516204570026617],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.728577858390434,0.43143521365008075,0.7337878543598011,0.4445518375451478],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7338942630659679,0.43143521365008075,0.7425899502888619,0.4445518375451478],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7426105065161897,0.43143521365008075,0.7495633481123202,0.4445518375451478],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7494625822920864,0.43143521365008075,0.7581582695149804,0.4445518375451478],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7581284428321913,0.43143521365008075,0.7650812844283218,0.4445518375451478],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.764980518608088,0.43143521365008075,0.7736762058309821,0.4445518375451478],"dir":"ltr"},{"str":"دناتوره","boundary":[0.6870832997447266,0.43143521365008075,0.7240882790321781,0.4445518375451478],"dir":"rtl"},{"str":"کردن","boundary":[0.651633078059922,0.43143521365008075,0.682652022034126,0.4445518375451478],"dir":"rtl"},{"str":"قلیایی","boundary":[0.6127713287652827,0.43143521365008075,0.6472018003493215,0.4445518375451478],"dir":"rtl"},{"str":"299","boundary":[0.21426172242375385,0.43143521365008075,0.24025910251242774,0.4445518375451478],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................................","boundary":[0.24005777240360068,0.43143521365008075,0.6082903399167003,0.4445518375451478],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7283911057369339,0.4508250054949624,0.7336011017063011,0.4639416293900295],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7338942630659679,0.4508250054949624,0.7425899502888619,0.4639416293900295],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7426105065161897,0.4508250054949624,0.7495633481123202,0.4639416293900295],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7494625822920864,0.4508250054949624,0.7581582695149804,0.4639416293900295],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7581284428321913,0.4508250054949624,0.7650812844283218,0.4639416293900295],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.764980518608088,0.4508250054949624,0.7736762058309821,0.4639416293900295],"dir":"ltr"},{"str":"سانتریفوژ","boundary":[0.6711923955394329,0.4508250054949624,0.7238671234717183,0.4639416293900295],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6538566438264141,0.4508250054949624,0.6667020309768251,0.4639416293900295],"dir":"rtl"},{"str":"شیب","boundary":[0.6206127905414482,0.4508250054949624,0.6493452421570415,0.4639416293900295],"dir":"rtl"},{"str":"جگالی","boundary":[0.5801565229074297,0.4508250054949624,0.6161258900980786,0.4639416293900295],"dir":"rtl"},{"str":"اتیدیوم","boundary":[0.5362887276635765,0.4508250054949624,0.575651081553137,0.4639416293900295],"dir":"rtl"},{"str":"بروماید","boundary":[0.4928288324600295,0.4508250054949624,0.5318203225760662,0.4639416293900295],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.4859767566841327,0.4508250054949624,0.4929295982802633,0.4639416293900295],"dir":"ltr"},{"str":"کلرید","boundary":[0.454944108558377,0.4508250054949624,0.486037216176273,0.4639416293900295],"dir":"rtl"},{"str":"سزیم","boundary":[0.42068050517264544,0.4508250054949624,0.45042012629316125,0.4639416293900295],"dir":"rtl"},{"str":"299","boundary":[0.21547091226655918,0.4508250054949624,0.24146829235523312,0.4639416293900295],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................","boundary":[0.24126696224640598,0.4508250054949624,0.4162468090823592,0.4639416293900295],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7517636705629449,0.47021479733984406,0.7569736665323121,0.48333142123491113],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7571207846298534,0.47021479733984406,0.7658164718527475,0.48333142123491113],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7657866451699583,0.47021479733984406,0.7727394867660888,0.48333142123491113],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.7726387209458551,0.47021479733984406,0.7813344081687491,0.48333142123491113],"dir":"ltr"},{"str":"استخراج","boundary":[0.7000345290877333,0.47021479733984406,0.7472026064758833,0.48333142123491113],"dir":"rtl"},{"str":"DNA","boundary":[0.6629551256213891,0.4692888033456895,0.6956032513771329,0.47998170326014633],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.6456243616355173,0.47021479733984406,0.6585568990998253,0.48333142123491113],"dir":"rtl"},{"str":"بافتهای","boundary":[0.5915476286443638,0.47021479733984406,0.6411073429140655,0.48333142123491113],"dir":"rtl"},{"str":"بیولوژیکی","boundary":[0.5321610909579471,0.47021479733984406,0.5870792235568536,0.48333142123491113],"dir":"rtl"},{"str":"301","boundary":[0.21547091226655918,0.47021479733984406,0.24149832056966278,0.48333142123491113],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................","boundary":[0.24126696224640598,0.47021479733984406,0.5276938062609163,0.48333142123491113],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7523610103452908,0.4896283511845357,0.757571006314658,0.5027449750796027],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7577253795512562,0.4896283511845357,0.7657721348918446,0.5027449750796027],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7657866451699583,0.4896283511845357,0.7727394867660888,0.5027449750796027],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.7726387209458551,0.4896283511845357,0.7813344081687491,0.5027449750796027],"dir":"ltr"},{"str":"جداسازی","boundary":[0.6953254536611817,0.4896283511845357,0.7478555689909981,0.5027449750796027],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6848727042165201,0.4896283511845357,0.6908193213917516,0.5027449750796027],"dir":"rtl"},{"str":"شناسایی","boundary":[0.6317153029692327,0.4896283511845357,0.68036657194709,0.5027449750796027],"dir":"rtl"},{"str":"DNA","boundary":[0.5946358995028885,0.48870235719038113,0.6272840252586322,0.49939525710483795],"dir":"ltr"},{"str":"از","boundary":[0.5814791078866048,0.4896283511845357,0.5900635496439607,0.5027449750796027],"dir":"rtl"},{"str":"پیاز","boundary":[0.5569494827354561,0.4896283511845357,0.5770107483541582,0.5027449750796027],"dir":"rtl"},{"str":"302","boundary":[0.2160755071879618,0.4896283511845357,0.2421029154910654,0.5027449750796027],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................","boundary":[0.24187155716780867,0.4896283511845357,0.5524580142415693,0.5027449750796027],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.21386,0.17049,0.78623,0.50274],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":")","boundary":[0.767105871288459,0.529276176070478,0.7731687491602848,0.542392799965545],"dir":"ltr"},{"str":"10","boundary":[0.7732433158672578,0.529276176070478,0.7864007792556764,0.542392799965545],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7328315115728611,0.529276176070478,0.7631195754400107,0.542392799965545],"dir":"rtl"},{"str":"دهم","boundary":[0.7022537955125621,0.529276176070478,0.7288785435980114,0.542392799965545],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6986060728200992,0.529276176070478,0.7023142550047023,0.542392799965545],"dir":"ltr"},{"str":"سنجش","boundary":[0.6431687491602848,0.529276176070478,0.6906740099117855,0.542392799965545],"dir":"rtl"},{"str":"فعالیت","boundary":[0.5963774841070311,0.529276176070478,0.6392751578664516,0.542392799965545],"dir":"rtl"},{"str":"آنزیمی","boundary":[0.548888217116754,0.529276176070478,0.5924037350530699,0.542392799965545],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.7431566572618568,0.5490808747089154,0.7483666532312239,0.5621974986039825],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7484549240897488,0.5490808747089154,0.7571506113126427,0.5621974986039825],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7571207846298534,0.5490808747089154,0.7640736262259841,0.5621974986039825],"dir":"ltr"},{"str":"10","boundary":[0.7639728604057503,0.5490808747089154,0.7813044471315329,0.5621974986039825],"dir":"ltr"},{"str":"سینتیک","boundary":[0.6909269111917238,0.5490808747089154,0.7386326749966411,0.5621974986039825],"dir":"rtl"},{"str":"آنزیمی","boundary":[0.6480417842267903,0.5490808747089154,0.6864585516592772,0.5621974986039825],"dir":"rtl"},{"str":"307","boundary":[0.21345559586188362,0.5490808747089154,0.23945304312777102,0.5621974986039825],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................................................","boundary":[0.23925164584173048,0.5490808747089154,0.6436080881365039,0.5621974986039825],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7203731022437189,0.5683280945549377,0.7255830982130861,0.5814447184500048],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7256314658067983,0.5683280945549377,0.7343271530296922,0.5814447184500048],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7342973263469031,0.5683280945549377,0.7412501679430337,0.5814447184500048],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7411997850329167,0.5683280945549377,0.7498954722558107,0.5814447184500048],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7498656455730216,0.5683280945549377,0.7568184871691521,0.5814447184500048],"dir":"ltr"},{"str":"10","boundary":[0.7567177213489183,0.5683280945549377,0.774049308074701,0.5814447184500048],"dir":"ltr"},{"str":"روشهای","boundary":[0.6641044414077846,0.5683280945549377,0.715897591217059,0.5814447184500048],"dir":"rtl"},{"str":"سنجش","boundary":[0.6171018406556495,0.5683280945549377,0.6595739916911534,0.5814447184500048],"dir":"rtl"},{"str":"پیوسته","boundary":[0.5730300953916431,0.5683280945549377,0.612633481123203,0.5814447184500048],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5627769716512159,0.5683280945549377,0.5687471449684267,0.5814447184500048],"dir":"rtl"},{"str":"نقطهپایان","boundary":[0.5045176676071477,0.5683280945549377,0.5582894241424986,0.5814447184500048],"dir":"rtl"},{"str":"308","boundary":[0.21204487437861078,0.5683280945549377,0.23807228268171438,0.5814447184500048],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................","boundary":[0.2378409243584576,0.5683280945549377,0.5000839715168615,0.5814447184500048],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7430026870885394,0.5877178863998194,0.7482126830579066,0.6008345102948864],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7484549240897488,0.5877178863998194,0.7571506113126427,0.6008345102948864],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7571207846298534,0.5877178863998194,0.7640736262259841,0.6008345102948864],"dir":"ltr"},{"str":"10","boundary":[0.7639728604057503,0.5877178863998194,0.7813044471315329,0.6008345102948864],"dir":"ltr"},{"str":"تنظیم","boundary":[0.7047342469434367,0.5877178863998194,0.7389793094182452,0.6008345102948864],"dir":"rtl"},{"str":"اختصاصی","boundary":[0.6455516592771732,0.5877178863998194,0.7006367056294505,0.6008345102948864],"dir":"rtl"},{"str":"فعالیت","boundary":[0.6036492005911595,0.5877178863998194,0.6415282816068789,0.6008345102948864],"dir":"rtl"},{"str":"آنزیمی","boundary":[0.5613759236866854,0.5877178863998194,0.5995887410990193,0.6008345102948864],"dir":"rtl"},{"str":"311","boundary":[0.2118433427381432,0.5877178863998194,0.2378707510412468,0.6008345102948864],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................","boundary":[0.23763939271799003,0.5877178863998194,0.5573189574096465,0.6008345102948864],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.719837296788929,0.6071076782447011,0.7250472927582963,0.6202243021397681],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7252284025258632,0.6071076782447011,0.7339240897487571,0.6202243021397681],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7338942630659679,0.6071076782447011,0.7408471046620986,0.6202243021397681],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7407967217519817,0.6071076782447011,0.7494924089748757,0.6202243021397681],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7494625822920864,0.6071076782447011,0.756415423888217,0.6202243021397681],"dir":"ltr"},{"str":"10","boundary":[0.7563146580679833,0.6071076782447011,0.7736462447937659,0.6202243021397681],"dir":"ltr"},{"str":"تعیین","boundary":[0.6821621657933628,0.6071076782447011,0.7154060190783286,0.6202243021397681],"dir":"rtl"},{"str":"فعالیت","boundary":[0.6398518070670427,0.6071076782447011,0.6777308880827622,0.6202243021397681],"dir":"rtl"},{"str":"استیل","boundary":[0.6007861077522504,0.6071076782447011,0.6352907429799811,0.6202243021397681],"dir":"rtl"},{"str":"کولین","boundary":[0.5623137175869944,0.6071076782447011,0.5963548300416498,0.6202243021397681],"dir":"rtl"},{"str":"استراز","boundary":[0.5244717183931209,0.6071076782447011,0.5577526534999329,0.6202243021397681],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.47951081553137176,0.6071076782447011,0.4847208115007389,0.6202243021397681],"dir":"ltr"},{"str":"ACE","boundary":[0.4847675668413273,0.6061816842505465,0.5147705898159344,0.6168745841650034],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.5149973129114603,0.6071076782447011,0.5200404406825204,0.6202243021397681],"dir":"ltr"},{"str":"خون","boundary":[0.4484918715571678,0.6071076782447011,0.47496829235523313,0.6202243021397681],"dir":"rtl"},{"str":"311","boundary":[0.2118433427381432,0.6071076782447011,0.2378707510412468,0.6202243021397681],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................","boundary":[0.2374378610775225,0.6071076782447011,0.4484918715571678,0.6202243021397681],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7429970442026063,0.6264974700895828,0.7482070401719735,0.6396140939846497],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7484549240897488,0.6264974700895828,0.7571506113126427,0.6396140939846497],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7571207846298534,0.6264974700895828,0.7640736262259841,0.6396140939846497],"dir":"ltr"},{"str":"10","boundary":[0.7639728604057503,0.6264974700895828,0.7813044471315329,0.6396140939846497],"dir":"ltr"},{"str":"تنظیم","boundary":[0.7043077831076621,0.6264974700895828,0.7385657664920057,0.6396140939846497],"dir":"rtl"},{"str":"غیراختصاصی","boundary":[0.625614537148999,0.6264974700895828,0.6998045150469574,0.6396140939846497],"dir":"rtl"},{"str":"فعالیت","boundary":[0.5833041784226789,0.6264974700895828,0.6211832594383985,0.6396140939846497],"dir":"rtl"},{"str":"آنزیمی","boundary":[0.5406230014778985,0.6264974700895828,0.5790397689103856,0.6396140939846497],"dir":"rtl"},{"str":"313","boundary":[0.2118433427381432,0.6264974700895828,0.2378707510412468,0.6396140939846497],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................","boundary":[0.23763939271799003,0.6264974700895828,0.5361581351605534,0.6396140939846497],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7199885126964932,0.6458872619344643,0.7251081553137175,0.6590038858295313],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7252284025258632,0.6458872619344643,0.7339240897487571,0.6590038858295313],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7338942630659679,0.6458872619344643,0.7408471046620986,0.6590038858295313],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7407967217519817,0.6458872619344643,0.7494924089748757,0.6590038858295313],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7494625822920864,0.6458872619344643,0.756415423888217,0.6590038858295313],"dir":"ltr"},{"str":"10","boundary":[0.7563146580679833,0.6458872619344643,0.7736462447937659,0.6590038858295313],"dir":"ltr"},{"str":"اثر","boundary":[0.7018483138519414,0.6458872619344643,0.7154388015585113,0.6590038858295313],"dir":"rtl"},{"str":"pH","boundary":[0.678876125218326,0.6449612679403097,0.6975480317076447,0.6556541678547666],"dir":"ltr"},{"str":"روی","boundary":[0.6504029289265081,0.6458872619344643,0.6743577858390433,0.6590038858295313],"dir":"rtl"},{"str":"فعالیت","boundary":[0.608092570200188,0.6458872619344643,0.6459716512159075,0.6590038858295313],"dir":"rtl"},{"str":"آنزیمی","boundary":[0.5654113932554077,0.6458872619344643,0.6036242106677415,0.6590038858295313],"dir":"rtl"},{"str":"314","boundary":[0.21244793765954587,0.6458872619344643,0.23844538492543327,0.6590038858295313],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................","boundary":[0.23824398763939272,0.6458872619344643,0.5609465269380626,0.6590038858295313],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.6970139056831921,0.6652770537793461,0.7021335483004164,0.678393677674413],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7022537955125621,0.6652770537793461,0.710949482735456,0.678393677674413],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7109196560526668,0.6652770537793461,0.7178724976487975,0.678393677674413],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7177717318285637,0.6652770537793461,0.7264674190514576,0.678393677674413],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7264375923686684,0.6652770537793461,0.7333904339647991,0.678393677674413],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7332896681445653,0.6652770537793461,0.7419853553674592,0.678393677674413],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.742005911594787,0.6652770537793461,0.7489587531909175,0.678393677674413],"dir":"ltr"},{"str":"10","boundary":[0.7488579873706838,0.6652770537793461,0.7661895740964664,0.678393677674413],"dir":"ltr"},{"str":"تعیین","boundary":[0.6593090151820502,0.6652770537793461,0.6924416230014778,0.678393677674413],"dir":"rtl"},{"str":"pH","boundary":[0.6361514174392046,0.6643510597851915,0.6548233239285234,0.6750439596996483],"dir":"ltr"},{"str":"بهینه","boundary":[0.6023682654843477,0.6652770537793461,0.6315516592771732,0.678393677674413],"dir":"rtl"},{"str":"آمیلاز","boundary":[0.5651566572618567,0.6652770537793461,0.5978999059519011,0.678393677674413],"dir":"rtl"},{"str":"بزاق","boundary":[0.5374009136101034,0.6652770537793461,0.5606882521743464,0.678393677674413],"dir":"rtl"},{"str":"314","boundary":[0.2118433427381432,0.6652770537793461,0.23784079000403063,0.678393677674413],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................","boundary":[0.23763939271799003,0.6652770537793461,0.5329199247615208,0.678393677674413],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7198587934972457,0.6845599166250832,0.7250687894666129,0.6976765405201502],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7252284025258632,0.6845599166250832,0.7339240897487571,0.6976765405201502],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7338942630659679,0.6845599166250832,0.7408471046620986,0.6976765405201502],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7407967217519817,0.6845599166250832,0.7494924089748757,0.6976765405201502],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7494625822920864,0.6845599166250832,0.756415423888217,0.6976765405201502],"dir":"ltr"},{"str":"10","boundary":[0.7563146580679833,0.6845599166250832,0.7736462447937659,0.6976765405201502],"dir":"ltr"},{"str":"پایداری","boundary":[0.6736363025661695,0.6845599166250832,0.7155943839849522,0.6976765405201502],"dir":"rtl"},{"str":"دمایی","boundary":[0.6364940212279994,0.6845599166250832,0.6693485153835818,0.6976765405201502],"dir":"rtl"},{"str":"آنزیمها","boundary":[0.5928221147386806,0.6845599166250832,0.632229611715706,0.6976765405201502],"dir":"rtl"},{"str":"315","boundary":[0.2118433427381432,0.6845599166250832,0.2378707510412468,0.6976765405201502],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................","boundary":[0.24167002552734113,0.6845599166250832,0.588589950288862,0.6976765405201502],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.6970139056831921,0.7039497084699649,0.7021335483004164,0.7170663323650319],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7022537955125621,0.7039497084699649,0.710949482735456,0.7170663323650319],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7109196560526668,0.7039497084699649,0.7178724976487975,0.7170663323650319],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7177717318285637,0.7039497084699649,0.7264674190514576,0.7170663323650319],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7264375923686684,0.7039497084699649,0.7333904339647991,0.7170663323650319],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7332896681445653,0.7039497084699649,0.7419853553674592,0.7170663323650319],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.742005911594787,0.7039497084699649,0.7489587531909175,0.7170663323650319],"dir":"ltr"},{"str":"10","boundary":[0.7488579873706838,0.7039497084699649,0.7661895740964664,0.7170663323650319],"dir":"ltr"},{"str":"هیدرولیز","boundary":[0.6431037930678439,0.7039497084699649,0.6924233507994088,0.7170663323650319],"dir":"rtl"},{"str":"سوکروز","boundary":[0.5965112185946526,0.7039497084699649,0.6385680173139285,0.7170663323650319],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5860541448340723,0.7039497084699649,0.5920243181512831,0.7170663323650319],"dir":"rtl"},{"str":"نشاسته","boundary":[0.5409255676474539,0.7039497084699649,0.5815511433561735,0.7170663323650319],"dir":"rtl"},{"str":"توسط","boundary":[0.5034543866720408,0.7039497084699649,0.5364942899368534,0.7170663323650319],"dir":"rtl"},{"str":"آنزیمها","boundary":[0.4593745801424156,0.7039497084699649,0.4989860271395942,0.7170663323650319],"dir":"rtl"},{"str":"316","boundary":[0.2126494693000134,0.7039497084699649,0.2379979846835953,0.7170663323650319],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................","boundary":[0.2378409243584576,0.7039497084699649,0.45494088405212946,0.7170663323650319],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7199837431143356,0.7233395003148465,0.7251937390837028,0.7364561242099135],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7252284025258632,0.7233395003148465,0.7339240897487571,0.7364561242099135],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7338942630659679,0.7233395003148465,0.7408471046620986,0.7364561242099135],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7407967217519817,0.7233395003148465,0.7494924089748757,0.7364561242099135],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7494625822920864,0.7233395003148465,0.756415423888217,0.7364561242099135],"dir":"ltr"},{"str":"10","boundary":[0.7563146580679833,0.7233395003148465,0.7736462447937659,0.7364561242099135],"dir":"ltr"},{"str":"بررسی","boundary":[0.6786745935778583,0.7233395003148465,0.7155153380268253,0.7364561242099135],"dir":"rtl"},{"str":"غیر","boundary":[0.6559015182050248,0.7233395003148465,0.6747947064355769,0.7364561242099135],"dir":"rtl"},{"str":"فعال","boundary":[0.6266794303372295,0.7233395003148465,0.652136101034529,0.7364561242099135],"dir":"rtl"},{"str":"شدن","boundary":[0.5946358995028885,0.7233395003148465,0.6227810022840251,0.7364561242099135],"dir":"rtl"},{"str":"حرارتی","boundary":[0.5505004702404944,0.7233395003148465,0.5909011151417439,0.7364561242099135],"dir":"rtl"},{"str":"برگشت","boundary":[0.5057268574499529,0.7233395003148465,0.5468135160553539,0.7364561242099135],"dir":"rtl"},{"str":"ناپذیر","boundary":[0.4704572081150073,0.7233395003148465,0.5017961843342738,0.7364561242099135],"dir":"rtl"},{"str":"317","boundary":[0.21406019078328628,0.7233395003148465,0.2400576380491737,0.7364561242099135],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................","boundary":[0.2398562407631331,0.7233395003148465,0.4659470309793738,0.7364561242099135],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.6869325540776569,0.742729292159728,0.6921425500470241,0.755845916054795],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.6921772134891844,0.742729292159728,0.7008729007120783,0.755845916054795],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7008430740292892,0.742729292159728,0.7077959156254198,0.755845916054795],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.707695149805186,0.742729292159728,0.7163908370280799,0.755845916054795],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7163610103452909,0.742729292159728,0.7233138519414214,0.755845916054795],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7232130861211876,0.742729292159728,0.7319087733440816,0.755845916054795],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7318789466612925,0.742729292159728,0.738831788257423,0.755845916054795],"dir":"ltr"},{"str":"10","boundary":[0.7387814053473061,0.742729292159728,0.7561129920730888,0.755845916054795],"dir":"ltr"},{"str":"بررسی","boundary":[0.6456234045411796,0.742729292159728,0.6824641489901465,0.755845916054795],"dir":"rtl"},{"str":"غیر","boundary":[0.622850329168346,0.742729292159728,0.6417435173988982,0.755845916054795],"dir":"rtl"},{"str":"فعال","boundary":[0.5936282413005508,0.742729292159728,0.6190849119978503,0.755845916054795],"dir":"rtl"},{"str":"شدن","boundary":[0.5615847104662098,0.742729292159728,0.5897298132473464,0.755845916054795],"dir":"rtl"},{"str":"حرارتی","boundary":[0.517415692597071,0.742729292159728,0.5576494693000134,0.755845916054795],"dir":"rtl"},{"str":"برگشت","boundary":[0.4724741367728066,0.742729292159728,0.5135607953782076,0.755845916054795],"dir":"rtl"},{"str":"ناپذیر","boundary":[0.4370908235926373,0.742729292159728,0.46862891307268556,0.755845916054795],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.41975507187961836,0.742729292159728,0.43260045903002936,0.755845916054795],"dir":"rtl"},{"str":"حلال","boundary":[0.3853431412065027,0.742729292159728,0.4153237941690178,0.755845916054795],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.3573649066236732,0.742729292159728,0.38091186349590217,0.755845916054795],"dir":"rtl"},{"str":"آلی","boundary":[0.3340218997715974,0.742729292159728,0.35310049711137975,0.755845916054795],"dir":"rtl"},{"str":"317","boundary":[0.21325406422141607,0.742729292159728,0.2392814725245197,0.755845916054795],"dir":"ltr"},{"str":"..............................","boundary":[0.2390501142012629,0.742729292159728,0.32958820368131125,0.755845916054795],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7482533252720676,0.7621190840046098,0.7533729678892919,0.7752357078996768],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7534932151014375,0.7621190840046098,0.7621889023243316,0.7752357078996768],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7621590756415423,0.7621190840046098,0.7691119172376729,0.7752357078996768],"dir":"ltr"},{"str":"10","boundary":[0.7690111514174391,0.7621190840046098,0.7863427381432218,0.7752357078996768],"dir":"ltr"},{"str":"واکنش","boundary":[0.704539433024318,0.7621190840046098,0.7433455595861882,0.7752357078996768],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.6763757893322583,0.7621190840046098,0.7001081553137175,0.7752357078996768],"dir":"rtl"},{"str":"اختصاصی","boundary":[0.6171746607550717,0.7621190840046098,0.6719445116216578,0.7752357078996768],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.5880668221682306,0.7621190840046098,0.6127062556675614,0.7752357078996768],"dir":"rtl"},{"str":"شناسایی","boundary":[0.5348530162568855,0.7621190840046098,0.5835363724515994,0.7752357078996768],"dir":"rtl"},{"str":"برخی","boundary":[0.49942133548300405,0.7621190840046098,0.5303846111693752,0.7752357078996768],"dir":"rtl"},{"str":"آنزیمها","boundary":[0.45554547897353215,0.7621190840046098,0.4949529759505576,0.7752357078996768],"dir":"rtl"},{"str":"318","boundary":[0.21406019078328628,0.7621190840046098,0.24008759908638988,0.7752357078996768],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................","boundary":[0.2398562407631331,0.7621190840046098,0.451111782883246,0.7752357078996768],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7199885798737068,0.7815088758494916,0.7251985758430739,0.7946254997445585],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7252284025258632,0.7815088758494916,0.7339240897487571,0.7946254997445585],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7338942630659679,0.7815088758494916,0.7408471046620986,0.7946254997445585],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7407967217519817,0.7815088758494916,0.7494924089748757,0.7946254997445585],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7494625822920864,0.7815088758494916,0.756415423888217,0.7946254997445585],"dir":"ltr"},{"str":"10","boundary":[0.7563146580679833,0.7815088758494916,0.7736462447937659,0.7946254997445585],"dir":"ltr"},{"str":"سنجش","boundary":[0.6727294101840655,0.7815088758494916,0.7153920462179227,0.7946254997445585],"dir":"rtl"},{"str":"پروتئین","boundary":[0.6244303372296116,0.7815088758494916,0.6682610506516188,0.7946254997445585],"dir":"rtl"},{"str":"کیناز","boundary":[0.5916129248958752,0.7815088758494916,0.619999059519011,0.7946254997445585],"dir":"rtl"},{"str":"318","boundary":[0.2144632540642214,0.7815088758494916,0.240490662367325,0.7946254997445585],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................","boundary":[0.24025930404406823,0.7815088758494916,0.587179228805589,0.7946254997445585],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7199176407362622,0.8008986676943731,0.7251276367056294,0.8140152915894401],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7252284025258632,0.8008986676943731,0.7339240897487571,0.8140152915894401],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7338942630659679,0.8008986676943731,0.7408471046620986,0.8140152915894401],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7407967217519817,0.8008986676943731,0.7494924089748757,0.8140152915894401],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7494625822920864,0.8008986676943731,0.756415423888217,0.8140152915894401],"dir":"ltr"},{"str":"10","boundary":[0.7563146580679833,0.8008986676943731,0.7736462447937659,0.8140152915894401],"dir":"ltr"},{"str":"سنجش","boundary":[0.6727310224371892,0.8008986676943731,0.7153936584710464,0.8140152915894401],"dir":"rtl"},{"str":"آلکالین","boundary":[0.6282513771328764,0.8008986676943731,0.6682626629047426,0.8140152915894401],"dir":"rtl"},{"str":"فسفاتاز","boundary":[0.5837531909176407,0.8008986676943731,0.6238200994222759,0.8140152915894401],"dir":"rtl"},{"str":"320","boundary":[0.21285100094048096,0.8008986676943731,0.23887840924358456,0.8140152915894401],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................................","boundary":[0.23864705092032779,0.8008986676943731,0.5793106274351739,0.8140152915894401],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7199611715706031,0.8201458875403954,0.7251711675399704,0.8332625114354624],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7252284025258632,0.8201458875403954,0.7339240897487571,0.8332625114354624],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7338942630659679,0.8201458875403954,0.7408471046620986,0.8332625114354624],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7407967217519817,0.8201458875403954,0.7494924089748757,0.8332625114354624],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7494625822920864,0.8201458875403954,0.756415423888217,0.8332625114354624],"dir":"ltr"},{"str":"10","boundary":[0.7563146580679833,0.8201458875403954,0.7736462447937659,0.8332625114354624],"dir":"ltr"},{"str":"سنجش","boundary":[0.6727745532715302,0.8201458875403954,0.7154371893053875,0.8332625114354624],"dir":"rtl"},{"str":"فعالیت","boundary":[0.6304641945452102,0.8201458875403954,0.6683432755609297,0.8332625114354624],"dir":"rtl"},{"str":"کاسپاز","boundary":[0.5893960768507321,0.8201458875403954,0.6260329168346096,0.8332625114354624],"dir":"rtl"},{"str":"321","boundary":[0.21547091226655918,0.8201458875403954,0.24149832056966278,0.8332625114354624],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................................","boundary":[0.24126696224640598,0.8201458875403954,0.5849263737740157,0.8332625114354624],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.21184,0.52928,0.7864,0.83326],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":13,"image":{"jpeg":"/storage/books/3ebd9f27a17b64f2/pages/d5d58c82dfc6b77a2544a51d8a46f8da.jpg","blurred":"/storage/books/3ebd9f27a17b64f2/pages/3cefb148fb47ea6c52a2cb9c89e06b0b.jpg"},"info":{"width":595.44,"height":841.68,"margin":[0.21184,0.17049,0.2136,0.17173]},"elements":[{"words":[{"str":"14","boundary":[0.7720341260244524,0.17049037620443636,0.7863994357114066,0.18232385210976856],"dir":"ltr"},{"str":"بیوشیمی","boundary":[0.2899719199247615,0.17049037620443636,0.3413409243584576,0.18232385210976856],"dir":"rtl"},{"str":"آزمایشگاهی","boundary":[0.21506784898562406,0.17049037620443636,0.2863639113976176,0.18232385210976856],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.7199885126964932,0.1990072125095047,0.7251081553137175,0.2121238364045717],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7252284025258632,0.1990072125095047,0.7339240897487571,0.2121238364045717],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7338942630659679,0.1990072125095047,0.7408471046620986,0.2121238364045717],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7407967217519817,0.1990072125095047,0.7494924089748757,0.2121238364045717],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7494625822920864,0.1990072125095047,0.756415423888217,0.2121238364045717],"dir":"ltr"},{"str":"10","boundary":[0.7563146580679833,0.1990072125095047,0.7736462447937659,0.2121238364045717],"dir":"ltr"},{"str":"سنجش","boundary":[0.6728164718527475,0.1990072125095047,0.7154791078866047,0.2121238364045717],"dir":"rtl"},{"str":"فعالیت","boundary":[0.6305061131264275,0.1990072125095047,0.668385194142147,0.2121238364045717],"dir":"rtl"},{"str":"تیروزیناز","boundary":[0.5777072417036141,0.1990072125095047,0.6261006314658067,0.2121238364045717],"dir":"rtl"},{"str":"322","boundary":[0.2126494693000134,0.1990072125095047,0.238676877603117,0.2121238364045717],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................","boundary":[0.23844551927986024,0.1990072125095047,0.5732399570065833,0.2121238364045717],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7199885126964932,0.21839700435438644,0.7251081553137175,0.23151362824945343],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7252284025258632,0.21839700435438644,0.7339240897487571,0.23151362824945343],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7338942630659679,0.21839700435438644,0.7408471046620986,0.23151362824945343],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7407967217519817,0.21839700435438644,0.7494924089748757,0.23151362824945343],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7494625822920864,0.21839700435438644,0.756415423888217,0.23151362824945343],"dir":"ltr"},{"str":"10","boundary":[0.7563146580679833,0.21839700435438644,0.7736462447937659,0.23151362824945343],"dir":"ltr"},{"str":"سنجش","boundary":[0.6728164718527475,0.21839700435438644,0.7154791078866047,0.23151362824945343],"dir":"rtl"},{"str":"فعالیت","boundary":[0.6305061131264275,0.21839700435438644,0.668385194142147,0.23151362824945343],"dir":"rtl"},{"str":"پراکسیداز","boundary":[0.5716612924895874,0.21839700435438644,0.625930538761252,0.23151362824945343],"dir":"rtl"},{"str":"323","boundary":[0.2126494693000134,0.21839700435438644,0.238676877603117,0.23151362824945343],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................","boundary":[0.23844551927986024,0.21839700435438644,0.5671940077925567,0.23151362824945343],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7205931076178959,0.23778679619926815,0.7257127502351202,0.25090342009433514],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7258329974472658,0.23778679619926815,0.7338797527878543,0.25090342009433514],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7338942630659679,0.23778679619926815,0.7408471046620986,0.25090342009433514],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7407967217519817,0.23778679619926815,0.7494924089748757,0.25090342009433514],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7494625822920864,0.23778679619926815,0.756415423888217,0.25090342009433514],"dir":"ltr"},{"str":"10","boundary":[0.7563146580679833,0.23778679619926815,0.7736462447937659,0.25090342009433514],"dir":"ltr"},{"str":"سنجش","boundary":[0.6734210667741501,0.23778679619926815,0.7160837028080074,0.25090342009433514],"dir":"rtl"},{"str":"فعالیت","boundary":[0.6311107080478301,0.23778679619926815,0.6689897890635496,0.25090342009433514],"dir":"rtl"},{"str":"کاتالاز","boundary":[0.5924190514577454,0.23778679619926815,0.6267237672981324,0.25090342009433514],"dir":"rtl"},{"str":"324","boundary":[0.2122464060190783,0.23778679619926815,0.2382738143221819,0.25090342009433514],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................","boundary":[0.23804245599892515,0.23778679619926815,0.5879517667607148,0.25090342009433514],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7199885126964932,0.2570340160452903,0.7251081553137175,0.2701506399403573],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7252284025258632,0.2570340160452903,0.7339240897487571,0.2701506399403573],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7338942630659679,0.2570340160452903,0.7408471046620986,0.2701506399403573],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7407967217519817,0.2570340160452903,0.7494924089748757,0.2701506399403573],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7494625822920864,0.2570340160452903,0.756415423888217,0.2701506399403573],"dir":"ltr"},{"str":"10","boundary":[0.7563146580679833,0.2570340160452903,0.7736462447937659,0.2701506399403573],"dir":"ltr"},{"str":"سنجش","boundary":[0.6728164718527475,0.2570340160452903,0.7154791078866047,0.2701506399403573],"dir":"rtl"},{"str":"فعالیت","boundary":[0.6305061131264275,0.2570340160452903,0.668385194142147,0.2701506399403573],"dir":"rtl"},{"str":"کراتین","boundary":[0.5883400510546822,0.2570340160452903,0.6260522638720946,0.2701506399403573],"dir":"rtl"},{"str":"کیناز","boundary":[0.5553372296117157,0.2570340160452903,0.5839087733440816,0.2701506399403573],"dir":"rtl"},{"str":"325","boundary":[0.2144632540642214,0.2570340160452903,0.24046070133010883,0.2701506399403573],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................","boundary":[0.24025930404406823,0.2570340160452903,0.550869944914685,0.2701506399403573],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7199885126964932,0.27642380789017207,0.7251081553137175,0.289540431785239],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.7252284025258632,0.27642380789017207,0.7339240897487571,0.289540431785239],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7338942630659679,0.27642380789017207,0.7408471046620986,0.289540431785239],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7407967217519817,0.27642380789017207,0.7494924089748757,0.289540431785239],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7494625822920864,0.27642380789017207,0.756415423888217,0.289540431785239],"dir":"ltr"},{"str":"10","boundary":[0.7563146580679833,0.27642380789017207,0.7736462447937659,0.289540431785239],"dir":"ltr"},{"str":"سنجش","boundary":[0.6728164718527475,0.27642380789017207,0.7154791078866047,0.289540431785239],"dir":"rtl"},{"str":"فعالیت","boundary":[0.6305061131264275,0.27642380789017207,0.668385194142147,0.289540431785239],"dir":"rtl"},{"str":"اوره","boundary":[0.6055677818084106,0.27642380789017207,0.6259257020018809,0.289540431785239],"dir":"rtl"},{"str":"آز","boundary":[0.5906052666935375,0.27642380789017207,0.601043799543195,0.289540431785239],"dir":"rtl"},{"str":"328","boundary":[0.2136571275023512,0.27642380789017207,0.23965457476823857,0.289540431785239],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................","boundary":[0.23945317748219805,0.27642380789017207,0.5861355636168211,0.289540431785239],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7198523444847507,0.2958492427347686,0.7250623404541179,0.3089658666298356],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.7252284025258632,0.2958492427347686,0.7339240897487571,0.3089658666298356],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7338942630659679,0.2958492427347686,0.7408471046620986,0.3089658666298356],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7407967217519817,0.2958492427347686,0.7494924089748757,0.3089658666298356],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7494625822920864,0.2958492427347686,0.756415423888217,0.3089658666298356],"dir":"ltr"},{"str":"10","boundary":[0.7563146580679833,0.2958492427347686,0.7736462447937659,0.3089658666298356],"dir":"ltr"},{"str":"تعیین","boundary":[0.6821772134891845,0.2958492427347686,0.7154210667741502,0.3089658666298356],"dir":"rtl"},{"str":"فعالیت","boundary":[0.6398668547628644,0.2958492427347686,0.6777459357785838,0.3089658666298356],"dir":"rtl"},{"str":"آلفا","boundary":[0.6171356979712481,0.2958492427347686,0.6353614134085718,0.3089658666298356],"dir":"rtl"},{"str":"آمیلاز","boundary":[0.5799240897487572,0.2958492427347686,0.6126673384388015,0.3089658666298356],"dir":"rtl"},{"str":"329","boundary":[0.21204487437861078,0.2958492427347686,0.23804232164449815,0.3089658666298356],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................","boundary":[0.2378409243584576,0.2958492427347686,0.5754543866720407,0.3089658666298356],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.6970139056831921,0.3152390345796502,0.7021335483004164,0.3283556584747172],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7022537955125621,0.3152390345796502,0.710949482735456,0.3283556584747172],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7109196560526668,0.3152390345796502,0.7178724976487975,0.3283556584747172],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.7177717318285637,0.3152390345796502,0.7264674190514576,0.3283556584747172],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7264375923686684,0.3152390345796502,0.7333904339647991,0.3283556584747172],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7332896681445653,0.3152390345796502,0.7419853553674592,0.3283556584747172],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.742005911594787,0.3152390345796502,0.7489587531909175,0.3283556584747172],"dir":"ltr"},{"str":"10","boundary":[0.7488579873706838,0.3152390345796502,0.7661895740964664,0.3283556584747172],"dir":"ltr"},{"str":"روش","boundary":[0.6645673787451296,0.3152390345796502,0.692582695149805,0.3283556584747172],"dir":"rtl"},{"str":"برندفیلد","boundary":[0.6147890635496439,0.3152390345796502,0.6600659680236463,0.3283556584747172],"dir":"rtl"},{"str":"330","boundary":[0.2136571275023512,0.3152390345796502,0.23968453580545476,0.3283556584747172],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................................","boundary":[0.23945317748219805,0.3152390345796502,0.6103193604729275,0.3283556584747172],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.6968457611178287,0.3346288264245319,0.7020557570871959,0.34774545031959897],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7022537955125621,0.3346288264245319,0.710949482735456,0.34774545031959897],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7109196560526668,0.3346288264245319,0.7178724976487975,0.34774545031959897],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.7177717318285637,0.3346288264245319,0.7264674190514576,0.34774545031959897],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7264375923686684,0.3346288264245319,0.7333904339647991,0.34774545031959897],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7332896681445653,0.3346288264245319,0.7419853553674592,0.34774545031959897],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.742005911594787,0.3346288264245319,0.7489587531909175,0.34774545031959897],"dir":"ltr"},{"str":"10","boundary":[0.7488579873706838,0.3346288264245319,0.7661895740964664,0.34774545031959897],"dir":"ltr"},{"str":"روش","boundary":[0.6644835228935166,0.3346288264245319,0.6923702500911689,0.34774545031959897],"dir":"rtl"},{"str":"سنجش","boundary":[0.6172681714362488,0.3346288264245319,0.6599502176354823,0.34774545031959897],"dir":"rtl"},{"str":"فعالیت","boundary":[0.5749578127099287,0.3346288264245319,0.6128368937256481,0.34774545031959897],"dir":"rtl"},{"str":"آنزیمی","boundary":[0.5320726857449952,0.3346288264245319,0.5704894531774822,0.34774545031959897],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5169618433427381,0.3346288264245319,0.5275872288761987,0.34774545031959897],"dir":"rtl"},{"str":"روش","boundary":[0.484599605118426,0.3346288264245319,0.5124863323160783,0.34774545031959897],"dir":"rtl"},{"str":"سینتیکی","boundary":[0.42854023915087996,0.3346288264245319,0.48006629986039173,0.34774545031959897],"dir":"rtl"},{"str":"330","boundary":[0.21285100094048096,0.3346288264245319,0.23887840924358456,0.34774545031959897],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................","boundary":[0.243080747010614,0.3346288264245319,0.4241057369340319,0.34774545031959897],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7112026064758833,0.3540186182694135,0.7164126024452505,0.3671352421644805],"dir":"ltr"},{"str":"10","boundary":[0.7165625419857584,0.3540186182694135,0.7339240897487571,0.3671352421644805],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7338942630659679,0.3540186182694135,0.7408471046620986,0.3671352421644805],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7407967217519817,0.3540186182694135,0.7494924089748757,0.3671352421644805],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7494625822920864,0.3540186182694135,0.756415423888217,0.3671352421644805],"dir":"ltr"},{"str":"10","boundary":[0.7563146580679833,0.3540186182694135,0.7736462447937659,0.3671352421644805],"dir":"ltr"},{"str":"تعیین","boundary":[0.6735274754803171,0.3540186182694135,0.7067713287652828,0.3671352421644805],"dir":"rtl"},{"str":"فعالیت","boundary":[0.6312171167539969,0.3540186182694135,0.6690961977697164,0.3671352421644805],"dir":"rtl"},{"str":"پروتئاز","boundary":[0.5900006717721349,0.3540186182694135,0.6267487572215504,0.3671352421644805],"dir":"rtl"},{"str":"331","boundary":[0.21345559586188362,0.3540186182694135,0.23948300416498722,0.3671352421644805],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................","boundary":[0.23925164584173048,0.3540186182694135,0.5861379819965067,0.3671352421644805],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.6883481123203009,0.3734084101142952,0.6935581082896681,0.3865250340093623],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.6935879349724573,0.3734084101142952,0.7022836221953512,0.3865250340093623],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7022537955125621,0.3734084101142952,0.7092066371086926,0.3865250340093623],"dir":"ltr"},{"str":"10","boundary":[0.7091058712884589,0.3734084101142952,0.7264674190514576,0.3865250340093623],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7264375923686684,0.3734084101142952,0.7333904339647991,0.3865250340093623],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7332896681445653,0.3734084101142952,0.7419853553674592,0.3865250340093623],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.742005911594787,0.3734084101142952,0.7489587531909175,0.3865250340093623],"dir":"ltr"},{"str":"10","boundary":[0.7488579873706838,0.3734084101142952,0.7661895740964664,0.3865250340093623],"dir":"ltr"},{"str":"سنجش","boundary":[0.641391240091361,0.3734084101142952,0.6840538761252183,0.3865250340093623],"dir":"rtl"},{"str":"فعالیت","boundary":[0.5998913072685744,0.3734084101142952,0.6378445519279858,0.3865250340093623],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.588229074297998,0.3734084101142952,0.595545171972016,0.3865250340093623],"dir":"rtl"},{"str":"سوبسترای","boundary":[0.5268586591428187,0.3734084101142952,0.5840017466075506,0.3865250340093623],"dir":"rtl"},{"str":"سنتزی","boundary":[0.48295378207711936,0.3734084101142952,0.5224128840178263,0.3865250340093623],"dir":"rtl"},{"str":"331","boundary":[0.2118433427381432,0.3734084101142952,0.2378707510412468,0.3865250340093623],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................","boundary":[0.23763939271799003,0.3734084101142952,0.47871033185543455,0.3865250340093623],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.6883763267499663,0.39265562996031744,0.6935863227193335,0.4057722538553845],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.6935879349724573,0.39265562996031744,0.7022836221953512,0.4057722538553845],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7022537955125621,0.39265562996031744,0.7092066371086926,0.4057722538553845],"dir":"ltr"},{"str":"10","boundary":[0.7091058712884589,0.39265562996031744,0.7264674190514576,0.4057722538553845],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7264375923686684,0.39265562996031744,0.7333904339647991,0.4057722538553845],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7332896681445653,0.39265562996031744,0.7419853553674592,0.4057722538553845],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.742005911594787,0.39265562996031744,0.7489587531909175,0.4057722538553845],"dir":"ltr"},{"str":"10","boundary":[0.7488579873706838,0.39265562996031744,0.7661895740964664,0.4057722538553845],"dir":"ltr"},{"str":"سنجش","boundary":[0.6411897084508934,0.39265562996031744,0.6838523444847507,0.4057722538553845],"dir":"rtl"},{"str":"فعالیت","boundary":[0.599322988042456,0.39265562996031744,0.6372762327018675,0.4057722538553845],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5875221683441892,0.39265562996031744,0.5948545829549458,0.4057722538553845],"dir":"rtl"},{"str":"سوبسترای","boundary":[0.5256784898562407,0.39265562996031744,0.5829890096443586,0.4057722538553845],"dir":"rtl"},{"str":"کازئین","boundary":[0.4839614402794572,0.39265562996031744,0.5211685385506425,0.4057722538553845],"dir":"rtl"},{"str":"331","boundary":[0.21244793765954587,0.39265562996031744,0.23847534596264944,0.4057722538553845],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................","boundary":[0.23824398763939272,0.39265562996031744,0.47952774418917093,0.4057722538553845],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7431244121993819,0.4120454218051991,0.7483344081687491,0.42516204570026617],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7484549240897488,0.4120454218051991,0.7571506113126427,0.42516204570026617],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7571207846298534,0.4120454218051991,0.7640736262259841,0.42516204570026617],"dir":"ltr"},{"str":"10","boundary":[0.7639728604057503,0.4120454218051991,0.7813044471315329,0.42516204570026617],"dir":"ltr"},{"str":"سنجش","boundary":[0.695937793900309,0.4120454218051991,0.7386004299341663,0.42516204570026617],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.6678289028982728,0.4120454218051991,0.6915065161897085,0.42516204570026617],"dir":"rtl"},{"str":"عملکردی","boundary":[0.6103529490796721,0.4120454218051991,0.6632976002734047,0.42516204570026617],"dir":"rtl"},{"str":"332","boundary":[0.21244793765954587,0.4120454218051991,0.23847534596264944,0.42516204570026617],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................................","boundary":[0.23824398763939272,0.4120454218051991,0.6058671234717183,0.42516204570026617],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7198990998253392,0.43143521365008075,0.7251090957947064,0.4445518375451478],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7252284025258632,0.43143521365008075,0.7339240897487571,0.4445518375451478],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7338942630659679,0.43143521365008075,0.7408471046620986,0.4445518375451478],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7407967217519817,0.43143521365008075,0.7494924089748757,0.4445518375451478],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7494625822920864,0.43143521365008075,0.756415423888217,0.4445518375451478],"dir":"ltr"},{"str":"10","boundary":[0.7563146580679833,0.43143521365008075,0.7736462447937659,0.4445518375451478],"dir":"ltr"},{"str":"سنجش","boundary":[0.6727124815262663,0.43143521365008075,0.7153751175601235,0.4445518375451478],"dir":"rtl"},{"str":"آپوپتوز","boundary":[0.6299015182050248,0.43143521365008075,0.6682441219938196,0.4445518375451478],"dir":"rtl"},{"str":"332","boundary":[0.2136571275023512,0.43143521365008075,0.23968453580545476,0.4445518375451478],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................................","boundary":[0.23945317748219805,0.43143521365008075,0.625434233507994,0.4445518375451478],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.69301155448072,0.4508250054949624,0.6982215504500873,0.4639416293900295],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.698223162703211,0.4508250054949624,0.706918849926105,0.4639416293900295],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7068890232433158,0.4508250054949624,0.7138418648394464,0.4639416293900295],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7137410990192127,0.4508250054949624,0.7224367862421066,0.4639416293900295],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7224069595593173,0.4508250054949624,0.729359801155448,0.4639416293900295],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7292590353352143,0.4508250054949624,0.7379547225581082,0.4639416293900295],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7379752787854359,0.4508250054949624,0.7449281203815665,0.4639416293900295],"dir":"ltr"},{"str":"10","boundary":[0.7448273545613328,0.4508250054949624,0.7621589412871154,0.4639416293900295],"dir":"ltr"},{"str":"سنجش","boundary":[0.6458249361816472,0.4508250054949624,0.6884875722155044,0.4639416293900295],"dir":"rtl"},{"str":"333","boundary":[0.2122464060190783,0.4508250054949624,0.2382738143221819,0.4639416293900295],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................","boundary":[0.23804245599892515,0.4508250054949624,0.5879517667607148,0.4639416293900295],"dir":"ltr"},{"str":"TUNEL","boundary":[0.5924190514577454,0.44989901150080785,0.6417842267902726,0.4605919114152647],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7198483138519414,0.47021479733984406,0.7250583098213086,0.48333142123491113],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7252284025258632,0.47021479733984406,0.7339240897487571,0.48333142123491113],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7338942630659679,0.47021479733984406,0.7408471046620986,0.48333142123491113],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7407967217519817,0.47021479733984406,0.7494924089748757,0.48333142123491113],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7494625822920864,0.47021479733984406,0.756415423888217,0.48333142123491113],"dir":"ltr"},{"str":"10","boundary":[0.7563146580679833,0.47021479733984406,0.7736462447937659,0.48333142123491113],"dir":"ltr"},{"str":"سنجش","boundary":[0.6731066774150207,0.47021479733984406,0.7154687139994453,0.48333142123491113],"dir":"rtl"},{"str":"میزان","boundary":[0.6374895875319091,0.47021479733984406,0.6690462179228804,0.48333142123491113],"dir":"rtl"},{"str":"تمایز","boundary":[0.6059144162300147,0.47021479733984406,0.633466209861615,0.48333142123491113],"dir":"rtl"},{"str":"سلولی","boundary":[0.5666230014778986,0.47021479733984406,0.601850732231627,0.48333142123491113],"dir":"rtl"},{"str":"334","boundary":[0.2118433427381432,0.47021479733984406,0.2378707510412468,0.48333142123491113],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................","boundary":[0.2374378610775225,0.47021479733984406,0.5331351605535403,0.48333142123491113],"dir":"ltr"},{"str":"XTT","boundary":[0.5371993819696359,0.4692888033456895,0.5665675802767701,0.47998170326014633],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7199587531909175,0.4896283511845357,0.7251687491602847,0.5027449750796027],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7252284025258632,0.4896283511845357,0.7339240897487571,0.5027449750796027],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7338942630659679,0.4896283511845357,0.7408471046620986,0.5027449750796027],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7407967217519817,0.4896283511845357,0.7494924089748757,0.5027449750796027],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7494625822920864,0.4896283511845357,0.756415423888217,0.5027449750796027],"dir":"ltr"},{"str":"10","boundary":[0.7563146580679833,0.4896283511845357,0.7736462447937659,0.5027449750796027],"dir":"ltr"},{"str":"سنجش","boundary":[0.6727721348918446,0.4896283511845357,0.7154347709257018,0.5027449750796027],"dir":"rtl"},{"str":"فعالیت","boundary":[0.6304617761655246,0.4896283511845357,0.668340857181244,0.5027449750796027],"dir":"rtl"},{"str":"کلاژناز","boundary":[0.5893936584710465,0.4896283511845357,0.626030498454924,0.5027449750796027],"dir":"rtl"},{"str":"336","boundary":[0.21305253258094853,0.4896283511845357,0.2384010479645304,0.5027449750796027],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................","boundary":[0.23824398763939272,0.4896283511845357,0.5849263737740158,0.5027449750796027],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7673444847507724,0.5241435841115387,0.7734073626225983,0.5372602080066058],"dir":"ltr"},{"str":"11","boundary":[0.7734448475077254,0.5241435841115387,0.7863427381432218,0.5372602080066058],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7330545558730611,0.5241435841115387,0.7634138116350933,0.5372602080066058],"dir":"rtl"},{"str":"یازدهم","boundary":[0.6855266693537552,0.5241435841115387,0.7290421872900712,0.5372602080066058],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6818990998253391,0.5241435841115387,0.6854500873303774,0.5372602080066058],"dir":"ltr"},{"str":"بیوشیمی","boundary":[0.6212104579625016,0.5241435841115387,0.6780296923283621,0.5372602080066058],"dir":"rtl"},{"str":"ویتامینها","boundary":[0.5553372296117157,0.5241435841115387,0.6172325278975759,0.5372602080066058],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.743049442429128,0.5439482827499762,0.7482594383984951,0.5570649066450433],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7484549240897488,0.5439482827499762,0.7571506113126427,0.5570649066450433],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7571207846298534,0.5439482827499762,0.7640736262259841,0.5570649066450433],"dir":"ltr"},{"str":"11","boundary":[0.7639728604057503,0.5439482827499762,0.7813044471315329,0.5570649066450433],"dir":"ltr"},{"str":"ویتامین","boundary":[0.6953436786242106,0.5439482827499762,0.7385625419857583,0.5570649066450433],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.6792501679430336,0.5439482827499762,0.6909124009136101,0.5570649066450433],"dir":"rtl"},{"str":"بعنوان","boundary":[0.6397765685879349,0.5439482827499762,0.6747817628555233,0.5570649066450433],"dir":"rtl"},{"str":"اجزاء","boundary":[0.607936987773747,0.5439482827499762,0.6354146177616552,0.5570649066450433],"dir":"rtl"},{"str":"واکنش","boundary":[0.5644773612790541,0.5439482827499762,0.6032834878409243,0.5570649066450433],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.5363137175869944,0.5439482827499762,0.5600460835684535,0.5570649066450433],"dir":"rtl"},{"str":"آنزیمی","boundary":[0.4936325406422141,0.5439482827499762,0.5318453580545479,0.5570649066450433],"dir":"rtl"},{"str":"342","boundary":[0.21305253258094853,0.5439482827499762,0.23907994088405213,0.5570649066450433],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................","boundary":[0.23884858256079536,0.5439482827499762,0.4892012629316136,0.5570649066450433],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7195495096063411,0.5633380745948579,0.7247595055757083,0.5764546984899249],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7252284025258632,0.5633380745948579,0.7339240897487571,0.5764546984899249],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7338942630659679,0.5633380745948579,0.7408471046620986,0.5764546984899249],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7407967217519817,0.5633380745948579,0.7494924089748757,0.5764546984899249],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7494625822920864,0.5633380745948579,0.756415423888217,0.5764546984899249],"dir":"ltr"},{"str":"11","boundary":[0.7563146580679833,0.5633380745948579,0.7736462447937659,0.5764546984899249],"dir":"ltr"},{"str":"حذف","boundary":[0.6843217788526128,0.5633380745948579,0.7150626091629716,0.5764546984899249],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.6601444310090013,0.5633380745948579,0.6798905011420123,0.5764546984899249],"dir":"rtl"},{"str":"آپوآنزیم","boundary":[0.6120678489856239,0.5633380745948579,0.6556760714765548,0.5764546984899249],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6016107752250435,0.5633380745948579,0.6075809485422543,0.5764546984899249],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.5774334273814321,0.5633380745948579,0.5971794975144431,0.5764546984899249],"dir":"rtl"},{"str":"کوآنزیم","boundary":[0.531155313717587,0.5633380745948579,0.5730021496708315,0.5764546984899249],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.513819562004568,0.5633380745948579,0.5266649491549791,0.5764546984899249],"dir":"rtl"},{"str":"آسپارتات","boundary":[0.4586603520085986,0.5633380745948579,0.5092955797393524,0.5764546984899249],"dir":"rtl"},{"str":"آمینوترانسفراز","boundary":[0.3765426575305656,0.5633380745948579,0.4542290742979981,0.5764546984899249],"dir":"rtl"},{"str":"342","boundary":[0.2122464060190783,0.5633380745948579,0.2382738143221819,0.5764546984899249],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................","boundary":[0.24247373370952574,0.5633380745948579,0.3723129114604326,0.5764546984899249],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7431260244525055,0.5825852944408801,0.7483360204218727,0.5957019183359472],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7484549240897488,0.5825852944408801,0.7571506113126427,0.5957019183359472],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7571207846298534,0.5825852944408801,0.7640736262259841,0.5957019183359472],"dir":"ltr"},{"str":"11","boundary":[0.7639728604057503,0.5825852944408801,0.7813044471315329,0.5957019183359472],"dir":"ltr"},{"str":"واکنشهای","boundary":[0.676023512024721,0.5825852944408801,0.7386391240091361,0.5957019183359472],"dir":"rtl"},{"str":"اختصاصی","boundary":[0.6166132592196819,0.5825852944408801,0.6715180706704285,0.5957019183359472],"dir":"rtl"},{"str":"شناسایی","boundary":[0.5634801827220206,0.5825852944408801,0.6121090036213203,0.5957019183359472],"dir":"rtl"},{"str":"ویتامین","boundary":[0.5157744189171032,0.5825852944408801,0.558993282278651,0.5957019183359472],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.49968090823592626,0.5825852944408801,0.5113431412065027,0.5957019183359472],"dir":"rtl"},{"str":"343","boundary":[0.21385865914281874,0.5825852944408801,0.23988606744592234,0.5957019183359472],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................","boundary":[0.23965470912266554,0.5825852944408801,0.4960533387075104,0.5957019183359472],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7199523041784226,0.6019750862857618,0.7251623001477898,0.6150917101808288],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7252284025258632,0.6019750862857618,0.7339240897487571,0.6150917101808288],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7338942630659679,0.6019750862857618,0.7408471046620986,0.6150917101808288],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7407967217519817,0.6019750862857618,0.7494924089748757,0.6150917101808288],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7494625822920864,0.6019750862857618,0.756415423888217,0.6150917101808288],"dir":"ltr"},{"str":"11","boundary":[0.7563146580679833,0.6019750862857618,0.7736462447937659,0.6150917101808288],"dir":"ltr"},{"str":"واکنشهای","boundary":[0.6528235063009729,0.6019750862857618,0.7154654037350532,0.6150917101808288],"dir":"rtl"},{"str":"شناسایی","boundary":[0.599813650409781,0.6019750862857618,0.6482930565843417,0.6150917101808288],"dir":"rtl"},{"str":"ویتامین","boundary":[0.5523118366250167,0.6019750862857618,0.5953267499664113,0.6150917101808288],"dir":"rtl"},{"str":"343","boundary":[0.2118433427381432,0.6019750862857618,0.2378707510412468,0.6150917101808288],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................","boundary":[0.23763939271799003,0.6019750862857618,0.530112185946527,0.6150917101808288],"dir":"ltr"},{"str":"B1","boundary":[0.5301457745532715,0.6010490922916073,0.545260647588338,0.6119237715046097],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7199055488378341,0.6213648781306436,0.7251155448072013,0.6344815020257105],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7252284025258632,0.6213648781306436,0.7339240897487571,0.6344815020257105],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7338942630659679,0.6213648781306436,0.7408471046620986,0.6344815020257105],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7407967217519817,0.6213648781306436,0.7494924089748757,0.6344815020257105],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7494625822920864,0.6213648781306436,0.756415423888217,0.6344815020257105],"dir":"ltr"},{"str":"11","boundary":[0.7563146580679833,0.6213648781306436,0.7736462447937659,0.6344815020257105],"dir":"ltr"},{"str":"واکنش","boundary":[0.6766125218325943,0.6213648781306436,0.7154186483944646,0.6344815020257105],"dir":"rtl"},{"str":"دیازو","boundary":[0.6448148595996237,0.6213648781306436,0.6721319004197609,0.6344815020257105],"dir":"rtl"},{"str":"344","boundary":[0.2136571275023512,0.6213648781306436,0.23968453580545476,0.6344815020257105],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................................................","boundary":[0.23945317748219805,0.6213648781306436,0.6403835818890232,0.6344815020257105],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7199884455192798,0.6407546699755251,0.7251080881365041,0.6538712938705921],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7252284025258632,0.6407546699755251,0.7339240897487571,0.6538712938705921],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7338942630659679,0.6407546699755251,0.7408471046620986,0.6538712938705921],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7407967217519817,0.6407546699755251,0.7494924089748757,0.6538712938705921],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7494625822920864,0.6407546699755251,0.756415423888217,0.6538712938705921],"dir":"ltr"},{"str":"11","boundary":[0.7563146580679833,0.6407546699755251,0.7736462447937659,0.6538712938705921],"dir":"ltr"},{"str":"سنجش","boundary":[0.6683521429531102,0.6407546699755251,0.7110147789869675,0.6538712938705921],"dir":"rtl"},{"str":"بیوتین","boundary":[0.6272840252586322,0.6407546699755251,0.6638837378655998,0.6538712938705921],"dir":"rtl"},{"str":"344","boundary":[0.21385865914281874,0.6407546699755251,0.23988606744592234,0.6538712938705921],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................................","boundary":[0.23965470912266554,0.6407546699755251,0.622850329168346,0.6538712938705921],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.6970139056831921,0.6601444618204068,0.7021335483004164,0.6732610857154737],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7022537955125621,0.6601444618204068,0.710949482735456,0.6732610857154737],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7109196560526668,0.6601444618204068,0.7178724976487975,0.6732610857154737],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7177717318285637,0.6601444618204068,0.7264674190514576,0.6732610857154737],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7264375923686684,0.6601444618204068,0.7333904339647991,0.6732610857154737],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7332896681445653,0.6601444618204068,0.7419853553674592,0.6732610857154737],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.742005911594787,0.6601444618204068,0.7489587531909175,0.6732610857154737],"dir":"ltr"},{"str":"11","boundary":[0.7488579873706838,0.6601444618204068,0.7661895740964664,0.6732610857154737],"dir":"ltr"},{"str":"روشهای","boundary":[0.6406818487169151,0.6601444618204068,0.692582695149805,0.6732610857154737],"dir":"rtl"},{"str":"میکروبیولوژیکی","boundary":[0.5490897487572215,0.6601444618204068,0.6362134891844685,0.6732610857154737],"dir":"rtl"},{"str":"345","boundary":[0.21426172242375385,0.6601444618204068,0.24028913072685745,0.6732610857154737],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................","boundary":[0.24005777240360068,0.6601444618204068,0.5446224640601908,0.6732610857154737],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.6970139056831921,0.6795698966650034,0.7021335483004164,0.6926865205600704],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7022537955125621,0.6795698966650034,0.710949482735456,0.6926865205600704],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7109196560526668,0.6795698966650034,0.7178724976487975,0.6926865205600704],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7177717318285637,0.6795698966650034,0.7264674190514576,0.6926865205600704],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7264375923686684,0.6795698966650034,0.7333904339647991,0.6926865205600704],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7332896681445653,0.6795698966650034,0.7419853553674592,0.6926865205600704],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.742005911594787,0.6795698966650034,0.7489587531909175,0.6926865205600704],"dir":"ltr"},{"str":"11","boundary":[0.7488579873706838,0.6795698966650034,0.7661895740964664,0.6926865205600704],"dir":"ltr"},{"str":"سنجش","boundary":[0.6497910788660485,0.6795698966650034,0.6924537148999058,0.6926865205600704],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.6216274351739889,0.6795698966650034,0.645359801155448,0.6926865205600704],"dir":"rtl"},{"str":"زیستی","boundary":[0.579521026467822,0.6795698966650034,0.6171519241473292,0.6926865205600704],"dir":"rtl"},{"str":"345","boundary":[0.21426172242375385,0.6795698966650034,0.24028913072685745,0.6926865205600704],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................","boundary":[0.24005777240360068,0.6795698966650034,0.5750376192395539,0.6926865205600704],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.6970139056831921,0.6988171165110256,0.7021335483004164,0.7119337404060926],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7022537955125621,0.6988171165110256,0.710949482735456,0.7119337404060926],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7109196560526668,0.6988171165110256,0.7178724976487975,0.7119337404060926],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7177717318285637,0.6988171165110256,0.7264674190514576,0.7119337404060926],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7264375923686684,0.6988171165110256,0.7333904339647991,0.7119337404060926],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7332896681445653,0.6988171165110256,0.7419853553674592,0.7119337404060926],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.742005911594787,0.6988171165110256,0.7489587531909175,0.7119337404060926],"dir":"ltr"},{"str":"11","boundary":[0.7488579873706838,0.6988171165110256,0.7661895740964664,0.7119337404060926],"dir":"ltr"},{"str":"روشهای","boundary":[0.6407108692731425,0.6988171165110256,0.692582695149805,0.7119337404060926],"dir":"rtl"},{"str":"فیزیکوشیمیایی","boundary":[0.5513065968023646,0.6988171165110256,0.6362795915625419,0.7119337404060926],"dir":"rtl"},{"str":"346","boundary":[0.21406019078328628,0.6988171165110256,0.23940870616686816,0.7119337404060926],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................","boundary":[0.23925164584173048,0.6988171165110256,0.5468393121053339,0.7119337404060926],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7199523041784226,0.7182069083559073,0.7251623001477898,0.7313235322509742],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7252284025258632,0.7182069083559073,0.7339240897487571,0.7313235322509742],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7338942630659679,0.7182069083559073,0.7408471046620986,0.7313235322509742],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7407967217519817,0.7182069083559073,0.7494924089748757,0.7313235322509742],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7494625822920864,0.7182069083559073,0.756415423888217,0.7313235322509742],"dir":"ltr"},{"str":"11","boundary":[0.7563146580679833,0.7182069083559073,0.7736462447937659,0.7313235322509742],"dir":"ltr"},{"str":"واکنشهای","boundary":[0.6528235063009729,0.7182069083559073,0.7154654037350532,0.7313235322509742],"dir":"rtl"},{"str":"شناسایی","boundary":[0.599813650409781,0.7182069083559073,0.6482930565843417,0.7313235322509742],"dir":"rtl"},{"str":"ویتامین","boundary":[0.5523118366250167,0.7182069083559073,0.5953267499664113,0.7313235322509742],"dir":"rtl"},{"str":"346","boundary":[0.21506784898562406,0.7182069083559073,0.2404163643692059,0.7313235322509742],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.24025930404406823,0.7182069083559073,0.5299106543060593,0.7313235322509742],"dir":"ltr"},{"str":"B2","boundary":[0.5327656858793497,0.7172809143617528,0.5478805589144162,0.7281555935747552],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.719949885798737,0.7375967002007889,0.7251598817681042,0.7507133240958559],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7252284025258632,0.7375967002007889,0.7339240897487571,0.7507133240958559],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7338942630659679,0.7375967002007889,0.7408471046620986,0.7507133240958559],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7407967217519817,0.7375967002007889,0.7494924089748757,0.7507133240958559],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7494625822920864,0.7375967002007889,0.756415423888217,0.7507133240958559],"dir":"ltr"},{"str":"11","boundary":[0.7563146580679833,0.7375967002007889,0.7736462447937659,0.7507133240958559],"dir":"ltr"},{"str":"واکنشهای","boundary":[0.6530435788523635,0.7375967002007889,0.7154629853553675,0.7507133240958559],"dir":"rtl"},{"str":"شناسایی","boundary":[0.5998297729410184,0.7375967002007889,0.6485131291357322,0.7507133240958559],"dir":"rtl"},{"str":"ویتامین","boundary":[0.5525133682654844,0.7375967002007889,0.5953428724976488,0.7507133240958559],"dir":"rtl"},{"str":"347","boundary":[0.2118433427381432,0.7375967002007889,0.23784079000403063,0.7507133240958559],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................","boundary":[0.23763939271799003,0.7375967002007889,0.5301121859465269,0.7507133240958559],"dir":"ltr"},{"str":"B6","boundary":[0.5329672175198172,0.7366707062066343,0.5480820905548838,0.7475453854196369],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7205544807201397,0.7569864920456705,0.7257644766895068,0.7701031159407374],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7258329974472658,0.7569864920456705,0.7338797527878543,0.7701031159407374],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7338942630659679,0.7569864920456705,0.7408471046620986,0.7701031159407374],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7407967217519817,0.7569864920456705,0.7494924089748757,0.7701031159407374],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7494625822920864,0.7569864920456705,0.756415423888217,0.7701031159407374],"dir":"ltr"},{"str":"11","boundary":[0.7563146580679833,0.7569864920456705,0.7736462447937659,0.7701031159407374],"dir":"ltr"},{"str":"واکنشهای","boundary":[0.6536320512425287,0.7569864920456705,0.7160675802767701,0.7701031159407374],"dir":"rtl"},{"str":"شناسایی","boundary":[0.6004182453311836,0.7569864920456705,0.6491016015258974,0.7701031159407374],"dir":"rtl"},{"str":"ویتامین","boundary":[0.5529164315464193,0.7569864920456705,0.595931344887814,0.7701031159407374],"dir":"rtl"},{"str":"347","boundary":[0.2118433427381432,0.7569864920456705,0.23784079000403063,0.7701031159407374],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.23763939271799003,0.7569864920456705,0.5270892113395136,0.7701031159407374],"dir":"ltr"},{"str":"PP","boundary":[0.5315564960365443,0.7560604980515159,0.5484851538358188,0.7667533979659727],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.6975379551256214,0.7763762838905522,0.7027479510949886,0.7894929077856192],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7028583904339647,0.7763762838905522,0.7115540776568586,0.7894929077856192],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7115242509740696,0.7763762838905522,0.7184770925702001,0.7894929077856192],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7183763267499663,0.7763762838905522,0.7264230820905548,0.7894929077856192],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7264375923686684,0.7763762838905522,0.7333904339647991,0.7894929077856192],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7332896681445653,0.7763762838905522,0.7419853553674592,0.7894929077856192],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.742005911594787,0.7763762838905522,0.7489587531909175,0.7894929077856192],"dir":"ltr"},{"str":"11","boundary":[0.7488579873706838,0.7763762838905522,0.7661895740964664,0.7894929077856192],"dir":"ltr"},{"str":"اندازهگیری","boundary":[0.632465806798334,0.7763762838905522,0.6930325137713288,0.7894929077856192],"dir":"rtl"},{"str":"کمی","boundary":[0.601428321913207,0.7763762838905522,0.6280345290877334,0.7894929077856192],"dir":"rtl"},{"str":"ویتامین","boundary":[0.5537225581082896,0.7763762838905522,0.5969414214698373,0.7894929077856192],"dir":"rtl"},{"str":"P","boundary":[0.5408269514980517,0.7754502898963976,0.5492308209055488,0.7861431898108544],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.5233552331049308,0.7763762838905522,0.5362967889291952,0.7894929077856192],"dir":"rtl"},{"str":"انواع","boundary":[0.495006180303641,0.7763762838905522,0.5188497917506382,0.7894929077856192],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.45106422141609565,0.7763762838905522,0.49049845673479625,0.7894929077856192],"dir":"rtl"},{"str":"چای","boundary":[0.42087961843342736,0.7763762838905522,0.446632943705495,0.7894929077856192],"dir":"rtl"},{"str":"348","boundary":[0.21285100094048096,0.7763762838905522,0.23884844820636839,0.7894929077856192],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................","boundary":[0.23864705092032779,0.7763762838905522,0.41644834072282677,0.7894929077856192],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.6976181647185274,0.7957660757354339,0.7021328765282816,0.8088826996305009],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7028583904339647,0.7957660757354339,0.7115540776568586,0.8088826996305009],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7115242509740696,0.7957660757354339,0.7184770925702001,0.8088826996305009],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7183763267499663,0.7957660757354339,0.7264230820905548,0.8088826996305009],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7264375923686684,0.7957660757354339,0.7333904339647991,0.8088826996305009],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7332896681445653,0.7957660757354339,0.7419853553674592,0.8088826996305009],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.742005911594787,0.7957660757354339,0.7489587531909175,0.8088826996305009],"dir":"ltr"},{"str":"11","boundary":[0.7488579873706838,0.7957660757354339,0.7661895740964664,0.8088826996305009],"dir":"ltr"},{"str":"سنجش","boundary":[0.650949482735456,0.7957660757354339,0.6936121187693134,0.8088826996305009],"dir":"rtl"},{"str":"آنزیمی","boundary":[0.608490796721752,0.7957660757354339,0.647074432352546,0.8088826996305009],"dir":"rtl"},{"str":"پیرودسکالفسفات","boundary":[0.5047191992476151,0.7957660757354339,0.604615746338842,0.8088826996305009],"dir":"rtl"},{"str":"349","boundary":[0.2118433427381432,0.7957660757354339,0.2378707510412468,0.8088826996305009],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................","boundary":[0.23763939271799003,0.7957660757354339,0.4609868332661561,0.8088826996305009],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.46481593443503955,0.7957660757354339,0.47002593040440677,0.8088826996305009],"dir":"ltr"},{"str":"PLP","boundary":[0.47005575708719594,0.7948400817412794,0.4961742576917909,0.8055329816557362],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.49625487034797794,0.7957660757354339,0.5014648663173451,0.8088826996305009],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7199885126964932,0.8151558675803156,0.7251081553137175,0.8282724914753825],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7252284025258632,0.8151558675803156,0.7339240897487571,0.8282724914753825],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7338942630659679,0.8151558675803156,0.7408471046620986,0.8282724914753825],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7407967217519817,0.8151558675803156,0.7494924089748757,0.8282724914753825],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7494625822920864,0.8151558675803156,0.756415423888217,0.8282724914753825],"dir":"ltr"},{"str":"11","boundary":[0.7563146580679833,0.8151558675803156,0.7736462447937659,0.8282724914753825],"dir":"ltr"},{"str":"سنجش","boundary":[0.672770522638721,0.8151558675803156,0.7154331586725782,0.8282724914753825],"dir":"rtl"},{"str":"ویتامین","boundary":[0.6250647588338035,0.8151558675803156,0.6682836221953513,0.8282724914753825],"dir":"rtl"},{"str":"B12","boundary":[0.5954420260647588,0.814229873586161,0.62071409377939,0.8249227735006177],"dir":"ltr"},{"str":"سرمی","boundary":[0.5571510143759236,0.8151558675803156,0.5909325540776568,0.8282724914753825],"dir":"rtl"},{"str":"349","boundary":[0.21325406422141607,0.8151558675803156,0.23925151148730345,0.8282724914753825],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................","boundary":[0.2390501142012629,0.8151558675803156,0.5527173182856374,0.8282724914753825],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.21184,0.17049,0.7864,0.82827],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":14,"image":{"jpeg":"/storage/books/3ebd9f27a17b64f2/pages/0c4a20a5d50dba85d61752eb1f0582b9.jpg","blurred":"/storage/books/3ebd9f27a17b64f2/pages/cd13bb4bcf879627de4309f3da2aef41.jpg"},"info":{"width":595.44,"height":841.68,"margin":[0.21184,0.17049,0.21124,0.17173]},"elements":[{"words":[{"str":"فهرست","boundary":[0.742005911594787,0.17049037620443636,0.7862324331586725,0.18232385210976856],"dir":"rtl"},{"str":"مطالب","boundary":[0.7010446056697568,0.17049037620443636,0.7376435577052264,0.18232385210976856],"dir":"rtl"},{"str":"15","boundary":[0.21506784898562406,0.17049037620443636,0.2300018809619777,0.18232385210976856],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7199265081284428,0.1990072125095047,0.7251365040978099,0.2121238364045717],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.7252284025258632,0.1990072125095047,0.7339240897487571,0.2121238364045717],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7338942630659679,0.1990072125095047,0.7408471046620986,0.2121238364045717],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7407967217519817,0.1990072125095047,0.7494924089748757,0.2121238364045717],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7494625822920864,0.1990072125095047,0.756415423888217,0.2121238364045717],"dir":"ltr"},{"str":"11","boundary":[0.7563146580679833,0.1990072125095047,0.7736462447937659,0.2121238364045717],"dir":"ltr"},{"str":"ویتامین","boundary":[0.6724246943436786,0.1990072125095047,0.7156435577052263,0.2121238364045717],"dir":"rtl"},{"str":"350","boundary":[0.2118433427381432,0.1990072125095047,0.2378707510412468,0.2121238364045717],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................................................","boundary":[0.2374378610775225,0.1990072125095047,0.6536486631734514,0.2121238364045717],"dir":"ltr"},{"str":"C","boundary":[0.6579168346097003,0.19808121851535013,0.6679984549240897,0.20877411842980692],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.6968591965605266,0.21839700435438644,0.7020691925298937,0.23151362824945343],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7022537955125621,0.21839700435438644,0.710949482735456,0.23151362824945343],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7109196560526668,0.21839700435438644,0.7178724976487975,0.23151362824945343],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.7177717318285637,0.21839700435438644,0.7264674190514576,0.23151362824945343],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7264375923686684,0.21839700435438644,0.7333904339647991,0.23151362824945343],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7332896681445653,0.21839700435438644,0.7419853553674592,0.23151362824945343],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.742005911594787,0.21839700435438644,0.7489587531909175,0.23151362824945343],"dir":"ltr"},{"str":"11","boundary":[0.7488579873706838,0.21839700435438644,0.7661895740964664,0.23151362824945343],"dir":"ltr"},{"str":"اندازه","boundary":[0.6640603251377132,0.21839700435438644,0.6931510143759235,0.23151362824945343],"dir":"rtl"},{"str":"گیری","boundary":[0.6288325943839849,0.21839700435438644,0.6604263065968022,0.23151362824945343],"dir":"rtl"},{"str":"کمی","boundary":[0.5984255004702405,0.21839700435438644,0.6251985758430739,0.23151362824945343],"dir":"rtl"},{"str":"ویتامین","boundary":[0.5515169958350128,0.21839700435438644,0.5947358591965605,0.23151362824945343],"dir":"rtl"},{"str":"C","boundary":[0.537602445250571,0.21747101036023186,0.5476840655649603,0.22816391027468866],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.5232504366518878,0.21839700435438644,0.5339670831653903,0.23151362824945343],"dir":"rtl"},{"str":"روش","boundary":[0.49161964261722424,0.21839700435438644,0.5191223028348784,0.23151362824945343],"dir":"rtl"},{"str":"تیتراسیون","boundary":[0.4305555555555555,0.21839700435438644,0.48780988848582557,0.23151362824945343],"dir":"rtl"},{"str":"351","boundary":[0.2118433427381432,0.21839700435438644,0.2378707510412468,0.23151362824945343],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................","boundary":[0.23763939271799003,0.21839700435438644,0.4305555555555555,0.23151362824945343],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.6968368937256482,0.23778679619926815,0.7020468896950154,0.25090342009433514],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7022537955125621,0.23778679619926815,0.710949482735456,0.25090342009433514],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7109196560526668,0.23778679619926815,0.7178724976487975,0.25090342009433514],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.7177717318285637,0.23778679619926815,0.7264674190514576,0.25090342009433514],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7264375923686684,0.23778679619926815,0.7333904339647991,0.25090342009433514],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7332896681445653,0.23778679619926815,0.7419853553674592,0.25090342009433514],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.742005911594787,0.23778679619926815,0.7489587531909175,0.25090342009433514],"dir":"ltr"},{"str":"11","boundary":[0.7488579873706838,0.23778679619926815,0.7661895740964664,0.25090342009433514],"dir":"ltr"},{"str":"واکنش","boundary":[0.6535438667204084,0.23778679619926815,0.6923499932822786,0.25090342009433514],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.6256226464326402,0.23778679619926815,0.6491125890098077,0.25090342009433514],"dir":"rtl"},{"str":"شناسایی","boundary":[0.572390299610372,0.23778679619926815,0.621092196716009,0.25090342009433514],"dir":"rtl"},{"str":"ویتامین","boundary":[0.5248699449146849,0.23778679619926815,0.5679590218997715,0.25090342009433514],"dir":"rtl"},{"str":"353","boundary":[0.2118433427381432,0.23778679619926815,0.2378707510412468,0.25090342009433514],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................","boundary":[0.23763939271799003,0.23778679619926815,0.5059283890904205,0.25090342009433514],"dir":"ltr"},{"str":"C","boundary":[0.5103620851807066,0.23686080220511357,0.520443705495096,0.2475537021195704],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.6967651484616417,0.2570340160452903,0.701975144431009,0.2701506399403573],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7022537955125621,0.2570340160452903,0.710949482735456,0.2701506399403573],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7109196560526668,0.2570340160452903,0.7178724976487975,0.2701506399403573],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.7177717318285637,0.2570340160452903,0.7264674190514576,0.2701506399403573],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7264375923686684,0.2570340160452903,0.7333904339647991,0.2701506399403573],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7332896681445653,0.2570340160452903,0.7419853553674592,0.2701506399403573],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.742005911594787,0.2570340160452903,0.7489587531909175,0.2701506399403573],"dir":"ltr"},{"str":"11","boundary":[0.7488579873706838,0.2570340160452903,0.7661895740964664,0.2701506399403573],"dir":"ltr"},{"str":"تعیین","boundary":[0.6591183604533357,0.2570340160452903,0.6922411661964262,0.2701506399403573],"dir":"rtl"},{"str":"مقدار","boundary":[0.624900577724036,0.2570340160452903,0.6546067320446608,0.2701506399403573],"dir":"rtl"},{"str":"آسکوربیک","boundary":[0.561453580545479,0.2570340160452903,0.6203765954588204,0.2701506399403573],"dir":"rtl"},{"str":"اسید","boundary":[0.5302677683729679,0.2570340160452903,0.5568925164584173,0.2701506399403573],"dir":"rtl"},{"str":"ادرار","boundary":[0.5016962246406019,0.2570340160452903,0.5257808679295982,0.2701506399403573],"dir":"rtl"},{"str":"353","boundary":[0.2122464060190783,0.2570340160452903,0.2382738143221819,0.2701506399403573],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................","boundary":[0.23804245599892515,0.2570340160452903,0.4972625285503157,0.2701506399403573],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.696664382641408,0.27642380789017207,0.7018743786107752,0.289540431785239],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7022537955125621,0.27642380789017207,0.710949482735456,0.289540431785239],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7109196560526668,0.27642380789017207,0.7178724976487975,0.289540431785239],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.7177717318285637,0.27642380789017207,0.7264674190514576,0.289540431785239],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7264375923686684,0.27642380789017207,0.7333904339647991,0.289540431785239],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7332896681445653,0.27642380789017207,0.7419853553674592,0.289540431785239],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.742005911594787,0.27642380789017207,0.7489587531909175,0.289540431785239],"dir":"ltr"},{"str":"11","boundary":[0.7488579873706838,0.27642380789017207,0.7661895740964664,0.289540431785239],"dir":"ltr"},{"str":"تعیین","boundary":[0.6592117425769178,0.27642380789017207,0.6923443503963455,0.289540431785239],"dir":"rtl"},{"str":"کمی","boundary":[0.6281742576917909,0.27642380789017207,0.6549844148864703,0.289540431785239],"dir":"rtl"},{"str":"آسکوربیک","boundary":[0.5645603923149267,0.27642380789017207,0.6238542254467284,0.289540431785239],"dir":"rtl"},{"str":"اسید","boundary":[0.533782480182722,0.27642380789017207,0.5604072282681714,0.289540431785239],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5166506784898562,0.27642380789017207,0.5293449434384977,0.289540431785239],"dir":"rtl"},{"str":"منابع","boundary":[0.48387034797796585,0.27642380789017207,0.5123862689775628,0.289540431785239],"dir":"rtl"},{"str":"غذایی","boundary":[0.4462137578933225,0.27642380789017207,0.4794462159155478,0.289540431785239],"dir":"rtl"},{"str":"روزانه","boundary":[0.41080061803036405,0.27642380789017207,0.4418271108040152,0.289540431785239],"dir":"rtl"},{"str":"354","boundary":[0.2118433427381432,0.27642380789017207,0.2378707510412468,0.289540431785239],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................","boundary":[0.23763939271799003,0.27642380789017207,0.4065732903399167,0.289540431785239],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.6969510949885798,0.2958492427347686,0.702161090957947,0.3089658666298356],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7022537955125621,0.2958492427347686,0.710949482735456,0.3089658666298356],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7109196560526668,0.2958492427347686,0.7178724976487975,0.3089658666298356],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.7177717318285637,0.2958492427347686,0.7264674190514576,0.3089658666298356],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7264375923686684,0.2958492427347686,0.7333904339647991,0.3089658666298356],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7332896681445653,0.2958492427347686,0.7419853553674592,0.3089658666298356],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.742005911594787,0.2958492427347686,0.7489587531909175,0.3089658666298356],"dir":"ltr"},{"str":"11","boundary":[0.7488579873706838,0.2958492427347686,0.7661895740964664,0.3089658666298356],"dir":"ltr"},{"str":"واکنش","boundary":[0.65365806798334,0.2958492427347686,0.6924641945452101,0.3089658666298356],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6417918849926104,0.2958492427347686,0.6491896628958297,0.3089658666298356],"dir":"rtl"},{"str":"355","boundary":[0.21325406422141607,0.2958492427347686,0.2392814725245197,0.3089658666298356],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................","boundary":[0.2390501142012629,0.2958492427347686,0.5557067042859062,0.3089658666298356],"dir":"ltr"},{"str":"K3","boundary":[0.5601739889829369,0.29492324874061404,0.5760949885798736,0.3057979279536165],"dir":"ltr"},{"str":"[","boundary":[0.5760949885798736,0.29492324874061404,0.5811282413005507,0.3056161486550708],"dir":"ltr"},{"str":"Fe(CN)6","boundary":[0.5813247346500066,0.29492324874061404,0.6325238479107886,0.3057979279536165],"dir":"ltr"},{"str":"]","boundary":[0.632322316270321,0.29492324874061404,0.6373555689909982,0.3056161486550708],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.6974645976084911,0.3152390345796502,0.7026745935778583,0.3283556584747172],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7028583904339647,0.3152390345796502,0.7109051457745532,0.3283556584747172],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7109196560526668,0.3152390345796502,0.7178724976487975,0.3283556584747172],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.7177717318285637,0.3152390345796502,0.7264674190514576,0.3283556584747172],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7264375923686684,0.3152390345796502,0.7333904339647991,0.3283556584747172],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7332896681445653,0.3152390345796502,0.7419853553674592,0.3283556584747172],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.742005911594787,0.3152390345796502,0.7489587531909175,0.3283556584747172],"dir":"ltr"},{"str":"11","boundary":[0.7488579873706838,0.3152390345796502,0.7661895740964664,0.3283556584747172],"dir":"ltr"},{"str":"اندازه","boundary":[0.6638684670159881,0.3152390345796502,0.6929591562541985,0.3283556584747172],"dir":"rtl"},{"str":"گیری","boundary":[0.6280126148214675,0.3152390345796502,0.6594371893053875,0.3283556584747172],"dir":"rtl"},{"str":"مقدار","boundary":[0.5939692328362219,0.3152390345796502,0.6234980184115738,0.3283556584747172],"dir":"rtl"},{"str":"ویتامین","boundary":[0.5464674190514577,0.3152390345796502,0.5894823323928523,0.3283556584747172],"dir":"rtl"},{"str":"C","boundary":[0.5319595593174795,0.3143130405854956,0.5420411796318688,0.3250059404999524],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.5200146446325405,0.3152390345796502,0.5274495499126696,0.3283556584747172],"dir":"rtl"},{"str":"روش","boundary":[0.4875865914281875,0.3152390345796502,0.5155391336058808,0.3283556584747172],"dir":"rtl"},{"str":"2","boundary":[0.4744894531774821,0.3152390345796502,0.4831851404003761,0.3283556584747172],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.46844343678624206,0.3152390345796502,0.47432325675130993,0.3283556584747172],"dir":"rtl"},{"str":"4","boundary":[0.4553439473330646,0.3152390345796502,0.46403963455595854,0.3283556584747172],"dir":"ltr"},{"str":"دی","boundary":[0.4315668413274217,0.3152390345796502,0.45071960231089614,0.3283556584747172],"dir":"rtl"},{"str":"نیترو","boundary":[0.39978772000537416,0.3152390345796502,0.42709843623991134,0.3283556584747172],"dir":"rtl"},{"str":"فنیل","boundary":[0.36836087599086387,0.3152390345796502,0.3953564422947736,0.3283556584747172],"dir":"rtl"},{"str":"هیدرازین","boundary":[0.3122004568050517,0.3152390345796502,0.3639295982802633,0.3283556584747172],"dir":"rtl"},{"str":"355","boundary":[0.2126494693000134,0.3152390345796502,0.238676877603117,0.3283556584747172],"dir":"ltr"},{"str":".......................","boundary":[0.23844551927986024,0.3152390345796502,0.3077017199765839,0.3283556584747172],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.6969881768104258,0.3346288264245319,0.702198172779793,0.34774545031959897],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7022537955125621,0.3346288264245319,0.710949482735456,0.34774545031959897],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7109196560526668,0.3346288264245319,0.7178724976487975,0.34774545031959897],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.7177717318285637,0.3346288264245319,0.7264674190514576,0.34774545031959897],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7264375923686684,0.3346288264245319,0.7333904339647991,0.34774545031959897],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7332896681445653,0.3346288264245319,0.7419853553674592,0.34774545031959897],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.742005911594787,0.3346288264245319,0.7489587531909175,0.34774545031959897],"dir":"ltr"},{"str":"11","boundary":[0.7488579873706838,0.3346288264245319,0.7661895740964664,0.34774545031959897],"dir":"ltr"},{"str":"روش","boundary":[0.6647640736262259,0.3346288264245319,0.6926015297211185,0.34774545031959897],"dir":"rtl"},{"str":"سنجش","boundary":[0.617807201397286,0.3346288264245319,0.6604698374311433,0.34774545031959897],"dir":"rtl"},{"str":"آسکوربات","boundary":[0.5591373102243719,0.3346288264245319,0.6134250974069595,0.34774545031959897],"dir":"rtl"},{"str":"سایمن","boundary":[0.511571275023512,0.3346288264245319,0.5546915350993794,0.34774545031959897],"dir":"rtl"},{"str":"357","boundary":[0.2118433427381432,0.3346288264245319,0.23784079000403063,0.34774545031959897],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................","boundary":[0.2420730888082762,0.3346288264245319,0.5073197635362084,0.34774545031959897],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7199881768104258,0.3540186182694135,0.7249059519011152,0.3671352421644805],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.7252284025258632,0.3540186182694135,0.7339240897487571,0.3671352421644805],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7338942630659679,0.3540186182694135,0.7408471046620986,0.3671352421644805],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7407967217519817,0.3540186182694135,0.7494924089748757,0.3671352421644805],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7494625822920864,0.3540186182694135,0.756415423888217,0.3671352421644805],"dir":"ltr"},{"str":"11","boundary":[0.7563146580679833,0.3540186182694135,0.7736462447937659,0.3671352421644805],"dir":"ltr"},{"str":"سنجش","boundary":[0.6729696358995029,0.3540186182694135,0.7156322719333602,0.3671352421644805],"dir":"rtl"},{"str":"ویتامین","boundary":[0.6254678221147386,0.3540186182694135,0.6686866854762864,0.3671352421644805],"dir":"rtl"},{"str":"A","boundary":[0.6099523041784226,0.35309262427525895,0.6208652425097406,0.3637855241897157],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.5996741905145774,0.3540186182694135,0.6056443638317882,0.3671352421644805],"dir":"rtl"},{"str":"E","boundary":[0.586776165524654,0.35309262427525895,0.5960466209861613,0.3637855241897157],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.5750639527072416,0.3540186182694135,0.5824988579873706,0.3671352421644805],"dir":"rtl"},{"str":"روش","boundary":[0.5426358995028885,0.3540186182694135,0.5705884416805819,0.3671352421644805],"dir":"rtl"},{"str":"358","boundary":[0.2118433427381432,0.3540186182694135,0.23784079000403063,0.3671352421644805],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................","boundary":[0.2420730888082762,0.3540186182694135,0.4954487437861077,0.3671352421644805],"dir":"ltr"},{"str":"HPLC","boundary":[0.49968090823592626,0.35309262427525895,0.5383598683326615,0.3637855241897157],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7113226521563885,0.3734084101142952,0.7164422947736128,0.3865250340093623],"dir":"ltr"},{"str":"10","boundary":[0.7165625419857584,0.3734084101142952,0.733894128711541,0.3865250340093623],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7338942630659679,0.3734084101142952,0.7408471046620986,0.3865250340093623],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7407967217519817,0.3734084101142952,0.7494924089748757,0.3865250340093623],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7494625822920864,0.3734084101142952,0.756415423888217,0.3865250340093623],"dir":"ltr"},{"str":"11","boundary":[0.7563146580679833,0.3734084101142952,0.7736462447937659,0.3865250340093623],"dir":"ltr"},{"str":"روشی","boundary":[0.6740393658471047,0.3734084101142952,0.7068857987370682,0.3865250340093623],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.6447648797527877,0.3734084101142952,0.6694984549240897,0.3865250340093623],"dir":"rtl"},{"str":"تعیین","boundary":[0.6072751578664516,0.3734084101142952,0.6403336020421873,0.3865250340093623],"dir":"rtl"},{"str":"ویتامین","boundary":[0.5595693940615343,0.3734084101142952,0.6027882574230821,0.3865250340093623],"dir":"rtl"},{"str":"E","boundary":[0.5466713690716108,0.37248241612014066,0.5559418245331182,0.3831753160345975],"dir":"ltr"},{"str":"(توکوفرول","boundary":[0.48511903802230283,0.3734084101142952,0.5426514846164181,0.3865250340093623],"dir":"rtl"},{"str":"تام)","boundary":[0.45988999485177834,0.3734084101142952,0.4806877603117022,0.3865250340093623],"dir":"rtl"},{"str":"سرمی","boundary":[0.4214866317345156,0.3734084101142952,0.4553944255945089,0.3865250340093623],"dir":"rtl"},{"str":"360","boundary":[0.2126494693000134,0.3734084101142952,0.23807228268171438,0.3865250340093623],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................","boundary":[0.24227462044874376,0.3734084101142952,0.4170400376192395,0.3865250340093623],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7647245734246942,0.4079236430412983,0.7707874512965202,0.4210402669363653],"dir":"ltr"},{"str":"12","boundary":[0.7708249361816472,0.4079236430412983,0.7863556361682117,0.4210402669363653],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7304346445469829,0.4079236430412983,0.7607939003090151,0.4210402669363653],"dir":"rtl"},{"str":"دوازدهم","boundary":[0.6742408974875722,0.4079236430412983,0.7264521026467822,0.4210402669363653],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6705281472524519,0.4079236430412983,0.6742363294370549,0.4210402669363653],"dir":"ltr"},{"str":"متابولیسم","boundary":[0.6036325406422142,0.4079236430412983,0.6665685826418809,0.4210402669363653],"dir":"rtl"},{"str":"کربوهیدراتها","boundary":[0.5101694209324197,0.4079236430412983,0.5996932213441685,0.4210402669363653],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.7432151014375923,0.4277283416797357,0.7484250974069595,0.4408449655748028],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7484549240897488,0.4277283416797357,0.7571506113126427,0.4408449655748028],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7571207846298534,0.4277283416797357,0.7640736262259841,0.4408449655748028],"dir":"ltr"},{"str":"12","boundary":[0.7639728604057503,0.4277283416797357,0.7813044471315329,0.4408449655748028],"dir":"ltr"},{"str":"گیلکوژن:","boundary":[0.6878794675260935,0.4277283416797357,0.7387382775762461,0.4408449655748028],"dir":"rtl"},{"str":"ساختار،","boundary":[0.6407866451699583,0.4277283416797357,0.6833678712492837,0.4408449655748028],"dir":"rtl"},{"str":"سنتز،","boundary":[0.6047124815262662,0.4277283416797357,0.6362691119172377,0.4408449655748028],"dir":"rtl"},{"str":"تجزیه","boundary":[0.5676282413005508,0.4277283416797357,0.6003714899905952,0.4408449655748028],"dir":"rtl"},{"str":"364","boundary":[0.2122464060190783,0.4277283416797357,0.23766921940077926,0.4408449655748028],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................","boundary":[0.2374378610775225,0.4277283416797357,0.5631633749832056,0.4408449655748028],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.719701061399973,0.44697556152575796,0.7249110573693403,0.46009218542082503],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7252284025258632,0.44697556152575796,0.7339240897487571,0.46009218542082503],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7338942630659679,0.44697556152575796,0.7408471046620986,0.46009218542082503],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7407967217519817,0.44697556152575796,0.7494924089748757,0.46009218542082503],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7494625822920864,0.44697556152575796,0.756415423888217,0.46009218542082503],"dir":"ltr"},{"str":"12","boundary":[0.7563146580679833,0.44697556152575796,0.7736462447937659,0.46009218542082503],"dir":"ltr"},{"str":"جداسازی","boundary":[0.6627804648663173,0.44697556152575796,0.7154181109767567,0.46009218542082503],"dir":"rtl"},{"str":"گلیکوژن","boundary":[0.6110142415692597,0.44697556152575796,0.6585531371758699,0.46009218542082503],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5981468493886873,0.44697556152575796,0.6067312911460432,0.46009218542082503],"dir":"rtl"},{"str":"کبد","boundary":[0.5725789332258499,0.44697556152575796,0.59391952169824,0.46009218542082503],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.5486055354023915,0.44697556152575796,0.5683516055354024,0.46009218542082503],"dir":"rtl"},{"str":"حیوان","boundary":[0.509354426978369,0.44697556152575796,0.5443225849791751,0.46009218542082503],"dir":"rtl"},{"str":"364","boundary":[0.2118433427381432,0.44697556152575796,0.23726615611984414,0.46009218542082503],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................","boundary":[0.23683326615611983,0.44697556152575796,0.5051029154910653,0.46009218542082503],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7198595996238075,0.4663653533706396,0.7250695955931747,0.4794819772657067],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7252284025258632,0.4663653533706396,0.7339240897487571,0.4794819772657067],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7338942630659679,0.4663653533706396,0.7408471046620986,0.4794819772657067],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7407967217519817,0.4663653533706396,0.7494924089748757,0.4794819772657067],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7494625822920864,0.4663653533706396,0.756415423888217,0.4794819772657067],"dir":"ltr"},{"str":"12","boundary":[0.7563146580679833,0.4663653533706396,0.7736462447937659,0.4794819772657067],"dir":"ltr"},{"str":"فسفورولیز","boundary":[0.6592864436383178,0.4663653533706396,0.7154283219132069,0.4794819772657067],"dir":"rtl"},{"str":"گلیکوژن","boundary":[0.6071308612118769,0.4663653533706396,0.6548551659277173,0.4794819772657067],"dir":"rtl"},{"str":"366","boundary":[0.21345559586188362,0.4663653533706396,0.23784213354830036,0.4794819772657067],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................................","boundary":[0.2378409243584576,0.4663653533706396,0.602694746741905,0.4794819772657067],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7483714899905951,0.48577890721533123,0.7535814859599623,0.49889553111039825],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7536947467419051,0.48577890721533123,0.762390433964799,0.49889553111039825],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7623606072820098,0.48577890721533123,0.7693134488781405,0.49889553111039825],"dir":"ltr"},{"str":"12","boundary":[0.7692126830579067,0.48577890721533123,0.7865442697836893,0.49889553111039825],"dir":"ltr"},{"str":"نشاسته","boundary":[0.7030575036947466,0.48577890721533123,0.743870518825406,0.49889553111039825],"dir":"rtl"},{"str":"368","boundary":[0.2118433427381432,0.48577890721533123,0.2372806663979578,0.49889553111039825],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................................................................","boundary":[0.23703479779658734,0.48577890721533123,0.698626225984146,0.49889553111039825],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7203126427515786,0.5051686990602129,0.7255226387209458,0.51828532295528],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7256314658067983,0.5051686990602129,0.7343271530296922,0.51828532295528],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7342973263469031,0.5051686990602129,0.7412501679430337,0.51828532295528],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7411997850329167,0.5051686990602129,0.7498954722558107,0.51828532295528],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7498656455730216,0.5051686990602129,0.7568184871691521,0.51828532295528],"dir":"ltr"},{"str":"12","boundary":[0.7567177213489183,0.5051686990602129,0.774049308074701,0.51828532295528],"dir":"ltr"},{"str":"تأثیر","boundary":[0.6913331989789063,0.5051686990602129,0.7165859196560526,0.51828532295528],"dir":"rtl"},{"str":"بزاق،","boundary":[0.6605367459357785,0.5051686990602129,0.687342757619662,0.51828532295528],"dir":"rtl"},{"str":"عصاره","boundary":[0.6230666397957811,0.5051686990602129,0.6566627703882841,0.51828532295528],"dir":"rtl"},{"str":"معدی","boundary":[0.5862258497917505,0.5051686990602129,0.6193955394330242,0.51828532295528],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5765660352008598,0.5051686990602129,0.5825362085180706,0.51828532295528],"dir":"rtl"},{"str":"عصاره","boundary":[0.5392988042455998,0.5051686990602129,0.5722173715406988,0.51828532295528],"dir":"rtl"},{"str":"پانکراس","boundary":[0.4905732903399166,0.5051686990602129,0.535664785704689,0.51828532295528],"dir":"rtl"},{"str":"روی","boundary":[0.4630029557973934,0.5051686990602129,0.4864451565229073,0.51828532295528],"dir":"rtl"},{"str":"نشاسته","boundary":[0.4186716377804648,0.5051686990602129,0.4586127260513233,0.51828532295528],"dir":"rtl"},{"str":"368","boundary":[0.2118433427381432,0.5051686990602129,0.2372806663979578,0.51828532295528],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................","boundary":[0.23703479779658734,0.5051686990602129,0.4150376192395539,0.51828532295528],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7480780599220742,0.5245584909050945,0.7532888620180033,0.5376751148001616],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7534932151014375,0.5245584909050945,0.7621889023243316,0.5376751148001616],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7621590756415423,0.5245584909050945,0.7691119172376729,0.5376751148001616],"dir":"ltr"},{"str":"12","boundary":[0.7690111514174391,0.5245584909050945,0.7863427381432218,0.5376751148001616],"dir":"ltr"},{"str":"دی","boundary":[0.7245856994116544,0.5245584909050945,0.7436038611782881,0.5376751148001616],"dir":"rtl"},{"str":"ساکارید","boundary":[0.6762231627032109,0.5245584909050945,0.7200544430190683,0.5376751148001616],"dir":"rtl"},{"str":"لاکتوز","boundary":[0.6377459357785837,0.5245584909050945,0.6719950288862017,0.5376751148001616],"dir":"rtl"},{"str":"368","boundary":[0.2118433427381432,0.5245584909050945,0.2372806663979578,0.5376751148001616],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................................","boundary":[0.23723632943705492,0.5245584909050945,0.6332154829662555,0.5376751148001616],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.720229611715706,0.5439482827499762,0.7254396076850732,0.5570649066450433],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7256314658067983,0.5439482827499762,0.7343271530296922,0.5570649066450433],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7342973263469031,0.5439482827499762,0.7412501679430337,0.5570649066450433],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7411997850329167,0.5439482827499762,0.7498954722558107,0.5570649066450433],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7498656455730216,0.5439482827499762,0.7568184871691521,0.5570649066450433],"dir":"ltr"},{"str":"12","boundary":[0.7567177213489183,0.5439482827499762,0.774049308074701,0.5570649066450433],"dir":"ltr"},{"str":"استخراج","boundary":[0.6681296520220341,0.5439482827499762,0.7154831385194141,0.5570649066450433],"dir":"rtl"},{"str":"لاکتوز","boundary":[0.6298711142902017,0.5439482827499762,0.6641062743517397,0.5570649066450433],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6167848453504853,0.5439482827499762,0.625354778192195,0.5570649066450433],"dir":"rtl"},{"str":"شیر","boundary":[0.5902022034126024,0.5439482827499762,0.6122685092524784,0.5570649066450433],"dir":"rtl"},{"str":"369","boundary":[0.2118433427381432,0.5439482827499762,0.2372806663979578,0.5570649066450433],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................................","boundary":[0.24167002552734113,0.5439482827499762,0.5857685073223161,0.5570649066450433],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7483626225984145,0.5633380745948579,0.7535726185677817,0.5764546984899249],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7536947467419051,0.5633380745948579,0.762390433964799,0.5764546984899249],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7623606072820098,0.5633380745948579,0.7693134488781405,0.5764546984899249],"dir":"ltr"},{"str":"12","boundary":[0.7692126830579067,0.5633380745948579,0.7865442697836893,0.5764546984899249],"dir":"ltr"},{"str":"اسید","boundary":[0.7171768104259034,0.5633380745948579,0.7438015585113528,0.5764546984899249],"dir":"rtl"},{"str":"لاکتیک","boundary":[0.6700087330377535,0.5633380745948579,0.7127455327153029,0.5764546984899249],"dir":"rtl"},{"str":"369","boundary":[0.21285100094048096,0.5633380745948579,0.23808679295982801,0.5764546984899249],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................................................","boundary":[0.2378409243584576,0.5633380745948579,0.6659539164315463,0.5764546984899249],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7202779793094183,0.5825852944408801,0.7254879752787854,0.5957019183359472],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7256314658067983,0.5825852944408801,0.7343271530296922,0.5957019183359472],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7342973263469031,0.5825852944408801,0.7412501679430337,0.5957019183359472],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7411997850329167,0.5825852944408801,0.7498954722558107,0.5957019183359472],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7498656455730216,0.5825852944408801,0.7568184871691521,0.5957019183359472],"dir":"ltr"},{"str":"12","boundary":[0.7567177213489183,0.5825852944408801,0.774049308074701,0.5957019183359472],"dir":"ltr"},{"str":"تعیین","boundary":[0.682788257423082,0.5825852944408801,0.7158467015988176,0.5957019183359472],"dir":"rtl"},{"str":"مقدار","boundary":[0.6487842267902727,0.5825852944408801,0.6783342594139029,0.5957019183359472],"dir":"rtl"},{"str":"اسیدلاکتیک","boundary":[0.5752695149805186,0.5825852944408801,0.6446310627435174,0.5957019183359472],"dir":"rtl"},{"str":"عضلات","boundary":[0.5305488378342066,0.5825852944408801,0.5708370032918532,0.5957019183359472],"dir":"rtl"},{"str":"369","boundary":[0.2118433427381432,0.5825852944408801,0.23667728066639793,0.5957019183359472],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.23663173451565228,0.5825852944408801,0.526484616418111,0.5957019183359472],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7175105468225178,0.6019750862857618,0.7227205427918849,0.6150917101808288],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7228100228402525,0.6019750862857618,0.7315057100631465,0.6150917101808288],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7314758833803573,0.6019750862857618,0.7384287249764879,0.6150917101808288],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7383783420663711,0.6019750862857618,0.747074029289265,0.6150917101808288],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7470442026064757,0.6019750862857618,0.7539970442026064,0.6150917101808288],"dir":"ltr"},{"str":"12","boundary":[0.7538962783823726,0.6019750862857618,0.7712278651081552,0.6150917101808288],"dir":"ltr"},{"str":"اندازهگیری","boundary":[0.6520573693403197,0.6019750862857618,0.7130051054682252,0.6150917101808288],"dir":"rtl"},{"str":"لاکتات","boundary":[0.610154910654306,0.6019750862857618,0.6484233507994087,0.6150917101808288],"dir":"rtl"},{"str":"خون","boundary":[0.5791359666801021,0.6019750862857618,0.6056123874781675,0.6150917101808288],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5644330243181512,0.6019750862857618,0.5747715896286227,0.6150917101808288],"dir":"rtl"},{"str":"روش","boundary":[0.5322089211339514,0.6019750862857618,0.5600463772288439,0.6150917101808288],"dir":"rtl"},{"str":"اسپکتروسکوپی","boundary":[0.44345358054547895,0.6019750862857618,0.528055757087196,0.6150917101808288],"dir":"rtl"},{"str":"370","boundary":[0.2118433427381432,0.6019750862857618,0.23746768776031169,0.6150917101808288],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................","boundary":[0.23723632943705492,0.6019750862857618,0.4398260110170629,0.6150917101808288],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7482529893860002,0.6213648781306436,0.7531707644766895,0.6344815020257105],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7534932151014375,0.6213648781306436,0.7621889023243316,0.6344815020257105],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7621590756415423,0.6213648781306436,0.7691119172376729,0.6344815020257105],"dir":"ltr"},{"str":"12","boundary":[0.7690111514174391,0.6213648781306436,0.7863427381432218,0.6344815020257105],"dir":"ltr"},{"str":"پیروات","boundary":[0.7056798334005104,0.6213648781306436,0.7438370280800752,0.6344815020257105],"dir":"rtl"},{"str":"372","boundary":[0.2118433427381432,0.6213648781306436,0.23746768776031169,0.6344815020257105],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................................................................","boundary":[0.23723632943705492,0.6213648781306436,0.701850732231627,0.6344815020257105],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.720334408168749,0.6407546699755251,0.7255444041381163,0.6538712938705921],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7256314658067983,0.6407546699755251,0.7343271530296922,0.6538712938705921],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7342973263469031,0.6407546699755251,0.7412501679430337,0.6538712938705921],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7411997850329167,0.6407546699755251,0.7498954722558107,0.6538712938705921],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7498656455730216,0.6407546699755251,0.7568184871691521,0.6538712938705921],"dir":"ltr"},{"str":"12","boundary":[0.7567177213489183,0.6407546699755251,0.774049308074701,0.6538712938705921],"dir":"ltr"},{"str":"تعیین","boundary":[0.6830584383789032,0.6407546699755251,0.7161070804783016,0.6538712938705921],"dir":"rtl"},{"str":"مقدار","boundary":[0.6488406556496036,0.6407546699755251,0.6785468099702284,0.6538712938705921],"dir":"rtl"},{"str":"پیروات","boundary":[0.6065262662904741,0.6407546699755251,0.6446834609700389,0.6538712938705921],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5897717318285637,0.6407546699755251,0.6027132876528281,0.6538712938705921],"dir":"rtl"},{"str":"ادرار","boundary":[0.5611816471852746,0.6407546699755251,0.5853017548612799,0.6538712938705921],"dir":"rtl"},{"str":"372","boundary":[0.2118433427381432,0.6407546699755251,0.23746768776031169,0.6538712938705921],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................","boundary":[0.23723632943705492,0.6407546699755251,0.5571502082493617,0.6538712938705921],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7511614940212279,0.6601444618204068,0.7563714899905951,0.6732610857154737],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7565161897084508,0.6601444618204068,0.7645629450490392,0.6732610857154737],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7645774553271529,0.6601444618204068,0.7715302969232836,0.6732610857154737],"dir":"ltr"},{"str":"12","boundary":[0.7714295311030497,0.6601444618204068,0.7887611178288324,0.6732610857154737],"dir":"ltr"},{"str":"اندازهگیری","boundary":[0.6862908773344081,0.6601444618204068,0.7470639527072416,0.6732610857154737],"dir":"rtl"},{"str":"غلظت","boundary":[0.6484117963186887,0.6601444618204068,0.6820317135432539,0.6732610857154737],"dir":"rtl"},{"str":"گلوکز","boundary":[0.6125722155045008,0.6601444618204068,0.6445738277576246,0.6732610857154737],"dir":"rtl"},{"str":"372","boundary":[0.2118433427381432,0.6601444618204068,0.23746768776031169,0.6732610857154737],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................................","boundary":[0.23723632943705492,0.6601444618204068,0.6085415826951498,0.6732610857154737],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7205746338841864,0.6795698966650034,0.7257846298535536,0.6926865205600704],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7258329974472658,0.6795698966650034,0.7345286846701597,0.6926865205600704],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7345492408974875,0.6795698966650034,0.741502082493618,0.6926865205600704],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7414013166733843,0.6795698966650034,0.7494480720139728,0.6926865205600704],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7494625822920864,0.6795698966650034,0.756415423888217,0.6926865205600704],"dir":"ltr"},{"str":"12","boundary":[0.7563146580679833,0.6795698966650034,0.7736462447937659,0.6926865205600704],"dir":"ltr"},{"str":"روشهای","boundary":[0.6643368265484347,0.6795698966650034,0.7160991228575266,0.6926865205600704],"dir":"rtl"},{"str":"شیمیایی","boundary":[0.611161494021228,0.6795698966650034,0.6598910514234422,0.6926865205600704],"dir":"rtl"},{"str":"373","boundary":[0.2118433427381432,0.6795698966650034,0.2378707510412468,0.6926865205600704],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................................","boundary":[0.2378409243584576,0.6795698966650034,0.6067277979309418,0.6926865205600704],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.6975839043396479,0.6988171165110256,0.702793900309015,0.7119337404060926],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7028583904339647,0.6988171165110256,0.7115540776568586,0.7119337404060926],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7115242509740696,0.6988171165110256,0.7184770925702001,0.7119337404060926],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7183763267499663,0.6988171165110256,0.7270720139728603,0.7119337404060926],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7270421872900712,0.6988171165110256,0.7339950288862017,0.7119337404060926],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7338942630659679,0.6988171165110256,0.7419410184065565,0.7119337404060926],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.742005911594787,0.6988171165110256,0.7489587531909175,0.7119337404060926],"dir":"ltr"},{"str":"12","boundary":[0.7488579873706838,0.6988171165110256,0.7661895740964664,0.7119337404060926],"dir":"ltr"},{"str":"روش","boundary":[0.6649704420260647,0.6988171165110256,0.693027607915395,0.7119337404060926],"dir":"rtl"},{"str":"ارتو","boundary":[0.6410937793900309,0.6988171165110256,0.6605431949482734,0.7119337404060926],"dir":"rtl"},{"str":"تولوئیدین","boundary":[0.5827455327153029,0.6988171165110256,0.6366625016794303,0.7119337404060926],"dir":"rtl"},{"str":"373","boundary":[0.2118433427381432,0.6988171165110256,0.23766921940077926,0.7119337404060926],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................................","boundary":[0.2374378610775225,0.6988171165110256,0.5785133682654844,0.7119337404060926],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7205746338841864,0.7182069083559073,0.7257846298535536,0.7313235322509742],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7258329974472658,0.7182069083559073,0.7345286846701597,0.7313235322509742],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7345492408974875,0.7182069083559073,0.741502082493618,0.7313235322509742],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7414013166733843,0.7182069083559073,0.7494480720139728,0.7313235322509742],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7494625822920864,0.7182069083559073,0.756415423888217,0.7313235322509742],"dir":"ltr"},{"str":"12","boundary":[0.7563146580679833,0.7182069083559073,0.7736462447937659,0.7313235322509742],"dir":"ltr"},{"str":"روشهای","boundary":[0.6643198978906354,0.7182069083559073,0.7160991228575266,0.7313235322509742],"dir":"rtl"},{"str":"آنزیمی","boundary":[0.6218426709660082,0.7182069083559073,0.6602594383984952,0.7313235322509742],"dir":"rtl"},{"str":"374","boundary":[0.2118433427381432,0.7182069083559073,0.23746768776031169,0.7313235322509742],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................................","boundary":[0.23723632943705492,0.7182069083559073,0.6173753862689775,0.7313235322509742],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.6973342738143221,0.7375967002007889,0.7025442697836893,0.7507133240958559],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7028583904339647,0.7375967002007889,0.7115540776568586,0.7507133240958559],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7115242509740696,0.7375967002007889,0.7184770925702001,0.7507133240958559],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7183763267499663,0.7375967002007889,0.7270720139728603,0.7507133240958559],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7270421872900712,0.7375967002007889,0.7339950288862017,0.7507133240958559],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7338942630659679,0.7375967002007889,0.7419410184065565,0.7507133240958559],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.742005911594787,0.7375967002007889,0.7489587531909175,0.7507133240958559],"dir":"ltr"},{"str":"12","boundary":[0.7488579873706838,0.7375967002007889,0.7661895740964664,0.7507133240958559],"dir":"ltr"},{"str":"استفاده","boundary":[0.6514269783689371,0.7375967002007889,0.6927732097272604,0.7507133240958559],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6385595861883648,0.7375967002007889,0.6471440279457208,0.7507133240958559],"dir":"rtl"},{"str":"آنزیم","boundary":[0.606372564826011,0.7375967002007889,0.6342951766760715,0.7507133240958559],"dir":"rtl"},{"str":"گلوکز","boundary":[0.5701436248824399,0.7375967002007889,0.6021452371355637,0.7507133240958559],"dir":"rtl"},{"str":"اکسیداز","boundary":[0.5222524519682924,0.7375967002007889,0.5656381835281473,0.7507133240958559],"dir":"rtl"},{"str":"375","boundary":[0.2118433427381432,0.7375967002007889,0.23723552331049308,0.7507133240958559],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................","boundary":[0.23723632943705492,0.7375967002007889,0.5182218191589413,0.7507133240958559],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.6975250571006314,0.7569864920456705,0.7027350530699986,0.7701031159407374],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7028583904339647,0.7569864920456705,0.7115540776568586,0.7701031159407374],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7115242509740696,0.7569864920456705,0.7184770925702001,0.7701031159407374],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7183763267499663,0.7569864920456705,0.7270720139728603,0.7701031159407374],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7270421872900712,0.7569864920456705,0.7339950288862017,0.7701031159407374],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7338942630659679,0.7569864920456705,0.7419410184065565,0.7701031159407374],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.742005911594787,0.7569864920456705,0.7489587531909175,0.7701031159407374],"dir":"ltr"},{"str":"12","boundary":[0.7488579873706838,0.7569864920456705,0.7661895740964664,0.7701031159407374],"dir":"ltr"},{"str":"استفاده","boundary":[0.6514323525460163,0.7569864920456705,0.6927785839043396,0.7701031159407374],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6387689103855971,0.7569864920456705,0.647353352142953,0.7701031159407374],"dir":"rtl"},{"str":"گلوکز","boundary":[0.6022941018406556,0.7569864920456705,0.6344255004702404,0.7701031159407374],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.5829470643557705,0.7569864920456705,0.5898999059519011,0.7701031159407374],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.5897991401316672,0.7569864920456705,0.5978458954722558,0.7701031159407374],"dir":"ltr"},{"str":"فسفات","boundary":[0.5399058175466881,0.7569864920456705,0.5784709122665591,0.7701031159407374],"dir":"rtl"},{"str":"دهیدروژناز","boundary":[0.47569864302028747,0.7569864920456705,0.5354251961338546,0.7701031159407374],"dir":"rtl"},{"str":"377","boundary":[0.2118433427381432,0.7569864920456705,0.23723552331049308,0.7701031159407374],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................","boundary":[0.23723632943705492,0.7569864920456705,0.47569864302028747,0.7701031159407374],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.6974202606475883,0.7763762838905522,0.7026302566169554,0.7894929077856192],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7028583904339647,0.7763762838905522,0.7115540776568586,0.7894929077856192],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7115242509740696,0.7763762838905522,0.7184770925702001,0.7894929077856192],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7183763267499663,0.7763762838905522,0.7270720139728603,0.7894929077856192],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7270421872900712,0.7763762838905522,0.7339950288862017,0.7894929077856192],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7338942630659679,0.7763762838905522,0.7419410184065565,0.7894929077856192],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.742005911594787,0.7763762838905522,0.7489587531909175,0.7894929077856192],"dir":"ltr"},{"str":"12","boundary":[0.7488579873706838,0.7763762838905522,0.7661895740964664,0.7894929077856192],"dir":"ltr"},{"str":"استفاده","boundary":[0.6515129652022034,0.7763762838905522,0.6928591965605266,0.7894929077856192],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6384416230014779,0.7763762838905522,0.6470260647588337,0.7894929077856192],"dir":"rtl"},{"str":"گلوکز","boundary":[0.6020087330377536,0.7763762838905522,0.6340103452908773,0.7894929077856192],"dir":"rtl"},{"str":"دهیدروژناز","boundary":[0.5380055085315061,0.7763762838905522,0.5975281116249203,0.7894929077856192],"dir":"rtl"},{"str":"379","boundary":[0.21244793765954587,0.7763762838905522,0.23844538492543327,0.7894929077856192],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................","boundary":[0.23824398763939272,0.7763762838905522,0.5335358054547896,0.7894929077856192],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.6974976487975277,0.7957660757354339,0.702707644766895,0.8088826996305009],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7028583904339647,0.7957660757354339,0.7115540776568586,0.8088826996305009],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7115242509740696,0.7957660757354339,0.7184770925702001,0.8088826996305009],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7183763267499663,0.7957660757354339,0.7270720139728603,0.8088826996305009],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7270421872900712,0.7957660757354339,0.7339950288862017,0.8088826996305009],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7338942630659679,0.7957660757354339,0.7419410184065565,0.8088826996305009],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.742005911594787,0.7957660757354339,0.7489587531909175,0.8088826996305009],"dir":"ltr"},{"str":"12","boundary":[0.7488579873706838,0.7957660757354339,0.7661895740964664,0.8088826996305009],"dir":"ltr"},{"str":"استفاده","boundary":[0.6515903533521429,0.7957660757354339,0.6929365847104662,0.8088826996305009],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6385190111514174,0.7957660757354339,0.6471034529087734,0.8088826996305009],"dir":"rtl"},{"str":"هگزوکیناز","boundary":[0.5777048233239285,0.7957660757354339,0.6340291078486516,0.8088826996305009],"dir":"rtl"},{"str":"380","boundary":[0.2126494693000134,0.7957660757354339,0.238676877603117,0.8088826996305009],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................","boundary":[0.23844551927986024,0.7957660757354339,0.5732399570065831,0.8088826996305009],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7432151014375923,0.8151558675803156,0.7484250974069595,0.8282724914753825],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7484549240897488,0.8151558675803156,0.7571506113126427,0.8282724914753825],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7571207846298534,0.8151558675803156,0.7640736262259841,0.8282724914753825],"dir":"ltr"},{"str":"12","boundary":[0.7639728604057503,0.8151558675803156,0.7813044471315329,0.8282724914753825],"dir":"ltr"},{"str":"تعیین","boundary":[0.7055597205427919,0.8151558675803156,0.7386923283622195,0.8282724914753825],"dir":"rtl"},{"str":"فعالیت","boundary":[0.6630639527072416,0.8151558675803156,0.7009430337229612,0.8282724914753825],"dir":"rtl"},{"str":"آمیلاز","boundary":[0.6258523444847508,0.8151558675803156,0.658595593174795,0.8282724914753825],"dir":"rtl"},{"str":"بزاق","boundary":[0.5982634690313046,0.8151558675803156,0.6213839393972405,0.8282724914753825],"dir":"rtl"},{"str":"380","boundary":[0.2122464060190783,0.8151558675803156,0.2382738143221819,0.8282724914753825],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................................","boundary":[0.23804245599892515,0.8151558675803156,0.593793765954588,0.8282724914753825],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.21184,0.17049,0.78876,0.82827],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":15,"image":{"jpeg":"/storage/books/3ebd9f27a17b64f2/pages/a7e1d5f3df2f8f4dbf37fb6d56ec6d28.jpg","blurred":"/storage/books/3ebd9f27a17b64f2/pages/ff7fd6748afcc4d3c60f13c180546136.jpg"},"info":{"width":595.44,"height":841.68,"margin":[0.21184,0.17049,0.21351,0.17558]},"elements":[{"words":[{"str":"16","boundary":[0.77223565766492,0.17049037620443636,0.7864002418379685,0.18232385210976856],"dir":"ltr"},{"str":"بیوشیمی","boundary":[0.2899719199247615,0.17049037620443636,0.3413409243584576,0.18232385210976856],"dir":"rtl"},{"str":"آزمایشگاهی","boundary":[0.21506784898562406,0.17049037620443636,0.2863639113976176,0.18232385210976856],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.7199273142550047,0.1990072125095047,0.7251373102243718,0.2121238364045717],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7252284025258632,0.1990072125095047,0.7339240897487571,0.2121238364045717],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7338942630659679,0.1990072125095047,0.7408471046620986,0.2121238364045717],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7407967217519817,0.1990072125095047,0.7494924089748757,0.2121238364045717],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7494625822920864,0.1990072125095047,0.756415423888217,0.2121238364045717],"dir":"ltr"},{"str":"12","boundary":[0.7563146580679833,0.1990072125095047,0.7736462447937659,0.2121238364045717],"dir":"ltr"},{"str":"حسگرهای","boundary":[0.6564545210264677,0.1990072125095047,0.7152364637914819,0.2121238364045717],"dir":"rtl"},{"str":"گلوکز","boundary":[0.6204295311030498,0.1990072125095047,0.6524311433561736,0.2121238364045717],"dir":"rtl"},{"str":"382","boundary":[0.21204487437861078,0.1990072125095047,0.23807228268171438,0.2121238364045717],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................................","boundary":[0.23804245599892515,0.1990072125095047,0.6159982533924492,0.2121238364045717],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.6893557705226387,0.21839700435438644,0.6945657664920059,0.23151362824945343],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.694595593174795,0.21839700435438644,0.703291280397689,0.23151362824945343],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7032614537148998,0.21839700435438644,0.7102142953110304,0.23151362824945343],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7101135294907966,0.21839700435438644,0.7188092167136906,0.23151362824945343],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7187793900309015,0.21839700435438644,0.725732231627032,0.23151362824945343],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7256314658067983,0.21839700435438644,0.7343271530296922,0.23151362824945343],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7342973263469031,0.21839700435438644,0.7412501679430337,0.23151362824945343],"dir":"ltr"},{"str":"12","boundary":[0.7411997850329167,0.21839700435438644,0.7585313717586993,0.23151362824945343],"dir":"ltr"},{"str":"روشهای","boundary":[0.6327866451699583,0.21839700435438644,0.6847229611715704,0.23151362824945343],"dir":"rtl"},{"str":"الکتروشیمیایی","boundary":[0.5472759639930135,0.21839700435438644,0.6286891038559721,0.23151362824945343],"dir":"rtl"},{"str":"382","boundary":[0.2118433427381432,0.21839700435438644,0.2378707510412468,0.23151362824945343],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................","boundary":[0.2378409243584576,0.21839700435438644,0.5432117425769178,0.23151362824945343],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.6892799946258229,0.23778679619926815,0.6944899905951901,0.25090342009433514],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.694595593174795,0.23778679619926815,0.703291280397689,0.25090342009433514],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7032614537148998,0.23778679619926815,0.7102142953110304,0.25090342009433514],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7101135294907966,0.23778679619926815,0.7188092167136906,0.25090342009433514],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7187793900309015,0.23778679619926815,0.725732231627032,0.25090342009433514],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7256314658067983,0.23778679619926815,0.7343271530296922,0.25090342009433514],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7342973263469031,0.23778679619926815,0.7412501679430337,0.25090342009433514],"dir":"ltr"},{"str":"12","boundary":[0.7411997850329167,0.23778679619926815,0.7585313717586993,0.25090342009433514],"dir":"ltr"},{"str":"اندازهگیری","boundary":[0.6237389493483809,0.23778679619926815,0.6845891441623001,0.25090342009433514],"dir":"rtl"},{"str":"اکسیژن","boundary":[0.576607953782077,0.23778679619926815,0.6196414080343945,0.25090342009433514],"dir":"rtl"},{"str":"مصرف","boundary":[0.5357252451968292,0.23778679619926815,0.572134453722396,0.25090342009433514],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.5073391105736933,0.23778679619926815,0.5312794700718366,0.25090342009433514],"dir":"rtl"},{"str":"382","boundary":[0.2118433427381432,0.23778679619926815,0.23746768776031169,0.25090342009433514],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................","boundary":[0.23723632943705492,0.23778679619926815,0.5031069461238749,0.25090342009433514],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7432146983743114,0.2570340160452903,0.7481324734650007,0.2701506399403573],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.7484549240897488,0.2570340160452903,0.7571506113126427,0.2701506399403573],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7571207846298534,0.2570340160452903,0.7640736262259841,0.2701506399403573],"dir":"ltr"},{"str":"12","boundary":[0.7639728604057503,0.2570340160452903,0.7813044471315329,0.2701506399403573],"dir":"ltr"},{"str":"روشهای","boundary":[0.6870720139728603,0.2570340160452903,0.7389349724573423,0.2701506399403573],"dir":"rtl"},{"str":"اندازهگیری","boundary":[0.6223013569797125,0.2570340160452903,0.682770522638721,0.2701506399403573],"dir":"rtl"},{"str":"سایر","boundary":[0.5931365040978099,0.2570340160452903,0.6178555818547199,0.2701506399403573],"dir":"rtl"},{"str":"هگزوزها","boundary":[0.54344686282413,0.2570340160452903,0.5886934593684127,0.2701506399403573],"dir":"rtl"},{"str":"383","boundary":[0.2118433427381432,0.2570340160452903,0.2378707510412468,0.2701506399403573],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................","boundary":[0.2374378610775225,0.2570340160452903,0.5391811097675667,0.2701506399403573],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7633114335617357,0.2917274639708678,0.7693743114335616,0.3048440878659348],"dir":"ltr"},{"str":"13","boundary":[0.7694142146983742,0.2917274639708678,0.7863725648260109,0.3048440878659348],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7290663710869272,0.2917274639708678,0.7594363831788257,0.3048440878659348],"dir":"rtl"},{"str":"سیزدهم","boundary":[0.6726286443638317,0.2917274639708678,0.725210667741502,0.3048440878659348],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.668943033722961,0.2917274639708678,0.672651215907564,0.3048440878659348],"dir":"ltr"},{"str":"متابولیسم","boundary":[0.6020308403852137,0.2917274639708678,0.66498346911239,0.3048440878659348],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5911639124009135,0.2917274639708678,0.598024049442429,0.3048440878659348],"dir":"rtl"},{"str":"انرژی","boundary":[0.5525246540373504,0.2917274639708678,0.5871483772186136,0.3048440878659348],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.7432151014375923,0.31153216260930516,0.7484250974069595,0.3246487865043722],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7484549240897488,0.31153216260930516,0.7571506113126427,0.3246487865043722],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7571207846298534,0.31153216260930516,0.7640736262259841,0.3246487865043722],"dir":"ltr"},{"str":"13","boundary":[0.7639728604057503,0.31153216260930516,0.7813044471315329,0.3246487865043722],"dir":"ltr"},{"str":"گلیکولیز","boundary":[0.6911695552868466,0.31153216260930516,0.738764073626226,0.3246487865043722],"dir":"rtl"},{"str":"385","boundary":[0.2118433427381432,0.31153216260930516,0.2378707510412468,0.3246487865043722],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................................................................","boundary":[0.23763939271799003,0.31153216260930516,0.6867334408168748,0.3246487865043722],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.719924895875319,0.33077938245532745,0.7251348918446862,0.34389600635039447],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7252284025258632,0.33077938245532745,0.7339240897487571,0.34389600635039447],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7338942630659679,0.33077938245532745,0.7408471046620986,0.34389600635039447],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7407967217519817,0.33077938245532745,0.7494924089748757,0.34389600635039447],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7494625822920864,0.33077938245532745,0.756415423888217,0.34389600635039447],"dir":"ltr"},{"str":"13","boundary":[0.7563146580679833,0.33077938245532745,0.7736462447937659,0.34389600635039447],"dir":"ltr"},{"str":"تعیین","boundary":[0.6822497648797526,0.33077938245532745,0.7154936181647185,0.34389600635039447],"dir":"rtl"},{"str":"فعالیت","boundary":[0.6399394061534327,0.33077938245532745,0.6778184871691522,0.34389600635039447],"dir":"rtl"},{"str":"لاکتاتدهیدروژناز","boundary":[0.5373423350799408,0.33077938245532745,0.6355081284428321,0.34389600635039447],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5200065833669218,0.33077938245532745,0.532851970517333,0.34389600635039447],"dir":"rtl"},{"str":"بافتهای","boundary":[0.46623229880424555,0.33077938245532745,0.5155381782794116,0.34389600635039447],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.42229033991670023,0.33077938245532745,0.46172457523540095,0.34389600635039447],"dir":"rtl"},{"str":"386","boundary":[0.2118433427381432,0.33077938245532745,0.23719185812172508,0.34389600635039447],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................","boundary":[0.23703479779658734,0.33077938245532745,0.41785906220609964,0.34389600635039447],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7199160284831385,0.35016917430020905,0.7251260244525056,0.36328579819527607],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7252284025258632,0.35016917430020905,0.7339240897487571,0.36328579819527607],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7338942630659679,0.35016917430020905,0.7408471046620986,0.36328579819527607],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7407967217519817,0.35016917430020905,0.7494924089748757,0.36328579819527607],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7494625822920864,0.35016917430020905,0.756415423888217,0.36328579819527607],"dir":"ltr"},{"str":"13","boundary":[0.7563146580679833,0.35016917430020905,0.7736462447937659,0.36328579819527607],"dir":"ltr"},{"str":"تعیین","boundary":[0.6826487975278785,0.35016917430020905,0.7158926508128443,0.36328579819527607],"dir":"rtl"},{"str":"فعالیت","boundary":[0.6407463388418648,0.35016917430020905,0.6786254198575842,0.36328579819527607],"dir":"rtl"},{"str":"اسیدلاکتیک","boundary":[0.5671778852613193,0.35016917430020905,0.6365931747951095,0.36328579819527607],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5502500335886067,0.35016917430020905,0.5627931763354787,0.36328579819527607],"dir":"rtl"},{"str":"بافت","boundary":[0.5204177079134757,0.35016917430020905,0.5457925397339025,0.36328579819527607],"dir":"rtl"},{"str":"عضلانی","boundary":[0.4736760714765551,0.35016917430020905,0.5159851962248102,0.36328579819527607],"dir":"rtl"},{"str":"387","boundary":[0.2118433427381432,0.35016917430020905,0.23784079000403063,0.36328579819527607],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................","boundary":[0.2374378610775225,0.35016917430020905,0.4696502754265752,0.36328579819527607],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7432151014375923,0.36955896614509076,0.7484250974069595,0.3826755900401578],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7484549240897488,0.36955896614509076,0.7571506113126427,0.3826755900401578],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7571207846298534,0.36955896614509076,0.7640736262259841,0.3826755900401578],"dir":"ltr"},{"str":"13","boundary":[0.7639728604057503,0.36955896614509076,0.7813044471315329,0.3826755900401578],"dir":"ltr"},{"str":"گلوکونئوژنز","boundary":[0.6755500470240493,0.36955896614509076,0.7392751578664516,0.3826755900401578],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6656862824130054,0.36955896614509076,0.6716564557302163,0.3826755900401578],"dir":"rtl"},{"str":"مسیر","boundary":[0.6326834609700389,0.36955896614509076,0.6618112320300953,0.3826755900401578],"dir":"rtl"},{"str":"پنتوز","boundary":[0.600477898696762,0.36955896614509076,0.6288084105871288,0.3826755900401578],"dir":"rtl"},{"str":"فسفات","boundary":[0.558167539970442,0.36955896614509076,0.5966399301356979,0.3826755900401578],"dir":"rtl"},{"str":"387","boundary":[0.2118433427381432,0.36955896614509076,0.23784079000403063,0.3826755900401578],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................","boundary":[0.23763939271799003,0.36955896614509076,0.5542677683729679,0.3826755900401578],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7199055488378342,0.3889487579899724,0.7251155448072014,0.4020653818850395],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7252284025258632,0.3889487579899724,0.7339240897487571,0.4020653818850395],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7338942630659679,0.3889487579899724,0.7408471046620986,0.4020653818850395],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7407967217519817,0.3889487579899724,0.7494924089748757,0.4020653818850395],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7494625822920864,0.3889487579899724,0.756415423888217,0.4020653818850395],"dir":"ltr"},{"str":"13","boundary":[0.7563146580679833,0.3889487579899724,0.7736462447937659,0.4020653818850395],"dir":"ltr"},{"str":"اندازهگیری","boundary":[0.6550671772134892,0.3889487579899724,0.7154001074835415,0.4020653818850395],"dir":"rtl"},{"str":"کمی","boundary":[0.6240296923283623,0.3889487579899724,0.6506358995028886,0.4020653818850395],"dir":"rtl"},{"str":"فسفوانولپیروات","boundary":[0.5302516458417303,0.3889487579899724,0.6195984146177617,0.4020653818850395],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5129158941287115,0.3889487579899724,0.5257612812791226,0.4020653818850395],"dir":"rtl"},{"str":"کبد","boundary":[0.4871440279457207,0.3889487579899724,0.5084846164181109,0.4020653818850395],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.47668695418514034,0.3889487579899724,0.48265712750235124,0.4020653818850395],"dir":"rtl"},{"str":"عضلات","boundary":[0.4317623270186752,0.3889487579899724,0.47221251848222284,0.4020653818850395],"dir":"rtl"},{"str":"388","boundary":[0.2118433427381432,0.3889487579899724,0.23784079000403063,0.4020653818850395],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................","boundary":[0.2374378610775225,0.3889487579899724,0.4273310493080747,0.4020653818850395],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7431300550853149,0.40833854983485407,0.7483400510546822,0.42145517372992114],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7484549240897488,0.40833854983485407,0.7571506113126427,0.42145517372992114],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7571207846298534,0.40833854983485407,0.7640736262259841,0.42145517372992114],"dir":"ltr"},{"str":"13","boundary":[0.7639728604057503,0.40833854983485407,0.7813044471315329,0.42145517372992114],"dir":"ltr"},{"str":"چرخه","boundary":[0.7050841058712884,0.40833854983485407,0.7386431546419454,0.42145517372992114],"dir":"rtl"},{"str":"تریکربوکسیلیک","boundary":[0.605260647588338,0.40833854983485407,0.7006528281606879,0.42145517372992114],"dir":"rtl"},{"str":"اسید","boundary":[0.57427878543598,0.40833854983485407,0.6006995835012764,0.42145517372992114],"dir":"rtl"},{"str":"389","boundary":[0.2122464060190783,0.40833854983485407,0.2382438532849657,0.42145517372992114],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................","boundary":[0.23804245599892515,0.40833854983485407,0.5698115007389493,0.42145517372992114],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7197566841327422,0.4277283416797357,0.7249666801021093,0.4408449655748028],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7252284025258632,0.4277283416797357,0.7339240897487571,0.4408449655748028],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7338942630659679,0.4277283416797357,0.7408471046620986,0.4408449655748028],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7407967217519817,0.4277283416797357,0.7494924089748757,0.4408449655748028],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7494625822920864,0.4277283416797357,0.756415423888217,0.4408449655748028],"dir":"ltr"},{"str":"13","boundary":[0.7563146580679833,0.4277283416797357,0.7736462447937659,0.4408449655748028],"dir":"ltr"},{"str":"تعیین","boundary":[0.6826748622867124,0.4277283416797357,0.7157333064624479,0.4408449655748028],"dir":"rtl"},{"str":"فعالیت","boundary":[0.6407724036006985,0.4277283416797357,0.6786514846164181,0.4408449655748028],"dir":"rtl"},{"str":"دهیدروژنازهای","boundary":[0.5534447131532984,0.4277283416797357,0.6364507719799335,0.4408449655748028],"dir":"rtl"},{"str":"چرخه","boundary":[0.5161774821980384,0.4277283416797357,0.5495511218594652,0.4408449655748028],"dir":"rtl"},{"str":"کرپس","boundary":[0.4766853419320166,0.4277283416797357,0.5121541045277441,0.4408449655748028],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.45975749025930396,0.4277283416797357,0.4723006330061759,0.4408449655748028],"dir":"rtl"},{"str":"کبد","boundary":[0.43439352411661963,0.4277283416797357,0.4557341125890098,0.4408449655748028],"dir":"rtl"},{"str":"390","boundary":[0.2118433427381432,0.4277283416797357,0.2378707510412468,0.4408449655748028],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................","boundary":[0.23763939271799003,0.4277283416797357,0.4305555555555555,0.4408449655748028],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7198418648394462,0.44697556152575796,0.7250518608088135,0.46009218542082503],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7252284025258632,0.44697556152575796,0.7339240897487571,0.46009218542082503],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7338942630659679,0.44697556152575796,0.7408471046620986,0.46009218542082503],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7407967217519817,0.44697556152575796,0.7494924089748757,0.46009218542082503],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7494625822920864,0.44697556152575796,0.756415423888217,0.46009218542082503],"dir":"ltr"},{"str":"13","boundary":[0.7563146580679833,0.44697556152575796,0.7736462447937659,0.46009218542082503],"dir":"ltr"},{"str":"فعالیت","boundary":[0.6779394061534326,0.44697556152575796,0.7158184871691521,0.46009218542082503],"dir":"rtl"},{"str":"سوکسینات","boundary":[0.6116927314255004,0.44697556152575796,0.6735598063009367,0.46009218542082503],"dir":"rtl"},{"str":"دهیدروژناز","boundary":[0.5482828160687894,0.44697556152575796,0.6073710998047354,0.46009218542082503],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5313549643960768,0.44697556152575796,0.5438981071429487,0.46009218542082503],"dir":"rtl"},{"str":"بافت","boundary":[0.5014374580142416,0.44697556152575796,0.5271907832863092,0.46009218542082503],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.47388566438264135,0.44697556152575796,0.49741408034394735,0.46009218542082503],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.4305555555555555,0.44697556152575796,0.469512075058857,0.46009218542082503],"dir":"rtl"},{"str":"391","boundary":[0.2118433427381432,0.44697556152575796,0.2378707510412468,0.46009218542082503],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................","boundary":[0.23763939271799003,0.44697556152575796,0.4305555555555555,0.46009218542082503],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7430389627838236,0.4663653533706396,0.7482489587531909,0.4794819772657067],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7484549240897488,0.4663653533706396,0.7571506113126427,0.4794819772657067],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7571207846298534,0.4663653533706396,0.7640736262259841,0.4794819772657067],"dir":"ltr"},{"str":"13","boundary":[0.7639728604057503,0.4663653533706396,0.7813044471315329,0.4794819772657067],"dir":"ltr"},{"str":"اکسیداسیون","boundary":[0.6649261050651619,0.4663653533706396,0.7345101437592368,0.4794819772657067],"dir":"rtl"},{"str":"بیولوژیک","boundary":[0.6095444041381163,0.4663653533706396,0.6605799697686033,0.4794819772657067],"dir":"rtl"},{"str":"391","boundary":[0.2118433427381432,0.4663653533706396,0.2378707510412468,0.4794819772657067],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................................","boundary":[0.23763939271799003,0.4663653533706396,0.605278651081553,0.4794819772657067],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7197147655515249,0.48577890721533123,0.724924761520892,0.49889553111039825],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7252284025258632,0.48577890721533123,0.7339240897487571,0.49889553111039825],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7338942630659679,0.48577890721533123,0.7408471046620986,0.49889553111039825],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7407967217519817,0.48577890721533123,0.7494924089748757,0.49889553111039825],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7494625822920864,0.48577890721533123,0.756415423888217,0.49889553111039825],"dir":"ltr"},{"str":"13","boundary":[0.7563146580679833,0.48577890721533123,0.7736462447937659,0.49889553111039825],"dir":"ltr"},{"str":"تعیین","boundary":[0.6822621254870348,0.48577890721533123,0.7154874378610775,0.49889553111039825],"dir":"rtl"},{"str":"فعالیت","boundary":[0.6403596668010211,0.48577890721533123,0.6782387478167405,0.49889553111039825],"dir":"rtl"},{"str":"دهیدروژنازها","boundary":[0.5648981593443504,0.48577890721533123,0.636038035180256,0.49889553111039825],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5534398763939272,0.48577890721533123,0.5606742938387437,0.49889553111039825],"dir":"rtl"},{"str":"واسط","boundary":[0.5184160956603521,0.48577890721533123,0.5493608759908639,0.49889553111039825],"dir":"rtl"},{"str":"NADH","boundary":[0.4706603520085986,0.4848529132211767,0.5141911863495902,0.49554581313563345],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.45353580545478966,0.48577890721533123,0.4666442294773612,0.49889553111039825],"dir":"rtl"},{"str":"بافتهای","boundary":[0.3999187155716781,0.48577890721533123,0.4490783116000855,0.49889553111039825],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.35638465672443903,0.48577890721533123,0.39550041483287357,0.49889553111039825],"dir":"rtl"},{"str":"392","boundary":[0.2118433427381432,0.48577890721533123,0.2378707510412468,0.49889553111039825],"dir":"ltr"},{"str":"......................................","boundary":[0.2374378610775225,0.48577890721533123,0.3523612790541448,0.49889553111039825],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7196131936047291,0.5051686990602129,0.7248231895740962,0.51828532295528],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7252284025258632,0.5051686990602129,0.7339240897487571,0.51828532295528],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7338942630659679,0.5051686990602129,0.7408471046620986,0.51828532295528],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7407967217519817,0.5051686990602129,0.7494924089748757,0.51828532295528],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7494625822920864,0.5051686990602129,0.756415423888217,0.51828532295528],"dir":"ltr"},{"str":"13","boundary":[0.7563146580679833,0.5051686990602129,0.7736462447937659,0.51828532295528],"dir":"ltr"},{"str":"تعیین","boundary":[0.682123471718393,0.5051686990602129,0.7151819158941286,0.51828532295528],"dir":"rtl"},{"str":"پتانسیل","boundary":[0.6330085986833265,0.5051686990602129,0.6776551121859464,0.51828532295528],"dir":"rtl"},{"str":"احیاء","boundary":[0.6006361682117425,0.5051686990602129,0.6285031573290338,0.51828532295528],"dir":"rtl"},{"str":"اجزاء","boundary":[0.568838505978772,0.5051686990602129,0.5961307268574499,0.51828532295528],"dir":"rtl"},{"str":"زنجیره","boundary":[0.5269360472927581,0.5051686990602129,0.5644072282681715,0.51828532295528],"dir":"rtl"},{"str":"انتقال","boundary":[0.49052169823995695,0.5051686990602129,0.5224306059384656,0.51828532295528],"dir":"rtl"},{"str":"الکترون","boundary":[0.44385422544672837,0.5051686990602129,0.48622020690581746,0.51828532295528],"dir":"rtl"},{"str":"393","boundary":[0.2118433427381432,0.5051686990602129,0.2378707510412468,0.51828532295528],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................","boundary":[0.2374378610775225,0.5051686990602129,0.43942294773612783,0.51828532295528],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7430212279994624,0.5245584909050945,0.7482312239688296,0.5376751148001616],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7484549240897488,0.5245584909050945,0.7571506113126427,0.5376751148001616],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7571207846298534,0.5245584909050945,0.7640736262259841,0.5376751148001616],"dir":"ltr"},{"str":"13","boundary":[0.7639728604057503,0.5245584909050945,0.7813044471315329,0.5376751148001616],"dir":"ltr"},{"str":"فسفوریلاسیون","boundary":[0.6574178422679027,0.5245584909050945,0.738793900309015,0.5376751148001616],"dir":"rtl"},{"str":"اکسیدایتو","boundary":[0.5990695955931747,0.5245584909050945,0.6531163509337632,0.5376751148001616],"dir":"rtl"},{"str":"394","boundary":[0.2118433427381432,0.5245584909050945,0.2378707510412468,0.5376751148001616],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................................","boundary":[0.24187155716780867,0.5245584909050945,0.594769985221013,0.5376751148001616],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.71996842670966,0.5439482827499762,0.7251784226790272,0.5570649066450433],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7252284025258632,0.5439482827499762,0.7339240897487571,0.5570649066450433],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7338942630659679,0.5439482827499762,0.7408471046620986,0.5570649066450433],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7407967217519817,0.5439482827499762,0.7494924089748757,0.5570649066450433],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7494625822920864,0.5439482827499762,0.756415423888217,0.5570649066450433],"dir":"ltr"},{"str":"13","boundary":[0.7563146580679833,0.5439482827499762,0.7736462447937659,0.5570649066450433],"dir":"ltr"},{"str":"تشخیص","boundary":[0.6675718124412199,0.5439482827499762,0.7155371489990594,0.5570649066450433],"dir":"rtl"},{"str":"ATP","boundary":[0.6343376326749965,0.5430222887558216,0.6626931344887813,0.5537151886702785],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.6169768910385597,0.5439482827499762,0.629918446862824,0.5570649066450433],"dir":"rtl"},{"str":"بافتهای","boundary":[0.5631690178691386,0.5439482827499762,0.6125084859510493,0.5570649066450433],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.5192270589815933,0.5439482827499762,0.558661294300294,0.5570649066450433],"dir":"rtl"},{"str":"394","boundary":[0.2118433427381432,0.5439482827499762,0.2378707510412468,0.5570649066450433],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................","boundary":[0.2374378610775225,0.5439482827499762,0.5147933628913073,0.5570649066450433],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7435194142146982,0.5633380745948579,0.7487294101840654,0.5764546984899249],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7490595190111513,0.5633380745948579,0.7571062743517398,0.5764546984899249],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7571207846298534,0.5633380745948579,0.7640736262259841,0.5764546984899249],"dir":"ltr"},{"str":"13","boundary":[0.7639728604057503,0.5633380745948579,0.7813044471315329,0.5764546984899249],"dir":"ltr"},{"str":"تنظیم","boundary":[0.7052509740695955,0.5633380745948579,0.739496036544404,0.5764546984899249],"dir":"rtl"},{"str":"متابولیسم","boundary":[0.6465133682654842,0.5633380745948579,0.7011905145774552,0.5764546984899249],"dir":"rtl"},{"str":"کربوهیدراتها","boundary":[0.5644061534327556,0.5633380745948579,0.64248999059519,0.5764546984899249],"dir":"rtl"},{"str":"395","boundary":[0.2118433427381432,0.5633380745948579,0.23784072282681712,0.5764546984899249],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................","boundary":[0.23763939271799003,0.5633380745948579,0.5603419320166598,0.5764546984899249],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7202742173854626,0.5825852944408801,0.7254842133548298,0.5957019183359472],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7258329974472658,0.5825852944408801,0.7345286846701597,0.5957019183359472],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7345492408974875,0.5825852944408801,0.741502082493618,0.5957019183359472],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7414013166733843,0.5825852944408801,0.7494480720139728,0.5957019183359472],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7494625822920864,0.5825852944408801,0.756415423888217,0.5957019183359472],"dir":"ltr"},{"str":"13","boundary":[0.7563146580679833,0.5825852944408801,0.7736462447937659,0.5957019183359472],"dir":"ltr"},{"str":"بررسی","boundary":[0.6789413527303629,0.5825852944408801,0.7158058122979523,0.5957019183359472],"dir":"rtl"},{"str":"سطح","boundary":[0.6449239553943301,0.5825852944408801,0.6744370971320015,0.5957019183359472],"dir":"rtl"},{"str":"گلوکز","boundary":[0.6084910654306058,0.5825852944408801,0.6404926776837296,0.5957019183359472],"dir":"rtl"},{"str":"خون","boundary":[0.5776575305656321,0.5825852944408801,0.6040597877200052,0.5957019183359472],"dir":"rtl"},{"str":"قبل","boundary":[0.5518671234717183,0.5825852944408801,0.5732262528550315,0.5957019183359472],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5414100497111379,0.5825852944408801,0.5473802230283488,0.5957019183359472],"dir":"rtl"},{"str":"بعد","boundary":[0.5186603520085986,0.5825852944408801,0.5369416446236276,0.5957019183359472],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5055890098078731,0.5825852944408801,0.514173451565229,0.5957019183359472],"dir":"rtl"},{"str":"بارگذاری","boundary":[0.4516720408437458,0.5825852944408801,0.5011206047203628,0.5957019183359472],"dir":"rtl"},{"str":"گلوکز","boundary":[0.41523915088002145,0.5825852944408801,0.4472407631331452,0.5957019183359472],"dir":"rtl"},{"str":"396","boundary":[0.2122464060190783,0.5825852944408801,0.2375948542254467,0.5957019183359472],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................","boundary":[0.2374378610775225,0.5825852944408801,0.41523915088002145,0.5957019183359472],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7205077253795512,0.6019750862857618,0.7257177213489183,0.6150917101808288],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7258329974472658,0.6019750862857618,0.7345286846701597,0.6150917101808288],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7345492408974875,0.6019750862857618,0.741502082493618,0.6150917101808288],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7414013166733843,0.6019750862857618,0.7494480720139728,0.6150917101808288],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7494625822920864,0.6019750862857618,0.756415423888217,0.6150917101808288],"dir":"ltr"},{"str":"13","boundary":[0.7563146580679833,0.6019750862857618,0.7736462447937659,0.6150917101808288],"dir":"ltr"},{"str":"اندازهگیری","boundary":[0.6558176810425902,0.6019750862857618,0.7164101840655649,0.6150917101808288],"dir":"rtl"},{"str":"کیفی","boundary":[0.6215540776568588,0.6019750862857618,0.651794303372296,0.6150917101808288],"dir":"rtl"},{"str":"گلوکز","boundary":[0.5855290877334407,0.6019750862857618,0.6175306999865645,0.6150917101808288],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5686012360607281,0.6019750862857618,0.5811443788076001,0.6150917101808288],"dir":"rtl"},{"str":"ادرار","boundary":[0.5402151014375923,0.6019750862857618,0.5641769558840021,0.6150917101808288],"dir":"rtl"},{"str":"397","boundary":[0.2118433427381432,0.6019750862857618,0.23784072282681712,0.6150917101808288],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................","boundary":[0.23763939271799003,0.6019750862857618,0.5361339513636973,0.6150917101808288],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7204875722155044,0.6213648781306436,0.7256975681848716,0.6344815020257105],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7258329974472658,0.6213648781306436,0.7345286846701597,0.6344815020257105],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7345492408974875,0.6213648781306436,0.741502082493618,0.6344815020257105],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7414013166733843,0.6213648781306436,0.7494480720139728,0.6344815020257105],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7494625822920864,0.6213648781306436,0.756415423888217,0.6344815020257105],"dir":"ltr"},{"str":"13","boundary":[0.7563146580679833,0.6213648781306436,0.7736462447937659,0.6344815020257105],"dir":"ltr"},{"str":"تعیین","boundary":[0.6832203412602444,0.6213648781306436,0.7164641945452103,0.6344815020257105],"dir":"rtl"},{"str":"کمی","boundary":[0.6523868063952707,0.6213648781306436,0.6791969635899502,0.6344815020257105],"dir":"rtl"},{"str":"قند","boundary":[0.6290437995431949,0.6213648781306436,0.6481594787048232,0.6344815020257105],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.611930538761252,0.6213648781306436,0.6247221679224297,0.6344815020257105],"dir":"rtl"},{"str":"ادرار","boundary":[0.5835444041381164,0.6213648781306436,0.6075062585845261,0.6344815020257105],"dir":"rtl"},{"str":"397","boundary":[0.2118433427381432,0.6213648781306436,0.23784072282681712,0.6344815020257105],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................","boundary":[0.2374378610775225,0.6213648781306436,0.5722040843745801,0.6344815020257105],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.5724080343947333,0.6213648781306436,0.5754302028751846,0.6344815020257105],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7431284428321911,0.6407546699755251,0.7483384388015584,0.6538712938705921],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7484549240897488,0.6407546699755251,0.7571506113126427,0.6538712938705921],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7571207846298534,0.6407546699755251,0.7640736262259841,0.6538712938705921],"dir":"ltr"},{"str":"13","boundary":[0.7639728604057503,0.6407546699755251,0.7813044471315329,0.6538712938705921],"dir":"ltr"},{"str":"بیماریهای","boundary":[0.6760063146580679,0.6407546699755251,0.7387823075356327,0.6538712938705921],"dir":"rtl"},{"str":"ناشی","boundary":[0.6433743114335617,0.6407546699755251,0.6716601793615095,0.6538712938705921],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6307108692731425,0.6407546699755251,0.6392953110304984,0.6538712938705921],"dir":"rtl"},{"str":"نقص","boundary":[0.5994694343678624,0.6407546699755251,0.6262347036143707,0.6538712938705921],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5823376326749966,0.6407546699755251,0.5950318976236382,0.6538712938705921],"dir":"rtl"},{"str":"متابولیسم","boundary":[0.5233463657127502,0.6407546699755251,0.577856643826414,0.6538712938705921],"dir":"rtl"},{"str":"کربوهیدراتها","boundary":[0.4410352008598683,0.6407546699755251,0.5191190380223027,0.6538712938705921],"dir":"rtl"},{"str":"397","boundary":[0.2118433427381432,0.6407546699755251,0.2378707510412468,0.6538712938705921],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................","boundary":[0.23763939271799003,0.6407546699755251,0.4368022302834878,0.6538712938705921],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7198724976487976,0.6601444618204068,0.7250824936181647,0.6732610857154737],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7252284025258632,0.6601444618204068,0.7339240897487571,0.6732610857154737],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7338942630659679,0.6601444618204068,0.7408471046620986,0.6732610857154737],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7407967217519817,0.6601444618204068,0.7494924089748757,0.6732610857154737],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7494625822920864,0.6601444618204068,0.756415423888217,0.6732610857154737],"dir":"ltr"},{"str":"13","boundary":[0.7563146580679833,0.6601444618204068,0.7736462447937659,0.6732610857154737],"dir":"ltr"},{"str":"نقش","boundary":[0.6890389627838237,0.6601444618204068,0.7154155174905903,0.6732610857154737],"dir":"rtl"},{"str":"کربوهیدراتها","boundary":[0.6065708719602311,0.6601444618204068,0.6850155851135294,0.6732610857154737],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5918679295982802,0.6601444618204068,0.6022064949087517,0.6732610857154737],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.5559912669622463,0.6601444618204068,0.5875282861689987,0.6732610857154737],"dir":"rtl"},{"str":"مولکول","boundary":[0.5111593443503962,0.6601444618204068,0.551930807470106,0.6732610857154737],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعاتی","boundary":[0.45876273008195617,0.6601444618204068,0.5067235243230885,0.6732610857154737],"dir":"rtl"},{"str":"397","boundary":[0.2118433427381432,0.6601444618204068,0.2378707510412468,0.6732610857154737],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................","boundary":[0.23763939271799003,0.6601444618204068,0.4547393524116619,0.6732610857154737],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7198862018003492,0.6795698966650034,0.7250961977697165,0.6926865205600704],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7252284025258632,0.6795698966650034,0.7339240897487571,0.6926865205600704],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7338942630659679,0.6795698966650034,0.7408471046620986,0.6926865205600704],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7407967217519817,0.6795698966650034,0.7494924089748757,0.6926865205600704],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7494625822920864,0.6795698966650034,0.756415423888217,0.6926865205600704],"dir":"ltr"},{"str":"13","boundary":[0.7563146580679833,0.6795698966650034,0.7736462447937659,0.6926865205600704],"dir":"ltr"},{"str":"بیماری","boundary":[0.6762038156657262,0.6795698966650034,0.715417796712839,0.6926865205600704],"dir":"rtl"},{"str":"فاویسم","boundary":[0.6327253795512562,0.6795698966650034,0.6717725379551255,0.6926865205600704],"dir":"rtl"},{"str":"399","boundary":[0.21345559586188362,0.6795698966650034,0.23945297595055756,0.6926865205600704],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................................................","boundary":[0.23925164584173048,0.6795698966650034,0.6282556764745397,0.6926865205600704],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7199474674190515,0.6988171165110256,0.7251574633884187,0.7119337404060926],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7252284025258632,0.6988171165110256,0.7339240897487571,0.7119337404060926],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7338942630659679,0.6988171165110256,0.7408471046620986,0.7119337404060926],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7407967217519817,0.6988171165110256,0.7494924089748757,0.7119337404060926],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7494625822920864,0.6988171165110256,0.756415423888217,0.7119337404060926],"dir":"ltr"},{"str":"13","boundary":[0.7563146580679833,0.6988171165110256,0.7736462447937659,0.7119337404060926],"dir":"ltr"},{"str":"جهشها","boundary":[0.6698612118769313,0.6988171165110256,0.715664516995835,0.7119337404060926],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6527294101840655,0.6988171165110256,0.6654236751327071,0.7119337404060926],"dir":"rtl"},{"str":"آنزیم","boundary":[0.6205423888217116,0.6988171165110256,0.6484650006717722,0.7119337404060926],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.5927681042590354,0.6988171165110256,0.6163150611312642,0.7119337404060926],"dir":"rtl"},{"str":"چرخه","boundary":[0.5552969232836221,0.6988171165110256,0.5885407765685878,0.7119337404060926],"dir":"rtl"},{"str":"اسیدسیتریک","boundary":[0.4771093645035603,0.6988171165110256,0.5509398092167137,0.7119337404060926],"dir":"rtl"},{"str":"400","boundary":[0.2118433427381432,0.6988171165110256,0.2378707510412468,0.7119337404060926],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................","boundary":[0.23763939271799003,0.6988171165110256,0.47287720005374173,0.7119337404060926],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7644674190514577,0.7334749214368882,0.7705302969232836,0.7465915453319552],"dir":"ltr"},{"str":"14","boundary":[0.7706234045411796,0.7334749214368882,0.7864878409243584,0.7465915453319552],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7301719551348872,0.7334749214368882,0.7603884186483945,0.7465915453319552],"dir":"rtl"},{"str":"چهاردهم","boundary":[0.6690010748354158,0.7334749214368882,0.7262924895875319,0.7465915453319552],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6653203009539164,0.7334749214368882,0.6690284831385194,0.7465915453319552],"dir":"ltr"},{"str":"متابولیسم","boundary":[0.5983939517021739,0.7334749214368882,0.6613340051054682,0.7465915453319552],"dir":"rtl"},{"str":"اسیدهایآمینه","boundary":[0.5028546285100094,0.7334749214368882,0.5944383984952304,0.7465915453319552],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4918764019039852,0.7334749214368882,0.4988683326615611,0.7465915453319552],"dir":"rtl"},{"str":"پروتئینها","boundary":[0.42450960634152896,0.7334749214368882,0.4879411529173914,0.7465915453319552],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.7429446459760849,0.7532796200753256,0.748154641945452,0.7663962439703925],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7484549240897488,0.7532796200753256,0.7571506113126427,0.7663962439703925],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7571207846298534,0.7532796200753256,0.7640736262259841,0.7663962439703925],"dir":"ltr"},{"str":"14","boundary":[0.7639728604057503,0.7532796200753256,0.7813044471315329,0.7663962439703925],"dir":"ltr"},{"str":"تعیین","boundary":[0.705862824130055,0.7532796200753256,0.7389212683057905,0.7663962439703925],"dir":"rtl"},{"str":"اسید","boundary":[0.6750849119978503,0.7532796200753256,0.7017096600832996,0.7663962439703925],"dir":"rtl"},{"str":"هیدروکلریک","boundary":[0.5996048636302566,0.7532796200753256,0.6710615343275561,0.7663962439703925],"dir":"rtl"},{"str":"عصاره","boundary":[0.5623376326749966,0.7532796200753256,0.5955814859599624,0.7663962439703925],"dir":"rtl"},{"str":"معدی","boundary":[0.5251074835415827,0.7532796200753256,0.5582771731828564,0.7663962439703925],"dir":"rtl"},{"str":"401","boundary":[0.2118433427381432,0.7532796200753256,0.2378707510412468,0.7663962439703925],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................","boundary":[0.23763939271799003,0.7532796200753256,0.5210303641004971,0.7663962439703925],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7187789869676205,0.7725268399213477,0.7236967620583099,0.7856434638164147],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7240192126830579,0.7725268399213477,0.7327148999059518,0.7856434638164147],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7326850732231626,0.7725268399213477,0.7396379148192932,0.7856434638164147],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7395875319091764,0.7725268399213477,0.7482832191320703,0.7856434638164147],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7482533924492811,0.7725268399213477,0.7552062340454118,0.7856434638164147],"dir":"ltr"},{"str":"14","boundary":[0.755105468225178,0.7725268399213477,0.7724370549509606,0.7856434638164147],"dir":"ltr"},{"str":"تعیین","boundary":[0.6811101706301221,0.7725268399213477,0.7142427784495498,0.7856434638164147],"dir":"rtl"},{"str":"کمی","boundary":[0.6502766357651484,0.7725268399213477,0.6768828429396748,0.7856434638164147],"dir":"rtl"},{"str":"اسیدیته","boundary":[0.6019775628106945,0.7725268399213477,0.6459195216982399,0.7856434638164147],"dir":"rtl"},{"str":"کل","boundary":[0.5797984643845493,0.7725268399213477,0.5977502351202472,0.7856434638164147],"dir":"rtl"},{"str":"شیره","boundary":[0.5473745801424157,0.7725268399213477,0.5752878666822486,0.7856434638164147],"dir":"rtl"},{"str":"معدی","boundary":[0.5099590218997715,0.7725268399213477,0.5431101706301222,0.7856434638164147],"dir":"rtl"},{"str":"402","boundary":[0.2118433427381432,0.7725268399213477,0.2378707510412468,0.7856434638164147],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................","boundary":[0.23763939271799003,0.7725268399213477,0.5059283890904205,0.7856434638164147],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7199257020018809,0.7919166317662295,0.725135697971248,0.8050332556612965],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7252284025258632,0.7919166317662295,0.7339240897487571,0.8050332556612965],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7338942630659679,0.7919166317662295,0.7408471046620986,0.8050332556612965],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7407967217519817,0.7919166317662295,0.7494924089748757,0.8050332556612965],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7494625822920864,0.7919166317662295,0.756415423888217,0.8050332556612965],"dir":"ltr"},{"str":"14","boundary":[0.7563146580679833,0.7919166317662295,0.7736462447937659,0.8050332556612965],"dir":"ltr"},{"str":"اندازهگیری","boundary":[0.6553028348784091,0.7919166317662295,0.7160135697971247,0.8050332556612965],"dir":"rtl"},{"str":"هیدروکلریدریک","boundary":[0.5615043665188768,0.7919166317662295,0.6514648663173451,0.8050332556612965],"dir":"rtl"},{"str":"اسید","boundary":[0.5309118634959021,0.7919166317662295,0.5575366115813516,0.8050332556612965],"dir":"rtl"},{"str":"آزاد","boundary":[0.5067345156522908,0.7919166317662295,0.5265840886399586,0.8050332556612965],"dir":"rtl"},{"str":"402","boundary":[0.2118433427381432,0.7919166317662295,0.2378707510412468,0.8050332556612965],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................","boundary":[0.23763939271799003,0.7919166317662295,0.5029029961037216,0.8050332556612965],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7199313448878141,0.811306423611111,0.7251413408571812,0.824423047506178],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7252284025258632,0.811306423611111,0.7339240897487571,0.824423047506178],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7338942630659679,0.811306423611111,0.7408471046620986,0.824423047506178],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7407967217519817,0.811306423611111,0.7494924089748757,0.824423047506178],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7494625822920864,0.811306423611111,0.756415423888217,0.824423047506178],"dir":"ltr"},{"str":"14","boundary":[0.7563146580679833,0.811306423611111,0.7736462447937659,0.824423047506178],"dir":"ltr"},{"str":"شناسایی","boundary":[0.6669785032916834,0.811306423611111,0.715551745035318,0.824423047506178],"dir":"rtl"},{"str":"ایندیکان","boundary":[0.6151848716915223,0.811306423611111,0.6627979309418246,0.824423047506178],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5982215504500873,0.811306423611111,0.6111631062743517,0.824423047506178],"dir":"rtl"},{"str":"ادرار","boundary":[0.5702433158672577,0.811306423611111,0.5938429670639189,0.824423047506178],"dir":"rtl"},{"str":"402","boundary":[0.2118433427381432,0.811306423611111,0.2378707510412468,0.824423047506178],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................","boundary":[0.2374378610775225,0.811306423611111,0.566186349590219,0.824423047506178],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.21184,0.17049,0.78649,0.82442],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":16,"image":{"jpeg":"/storage/books/3ebd9f27a17b64f2/pages/82efdce468ef1d9c4070d142cf288426.jpg","blurred":"/storage/books/3ebd9f27a17b64f2/pages/75d074b5dc1d88ebee22803a9a584ab2.jpg"},"info":{"width":595.44,"height":841.68,"margin":[0.21184,0.17049,0.21349,0.17558]},"elements":[{"words":[{"str":"فهرست","boundary":[0.742005911594787,0.17049037620443636,0.7862324331586725,0.18232385210976856],"dir":"rtl"},{"str":"مطالب","boundary":[0.7010446056697568,0.17049037620443636,0.7376435577052264,0.18232385210976856],"dir":"rtl"},{"str":"17","boundary":[0.21506784898562406,0.17049037620443636,0.2302193336020422,0.18232385210976856],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7429349724573424,0.1990072125095047,0.7481449684267095,0.2121238364045717],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7484549240897488,0.1990072125095047,0.7571506113126427,0.2121238364045717],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7571207846298534,0.1990072125095047,0.7640736262259841,0.2121238364045717],"dir":"ltr"},{"str":"14","boundary":[0.7639728604057503,0.1990072125095047,0.7813044471315329,0.2121238364045717],"dir":"ltr"},{"str":"متابولیسم","boundary":[0.6837894666129248,0.1990072125095047,0.7384666129248958,0.2121238364045717],"dir":"rtl"},{"str":"اسیدهای","boundary":[0.629242106677415,0.1990072125095047,0.6793057422544074,0.2121238364045717],"dir":"rtl"},{"str":"آمینه","boundary":[0.5952380760446057,0.1990072125095047,0.6247737471449684,0.2121238364045717],"dir":"rtl"},{"str":"402","boundary":[0.2122464060190783,0.1990072125095047,0.2382738143221819,0.2121238364045717],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................................","boundary":[0.23804245599892515,0.1990072125095047,0.5907707913475748,0.2121238364045717],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7197615208921134,0.21839700435438644,0.7249715168614805,0.23151362824945343],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7252284025258632,0.21839700435438644,0.7339240897487571,0.23151362824945343],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7338942630659679,0.21839700435438644,0.7408471046620986,0.23151362824945343],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7407967217519817,0.21839700435438644,0.7494924089748757,0.23151362824945343],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7494625822920864,0.21839700435438644,0.756415423888217,0.23151362824945343],"dir":"ltr"},{"str":"14","boundary":[0.7563146580679833,0.21839700435438644,0.7736462447937659,0.23151362824945343],"dir":"ltr"},{"str":"واکنش","boundary":[0.6762830847776434,0.21839700435438644,0.7150892113395136,0.23151362824945343],"dir":"rtl"},{"str":"کمی","boundary":[0.6454495499126697,0.21839700435438644,0.672055757087196,0.23151362824945343],"dir":"rtl"},{"str":"تعیین","boundary":[0.6077744189171034,0.21839700435438644,0.6408328630928389,0.23151362824945343],"dir":"rtl"},{"str":"نیتروژن","boundary":[0.5598832460029558,0.21839700435438644,0.6031948594741823,0.23151362824945343],"dir":"rtl"},{"str":"اوره","boundary":[0.5351311299207309,0.21839700435438644,0.5555817546688163,0.23151362824945343],"dir":"rtl"},{"str":"خون","boundary":[0.5043161359666801,0.21839700435438644,0.5307925567647455,0.23151362824945343],"dir":"rtl"},{"str":"403","boundary":[0.2118433427381432,0.21839700435438644,0.23746768776031169,0.23151362824945343],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................","boundary":[0.23723632943705492,0.21839700435438644,0.4998824398763939,0.23151362824945343],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7199885126964932,0.23778679619926815,0.7251081553137175,0.25090342009433514],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7252284025258632,0.23778679619926815,0.7339240897487571,0.25090342009433514],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7338942630659679,0.23778679619926815,0.7408471046620986,0.25090342009433514],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7407967217519817,0.23778679619926815,0.7494924089748757,0.25090342009433514],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7494625822920864,0.23778679619926815,0.756415423888217,0.25090342009433514],"dir":"ltr"},{"str":"14","boundary":[0.7563146580679833,0.23778679619926815,0.7736462447937659,0.25090342009433514],"dir":"ltr"},{"str":"تعیین","boundary":[0.682252580525887,0.23778679619926815,0.7153753862689775,0.25090342009433514],"dir":"rtl"},{"str":"مقدار","boundary":[0.6480347977965873,0.23778679619926815,0.6777409521172121,0.25090342009433514],"dir":"rtl"},{"str":"پروتئین","boundary":[0.5997357248421334,0.23778679619926815,0.6435664382641406,0.25090342009433514],"dir":"rtl"},{"str":"سرم","boundary":[0.5715349993282278,0.23778679619926815,0.5953044471315329,0.25090342009433514],"dir":"rtl"},{"str":"خون","boundary":[0.540720005374177,0.23778679619926815,0.5671964261722423,0.25090342009433514],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5290577724036006,0.23778679619926815,0.5362887276635765,0.25090342009433514],"dir":"rtl"},{"str":"روش","boundary":[0.49662971919924753,0.23778679619926815,0.5245822613769409,0.25090342009433514],"dir":"rtl"},{"str":"بیوره","boundary":[0.46501746607550715,0.23778679619926815,0.4921613141117373,0.25090342009433514],"dir":"rtl"},{"str":"404","boundary":[0.2118433427381432,0.23778679619926815,0.2378707510412468,0.25090342009433514],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................","boundary":[0.23763939271799003,0.23778679619926815,0.4605724842133547,0.25090342009433514],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7197115410452773,0.2570340160452903,0.7249215370146445,0.2701506399403573],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7252284025258632,0.2570340160452903,0.7339240897487571,0.2701506399403573],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7338942630659679,0.2570340160452903,0.7408471046620986,0.2701506399403573],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7407967217519817,0.2570340160452903,0.7494924089748757,0.2701506399403573],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7494625822920864,0.2570340160452903,0.756415423888217,0.2701506399403573],"dir":"ltr"},{"str":"14","boundary":[0.7563146580679833,0.2570340160452903,0.7736462447937659,0.2701506399403573],"dir":"ltr"},{"str":"تعیین","boundary":[0.6824443100900174,0.2570340160452903,0.7156881633749831,0.2701506399403573],"dir":"rtl"},{"str":"فعالیت","boundary":[0.6405418514040038,0.2570340160452903,0.6784209324197231,0.2701506399403573],"dir":"rtl"},{"str":"آلانین","boundary":[0.6028852613193604,0.2570340160452903,0.6364813919118634,0.2701506399403573],"dir":"rtl"},{"str":"آمینوترانسفراز","boundary":[0.5208417304850195,0.2570340160452903,0.5988248018272201,0.2701506399403573],"dir":"rtl"},{"str":"405","boundary":[0.2118433427381432,0.2570340160452903,0.2378707510412468,0.2701506399403573],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................","boundary":[0.23763939271799003,0.2570340160452903,0.5208417304850195,0.2701506399403573],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.719844283219132,0.27642380789017207,0.7250542791884992,0.289540431785239],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7252284025258632,0.27642380789017207,0.7339240897487571,0.289540431785239],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7338942630659679,0.27642380789017207,0.7408471046620986,0.289540431785239],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7407967217519817,0.27642380789017207,0.7494924089748757,0.289540431785239],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7494625822920864,0.27642380789017207,0.756415423888217,0.289540431785239],"dir":"ltr"},{"str":"14","boundary":[0.7563146580679833,0.27642380789017207,0.7736462447937659,0.289540431785239],"dir":"ltr"},{"str":"شناسایی","boundary":[0.6664464597608492,0.27642380789017207,0.7153203009539164,0.289540431785239],"dir":"rtl"},{"str":"فنیل","boundary":[0.6350196157463388,0.27642380789017207,0.6620151820502485,0.289540431785239],"dir":"rtl"},{"str":"پیرووات","boundary":[0.5865536745935778,0.27642380789017207,0.6305512562138922,0.289540431785239],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5692098092866351,0.27642380789017207,0.5821223968829773,0.289540431785239],"dir":"rtl"},{"str":"ادرار","boundary":[0.5404238882171167,0.27642380789017207,0.5646959534506645,0.289540431785239],"dir":"rtl"},{"str":"407","boundary":[0.2118433427381432,0.27642380789017207,0.2378707510412468,0.289540431785239],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................","boundary":[0.2374378610775225,0.27642380789017207,0.5359364503560392,0.289540431785239],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7479885798737067,0.2958492427347686,0.7531985758430739,0.3089658666298356],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7534932151014375,0.2958492427347686,0.7621889023243316,0.3089658666298356],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7621590756415423,0.2958492427347686,0.7691119172376729,0.3089658666298356],"dir":"ltr"},{"str":"14","boundary":[0.7690111514174391,0.2958492427347686,0.7863427381432218,0.3089658666298356],"dir":"ltr"},{"str":"محصولات","boundary":[0.6879531103049844,0.2958492427347686,0.7434751738382169,0.3089658666298356],"dir":"rtl"},{"str":"نهایی","boundary":[0.6535226387209457,0.2958492427347686,0.6834847052174742,0.3089658666298356],"dir":"rtl"},{"str":"متابولیسم","boundary":[0.5945810828966813,0.2958492427347686,0.6490542791884991,0.3089658666298356],"dir":"rtl"},{"str":"پروتئین","boundary":[0.5464674190514577,0.2958492427347686,0.5901498051860808,0.3089658666298356],"dir":"rtl"},{"str":"407","boundary":[0.2118433427381432,0.2958492427347686,0.2378707510412468,0.3089658666298356],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................","boundary":[0.2374378610775225,0.2958492427347686,0.5420025527341126,0.3089658666298356],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7197491602848314,0.3152390345796502,0.7249591562541986,0.3283556584747172],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7252284025258632,0.3152390345796502,0.7339240897487571,0.3283556584747172],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7338942630659679,0.3152390345796502,0.7408471046620986,0.3283556584747172],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7407967217519817,0.3152390345796502,0.7494924089748757,0.3283556584747172],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7494625822920864,0.3152390345796502,0.756415423888217,0.3283556584747172],"dir":"ltr"},{"str":"14","boundary":[0.7563146580679833,0.3152390345796502,0.7736462447937659,0.3283556584747172],"dir":"ltr"},{"str":"تأثیر","boundary":[0.6899724573424695,0.3152390345796502,0.7154291280397689,0.3283556584747172],"dir":"rtl"},{"str":"همودیالیز","boundary":[0.6320321107080479,0.3152390345796502,0.6857451296520221,0.3283556584747172],"dir":"rtl"},{"str":"روی","boundary":[0.6038684670159882,0.3152390345796502,0.6276454636187405,0.3283556584747172],"dir":"rtl"},{"str":"میزان","boundary":[0.5684367862421067,0.3152390345796502,0.5996040575036947,0.3283556584747172],"dir":"rtl"},{"str":"نیتروژن","boundary":[0.520788526131936,0.3152390345796502,0.5640630122262528,0.3283556584747172],"dir":"rtl"},{"str":"باقیمانده","boundary":[0.46481754668816333,0.3152390345796502,0.5164423908353775,0.3283556584747172],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.44768574499529756,0.3152390345796502,0.4603800099439391,0.3283556584747172],"dir":"rtl"},{"str":"خون","boundary":[0.4168465672443907,0.3152390345796502,0.44332298804245596,0.3283556584747172],"dir":"rtl"},{"str":"408","boundary":[0.2118433427381432,0.3152390345796502,0.23784079000403063,0.3283556584747172],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................","boundary":[0.23763939271799003,0.3152390345796502,0.41261923955394325,0.3283556584747172],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7199224774956333,0.3346288264245319,0.7251324734650005,0.34774545031959897],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7252284025258632,0.3346288264245319,0.7339240897487571,0.34774545031959897],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7338942630659679,0.3346288264245319,0.7408471046620986,0.34774545031959897],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7407967217519817,0.3346288264245319,0.7494924089748757,0.34774545031959897],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7494625822920864,0.3346288264245319,0.756415423888217,0.34774545031959897],"dir":"ltr"},{"str":"14","boundary":[0.7563146580679833,0.3346288264245319,0.7736462447937659,0.34774545031959897],"dir":"ltr"},{"str":"تعیین","boundary":[0.6826367056294504,0.3346288264245319,0.715695149805186,0.34774545031959897],"dir":"rtl"},{"str":"کراتنین","boundary":[0.6351163509337632,0.3346288264245319,0.678409377939003,0.34774545031959897],"dir":"rtl"},{"str":"ادرار","boundary":[0.6065262662904741,0.3346288264245319,0.6306463739664794,0.34774545031959897],"dir":"rtl"},{"str":"409","boundary":[0.2118433427381432,0.3346288264245319,0.23784079000403063,0.34774545031959897],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................................","boundary":[0.2374378610775225,0.3346288264245319,0.60229168346097,0.34774545031959897],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7481618970845089,0.3540186182694135,0.7533718930538761,0.3671352421644805],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7534932151014375,0.3540186182694135,0.7621889023243316,0.3671352421644805],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7621590756415423,0.3540186182694135,0.7691119172376729,0.3671352421644805],"dir":"ltr"},{"str":"14","boundary":[0.7690111514174391,0.3540186182694135,0.7863427381432218,0.3671352421644805],"dir":"ltr"},{"str":"بیماریهای","boundary":[0.6812125487034796,0.3540186182694135,0.7441714557252646,0.3671352421644805],"dir":"rtl"},{"str":"ناشی","boundary":[0.6491738546285098,0.3540186182694135,0.6772221073442354,0.3671352421644805],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.636899771597474,0.3540186182694135,0.64548421335483,0.3671352421644805],"dir":"rtl"},{"str":"نقص","boundary":[0.6062701867526534,0.3540186182694135,0.6325112697171827,0.3671352421644805],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.589750235120247,0.3540186182694135,0.60199113346358,0.3671352421644805],"dir":"rtl"},{"str":"متابولیسم","boundary":[0.5311980384253661,0.3540186182694135,0.585875184737337,0.3671352421644805],"dir":"rtl"},{"str":"اسیدهای","boundary":[0.47746647857046887,0.3540186182694135,0.527434233507994,0.3671352421644805],"dir":"rtl"},{"str":"آمینه","boundary":[0.4442597071073491,0.3540186182694135,0.4737953782077119,0.3671352421644805],"dir":"rtl"},{"str":"410","boundary":[0.2118433427381432,0.3540186182694135,0.2378707510412468,0.3671352421644805],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................","boundary":[0.24126696224640598,0.3540186182694135,0.4406321375789332,0.3671352421644805],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7199716512159074,0.3734084101142952,0.7251816471852747,0.3865250340093623],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7252284025258632,0.3734084101142952,0.7339240897487571,0.3865250340093623],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7338942630659679,0.3734084101142952,0.7408471046620986,0.3865250340093623],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7407967217519817,0.3734084101142952,0.7494924089748757,0.3865250340093623],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7494625822920864,0.3734084101142952,0.756415423888217,0.3865250340093623],"dir":"ltr"},{"str":"14","boundary":[0.7563146580679833,0.3734084101142952,0.7736462447937659,0.3865250340093623],"dir":"ltr"},{"str":"تاخوردگی","boundary":[0.6596459760849119,0.3734084101142952,0.71574432352546,0.3865250340093623],"dir":"rtl"},{"str":"نادرست","boundary":[0.6121256213892248,0.3734084101142952,0.6552998407883535,0.3865250340093623],"dir":"rtl"},{"str":"پروتئین","boundary":[0.5644013166733843,0.3734084101142952,0.6080651618970845,0.3865250340093623],"dir":"rtl"},{"str":"410","boundary":[0.2118433427381432,0.3734084101142952,0.2378707510412468,0.3865250340093623],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................","boundary":[0.23763939271799003,0.3734084101142952,0.5601210533387074,0.3865250340093623],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7199216713690716,0.39265562996031744,0.7251316673384387,0.4057722538553845],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7252284025258632,0.39265562996031744,0.7339240897487571,0.4057722538553845],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7338942630659679,0.39265562996031744,0.7408471046620986,0.4057722538553845],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7407967217519817,0.39265562996031744,0.7494924089748757,0.4057722538553845],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7494625822920864,0.39265562996031744,0.756415423888217,0.4057722538553845],"dir":"ltr"},{"str":"14","boundary":[0.7563146580679833,0.39265562996031744,0.7736462447937659,0.4057722538553845],"dir":"ltr"},{"str":"فیبروز","boundary":[0.680689103855972,0.39265562996031744,0.715490393658471,0.4057722538553845],"dir":"rtl"},{"str":"کیستیک","boundary":[0.6260724170361412,0.39265562996031744,0.6762578261453714,0.4057722538553845],"dir":"rtl"},{"str":"412","boundary":[0.21244793765954587,0.39265562996031744,0.23847534596264944,0.4057722538553845],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................................","boundary":[0.23824398763939272,0.39265562996031744,0.6216250167943033,0.4057722538553845],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7252284025258632,0.4120454218051991,0.7339240897487571,0.42516204570026617],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7338942630659679,0.4120454218051991,0.7408471046620986,0.42516204570026617],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7407967217519817,0.4120454218051991,0.7494924089748757,0.42516204570026617],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7494625822920864,0.4120454218051991,0.756415423888217,0.42516204570026617],"dir":"ltr"},{"str":"14","boundary":[0.7563146580679833,0.4120454218051991,0.7736462447937659,0.42516204570026617],"dir":"ltr"},{"str":"آسیبهای","boundary":[0.6635371489990595,0.4120454218051991,0.7207326346903129,0.42516204570026617],"dir":"rtl"},{"str":"بافتی","boundary":[0.6299039365847104,0.4120454218051991,0.6590687439115491,0.42516204570026617],"dir":"rtl"},{"str":"414","boundary":[0.2136571275023512,0.4120454218051991,0.23968453580545476,0.42516204570026617],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................................","boundary":[0.23945317748219805,0.4120454218051991,0.6254678221147386,0.42516204570026617],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7638515383581889,0.4467032267310616,0.7699144162300147,0.4598198506261286],"dir":"ltr"},{"str":"15","boundary":[0.7700188096197769,0.4467032267310616,0.7865136369743383,0.4598198506261286],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7296620986161494,0.4467032267310616,0.7597725379551257,0.4598198506261286],"dir":"rtl"},{"str":"پانزدهم","boundary":[0.6772638720945854,0.4467032267310616,0.7256556496036544,0.4598198506261286],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6735927717318284,0.4467032267310616,0.6773009539164315,0.4598198506261286],"dir":"ltr"},{"str":"متابولیسم","boundary":[0.6066991193050042,0.4467032267310616,0.6695933197914713,0.4598198506261286],"dir":"rtl"},{"str":"نوکلئوتیدها","boundary":[0.5289365847104661,0.4467032267310616,0.6026367056294505,0.4598198506261286],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.7481199785032916,0.4663653533706396,0.7533299744726588,0.4794819772657067],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7534932151014375,0.4663653533706396,0.7621889023243316,0.4794819772657067],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7621590756415423,0.4663653533706396,0.7691119172376729,0.4794819772657067],"dir":"ltr"},{"str":"15","boundary":[0.7690111514174391,0.4663653533706396,0.7863427381432218,0.4794819772657067],"dir":"ltr"},{"str":"اندازهگیریکمی","boundary":[0.6568527475480317,0.4663653533706396,0.7438184871691521,0.4794819772657067],"dir":"rtl"},{"str":"اسید","boundary":[0.6258708853956737,0.4663653533706396,0.652495633481123,0.4794819772657067],"dir":"rtl"},{"str":"اوریک","boundary":[0.5869430337229611,0.4663653533706396,0.6212808007523847,0.4794819772657067],"dir":"rtl"},{"str":"ادرار","boundary":[0.5585568990998252,0.4663653533706396,0.5827157060325138,0.4794819772657067],"dir":"rtl"},{"str":"419","boundary":[0.2118433427381432,0.4663653533706396,0.23784079000403063,0.4794819772657067],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................","boundary":[0.23763939271799003,0.4663653533706396,0.5542359263737743,0.4794819772657067],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7480909579470643,0.48577890721533123,0.7533009539164314,0.49889553111039825],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7534932151014375,0.48577890721533123,0.7621889023243316,0.49889553111039825],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7621590756415423,0.48577890721533123,0.7691119172376729,0.49889553111039825],"dir":"ltr"},{"str":"15","boundary":[0.7690111514174391,0.48577890721533123,0.7863427381432218,0.49889553111039825],"dir":"ltr"},{"str":"اسیدهای","boundary":[0.6935806798334004,0.48577890721533123,0.7439377939003089,0.49889553111039825],"dir":"rtl"},{"str":"نوکلئیک،","boundary":[0.637763670562945,0.48577890721533123,0.6895484347709256,0.49889553111039825],"dir":"rtl"},{"str":"سنتز","boundary":[0.6058483138519414,0.48577890721533123,0.6335669756818487,0.49889553111039825],"dir":"rtl"},{"str":"پروتئینها","boundary":[0.546261050651619,0.48577890721533123,0.6017878543598011,0.49889553111039825],"dir":"rtl"},{"str":"420","boundary":[0.2118433427381432,0.48577890721533123,0.2378707510412468,0.49889553111039825],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................","boundary":[0.2374378610775225,0.48577890721533123,0.54220408437458,0.49889553111039825],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7275613327959155,0.5051686990602129,0.7327713287652827,0.51828532295528],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7328866048636302,0.5051686990602129,0.7415822920865242,0.51828532295528],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7416028483138518,0.5051686990602129,0.7485556899099824,0.51828532295528],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7484549240897488,0.5051686990602129,0.7571506113126427,0.51828532295528],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7571207846298534,0.5051686990602129,0.7640736262259841,0.51828532295528],"dir":"ltr"},{"str":"15","boundary":[0.7639728604057503,0.5051686990602129,0.7813044471315329,0.51828532295528],"dir":"ltr"},{"str":"اندازهگیری","boundary":[0.6629470643557704,0.5051686990602129,0.7234637914819292,0.51828532295528],"dir":"rtl"},{"str":"کمی","boundary":[0.6323174795109499,0.5051686990602129,0.6589236866854762,0.51828532295528],"dir":"rtl"},{"str":"DNA","boundary":[0.5954420260647588,0.5042427050660583,0.6280901518205024,0.5149356049805152],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.5782242375386267,0.5051686990602129,0.5913326615611983,0.51828532295528],"dir":"rtl"},{"str":"بافت","boundary":[0.5483919118634958,0.5051686990602129,0.5737667436839226,0.51828532295528],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.5206361682117425,0.5051686990602129,0.5443685341932016,0.51828532295528],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.47710210936450353,0.5051686990602129,0.5162178674729381,0.51828532295528],"dir":"rtl"},{"str":"421","boundary":[0.2118433427381432,0.5051686990602129,0.2378707510412468,0.51828532295528],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................","boundary":[0.23763939271799003,0.5051686990602129,0.4730787316942093,0.51828532295528],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7481264275157865,0.5245584909050945,0.7533364234851537,0.5376751148001616],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7534932151014375,0.5245584909050945,0.7621889023243316,0.5376751148001616],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7621590756415423,0.5245584909050945,0.7691119172376729,0.5376751148001616],"dir":"ltr"},{"str":"15","boundary":[0.7690111514174391,0.5245584909050945,0.7863427381432218,0.5376751148001616],"dir":"ltr"},{"str":"پورفیریها","boundary":[0.6857282009942227,0.5245584909050945,0.7436580679833399,0.5376751148001616],"dir":"rtl"},{"str":"422","boundary":[0.2122464060190783,0.5245584909050945,0.2382738143221819,0.5376751148001616],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................................................","boundary":[0.23804245599892515,0.5245584909050945,0.6812945049039365,0.5376751148001616],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7646874916028482,0.5592162958309571,0.770750369474674,0.5723329197260242],"dir":"ltr"},{"str":"16","boundary":[0.7708249361816472,0.5592162958309571,0.7864668816337498,0.5723329197260242],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7304131318872504,0.5592162958309571,0.7607011957544,0.5723329197260242],"dir":"rtl"},{"str":"شانزدهم","boundary":[0.6718225178019614,0.5592162958309571,0.7264625822920864,0.5723329197260242],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6681884992610505,0.5592162958309571,0.6718966814456536,0.5723329197260242],"dir":"ltr"},{"str":"متابولیسم","boundary":[0.601272482919176,0.5592162958309571,0.6642289346504796,0.5723329197260242],"dir":"rtl"},{"str":"لیپیدها","boundary":[0.5513065968023646,0.5592162958309571,0.5972921249493502,0.5723329197260242],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.7435613327959155,0.5788784224705351,0.7487713287652827,0.5919950463656022],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7490595190111513,0.5788784224705351,0.7577552062340452,0.5919950463656022],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7577253795512562,0.5788784224705351,0.7646782211473867,0.5919950463656022],"dir":"ltr"},{"str":"16","boundary":[0.7645774553271529,0.5788784224705351,0.78126011017063,0.5919950463656022],"dir":"ltr"},{"str":"لیپیدهای","boundary":[0.6872340454117962,0.5788784224705351,0.7395008733037752,0.5919950463656022],"dir":"rtl"},{"str":"اصلی","boundary":[0.6543980921671368,0.5788784224705351,0.68313650409781,0.5919950463656022],"dir":"rtl"},{"str":"بدن.","boundary":[0.6255855165927717,0.5788784224705351,0.649953366774122,0.5919950463656022],"dir":"rtl"},{"str":"هضم","boundary":[0.5939547225581082,0.5788784224705351,0.6215621389224775,0.5919950463656022],"dir":"rtl"},{"str":"لیپید","boundary":[0.5611743920462179,0.5788784224705351,0.589894263065968,0.5919950463656022],"dir":"rtl"},{"str":"427","boundary":[0.2118433427381432,0.5788784224705351,0.2378707510412468,0.5919950463656022],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................","boundary":[0.23763939271799003,0.5788784224705351,0.5570972726051323,0.5919950463656022],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7208398495230417,0.5982682143154168,0.7260498454924089,0.6113848382104837],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7262360607282009,0.5982682143154168,0.734931747951095,0.6113848382104837],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7349523041784226,0.5982682143154168,0.7419051457745532,0.6113848382104837],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7418043799543194,0.5982682143154168,0.7505000671772134,0.6113848382104837],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7504702404944242,0.5982682143154168,0.7574230820905549,0.6113848382104837],"dir":"ltr"},{"str":"16","boundary":[0.757322316270321,0.5982682143154168,0.7740049711137981,0.6113848382104837],"dir":"ltr"},{"str":"تعیین","boundary":[0.6837580276770119,0.5982682143154168,0.7168164718527475,0.6113848382104837],"dir":"rtl"},{"str":"فعالیت","boundary":[0.641670159881768,0.5982682143154168,0.6796234045411795,0.6113848382104837],"dir":"rtl"},{"str":"لیپاز","boundary":[0.6131171570603251,0.5982682143154168,0.6376097003896278,0.6113848382104837],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5961893053876125,0.5982682143154168,0.6087324481344843,0.6113848382104837],"dir":"rtl"},{"str":"محتویات","boundary":[0.5424392046217923,0.5982682143154168,0.5917710046488079,0.6113848382104837],"dir":"rtl"},{"str":"دوازدهه","boundary":[0.494844148864705,0.5982682143154168,0.538378207711944,0.6113848382104837],"dir":"rtl"},{"str":"427","boundary":[0.2118433427381432,0.5982682143154168,0.2378707510412468,0.6113848382104837],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................","boundary":[0.2374378610775225,0.5982682143154168,0.4907869138788123,0.6113848382104837],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7438196963589949,0.6176580061602984,0.7490296923283621,0.6307746300553654],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7490595190111513,0.6176580061602984,0.7577552062340452,0.6307746300553654],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7577253795512562,0.6176580061602984,0.7646782211473867,0.6307746300553654],"dir":"ltr"},{"str":"16","boundary":[0.7645774553271529,0.6176580061602984,0.78126011017063,0.6307746300553654],"dir":"ltr"},{"str":"کاتابولیسم","boundary":[0.6809261050651617,0.6176580061602984,0.7391631062743517,0.6307746300553654],"dir":"rtl"},{"str":"لیپیدها.","boundary":[0.6330534730619374,0.6176580061602984,0.6764577455327152,0.6307746300553654],"dir":"rtl"},{"str":"اجسام","boundary":[0.594210264678221,0.6176580061602984,0.6286221953513368,0.6307746300553654],"dir":"rtl"},{"str":"کتونی","boundary":[0.5557378745129651,0.6176580061602984,0.5897789869676205,0.6307746300553654],"dir":"rtl"},{"str":"428","boundary":[0.2118433427381432,0.6176580061602984,0.23784079000403063,0.6307746300553654],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................","boundary":[0.23763939271799003,0.6176580061602984,0.55127300819562,0.6307746300553654],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7203959424963051,0.6370477980051801,0.7256059384656722,0.650164421900247],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7258329974472658,0.6370477980051801,0.7345286846701597,0.650164421900247],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7345492408974875,0.6370477980051801,0.741502082493618,0.650164421900247],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7414013166733843,0.6370477980051801,0.7500970038962782,0.650164421900247],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7500671772134891,0.6370477980051801,0.7570200188096197,0.650164421900247],"dir":"ltr"},{"str":"16","boundary":[0.7569192529893859,0.6370477980051801,0.773601907832863,0.650164421900247],"dir":"ltr"},{"str":"تشکیل","boundary":[0.6766764745398359,0.6370477980051801,0.7159646647857045,0.650164421900247],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6662194007792556,0.6370477980051801,0.6721895740964664,0.650164421900247],"dir":"rtl"},{"str":"اکسیداسیون","boundary":[0.5921113798199649,0.6370477980051801,0.661713959424963,0.650164421900247],"dir":"rtl"},{"str":"اجسام","boundary":[0.5532681714362487,0.6370477980051801,0.5878098884858255,0.650164421900247],"dir":"rtl"},{"str":"کتونی","boundary":[0.5147957812709928,0.6370477980051801,0.5488368937256483,0.650164421900247],"dir":"rtl"},{"str":"428","boundary":[0.2118433427381432,0.6370477980051801,0.23784079000403063,0.650164421900247],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................","boundary":[0.2374378610775225,0.6370477980051801,0.5147957812709929,0.650164421900247],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7205931747951094,0.6562950178512023,0.7258031707644766,0.6694116417462692],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7258329974472658,0.6562950178512023,0.7345286846701597,0.6694116417462692],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7345492408974875,0.6562950178512023,0.741502082493618,0.6694116417462692],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7414013166733843,0.6562950178512023,0.7500970038962782,0.6694116417462692],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7500671772134891,0.6562950178512023,0.7570200188096197,0.6694116417462692],"dir":"ltr"},{"str":"16","boundary":[0.7569192529893859,0.6562950178512023,0.773601907832863,0.6694116417462692],"dir":"ltr"},{"str":"تشخیص","boundary":[0.6681796318688701,0.6562950178512023,0.7162747548031707,0.6694116417462692],"dir":"rtl"},{"str":"کتونبادیها","boundary":[0.5958217116753997,0.6562950178512023,0.6636556496036544,0.6694116417462692],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.578477846368457,0.6562950178512023,0.5913904339647992,0.6694116417462692],"dir":"rtl"},{"str":"ادرار","boundary":[0.5496919252989385,0.6562950178512023,0.5739639905324864,0.6694116417462692],"dir":"rtl"},{"str":"429","boundary":[0.2118433427381432,0.6562950178512023,0.23784079000403063,0.6694116417462692],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................","boundary":[0.23763939271799003,0.6562950178512023,0.5452270589815934,0.6694116417462692],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7438196963589949,0.675684809696084,0.7490296923283621,0.688801433591151],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7490595190111513,0.675684809696084,0.7577552062340452,0.688801433591151],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7577253795512562,0.675684809696084,0.7646782211473867,0.688801433591151],"dir":"ltr"},{"str":"16","boundary":[0.7645774553271529,0.675684809696084,0.78126011017063,0.688801433591151],"dir":"ltr"},{"str":"آنابولیسم","boundary":[0.688657664920059,0.675684809696084,0.7391445653634287,0.688801433591151],"dir":"rtl"},{"str":"لیپیدها","boundary":[0.6438072013972859,0.675684809696084,0.6841893053876124,0.688801433591151],"dir":"rtl"},{"str":"430","boundary":[0.2126494693000134,0.675684809696084,0.238676877603117,0.688801433591151],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................................................","boundary":[0.23844551927986024,0.675684809696084,0.6393374983205695,0.688801433591151],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7130534730619373,0.6951102445406806,0.7182634690313044,0.7082268684357476],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7183763267499663,0.6951102445406806,0.7270720139728603,0.7082268684357476],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7270421872900712,0.6951102445406806,0.7339950288862017,0.7082268684357476],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7338942630659679,0.6951102445406806,0.7425899502888619,0.7082268684357476],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7426105065161897,0.6951102445406806,0.7495633481123202,0.7082268684357476],"dir":"ltr"},{"str":"16","boundary":[0.7494625822920864,0.6951102445406806,0.7661452371355635,0.7082268684357476],"dir":"ltr"},{"str":"اندازهگیری","boundary":[0.6480630122262527,0.6951102445406806,0.7085480317076447,0.7082268684357476],"dir":"rtl"},{"str":"کمی","boundary":[0.6170255273411258,0.6951102445406806,0.6436317345156523,0.7082268684357476],"dir":"rtl"},{"str":"غلظت","boundary":[0.5783491871557167,0.6951102445406806,0.612529130333625,0.7082268684357476],"dir":"rtl"},{"str":"فسفولیپیدها","boundary":[0.5049086389896547,0.6951102445406806,0.5739179094451161,0.7082268684357476],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4875728872766357,0.6951102445406806,0.5004182744270468,0.7082268684357476],"dir":"rtl"},{"str":"سرم","boundary":[0.45937216176273,0.6951102445406806,0.4831416095660351,0.7082268684357476],"dir":"rtl"},{"str":"431","boundary":[0.21204487437861078,0.6951102445406806,0.23807228268171438,0.7082268684357476],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................","boundary":[0.2378409243584576,0.6951102445406806,0.45494088405212946,0.7082268684357476],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7436766088942631,0.7145000363855621,0.7488866048636302,0.7276166602806291],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7490595190111513,0.7145000363855621,0.7577552062340452,0.7276166602806291],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7577253795512562,0.7145000363855621,0.7646782211473867,0.7276166602806291],"dir":"ltr"},{"str":"16","boundary":[0.7645774553271529,0.7145000363855621,0.78126011017063,0.7276166602806291],"dir":"ltr"},{"str":"لیپوپروتئینهای","boundary":[0.6503997044202606,0.7145000363855621,0.7392082493618165,0.7276166602806291],"dir":"rtl"},{"str":"پلاسمای","boundary":[0.5974468628241301,0.7145000363855621,0.6459684267096601,0.7276166602806291],"dir":"rtl"},{"str":"خون،","boundary":[0.5627939003090151,0.7145000363855621,0.5929599623807604,0.7276166602806291],"dir":"rtl"},{"str":"انتقال","boundary":[0.5260323794169018,0.7145000363855621,0.5581266962246405,0.7276166602806291],"dir":"rtl"},{"str":"کلسترول","boundary":[0.4712625285503157,0.7145000363855621,0.5216011017063013,0.7276166602806291],"dir":"rtl"},{"str":"432","boundary":[0.21506784898562406,0.7145000363855621,0.24109525728872763,0.7276166602806291],"dir":"ltr"},{"str":".............................................","boundary":[0.24086389896547086,0.7145000363855621,0.3763419320166599,0.7276166602806291],"dir":"ltr"},{"str":"..............................","boundary":[0.3765450759102512,0.7145000363855621,0.46682883246002954,0.7276166602806291],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7205931747951094,0.7338898282304439,0.7258031707644766,0.7470064521255109],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7258329974472658,0.7338898282304439,0.7345286846701597,0.7470064521255109],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7345492408974875,0.7338898282304439,0.741502082493618,0.7470064521255109],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7414013166733843,0.7338898282304439,0.7500970038962782,0.7470064521255109],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7500671772134891,0.7338898282304439,0.7570200188096197,0.7470064521255109],"dir":"ltr"},{"str":"16&qu