توسعه اقتصادی توسعه اقتصادی

توضیحات

کتاب توسعه اقتصادی از انتشارات دانشگاه تهران در سال 1400 به جامعه آکادمیک ایران عرضه شد. این کتاب دانشگاهی محبوب توسط قلم توانای مایکل پی. تودارو به تالیف درآمده و درحال حاضر در وبسایت فروشگاهی بوکت، آماده خریداری و کرایه است. ,شما همراهان گرامی بوکت می‌توانید جهت دسترسی به محتوای ارزشمند کتاب توسعه اقتصادی یکی از فرمت‌های فیزیکی یا الکترونیکی را برای خریداری انتخاب کنید. همچنین اگر مایلید کتاب توسعه اقتصادی را با هزینه‌ای کم‌تر تهیه کنید، فروشگاه بوکت امکان کرایه نسخه ایبوک برای بازه‌های 3، 6 و 12 ماهه را نیز در اختیار شما قرار داده است.,کافی است در همین صفحه نحوه دسترسی مورد نظرتان را انتخاب کنید تا در کوتاه‌ترین زمان از لذت مطالعه کتاب توسعه اقتصادی از انتشارات برگزیده دانشگاه تهران بهره‌مند شوید.

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"id":3799220,"title":"توسعه اقتصادی","price":"۳۸۰‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۱۹۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۹۵‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۱۱۴‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۳۸۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/7a32c505cb66b4e6/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/7a32c505cb66b4e6/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/7a32c505cb66b4e6/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/7a32c505cb66b4e6/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/7a32c505cb66b4e6/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-964-0372-63-0","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":"۱۴۰۰","nobat_chap":2,"description":["کتاب توسعه اقتصادی از انتشارات دانشگاه تهران در سال 1400 به جامعه آکادمیک ایران عرضه شد. این کتاب دانشگاهی محبوب توسط قلم توانای مایکل پی. تودارو به تالیف درآمده و درحال حاضر در وبسایت فروشگاهی بوکت، آماده خریداری و کرایه است. ","شما همراهان گرامی بوکت می‌توانید جهت دسترسی به محتوای ارزشمند کتاب توسعه اقتصادی یکی از فرمت‌های فیزیکی یا الکترونیکی را برای خریداری انتخاب کنید. همچنین اگر مایلید کتاب توسعه اقتصادی را با هزینه‌ای کم‌تر تهیه کنید، فروشگاه بوکت امکان کرایه نسخه ایبوک برای بازه‌های 3، 6 و 12 ماهه را نیز در اختیار شما قرار داده است.","کافی است در همین صفحه نحوه دسترسی مورد نظرتان را انتخاب کنید تا در کوتاه‌ترین زمان از لذت مطالعه کتاب توسعه اقتصادی از انتشارات برگزیده دانشگاه تهران بهره‌مند شوید."],"pages_count":806,"keywords":null,"token":"7a32c505cb66b4e6","created_at":"2022-11-12 14:33:58","updated_at":"2023-04-01 15:16:58","publisher_id":202,"deleted_at":null,"published_at":"2022-11-14 14:05:03","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه تهران","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1923037,"title":"مایکل پی. تودارو","meta_title":"مایکل پی. تودارو","meta_description":"مایکل پی. تودارو - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مایکل","lastname":"پی. تودارو","token":"f51434529997cad7","created_at":"2022-11-12 14:36:19","updated_at":"2022-11-12 14:36:19","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923038,"title":"استفن سی. اسمیت","meta_title":"استفن سی. اسمیت","meta_description":"استفن سی. اسمیت - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"استفن","lastname":"سی. اسمیت","token":"825997927aa0a928","created_at":"2022-11-12 14:36:19","updated_at":"2022-11-12 14:36:19","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923039,"title":"وحید محمودی","meta_title":"وحید محمودی","meta_description":"وحید محمودی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"وحید","lastname":"محمودی","token":"63b1999eed04f977","created_at":"2022-11-12 14:36:19","updated_at":"2022-11-12 14:36:19","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":1923037,"title":"مایکل پی. تودارو","meta_title":"مایکل پی. تودارو","meta_description":"مایکل پی. تودارو - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مایکل","lastname":"پی. تودارو","token":"f51434529997cad7","created_at":"2022-11-12 14:36:19","updated_at":"2022-11-12 14:36:19","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923038,"title":"استفن سی. اسمیت","meta_title":"استفن سی. اسمیت","meta_description":"استفن سی. اسمیت - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"استفن","lastname":"سی. اسمیت","token":"825997927aa0a928","created_at":"2022-11-12 14:36:19","updated_at":"2022-11-12 14:36:19","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":1923039,"title":"وحید محمودی","meta_title":"وحید محمودی","meta_description":"وحید محمودی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"وحید","lastname":"محمودی","token":"63b1999eed04f977","created_at":"2022-11-12 14:36:19","updated_at":"2022-11-12 14:36:19","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":787794,"file":"636f7d9e98cd10.68930368.pdf","book_id":3799220,"toc":null,"created_at":"2022-11-12 14:33:59","updated_at":"2023-02-25 10:17:24","process_started_at":"2022-11-12 14:34:00","process_done_at":"2022-11-12 14:34:14","process_failed_at":null,"pages_count":806,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"8cdc59520fa11829b076cddff71f8f63aec60a948184124fafb8c1fd54d3f6b8d21a7d4b4d724a4083143be4e098f715bacf14268a6e0472b279eb9b6660ebdf","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۸۰۶"},"publisher":{"id":202,"title":"دانشگاه تهران","description":null,"token":"d2aeadd62e1aff6f","slug":"ut"},"study_subjects":[{"id":313,"title":" توسعه اقتصادی با مبانی اسلامی ","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"7852bfc03e3ffac9","type":"","books_count":13,"created_at":"2017-10-07 11:24:00","updated_at":"2023-10-26 11:07:04","study_fields":[{"id":82,"title":"علوم حدیث گرایش اقتصاد اسلامی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":10,"token":"abea1d7d61d61d76","books_count":59,"created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2023-10-26 11:07:04","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1329,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-11-26 11:00:06"}]}]},{"id":14890,"title":"توسعه اقتصادی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"83c0a87bb03c4dc5","type":"","books_count":4,"created_at":"2017-10-07 11:28:54","updated_at":"2022-11-14 14:05:03","study_fields":[{"id":736,"title":"توسعه روستایی گرایش مدیریت توسعه","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":10,"token":"99698e8eae95b21e","books_count":8,"created_at":"2017-10-07 11:22:52","updated_at":"2022-11-14 14:05:03","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1329,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-11-26 11:00:06"}]},{"id":1750,"title":"توسعه روستایی گرایش توسعه اجتماعی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":10,"token":"72a6633bc2178942","books_count":8,"created_at":"2017-10-07 11:23:04","updated_at":"2022-11-14 14:05:03","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1329,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-11-26 11:00:06"}]}]},{"id":14893,"title":"توسعه اقتصادی روستا","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"7742a90450651096","type":"","books_count":2,"created_at":"2017-10-07 11:28:54","updated_at":"2022-11-14 14:05:03","study_fields":[{"id":787,"title":"اقتصاد کشاورزی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"e7d7eef003335275","books_count":52,"created_at":"2017-10-07 11:22:52","updated_at":"2023-10-28 12:23:28","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":1008,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-11-20 00:44:02"}]}]},{"id":14896,"title":"توسعه اقتصادی و برنامه ریزی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"8c46d1fd4276fc90","type":"","books_count":3,"created_at":"2017-10-07 11:28:55","updated_at":"2022-11-14 14:05:03","study_fields":[{"id":115,"title":"حسابداری","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"243aa5db4f40c2da","books_count":36,"created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2023-10-28 12:23:28","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1329,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-11-26 11:00:06"}]},{"id":793,"title":"مدیریت امور بانکی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"f93c318a8783a159","books_count":28,"created_at":"2017-10-07 11:22:52","updated_at":"2023-10-31 09:10:27","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1329,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-11-26 11:00:06"}]},{"id":985,"title":"مدیریت بیمه","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"565f76290406a8fd","books_count":33,"created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2023-10-31 09:10:27","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1329,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-11-26 11:00:06"}]},{"id":1081,"title":"مدیریت امور گمرکی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"156a795abab2b960","books_count":50,"created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2023-11-08 11:32:17","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1329,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-11-26 11:00:06"}]},{"id":1105,"title":"مدیریت و بازرگانی دریایی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"31b01a65aabe8226","books_count":55,"created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2023-10-31 09:10:27","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1329,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-11-26 11:00:06"}]},{"id":1123,"title":"مدیریت مالی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"48e92764cdc6c2bc","books_count":48,"created_at":"2017-10-07 11:22:55","updated_at":"2023-10-31 09:10:27","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1329,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-11-26 11:00:06"}]},{"id":1147,"title":"مدیریت بازرگانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"ca6aea70281f3353","books_count":42,"created_at":"2017-10-07 11:22:55","updated_at":"2023-10-31 09:10:27","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1329,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-11-26 11:00:06"}]},{"id":1150,"title":"مدیریت دولتی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"d0644aa3cb2f7492","books_count":28,"created_at":"2017-10-07 11:22:55","updated_at":"2023-10-31 09:10:27","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1329,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-11-26 11:00:06"}]}]}],"titleLink":"%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C","ebook_price_en":190000,"urlify":"%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C","pages_count_fa":"۸۰۶","authorTitle":"مایکل پی. تودارو, استفن سی. اسمیت, وحید محمودی","tocStr":"","url":"/preview/7a32c505cb66b4e6/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C"}
{"toc":null,"pages_count":806,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"7a32c505cb66b4e6","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/7a32c505cb66b4e6/pages/SpIlUFXwPmNsgFKC-sec.webp","jpeg":"/storage/books/7a32c505cb66b4e6/pages/IZhiAtUDBkMDHWtH.jpg","blurred":"/storage/books/7a32c505cb66b4e6/pages/dXSRfdaBIsTqvpIR.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0006186710105222814,0.0002766092456434798,0.9989379986915268,0.9990917818342422]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.24109263718128204},{"x":0.6285714507102966,"y":0.2422802895307541},{"x":0.6268907785415649,"y":0.2802850306034088},{"x":0.529411792755127,"y":0.27909737825393677}]},"confidence":0.9944366812705994,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.529411792755127,0.24109263718128204,0.6268907785415649,0.2802850306034088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.23990498483181},{"x":0.5193277597427368,"y":0.24109263718128204},{"x":0.5176470875740051,"y":0.27909737825393677},{"x":0.37310925126075745,"y":0.27672210335731506}]},"confidence":0.9929410219192505,"dir":"rtl","str":"اقتصادی","boundary":[0.37310925126075745,0.23990498483181,0.5176470875740051,0.27909737825393677]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.23990498483181},{"x":0.6285714507102966,"y":0.2422802895307541},{"x":0.6268907785415649,"y":0.2802850306034088},{"x":0.37310925126075745,"y":0.27672210335731506}]},"confidence":0.9935641884803772,"dir":"ltr","boundary":[0.36810925126075744,0.23290498483181,0.631890778541565,0.2872850306034088],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.44893112778663635},{"x":0.5226891040802002,"y":0.4477434754371643},{"x":0.5226891040802002,"y":0.4679335057735443},{"x":0.4756302535533905,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9518114924430847,"dir":"rtl","str":"تألیف","boundary":[0.4756302535533905,0.44893112778663635,0.5226891040802002,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.47980996966362},{"x":0.5647059082984924,"y":0.47862231731414795},{"x":0.5663865804672241,"y":0.4952494204044342},{"x":0.5193277597427368,"y":0.49643704295158386}]},"confidence":0.9693360924720764,"dir":"rtl","str":"مایکل","boundary":[0.5193277597427368,0.47980996966362,0.5663865804672241,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.47980996966362},{"x":0.5109243988990784,"y":0.47980996966362},{"x":0.5109243988990784,"y":0.49643704295158386},{"x":0.49747899174690247,"y":0.49643704295158386}]},"confidence":0.949431300163269,"dir":"rtl","str":"پی","boundary":[0.49747899174690247,0.47980996966362,0.5109243988990784,0.49643704295158386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.47980996966362},{"x":0.4941176474094391,"y":0.47980996966362},{"x":0.4941176474094391,"y":0.49643704295158386},{"x":0.48739495873451233,"y":0.49643704295158386}]},"confidence":0.9022685289382935,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.48571428656578064,0.47980996966362,0.4941176474094391,0.49643704295158386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.48099762201309204},{"x":0.4789915978908539,"y":0.47980996966362},{"x":0.48067227005958557,"y":0.49643704295158386},{"x":0.43361344933509827,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9781272411346436,"dir":"rtl","str":"تودارو","boundary":[0.43361344933509827,0.48099762201309204,0.48067227005958557,0.49643704295158386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.5071259140968323},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5083135366439819},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5237529873847961},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5225653052330017}]},"confidence":0.9801681041717529,"dir":"rtl","str":"استیون","boundary":[0.5226891040802002,0.5071259140968323,0.5798319578170776,0.5237529873847961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.5071259140968323},{"x":0.5142857432365417,"y":0.5071259140968323},{"x":0.5142857432365417,"y":0.5225653052330017},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5225653052330017}]},"confidence":0.9868196249008179,"dir":"rtl","str":"سی","boundary":[0.4924369752407074,0.5071259140968323,0.5142857432365417,0.5225653052330017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.5071259140968323},{"x":0.489075630903244,"y":0.5071259140968323},{"x":0.489075630903244,"y":0.5225653052330017},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5225653052330017}]},"confidence":0.9799299240112305,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.48235294222831726,0.5071259140968323,0.489075630903244,0.5225653052330017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.5071259140968323},{"x":0.4739495813846588,"y":0.5071259140968323},{"x":0.4739495813846588,"y":0.5225653052330017},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5225653052330017}]},"confidence":0.9897543787956238,"dir":"rtl","str":"اسمیت","boundary":[0.42016807198524475,0.5071259140968323,0.4739495813846588,0.5225653052330017]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.44893112778663635},{"x":0.5798319578170776,"y":0.4477434754371643},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5237529873847961},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.9714843034744263,"dir":"ltr","boundary":[0.41348739981651306,0.44193112778663635,0.5848319578170776,0.5307529873847961],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.6923990249633789},{"x":0.5277311205863953,"y":0.6923990249633789},{"x":0.5277311205863953,"y":0.7066508531570435},{"x":0.4722689092159271,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9836885929107666,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.4722689092159271,0.6923990249633789,0.5277311205863953,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.7197149395942688},{"x":0.578151285648346,"y":0.7197149395942688},{"x":0.578151285648346,"y":0.7339667677879333},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.9952178001403809,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5411764979362488,0.7197149395942688,0.578151285648346,0.7339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.7197149395942688},{"x":0.534453809261322,"y":0.7197149395942688},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7339667677879333},{"x":0.4957983195781708,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.9916163086891174,"dir":"rtl","str":"وحید","boundary":[0.4941176474094391,0.7197149395942688,0.5361344814300537,0.7339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.7209026217460632},{"x":0.48739495873451233,"y":0.7197149395942688},{"x":0.48739495873451233,"y":0.735154390335083},{"x":0.42184874415397644,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.9871344566345215,"dir":"rtl","str":"محمودی","boundary":[0.42016807198524475,0.7209026217460632,0.48739495873451233,0.735154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.7434679269790649},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7434679269790649},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7565320730209351},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":0.9844856262207031,"dir":"rtl","str":"استاد","boundary":[0.5327731370925903,0.7434679269790649,0.5697479248046875,0.7565320730209351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.7446556091308594},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7434679269790649},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7565320730209351},{"x":0.4756302535533905,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9954406023025513,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4739495813846588,0.7446556091308594,0.5260504484176636,0.7565320730209351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.7446556091308594},{"x":0.46722689270973206,"y":0.7446556091308594},{"x":0.46890756487846375,"y":0.7577196955680847},{"x":0.4302521049976349,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9940481185913086,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.4302521049976349,0.7446556091308594,0.46890756487846375,0.7577196955680847]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.6935867071151733},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6923990249633789},{"x":0.578151285648346,"y":0.7577196955680847},{"x":0.42184874415397644,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9902594089508057,"dir":"ltr","boundary":[0.41516807198524475,0.6865867071151733,0.583151285648346,0.7647196955680847],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/7a32c505cb66b4e6/pages/svIIrInKiwDAcKEL-sec.webp","jpeg":"/storage/books/7a32c505cb66b4e6/pages/AcxpEfRysoopIrgc.jpg","blurred":"/storage/books/7a32c505cb66b4e6/pages/LUXTiuQUOuACRzFV.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.00041812021391732354,0.0002178950016336974,0.9986329355079587,0.9989991432200148]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.21640904247760773},{"x":0.7445378303527832,"y":0.21640904247760773},{"x":0.7428571581840515,"y":0.22829964756965637},{"x":0.7142857313156128,"y":0.22829964756965637}]},"confidence":0.988340437412262,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.7142857313156128,0.21640904247760773,0.7428571581840515,0.22829964756965637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.21640904247760773},{"x":0.707563042640686,"y":0.21640904247760773},{"x":0.7058823704719543,"y":0.22829964756965637},{"x":0.6789916157722473,"y":0.22829964756965637}]},"confidence":0.9955146908760071,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.6789916157722473,0.21640904247760773,0.7058823704719543,0.22829964756965637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.21521997451782227},{"x":0.6705882549285889,"y":0.21521997451782227},{"x":0.6689075827598572,"y":0.22829964756965637},{"x":0.6420168280601501,"y":0.2271105796098709}]},"confidence":0.9755570292472839,"dir":"rtl","str":"۴۰۲۶","boundary":[0.6420168280601501,0.21521997451782227,0.6689075827598572,0.22829964756965637]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.21521997451782227},{"x":0.7445378303527832,"y":0.21640904247760773},{"x":0.7428571581840515,"y":0.22829964756965637},{"x":0.6420168280601501,"y":0.2271105796098709}]},"confidence":0.9878012537956238,"dir":"ltr","boundary":[0.6370168280601501,0.20821997451782226,0.7478571581840515,0.23529964756965638],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.3888228237628937},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3888228237628937},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3971462547779083},{"x":0.6924369931221008,"y":0.3971462547779083}]},"confidence":0.977677047252655,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.6924369931221008,0.3888228237628937,0.7277311086654663,0.3971462547779083]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.3888228237628937},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3888228237628937},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3971462547779083},{"x":0.6924369931221008,"y":0.3971462547779083}]},"confidence":0.977677047252655,"dir":"ltr","boundary":[0.6874369931221008,0.38182282376289367,0.7327311086654663,0.40414625477790833],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.4019024968147278},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4019024968147278},{"x":0.7277311086654663,"y":0.40903687477111816},{"x":0.6924369931221008,"y":0.40903687477111816}]},"confidence":0.9750335216522217,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.6924369931221008,0.4019024968147278,0.7277311086654663,0.40903687477111816]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.4019024968147278},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4019024968147278},{"x":0.7277311086654663,"y":0.40903687477111816},{"x":0.6924369931221008,"y":0.40903687477111816}]},"confidence":0.9750335216522217,"dir":"ltr","boundary":[0.6874369931221008,0.3949024968147278,0.7327311086654663,0.41603687477111817],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.41022592782974243},{"x":0.729411780834198,"y":0.4114149808883667},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4221165180206299},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4221165180206299}]},"confidence":0.9962751865386963,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7058823704719543,0.41022592782974243,0.7277311086654663,0.4221165180206299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.41022592782974243},{"x":0.7008403539657593,"y":0.4114149808883667},{"x":0.7008403539657593,"y":0.4221165180206299},{"x":0.6789916157722473,"y":0.4221165180206299}]},"confidence":0.9908197522163391,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.6789916157722473,0.41022592782974243,0.7008403539657593,0.4221165180206299]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.41022592782974243},{"x":0.729411780834198,"y":0.4114149808883667},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4221165180206299},{"x":0.6789916157722473,"y":0.4221165180206299}]},"confidence":0.9938505291938782,"dir":"ltr","boundary":[0.6739916157722473,0.4032259278297424,0.7327311086654663,0.4291165180206299],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.25564804673194885},{"x":0.729411780834198,"y":0.25921520590782166},{"x":0.7277311086654663,"y":0.26872771978378296},{"x":0.6924369931221008,"y":0.26634958386421204}]},"confidence":0.9791275262832642,"dir":"rtl","str":"سرشناسه","boundary":[0.6941176652908325,0.25564804673194885,0.7277311086654663,0.26872771978378296]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.25564804673194885},{"x":0.729411780834198,"y":0.25921520590782166},{"x":0.7277311086654663,"y":0.26872771978378296},{"x":0.6924369931221008,"y":0.26634958386421204}]},"confidence":0.9791275262832642,"dir":"ltr","boundary":[0.6891176652908325,0.24864804673194885,0.7327311086654663,0.27572771978378297],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.24256837368011475},{"x":0.5647059082984924,"y":0.24256837368011475},{"x":0.5647059082984924,"y":0.25326991081237793},{"x":0.5176470875740051,"y":0.25326991081237793}]},"confidence":0.991085410118103,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5176470875740051,0.24256837368011475,0.5647059082984924,0.25326991081237793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.24256837368011475},{"x":0.5126050710678101,"y":0.24256837368011475},{"x":0.5126050710678101,"y":0.25326991081237793},{"x":0.47058823704719543,"y":0.25326991081237793}]},"confidence":0.9942482113838196,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.47058823704719543,0.24256837368011475,0.5126050710678101,0.25326991081237793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.24256837368011475},{"x":0.46554622054100037,"y":0.24256837368011475},{"x":0.46554622054100037,"y":0.25326991081237793},{"x":0.43361344933509827,"y":0.25326991081237793}]},"confidence":0.9938539862632751,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.43361344933509827,0.24256837368011475,0.46554622054100037,0.25326991081237793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.2568370997905731},{"x":0.6117647290229797,"y":0.2568370997905731},{"x":0.6117647290229797,"y":0.2699167728424072},{"x":0.6084033846855164,"y":0.2699167728424072}]},"confidence":0.8130876421928406,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6084033846855164,0.2568370997905731,0.6117647290229797,0.2699167728424072]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.25564804673194885},{"x":0.6033613681793213,"y":0.25564804673194885},{"x":0.6033613681793213,"y":0.2699167728424072},{"x":0.578151285648346,"y":0.2699167728424072}]},"confidence":0.9799904227256775,"dir":"rtl","str":"تودارو","boundary":[0.578151285648346,0.25564804673194885,0.6033613681793213,0.2699167728424072]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.25564804673194885},{"x":0.5747899413108826,"y":0.25564804673194885},{"x":0.5747899413108826,"y":0.26872771978378296},{"x":0.5731092691421509,"y":0.26872771978378296}]},"confidence":0.9868900179862976,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5731092691421509,0.25564804673194885,0.5747899413108826,0.26872771978378296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.25564804673194885},{"x":0.5663865804672241,"y":0.25564804673194885},{"x":0.5663865804672241,"y":0.26872771978378296},{"x":0.5445378422737122,"y":0.26872771978378296}]},"confidence":0.9814493656158447,"dir":"rtl","str":"مایکل","boundary":[0.5445378422737122,0.25564804673194885,0.5663865804672241,0.26872771978378296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.25564804673194885},{"x":0.5394958257675171,"y":0.25564804673194885},{"x":0.5394958257675171,"y":0.26872771978378296},{"x":0.5327731370925903,"y":0.26872771978378296}]},"confidence":0.9732428789138794,"dir":"rtl","str":"پی","boundary":[0.5327731370925903,0.25564804673194885,0.5394958257675171,0.26872771978378296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.25564804673194885},{"x":0.529411792755127,"y":0.25564804673194885},{"x":0.529411792755127,"y":0.26872771978378296},{"x":0.5260504484176636,"y":0.26872771978378296}]},"confidence":0.9822525382041931,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5260504484176636,0.25564804673194885,0.529411792755127,0.26872771978378296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.25564804673194885},{"x":0.5193277597427368,"y":0.25564804673194885},{"x":0.5193277597427368,"y":0.26872771978378296},{"x":0.49747899174690247,"y":0.26872771978378296}]},"confidence":0.9463181495666504,"dir":"rtl","str":"۱۹۴۲","boundary":[0.49747899174690247,0.25564804673194885,0.5193277597427368,0.26872771978378296]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.24137930572032928},{"x":0.6117647290229797,"y":0.24137930572032928},{"x":0.6117647290229797,"y":0.2711058259010315},{"x":0.43361344933509827,"y":0.2699167728424072}]},"confidence":0.9781752824783325,"dir":"ltr","boundary":[0.42861344933509826,0.23437930572032928,0.6167647290229797,0.2781058259010315],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.2699167728424072},{"x":0.729411780834198,"y":0.2699167728424072},{"x":0.729411780834198,"y":0.2806183099746704},{"x":0.7058823704719543,"y":0.2806183099746704}]},"confidence":0.9943588376045227,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7058823704719543,0.2699167728424072,0.729411780834198,0.2806183099746704]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.2699167728424072},{"x":0.7008403539657593,"y":0.2699167728424072},{"x":0.7008403539657593,"y":0.2806183099746704},{"x":0.6974790096282959,"y":0.2806183099746704}]},"confidence":0.9920586943626404,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6974790096282959,0.2699167728424072,0.7008403539657593,0.2806183099746704]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.26872771978378296},{"x":0.6924369931221008,"y":0.26872771978378296},{"x":0.6924369931221008,"y":0.2806183099746704},{"x":0.6823529601097107,"y":0.2806183099746704}]},"confidence":0.9967144727706909,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.6823529601097107,0.26872771978378296,0.6924369931221008,0.2806183099746704]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.26872771978378296},{"x":0.6773109436035156,"y":0.2699167728424072},{"x":0.6773109436035156,"y":0.2806183099746704},{"x":0.6420168280601501,"y":0.27942925691604614}]},"confidence":0.9874603152275085,"dir":"rtl","str":"پدیدآور","boundary":[0.6420168280601501,0.26872771978378296,0.6773109436035156,0.2806183099746704]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.26634958386421204},{"x":0.610084056854248,"y":0.26634958386421204},{"x":0.610084056854248,"y":0.2782402038574219},{"x":0.6084033846855164,"y":0.2782402038574219}]},"confidence":0.8776844143867493,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6084033846855164,0.26634958386421204,0.610084056854248,0.2782402038574219]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.26634958386421204},{"x":0.6033613681793213,"y":0.26634958386421204},{"x":0.6033613681793213,"y":0.2782402038574219},{"x":0.578151285648346,"y":0.2782402038574219}]},"confidence":0.9846599698066711,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.578151285648346,0.26634958386421204,0.6033613681793213,0.2782402038574219]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.26634958386421204},{"x":0.5731092691421509,"y":0.26634958386421204},{"x":0.5731092691421509,"y":0.2782402038574219},{"x":0.5411764979362488,"y":0.2782402038574219}]},"confidence":0.9749388694763184,"dir":"rtl","str":"اقتصادی","boundary":[0.5411764979362488,0.26634958386421204,0.5731092691421509,0.2782402038574219]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.26634958386421204},{"x":0.5361344814300537,"y":0.26634958386421204},{"x":0.5361344814300537,"y":0.27942925691604614},{"x":0.5310924649238586,"y":0.27942925691604614}]},"confidence":0.8611281514167786,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.5310924649238586,0.26634958386421204,0.5361344814300537,0.27942925691604614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.26634958386421204},{"x":0.5277311205863953,"y":0.26634958386421204},{"x":0.5277311205863953,"y":0.27942925691604614},{"x":0.5025210380554199,"y":0.27942925691604614}]},"confidence":0.9651301503181458,"dir":"rtl","str":"تألیف","boundary":[0.5025210380554199,0.26634958386421204,0.5277311205863953,0.27942925691604614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.26634958386421204},{"x":0.49747899174690247,"y":0.26634958386421204},{"x":0.49747899174690247,"y":0.27942925691604614},{"x":0.47058823704719543,"y":0.27942925691604614}]},"confidence":0.9070470929145813,"dir":"rtl","str":"مایکل","boundary":[0.47058823704719543,0.26634958386421204,0.49747899174690247,0.27942925691604614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.26634958386421204},{"x":0.46554622054100037,"y":0.26634958386421204},{"x":0.46554622054100037,"y":0.27942925691604614},{"x":0.4588235318660736,"y":0.27942925691604614}]},"confidence":0.8339940309524536,"dir":"rtl","str":"پی","boundary":[0.4588235318660736,0.26634958386421204,0.46554622054100037,0.27942925691604614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.26634958386421204},{"x":0.45042017102241516,"y":0.26634958386421204},{"x":0.45042017102241516,"y":0.27942925691604614},{"x":0.42016807198524475,"y":0.27942925691604614}]},"confidence":0.9796406626701355,"dir":"rtl","str":"تودارو","boundary":[0.42016807198524475,0.26634958386421204,0.45042017102241516,0.27942925691604614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.26634958386421204},{"x":0.41848739981651306,"y":0.26634958386421204},{"x":0.41848739981651306,"y":0.27942925691604614},{"x":0.41680672764778137,"y":0.27942925691604614}]},"confidence":0.9652248024940491,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.41680672764778137,0.26634958386421204,0.41848739981651306,0.27942925691604614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.26634958386421204},{"x":0.4100840389728546,"y":0.26634958386421204},{"x":0.4100840389728546,"y":0.27942925691604614},{"x":0.3815126121044159,"y":0.27942925691604614}]},"confidence":0.9493873119354248,"dir":"rtl","str":"استيون","boundary":[0.3815126121044159,0.26634958386421204,0.4100840389728546,0.27942925691604614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.2675386369228363},{"x":0.3798319399356842,"y":0.2675386369228363},{"x":0.3798319399356842,"y":0.27942925691604614},{"x":0.3764705955982208,"y":0.27942925691604614}]},"confidence":0.9482218623161316,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3764705955982208,0.2675386369228363,0.3798319399356842,0.27942925691604614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.2675386369228363},{"x":0.37142857909202576,"y":0.2675386369228363},{"x":0.37142857909202576,"y":0.27942925691604614},{"x":0.34285715222358704,"y":0.27942925691604614}]},"confidence":0.9364665746688843,"dir":"rtl","str":"اسمیت","boundary":[0.34285715222358704,0.2675386369228363,0.37142857909202576,0.27942925691604614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.2675386369228363},{"x":0.33949580788612366,"y":0.2675386369228363},{"x":0.33949580788612366,"y":0.27942925691604614},{"x":0.3344537913799286,"y":0.27942925691604614}]},"confidence":0.9114351868629456,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.3344537913799286,0.2675386369228363,0.33949580788612366,0.27942925691604614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.2675386369228363},{"x":0.3294117748737335,"y":0.2675386369228363},{"x":0.3294117748737335,"y":0.27942925691604614},{"x":0.3008403480052948,"y":0.27942925691604614}]},"confidence":0.8537226915359497,"dir":"rtl","str":"ترجمـه","boundary":[0.3008403480052948,0.2675386369228363,0.3294117748737335,0.27942925691604614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.2675386369228363},{"x":0.29579833149909973,"y":0.2675386369228363},{"x":0.29579833149909973,"y":0.27942925691604614},{"x":0.2705882489681244,"y":0.27942925691604614}]},"confidence":0.8209505677223206,"dir":"rtl","str":"وحيـد","boundary":[0.2705882489681244,0.2675386369228363,0.29579833149909973,0.27942925691604614]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.26634958386421204},{"x":0.729411780834198,"y":0.26634958386421204},{"x":0.729411780834198,"y":0.2806183099746704},{"x":0.2705882489681244,"y":0.2806183099746704}]},"confidence":0.9409623146057129,"dir":"ltr","boundary":[0.2655882489681244,0.25934958386421203,0.734411780834198,0.2876183099746704],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.4244946539402008},{"x":0.729411780834198,"y":0.4244946539402008},{"x":0.729411780834198,"y":0.4340071380138397},{"x":0.6974790096282959,"y":0.4340071380138397}]},"confidence":0.9779950976371765,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.6974790096282959,0.4244946539402008,0.729411780834198,0.4340071380138397]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.4244946539402008},{"x":0.729411780834198,"y":0.4244946539402008},{"x":0.729411780834198,"y":0.4340071380138397},{"x":0.6974790096282959,"y":0.4340071380138397}]},"confidence":0.9779950976371765,"dir":"ltr","boundary":[0.6924790096282959,0.4174946539402008,0.734411780834198,0.44100713801383973],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.43638524413108826},{"x":0.7277311086654663,"y":0.43638524413108826},{"x":0.729411780834198,"y":0.44708681106567383},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4482758641242981}]},"confidence":0.9903091192245483,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.6991596817970276,0.43638524413108826,0.729411780834198,0.44708681106567383]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.43638524413108826},{"x":0.7277311086654663,"y":0.43638524413108826},{"x":0.729411780834198,"y":0.44708681106567383},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4482758641242981}]},"confidence":0.9903091192245483,"dir":"ltr","boundary":[0.6941596817970276,0.42938524413108825,0.734411780834198,0.45408681106567383],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.44708681106567383},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4458977282047272},{"x":0.729411780834198,"y":0.45659929513931274},{"x":0.6991596817970276,"y":0.457788348197937}]},"confidence":0.990863561630249,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.6991596817970276,0.44708681106567383,0.729411780834198,0.45659929513931274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.44708681106567383},{"x":0.6974790096282959,"y":0.4458977282047272},{"x":0.6991596817970276,"y":0.457788348197937},{"x":0.6739495992660522,"y":0.457788348197937}]},"confidence":0.98216313123703,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.6739495992660522,0.44708681106567383,0.6991596817970276,0.457788348197937]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.44708681106567383},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4458977282047272},{"x":0.729411780834198,"y":0.45659929513931274},{"x":0.6739495992660522,"y":0.457788348197937}]},"confidence":0.9861178398132324,"dir":"ltr","boundary":[0.6689495992660522,0.4400868110656738,0.734411780834198,0.46359929513931275],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.4589774012565613},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4589774012565613},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4684898853302002},{"x":0.7042016983032227,"y":0.4684898853302002}]},"confidence":0.9932679533958435,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.7042016983032227,0.4589774012565613,0.7277311086654663,0.4684898853302002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.46016645431518555},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4589774012565613},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4684898853302002},{"x":0.6739495992660522,"y":0.46967896819114685}]},"confidence":0.989460289478302,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.6739495992660522,0.46016645431518555,0.6991596817970276,0.4684898853302002]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.46016645431518555},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4589774012565613},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4684898853302002},{"x":0.6739495992660522,"y":0.46967896819114685}]},"confidence":0.991191029548645,"dir":"ltr","boundary":[0.6689495992660522,0.45316645431518554,0.7327311086654663,0.4754898853302002],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.4708680212497711},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4708680212497711},{"x":0.729411780834198,"y":0.48038050532341003},{"x":0.7042016983032227,"y":0.48038050532341003}]},"confidence":0.9879962801933289,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.7042016983032227,0.4708680212497711,0.729411780834198,0.48038050532341003]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.4720570743083954},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4708680212497711},{"x":0.6991596817970276,"y":0.48038050532341003},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4815695583820343}]},"confidence":0.9883073568344116,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.6739495992660522,0.4720570743083954,0.6991596817970276,0.48038050532341003]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.4720570743083954},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4708680212497711},{"x":0.729411780834198,"y":0.48038050532341003},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4815695583820343}]},"confidence":0.9881659746170044,"dir":"ltr","boundary":[0.6689495992660522,0.4650570743083954,0.734411780834198,0.48738050532341004],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.4839476943016052},{"x":0.7277311086654663,"y":0.48275861144065857},{"x":0.729411780834198,"y":0.4922710955142975},{"x":0.7042016983032227,"y":0.4922710955142975}]},"confidence":0.9862166047096252,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.7042016983032227,0.4839476943016052,0.729411780834198,0.4922710955142975]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.4839476943016052},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4839476943016052},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4922710955142975},{"x":0.6739495992660522,"y":0.49346017837524414}]},"confidence":0.9879502654075623,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.6739495992660522,0.4839476943016052,0.6991596817970276,0.4922710955142975]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.4839476943016052},{"x":0.7277311086654663,"y":0.48275861144065857},{"x":0.729411780834198,"y":0.4922710955142975},{"x":0.6739495992660522,"y":0.49346017837524414}]},"confidence":0.9871622323989868,"dir":"ltr","boundary":[0.6689495992660522,0.4769476943016052,0.734411780834198,0.4992710955142975],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.5005945563316345},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5017836093902588},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5136741995811462},{"x":0.7142857313156128,"y":0.512485146522522}]},"confidence":0.9809463024139404,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.7159664034843445,0.5005945563316345,0.7277311086654663,0.5136741995811462]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.5005945563316345},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5005945563316345},{"x":0.7126050591468811,"y":0.512485146522522},{"x":0.6924369931221008,"y":0.512485146522522}]},"confidence":0.9853562116622925,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6941176652908325,0.5005945563316345,0.7126050591468811,0.512485146522522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.4982164204120636},{"x":0.6890756487846375,"y":0.49940547347068787},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5112960934638977},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5101070404052734}]},"confidence":0.9846104383468628,"dir":"rtl","str":"کنگره","boundary":[0.6621848940849304,0.4982164204120636,0.6873949766159058,0.5112960934638977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.5136741995811462},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5136741995811462},{"x":0.729411780834198,"y":0.5208085775375366},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5219976305961609}]},"confidence":0.9643201231956482,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.7142857313156128,0.5136741995811462,0.729411780834198,0.5208085775375366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.5148632526397705},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5136741995811462},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5219976305961609},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5219976305961609}]},"confidence":0.9833915829658508,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6924369931221008,0.5148632526397705,0.7126050591468811,0.5219976305961609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.5148632526397705},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5148632526397705},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5219976305961609},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5231866836547852}]},"confidence":0.9693875908851624,"dir":"rtl","str":"دیویی","boundary":[0.6621848940849304,0.5148632526397705,0.6873949766159058,0.5219976305961609]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.4982164204120636},{"x":0.729411780834198,"y":0.49940547347068787},{"x":0.729411780834198,"y":0.5243757367134094},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5231866836547852}]},"confidence":0.9783658385276794,"dir":"ltr","boundary":[0.6555042219161987,0.4912164204120636,0.734411780834198,0.5313757367134094],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.5255647897720337},{"x":0.729411780834198,"y":0.5255647897720337},{"x":0.729411780834198,"y":0.5338882207870483},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5338882207870483}]},"confidence":0.9910746812820435,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.7042016983032227,0.5255647897720337,0.729411780834198,0.5338882207870483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.5255647897720337},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5255647897720337},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5338882207870483},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5338882207870483}]},"confidence":0.9914073944091797,"dir":"rtl","str":"کتابشناسی","boundary":[0.6554622054100037,0.5255647897720337,0.6991596817970276,0.5338882207870483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.5255647897720337},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5255647897720337},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5338882207870483},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5338882207870483}]},"confidence":0.980451226234436,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.6352941393852234,0.5255647897720337,0.6504201889038086,0.5338882207870483]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.5255647897720337},{"x":0.729411780834198,"y":0.5255647897720337},{"x":0.729411780834198,"y":0.5338882207870483},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5338882207870483}]},"confidence":0.9893761277198792,"dir":"ltr","boundary":[0.6302941393852234,0.5185647897720337,0.734411780834198,0.5408882207870483],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.2841854989528656},{"x":0.610084056854248,"y":0.2841854989528656},{"x":0.610084056854248,"y":0.2901307940483093},{"x":0.5731092691421509,"y":0.2901307940483093}]},"confidence":0.9269993305206299,"dir":"rtl","str":"محمودی","boundary":[0.5731092691421509,0.2841854989528656,0.610084056854248,0.2901307940483093]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.2841854989528656},{"x":0.5714285969734192,"y":0.2841854989528656},{"x":0.5714285969734192,"y":0.2901307940483093},{"x":0.5680672526359558,"y":0.2901307940483093}]},"confidence":0.8714552521705627,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5680672526359558,0.2841854989528656,0.5714285969734192,0.2901307940483093]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.2841854989528656},{"x":0.610084056854248,"y":0.2841854989528656},{"x":0.610084056854248,"y":0.2901307940483093},{"x":0.5680672526359558,"y":0.2901307940483093}]},"confidence":0.919064462184906,"dir":"ltr","boundary":[0.5630672526359558,0.2771854989528656,0.615084056854248,0.29713079404830933],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.2936979830265045},{"x":0.7277311086654663,"y":0.29250892996788025},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3008323311805725},{"x":0.6857143044471741,"y":0.30202141404151917}]},"confidence":0.9887771606445312,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.6857143044471741,0.2936979830265045,0.7277311086654663,0.3008323311805725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.2948870360851288},{"x":0.680672287940979,"y":0.2936979830265045},{"x":0.680672287940979,"y":0.30202141404151917},{"x":0.6655462384223938,"y":0.30202141404151917}]},"confidence":0.9698103070259094,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.6655462384223938,0.2948870360851288,0.680672287940979,0.30202141404151917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.2948870360851288},{"x":0.610084056854248,"y":0.2948870360851288},{"x":0.6084033846855164,"y":0.3043995201587677},{"x":0.6084033846855164,"y":0.3043995201587677}]},"confidence":0.8015600442886353,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6084033846855164,0.2948870360851288,0.6084033846855164,0.3043995201587677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.29250892996788025},{"x":0.6033613681793213,"y":0.2936979830265045},{"x":0.6016806960105896,"y":0.3043995201587677},{"x":0.5815126299858093,"y":0.30202141404151917}]},"confidence":0.9917672872543335,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.583193302154541,0.29250892996788025,0.6016806960105896,0.3043995201587677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.29250892996788025},{"x":0.5815126299858093,"y":0.29250892996788025},{"x":0.5798319578170776,"y":0.30202141404151917},{"x":0.578151285648346,"y":0.30202141404151917}]},"confidence":0.9540854692459106,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.578151285648346,0.29250892996788025,0.5798319578170776,0.30202141404151917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.2913198471069336},{"x":0.5747899413108826,"y":0.29250892996788025},{"x":0.5731092691421509,"y":0.30202141404151917},{"x":0.5411764979362488,"y":0.3008323311805725}]},"confidence":0.9915315508842468,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5428571701049805,0.2913198471069336,0.5731092691421509,0.30202141404151917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.2936979830265045},{"x":0.534453809261322,"y":0.2936979830265045},{"x":0.534453809261322,"y":0.3043995201587677},{"x":0.5159664154052734,"y":0.3043995201587677}]},"confidence":0.9899649620056152,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.5159664154052734,0.2936979830265045,0.534453809261322,0.3043995201587677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.2936979830265045},{"x":0.5126050710678101,"y":0.2936979830265045},{"x":0.5126050710678101,"y":0.3043995201587677},{"x":0.5109243988990784,"y":0.3043995201587677}]},"confidence":0.962054967880249,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5109243988990784,0.2936979830265045,0.5126050710678101,0.3043995201587677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.2936979830265045},{"x":0.5042017102241516,"y":0.2936979830265045},{"x":0.5042017102241516,"y":0.3043995201587677},{"x":0.4773109257221222,"y":0.3043995201587677}]},"confidence":0.9807828068733215,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.4773109257221222,0.2936979830265045,0.5042017102241516,0.3043995201587677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.2936979830265045},{"x":0.4722689092159271,"y":0.2936979830265045},{"x":0.4722689092159271,"y":0.3043995201587677},{"x":0.43697479367256165,"y":0.30321046710014343}]},"confidence":0.9940145611763,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.43697479367256165,0.2936979830265045,0.4722689092159271,0.3043995201587677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.2936979830265045},{"x":0.4319327771663666,"y":0.2936979830265045},{"x":0.4319327771663666,"y":0.30321046710014343},{"x":0.4302521049976349,"y":0.30321046710014343}]},"confidence":0.9523255228996277,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4302521049976349,0.2936979830265045,0.4319327771663666,0.30321046710014343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.2936979830265045},{"x":0.4285714328289032,"y":0.2936979830265045},{"x":0.4285714328289032,"y":0.30321046710014343},{"x":0.4000000059604645,"y":0.30321046710014343}]},"confidence":0.7565487623214722,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۸","boundary":[0.4000000059604645,0.2936979830265045,0.4285714328289032,0.30321046710014343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.2936979830265045},{"x":0.40672269463539124,"y":0.2936979830265045},{"x":0.40672269463539124,"y":0.30321046710014343},{"x":0.3983193337917328,"y":0.30321046710014343}]},"confidence":0.7373924255371094,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3983193337917328,0.2936979830265045,0.40672269463539124,0.30321046710014343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.30558857321739197},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3043995201587677},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3139120042324066},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3139120042324066}]},"confidence":0.9892562031745911,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.6857143044471741,0.30558857321739197,0.7277311086654663,0.3139120042324066]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.30558857321739197},{"x":0.680672287940979,"y":0.30558857321739197},{"x":0.680672287940979,"y":0.3139120042324066},{"x":0.6504201889038086,"y":0.3139120042324066}]},"confidence":0.9794352650642395,"dir":"rtl","str":"ظاهری","boundary":[0.6504201889038086,0.30558857321739197,0.680672287940979,0.3139120042324066]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.30558857321739197},{"x":0.610084056854248,"y":0.30558857321739197},{"x":0.610084056854248,"y":0.31629014015197754},{"x":0.610084056854248,"y":0.31629014015197754}]},"confidence":0.9055351614952087,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.610084056854248,0.30558857321739197,0.610084056854248,0.31629014015197754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.30558857321739197},{"x":0.6033613681793213,"y":0.30558857321739197},{"x":0.6033613681793213,"y":0.31629014015197754},{"x":0.5865546464920044,"y":0.31629014015197754}]},"confidence":0.6146948337554932,"dir":"rtl","str":"۸۰۸","boundary":[0.5865546464920044,0.30558857321739197,0.6033613681793213,0.31629014015197754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.30558857321739197},{"x":0.5848739743232727,"y":0.30558857321739197},{"x":0.5848739743232727,"y":0.31629014015197754},{"x":0.5714285969734192,"y":0.31629014015197754}]},"confidence":0.910514235496521,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.5714285969734192,0.30558857321739197,0.5848739743232727,0.31629014015197754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.30558857321739197},{"x":0.5697479248046875,"y":0.30558857321739197},{"x":0.5697479248046875,"y":0.31629014015197754},{"x":0.5663865804672241,"y":0.31629014015197754}]},"confidence":0.9324316382408142,"dir":"rtl","str":".:","boundary":[0.5663865804672241,0.30558857321739197,0.5697479248046875,0.31629014015197754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.30558857321739197},{"x":0.561344563961029,"y":0.30558857321739197},{"x":0.561344563961029,"y":0.31629014015197754},{"x":0.5378151535987854,"y":0.31629014015197754}]},"confidence":0.9857730865478516,"dir":"rtl","str":"مصور","boundary":[0.5378151535987854,0.30558857321739197,0.561344563961029,0.31629014015197754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.30558857321739197},{"x":0.5361344814300537,"y":0.30558857321739197},{"x":0.5361344814300537,"y":0.31629014015197754},{"x":0.5327731370925903,"y":0.31629014015197754}]},"confidence":0.983887791633606,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5327731370925903,0.30558857321739197,0.5361344814300537,0.31629014015197754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.30558857321739197},{"x":0.529411792755127,"y":0.30558857321739197},{"x":0.529411792755127,"y":0.31629014015197754},{"x":0.5042017102241516,"y":0.31629014015197754}]},"confidence":0.9934056997299194,"dir":"rtl","str":"جدول","boundary":[0.5042017102241516,0.30558857321739197,0.529411792755127,0.31629014015197754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.30558857321739197},{"x":0.5025210380554199,"y":0.30558857321739197},{"x":0.5025210380554199,"y":0.31629014015197754},{"x":0.49747899174690247,"y":0.31629014015197754}]},"confidence":0.9642505049705505,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.49747899174690247,0.30558857321739197,0.5025210380554199,0.31629014015197754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.30558857321739197},{"x":0.4941176474094391,"y":0.30558857321739197},{"x":0.4941176474094391,"y":0.31629014015197754},{"x":0.46890756487846375,"y":0.31629014015197754}]},"confidence":0.9959933161735535,"dir":"rtl","str":"نمودار","boundary":[0.46890756487846375,0.30558857321739197,0.4941176474094391,0.31629014015197754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.30558857321739197},{"x":0.46722689270973206,"y":0.30558857321739197},{"x":0.46722689270973206,"y":0.31629014015197754},{"x":0.4638655483722687,"y":0.31629014015197754}]},"confidence":0.9534765481948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4638655483722687,0.30558857321739197,0.46722689270973206,0.31629014015197754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.3186682462692261},{"x":0.729411780834198,"y":0.3186682462692261},{"x":0.729411780834198,"y":0.32580262422561646},{"x":0.6974790096282959,"y":0.32580262422561646}]},"confidence":0.9860425591468811,"dir":"rtl","str":"فروست","boundary":[0.6974790096282959,0.3186682462692261,0.729411780834198,0.32580262422561646]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.328180730342865},{"x":0.729411780834198,"y":0.328180730342865},{"x":0.729411780834198,"y":0.3376932144165039},{"x":0.702521026134491,"y":0.3376932144165039}]},"confidence":0.9702785015106201,"str":"شابک","boundary":[0.702521026134491,0.328180730342865,0.729411780834198,0.3376932144165039]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.28894174098968506},{"x":0.729411780834198,"y":0.2913198471069336},{"x":0.729411780834198,"y":0.3376932144165039},{"x":0.3983193337917328,"y":0.33531510829925537}]},"confidence":0.9559178948402405,"dir":"ltr","boundary":[0.3933193337917328,0.28194174098968505,0.734411780834198,0.3446932144165039],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.3151010572910309},{"x":0.610084056854248,"y":0.3151010572910309},{"x":0.610084056854248,"y":0.3269916772842407},{"x":0.6067227125167847,"y":0.3269916772842407}]},"confidence":0.8998018503189087,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6067227125167847,0.3151010572910309,0.610084056854248,0.3269916772842407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.3151010572910309},{"x":0.6033613681793213,"y":0.3151010572910309},{"x":0.6033613681793213,"y":0.3269916772842407},{"x":0.5714285969734192,"y":0.3269916772842407}]},"confidence":0.9939497709274292,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5714285969734192,0.3151010572910309,0.6033613681793213,0.3269916772842407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.3151010572910309},{"x":0.5630252361297607,"y":0.3151010572910309},{"x":0.5630252361297607,"y":0.3269916772842407},{"x":0.5310924649238586,"y":0.3269916772842407}]},"confidence":0.9962164163589478,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5310924649238586,0.3151010572910309,0.5630252361297607,0.3269916772842407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.3151010572910309},{"x":0.5243697762489319,"y":0.3151010572910309},{"x":0.5243697762489319,"y":0.3269916772842407},{"x":0.5042017102241516,"y":0.3269916772842407}]},"confidence":0.9963919520378113,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.5042017102241516,0.3151010572910309,0.5243697762489319,0.3269916772842407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.3151010572910309},{"x":0.5008403658866882,"y":0.3151010572910309},{"x":0.5008403658866882,"y":0.3269916772842407},{"x":0.49915966391563416,"y":0.3269916772842407}]},"confidence":0.9697418808937073,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.49915966391563416,0.3151010572910309,0.5008403658866882,0.3269916772842407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.3151010572910309},{"x":0.4941176474094391,"y":0.3151010572910309},{"x":0.4941176474094391,"y":0.3269916772842407},{"x":0.46722689270973206,"y":0.3269916772842407}]},"confidence":0.9945375323295593,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.46722689270973206,0.3151010572910309,0.4941176474094391,0.3269916772842407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.3151010572910309},{"x":0.4638655483722687,"y":0.3151010572910309},{"x":0.4638655483722687,"y":0.3269916772842407},{"x":0.4420168101787567,"y":0.3269916772842407}]},"confidence":0.9907050728797913,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.4420168101787567,0.3151010572910309,0.4638655483722687,0.3269916772842407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.3151010572910309},{"x":0.43361344933509827,"y":0.3151010572910309},{"x":0.43361344933509827,"y":0.3269916772842407},{"x":0.4084033668041229,"y":0.3269916772842407}]},"confidence":0.975614607334137,"dir":"rtl","str":"۴۰۲۶","boundary":[0.4084033668041229,0.3151010572910309,0.43361344933509827,0.3269916772842407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.3151010572910309},{"x":0.413445383310318,"y":0.3151010572910309},{"x":0.413445383310318,"y":0.3269916772842407},{"x":0.40504202246665955,"y":0.3269916772842407}]},"confidence":0.7681078314781189,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.40504202246665955,0.3151010572910309,0.413445383310318,0.3269916772842407]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.3151010572910309},{"x":0.610084056854248,"y":0.3151010572910309},{"x":0.610084056854248,"y":0.328180730342865},{"x":0.40504202246665955,"y":0.3269916772842407}]},"confidence":0.9832658171653748,"dir":"ltr","boundary":[0.40004202246665954,0.3081010572910309,0.615084056854248,0.335180730342865],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.3412604033946991},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3412604033946991},{"x":0.7277311086654663,"y":0.350772887468338},{"x":0.6957983374595642,"y":0.350772887468338}]},"confidence":0.9811248183250427,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.6957983374595642,0.3412604033946991,0.7277311086654663,0.350772887468338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.3412604033946991},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3412604033946991},{"x":0.6890756487846375,"y":0.350772887468338},{"x":0.6605042219161987,"y":0.350772887468338}]},"confidence":0.9902791380882263,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.6605042219161987,0.3412604033946991,0.6890756487846375,0.350772887468338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.3412604033946991},{"x":0.6554622054100037,"y":0.3412604033946991},{"x":0.6554622054100037,"y":0.3519619405269623},{"x":0.6352941393852234,"y":0.3519619405269623}]},"confidence":0.9683406949043274,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.6352941393852234,0.3412604033946991,0.6554622054100037,0.3519619405269623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.34244945645332336},{"x":0.610084056854248,"y":0.34244945645332336},{"x":0.610084056854248,"y":0.34958383440971375},{"x":0.610084056854248,"y":0.34958383440971375}]},"confidence":0.8633586168289185,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.610084056854248,0.34244945645332336,0.610084056854248,0.34958383440971375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.34244945645332336},{"x":0.6033613681793213,"y":0.34244945645332336},{"x":0.6033613681793213,"y":0.34958383440971375},{"x":0.5932773351669312,"y":0.34958383440971375}]},"confidence":0.9645480513572693,"dir":"rtl","str":"فييا","boundary":[0.5932773351669312,0.34244945645332336,0.6033613681793213,0.34958383440971375]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.3412604033946991},{"x":0.7277311086654663,"y":0.34007135033607483},{"x":0.7277311086654663,"y":0.350772887468338},{"x":0.5932773351669312,"y":0.3519619405269623}]},"confidence":0.9710137248039246,"dir":"ltr","boundary":[0.5882773351669311,0.3342604033946991,0.7327311086654663,0.357772887468338],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.3543400764465332},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3543400764465332},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3614744246006012},{"x":0.6924369931221008,"y":0.3614744246006012}]},"confidence":0.977677047252655,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.6924369931221008,0.3543400764465332,0.7277311086654663,0.3614744246006012]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.3543400764465332},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3543400764465332},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3614744246006012},{"x":0.6924369931221008,"y":0.3614744246006012}]},"confidence":0.977677047252655,"dir":"ltr","boundary":[0.6874369931221008,0.3473400764465332,0.7327311086654663,0.3684744246006012],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.36623066663742065},{"x":0.7277311086654663,"y":0.36623066663742065},{"x":0.7277311086654663,"y":0.37336504459381104},{"x":0.6924369931221008,"y":0.37336504459381104}]},"confidence":0.9774194359779358,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.6924369931221008,0.36623066663742065,0.7277311086654663,0.37336504459381104]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.36623066663742065},{"x":0.7277311086654663,"y":0.36623066663742065},{"x":0.7277311086654663,"y":0.37336504459381104},{"x":0.6924369931221008,"y":0.37336504459381104}]},"confidence":0.9774194359779358,"dir":"ltr","boundary":[0.6874369931221008,0.35923066663742065,0.7327311086654663,0.38036504459381104],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.19024969637393951},{"x":0.5025210380554199,"y":0.19024969637393951},{"x":0.5008403658866882,"y":0.19857312738895416},{"x":0.48571428656578064,"y":0.1973840594291687}]},"confidence":0.7850348949432373,"str":"ته","boundary":[0.48739495873451233,0.19024969637393951,0.5008403658866882,0.19857312738895416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.1973840594291687},{"x":0.5058823823928833,"y":0.1973840594291687},{"x":0.5058823823928833,"y":0.20451843738555908},{"x":0.4773109257221222,"y":0.20451843738555908}]},"confidence":0.9128640294075012,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4773109257221222,0.1973840594291687,0.5058823823928833,0.20451843738555908]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.19024969637393951},{"x":0.5058823823928833,"y":0.19024969637393951},{"x":0.5058823823928833,"y":0.20570749044418335},{"x":0.4773109257221222,"y":0.20451843738555908}]},"confidence":0.884457528591156,"dir":"ltr","boundary":[0.4723109257221222,0.1832496963739395,0.5108823823928833,0.21270749044418336],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7865546345710754,"y":0.6527943015098572},{"x":0.8084033727645874,"y":0.6527943015098572},{"x":0.8084033727645874,"y":0.6611177325248718},{"x":0.7865546345710754,"y":0.6611177325248718}]},"confidence":0.9891353249549866,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7865546345710754,0.6527943015098572,0.8084033727645874,0.6611177325248718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7815126180648804,"y":0.6527943015098572},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6527943015098572},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6611177325248718},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6611177325248718}]},"confidence":0.9661391377449036,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7815126180648804,0.6527943015098572,0.7848739624023438,0.6611177325248718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.6527943015098572},{"x":0.7764706015586853,"y":0.6527943015098572},{"x":0.7764706015586853,"y":0.6611177325248718},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6611177325248718}]},"confidence":0.9922960996627808,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.7529411911964417,0.6527943015098572,0.7764706015586853,0.6611177325248718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.6516052484512329},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6527943015098572},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6611177325248718},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6599286794662476}]},"confidence":0.9922183752059937,"dir":"rtl","str":"اقتصادی","boundary":[0.7109243869781494,0.6516052484512329,0.7478991746902466,0.6611177325248718]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.6516052484512329},{"x":0.8084033727645874,"y":0.6527943015098572},{"x":0.8084033727645874,"y":0.6611177325248718},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6599286794662476}]},"confidence":0.9899347424507141,"dir":"ltr","boundary":[0.7059243869781494,0.6446052484512329,0.8134033727645874,0.6681177325248718],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7899159789085388,"y":0.6623067855834961},{"x":0.8084033727645874,"y":0.6623067855834961},{"x":0.8084033727645874,"y":0.6765754818916321},{"x":0.7899159789085388,"y":0.6765754818916321}]},"confidence":0.9889876246452332,"dir":"rtl","str":"تألیف","boundary":[0.7899159789085388,0.6623067855834961,0.8084033727645874,0.6765754818916321]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.6623067855834961},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6623067855834961},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6765754818916321},{"x":0.7798319458961487,"y":0.6765754818916321}]},"confidence":0.9629531502723694,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7798319458961487,0.6623067855834961,0.7848739624023438,0.6765754818916321]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.6623067855834961},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6623067855834961},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6765754818916321},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6765754818916321}]},"confidence":0.9702737331390381,"dir":"rtl","str":"مایکل","boundary":[0.7478991746902466,0.6623067855834961,0.7747899293899536,0.6765754818916321]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.6634958386421204},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6634958386421204},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6765754818916321},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6765754818916321}]},"confidence":0.9613363742828369,"dir":"rtl","str":"پی","boundary":[0.7361344695091248,0.6634958386421204,0.7445378303527832,0.6765754818916321]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.6634958386421204},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6634958386421204},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6765754818916321},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6765754818916321}]},"confidence":0.9081307649612427,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7310924530029297,0.6634958386421204,0.7344537973403931,0.6765754818916321]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.6634958386421204},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6634958386421204},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6765754818916321},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6765754818916321}]},"confidence":0.9802970886230469,"dir":"rtl","str":"تودارو","boundary":[0.6991596817970276,0.6634958386421204,0.7243697643280029,0.6765754818916321]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.6634958386421204},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6634958386421204},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6765754818916321},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6765754818916321}]},"confidence":0.5108630061149597,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6924369931221008,0.6634958386421204,0.6974790096282959,0.6765754818916321]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.6634958386421204},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6634958386421204},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6777645945549011},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6777645945549011}]},"confidence":0.9558045864105225,"dir":"rtl","str":"استيون","boundary":[0.6621848940849304,0.6634958386421204,0.6857143044471741,0.6777645945549011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.6634958386421204},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6634958386421204},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6777645945549011},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6777645945549011}]},"confidence":0.984862744808197,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6554622054100037,0.6634958386421204,0.6605042219161987,0.6777645945549011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.6634958386421204},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6634958386421204},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6777645945549011},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6777645945549011}]},"confidence":0.93914794921875,"dir":"rtl","str":"اسمیت","boundary":[0.6218487620353699,0.6634958386421204,0.6504201889038086,0.6777645945549011]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.6623067855834961},{"x":0.8084033727645874,"y":0.6611177325248718},{"x":0.8084033727645874,"y":0.6765754818916321},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6777645945549011}]},"confidence":0.951458752155304,"dir":"ltr","boundary":[0.6168487620353699,0.6553067855834961,0.8134033727645874,0.6835754818916321],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7815126180648804,"y":0.6789536476135254},{"x":0.8067227005958557,"y":0.6789536476135254},{"x":0.8067227005958557,"y":0.6896551847457886},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6896551847457886}]},"confidence":0.9905234575271606,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.7815126180648804,0.6789536476135254,0.8067227005958557,0.6896551847457886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.6801427006721497},{"x":0.7798319458961487,"y":0.6801427006721497},{"x":0.7798319458961487,"y":0.6896551847457886},{"x":0.778151273727417,"y":0.6896551847457886}]},"confidence":0.9700221419334412,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.778151273727417,0.6801427006721497,0.7798319458961487,0.6896551847457886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.6801427006721497},{"x":0.7731092572212219,"y":0.6801427006721497},{"x":0.7731092572212219,"y":0.6896551847457886},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6896551847457886}]},"confidence":0.9908879995346069,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.7529411911964417,0.6801427006721497,0.7731092572212219,0.6896551847457886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.6801427006721497},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6801427006721497},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6896551847457886},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6896551847457886}]},"confidence":0.9664307832717896,"dir":"rtl","str":"وحید","boundary":[0.7260504364967346,0.6801427006721497,0.7478991746902466,0.6896551847457886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.6801427006721497},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6801427006721497},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6896551847457886},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6908442378044128}]},"confidence":0.980958878993988,"dir":"rtl","str":"محمودی","boundary":[0.6840336322784424,0.6801427006721497,0.7210084199905396,0.6896551847457886]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.6801427006721497},{"x":0.8067227005958557,"y":0.6789536476135254},{"x":0.8067227005958557,"y":0.6896551847457886},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6908442378044128}]},"confidence":0.9818834066390991,"dir":"ltr","boundary":[0.6790336322784424,0.6731427006721497,0.8117227005958557,0.6966551847457886],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.21521997451782227},{"x":0.5008403658866882,"y":0.21521997451782227},{"x":0.5008403658866882,"y":0.217598095536232},{"x":0.48235294222831726,"y":0.21878716349601746}]},"confidence":0.3014393746852875,"str":"my","boundary":[0.48235294222831726,0.21521997451782227,0.5008403658866882,0.217598095536232]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.21521997451782227},{"x":0.5008403658866882,"y":0.21521997451782227},{"x":0.5008403658866882,"y":0.217598095536232},{"x":0.48235294222831726,"y":0.21878716349601746}]},"confidence":0.3014393746852875,"dir":"ltr","boundary":[0.47735294222831726,0.20821997451782226,0.5058403658866882,0.224598095536232],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.328180730342865},{"x":0.605042040348053,"y":0.328180730342865},{"x":0.605042040348053,"y":0.33531510829925537},{"x":0.48571428656578064,"y":0.33531510829925537}]},"confidence":0.990958571434021,"str":"978-964-03-7263-0","boundary":[0.48571428656578064,0.328180730342865,0.605042040348053,0.33531510829925537]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.328180730342865},{"x":0.6117647290229797,"y":0.328180730342865},{"x":0.6117647290229797,"y":0.33531510829925537},{"x":0.6084033846855164,"y":0.33531510829925537}]},"confidence":0.8884086608886719,"str":":","boundary":[0.6084033846855164,0.328180730342865,0.6117647290229797,0.33531510829925537]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.328180730342865},{"x":0.6117647290229797,"y":0.328180730342865},{"x":0.6117647290229797,"y":0.33531510829925537},{"x":0.48571428656578064,"y":0.33531510829925537}]},"confidence":0.9852613210678101,"dir":"ltr","boundary":[0.48071428656578064,0.321180730342865,0.6167647290229797,0.3423151082992554],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.2615933418273926},{"x":0.4924369752407074,"y":0.2615933418273926},{"x":0.4924369752407074,"y":0.2675386369228363},{"x":0.48403361439704895,"y":0.2675386369228363}]},"confidence":0.4162212610244751,"str":"f","boundary":[0.48235294222831726,0.2615933418273926,0.4924369752407074,0.2675386369228363]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.2615933418273926},{"x":0.4924369752407074,"y":0.2615933418273926},{"x":0.4924369752407074,"y":0.2675386369228363},{"x":0.48403361439704895,"y":0.2675386369228363}]},"confidence":0.4162212610244751,"dir":"ltr","boundary":[0.47735294222831726,0.25459334182739257,0.4974369752407074,0.2745386369228363],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.43638524413108826},{"x":0.610084056854248,"y":0.43638524413108826},{"x":0.610084056854248,"y":0.4447086751461029},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4447086751461029}]},"confidence":0.8132688403129578,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6084033846855164,0.43638524413108826,0.610084056854248,0.4447086751461029]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.43638524413108826},{"x":0.605042040348053,"y":0.43638524413108826},{"x":0.605042040348053,"y":0.4447086751461029},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4447086751461029}]},"confidence":0.9868128299713135,"dir":"rtl","str":"کشورهای","boundary":[0.5630252361297607,0.43638524413108826,0.605042040348053,0.4447086751461029]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.43638524413108826},{"x":0.5596638917922974,"y":0.43638524413108826},{"x":0.5596638917922974,"y":0.4447086751461029},{"x":0.5495798587799072,"y":0.4447086751461029}]},"confidence":0.9944120049476624,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5495798587799072,0.43638524413108826,0.5596638917922974,0.4447086751461029]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.43638524413108826},{"x":0.5445378422737122,"y":0.43638524413108826},{"x":0.5445378422737122,"y":0.4447086751461029},{"x":0.5277311205863953,"y":0.4447086751461029}]},"confidence":0.9942383170127869,"dir":"rtl","str":"حال","boundary":[0.5277311205863953,0.43638524413108826,0.5445378422737122,0.4447086751461029]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.43638524413108826},{"x":0.5226891040802002,"y":0.43638524413108826},{"x":0.5226891040802002,"y":0.4447086751461029},{"x":0.4907563030719757,"y":0.4447086751461029}]},"confidence":0.9375977516174316,"dir":"rtl","str":"رشد--","boundary":[0.4907563030719757,0.43638524413108826,0.5226891040802002,0.4447086751461029]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.43638524413108826},{"x":0.48739495873451233,"y":0.43638524413108826},{"x":0.48739495873451233,"y":0.4447086751461029},{"x":0.4571428596973419,"y":0.4447086751461029}]},"confidence":0.9926934242248535,"dir":"rtl","str":"سیاست","boundary":[0.4571428596973419,0.43638524413108826,0.48739495873451233,0.4447086751461029]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.43638524413108826},{"x":0.45210084319114685,"y":0.43638524413108826},{"x":0.45210084319114685,"y":0.4447086751461029},{"x":0.4151260554790497,"y":0.4447086751461029}]},"confidence":0.9921172261238098,"dir":"rtl","str":"اقتصادی","boundary":[0.4151260554790497,0.43638524413108826,0.45210084319114685,0.4447086751461029]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.43638524413108826},{"x":0.610084056854248,"y":0.43638524413108826},{"x":0.610084056854248,"y":0.4447086751461029},{"x":0.4151260554790497,"y":0.4447086751461029}]},"confidence":0.9762924313545227,"dir":"ltr","boundary":[0.4101260554790497,0.42938524413108825,0.615084056854248,0.4517086751461029],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.4482758641242981},{"x":0.610084056854248,"y":0.4482758641242981},{"x":0.610084056854248,"y":0.4589774012565613},{"x":0.6067227125167847,"y":0.4589774012565613}]},"confidence":0.7858706116676331,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6067227125167847,0.4482758641242981,0.610084056854248,0.4589774012565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.4482758641242981},{"x":0.6033613681793213,"y":0.4482758641242981},{"x":0.6033613681793213,"y":0.4589774012565613},{"x":0.578151285648346,"y":0.4589774012565613}]},"confidence":0.9561900496482849,"dir":"rtl","str":"اسمیت","boundary":[0.578151285648346,0.4482758641242981,0.6033613681793213,0.4589774012565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.4482758641242981},{"x":0.5731092691421509,"y":0.4482758641242981},{"x":0.5731092691421509,"y":0.457788348197937},{"x":0.5714285969734192,"y":0.457788348197937}]},"confidence":0.986619770526886,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5714285969734192,0.4482758641242981,0.5731092691421509,0.457788348197937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.44708681106567383},{"x":0.5680672526359558,"y":0.4482758641242981},{"x":0.5680672526359558,"y":0.4589774012565613},{"x":0.5411764979362488,"y":0.457788348197937}]},"confidence":0.9885526299476624,"dir":"rtl","str":"استیون","boundary":[0.5411764979362488,0.44708681106567383,0.5680672526359558,0.4589774012565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.44708681106567383},{"x":0.5378151535987854,"y":0.44708681106567383},{"x":0.5378151535987854,"y":0.457788348197937},{"x":0.534453809261322,"y":0.457788348197937}]},"confidence":0.9657790660858154,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.534453809261322,0.44708681106567383,0.5378151535987854,0.457788348197937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.44708681106567383},{"x":0.5327731370925903,"y":0.44708681106567383},{"x":0.5327731370925903,"y":0.457788348197937},{"x":0.5310924649238586,"y":0.457788348197937}]},"confidence":0.9658876657485962,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5310924649238586,0.44708681106567383,0.5327731370925903,0.457788348197937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.44708681106567383},{"x":0.5260504484176636,"y":0.4482758641242981},{"x":0.5260504484176636,"y":0.457788348197937},{"x":0.5025210380554199,"y":0.457788348197937}]},"confidence":0.9663890600204468,"dir":"rtl","str":"۱۹۵۵","boundary":[0.5025210380554199,0.44708681106567383,0.5260504484176636,0.457788348197937]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.44708681106567383},{"x":0.610084056854248,"y":0.4482758641242981},{"x":0.610084056854248,"y":0.4589774012565613},{"x":0.49915966391563416,"y":0.457788348197937}]},"confidence":0.9624184370040894,"dir":"ltr","boundary":[0.49415966391563415,0.4400868110656738,0.615084056854248,0.4659774012565613],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.45065397024154663},{"x":0.4924369752407074,"y":0.45065397024154663},{"x":0.4941176474094391,"y":0.457788348197937},{"x":0.4924369752407074,"y":0.457788348197937}]},"confidence":0.7438232898712158,"str":"م","boundary":[0.4924369752407074,0.45065397024154663,0.4941176474094391,0.457788348197937]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.4518430531024933},{"x":0.4907563030719757,"y":0.4518430531024933},{"x":0.4907563030719757,"y":0.4589774012565613},{"x":0.489075630903244,"y":0.4589774012565613}]},"confidence":0.7943722009658813,"str":".","boundary":[0.489075630903244,0.4518430531024933,0.4907563030719757,0.4589774012565613]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.45065397024154663},{"x":0.4924369752407074,"y":0.45065397024154663},{"x":0.4941176474094391,"y":0.457788348197937},{"x":0.489075630903244,"y":0.4589774012565613}]},"confidence":0.7690977454185486,"dir":"ltr","boundary":[0.484075630903244,0.4436539702415466,0.4991176474094391,0.464788348197937],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.4589774012565613},{"x":0.534453809261322,"y":0.4589774012565613},{"x":0.534453809261322,"y":0.4684898853302002},{"x":0.49915966391563416,"y":0.4684898853302002}]},"confidence":0.9811832904815674,"dir":"ltr","str":"Smith","boundary":[0.49915966391563416,0.4589774012565613,0.534453809261322,0.4684898853302002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.4589774012565613},{"x":0.5361344814300537,"y":0.4589774012565613},{"x":0.5361344814300537,"y":0.4684898853302002},{"x":0.5361344814300537,"y":0.4684898853302002}]},"confidence":0.9597113728523254,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.5361344814300537,0.4589774012565613,0.5361344814300537,0.4684898853302002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.4589774012565613},{"x":0.5899159908294678,"y":0.4589774012565613},{"x":0.5899159908294678,"y":0.4684898853302002},{"x":0.5428571701049805,"y":0.4684898853302002}]},"confidence":0.9937766194343567,"dir":"ltr","str":"Stephen","boundary":[0.5428571701049805,0.4589774012565613,0.5899159908294678,0.4684898853302002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.4589774012565613},{"x":0.6033613681793213,"y":0.4589774012565613},{"x":0.6033613681793213,"y":0.4684898853302002},{"x":0.5949580073356628,"y":0.4684898853302002}]},"confidence":0.9389967322349548,"dir":"ltr","str":"C","boundary":[0.5949580073356628,0.4589774012565613,0.6033613681793213,0.4684898853302002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.4589774012565613},{"x":0.610084056854248,"y":0.4589774012565613},{"x":0.610084056854248,"y":0.4684898853302002},{"x":0.610084056854248,"y":0.4684898853302002}]},"confidence":0.9125841856002808,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.610084056854248,0.4589774012565613,0.610084056854248,0.4684898853302002]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.4589774012565613},{"x":0.610084056854248,"y":0.4589774012565613},{"x":0.610084056854248,"y":0.4684898853302002},{"x":0.49915966391563416,"y":0.4684898853302002}]},"confidence":0.9782429933547974,"dir":"ltr","boundary":[0.49415966391563415,0.4519774012565613,0.615084056854248,0.4754898853302002],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.5005945563316345},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5005945563316345},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5089179277420044},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5077288746833801}]},"confidence":0.965812087059021,"str":"HD۸۲","boundary":[0.5378151535987854,0.5005945563316345,0.5680672526359558,0.5089179277420044]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.5005945563316345},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5017836093902588},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5089179277420044},{"x":0.578151285648346,"y":0.5089179277420044}]},"confidence":0.9543386697769165,"str":"۱۴۰۱","boundary":[0.578151285648346,0.5005945563316345,0.5983193516731262,0.5089179277420044]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.5017836093902588},{"x":0.610084056854248,"y":0.5017836093902588},{"x":0.610084056854248,"y":0.5089179277420044},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5089179277420044}]},"confidence":0.9245139360427856,"str":":","boundary":[0.610084056854248,0.5017836093902588,0.610084056854248,0.5089179277420044]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.5136741995811462},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5136741995811462},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5208085775375366},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5196195244789124}]},"confidence":0.8658740520477295,"str":"۳۳۸/۹۰۰۹۱۷۲","boundary":[0.5394958257675171,0.5136741995811462,0.6033613681793213,0.5208085775375366]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.5136741995811462},{"x":0.610084056854248,"y":0.5136741995811462},{"x":0.610084056854248,"y":0.5196195244789124},{"x":0.610084056854248,"y":0.5196195244789124}]},"confidence":0.9051433205604553,"str":":","boundary":[0.610084056854248,0.5136741995811462,0.610084056854248,0.5196195244789124]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.5255647897720337},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5255647897720337},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5326991677284241},{"x":0.561344563961029,"y":0.5315101146697998}]},"confidence":0.9714735150337219,"str":"۵۶۹۷۷۲۵","boundary":[0.561344563961029,0.5255647897720337,0.6033613681793213,0.5326991677284241]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.5255647897720337},{"x":0.610084056854248,"y":0.5255647897720337},{"x":0.610084056854248,"y":0.5326991677284241},{"x":0.610084056854248,"y":0.5326991677284241}]},"confidence":0.9081425070762634,"str":":","boundary":[0.610084056854248,0.5255647897720337,0.610084056854248,0.5326991677284241]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.5005945563316345},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5005945563316345},{"x":0.610084056854248,"y":0.5326991677284241},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5315101146697998}]},"confidence":0.9221838712692261,"dir":"ltr","boundary":[0.5328151535987854,0.4935945563316345,0.615084056854248,0.5396991677284241],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.3519619405269623},{"x":0.610084056854248,"y":0.3519619405269623},{"x":0.610084056854248,"y":0.3638525605201721},{"x":0.6067227125167847,"y":0.3638525605201721}]},"confidence":0.853355884552002,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6067227125167847,0.3519619405269623,0.610084056854248,0.3638525605201721]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.3519619405269623},{"x":0.6016806960105896,"y":0.3519619405269623},{"x":0.6016806960105896,"y":0.3638525605201721},{"x":0.5815126299858093,"y":0.3638525605201721}]},"confidence":0.9938984513282776,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.5815126299858093,0.3519619405269623,0.6016806960105896,0.3638525605201721]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.3519619405269623},{"x":0.5764706134796143,"y":0.3519619405269623},{"x":0.5764706134796143,"y":0.3638525605201721},{"x":0.556302547454834,"y":0.3638525605201721}]},"confidence":0.9881184697151184,"dir":"rtl","str":"اصلی","boundary":[0.556302547454834,0.3519619405269623,0.5764706134796143,0.3638525605201721]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.3519619405269623},{"x":0.5529412031173706,"y":0.3519619405269623},{"x":0.5529412031173706,"y":0.3638525605201721},{"x":0.5495798587799072,"y":0.3638525605201721}]},"confidence":0.9705586433410645,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5495798587799072,0.3519619405269623,0.5529412031173706,0.3638525605201721]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.3519619405269623},{"x":0.5546218752861023,"y":0.3519619405269623},{"x":0.5546218752861023,"y":0.3638525605201721},{"x":0.5310924649238586,"y":0.3638525605201721}]},"confidence":0.9749303460121155,"dir":"rtl","str":"[","boundary":[0.5310924649238586,0.3519619405269623,0.5546218752861023,0.3638525605201721]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.3519619405269623},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3519619405269623},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3638525605201721},{"x":0.507563054561615,"y":0.3638525605201721}]},"confidence":0.9799269437789917,"dir":"rtl","str":"2015","boundary":[0.507563054561615,0.3519619405269623,0.5445378422737122,0.3638525605201721]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.350772887468338},{"x":0.5159664154052734,"y":0.350772887468338},{"x":0.5159664154052734,"y":0.36266350746154785},{"x":0.49747899174690247,"y":0.36266350746154785}]},"confidence":0.8218382000923157,"dir":"rtl","str":"]","boundary":[0.49747899174690247,0.350772887468338,0.5159664154052734,0.36266350746154785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.350772887468338},{"x":0.5798319578170776,"y":0.3519619405269623},{"x":0.5798319578170776,"y":0.3638525605201721},{"x":0.42016807198524475,"y":0.36266350746154785}]},"confidence":0.9562909603118896,"dir":"rtl","str":",","boundary":[0.42016807198524475,0.350772887468338,0.5798319578170776,0.3638525605201721]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.34958383440971375},{"x":0.35462185740470886,"y":0.34958383440971375},{"x":0.35462185740470886,"y":0.36266350746154785},{"x":0.29411765933036804,"y":0.36266350746154785}]},"confidence":0.9859370589256287,"dir":"rtl","str":"Economic","boundary":[0.29411765933036804,0.34958383440971375,0.35462185740470886,0.36266350746154785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.34958383440971375},{"x":0.440336138010025,"y":0.350772887468338},{"x":0.440336138010025,"y":0.36266350746154785},{"x":0.3613445460796356,"y":0.36266350746154785}]},"confidence":0.9948922395706177,"dir":"rtl","str":"Development","boundary":[0.3613445460796356,0.34958383440971375,0.440336138010025,0.36266350746154785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.350772887468338},{"x":0.4436974823474884,"y":0.350772887468338},{"x":0.4436974823474884,"y":0.36266350746154785},{"x":0.440336138010025,"y":0.36266350746154785}]},"confidence":0.9484202861785889,"dir":"rtl","str":",","boundary":[0.440336138010025,0.350772887468338,0.4436974823474884,0.36266350746154785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.350772887468338},{"x":0.4739495813846588,"y":0.350772887468338},{"x":0.4739495813846588,"y":0.36266350746154785},{"x":0.4470588266849518,"y":0.36266350746154785}]},"confidence":0.9791515469551086,"dir":"rtl","str":"12th","boundary":[0.4470588266849518,0.350772887468338,0.4739495813846588,0.36266350746154785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.350772887468338},{"x":0.48067227005958557,"y":0.350772887468338},{"x":0.48067227005958557,"y":0.36266350746154785},{"x":0.4773109257221222,"y":0.36266350746154785}]},"confidence":0.966995120048523,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4773109257221222,0.350772887468338,0.48067227005958557,0.36266350746154785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.350772887468338},{"x":0.49747899174690247,"y":0.350772887468338},{"x":0.49747899174690247,"y":0.36266350746154785},{"x":0.48235294222831726,"y":0.36266350746154785}]},"confidence":0.9883043766021729,"dir":"rtl","str":"ed","boundary":[0.48235294222831726,0.350772887468338,0.49747899174690247,0.36266350746154785]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.34958383440971375},{"x":0.610084056854248,"y":0.3519619405269623},{"x":0.610084056854248,"y":0.3638525605201721},{"x":0.29411765933036804,"y":0.36266350746154785}]},"confidence":0.9790797829627991,"dir":"ltr","boundary":[0.28911765933036804,0.34258383440971374,0.615084056854248,0.3708525605201721],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.3638525605201721},{"x":0.610084056854248,"y":0.3638525605201721},{"x":0.610084056854248,"y":0.3745540976524353},{"x":0.610084056854248,"y":0.3745540976524353}]},"confidence":0.8292010426521301,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.610084056854248,0.3638525605201721,0.610084056854248,0.3745540976524353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.3638525605201721},{"x":0.6033613681793213,"y":0.3638525605201721},{"x":0.6033613681793213,"y":0.3745540976524353},{"x":0.578151285648346,"y":0.3745540976524353}]},"confidence":0.9872992038726807,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.578151285648346,0.3638525605201721,0.6033613681793213,0.3745540976524353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.3638525605201721},{"x":0.5747899413108826,"y":0.3638525605201721},{"x":0.5747899413108826,"y":0.3745540976524353},{"x":0.5680672526359558,"y":0.3745540976524353}]},"confidence":0.9111670851707458,"dir":"rtl","str":"ی","boundary":[0.5680672526359558,0.3638525605201721,0.5747899413108826,0.3745540976524353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.3638525605201721},{"x":0.561344563961029,"y":0.3638525605201721},{"x":0.561344563961029,"y":0.3745540976524353},{"x":0.5310924649238586,"y":0.3745540976524353}]},"confidence":0.9869877099990845,"dir":"rtl","str":"نخستین","boundary":[0.5310924649238586,0.3638525605201721,0.561344563961029,0.3745540976524353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.3638525605201721},{"x":0.5260504484176636,"y":0.3638525605201721},{"x":0.5260504484176636,"y":0.3745540976524353},{"x":0.4907563030719757,"y":0.3745540976524353}]},"confidence":0.9818625450134277,"dir":"rtl","str":"ویراست","boundary":[0.4907563030719757,0.3638525605201721,0.5260504484176636,0.3745540976524353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.3638525605201721},{"x":0.48571428656578064,"y":0.3638525605201721},{"x":0.48571428656578064,"y":0.3745540976524353},{"x":0.462184876203537,"y":0.3745540976524353}]},"confidence":0.9921160936355591,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.462184876203537,0.3638525605201721,0.48571428656578064,0.3745540976524353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.3638525605201721},{"x":0.4571428596973419,"y":0.3638525605201721},{"x":0.4571428596973419,"y":0.3745540976524353},{"x":0.4319327771663666,"y":0.3745540976524353}]},"confidence":0.9962035417556763,"dir":"rtl","str":"حاضر","boundary":[0.4319327771663666,0.3638525605201721,0.4571428596973419,0.3745540976524353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.3638525605201721},{"x":0.4268907606601715,"y":0.3638525605201721},{"x":0.4268907606601715,"y":0.3745540976524353},{"x":0.42352941632270813,"y":0.3745540976524353}]},"confidence":0.99416184425354,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.42352941632270813,0.3638525605201721,0.4268907606601715,0.3745540976524353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.3638525605201721},{"x":0.41848739981651306,"y":0.3638525605201721},{"x":0.41848739981651306,"y":0.3745540976524353},{"x":0.3949579894542694,"y":0.3745540976524353}]},"confidence":0.9972197413444519,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.3949579894542694,0.3638525605201721,0.41848739981651306,0.3745540976524353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.3638525605201721},{"x":0.38991597294807434,"y":0.3638525605201721},{"x":0.38991597294807434,"y":0.3745540976524353},{"x":0.38655462861061096,"y":0.3745540976524353}]},"confidence":0.9194192290306091,"dir":"rtl","str":"\"","boundary":[0.38655462861061096,0.3638525605201721,0.38991597294807434,0.3745540976524353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.3638525605201721},{"x":0.3848739564418793,"y":0.3638525605201721},{"x":0.3848739564418793,"y":0.3745540976524353},{"x":0.35966387391090393,"y":0.3745540976524353}]},"confidence":0.9912897348403931,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.35966387391090393,0.3638525605201721,0.3848739564418793,0.3745540976524353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.3638525605201721},{"x":0.35462185740470886,"y":0.3638525605201721},{"x":0.35462185740470886,"y":0.3745540976524353},{"x":0.3142857253551483,"y":0.3745540976524353}]},"confidence":0.9885010719299316,"dir":"rtl","str":"اقتصادی","boundary":[0.3142857253551483,0.3638525605201721,0.35462185740470886,0.3745540976524353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.3638525605201721},{"x":0.30924370884895325,"y":0.3638525605201721},{"x":0.30924370884895325,"y":0.3745540976524353},{"x":0.3008403480052948,"y":0.3745540976524353}]},"confidence":0.9948668479919434,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3008403480052948,0.3638525605201721,0.30924370884895325,0.3745540976524353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.3638525605201721},{"x":0.29579833149909973,"y":0.3638525605201721},{"x":0.29579833149909973,"y":0.3745540976524353},{"x":0.2705882489681244,"y":0.3745540976524353}]},"confidence":0.9736294150352478,"dir":"rtl","str":"جهان","boundary":[0.2705882489681244,0.3638525605201721,0.29579833149909973,0.3745540976524353]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.3638525605201721},{"x":0.610084056854248,"y":0.3638525605201721},{"x":0.610084056854248,"y":0.3745540976524353},{"x":0.2705882489681244,"y":0.3745540976524353}]},"confidence":0.9829677939414978,"dir":"ltr","boundary":[0.2655882489681244,0.3568525605201721,0.615084056854248,0.3815540976524353],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.3745540976524353},{"x":0.610084056854248,"y":0.37574315071105957},{"x":0.610084056854248,"y":0.3876337707042694},{"x":0.5882353186607361,"y":0.38644471764564514}]},"confidence":0.983033299446106,"dir":"rtl","str":"سوم","boundary":[0.5899159908294678,0.3745540976524353,0.610084056854248,0.3876337707042694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.3745540976524353},{"x":0.5882353186607361,"y":0.3745540976524353},{"x":0.5865546464920044,"y":0.38644471764564514},{"x":0.5865546464920044,"y":0.38644471764564514}]},"confidence":0.9431489109992981,"dir":"rtl","str":"\"","boundary":[0.5865546464920044,0.3745540976524353,0.5865546464920044,0.38644471764564514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.3745540976524353},{"x":0.583193302154541,"y":0.3745540976524353},{"x":0.5815126299858093,"y":0.38644471764564514},{"x":0.5596638917922974,"y":0.38644471764564514}]},"confidence":0.9957472085952759,"dir":"rtl","str":"منتشر","boundary":[0.5596638917922974,0.3745540976524353,0.5815126299858093,0.38644471764564514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.3745540976524353},{"x":0.5546218752861023,"y":0.3745540976524353},{"x":0.5546218752861023,"y":0.38644471764564514},{"x":0.5378151535987854,"y":0.3852556347846985}]},"confidence":0.99612957239151,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.5394958257675171,0.3745540976524353,0.5546218752861023,0.38644471764564514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.37336504459381104},{"x":0.5327731370925903,"y":0.3745540976524353},{"x":0.5327731370925903,"y":0.38644471764564514},{"x":0.5159664154052734,"y":0.3852556347846985}]},"confidence":0.9962382912635803,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5159664154052734,0.37336504459381104,0.5327731370925903,0.38644471764564514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.37336504459381104},{"x":0.5142857432365417,"y":0.37336504459381104},{"x":0.5142857432365417,"y":0.3852556347846985},{"x":0.5109243988990784,"y":0.3852556347846985}]},"confidence":0.9744793772697449,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5109243988990784,0.37336504459381104,0.5142857432365417,0.3852556347846985]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.37336504459381104},{"x":0.610084056854248,"y":0.37574315071105957},{"x":0.610084056854248,"y":0.3876337707042694},{"x":0.5109243988990784,"y":0.3852556347846985}]},"confidence":0.9889104962348938,"dir":"ltr","boundary":[0.5059243988990784,0.36636504459381103,0.615084056854248,0.3946337707042694],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.3876337707042694},{"x":0.610084056854248,"y":0.3876337707042694},{"x":0.610084056854248,"y":0.3971462547779083},{"x":0.6084033846855164,"y":0.3971462547779083}]},"confidence":0.8836449384689331,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6084033846855164,0.3876337707042694,0.610084056854248,0.3971462547779083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.3876337707042694},{"x":0.6033613681793213,"y":0.3876337707042694},{"x":0.605042040348053,"y":0.3971462547779083},{"x":0.5731092691421509,"y":0.3971462547779083}]},"confidence":0.9764547348022461,"dir":"rtl","str":"کتابنامه","boundary":[0.5731092691421509,0.3876337707042694,0.605042040348053,0.3971462547779083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.3888228237628937},{"x":0.5731092691421509,"y":0.3888228237628937},{"x":0.5731092691421509,"y":0.3971462547779083},{"x":0.5714285969734192,"y":0.3971462547779083}]},"confidence":0.9233973622322083,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5697479248046875,0.3888228237628937,0.5731092691421509,0.3971462547779083]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.3876337707042694},{"x":0.610084056854248,"y":0.3876337707042694},{"x":0.610084056854248,"y":0.3971462547779083},{"x":0.5714285969734192,"y":0.3971462547779083}]},"confidence":0.9618679881095886,"dir":"ltr","boundary":[0.5647479248046875,0.3806337707042694,0.615084056854248,0.40414625477790833],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.4007134437561035},{"x":0.610084056854248,"y":0.4007134437561035},{"x":0.610084056854248,"y":0.41022592782974243},{"x":0.6084033846855164,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":0.8002240657806396,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6084033846855164,0.4007134437561035,0.610084056854248,0.41022592782974243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.4007134437561035},{"x":0.6033613681793213,"y":0.4007134437561035},{"x":0.6033613681793213,"y":0.41022592782974243},{"x":0.583193302154541,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":0.9901341795921326,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5815126299858093,0.4007134437561035,0.6033613681793213,0.41022592782974243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.4007134437561035},{"x":0.578151285648346,"y":0.4007134437561035},{"x":0.578151285648346,"y":0.41022592782974243},{"x":0.5529412031173706,"y":0.4114149808883667}]},"confidence":0.987898051738739,"dir":"rtl","str":"چهارم","boundary":[0.5512605309486389,0.4007134437561035,0.578151285648346,0.41022592782974243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.4019024968147278},{"x":0.5512605309486389,"y":0.4019024968147278},{"x":0.5529412031173706,"y":0.4114149808883667},{"x":0.5495798587799072,"y":0.4114149808883667}]},"confidence":0.9585421681404114,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5495798587799072,0.4019024968147278,0.5529412031173706,0.4114149808883667]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.4007134437561035},{"x":0.610084056854248,"y":0.4007134437561035},{"x":0.610084056854248,"y":0.41022592782974243},{"x":0.5495798587799072,"y":0.4114149808883667}]},"confidence":0.9668658971786499,"dir":"ltr","boundary":[0.5445798587799072,0.3937134437561035,0.615084056854248,0.41722592782974244],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.4114149808883667},{"x":0.610084056854248,"y":0.4114149808883667},{"x":0.610084056854248,"y":0.4209274649620056},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4209274649620056}]},"confidence":0.7646328806877136,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6084033846855164,0.4114149808883667,0.610084056854248,0.4209274649620056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.4114149808883667},{"x":0.6033613681793213,"y":0.4114149808883667},{"x":0.6033613681793213,"y":0.4209274649620056},{"x":0.578151285648346,"y":0.4221165180206299}]},"confidence":0.9850597977638245,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.578151285648346,0.4114149808883667,0.6033613681793213,0.4209274649620056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.4114149808883667},{"x":0.5731092691421509,"y":0.4114149808883667},{"x":0.5731092691421509,"y":0.4221165180206299},{"x":0.5378151535987854,"y":0.4221165180206299}]},"confidence":0.9930147528648376,"dir":"rtl","str":"اقتصادی","boundary":[0.5378151535987854,0.4114149808883667,0.5731092691421509,0.4221165180206299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.41260403394699097},{"x":0.5327731370925903,"y":0.41260403394699097},{"x":0.5327731370925903,"y":0.4221165180206299},{"x":0.5226891040802002,"y":0.4221165180206299}]},"confidence":0.9960493445396423,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5226891040802002,0.41260403394699097,0.5327731370925903,0.4221165180206299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.41260403394699097},{"x":0.5193277597427368,"y":0.41260403394699097},{"x":0.5193277597427368,"y":0.4221165180206299},{"x":0.4957983195781708,"y":0.4221165180206299}]},"confidence":0.9951983690261841,"dir":"rtl","str":"جهان","boundary":[0.4957983195781708,0.41260403394699097,0.5193277597427368,0.4221165180206299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.41260403394699097},{"x":0.4924369752407074,"y":0.41260403394699097},{"x":0.4924369752407074,"y":0.4221165180206299},{"x":0.4739495813846588,"y":0.4221165180206299}]},"confidence":0.9936645030975342,"dir":"rtl","str":"سوم","boundary":[0.4739495813846588,0.41260403394699097,0.4924369752407074,0.4221165180206299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.4137931168079376},{"x":0.4739495813846588,"y":0.4137931168079376},{"x":0.4739495813846588,"y":0.42330560088157654},{"x":0.4722689092159271,"y":0.42330560088157654}]},"confidence":0.9571482539176941,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4722689092159271,0.4137931168079376,0.4739495813846588,0.42330560088157654]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.41260403394699097},{"x":0.610084056854248,"y":0.4114149808883667},{"x":0.610084056854248,"y":0.4221165180206299},{"x":0.4722689092159271,"y":0.42330560088157654}]},"confidence":0.9805247187614441,"dir":"ltr","boundary":[0.4672689092159271,0.40560403394699096,0.615084056854248,0.4291165180206299],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.4244946539402008},{"x":0.610084056854248,"y":0.4244946539402008},{"x":0.610084056854248,"y":0.43281808495521545},{"x":0.6084033846855164,"y":0.43281808495521545}]},"confidence":0.7634897232055664,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6084033846855164,0.4244946539402008,0.610084056854248,0.43281808495521545]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.4244946539402008},{"x":0.6033613681793213,"y":0.4244946539402008},{"x":0.6033613681793213,"y":0.43281808495521545},{"x":0.5865546464920044,"y":0.43281808495521545}]},"confidence":0.9824990630149841,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.5865546464920044,0.4244946539402008,0.6033613681793213,0.43281808495521545]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.4244946539402008},{"x":0.5815126299858093,"y":0.4244946539402008},{"x":0.5815126299858093,"y":0.43281808495521545},{"x":0.5445378422737122,"y":0.43281808495521545}]},"confidence":0.9843801856040955,"dir":"rtl","str":"اقتصادی","boundary":[0.5445378422737122,0.4244946539402008,0.5815126299858093,0.43281808495521545]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.4244946539402008},{"x":0.610084056854248,"y":0.4244946539402008},{"x":0.610084056854248,"y":0.4340071380138397},{"x":0.5445378422737122,"y":0.43281808495521545}]},"confidence":0.963786244392395,"dir":"ltr","boundary":[0.5395378422737122,0.4174946539402008,0.615084056854248,0.44100713801383973],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7865546345710754,"y":0.6944113969802856},{"x":0.8084033727645874,"y":0.6944113969802856},{"x":0.8084033727645874,"y":0.7039238810539246},{"x":0.7865546345710754,"y":0.7051129341125488}]},"confidence":0.9858869910240173,"dir":"rtl","str":"نوبت","boundary":[0.7865546345710754,0.6944113969802856,0.8084033727645874,0.7039238810539246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.6944113969802856},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6944113969802856},{"x":0.7815126180648804,"y":0.7051129341125488},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7051129341125488}]},"confidence":0.9960272312164307,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.7647058963775635,0.6944113969802856,0.7815126180648804,0.7051129341125488]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.6956004500389099},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6956004500389099},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7051129341125488},{"x":0.7579832077026367,"y":0.7051129341125488}]},"confidence":0.9737752079963684,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7579832077026367,0.6956004500389099,0.7613445520401001,0.7051129341125488]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.6956004500389099},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6944113969802856},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7051129341125488},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7051129341125488}]},"confidence":0.9843252301216125,"dir":"rtl","str":"چهارم","boundary":[0.7277311086654663,0.6956004500389099,0.7529411911964417,0.7051129341125488]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.6956004500389099},{"x":0.8084033727645874,"y":0.6944113969802856},{"x":0.8084033727645874,"y":0.7051129341125488},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7051129341125488}]},"confidence":0.9866946935653687,"dir":"ltr","boundary":[0.7227311086654663,0.6886004500389099,0.8134033727645874,0.7121129341125488],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7865546345710754,"y":0.7086801528930664},{"x":0.8084033727645874,"y":0.7086801528930664},{"x":0.8067227005958557,"y":0.7217597961425781},{"x":0.7865546345710754,"y":0.7205707430839539}]},"confidence":0.9941157102584839,"dir":"rtl","str":"تاریخ","boundary":[0.7865546345710754,0.7086801528930664,0.8067227005958557,0.7217597961425781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.7086801528930664},{"x":0.7815126180648804,"y":0.7086801528930664},{"x":0.7815126180648804,"y":0.7205707430839539},{"x":0.7579832077026367,"y":0.7205707430839539}]},"confidence":0.9963014721870422,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.7596638798713684,0.7086801528930664,0.7815126180648804,0.7205707430839539]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.7074910998344421},{"x":0.756302535533905,"y":0.7074910998344421},{"x":0.756302535533905,"y":0.7193816900253296},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7193816900253296}]},"confidence":0.9781403541564941,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7546218633651733,0.7074910998344421,0.756302535533905,0.7193816900253296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.7074910998344421},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7074910998344421},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7193816900253296},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7193816900253296}]},"confidence":0.9457423090934753,"dir":"rtl","str":"۱۴۰۱","boundary":[0.7260504364967346,0.7074910998344421,0.7478991746902466,0.7193816900253296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.7217597961425781},{"x":0.8067227005958557,"y":0.7229488492012024},{"x":0.8067227005958557,"y":0.7336504459381104},{"x":0.7714285850524902,"y":0.7324613332748413}]},"confidence":0.9866327047348022,"dir":"rtl","str":"شمارگان","boundary":[0.7714285850524902,0.7217597961425781,0.8067227005958557,0.7336504459381104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.7217597961425781},{"x":0.7680672407150269,"y":0.7217597961425781},{"x":0.7680672407150269,"y":0.7324613332748413},{"x":0.7663865685462952,"y":0.7324613332748413}]},"confidence":0.9407593607902527,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7663865685462952,0.7217597961425781,0.7680672407150269,0.7324613332748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.7217597961425781},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7217597961425781},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7324613332748413},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7324613332748413}]},"confidence":0.9406737089157104,"dir":"rtl","str":"۲۰۰","boundary":[0.7445378303527832,0.7217597961425781,0.7613445520401001,0.7324613332748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.7217597961425781},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7217597961425781},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7324613332748413},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7324613332748413}]},"confidence":0.9853924512863159,"dir":"rtl","str":"نسخه","boundary":[0.7193277478218079,0.7217597961425781,0.7411764860153198,0.7324613332748413]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.7074910998344421},{"x":0.8084033727645874,"y":0.7086801528930664},{"x":0.8067227005958557,"y":0.7348394989967346},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7324613332748413}]},"confidence":0.9780734181404114,"dir":"ltr","boundary":[0.7143277478218079,0.7004910998344421,0.8117227005958557,0.7418394989967346],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932773232460022,"y":0.7360285520553589},{"x":0.8084033727645874,"y":0.7360285520553589},{"x":0.8084033727645874,"y":0.7479191422462463},{"x":0.7932773232460022,"y":0.7479191422462463}]},"confidence":0.9886044263839722,"dir":"rtl","str":"ناشر","boundary":[0.7932773232460022,0.7360285520553589,0.8084033727645874,0.7479191422462463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7882353067398071,"y":0.7360285520553589},{"x":0.7915966510772705,"y":0.7360285520553589},{"x":0.7915966510772705,"y":0.7467300891876221},{"x":0.7882353067398071,"y":0.7467300891876221}]},"confidence":0.9052737951278687,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7882353067398071,0.7360285520553589,0.7915966510772705,0.7467300891876221]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.7360285520553589},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7360285520553589},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7467300891876221},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7467300891876221}]},"confidence":0.888948380947113,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.7546218633651733,0.7360285520553589,0.7831932902336121,0.7467300891876221]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.7360285520553589},{"x":0.75126051902771,"y":0.7360285520553589},{"x":0.75126051902771,"y":0.7467300891876221},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7467300891876221}]},"confidence":0.9961925148963928,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.7126050591468811,0.7360285520553589,0.75126051902771,0.7467300891876221]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.7360285520553589},{"x":0.707563042640686,"y":0.7360285520553589},{"x":0.707563042640686,"y":0.7467300891876221},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7467300891876221}]},"confidence":0.9969741702079773,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6756302714347839,0.7360285520553589,0.707563042640686,0.7467300891876221]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.7360285520553589},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7360285520553589},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7467300891876221},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7467300891876221}]},"confidence":0.9960997104644775,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.6487395167350769,0.7360285520553589,0.6705882549285889,0.7467300891876221]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.7360285520553589},{"x":0.8084033727645874,"y":0.7360285520553589},{"x":0.8084033727645874,"y":0.7479191422462463},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7467300891876221}]},"confidence":0.9744430780410767,"dir":"ltr","boundary":[0.6437395167350769,0.7290285520553589,0.8134033727645874,0.7549191422462463],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7865546345710754,"y":0.7526754140853882},{"x":0.8084033727645874,"y":0.7526754140853882},{"x":0.8084033727645874,"y":0.7633769512176514},{"x":0.7865546345710754,"y":0.7633769512176514}]},"confidence":0.99032062292099,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.7865546345710754,0.7526754140853882,0.8084033727645874,0.7633769512176514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.7514863014221191},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7514863014221191},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7621878981590271},{"x":0.778151273727417,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":0.9893035292625427,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.778151273727417,0.7514863014221191,0.7831932902336121,0.7621878981590271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.7514863014221191},{"x":0.7731092572212219,"y":0.7526754140853882},{"x":0.7731092572212219,"y":0.7633769512176514},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":0.9650431275367737,"dir":"rtl","str":"صحافی","boundary":[0.7445378303527832,0.7514863014221191,0.7731092572212219,0.7633769512176514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.7514863014221191},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7514863014221191},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7621878981590271},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":0.9180415868759155,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7378151416778564,0.7514863014221191,0.7411764860153198,0.7621878981590271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.7514863014221191},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7514863014221191},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7621878981590271},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":0.9905668497085571,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.7042016983032227,0.7514863014221191,0.7344537973403931,0.7621878981590271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.7502972483634949},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7514863014221191},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7621878981590271},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":0.9958364963531494,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.6638655662536621,0.7502972483634949,0.6991596817970276,0.7621878981590271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.7502972483634949},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7502972483634949},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7621878981590271},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":0.9971597790718079,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6252101063728333,0.7502972483634949,0.6571428775787354,0.7621878981590271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.7502972483634949},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7502972483634949},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7609987854957581},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7609987854957581}]},"confidence":0.9966591596603394,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.6000000238418579,0.7502972483634949,0.6218487620353699,0.7609987854957581]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.7502972483634949},{"x":0.8084033727645874,"y":0.7526754140853882},{"x":0.8084033727645874,"y":0.7633769512176514},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":0.9881846904754639,"dir":"ltr","boundary":[0.5950000238418579,0.7432972483634949,0.8134033727645874,0.7703769512176514],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.21640904247760773},{"x":0.37142857909202576,"y":0.21640904247760773},{"x":0.37142857909202576,"y":0.22948870062828064},{"x":0.34117648005485535,"y":0.22948870062828064}]},"confidence":0.9880709648132324,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.34117648005485535,0.21640904247760773,0.37142857909202576,0.22948870062828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.21521997451782227},{"x":0.3344537913799286,"y":0.21521997451782227},{"x":0.3344537913799286,"y":0.22948870062828064},{"x":0.3042016923427582,"y":0.22948870062828064}]},"confidence":0.9910039305686951,"dir":"rtl","str":"مسلسل","boundary":[0.3042016923427582,0.21521997451782227,0.3344537913799286,0.22948870062828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.21521997451782227},{"x":0.29411765933036804,"y":0.21640904247760773},{"x":0.29411765933036804,"y":0.22948870062828064},{"x":0.2537815272808075,"y":0.22948870062828064}]},"confidence":0.9734236598014832,"dir":"rtl","str":"۱۱۳۸۴","boundary":[0.2537815272808075,0.21521997451782227,0.29411765933036804,0.22948870062828064]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.21521997451782227},{"x":0.37142857909202576,"y":0.21640904247760773},{"x":0.37142857909202576,"y":0.2306777685880661},{"x":0.2537815272808075,"y":0.22948870062828064}]},"confidence":0.9841662049293518,"dir":"ltr","boundary":[0.2487815272808075,0.20821997451782226,0.37642857909202576,0.2376777685880661],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ilo","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.2568370997905731},{"x":0.33781513571739197,"y":0.2568370997905731},{"x":0.33781513571739197,"y":0.26634958386421204},{"x":0.29579833149909973,"y":0.26634958386421204}]},"confidence":0.9737476110458374,"dir":"ltr","str":"Todaro","boundary":[0.29579833149909973,0.2568370997905731,0.33781513571739197,0.26634958386421204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ilo","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.2568370997905731},{"x":0.34117648005485535,"y":0.2568370997905731},{"x":0.34117648005485535,"y":0.26634958386421204},{"x":0.33949580788612366,"y":0.26634958386421204}]},"confidence":0.9141196608543396,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.33949580788612366,0.2568370997905731,0.34117648005485535,0.26634958386421204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ilo","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.2568370997905731},{"x":0.3932773172855377,"y":0.25564804673194885},{"x":0.3932773172855377,"y":0.26516053080558777},{"x":0.3462184965610504,"y":0.26634958386421204}]},"confidence":0.9913771152496338,"dir":"ltr","str":"Michael","boundary":[0.3462184965610504,0.2568370997905731,0.3932773172855377,0.26516053080558777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ilo","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.2568370997905731},{"x":0.40672269463539124,"y":0.2568370997905731},{"x":0.40672269463539124,"y":0.26516053080558777},{"x":0.4000000059604645,"y":0.26516053080558777}]},"confidence":0.9736886024475098,"dir":"ltr","str":"P","boundary":[0.4000000059604645,0.2568370997905731,0.40672269463539124,0.26516053080558777]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.2568370997905731},{"x":0.40672269463539124,"y":0.25564804673194885},{"x":0.40672269463539124,"y":0.26516053080558777},{"x":0.29579833149909973,"y":0.26634958386421204}]},"confidence":0.9779955744743347,"dir":"ltr","boundary":[0.2907983314990997,0.24983709979057311,0.41172269463539124,0.2721605308055878],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.4720570743083954},{"x":0.610084056854248,"y":0.4720570743083954},{"x":0.610084056854248,"y":0.48275861144065857},{"x":0.6067227125167847,"y":0.48275861144065857}]},"confidence":0.8727033734321594,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6067227125167847,0.4720570743083954,0.610084056854248,0.48275861144065857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.4708680212497711},{"x":0.605042040348053,"y":0.4708680212497711},{"x":0.605042040348053,"y":0.48275861144065857},{"x":0.5680672526359558,"y":0.48275861144065857}]},"confidence":0.915445864200592,"dir":"rtl","str":"محمودی","boundary":[0.5680672526359558,0.4708680212497711,0.605042040348053,0.48275861144065857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.4708680212497711},{"x":0.5647059082984924,"y":0.4708680212497711},{"x":0.5647059082984924,"y":0.48275861144065857},{"x":0.561344563961029,"y":0.48275861144065857}]},"confidence":0.9518235325813293,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.561344563961029,0.4708680212497711,0.5647059082984924,0.48275861144065857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.4708680212497711},{"x":0.5579832196235657,"y":0.4708680212497711},{"x":0.5579832196235657,"y":0.48275861144065857},{"x":0.534453809261322,"y":0.48275861144065857}]},"confidence":0.989684522151947,"dir":"rtl","str":"وحید","boundary":[0.534453809261322,0.4708680212497711,0.5579832196235657,0.48275861144065857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.4708680212497711},{"x":0.5327731370925903,"y":0.4708680212497711},{"x":0.5327731370925903,"y":0.48275861144065857},{"x":0.5327731370925903,"y":0.48275861144065857}]},"confidence":0.9824410080909729,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5327731370925903,0.4708680212497711,0.5327731370925903,0.48275861144065857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.4708680212497711},{"x":0.5310924649238586,"y":0.4708680212497711},{"x":0.5310924649238586,"y":0.48275861144065857},{"x":0.4941176474094391,"y":0.48275861144065857}]},"confidence":0.876209020614624,"dir":"rtl","str":"۱۳۴۳-","boundary":[0.4941176474094391,0.4708680212497711,0.5310924649238586,0.48275861144065857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.4708680212497711},{"x":0.4941176474094391,"y":0.4708680212497711},{"x":0.4941176474094391,"y":0.48275861144065857},{"x":0.4924369752407074,"y":0.48275861144065857}]},"confidence":0.9122411608695984,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4924369752407074,0.4708680212497711,0.4941176474094391,0.48275861144065857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.4708680212497711},{"x":0.48739495873451233,"y":0.4708680212497711},{"x":0.48739495873451233,"y":0.48275861144065857},{"x":0.462184876203537,"y":0.48275861144065857}]},"confidence":0.9901675581932068,"dir":"rtl","str":"مترجم","boundary":[0.462184876203537,0.4708680212497711,0.48739495873451233,0.48275861144065857]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.4708680212497711},{"x":0.610084056854248,"y":0.4720570743083954},{"x":0.610084056854248,"y":0.48275861144065857},{"x":0.462184876203537,"y":0.48275861144065857}]},"confidence":0.9376043677330017,"dir":"ltr","boundary":[0.457184876203537,0.4638680212497711,0.615084056854248,0.4897586114406586],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.4815695583820343},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4815695583820343},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4946492314338684},{"x":0.6067227125167847,"y":0.4946492314338684}]},"confidence":0.8053352236747742,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6067227125167847,0.4815695583820343,0.6117647290229797,0.4946492314338684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.4815695583820343},{"x":0.6016806960105896,"y":0.4815695583820343},{"x":0.6016806960105896,"y":0.4946492314338684},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4946492314338684}]},"confidence":0.9948953986167908,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5714285969734192,0.4815695583820343,0.6016806960105896,0.4946492314338684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.4815695583820343},{"x":0.5680672526359558,"y":0.4815695583820343},{"x":0.5680672526359558,"y":0.4946492314338684},{"x":0.5462185144424438,"y":0.4946492314338684}]},"confidence":0.9969419836997986,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.5462185144424438,0.4815695583820343,0.5680672526359558,0.4946492314338684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.4815695583820343},{"x":0.5445378422737122,"y":0.4815695583820343},{"x":0.5445378422737122,"y":0.4946492314338684},{"x":0.5411764979362488,"y":0.4946492314338684}]},"confidence":0.982815146446228,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5411764979362488,0.4815695583820343,0.5445378422737122,0.4946492314338684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.4815695583820343},{"x":0.5361344814300537,"y":0.4815695583820343},{"x":0.5361344814300537,"y":0.4946492314338684},{"x":0.5092437267303467,"y":0.4946492314338684}]},"confidence":0.993446946144104,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.5092437267303467,0.4815695583820343,0.5361344814300537,0.4946492314338684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.4815695583820343},{"x":0.5058823823928833,"y":0.4815695583820343},{"x":0.5058823823928833,"y":0.4946492314338684},{"x":0.46890756487846375,"y":0.4946492314338684}]},"confidence":0.9925740957260132,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.46890756487846375,0.4815695583820343,0.5058823823928833,0.4946492314338684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.4815695583820343},{"x":0.46554622054100037,"y":0.4815695583820343},{"x":0.46554622054100037,"y":0.4946492314338684},{"x":0.4638655483722687,"y":0.4946492314338684}]},"confidence":0.9516990184783936,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4638655483722687,0.4815695583820343,0.46554622054100037,0.4946492314338684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2974790036678314,"y":0.4815695583820343},{"x":0.35462185740470886,"y":0.4815695583820343},{"x":0.35462185740470886,"y":0.4946492314338684},{"x":0.2974790036678314,"y":0.4946492314338684}]},"confidence":0.9877573251724243,"dir":"rtl","str":"University","boundary":[0.2974790036678314,0.4815695583820343,0.35462185740470886,0.4946492314338684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.4815695583820343},{"x":0.37310925126075745,"y":0.4815695583820343},{"x":0.37310925126075745,"y":0.4946492314338684},{"x":0.3613445460796356,"y":0.4946492314338684}]},"confidence":0.9941447973251343,"dir":"rtl","str":"of","boundary":[0.3613445460796356,0.4815695583820343,0.37310925126075745,0.4946492314338684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.4815695583820343},{"x":0.41848739981651306,"y":0.4815695583820343},{"x":0.41848739981651306,"y":0.4946492314338684},{"x":0.3781512677669525,"y":0.4946492314338684}]},"confidence":0.9937518835067749,"dir":"rtl","str":"Tehran","boundary":[0.3781512677669525,0.4815695583820343,0.41848739981651306,0.4946492314338684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.4815695583820343},{"x":0.42352941632270813,"y":0.4815695583820343},{"x":0.42352941632270813,"y":0.4946492314338684},{"x":0.42016807198524475,"y":0.4946492314338684}]},"confidence":0.9013291001319885,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.42016807198524475,0.4815695583820343,0.42352941632270813,0.4946492314338684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.4815695583820343},{"x":0.4571428596973419,"y":0.4815695583820343},{"x":0.4571428596973419,"y":0.4946492314338684},{"x":0.4302521049976349,"y":0.4946492314338684}]},"confidence":0.9944348335266113,"dir":"rtl","str":"Press","boundary":[0.4302521049976349,0.4815695583820343,0.4571428596973419,0.4946492314338684]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2974790036678314,"y":0.4815695583820343},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4815695583820343},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4946492314338684},{"x":0.2974790036678314,"y":0.4946492314338684}]},"confidence":0.9865102171897888,"dir":"ltr","boundary":[0.2924790036678314,0.4745695583820343,0.6167647290229797,0.5016492314338684],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.5850178599357605},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5850178599357605},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5897740721702576},{"x":0.3495798408985138,"y":0.5897740721702576}]},"confidence":0.9291096925735474,"str":"و","boundary":[0.3495798408985138,0.5850178599357605,0.3529411852359772,0.5897740721702576]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.5850178599357605},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5850178599357605},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5897740721702576},{"x":0.3495798408985138,"y":0.5897740721702576}]},"confidence":0.9291096925735474,"dir":"ltr","boundary":[0.3445798408985138,0.5780178599357605,0.3579411852359772,0.5967740721702576],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.5624256730079651},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5624256730079651},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5731272101402283},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5731272101402283}]},"confidence":0.9889784455299377,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.7226890921592712,0.5624256730079651,0.7361344695091248,0.5731272101402283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.5624256730079651},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5624256730079651},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5731272101402283},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5731272101402283}]},"confidence":0.9919494390487671,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.6941176652908325,0.5624256730079651,0.7176470756530762,0.5731272101402283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.5624256730079651},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5624256730079651},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5731272101402283},{"x":0.658823549747467,"y":0.5731272101402283}]},"confidence":0.9937797784805298,"dir":"rtl","str":"مشمول","boundary":[0.658823549747467,0.5624256730079651,0.6890756487846375,0.5731272101402283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.5624256730079651},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5624256730079651},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5731272101402283},{"x":0.63193279504776,"y":0.5731272101402283}]},"confidence":0.9951736927032471,"dir":"rtl","str":"قانون","boundary":[0.63193279504776,0.5624256730079651,0.6521008610725403,0.5731272101402283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.5624256730079651},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5624256730079651},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5731272101402283},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5731272101402283}]},"confidence":0.9863712787628174,"dir":"rtl","str":"حمایت","boundary":[0.5966386795043945,0.5624256730079651,0.6268907785415649,0.5731272101402283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.5624256730079651},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5624256730079651},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5731272101402283},{"x":0.583193302154541,"y":0.5731272101402283}]},"confidence":0.9909042119979858,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.583193302154541,0.5624256730079651,0.5899159908294678,0.5731272101402283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.5624256730079651},{"x":0.578151285648346,"y":0.5624256730079651},{"x":0.578151285648346,"y":0.5731272101402283},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5731272101402283}]},"confidence":0.9932124018669128,"dir":"rtl","str":"حقوق","boundary":[0.5529412031173706,0.5624256730079651,0.578151285648346,0.5731272101402283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.5624256730079651},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5624256730079651},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5731272101402283},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5731272101402283}]},"confidence":0.9897122979164124,"dir":"rtl","str":"مؤلفان","boundary":[0.5210084319114685,0.5624256730079651,0.5462185144424438,0.5731272101402283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.5624256730079651},{"x":0.5142857432365417,"y":0.5624256730079651},{"x":0.5142857432365417,"y":0.5731272101402283},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5731272101402283}]},"confidence":0.9920416474342346,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5109243988990784,0.5624256730079651,0.5142857432365417,0.5731272101402283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.5624256730079651},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5624256730079651},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5731272101402283},{"x":0.4739495813846588,"y":0.5731272101402283}]},"confidence":0.9937180876731873,"dir":"rtl","str":"مصنفان","boundary":[0.4739495813846588,0.5624256730079651,0.5042017102241516,0.5731272101402283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.5624256730079651},{"x":0.46890756487846375,"y":0.5624256730079651},{"x":0.46890756487846375,"y":0.5731272101402283},{"x":0.45210084319114685,"y":0.5731272101402283}]},"confidence":0.9982996582984924,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.45210084319114685,0.5624256730079651,0.46890756487846375,0.5731272101402283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.5624256730079651},{"x":0.45042017102241516,"y":0.5624256730079651},{"x":0.45042017102241516,"y":0.5731272101402283},{"x":0.4470588266849518,"y":0.5731272101402283}]},"confidence":0.995500922203064,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4470588266849518,0.5624256730079651,0.45042017102241516,0.5731272101402283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.5624256730079651},{"x":0.440336138010025,"y":0.5624256730079651},{"x":0.440336138010025,"y":0.5731272101402283},{"x":0.41848739981651306,"y":0.5731272101402283}]},"confidence":0.9880899786949158,"dir":"rtl","str":"تکثیر","boundary":[0.41848739981651306,0.5624256730079651,0.440336138010025,0.5731272101402283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.5624256730079651},{"x":0.413445383310318,"y":0.5624256730079651},{"x":0.413445383310318,"y":0.5731272101402283},{"x":0.38991597294807434,"y":0.5731272101402283}]},"confidence":0.9931235909461975,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.38991597294807434,0.5624256730079651,0.413445383310318,0.5731272101402283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.5624256730079651},{"x":0.3848739564418793,"y":0.5624256730079651},{"x":0.3848739564418793,"y":0.5731272101402283},{"x":0.3781512677669525,"y":0.5731272101402283}]},"confidence":0.9967060089111328,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.3781512677669525,0.5624256730079651,0.3848739564418793,0.5731272101402283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.5624256730079651},{"x":0.37310925126075745,"y":0.5624256730079651},{"x":0.37310925126075745,"y":0.5731272101402283},{"x":0.3630252182483673,"y":0.5731272101402283}]},"confidence":0.9910685420036316,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.3630252182483673,0.5624256730079651,0.37310925126075745,0.5731272101402283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.5624256730079651},{"x":0.35798320174217224,"y":0.5624256730079651},{"x":0.35798320174217224,"y":0.5731272101402283},{"x":0.3344537913799286,"y":0.5731272101402283}]},"confidence":0.9948582649230957,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.3344537913799286,0.5624256730079651,0.35798320174217224,0.5731272101402283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.5624256730079651},{"x":0.3294117748737335,"y":0.5624256730079651},{"x":0.3294117748737335,"y":0.5731272101402283},{"x":0.3142857253551483,"y":0.5731272101402283}]},"confidence":0.9916982650756836,"dir":"rtl","str":"اعم","boundary":[0.3142857253551483,0.5624256730079651,0.3294117748737335,0.5731272101402283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.5624256730079651},{"x":0.30924370884895325,"y":0.5624256730079651},{"x":0.30924370884895325,"y":0.5731272101402283},{"x":0.3025210201740265,"y":0.5731272101402283}]},"confidence":0.9975531101226807,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.3025210201740265,0.5624256730079651,0.30924370884895325,0.5731272101402283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.5624256730079651},{"x":0.2974790036678314,"y":0.5624256730079651},{"x":0.2974790036678314,"y":0.5731272101402283},{"x":0.2705882489681244,"y":0.5731272101402283}]},"confidence":0.9862441420555115,"dir":"rtl","str":"فتوکپی","boundary":[0.2705882489681244,0.5624256730079651,0.2974790036678314,0.5731272101402283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.5624256730079651},{"x":0.267226904630661,"y":0.5624256730079651},{"x":0.267226904630661,"y":0.5731272101402283},{"x":0.26386556029319763,"y":0.5731272101402283}]},"confidence":0.9692023992538452,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.26386556029319763,0.5624256730079651,0.267226904630661,0.5731272101402283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.5778834819793701},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5778834819793701},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5921521782875061},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5921521782875061}]},"confidence":0.9857775568962097,"dir":"rtl","str":"ریسوگرافی","boundary":[0.6907563209533691,0.5778834819793701,0.7361344695091248,0.5921521782875061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.5778834819793701},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5778834819793701},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5921521782875061},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5921521782875061}]},"confidence":0.9617993831634521,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6840336322784424,0.5778834819793701,0.6857143044471741,0.5921521782875061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.5778834819793701},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5778834819793701},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5921521782875061},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5921521782875061}]},"confidence":0.9812507629394531,"dir":"rtl","str":"تهیه","boundary":[0.6638655662536621,0.5778834819793701,0.6773109436035156,0.5921521782875061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.5778834819793701},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5778834819793701},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5921521782875061},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5921521782875061}]},"confidence":0.982352614402771,"dir":"rtl","str":"فایلهای","boundary":[0.6285714507102966,0.5778834819793701,0.6571428775787354,0.5921521782875061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.5778834819793701},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5778834819793701},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5921521782875061},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5921521782875061}]},"confidence":0.9964972138404846,"dir":"rtl","str":"pdf","boundary":[0.6000000238418579,0.5778834819793701,0.6201680898666382,0.5921521782875061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.5778834819793701},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5778834819793701},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5921521782875061},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5921521782875061}]},"confidence":0.9891761541366577,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5899159908294678,0.5778834819793701,0.6016806960105896,0.5921521782875061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.5778834819793701},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5778834819793701},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5921521782875061},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5921521782875061}]},"confidence":0.9919384717941284,"dir":"rtl","str":"لوح","boundary":[0.5764706134796143,0.5778834819793701,0.5899159908294678,0.5921521782875061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.5778834819793701},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5778834819793701},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5921521782875061},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5921521782875061}]},"confidence":0.9921325445175171,"dir":"rtl","str":"فشرده","boundary":[0.5428571701049805,0.5778834819793701,0.5697479248046875,0.5921521782875061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.5778834819793701},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5778834819793701},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5921521782875061},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5921521782875061}]},"confidence":0.9803247451782227,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5411764979362488,0.5778834819793701,0.5428571701049805,0.5921521782875061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.5778834819793701},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5778834819793701},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5921521782875061},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5921521782875061}]},"confidence":0.9885107278823853,"dir":"rtl","str":"بازنویسی","boundary":[0.5025210380554199,0.5778834819793701,0.5361344814300537,0.5921521782875061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.5778834819793701},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5778834819793701},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5921521782875061},{"x":0.48403361439704895,"y":0.5921521782875061}]},"confidence":0.9947487711906433,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.48403361439704895,0.5778834819793701,0.4924369752407074,0.5921521782875061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.5778834819793701},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5778834819793701},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5921521782875061},{"x":0.43697479367256165,"y":0.5921521782875061}]},"confidence":0.9786879420280457,"dir":"rtl","str":"وبلاگها","boundary":[0.43697479367256165,0.5778834819793701,0.4773109257221222,0.5921521782875061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.5778834819793701},{"x":0.43697479367256165,"y":0.5778834819793701},{"x":0.43697479367256165,"y":0.5921521782875061},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5921521782875061}]},"confidence":0.9711927175521851,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.43529412150382996,0.5778834819793701,0.43697479367256165,0.5921521782875061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.5778834819793701},{"x":0.4285714328289032,"y":0.5778834819793701},{"x":0.4285714328289032,"y":0.5921521782875061},{"x":0.3966386616230011,"y":0.5921521782875061}]},"confidence":0.9822846055030823,"dir":"rtl","str":"سایتها","boundary":[0.3966386616230011,0.5778834819793701,0.4285714328289032,0.5921521782875061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.5778834819793701},{"x":0.3949579894542694,"y":0.5778834819793701},{"x":0.3949579894542694,"y":0.5921521782875061},{"x":0.3932773172855377,"y":0.5921521782875061}]},"confidence":0.9746842384338379,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3932773172855377,0.5778834819793701,0.3949579894542694,0.5921521782875061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.5778834819793701},{"x":0.38823530077934265,"y":0.5778834819793701},{"x":0.38823530077934265,"y":0.5921521782875061},{"x":0.3680672347545624,"y":0.5921521782875061}]},"confidence":0.9911685585975647,"dir":"rtl","str":"مجله","boundary":[0.3680672347545624,0.5778834819793701,0.38823530077934265,0.5921521782875061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.5778834819793701},{"x":0.364705890417099,"y":0.5778834819793701},{"x":0.364705890417099,"y":0.5921521782875061},{"x":0.35798320174217224,"y":0.5921521782875061}]},"confidence":0.9577958583831787,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.35798320174217224,0.5778834819793701,0.364705890417099,0.5921521782875061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.5778834819793701},{"x":0.35462185740470886,"y":0.5778834819793701},{"x":0.35462185740470886,"y":0.5921521782875061},{"x":0.3495798408985138,"y":0.5921521782875061}]},"confidence":0.9816001057624817,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3495798408985138,0.5778834819793701,0.35462185740470886,0.5921521782875061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.5778834819793701},{"x":0.33949580788612366,"y":0.5778834819793701},{"x":0.33949580788612366,"y":0.5921521782875061},{"x":0.32436975836753845,"y":0.5921521782875061}]},"confidence":0.9901770353317261,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.32436975836753845,0.5778834819793701,0.33949580788612366,0.5921521782875061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.5778834819793701},{"x":0.3210084140300751,"y":0.5778834819793701},{"x":0.3210084140300751,"y":0.5921521782875061},{"x":0.3176470696926117,"y":0.5921521782875061}]},"confidence":0.9894444346427917,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3176470696926117,0.5778834819793701,0.3210084140300751,0.5921521782875061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.5778834819793701},{"x":0.31092438101768494,"y":0.5778834819793701},{"x":0.31092438101768494,"y":0.5921521782875061},{"x":0.29411765933036804,"y":0.5921521782875061}]},"confidence":0.9963887929916382,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.29411765933036804,0.5778834819793701,0.31092438101768494,0.5921521782875061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.5778834819793701},{"x":0.2857142984867096,"y":0.5778834819793701},{"x":0.2857142984867096,"y":0.5921521782875061},{"x":0.26386556029319763,"y":0.5921521782875061}]},"confidence":0.9914876222610474,"dir":"rtl","str":"اجازه","boundary":[0.26386556029319763,0.5778834819793701,0.2857142984867096,0.5921521782875061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.596908450126648},{"x":0.7361344695091248,"y":0.596908450126648},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6076099872589111},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6076099872589111}]},"confidence":0.9625420570373535,"dir":"rtl","str":"کتبی","boundary":[0.7159664034843445,0.596908450126648,0.7361344695091248,0.6076099872589111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.596908450126648},{"x":0.7109243869781494,"y":0.596908450126648},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6076099872589111},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6076099872589111}]},"confidence":0.9900194406509399,"dir":"rtl","str":"ناشر","boundary":[0.6941176652908325,0.596908450126648,0.7109243869781494,0.6076099872589111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.596908450126648},{"x":0.6890756487846375,"y":0.596908450126648},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6076099872589111},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6076099872589111}]},"confidence":0.9960053563117981,"dir":"rtl","str":"مجاز","boundary":[0.6705882549285889,0.596908450126648,0.6890756487846375,0.6076099872589111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.596908450126648},{"x":0.6655462384223938,"y":0.596908450126648},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6076099872589111},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6076099872589111}]},"confidence":0.9886099100112915,"dir":"rtl","str":"نیست","boundary":[0.6436975002288818,0.596908450126648,0.6655462384223938,0.6076099872589111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.596908450126648},{"x":0.6386554837226868,"y":0.596908450126648},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6076099872589111},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6076099872589111}]},"confidence":0.990935742855072,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6352941393852234,0.596908450126648,0.6386554837226868,0.6076099872589111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.596908450126648},{"x":0.6302521228790283,"y":0.596908450126648},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6076099872589111},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6076099872589111}]},"confidence":0.9961978197097778,"dir":"rtl","str":"موجب","boundary":[0.6016806960105896,0.596908450126648,0.6302521228790283,0.6076099872589111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.596908450126648},{"x":0.5983193516731262,"y":0.596908450126648},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6076099872589111},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6076099872589111}]},"confidence":0.9878219962120056,"dir":"rtl","str":"پیگرد","boundary":[0.5747899413108826,0.596908450126648,0.5983193516731262,0.6076099872589111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.596908450126648},{"x":0.5697479248046875,"y":0.596908450126648},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6076099872589111},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6076099872589111}]},"confidence":0.9935479760169983,"dir":"rtl","str":"قانونی","boundary":[0.5462185144424438,0.596908450126648,0.5697479248046875,0.6076099872589111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.596908450126648},{"x":0.5411764979362488,"y":0.596908450126648},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6076099872589111},{"x":0.529411792755127,"y":0.6076099872589111}]},"confidence":0.9857709407806396,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.529411792755127,0.596908450126648,0.5411764979362488,0.6076099872589111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.596908450126648},{"x":0.5277311205863953,"y":0.596908450126648},{"x":0.5277311205863953,"y":0.6076099872589111},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6076099872589111}]},"confidence":0.9928765296936035,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.5109243988990784,0.596908450126648,0.5277311205863953,0.6076099872589111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.596908450126648},{"x":0.5058823823928833,"y":0.596908450126648},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6076099872589111},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6076099872589111}]},"confidence":0.9868666529655457,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5025210380554199,0.596908450126648,0.5058823823928833,0.6076099872589111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.596908450126648},{"x":0.49747899174690247,"y":0.596908450126648},{"x":0.49747899174690247,"y":0.6076099872589111},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6076099872589111}]},"confidence":0.9921984076499939,"dir":"rtl","str":"تمامی","boundary":[0.4739495813846588,0.596908450126648,0.49747899174690247,0.6076099872589111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.596908450126648},{"x":0.46890756487846375,"y":0.596908450126648},{"x":0.46890756487846375,"y":0.6076099872589111},{"x":0.4453781545162201,"y":0.6076099872589111}]},"confidence":0.9950025081634521,"dir":"rtl","str":"حقوق","boundary":[0.4453781545162201,0.596908450126648,0.46890756487846375,0.6076099872589111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.596908450126648},{"x":0.440336138010025,"y":0.596908450126648},{"x":0.440336138010025,"y":0.6076099872589111},{"x":0.42184874415397644,"y":0.6076099872589111}]},"confidence":0.9868600368499756,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.42184874415397644,0.596908450126648,0.440336138010025,0.6076099872589111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.596908450126648},{"x":0.41680672764778137,"y":0.596908450126648},{"x":0.41680672764778137,"y":0.6076099872589111},{"x":0.4000000059604645,"y":0.6076099872589111}]},"confidence":0.9948109984397888,"dir":"rtl","str":"ناشر","boundary":[0.4000000059604645,0.596908450126648,0.41680672764778137,0.6076099872589111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.596908450126648},{"x":0.3966386616230011,"y":0.596908450126648},{"x":0.3966386616230011,"y":0.6076099872589111},{"x":0.3663865625858307,"y":0.6076099872589111}]},"confidence":0.9967950582504272,"dir":"rtl","str":"محفوظ","boundary":[0.3663865625858307,0.596908450126648,0.3966386616230011,0.6076099872589111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.596908450126648},{"x":0.3613445460796356,"y":0.596908450126648},{"x":0.3613445460796356,"y":0.6076099872589111},{"x":0.3445378243923187,"y":0.6076099872589111}]},"confidence":0.9975228309631348,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.3445378243923187,0.596908450126648,0.3613445460796356,0.6076099872589111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.596908450126648},{"x":0.34117648005485535,"y":0.596908450126648},{"x":0.34117648005485535,"y":0.6076099872589111},{"x":0.33949580788612366,"y":0.6076099872589111}]},"confidence":0.9794349670410156,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.33949580788612366,0.596908450126648,0.34117648005485535,0.6076099872589111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.6147443652153015},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6147443652153015},{"x":0.6033613681793213,"y":0.626634955406189},{"x":0.6000000238418579,"y":0.626634955406189}]},"confidence":0.972382128238678,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6000000238418579,0.6147443652153015,0.6033613681793213,0.626634955406189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.6147443652153015},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6147443652153015},{"x":0.6000000238418579,"y":0.626634955406189},{"x":0.5865546464920044,"y":0.626634955406189}]},"confidence":0.9872081875801086,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.5865546464920044,0.6147443652153015,0.6000000238418579,0.626634955406189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.6147443652153015},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6147443652153015},{"x":0.5815126299858093,"y":0.626634955406189},{"x":0.5596638917922974,"y":0.626634955406189}]},"confidence":0.9938862919807434,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.5596638917922974,0.6147443652153015,0.5815126299858093,0.626634955406189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.6147443652153015},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6147443652153015},{"x":0.5546218752861023,"y":0.626634955406189},{"x":0.5512605309486389,"y":0.626634955406189}]},"confidence":0.9953107833862305,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5512605309486389,0.6147443652153015,0.5546218752861023,0.626634955406189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.6147443652153015},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6147443652153015},{"x":0.5462185144424438,"y":0.626634955406189},{"x":0.5243697762489319,"y":0.626634955406189}]},"confidence":0.9941259622573853,"dir":"rtl","str":"کاغذ","boundary":[0.5243697762489319,0.6147443652153015,0.5462185144424438,0.626634955406189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.6147443652153015},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6147443652153015},{"x":0.5210084319114685,"y":0.626634955406189},{"x":0.4907563030719757,"y":0.626634955406189}]},"confidence":0.9890340566635132,"dir":"rtl","str":"حمایتی","boundary":[0.4907563030719757,0.6147443652153015,0.5210084319114685,0.626634955406189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.6147443652153015},{"x":0.48571428656578064,"y":0.6147443652153015},{"x":0.48571428656578064,"y":0.626634955406189},{"x":0.48235294222831726,"y":0.626634955406189}]},"confidence":0.9937207698822021,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.48235294222831726,0.6147443652153015,0.48571428656578064,0.626634955406189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.6147443652153015},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6147443652153015},{"x":0.4739495813846588,"y":0.626634955406189},{"x":0.462184876203537,"y":0.626634955406189}]},"confidence":0.9945180416107178,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.462184876203537,0.6147443652153015,0.4739495813846588,0.626634955406189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.6147443652153015},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6147443652153015},{"x":0.45378151535987854,"y":0.626634955406189},{"x":0.4285714328289032,"y":0.626634955406189}]},"confidence":0.9926678538322449,"dir":"rtl","str":"رسیده","boundary":[0.4285714328289032,0.6147443652153015,0.45378151535987854,0.626634955406189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.6147443652153015},{"x":0.42352941632270813,"y":0.6147443652153015},{"x":0.42352941632270813,"y":0.626634955406189},{"x":0.40672269463539124,"y":0.626634955406189}]},"confidence":0.9964389204978943,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.40672269463539124,0.6147443652153015,0.42352941632270813,0.626634955406189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.6147443652153015},{"x":0.40504202246665955,"y":0.6147443652153015},{"x":0.40504202246665955,"y":0.626634955406189},{"x":0.4000000059604645,"y":0.626634955406189}]},"confidence":0.9838141798973083,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4000000059604645,0.6147443652153015,0.40504202246665955,0.626634955406189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.6147443652153015},{"x":0.3983193337917328,"y":0.6147443652153015},{"x":0.3983193337917328,"y":0.626634955406189},{"x":0.3966386616230011,"y":0.626634955406189}]},"confidence":0.9189634919166565,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.3966386616230011,0.6147443652153015,0.3983193337917328,0.626634955406189]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.5624256730079651},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5624256730079651},{"x":0.7361344695091248,"y":0.626634955406189},{"x":0.26386556029319763,"y":0.626634955406189}]},"confidence":0.9891887307167053,"dir":"ltr","boundary":[0.2588655602931976,0.5554256730079651,0.7411344695091248,0.633634955406189],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.7669441103935242},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7669441103935242},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7764565944671631},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7764565944671631}]},"confidence":0.9181272387504578,"dir":"rtl","str":"«","boundary":[0.6000000238418579,0.7669441103935242,0.6016806960105896,0.7764565944671631]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.7669441103935242},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7669441103935242},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7764565944671631},{"x":0.561344563961029,"y":0.7764565944671631}]},"confidence":0.9904977679252625,"dir":"rtl","str":"مسئولیت","boundary":[0.561344563961029,0.7669441103935242,0.5983193516731262,0.7764565944671631]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.7669441103935242},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7669441103935242},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7764565944671631},{"x":0.5277311205863953,"y":0.7764565944671631}]},"confidence":0.9904626607894897,"dir":"rtl","str":"صحت","boundary":[0.5277311205863953,0.7669441103935242,0.5546218752861023,0.7764565944671631]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.7669441103935242},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7669441103935242},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7764565944671631},{"x":0.4957983195781708,"y":0.7764565944671631}]},"confidence":0.9945153594017029,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.4957983195781708,0.7669441103935242,0.5226891040802002,0.7764565944671631]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.7669441103935242},{"x":0.4907563030719757,"y":0.7669441103935242},{"x":0.4907563030719757,"y":0.7764565944671631},{"x":0.46722689270973206,"y":0.7764565944671631}]},"confidence":0.9892433285713196,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.46722689270973206,0.7669441103935242,0.4907563030719757,0.7764565944671631]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.7669441103935242},{"x":0.462184876203537,"y":0.7669441103935242},{"x":0.462184876203537,"y":0.7764565944671631},{"x":0.4571428596973419,"y":0.7764565944671631}]},"confidence":0.9899513721466064,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.4571428596973419,0.7669441103935242,0.462184876203537,0.7764565944671631]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.7669441103935242},{"x":0.45378151535987854,"y":0.7669441103935242},{"x":0.45378151535987854,"y":0.7764565944671631},{"x":0.4268907606601715,"y":0.7764565944671631}]},"confidence":0.9912540912628174,"dir":"rtl","str":"مترجم","boundary":[0.4268907606601715,0.7669441103935242,0.45378151535987854,0.7764565944671631]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.7669441103935242},{"x":0.42184874415397644,"y":0.7669441103935242},{"x":0.42184874415397644,"y":0.7764565944671631},{"x":0.40504202246665955,"y":0.7764565944671631}]},"confidence":0.9951746463775635,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.40504202246665955,0.7669441103935242,0.42184874415397644,0.7764565944671631]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.7669441103935242},{"x":0.40168067812919617,"y":0.7669441103935242},{"x":0.40168067812919617,"y":0.7764565944671631},{"x":0.3983193337917328,"y":0.7764565944671631}]},"confidence":0.9244272708892822,"dir":"rtl","str":"»","boundary":[0.3983193337917328,0.7669441103935242,0.40168067812919617,0.7764565944671631]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.7776456475257874},{"x":0.5512605309486389,"y":0.7776456475257874},{"x":0.5512605309486389,"y":0.7895362377166748},{"x":0.5394958257675171,"y":0.7895362377166748}]},"confidence":0.9812898635864258,"dir":"rtl","str":"بها","boundary":[0.5394958257675171,0.7776456475257874,0.5512605309486389,0.7895362377166748]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.7776456475257874},{"x":0.5378151535987854,"y":0.7776456475257874},{"x":0.5378151535987854,"y":0.7895362377166748},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7895362377166748}]},"confidence":0.9491893649101257,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5361344814300537,0.7776456475257874,0.5378151535987854,0.7895362377166748]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.7776456475257874},{"x":0.4756302535533905,"y":0.7776456475257874},{"x":0.4756302535533905,"y":0.7895362377166748},{"x":0.4722689092159271,"y":0.7895362377166748}]},"confidence":0.7894376516342163,"dir":"rtl","str":"۳","boundary":[0.4722689092159271,0.7776456475257874,0.4756302535533905,0.7895362377166748]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.7776456475257874},{"x":0.48067227005958557,"y":0.7776456475257874},{"x":0.48067227005958557,"y":0.7895362377166748},{"x":0.4773109257221222,"y":0.7895362377166748}]},"confidence":0.7955830693244934,"dir":"rtl","str":"٫","boundary":[0.4773109257221222,0.7776456475257874,0.48067227005958557,0.7895362377166748]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.7776456475257874},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7776456475257874},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7895362377166748},{"x":0.48235294222831726,"y":0.7895362377166748}]},"confidence":0.9010762572288513,"dir":"rtl","str":"۸۰۰","boundary":[0.48235294222831726,0.7776456475257874,0.5008403658866882,0.7895362377166748]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.7776456475257874},{"x":0.5058823823928833,"y":0.7776456475257874},{"x":0.5058823823928833,"y":0.7895362377166748},{"x":0.5025210380554199,"y":0.7895362377166748}]},"confidence":0.7298241257667542,"dir":"rtl","str":"٫","boundary":[0.5025210380554199,0.7776456475257874,0.5058823823928833,0.7895362377166748]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.7776456475257874},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7776456475257874},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7895362377166748},{"x":0.507563054561615,"y":0.7895362377166748}]},"confidence":0.749427080154419,"dir":"rtl","str":"۰۰۰","boundary":[0.507563054561615,0.7776456475257874,0.5260504484176636,0.7895362377166748]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.7776456475257874},{"x":0.46554622054100037,"y":0.7776456475257874},{"x":0.46554622054100037,"y":0.7895362377166748},{"x":0.44873949885368347,"y":0.7895362377166748}]},"confidence":0.9664511680603027,"dir":"rtl","str":"ریال","boundary":[0.44873949885368347,0.7776456475257874,0.46554622054100037,0.7895362377166748]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.7669441103935242},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7657550573348999},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7895362377166748},{"x":0.3983193337917328,"y":0.7895362377166748}]},"confidence":0.9504977464675903,"dir":"ltr","boundary":[0.3933193337917328,0.7599441103935242,0.6066806960105896,0.7965362377166748],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.7942925095558167},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7942925095558167},{"x":0.6789916157722473,"y":0.8085612654685974},{"x":0.653781533241272,"y":0.8085612654685974}]},"confidence":0.9918901324272156,"dir":"rtl","str":"خیابان","boundary":[0.653781533241272,0.7942925095558167,0.6789916157722473,0.8085612654685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.7942925095558167},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7942925095558167},{"x":0.6487395167350769,"y":0.8085612654685974},{"x":0.6201680898666382,"y":0.8085612654685974}]},"confidence":0.9845933318138123,"dir":"rtl","str":"کارگر","boundary":[0.6201680898666382,0.7942925095558167,0.6487395167350769,0.8085612654685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.7942925095558167},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7942925095558167},{"x":0.6168067455291748,"y":0.8085612654685974},{"x":0.5899159908294678,"y":0.8085612654685974}]},"confidence":0.984927237033844,"dir":"rtl","str":"شمالی","boundary":[0.5899159908294678,0.7942925095558167,0.6168067455291748,0.8085612654685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.7942925095558167},{"x":0.583193302154541,"y":0.7942925095558167},{"x":0.583193302154541,"y":0.8085612654685974},{"x":0.578151285648346,"y":0.8085612654685974}]},"confidence":0.5112132430076599,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.578151285648346,0.7942925095558167,0.583193302154541,0.8085612654685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.7942925095558167},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7942925095558167},{"x":0.5731092691421509,"y":0.8085612654685974},{"x":0.5478991866111755,"y":0.8085612654685974}]},"confidence":0.9859863519668579,"dir":"rtl","str":"خیابان","boundary":[0.5478991866111755,0.7942925095558167,0.5731092691421509,0.8085612654685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.7942925095558167},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7942925095558167},{"x":0.5428571701049805,"y":0.8085612654685974},{"x":0.5226891040802002,"y":0.8085612654685974}]},"confidence":0.9848843216896057,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.5226891040802002,0.7942925095558167,0.5428571701049805,0.8085612654685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.7942925095558167},{"x":0.5176470875740051,"y":0.7942925095558167},{"x":0.5176470875740051,"y":0.8085612654685974},{"x":0.4941176474094391,"y":0.8085612654685974}]},"confidence":0.9844046831130981,"dir":"rtl","str":"فرشی","boundary":[0.4941176474094391,0.7942925095558167,0.5176470875740051,0.8085612654685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.7942925095558167},{"x":0.489075630903244,"y":0.7942925095558167},{"x":0.489075630903244,"y":0.8073721528053284},{"x":0.46890756487846375,"y":0.8073721528053284}]},"confidence":0.9929168820381165,"dir":"rtl","str":"مقدم","boundary":[0.46890756487846375,0.7942925095558167,0.489075630903244,0.8073721528053284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.7942925095558167},{"x":0.4638655483722687,"y":0.7942925095558167},{"x":0.4638655483722687,"y":0.8073721528053284},{"x":0.4588235318660736,"y":0.8073721528053284}]},"confidence":0.48442283272743225,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.4588235318660736,0.7942925095558167,0.4638655483722687,0.8073721528053284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.7942925095558167},{"x":0.45546218752861023,"y":0.7942925095558167},{"x":0.45546218752861023,"y":0.8073721528053284},{"x":0.4268907606601715,"y":0.8073721528053284}]},"confidence":0.9852228164672852,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.4268907606601715,0.7942925095558167,0.45546218752861023,0.8073721528053284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.7942925095558167},{"x":0.42184874415397644,"y":0.7942925095558167},{"x":0.42184874415397644,"y":0.8073721528053284},{"x":0.3848739564418793,"y":0.8073721528053284}]},"confidence":0.9970250129699707,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.3848739564418793,0.7942925095558167,0.42184874415397644,0.8073721528053284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.7942925095558167},{"x":0.3798319399356842,"y":0.7942925095558167},{"x":0.3798319399356842,"y":0.8073721528053284},{"x":0.3478991687297821,"y":0.8073721528053284}]},"confidence":0.9924739003181458,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.3478991687297821,0.7942925095558167,0.3798319399356842,0.8073721528053284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.7942925095558167},{"x":0.34285715222358704,"y":0.7942925095558167},{"x":0.34285715222358704,"y":0.8073721528053284},{"x":0.34117648005485535,"y":0.8073721528053284}]},"confidence":0.4710208475589752,"dir":"rtl","str":";","boundary":[0.34117648005485535,0.7942925095558167,0.34285715222358704,0.8073721528053284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.7978596687316895},{"x":0.34285715222358704,"y":0.7978596687316895},{"x":0.34285715222358704,"y":0.8049940466880798},{"x":0.3210084140300751,"y":0.8049940466880798}]},"confidence":0.9883296489715576,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.3210084140300751,0.7978596687316895,0.34285715222358704,0.8049940466880798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.8073721528053284},{"x":0.6789916157722473,"y":0.8073721528053284},{"x":0.6789916157722473,"y":0.8192628026008606},{"x":0.6621848940849304,"y":0.8192628026008606}]},"confidence":0.987846851348877,"dir":"rtl","str":"پست","boundary":[0.6621848940849304,0.8073721528053284,0.6789916157722473,0.8192628026008606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.8073721528053284},{"x":0.6521008610725403,"y":0.8073721528053284},{"x":0.6521008610725403,"y":0.8192628026008606},{"x":0.6117647290229797,"y":0.8192628026008606}]},"confidence":0.968705952167511,"dir":"rtl","str":"الکترونیک","boundary":[0.6117647290229797,0.8073721528053284,0.6521008610725403,0.8192628026008606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.8073721528053284},{"x":0.6067227125167847,"y":0.8073721528053284},{"x":0.6067227125167847,"y":0.8192628026008606},{"x":0.6016806960105896,"y":0.8192628026008606}]},"confidence":0.9440998435020447,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6016806960105896,0.8073721528053284,0.6067227125167847,0.8192628026008606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.8073721528053284},{"x":0.5260504484176636,"y":0.8073721528053284},{"x":0.5260504484176636,"y":0.8192628026008606},{"x":0.49747899174690247,"y":0.8192628026008606}]},"confidence":0.9780058860778809,"dir":"rtl","str":"press","boundary":[0.49747899174690247,0.8073721528053284,0.5260504484176636,0.8192628026008606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.8073721528053284},{"x":0.5411764979362488,"y":0.8073721528053284},{"x":0.5411764979362488,"y":0.8192628026008606},{"x":0.5361344814300537,"y":0.8192628026008606}]},"confidence":0.7689923644065857,"dir":"rtl","str":"@","boundary":[0.5361344814300537,0.8073721528053284,0.5411764979362488,0.8192628026008606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.8073721528053284},{"x":0.561344563961029,"y":0.8073721528053284},{"x":0.561344563961029,"y":0.8192628026008606},{"x":0.5529412031173706,"y":0.8192628026008606}]},"confidence":0.9832483530044556,"dir":"rtl","str":"ut","boundary":[0.5529412031173706,0.8073721528053284,0.561344563961029,0.8192628026008606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.8073721528053284},{"x":0.5630252361297607,"y":0.8073721528053284},{"x":0.5630252361297607,"y":0.8192628026008606},{"x":0.561344563961029,"y":0.8192628026008606}]},"confidence":0.9741531014442444,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.561344563961029,0.8073721528053284,0.5630252361297607,0.8192628026008606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.8073721528053284},{"x":0.5815126299858093,"y":0.8073721528053284},{"x":0.5815126299858093,"y":0.8192628026008606},{"x":0.5680672526359558,"y":0.8192628026008606}]},"confidence":0.9486007690429688,"dir":"rtl","str":"ac","boundary":[0.5680672526359558,0.8073721528053284,0.5815126299858093,0.8192628026008606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.8073721528053284},{"x":0.583193302154541,"y":0.8073721528053284},{"x":0.583193302154541,"y":0.8192628026008606},{"x":0.583193302154541,"y":0.8192628026008606}]},"confidence":0.8584393858909607,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.583193302154541,0.8073721528053284,0.583193302154541,0.8192628026008606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.8073721528053284},{"x":0.5983193516731262,"y":0.8073721528053284},{"x":0.5983193516731262,"y":0.8192628026008606},{"x":0.5899159908294678,"y":0.8192628026008606}]},"confidence":0.9837965965270996,"dir":"rtl","str":"ir","boundary":[0.5899159908294678,0.8073721528053284,0.5983193516731262,0.8192628026008606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.8073721528053284},{"x":0.4924369752407074,"y":0.8073721528053284},{"x":0.4924369752407074,"y":0.8192628026008606},{"x":0.48739495873451233,"y":0.8192628026008606}]},"confidence":0.7338308095932007,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.48739495873451233,0.8073721528053284,0.4924369752407074,0.8192628026008606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.8073721528053284},{"x":0.48235294222831726,"y":0.8073721528053284},{"x":0.48235294222831726,"y":0.8192628026008606},{"x":0.462184876203537,"y":0.8192628026008606}]},"confidence":0.7832244634628296,"dir":"rtl","str":"تارنما","boundary":[0.462184876203537,0.8073721528053284,0.48235294222831726,0.8192628026008606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.8073721528053284},{"x":0.4605042040348053,"y":0.8073721528053284},{"x":0.4605042040348053,"y":0.8192628026008606},{"x":0.4588235318660736,"y":0.8192628026008606}]},"confidence":0.7395815849304199,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4588235318660736,0.8073721528053284,0.4605042040348053,0.8192628026008606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.8073721528053284},{"x":0.34117648005485535,"y":0.8073721528053284},{"x":0.34117648005485535,"y":0.8192628026008606},{"x":0.3210084140300751,"y":0.8192628026008606}]},"confidence":0.9768127202987671,"dir":"rtl","str":"http","boundary":[0.3210084140300751,0.8073721528053284,0.34117648005485535,0.8192628026008606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.8073721528053284},{"x":0.3478991687297821,"y":0.8073721528053284},{"x":0.3478991687297821,"y":0.8192628026008606},{"x":0.34285715222358704,"y":0.8192628026008606}]},"confidence":0.985461950302124,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.34285715222358704,0.8073721528053284,0.3478991687297821,0.8192628026008606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.8073721528053284},{"x":0.35798320174217224,"y":0.8073721528053284},{"x":0.35798320174217224,"y":0.8192628026008606},{"x":0.3512605130672455,"y":0.8192628026008606}]},"confidence":0.9705564975738525,"dir":"rtl","str":"//","boundary":[0.3512605130672455,0.8073721528053284,0.35798320174217224,0.8192628026008606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.8073721528053284},{"x":0.39159664511680603,"y":0.8073721528053284},{"x":0.39159664511680603,"y":0.8192628026008606},{"x":0.364705890417099,"y":0.8192628026008606}]},"confidence":0.9951195120811462,"dir":"rtl","str":"press","boundary":[0.364705890417099,0.8073721528053284,0.39159664511680603,0.8192628026008606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.8073721528053284},{"x":0.3983193337917328,"y":0.8073721528053284},{"x":0.3983193337917328,"y":0.8192628026008606},{"x":0.3949579894542694,"y":0.8192628026008606}]},"confidence":0.9873203039169312,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3949579894542694,0.8073721528053284,0.3983193337917328,0.8192628026008606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.8073721528053284},{"x":0.413445383310318,"y":0.8073721528053284},{"x":0.413445383310318,"y":0.8192628026008606},{"x":0.40504202246665955,"y":0.8192628026008606}]},"confidence":0.9922599792480469,"dir":"rtl","str":"ut","boundary":[0.40504202246665955,0.8073721528053284,0.413445383310318,0.8192628026008606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.8073721528053284},{"x":0.41848739981651306,"y":0.8073721528053284},{"x":0.41848739981651306,"y":0.8192628026008606},{"x":0.4151260554790497,"y":0.8192628026008606}]},"confidence":0.98619145154953,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4151260554790497,0.8073721528053284,0.41848739981651306,0.8192628026008606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.8073721528053284},{"x":0.43361344933509827,"y":0.8073721528053284},{"x":0.43361344933509827,"y":0.8192628026008606},{"x":0.42184874415397644,"y":0.8192628026008606}]},"confidence":0.810660183429718,"dir":"rtl","str":"ac","boundary":[0.42184874415397644,0.8073721528053284,0.43361344933509827,0.8192628026008606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.8073721528053284},{"x":0.43865546584129333,"y":0.8073721528053284},{"x":0.43865546584129333,"y":0.8192628026008606},{"x":0.43529412150382996,"y":0.8192628026008606}]},"confidence":0.6311050057411194,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.43529412150382996,0.8073721528053284,0.43865546584129333,0.8192628026008606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.8073721528053284},{"x":0.45042017102241516,"y":0.8073721528053284},{"x":0.45042017102241516,"y":0.8192628026008606},{"x":0.4420168101787567,"y":0.8192628026008606}]},"confidence":0.6397463083267212,"dir":"rtl","str":"ir","boundary":[0.4420168101787567,0.8073721528053284,0.45042017102241516,0.8192628026008606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.8216409087181091},{"x":0.578151285648346,"y":0.8216409087181091},{"x":0.5764706134796143,"y":0.8347205519676208},{"x":0.561344563961029,"y":0.8347205519676208}]},"confidence":0.993488073348999,"dir":"rtl","str":"پخش","boundary":[0.561344563961029,0.8216409087181091,0.5764706134796143,0.8347205519676208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.8216409087181091},{"x":0.5512605309486389,"y":0.8216409087181091},{"x":0.5495798587799072,"y":0.8335314989089966},{"x":0.5445378422737122,"y":0.8335314989089966}]},"confidence":0.9835057258605957,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5462185144424438,0.8216409087181091,0.5495798587799072,0.8335314989089966]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.8204518556594849},{"x":0.5394958257675171,"y":0.8216409087181091},{"x":0.5394958257675171,"y":0.8347205519676208},{"x":0.5193277597427368,"y":0.8335314989089966}]},"confidence":0.9944633841514587,"dir":"rtl","str":"فروش","boundary":[0.5210084319114685,0.8204518556594849,0.5394958257675171,0.8347205519676208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.8204518556594849},{"x":0.5142857432365417,"y":0.8204518556594849},{"x":0.5142857432365417,"y":0.8335314989089966},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8335314989089966}]},"confidence":0.946002721786499,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5109243988990784,0.8204518556594849,0.5142857432365417,0.8335314989089966]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.8204518556594849},{"x":0.5058823823928833,"y":0.8204518556594849},{"x":0.5042017102241516,"y":0.8335314989089966},{"x":0.48235294222831726,"y":0.8335314989089966}]},"confidence":0.9893049001693726,"dir":"rtl","str":"تلفکس","boundary":[0.48235294222831726,0.8204518556594849,0.5042017102241516,0.8335314989089966]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.8192628026008606},{"x":0.46890756487846375,"y":0.8192628026008606},{"x":0.46890756487846375,"y":0.8323424458503723},{"x":0.42016807198524475,"y":0.8323424458503723}]},"confidence":0.9207572340965271,"dir":"rtl","str":"۸۸۳۳۸۷۱۲","boundary":[0.42016807198524475,0.8192628026008606,0.46890756487846375,0.8323424458503723]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.7931034564971924},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7954815626144409},{"x":0.6789916157722473,"y":0.8347205519676208},{"x":0.3193277418613434,"y":0.8335314989089966}]},"confidence":0.9460218548774719,"dir":"ltr","boundary":[0.31600841403007507,0.7861034564971924,0.6839916157722473,0.8417205519676209],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/7a32c505cb66b4e6/pages/umMAlJLTYxGgzvlE-sec.webp","jpeg":"/storage/books/7a32c505cb66b4e6/pages/RRPsPLdQmOVEQKZp.jpg","blurred":"/storage/books/7a32c505cb66b4e6/pages/IbvKoGuuYNmGnrxl.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00030795848369598387,0.00022159939692875552,0.9986329355079587,0.9990268984265679]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.19714964926242828},{"x":0.5529412031173706,"y":0.19833728671073914},{"x":0.5478991866111755,"y":0.24821852147579193},{"x":0.5226891040802002,"y":0.24703088402748108}]},"confidence":0.6754444241523743,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5277311205863953,0.19714964926242828,0.5478991866111755,0.24821852147579193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.19358669221401215},{"x":0.5092437267303467,"y":0.19714964926242828},{"x":0.5042017102241516,"y":0.24584323167800903},{"x":0.4420168101787567,"y":0.24346792697906494}]},"confidence":0.45621776580810547,"dir":"rtl","str":"ایام","boundary":[0.4470588266849518,0.19358669221401215,0.5042017102241516,0.24584323167800903]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.19358669221401215},{"x":0.5529412031173706,"y":0.19833728671073914},{"x":0.5478991866111755,"y":0.24821852147579193},{"x":0.4420168101787567,"y":0.24346792697906494}]},"confidence":0.5658311247825623,"dir":"ltr","boundary":[0.4420588266849518,0.18658669221401214,0.5528991866111755,0.25521852147579194],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.25415676832199097},{"x":0.5529412031173706,"y":0.25415676832199097},{"x":0.5529412031173706,"y":0.2672209143638611},{"x":0.49747899174690247,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.9902302026748657,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.49747899174690247,0.25415676832199097,0.5529412031173706,0.2672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.25415676832199097},{"x":0.4907563030719757,"y":0.25415676832199097},{"x":0.4907563030719757,"y":0.2672209143638611},{"x":0.4453781545162201,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.9881519675254822,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.4453781545162201,0.25415676832199097,0.4907563030719757,0.2672209143638611]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.25415676832199097},{"x":0.5529412031173706,"y":0.25415676832199097},{"x":0.5529412031173706,"y":0.2672209143638611},{"x":0.4453781545162201,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.9891911149024963,"dir":"ltr","boundary":[0.4403781545162201,0.24715676832199096,0.5579412031173706,0.2742209143638611],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.2897862195968628},{"x":0.8067227005958557,"y":0.28859856724739075},{"x":0.8084033727645874,"y":0.30166271328926086},{"x":0.756302535533905,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.9823746085166931,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.756302535533905,0.2897862195968628,0.8084033727645874,0.30166271328926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.2921615242958069},{"x":0.7478991746902466,"y":0.29097387194633484},{"x":0.7495798468589783,"y":0.3028503656387329},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":0.994080126285553,"dir":"rtl","str":"مترجم","boundary":[0.7126050591468811,0.2921615242958069,0.7495798468589783,0.3028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.2921615242958069},{"x":0.707563042640686,"y":0.2921615242958069},{"x":0.707563042640686,"y":0.3052256405353546},{"x":0.707563042640686,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":0.8834913969039917,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7058823704719543,0.2921615242958069,0.707563042640686,0.3052256405353546]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.2921615242958069},{"x":0.8067227005958557,"y":0.28859856724739075},{"x":0.8084033727645874,"y":0.30166271328926086},{"x":0.707563042640686,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":0.979270339012146,"dir":"ltr","boundary":[0.7008823704719543,0.2851615242958069,0.8134033727645874,0.30866271328926087],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.31116390228271484},{"x":0.8067227005958557,"y":0.31116390228271484},{"x":0.8067227005958557,"y":0.3230403661727905},{"x":0.7546218633651733,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":0.9810243844985962,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.7546218633651733,0.31116390228271484,0.8067227005958557,0.3230403661727905]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.31116390228271484},{"x":0.8067227005958557,"y":0.31116390228271484},{"x":0.8067227005958557,"y":0.3230403661727905},{"x":0.7546218633651733,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":0.9810243844985962,"dir":"ltr","boundary":[0.7496218633651733,0.30416390228271484,0.8117227005958557,0.33004036617279053],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7882353067398071,"y":0.33135393261909485},{"x":0.8067227005958557,"y":0.33135393261909485},{"x":0.8067227005958557,"y":0.3444180488586426},{"x":0.7882353067398071,"y":0.3444180488586426}]},"confidence":0.9861431121826172,"dir":"rtl","str":"تازه","boundary":[0.7882353067398071,0.33135393261909485,0.8067227005958557,0.3444180488586426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.33135393261909485},{"x":0.7831932902336121,"y":0.33135393261909485},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3456057012081146},{"x":0.7697479128837585,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.9785068035125732,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7697479128837585,0.33135393261909485,0.7831932902336121,0.3456057012081146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.33135393261909485},{"x":0.756302535533905,"y":0.33135393261909485},{"x":0.756302535533905,"y":0.3456057012081146},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.9949597120285034,"dir":"rtl","str":"ویرایش","boundary":[0.7126050591468811,0.33135393261909485,0.756302535533905,0.3456057012081146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.33135393261909485},{"x":0.7058823704719543,"y":0.33135393261909485},{"x":0.7058823704719543,"y":0.3456057012081146},{"x":0.658823549747467,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.9922945499420166,"dir":"rtl","str":"دوازدهم","boundary":[0.658823549747467,0.33135393261909485,0.7058823704719543,0.3456057012081146]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.33135393261909485},{"x":0.8067227005958557,"y":0.33135393261909485},{"x":0.8067227005958557,"y":0.3456057012081146},{"x":0.658823549747467,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.9897956252098083,"dir":"ltr","boundary":[0.653823549747467,0.32435393261909484,0.8117227005958557,0.35260570120811463],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.35391923785209656},{"x":0.7899159789085388,"y":0.3551068902015686},{"x":0.7899159789085388,"y":0.3669833838939667},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":0.992432177066803,"dir":"rtl","str":"مخاطبان","boundary":[0.7361344695091248,0.35391923785209656,0.7899159789085388,0.3669833838939667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.35391923785209656},{"x":0.7310924530029297,"y":0.35391923785209656},{"x":0.7310924530029297,"y":0.3669833838939667},{"x":0.7260504364967346,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":0.9911381006240845,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7260504364967346,0.35391923785209656,0.7310924530029297,0.3669833838939667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.35391923785209656},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3551068902015686},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3669833838939667},{"x":0.658823549747467,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":0.9932665824890137,"dir":"rtl","str":"راهکارهای","boundary":[0.658823549747467,0.35391923785209656,0.7193277478218079,0.3669833838939667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.35391923785209656},{"x":0.6521008610725403,"y":0.35391923785209656},{"x":0.6521008610725403,"y":0.36579573154449463},{"x":0.6084033846855164,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9966634511947632,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.6084033846855164,0.35391923785209656,0.6521008610725403,0.36579573154449463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.35391923785209656},{"x":0.6016806960105896,"y":0.35391923785209656},{"x":0.6016806960105896,"y":0.36579573154449463},{"x":0.5949580073356628,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9965823888778687,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5949580073356628,0.35391923785209656,0.6016806960105896,0.36579573154449463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.35391923785209656},{"x":0.5882353186607361,"y":0.35391923785209656},{"x":0.5882353186607361,"y":0.36579573154449463},{"x":0.5579832196235657,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9936473965644836,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.5579832196235657,0.35391923785209656,0.5882353186607361,0.36579573154449463]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.35391923785209656},{"x":0.7899159789085388,"y":0.3551068902015686},{"x":0.7899159789085388,"y":0.3669833838939667},{"x":0.5579832196235657,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":0.9940653443336487,"dir":"ltr","boundary":[0.5529832196235657,0.34691923785209655,0.7949159789085388,0.3739833838939667],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.3752969205379486},{"x":0.7899159789085388,"y":0.3752969205379486},{"x":0.7899159789085388,"y":0.38836103677749634},{"x":0.707563042640686,"y":0.38836103677749634}]},"confidence":0.9821651577949524,"dir":"rtl","str":"راهنماییهایی","boundary":[0.707563042640686,0.3752969205379486,0.7899159789085388,0.38836103677749634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.3752969205379486},{"x":0.7008403539657593,"y":0.3752969205379486},{"x":0.7008403539657593,"y":0.3871733844280243},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.9887804985046387,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6890756487846375,0.3752969205379486,0.7008403539657593,0.3871733844280243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.3752969205379486},{"x":0.6823529601097107,"y":0.3752969205379486},{"x":0.6823529601097107,"y":0.3871733844280243},{"x":0.6621848940849304,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.9922438859939575,"dir":"rtl","str":"باب","boundary":[0.6621848940849304,0.3752969205379486,0.6823529601097107,0.3871733844280243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.3752969205379486},{"x":0.6554622054100037,"y":0.3752969205379486},{"x":0.6554622054100037,"y":0.3871733844280243},{"x":0.6134454011917114,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.9936193823814392,"dir":"rtl","str":"ساختار","boundary":[0.6134454011917114,0.3752969205379486,0.6554622054100037,0.3871733844280243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.3752969205379486},{"x":0.6084033846855164,"y":0.3752969205379486},{"x":0.6084033846855164,"y":0.3871733844280243},{"x":0.578151285648346,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.9917260408401489,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.578151285648346,0.3752969205379486,0.6084033846855164,0.3871733844280243]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.3752969205379486},{"x":0.7899159789085388,"y":0.3752969205379486},{"x":0.7899159789085388,"y":0.38836103677749634},{"x":0.578151285648346,"y":0.38836103677749634}]},"confidence":0.9877368211746216,"dir":"ltr","boundary":[0.5731512856483459,0.3682969205379486,0.7949159789085388,0.39536103677749634],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.41567695140838623},{"x":0.8084033727645874,"y":0.41567695140838623},{"x":0.8084033727645874,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7714285850524902,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.9910848140716553,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.7714285850524902,0.41567695140838623,0.8084033727645874,0.42874109745025635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.41567695140838623},{"x":0.7647058963775635,"y":0.41567695140838623},{"x":0.7647058963775635,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7411764860153198,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.9816393256187439,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.7411764860153198,0.41567695140838623,0.7647058963775635,0.42874109745025635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.41567695140838623},{"x":0.7378151416778564,"y":0.41567695140838623},{"x":0.7378151416778564,"y":0.42874109745025635},{"x":0.729411780834198,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.5991246104240417,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.729411780834198,0.41567695140838623,0.7378151416778564,0.42874109745025635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.41567695140838623},{"x":0.7226890921592712,"y":0.41567695140838623},{"x":0.7226890921592712,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6857143044471741,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.993421196937561,"dir":"rtl","str":"اصول","boundary":[0.6857143044471741,0.41567695140838623,0.7226890921592712,0.42874109745025635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.41567695140838623},{"x":0.6773109436035156,"y":0.41567695140838623},{"x":0.6773109436035156,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6722689270973206,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.9834667444229126,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6722689270973206,0.41567695140838623,0.6773109436035156,0.42874109745025635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.41567695140838623},{"x":0.6655462384223938,"y":0.41567695140838623},{"x":0.6655462384223938,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6168067455291748,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.988916277885437,"dir":"rtl","str":"مفاهیم","boundary":[0.6168067455291748,0.41567695140838623,0.6655462384223938,0.42874109745025635]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.41567695140838623},{"x":0.8084033727645874,"y":0.41567695140838623},{"x":0.8084033727645874,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6168067455291748,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.9671081304550171,"dir":"ltr","boundary":[0.6118067455291748,0.4086769514083862,0.8134033727645874,0.43574109745025635],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.4394299387931824},{"x":0.8084033727645874,"y":0.4394299387931824},{"x":0.8084033727645874,"y":0.45130640268325806},{"x":0.7663865685462952,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9891291856765747,"dir":"rtl","str":"تعریف","boundary":[0.7663865685462952,0.4394299387931824,0.8084033727645874,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.4394299387931824},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4394299387931824},{"x":0.7596638798713684,"y":0.45130640268325806},{"x":0.7193277478218079,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9943782091140747,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.7193277478218079,0.4394299387931824,0.7596638798713684,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.4394299387931824},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4394299387931824},{"x":0.7126050591468811,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6605042219161987,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9955604672431946,"dir":"rtl","str":"اقتصادی","boundary":[0.6605042219161987,0.4394299387931824,0.7126050591468811,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.4394299387931824},{"x":0.6571428775787354,"y":0.4394299387931824},{"x":0.6571428775787354,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6521008610725403,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9878851175308228,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6521008610725403,0.4394299387931824,0.6571428775787354,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.4394299387931824},{"x":0.6453781723976135,"y":0.4394299387931824},{"x":0.6453781723976135,"y":0.45130640268325806},{"x":0.610084056854248,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9913330674171448,"dir":"rtl","str":"چشم","boundary":[0.610084056854248,0.4394299387931824,0.6453781723976135,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.4394299387931824},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4394299387931824},{"x":0.6084033846855164,"y":0.45130640268325806},{"x":0.5798319578170776,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.985249400138855,"dir":"rtl","str":"انداز","boundary":[0.5798319578170776,0.4394299387931824,0.6084033846855164,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.4394299387931824},{"x":0.5731092691421509,"y":0.4394299387931824},{"x":0.5731092691421509,"y":0.45130640268325806},{"x":0.5327731370925903,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9703357815742493,"dir":"rtl","str":"جهانی","boundary":[0.5327731370925903,0.4394299387931824,0.5731092691421509,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.45843231678009033},{"x":0.8067227005958557,"y":0.45843231678009033},{"x":0.8067227005958557,"y":0.4726840853691101},{"x":0.7731092572212219,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.9938435554504395,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7714285850524902,0.45843231678009033,0.8067227005958557,0.4726840853691101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.45961993932724},{"x":0.7714285850524902,"y":0.45961993932724},{"x":0.7714285850524902,"y":0.47387173771858215},{"x":0.7697479128837585,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.9822745323181152,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7680672407150269,0.45961993932724,0.7714285850524902,0.47387173771858215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.45961993932724},{"x":0.7613445520401001,"y":0.45961993932724},{"x":0.7630252242088318,"y":0.47387173771858215},{"x":0.729411780834198,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.9954804182052612,"dir":"rtl","str":"دوران","boundary":[0.729411780834198,0.45961993932724,0.7630252242088318,0.47387173771858215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.45961993932724},{"x":0.7193277478218079,"y":0.45961993932724},{"x":0.7193277478218079,"y":0.47387173771858215},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.99286288022995,"dir":"rtl","str":"طلایی","boundary":[0.6890756487846375,0.45961993932724,0.7193277478218079,0.47387173771858215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.46080759167671204},{"x":0.6823529601097107,"y":0.46080759167671204},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4750593900680542},{"x":0.6823529601097107,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.9357262253761292,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.680672287940979,0.46080759167671204,0.6840336322784424,0.4750593900680542]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.4394299387931824},{"x":0.8084033727645874,"y":0.4370546340942383},{"x":0.8084033727645874,"y":0.47387173771858215},{"x":0.5327731370925903,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9886500835418701,"dir":"ltr","boundary":[0.5277731370925903,0.43242993879318237,0.8134033727645874,0.48087173771858216],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7815126180648804,"y":0.47980996966362},{"x":0.805042028427124,"y":0.47980996966362},{"x":0.805042028427124,"y":0.4952494204044342},{"x":0.7815126180648804,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9268326163291931,"dir":"rtl","str":"۱-۱","boundary":[0.7815126180648804,0.47980996966362,0.805042028427124,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.47980996966362},{"x":0.7663865685462952,"y":0.47980996966362},{"x":0.7663865685462952,"y":0.4952494204044342},{"x":0.7428571581840515,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9538647532463074,"dir":"rtl","str":"نیمه","boundary":[0.7428571581840515,0.47980996966362,0.7663865685462952,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.47980996966362},{"x":0.7344537973403931,"y":0.47980996966362},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4952494204044342},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9895792603492737,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.7092437148094177,0.47980996966362,0.7344537973403931,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.47980996966362},{"x":0.6991596817970276,"y":0.47980996966362},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6823529601097107,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.991981565952301,"dir":"rtl","str":"دنیا","boundary":[0.6823529601097107,0.47980996966362,0.6991596817970276,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.47980996966362},{"x":0.6722689270973206,"y":0.47980996966362},{"x":0.6722689270973206,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9890080094337463,"dir":"rtl","str":"چگونه","boundary":[0.6403361558914185,0.47980996966362,0.6722689270973206,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.48099762201309204},{"x":0.6302521228790283,"y":0.48099762201309204},{"x":0.6302521228790283,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6000000238418579,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9924571514129639,"dir":"rtl","str":"زندگی","boundary":[0.6000000238418579,0.48099762201309204,0.6302521228790283,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.48099762201309204},{"x":0.5882353186607361,"y":0.48099762201309204},{"x":0.5882353186607361,"y":0.4952494204044342},{"x":0.5747899413108826,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.996326744556427,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.5747899413108826,0.48099762201309204,0.5882353186607361,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.48099762201309204},{"x":0.5647059082984924,"y":0.48099762201309204},{"x":0.5647059082984924,"y":0.4952494204044342},{"x":0.5445378422737122,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9885197877883911,"dir":"rtl","str":"کنند","boundary":[0.5445378422737122,0.48099762201309204,0.5647059082984924,0.4952494204044342]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.47980996966362},{"x":0.805042028427124,"y":0.47862231731414795},{"x":0.805042028427124,"y":0.4952494204044342},{"x":0.5445378422737122,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9798793196678162,"dir":"ltr","boundary":[0.5395378422737122,0.47280996966362,0.810042028427124,0.5022494204044342],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7815126180648804,"y":0.5},{"x":0.805042028427124,"y":0.5},{"x":0.805042028427124,"y":0.5142517685890198},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9070451855659485,"dir":"rtl","str":"۲-۱","boundary":[0.7815126180648804,0.5,0.805042028427124,0.5142517685890198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.5011876225471497},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5011876225471497},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9783276915550232,"dir":"rtl","str":"علم","boundary":[0.7495798468589783,0.5011876225471497,0.7647058963775635,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.5011876225471497},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5011876225471497},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9900681972503662,"dir":"rtl","str":"اقتصاد","boundary":[0.7042016983032227,0.5011876225471497,0.7394958138465881,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.5011876225471497},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5011876225471497},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9911749362945557,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6924369931221008,0.5011876225471497,0.6974790096282959,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.5011876225471497},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5011876225471497},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.9957818984985352,"dir":"rtl","str":"مطالعات","boundary":[0.6420168280601501,0.5011876225471497,0.6840336322784424,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5166270732879639},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.9934816360473633,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.5949580073356628,0.5023753046989441,0.6285714507102966,0.5166270732879639]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.5023753046989441},{"x":0.805042028427124,"y":0.5},{"x":0.805042028427124,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.981023371219635,"dir":"ltr","boundary":[0.5899580073356628,0.4953753046989441,0.810042028427124,0.5224394507408142],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.5225653052330017},{"x":0.7899159789085388,"y":0.5225653052330017},{"x":0.7899159789085388,"y":0.5344418287277222},{"x":0.75126051902771,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9853156805038452,"dir":"rtl","str":"ماهیت","boundary":[0.75126051902771,0.5225653052330017,0.7899159789085388,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.5237529873847961},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5225653052330017},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5356294512748718},{"x":0.707563042640686,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.995463490486145,"dir":"rtl","str":"اقتصاد","boundary":[0.707563042640686,0.5237529873847961,0.7445378303527832,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.5237529873847961},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5237529873847961},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5368170738220215},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9919989109039307,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.6655462384223938,0.5237529873847961,0.7008403539657593,0.5368170738220215]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.5237529873847961},{"x":0.7899159789085388,"y":0.521377682685852},{"x":0.7899159789085388,"y":0.5344418287277222},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9912096261978149,"dir":"ltr","boundary":[0.6605462384223938,0.5167529873847961,0.7949159789085388,0.5414418287277222],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.5451306700706482},{"x":0.7899159789085388,"y":0.5451306700706482},{"x":0.7899159789085388,"y":0.559382438659668},{"x":0.7630252242088318,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.9911031126976013,"dir":"rtl","str":"نقش","boundary":[0.7630252242088318,0.5451306700706482,0.7899159789085388,0.559382438659668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.5451306700706482},{"x":0.756302535533905,"y":0.5451306700706482},{"x":0.756302535533905,"y":0.559382438659668},{"x":0.7327731251716614,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.9877662658691406,"dir":"rtl","str":"مهم","boundary":[0.7327731251716614,0.5451306700706482,0.756302535533905,0.559382438659668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.5451306700706482},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5451306700706482},{"x":0.7260504364967346,"y":0.559382438659668},{"x":0.6823529601097107,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.9888795614242554,"dir":"rtl","str":"ارزشها","boundary":[0.6823529601097107,0.5451306700706482,0.7260504364967346,0.559382438659668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.5451306700706482},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5451306700706482},{"x":0.6756302714347839,"y":0.559382438659668},{"x":0.6638655662536621,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.9926121234893799,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6638655662536621,0.5451306700706482,0.6756302714347839,0.559382438659668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.5451306700706482},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5451306700706482},{"x":0.6571428775787354,"y":0.559382438659668},{"x":0.6201680898666382,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.9955234527587891,"dir":"rtl","str":"اقتصاد","boundary":[0.6201680898666382,0.5451306700706482,0.6571428775787354,0.559382438659668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.5451306700706482},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5451306700706482},{"x":0.6134454011917114,"y":0.559382438659668},{"x":0.578151285648346,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.992811918258667,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.578151285648346,0.5451306700706482,0.6134454011917114,0.559382438659668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.5451306700706482},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5451306700706482},{"x":0.5731092691421509,"y":0.559382438659668},{"x":0.5714285969734192,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.7397847771644592,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5714285969734192,0.5451306700706482,0.5731092691421509,0.559382438659668]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.5451306700706482},{"x":0.7899159789085388,"y":0.5451306700706482},{"x":0.7899159789085388,"y":0.559382438659668},{"x":0.5714285969734192,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.9820036292076111,"dir":"ltr","boundary":[0.5664285969734192,0.5381306700706482,0.7949159789085388,0.566382438659668],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.5653206706047058},{"x":0.7899159789085388,"y":0.5653206706047058},{"x":0.7899159789085388,"y":0.58076012134552},{"x":0.7529411911964417,"y":0.58076012134552}]},"confidence":0.9937679171562195,"dir":"rtl","str":"اقتصاد","boundary":[0.7529411911964417,0.5653206706047058,0.7899159789085388,0.58076012134552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.5653206706047058},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5653206706047058},{"x":0.7462185025215149,"y":0.58076012134552},{"x":0.7361344695091248,"y":0.58076012134552}]},"confidence":0.996759295463562,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7361344695091248,0.5653206706047058,0.7462185025215149,0.58076012134552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.5653206706047058},{"x":0.729411780834198,"y":0.5653206706047058},{"x":0.729411780834198,"y":0.58076012134552},{"x":0.702521026134491,"y":0.58076012134552}]},"confidence":0.9934232831001282,"dir":"rtl","str":"مثابه","boundary":[0.702521026134491,0.5653206706047058,0.729411780834198,0.58076012134552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.5653206706047058},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5653206706047058},{"x":0.6957983374595642,"y":0.58076012134552},{"x":0.6453781723976135,"y":0.58076012134552}]},"confidence":0.9939513802528381,"dir":"rtl","str":"نظامهای","boundary":[0.6453781723976135,0.5653206706047058,0.6957983374595642,0.58076012134552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.5653206706047058},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5653206706047058},{"x":0.6386554837226868,"y":0.58076012134552},{"x":0.5915966629981995,"y":0.58076012134552}]},"confidence":0.9935802221298218,"dir":"rtl","str":"اجتماعی","boundary":[0.5915966629981995,0.5653206706047058,0.6386554837226868,0.58076012134552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.5653206706047058},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5653206706047058},{"x":0.5882353186607361,"y":0.58076012134552},{"x":0.583193302154541,"y":0.58076012134552}]},"confidence":0.9784102439880371,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.583193302154541,0.5653206706047058,0.5882353186607361,0.58076012134552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.5653206706047058},{"x":0.578151285648346,"y":0.5653206706047058},{"x":0.578151285648346,"y":0.58076012134552},{"x":0.534453809261322,"y":0.58076012134552}]},"confidence":0.9972140789031982,"dir":"rtl","str":"ضرورت","boundary":[0.534453809261322,0.5653206706047058,0.578151285648346,0.58076012134552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.5653206706047058},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5653206706047058},{"x":0.5260504484176636,"y":0.58076012134552},{"x":0.5008403658866882,"y":0.58076012134552}]},"confidence":0.9956917762756348,"dir":"rtl","str":"فراتر","boundary":[0.5008403658866882,0.5653206706047058,0.5260504484176636,0.58076012134552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.5653206706047058},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5653206706047058},{"x":0.4941176474094391,"y":0.58076012134552},{"x":0.46554622054100037,"y":0.58076012134552}]},"confidence":0.9978941082954407,"dir":"rtl","str":"رفتن","boundary":[0.46554622054100037,0.5653206706047058,0.4941176474094391,0.58076012134552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.5653206706047058},{"x":0.4588235318660736,"y":0.5653206706047058},{"x":0.4588235318660736,"y":0.58076012134552},{"x":0.45210084319114685,"y":0.58076012134552}]},"confidence":0.9944703578948975,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.45210084319114685,0.5653206706047058,0.4588235318660736,0.58076012134552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.5653206706047058},{"x":0.4453781545162201,"y":0.5653206706047058},{"x":0.4453781545162201,"y":0.58076012134552},{"x":0.4084033668041229,"y":0.58076012134552}]},"confidence":0.9950305819511414,"dir":"rtl","str":"اقتصاد","boundary":[0.4084033668041229,0.5653206706047058,0.4453781545162201,0.58076012134552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.5653206706047058},{"x":0.40168067812919617,"y":0.5653206706047058},{"x":0.40168067812919617,"y":0.58076012134552},{"x":0.37478992342948914,"y":0.58076012134552}]},"confidence":0.9900394678115845,"dir":"rtl","str":"ساده","boundary":[0.37478992342948914,0.5653206706047058,0.40168067812919617,0.58076012134552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.5653206706047058},{"x":0.37142857909202576,"y":0.5653206706047058},{"x":0.37142857909202576,"y":0.58076012134552},{"x":0.36974790692329407,"y":0.58076012134552}]},"confidence":0.8363505005836487,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.36974790692329407,0.5653206706047058,0.37142857909202576,0.58076012134552]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.5653206706047058},{"x":0.7899159789085388,"y":0.5653206706047058},{"x":0.7899159789085388,"y":0.58076012134552},{"x":0.36974790692329407,"y":0.58076012134552}]},"confidence":0.9913838505744934,"dir":"ltr","boundary":[0.36474790692329406,0.5583206706047058,0.7949159789085388,0.58776012134552],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7848739624023438,"y":0.5855106711387634},{"x":0.805042028427124,"y":0.5855106711387634},{"x":0.805042028427124,"y":0.599762499332428},{"x":0.7848739624023438,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.8618199825286865,"dir":"rtl","str":"۳-۱","boundary":[0.7848739624023438,0.5855106711387634,0.805042028427124,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.5855106711387634},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5855106711387634},{"x":0.7663865685462952,"y":0.599762499332428},{"x":0.7327731251716614,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.99028480052948,"dir":"rtl","str":"منظور","boundary":[0.7327731251716614,0.5855106711387634,0.7663865685462952,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.5855106711387634},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5855106711387634},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6009501218795776},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9805647134780884,"dir":"rtl","str":"ما","boundary":[0.7142857313156128,0.5855106711387634,0.7226890921592712,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.5866983532905579},{"x":0.707563042640686,"y":0.5866983532905579},{"x":0.707563042640686,"y":0.6009501218795776},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.995521068572998,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7042016983032227,0.5866983532905579,0.707563042640686,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.5866983532905579},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5855106711387634},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6009501218795776},{"x":0.658823549747467,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9940047264099121,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.658823549747467,0.5866983532905579,0.6941176652908325,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.5866983532905579},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5866983532905579},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6009501218795776},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9883179664611816,"dir":"rtl","str":"چیست","boundary":[0.6134454011917114,0.5866983532905579,0.6487395167350769,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6021377444267273},{"x":0.605042040348053,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.9689223170280457,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.605042040348053,0.5878859758377075,0.6084033846855164,0.6021377444267273]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.5866983532905579},{"x":0.805042028427124,"y":0.5855106711387634},{"x":0.805042028427124,"y":0.599762499332428},{"x":0.605042040348053,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.9718760848045349,"dir":"ltr","boundary":[0.600042040348053,0.5796983532905579,0.810042028427124,0.606762499332428],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.6092636585235596},{"x":0.7899159789085388,"y":0.6092636585235596},{"x":0.7899159789085388,"y":0.6223278045654297},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9864687323570251,"dir":"rtl","str":"معیارهای","boundary":[0.7344537973403931,0.6092636585235596,0.7899159789085388,0.6223278045654297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.6092636585235596},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6092636585235596},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6211401224136353},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9881157875061035,"dir":"rtl","str":"سنتی","boundary":[0.6957983374595642,0.6092636585235596,0.7277311086654663,0.6211401224136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.6092636585235596},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6092636585235596},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6211401224136353},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9943492412567139,"dir":"rtl","str":"اقتصادی","boundary":[0.6386554837226868,0.6092636585235596,0.6873949766159058,0.6211401224136353]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.6080760359764099},{"x":0.7899159789085388,"y":0.6092636585235596},{"x":0.7899159789085388,"y":0.6223278045654297},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9897188544273376,"dir":"ltr","boundary":[0.6336554837226868,0.6010760359764099,0.7949159789085388,0.6293278045654297],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.6294536590576172},{"x":0.7899159789085388,"y":0.6294536590576172},{"x":0.7899159789085388,"y":0.6437054872512817},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.9903647303581238,"dir":"rtl","str":"نگرش","boundary":[0.7546218633651733,0.6294536590576172,0.7899159789085388,0.6437054872512817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.6294536590576172},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6294536590576172},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6437054872512817},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.9926996231079102,"dir":"rtl","str":"جدید","boundary":[0.7159664034843445,0.6294536590576172,0.7478991746902466,0.6437054872512817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.6294536590576172},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6294536590576172},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6437054872512817},{"x":0.658823549747467,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.9937404990196228,"dir":"rtl","str":"اقتصادی","boundary":[0.658823549747467,0.6294536590576172,0.7092437148094177,0.6437054872512817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.6294536590576172},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6294536590576172},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6437054872512817},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.9941693544387817,"dir":"rtl","str":"درباره","boundary":[0.6201680898666382,0.6294536590576172,0.6521008610725403,0.6437054872512817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.6294536590576172},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6294536590576172},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6437054872512817},{"x":0.578151285648346,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.9941838979721069,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.578151285648346,0.6294536590576172,0.6134454011917114,0.6437054872512817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.6294536590576172},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6294536590576172},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6437054872512817},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.8262768983840942,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5714285969734192,0.6294536590576172,0.5731092691421509,0.6437054872512817]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.6294536590576172},{"x":0.7899159789085388,"y":0.6294536590576172},{"x":0.7899159789085388,"y":0.6437054872512817},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.9870612621307373,"dir":"ltr","boundary":[0.5664285969734192,0.6224536590576172,0.7949159789085388,0.6507054872512817],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.6508313417434692},{"x":0.7899159789085388,"y":0.6508313417434692},{"x":0.7899159789085388,"y":0.6627078652381897},{"x":0.75126051902771,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9929860830307007,"dir":"rtl","str":"رویکرد","boundary":[0.75126051902771,0.6508313417434692,0.7899159789085388,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.6508313417434692},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6508313417434692},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6627078652381897},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9838554859161377,"dir":"rtl","str":"«","boundary":[0.7394958138465881,0.6508313417434692,0.7428571581840515,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.6508313417434692},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6508313417434692},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9865155220031738,"dir":"rtl","str":"قابلیتهای","boundary":[0.6773109436035156,0.6508313417434692,0.7361344695091248,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.6508313417434692},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6508313417434692},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9425588846206665,"dir":"rtl","str":"»","boundary":[0.6638655662536621,0.6508313417434692,0.6739495992660522,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.6508313417434692},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6508313417434692},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9873772859573364,"dir":"rtl","str":"آمارتیا","boundary":[0.6218487620353699,0.6508313417434692,0.6571428775787354,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.6508313417434692},{"x":0.6151260733604431,"y":0.6508313417434692},{"x":0.6151260733604431,"y":0.6627078652381897},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9666041135787964,"dir":"rtl","str":"سن","boundary":[0.5932773351669312,0.6508313417434692,0.6151260733604431,0.6627078652381897]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.6508313417434692},{"x":0.7899159789085388,"y":0.6508313417434692},{"x":0.7899159789085388,"y":0.6627078652381897},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9849161505699158,"dir":"ltr","boundary":[0.5882773351669311,0.6438313417434692,0.7949159789085388,0.6697078652381897],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.6722090244293213},{"x":0.7899159789085388,"y":0.6722090244293213},{"x":0.7899159789085388,"y":0.684085488319397},{"x":0.7731092572212219,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.981848418712616,"dir":"rtl","str":"سه","boundary":[0.7731092572212219,0.6722090244293213,0.7899159789085388,0.684085488319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.6722090244293213},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6722090244293213},{"x":0.7647058963775635,"y":0.684085488319397},{"x":0.7344537973403931,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9918324947357178,"dir":"rtl","str":"ارزش","boundary":[0.7344537973403931,0.6722090244293213,0.7647058963775635,0.684085488319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.6722090244293213},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6722090244293213},{"x":0.7277311086654663,"y":0.684085488319397},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.9913201332092285,"dir":"rtl","str":"محوری","boundary":[0.6840336322784424,0.6722090244293213,0.7277311086654663,0.684085488319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.673396646976471},{"x":0.6773109436035156,"y":0.673396646976471},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6852731704711914},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.9944483041763306,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6655462384223938,0.673396646976471,0.6773109436035156,0.6852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.673396646976471},{"x":0.658823549747467,"y":0.6722090244293213},{"x":0.658823549747467,"y":0.6852731704711914},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.9884947538375854,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.6252101063728333,0.673396646976471,0.658823549747467,0.6852731704711914]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.673396646976471},{"x":0.7899159789085388,"y":0.6722090244293213},{"x":0.7899159789085388,"y":0.684085488319397},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.989944338798523,"dir":"ltr","boundary":[0.6202101063728332,0.6663966469764709,0.7949159789085388,0.691085488319397],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.6935867071151733},{"x":0.7899159789085388,"y":0.6935867071151733},{"x":0.7899159789085388,"y":0.7066508531570435},{"x":0.7630252242088318,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9877802133560181,"dir":"rtl","str":"نقش","boundary":[0.7630252242088318,0.6935867071151733,0.7899159789085388,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.6935867071151733},{"x":0.756302535533905,"y":0.6935867071151733},{"x":0.756302535533905,"y":0.7066508531570435},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9752563834190369,"dir":"rtl","str":"محوری","boundary":[0.7126050591468811,0.6935867071151733,0.756302535533905,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.6935867071151733},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6935867071151733},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9931292533874512,"dir":"rtl","str":"زنان","boundary":[0.6823529601097107,0.6935867071151733,0.7058823704719543,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.6935867071151733},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6935867071151733},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.8687800168991089,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6756302714347839,0.6935867071151733,0.6773109436035156,0.7066508531570435]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.6935867071151733},{"x":0.7899159789085388,"y":0.6935867071151733},{"x":0.7899159789085388,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9754553437232971,"dir":"ltr","boundary":[0.6706302714347839,0.6865867071151733,0.7949159789085388,0.7136508531570435],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.713776707649231},{"x":0.7882353067398071,"y":0.713776707649231},{"x":0.7882353067398071,"y":0.724465548992157},{"x":0.7731092572212219,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.986351728439331,"dir":"rtl","str":"سه","boundary":[0.7714285850524902,0.713776707649231,0.7882353067398071,0.724465548992157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.7149643898010254},{"x":0.7647058963775635,"y":0.713776707649231},{"x":0.7663865685462952,"y":0.7256532311439514},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.993967592716217,"dir":"rtl","str":"هدف","boundary":[0.7361344695091248,0.7149643898010254,0.7663865685462952,0.7256532311439514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.7149643898010254},{"x":0.729411780834198,"y":0.7149643898010254},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7268408536911011},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9881431460380554,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.6941176652908325,0.7149643898010254,0.7310924530029297,0.7268408536911011]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.7149643898010254},{"x":0.7882353067398071,"y":0.7125890851020813},{"x":0.7882353067398071,"y":0.724465548992157},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9895321726799011,"dir":"ltr","boundary":[0.6891176652908325,0.7079643898010254,0.7932353067398071,0.731465548992157],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7831932902336121,"y":0.7327790856361389},{"x":0.8033613562583923,"y":0.7315914630889893},{"x":0.805042028427124,"y":0.7470308542251587},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9495096206665039,"dir":"rtl","str":"۴-۱","boundary":[0.7831932902336121,0.7327790856361389,0.805042028427124,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.7327790856361389},{"x":0.7663865685462952,"y":0.7327790856361389},{"x":0.7663865685462952,"y":0.7470308542251587},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9793980121612549,"dir":"rtl","str":"آینده","boundary":[0.7378151416778564,0.7327790856361389,0.7663865685462952,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.7327790856361389},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7327790856361389},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7470308542251587},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.9934045672416687,"dir":"rtl","str":"اهداف","boundary":[0.7042016983032227,0.7327790856361389,0.7327731251716614,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.7339667677879333},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7327790856361389},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.98896723985672,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.6554622054100037,0.7339667677879333,0.6873949766159058,0.7482185363769531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.7339667677879333},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7339667677879333},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.9949473738670349,"dir":"rtl","str":"هزاره","boundary":[0.6184874176979065,0.7339667677879333,0.6453781723976135,0.7482185363769531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.735154390335083},{"x":0.610084056854248,"y":0.735154390335083},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7494061589241028},{"x":0.610084056854248,"y":0.7494061589241028}]},"confidence":0.8504245281219482,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.610084056854248,0.735154390335083,0.6117647290229797,0.7494061589241028]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.7339667677879333},{"x":0.8033613562583923,"y":0.7315914630889893},{"x":0.805042028427124,"y":0.7470308542251587},{"x":0.610084056854248,"y":0.7494061589241028}]},"confidence":0.9784391522407532,"dir":"ltr","boundary":[0.605084056854248,0.7269667677879333,0.810042028427124,0.7540308542251587],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7815126180648804,"y":0.754156768321991},{"x":0.805042028427124,"y":0.7529691457748413},{"x":0.8067227005958557,"y":0.7684085369110107},{"x":0.7815126180648804,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9041522145271301,"dir":"rtl","str":"۵-۱","boundary":[0.7815126180648804,0.754156768321991,0.8067227005958557,0.7684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.754156768321991},{"x":0.7663865685462952,"y":0.754156768321991},{"x":0.7663865685462952,"y":0.7695962190628052},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7695962190628052}]},"confidence":0.9864450097084045,"dir":"rtl","str":"نتیجه","boundary":[0.7344537973403931,0.754156768321991,0.7663865685462952,0.7695962190628052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.7553443908691406},{"x":0.729411780834198,"y":0.754156768321991},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7707838416099548},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":0.9665567874908447,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.7042016983032227,0.7553443908691406,0.7310924530029297,0.7707838416099548]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.754156768321991},{"x":0.805042028427124,"y":0.7529691457748413},{"x":0.8067227005958557,"y":0.7684085369110107},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":0.9592424035072327,"dir":"ltr","boundary":[0.6992016983032227,0.747156768321991,0.8117227005958557,0.7754085369110107],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.7779097557067871},{"x":0.8084033727645874,"y":0.7779097557067871},{"x":0.8084033727645874,"y":0.7897862195968628},{"x":0.7697479128837585,"y":0.7897862195968628}]},"confidence":0.9929423332214355,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.7697479128837585,0.7779097557067871,0.8084033727645874,0.7897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.7779097557067871},{"x":0.7630252242088318,"y":0.7779097557067871},{"x":0.7630252242088318,"y":0.7897862195968628},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7897862195968628}]},"confidence":0.9943360090255737,"dir":"rtl","str":"موردی","boundary":[0.7277311086654663,0.7779097557067871,0.7630252242088318,0.7897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.7779097557067871},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7779097557067871},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7897862195968628},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7897862195968628}]},"confidence":0.9747902154922485,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7193277478218079,0.7779097557067871,0.7243697643280029,0.7897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.7779097557067871},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7779097557067871},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7897862195968628},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7897862195968628}]},"confidence":0.9970008134841919,"dir":"rtl","str":"پیشرفت","boundary":[0.6655462384223938,0.7779097557067871,0.7142857313156128,0.7897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.7779097557067871},{"x":0.658823549747467,"y":0.7779097557067871},{"x":0.658823549747467,"y":0.7897862195968628},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7897862195968628}]},"confidence":0.9934759140014648,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6470588445663452,0.7779097557067871,0.658823549747467,0.7897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.7779097557067871},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7779097557067871},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7897862195968628},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7897862195968628}]},"confidence":0.9934599995613098,"dir":"rtl","str":"جدال","boundary":[0.6084033846855164,0.7779097557067871,0.6403361558914185,0.7897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.7779097557067871},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7779097557067871},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7897862195968628},{"x":0.5764706134796143,"y":0.7897862195968628}]},"confidence":0.9962384700775146,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5764706134796143,0.7779097557067871,0.6016806960105896,0.7897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.7779097557067871},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7779097557067871},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7897862195968628},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7897862195968628}]},"confidence":0.8940397500991821,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.5327731370925903,0.7779097557067871,0.5697479248046875,0.7897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.7779097557067871},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7779097557067871},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7897862195968628},{"x":0.47058823704719543,"y":0.7897862195968628}]},"confidence":0.9911626577377319,"dir":"rtl","str":"هدفمندتر","boundary":[0.47058823704719543,0.7779097557067871,0.5260504484176636,0.7897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.7779097557067871},{"x":0.46890756487846375,"y":0.7779097557067871},{"x":0.46890756487846375,"y":0.7897862195968628},{"x":0.46554622054100037,"y":0.7897862195968628}]},"confidence":0.9580417275428772,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.46554622054100037,0.7779097557067871,0.46890756487846375,0.7897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.7779097557067871},{"x":0.4588235318660736,"y":0.7779097557067871},{"x":0.4588235318660736,"y":0.7897862195968628},{"x":0.4268907606601715,"y":0.7897862195968628}]},"confidence":0.9931129813194275,"dir":"rtl","str":"برزیل","boundary":[0.4268907606601715,0.7779097557067871,0.4588235318660736,0.7897862195968628]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.7779097557067871},{"x":0.8084033727645874,"y":0.7779097557067871},{"x":0.8084033727645874,"y":0.7897862195968628},{"x":0.4268907606601715,"y":0.7897862195968628}]},"confidence":0.9820208549499512,"dir":"ltr","boundary":[0.4218907606601715,0.7709097557067871,0.8134033727645874,0.7967862195968628],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.7969121336936951},{"x":0.7865546345710754,"y":0.7969121336936951},{"x":0.7865546345710754,"y":0.8123515248298645},{"x":0.756302535533905,"y":0.8123515248298645}]},"confidence":0.9799579381942749,"dir":"rtl","str":"درآمد","boundary":[0.756302535533905,0.7969121336936951,0.7865546345710754,0.8123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.7969121336936951},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7969121336936951},{"x":0.7495798468589783,"y":0.8123515248298645},{"x":0.7445378303527832,"y":0.8123515248298645}]},"confidence":0.951034665107727,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7445378303527832,0.7969121336936951,0.7495798468589783,0.8123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.7969121336936951},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7969121336936951},{"x":0.7378151416778564,"y":0.8123515248298645},{"x":0.7142857313156128,"y":0.8123515248298645}]},"confidence":0.9795451164245605,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.7142857313156128,0.7969121336936951,0.7378151416778564,0.8123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.7969121336936951},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7969121336936951},{"x":0.7092437148094177,"y":0.8123515248298645},{"x":0.707563042640686,"y":0.8123515248298645}]},"confidence":0.7481236457824707,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.707563042640686,0.7969121336936951,0.7092437148094177,0.8123515248298645]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.7969121336936951},{"x":0.7865546345710754,"y":0.7969121336936951},{"x":0.7865546345710754,"y":0.8123515248298645},{"x":0.707563042640686,"y":0.8123515248298645}]},"confidence":0.9537583589553833,"dir":"ltr","boundary":[0.702563042640686,0.7899121336936951,0.7915546345710754,0.8193515248298645],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.29097387194633484},{"x":0.20168067514896393,"y":0.29097387194633484},{"x":0.20168067514896393,"y":0.2992874085903168},{"x":0.1915966421365738,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":0.5107548832893372,"str":"ظ","boundary":[0.1915966421365738,0.29097387194633484,0.20168067514896393,0.2992874085903168]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.29097387194633484},{"x":0.20168067514896393,"y":0.29097387194633484},{"x":0.20168067514896393,"y":0.2992874085903168},{"x":0.1915966421365738,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":0.5107548832893372,"dir":"ltr","boundary":[0.1865966421365738,0.28397387194633483,0.20668067514896393,0.3062874085903168],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19327731430530548,"y":0.3230403661727905},{"x":0.19327731430530548,"y":0.3230403661727905},{"x":0.20000000298023224,"y":0.3230403661727905},{"x":0.20000000298023224,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":0.27198687195777893,"str":"|","boundary":[0.19327731430530548,0.3230403661727905,0.20000000298023224,0.3230403661727905]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.3194774389266968},{"x":0.1915966421365738,"y":0.31353920698165894},{"x":0.20000000298023224,"y":0.31353920698165894},{"x":0.20000000298023224,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":0.4595038890838623,"str":"۱۰","boundary":[0.1915966421365738,0.3194774389266968,0.20000000298023224,0.31353920698165894]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.3230403661727905},{"x":0.1915966421365738,"y":0.31353920698165894},{"x":0.20000000298023224,"y":0.31353920698165894},{"x":0.20000000298023224,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":0.39699822664260864,"dir":"ltr","boundary":[0.1865966421365738,0.3160403661727905,0.20500000298023224,0.32053920698165894],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.33372920751571655},{"x":0.20336134731769562,"y":0.33372920751571655},{"x":0.20336134731769562,"y":0.34085512161254883},{"x":0.1915966421365738,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.7067646980285645,"str":"ف","boundary":[0.1915966421365738,0.33372920751571655,0.20336134731769562,0.34085512161254883]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.33372920751571655},{"x":0.20336134731769562,"y":0.33372920751571655},{"x":0.20336134731769562,"y":0.34085512161254883},{"x":0.1915966421365738,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.7067646980285645,"dir":"ltr","boundary":[0.1865966421365738,0.32672920751571655,0.20836134731769562,0.34785512161254883],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.35629454255104065},{"x":0.20000000298023224,"y":0.35629454255104065},{"x":0.20000000298023224,"y":0.36579573154449463},{"x":0.1915966421365738,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.8524325489997864,"str":"ق","boundary":[0.1915966421365738,0.35629454255104065,0.20000000298023224,0.36579573154449463]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.35629454255104065},{"x":0.20000000298023224,"y":0.35629454255104065},{"x":0.20000000298023224,"y":0.36579573154449463},{"x":0.1915966421365738,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.8524325489997864,"dir":"ltr","boundary":[0.1865966421365738,0.34929454255104064,0.20500000298023224,0.37279573154449464],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19663865864276886,"y":0.3752969205379486},{"x":0.206722691655159,"y":0.3752969205379486},{"x":0.206722691655159,"y":0.3871733844280243},{"x":0.19663865864276886,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.8753143548965454,"str":"..ل","boundary":[0.19663865864276886,0.3752969205379486,0.206722691655159,0.3871733844280243]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19663865864276886,"y":0.3752969205379486},{"x":0.206722691655159,"y":0.3752969205379486},{"x":0.206722691655159,"y":0.3871733844280243},{"x":0.19663865864276886,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.8753143548965454,"dir":"ltr","boundary":[0.19163865864276886,0.3682969205379486,0.211722691655159,0.3941733844280243],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.41567695140838623},{"x":0.19663865864276886,"y":0.41567695140838623},{"x":0.19663865864276886,"y":0.4251781404018402},{"x":0.1899159699678421,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":0.5606351494789124,"str":"1","boundary":[0.1899159699678421,0.41567695140838623,0.19663865864276886,0.4251781404018402]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19831933081150055,"y":0.41567695140838623},{"x":0.23025210201740265,"y":0.41567695140838623},{"x":0.23025210201740265,"y":0.42399048805236816},{"x":0.19831933081150055,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.7726878523826599,"str":"......","boundary":[0.19831933081150055,0.41567695140838623,0.23025210201740265,0.42399048805236816]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.41567695140838623},{"x":0.23025210201740265,"y":0.41567695140838623},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4251781404018402},{"x":0.1899159699678421,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":0.7423946261405945,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.4086769514083862,0.23525210201740265,0.4321781404018402],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19327731430530548,"y":0.4382422864437103},{"x":0.19663865864276886,"y":0.4382422864437103},{"x":0.19663865864276886,"y":0.44893112778663635},{"x":0.19327731430530548,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.39171546697616577,"str":"۳","boundary":[0.19327731430530548,0.4382422864437103,0.19663865864276886,0.44893112778663635]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19327731430530548,"y":0.4382422864437103},{"x":0.19663865864276886,"y":0.4382422864437103},{"x":0.19663865864276886,"y":0.44893112778663635},{"x":0.19327731430530548,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.39171546697616577,"dir":"ltr","boundary":[0.18827731430530548,0.4312422864437103,0.20163865864276886,0.45593112778663636],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.48337292671203613},{"x":0.19831933081150055,"y":0.48337292671203613},{"x":0.19831933081150055,"y":0.490498811006546},{"x":0.1899159699678421,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.41059616208076477,"str":"۷","boundary":[0.1899159699678421,0.48337292671203613,0.19831933081150055,0.490498811006546]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.48337292671203613},{"x":0.19831933081150055,"y":0.48337292671203613},{"x":0.19831933081150055,"y":0.490498811006546},{"x":0.1899159699678421,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.41059616208076477,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.4763729267120361,0.20331933081150055,0.497498811006546],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.5023753046989441},{"x":0.2050420194864273,"y":0.5023753046989441},{"x":0.2050420194864273,"y":0.5118764638900757},{"x":0.1915966421365738,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.9586789608001709,"str":"۱۴","boundary":[0.1915966421365738,0.5023753046989441,0.2050420194864273,0.5118764638900757]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.5023753046989441},{"x":0.2050420194864273,"y":0.5023753046989441},{"x":0.2050420194864273,"y":0.5118764638900757},{"x":0.1915966421365738,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.9586789608001709,"dir":"ltr","boundary":[0.1865966421365738,0.4953753046989441,0.2100420194864273,0.5188764638900757],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.5237529873847961},{"x":0.206722691655159,"y":0.5237529873847961},{"x":0.206722691655159,"y":0.5332541465759277},{"x":0.1915966421365738,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9400824308395386,"str":"۱۵","boundary":[0.1915966421365738,0.5237529873847961,0.206722691655159,0.5332541465759277]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21008403599262238,"y":0.5237529873847961},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5237529873847961},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5332541465759277},{"x":0.21008403599262238,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.8343601822853088,"str":".","boundary":[0.21008403599262238,0.5237529873847961,0.21512605249881744,0.5332541465759277]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.5237529873847961},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5237529873847961},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5332541465759277},{"x":0.1915966421365738,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9048416614532471,"dir":"ltr","boundary":[0.1865966421365738,0.5167529873847961,0.22012605249881745,0.5402541465759277],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.5451306700706482},{"x":0.2050420194864273,"y":0.5451306700706482},{"x":0.2050420194864273,"y":0.5546318292617798},{"x":0.1899159699678421,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.8833088874816895,"str":"۲۱","boundary":[0.1899159699678421,0.5451306700706482,0.2050420194864273,0.5546318292617798]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.5451306700706482},{"x":0.2050420194864273,"y":0.5451306700706482},{"x":0.2050420194864273,"y":0.5546318292617798},{"x":0.1899159699678421,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.8833088874816895,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.5381306700706482,0.2100420194864273,0.5616318292617798],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.5665082931518555},{"x":0.206722691655159,"y":0.5665082931518555},{"x":0.206722691655159,"y":0.5760095119476318},{"x":0.1899159699678421,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":0.7651330232620239,"str":"۲۲","boundary":[0.1899159699678421,0.5665082931518555,0.206722691655159,0.5760095119476318]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.5665082931518555},{"x":0.206722691655159,"y":0.5665082931518555},{"x":0.206722691655159,"y":0.5760095119476318},{"x":0.1899159699678421,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":0.7651330232620239,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.5595082931518555,0.211722691655159,0.5830095119476318],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.5878859758377075},{"x":0.206722691655159,"y":0.5878859758377075},{"x":0.206722691655159,"y":0.5961995124816895},{"x":0.1899159699678421,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.8915409445762634,"str":"۲۴","boundary":[0.1899159699678421,0.5878859758377075,0.206722691655159,0.5961995124816895]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.5878859758377075},{"x":0.206722691655159,"y":0.5878859758377075},{"x":0.206722691655159,"y":0.5961995124816895},{"x":0.1899159699678421,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.8915409445762634,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.5808859758377075,0.211722691655159,0.6031995124816895],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.6080760359764099},{"x":0.206722691655159,"y":0.6080760359764099},{"x":0.206722691655159,"y":0.6187648177146912},{"x":0.1899159699678421,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9057109355926514,"str":"۲۴","boundary":[0.1899159699678421,0.6080760359764099,0.206722691655159,0.6187648177146912]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.6080760359764099},{"x":0.206722691655159,"y":0.6080760359764099},{"x":0.206722691655159,"y":0.6187648177146912},{"x":0.1899159699678421,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9057109355926514,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.6010760359764099,0.211722691655159,0.6257648177146912],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.6306413412094116},{"x":0.206722691655159,"y":0.6306413412094116},{"x":0.206722691655159,"y":0.6389548778533936},{"x":0.1899159699678421,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9519582986831665,"str":"۲۵","boundary":[0.1899159699678421,0.6306413412094116,0.206722691655159,0.6389548778533936]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.6306413412094116},{"x":0.206722691655159,"y":0.6306413412094116},{"x":0.206722691655159,"y":0.6389548778533936},{"x":0.1899159699678421,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9519582986831665,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.6236413412094116,0.211722691655159,0.6459548778533936],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.6508313417434692},{"x":0.2050420194864273,"y":0.6508313417434692},{"x":0.2050420194864273,"y":0.6603325605392456},{"x":0.1915966421365738,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.9568589925765991,"str":"۲۶","boundary":[0.1915966421365738,0.6508313417434692,0.2050420194864273,0.6603325605392456]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.6508313417434692},{"x":0.2050420194864273,"y":0.6508313417434692},{"x":0.2050420194864273,"y":0.6603325605392456},{"x":0.1915966421365738,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.9568589925765991,"dir":"ltr","boundary":[0.1865966421365738,0.6438313417434692,0.2100420194864273,0.6673325605392456],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.6722090244293213},{"x":0.206722691655159,"y":0.6722090244293213},{"x":0.206722691655159,"y":0.6805225610733032},{"x":0.1915966421365738,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":0.8677689433097839,"str":"۳۳","boundary":[0.1915966421365738,0.6722090244293213,0.206722691655159,0.6805225610733032]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.6722090244293213},{"x":0.206722691655159,"y":0.6722090244293213},{"x":0.206722691655159,"y":0.6805225610733032},{"x":0.1915966421365738,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":0.8677689433097839,"dir":"ltr","boundary":[0.1865966421365738,0.6652090244293213,0.211722691655159,0.6875225610733032],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.6912114024162292},{"x":0.206722691655159,"y":0.6912114024162292},{"x":0.206722691655159,"y":0.7030878663063049},{"x":0.1915966421365738,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9486855268478394,"str":"۳۶","boundary":[0.1915966421365738,0.6912114024162292,0.206722691655159,0.7030878663063049]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.6912114024162292},{"x":0.206722691655159,"y":0.6912114024162292},{"x":0.206722691655159,"y":0.7030878663063049},{"x":0.1915966421365738,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9486855268478394,"dir":"ltr","boundary":[0.1865966421365738,0.6842114024162292,0.211722691655159,0.7100878663063049],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1882352977991104,"y":0.7327790856361389},{"x":0.206722691655159,"y":0.7327790856361389},{"x":0.206722691655159,"y":0.7410926222801208},{"x":0.1882352977991104,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.897408127784729,"dir":"ltr","str":"کے","boundary":[0.1882352977991104,0.7327790856361389,0.206722691655159,0.7410926222801208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1882352977991104,"y":0.713776707649231},{"x":0.206722691655159,"y":0.713776707649231},{"x":0.206722691655159,"y":0.7185273170471191},{"x":0.1882352977991104,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.4356864094734192,"dir":"ltr","str":"لیے","boundary":[0.1882352977991104,0.713776707649231,0.206722691655159,0.7185273170471191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1882352977991104,"y":0.6912114024162292},{"x":0.206722691655159,"y":0.6912114024162292},{"x":0.206722691655159,"y":0.7007125616073608},{"x":0.1882352977991104,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.18211185932159424,"dir":"ltr","str":"ان","boundary":[0.1882352977991104,0.6912114024162292,0.206722691655159,0.7007125616073608]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1882352977991104,"y":0.6912114024162292},{"x":0.206722691655159,"y":0.6912114024162292},{"x":0.206722691655159,"y":0.7410926222801208},{"x":0.1882352977991104,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.49515703320503235,"dir":"ltr","boundary":[0.1832352977991104,0.6842114024162292,0.211722691655159,0.7480926222801209],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.713776707649231},{"x":0.206722691655159,"y":0.713776707649231},{"x":0.206722691655159,"y":0.7232779264450073},{"x":0.1899159699678421,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.8618617057800293,"str":"۳۷","boundary":[0.1899159699678421,0.713776707649231,0.206722691655159,0.7232779264450073]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21008403599262238,"y":0.713776707649231},{"x":0.21344538033008575,"y":0.713776707649231},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7232779264450073},{"x":0.21008403599262238,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.8210717439651489,"str":".","boundary":[0.21008403599262238,0.713776707649231,0.21344538033008575,0.7232779264450073]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.713776707649231},{"x":0.21344538033008575,"y":0.713776707649231},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7232779264450073},{"x":0.1899159699678421,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.8482650518417358,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.706776707649231,0.21844538033008576,0.7302779264450073],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.7553443908691406},{"x":0.2050420194864273,"y":0.7553443908691406},{"x":0.2050420194864273,"y":0.7660332322120667},{"x":0.1915966421365738,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.8305442333221436,"str":"۴۲","boundary":[0.1915966421365738,0.7553443908691406,0.2050420194864273,0.7660332322120667]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.7553443908691406},{"x":0.2050420194864273,"y":0.7553443908691406},{"x":0.2050420194864273,"y":0.7660332322120667},{"x":0.1915966421365738,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.8305442333221436,"dir":"ltr","boundary":[0.1865966421365738,0.7483443908691406,0.2100420194864273,0.7730332322120667],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.7767220735549927},{"x":0.206722691655159,"y":0.7767220735549927},{"x":0.206722691655159,"y":0.786223292350769},{"x":0.1915966421365738,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.9498947262763977,"str":"۴۴","boundary":[0.1915966421365738,0.7767220735549927,0.206722691655159,0.786223292350769]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.7980997562408447},{"x":0.2050420194864273,"y":0.7980997562408447},{"x":0.2050420194864273,"y":0.8087885975837708},{"x":0.1915966421365738,"y":0.8087885975837708}]},"confidence":0.9482640027999878,"str":"۴۶","boundary":[0.1915966421365738,0.7980997562408447,0.2050420194864273,0.8087885975837708]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.7767220735549927},{"x":0.206722691655159,"y":0.7767220735549927},{"x":0.206722691655159,"y":0.8087885975837708},{"x":0.1915966421365738,"y":0.8087885975837708}]},"confidence":0.9490793943405151,"dir":"ltr","boundary":[0.1865966421365738,0.7697220735549927,0.211722691655159,0.8157885975837708],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/7a32c505cb66b4e6/pages/TDPzxytVxEPAweTN-sec.webp","jpeg":"/storage/books/7a32c505cb66b4e6/pages/iHkVcnbEyZnQnIRp.jpg","blurred":"/storage/books/7a32c505cb66b4e6/pages/SjSHSEAoySokmeyz.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00030795848369598387,0.00019762075626935074,0.9986329355079587,0.9990085617867333]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.17458432912826538},{"x":0.7378151416778564,"y":0.17458432912826538},{"x":0.7361344695091248,"y":0.18646080791950226},{"x":0.707563042640686,"y":0.1852731555700302}]},"confidence":0.9930009841918945,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.707563042640686,0.17458432912826538,0.7361344695091248,0.18646080791950226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.17339667677879333},{"x":0.702521026134491,"y":0.17458432912826538},{"x":0.702521026134491,"y":0.1852731555700302},{"x":0.6605042219161987,"y":0.1852731555700302}]},"confidence":0.9939460754394531,"dir":"rtl","str":"اقتصادی","boundary":[0.6605042219161987,0.17339667677879333,0.702521026134491,0.1852731555700302]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.17339667677879333},{"x":0.7378151416778564,"y":0.17458432912826538},{"x":0.7361344695091248,"y":0.18646080791950226},{"x":0.6605042219161987,"y":0.1852731555700302}]},"confidence":0.9935522675514221,"dir":"ltr","boundary":[0.6555042219161987,0.16639667677879333,0.7411344695091248,0.19346080791950226],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.20546318590641022},{"x":0.7882353067398071,"y":0.20427553355693817},{"x":0.7882353067398071,"y":0.2173396646976471},{"x":0.7210084199905396,"y":0.21852731704711914}]},"confidence":0.9884070158004761,"dir":"rtl","str":"شاخصهای","boundary":[0.7210084199905396,0.20546318590641022,0.7882353067398071,0.2173396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.20546318590641022},{"x":0.7142857313156128,"y":0.20546318590641022},{"x":0.7142857313156128,"y":0.21852731704711914},{"x":0.6638655662536621,"y":0.21852731704711914}]},"confidence":0.9893894195556641,"dir":"rtl","str":"اجتماعی","boundary":[0.6638655662536621,0.20546318590641022,0.7142857313156128,0.21852731704711914]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.20546318590641022},{"x":0.7882353067398071,"y":0.20427553355693817},{"x":0.7882353067398071,"y":0.2173396646976471},{"x":0.6638655662536621,"y":0.21852731704711914}]},"confidence":0.9888982176780701,"dir":"ltr","boundary":[0.6588655662536621,0.1984631859064102,0.7932353067398071,0.2243396646976471],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.22802850604057312},{"x":0.7882353067398071,"y":0.22802850604057312},{"x":0.7882353067398071,"y":0.24109263718128204},{"x":0.7714285850524902,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.99105304479599,"dir":"rtl","str":"فقر","boundary":[0.7714285850524902,0.22802850604057312,0.7882353067398071,0.24109263718128204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.22802850604057312},{"x":0.7714285850524902,"y":0.22802850604057312},{"x":0.7714285850524902,"y":0.24109263718128204},{"x":0.7630252242088318,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.8920565843582153,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.7630252242088318,0.22802850604057312,0.7714285850524902,0.24109263718128204]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.22802850604057312},{"x":0.7882353067398071,"y":0.22802850604057312},{"x":0.7882353067398071,"y":0.24109263718128204},{"x":0.7630252242088318,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.9514544606208801,"dir":"ltr","boundary":[0.7580252242088318,0.22102850604057311,0.7932353067398071,0.24809263718128205],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.24940617382526398},{"x":0.7899159789085388,"y":0.24940617382526398},{"x":0.7899159789085388,"y":0.26128265261650085},{"x":0.7462185025215149,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.9855279326438904,"dir":"rtl","str":"نابرابری","boundary":[0.7462185025215149,0.24940617382526398,0.7899159789085388,0.26128265261650085]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.24940617382526398},{"x":0.7899159789085388,"y":0.24940617382526398},{"x":0.7899159789085388,"y":0.26128265261650085},{"x":0.7462185025215149,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.9855279326438904,"dir":"ltr","boundary":[0.7412185025215149,0.24240617382526397,0.7949159789085388,0.26828265261650086],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.27078384160995483},{"x":0.7899159789085388,"y":0.26840853691101074},{"x":0.7899159789085388,"y":0.27909737825393677},{"x":0.7378151416778564,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":0.991296112537384,"dir":"rtl","str":"اصلاحات","boundary":[0.7361344695091248,0.27078384160995483,0.7899159789085388,0.27909737825393677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.2731591463088989},{"x":0.729411780834198,"y":0.2719714939594269},{"x":0.7310924530029297,"y":0.28147268295288086},{"x":0.702521026134491,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9915382862091064,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.7008403539657593,0.2731591463088989,0.7310924530029297,0.28147268295288086]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.2731591463088989},{"x":0.7899159789085388,"y":0.26840853691101074},{"x":0.7899159789085388,"y":0.27909737825393677},{"x":0.702521026134491,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9913841485977173,"dir":"ltr","boundary":[0.6958403539657593,0.2661591463088989,0.7949159789085388,0.2860973782539368],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.2897862195968628},{"x":0.7882353067398071,"y":0.28859856724739075},{"x":0.7899159789085388,"y":0.30403801798820496},{"x":0.7462185025215149,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9916573762893677,"dir":"rtl","str":"پایداری","boundary":[0.7445378303527832,0.2897862195968628,0.7899159789085388,0.30403801798820496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.2897862195968628},{"x":0.7378151416778564,"y":0.2897862195968628},{"x":0.7394958138465881,"y":0.30403801798820496},{"x":0.7042016983032227,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":0.9878072738647461,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.702521026134491,0.2897862195968628,0.7394958138465881,0.30403801798820496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.29097387194633484},{"x":0.6991596817970276,"y":0.29097387194633484},{"x":0.6991596817970276,"y":0.3052256405353546},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":0.4920845925807953,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6974790096282959,0.29097387194633484,0.6991596817970276,0.3052256405353546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.3099762499332428},{"x":0.7899159789085388,"y":0.30878859758377075},{"x":0.7899159789085388,"y":0.32185274362564087},{"x":0.7394958138465881,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":0.9911193251609802,"dir":"rtl","str":"مشکلات","boundary":[0.7394958138465881,0.3099762499332428,0.7899159789085388,0.32185274362564087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.31116390228271484},{"x":0.7327731251716614,"y":0.3099762499332428},{"x":0.7327731251716614,"y":0.3230403661727905},{"x":0.6957983374595642,"y":0.3242280185222626}]},"confidence":0.9908844828605652,"dir":"rtl","str":"شمول","boundary":[0.6957983374595642,0.31116390228271484,0.7327731251716614,0.3230403661727905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.31116390228271484},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3099762499332428},{"x":0.6907563209533691,"y":0.3242280185222626},{"x":0.6403361558914185,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9904346466064453,"dir":"rtl","str":"اجتماعی","boundary":[0.6386554837226868,0.31116390228271484,0.6907563209533691,0.3242280185222626]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.29097387194633484},{"x":0.7882353067398071,"y":0.28859856724739075},{"x":0.7899159789085388,"y":0.3230403661727905},{"x":0.6386554837226868,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9738672971725464,"dir":"ltr","boundary":[0.6336554837226868,0.28397387194633483,0.7949159789085388,0.33004036617279053],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.33372920751571655},{"x":0.8084033727645874,"y":0.33372920751571655},{"x":0.8084033727645874,"y":0.3456057012081146},{"x":0.7747899293899536,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.9844277501106262,"dir":"rtl","str":"نتیجه","boundary":[0.7747899293899536,0.33372920751571655,0.8084033727645874,0.3456057012081146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.33372920751571655},{"x":0.7731092572212219,"y":0.33372920751571655},{"x":0.7731092572212219,"y":0.3456057012081146},{"x":0.7411764860153198,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.9739751219749451,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.7411764860153198,0.33372920751571655,0.7731092572212219,0.3456057012081146]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.33372920751571655},{"x":0.8084033727645874,"y":0.3325415551662445},{"x":0.8084033727645874,"y":0.3456057012081146},{"x":0.7411764860153198,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.9797821640968323,"dir":"ltr","boundary":[0.7361764860153198,0.32672920751571655,0.8134033727645874,0.35260570120811463],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.35391923785209656},{"x":0.8084033727645874,"y":0.35391923785209656},{"x":0.8084033727645874,"y":0.3681710362434387},{"x":0.7630252242088318,"y":0.3681710362434387}]},"confidence":0.9887162446975708,"dir":"rtl","str":"سوالاتی","boundary":[0.7630252242088318,0.35391923785209656,0.8084033727645874,0.3681710362434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.35391923785209656},{"x":0.756302535533905,"y":0.35391923785209656},{"x":0.756302535533905,"y":0.3681710362434387},{"x":0.7310924530029297,"y":0.3681710362434387}]},"confidence":0.9828956723213196,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.7310924530029297,0.35391923785209656,0.756302535533905,0.3681710362434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.35391923785209656},{"x":0.7243697643280029,"y":0.35391923785209656},{"x":0.7243697643280029,"y":0.3681710362434387},{"x":0.6957983374595642,"y":0.3681710362434387}]},"confidence":0.9953643083572388,"dir":"rtl","str":"بحث","boundary":[0.6957983374595642,0.35391923785209656,0.7243697643280029,0.3681710362434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.35391923785209656},{"x":0.6941176652908325,"y":0.35391923785209656},{"x":0.6941176652908325,"y":0.3681710362434387},{"x":0.6924369931221008,"y":0.3681710362434387}]},"confidence":0.8312321901321411,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6924369931221008,0.35391923785209656,0.6941176652908325,0.3681710362434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.37648457288742065},{"x":0.8084033727645874,"y":0.37648457288742065},{"x":0.8084033727645874,"y":0.3919239938259125},{"x":0.7697479128837585,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.9816203713417053,"dir":"rtl","str":"مروری","boundary":[0.7714285850524902,0.37648457288742065,0.8084033727645874,0.3919239938259125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.3752969205379486},{"x":0.7630252242088318,"y":0.37648457288742065},{"x":0.7630252242088318,"y":0.3895486891269684},{"x":0.7546218633651733,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":0.9963959455490112,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.7546218633651733,0.3752969205379486,0.7630252242088318,0.3895486891269684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.37410926818847656},{"x":0.7478991746902466,"y":0.3752969205379486},{"x":0.7478991746902466,"y":0.3895486891269684},{"x":0.707563042640686,"y":0.38836103677749634}]},"confidence":0.989902138710022,"dir":"rtl","str":"مفاهیم","boundary":[0.707563042640686,0.37410926818847656,0.7478991746902466,0.3895486891269684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.37410926818847656},{"x":0.7008403539657593,"y":0.37410926818847656},{"x":0.7008403539657593,"y":0.38836103677749634},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.9925210475921631,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.6739495992660522,0.37410926818847656,0.7008403539657593,0.38836103677749634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.37410926818847656},{"x":0.6689075827598572,"y":0.37410926818847656},{"x":0.6672269105911255,"y":0.3871733844280243},{"x":0.6672269105911255,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.751569926738739,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6672269105911255,0.37410926818847656,0.6672269105911255,0.3871733844280243]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.35154393315315247},{"x":0.8100840449333191,"y":0.3527315855026245},{"x":0.8084033727645874,"y":0.3919239938259125},{"x":0.6672269105911255,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.9762300252914429,"dir":"ltr","boundary":[0.6622269105911255,0.34454393315315246,0.8134033727645874,0.3989239938259125],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.4097387194633484},{"x":0.8084033727645874,"y":0.4097387194633484},{"x":0.8084033727645874,"y":0.42399048805236816},{"x":0.7764706015586853,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.993894100189209,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7764706015586853,0.4097387194633484,0.8084033727645874,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.4097387194633484},{"x":0.7714285850524902,"y":0.4097387194633484},{"x":0.7714285850524902,"y":0.42399048805236816},{"x":0.7462185025215149,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.99165278673172,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.7462185025215149,0.4097387194633484,0.7714285850524902,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.4097387194633484},{"x":0.7428571581840515,"y":0.4097387194633484},{"x":0.7428571581840515,"y":0.42399048805236816},{"x":0.7361344695091248,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.6122992038726807,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7361344695091248,0.4097387194633484,0.7428571581840515,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.4097387194633484},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4097387194633484},{"x":0.7310924530029297,"y":0.42399048805236816},{"x":0.6873949766159058,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9917241334915161,"dir":"rtl","str":"اقتصاد","boundary":[0.6873949766159058,0.4097387194633484,0.7310924530029297,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.4097387194633484},{"x":0.680672287940979,"y":0.4097387194633484},{"x":0.680672287940979,"y":0.42399048805236816},{"x":0.6403361558914185,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9948968887329102,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.6403361558914185,0.4097387194633484,0.680672287940979,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.4097387194633484},{"x":0.6336134672164917,"y":0.4097387194633484},{"x":0.6336134672164917,"y":0.42399048805236816},{"x":0.583193302154541,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9921243786811829,"dir":"rtl","str":"تطبیقی","boundary":[0.583193302154541,0.4097387194633484,0.6336134672164917,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.4097387194633484},{"x":0.578151285648346,"y":0.4097387194633484},{"x":0.578151285648346,"y":0.42399048805236816},{"x":0.5764706134796143,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.7956541180610657,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5764706134796143,0.4097387194633484,0.578151285648346,0.42399048805236816]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.4097387194633484},{"x":0.8084033727645874,"y":0.4097387194633484},{"x":0.8084033727645874,"y":0.42399048805236816},{"x":0.5764706134796143,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.96968674659729,"dir":"ltr","boundary":[0.5714706134796143,0.4027387194633484,0.8134033727645874,0.43099048805236817],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7815126180648804,"y":0.43111640214920044},{"x":0.805042028427124,"y":0.43111640214920044},{"x":0.805042028427124,"y":0.44655582308769226},{"x":0.7815126180648804,"y":0.44655582308769226}]},"confidence":0.8742861747741699,"dir":"rtl","str":"۱-۲","boundary":[0.7815126180648804,0.43111640214920044,0.805042028427124,0.44655582308769226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.43111640214920044},{"x":0.7647058963775635,"y":0.43111640214920044},{"x":0.7647058963775635,"y":0.44655582308769226},{"x":0.7378151416778564,"y":0.44655582308769226}]},"confidence":0.9743797183036804,"dir":"rtl","str":"تعریف","boundary":[0.7378151416778564,0.43111640214920044,0.7647058963775635,0.44655582308769226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.4323040246963501},{"x":0.7226890921592712,"y":0.4323040246963501},{"x":0.7226890921592712,"y":0.44655582308769226},{"x":0.6957983374595642,"y":0.44655582308769226}]},"confidence":0.993618905544281,"dir":"rtl","str":"دنیای","boundary":[0.6957983374595642,0.4323040246963501,0.7226890921592712,0.44655582308769226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.4323040246963501},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4323040246963501},{"x":0.6840336322784424,"y":0.44655582308769226},{"x":0.6705882549285889,"y":0.44655582308769226}]},"confidence":0.9939818382263184,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6705882549285889,0.4323040246963501,0.6840336322784424,0.44655582308769226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.4323040246963501},{"x":0.6605042219161987,"y":0.4323040246963501},{"x":0.6605042219161987,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6453781723976135,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.9958111047744751,"dir":"rtl","str":"حال","boundary":[0.6453781723976135,0.4323040246963501,0.6605042219161987,0.4477434754371643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.4323040246963501},{"x":0.6352941393852234,"y":0.4323040246963501},{"x":0.6352941393852234,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6000000238418579,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.9938306212425232,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.6000000238418579,0.4323040246963501,0.6352941393852234,0.4477434754371643]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.4323040246963501},{"x":0.805042028427124,"y":0.43111640214920044},{"x":0.805042028427124,"y":0.44655582308769226},{"x":0.6000000238418579,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.9742348790168762,"dir":"ltr","boundary":[0.5950000238418579,0.4253040246963501,0.810042028427124,0.45355582308769227],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7865546345710754,"y":0.4524940550327301},{"x":0.8084033727645874,"y":0.4524940550327301},{"x":0.8084033727645874,"y":0.46912112832069397},{"x":0.7865546345710754,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.8703351616859436,"dir":"rtl","str":"۲-۲","boundary":[0.7865546345710754,0.4524940550327301,0.8084033727645874,0.46912112832069397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.4524940550327301},{"x":0.7647058963775635,"y":0.4524940550327301},{"x":0.7647058963775635,"y":0.46912112832069397},{"x":0.7042016983032227,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.9767186045646667,"dir":"rtl","str":"شاخصهای","boundary":[0.7042016983032227,0.4524940550327301,0.7647058963775635,0.46912112832069397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.4524940550327301},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4524940550327301},{"x":0.6924369931221008,"y":0.46912112832069397},{"x":0.6689075827598572,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.9935721158981323,"dir":"rtl","str":"اصلی","boundary":[0.6689075827598572,0.4524940550327301,0.6924369931221008,0.46912112832069397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.4524940550327301},{"x":0.653781533241272,"y":0.4524940550327301},{"x":0.653781533241272,"y":0.46912112832069397},{"x":0.6201680898666382,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.9930737614631653,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.6201680898666382,0.4524940550327301,0.653781533241272,0.46912112832069397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.4524940550327301},{"x":0.6184874176979065,"y":0.4524940550327301},{"x":0.6184874176979065,"y":0.46912112832069397},{"x":0.6168067455291748,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.971575140953064,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6168067455291748,0.4524940550327301,0.6184874176979065,0.46912112832069397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.4524940550327301},{"x":0.610084056854248,"y":0.4524940550327301},{"x":0.610084056854248,"y":0.46912112832069397},{"x":0.5815126299858093,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.9944706559181213,"dir":"rtl","str":"درآمد","boundary":[0.5815126299858093,0.4524940550327301,0.610084056854248,0.46912112832069397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.4524940550327301},{"x":0.5680672526359558,"y":0.4524940550327301},{"x":0.5680672526359558,"y":0.46912112832069397},{"x":0.5327731370925903,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.9922689199447632,"dir":"rtl","str":"حقیقی","boundary":[0.5327731370925903,0.4524940550327301,0.5680672526359558,0.46912112832069397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.4524940550327301},{"x":0.529411792755127,"y":0.4524940550327301},{"x":0.529411792755127,"y":0.46912112832069397},{"x":0.5260504484176636,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.9855706095695496,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5260504484176636,0.4524940550327301,0.529411792755127,0.46912112832069397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.4524940550327301},{"x":0.5176470875740051,"y":0.4524940550327301},{"x":0.5176470875740051,"y":0.46912112832069397},{"x":0.48235294222831726,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.9937044978141785,"dir":"rtl","str":"سلامت","boundary":[0.48235294222831726,0.4524940550327301,0.5176470875740051,0.46912112832069397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.4524940550327301},{"x":0.4722689092159271,"y":0.4524940550327301},{"x":0.4722689092159271,"y":0.46912112832069397},{"x":0.46554622054100037,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.9870157241821289,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.46554622054100037,0.4524940550327301,0.4722689092159271,0.46912112832069397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.4524940550327301},{"x":0.4605042040348053,"y":0.4524940550327301},{"x":0.4605042040348053,"y":0.46912112832069397},{"x":0.4285714328289032,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.9939191341400146,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.4285714328289032,0.4524940550327301,0.4605042040348053,0.46912112832069397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.4524940550327301},{"x":0.4117647111415863,"y":0.4524940550327301},{"x":0.4117647111415863,"y":0.46912112832069397},{"x":0.4100840389728546,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.6195514798164368,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4100840389728546,0.4524940550327301,0.4117647111415863,0.46912112832069397]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.4524940550327301},{"x":0.8084033727645874,"y":0.4524940550327301},{"x":0.8084033727645874,"y":0.46912112832069397},{"x":0.4084033668041229,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.9726330637931824,"dir":"ltr","boundary":[0.4034033668041229,0.4454940550327301,0.8134033727645874,0.476121128320694],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.20665083825588226},{"x":0.206722691655159,"y":0.20665083825588226},{"x":0.206722691655159,"y":0.2149643748998642},{"x":0.1899159699678421,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.940299391746521,"str":"۴۸","boundary":[0.1899159699678421,0.20665083825588226,0.206722691655159,0.2149643748998642]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.20665083825588226},{"x":0.206722691655159,"y":0.20665083825588226},{"x":0.206722691655159,"y":0.2149643748998642},{"x":0.1899159699678421,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.940299391746521,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.19965083825588226,0.211722691655159,0.2219643748998642],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.22802850604057312},{"x":0.2050420194864273,"y":0.22802850604057312},{"x":0.2050420194864273,"y":0.23634204268455505},{"x":0.1899159699678421,"y":0.23634204268455505}]},"confidence":0.9556894898414612,"str":"۴۹","boundary":[0.1899159699678421,0.22802850604057312,0.2050420194864273,0.23634204268455505]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.22802850604057312},{"x":0.2050420194864273,"y":0.22802850604057312},{"x":0.2050420194864273,"y":0.23634204268455505},{"x":0.1899159699678421,"y":0.23634204268455505}]},"confidence":0.9556894898414612,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.22102850604057311,0.2100420194864273,0.24334204268455506],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.24940617382526398},{"x":0.2050420194864273,"y":0.24940617382526398},{"x":0.2050420194864273,"y":0.2577197253704071},{"x":0.1899159699678421,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.8950214385986328,"str":"۵۰","boundary":[0.1899159699678421,0.24940617382526398,0.2050420194864273,0.2577197253704071]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.24940617382526398},{"x":0.2050420194864273,"y":0.24940617382526398},{"x":0.2050420194864273,"y":0.2577197253704071},{"x":0.1899159699678421,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.8950214385986328,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.24240617382526397,0.2100420194864273,0.2647197253704071],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.2695961892604828},{"x":0.2050420194864273,"y":0.2695961892604828},{"x":0.2050420194864273,"y":0.27909737825393677},{"x":0.1915966421365738,"y":0.27909737825393677}]},"confidence":0.942632794380188,"str":"۵۱","boundary":[0.1915966421365738,0.2695961892604828,0.2050420194864273,0.27909737825393677]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.2695961892604828},{"x":0.2050420194864273,"y":0.2695961892604828},{"x":0.2050420194864273,"y":0.27909737825393677},{"x":0.1915966421365738,"y":0.27909737825393677}]},"confidence":0.942632794380188,"dir":"ltr","boundary":[0.1865966421365738,0.2625961892604828,0.2100420194864273,0.2860973782539368],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.29097387194633484},{"x":0.206722691655159,"y":0.29097387194633484},{"x":0.206722691655159,"y":0.3004750609397888},{"x":0.1899159699678421,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":0.9435454607009888,"str":"۵۱","boundary":[0.1899159699678421,0.29097387194633484,0.206722691655159,0.3004750609397888]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.29097387194633484},{"x":0.206722691655159,"y":0.29097387194633484},{"x":0.206722691655159,"y":0.3004750609397888},{"x":0.1899159699678421,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":0.9435454607009888,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.28397387194633483,0.211722691655159,0.3074750609397888],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.3123515546321869},{"x":0.2050420194864273,"y":0.3123515546321869},{"x":0.2050420194864273,"y":0.3206650912761688},{"x":0.1899159699678421,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":0.7987446784973145,"str":"۵۲","boundary":[0.1899159699678421,0.3123515546321869,0.2050420194864273,0.3206650912761688]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.3123515546321869},{"x":0.2050420194864273,"y":0.3123515546321869},{"x":0.2050420194864273,"y":0.3206650912761688},{"x":0.1899159699678421,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":0.7987446784973145,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.3053515546321869,0.2100420194864273,0.32766509127616883],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.3325415551662445},{"x":0.2050420194864273,"y":0.3325415551662445},{"x":0.2050420194864273,"y":0.3420427441596985},{"x":0.1915966421365738,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":0.9082255959510803,"str":"۵۳","boundary":[0.1915966421365738,0.3325415551662445,0.2050420194864273,0.3420427441596985]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.3325415551662445},{"x":0.2050420194864273,"y":0.3325415551662445},{"x":0.2050420194864273,"y":0.3420427441596985},{"x":0.1915966421365738,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":0.9082255959510803,"dir":"ltr","boundary":[0.1865966421365738,0.3255415551662445,0.2100420194864273,0.3490427441596985],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.3551068902015686},{"x":0.206722691655159,"y":0.3551068902015686},{"x":0.206722691655159,"y":0.36342042684555054},{"x":0.1899159699678421,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.8897228240966797,"str":"۵۵","boundary":[0.1899159699678421,0.3551068902015686,0.206722691655159,0.36342042684555054]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.3551068902015686},{"x":0.206722691655159,"y":0.3551068902015686},{"x":0.206722691655159,"y":0.36342042684555054},{"x":0.1899159699678421,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.8897228240966797,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.3481068902015686,0.211722691655159,0.37042042684555054],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.3752969205379486},{"x":0.206722691655159,"y":0.3752969205379486},{"x":0.206722691655159,"y":0.38361045718193054},{"x":0.1899159699678421,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.9280964136123657,"str":"۵۶","boundary":[0.1899159699678421,0.3752969205379486,0.206722691655159,0.38361045718193054]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.3752969205379486},{"x":0.206722691655159,"y":0.3752969205379486},{"x":0.206722691655159,"y":0.38361045718193054},{"x":0.1899159699678421,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.9280964136123657,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.3682969205379486,0.211722691655159,0.39061045718193055],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.7921615242958069},{"x":0.7899159789085388,"y":0.7921615242958069},{"x":0.7899159789085388,"y":0.8076009750366211},{"x":0.7142857313156128,"y":0.8064132928848267}]},"confidence":0.9870204329490662,"dir":"rtl","str":"موجودیهای","boundary":[0.7142857313156128,0.7921615242958069,0.7899159789085388,0.8076009750366211]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.7921615242958069},{"x":0.707563042640686,"y":0.7921615242958069},{"x":0.707563042640686,"y":0.8064132928848267},{"x":0.6773109436035156,"y":0.8064132928848267}]},"confidence":0.9935215711593628,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.6773109436035156,0.7921615242958069,0.707563042640686,0.8064132928848267]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.7909738421440125},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7909738421440125},{"x":0.6705882549285889,"y":0.8064132928848267},{"x":0.6403361558914185,"y":0.8064132928848267}]},"confidence":0.9897579550743103,"dir":"rtl","str":"مادی","boundary":[0.6403361558914185,0.7909738421440125,0.6705882549285889,0.8064132928848267]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.7909738421440125},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7909738421440125},{"x":0.6336134672164917,"y":0.8064132928848267},{"x":0.6285714507102966,"y":0.8064132928848267}]},"confidence":0.9918452501296997,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6285714507102966,0.7909738421440125,0.6336134672164917,0.8064132928848267]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.7909738421440125},{"x":0.6235294342041016,"y":0.7921615242958069},{"x":0.6235294342041016,"y":0.8064132928848267},{"x":0.5882353186607361,"y":0.8064132928848267}]},"confidence":0.994100034236908,"dir":"rtl","str":"انسانی","boundary":[0.5882353186607361,0.7909738421440125,0.6235294342041016,0.8064132928848267]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.7909738421440125},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7909738421440125},{"x":0.5815126299858093,"y":0.8064132928848267},{"x":0.5815126299858093,"y":0.8064132928848267}]},"confidence":0.9626912474632263,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5815126299858093,0.7909738421440125,0.5815126299858093,0.8064132928848267]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.8123515248298645},{"x":0.7899159789085388,"y":0.8123515248298645},{"x":0.7899159789085388,"y":0.8277909755706787},{"x":0.7546218633651733,"y":0.8277909755706787}]},"confidence":0.990713894367218,"dir":"rtl","str":"مقادیر","boundary":[0.7546218633651733,0.8123515248298645,0.7899159789085388,0.8277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.8111639022827148},{"x":0.7495798468589783,"y":0.8123515248298645},{"x":0.7478991746902466,"y":0.8277909755706787},{"x":0.7226890921592712,"y":0.8277909755706787}]},"confidence":0.9911812543869019,"dir":"rtl","str":"نسبی","boundary":[0.7226890921592712,0.8111639022827148,0.7478991746902466,0.8277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.8111639022827148},{"x":0.707563042640686,"y":0.8111639022827148},{"x":0.707563042640686,"y":0.8277909755706787},{"x":0.6789916157722473,"y":0.826603353023529}]},"confidence":0.9946578145027161,"dir":"rtl","str":"درآمد","boundary":[0.6789916157722473,0.8111639022827148,0.707563042640686,0.8277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.8111639022827148},{"x":0.6672269105911255,"y":0.8111639022827148},{"x":0.6672269105911255,"y":0.826603353023529},{"x":0.6386554837226868,"y":0.826603353023529}]},"confidence":0.9918045997619629,"dir":"rtl","str":"سرانه","boundary":[0.6386554837226868,0.8111639022827148,0.6672269105911255,0.826603353023529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.8111639022827148},{"x":0.63193279504776,"y":0.8111639022827148},{"x":0.63193279504776,"y":0.826603353023529},{"x":0.6268907785415649,"y":0.826603353023529}]},"confidence":0.985247790813446,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6268907785415649,0.8111639022827148,0.63193279504776,0.826603353023529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.8099762201309204},{"x":0.6201680898666382,"y":0.8111639022827148},{"x":0.6201680898666382,"y":0.826603353023529},{"x":0.5899159908294678,"y":0.8254156708717346}]},"confidence":0.9854966998100281,"dir":"rtl","str":"GDP","boundary":[0.5915966629981995,0.8099762201309204,0.6201680898666382,0.826603353023529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.8099762201309204},{"x":0.583193302154541,"y":0.8099762201309204},{"x":0.583193302154541,"y":0.8254156708717346},{"x":0.5815126299858093,"y":0.8254156708717346}]},"confidence":0.2843071222305298,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5815126299858093,0.8099762201309204,0.583193302154541,0.8254156708717346]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.7909738421440125},{"x":0.7915966510772705,"y":0.7921615242958069},{"x":0.7899159789085388,"y":0.8277909755706787},{"x":0.5697479248046875,"y":0.826603353023529}]},"confidence":0.9763985276222229,"dir":"ltr","boundary":[0.5664285969734192,0.7839738421440124,0.7949159789085388,0.8347909755706787],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.4097387194633484},{"x":0.206722691655159,"y":0.4097387194633484},{"x":0.20840336382389069,"y":0.42161521315574646},{"x":0.1899159699678421,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.8409057855606079,"str":"۵۹","boundary":[0.1899159699678421,0.4097387194633484,0.20840336382389069,0.42161521315574646]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21008403599262238,"y":0.4097387194633484},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4097387194633484},{"x":0.24705882370471954,"y":0.42161521315574646},{"x":0.21176470816135406,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9321780204772949,"str":"........","boundary":[0.21008403599262238,0.4097387194633484,0.24705882370471954,0.42161521315574646]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.4097387194633484},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4097387194633484},{"x":0.24705882370471954,"y":0.42161521315574646},{"x":0.1899159699678421,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9139236211776733,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.4027387194633484,0.25205882370471955,0.42861521315574647],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.43349167704582214},{"x":0.2050420194864273,"y":0.43349167704582214},{"x":0.2050420194864273,"y":0.4429928660392761},{"x":0.1899159699678421,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9573506712913513,"str":"۶۱","boundary":[0.1899159699678421,0.43349167704582214,0.2050420194864273,0.4429928660392761]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.43349167704582214},{"x":0.2050420194864273,"y":0.43349167704582214},{"x":0.2050420194864273,"y":0.4429928660392761},{"x":0.1899159699678421,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9573506712913513,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.42649167704582214,0.2100420194864273,0.44999286603927613],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.4548693597316742},{"x":0.2050420194864273,"y":0.4548693597316742},{"x":0.2050420194864273,"y":0.46318289637565613},{"x":0.1899159699678421,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9505977630615234,"str":"۶۸","boundary":[0.1899159699678421,0.4548693597316742,0.2050420194864273,0.46318289637565613]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.4548693597316742},{"x":0.2050420194864273,"y":0.4548693597316742},{"x":0.2050420194864273,"y":0.46318289637565613},{"x":0.1899159699678421,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9505977630615234,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.4478693597316742,0.2100420194864273,0.47018289637565613],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.47624704241752625},{"x":0.2050420194864273,"y":0.47624704241752625},{"x":0.2050420194864273,"y":0.48337292671203613},{"x":0.1899159699678421,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.9213776588439941,"str":"۷۱","boundary":[0.1899159699678421,0.47624704241752625,0.2050420194864273,0.48337292671203613]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.47624704241752625},{"x":0.2050420194864273,"y":0.47624704241752625},{"x":0.2050420194864273,"y":0.48337292671203613},{"x":0.1899159699678421,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.9213776588439941,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.46924704241752624,0.2100420194864273,0.49037292671203614],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.49643704295158386},{"x":0.2050420194864273,"y":0.49643704295158386},{"x":0.2050420194864273,"y":0.5059382319450378},{"x":0.1915966421365738,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.9408628940582275,"str":"۷۴","boundary":[0.1915966421365738,0.49643704295158386,0.2050420194864273,0.5059382319450378]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.49643704295158386},{"x":0.2050420194864273,"y":0.49643704295158386},{"x":0.2050420194864273,"y":0.5059382319450378},{"x":0.1915966421365738,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.9408628940582275,"dir":"ltr","boundary":[0.1865966421365738,0.48943704295158386,0.2100420194864273,0.5129382319450378],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.5166270732879639},{"x":0.2050420194864273,"y":0.5166270732879639},{"x":0.2050420194864273,"y":0.5273159146308899},{"x":0.1915966421365738,"y":0.5273159146308899}]},"confidence":0.9492247104644775,"str":"۷۴","boundary":[0.1915966421365738,0.5166270732879639,0.2050420194864273,0.5273159146308899]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.5166270732879639},{"x":0.2050420194864273,"y":0.5166270732879639},{"x":0.2050420194864273,"y":0.5273159146308899},{"x":0.1915966421365738,"y":0.5273159146308899}]},"confidence":0.9492247104644775,"dir":"ltr","boundary":[0.1865966421365738,0.5096270732879639,0.2100420194864273,0.5343159146308899],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.5380047559738159},{"x":0.2050420194864273,"y":0.5380047559738159},{"x":0.2050420194864273,"y":0.5475059151649475},{"x":0.1915966421365738,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.7009429931640625,"str":"۸۲","boundary":[0.1915966421365738,0.5380047559738159,0.2050420194864273,0.5475059151649475]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.5380047559738159},{"x":0.2050420194864273,"y":0.5380047559738159},{"x":0.2050420194864273,"y":0.5475059151649475},{"x":0.1915966421365738,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.7009429931640625,"dir":"ltr","boundary":[0.1865966421365738,0.5310047559738159,0.2100420194864273,0.5545059151649475],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.559382438659668},{"x":0.2050420194864273,"y":0.559382438659668},{"x":0.2050420194864273,"y":0.5688835978507996},{"x":0.1899159699678421,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.7464367151260376,"str":"۸۲","boundary":[0.1899159699678421,0.559382438659668,0.2050420194864273,0.5688835978507996]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.559382438659668},{"x":0.2050420194864273,"y":0.559382438659668},{"x":0.2050420194864273,"y":0.5688835978507996},{"x":0.1899159699678421,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.7464367151260376,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.552382438659668,0.2100420194864273,0.5758835978507996],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.47624704241752625},{"x":0.7899159789085388,"y":0.47624704241752625},{"x":0.7899159789085388,"y":0.48812350630760193},{"x":0.7579832077026367,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9891713857650757,"dir":"rtl","str":"برخی","boundary":[0.7579832077026367,0.47624704241752625,0.7899159789085388,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.47624704241752625},{"x":0.75126051902771,"y":0.47624704241752625},{"x":0.75126051902771,"y":0.48812350630760193},{"x":0.6840336322784424,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9855060577392578,"dir":"rtl","str":"شاخصهای","boundary":[0.6840336322784424,0.47624704241752625,0.75126051902771,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.47624704241752625},{"x":0.6756302714347839,"y":0.47624704241752625},{"x":0.6756302714347839,"y":0.48812350630760193},{"x":0.6470588445663452,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9928927421569824,"dir":"rtl","str":"اصلی","boundary":[0.6470588445663452,0.47624704241752625,0.6756302714347839,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.47624704241752625},{"x":0.6403361558914185,"y":0.47624704241752625},{"x":0.6403361558914185,"y":0.48812350630760193},{"x":0.6033613681793213,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9898642897605896,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.6033613681793213,0.47624704241752625,0.6403361558914185,0.48812350630760193]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.47624704241752625},{"x":0.7899159789085388,"y":0.47624704241752625},{"x":0.7899159789085388,"y":0.48812350630760193},{"x":0.6033613681793213,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9888060092926025,"dir":"ltr","boundary":[0.5983613681793213,0.46924704241752624,0.7949159789085388,0.49512350630760193],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7865546345710754,"y":0.4952494204044342},{"x":0.8067227005958557,"y":0.4952494204044342},{"x":0.8067227005958557,"y":0.510688841342926},{"x":0.7865546345710754,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9254046678543091,"dir":"rtl","str":"۳-۲","boundary":[0.7865546345710754,0.4952494204044342,0.8067227005958557,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.4952494204044342},{"x":0.7663865685462952,"y":0.4952494204044342},{"x":0.7663865685462952,"y":0.510688841342926},{"x":0.7546218633651733,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9792253971099854,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.7546218633651733,0.4952494204044342,0.7663865685462952,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.4952494204044342},{"x":0.7394958138465881,"y":0.4952494204044342},{"x":0.7394958138465881,"y":0.510688841342926},{"x":0.7142857313156128,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9836958646774292,"dir":"rtl","str":"معیار","boundary":[0.7142857313156128,0.4952494204044342,0.7394958138465881,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.4952494204044342},{"x":0.702521026134491,"y":0.4952494204044342},{"x":0.702521026134491,"y":0.510688841342926},{"x":0.6924369931221008,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9810643196105957,"dir":"rtl","str":"کل","boundary":[0.6924369931221008,0.4952494204044342,0.702521026134491,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6823529601097107,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6823529601097107,"y":0.510688841342926},{"x":0.6487395167350769,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9914136528968811,"dir":"rtl","str":"گرایانه","boundary":[0.6487395167350769,0.4952494204044342,0.6823529601097107,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6420168280601501,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6420168280601501,"y":0.510688841342926},{"x":0.6369748115539551,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9973814487457275,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6369748115539551,0.4952494204044342,0.6420168280601501,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6218487620353699,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6218487620353699,"y":0.510688841342926},{"x":0.5915966629981995,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9898782968521118,"dir":"rtl","str":"کیفیت","boundary":[0.5915966629981995,0.4952494204044342,0.6218487620353699,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.4952494204044342},{"x":0.5815126299858093,"y":0.4952494204044342},{"x":0.5815126299858093,"y":0.510688841342926},{"x":0.5495798587799072,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9902880191802979,"dir":"rtl","str":"زندگی","boundary":[0.5495798587799072,0.4952494204044342,0.5815126299858093,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.4952494204044342},{"x":0.5361344814300537,"y":0.4952494204044342},{"x":0.5361344814300537,"y":0.510688841342926},{"x":0.5310924649238586,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9895719289779663,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5310924649238586,0.4952494204044342,0.5361344814300537,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.4952494204044342},{"x":0.5243697762489319,"y":0.4952494204044342},{"x":0.5243697762489319,"y":0.510688841342926},{"x":0.4756302535533905,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9847375750541687,"dir":"rtl","str":"قابلیتها","boundary":[0.4756302535533905,0.4952494204044342,0.5243697762489319,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.4952494204044342},{"x":0.47058823704719543,"y":0.4952494204044342},{"x":0.47058823704719543,"y":0.510688841342926},{"x":0.46890756487846375,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.6301611661911011,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.46890756487846375,0.4952494204044342,0.47058823704719543,0.510688841342926]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.4952494204044342},{"x":0.8067227005958557,"y":0.4952494204044342},{"x":0.8067227005958557,"y":0.510688841342926},{"x":0.46890756487846375,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9743511080741882,"dir":"ltr","boundary":[0.46390756487846374,0.4882494204044342,0.8117227005958557,0.517688841342926],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.5166270732879639},{"x":0.7882353067398071,"y":0.5166270732879639},{"x":0.7882353067398071,"y":0.5308788418769836},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9937425851821899,"dir":"rtl","str":"شاخص","boundary":[0.7462185025215149,0.5166270732879639,0.7882353067398071,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.5166270732879639},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5166270732879639},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5308788418769836},{"x":0.707563042640686,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9929404258728027,"dir":"rtl","str":"جدید","boundary":[0.707563042640686,0.5166270732879639,0.7394958138465881,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.5166270732879639},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5166270732879639},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5308788418769836},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.991746187210083,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.6655462384223938,0.5166270732879639,0.7008403539657593,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.5166270732879639},{"x":0.658823549747467,"y":0.5166270732879639},{"x":0.658823549747467,"y":0.5308788418769836},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9905427694320679,"dir":"rtl","str":"انسانی","boundary":[0.6218487620353699,0.5166270732879639,0.658823549747467,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.5178147554397583},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5178147554397583},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5308788418769836},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.7823882699012756,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6168067455291748,0.5178147554397583,0.6184874176979065,0.5308788418769836]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.5166270732879639},{"x":0.7882353067398071,"y":0.5166270732879639},{"x":0.7882353067398071,"y":0.5308788418769836},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9815554022789001,"dir":"ltr","boundary":[0.6118067455291748,0.5096270732879639,0.7932353067398071,0.5378788418769836],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7848739624023438,"y":0.5380047559738159},{"x":0.8084033727645874,"y":0.5380047559738159},{"x":0.8084033727645874,"y":0.5522565245628357},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.8955141305923462,"dir":"rtl","str":"۴-۲","boundary":[0.7848739624023438,0.5380047559738159,0.8084033727645874,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.5380047559738159},{"x":0.7697479128837585,"y":0.5380047559738159},{"x":0.7697479128837585,"y":0.5522565245628357},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9784218072891235,"dir":"rtl","str":"ویژگیهای","boundary":[0.7092437148094177,0.5380047559738159,0.7697479128837585,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9920971393585205,"dir":"rtl","str":"جهان","boundary":[0.6722689270973206,0.5380047559738159,0.6941176652908325,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9935336112976074,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6470588445663452,0.5380047559738159,0.6605042219161987,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9956243634223938,"dir":"rtl","str":"حال","boundary":[0.6218487620353699,0.5380047559738159,0.6352941393852234,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.5380047559738159},{"x":0.610084056854248,"y":0.5380047559738159},{"x":0.610084056854248,"y":0.5522565245628357},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9924389719963074,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.5747899413108826,0.5380047559738159,0.610084056854248,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.5380047559738159},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5380047559738159},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5522565245628357},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9590325355529785,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5697479248046875,0.5380047559738159,0.5714285969734192,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.5380047559738159},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5380047559738159},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5522565245628357},{"x":0.534453809261322,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9951885342597961,"dir":"rtl","str":"افتراق","boundary":[0.534453809261322,0.5380047559738159,0.5647059082984924,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.5380047559738159},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5380047559738159},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5522565245628357},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9901673793792725,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5109243988990784,0.5380047559738159,0.5226891040802002,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.5380047559738159},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5380047559738159},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5522565245628357},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9933006763458252,"dir":"rtl","str":"بطن","boundary":[0.48235294222831726,0.5380047559738159,0.5058823823928833,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.5380047559738159},{"x":0.4739495813846588,"y":0.5380047559738159},{"x":0.4739495813846588,"y":0.5522565245628357},{"x":0.43697479367256165,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9910866618156433,"dir":"rtl","str":"اشتراک","boundary":[0.43697479367256165,0.5380047559738159,0.4739495813846588,0.5522565245628357]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.5380047559738159},{"x":0.8084033727645874,"y":0.5380047559738159},{"x":0.8084033727645874,"y":0.5522565245628357},{"x":0.43697479367256165,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9826828241348267,"dir":"ltr","boundary":[0.43197479367256164,0.5310047559738159,0.8134033727645874,0.5592565245628357],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.5570071339607239},{"x":0.7882353067398071,"y":0.5570071339607239},{"x":0.7899159789085388,"y":0.5736342072486877},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.9914790391921997,"dir":"rtl","str":"سطح","boundary":[0.7579832077026367,0.5570071339607239,0.7899159789085388,0.5736342072486877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.5581947565078735},{"x":0.75126051902771,"y":0.5581947565078735},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5736342072486877},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9836174845695496,"dir":"rtl","str":"پایین","boundary":[0.7210084199905396,0.5581947565078735,0.7529411911964417,0.5736342072486877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.5581947565078735},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5581947565078735},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9926254153251648,"dir":"rtl","str":"زندگی","boundary":[0.6773109436035156,0.5581947565078735,0.7159664034843445,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.559382438659668},{"x":0.6705882549285889,"y":0.559382438659668},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9884534478187561,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6655462384223938,0.559382438659668,0.6705882549285889,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.559382438659668},{"x":0.6605042219161987,"y":0.559382438659668},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":0.9906274080276489,"dir":"rtl","str":"بهره","boundary":[0.6386554837226868,0.559382438659668,0.6621848940849304,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.559382438659668},{"x":0.6336134672164917,"y":0.559382438659668},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5760095119476318},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":0.9661855697631836,"dir":"rtl","str":"وری","boundary":[0.6134454011917114,0.559382438659668,0.6352941393852234,0.5760095119476318]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.5605700612068176},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5605700612068176},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5760095119476318},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":0.9369003176689148,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.605042040348053,0.5605700612068176,0.6084033846855164,0.5760095119476318]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.559382438659668},{"x":0.7882353067398071,"y":0.5570071339607239},{"x":0.7899159789085388,"y":0.5736342072486877},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":0.9837305545806885,"dir":"ltr","boundary":[0.600042040348053,0.552382438659668,0.7949159789085388,0.5806342072486878],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.58076012134552},{"x":0.7882353067398071,"y":0.58076012134552},{"x":0.7882353067398071,"y":0.5950118899345398},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":0.9909271597862244,"dir":"rtl","str":"سطح","boundary":[0.7596638798713684,0.58076012134552,0.7882353067398071,0.5950118899345398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.58076012134552},{"x":0.7529411911964417,"y":0.58076012134552},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5950118899345398},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":0.9856058955192566,"dir":"rtl","str":"پایین","boundary":[0.7226890921592712,0.58076012134552,0.7529411911964417,0.5950118899345398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.58076012134552},{"x":0.7159664034843445,"y":0.58076012134552},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5950118899345398},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":0.9899396300315857,"dir":"rtl","str":"سرمایه","boundary":[0.6756302714347839,0.58076012134552,0.7159664034843445,0.5950118899345398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.58076012134552},{"x":0.6689075827598572,"y":0.58076012134552},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5950118899345398},{"x":0.63193279504776,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":0.9961435198783875,"dir":"rtl","str":"انسانی","boundary":[0.63193279504776,0.58076012134552,0.6689075827598572,0.5950118899345398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.58076012134552},{"x":0.6285714507102966,"y":0.58076012134552},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5950118899345398},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":0.9264900088310242,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6268907785415649,0.58076012134552,0.6285714507102966,0.5950118899345398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.6021377444267273},{"x":0.7899159789085388,"y":0.6021377444267273},{"x":0.7899159789085388,"y":0.6163895726203918},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.9897542595863342,"dir":"rtl","str":"سطح","boundary":[0.7596638798713684,0.6021377444267273,0.7899159789085388,0.6163895726203918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.6021377444267273},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6021377444267273},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6163895726203918},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.9906929731369019,"dir":"rtl","str":"بالای","boundary":[0.7243697643280029,0.6021377444267273,0.7529411911964417,0.6163895726203918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.6021377444267273},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6021377444267273},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.9880275130271912,"dir":"rtl","str":"نابرابری","boundary":[0.6739495992660522,0.6021377444267273,0.7176470756530762,0.6163895726203918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.6021377444267273},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6021377444267273},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.9818547964096069,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6621848940849304,0.6021377444267273,0.6672269105911255,0.6163895726203918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.6021377444267273},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6021377444267273},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.9934521913528442,"dir":"rtl","str":"فقر","boundary":[0.6369748115539551,0.6021377444267273,0.6554622054100037,0.6163895726203918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.6021377444267273},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6021377444267273},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6163895726203918},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.9911586046218872,"dir":"rtl","str":"مطلق","boundary":[0.5983193516731262,0.6021377444267273,0.6302521228790283,0.6163895726203918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.6021377444267273},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6021377444267273},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6163895726203918},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.87980717420578,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5899159908294678,0.6021377444267273,0.5915966629981995,0.6163895726203918]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.58076012134552},{"x":0.7899159789085388,"y":0.58076012134552},{"x":0.7899159789085388,"y":0.6163895726203918},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.9864652156829834,"dir":"ltr","boundary":[0.5849159908294678,0.57376012134552,0.7949159789085388,0.6233895726203919],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.6247031092643738},{"x":0.7899159789085388,"y":0.6247031092643738},{"x":0.7899159789085388,"y":0.6365795731544495},{"x":0.7731092572212219,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9896418452262878,"dir":"rtl","str":"بالا","boundary":[0.7731092572212219,0.6247031092643738,0.7899159789085388,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.6247031092643738},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6247031092643738},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6365795731544495},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9936085343360901,"dir":"rtl","str":"بودن","boundary":[0.7394958138465881,0.6247031092643738,0.7663865685462952,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.6247031092643738},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6247031092643738},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6365795731544495},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.989749550819397,"dir":"rtl","str":"نرخ","boundary":[0.7126050591468811,0.6247031092643738,0.7327731251716614,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.6247031092643738},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6247031092643738},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6365795731544495},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9935972690582275,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.6823529601097107,0.6247031092643738,0.7058823704719543,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.6247031092643738},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6247031092643738},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6365795731544495},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9858024716377258,"dir":"rtl","str":"جمعیت","boundary":[0.6302521228790283,0.6247031092643738,0.6756302714347839,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.6448931097984314},{"x":0.7899159789085388,"y":0.6448931097984314},{"x":0.7899159789085388,"y":0.6567695736885071},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9855860471725464,"dir":"rtl","str":"چندپارگی","boundary":[0.7310924530029297,0.6448931097984314,0.7899159789085388,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.6448931097984314},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6448931097984314},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6567695736885071},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9937480092048645,"dir":"rtl","str":"اجتماعی","boundary":[0.6722689270973206,0.6448931097984314,0.7243697643280029,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.6448931097984314},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6448931097984314},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6567695736885071},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.990132749080658,"dir":"rtl","str":"زیاد","boundary":[0.6436975002288818,0.6448931097984314,0.6655462384223938,0.6567695736885071]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.6247031092643738},{"x":0.7899159789085388,"y":0.6247031092643738},{"x":0.7899159789085388,"y":0.6567695736885071},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9898291826248169,"dir":"ltr","boundary":[0.6252521228790283,0.6177031092643738,0.7949159789085388,0.6637695736885071],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.6662707924842834},{"x":0.7899159789085388,"y":0.6662707924842834},{"x":0.7899159789085388,"y":0.6781472563743591},{"x":0.7731092572212219,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.9854506254196167,"dir":"rtl","str":"بالا","boundary":[0.7731092572212219,0.6662707924842834,0.7899159789085388,0.6781472563743591]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.6662707924842834},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6662707924842834},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6781472563743591},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.9950631856918335,"dir":"rtl","str":"بودن","boundary":[0.7394958138465881,0.6662707924842834,0.7663865685462952,0.6781472563743591]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.6662707924842834},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6662707924842834},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.988752543926239,"dir":"rtl","str":"جمعیت","boundary":[0.6873949766159058,0.6662707924842834,0.7327731251716614,0.6781472563743591]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.6662707924842834},{"x":0.680672287940979,"y":0.6662707924842834},{"x":0.680672287940979,"y":0.6781472563743591},{"x":0.63193279504776,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.9896163940429688,"dir":"rtl","str":"روستایی","boundary":[0.63193279504776,0.6662707924842834,0.680672287940979,0.6781472563743591]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.6662707924842834},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6662707924842834},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.9909901022911072,"dir":"rtl","str":"اما","boundary":[0.6117647290229797,0.6662707924842834,0.6252101063728333,0.6781472563743591]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.6662707924842834},{"x":0.605042040348053,"y":0.6662707924842834},{"x":0.605042040348053,"y":0.6781472563743591},{"x":0.556302547454834,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.9968687891960144,"dir":"rtl","str":"مهاجرت","boundary":[0.556302547454834,0.6662707924842834,0.605042040348053,0.6781472563743591]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.6662707924842834},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6662707924842834},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6781472563743591},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.9870893359184265,"dir":"rtl","str":"سریع","boundary":[0.5193277597427368,0.6662707924842834,0.5495798587799072,0.6781472563743591]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.6662707924842834},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6662707924842834},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6781472563743591},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.9954100847244263,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5042017102241516,0.6662707924842834,0.5126050710678101,0.6781472563743591]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.6662707924842834},{"x":0.49747899174690247,"y":0.6662707924842834},{"x":0.49747899174690247,"y":0.6781472563743591},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.9956567883491516,"dir":"rtl","str":"روستا","boundary":[0.46554622054100037,0.6662707924842834,0.49747899174690247,0.6781472563743591]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.6662707924842834},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6662707924842834},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6781472563743591},{"x":0.44873949885368347,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.9955191612243652,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.44873949885368347,0.6662707924842834,0.4588235318660736,0.6781472563743591]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.6662707924842834},{"x":0.4420168101787567,"y":0.6662707924842834},{"x":0.4420168101787567,"y":0.6781472563743591},{"x":0.41848739981651306,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.9903600215911865,"dir":"rtl","str":"شهر","boundary":[0.41848739981651306,0.6662707924842834,0.4420168101787567,0.6781472563743591]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.6876484751701355},{"x":0.7899159789085388,"y":0.6876484751701355},{"x":0.7899159789085388,"y":0.6995249390602112},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.9876409769058228,"dir":"rtl","str":"پایین","boundary":[0.7596638798713684,0.6876484751701355,0.7899159789085388,0.6995249390602112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.6876484751701355},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6876484751701355},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6995249390602112},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.9971129298210144,"dir":"rtl","str":"بودن","boundary":[0.7243697643280029,0.6876484751701355,0.7529411911964417,0.6995249390602112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.6876484751701355},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6876484751701355},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6995249390602112},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.9942872524261475,"dir":"rtl","str":"میزان","boundary":[0.6857143044471741,0.6876484751701355,0.7176470756530762,0.6995249390602112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.6876484751701355},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6876484751701355},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6995249390602112},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.9884116053581238,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.6369748115539551,0.6876484751701355,0.6789916157722473,0.6995249390602112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.6876484751701355},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6876484751701355},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6995249390602112},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.9957497119903564,"dir":"rtl","str":"شدن","boundary":[0.6016806960105896,0.6876484751701355,0.6302521228790283,0.6995249390602112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.6876484751701355},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6876484751701355},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6995249390602112},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.9935030341148376,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5899159908294678,0.6876484751701355,0.5949580073356628,0.6995249390602112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.6876484751701355},{"x":0.583193302154541,"y":0.6876484751701355},{"x":0.583193302154541,"y":0.6995249390602112},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.9935110807418823,"dir":"rtl","str":"صادرات","boundary":[0.5394958257675171,0.6876484751701355,0.583193302154541,0.6995249390602112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.6876484751701355},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6876484751701355},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6995249390602112},{"x":0.48571428656578064,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.9923438429832458,"dir":"rtl","str":"کالاهای","boundary":[0.48571428656578064,0.6876484751701355,0.5327731370925903,0.6995249390602112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.6876484751701355},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6876484751701355},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6995249390602112},{"x":0.43865546584129333,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.9917775988578796,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.43865546584129333,0.6876484751701355,0.4789915978908539,0.6995249390602112]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.6662707924842834},{"x":0.7899159789085388,"y":0.6662707924842834},{"x":0.7899159789085388,"y":0.6995249390602112},{"x":0.41848739981651306,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.9920251369476318,"dir":"ltr","boundary":[0.41348739981651306,0.6592707924842834,0.7949159789085388,0.7065249390602112],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.7066508531570435},{"x":0.7882353067398071,"y":0.7066508531570435},{"x":0.7882353067398071,"y":0.7197149395942688},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.9915370345115662,"dir":"rtl","str":"شرایط","boundary":[0.7529411911964417,0.7066508531570435,0.7882353067398071,0.7197149395942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.7078384757041931},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7078384757041931},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7197149395942688},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.9959880709648132,"dir":"rtl","str":"سخت","boundary":[0.7109243869781494,0.7078384757041931,0.7445378303527832,0.7197149395942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.7078384757041931},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7066508531570435},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7197149395942688},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9878602027893066,"dir":"rtl","str":"جغرافیایی","boundary":[0.6453781723976135,0.7078384757041931,0.7042016983032227,0.7197149395942688]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.7078384757041931},{"x":0.7882353067398071,"y":0.7066508531570435},{"x":0.7882353067398071,"y":0.7197149395942688},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9903759360313416,"dir":"ltr","boundary":[0.6403781723976135,0.7008384757041931,0.7932353067398071,0.7267149395942688],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.7280284762382507},{"x":0.7899159789085388,"y":0.7280284762382507},{"x":0.7899159789085388,"y":0.7422803044319153},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.9950011372566223,"dir":"rtl","str":"بازارهای","boundary":[0.7428571581840515,0.7280284762382507,0.7899159789085388,0.7422803044319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.7280284762382507},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7280284762382507},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7422803044319153},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.9931537508964539,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.6991596817970276,0.7280284762382507,0.7361344695091248,0.7422803044319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7422803044319153},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.9938657879829407,"dir":"rtl","str":"نیافته","boundary":[0.6605042219161987,0.7280284762382507,0.6924369931221008,0.7422803044319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.7280284762382507},{"x":0.653781533241272,"y":0.7280284762382507},{"x":0.653781533241272,"y":0.7422803044319153},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.9891245365142822,"dir":"rtl","str":"مالی","boundary":[0.6285714507102966,0.7280284762382507,0.653781533241272,0.7422803044319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7422803044319153},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.9852412939071655,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6184874176979065,0.7280284762382507,0.6218487620353699,0.7422803044319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.7280284762382507},{"x":0.610084056854248,"y":0.7280284762382507},{"x":0.610084056854248,"y":0.7422803044319153},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.9920046329498291,"dir":"rtl","str":"غیره","boundary":[0.5865546464920044,0.7280284762382507,0.610084056854248,0.7422803044319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.7280284762382507},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7280284762382507},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7422803044319153},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.9494621157646179,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5815126299858093,0.7280284762382507,0.5815126299858093,0.7422803044319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.7482185363769531},{"x":0.7899159789085388,"y":0.7482185363769531},{"x":0.7899159789085388,"y":0.7636579275131226},{"x":0.7714285850524902,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9942936897277832,"dir":"rtl","str":"آثار","boundary":[0.7714285850524902,0.7482185363769531,0.7899159789085388,0.7636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.7482185363769531},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7482185363769531},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7636579275131226},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9896870255470276,"dir":"rtl","str":"دیرپای","boundary":[0.7243697643280029,0.7482185363769531,0.7647058963775635,0.7636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.7482185363769531},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7482185363769531},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9918792247772217,"dir":"rtl","str":"استعمار","boundary":[0.6722689270973206,0.7482185363769531,0.7176470756530762,0.7636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9023516774177551,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6655462384223938,0.7482185363769531,0.6672269105911255,0.7636579275131226]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.7280284762382507},{"x":0.7899159789085388,"y":0.7280284762382507},{"x":0.7899159789085388,"y":0.7636579275131226},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9895530939102173,"dir":"ltr","boundary":[0.5765126299858093,0.7210284762382507,0.7949159789085388,0.7706579275131226],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7865546345710754,"y":0.7695962190628052},{"x":0.8084033727645874,"y":0.7695962190628052},{"x":0.8084033727645874,"y":0.7850356101989746},{"x":0.7865546345710754,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":0.8696672916412354,"dir":"rtl","str":"۵-۲","boundary":[0.7865546345710754,0.7695962190628052,0.8084033727645874,0.7850356101989746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.7695962190628052},{"x":0.7697479128837585,"y":0.7695962190628052},{"x":0.7697479128837585,"y":0.7850356101989746},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":0.9844793677330017,"dir":"rtl","str":"تفاوت","boundary":[0.7411764860153198,0.7695962190628052,0.7697479128837585,0.7850356101989746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.7695962190628052},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7695962190628052},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7850356101989746},{"x":0.680672287940979,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":0.9944120645523071,"dir":"rtl","str":"کشورهای","boundary":[0.680672287940979,0.7695962190628052,0.7277311086654663,0.7850356101989746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.7695962190628052},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7695962190628052},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7850356101989746},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":0.9961305856704712,"dir":"rtl","str":"کم","boundary":[0.6571428775787354,0.7695962190628052,0.6672269105911255,0.7850356101989746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.7695962190628052},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7695962190628052},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7850356101989746},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":0.9945120811462402,"dir":"rtl","str":"درآمد","boundary":[0.6184874176979065,0.7695962190628052,0.6487395167350769,0.7850356101989746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.7695962190628052},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7695962190628052},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7850356101989746},{"x":0.5848739743232727,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":0.9976526498794556,"dir":"rtl","str":"امروز","boundary":[0.5848739743232727,0.7695962190628052,0.6117647290229797,0.7850356101989746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.7695962190628052},{"x":0.578151285648346,"y":0.7695962190628052},{"x":0.578151285648346,"y":0.7850356101989746},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":0.9969610571861267,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5714285969734192,0.7695962190628052,0.578151285648346,0.7850356101989746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.7695962190628052},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7695962190628052},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7850356101989746},{"x":0.5277311205863953,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":0.9961952567100525,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.5277311205863953,0.7695962190628052,0.5647059082984924,0.7850356101989746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.7695962190628052},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7695962190628052},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7850356101989746},{"x":0.46722689270973206,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":0.9968761205673218,"dir":"rtl","str":"کشورهای","boundary":[0.46722689270973206,0.7695962190628052,0.5126050710678101,0.7850356101989746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.7695962190628052},{"x":0.4571428596973419,"y":0.7695962190628052},{"x":0.4571428596973419,"y":0.7850356101989746},{"x":0.42352941632270813,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":0.9947210550308228,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.42352941632270813,0.7695962190628052,0.4571428596973419,0.7850356101989746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.7695962190628052},{"x":0.42016807198524475,"y":0.7695962190628052},{"x":0.42016807198524475,"y":0.7850356101989746},{"x":0.3949579894542694,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":0.9961211681365967,"dir":"rtl","str":"یافته","boundary":[0.3949579894542694,0.7695962190628052,0.42016807198524475,0.7850356101989746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.7695962190628052},{"x":0.38655462861061096,"y":0.7695962190628052},{"x":0.38655462861061096,"y":0.7850356101989746},{"x":0.3764705955982208,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":0.9962323307991028,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3764705955982208,0.7695962190628052,0.38655462861061096,0.7850356101989746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.7695962190628052},{"x":0.37142857909202576,"y":0.7695962190628052},{"x":0.37142857909202576,"y":0.7850356101989746},{"x":0.33781513571739197,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":0.9969210028648376,"dir":"rtl","str":"مراحل","boundary":[0.33781513571739197,0.7695962190628052,0.37142857909202576,0.7850356101989746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.7695962190628052},{"x":0.3294117748737335,"y":0.7695962190628052},{"x":0.3294117748737335,"y":0.7850356101989746},{"x":0.3042016923427582,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":0.993246853351593,"dir":"rtl","str":"اولیه","boundary":[0.3042016923427582,0.7695962190628052,0.3294117748737335,0.7850356101989746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.7695962190628052},{"x":0.29579833149909973,"y":0.7695962190628052},{"x":0.29579833149909973,"y":0.7850356101989746},{"x":0.26386556029319763,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":0.9949559569358826,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.26386556029319763,0.7695962190628052,0.29579833149909973,0.7850356101989746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.7695962190628052},{"x":0.2571428716182709,"y":0.7695962190628052},{"x":0.2571428716182709,"y":0.7850356101989746},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":0.9921823740005493,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.2386554628610611,0.7695962190628052,0.2571428716182709,0.7850356101989746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7695962190628052},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7695962190628052},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7850356101989746},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":0.9648339748382568,"dir":"rtl","str":"....","boundary":[0.21344538033008575,0.7695962190628052,0.23529411852359772,0.7850356101989746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19327731430530548,"y":0.7695962190628052},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7695962190628052},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7850356101989746},{"x":0.19327731430530548,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":0.9698846936225891,"dir":"rtl","str":"۱۰۵","boundary":[0.19327731430530548,0.7695962190628052,0.21680672466754913,0.7850356101989746]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19327731430530548,"y":0.7695962190628052},{"x":0.8084033727645874,"y":0.7695962190628052},{"x":0.8084033727645874,"y":0.7850356101989746},{"x":0.19327731430530548,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":0.9874482750892639,"dir":"ltr","boundary":[0.18827731430530548,0.7625962190628052,0.8134033727645874,0.7920356101989746],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.5819477438926697},{"x":0.206722691655159,"y":0.5819477438926697},{"x":0.206722691655159,"y":0.5902612805366516},{"x":0.1899159699678421,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.8661803007125854,"str":"۸۵","boundary":[0.1899159699678421,0.5819477438926697,0.206722691655159,0.5902612805366516]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1882352977991104,"y":0.6021377444267273},{"x":0.206722691655159,"y":0.6021377444267273},{"x":0.206722691655159,"y":0.6116389632225037},{"x":0.1882352977991104,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.9413402676582336,"str":"۸۷","boundary":[0.1882352977991104,0.6021377444267273,0.206722691655159,0.6116389632225037]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.6021377444267273},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6021377444267273},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6116389632225037},{"x":0.21176470816135406,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.9270890951156616,"str":".","boundary":[0.21176470816135406,0.6021377444267273,0.21512605249881744,0.6116389632225037]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1882352977991104,"y":0.5819477438926697},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5819477438926697},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6116389632225037},{"x":0.1882352977991104,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.90842604637146,"dir":"ltr","boundary":[0.1832352977991104,0.5749477438926697,0.22012605249881745,0.6186389632225037],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.6247031092643738},{"x":0.2050420194864273,"y":0.6247031092643738},{"x":0.2050420194864273,"y":0.6318289637565613},{"x":0.1915966421365738,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.8455261588096619,"str":"۹۰","boundary":[0.1915966421365738,0.6247031092643738,0.2050420194864273,0.6318289637565613]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.6247031092643738},{"x":0.2050420194864273,"y":0.6247031092643738},{"x":0.2050420194864273,"y":0.6318289637565613},{"x":0.1915966421365738,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.8455261588096619,"dir":"ltr","boundary":[0.1865966421365738,0.6177031092643738,0.2100420194864273,0.6388289637565613],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.6437054872512817},{"x":0.2050420194864273,"y":0.6437054872512817},{"x":0.2050420194864273,"y":0.6532066464424133},{"x":0.1899159699678421,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.7243406176567078,"str":"۹۲","boundary":[0.1899159699678421,0.6437054872512817,0.2050420194864273,0.6532066464424133]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.6437054872512817},{"x":0.2050420194864273,"y":0.6437054872512817},{"x":0.2050420194864273,"y":0.6532066464424133},{"x":0.1899159699678421,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.7243406176567078,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.6367054872512817,0.2100420194864273,0.6602066464424133],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.665083110332489},{"x":0.206722691655159,"y":0.665083110332489},{"x":0.206722691655159,"y":0.675771951675415},{"x":0.1899159699678421,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.8971988558769226,"str":"۹۴","boundary":[0.1899159699678421,0.665083110332489,0.206722691655159,0.675771951675415]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.665083110332489},{"x":0.206722691655159,"y":0.665083110332489},{"x":0.206722691655159,"y":0.675771951675415},{"x":0.1899159699678421,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.8971988558769226,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.658083110332489,0.211722691655159,0.682771951675415],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.6864607930183411},{"x":0.206722691655159,"y":0.6864607930183411},{"x":0.206722691655159,"y":0.6959620118141174},{"x":0.1899159699678421,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.9074465036392212,"str":"۹۴","boundary":[0.1899159699678421,0.6864607930183411,0.206722691655159,0.6959620118141174]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.6864607930183411},{"x":0.206722691655159,"y":0.6864607930183411},{"x":0.206722691655159,"y":0.6959620118141174},{"x":0.1899159699678421,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.9074465036392212,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.6794607930183411,0.211722691655159,0.7029620118141174],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.7078384757041931},{"x":0.2050420194864273,"y":0.7078384757041931},{"x":0.2050420194864273,"y":0.7173396944999695},{"x":0.1915966421365738,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.8621847033500671,"str":"۹۸","boundary":[0.1915966421365738,0.7078384757041931,0.2050420194864273,0.7173396944999695]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.7078384757041931},{"x":0.2050420194864273,"y":0.7078384757041931},{"x":0.2050420194864273,"y":0.7173396944999695},{"x":0.1915966421365738,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.8621847033500671,"dir":"ltr","boundary":[0.1865966421365738,0.7008384757041931,0.2100420194864273,0.7243396944999695],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.7304037809371948},{"x":0.206722691655159,"y":0.7304037809371948},{"x":0.206722691655159,"y":0.7375296950340271},{"x":0.1915966421365738,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.8640779256820679,"str":"۹۹","boundary":[0.1915966421365738,0.7304037809371948,0.206722691655159,0.7375296950340271]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.7304037809371948},{"x":0.206722691655159,"y":0.7304037809371948},{"x":0.206722691655159,"y":0.7375296950340271},{"x":0.1915966421365738,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.8640779256820679,"dir":"ltr","boundary":[0.1865966421365738,0.7234037809371948,0.211722691655159,0.7445296950340271],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.7589073777198792},{"x":0.1915966421365738,"y":0.7517814636230469},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7517814636230469},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.9607265591621399,"str":"۱۰۰","boundary":[0.1915966421365738,0.7589073777198792,0.21344538033008575,0.7517814636230469]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.7589073777198792},{"x":0.1915966421365738,"y":0.7517814636230469},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7517814636230469},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.9607265591621399,"dir":"ltr","boundary":[0.1865966421365738,0.7519073777198791,0.21844538033008576,0.7587814636230469],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19327731430530548,"y":0.7933491468429565},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7933491468429565},{"x":0.21680672466754913,"y":0.8016626834869385},{"x":0.19327731430530548,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.9620272517204285,"str":"۱۰۵","boundary":[0.19327731430530548,0.7933491468429565,0.21680672466754913,0.8016626834869385]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19327731430530548,"y":0.7933491468429565},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7933491468429565},{"x":0.21680672466754913,"y":0.8016626834869385},{"x":0.19327731430530548,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.9620272517204285,"dir":"ltr","boundary":[0.18827731430530548,0.7863491468429565,0.22180672466754914,0.8086626834869385],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19327731430530548,"y":0.8135392069816589},{"x":0.21680672466754913,"y":0.8135392069816589},{"x":0.21680672466754913,"y":0.8218527436256409},{"x":0.19327731430530548,"y":0.8218527436256409}]},"confidence":0.9562222957611084,"str":"۱۰۷","boundary":[0.19327731430530548,0.8135392069816589,0.21680672466754913,0.8218527436256409]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19327731430530548,"y":0.8135392069816589},{"x":0.21680672466754913,"y":0.8135392069816589},{"x":0.21680672466754913,"y":0.8218527436256409},{"x":0.19327731430530548,"y":0.8218527436256409}]},"confidence":0.9562222957611084,"dir":"ltr","boundary":[0.18827731430530548,0.8065392069816589,0.22180672466754914,0.8288527436256409],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/7a32c505cb66b4e6/pages/amirHMMubmhCbKnM-sec.webp","jpeg":"/storage/books/7a32c505cb66b4e6/pages/lhAknwCoKaHNsjlT.jpg","blurred":"/storage/books/7a32c505cb66b4e6/pages/xPBbmBcXMjwzCUYY.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.000310783142803096,0.0001962102427901678,0.9986329355079587,0.9990099722648177]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.20546318590641022},{"x":0.7899159789085388,"y":0.20546318590641022},{"x":0.7899159789085388,"y":0.21852731704711914},{"x":0.7310924530029297,"y":0.21852731704711914}]},"confidence":0.9845854043960571,"dir":"rtl","str":"تفاوتهای","boundary":[0.7310924530029297,0.20546318590641022,0.7899159789085388,0.21852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.20546318590641022},{"x":0.7226890921592712,"y":0.20546318590641022},{"x":0.7226890921592712,"y":0.21852731704711914},{"x":0.707563042640686,"y":0.21852731704711914}]},"confidence":0.9877820014953613,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.707563042640686,0.20546318590641022,0.7226890921592712,0.21852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.20546318590641022},{"x":0.6991596817970276,"y":0.20546318590641022},{"x":0.6991596817970276,"y":0.21852731704711914},{"x":0.6957983374595642,"y":0.21852731704711914}]},"confidence":0.9926463961601257,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6957983374595642,0.20546318590641022,0.6991596817970276,0.21852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.20546318590641022},{"x":0.6890756487846375,"y":0.20546318590641022},{"x":0.6890756487846375,"y":0.21852731704711914},{"x":0.6554622054100037,"y":0.21852731704711914}]},"confidence":0.9898234009742737,"dir":"rtl","str":"هوایی","boundary":[0.6554622054100037,0.20546318590641022,0.6890756487846375,0.21852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.22565320134162903},{"x":0.7899159789085388,"y":0.22565320134162903},{"x":0.7899159789085388,"y":0.24109263718128204},{"x":0.7596638798713684,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.9935740232467651,"dir":"rtl","str":"اندازه","boundary":[0.7596638798713684,0.22565320134162903,0.7899159789085388,0.24109263718128204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.22565320134162903},{"x":0.7529411911964417,"y":0.22565320134162903},{"x":0.7529411911964417,"y":0.24109263718128204},{"x":0.7126050591468811,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.9885830879211426,"dir":"rtl","str":"جمعیت","boundary":[0.7126050591468811,0.22565320134162903,0.7529411911964417,0.24109263718128204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.22565320134162903},{"x":0.7092437148094177,"y":0.22565320134162903},{"x":0.7092437148094177,"y":0.24109263718128204},{"x":0.7042016983032227,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.9947028160095215,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7042016983032227,0.22565320134162903,0.7092437148094177,0.24109263718128204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.22565320134162903},{"x":0.6974790096282959,"y":0.22565320134162903},{"x":0.6974790096282959,"y":0.24109263718128204},{"x":0.6655462384223938,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.9861425757408142,"dir":"rtl","str":"توزیع","boundary":[0.6655462384223938,0.22565320134162903,0.6974790096282959,0.24109263718128204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.22565320134162903},{"x":0.658823549747467,"y":0.22565320134162903},{"x":0.658823549747467,"y":0.23990498483181},{"x":0.653781533241272,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.9916439652442932,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.653781533241272,0.22565320134162903,0.658823549747467,0.23990498483181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.22565320134162903},{"x":0.6470588445663452,"y":0.22565320134162903},{"x":0.6470588445663452,"y":0.23990498483181},{"x":0.6235294342041016,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.9971131682395935,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.6235294342041016,0.22565320134162903,0.6470588445663452,0.23990498483181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.22565320134162903},{"x":0.6168067455291748,"y":0.22565320134162903},{"x":0.6168067455291748,"y":0.23990498483181},{"x":0.5663865804672241,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.9934390783309937,"dir":"rtl","str":"اقتصادی","boundary":[0.5663865804672241,0.22565320134162903,0.6168067455291748,0.23990498483181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.22565320134162903},{"x":0.5630252361297607,"y":0.22565320134162903},{"x":0.5630252361297607,"y":0.23990498483181},{"x":0.561344563961029,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.7677136063575745,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.561344563961029,0.22565320134162903,0.5630252361297607,0.23990498483181]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.20546318590641022},{"x":0.7899159789085388,"y":0.20546318590641022},{"x":0.7899159789085388,"y":0.2422802895307541},{"x":0.561344563961029,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.9850790500640869,"dir":"ltr","boundary":[0.556344563961029,0.1984631859064102,0.7949159789085388,0.2492802895307541],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.24821852147579193},{"x":0.7899159789085388,"y":0.24821852147579193},{"x":0.7899159789085388,"y":0.2624703049659729},{"x":0.7630252242088318,"y":0.2624703049659729}]},"confidence":0.9930049777030945,"dir":"rtl","str":"نقش","boundary":[0.7630252242088318,0.24821852147579193,0.7899159789085388,0.2624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.24821852147579193},{"x":0.756302535533905,"y":0.24821852147579193},{"x":0.756302535533905,"y":0.2624703049659729},{"x":0.7142857313156128,"y":0.2624703049659729}]},"confidence":0.9931567311286926,"dir":"rtl","str":"تاریخی","boundary":[0.7142857313156128,0.24821852147579193,0.756302535533905,0.2624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.24821852147579193},{"x":0.707563042640686,"y":0.24821852147579193},{"x":0.707563042640686,"y":0.2624703049659729},{"x":0.658823549747467,"y":0.2624703049659729}]},"confidence":0.9941604137420654,"dir":"rtl","str":"مهاجرت","boundary":[0.658823549747467,0.24821852147579193,0.707563042640686,0.2624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.24821852147579193},{"x":0.6521008610725403,"y":0.24821852147579193},{"x":0.6521008610725403,"y":0.2624703049659729},{"x":0.6386554837226868,"y":0.2624703049659729}]},"confidence":0.9884263277053833,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.6386554837226868,0.24821852147579193,0.6521008610725403,0.2624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.24821852147579193},{"x":0.63193279504776,"y":0.24821852147579193},{"x":0.63193279504776,"y":0.2624703049659729},{"x":0.6000000238418579,"y":0.2624703049659729}]},"confidence":0.9686149954795837,"dir":"rtl","str":"المللی","boundary":[0.6000000238418579,0.24821852147579193,0.63193279504776,0.2624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.2672209143638611},{"x":0.7882353067398071,"y":0.2672209143638611},{"x":0.7882353067398071,"y":0.2826603353023529},{"x":0.75126051902771,"y":0.2826603353023529}]},"confidence":0.9956073760986328,"dir":"rtl","str":"تجارت","boundary":[0.75126051902771,0.2672209143638611,0.7882353067398071,0.2826603353023529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.2672209143638611},{"x":0.7445378303527832,"y":0.2672209143638611},{"x":0.7445378303527832,"y":0.2826603353023529},{"x":0.7277311086654663,"y":0.2826603353023529}]},"confidence":0.985568106174469,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.7277311086654663,0.2672209143638611,0.7445378303527832,0.2826603353023529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.2672209143638611},{"x":0.7226890921592712,"y":0.2672209143638611},{"x":0.7226890921592712,"y":0.2826603353023529},{"x":0.6974790096282959,"y":0.2826603353023529}]},"confidence":0.9861568212509155,"dir":"rtl","str":"الملل","boundary":[0.6974790096282959,0.2672209143638611,0.7226890921592712,0.2826603353023529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.2672209143638611},{"x":0.6857143044471741,"y":0.2672209143638611},{"x":0.6857143044471741,"y":0.2826603353023529},{"x":0.6756302714347839,"y":0.2826603353023529}]},"confidence":0.9951059818267822,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6756302714347839,0.2672209143638611,0.6857143044471741,0.2826603353023529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.26840853691101074},{"x":0.6689075827598572,"y":0.26840853691101074},{"x":0.6689075827598572,"y":0.2826603353023529},{"x":0.6352941393852234,"y":0.2826603353023529}]},"confidence":0.9961286187171936,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.6352941393852234,0.26840853691101074,0.6689075827598572,0.2826603353023529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.26840853691101074},{"x":0.6285714507102966,"y":0.26840853691101074},{"x":0.6285714507102966,"y":0.2826603353023529},{"x":0.5899159908294678,"y":0.2826603353023529}]},"confidence":0.9904162883758545,"dir":"rtl","str":"محرک","boundary":[0.5899159908294678,0.26840853691101074,0.6285714507102966,0.2826603353023529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.26840853691101074},{"x":0.583193302154541,"y":0.26840853691101074},{"x":0.583193302154541,"y":0.28384798765182495},{"x":0.5596638917922974,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9857730269432068,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.5596638917922974,0.26840853691101074,0.583193302154541,0.28384798765182495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.28859856724739075},{"x":0.7882353067398071,"y":0.28859856724739075},{"x":0.7882353067398071,"y":0.3028503656387329},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.9938130974769592,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.7378151416778564,0.28859856724739075,0.7882353067398071,0.3028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.28859856724739075},{"x":0.7310924530029297,"y":0.28859856724739075},{"x":0.7310924530029297,"y":0.30403801798820496},{"x":0.6991596817970276,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9912490248680115,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.6991596817970276,0.28859856724739075,0.7310924530029297,0.30403801798820496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.2897862195968628},{"x":0.6924369931221008,"y":0.2897862195968628},{"x":0.6924369931221008,"y":0.30403801798820496},{"x":0.653781533241272,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9916293621063232,"dir":"rtl","str":"بنیادی","boundary":[0.653781533241272,0.2897862195968628,0.6924369931221008,0.30403801798820496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.2897862195968628},{"x":0.6470588445663452,"y":0.2897862195968628},{"x":0.6470588445663452,"y":0.30403801798820496},{"x":0.6420168280601501,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9912542700767517,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6420168280601501,0.2897862195968628,0.6470588445663452,0.30403801798820496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.2897862195968628},{"x":0.6352941393852234,"y":0.2897862195968628},{"x":0.6352941393852234,"y":0.30403801798820496},{"x":0.5932773351669312,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.990547239780426,"dir":"rtl","str":"فناورانه","boundary":[0.5932773351669312,0.2897862195968628,0.6352941393852234,0.30403801798820496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.2897862195968628},{"x":0.5865546464920044,"y":0.2897862195968628},{"x":0.5865546464920044,"y":0.30403801798820496},{"x":0.5815126299858093,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9761877655982971,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5815126299858093,0.2897862195968628,0.5865546464920044,0.30403801798820496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.2897862195968628},{"x":0.5747899413108826,"y":0.2897862195968628},{"x":0.5747899413108826,"y":0.30403801798820496},{"x":0.5126050710678101,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9899408221244812,"dir":"rtl","str":"قابلیتهای","boundary":[0.5126050710678101,0.2897862195968628,0.5747899413108826,0.30403801798820496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.2897862195968628},{"x":0.5058823823928833,"y":0.2897862195968628},{"x":0.5058823823928833,"y":0.30403801798820496},{"x":0.47058823704719543,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9940059781074524,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.47058823704719543,0.2897862195968628,0.5058823823928833,0.30403801798820496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.29097387194633484},{"x":0.46554622054100037,"y":0.29097387194633484},{"x":0.46554622054100037,"y":0.3052256405353546},{"x":0.4638655483722687,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":0.8127003312110901,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4638655483722687,0.29097387194633484,0.46554622054100037,0.3052256405353546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.31116390228271484},{"x":0.7899159789085388,"y":0.3099762499332428},{"x":0.7899159789085388,"y":0.3242280185222626},{"x":0.75126051902771,"y":0.3242280185222626}]},"confidence":0.979131281375885,"dir":"rtl","str":"کارآیی","boundary":[0.75126051902771,0.31116390228271484,0.7899159789085388,0.3242280185222626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.31116390228271484},{"x":0.7445378303527832,"y":0.31116390228271484},{"x":0.7445378303527832,"y":0.3242280185222626},{"x":0.6957983374595642,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9936470985412598,"dir":"rtl","str":"نهادهای","boundary":[0.6957983374595642,0.31116390228271484,0.7445378303527832,0.3242280185222626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.31116390228271484},{"x":0.6890756487846375,"y":0.31116390228271484},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3254156708717346},{"x":0.653781533241272,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9910985827445984,"dir":"rtl","str":"داخلی","boundary":[0.653781533241272,0.31116390228271484,0.6890756487846375,0.3254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7831932902336121,"y":0.32897862792015076},{"x":0.8067227005958557,"y":0.32897862792015076},{"x":0.8067227005958557,"y":0.3456057012081146},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.834602415561676,"dir":"rtl","str":"۶-۲","boundary":[0.7831932902336121,0.32897862792015076,0.8067227005958557,0.3456057012081146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.3301662802696228},{"x":0.7663865685462952,"y":0.3301662802696228},{"x":0.7663865685462952,"y":0.34679335355758667},{"x":0.7546218633651733,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":0.9573403596878052,"dir":"rtl","str":"آیا","boundary":[0.7546218633651733,0.3301662802696228,0.7663865685462952,0.34679335355758667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.3301662802696228},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3301662802696228},{"x":0.7462185025215149,"y":0.34679335355758667},{"x":0.7126050591468811,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":0.9876937866210938,"dir":"rtl","str":"کیفیت","boundary":[0.7126050591468811,0.3301662802696228,0.7462185025215149,0.34679335355758667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.3301662802696228},{"x":0.7008403539657593,"y":0.3301662802696228},{"x":0.7008403539657593,"y":0.34679335355758667},{"x":0.6705882549285889,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":0.9911670684814453,"dir":"rtl","str":"زندگی","boundary":[0.6705882549285889,0.3301662802696228,0.7008403539657593,0.34679335355758667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.3301662802696228},{"x":0.653781533241272,"y":0.3301662802696228},{"x":0.653781533241272,"y":0.34679335355758667},{"x":0.6067227125167847,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":0.9958008527755737,"dir":"rtl","str":"کشورهای","boundary":[0.6067227125167847,0.3301662802696228,0.653781533241272,0.34679335355758667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.3301662802696228},{"x":0.5932773351669312,"y":0.3301662802696228},{"x":0.5932773351669312,"y":0.34679335355758667},{"x":0.5596638917922974,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":0.9963677525520325,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.5596638917922974,0.3301662802696228,0.5932773351669312,0.34679335355758667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.3301662802696228},{"x":0.5512605309486389,"y":0.3301662802696228},{"x":0.5512605309486389,"y":0.34679335355758667},{"x":0.5243697762489319,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":0.9962570071220398,"dir":"rtl","str":"یافته","boundary":[0.5243697762489319,0.3301662802696228,0.5512605309486389,0.34679335355758667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.33135393261909485},{"x":0.5193277597427368,"y":0.33135393261909485},{"x":0.5193277597427368,"y":0.34679335355758667},{"x":0.5126050710678101,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":0.9948375225067139,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5126050710678101,0.33135393261909485,0.5193277597427368,0.34679335355758667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.33135393261909485},{"x":0.507563054561615,"y":0.33135393261909485},{"x":0.507563054561615,"y":0.34679335355758667},{"x":0.4941176474094391,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":0.9962695837020874,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4941176474094391,0.33135393261909485,0.507563054561615,0.34679335355758667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.33135393261909485},{"x":0.48235294222831726,"y":0.33135393261909485},{"x":0.48235294222831726,"y":0.34679335355758667},{"x":0.46890756487846375,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":0.9958507418632507,"dir":"rtl","str":"حال","boundary":[0.46890756487846375,0.33135393261909485,0.48235294222831726,0.34679335355758667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.33135393261909485},{"x":0.45546218752861023,"y":0.33135393261909485},{"x":0.45546218752861023,"y":0.34679335355758667},{"x":0.42184874415397644,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":0.9954478740692139,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.42184874415397644,0.33135393261909485,0.45546218752861023,0.34679335355758667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.33135393261909485},{"x":0.4151260554790497,"y":0.33135393261909485},{"x":0.4151260554790497,"y":0.34679335355758667},{"x":0.40504202246665955,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":0.9968031048774719,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.40504202246665955,0.33135393261909485,0.4151260554790497,0.34679335355758667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.33135393261909485},{"x":0.3966386616230011,"y":0.33135393261909485},{"x":0.3966386616230011,"y":0.3479810059070587},{"x":0.3831932842731476,"y":0.3479810059070587}]},"confidence":0.9962016344070435,"dir":"rtl","str":"هم","boundary":[0.3831932842731476,0.33135393261909485,0.3966386616230011,0.3479810059070587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.33135393261909485},{"x":0.3764705955982208,"y":0.33135393261909485},{"x":0.3764705955982208,"y":0.3479810059070587},{"x":0.34285715222358704,"y":0.3479810059070587}]},"confidence":0.9937981963157654,"dir":"rtl","str":"نزدیک","boundary":[0.34285715222358704,0.33135393261909485,0.3764705955982208,0.3479810059070587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.33135393261909485},{"x":0.3294117748737335,"y":0.33135393261909485},{"x":0.3294117748737335,"y":0.3479810059070587},{"x":0.289075642824173,"y":0.3479810059070587}]},"confidence":0.9948879480361938,"dir":"rtl","str":"میشود","boundary":[0.289075642824173,0.33135393261909485,0.3294117748737335,0.3479810059070587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.33135393261909485},{"x":0.2840336263179779,"y":0.33135393261909485},{"x":0.2840336263179779,"y":0.3479810059070587},{"x":0.2806722819805145,"y":0.3479810059070587}]},"confidence":0.9847908616065979,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.2806722819805145,0.33135393261909485,0.2840336263179779,0.3479810059070587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.33135393261909485},{"x":0.27563026547431946,"y":0.33135393261909485},{"x":0.27563026547431946,"y":0.3479810059070587},{"x":0.27394959330558777,"y":0.3479810059070587}]},"confidence":0.6028907895088196,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.27394959330558777,0.33135393261909485,0.27563026547431946,0.3479810059070587]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.24940617382526398},{"x":0.8067227005958557,"y":0.24703088402748108},{"x":0.8067227005958557,"y":0.34679335355758667},{"x":0.27394959330558777,"y":0.3479810059070587}]},"confidence":0.9845011234283447,"dir":"ltr","boundary":[0.26894959330558776,0.24240617382526397,0.8117227005958557,0.3537933535575867],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7848739624023438,"y":0.35154393315315247},{"x":0.8067227005958557,"y":0.35154393315315247},{"x":0.8067227005958557,"y":0.3669833838939667},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":0.866458535194397,"dir":"rtl","str":"۷-۲","boundary":[0.7848739624023438,0.35154393315315247,0.8067227005958557,0.3669833838939667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.35154393315315247},{"x":0.7697479128837585,"y":0.35154393315315247},{"x":0.7697479128837585,"y":0.3669833838939667},{"x":0.7546218633651733,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":0.9741661548614502,"dir":"rtl","str":"علل","boundary":[0.7546218633651733,0.35154393315315247,0.7697479128837585,0.3669833838939667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.35154393315315247},{"x":0.7428571581840515,"y":0.35154393315315247},{"x":0.7428571581840515,"y":0.3669833838939667},{"x":0.7243697643280029,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":0.989331841468811,"dir":"rtl","str":"بلند","boundary":[0.7243697643280029,0.35154393315315247,0.7428571581840515,0.3669833838939667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.35154393315315247},{"x":0.7126050591468811,"y":0.35154393315315247},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3669833838939667},{"x":0.6924369931221008,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":0.989814281463623,"dir":"rtl","str":"مدت","boundary":[0.6924369931221008,0.35154393315315247,0.7126050591468811,0.3669833838939667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.3527315855026245},{"x":0.6773109436035156,"y":0.35154393315315247},{"x":0.6773109436035156,"y":0.3669833838939667},{"x":0.6453781723976135,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":0.9939533472061157,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.6453781723976135,0.3527315855026245,0.6773109436035156,0.3669833838939667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.3527315855026245},{"x":0.6369748115539551,"y":0.3527315855026245},{"x":0.6369748115539551,"y":0.3681710362434387},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3681710362434387}]},"confidence":0.9874232411384583,"dir":"rtl","str":"تطبیقی","boundary":[0.5983193516731262,0.3527315855026245,0.6369748115539551,0.3681710362434387]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.35154393315315247},{"x":0.8067227005958557,"y":0.3503562808036804},{"x":0.8067227005958557,"y":0.3669833838939667},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3681710362434387}]},"confidence":0.9726229310035706,"dir":"ltr","boundary":[0.5933193516731262,0.34454393315315246,0.8117227005958557,0.3739833838939667],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7831932902336121,"y":0.3729216158390045},{"x":0.8067227005958557,"y":0.3729216158390045},{"x":0.8067227005958557,"y":0.38598576188087463},{"x":0.7831932902336121,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":0.8250879049301147,"dir":"rtl","str":"۸-۲","boundary":[0.7831932902336121,0.3729216158390045,0.8067227005958557,0.38598576188087463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.37410926818847656},{"x":0.7663865685462952,"y":0.3729216158390045},{"x":0.7663865685462952,"y":0.3871733844280243},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.9771255254745483,"dir":"rtl","str":"نتیجه","boundary":[0.7361344695091248,0.37410926818847656,0.7663865685462952,0.3871733844280243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.37410926818847656},{"x":0.7277311086654663,"y":0.37410926818847656},{"x":0.729411780834198,"y":0.38836103677749634},{"x":0.7058823704719543,"y":0.38836103677749634}]},"confidence":0.9732935428619385,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.7058823704719543,0.37410926818847656,0.729411780834198,0.38836103677749634]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.37410926818847656},{"x":0.8067227005958557,"y":0.37173396348953247},{"x":0.8067227005958557,"y":0.38598576188087463},{"x":0.7058823704719543,"y":0.38836103677749634}]},"confidence":0.9378387928009033,"dir":"ltr","boundary":[0.7008823704719543,0.36710926818847656,0.8117227005958557,0.39298576188087464],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.39667457342147827},{"x":0.8067227005958557,"y":0.39429929852485657},{"x":0.8084033727645874,"y":0.4049881100654602},{"x":0.7697479128837585,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.9902357459068298,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.7680672407150269,0.39667457342147827,0.8084033727645874,0.4049881100654602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.4002375304698944},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3978622257709503},{"x":0.7630252242088318,"y":0.4073634147644043},{"x":0.7243697643280029,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":0.9870532155036926,"dir":"rtl","str":"موردی","boundary":[0.7226890921592712,0.4002375304698944,0.7630252242088318,0.4073634147644043]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.4002375304698944},{"x":0.805042028427124,"y":0.3954869210720062},{"x":0.8084033727645874,"y":0.4049881100654602},{"x":0.7243697643280029,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":0.9887891411781311,"dir":"ltr","boundary":[0.7176890921592712,0.3932375304698944,0.8134033727645874,0.4119881100654602],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.4180522561073303},{"x":0.7899159789085388,"y":0.4180522561073303},{"x":0.7899159789085388,"y":0.4299287497997284},{"x":0.7529411911964417,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":0.9930633306503296,"dir":"rtl","str":"اقتصاد","boundary":[0.7529411911964417,0.4180522561073303,0.7899159789085388,0.4299287497997284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.4180522561073303},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4180522561073303},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4299287497997284},{"x":0.7109243869781494,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":0.9952354431152344,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.7109243869781494,0.4180522561073303,0.7462185025215149,0.4299287497997284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.4180522561073303},{"x":0.7042016983032227,"y":0.4180522561073303},{"x":0.7042016983032227,"y":0.4299287497997284},{"x":0.6638655662536621,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":0.9941697120666504,"dir":"rtl","str":"تطبیقی","boundary":[0.6638655662536621,0.4180522561073303,0.7042016983032227,0.4299287497997284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.4180522561073303},{"x":0.6605042219161987,"y":0.4180522561073303},{"x":0.6605042219161987,"y":0.4299287497997284},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":0.9819663763046265,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6554622054100037,0.4180522561073303,0.6605042219161987,0.4299287497997284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.4180522561073303},{"x":0.6487395167350769,"y":0.4180522561073303},{"x":0.6487395167350769,"y":0.4299287497997284},{"x":0.6000000238418579,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":0.9922680258750916,"dir":"rtl","str":"پاکستان","boundary":[0.6000000238418579,0.4180522561073303,0.6487395167350769,0.4299287497997284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.4180522561073303},{"x":0.5932773351669312,"y":0.4180522561073303},{"x":0.5932773351669312,"y":0.4299287497997284},{"x":0.5882353186607361,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":0.9878385066986084,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5882353186607361,0.4180522561073303,0.5932773351669312,0.4299287497997284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.4180522561073303},{"x":0.5815126299858093,"y":0.4180522561073303},{"x":0.5815126299858093,"y":0.4299287497997284},{"x":0.529411792755127,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":0.9882514476776123,"dir":"rtl","str":"بنگلادش","boundary":[0.529411792755127,0.4180522561073303,0.5815126299858093,0.4299287497997284]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.4180522561073303},{"x":0.7899159789085388,"y":0.4180522561073303},{"x":0.7899159789085388,"y":0.4299287497997284},{"x":0.529411792755127,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":0.9919096231460571,"dir":"ltr","boundary":[0.524411792755127,0.4110522561073303,0.7949159789085388,0.4369287497997284],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.4394299387931824},{"x":0.7899159789085388,"y":0.4394299387931824},{"x":0.7899159789085388,"y":0.4524940550327301},{"x":0.7647058963775635,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9892168045043945,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.7663865685462952,0.4394299387931824,0.7899159789085388,0.4524940550327301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.4370546340942383},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4394299387931824},{"x":0.7596638798713684,"y":0.45130640268325806},{"x":0.7092437148094177,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.9913100004196167,"dir":"rtl","str":"اقتصادی","boundary":[0.7092437148094177,0.4370546340942383,0.7596638798713684,0.45130640268325806]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.4370546340942383},{"x":0.7899159789085388,"y":0.4394299387931824},{"x":0.7899159789085388,"y":0.4524940550327301},{"x":0.7092437148094177,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.990682065486908,"dir":"ltr","boundary":[0.7042437148094177,0.4300546340942383,0.7949159789085388,0.4594940550327301],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.45961993932724},{"x":0.7899159789085388,"y":0.45961993932724},{"x":0.7899159789085388,"y":0.4726840853691101},{"x":0.7731092572212219,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.9853832125663757,"str":"فقر","boundary":[0.7731092572212219,0.45961993932724,0.7899159789085388,0.4726840853691101]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.45961993932724},{"x":0.7697479128837585,"y":0.45961993932724},{"x":0.7697479128837585,"y":0.4726840853691101},{"x":0.7680672407150269,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.9152835011482239,"str":".","boundary":[0.7680672407150269,0.45961993932724,0.7697479128837585,0.4726840853691101]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.45961993932724},{"x":0.7899159789085388,"y":0.45961993932724},{"x":0.7899159789085388,"y":0.4726840853691101},{"x":0.7680672407150269,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.9678583145141602,"dir":"ltr","boundary":[0.7630672407150269,0.45261993932724,0.7949159789085388,0.4796840853691101],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.47980996966362},{"x":0.7899159789085388,"y":0.47980996966362},{"x":0.7899159789085388,"y":0.4928741157054901},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.9948801398277283,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.7478991746902466,0.47980996966362,0.7899159789085388,0.4928741157054901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.47980996966362},{"x":0.7411764860153198,"y":0.47980996966362},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4928741157054901},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.9865269660949707,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7361344695091248,0.47980996966362,0.7411764860153198,0.4928741157054901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.47980996966362},{"x":0.7310924530029297,"y":0.47980996966362},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4928741157054901},{"x":0.6823529601097107,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.9848280549049377,"dir":"rtl","str":"باسوادی","boundary":[0.6823529601097107,0.47980996966362,0.7310924530029297,0.4928741157054901]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.47980996966362},{"x":0.7899159789085388,"y":0.47980996966362},{"x":0.7899159789085388,"y":0.4928741157054901},{"x":0.6823529601097107,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.9888249039649963,"dir":"ltr","boundary":[0.6773529601097107,0.47280996966362,0.7949159789085388,0.4998741157054901],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.5023753046989441},{"x":0.7899159789085388,"y":0.5023753046989441},{"x":0.7899159789085388,"y":0.510688841342926},{"x":0.7495798468589783,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9840728044509888,"dir":"rtl","str":"سلامت","boundary":[0.7495798468589783,0.5023753046989441,0.7899159789085388,0.510688841342926]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.5023753046989441},{"x":0.7899159789085388,"y":0.5023753046989441},{"x":0.7899159789085388,"y":0.510688841342926},{"x":0.7495798468589783,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9840728044509888,"dir":"ltr","boundary":[0.7445798468589783,0.4953753046989441,0.7949159789085388,0.517688841342926],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.5261282920837402},{"x":0.7899159789085388,"y":0.5261282920837402},{"x":0.7899159789085388,"y":0.5344418287277222},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9872156381607056,"dir":"rtl","str":"جمعیت","boundary":[0.7445378303527832,0.5261282920837402,0.7899159789085388,0.5344418287277222]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.5261282920837402},{"x":0.7899159789085388,"y":0.5261282920837402},{"x":0.7899159789085388,"y":0.5344418287277222},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9872156381607056,"dir":"ltr","boundary":[0.7395378303527832,0.5191282920837402,0.7949159789085388,0.5414418287277222],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.5427553653717041},{"x":0.7899159789085388,"y":0.5427553653717041},{"x":0.7899159789085388,"y":0.5558194518089294},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":0.9825419783592224,"dir":"rtl","str":"شناسایی","boundary":[0.7378151416778564,0.5427553653717041,0.7899159789085388,0.5558194518089294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.5439429879188538},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5427553653717041},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5570071339607239},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":0.9908568263053894,"dir":"rtl","str":"ماهیت","boundary":[0.6924369931221008,0.5439429879188538,0.7310924530029297,0.5570071339607239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.5439429879188538},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5439429879188538},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5570071339607239},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":0.9883451461791992,"dir":"rtl","str":"واگرایی","boundary":[0.6436975002288818,0.5439429879188538,0.6857143044471741,0.5570071339607239]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.5439429879188538},{"x":0.7899159789085388,"y":0.5427553653717041},{"x":0.7899159789085388,"y":0.5570071339607239},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":0.9868680834770203,"dir":"ltr","boundary":[0.6386975002288818,0.5369429879188538,0.7949159789085388,0.5640071339607239],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.5641329884529114},{"x":0.7899159789085388,"y":0.5641329884529114},{"x":0.7899159789085388,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5795724391937256}]},"confidence":0.984982430934906,"dir":"rtl","str":"ویژگیهای","boundary":[0.7277311086654663,0.5641329884529114,0.7899159789085388,0.5795724391937256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.5641329884529114},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5641329884529114},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5795724391937256}]},"confidence":0.9909147620201111,"dir":"rtl","str":"جغرافیایی","boundary":[0.6672269105911255,0.5641329884529114,0.7176470756530762,0.5795724391937256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.5641329884529114},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5641329884529114},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5795724391937256}]},"confidence":0.9332279562950134,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6554622054100037,0.5641329884529114,0.6571428775787354,0.5795724391937256]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.5641329884529114},{"x":0.7899159789085388,"y":0.5641329884529114},{"x":0.7899159789085388,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5795724391937256}]},"confidence":0.9850733280181885,"dir":"ltr","boundary":[0.6504622054100037,0.5571329884529114,0.7949159789085388,0.5865724391937256],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.5855106711387634},{"x":0.7899159789085388,"y":0.5855106711387634},{"x":0.7899159789085388,"y":0.5985748171806335},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.9925682544708252,"dir":"rtl","str":"برابری","boundary":[0.7529411911964417,0.5855106711387634,0.7899159789085388,0.5985748171806335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.5866983532905579},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5855106711387634},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5985748171806335},{"x":0.6957983374595642,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9817468523979187,"dir":"rtl","str":"جنسیتی","boundary":[0.6957983374595642,0.5866983532905579,0.7462185025215149,0.5985748171806335]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.5866983532905579},{"x":0.7899159789085388,"y":0.5855106711387634},{"x":0.7899159789085388,"y":0.5985748171806335},{"x":0.6957983374595642,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9871575236320496,"dir":"ltr","boundary":[0.6907983374595642,0.5796983532905579,0.7949159789085388,0.6055748171806336],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.6057007312774658},{"x":0.7899159789085388,"y":0.6057007312774658},{"x":0.7899159789085388,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9852762222290039,"dir":"rtl","str":"کمکهای","boundary":[0.7327731251716614,0.6057007312774658,0.7899159789085388,0.6199524998664856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.6057007312774658},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6057007312774658},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6211401224136353},{"x":0.702521026134491,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9936883449554443,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.702521026134491,0.6057007312774658,0.7243697643280029,0.6211401224136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.6068883538246155},{"x":0.702521026134491,"y":0.6057007312774658},{"x":0.702521026134491,"y":0.6211401224136353},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9662572145462036,"dir":"rtl","str":"المللی","boundary":[0.6672269105911255,0.6068883538246155,0.702521026134491,0.6211401224136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.6068883538246155},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6068883538246155},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6223278045654297},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.7191660404205322,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6621848940849304,0.6068883538246155,0.6638655662536621,0.6223278045654297]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.6057007312774658},{"x":0.7899159789085388,"y":0.6057007312774658},{"x":0.7899159789085388,"y":0.6211401224136353},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.9630894660949707,"dir":"ltr","boundary":[0.6571848940849304,0.5987007312774658,0.7949159789085388,0.6281401224136353],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.6294536590576172},{"x":0.7899159789085388,"y":0.6294536590576172},{"x":0.7899159789085388,"y":0.6413301825523376},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6413301825523376}]},"confidence":0.9876194000244141,"dir":"rtl","str":"حکمرانی","boundary":[0.7378151416778564,0.6294536590576172,0.7899159789085388,0.6413301825523376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.6294536590576172},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6294536590576172},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6413301825523376},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6413301825523376}]},"confidence":0.981890082359314,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7260504364967346,0.6294536590576172,0.7310924530029297,0.6413301825523376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.6294536590576172},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6294536590576172},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6413301825523376},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6413301825523376}]},"confidence":0.9924429059028625,"dir":"rtl","str":"نقش","boundary":[0.6924369931221008,0.6294536590576172,0.7193277478218079,0.6413301825523376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.6294536590576172},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6294536590576172},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6413301825523376},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6413301825523376}]},"confidence":0.9926921129226685,"dir":"rtl","str":"نظامیان","boundary":[0.6403361558914185,0.6294536590576172,0.6857143044471741,0.6413301825523376]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.6294536590576172},{"x":0.7899159789085388,"y":0.6294536590576172},{"x":0.7899159789085388,"y":0.6413301825523376},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6413301825523376}]},"confidence":0.9900777339935303,"dir":"ltr","boundary":[0.6353361558914185,0.6224536590576172,0.7949159789085388,0.6483301825523377],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.6496437191963196},{"x":0.7882353067398071,"y":0.6484560370445251},{"x":0.7899159789085388,"y":0.6615201830863953},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9908494353294373,"dir":"rtl","str":"جامعه","boundary":[0.7546218633651733,0.6496437191963196,0.7899159789085388,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.6508313417434692},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6496437191963196},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6638954877853394},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.9899744391441345,"dir":"rtl","str":"مدنی","boundary":[0.7159664034843445,0.6508313417434692,0.7478991746902466,0.6638954877853394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.6508313417434692},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6508313417434692},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6638954877853394},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.7889239192008972,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7126050591468811,0.6508313417434692,0.7142857313156128,0.6638954877853394]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.6508313417434692},{"x":0.7882353067398071,"y":0.6472684144973755},{"x":0.7899159789085388,"y":0.6615201830863953},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.9703068733215332,"dir":"ltr","boundary":[0.7076050591468811,0.6438313417434692,0.7949159789085388,0.6685201830863953],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.6698337197303772},{"x":0.7899159789085388,"y":0.6698337197303772},{"x":0.7899159789085388,"y":0.684085488319397},{"x":0.756302535533905,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9879571795463562,"dir":"rtl","str":"نتیجه","boundary":[0.756302535533905,0.6698337197303772,0.7899159789085388,0.684085488319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.6698337197303772},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6698337197303772},{"x":0.7546218633651733,"y":0.684085488319397},{"x":0.7226890921592712,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9776332378387451,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.7226890921592712,0.6698337197303772,0.7546218633651733,0.684085488319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.6698337197303772},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6698337197303772},{"x":0.7176470756530762,"y":0.684085488319397},{"x":0.7176470756530762,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.7898440957069397,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7176470756530762,0.6698337197303772,0.7176470756530762,0.684085488319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.6923990249633789},{"x":0.8084033727645874,"y":0.6923990249633789},{"x":0.8084033727645874,"y":0.705463171005249},{"x":0.7630252242088318,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.9856460094451904,"dir":"rtl","str":"سوالاتی","boundary":[0.7630252242088318,0.6923990249633789,0.8084033727645874,0.705463171005249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.6923990249633789},{"x":0.756302535533905,"y":0.6923990249633789},{"x":0.756302535533905,"y":0.705463171005249},{"x":0.7310924530029297,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.9777272939682007,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.7310924530029297,0.6923990249633789,0.756302535533905,0.705463171005249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.6923990249633789},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6923990249633789},{"x":0.7243697643280029,"y":0.705463171005249},{"x":0.6974790096282959,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.9951376914978027,"dir":"rtl","str":"بحث","boundary":[0.6974790096282959,0.6923990249633789,0.7243697643280029,0.705463171005249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.6923990249633789},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6923990249633789},{"x":0.6924369931221008,"y":0.705463171005249},{"x":0.6907563209533691,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.7845759391784668,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6907563209533691,0.6923990249633789,0.6924369931221008,0.705463171005249]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.6698337197303772},{"x":0.8084033727645874,"y":0.6698337197303772},{"x":0.8084033727645874,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6907563209533691,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.9688233137130737,"dir":"ltr","boundary":[0.6857563209533691,0.6628337197303772,0.8134033727645874,0.7136508531570435],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.713776707649231},{"x":0.8084033727645874,"y":0.716152012348175},{"x":0.805042028427124,"y":0.7280284762382507},{"x":0.7697479128837585,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.9885608553886414,"dir":"rtl","str":"پیوست","boundary":[0.7714285850524902,0.713776707649231,0.805042028427124,0.7280284762382507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.7114014029502869},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7125890851020813},{"x":0.7579832077026367,"y":0.724465548992157},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.9535704255104065,"dir":"rtl","str":"۲-۱","boundary":[0.7378151416778564,0.7114014029502869,0.7579832077026367,0.724465548992157]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.7114014029502869},{"x":0.8067227005958557,"y":0.716152012348175},{"x":0.805042028427124,"y":0.7280284762382507},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.9754394292831421,"dir":"ltr","boundary":[0.7328151416778564,0.7044014029502869,0.810042028427124,0.7350284762382507],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.7339667677879333},{"x":0.7899159789085388,"y":0.7339667677879333},{"x":0.7899159789085388,"y":0.7470308542251587},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9813709259033203,"dir":"rtl","str":"تشریح","boundary":[0.7529411911964417,0.7339667677879333,0.7899159789085388,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.7339667677879333},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7339667677879333},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7470308542251587},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9921762347221375,"dir":"rtl","str":"نسخه","boundary":[0.7126050591468811,0.7339667677879333,0.7445378303527832,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.7339667677879333},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7339667677879333},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.9914346933364868,"dir":"rtl","str":"قدیمی","boundary":[0.6672269105911255,0.7339667677879333,0.7058823704719543,0.7482185363769531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.7339667677879333},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7339667677879333},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.9926058650016785,"dir":"rtl","str":"شاخص","boundary":[0.6184874176979065,0.7339667677879333,0.6605042219161987,0.7482185363769531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.7339667677879333},{"x":0.610084056854248,"y":0.7339667677879333},{"x":0.610084056854248,"y":0.7482185363769531},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.9945738315582275,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.5747899413108826,0.7339667677879333,0.610084056854248,0.7482185363769531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.7339667677879333},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7339667677879333},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7482185363769531},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.9874230027198792,"dir":"rtl","str":"انسانی","boundary":[0.5327731370925903,0.7339667677879333,0.5680672526359558,0.7482185363769531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.7339667677879333},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7339667677879333},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7482185363769531},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.7932441830635071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5260504484176636,0.7339667677879333,0.5260504484176636,0.7482185363769531]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.7339667677879333},{"x":0.7899159789085388,"y":0.7327790856361389},{"x":0.7899159789085388,"y":0.7470308542251587},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.9831269383430481,"dir":"ltr","boundary":[0.5210504484176636,0.7269667677879333,0.7949159789085388,0.7540308542251587],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.7565320730209351},{"x":0.8084033727645874,"y":0.7577196955680847},{"x":0.8084033727645874,"y":0.7719715237617493},{"x":0.7697479128837585,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":0.9804407954216003,"dir":"rtl","str":"مروری","boundary":[0.7714285850524902,0.7565320730209351,0.8084033727645874,0.7719715237617493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.7553443908691406},{"x":0.7630252242088318,"y":0.7565320730209351},{"x":0.7630252242088318,"y":0.7707838416099548},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7695962190628052}]},"confidence":0.9962602257728577,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.7546218633651733,0.7553443908691406,0.7630252242088318,0.7707838416099548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.754156768321991},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7553443908691406},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7695962190628052},{"x":0.707563042640686,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9877702593803406,"dir":"rtl","str":"مفاهیم","boundary":[0.707563042640686,0.754156768321991,0.7478991746902466,0.7695962190628052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.7529691457748413},{"x":0.7008403539657593,"y":0.754156768321991},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7684085369110107},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7672209143638611}]},"confidence":0.9931988716125488,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.6739495992660522,0.7529691457748413,0.7008403539657593,0.7684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.754156768321991},{"x":0.6689075827598572,"y":0.754156768321991},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7672209143638611},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7672209143638611}]},"confidence":0.803975522518158,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6672269105911255,0.754156768321991,0.6672269105911255,0.7672209143638611]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.7529691457748413},{"x":0.8084033727645874,"y":0.7577196955680847},{"x":0.8084033727645874,"y":0.7719715237617493},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9767599105834961,"dir":"ltr","boundary":[0.6622269105911255,0.7459691457748413,0.8134033727645874,0.7789715237617493],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.17339667677879333},{"x":0.3327731192111969,"y":0.17458432912826538},{"x":0.3327731192111969,"y":0.1852731555700302},{"x":0.29579833149909973,"y":0.18408551812171936}]},"confidence":0.9913749694824219,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.29579833149909973,0.17339667677879333,0.3327731192111969,0.1852731555700302]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.1722090244293213},{"x":0.29075631499290466,"y":0.17339667677879333},{"x":0.29075631499290466,"y":0.18408551812171936},{"x":0.25882354378700256,"y":0.18408551812171936}]},"confidence":0.9891011118888855,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.25882354378700256,0.1722090244293213,0.29075631499290466,0.18408551812171936]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.1722090244293213},{"x":0.3327731192111969,"y":0.17458432912826538},{"x":0.3327731192111969,"y":0.1852731555700302},{"x":0.25882354378700256,"y":0.18408551812171936}]},"confidence":0.9902380108833313,"dir":"ltr","boundary":[0.25382354378700256,0.16520902442932128,0.3377731192111969,0.19227315557003022],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.7909738421440125},{"x":0.8084033727645874,"y":0.7909738421440125},{"x":0.8084033727645874,"y":0.805225670337677},{"x":0.7764706015586853,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.9902849197387695,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7764706015586853,0.7909738421440125,0.8084033727645874,0.805225670337677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.7909738421440125},{"x":0.7714285850524902,"y":0.7909738421440125},{"x":0.7714285850524902,"y":0.805225670337677},{"x":0.7428571581840515,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.9881740808486938,"dir":"rtl","str":"سوم","boundary":[0.7428571581840515,0.7909738421440125,0.7714285850524902,0.805225670337677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.7909738421440125},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7909738421440125},{"x":0.7394958138465881,"y":0.805225670337677},{"x":0.7310924530029297,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.5500097870826721,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7310924530029297,0.7909738421440125,0.7394958138465881,0.805225670337677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.7909738421440125},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7909738421440125},{"x":0.7260504364967346,"y":0.805225670337677},{"x":0.6773109436035156,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.9948941469192505,"dir":"rtl","str":"نظریات","boundary":[0.6773109436035156,0.7909738421440125,0.7260504364967346,0.805225670337677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.7909738421440125},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7909738421440125},{"x":0.6722689270973206,"y":0.805225670337677},{"x":0.6151260733604431,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.9899856448173523,"dir":"rtl","str":"کلاسیک","boundary":[0.6151260733604431,0.7909738421440125,0.6722689270973206,0.805225670337677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.7909738421440125},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7909738421440125},{"x":0.6084033846855164,"y":0.805225670337677},{"x":0.5798319578170776,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.9912315607070923,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.5798319578170776,0.7909738421440125,0.6084033846855164,0.805225670337677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.7909738421440125},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7909738421440125},{"x":0.5731092691421509,"y":0.805225670337677},{"x":0.5680672526359558,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.9947551488876343,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5680672526359558,0.7909738421440125,0.5731092691421509,0.805225670337677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.7909738421440125},{"x":0.561344563961029,"y":0.7909738421440125},{"x":0.561344563961029,"y":0.805225670337677},{"x":0.5193277597427368,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.9959577918052673,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.5193277597427368,0.7909738421440125,0.561344563961029,0.805225670337677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.7909738421440125},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7909738421440125},{"x":0.5126050710678101,"y":0.805225670337677},{"x":0.4571428596973419,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.9964780211448669,"dir":"rtl","str":"اقتصادی","boundary":[0.4571428596973419,0.7909738421440125,0.5126050710678101,0.805225670337677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.7909738421440125},{"x":0.45210084319114685,"y":0.7909738421440125},{"x":0.45210084319114685,"y":0.805225670337677},{"x":0.44873949885368347,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.9142950773239136,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.44873949885368347,0.7909738421440125,0.45210084319114685,0.805225670337677]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.7909738421440125},{"x":0.8084033727645874,"y":0.7909738421440125},{"x":0.8084033727645874,"y":0.805225670337677},{"x":0.44873949885368347,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.9786818027496338,"dir":"ltr","boundary":[0.44373949885368347,0.7839738421440124,0.8134033727645874,0.812225670337677],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7831932902336121,"y":0.8111639022827148},{"x":0.8067227005958557,"y":0.8111639022827148},{"x":0.8067227005958557,"y":0.826603353023529},{"x":0.7831932902336121,"y":0.826603353023529}]},"confidence":0.9092075824737549,"dir":"rtl","str":"۱-۳","boundary":[0.7831932902336121,0.8111639022827148,0.8067227005958557,0.826603353023529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.8111639022827148},{"x":0.7663865685462952,"y":0.8111639022827148},{"x":0.7663865685462952,"y":0.826603353023529},{"x":0.7310924530029297,"y":0.826603353023529}]},"confidence":0.9897299408912659,"dir":"rtl","str":"نظریات","boundary":[0.7310924530029297,0.8111639022827148,0.7663865685462952,0.826603353023529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.8111639022827148},{"x":0.7142857313156128,"y":0.8111639022827148},{"x":0.7142857313156128,"y":0.826603353023529},{"x":0.6739495992660522,"y":0.826603353023529}]},"confidence":0.9863729476928711,"dir":"rtl","str":"کلاسیک","boundary":[0.6739495992660522,0.8111639022827148,0.7142857313156128,0.826603353023529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.8111639022827148},{"x":0.6605042219161987,"y":0.8111639022827148},{"x":0.6605042219161987,"y":0.826603353023529},{"x":0.6252101063728333,"y":0.826603353023529}]},"confidence":0.8733384013175964,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.6252101063728333,0.8111639022827148,0.6605042219161987,0.826603353023529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.8111639022827148},{"x":0.6201680898666382,"y":0.8111639022827148},{"x":0.6201680898666382,"y":0.8277909755706787},{"x":0.5731092691421509,"y":0.8277909755706787}]},"confidence":0.9930108189582825,"dir":"rtl","str":"اقتصادی","boundary":[0.5731092691421509,0.8111639022827148,0.6201680898666382,0.8277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.8123515248298645},{"x":0.5680672526359558,"y":0.8123515248298645},{"x":0.5680672526359558,"y":0.8277909755706787},{"x":0.5630252361297607,"y":0.8277909755706787}]},"confidence":0.9553092122077942,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5630252361297607,0.8123515248298645,0.5680672526359558,0.8277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.8123515248298645},{"x":0.5546218752861023,"y":0.8123515248298645},{"x":0.5546218752861023,"y":0.8277909755706787},{"x":0.5327731370925903,"y":0.8277909755706787}]},"confidence":0.9875000715255737,"dir":"rtl","str":"چهار","boundary":[0.5327731370925903,0.8123515248298645,0.5546218752861023,0.8277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.8123515248298645},{"x":0.5243697762489319,"y":0.8123515248298645},{"x":0.5243697762489319,"y":0.8277909755706787},{"x":0.48739495873451233,"y":0.8277909755706787}]},"confidence":0.9899506568908691,"dir":"rtl","str":"رویکرد","boundary":[0.48739495873451233,0.8123515248298645,0.5243697762489319,0.8277909755706787]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.8111639022827148},{"x":0.8067227005958557,"y":0.8099762201309204},{"x":0.8067227005958557,"y":0.826603353023529},{"x":0.48739495873451233,"y":0.8277909755706787}]},"confidence":0.9670268893241882,"dir":"ltr","boundary":[0.4823949587345123,0.8041639022827148,0.8117227005958557,0.8336033530235291],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19327731430530548,"y":0.20665083825588226},{"x":0.21680672466754913,"y":0.20665083825588226},{"x":0.21680672466754913,"y":0.2149643748998642},{"x":0.19327731430530548,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.9434471726417542,"str":"۱۰۷","boundary":[0.19327731430530548,0.20665083825588226,0.21680672466754913,0.2149643748998642]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19327731430530548,"y":0.20665083825588226},{"x":0.21680672466754913,"y":0.20665083825588226},{"x":0.21680672466754913,"y":0.2149643748998642},{"x":0.19327731430530548,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.9434471726417542,"dir":"ltr","boundary":[0.18827731430530548,0.19965083825588226,0.22180672466754914,0.2219643748998642],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19327731430530548,"y":0.22802850604057312},{"x":0.21512605249881744,"y":0.22802850604057312},{"x":0.21680672466754913,"y":0.23634204268455505},{"x":0.19327731430530548,"y":0.2375296950340271}]},"confidence":0.9610291719436646,"str":"۱۰۸","boundary":[0.19327731430530548,0.22802850604057312,0.21680672466754913,0.23634204268455505]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19327731430530548,"y":0.22802850604057312},{"x":0.21512605249881744,"y":0.22802850604057312},{"x":0.21680672466754913,"y":0.23634204268455505},{"x":0.19327731430530548,"y":0.2375296950340271}]},"confidence":0.9610291719436646,"dir":"ltr","boundary":[0.18827731430530548,0.22102850604057311,0.22180672466754914,0.24334204268455506],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.24821852147579193},{"x":0.21512605249881744,"y":0.24821852147579193},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2577197253704071},{"x":0.1915966421365738,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.9392954111099243,"str":"۱۰۸","boundary":[0.1915966421365738,0.24821852147579193,0.21512605249881744,0.2577197253704071]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.24821852147579193},{"x":0.22521008551120758,"y":0.24821852147579193},{"x":0.22521008551120758,"y":0.2577197253704071},{"x":0.2201680690050125,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.8788775205612183,"str":".","boundary":[0.2201680690050125,0.24821852147579193,0.22521008551120758,0.2577197253704071]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.24821852147579193},{"x":0.22521008551120758,"y":0.24821852147579193},{"x":0.22521008551120758,"y":0.2577197253704071},{"x":0.1915966421365738,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.9241909384727478,"dir":"ltr","boundary":[0.1865966421365738,0.24121852147579192,0.23021008551120759,0.2647197253704071],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.26840853691101074},{"x":0.21512605249881744,"y":0.26840853691101074},{"x":0.21512605249881744,"y":0.27909737825393677},{"x":0.1915966421365738,"y":0.27909737825393677}]},"confidence":0.9297550320625305,"str":"۱۱۱","boundary":[0.1915966421365738,0.26840853691101074,0.21512605249881744,0.27909737825393677]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.26840853691101074},{"x":0.21512605249881744,"y":0.26840853691101074},{"x":0.21512605249881744,"y":0.27909737825393677},{"x":0.1915966421365738,"y":0.27909737825393677}]},"confidence":0.9297550320625305,"dir":"ltr","boundary":[0.1865966421365738,0.26140853691101074,0.22012605249881745,0.2860973782539368],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.29097387194633484},{"x":0.21512605249881744,"y":0.29097387194633484},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2992874085903168},{"x":0.1915966421365738,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":0.9301257729530334,"str":"۱۱۲","boundary":[0.1915966421365738,0.29097387194633484,0.21512605249881744,0.2992874085903168]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.29097387194633484},{"x":0.21512605249881744,"y":0.29097387194633484},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2992874085903168},{"x":0.1915966421365738,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":0.9301257729530334,"dir":"ltr","boundary":[0.1865966421365738,0.28397387194633483,0.22012605249881745,0.3062874085903168],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.31116390228271484},{"x":0.21680672466754913,"y":0.31116390228271484},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3206650912761688},{"x":0.1915966421365738,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":0.9025624394416809,"str":"۱۱۳","boundary":[0.1915966421365738,0.31116390228271484,0.21680672466754913,0.3206650912761688]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.31116390228271484},{"x":0.21680672466754913,"y":0.31116390228271484},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3206650912761688},{"x":0.1915966421365738,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":0.9025624394416809,"dir":"ltr","boundary":[0.1865966421365738,0.30416390228271484,0.22180672466754914,0.32766509127616883],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.3325415551662445},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3325415551662445},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3420427441596985},{"x":0.1915966421365738,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":0.9682310819625854,"str":"۱۱۴","boundary":[0.1915966421365738,0.3325415551662445,0.21680672466754913,0.3420427441596985]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.3325415551662445},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3325415551662445},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3420427441596985},{"x":0.1915966421365738,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":0.9682310819625854,"dir":"ltr","boundary":[0.1865966421365738,0.3255415551662445,0.22180672466754914,0.3490427441596985],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.35391923785209656},{"x":0.21512605249881744,"y":0.35391923785209656},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3622327744960785},{"x":0.1915966421365738,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.9358360767364502,"str":"۱۲۰","boundary":[0.1915966421365738,0.35391923785209656,0.21512605249881744,0.3622327744960785]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.35391923785209656},{"x":0.21512605249881744,"y":0.35391923785209656},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3622327744960785},{"x":0.1915966421365738,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.9358360767364502,"dir":"ltr","boundary":[0.1865966421365738,0.34691923785209655,0.22012605249881745,0.3692327744960785],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.3752969205379486},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3752969205379486},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3847981095314026},{"x":0.1899159699678421,"y":0.3847981095314026}]},"confidence":0.9066591262817383,"str":"۱۳۱","boundary":[0.1899159699678421,0.3752969205379486,0.21512605249881744,0.3847981095314026]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.3752969205379486},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3752969205379486},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3847981095314026},{"x":0.1899159699678421,"y":0.3847981095314026}]},"confidence":0.9066591262817383,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.3682969205379486,0.22012605249881745,0.3917981095314026],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.3954869210720062},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3954869210720062},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4049881100654602},{"x":0.1915966421365738,"y":0.4049881100654602}]},"confidence":0.9227917790412903,"str":"۱۳۶","boundary":[0.1915966421365738,0.3954869210720062,0.21344538033008575,0.4049881100654602]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.3954869210720062},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3954869210720062},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4049881100654602},{"x":0.1915966421365738,"y":0.4049881100654602}]},"confidence":0.9227917790412903,"dir":"ltr","boundary":[0.1865966421365738,0.3884869210720062,0.21844538033008576,0.4119881100654602],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.4168646037578583},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4168646037578583},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4275534451007843},{"x":0.1915966421365738,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9372984766960144,"str":"۱۳۶","boundary":[0.1915966421365738,0.4168646037578583,0.21344538033008575,0.4275534451007843]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.4168646037578583},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4168646037578583},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4275534451007843},{"x":0.1915966421365738,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9372984766960144,"dir":"ltr","boundary":[0.1865966421365738,0.40986460375785827,0.21844538033008576,0.4345534451007843],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19327731430530548,"y":0.4394299387931824},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4394299387931824},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4477434754371643},{"x":0.19327731430530548,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.9212515354156494,"str":"۱۳۸","boundary":[0.19327731430530548,0.4394299387931824,0.21680672466754913,0.4477434754371643]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19327731430530548,"y":0.4394299387931824},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4394299387931824},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4477434754371643},{"x":0.19327731430530548,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.9212515354156494,"dir":"ltr","boundary":[0.18827731430530548,0.43242993879318237,0.22180672466754914,0.4547434754371643],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19327731430530548,"y":0.45961993932724},{"x":0.21680672466754913,"y":0.45961993932724},{"x":0.21680672466754913,"y":0.46912112832069397},{"x":0.19327731430530548,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.8838717937469482,"str":"۱۳۸","boundary":[0.19327731430530548,0.45961993932724,0.21680672466754913,0.46912112832069397]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.45961993932724},{"x":0.22521008551120758,"y":0.45961993932724},{"x":0.22521008551120758,"y":0.46912112832069397},{"x":0.2218487411737442,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.7571130990982056,"str":".","boundary":[0.2218487411737442,0.45961993932724,0.22521008551120758,0.46912112832069397]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19327731430530548,"y":0.45961993932724},{"x":0.22521008551120758,"y":0.45961993932724},{"x":0.22521008551120758,"y":0.46912112832069397},{"x":0.19327731430530548,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.852182149887085,"dir":"ltr","boundary":[0.18827731430530548,0.45261993932724,0.23021008551120759,0.476121128320694],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.48099762201309204},{"x":0.21512605249881744,"y":0.48099762201309204},{"x":0.21512605249881744,"y":0.490498811006546},{"x":0.1915966421365738,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.8822797536849976,"str":"۱۳۹","boundary":[0.1915966421365738,0.48099762201309204,0.21512605249881744,0.490498811006546]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.48099762201309204},{"x":0.21512605249881744,"y":0.48099762201309204},{"x":0.21512605249881744,"y":0.490498811006546},{"x":0.1915966421365738,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.8822797536849976,"dir":"ltr","boundary":[0.1865966421365738,0.47399762201309203,0.22012605249881745,0.497498811006546],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.5011876225471497},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5011876225471497},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5118764638900757},{"x":0.1899159699678421,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.9629387855529785,"str":"۱۴۰","boundary":[0.1899159699678421,0.5011876225471497,0.21344538033008575,0.5118764638900757]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.5011876225471497},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5011876225471497},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5118764638900757},{"x":0.1899159699678421,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.9629387855529785,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.49418762254714965,0.21844538033008576,0.5188764638900757],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19327731430530548,"y":0.5237529873847961},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5237529873847961},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5320665240287781},{"x":0.19327731430530548,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9631689786911011,"str":"۱۴۰","boundary":[0.19327731430530548,0.5237529873847961,0.21344538033008575,0.5320665240287781]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19327731430530548,"y":0.5237529873847961},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5237529873847961},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5320665240287781},{"x":0.19327731430530548,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9631689786911011,"dir":"ltr","boundary":[0.18827731430530548,0.5167529873847961,0.21844538033008576,0.5390665240287781],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.5439429879188538},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5439429879188538},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5534442067146301},{"x":0.1915966421365738,"y":0.5534442067146301}]},"confidence":0.9564496278762817,"str":"۱۴۱","boundary":[0.1915966421365738,0.5439429879188538,0.21344538033008575,0.5534442067146301]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.5439429879188538},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5439429879188538},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5534442067146301},{"x":0.1915966421365738,"y":0.5534442067146301}]},"confidence":0.9564496278762817,"dir":"ltr","boundary":[0.1865966421365738,0.5369429879188538,0.21844538033008576,0.5604442067146301],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.5653206706047058},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5653206706047058},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5748218297958374},{"x":0.1915966421365738,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.960635781288147,"str":"۱۴۱","boundary":[0.1915966421365738,0.5653206706047058,0.21512605249881744,0.5748218297958374]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.5653206706047058},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5653206706047058},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5748218297958374},{"x":0.1915966421365738,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.960635781288147,"dir":"ltr","boundary":[0.1865966421365738,0.5583206706047058,0.22012605249881745,0.5818218297958374],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.5855106711387634},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5855106711387634},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5950118899345398},{"x":0.1915966421365738,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":0.9485645294189453,"str":"۱۴۲","boundary":[0.1915966421365738,0.5855106711387634,0.21680672466754913,0.5950118899345398]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.5855106711387634},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5855106711387634},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5950118899345398},{"x":0.1915966421365738,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":0.9485645294189453,"dir":"ltr","boundary":[0.1865966421365738,0.5785106711387634,0.22180672466754914,0.6020118899345398],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.6080760359764099},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6068883538246155},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6163895726203918},{"x":0.1915966421365738,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.9615367650985718,"str":"۱۴۳","boundary":[0.1915966421365738,0.6080760359764099,0.21680672466754913,0.6163895726203918]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.6080760359764099},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6068883538246155},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6163895726203918},{"x":0.1915966421365738,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.9615367650985718,"dir":"ltr","boundary":[0.1865966421365738,0.6010760359764099,0.22180672466754914,0.6233895726203919],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.6270784139633179},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6270784139633179},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6389548778533936},{"x":0.1899159699678421,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9594002366065979,"str":"۱۴۴","boundary":[0.1899159699678421,0.6270784139633179,0.21680672466754913,0.6389548778533936]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.6270784139633179},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6270784139633179},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6389548778533936},{"x":0.1899159699678421,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9594002366065979,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.6200784139633179,0.22180672466754914,0.6459548778533936],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.6496437191963196},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6496437191963196},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6603325605392456},{"x":0.1915966421365738,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.9626567363739014,"str":"۱۴۴","boundary":[0.1915966421365738,0.6496437191963196,0.21512605249881744,0.6603325605392456]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.6496437191963196},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6496437191963196},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6603325605392456},{"x":0.1915966421365738,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.9626567363739014,"dir":"ltr","boundary":[0.1865966421365738,0.6426437191963196,0.22012605249881745,0.6673325605392456],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.6698337197303772},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6698337197303772},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6805225610733032},{"x":0.1915966421365738,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":0.9706443548202515,"str":"۱۴۵","boundary":[0.1915966421365738,0.6698337197303772,0.21344538033008575,0.6805225610733032]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.6698337197303772},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6698337197303772},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6805225610733032},{"x":0.1915966421365738,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":0.9706443548202515,"dir":"ltr","boundary":[0.1865966421365738,0.6628337197303772,0.21844538033008576,0.6875225610733032],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.6923990249633789},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6923990249633789},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7007125616073608},{"x":0.1915966421365738,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":0.9670001268386841,"str":"۱۴۶","boundary":[0.1915966421365738,0.6923990249633789,0.21512605249881744,0.7007125616073608]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.6923990249633789},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6923990249633789},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7007125616073608},{"x":0.1915966421365738,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":0.9670001268386841,"dir":"ltr","boundary":[0.1865966421365738,0.6853990249633789,0.22012605249881745,0.7077125616073608],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.7125890851020813},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7125890851020813},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7232779264450073},{"x":0.1915966421365738,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.9675334095954895,"str":"۱۴۸","boundary":[0.1915966421365738,0.7125890851020813,0.21512605249881744,0.7232779264450073]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.7125890851020813},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7125890851020813},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7232779264450073},{"x":0.1915966421365738,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.9675334095954895,"dir":"ltr","boundary":[0.1865966421365738,0.7055890851020813,0.22012605249881745,0.7302779264450073],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19327731430530548,"y":0.7339667677879333},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7339667677879333},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7434679269790649},{"x":0.19327731430530548,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.9546468257904053,"str":"۱۴۸","boundary":[0.19327731430530548,0.7339667677879333,0.21680672466754913,0.7434679269790649]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.7339667677879333},{"x":0.2235294133424759,"y":0.7339667677879333},{"x":0.2235294133424759,"y":0.7434679269790649},{"x":0.2201680690050125,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.7374741435050964,"str":".","boundary":[0.2201680690050125,0.7339667677879333,0.2235294133424759,0.7434679269790649]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19327731430530548,"y":0.7339667677879333},{"x":0.2235294133424759,"y":0.7339667677879333},{"x":0.2235294133424759,"y":0.7434679269790649},{"x":0.19327731430530548,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.9003536701202393,"dir":"ltr","boundary":[0.18827731430530548,0.7269667677879333,0.2285294133424759,0.750467926979065],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19327731430530548,"y":0.7565320730209351},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7565320730209351},{"x":0.21512605249881744,"y":0.764845609664917},{"x":0.19327731430530548,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.9673409461975098,"str":"۱۵۶","boundary":[0.19327731430530548,0.7565320730209351,0.21512605249881744,0.764845609664917]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19327731430530548,"y":0.7565320730209351},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7565320730209351},{"x":0.21512605249881744,"y":0.764845609664917},{"x":0.19327731430530548,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.9673409461975098,"dir":"ltr","boundary":[0.18827731430530548,0.749532073020935,0.22012605249881745,0.771845609664917],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.7909738421440125},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7921615242958069},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8016626834869385},{"x":0.1899159699678421,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.9529524445533752,"str":"۱۵۹","boundary":[0.1915966421365738,0.7909738421440125,0.21512605249881744,0.8016626834869385]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.8135392069816589},{"x":0.21344538033008575,"y":0.8135392069816589},{"x":0.21344538033008575,"y":0.8230403661727905},{"x":0.1915966421365738,"y":0.8230403661727905}]},"confidence":0.9635003209114075,"str":"۱۶۰","boundary":[0.1915966421365738,0.8135392069816589,0.21344538033008575,0.8230403661727905]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.7909738421440125},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7921615242958069},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8230403661727905},{"x":0.1899159699678421,"y":0.8230403661727905}]},"confidence":0.9582263827323914,"dir":"ltr","boundary":[0.1865966421365738,0.7839738421440124,0.22012605249881745,0.8300403661727905],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/7a32c505cb66b4e6/pages/QpGMNCGXmeYYxigX-sec.webp","jpeg":"/storage/books/7a32c505cb66b4e6/pages/HxisVTLXoZUhrVAC.jpg","blurred":"/storage/books/7a32c505cb66b4e6/pages/HZoutAbHoqvSlaVl.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.000310783142803096,0.00019762075626935074,0.9986329355079587,0.9990268984265679]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.17339667677879333},{"x":0.7411764860153198,"y":0.17458432912826538},{"x":0.7411764860153198,"y":0.1852731555700302},{"x":0.7109243869781494,"y":0.1852731555700302}]},"confidence":0.99117511510849,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.7109243869781494,0.17339667677879333,0.7411764860153198,0.1852731555700302]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.17339667677879333},{"x":0.7058823704719543,"y":0.17458432912826538},{"x":0.7058823704719543,"y":0.1852731555700302},{"x":0.6638655662536621,"y":0.1852731555700302}]},"confidence":0.9929473996162415,"dir":"rtl","str":"اقتصادی","boundary":[0.6638655662536621,0.17339667677879333,0.7058823704719543,0.1852731555700302]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.17339667677879333},{"x":0.7411764860153198,"y":0.17458432912826538},{"x":0.7411764860153198,"y":0.18646080791950226},{"x":0.6638655662536621,"y":0.1852731555700302}]},"confidence":0.9922088980674744,"dir":"ltr","boundary":[0.6588655662536621,0.16639667677879333,0.7461764860153198,0.19346080791950226],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.20665083825588226},{"x":0.7899159789085388,"y":0.20665083825588226},{"x":0.7899159789085388,"y":0.2197149693965912},{"x":0.7546218633651733,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.9938527345657349,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.7546218633651733,0.20665083825588226,0.7899159789085388,0.2197149693965912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.20665083825588226},{"x":0.7462185025215149,"y":0.20665083825588226},{"x":0.7462185025215149,"y":0.2197149693965912},{"x":0.7378151416778564,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.9964397549629211,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7378151416778564,0.20665083825588226,0.7462185025215149,0.2197149693965912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.20665083825588226},{"x":0.7310924530029297,"y":0.20665083825588226},{"x":0.7310924530029297,"y":0.2197149693965912},{"x":0.702521026134491,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.8906100988388062,"dir":"rtl","str":"مثابه","boundary":[0.702521026134491,0.20665083825588226,0.7310924530029297,0.2197149693965912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.20665083825588226},{"x":0.6957983374595642,"y":0.20665083825588226},{"x":0.6957983374595642,"y":0.2197149693965912},{"x":0.6722689270973206,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.99451744556427,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.6722689270973206,0.20665083825588226,0.6957983374595642,0.2197149693965912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.20665083825588226},{"x":0.6655462384223938,"y":0.20665083825588226},{"x":0.6655462384223938,"y":0.2197149693965912},{"x":0.6605042219161987,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.9922245144844055,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6605042219161987,0.20665083825588226,0.6655462384223938,0.2197149693965912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.20665083825588226},{"x":0.653781533241272,"y":0.20665083825588226},{"x":0.653781533241272,"y":0.21852731704711914},{"x":0.6117647290229797,"y":0.21852731704711914}]},"confidence":0.9917884469032288,"dir":"rtl","str":"نظریات","boundary":[0.6117647290229797,0.20665083825588226,0.653781533241272,0.21852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.20665083825588226},{"x":0.605042040348053,"y":0.20665083825588226},{"x":0.605042040348053,"y":0.21852731704711914},{"x":0.5663865804672241,"y":0.21852731704711914}]},"confidence":0.9947105050086975,"dir":"rtl","str":"مراحل","boundary":[0.5663865804672241,0.20665083825588226,0.605042040348053,0.21852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.20665083825588226},{"x":0.561344563961029,"y":0.20665083825588226},{"x":0.561344563961029,"y":0.21852731704711914},{"x":0.529411792755127,"y":0.21852731704711914}]},"confidence":0.9781867265701294,"dir":"rtl","str":"خطی","boundary":[0.529411792755127,0.20665083825588226,0.561344563961029,0.21852731704711914]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.20665083825588226},{"x":0.7899159789085388,"y":0.20665083825588226},{"x":0.7899159789085388,"y":0.22090260684490204},{"x":0.529411792755127,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.9749937653541565,"dir":"ltr","boundary":[0.524411792755127,0.19965083825588226,0.7949159789085388,0.22790260684490204],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.22684085369110107},{"x":0.7882353067398071,"y":0.22565320134162903},{"x":0.7882353067398071,"y":0.23871733248233795},{"x":0.75126051902771,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.9933832883834839,"dir":"ltr","str":"مراحل","boundary":[0.75126051902771,0.22684085369110107,0.7882353067398071,0.23871733248233795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.22684085369110107},{"x":0.7445378303527832,"y":0.22684085369110107},{"x":0.7445378303527832,"y":0.23990498483181},{"x":0.7210084199905396,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.990242063999176,"dir":"ltr","str":"رشد","boundary":[0.7193277478218079,0.22684085369110107,0.7445378303527832,0.23990498483181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.22802850604057312},{"x":0.7142857313156128,"y":0.22684085369110107},{"x":0.7142857313156128,"y":0.24109263718128204},{"x":0.6789916157722473,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.9894738793373108,"dir":"ltr","str":"روستو","boundary":[0.6789916157722473,0.22802850604057312,0.7142857313156128,0.24109263718128204]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.22684085369110107},{"x":0.7882353067398071,"y":0.22565320134162903},{"x":0.7882353067398071,"y":0.23990498483181},{"x":0.6789916157722473,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.9911547303199768,"dir":"ltr","boundary":[0.6739916157722473,0.21984085369110107,0.7932353067398071,0.24690498483181],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.24940617382526398},{"x":0.7899159789085388,"y":0.24940617382526398},{"x":0.7899159789085388,"y":0.26128265261650085},{"x":0.756302535533905,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.9796091914176941,"dir":"rtl","str":"الگوی","boundary":[0.756302535533905,0.24940617382526398,0.7899159789085388,0.26128265261650085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.24940617382526398},{"x":0.7495798468589783,"y":0.24940617382526398},{"x":0.7495798468589783,"y":0.26128265261650085},{"x":0.7243697643280029,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.990050733089447,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.7243697643280029,0.24940617382526398,0.7495798468589783,0.26128265261650085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.24940617382526398},{"x":0.7176470756530762,"y":0.24940617382526398},{"x":0.7176470756530762,"y":0.26128265261650085},{"x":0.6789916157722473,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.9660698771476746,"dir":"rtl","str":"هارود-","boundary":[0.6789916157722473,0.24940617382526398,0.7176470756530762,0.26128265261650085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.24940617382526398},{"x":0.6739495992660522,"y":0.24940617382526398},{"x":0.6739495992660522,"y":0.26128265261650085},{"x":0.6420168280601501,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.988624095916748,"dir":"rtl","str":"دومار","boundary":[0.6420168280601501,0.24940617382526398,0.6739495992660522,0.26128265261650085]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.24940617382526398},{"x":0.7899159789085388,"y":0.24940617382526398},{"x":0.7899159789085388,"y":0.26128265261650085},{"x":0.6420168280601501,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.9793546199798584,"dir":"ltr","boundary":[0.6370168280601501,0.24240617382526397,0.7949159789085388,0.26828265261650086],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.26840853691101074},{"x":0.7899159789085388,"y":0.26840853691101074},{"x":0.7899159789085388,"y":0.28384798765182495},{"x":0.7613445520401001,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9905683398246765,"dir":"rtl","str":"موانع","boundary":[0.7613445520401001,0.26840853691101074,0.7899159789085388,0.28384798765182495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.26840853691101074},{"x":0.7546218633651733,"y":0.26840853691101074},{"x":0.7546218633651733,"y":0.28384798765182495},{"x":0.7495798468589783,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9864121079444885,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7495798468589783,0.26840853691101074,0.7546218633651733,0.28384798765182495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.26840853691101074},{"x":0.7411764860153198,"y":0.26840853691101074},{"x":0.7411764860153198,"y":0.28384798765182495},{"x":0.6689075827598572,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9624223113059998,"dir":"rtl","str":"محدوديتها","boundary":[0.6689075827598572,0.26840853691101074,0.7411764860153198,0.28384798765182495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.26840853691101074},{"x":0.6672269105911255,"y":0.26840853691101074},{"x":0.6672269105911255,"y":0.28384798765182495},{"x":0.6655462384223938,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.8862615823745728,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6655462384223938,0.26840853691101074,0.6672269105911255,0.28384798765182495]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.26840853691101074},{"x":0.7899159789085388,"y":0.2695961892604828},{"x":0.7899159789085388,"y":0.28384798765182495},{"x":0.6655462384223938,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9679572582244873,"dir":"ltr","boundary":[0.6605462384223938,0.26140853691101074,0.7949159789085388,0.29084798765182496],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.29097387194633484},{"x":0.7882353067398071,"y":0.29097387194633484},{"x":0.7882353067398071,"y":0.3028503656387329},{"x":0.7529411911964417,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.9925541877746582,"dir":"rtl","str":"شرایط","boundary":[0.7529411911964417,0.29097387194633484,0.7882353067398071,0.3028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.29097387194633484},{"x":0.7445378303527832,"y":0.29097387194633484},{"x":0.7445378303527832,"y":0.3028503656387329},{"x":0.7226890921592712,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.9955898523330688,"dir":"rtl","str":"لازم","boundary":[0.7226890921592712,0.29097387194633484,0.7445378303527832,0.3028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.29097387194633484},{"x":0.7159664034843445,"y":0.29097387194633484},{"x":0.7159664034843445,"y":0.3028503656387329},{"x":0.7042016983032227,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.9950128197669983,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7042016983032227,0.29097387194633484,0.7159664034843445,0.3028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.29097387194633484},{"x":0.6974790096282959,"y":0.29097387194633484},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3028503656387329},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.9970341324806213,"dir":"rtl","str":"برابر","boundary":[0.6739495992660522,0.29097387194633484,0.6974790096282959,0.3028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.29097387194633484},{"x":0.6672269105911255,"y":0.29097387194633484},{"x":0.6672269105911255,"y":0.3028503656387329},{"x":0.6386554837226868,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.995162308216095,"dir":"rtl","str":"شرط","boundary":[0.6386554837226868,0.29097387194633484,0.6672269105911255,0.3028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.29097387194633484},{"x":0.63193279504776,"y":0.29097387194633484},{"x":0.63193279504776,"y":0.3028503656387329},{"x":0.610084056854248,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.9897671341896057,"dir":"rtl","str":"کافی","boundary":[0.610084056854248,0.29097387194633484,0.63193279504776,0.3028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.29097387194633484},{"x":0.6067227125167847,"y":0.29097387194633484},{"x":0.6067227125167847,"y":0.3028503656387329},{"x":0.6016806960105896,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.9757064580917358,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6016806960105896,0.29097387194633484,0.6067227125167847,0.3028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.29097387194633484},{"x":0.5932773351669312,"y":0.29097387194633484},{"x":0.5932773351669312,"y":0.3028503656387329},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.9882065653800964,"dir":"rtl","str":"انتقاداتی","boundary":[0.5445378422737122,0.29097387194633484,0.5932773351669312,0.3028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.29097387194633484},{"x":0.5378151535987854,"y":0.29097387194633484},{"x":0.5378151535987854,"y":0.3028503656387329},{"x":0.5277311205863953,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.987197995185852,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5277311205863953,0.29097387194633484,0.5378151535987854,0.3028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.29097387194633484},{"x":0.5210084319114685,"y":0.29097387194633484},{"x":0.5210084319114685,"y":0.3028503656387329},{"x":0.4957983195781708,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.9938349723815918,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.4957983195781708,0.29097387194633484,0.5210084319114685,0.3028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.29097387194633484},{"x":0.489075630903244,"y":0.29097387194633484},{"x":0.489075630903244,"y":0.3028503656387329},{"x":0.45210084319114685,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.9947177767753601,"dir":"rtl","str":"مراحل","boundary":[0.45210084319114685,0.29097387194633484,0.489075630903244,0.3028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.29097387194633484},{"x":0.4453781545162201,"y":0.29097387194633484},{"x":0.4453781545162201,"y":0.3028503656387329},{"x":0.413445383310318,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.979932963848114,"dir":"rtl","str":"خطی","boundary":[0.413445383310318,0.29097387194633484,0.4453781545162201,0.3028503656387329]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.29097387194633484},{"x":0.7882353067398071,"y":0.29097387194633484},{"x":0.7882353067398071,"y":0.3028503656387329},{"x":0.413445383310318,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.9913855791091919,"dir":"ltr","boundary":[0.408445383310318,0.28397387194633483,0.7932353067398071,0.3098503656387329],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7848739624023438,"y":0.3099762499332428},{"x":0.8067227005958557,"y":0.3099762499332428},{"x":0.8067227005958557,"y":0.3242280185222626},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3242280185222626}]},"confidence":0.8981500864028931,"dir":"rtl","str":"۳-۳","boundary":[0.7848739624023438,0.3099762499332428,0.8067227005958557,0.3242280185222626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.3099762499332428},{"x":0.7663865685462952,"y":0.30878859758377075},{"x":0.7663865685462952,"y":0.3242280185222626},{"x":0.7260504364967346,"y":0.3242280185222626}]},"confidence":0.9764307141304016,"dir":"rtl","str":"الگوهای","boundary":[0.7260504364967346,0.3099762499332428,0.7663865685462952,0.3242280185222626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.31116390228271484},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3099762499332428},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3242280185222626},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.991223156452179,"dir":"rtl","str":"تغییر","boundary":[0.6857143044471741,0.31116390228271484,0.7126050591468811,0.3242280185222626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.31116390228271484},{"x":0.6756302714347839,"y":0.31116390228271484},{"x":0.6756302714347839,"y":0.3254156708717346},{"x":0.6285714507102966,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9933444857597351,"dir":"rtl","str":"ساختاری","boundary":[0.6285714507102966,0.31116390228271484,0.6756302714347839,0.3254156708717346]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.31116390228271484},{"x":0.8067227005958557,"y":0.30878859758377075},{"x":0.8067227005958557,"y":0.3242280185222626},{"x":0.6285714507102966,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9744996428489685,"dir":"ltr","boundary":[0.6235714507102966,0.30416390228271484,0.8117227005958557,0.3312280185222626],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.33135393261909485},{"x":0.7882353067398071,"y":0.33135393261909485},{"x":0.7882353067398071,"y":0.3456057012081146},{"x":0.756302535533905,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.881477952003479,"dir":"rtl","str":"نظریه","boundary":[0.756302535533905,0.33135393261909485,0.7882353067398071,0.3456057012081146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.33135393261909485},{"x":0.7495798468589783,"y":0.33135393261909485},{"x":0.7495798468589783,"y":0.3456057012081146},{"x":0.7176470756530762,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":0.9779376983642578,"dir":"rtl","str":"لویس","boundary":[0.7176470756530762,0.33135393261909485,0.7495798468589783,0.3456057012081146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.3325415551662445},{"x":0.7109243869781494,"y":0.33135393261909485},{"x":0.7109243869781494,"y":0.34679335355758667},{"x":0.6773109436035156,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":0.8796721696853638,"dir":"rtl","str":"درباره","boundary":[0.6773109436035156,0.3325415551662445,0.7109243869781494,0.34679335355758667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.3325415551662445},{"x":0.6689075827598572,"y":0.3325415551662445},{"x":0.6689075827598572,"y":0.34679335355758667},{"x":0.6352941393852234,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":0.9916671514511108,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.6352941393852234,0.3325415551662445,0.6689075827598572,0.34679335355758667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.3325415551662445},{"x":0.63193279504776,"y":0.3325415551662445},{"x":0.63193279504776,"y":0.34679335355758667},{"x":0.6302521228790283,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":0.9211386442184448,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6302521228790283,0.3325415551662445,0.63193279504776,0.34679335355758667]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.3325415551662445},{"x":0.7882353067398071,"y":0.33135393261909485},{"x":0.7882353067398071,"y":0.3456057012081146},{"x":0.6302521228790283,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":0.9274594187736511,"dir":"ltr","boundary":[0.6252521228790283,0.3255415551662445,0.7932353067398071,0.35260570120811463],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.35391923785209656},{"x":0.7899159789085388,"y":0.35391923785209656},{"x":0.7899159789085388,"y":0.3669833838939667},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":0.9935429692268372,"dir":"rtl","str":"تغییر","boundary":[0.7596638798713684,0.35391923785209656,0.7899159789085388,0.3669833838939667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.35391923785209656},{"x":0.7529411911964417,"y":0.35391923785209656},{"x":0.7529411911964417,"y":0.3669833838939667},{"x":0.6991596817970276,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":0.994260847568512,"dir":"rtl","str":"ساختاری","boundary":[0.6991596817970276,0.35391923785209656,0.7529411911964417,0.3669833838939667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.35391923785209656},{"x":0.6924369931221008,"y":0.35391923785209656},{"x":0.6924369931221008,"y":0.3669833838939667},{"x":0.6873949766159058,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":0.9967184066772461,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6873949766159058,0.35391923785209656,0.6924369931221008,0.3669833838939667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.35391923785209656},{"x":0.680672287940979,"y":0.35391923785209656},{"x":0.680672287940979,"y":0.3669833838939667},{"x":0.6352941393852234,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":0.9937199354171753,"dir":"rtl","str":"الگوهای","boundary":[0.6352941393852234,0.35391923785209656,0.680672287940979,0.3669833838939667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.35391923785209656},{"x":0.6285714507102966,"y":0.35391923785209656},{"x":0.6285714507102966,"y":0.3669833838939667},{"x":0.5932773351669312,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":0.9899834394454956,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.5932773351669312,0.35391923785209656,0.6285714507102966,0.3669833838939667]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.35391923785209656},{"x":0.7899159789085388,"y":0.35391923785209656},{"x":0.7899159789085388,"y":0.3669833838939667},{"x":0.5932773351669312,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":0.993208646774292,"dir":"ltr","boundary":[0.5882773351669311,0.34691923785209655,0.7949159789085388,0.3739833838939667],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.37410926818847656},{"x":0.7899159789085388,"y":0.3752969205379486},{"x":0.7899159789085388,"y":0.38836103677749634},{"x":0.7613445520401001,"y":0.38836103677749634}]},"confidence":0.987971842288971,"dir":"rtl","str":"نتایج","boundary":[0.7613445520401001,0.37410926818847656,0.7899159789085388,0.38836103677749634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.37410926818847656},{"x":0.7546218633651733,"y":0.37410926818847656},{"x":0.7546218633651733,"y":0.38836103677749634},{"x":0.7495798468589783,"y":0.38836103677749634}]},"confidence":0.9744904637336731,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.75126051902771,0.37410926818847656,0.7546218633651733,0.38836103677749634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.37410926818847656},{"x":0.7445378303527832,"y":0.37410926818847656},{"x":0.7428571581840515,"y":0.38836103677749634},{"x":0.6873949766159058,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.9936301112174988,"dir":"rtl","str":"ملاحظات","boundary":[0.6873949766159058,0.37410926818847656,0.7428571581840515,0.38836103677749634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.37410926818847656},{"x":0.6823529601097107,"y":0.37410926818847656},{"x":0.6823529601097107,"y":0.3871733844280243},{"x":0.680672287940979,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.7867383360862732,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.680672287940979,0.37410926818847656,0.6823529601097107,0.3871733844280243]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.37410926818847656},{"x":0.7899159789085388,"y":0.3752969205379486},{"x":0.7899159789085388,"y":0.38836103677749634},{"x":0.680672287940979,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.9754641652107239,"dir":"ltr","boundary":[0.675672287940979,0.36710926818847656,0.7949159789085388,0.39536103677749634],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7831932902336121,"y":0.3931116461753845},{"x":0.8067227005958557,"y":0.3931116461753845},{"x":0.8084033727645874,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":0.9116964340209961,"dir":"rtl","str":"۴-۳","boundary":[0.7831932902336121,0.3931116461753845,0.8084033727645874,0.40855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.3931116461753845},{"x":0.7680672407150269,"y":0.3931116461753845},{"x":0.7680672407150269,"y":0.4097387194633484},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":0.9873985052108765,"dir":"rtl","str":"انقلاب","boundary":[0.7361344695091248,0.3931116461753845,0.7680672407150269,0.4097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.39429929852485657},{"x":0.7243697643280029,"y":0.3931116461753845},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4097387194633484},{"x":0.680672287940979,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":0.9739461541175842,"dir":"rtl","str":"وابستگی","boundary":[0.6789916157722473,0.39429929852485657,0.7260504364967346,0.4097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.39429929852485657},{"x":0.6672269105911255,"y":0.39429929852485657},{"x":0.6672269105911255,"y":0.41092637181282043},{"x":0.6521008610725403,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.9879652857780457,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.6504201889038086,0.39429929852485657,0.6672269105911255,0.41092637181282043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.39429929852485657},{"x":0.6453781723976135,"y":0.39429929852485657},{"x":0.6453781723976135,"y":0.41092637181282043},{"x":0.6184874176979065,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.9766243100166321,"dir":"rtl","str":"المللی","boundary":[0.6168067455291748,0.39429929852485657,0.6453781723976135,0.41092637181282043]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.39429929852485657},{"x":0.8067227005958557,"y":0.3919239938259125},{"x":0.8084033727645874,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6184874176979065,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.9720298051834106,"dir":"ltr","boundary":[0.6118067455291748,0.38729929852485656,0.8134033727645874,0.41555106711387635],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.41567695140838623},{"x":0.7899159789085388,"y":0.41567695140838623},{"x":0.7899159789085388,"y":0.4299287497997284},{"x":0.756302535533905,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":0.9869247674942017,"dir":"rtl","str":"الگوی","boundary":[0.756302535533905,0.41567695140838623,0.7899159789085388,0.4299287497997284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.41567695140838623},{"x":0.7478991746902466,"y":0.41567695140838623},{"x":0.7478991746902466,"y":0.43111640214920044},{"x":0.6991596817970276,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9792985916137695,"dir":"rtl","str":"وابستگی","boundary":[0.6991596817970276,0.41567695140838623,0.7478991746902466,0.43111640214920044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.41567695140838623},{"x":0.6924369931221008,"y":0.41567695140838623},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4299287497997284},{"x":0.6252101063728333,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9871355295181274,"dir":"rtl","str":"نئوکلاسیکی","boundary":[0.6252101063728333,0.41567695140838623,0.6924369931221008,0.4299287497997284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.41567695140838623},{"x":0.6168067455291748,"y":0.41567695140838623},{"x":0.6168067455291748,"y":0.43111640214920044},{"x":0.6151260733604431,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9326578974723816,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6151260733604431,0.41567695140838623,0.6168067455291748,0.43111640214920044]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.41567695140838623},{"x":0.7899159789085388,"y":0.4144892990589142},{"x":0.7899159789085388,"y":0.4299287497997284},{"x":0.6151260733604431,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9823359847068787,"dir":"ltr","boundary":[0.6101260733604431,0.4086769514083862,0.7949159789085388,0.4369287497997284],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.4382422864437103},{"x":0.7899159789085388,"y":0.4382422864437103},{"x":0.7899159789085388,"y":0.45130640268325806},{"x":0.756302535533905,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9722844958305359,"dir":"rtl","str":"الگوی","boundary":[0.756302535533905,0.4382422864437103,0.7899159789085388,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.4382422864437103},{"x":0.7495798468589783,"y":0.4382422864437103},{"x":0.7495798468589783,"y":0.45130640268325806},{"x":0.7193277478218079,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9952977895736694,"dir":"rtl","str":"نمونه","boundary":[0.7193277478218079,0.4382422864437103,0.7495798468589783,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.4382422864437103},{"x":0.7142857313156128,"y":0.4382422864437103},{"x":0.7142857313156128,"y":0.45130640268325806},{"x":0.680672287940979,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9906084537506104,"dir":"rtl","str":"کاذب","boundary":[0.680672287940979,0.4382422864437103,0.7142857313156128,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.4382422864437103},{"x":0.6773109436035156,"y":0.4382422864437103},{"x":0.6773109436035156,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6756302714347839,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.5491447448730469,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6756302714347839,0.4382422864437103,0.6773109436035156,0.45130640268325806]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.4382422864437103},{"x":0.7899159789085388,"y":0.4382422864437103},{"x":0.7899159789085388,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6756302714347839,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.956632673740387,"dir":"ltr","boundary":[0.6706302714347839,0.4312422864437103,0.7949159789085388,0.45830640268325806],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.45961993932724},{"x":0.7899159789085388,"y":0.45961993932724},{"x":0.7899159789085388,"y":0.4726840853691101},{"x":0.7579832077026367,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.9883052110671997,"dir":"rtl","str":"نظریه","boundary":[0.7579832077026367,0.45961993932724,0.7899159789085388,0.4726840853691101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.45961993932724},{"x":0.75126051902771,"y":0.45961993932724},{"x":0.75126051902771,"y":0.4726840853691101},{"x":0.7142857313156128,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.8786824345588684,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.7142857313156128,0.45961993932724,0.75126051902771,0.4726840853691101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.45961993932724},{"x":0.707563042640686,"y":0.45961993932724},{"x":0.707563042640686,"y":0.4726840853691101},{"x":0.6722689270973206,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.9915549755096436,"dir":"rtl","str":"دوگانه","boundary":[0.6722689270973206,0.45961993932724,0.707563042640686,0.4726840853691101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.45961993932724},{"x":0.6672269105911255,"y":0.45961993932724},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4726840853691101},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.8827006816864014,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6655462384223938,0.45961993932724,0.6672269105911255,0.4726840853691101]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.45961993932724},{"x":0.7899159789085388,"y":0.45961993932724},{"x":0.7899159789085388,"y":0.4726840853691101},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.9509981870651245,"dir":"ltr","boundary":[0.6605462384223938,0.45261993932724,0.7949159789085388,0.4796840853691101],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.48099762201309204},{"x":0.7899159789085388,"y":0.4821852743625641},{"x":0.7899159789085388,"y":0.49406176805496216},{"x":0.756302535533905,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.9923902750015259,"dir":"rtl","str":"نتیجه","boundary":[0.756302535533905,0.48099762201309204,0.7899159789085388,0.49406176805496216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.48099762201309204},{"x":0.7546218633651733,"y":0.48099762201309204},{"x":0.7546218633651733,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7226890921592712,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.9750551581382751,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.7226890921592712,0.48099762201309204,0.7546218633651733,0.49406176805496216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.48099762201309204},{"x":0.7159664034843445,"y":0.48099762201309204},{"x":0.7159664034843445,"y":0.4928741157054901},{"x":0.7109243869781494,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.9861416220664978,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7109243869781494,0.48099762201309204,0.7159664034843445,0.4928741157054901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.47980996966362},{"x":0.7042016983032227,"y":0.48099762201309204},{"x":0.7042016983032227,"y":0.49406176805496216},{"x":0.6487395167350769,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.9930830001831055,"dir":"rtl","str":"ملاحظات","boundary":[0.6487395167350769,0.47980996966362,0.7042016983032227,0.49406176805496216]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.47980996966362},{"x":0.7899159789085388,"y":0.48099762201309204},{"x":0.7899159789085388,"y":0.49406176805496216},{"x":0.6487395167350769,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.9882290959358215,"dir":"ltr","boundary":[0.6437395167350769,0.47280996966362,0.7949159789085388,0.5010617680549622],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7815126180648804,"y":0.49881234765052795},{"x":0.805042028427124,"y":0.49881234765052795},{"x":0.805042028427124,"y":0.5142517685890198},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.8296225666999817,"dir":"rtl","str":"۵-۳","boundary":[0.7815126180648804,0.49881234765052795,0.805042028427124,0.5142517685890198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.49881234765052795},{"x":0.7647058963775635,"y":0.49881234765052795},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5142517685890198},{"x":0.75126051902771,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.9653972387313843,"dir":"rtl","str":"ضد","boundary":[0.75126051902771,0.49881234765052795,0.7647058963775635,0.5142517685890198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.49881234765052795},{"x":0.7411764860153198,"y":0.49881234765052795},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5142517685890198},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.9914568662643433,"dir":"rtl","str":"انقلاب","boundary":[0.7126050591468811,0.49881234765052795,0.7411764860153198,0.5142517685890198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.5},{"x":0.6974790096282959,"y":0.49881234765052795},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5142517685890198},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.983864426612854,"dir":"rtl","str":"نئوکلاسیکی","boundary":[0.6285714507102966,0.5,0.6974790096282959,0.5142517685890198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.5},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9535866975784302,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6218487620353699,0.5,0.6252101063728333,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.5},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5154394507408142},{"x":0.561344563961029,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9898627996444702,"dir":"rtl","str":"بنیادگرایی","boundary":[0.561344563961029,0.5,0.6134454011917114,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.5},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5277311205863953,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9929744601249695,"dir":"rtl","str":"بازار","boundary":[0.5277311205863953,0.5,0.5478991866111755,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.5011876225471497},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5011876225471497},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.7311975955963135,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5210084319114685,0.5011876225471497,0.5210084319114685,0.5154394507408142]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.5},{"x":0.805042028427124,"y":0.4976246953010559},{"x":0.805042028427124,"y":0.5142517685890198},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9672455787658691,"dir":"ltr","boundary":[0.5160084319114685,0.493,0.810042028427124,0.5212517685890198],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7815126180648804,"y":0.521377682685852},{"x":0.7915966510772705,"y":0.521377682685852},{"x":0.7915966510772705,"y":0.5368170738220215},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9924514889717102,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7815126180648804,0.521377682685852,0.7915966510772705,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.521377682685852},{"x":0.7697479128837585,"y":0.521377682685852},{"x":0.7697479128837585,"y":0.5368170738220215},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9946075081825256,"dir":"rtl","str":"چالش","boundary":[0.7478991746902466,0.521377682685852,0.7697479128837585,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.521377682685852},{"x":0.7277311086654663,"y":0.521377682685852},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5368170738220215},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9930928945541382,"dir":"rtl","str":"کشیدن","boundary":[0.6924369931221008,0.521377682685852,0.7277311086654663,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.521377682685852},{"x":0.680672287940979,"y":0.521377682685852},{"x":0.680672287940979,"y":0.5368170738220215},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9909993410110474,"dir":"rtl","str":"الگوی","boundary":[0.6504201889038086,0.521377682685852,0.680672287940979,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.521377682685852},{"x":0.6403361558914185,"y":0.521377682685852},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5368170738220215},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9915327429771423,"dir":"rtl","str":"ایستا","boundary":[0.6117647290229797,0.521377682685852,0.6403361558914185,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.521377682685852},{"x":0.610084056854248,"y":0.521377682685852},{"x":0.610084056854248,"y":0.5368170738220215},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9812500476837158,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6084033846855164,0.521377682685852,0.610084056854248,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.521377682685852},{"x":0.6016806960105896,"y":0.521377682685852},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5368170738220215},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9931345582008362,"dir":"rtl","str":"بازارهای","boundary":[0.5596638917922974,0.521377682685852,0.6016806960105896,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.521377682685852},{"x":0.5462185144424438,"y":0.521377682685852},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5368170738220215},{"x":0.529411792755127,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9923498034477234,"dir":"rtl","str":"آزاد","boundary":[0.529411792755127,0.521377682685852,0.5462185144424438,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.521377682685852},{"x":0.5243697762489319,"y":0.521377682685852},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5368170738220215},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9877994060516357,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5226891040802002,0.521377682685852,0.5243697762489319,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.521377682685852},{"x":0.5176470875740051,"y":0.521377682685852},{"x":0.5176470875740051,"y":0.5368170738220215},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.99736487865448,"dir":"rtl","str":"انتخاب","boundary":[0.48235294222831726,0.521377682685852,0.5176470875740051,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.521377682685852},{"x":0.46890756487846375,"y":0.521377682685852},{"x":0.46890756487846375,"y":0.5368170738220215},{"x":0.43361344933509827,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9944976568222046,"dir":"rtl","str":"عمومی","boundary":[0.43361344933509827,0.521377682685852,0.46890756487846375,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.521377682685852},{"x":0.42352941632270813,"y":0.521377682685852},{"x":0.42352941632270813,"y":0.5368170738220215},{"x":0.41848739981651306,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9931070804595947,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.41848739981651306,0.521377682685852,0.42352941632270813,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.521377682685852},{"x":0.4117647111415863,"y":0.521377682685852},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5368170738220215},{"x":0.3512605130672455,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9926596879959106,"dir":"rtl","str":"رویکردهای","boundary":[0.3512605130672455,0.521377682685852,0.4117647111415863,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.521377682685852},{"x":0.33781513571739197,"y":0.521377682685852},{"x":0.33781513571739197,"y":0.5368170738220215},{"x":0.2806722819805145,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9856635332107544,"dir":"rtl","str":"بازارگرایانه","boundary":[0.2806722819805145,0.521377682685852,0.33781513571739197,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.521377682685852},{"x":0.27563026547431946,"y":0.521377682685852},{"x":0.27563026547431946,"y":0.5368170738220215},{"x":0.21848739683628082,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.974342942237854,"dir":"rtl","str":"...........","boundary":[0.21848739683628082,0.521377682685852,0.27563026547431946,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.521377682685852},{"x":0.21680672466754913,"y":0.521377682685852},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5368170738220215},{"x":0.1915966421365738,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9264968633651733,"dir":"rtl","str":"۱۸۲","boundary":[0.1915966421365738,0.521377682685852,0.21680672466754913,0.5368170738220215]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.521377682685852},{"x":0.7915966510772705,"y":0.521377682685852},{"x":0.7915966510772705,"y":0.5368170738220215},{"x":0.1915966421365738,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9869991540908813,"dir":"ltr","boundary":[0.1865966421365738,0.514377682685852,0.7965966510772705,0.5438170738220215],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.5415676832199097},{"x":0.7899159789085388,"y":0.5415676832199097},{"x":0.7899159789085388,"y":0.5570071339607239},{"x":0.756302535533905,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":0.9196808934211731,"dir":"rtl","str":"نظریه","boundary":[0.756302535533905,0.5415676832199097,0.7899159789085388,0.5570071339607239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.5415676832199097},{"x":0.75126051902771,"y":0.5415676832199097},{"x":0.75126051902771,"y":0.5570071339607239},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":0.9833872318267822,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.7260504364967346,0.5415676832199097,0.75126051902771,0.5570071339607239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.5415676832199097},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5415676832199097},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5570071339607239},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":0.9816290140151978,"dir":"rtl","str":"نئوکلاسیک","boundary":[0.6504201889038086,0.5415676832199097,0.7193277478218079,0.5570071339607239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.5415676832199097},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5415676832199097},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5570071339607239},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":0.9701149463653564,"dir":"rtl","str":"سنتی","boundary":[0.6134454011917114,0.5415676832199097,0.6420168280601501,0.5570071339607239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.5415676832199097},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5415676832199097},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5570071339607239},{"x":0.605042040348053,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":0.882061243057251,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.605042040348053,0.5415676832199097,0.6067227125167847,0.5570071339607239]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.5415676832199097},{"x":0.7899159789085388,"y":0.5415676832199097},{"x":0.7899159789085388,"y":0.5570071339607239},{"x":0.605042040348053,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":0.9611703753471375,"dir":"ltr","boundary":[0.600042040348053,0.5345676832199097,0.7949159789085388,0.5640071339607239],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.800000011920929,"y":0.17577196657657623},{"x":0.8084033727645874,"y":0.17577196657657623},{"x":0.8084033727645874,"y":0.1852731555700302},{"x":0.7983193397521973,"y":0.1852731555700302}]},"confidence":0.9006441831588745,"str":"N","boundary":[0.800000011920929,0.17577196657657623,0.8084033727645874,0.1852731555700302]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.800000011920929,"y":0.17577196657657623},{"x":0.8084033727645874,"y":0.17577196657657623},{"x":0.8084033727645874,"y":0.1852731555700302},{"x":0.7983193397521973,"y":0.1852731555700302}]},"confidence":0.9006441831588745,"dir":"ltr","boundary":[0.795000011920929,0.16877196657657623,0.8134033727645874,0.19227315557003022],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.5653206706047058},{"x":0.7899159789085388,"y":0.5665082931518555},{"x":0.7899159789085388,"y":0.5783848166465759},{"x":0.756302535533905,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9918708801269531,"dir":"rtl","str":"نتیجه","boundary":[0.756302535533905,0.5653206706047058,0.7899159789085388,0.5783848166465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.5653206706047058},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5653206706047058},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5783848166465759},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9727127552032471,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.7226890921592712,0.5653206706047058,0.7546218633651733,0.5783848166465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.5653206706047058},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5653206706047058},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5771971344947815},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9800417423248291,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7109243869781494,0.5653206706047058,0.7159664034843445,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.5653206706047058},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5653206706047058},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5783848166465759},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9933933019638062,"dir":"rtl","str":"ملاحظات","boundary":[0.6487395167350769,0.5653206706047058,0.7042016983032227,0.5783848166465759]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.5653206706047058},{"x":0.7899159789085388,"y":0.5665082931518555},{"x":0.7899159789085388,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9872941374778748,"dir":"ltr","boundary":[0.6437395167350769,0.5583206706047058,0.7949159789085388,0.5865724391937256],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7848739624023438,"y":0.5831353664398193},{"x":0.8067227005958557,"y":0.5831353664398193},{"x":0.8067227005958557,"y":0.5985748171806335},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.8891614675521851,"dir":"rtl","str":"۶-۳","boundary":[0.7848739624023438,0.5831353664398193,0.8067227005958557,0.5985748171806335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7680672407150269,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7680672407150269,"y":0.5985748171806335},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.9849821329116821,"dir":"rtl","str":"نظریههای","boundary":[0.7159664034843445,0.5831353664398193,0.7680672407150269,0.5985748171806335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6991596817970276,"y":0.599762499332428},{"x":0.658823549747467,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9908963441848755,"dir":"rtl","str":"کلاسیک","boundary":[0.658823549747467,0.5831353664398193,0.6991596817970276,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.5843230485916138},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5843230485916138},{"x":0.6420168280601501,"y":0.599762499332428},{"x":0.6117647290229797,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9940420985221863,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.6117647290229797,0.5843230485916138,0.6420168280601501,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.5843230485916138},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5843230485916138},{"x":0.6084033846855164,"y":0.599762499332428},{"x":0.605042040348053,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9873435497283936,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.605042040348053,0.5843230485916138,0.6084033846855164,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.5843230485916138},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5843230485916138},{"x":0.5983193516731262,"y":0.599762499332428},{"x":0.561344563961029,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9898273348808289,"dir":"rtl","str":"سازگار","boundary":[0.561344563961029,0.5843230485916138,0.5983193516731262,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.5843230485916138},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5843230485916138},{"x":0.5512605309486389,"y":0.599762499332428},{"x":0.5277311205863953,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9962655305862427,"dir":"rtl","str":"کردن","boundary":[0.5277311205863953,0.5843230485916138,0.5512605309486389,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.5843230485916138},{"x":0.5142857432365417,"y":0.5843230485916138},{"x":0.5142857432365417,"y":0.599762499332428},{"x":0.46722689270973206,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9878270030021667,"dir":"rtl","str":"تفاوتها","boundary":[0.46722689270973206,0.5843230485916138,0.5142857432365417,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.5843230485916138},{"x":0.4638655483722687,"y":0.5843230485916138},{"x":0.4638655483722687,"y":0.599762499332428},{"x":0.4638655483722687,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.892277181148529,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4638655483722687,0.5843230485916138,0.4638655483722687,0.599762499332428]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.5831353664398193},{"x":0.8067227005958557,"y":0.5819477438926697},{"x":0.8067227005958557,"y":0.5985748171806335},{"x":0.4638655483722687,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9800333380699158,"dir":"ltr","boundary":[0.4588655483722687,0.5761353664398193,0.8117227005958557,0.6055748171806336],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.6080760359764099},{"x":0.8067227005958557,"y":0.6057007312774658},{"x":0.8084033727645874,"y":0.6163895726203918},{"x":0.7697479128837585,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.910954475402832,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.7680672407150269,0.6080760359764099,0.8084033727645874,0.6163895726203918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.6104512810707092},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6080760359764099},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6187648177146912},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.983149528503418,"dir":"rtl","str":"موردی","boundary":[0.7226890921592712,0.6104512810707092,0.7630252242088318,0.6187648177146912]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.6104512810707092},{"x":0.805042028427124,"y":0.6057007312774658},{"x":0.8084033727645874,"y":0.6163895726203918},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.9437704086303711,"dir":"ltr","boundary":[0.7176890921592712,0.6034512810707092,0.8134033727645874,0.6233895726203919],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.6282660365104675},{"x":0.7899159789085388,"y":0.6282660365104675},{"x":0.7899159789085388,"y":0.6413301825523376},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6413301825523376}]},"confidence":0.9936214685440063,"dir":"rtl","str":"مکاتب","boundary":[0.7529411911964417,0.6282660365104675,0.7899159789085388,0.6413301825523376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.6282660365104675},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6282660365104675},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6413301825523376},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6413301825523376}]},"confidence":0.9927334785461426,"dir":"rtl","str":"فکری","boundary":[0.7126050591468811,0.6282660365104675,0.7462185025215149,0.6413301825523376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.6282660365104675},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6282660365104675},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6413301825523376},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6413301825523376}]},"confidence":0.9930437803268433,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6941176652908325,0.6282660365104675,0.7058823704719543,0.6413301825523376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.6282660365104675},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6282660365104675},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6413301825523376},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6413301825523376}]},"confidence":0.9944114089012146,"dir":"rtl","str":"چارچوب","boundary":[0.6369748115539551,0.6282660365104675,0.6873949766159058,0.6413301825523376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.6282660365104675},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6282660365104675},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6413301825523376},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6413301825523376}]},"confidence":0.9907433986663818,"dir":"rtl","str":"مقتضیات","boundary":[0.5798319578170776,0.6282660365104675,0.6302521228790283,0.6413301825523376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.6282660365104675},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6282660365104675},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6413301825523376},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6413301825523376}]},"confidence":0.9809426665306091,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5714285969734192,0.6282660365104675,0.5764706134796143,0.6413301825523376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.6282660365104675},{"x":0.5663865804672241,"y":0.6282660365104675},{"x":0.5663865804672241,"y":0.6413301825523376},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6413301825523376}]},"confidence":0.8074513077735901,"dir":"rtl","str":"کره","boundary":[0.5462185144424438,0.6282660365104675,0.5663865804672241,0.6413301825523376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.6282660365104675},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6282660365104675},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6413301825523376},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6413301825523376}]},"confidence":0.9915477633476257,"dir":"rtl","str":"جنوبی","boundary":[0.5008403658866882,0.6282660365104675,0.5394958257675171,0.6413301825523376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.6282660365104675},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6282660365104675},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6413301825523376},{"x":0.489075630903244,"y":0.6413301825523376}]},"confidence":0.9853208661079407,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.489075630903244,0.6282660365104675,0.4941176474094391,0.6413301825523376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.6282660365104675},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6282660365104675},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6413301825523376},{"x":0.43697479367256165,"y":0.6413301825523376}]},"confidence":0.9910198450088501,"dir":"rtl","str":"آرژانتین","boundary":[0.43697479367256165,0.6282660365104675,0.48235294222831726,0.6413301825523376]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.6282660365104675},{"x":0.7899159789085388,"y":0.6282660365104675},{"x":0.7899159789085388,"y":0.6413301825523376},{"x":0.43697479367256165,"y":0.6413301825523376}]},"confidence":0.9786027669906616,"dir":"ltr","boundary":[0.43197479367256164,0.6212660365104675,0.7949159789085388,0.6483301825523377],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.6520190238952637},{"x":0.7899159789085388,"y":0.6508313417434692},{"x":0.7899159789085388,"y":0.6627078652381897},{"x":0.7714285850524902,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.7773746252059937,"dir":"rtl","str":"کره","boundary":[0.7697479128837585,0.6520190238952637,0.7899159789085388,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.6532066464424133},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6520190238952637},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6627078652381897},{"x":0.7260504364967346,"y":0.665083110332489}]},"confidence":0.9855266809463501,"dir":"rtl","str":"جنوبی","boundary":[0.7260504364967346,0.6532066464424133,0.7630252242088318,0.6627078652381897]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.6532066464424133},{"x":0.7899159789085388,"y":0.6508313417434692},{"x":0.7899159789085388,"y":0.6627078652381897},{"x":0.7260504364967346,"y":0.665083110332489}]},"confidence":0.907469630241394,"dir":"ltr","boundary":[0.7210504364967346,0.6462066464424133,0.7949159789085388,0.6697078652381897],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.6686460971832275},{"x":0.7882353067398071,"y":0.6674584150314331},{"x":0.7882353067398071,"y":0.684085488319397},{"x":0.7411764860153198,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9829502105712891,"dir":"rtl","str":"آرژانتین","boundary":[0.7411764860153198,0.6686460971832275,0.7882353067398071,0.684085488319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.6698337197303772},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6698337197303772},{"x":0.7378151416778564,"y":0.684085488319397},{"x":0.7361344695091248,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.6373018026351929,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7361344695091248,0.6698337197303772,0.7378151416778564,0.684085488319397]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.6686460971832275},{"x":0.7882353067398071,"y":0.6674584150314331},{"x":0.7882353067398071,"y":0.6828978657722473},{"x":0.7361344695091248,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9445448517799377,"dir":"ltr","boundary":[0.7311344695091248,0.6616460971832275,0.7932353067398071,0.6898978657722473],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.6912114024162292},{"x":0.8033613562583923,"y":0.6900237798690796},{"x":0.805042028427124,"y":0.7030878663063049},{"x":0.7697479128837585,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9735335111618042,"dir":"rtl","str":"خلاصه","boundary":[0.7697479128837585,0.6912114024162292,0.805042028427124,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.6912114024162292},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6912114024162292},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7042755484580994},{"x":0.7630252242088318,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.4004887342453003,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7630252242088318,0.6912114024162292,0.7647058963775635,0.7042755484580994]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.6912114024162292},{"x":0.8033613562583923,"y":0.6900237798690796},{"x":0.805042028427124,"y":0.7030878663063049},{"x":0.7630252242088318,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.8780260682106018,"dir":"ltr","boundary":[0.7580252242088318,0.6842114024162292,0.810042028427124,0.7100878663063049],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.7125890851020813},{"x":0.8084033727645874,"y":0.7125890851020813},{"x":0.8084033727645874,"y":0.7268408536911011},{"x":0.7630252242088318,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9886057376861572,"dir":"rtl","str":"سوالاتی","boundary":[0.7630252242088318,0.7125890851020813,0.8084033727645874,0.7268408536911011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.7125890851020813},{"x":0.756302535533905,"y":0.7125890851020813},{"x":0.756302535533905,"y":0.7268408536911011},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.9789056181907654,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.7310924530029297,0.7125890851020813,0.756302535533905,0.7268408536911011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.7125890851020813},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7125890851020813},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7256532311439514},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.9950475096702576,"dir":"rtl","str":"بحث","boundary":[0.6974790096282959,0.7125890851020813,0.7243697643280029,0.7256532311439514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7256532311439514},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.7855494618415833,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6924369931221008,0.7125890851020813,0.6941176652908325,0.7256532311439514]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.7114014029502869},{"x":0.8084033727645874,"y":0.7125890851020813},{"x":0.8084033727645874,"y":0.7268408536911011},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.9737703204154968,"dir":"ltr","boundary":[0.6874369931221008,0.7044014029502869,0.8134033727645874,0.7338408536911011],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.7339667677879333},{"x":0.8084033727645874,"y":0.735154390335083},{"x":0.8067227005958557,"y":0.7494061589241028},{"x":0.7714285850524902,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9907119870185852,"dir":"rtl","str":"پیوست","boundary":[0.7731092572212219,0.7339667677879333,0.8067227005958557,0.7494061589241028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.7315914630889893},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7327790856361389},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7470308542251587},{"x":0.7344537973403931,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.9407966732978821,"dir":"rtl","str":"۳-۱","boundary":[0.7361344695091248,0.7315914630889893,0.7596638798713684,0.7470308542251587]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.7315914630889893},{"x":0.8084033727645874,"y":0.735154390335083},{"x":0.8067227005958557,"y":0.7494061589241028},{"x":0.7344537973403931,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.9719937443733215,"dir":"ltr","boundary":[0.7311344695091248,0.7245914630889893,0.8117227005958557,0.7564061589241028],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.7553443908691406},{"x":0.7882353067398071,"y":0.7553443908691406},{"x":0.7882353067398071,"y":0.7672209143638611},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7672209143638611}]},"confidence":0.9753379821777344,"dir":"rtl","str":"مؤلفههای","boundary":[0.7344537973403931,0.7553443908691406,0.7882353067398071,0.7672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.7553443908691406},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7553443908691406},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7672209143638611},{"x":0.702521026134491,"y":0.7672209143638611}]},"confidence":0.9930818676948547,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.702521026134491,0.7553443908691406,0.7260504364967346,0.7672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.7553443908691406},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7553443908691406},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7672209143638611},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7672209143638611}]},"confidence":0.991864800453186,"dir":"rtl","str":"اقتصادی","boundary":[0.6453781723976135,0.7553443908691406,0.6957983374595642,0.7672209143638611]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.7553443908691406},{"x":0.7882353067398071,"y":0.7553443908691406},{"x":0.7882353067398071,"y":0.7672209143638611},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7672209143638611}]},"confidence":0.984722375869751,"dir":"ltr","boundary":[0.6403781723976135,0.7483443908691406,0.7932353067398071,0.7742209143638611],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.775534451007843},{"x":0.7899159789085388,"y":0.7743467688560486},{"x":0.7899159789085388,"y":0.7885985970497131},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7897862195968628}]},"confidence":0.9843000173568726,"dir":"rtl","str":"انباشت","boundary":[0.7478991746902466,0.775534451007843,0.7899159789085388,0.7885985970497131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.775534451007843},{"x":0.7411764860153198,"y":0.775534451007843},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7897862195968628},{"x":0.702521026134491,"y":0.7897862195968628}]},"confidence":0.9894088506698608,"dir":"rtl","str":"سرمایه","boundary":[0.702521026134491,0.775534451007843,0.7411764860153198,0.7897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.7767220735549927},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7767220735549927},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7909738421440125},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.7915336489677429,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6974790096282959,0.7767220735549927,0.6974790096282959,0.7909738421440125]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.775534451007843},{"x":0.7899159789085388,"y":0.7743467688560486},{"x":0.7899159789085388,"y":0.7897862195968628},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.9718297719955444,"dir":"ltr","boundary":[0.6924790096282959,0.768534451007843,0.7949159789085388,0.7967862195968628],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.7980997562408447},{"x":0.7899159789085388,"y":0.7992874383926392},{"x":0.7899159789085388,"y":0.8111639022827148},{"x":0.7445378303527832,"y":0.8111639022827148}]},"confidence":0.9877806305885315,"dir":"rtl","str":"جمعیت","boundary":[0.7445378303527832,0.7980997562408447,0.7899159789085388,0.8111639022827148]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.7980997562408447},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7980997562408447},{"x":0.7378151416778564,"y":0.8111639022827148},{"x":0.7327731251716614,"y":0.8111639022827148}]},"confidence":0.9808081984519958,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7327731251716614,0.7980997562408447,0.7378151416778564,0.8111639022827148]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.7980997562408447},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7980997562408447},{"x":0.7260504364967346,"y":0.8111639022827148},{"x":0.702521026134491,"y":0.8111639022827148}]},"confidence":0.9913858771324158,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.702521026134491,0.7980997562408447,0.7260504364967346,0.8111639022827148]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.7980997562408447},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7980997562408447},{"x":0.6957983374595642,"y":0.8111639022827148},{"x":0.6605042219161987,"y":0.8111639022827148}]},"confidence":0.9893202781677246,"dir":"rtl","str":"نیروی","boundary":[0.6605042219161987,0.7980997562408447,0.6957983374595642,0.8111639022827148]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.7980997562408447},{"x":0.653781533241272,"y":0.7980997562408447},{"x":0.653781533241272,"y":0.8111639022827148},{"x":0.6369748115539551,"y":0.8111639022827148}]},"confidence":0.9895182847976685,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.6369748115539551,0.7980997562408447,0.653781533241272,0.8111639022827148]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.7980997562408447},{"x":0.63193279504776,"y":0.7980997562408447},{"x":0.63193279504776,"y":0.8111639022827148},{"x":0.6302521228790283,"y":0.8111639022827148}]},"confidence":0.8615750670433044,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6302521228790283,0.7980997562408447,0.63193279504776,0.8111639022827148]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.7980997562408447},{"x":0.7899159789085388,"y":0.7992874383926392},{"x":0.7899159789085388,"y":0.8123515248298645},{"x":0.6302521228790283,"y":0.8111639022827148}]},"confidence":0.9817000031471252,"dir":"ltr","boundary":[0.6252521228790283,0.7910997562408447,0.7949159789085388,0.8193515248298645],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.20665083825588226},{"x":0.21344538033008575,"y":0.20665083825588226},{"x":0.21344538033008575,"y":0.2149643748998642},{"x":0.1915966421365738,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.9598940014839172,"str":"۱۶۱","boundary":[0.1915966421365738,0.20665083825588226,0.21344538033008575,0.2149643748998642]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.20665083825588226},{"x":0.21344538033008575,"y":0.20665083825588226},{"x":0.21344538033008575,"y":0.2149643748998642},{"x":0.1915966421365738,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.9598940014839172,"dir":"ltr","boundary":[0.1865966421365738,0.19965083825588226,0.21844538033008576,0.2219643748998642],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.22684085369110107},{"x":0.21344538033008575,"y":0.22684085369110107},{"x":0.21344538033008575,"y":0.2375296950340271},{"x":0.1915966421365738,"y":0.2375296950340271}]},"confidence":0.9649233818054199,"str":"۱۶۱","boundary":[0.1915966421365738,0.22684085369110107,0.21344538033008575,0.2375296950340271]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.22684085369110107},{"x":0.21344538033008575,"y":0.22684085369110107},{"x":0.21344538033008575,"y":0.2375296950340271},{"x":0.1915966421365738,"y":0.2375296950340271}]},"confidence":0.9649233818054199,"dir":"ltr","boundary":[0.1865966421365738,0.21984085369110107,0.21844538033008576,0.2445296950340271],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.24821852147579193},{"x":0.21512605249881744,"y":0.24821852147579193},{"x":0.21512605249881744,"y":0.25890737771987915},{"x":0.1915966421365738,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.9586027264595032,"str":"۱۶۲","boundary":[0.1915966421365738,0.24821852147579193,0.21512605249881744,0.25890737771987915]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.24821852147579193},{"x":0.21512605249881744,"y":0.24821852147579193},{"x":0.21512605249881744,"y":0.25890737771987915},{"x":0.1915966421365738,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.9586027264595032,"dir":"ltr","boundary":[0.1865966421365738,0.24121852147579192,0.22012605249881745,0.26590737771987916],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19327731430530548,"y":0.27078384160995483},{"x":0.21512605249881744,"y":0.27078384160995483},{"x":0.21512605249881744,"y":0.27909737825393677},{"x":0.19327731430530548,"y":0.27909737825393677}]},"confidence":0.9743891358375549,"str":"۱۶۵","boundary":[0.19327731430530548,0.27078384160995483,0.21512605249881744,0.27909737825393677]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19327731430530548,"y":0.27078384160995483},{"x":0.21512605249881744,"y":0.27078384160995483},{"x":0.21512605249881744,"y":0.27909737825393677},{"x":0.19327731430530548,"y":0.27909737825393677}]},"confidence":0.9743891358375549,"dir":"ltr","boundary":[0.18827731430530548,0.26378384160995483,0.22012605249881745,0.2860973782539368],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.29097387194633484},{"x":0.21512605249881744,"y":0.29097387194633484},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3004750609397888},{"x":0.1915966421365738,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":0.9684797525405884,"str":"۱۶۶","boundary":[0.1915966421365738,0.29097387194633484,0.21512605249881744,0.3004750609397888]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.29097387194633484},{"x":0.21512605249881744,"y":0.29097387194633484},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3004750609397888},{"x":0.1915966421365738,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":0.9684797525405884,"dir":"ltr","boundary":[0.1865966421365738,0.28397387194633483,0.22012605249881745,0.3074750609397888],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19327731430530548,"y":0.3123515546321869},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3123515546321869},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3206650912761688},{"x":0.19327731430530548,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":0.9721336960792542,"str":"۱۶۶","boundary":[0.19327731430530548,0.3123515546321869,0.21344538033008575,0.3206650912761688]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19327731430530548,"y":0.3123515546321869},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3123515546321869},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3206650912761688},{"x":0.19327731430530548,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":0.9721336960792542,"dir":"ltr","boundary":[0.18827731430530548,0.3053515546321869,0.21844538033008576,0.32766509127616883],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.3325415551662445},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3325415551662445},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3420427441596985},{"x":0.1915966421365738,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":0.9607965350151062,"str":"۱۶۷","boundary":[0.1915966421365738,0.3325415551662445,0.21680672466754913,0.3420427441596985]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.3325415551662445},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3325415551662445},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3420427441596985},{"x":0.1915966421365738,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":0.9607965350151062,"dir":"ltr","boundary":[0.1865966421365738,0.3255415551662445,0.22180672466754914,0.3490427441596985],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19327731430530548,"y":0.3551068902015686},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3551068902015686},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3622327744960785},{"x":0.19327731430530548,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.931788980960846,"str":"۱۷۳","boundary":[0.19327731430530548,0.3551068902015686,0.21680672466754913,0.3622327744960785]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19327731430530548,"y":0.3551068902015686},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3551068902015686},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3622327744960785},{"x":0.19327731430530548,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.931788980960846,"dir":"ltr","boundary":[0.18827731430530548,0.3481068902015686,0.22180672466754914,0.3692327744960785],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19327731430530548,"y":0.37648457288742065},{"x":0.21680672466754913,"y":0.37648457288742065},{"x":0.21680672466754913,"y":0.38361045718193054},{"x":0.19327731430530548,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.9658665060997009,"str":"۱۷۵","boundary":[0.19327731430530548,0.37648457288742065,0.21680672466754913,0.38361045718193054]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19327731430530548,"y":0.37648457288742065},{"x":0.21680672466754913,"y":0.37648457288742065},{"x":0.21680672466754913,"y":0.38361045718193054},{"x":0.19327731430530548,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.9658665060997009,"dir":"ltr","boundary":[0.18827731430530548,0.36948457288742065,0.22180672466754914,0.39061045718193055],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19327731430530548,"y":0.39667457342147827},{"x":0.21512605249881744,"y":0.39667457342147827},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4049881100654602},{"x":0.19327731430530548,"y":0.4049881100654602}]},"confidence":0.966900110244751,"str":"۱۷۶","boundary":[0.19327731430530548,0.39667457342147827,0.21512605249881744,0.4049881100654602]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19327731430530548,"y":0.39667457342147827},{"x":0.21512605249881744,"y":0.39667457342147827},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4049881100654602},{"x":0.19327731430530548,"y":0.4049881100654602}]},"confidence":0.966900110244751,"dir":"ltr","boundary":[0.18827731430530548,0.38967457342147827,0.22012605249881745,0.4119881100654602],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.4168646037578583},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4168646037578583},{"x":0.21680672466754913,"y":0.42636579275131226},{"x":0.1915966421365738,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9389802813529968,"str":"۱۷۷","boundary":[0.1915966421365738,0.4168646037578583,0.21680672466754913,0.42636579275131226]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.4168646037578583},{"x":0.2235294133424759,"y":0.4168646037578583},{"x":0.2235294133424759,"y":0.42636579275131226},{"x":0.2201680690050125,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.8519885540008545,"str":".","boundary":[0.2201680690050125,0.4168646037578583,0.2235294133424759,0.42636579275131226]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.4168646037578583},{"x":0.2235294133424759,"y":0.4168646037578583},{"x":0.2235294133424759,"y":0.42636579275131226},{"x":0.1915966421365738,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9172323346138,"dir":"ltr","boundary":[0.1865966421365738,0.40986460375785827,0.2285294133424759,0.43336579275131226],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19327731430530548,"y":0.4394299387931824},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4394299387931824},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4477434754371643},{"x":0.19327731430530548,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.9523438811302185,"str":"۱۷۹","boundary":[0.19327731430530548,0.4394299387931824,0.21512605249881744,0.4477434754371643]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19327731430530548,"y":0.4394299387931824},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4394299387931824},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4477434754371643},{"x":0.19327731430530548,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.9523438811302185,"dir":"ltr","boundary":[0.18827731430530548,0.43242993879318237,0.22012605249881745,0.4547434754371643],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19327731430530548,"y":0.46080759167671204},{"x":0.21512605249881744,"y":0.46080759167671204},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4679335057735443},{"x":0.19327731430530548,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9524087905883789,"str":"۱۸۰","boundary":[0.19327731430530548,0.46080759167671204,0.21512605249881744,0.4679335057735443]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19327731430530548,"y":0.46080759167671204},{"x":0.21512605249881744,"y":0.46080759167671204},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4679335057735443},{"x":0.19327731430530548,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9524087905883789,"dir":"ltr","boundary":[0.18827731430530548,0.45380759167671203,0.22012605249881745,0.4749335057735443],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.48099762201309204},{"x":0.21512605249881744,"y":0.48099762201309204},{"x":0.21512605249881744,"y":0.490498811006546},{"x":0.1915966421365738,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9461100101470947,"str":"۱۸۱","boundary":[0.1915966421365738,0.48099762201309204,0.21512605249881744,0.490498811006546]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.48099762201309204},{"x":0.21512605249881744,"y":0.48099762201309204},{"x":0.21512605249881744,"y":0.490498811006546},{"x":0.1915966421365738,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9461100101470947,"dir":"ltr","boundary":[0.1865966421365738,0.47399762201309203,0.22012605249881745,0.497498811006546],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.5011876225471497},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5011876225471497},{"x":0.21512605249881744,"y":0.510688841342926},{"x":0.1915966421365738,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.957987368106842,"str":"۱۸۲","boundary":[0.1915966421365738,0.5011876225471497,0.21512605249881744,0.510688841342926]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.5011876225471497},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5011876225471497},{"x":0.21512605249881744,"y":0.510688841342926},{"x":0.1915966421365738,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.957987368106842,"dir":"ltr","boundary":[0.1865966421365738,0.49418762254714965,0.22012605249881745,0.517688841342926],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19327731430530548,"y":0.5439429879188538},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5439429879188538},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5546318292617798},{"x":0.19327731430530548,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9582201838493347,"str":"۱۸۵","boundary":[0.19327731430530548,0.5439429879188538,0.21680672466754913,0.5546318292617798]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.5439429879188538},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5439429879188538},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5546318292617798},{"x":0.2218487411737442,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.7763561606407166,"str":".","boundary":[0.2218487411737442,0.5439429879188538,0.22521008551120758,0.5546318292617798]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19327731430530548,"y":0.5439429879188538},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5439429879188538},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5546318292617798},{"x":0.19327731430530548,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9127541780471802,"dir":"ltr","boundary":[0.18827731430530548,0.5369429879188538,0.23021008551120759,0.5616318292617798],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19327731430530548,"y":0.5665082931518555},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5665082931518555},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5736342072486877},{"x":0.19327731430530548,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.9523739218711853,"str":"۱۸۷","boundary":[0.19327731430530548,0.5665082931518555,0.21680672466754913,0.5736342072486877]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19327731430530548,"y":0.5665082931518555},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5665082931518555},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5736342072486877},{"x":0.19327731430530548,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.9523739218711853,"dir":"ltr","boundary":[0.18827731430530548,0.5595082931518555,0.22180672466754914,0.5806342072486878],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.5855106711387634},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5855106711387634},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5950118899345398},{"x":0.1915966421365738,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":0.9381594061851501,"str":"۱۸۹","boundary":[0.1915966421365738,0.5855106711387634,0.21680672466754913,0.5950118899345398]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.5855106711387634},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5855106711387634},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5950118899345398},{"x":0.2201680690050125,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":0.8191704154014587,"str":".","boundary":[0.2201680690050125,0.5855106711387634,0.22521008551120758,0.5950118899345398]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.5855106711387634},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5855106711387634},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5950118899345398},{"x":0.1915966421365738,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":0.9084121584892273,"dir":"ltr","boundary":[0.1865966421365738,0.5785106711387634,0.23021008551120759,0.6020118899345398],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.6068883538246155},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6068883538246155},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6163895726203918},{"x":0.1915966421365738,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.959073007106781,"str":"۱۹۱","boundary":[0.1915966421365738,0.6068883538246155,0.21344538033008575,0.6163895726203918]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.6068883538246155},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6068883538246155},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6163895726203918},{"x":0.1915966421365738,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.959073007106781,"dir":"ltr","boundary":[0.1865966421365738,0.5998883538246155,0.21844538033008576,0.6233895726203919],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.6282660365104675},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6282660365104675},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6389548778533936},{"x":0.1899159699678421,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9515361785888672,"str":"۱۹۱","boundary":[0.1899159699678421,0.6282660365104675,0.21344538033008575,0.6389548778533936]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.6282660365104675},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6282660365104675},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6389548778533936},{"x":0.1899159699678421,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9515361785888672,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.6212660365104675,0.21844538033008576,0.6459548778533936],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.6496437191963196},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6496437191963196},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6603325605392456},{"x":0.1899159699678421,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.9585144519805908,"str":"۱۹۱","boundary":[0.1899159699678421,0.6496437191963196,0.21512605249881744,0.6603325605392456]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.6496437191963196},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6496437191963196},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6603325605392456},{"x":0.1899159699678421,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.9585144519805908,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.6426437191963196,0.22012605249881745,0.6673325605392456],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.6698337197303772},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6