خودیاری برای درمان وسواس فکری عملی به زبان ساده خودیاری برای درمان وسواس فکری عملی به زبان ساده

توضیحات

کتاب خودیاری برای درمان وسواس فکری عملیبه زبان ساده نوشته کامیار سنایی است. کتاب خودیاری برای درمان وسواس فکری عملی به زبان ساده کمک می‌کند در دنیای امروز بتوانید وسواس‌های فکری‌تان را مدیریت کنید. درباره کتاب خودیاری برای درمان وسواس فکری عملی به زبان ساده تلاش خود را بکنید که ذهنتان متمرکز بر خرس سفید شود. اگر ذهنتان به موضوع دیگری پرت شد بر روی کاغذی که در دست دارید علامت بزنید و سپس مجدداً به خرس سفید تمرکز کنید. بعد از دو دقیقه علامت‌ها را بشمارید. اکنون مجدداً چشمان خود را ببندید و این بار تمام تلاش خود را به کار بندید تا خرس سفید به ذهن شما خطور نکند. هرگاه خرس سفید به ذهنتان خطور کرد بر روی کاغذی که در دست دارید یک علامت بزنید و مجدداً تلاش کنید به خرس سفید فکر نکنید. بعد از 2 دقیقه علامت‌ها را بشمارید. از این آزمایش چه نتیجه‌ای گرفتید؟ همان‌گونه که متوجه شدید، نمی‌توانید فکرتان را به طور کامل کنترل کنید و در زمانی که قصد داشتید تنها به خرس سفید فکر کنید، افکار دیگر نیز به ذهن شما می‌آمد و زمانی که قصد داشتید خرس سفید را از ذهن خود دور کنید، این فکر بیشتر به ذهن شما می‌آمد؛ بنابراین تلاش جهت سرکوب کردن یک فکر، میزان آن را بیشتر می‌کند. افکار وسواسی در جای خود بی‌خطر هستند، ولی زمانی که شما تلاش می‌کنید آن‌ها را سرکوب کنید و در سرکوب آن‌ها ناموفق می‌شوید، این افکار مزاحم که به طور طبیعی در ذهن 90 درصد از افراد وجود دارد تبدیل به افکار ناخواسته وسواسی در شما می‌شود. هرقدر تلاش بیشتری برای سرکوب این افکار مزاحم می‌کنید، شدت و میزان آنها بیشتر می‌شود و شما به جهت ناتوانی در کنترل این افکار، احساس شکست و ناامیدی بیشتری می‌کنید. این امر موجب می‌شود فرد وسواسی به خطرناک بودن این افکار بیشتر اعتقاد پیدا کند. ضمن آنکه شکست در فرونشانی این افکار، حال فرد را منفی‌تر از قبل می‌کند. حال اگر قرار بود هربار که خرس سفید به ذهنتان می‌آمد 100 هزار تومان جریمه بدهید (مثال از نوع وسواس: فرد وسواسی باور دارد که فکر کردن به مرگ فرزندش احتمال وقوع آن را بیشتر می‌کند. مسلماً او فشار بیشتری را متحمل می‌شود و در نتیجه فکر مرگ فرزند بیشتر به ذهن فرد وسواسی خطور می‌کند) یا مجبور بودید به جای 2 دقیقه، 2 ساعت به خرس سفید فکر نکنید؛ مسلماً تشویش و اضطراب کل وجودتان را فرا می‌گرفت و در نتیجه تلاشتان برای سرکوب فکر بیشتر می‌شد و به این واسطه فکر خرس سفید سریع‌تر به ذهن شما خطور می‌کرد. حال اگر وجود این افکار در ذهن طبیعی است و نباید آنها را سرکوب کرد، راه سالمتر مقابله با آنها چیست؟ باید یاد بگیرید که حضور آنها را در ذهن خود به عنوان یک بخش طبیعی از زندگی بپذیرید و تلاش نکنید آنها را سرکوب کنید. تنها سعی کنید مانند یک ناظر خارجی و بدون قضاوت کردن به افکار خود نگاه کنید. عدم تلاش در جهت سرکوب افکار ناخواسته، میزان و شدت آنها را در بلندمدت کم می‌کند. شما باید ناظر بی‌طرف افکار خود باشید. بدون هرگونه تلاشی در جهت حواس پرتی یا سرکوب این افکار، تنها اجازه دهید افکار وسواسی مانند سایر افکار بیایند و بروند. افراد وسواسی درباره وقوع افکار ناخواسته مزاحمی (بیماری، اشتباه، آسیب و ...) که به ذهن آنها می‌آید و هزینه منفی آنها، تفکر اغراق آمیزی دارند. به طور مثال، فردی که وسواس آلودگی دارد بیش ازحدِ واقعی احتمال بیمار شدن را برای خود و یا دیگران قایل است و شدت بیماری را نیز بسیار شدید در نظر گرفته و عوارض آن را زیادتر از واقعیت در نظر می‌گیرد. این افراد معمولاً به جای آنکه اطلاعات خود را از شواهد واقعی و یا منابع معتبر به دست آورند، بر روی هر منبع خبری که اطلاعاتی از خطرناک و محتمل بودن واقعه بیان می‌کند انگشت می‌گذارند. به طور مثال، فرد وسواسی از میان انبوه اطلاعاتی که درباره نحوه انتشار ویروس کووید 19 منتشر شده است، اطلاعات نامعتبری که احتمال خطر را بالا در نظر می‌گیرد در ذهن خود جذب کرده و واقعی می‌پندارد. این کتاب می‌خواهد کمک کند در دنیای امروز که اپیدمی کووید شایع شده و بسیاری از افرادی که حتی درگیر وسواس فکری نبودند به آن دچار شده‌اند برای بهبود وضعیت خود تلاش کنند. این کتاب یک راهنما برای عبور از وسواس فکری است. خواندن کتاب خودیاری برای درمان وسواس فکری عملی به زبان ساده را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم این کتاب را به تمام علاقه‌مندان به ترک وسواس فکری خود و یا اطرافیانشان پیشنهاد می‌کنیم.,

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"id":"3798152","title":"خودیاری برای درمان وسواس فکری عملی به زبان ساده","price":"۹۵‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۴۷‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۲۳‌,‌۷۵۰","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"۹۵‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/9ae9712cd260aabb/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/9ae9712cd260aabb/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/9ae9712cd260aabb/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/9ae9712cd260aabb/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/9ae9712cd260aabb/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"978-622-7576-56-6","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":"۱۴۰۰","nobat_chap":"1","description":["کتاب خودیاری برای درمان وسواس فکری عملیبه زبان ساده نوشته کامیار سنایی است. کتاب خودیاری برای درمان وسواس فکری عملی به زبان ساده کمک می‌کند در دنیای امروز بتوانید وسواس‌های فکری‌تان را مدیریت کنید. درباره کتاب خودیاری برای درمان وسواس فکری عملی به زبان ساده تلاش خود را بکنید که ذهنتان متمرکز بر خرس سفید شود. اگر ذهنتان به موضوع دیگری پرت شد بر روی کاغذی که در دست دارید علامت بزنید و سپس مجدداً به خرس سفید تمرکز کنید. بعد از دو دقیقه علامت‌ها را بشمارید. اکنون مجدداً چشمان خود را ببندید و این بار تمام تلاش خود را به کار بندید تا خرس سفید به ذهن شما خطور نکند. هرگاه خرس سفید به ذهنتان خطور کرد بر روی کاغذی که در دست دارید یک علامت بزنید و مجدداً تلاش کنید به خرس سفید فکر نکنید. بعد از 2 دقیقه علامت‌ها را بشمارید. از این آزمایش چه نتیجه‌ای گرفتید؟ همان‌گونه که متوجه شدید، نمی‌توانید فکرتان را به طور کامل کنترل کنید و در زمانی که قصد داشتید تنها به خرس سفید فکر کنید، افکار دیگر نیز به ذهن شما می‌آمد و زمانی که قصد داشتید خرس سفید را از ذهن خود دور کنید، این فکر بیشتر به ذهن شما می‌آمد؛ بنابراین تلاش جهت سرکوب کردن یک فکر، میزان آن را بیشتر می‌کند. افکار وسواسی در جای خود بی‌خطر هستند، ولی زمانی که شما تلاش می‌کنید آن‌ها را سرکوب کنید و در سرکوب آن‌ها ناموفق می‌شوید، این افکار مزاحم که به طور طبیعی در ذهن 90 درصد از افراد وجود دارد تبدیل به افکار ناخواسته وسواسی در شما می‌شود. هرقدر تلاش بیشتری برای سرکوب این افکار مزاحم می‌کنید، شدت و میزان آنها بیشتر می‌شود و شما به جهت ناتوانی در کنترل این افکار، احساس شکست و ناامیدی بیشتری می‌کنید. این امر موجب می‌شود فرد وسواسی به خطرناک بودن این افکار بیشتر اعتقاد پیدا کند. ضمن آنکه شکست در فرونشانی این افکار، حال فرد را منفی‌تر از قبل می‌کند. حال اگر قرار بود هربار که خرس سفید به ذهنتان می‌آمد 100 هزار تومان جریمه بدهید (مثال از نوع وسواس: فرد وسواسی باور دارد که فکر کردن به مرگ فرزندش احتمال وقوع آن را بیشتر می‌کند. مسلماً او فشار بیشتری را متحمل می‌شود و در نتیجه فکر مرگ فرزند بیشتر به ذهن فرد وسواسی خطور می‌کند) یا مجبور بودید به جای 2 دقیقه، 2 ساعت به خرس سفید فکر نکنید؛ مسلماً تشویش و اضطراب کل وجودتان را فرا می‌گرفت و در نتیجه تلاشتان برای سرکوب فکر بیشتر می‌شد و به این واسطه فکر خرس سفید سریع‌تر به ذهن شما خطور می‌کرد. حال اگر وجود این افکار در ذهن طبیعی است و نباید آنها را سرکوب کرد، راه سالمتر مقابله با آنها چیست؟ باید یاد بگیرید که حضور آنها را در ذهن خود به عنوان یک بخش طبیعی از زندگی بپذیرید و تلاش نکنید آنها را سرکوب کنید. تنها سعی کنید مانند یک ناظر خارجی و بدون قضاوت کردن به افکار خود نگاه کنید. عدم تلاش در جهت سرکوب افکار ناخواسته، میزان و شدت آنها را در بلندمدت کم می‌کند. شما باید ناظر بی‌طرف افکار خود باشید. بدون هرگونه تلاشی در جهت حواس پرتی یا سرکوب این افکار، تنها اجازه دهید افکار وسواسی مانند سایر افکار بیایند و بروند. افراد وسواسی درباره وقوع افکار ناخواسته مزاحمی (بیماری، اشتباه، آسیب و ...) که به ذهن آنها می‌آید و هزینه منفی آنها، تفکر اغراق آمیزی دارند. به طور مثال، فردی که وسواس آلودگی دارد بیش ازحدِ واقعی احتمال بیمار شدن را برای خود و یا دیگران قایل است و شدت بیماری را نیز بسیار شدید در نظر گرفته و عوارض آن را زیادتر از واقعیت در نظر می‌گیرد. این افراد معمولاً به جای آنکه اطلاعات خود را از شواهد واقعی و یا منابع معتبر به دست آورند، بر روی هر منبع خبری که اطلاعاتی از خطرناک و محتمل بودن واقعه بیان می‌کند انگشت می‌گذارند. به طور مثال، فرد وسواسی از میان انبوه اطلاعاتی که درباره نحوه انتشار ویروس کووید 19 منتشر شده است، اطلاعات نامعتبری که احتمال خطر را بالا در نظر می‌گیرد در ذهن خود جذب کرده و واقعی می‌پندارد. این کتاب می‌خواهد کمک کند در دنیای امروز که اپیدمی کووید شایع شده و بسیاری از افرادی که حتی درگیر وسواس فکری نبودند به آن دچار شده‌اند برای بهبود وضعیت خود تلاش کنند. این کتاب یک راهنما برای عبور از وسواس فکری است. خواندن کتاب خودیاری برای درمان وسواس فکری عملی به زبان ساده را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم این کتاب را به تمام علاقه‌مندان به ترک وسواس فکری خود و یا اطرافیانشان پیشنهاد می‌کنیم.",""],"pages_count":"130","keywords":null,"token":"9ae9712cd260aabb","created_at":"2021-12-09 12:50:36","updated_at":"2022-11-02 10:04:58","publisher_id":"190","deleted_at":null,"published_at":"2022-11-02 10:04:58","available_for_web":"1","publisher_title":"متخصصان","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"0","authors":[{"id":"1921055","title":"کامیار سنایی","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"کامیار","lastname":"سنایی","token":"3f947b3b8d54d4cc","created_at":"2021-12-09 12:48:01","updated_at":"2021-12-09 12:48:01","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1921055","title":"کامیار سنایی","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"کامیار","lastname":"سنایی","token":"3f947b3b8d54d4cc","created_at":"2021-12-09 12:48:01","updated_at":"2021-12-09 12:48:01","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"786735","file":"61b1ca64b0f2a4.07424528.pdf","book_id":"3798152","toc":null,"created_at":"2021-12-09 12:50:36","updated_at":"2022-11-02 10:04:58","process_started_at":"2021-12-09 12:50:37","process_done_at":"2021-12-09 12:50:39","process_failed_at":null,"pages_count":"130","version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"35f836f3f8c080f4546566a6bea0d43d43cd74fa2de9d81597f1673ecdcbb3983e526d69ced9b4a8770b609e8e9fcdbf5fe37bd0d964f513c40f26d5eabd8022","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۳۰"},"publisher":{"id":190,"title":"متخصصان","description":null,"token":"a23303c1bfc96e17","slug":"motekhassesan"},"study_subjects":[{"id":"19903","title":"روانشناسی بالینی","faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"27347db12de19e3e","type":"","books_count":"7","created_at":"2017-10-07 11:33:01","updated_at":"2022-11-02 10:04:58","study_fields":[{"id":"1060","title":"مددکاری اجتماعی","degree_id":"7","token":"66812ea56a628263","books_count":"28","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-03-06 14:22:53","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]}],"titleLink":"%D8%AE%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B3-%D9%81%DA%A9%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87","ebook_price_en":"47500","urlify":"%D8%AE%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B3-%D9%81%DA%A9%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87","pages_count_fa":"۱۳۰","authorTitle":"کامیار سنایی","tocStr":"","url":"/preview/9ae9712cd260aabb/%D8%AE%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B3-%D9%81%DA%A9%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87"}
{"toc":null,"pages_count":130,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"9ae9712cd260aabb","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/9ae9712cd260aabb/pages/zYEbOrHRLxaIRahM-sec.webp","jpeg":"/storage/books/9ae9712cd260aabb/pages/vGhzFkTIitswkWCT.jpg","blurred":"/storage/books/9ae9712cd260aabb/pages/rMjnBAqdeAsQOWOG.jpg"},"info":{"width":419,"height":595,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[]},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/9ae9712cd260aabb/pages/ZEKPoERRgBmYFdhO-sec.webp","jpeg":"/storage/books/9ae9712cd260aabb/pages/UcTIhVhORrqHJuKD.jpg","blurred":"/storage/books/9ae9712cd260aabb/pages/OgNkROaQyBgGvmNG.jpg"},"info":{"width":419,"height":595,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[]},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/9ae9712cd260aabb/pages/UfUWtCHmqOGSqeLE-sec.webp","jpeg":"/storage/books/9ae9712cd260aabb/pages/FzouuusmDoagrEZd.jpg","blurred":"/storage/books/9ae9712cd260aabb/pages/fyaFNJjdqLPoadtj.jpg"},"info":{"width":467,"height":666,"margin":[0.00042489533761328754,0.00044039084102298403,0.9983248353157615,0.9986660940052869]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.597430408000946,"y":0.3003003001213074},{"x":0.7773019075393677,"y":0.2987987995147705},{"x":0.7773019075393677,"y":0.3498498499393463},{"x":0.597430408000946,"y":0.3498498499393463}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"rtl","str":"معیاری","boundary":[0.597430408000946,0.3003003001213074,0.7773019075393677,0.3498498499393463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49892932176589966,"y":0.3003003001213074},{"x":0.5910063982009888,"y":0.3003003001213074},{"x":0.5910063982009888,"y":0.3498498499393463},{"x":0.49892932176589966,"y":0.3498498499393463}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.49892932176589966,0.3003003001213074,0.5910063982009888,0.3498498499393463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3683083653450012,"y":0.3003003001213074},{"x":0.49250534176826477,"y":0.3003003001213074},{"x":0.49250534176826477,"y":0.3498498499393463},{"x":0.3683083653450012,"y":0.3498498499393463}]},"confidence":0.5899999737739563,"dir":"rtl","str":"درمان","boundary":[0.3683083653450012,0.3003003001213074,0.49250534176826477,0.3498498499393463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20556744933128357,"y":0.3003003001213074},{"x":0.35974302887916565,"y":0.3003003001213074},{"x":0.35974302887916565,"y":0.3498498499393463},{"x":0.20556744933128357,"y":0.3513513505458832}]},"confidence":0.4699999988079071,"dir":"rtl","str":"عوامی","boundary":[0.20556744933128357,0.3003003001213074,0.35974302887916565,0.3498498499393463]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20556744933128357,"y":0.3003003001213074},{"x":0.7773019075393677,"y":0.2987987995147705},{"x":0.7773019075393677,"y":0.3498498499393463},{"x":0.20556744933128357,"y":0.3513513505458832}]},"confidence":0.6499999761581421,"boundary":[0.20056744933128356,0.29330030012130737,0.7823019075393677,0.3568498499393463],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6316916346549988,"y":0.3588588535785675},{"x":0.7344753742218018,"y":0.36036035418510437},{"x":0.7344753742218018,"y":0.4099099040031433},{"x":0.6316916346549988,"y":0.40840840339660645}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"ltr","str":"فکری","boundary":[0.6316916346549988,0.3588588535785675,0.7344753742218018,0.4099099040031433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5139186382293701,"y":0.35735735297203064},{"x":0.6038544178009033,"y":0.35735735297203064},{"x":0.6017130613327026,"y":0.40840840339660645},{"x":0.5139186382293701,"y":0.4069069027900696}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"ltr","str":"عملی","boundary":[0.5139186382293701,0.35735735297203064,0.6017130613327026,0.40840840339660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45610278844833374,"y":0.35735735297203064},{"x":0.49464666843414307,"y":0.35735735297203064},{"x":0.49464666843414307,"y":0.4069069027900696},{"x":0.45610278844833374,"y":0.4069069027900696}]},"confidence":0.5299999713897705,"dir":"ltr","str":"ہے","boundary":[0.45610278844833374,0.35735735297203064,0.49464666843414307,0.4069069027900696]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4261241853237152,"y":0.3558558523654938},{"x":0.44753748178482056,"y":0.35735735297203064},{"x":0.44539615511894226,"y":0.4069069027900696},{"x":0.4261241853237152,"y":0.4069069027900696}]},"confidence":0.3700000047683716,"dir":"ltr","str":"8","boundary":[0.4261241853237152,0.3558558523654938,0.44539615511894226,0.4069069027900696]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3704496920108795,"y":0.3558558523654938},{"x":0.4218415319919586,"y":0.3558558523654938},{"x":0.4197002053260803,"y":0.4069069027900696},{"x":0.3683083653450012,"y":0.4054054021835327}]},"confidence":0.6700000166893005,"dir":"ltr","str":"های","boundary":[0.3704496920108795,0.3558558523654938,0.4197002053260803,0.4069069027900696]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24625267088413239,"y":0.3543543517589569},{"x":0.34903639554977417,"y":0.3558558523654938},{"x":0.3468950688838959,"y":0.4054054021835327},{"x":0.2441113442182541,"y":0.40390390157699585}]},"confidence":0.5799999833106995,"dir":"ltr","str":"ساده","boundary":[0.24625267088413239,0.3543543517589569,0.3468950688838959,0.4054054021835327]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24625267088413239,"y":0.3543543517589569},{"x":0.7344753742218018,"y":0.3588588535785675},{"x":0.7344753742218018,"y":0.4099099040031433},{"x":0.2441113442182541,"y":0.4054054021835327}]},"confidence":0.6700000166893005,"boundary":[0.24125267088413238,0.3473543517589569,0.7394753742218018,0.4169099040031433],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6295503377914429,"y":0.48048049211502075},{"x":0.7323340177536011,"y":0.48048049211502075},{"x":0.7323340177536011,"y":0.5165165066719055},{"x":0.6295503377914429,"y":0.5150150060653687}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نویسنده","boundary":[0.6295503377914429,0.48048049211502075,0.7323340177536011,0.5165165066719055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6167023777961731,"y":0.48048049211502075},{"x":0.6274089813232422,"y":0.48048049211502075},{"x":0.6274089813232422,"y":0.5150150060653687},{"x":0.6167023777961731,"y":0.5150150060653687}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6167023777961731,0.48048049211502075,0.6274089813232422,0.5150150060653687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5396145582199097,"y":0.4789789915084839},{"x":0.6059957146644592,"y":0.4789789915084839},{"x":0.6059957146644592,"y":0.5150150060653687},{"x":0.5374732613563538,"y":0.5150150060653687}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5396145582199097,0.4789789915084839,0.6059957146644592,0.5150150060653687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4261241853237152,"y":0.4789789915084839},{"x":0.5310492515563965,"y":0.4789789915084839},{"x":0.5310492515563965,"y":0.5150150060653687},{"x":0.4239828586578369,"y":0.5135135054588318}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کامیار","boundary":[0.4261241853237152,0.4789789915084839,0.5310492515563965,0.5150150060653687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30192720890045166,"y":0.477477490901947},{"x":0.417558878660202,"y":0.4789789915084839},{"x":0.417558878660202,"y":0.5135135054588318},{"x":0.299785852432251,"y":0.5120120048522949}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سنائی","boundary":[0.30192720890045166,0.477477490901947,0.417558878660202,0.5135135054588318]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30192720890045166,"y":0.477477490901947},{"x":0.7323340177536011,"y":0.48048049211502075},{"x":0.7323340177536011,"y":0.5165165066719055},{"x":0.299785852432251,"y":0.5135135054588318}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.29692720890045166,0.470477490901947,0.7373340177536011,0.5235165066719055],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109207510948181,"y":0.5615615844726562},{"x":0.7473233342170715,"y":0.5615615844726562},{"x":0.7473233342170715,"y":0.5840840935707092},{"x":0.7109207510948181,"y":0.5840840935707092}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طراح","boundary":[0.7109207510948181,0.5615615844726562,0.7473233342170715,0.5840840935707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6723768711090088,"y":0.5615615844726562},{"x":0.7044968008995056,"y":0.5615615844726562},{"x":0.7044968008995056,"y":0.5840840935707092},{"x":0.6723768711090088,"y":0.5840840935707092}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.6723768711090088,0.5615615844726562,0.7044968008995056,0.5840840935707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6616702079772949,"y":0.5615615844726562},{"x":0.6659528613090515,"y":0.5615615844726562},{"x":0.6659528613090515,"y":0.5840840935707092},{"x":0.6616702079772949,"y":0.5840840935707092}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6616702079772949,0.5615615844726562,0.6659528613090515,0.5840840935707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6167023777961731,"y":0.5615615844726562},{"x":0.6531049013137817,"y":0.5615615844726562},{"x":0.6531049013137817,"y":0.5840840935707092},{"x":0.6167023777961731,"y":0.5840840935707092}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.6167023777961731,0.5615615844726562,0.6531049013137817,0.5840840935707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5460385680198669,"y":0.5600600838661194},{"x":0.6124197244644165,"y":0.5615615844726562},{"x":0.6124197244644165,"y":0.5840840935707092},{"x":0.5460385680198669,"y":0.5840840935707092}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یاراحمدی","boundary":[0.5460385680198669,0.5600600838661194,0.6124197244644165,0.5840840935707092]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5460385680198669,"y":0.5600600838661194},{"x":0.7473233342170715,"y":0.5615615844726562},{"x":0.7473233342170715,"y":0.5840840935707092},{"x":0.5460385680198669,"y":0.5840840935707092}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5410385680198669,0.5530600838661194,0.7523233342170715,0.5910840935707092],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895074844360352,"y":0.5990990996360779},{"x":0.7473233342170715,"y":0.5990990996360779},{"x":0.7473233342170715,"y":0.6171171069145203},{"x":0.6895074844360352,"y":0.6171171069145203}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ویراستار","boundary":[0.6895074844360352,0.5990990996360779,0.7473233342170715,0.6171171069145203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680942177772522,"y":0.5990990996360779},{"x":0.6873661875724792,"y":0.5990990996360779},{"x":0.6873661875724792,"y":0.6171171069145203},{"x":0.680942177772522,"y":0.6171171069145203}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.680942177772522,0.5990990996360779,0.6873661875724792,0.6171171069145203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5460385680198669,"y":0.597597599029541},{"x":0.6745182275772095,"y":0.5990990996360779},{"x":0.6745182275772095,"y":0.6186186075210571},{"x":0.5460385680198669,"y":0.6171171069145203}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"امیررضاسالخورده","boundary":[0.5460385680198669,0.597597599029541,0.6745182275772095,0.6186186075210571]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5460385680198669,"y":0.597597599029541},{"x":0.7473233342170715,"y":0.5990990996360779},{"x":0.7473233342170715,"y":0.6186186075210571},{"x":0.5460385680198669,"y":0.6171171069145203}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5410385680198669,0.590597599029541,0.7523233342170715,0.6256186075210571],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3704496920108795,"y":0.5690690875053406},{"x":0.40471091866493225,"y":0.5690690875053406},{"x":0.40471091866493225,"y":0.5885885953903198},{"x":0.3704496920108795,"y":0.5885885953903198}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کلیه","boundary":[0.3704496920108795,0.5690690875053406,0.40471091866493225,0.5885885953903198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31477516889572144,"y":0.5690690875053406},{"x":0.36616700887680054,"y":0.5690690875053406},{"x":0.36616700887680054,"y":0.5885885953903198},{"x":0.31477516889572144,"y":0.5885885953903198}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حقوق","boundary":[0.31477516889572144,0.5690690875053406,0.36616700887680054,0.5885885953903198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25695931911468506,"y":0.5690690875053406},{"x":0.30835118889808655,"y":0.5690690875053406},{"x":0.30835118889808655,"y":0.5885885953903198},{"x":0.25695931911468506,"y":0.5885885953903198}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"محفوظ","boundary":[0.25695931911468506,0.5690690875053406,0.30835118889808655,0.5885885953903198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21413275599479675,"y":0.5690690875053406},{"x":0.25053533911705017,"y":0.5690690875053406},{"x":0.25053533911705017,"y":0.5885885953903198},{"x":0.21413275599479675,"y":0.5885885953903198}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.21413275599479675,0.5690690875053406,0.25053533911705017,0.5885885953903198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20342612266540527,"y":0.5690690875053406},{"x":0.20770877599716187,"y":0.5690690875053406},{"x":0.20770877599716187,"y":0.5885885953903198},{"x":0.20342612266540527,"y":0.5885885953903198}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.20342612266540527,0.5690690875053406,0.20770877599716187,0.5885885953903198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3747323453426361,"y":0.5960960984230042},{"x":0.40685224533081055,"y":0.5960960984230042},{"x":0.40685224533081055,"y":0.6126126050949097},{"x":0.3747323453426361,"y":0.6126126050949097}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.3747323453426361,0.5960960984230042,0.40685224533081055,0.6126126050949097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3683083653450012,"y":0.5960960984230042},{"x":0.3725910186767578,"y":0.5960960984230042},{"x":0.3725910186767578,"y":0.6126126050949097},{"x":0.3683083653450012,"y":0.6126126050949097}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.3683083653450012,0.5960960984230042,0.3725910186767578,0.6126126050949097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3383297622203827,"y":0.5945945978164673},{"x":0.36402568221092224,"y":0.5960960984230042},{"x":0.36402568221092224,"y":0.6126126050949097},{"x":0.3383297622203827,"y":0.6126126050949097}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.3383297622203827,0.5945945978164673,0.36402568221092224,0.6126126050949097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25910064578056335,"y":0.5945945978164673},{"x":0.3319057822227478,"y":0.5945945978164673},{"x":0.3319057822227478,"y":0.6126126050949097},{"x":0.25695931911468506,"y":0.6111111044883728}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"متخصصان","boundary":[0.25910064578056335,0.5945945978164673,0.3319057822227478,0.6126126050949097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25053533911705017,"y":0.5945945978164673},{"x":0.25695931911468506,"y":0.5945945978164673},{"x":0.25695931911468506,"y":0.6096096038818359},{"x":0.25053533911705017,"y":0.6096096038818359}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.25053533911705017,0.5945945978164673,0.25695931911468506,0.6096096038818359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20342612266540527,"y":0.5930930972099304},{"x":0.2419700175523758,"y":0.5945945978164673},{"x":0.2419700175523758,"y":0.6111111044883728},{"x":0.20342612266540527,"y":0.6096096038818359}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۴۰۰","boundary":[0.20342612266540527,0.5930930972099304,0.2419700175523758,0.6111111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3319057822227478,"y":0.6186186075210571},{"x":0.40471091866493225,"y":0.6171171069145203},{"x":0.40471091866493225,"y":0.6351351141929626},{"x":0.3319057822227478,"y":0.6351351141929626}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشانی","boundary":[0.3319057822227478,0.6186186075210571,0.40471091866493225,0.6351351141929626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2869378924369812,"y":0.6186186075210571},{"x":0.3297644555568695,"y":0.6186186075210571},{"x":0.3297644555568695,"y":0.6351351141929626},{"x":0.2869378924369812,"y":0.6351351141929626}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دفتر","boundary":[0.2869378924369812,0.6186186075210571,0.3297644555568695,0.6351351141929626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21199142932891846,"y":0.6186186075210571},{"x":0.2826552391052246,"y":0.6186186075210571},{"x":0.2826552391052246,"y":0.6351351141929626},{"x":0.21199142932891846,"y":0.6366366147994995}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مرکزی","boundary":[0.21199142932891846,0.6186186075210571,0.2826552391052246,0.6351351141929626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20342612266540527,"y":0.6186186075210571},{"x":0.20770877599716187,"y":0.6186186075210571},{"x":0.20770877599716187,"y":0.6366366147994995},{"x":0.20342612266540527,"y":0.6366366147994995}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.20342612266540527,0.6186186075210571,0.20770877599716187,0.6366366147994995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3768736720085144,"y":0.642642617225647},{"x":0.40471091866493225,"y":0.642642617225647},{"x":0.40471091866493225,"y":0.6606606841087341},{"x":0.3768736720085144,"y":0.6606606841087341}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.3768736720085144,0.642642617225647,0.40471091866493225,0.6606606841087341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3683083653450012,"y":0.642642617225647},{"x":0.3747323453426361,"y":0.642642617225647},{"x":0.3747323453426361,"y":0.6606606841087341},{"x":0.3683083653450012,"y":0.6606606841087341}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3683083653450012,0.642642617225647,0.3747323453426361,0.6606606841087341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3468950688838959,"y":0.642642617225647},{"x":0.36616700887680054,"y":0.642642617225647},{"x":0.36616700887680054,"y":0.6606606841087341},{"x":0.3468950688838959,"y":0.6606606841087341}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سه","boundary":[0.3468950688838959,0.642642617225647,0.36616700887680054,0.6606606841087341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3276231288909912,"y":0.642642617225647},{"x":0.3426124155521393,"y":0.642642617225647},{"x":0.3426124155521393,"y":0.6606606841087341},{"x":0.3276231288909912,"y":0.6606606841087341}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"راه","boundary":[0.3276231288909912,0.642642617225647,0.3426124155521393,0.6606606841087341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.278372585773468,"y":0.642642617225647},{"x":0.3233404755592346,"y":0.642642617225647},{"x":0.3233404755592346,"y":0.6606606841087341},{"x":0.278372585773468,"y":0.6606606841087341}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طالقانی","boundary":[0.278372585773468,0.642642617225647,0.3233404755592346,0.6606606841087341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26980727910995483,"y":0.642642617225647},{"x":0.2762312591075897,"y":0.642642617225647},{"x":0.2762312591075897,"y":0.6606606841087341},{"x":0.26980727910995483,"y":0.6606606841087341}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.26980727910995483,0.642642617225647,0.2762312591075897,0.6606606841087341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23126338422298431,"y":0.642642617225647},{"x":0.26552462577819824,"y":0.642642617225647},{"x":0.26552462577819824,"y":0.6606606841087341},{"x":0.23126338422298431,"y":0.6606606841087341}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"پلاک","boundary":[0.23126338422298431,0.642642617225647,0.26552462577819824,0.6606606841087341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20342612266540527,"y":0.642642617225647},{"x":0.22483940422534943,"y":0.642642617225647},{"x":0.22483940422534943,"y":0.6606606841087341},{"x":0.20342612266540527,"y":0.6606606841087341}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲۶۰","boundary":[0.20342612266540527,0.642642617225647,0.22483940422534943,0.6606606841087341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3747323453426361,"y":0.6681681871414185},{"x":0.40685224533081055,"y":0.6681681871414185},{"x":0.40471091866493225,"y":0.684684693813324},{"x":0.3747323453426361,"y":0.6831831932067871}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تلفن","boundary":[0.3747323453426361,0.6681681871414185,0.40471091866493225,0.684684693813324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3683083653450012,"y":0.6681681871414185},{"x":0.3747323453426361,"y":0.6681681871414185},{"x":0.3747323453426361,"y":0.6831831932067871},{"x":0.3683083653450012,"y":0.6831831932067871}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.3683083653450012,0.6681681871414185,0.3747323453426361,0.6831831932067871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20556744933128357,"y":0.6666666865348816},{"x":0.35117772221565247,"y":0.6666666865348816},{"x":0.34903639554977417,"y":0.684684693813324},{"x":0.20556744933128357,"y":0.6831831932067871}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۹۱۳۰۶۰۱۹-۰۲۱","boundary":[0.20556744933128357,0.6666666865348816,0.34903639554977417,0.684684693813324]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20342612266540527,"y":0.5675675868988037},{"x":0.40685224533081055,"y":0.5690690875053406},{"x":0.40685224533081055,"y":0.684684693813324},{"x":0.20128479599952698,"y":0.6831831932067871}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.19842612266540527,0.5605675868988037,0.41185224533081055,0.691684693813324],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680942177772522,"y":0.630630612373352},{"x":0.7516059875488281,"y":0.630630612373352},{"x":0.7516059875488281,"y":0.6486486196517944},{"x":0.6830835342407227,"y":0.6501501798629761}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.680942177772522,0.630630612373352,0.7516059875488281,0.6486486196517944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638115644454956,"y":0.6321321129798889},{"x":0.6852248311042786,"y":0.6321321129798889},{"x":0.6852248311042786,"y":0.6501501798629761},{"x":0.6659528613090515,"y":0.6501501798629761}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"آرا","boundary":[0.6638115644454956,0.6321321129798889,0.6852248311042786,0.6501501798629761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6552462577819824,"y":0.6321321129798889},{"x":0.6638115644454956,"y":0.6321321129798889},{"x":0.6638115644454956,"y":0.6501501798629761},{"x":0.6573875546455383,"y":0.6501501798629761}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6552462577819824,0.6321321129798889,0.6638115644454956,0.6501501798629761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.599571704864502,"y":0.6321321129798889},{"x":0.6531049013137817,"y":0.630630612373352},{"x":0.6531049013137817,"y":0.6501501798629761},{"x":0.599571704864502,"y":0.6516516804695129}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مهرداد","boundary":[0.599571704864502,0.6321321129798889,0.6531049013137817,0.6501501798629761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5438972115516663,"y":0.6336336135864258},{"x":0.5952890515327454,"y":0.6321321129798889},{"x":0.5952890515327454,"y":0.6516516804695129},{"x":0.5438972115516663,"y":0.6516516804695129}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صفایی","boundary":[0.5438972115516663,0.6336336135864258,0.5952890515327454,0.6516516804695129]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5438972115516663,"y":0.6336336135864258},{"x":0.7516059875488281,"y":0.630630612373352},{"x":0.7516059875488281,"y":0.6486486196517944},{"x":0.5438972115516663,"y":0.6516516804695129}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5388972115516663,0.6266336135864258,0.7566059875488281,0.6556486196517944],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6959314942359924,"y":0.6711711883544922},{"x":0.7494646906852722,"y":0.6711711883544922},{"x":0.7473233342170715,"y":0.6906906962394714},{"x":0.6959314942359924,"y":0.6891891956329346}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.6959314942359924,0.6711711883544922,0.7473233342170715,0.6906906962394714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6830835342407227,"y":0.6696696877479553},{"x":0.6895074844360352,"y":0.6696696877479553},{"x":0.6895074844360352,"y":0.6891891956329346},{"x":0.6830835342407227,"y":0.6891891956329346}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6830835342407227,0.6696696877479553,0.6895074844360352,0.6891891956329346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5481798648834229,"y":0.6681681871414185},{"x":0.680942177772522,"y":0.6696696877479553},{"x":0.6788008809089661,"y":0.6891891956329346},{"x":0.5460385680198669,"y":0.6876876950263977}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"متخصصان","boundary":[0.5481798648834229,0.6681681871414185,0.6788008809089661,0.6891891956329346]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5481798648834229,"y":0.6681681871414185},{"x":0.7494646906852722,"y":0.6711711883544922},{"x":0.7473233342170715,"y":0.6906906962394714},{"x":0.5460385680198669,"y":0.6876876950263977}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5431798648834228,0.6611681871414185,0.7523233342170715,0.6976906962394714],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6766595244407654,"y":0.7057057023048401},{"x":0.7473233342170715,"y":0.7057057023048401},{"x":0.7473233342170715,"y":0.7222222089767456},{"x":0.6766595244407654,"y":0.7237237095832825}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"قيمت","boundary":[0.6766595244407654,0.7057057023048401,0.7473233342170715,0.7222222089767456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6445395946502686,"y":0.7057057023048401},{"x":0.6745182275772095,"y":0.7057057023048401},{"x":0.6745182275772095,"y":0.7237237095832825},{"x":0.6445395946502686,"y":0.7237237095832825}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6445395946502686,0.7057057023048401,0.6745182275772095,0.7237237095832825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5952890515327454,"y":0.7057057023048401},{"x":0.6659528613090515,"y":0.7057057023048401},{"x":0.6659528613090515,"y":0.7237237095832825},{"x":0.5952890515327454,"y":0.7237237095832825}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۹۵,۰۰۰","boundary":[0.5952890515327454,0.7057057023048401,0.6659528613090515,0.7237237095832825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5460385680198669,"y":0.707207202911377},{"x":0.5888651013374329,"y":0.7057057023048401},{"x":0.5888651013374329,"y":0.7237237095832825},{"x":0.5460385680198669,"y":0.7237237095832825}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تومان","boundary":[0.5460385680198669,0.707207202911377,0.5888651013374329,0.7237237095832825]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5460385680198669,"y":0.7057057023048401},{"x":0.7473233342170715,"y":0.7057057023048401},{"x":0.7473233342170715,"y":0.7237237095832825},{"x":0.5460385680198669,"y":0.7237237095832825}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.5410385680198669,0.6987057023048401,0.7523233342170715,0.7307237095832825],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21199142932891846,"y":0.7117117047309875},{"x":0.3340471088886261,"y":0.7117117047309875},{"x":0.3340471088886261,"y":0.7282282114028931},{"x":0.21199142932891846,"y":0.7282282114028931}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"انتشالا","boundary":[0.21199142932891846,0.7117117047309875,0.3340471088886261,0.7282282114028931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21199142932891846,"y":0.7282282114028931},{"x":0.3361884355545044,"y":0.7297297120094299},{"x":0.3340471088886261,"y":0.7447447180747986},{"x":0.21199142932891846,"y":0.7417417168617249}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"متذصصان","boundary":[0.21199142932891846,0.7282282114028931,0.3340471088886261,0.7447447180747986]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21199142932891846,"y":0.7117117047309875},{"x":0.3361884355545044,"y":0.7117117047309875},{"x":0.3361884355545044,"y":0.7447447180747986},{"x":0.21199142932891846,"y":0.7447447180747986}]},"confidence":0.8799999952316284,"boundary":[0.20699142932891845,0.7047117047309875,0.3411884355545044,0.7517447180747986],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6081370711326599,"y":0.7867867946624756},{"x":0.6423982977867126,"y":0.7867867946624756},{"x":0.6423982977867126,"y":0.8018018007278442},{"x":0.6081370711326599,"y":0.8018018007278442}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.6081370711326599,0.7867867946624756,0.6423982977867126,0.8018018007278442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5952890515327454,"y":0.7867867946624756},{"x":0.599571704864502,"y":0.7867867946624756},{"x":0.599571704864502,"y":0.8018018007278442},{"x":0.5952890515327454,"y":0.8018018007278442}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5952890515327454,0.7867867946624756,0.599571704864502,0.8018018007278442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40471091866493225,"y":0.7852852940559387},{"x":0.5845824480056763,"y":0.7867867946624756},{"x":0.5845824480056763,"y":0.8018018007278442},{"x":0.40471091866493225,"y":0.8018018007278442}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۶-۵۶-۷۵۷۶-۶۲۲-۹۷۸","boundary":[0.40471091866493225,0.7852852940559387,0.5845824480056763,0.8018018007278442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39400428533554077,"y":0.7852852940559387},{"x":0.39614561200141907,"y":0.7852852940559387},{"x":0.39614561200141907,"y":0.8003003001213074},{"x":0.39400428533554077,"y":0.8003003001213074}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.39400428533554077,0.7852852940559387,0.39614561200141907,0.8003003001213074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34903639554977417,"y":0.7852852940559387},{"x":0.3897216320037842,"y":0.7852852940559387},{"x":0.3897216320037842,"y":0.8003003001213074},{"x":0.34903639554977417,"y":0.8003003001213074}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ISBN","boundary":[0.34903639554977417,0.7852852940559387,0.3897216320037842,0.8003003001213074]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34903639554977417,"y":0.7852852940559387},{"x":0.6423982977867126,"y":0.7867867946624756},{"x":0.6423982977867126,"y":0.8033033013343811},{"x":0.34903639554977417,"y":0.8018018007278442}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.34403639554977417,0.7782852940559387,0.6473982977867127,0.8103033013343811],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3725910186767578,"y":0.8258258104324341},{"x":0.6252676844596863,"y":0.8258258104324341},{"x":0.6252676844596863,"y":0.8423423171043396},{"x":0.3725910186767578,"y":0.8423423171043396}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"www.Motekhassesan.com","boundary":[0.3725910186767578,0.8258258104324341,0.6252676844596863,0.8423423171043396]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3725910186767578,"y":0.8258258104324341},{"x":0.6252676844596863,"y":0.8258258104324341},{"x":0.6252676844596863,"y":0.8423423171043396},{"x":0.3725910186767578,"y":0.8423423171043396}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.3675910186767578,0.8188258104324341,0.6302676844596863,0.8493423171043396],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5845824480056763,"y":0.8648648858070374},{"x":0.6167023777961731,"y":0.8648648858070374},{"x":0.6145610213279724,"y":0.8813813924789429},{"x":0.5845824480056763,"y":0.8813813924789429}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نوبت","boundary":[0.5845824480056763,0.8648648858070374,0.6145610213279724,0.8813813924789429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5417559146881104,"y":0.8648648858070374},{"x":0.5674518346786499,"y":0.8648648858070374},{"x":0.5674518346786499,"y":0.8813813924789429},{"x":0.5417559146881104,"y":0.879879891872406}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5417559146881104,0.8648648858070374,0.5674518346786499,0.8813813924789429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310492515563965,"y":0.8648648858070374},{"x":0.5374732613563538,"y":0.8648648858070374},{"x":0.5374732613563538,"y":0.879879891872406},{"x":0.5310492515563965,"y":0.879879891872406}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5310492515563965,0.8648648858070374,0.5374732613563538,0.879879891872406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5074946284294128,"y":0.8648648858070374},{"x":0.5267665982246399,"y":0.8648648858070374},{"x":0.5267665982246399,"y":0.879879891872406},{"x":0.5074946284294128,"y":0.879879891872406}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.5074946284294128,0.8648648858070374,0.5267665982246399,0.879879891872406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49464666843414307,"y":0.8633633852005005},{"x":0.49892932176589966,"y":0.8633633852005005},{"x":0.49892932176589966,"y":0.879879891872406},{"x":0.49250534176826477,"y":0.879879891872406}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.49464666843414307,0.8633633852005005,0.49892932176589966,0.879879891872406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44325482845306396,"y":0.8633633852005005},{"x":0.4882226884365082,"y":0.8633633852005005},{"x":0.4882226884365082,"y":0.879879891872406},{"x":0.44325482845306396,"y":0.879879891872406}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تابستان","boundary":[0.44325482845306396,0.8633633852005005,0.4882226884365082,0.879879891872406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39400428533554077,"y":0.8633633852005005},{"x":0.4325481653213501,"y":0.8633633852005005},{"x":0.4304068386554718,"y":0.8783783912658691},{"x":0.3918629586696625,"y":0.8783783912658691}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۴۰۰","boundary":[0.39400428533554077,0.8633633852005005,0.4304068386554718,0.8783783912658691]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.381156325340271,"y":0.8633633852005005},{"x":0.3875803053379059,"y":0.8633633852005005},{"x":0.3875803053379059,"y":0.8783783912658691},{"x":0.381156325340271,"y":0.8783783912658691}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.381156325340271,0.8633633852005005,0.3875803053379059,0.8783783912658691]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.381156325340271,"y":0.8618618845939636},{"x":0.6167023777961731,"y":0.8648648858070374},{"x":0.6145610213279724,"y":0.8813813924789429},{"x":0.381156325340271,"y":0.8783783912658691}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.376156325340271,0.8548618845939636,0.6195610213279724,0.8883813924789429],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/9ae9712cd260aabb/pages/INgbWvDSUDSwWYUC-sec.webp","jpeg":"/storage/books/9ae9712cd260aabb/pages/vFFOELiwmBULJUqk.jpg","blurred":"/storage/books/9ae9712cd260aabb/pages/LRFvsVZWlFhvsvkT.jpg"},"info":{"width":467,"height":666,"margin":[0.00038821308209502977,0.00014054144180572785,0.9981735209479322,0.9994957524903186]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6680942177772522,"y":0.10060060024261475},{"x":0.7023554444313049,"y":0.10060060024261475},{"x":0.7023554444313049,"y":0.11411411315202713},{"x":0.6680942177772522,"y":0.11411411315202713}]},"confidence":1,"str":".۱۳۵۷","boundary":[0.6680942177772522,0.10060060024261475,0.7023554444313049,0.11411411315202713]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2847965657711029,"y":0.12012012302875519},{"x":0.2890792191028595,"y":0.12012012302875519},{"x":0.2890792191028595,"y":0.13363362848758698},{"x":0.2847965657711029,"y":0.13363362848758698}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2847965657711029,0.12012012302875519,0.2890792191028595,0.13363362848758698]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2912205457687378,"y":0.12012012302875519},{"x":0.3211991488933563,"y":0.12012012302875519},{"x":0.3211991488933563,"y":0.13363362848758698},{"x":0.2912205457687378,"y":0.13363362848758698}]},"confidence":1,"str":"�انس","boundary":[0.2912205457687378,0.12012012302875519,0.3211991488933563,0.13363362848758698]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.299785852432251,"y":0.11411411315202713},{"x":0.30192720890045166,"y":0.11411411315202713},{"x":0.30192720890045166,"y":0.12762762606143951},{"x":0.299785852432251,"y":0.12762762606143951}]},"confidence":1,"str":"ئ","boundary":[0.299785852432251,0.11411411315202713,0.30192720890045166,0.12762762606143951]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3254818022251129,"y":0.12012012302875519},{"x":0.35546037554740906,"y":0.12012012302875519},{"x":0.35546037554740906,"y":0.13363362848758698},{"x":0.3254818022251129,"y":0.13363362848758698}]},"confidence":1,"str":"رایمکا","boundary":[0.3254818022251129,0.12012012302875519,0.35546037554740906,0.13363362848758698]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36402568221092224,"y":0.12012012302875519},{"x":0.44111350178718567,"y":0.12012012302875519},{"x":0.44111350178718567,"y":0.13363362848758698},{"x":0.36402568221092224,"y":0.13363362848758698}]},"confidence":1,"str":"هدنسیون/هداس","boundary":[0.36402568221092224,0.12012012302875519,0.44111350178718567,0.13363362848758698]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44753748178482056,"y":0.12012012302875519},{"x":0.45610278844833374,"y":0.12012012302875519},{"x":0.45610278844833374,"y":0.13363362848758698},{"x":0.44753748178482056,"y":0.13363362848758698}]},"confidence":1,"str":"ن","boundary":[0.44753748178482056,0.12012012302875519,0.45610278844833374,0.13363362848758698]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45824411511421204,"y":0.12012012302875519},{"x":0.4710920751094818,"y":0.12012012302875519},{"x":0.4710920751094818,"y":0.13363362848758698},{"x":0.45824411511421204,"y":0.13363362848758698}]},"confidence":1,"str":"ب�ز","boundary":[0.45824411511421204,0.12012012302875519,0.4710920751094818,0.13363362848758698]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4775160551071167,"y":0.12012012302875519},{"x":0.4860813617706299,"y":0.12012012302875519},{"x":0.4860813617706299,"y":0.13363362848758698},{"x":0.4775160551071167,"y":0.13363362848758698}]},"confidence":1,"str":"هب","boundary":[0.4775160551071167,0.12012012302875519,0.4860813617706299,0.13363362848758698]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49250534176826477,"y":0.12012012302875519},{"x":0.5524625182151794,"y":0.12012012302875519},{"x":0.5524625182151794,"y":0.13363362848758698},{"x":0.49250534176826477,"y":0.13363362848758698}]},"confidence":1,"str":"لیعم-یرکف","boundary":[0.49250534176826477,0.12012012302875519,0.5524625182151794,0.13363362848758698]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5246252417564392,"y":0.15915915369987488},{"x":0.5396145582199097,"y":0.15915915369987488},{"x":0.5396145582199097,"y":0.17267267405986786},{"x":0.5246252417564392,"y":0.17267267405986786}]},"confidence":1,"str":".ی","boundary":[0.5246252417564392,0.15915915369987488,0.5396145582199097,0.17267267405986786]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5417559146881104,"y":0.15915915369987488},{"x":0.5610278248786926,"y":0.15915915369987488},{"x":0.5610278248786926,"y":0.1756756752729416},{"x":0.5417559146881104,"y":0.1756756752729416}]},"confidence":1,"str":"ی�زو","boundary":[0.5417559146881104,0.15915915369987488,0.5610278248786926,0.1756756752729416]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5588865280151367,"y":0.12012012302875519},{"x":0.6017130613327026,"y":0.12012012302875519},{"x":0.6017130613327026,"y":0.13363362848758698},{"x":0.5588865280151367,"y":0.13363362848758698}]},"confidence":1,"str":"ساوسو","boundary":[0.5588865280151367,0.12012012302875519,0.6017130613327026,0.13363362848758698]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5674518346786499,"y":0.15915915369987488},{"x":0.5867237448692322,"y":0.15915915369987488},{"x":0.5867237448692322,"y":0.17267267405986786},{"x":0.5674518346786499,"y":0.17267267405986786}]},"confidence":1,"str":"عطق","boundary":[0.5674518346786499,0.15915915369987488,0.5867237448692322,0.17267267405986786]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5931477546691895,"y":0.15915915369987488},{"x":0.6231263279914856,"y":0.15915915369987488},{"x":0.6231263279914856,"y":0.17267267405986786},{"x":0.5931477546691895,"y":0.17267267405986786}]},"confidence":1,"str":"؛رادو","boundary":[0.5931477546691895,0.15915915369987488,0.6231263279914856,0.17267267405986786]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6081370711326599,"y":0.12012012302875519},{"x":0.638115644454956,"y":0.12012012302875519},{"x":0.638115644454956,"y":0.13363362848758698},{"x":0.6081370711326599,"y":0.13363362848758698}]},"confidence":1,"str":"نامرد","boundary":[0.6081370711326599,0.12012012302875519,0.638115644454956,0.13363362848758698]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6124197244644165,"y":0.13963964581489563},{"x":0.638115644454956,"y":0.13963964581489563},{"x":0.638115644454956,"y":0.15315315127372742},{"x":0.6124197244644165,"y":0.15315315127372742}]},"confidence":1,"str":".1400","boundary":[0.6124197244644165,0.13963964581489563,0.638115644454956,0.15315315127372742]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6231263279914856,"y":0.15915915369987488},{"x":0.6274089813232422,"y":0.15915915369987488},{"x":0.6274089813232422,"y":0.17267267405986786},{"x":0.6231263279914856,"y":0.17267267405986786}]},"confidence":1,"str":"�","boundary":[0.6231263279914856,0.15915915369987488,0.6274089813232422,0.17267267405986786]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6274089813232422,"y":0.15165165066719055},{"x":0.6274089813232422,"y":0.15165165066719055},{"x":0.6274089813232422,"y":0.16516517102718353},{"x":0.6274089813232422,"y":0.16516517102718353}]},"confidence":1,"str":"ن","boundary":[0.6274089813232422,0.15165165066719055,0.6274089813232422,0.16516517102718353]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6338329911231995,"y":0.15915915369987488},{"x":0.640256941318512,"y":0.15915915369987488},{"x":0.640256941318512,"y":0.17267267405986786},{"x":0.6338329911231995,"y":0.17267267405986786}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.6338329911231995,0.15915915369987488,0.640256941318512,0.17267267405986786]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6423982977867126,"y":0.13963964581489563},{"x":0.7087794542312622,"y":0.13963964581489563},{"x":0.7087794542312622,"y":0.15315315127372742},{"x":0.6423982977867126,"y":0.15315315127372742}]},"confidence":1,"str":"،ناصصختم","boundary":[0.6423982977867126,0.13963964581489563,0.7087794542312622,0.15315315127372742]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6466809511184692,"y":0.12012012302875519},{"x":0.659528911113739,"y":0.12012012302875519},{"x":0.659528911113739,"y":0.13363362848758698},{"x":0.6466809511184692,"y":0.13363362848758698}]},"confidence":1,"str":"یا","boundary":[0.6466809511184692,0.12012012302875519,0.659528911113739,0.13363362848758698]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6466809511184692,"y":0.15915915369987488},{"x":0.6766595244407654,"y":0.15915915369987488},{"x":0.6766595244407654,"y":0.17267267405986786},{"x":0.6466809511184692,"y":0.17267267405986786}]},"confidence":1,"str":"روصم","boundary":[0.6466809511184692,0.15915915369987488,0.6766595244407654,0.17267267405986786]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6616702079772949,"y":0.12012012302875519},{"x":0.6680942177772522,"y":0.12012012302875519},{"x":0.6680942177772522,"y":0.1366366297006607},{"x":0.6616702079772949,"y":0.1366366297006607}]},"confidence":1,"str":"ب�","boundary":[0.6616702079772949,0.12012012302875519,0.6680942177772522,0.1366366297006607]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6745182275772095,"y":0.12012012302875519},{"x":0.6895074844360352,"y":0.12012012302875519},{"x":0.6895074844360352,"y":0.13363362848758698},{"x":0.6745182275772095,"y":0.13363362848758698}]},"confidence":1,"str":"یر","boundary":[0.6745182275772095,0.12012012302875519,0.6895074844360352,0.13363362848758698]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6852248311042786,"y":0.15915915369987488},{"x":0.7087794542312622,"y":0.15915915369987488},{"x":0.7087794542312622,"y":0.17267267405986786},{"x":0.6852248311042786,"y":0.17267267405986786}]},"confidence":1,"str":"؛ص","boundary":[0.6852248311042786,0.15915915369987488,0.7087794542312622,0.17267267405986786]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6916488409042358,"y":0.12012012302875519},{"x":0.721627414226532,"y":0.12012012302875519},{"x":0.721627414226532,"y":0.13363362848758698},{"x":0.6916488409042358,"y":0.13363362848758698}]},"confidence":1,"str":"ی�دوخ","boundary":[0.6916488409042358,0.12012012302875519,0.721627414226532,0.13363362848758698]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7087794542312622,"y":0.10060060024261475},{"x":0.7430406808853149,"y":0.10060060024261475},{"x":0.7430406808853149,"y":0.11411411315202713},{"x":0.7087794542312622,"y":0.11411411315202713}]},"confidence":1,"str":"،رایمکا","boundary":[0.7087794542312622,0.10060060024261475,0.7430406808853149,0.11411411315202713]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7152034044265747,"y":0.15915915369987488},{"x":0.7323340177536011,"y":0.15915915369987488},{"x":0.7323340177536011,"y":0.17267267405986786},{"x":0.7152034044265747,"y":0.17267267405986786}]},"confidence":1,"str":"130","boundary":[0.7152034044265747,0.15915915369987488,0.7323340177536011,0.17267267405986786]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7173447608947754,"y":0.13963964581489563},{"x":0.740899384021759,"y":0.13963964581489563},{"x":0.740899384021759,"y":0.15315315127372742},{"x":0.7173447608947754,"y":0.15315315127372742}]},"confidence":1,"str":":نار","boundary":[0.7173447608947754,0.13963964581489563,0.740899384021759,0.15315315127372742]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7280513644218445,"y":0.12012012302875519},{"x":0.7773019075393677,"y":0.12012012302875519},{"x":0.7773019075393677,"y":0.13363362848758698},{"x":0.7280513644218445,"y":0.13363362848758698}]},"confidence":1,"str":":روآديدپ","boundary":[0.7280513644218445,0.12012012302875519,0.7773019075393677,0.13363362848758698]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7366167306900024,"y":0.15915915369987488},{"x":0.7794432640075684,"y":0.15915915369987488},{"x":0.7794432640075684,"y":0.17267267405986786},{"x":0.7366167306900024,"y":0.17267267405986786}]},"confidence":1,"str":":یرهاظ","boundary":[0.7366167306900024,0.15915915369987488,0.7794432640075684,0.17267267405986786]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7430406808853149,"y":0.13963964581489563},{"x":0.7516059875488281,"y":0.13963964581489563},{"x":0.7516059875488281,"y":0.15315315127372742},{"x":0.7430406808853149,"y":0.15315315127372742}]},"confidence":1,"str":"�","boundary":[0.7430406808853149,0.13963964581489563,0.7516059875488281,0.15315315127372742]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7494646906852722,"y":0.10060060024261475},{"x":0.7537473440170288,"y":0.10060060024261475},{"x":0.7537473440170288,"y":0.11411411315202713},{"x":0.7494646906852722,"y":0.11411411315202713}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.7494646906852722,0.10060060024261475,0.7537473440170288,0.11411411315202713]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7516059875488281,"y":0.13513512909412384},{"x":0.7537473440170288,"y":0.13513512909412384},{"x":0.7537473440170288,"y":0.14864864945411682},{"x":0.7516059875488281,"y":0.14864864945411682}]},"confidence":1,"str":"ت","boundary":[0.7516059875488281,0.13513512909412384,0.7537473440170288,0.14864864945411682]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7558886408805847,"y":0.10060060024261475},{"x":0.7858672142028809,"y":0.10060060024261475},{"x":0.7858672142028809,"y":0.11711711436510086},{"x":0.7558886408805847,"y":0.11711711436510086}]},"confidence":1,"str":"ی�انس","boundary":[0.7558886408805847,0.10060060024261475,0.7858672142028809,0.11711711436510086]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7580299973487854,"y":0.13963964581489563},{"x":0.762312650680542,"y":0.13963964581489563},{"x":0.762312650680542,"y":0.15315315127372742},{"x":0.7580299973487854,"y":0.15315315127372742}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.7580299973487854,0.13963964581489563,0.762312650680542,0.15315315127372742]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7644539475440979,"y":0.13963964581489563},{"x":0.7794432640075684,"y":0.13963964581489563},{"x":0.7794432640075684,"y":0.15315315127372742},{"x":0.7644539475440979,"y":0.15315315127372742}]},"confidence":1,"str":"�ن","boundary":[0.7644539475440979,0.13963964581489563,0.7794432640075684,0.15315315127372742]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7751606106758118,"y":0.13513512909412384},{"x":0.7773019075393677,"y":0.13513512909412384},{"x":0.7773019075393677,"y":0.14864864945411682},{"x":0.7751606106758118,"y":0.14864864945411682}]},"confidence":1,"str":"ش","boundary":[0.7751606106758118,0.13513512909412384,0.7773019075393677,0.14864864945411682]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.783725917339325,"y":0.12012012302875519},{"x":0.7880085706710815,"y":0.12012012302875519},{"x":0.7880085706710815,"y":0.13363362848758698},{"x":0.783725917339325,"y":0.13363362848758698}]},"confidence":1,"str":"م","boundary":[0.783725917339325,0.12012012302875519,0.7880085706710815,0.13363362848758698]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7880085706710815,"y":0.13963964581489563},{"x":0.8458244204521179,"y":0.13963964581489563},{"x":0.8458244204521179,"y":0.15315315127372742},{"x":0.7880085706710815,"y":0.15315315127372742}]},"confidence":1,"str":"تاصخشم","boundary":[0.7880085706710815,0.13963964581489563,0.8458244204521179,0.15315315127372742]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7901498675346375,"y":0.12012012302875519},{"x":0.7965738773345947,"y":0.12012012302875519},{"x":0.7965738773345947,"y":0.13363362848758698},{"x":0.7901498675346375,"y":0.13363362848758698}]},"confidence":1,"str":"�","boundary":[0.7901498675346375,0.12012012302875519,0.7965738773345947,0.13363362848758698]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7922912240028381,"y":0.10060060024261475},{"x":0.8458244204521179,"y":0.10060060024261475},{"x":0.8458244204521179,"y":0.11411411315202713},{"x":0.7922912240028381,"y":0.11411411315202713}]},"confidence":1,"str":":هسانشسر","boundary":[0.7922912240028381,0.10060060024261475,0.8458244204521179,0.11411411315202713]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7965738773345947,"y":0.11411411315202713},{"x":0.7965738773345947,"y":0.11411411315202713},{"x":0.7965738773345947,"y":0.12762762606143951},{"x":0.7965738773345947,"y":0.12762762606143951}]},"confidence":1,"str":"ن","boundary":[0.7965738773345947,0.11411411315202713,0.7965738773345947,0.12762762606143951]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.802997887134552,"y":0.12012012302875519},{"x":0.8094218373298645,"y":0.12012012302875519},{"x":0.8094218373298645,"y":0.13363362848758698},{"x":0.802997887134552,"y":0.13363362848758698}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.802997887134552,0.12012012302875519,0.8094218373298645,0.13363362848758698]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8158458471298218,"y":0.12012012302875519},{"x":0.8479657173156738,"y":0.12012012302875519},{"x":0.8479657173156738,"y":0.13363362848758698},{"x":0.8158458471298218,"y":0.13363362848758698}]},"confidence":1,"str":"ناونع","boundary":[0.8158458471298218,0.12012012302875519,0.8479657173156738,0.13363362848758698]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873661875724792,"y":0.17867867648601532},{"x":0.7044968008995056,"y":0.17867867648601532},{"x":0.7044968008995056,"y":0.1921921968460083},{"x":0.6873661875724792,"y":0.1921921968460083}]},"confidence":1,"str":"اپیف","boundary":[0.6873661875724792,0.17867867648601532,0.7044968008995056,0.1921921968460083]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109207510948181,"y":0.17867867648601532},{"x":0.7494646906852722,"y":0.17867867648601532},{"x":0.7494646906852722,"y":0.1921921968460083},{"x":0.7109207510948181,"y":0.1921921968460083}]},"confidence":1,"str":":سییون","boundary":[0.7109207510948181,0.17867867648601532,0.7494646906852722,0.1921921968460083]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7558886408805847,"y":0.17867867648601532},{"x":0.783725917339325,"y":0.17867867648601532},{"x":0.783725917339325,"y":0.1921921968460083},{"x":0.7558886408805847,"y":0.1921921968460083}]},"confidence":1,"str":"تسر","boundary":[0.7558886408805847,0.17867867648601532,0.783725917339325,0.1921921968460083]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7880085706710815,"y":0.15915915369987488},{"x":0.8458244204521179,"y":0.15915915369987488},{"x":0.8458244204521179,"y":0.17267267405986786},{"x":0.7880085706710815,"y":0.17267267405986786}]},"confidence":1,"str":"تاصخشم","boundary":[0.7880085706710815,0.15915915369987488,0.8458244204521179,0.17267267405986786]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7880085706710815,"y":0.17867867648601532},{"x":0.7965738773345947,"y":0.17867867648601532},{"x":0.7965738773345947,"y":0.1921921968460083},{"x":0.7880085706710815,"y":0.1921921968460083}]},"confidence":1,"str":"�","boundary":[0.7880085706710815,0.17867867648601532,0.7965738773345947,0.1921921968460083]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.794432520866394,"y":0.171171173453331},{"x":0.794432520866394,"y":0.171171173453331},{"x":0.794432520866394,"y":0.18468467891216278},{"x":0.794432520866394,"y":0.18468467891216278}]},"confidence":1,"str":"ن","boundary":[0.794432520866394,0.171171173453331,0.794432520866394,0.18468467891216278]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.802997887134552,"y":0.17867867648601532},{"x":0.8479657173156738,"y":0.17867867648601532},{"x":0.8479657173156738,"y":0.1921921968460083},{"x":0.802997887134552,"y":0.1921921968460083}]},"confidence":1,"str":"تیعضو","boundary":[0.802997887134552,0.17867867648601532,0.8479657173156738,0.1921921968460083]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7366167306900024,"y":0.19819819927215576},{"x":0.783725917339325,"y":0.19819819927215576},{"x":0.783725917339325,"y":0.21171170473098755},{"x":0.7366167306900024,"y":0.21171170473098755}]},"confidence":1,"str":".همانباتک","boundary":[0.7366167306900024,0.19819819927215576,0.783725917339325,0.21171170473098755]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7901498675346375,"y":0.19819819927215576},{"x":0.8394004106521606,"y":0.19819819927215576},{"x":0.8394004106521606,"y":0.21171170473098755},{"x":0.7901498675346375,"y":0.21171170473098755}]},"confidence":1,"str":":تشادد","boundary":[0.7901498675346375,0.19819819927215576,0.8394004106521606,0.21171170473098755]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8415417671203613,"y":0.19819819927215576},{"x":0.8479657173156738,"y":0.19819819927215576},{"x":0.8479657173156738,"y":0.21171170473098755},{"x":0.8415417671203613,"y":0.21171170473098755}]},"confidence":1,"str":"ی�","boundary":[0.8415417671203613,0.19819819927215576,0.8479657173156738,0.21171170473098755]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1862955093383789,"y":0.2177177220582962},{"x":0.1884368360042572,"y":0.2177177220582962},{"x":0.1884368360042572,"y":0.231231227517128},{"x":0.1862955093383789,"y":0.231231227517128}]},"confidence":1,"str":"-","boundary":[0.1862955093383789,0.2177177220582962,0.1884368360042572,0.231231227517128]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1948608160018921,"y":0.2177177220582962},{"x":0.22698073089122772,"y":0.2177177220582962},{"x":0.22698073089122772,"y":0.231231227517128},{"x":0.1948608160018921,"y":0.231231227517128}]},"confidence":1,"str":"نامرد","boundary":[0.1948608160018921,0.2177177220582962,0.22698073089122772,0.231231227517128]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2334047108888626,"y":0.2177177220582962},{"x":0.2355460375547409,"y":0.2177177220582962},{"x":0.2355460375547409,"y":0.231231227517128},{"x":0.2334047108888626,"y":0.231231227517128}]},"confidence":1,"str":"-","boundary":[0.2334047108888626,0.2177177220582962,0.2355460375547409,0.231231227517128]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2419700175523758,"y":0.2177177220582962},{"x":0.2847965657711029,"y":0.2177177220582962},{"x":0.2847965657711029,"y":0.231231227517128},{"x":0.2419700175523758,"y":0.231231227517128}]},"confidence":1,"str":"ساوسو","boundary":[0.2419700175523758,0.2177177220582962,0.2847965657711029,0.231231227517128]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2912205457687378,"y":0.2177177220582962},{"x":0.2933618724346161,"y":0.2177177220582962},{"x":0.2933618724346161,"y":0.231231227517128},{"x":0.2912205457687378,"y":0.231231227517128}]},"confidence":1,"str":"-","boundary":[0.2912205457687378,0.2177177220582962,0.2933618724346161,0.231231227517128]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.299785852432251,"y":0.2177177220582962},{"x":0.4346895217895508,"y":0.2177177220582962},{"x":0.4346895217895508,"y":0.231231227517128},{"x":0.299785852432251,"y":0.231231227517128}]},"confidence":1,"str":"Obsessive-compulsive","boundary":[0.299785852432251,0.2177177220582962,0.4346895217895508,0.231231227517128]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44111350178718567,"y":0.2177177220582962},{"x":0.49250534176826477,"y":0.2177177220582962},{"x":0.49250534176826477,"y":0.231231227517128},{"x":0.44111350178718567,"y":0.231231227517128}]},"confidence":1,"str":"disorder","boundary":[0.44111350178718567,0.2177177220582962,0.49250534176826477,0.231231227517128]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49892932176589966,"y":0.2177177220582962},{"x":0.5010706782341003,"y":0.2177177220582962},{"x":0.5010706782341003,"y":0.231231227517128},{"x":0.49892932176589966,"y":0.231231227517128}]},"confidence":1,"str":"-","boundary":[0.49892932176589966,0.2177177220582962,0.5010706782341003,0.231231227517128]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5074946284294128,"y":0.2177177220582962},{"x":0.5738757848739624,"y":0.2177177220582962},{"x":0.5738757848739624,"y":0.231231227517128},{"x":0.5074946284294128,"y":0.231231227517128}]},"confidence":1,"str":"Alternative","boundary":[0.5074946284294128,0.2177177220582962,0.5738757848739624,0.231231227517128]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5802997946739197,"y":0.2177177220582962},{"x":0.638115644454956,"y":0.2177177220582962},{"x":0.638115644454956,"y":0.231231227517128},{"x":0.5802997946739197,"y":0.231231227517128}]},"confidence":1,"str":"treatment","boundary":[0.5802997946739197,0.2177177220582962,0.638115644454956,0.231231227517128]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6466809511184692,"y":0.2177177220582962},{"x":0.6488222479820251,"y":0.2177177220582962},{"x":0.6488222479820251,"y":0.231231227517128},{"x":0.6466809511184692,"y":0.231231227517128}]},"confidence":1,"str":"-","boundary":[0.6466809511184692,0.2177177220582962,0.6488222479820251,0.231231227517128]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6552462577819824,"y":0.2177177220582962},{"x":0.7023554444313049,"y":0.2177177220582962},{"x":0.7023554444313049,"y":0.23423422873020172},{"x":0.6552462577819824,"y":0.23423422873020172}]},"confidence":1,"str":"ی�زگياج","boundary":[0.6552462577819824,0.2177177220582962,0.7023554444313049,0.23423422873020172]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.659528911113739,"y":0.2132132202386856},{"x":0.659528911113739,"y":0.2132132202386856},{"x":0.659528911113739,"y":0.2267267256975174},{"x":0.659528911113739,"y":0.2267267256975174}]},"confidence":1,"str":"ن","boundary":[0.659528911113739,0.2132132202386856,0.659528911113739,0.2267267256975174]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7087794542312622,"y":0.2177177220582962},{"x":0.740899384021759,"y":0.2177177220582962},{"x":0.740899384021759,"y":0.231231227517128},{"x":0.7087794542312622,"y":0.231231227517128}]},"confidence":1,"str":"نامرد","boundary":[0.7087794542312622,0.2177177220582962,0.740899384021759,0.231231227517128]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7473233342170715,"y":0.2177177220582962},{"x":0.7494646906852722,"y":0.2177177220582962},{"x":0.7494646906852722,"y":0.231231227517128},{"x":0.7473233342170715,"y":0.231231227517128}]},"confidence":1,"str":"-","boundary":[0.7473233342170715,0.2177177220582962,0.7494646906852722,0.231231227517128]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7558886408805847,"y":0.2177177220582962},{"x":0.7987151741981506,"y":0.2177177220582962},{"x":0.7987151741981506,"y":0.231231227517128},{"x":0.7558886408805847,"y":0.231231227517128}]},"confidence":1,"str":"ساوسو","boundary":[0.7558886408805847,0.2177177220582962,0.7987151741981506,0.231231227517128]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.802997887134552,"y":0.2177177220582962},{"x":0.8458244204521179,"y":0.2177177220582962},{"x":0.8458244204521179,"y":0.231231227517128},{"x":0.802997887134552,"y":0.231231227517128}]},"confidence":1,"str":":عوضوم","boundary":[0.802997887134552,0.2177177220582962,0.8458244204521179,0.231231227517128]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5760171413421631,"y":0.23723722994327545},{"x":0.7130621075630188,"y":0.23723722994327545},{"x":0.7130621075630188,"y":0.25075075030326843},{"x":0.5760171413421631,"y":0.25075075030326843}]},"confidence":1,"str":"Obsessive-compulsive","boundary":[0.5760171413421631,0.23723722994327545,0.7130621075630188,0.25075075030326843]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7194860577583313,"y":0.23723722994327545},{"x":0.7708779573440552,"y":0.23723722994327545},{"x":0.7708779573440552,"y":0.25075075030326843},{"x":0.7194860577583313,"y":0.25075075030326843}]},"confidence":1,"str":"disorder","boundary":[0.7194860577583313,0.23723722994327545,0.7708779573440552,0.25075075030326843]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7751606106758118,"y":0.23723722994327545},{"x":0.7773019075393677,"y":0.23723722994327545},{"x":0.7773019075393677,"y":0.25075075030326843},{"x":0.7751606106758118,"y":0.25075075030326843}]},"confidence":1,"str":"-","boundary":[0.7751606106758118,0.23723722994327545,0.7773019075393677,0.25075075030326843]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7858672142028809,"y":0.23723722994327545},{"x":0.8479657173156738,"y":0.23723722994327545},{"x":0.8479657173156738,"y":0.25075075030326843},{"x":0.7858672142028809,"y":0.25075075030326843}]},"confidence":1,"str":"Treatment","boundary":[0.7858672142028809,0.23723722994327545,0.8479657173156738,0.25075075030326843]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7044968008995056,"y":0.2567567527294159},{"x":0.7473233342170715,"y":0.2567567527294159},{"x":0.7473233342170715,"y":0.2702702581882477},{"x":0.7044968008995056,"y":0.2702702581882477}]},"confidence":1,"str":"RC۵۳۳","boundary":[0.7044968008995056,0.2567567527294159,0.7473233342170715,0.2702702581882477]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7558886408805847,"y":0.2567567527294159},{"x":0.7922912240028381,"y":0.2567567527294159},{"x":0.7922912240028381,"y":0.2702702581882477},{"x":0.7558886408805847,"y":0.2702702581882477}]},"confidence":1,"str":":هرگنک","boundary":[0.7558886408805847,0.2567567527294159,0.7922912240028381,0.2702702581882477]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7987151741981506,"y":0.2567567527294159},{"x":0.8265524506568909,"y":0.2567567527294159},{"x":0.8265524506568909,"y":0.2702702581882477},{"x":0.7987151741981506,"y":0.2702702581882477}]},"confidence":1,"str":"یدنب","boundary":[0.7987151741981506,0.2567567527294159,0.8265524506568909,0.2702702581882477]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8329764604568481,"y":0.2567567527294159},{"x":0.8479657173156738,"y":0.2567567527294159},{"x":0.8479657173156738,"y":0.2702702581882477},{"x":0.8329764604568481,"y":0.2702702581882477}]},"confidence":1,"str":"هدر","boundary":[0.8329764604568481,0.2567567527294159,0.8479657173156738,0.2702702581882477]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6573875546455383,"y":0.27627629041671753},{"x":0.7516059875488281,"y":0.27627629041671753},{"x":0.7516059875488281,"y":0.2897897958755493},{"x":0.6573875546455383,"y":0.2897897958755493}]},"confidence":1,"str":"۸۵۲۲۷۰۶۵۱/۶۱۶","boundary":[0.6573875546455383,0.27627629041671753,0.7516059875488281,0.2897897958755493]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6680942177772522,"y":0.2957957983016968},{"x":0.7237687110900879,"y":0.2957957983016968},{"x":0.7237687110900879,"y":0.30930930376052856},{"x":0.6680942177772522,"y":0.30930930376052856}]},"confidence":1,"str":"۷۴۴۷۸۰۵","boundary":[0.6680942177772522,0.2957957983016968,0.7237687110900879,0.30930930376052856]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7301927208900452,"y":0.2957957983016968},{"x":0.7537473440170288,"y":0.2957957983016968},{"x":0.7537473440170288,"y":0.30930930376052856},{"x":0.7301927208900452,"y":0.30930930376052856}]},"confidence":1,"str":":لیم","boundary":[0.7301927208900452,0.2957957983016968,0.7537473440170288,0.30930930376052856]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7580299973487854,"y":0.27627629041671753},{"x":0.762312650680542,"y":0.27627629041671753},{"x":0.762312650680542,"y":0.2897897958755493},{"x":0.7580299973487854,"y":0.2897897958755493}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.7580299973487854,0.27627629041671753,0.762312650680542,0.2897897958755493]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.762312650680542,"y":0.2957957983016968},{"x":0.8179871439933777,"y":0.2957957983016968},{"x":0.8179871439933777,"y":0.30930930376052856},{"x":0.762312650680542,"y":0.30930930376052856}]},"confidence":1,"str":"سیانشباتک","boundary":[0.762312650680542,0.2957957983016968,0.8179871439933777,0.30930930376052856]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7644539475440979,"y":0.27627629041671753},{"x":0.7901498675346375,"y":0.27627629041671753},{"x":0.7901498675346375,"y":0.29279279708862305},{"x":0.7644539475440979,"y":0.29279279708862305}]},"confidence":1,"str":"ی�ويد","boundary":[0.7644539475440979,0.27627629041671753,0.7901498675346375,0.29279279708862305]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7987151741981506,"y":0.27627629041671753},{"x":0.8265524506568909,"y":0.27627629041671753},{"x":0.8265524506568909,"y":0.2897897958755493},{"x":0.7987151741981506,"y":0.2897897958755493}]},"confidence":1,"str":"یدنب","boundary":[0.7987151741981506,0.27627629041671753,0.8265524506568909,0.2897897958755493]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.824411153793335,"y":0.2957957983016968},{"x":0.8329764604568481,"y":0.2957957983016968},{"x":0.8329764604568481,"y":0.30930930376052856},{"x":0.824411153793335,"y":0.30930930376052856}]},"confidence":1,"str":"هر","boundary":[0.824411153793335,0.2957957983016968,0.8329764604568481,0.30930930376052856]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8329764604568481,"y":0.27627629041671753},{"x":0.8479657173156738,"y":0.27627629041671753},{"x":0.8479657173156738,"y":0.2897897958755493},{"x":0.8329764604568481,"y":0.2897897958755493}]},"confidence":1,"str":"هدر","boundary":[0.8329764604568481,0.27627629041671753,0.8479657173156738,0.2897897958755493]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.835117757320404,"y":0.2957957983016968},{"x":0.8479657173156738,"y":0.2957957983016968},{"x":0.8479657173156738,"y":0.30930930376052856},{"x":0.835117757320404,"y":0.30930930376052856}]},"confidence":1,"str":"�","boundary":[0.835117757320404,0.2957957983016968,0.8479657173156738,0.30930930376052856]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8458244204521179,"y":0.2912912964820862},{"x":0.8479657173156738,"y":0.2912912964820862},{"x":0.8479657173156738,"y":0.30480480194091797},{"x":0.8458244204521179,"y":0.30480480194091797}]},"confidence":1,"str":"ش","boundary":[0.8458244204521179,0.2912912964820862,0.8479657173156738,0.30480480194091797]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7387580275535583,"y":0.315315306186676},{"x":0.7537473440170288,"y":0.315315306186676},{"x":0.7537473440170288,"y":0.3288288414478302},{"x":0.7387580275535583,"y":0.3288288414478302}]},"confidence":1,"str":"اپیف","boundary":[0.7387580275535583,0.315315306186676,0.7537473440170288,0.3288288414478302]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.762312650680542,"y":0.315315306186676},{"x":0.794432520866394,"y":0.315315306186676},{"x":0.794432520866394,"y":0.3288288414478302},{"x":0.762312650680542,"y":0.3288288414478302}]},"confidence":1,"str":":دروکر","boundary":[0.762312650680542,0.315315306186676,0.794432520866394,0.3288288414478302]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.802997887134552,"y":0.315315306186676},{"x":0.8479657173156738,"y":0.315315306186676},{"x":0.8479657173156738,"y":0.3288288414478302},{"x":0.802997887134552,"y":0.3288288414478302}]},"confidence":1,"str":"تیعضو","boundary":[0.802997887134552,0.315315306186676,0.8479657173156738,0.3288288414478302]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1862955093383789,"y":0.10060060024261475},{"x":0.8479657173156738,"y":0.10060060024261475},{"x":0.8479657173156738,"y":0.3288288414478302},{"x":0.1862955093383789,"y":0.3288288414478302}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.1812955093383789,0.09360060024261474,0.8529657173156738,0.3358288414478302],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/9ae9712cd260aabb/pages/QCkngHSJwAsbBHDw-sec.webp","jpeg":"/storage/books/9ae9712cd260aabb/pages/yoLbtmQenuyiZbaA.jpg","blurred":"/storage/books/9ae9712cd260aabb/pages/TZPkJQUGaMvIsmyW.jpg"},"info":{"width":467,"height":666,"margin":[0.0003102632253021959,0.0002194491760866778,0.9981918620756913,0.9987900918926206]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7858672142028809,"y":0.15165165066719055},{"x":0.8394004106521606,"y":0.1501501500606537},{"x":0.8394004106521606,"y":0.1666666716337204},{"x":0.7880085706710815,"y":0.16816817224025726}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7858672142028809,0.15165165066719055,0.8394004106521606,0.1666666716337204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7130621075630188,"y":0.15315315127372742},{"x":0.7794432640075684,"y":0.15165165066719055},{"x":0.7794432640075684,"y":0.16966967284679413},{"x":0.7152034044265747,"y":0.171171173453331}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نويسنده","boundary":[0.7130621075630188,0.15315315127372742,0.7794432640075684,0.16966967284679413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7087794542312622,"y":0.15315315127372742},{"x":0.7087794542312622,"y":0.15315315127372742},{"x":0.7109207510948181,"y":0.16966967284679413},{"x":0.7087794542312622,"y":0.16966967284679413}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7087794542312622,0.15315315127372742,0.7109207510948181,0.16966967284679413]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7087794542312622,"y":0.15315315127372742},{"x":0.8394004106521606,"y":0.1501501500606537},{"x":0.8394004106521606,"y":0.1666666716337204},{"x":0.7087794542312622,"y":0.171171173453331}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.7037794542312622,0.1461531512737274,0.8444004106521606,0.1736666716337204],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1498929262161255,"y":0.15465465188026428},{"x":0.16274090111255646,"y":0.15465465188026428},{"x":0.16274090111255646,"y":0.1666666716337204},{"x":0.1498929262161255,"y":0.1666666716337204}]},"confidence":0.7200000286102295,"str":"V","boundary":[0.1498929262161255,0.15465465188026428,0.16274090111255646,0.1666666716337204]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16488222777843475,"y":0.15465465188026428},{"x":0.21627408266067505,"y":0.15465465188026428},{"x":0.21627408266067505,"y":0.1666666716337204},{"x":0.16488222777843475,"y":0.1666666716337204}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"..........","boundary":[0.16488222777843475,0.15465465188026428,0.21627408266067505,0.1666666716337204]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1498929262161255,"y":0.15465465188026428},{"x":0.21627408266067505,"y":0.15315315127372742},{"x":0.21627408266067505,"y":0.1666666716337204},{"x":0.1498929262161255,"y":0.1666666716337204}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.14489292621612548,0.14765465188026428,0.22127408266067505,0.1736666716337204],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7987151741981506,"y":0.21021020412445068},{"x":0.8394004106521606,"y":0.21021020412445068},{"x":0.8394004106521606,"y":0.231231227517128},{"x":0.7987151741981506,"y":0.231231227517128}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7987151741981506,0.21021020412445068,0.8394004106521606,0.231231227517128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7601712942123413,"y":0.21021020412445068},{"x":0.7880085706710815,"y":0.21021020412445068},{"x":0.7880085706710815,"y":0.231231227517128},{"x":0.7601712942123413,"y":0.231231227517128}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.7601712942123413,0.21021020412445068,0.7880085706710815,0.231231227517128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7516059875488281,"y":0.21021020412445068},{"x":0.7537473440170288,"y":0.21021020412445068},{"x":0.7537473440170288,"y":0.231231227517128},{"x":0.7516059875488281,"y":0.231231227517128}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7516059875488281,0.21021020412445068,0.7537473440170288,0.231231227517128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680942177772522,"y":0.21021020412445068},{"x":0.7430406808853149,"y":0.21021020412445068},{"x":0.7430406808853149,"y":0.231231227517128},{"x":0.680942177772522,"y":0.231231227517128}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"تعريف","boundary":[0.680942177772522,0.21021020412445068,0.7430406808853149,0.231231227517128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252676844596863,"y":0.21021020412445068},{"x":0.6723768711090088,"y":0.21021020412445068},{"x":0.6723768711090088,"y":0.231231227517128},{"x":0.6252676844596863,"y":0.231231227517128}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"وسواس","boundary":[0.6252676844596863,0.21021020412445068,0.6723768711090088,0.231231227517128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6038544178009033,"y":0.21021020412445068},{"x":0.6124197244644165,"y":0.21021020412445068},{"x":0.6124197244644165,"y":0.231231227517128},{"x":0.6038544178009033,"y":0.231231227517128}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6038544178009033,0.21021020412445068,0.6124197244644165,0.231231227517128]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6038544178009033,"y":0.21021020412445068},{"x":0.8394004106521606,"y":0.21021020412445068},{"x":0.8394004106521606,"y":0.231231227517128},{"x":0.6038544178009033,"y":0.231231227517128}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5988544178009033,0.20321020412445068,0.8444004106521606,0.238231227517128],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5074946284294128,"y":0.20420420169830322},{"x":0.5717344880104065,"y":0.20270270109176636},{"x":0.5738757848739624,"y":0.22972972691059113},{"x":0.5074946284294128,"y":0.231231227517128}]},"confidence":0.5600000023841858,"str":"...","boundary":[0.5074946284294128,0.20420420169830322,0.5738757848739624,0.22972972691059113]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5074946284294128,"y":0.20420420169830322},{"x":0.5717344880104065,"y":0.20270270109176636},{"x":0.5738757848739624,"y":0.22972972691059113},{"x":0.5074946284294128,"y":0.231231227517128}]},"confidence":0.5600000023841858,"dir":"ltr","boundary":[0.5024946284294128,0.19720420169830322,0.5788757848739624,0.23672972691059113],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15203426778316498,"y":0.2132132202386856},{"x":0.15417559444904327,"y":0.2132132202386856},{"x":0.15417559444904327,"y":0.2267267256975174},{"x":0.15203426778316498,"y":0.2267267256975174}]},"confidence":0.3700000047683716,"str":"1","boundary":[0.15203426778316498,0.2132132202386856,0.15417559444904327,0.2267267256975174]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15845824778079987,"y":0.2132132202386856},{"x":0.16274090111255646,"y":0.2132132202386856},{"x":0.16274090111255646,"y":0.2267267256975174},{"x":0.15845824778079987,"y":0.2267267256975174}]},"confidence":0.05000000074505806,"str":".","boundary":[0.15845824778079987,0.2132132202386856,0.16274090111255646,0.2267267256975174]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15203426778316498,"y":0.2132132202386856},{"x":0.16274090111255646,"y":0.2132132202386856},{"x":0.16274090111255646,"y":0.2267267256975174},{"x":0.15203426778316498,"y":0.2267267256975174}]},"confidence":0.20999999344348907,"dir":"ltr","boundary":[0.14703426778316497,0.2062132202386856,0.16774090111255646,0.2337267256975174],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44325482845306396,"y":0.22072072327136993},{"x":0.5267665982246399,"y":0.22072072327136993},{"x":0.5267665982246399,"y":0.22372372448444366},{"x":0.44325482845306396,"y":0.22372372448444366}]},"confidence":0.47999998927116394,"str":"................","boundary":[0.44325482845306396,0.22072072327136993,0.5267665982246399,0.22372372448444366]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44325482845306396,"y":0.22072072327136993},{"x":0.5267665982246399,"y":0.22072072327136993},{"x":0.5267665982246399,"y":0.22372372448444366},{"x":0.44325482845306396,"y":0.22372372448444366}]},"confidence":0.47999998927116394,"dir":"ltr","boundary":[0.43825482845306396,0.21372072327136993,0.5317665982246399,0.23072372448444367],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7987151741981506,"y":0.2642642557621002},{"x":0.8394004106521606,"y":0.2642642557621002},{"x":0.8394004106521606,"y":0.29279279708862305},{"x":0.7987151741981506,"y":0.29279279708862305}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7987151741981506,0.2642642557621002,0.8394004106521606,0.29279279708862305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7601712942123413,"y":0.2642642557621002},{"x":0.7880085706710815,"y":0.2642642557621002},{"x":0.7880085706710815,"y":0.29279279708862305},{"x":0.7601712942123413,"y":0.29279279708862305}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.7601712942123413,0.2642642557621002,0.7880085706710815,0.29279279708862305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7537473440170288,"y":0.2642642557621002},{"x":0.7580299973487854,"y":0.2642642557621002},{"x":0.7580299973487854,"y":0.29279279708862305},{"x":0.7537473440170288,"y":0.29279279708862305}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7537473440170288,0.2642642557621002,0.7580299973487854,0.29279279708862305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895074844360352,"y":0.2642642557621002},{"x":0.7430406808853149,"y":0.2642642557621002},{"x":0.7430406808853149,"y":0.29279279708862305},{"x":0.6895074844360352,"y":0.29279279708862305}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"آشنایی","boundary":[0.6895074844360352,0.2642642557621002,0.7430406808853149,0.29279279708862305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6723768711090088,"y":0.2642642557621002},{"x":0.680942177772522,"y":0.2642642557621002},{"x":0.680942177772522,"y":0.29279279708862305},{"x":0.6723768711090088,"y":0.29279279708862305}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6723768711090088,0.2642642557621002,0.680942177772522,0.29279279708862305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.618843674659729,"y":0.2642642557621002},{"x":0.6616702079772949,"y":0.2642642557621002},{"x":0.6616702079772949,"y":0.29279279708862305},{"x":0.618843674659729,"y":0.29279279708862305}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"مفهوم","boundary":[0.618843674659729,0.2642642557621002,0.6616702079772949,0.29279279708862305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5610278248786926,"y":0.2642642557621002},{"x":0.6081370711326599,"y":0.2642642557621002},{"x":0.6081370711326599,"y":0.29279279708862305},{"x":0.5610278248786926,"y":0.29279279708862305}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"درمان","boundary":[0.5610278248786926,0.2642642557621002,0.6081370711326599,0.29279279708862305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4860813617706299,"y":0.2642642557621002},{"x":0.5503212213516235,"y":0.2642642557621002},{"x":0.5503212213516235,"y":0.29279279708862305},{"x":0.4860813617706299,"y":0.29279279708862305}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"شناختی","boundary":[0.4860813617706299,0.2642642557621002,0.5503212213516235,0.29279279708862305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4239828586578369,"y":0.2642642557621002},{"x":0.4775160551071167,"y":0.2642642557621002},{"x":0.4775160551071167,"y":0.29279279708862305},{"x":0.4239828586578369,"y":0.29279279708862305}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رفتاری","boundary":[0.4239828586578369,0.2642642557621002,0.4775160551071167,0.29279279708862305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3683083653450012,"y":0.2642642557621002},{"x":0.41541755199432373,"y":0.2642642557621002},{"x":0.41541755199432373,"y":0.29279279708862305},{"x":0.3683083653450012,"y":0.29279279708862305}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"وسواس","boundary":[0.3683083653450012,0.2642642557621002,0.41541755199432373,0.29279279708862305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3468950688838959,"y":0.2642642557621002},{"x":0.35546037554740906,"y":0.2642642557621002},{"x":0.35546037554740906,"y":0.29279279708862305},{"x":0.3468950688838959,"y":0.29279279708862305}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3468950688838959,0.2642642557621002,0.35546037554740906,0.29279279708862305]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3468950688838959,"y":0.2642642557621002},{"x":0.8394004106521606,"y":0.2642642557621002},{"x":0.8394004106521606,"y":0.29279279708862305},{"x":0.3468950688838959,"y":0.29279279708862305}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.34189506888389587,0.2572642557621002,0.8444004106521606,0.29979279708862305],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15203426778316498,"y":0.27177175879478455},{"x":0.17558886110782623,"y":0.27177175879478455},{"x":0.17558886110782623,"y":0.2852852940559387},{"x":0.15203426778316498,"y":0.2852852940559387}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۳۷","boundary":[0.15203426778316498,0.27177175879478455,0.17558886110782623,0.2852852940559387]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18201284110546112,"y":0.27177175879478455},{"x":0.20556744933128357,"y":0.27177175879478455},{"x":0.20556744933128357,"y":0.2852852940559387},{"x":0.18201284110546112,"y":0.2852852940559387}]},"confidence":0.949999988079071,"str":".....","boundary":[0.18201284110546112,0.27177175879478455,0.20556744933128357,0.2852852940559387]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15203426778316498,"y":0.27177175879478455},{"x":0.20556744933128357,"y":0.27177175879478455},{"x":0.20556744933128357,"y":0.2852852940559387},{"x":0.15203426778316498,"y":0.2852852940559387}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.14703426778316497,0.26477175879478454,0.21056744933128357,0.2922852940559387],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7987151741981506,"y":0.3243243098258972},{"x":0.8394004106521606,"y":0.3243243098258972},{"x":0.8394004106521606,"y":0.3513513505458832},{"x":0.7987151741981506,"y":0.3513513505458832}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7987151741981506,0.3243243098258972,0.8394004106521606,0.3513513505458832]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7580299973487854,"y":0.3243243098258972},{"x":0.7880085706710815,"y":0.3243243098258972},{"x":0.7880085706710815,"y":0.3513513505458832},{"x":0.7580299973487854,"y":0.3513513505458832}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سوم","boundary":[0.7580299973487854,0.3243243098258972,0.7880085706710815,0.3513513505458832]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7473233342170715,"y":0.3243243098258972},{"x":0.7537473440170288,"y":0.3243243098258972},{"x":0.7537473440170288,"y":0.3513513505458832},{"x":0.7473233342170715,"y":0.3513513505458832}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7473233342170715,0.3243243098258972,0.7537473440170288,0.3513513505458832]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6916488409042358,"y":0.3243243098258972},{"x":0.7387580275535583,"y":0.3243243098258972},{"x":0.7387580275535583,"y":0.3513513505458832},{"x":0.6916488409042358,"y":0.3513513505458832}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آگاهی","boundary":[0.6916488409042358,0.3243243098258972,0.7387580275535583,0.3513513505458832]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6659528613090515,"y":0.3243243098258972},{"x":0.680942177772522,"y":0.3243243098258972},{"x":0.680942177772522,"y":0.3513513505458832},{"x":0.6659528613090515,"y":0.3513513505458832}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6659528613090515,0.3243243098258972,0.680942177772522,0.3513513505458832]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6209850311279297,"y":0.3243243098258972},{"x":0.659528911113739,"y":0.3243243098258972},{"x":0.659528911113739,"y":0.3513513505458832},{"x":0.6209850311279297,"y":0.3513513505458832}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ابعاد","boundary":[0.6209850311279297,0.3243243098258972,0.659528911113739,0.3513513505458832]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5246252417564392,"y":0.3243243098258972},{"x":0.6102783679962158,"y":0.3243243098258972},{"x":0.6102783679962158,"y":0.3513513505458832},{"x":0.5246252417564392,"y":0.3513513505458832}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اختصاصی","boundary":[0.5246252417564392,0.3243243098258972,0.6102783679962158,0.3513513505458832]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45182013511657715,"y":0.3243243098258972},{"x":0.516059935092926,"y":0.3243243098258972},{"x":0.516059935092926,"y":0.3513513505458832},{"x":0.45182013511657715,"y":0.3513513505458832}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"وسواس","boundary":[0.45182013511657715,0.3243243098258972,0.516059935092926,0.3513513505458832]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4239828586578369,"y":0.3243243098258972},{"x":0.44325482845306396,"y":0.3243243098258972},{"x":0.44325482845306396,"y":0.3513513505458832},{"x":0.4239828586578369,"y":0.3513513505458832}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4239828586578369,0.3243243098258972,0.44325482845306396,0.3513513505458832]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3768736720085144,"y":0.3243243098258972},{"x":0.41541755199432373,"y":0.3243243098258972},{"x":0.41541755199432373,"y":0.3513513505458832},{"x":0.3768736720085144,"y":0.3513513505458832}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.3768736720085144,0.3243243098258972,0.41541755199432373,0.3513513505458832]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3768736720085144,"y":0.3243243098258972},{"x":0.8394004106521606,"y":0.3243243098258972},{"x":0.8394004106521606,"y":0.3513513505458832},{"x":0.3768736720085144,"y":0.3513513505458832}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3718736720085144,0.3173243098258972,0.8444004106521606,0.3583513505458832],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15203426778316498,"y":0.33033034205436707},{"x":0.17558886110782623,"y":0.33033034205436707},{"x":0.17558886110782623,"y":0.34384384751319885},{"x":0.15203426778316498,"y":0.34384384751319885}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۳","boundary":[0.15203426778316498,0.33033034205436707,0.17558886110782623,0.34384384751319885]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18201284110546112,"y":0.33033034205436707},{"x":0.19914346933364868,"y":0.33033034205436707},{"x":0.19914346933364868,"y":0.34384384751319885},{"x":0.18201284110546112,"y":0.34384384751319885}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"....","boundary":[0.18201284110546112,0.33033034205436707,0.19914346933364868,0.34384384751319885]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15203426778316498,"y":0.33033034205436707},{"x":0.19914346933364868,"y":0.33033034205436707},{"x":0.19914346933364868,"y":0.34384384751319885},{"x":0.15203426778316498,"y":0.34384384751319885}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.14703426778316497,0.32333034205436706,0.20414346933364869,0.35084384751319886],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7987151741981506,"y":0.38588589429855347},{"x":0.8394004106521606,"y":0.38588589429855347},{"x":0.8394004106521606,"y":0.4099099040031433},{"x":0.7987151741981506,"y":0.4099099040031433}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7987151741981506,0.38588589429855347,0.8394004106521606,0.4099099040031433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7430406808853149,"y":0.38588589429855347},{"x":0.7880085706710815,"y":0.38588589429855347},{"x":0.7880085706710815,"y":0.4099099040031433},{"x":0.7430406808853149,"y":0.4099099040031433}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"چهارم","boundary":[0.7430406808853149,0.38588589429855347,0.7880085706710815,0.4099099040031433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344753742218018,"y":0.38588589429855347},{"x":0.7366167306900024,"y":0.38588589429855347},{"x":0.7366167306900024,"y":0.4099099040031433},{"x":0.7344753742218018,"y":0.4099099040031433}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7344753742218018,0.38588589429855347,0.7366167306900024,0.4099099040031433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6916488409042358,"y":0.38588589429855347},{"x":0.7237687110900879,"y":0.38588589429855347},{"x":0.7237687110900879,"y":0.4099099040031433},{"x":0.6916488409042358,"y":0.4099099040031433}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نحوه","boundary":[0.6916488409042358,0.38588589429855347,0.7237687110900879,0.4099099040031433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6488222479820251,"y":0.38588589429855347},{"x":0.6830835342407227,"y":0.38588589429855347},{"x":0.6830835342407227,"y":0.4099099040031433},{"x":0.6488222479820251,"y":0.4099099040031433}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عمل","boundary":[0.6488222479820251,0.38588589429855347,0.6830835342407227,0.4099099040031433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5717344880104065,"y":0.38588589429855347},{"x":0.640256941318512,"y":0.38588589429855347},{"x":0.640256941318512,"y":0.4099099040031433},{"x":0.5717344880104065,"y":0.4099099040031433}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناخت","boundary":[0.5717344880104065,0.38588589429855347,0.640256941318512,0.4099099040031433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5117772817611694,"y":0.38588589429855347},{"x":0.5610278248786926,"y":0.38588589429855347},{"x":0.5610278248786926,"y":0.4099099040031433},{"x":0.5117772817611694,"y":0.4099099040031433}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درمانی","boundary":[0.5117772817611694,0.38588589429855347,0.5610278248786926,0.4099099040031433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45396146178245544,"y":0.38588589429855347},{"x":0.5032119750976562,"y":0.38588589429855347},{"x":0.5032119750976562,"y":0.4099099040031433},{"x":0.45396146178245544,"y":0.4099099040031433}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"وسواس","boundary":[0.45396146178245544,0.38588589429855347,0.5032119750976562,0.4099099040031433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4346895217895508,"y":0.38588589429855347},{"x":0.44111350178718567,"y":0.38588589429855347},{"x":0.44111350178718567,"y":0.4099099040031433},{"x":0.4346895217895508,"y":0.4099099040031433}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4346895217895508,0.38588589429855347,0.44111350178718567,0.4099099040031433]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4346895217895508,"y":0.38588589429855347},{"x":0.8394004106521606,"y":0.38588589429855347},{"x":0.8394004106521606,"y":0.4099099040031433},{"x":0.4346895217895508,"y":0.4099099040031433}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4296895217895508,0.37888589429855346,0.8444004106521606,0.4169099040031433],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15203426778316498,"y":0.3888888955116272},{"x":0.17558886110782623,"y":0.3888888955116272},{"x":0.17558886110782623,"y":0.40390390157699585},{"x":0.15203426778316498,"y":0.40390390157699585}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۴","boundary":[0.15203426778316498,0.3888888955116272,0.17558886110782623,0.40390390157699585]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18201284110546112,"y":0.3888888955116272},{"x":0.2376873642206192,"y":0.38738739490509033},{"x":0.2376873642206192,"y":0.402402400970459},{"x":0.18201284110546112,"y":0.40390390157699585}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"...........","boundary":[0.18201284110546112,0.3888888955116272,0.2376873642206192,0.402402400970459]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15203426778316498,"y":0.3888888955116272},{"x":0.2376873642206192,"y":0.38738739490509033},{"x":0.2376873642206192,"y":0.402402400970459},{"x":0.15203426778316498,"y":0.40390390157699585}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.14703426778316497,0.3818888955116272,0.2426873642206192,0.409402400970459],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7987151741981506,"y":0.44594594836235046},{"x":0.8394004106521606,"y":0.44594594836235046},{"x":0.8394004106521606,"y":0.4714714586734772},{"x":0.7987151741981506,"y":0.4714714586734772}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7987151741981506,0.44594594836235046,0.8394004106521606,0.4714714586734772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7494646906852722,"y":0.44594594836235046},{"x":0.7901498675346375,"y":0.44594594836235046},{"x":0.7901498675346375,"y":0.4699699580669403},{"x":0.7494646906852722,"y":0.4699699580669403}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پنجم","boundary":[0.7494646906852722,0.44594594836235046,0.7901498675346375,0.4699699580669403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.740899384021759,"y":0.44594594836235046},{"x":0.7473233342170715,"y":0.44594594836235046},{"x":0.7473233342170715,"y":0.4699699580669403},{"x":0.740899384021759,"y":0.4699699580669403}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.740899384021759,0.44594594836235046,0.7473233342170715,0.4699699580669403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6980727910995483,"y":0.4444444477558136},{"x":0.7301927208900452,"y":0.4444444477558136},{"x":0.7301927208900452,"y":0.4699699580669403},{"x":0.6980727910995483,"y":0.4699699580669403}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نحوه","boundary":[0.6980727910995483,0.4444444477558136,0.7301927208900452,0.4699699580669403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6552462577819824,"y":0.4444444477558136},{"x":0.6895074844360352,"y":0.4444444477558136},{"x":0.6895074844360352,"y":0.4699699580669403},{"x":0.6552462577819824,"y":0.4699699580669403}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عمل","boundary":[0.6552462577819824,0.4444444477558136,0.6895074844360352,0.4699699580669403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.597430408000946,"y":0.4444444477558136},{"x":0.6466809511184692,"y":0.4444444477558136},{"x":0.6466809511184692,"y":0.4699699580669403},{"x":0.597430408000946,"y":0.4699699580669403}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"درمان","boundary":[0.597430408000946,0.4444444477558136,0.6466809511184692,0.4699699580669403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5353319048881531,"y":0.4444444477558136},{"x":0.5888651013374329,"y":0.4444444477558136},{"x":0.5888651013374329,"y":0.4699699580669403},{"x":0.5353319048881531,"y":0.4699699580669403}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"رفتاری","boundary":[0.5353319048881531,0.4444444477558136,0.5888651013374329,0.4699699580669403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.479657381772995,"y":0.4444444477558136},{"x":0.5267665982246399,"y":0.4444444477558136},{"x":0.5267665982246399,"y":0.4699699580669403},{"x":0.479657381772995,"y":0.46846845746040344}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"وسواس","boundary":[0.479657381772995,0.4444444477558136,0.5267665982246399,0.4699699580669403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45610278844833374,"y":0.4444444477558136},{"x":0.46252676844596863,"y":0.4444444477558136},{"x":0.46252676844596863,"y":0.46846845746040344},{"x":0.45610278844833374,"y":0.46846845746040344}]},"confidence":0.6399999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.45610278844833374,0.4444444477558136,0.46252676844596863,0.46846845746040344]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45610278844833374,"y":0.44294294714927673},{"x":0.8394004106521606,"y":0.4444444477558136},{"x":0.8394004106521606,"y":0.4714714586734772},{"x":0.45610278844833374,"y":0.46846845746040344}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.45110278844833374,0.4359429471492767,0.8444004106521606,0.4784714586734772],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15203426778316498,"y":0.44744744896888733},{"x":0.17558886110782623,"y":0.44744744896888733},{"x":0.17558886110782623,"y":0.4609609544277191},{"x":0.15203426778316498,"y":0.462462455034256}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۴","boundary":[0.15203426778316498,0.44744744896888733,0.17558886110782623,0.4609609544277191]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15203426778316498,"y":0.44744744896888733},{"x":0.17558886110782623,"y":0.44744744896888733},{"x":0.17558886110782623,"y":0.4609609544277191},{"x":0.15203426778316498,"y":0.462462455034256}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.14703426778316497,0.4404474489688873,0.18058886110782624,0.4679609544277191],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7987151741981506,"y":0.5045045018196106},{"x":0.8394004106521606,"y":0.5045045018196106},{"x":0.8394004106521606,"y":0.5315315127372742},{"x":0.7987151741981506,"y":0.5315315127372742}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7987151741981506,0.5045045018196106,0.8394004106521606,0.5315315127372742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7516059875488281,"y":0.5045045018196106},{"x":0.7901498675346375,"y":0.5045045018196106},{"x":0.7901498675346375,"y":0.5315315127372742},{"x":0.7516059875488281,"y":0.5315315127372742}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ششم","boundary":[0.7516059875488281,0.5045045018196106,0.7901498675346375,0.5315315127372742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7430406808853149,"y":0.5045045018196106},{"x":0.7537473440170288,"y":0.5045045018196106},{"x":0.7537473440170288,"y":0.5315315127372742},{"x":0.7430406808853149,"y":0.5315315127372742}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7430406808853149,0.5045045018196106,0.7537473440170288,0.5315315127372742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680942177772522,"y":0.5045045018196106},{"x":0.7344753742218018,"y":0.5045045018196106},{"x":0.7344753742218018,"y":0.5315315127372742},{"x":0.680942177772522,"y":0.5315315127372742}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اصلاح","boundary":[0.680942177772522,0.5045045018196106,0.7344753742218018,0.5315315127372742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6059957146644592,"y":0.5045045018196106},{"x":0.6723768711090088,"y":0.5045045018196106},{"x":0.6723768711090088,"y":0.5315315127372742},{"x":0.6059957146644592,"y":0.5300300121307373}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باورهای","boundary":[0.6059957146644592,0.5045045018196106,0.6723768711090088,0.5315315127372742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5631691813468933,"y":0.5045045018196106},{"x":0.599571704864502,"y":0.5045045018196106},{"x":0.599571704864502,"y":0.5300300121307373},{"x":0.5631691813468933,"y":0.5300300121307373}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"غلط","boundary":[0.5631691813468933,0.5045045018196106,0.599571704864502,0.5300300121307373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4882226884365082,"y":0.5030030012130737},{"x":0.5546038746833801,"y":0.5045045018196106},{"x":0.5546038746833801,"y":0.5300300121307373},{"x":0.4882226884365082,"y":0.5300300121307373}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناختی","boundary":[0.4882226884365082,0.5030030012130737,0.5546038746833801,0.5300300121307373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4325481653213501,"y":0.5030030012130737},{"x":0.479657381772995,"y":0.5045045018196106},{"x":0.479657381772995,"y":0.5300300121307373},{"x":0.4325481653213501,"y":0.5300300121307373}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"توسط","boundary":[0.4325481653213501,0.5030030012130737,0.479657381772995,0.5300300121307373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361884355545044,"y":0.5030030012130737},{"x":0.4239828586578369,"y":0.5030030012130737},{"x":0.4239828586578369,"y":0.5300300121307373},{"x":0.3361884355545044,"y":0.5300300121307373}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رفتاردرمانی","boundary":[0.3361884355545044,0.5030030012130737,0.4239828586578369,0.5300300121307373]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361884355545044,"y":0.5030030012130737},{"x":0.8394004106521606,"y":0.5045045018196106},{"x":0.8394004106521606,"y":0.5315315127372742},{"x":0.3361884355545044,"y":0.5300300121307373}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.3311884355545044,0.4960030012130737,0.8444004106521606,0.5385315127372742],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7430406808853149,"y":0.5135135054588318},{"x":0.7451820373535156,"y":0.5135135054588318},{"x":0.7451820373535156,"y":0.5195195078849792},{"x":0.7430406808853149,"y":0.5195195078849792}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":":","boundary":[0.7430406808853149,0.5135135054588318,0.7451820373535156,0.5195195078849792]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7430406808853149,"y":0.5135135054588318},{"x":0.7451820373535156,"y":0.5135135054588318},{"x":0.7451820373535156,"y":0.5195195078849792},{"x":0.7430406808853149,"y":0.5195195078849792}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.7380406808853149,0.5065135054588318,0.7501820373535156,0.5265195078849793],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15203426778316498,"y":0.5090090036392212},{"x":0.17344753444194794,"y":0.5075075030326843},{"x":0.17344753444194794,"y":0.5240240097045898},{"x":0.15203426778316498,"y":0.5240240097045898}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۱۰۲","boundary":[0.15203426778316498,0.5090090036392212,0.17344753444194794,0.5240240097045898]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17558886110782623,"y":0.5075075030326843},{"x":0.2376873642206192,"y":0.5075075030326843},{"x":0.2376873642206192,"y":0.522522509098053},{"x":0.17773018777370453,"y":0.522522509098053}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"............","boundary":[0.17558886110782623,0.5075075030326843,0.2376873642206192,0.522522509098053]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15203426778316498,"y":0.5090090036392212},{"x":0.2376873642206192,"y":0.5075075030326843},{"x":0.2376873642206192,"y":0.522522509098053},{"x":0.15203426778316498,"y":0.5240240097045898}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.14703426778316497,0.5020090036392212,0.2426873642206192,0.529522509098053],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7987151741981506,"y":0.5630630850791931},{"x":0.8394004106521606,"y":0.5630630850791931},{"x":0.8394004106521606,"y":0.5900900959968567},{"x":0.7987151741981506,"y":0.5900900959968567}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7987151741981506,0.5630630850791931,0.8394004106521606,0.5900900959968567]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7580299973487854,"y":0.5630630850791931},{"x":0.7901498675346375,"y":0.5630630850791931},{"x":0.7901498675346375,"y":0.5900900959968567},{"x":0.7580299973487854,"y":0.5900900959968567}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"هفتم","boundary":[0.7580299973487854,0.5630630850791931,0.7901498675346375,0.5900900959968567]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7494646906852722,"y":0.5630630850791931},{"x":0.7516059875488281,"y":0.5630630850791931},{"x":0.7516059875488281,"y":0.5900900959968567},{"x":0.7494646906852722,"y":0.5900900959968567}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7494646906852722,0.5630630850791931,0.7516059875488281,0.5900900959968567]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6659528613090515,"y":0.5630630850791931},{"x":0.7387580275535583,"y":0.5630630850791931},{"x":0.7387580275535583,"y":0.5900900959968567},{"x":0.6659528613090515,"y":0.5900900959968567}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جلوگیری","boundary":[0.6659528613090515,0.5630630850791931,0.7387580275535583,0.5900900959968567]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.640256941318512,"y":0.5630630850791931},{"x":0.6552462577819824,"y":0.5630630850791931},{"x":0.6552462577819824,"y":0.5900900959968567},{"x":0.640256941318512,"y":0.5900900959968567}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.640256941318512,0.5630630850791931,0.6552462577819824,0.5900900959968567]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6059957146644592,"y":0.5630630850791931},{"x":0.6338329911231995,"y":0.5630630850791931},{"x":0.6338329911231995,"y":0.5900900959968567},{"x":0.6059957146644592,"y":0.5900900959968567}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عود","boundary":[0.6059957146644592,0.5630630850791931,0.6338329911231995,0.5900900959968567]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6059957146644592,"y":0.5630630850791931},{"x":0.8394004106521606,"y":0.5630630850791931},{"x":0.8394004106521606,"y":0.5900900959968567},{"x":0.6059957146644592,"y":0.5900900959968567}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6009957146644592,0.5560630850791931,0.8444004106521606,0.5970900959968567],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15203426778316498,"y":0.5675675868988037},{"x":0.17130620777606964,"y":0.5675675868988037},{"x":0.17130620777606964,"y":0.5795795917510986},{"x":0.15203426778316498,"y":0.5795795917510986}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۱","boundary":[0.15203426778316498,0.5675675868988037,0.17130620777606964,0.5795795917510986]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15203426778316498,"y":0.5675675868988037},{"x":0.17130620777606964,"y":0.5675675868988037},{"x":0.17130620777606964,"y":0.5795795917510986},{"x":0.15203426778316498,"y":0.5795795917510986}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.14703426778316497,0.5605675868988037,0.17630620777606965,0.5865795917510986],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7987151741981506,"y":0.6216216087341309},{"x":0.8394004106521606,"y":0.6216216087341309},{"x":0.8394004106521606,"y":0.6486486196517944},{"x":0.7965738773345947,"y":0.6486486196517944}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7987151741981506,0.6216216087341309,0.8394004106521606,0.6486486196517944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7494646906852722,"y":0.6216216087341309},{"x":0.7901498675346375,"y":0.6216216087341309},{"x":0.7901498675346375,"y":0.6486486196517944},{"x":0.7494646906852722,"y":0.6486486196517944}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"هشتم","boundary":[0.7494646906852722,0.6216216087341309,0.7901498675346375,0.6486486196517944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.740899384021759,"y":0.6216216087341309},{"x":0.7516059875488281,"y":0.6216216087341309},{"x":0.7494646906852722,"y":0.6471471190452576},{"x":0.740899384021759,"y":0.6471471190452576}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.740899384021759,0.6216216087341309,0.7494646906852722,0.6471471190452576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6445395946502686,"y":0.620120108127594},{"x":0.7301927208900452,"y":0.6216216087341309},{"x":0.7301927208900452,"y":0.6486486196517944},{"x":0.6445395946502686,"y":0.6471471190452576}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"درمانهای","boundary":[0.6445395946502686,0.620120108127594,0.7301927208900452,0.6486486196517944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5845824480056763,"y":0.620120108127594},{"x":0.638115644454956,"y":0.620120108127594},{"x":0.6359742879867554,"y":0.6471471190452576},{"x":0.5845824480056763,"y":0.6471471190452576}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"مکمل","boundary":[0.5845824480056763,0.620120108127594,0.6359742879867554,0.6471471190452576]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5845824480056763,"y":0.620120108127594},{"x":0.8394004106521606,"y":0.6216216087341309},{"x":0.8394004106521606,"y":0.6486486196517944},{"x":0.5845824480056763,"y":0.6471471190452576}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.5795824480056763,0.613120108127594,0.8444004106521606,0.6556486196517944],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15203426778316498,"y":0.6276276111602783},{"x":0.17987151443958282,"y":0.6261261105537415},{"x":0.18201284110546112,"y":0.6396396160125732},{"x":0.15203426778316498,"y":0.6396396160125732}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲۳","boundary":[0.15203426778316498,0.6276276111602783,0.18201284110546112,0.6396396160125732]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15203426778316498,"y":0.6276276111602783},{"x":0.17987151443958282,"y":0.6261261105537415},{"x":0.18201284110546112,"y":0.6396396160125732},{"x":0.15203426778316498,"y":0.6396396160125732}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.14703426778316497,0.6206276111602783,0.18701284110546113,0.6466396160125732],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.802997887134552,"y":0.6831831932067871},{"x":0.8394004106521606,"y":0.6816816926002502},{"x":0.8394004106521606,"y":0.707207202911377},{"x":0.8051391839981079,"y":0.7087087035179138}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.802997887134552,0.6831831932067871,0.8394004106521606,0.707207202911377]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7901498675346375,"y":0.684684693813324},{"x":0.7987151741981506,"y":0.6831831932067871},{"x":0.8008565306663513,"y":0.707207202911377},{"x":0.7922912240028381,"y":0.7087087035179138}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7901498675346375,0.684684693813324,0.8008565306663513,0.707207202911377]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7901498675346375,"y":0.6831831932067871},{"x":0.8394004106521606,"y":0.6816816926002502},{"x":0.8394004106521606,"y":0.707207202911377},{"x":0.7922912240028381,"y":0.7087087035179138}]},"confidence":0.8899999856948853,"boundary":[0.7851498675346374,0.6761831932067871,0.8444004106521606,0.714207202911377],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1498929262161255,"y":0.6861861944198608},{"x":0.17773018777370453,"y":0.6861861944198608},{"x":0.17773018777370453,"y":0.6996996998786926},{"x":0.1498929262161255,"y":0.6996996998786926}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲۶","boundary":[0.1498929262161255,0.6861861944198608,0.17773018777370453,0.6996996998786926]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1498929262161255,"y":0.6861861944198608},{"x":0.17773018777370453,"y":0.6861861944198608},{"x":0.17773018777370453,"y":0.6996996998786926},{"x":0.1498929262161255,"y":0.6996996998786926}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.14489292621612548,0.6791861944198608,0.18273018777370453,0.7066996998786926],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4775160551071167,"y":0.7717717885971069},{"x":0.5802997946739197,"y":0.7717717885971069},{"x":0.5802997946739197,"y":0.7987987995147705},{"x":0.4775160551071167,"y":0.7987987995147705}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.4775160551071167,0.7717717885971069,0.5802997946739197,0.7987987995147705]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3854389786720276,"y":0.7717717885971069},{"x":0.4710920751094818,"y":0.7717717885971069},{"x":0.4710920751094818,"y":0.7987987995147705},{"x":0.3854389786720276,"y":0.7987987995147705}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.3854389786720276,0.7717717885971069,0.4710920751094818,0.7987987995147705]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3854389786720276,"y":0.7717717885971069},{"x":0.5802997946739197,"y":0.7717717885971069},{"x":0.5802997946739197,"y":0.7987987995147705},{"x":0.3854389786720276,"y":0.7987987995147705}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.3804389786720276,0.7647717885971069,0.5852997946739197,0.8057987995147705],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/9ae9712cd260aabb/pages/FsoEKJHDCduEnKbH-sec.webp","jpeg":"/storage/books/9ae9712cd260aabb/pages/mQDJDrBgAmyimAfk.jpg","blurred":"/storage/books/9ae9712cd260aabb/pages/IImSJJsybvInMHfP.jpg"},"info":{"width":467,"height":666,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[]},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/9ae9712cd260aabb/pages/eQIDzTeFiNVuAJCY-sec.webp","jpeg":"/storage/books/9ae9712cd260aabb/pages/pxDySszUYfWTFcIn.jpg","blurred":"/storage/books/9ae9712cd260aabb/pages/CXLJmHkyBEatNfcV.jpg"},"info":{"width":467,"height":666,"margin":[0.00030567794336241365,0.00006388821293999841,0.9981689356021759,0.9989681979099194]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16702355444431305,"y":0.04954954981803894},{"x":0.17773018777370453,"y":0.04954954981803894},{"x":0.17773018777370453,"y":0.06306306272745132},{"x":0.16488222777843475,"y":0.06306306272745132}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"V","boundary":[0.16702355444431305,0.04954954981803894,0.17773018777370453,0.06306306272745132]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16702355444431305,"y":0.04954954981803894},{"x":0.17773018777370453,"y":0.04954954981803894},{"x":0.17773018777370453,"y":0.06306306272745132},{"x":0.16488222777843475,"y":0.06306306272745132}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.16202355444431304,0.04254954981803894,0.18273018777370453,0.07006306272745133],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3340471088886261,"y":0.07207207381725311},{"x":0.39614561200141907,"y":0.07207207381725311},{"x":0.39614561200141907,"y":0.08858858793973923},{"x":0.3340471088886261,"y":0.08858858793973923}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"ltr","str":"خودیاری","boundary":[0.3340471088886261,0.07207207381725311,0.39614561200141907,0.08858858793973923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2976445257663727,"y":0.07207207381725311},{"x":0.3319057822227478,"y":0.07207207381725311},{"x":0.3319057822227478,"y":0.08858858793973923},{"x":0.2976445257663727,"y":0.08858858793973923}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"ltr","str":"برای","boundary":[0.2976445257663727,0.07207207381725311,0.3319057822227478,0.08858858793973923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26124197244644165,"y":0.07207207381725311},{"x":0.2955031991004944,"y":0.07207207381725311},{"x":0.2955031991004944,"y":0.08858858793973923},{"x":0.26124197244644165,"y":0.08858858793973923}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","str":"درمان","boundary":[0.26124197244644165,0.07207207381725311,0.2955031991004944,0.08858858793973923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19700214266777039,"y":0.07207207381725311},{"x":0.25910064578056335,"y":0.07207207381725311},{"x":0.25910064578056335,"y":0.08858858793973923},{"x":0.19700214266777039,"y":0.08858858793973923}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"ltr","str":"ووای","boundary":[0.19700214266777039,0.07207207381725311,0.25910064578056335,0.08858858793973923]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19700214266777039,"y":0.07207207381725311},{"x":0.39614561200141907,"y":0.07207207381725311},{"x":0.39614561200141907,"y":0.08858858793973923},{"x":0.19700214266777039,"y":0.08858858793973923}]},"confidence":0.800000011920929,"boundary":[0.19200214266777038,0.0650720738172531,0.40114561200141907,0.09558858793973923],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7644539475440979,"y":0.11411411315202713},{"x":0.8458244204521179,"y":0.11261261254549026},{"x":0.8458244204521179,"y":0.13813814520835876},{"x":0.7644539475440979,"y":0.13963964581489563}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"مقدمہ","boundary":[0.7644539475440979,0.11411411315202713,0.8458244204521179,0.13813814520835876]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6509636044502258,"y":0.115615613758564},{"x":0.7601712942123413,"y":0.11411411315202713},{"x":0.762312650680542,"y":0.13963964581489563},{"x":0.6509636044502258,"y":0.14264264702796936}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"نویسنده","boundary":[0.6509636044502258,0.115615613758564,0.762312650680542,0.13963964581489563]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6509636044502258,"y":0.115615613758564},{"x":0.8458244204521179,"y":0.11261261254549026},{"x":0.8458244204521179,"y":0.13813814520835876},{"x":0.6509636044502258,"y":0.14264264702796936}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.6459636044502258,0.10861561375856399,0.8508244204521179,0.14513814520835877],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7751606106758118,"y":0.16966967284679413},{"x":0.8201285004615784,"y":0.16966967284679413},{"x":0.8201285004615784,"y":0.19069069623947144},{"x":0.7751606106758118,"y":0.19069069623947144}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اکنون","boundary":[0.7751606106758118,0.16966967284679413,0.8201285004615784,0.19069069623947144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7580299973487854,"y":0.16966967284679413},{"x":0.7751606106758118,"y":0.16966967284679413},{"x":0.7751606106758118,"y":0.19069069623947144},{"x":0.7580299973487854,"y":0.19069069623947144}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.7580299973487854,0.16966967284679413,0.7751606106758118,0.19069069623947144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7323340177536011,"y":0.16966967284679413},{"x":0.7494646906852722,"y":0.16966967284679413},{"x":0.7494646906852722,"y":0.19069069623947144},{"x":0.7323340177536011,"y":0.19069069623947144}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7323340177536011,0.16966967284679413,0.7494646906852722,0.19069069623947144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6959314942359924,"y":0.16966967284679413},{"x":0.7259100675582886,"y":0.16966967284679413},{"x":0.7259100675582886,"y":0.19069069623947144},{"x":0.6959314942359924,"y":0.19069069623947144}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حال","boundary":[0.6959314942359924,0.16966967284679413,0.7259100675582886,0.19069069623947144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.640256941318512,"y":0.16966967284679413},{"x":0.6852248311042786,"y":0.16966967284679413},{"x":0.6852248311042786,"y":0.19069069623947144},{"x":0.640256941318512,"y":0.19069069623947144}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نوشتن","boundary":[0.640256941318512,0.16966967284679413,0.6852248311042786,0.19069069623947144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6102783679962158,"y":0.16966967284679413},{"x":0.6316916346549988,"y":0.16966967284679413},{"x":0.6316916346549988,"y":0.19069069623947144},{"x":0.6102783679962158,"y":0.19069069623947144}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.6102783679962158,0.16966967284679413,0.6316916346549988,0.19069069623947144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5631691813468933,"y":0.16966967284679413},{"x":0.6038544178009033,"y":0.16966967284679413},{"x":0.6038544178009033,"y":0.19069069623947144},{"x":0.5631691813468933,"y":0.19069069623947144}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.5631691813468933,0.16966967284679413,0.6038544178009033,0.19069069623947144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5139186382293701,"y":0.16966967284679413},{"x":0.5546038746833801,"y":0.16966967284679413},{"x":0.5546038746833801,"y":0.19069069623947144},{"x":0.5139186382293701,"y":0.19069069623947144}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"هستم","boundary":[0.5139186382293701,0.16966967284679413,0.5546038746833801,0.19069069623947144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5096359848976135,"y":0.16966967284679413},{"x":0.5139186382293701,"y":0.16966967284679413},{"x":0.5139186382293701,"y":0.19069069623947144},{"x":0.5096359848976135,"y":0.19069069623947144}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5096359848976135,0.16966967284679413,0.5139186382293701,0.19069069623947144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44539615511894226,"y":0.16966967284679413},{"x":0.49892932176589966,"y":0.16966967284679413},{"x":0.49892932176589966,"y":0.19069069623947144},{"x":0.44539615511894226,"y":0.19069069623947144}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ویروس","boundary":[0.44539615511894226,0.16966967284679413,0.49892932176589966,0.19069069623947144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40042826533317566,"y":0.16966967284679413},{"x":0.4389721751213074,"y":0.16966967284679413},{"x":0.4389721751213074,"y":0.19069069623947144},{"x":0.40042826533317566,"y":0.19069069623947144}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کرونا","boundary":[0.40042826533317566,0.16966967284679413,0.4389721751213074,0.19069069623947144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35331904888153076,"y":0.16966967284679413},{"x":0.3897216320037842,"y":0.16966967284679413},{"x":0.3897216320037842,"y":0.19069069623947144},{"x":0.35331904888153076,"y":0.19069069623947144}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدتی","boundary":[0.35331904888153076,0.16966967284679413,0.3897216320037842,0.19069069623947144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30835118889808655,"y":0.16966967284679413},{"x":0.3426124155521393,"y":0.16966967284679413},{"x":0.3426124155521393,"y":0.19069069623947144},{"x":0.30835118889808655,"y":0.19069069623947144}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.30835118889808655,0.16966967284679413,0.3426124155521393,0.19069069623947144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2762312591075897,"y":0.16966967284679413},{"x":0.299785852432251,"y":0.16966967284679413},{"x":0.299785852432251,"y":0.19069069623947144},{"x":0.2762312591075897,"y":0.19069069623947144}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دنیا","boundary":[0.2762312591075897,0.16966967284679413,0.299785852432251,0.19069069623947144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25910064578056335,"y":0.16966967284679413},{"x":0.26766595244407654,"y":0.16966967284679413},{"x":0.26766595244407654,"y":0.19069069623947144},{"x":0.25910064578056335,"y":0.19069069623947144}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.25910064578056335,0.16966967284679413,0.26766595244407654,0.19069069623947144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21199142932891846,"y":0.16966967284679413},{"x":0.25053533911705017,"y":0.16966967284679413},{"x":0.25053533911705017,"y":0.19069069623947144},{"x":0.21199142932891846,"y":0.19069069623947144}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درگیر","boundary":[0.21199142932891846,0.16966967284679413,0.25053533911705017,0.19069069623947144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15203426778316498,"y":0.16966967284679413},{"x":0.20342612266540527,"y":0.16966967284679413},{"x":0.20342612266540527,"y":0.19069069623947144},{"x":0.15203426778316498,"y":0.19069069623947144}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خودش","boundary":[0.15203426778316498,0.16966967284679413,0.20342612266540527,0.19069069623947144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8158458471298218,"y":0.1966966986656189},{"x":0.8479657173156738,"y":0.1966966986656189},{"x":0.8479657173156738,"y":0.2177177220582962},{"x":0.8158458471298218,"y":0.2177177220582962}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کرده","boundary":[0.8158458471298218,0.1966966986656189,0.8479657173156738,0.2177177220582962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7987151741981506,"y":0.1966966986656189},{"x":0.8072805404663086,"y":0.1966966986656189},{"x":0.8072805404663086,"y":0.2177177220582962},{"x":0.7987151741981506,"y":0.2177177220582962}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7987151741981506,0.1966966986656189,0.8072805404663086,0.2177177220582962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.762312650680542,"y":0.1966966986656189},{"x":0.7901498675346375,"y":0.1966966986656189},{"x":0.7901498675346375,"y":0.2177177220582962},{"x":0.762312650680542,"y":0.2177177220582962}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اکثر","boundary":[0.762312650680542,0.1966966986656189,0.7901498675346375,0.2177177220582962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.721627414226532,"y":0.1966966986656189},{"x":0.7537473440170288,"y":0.1966966986656189},{"x":0.7537473440170288,"y":0.2177177220582962},{"x":0.721627414226532,"y":0.2177177220582962}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مردم","boundary":[0.721627414226532,0.1966966986656189,0.7537473440170288,0.2177177220582962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6723768711090088,"y":0.1966966986656189},{"x":0.7130621075630188,"y":0.1966966986656189},{"x":0.7130621075630188,"y":0.2177177220582962},{"x":0.6723768711090088,"y":0.2177177220582962}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نگران","boundary":[0.6723768711090088,0.1966966986656189,0.7130621075630188,0.2177177220582962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6338329911231995,"y":0.1966966986656189},{"x":0.6616702079772949,"y":0.1966966986656189},{"x":0.6616702079772949,"y":0.2177177220582962},{"x":0.6338329911231995,"y":0.2177177220582962}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ابتلا","boundary":[0.6338329911231995,0.1966966986656189,0.6616702079772949,0.2177177220582962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6145610213279724,"y":0.1966966986656189},{"x":0.6252676844596863,"y":0.1966966986656189},{"x":0.6252676844596863,"y":0.2177177220582962},{"x":0.6145610213279724,"y":0.2177177220582962}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6145610213279724,0.1966966986656189,0.6252676844596863,0.2177177220582962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5824410915374756,"y":0.1966966986656189},{"x":0.6038544178009033,"y":0.1966966986656189},{"x":0.6038544178009033,"y":0.2177177220582962},{"x":0.5824410915374756,"y":0.2177177220582962}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.5824410915374756,0.1966966986656189,0.6038544178009033,0.2177177220582962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5203425884246826,"y":0.1966966986656189},{"x":0.5738757848739624,"y":0.1966966986656189},{"x":0.5738757848739624,"y":0.2177177220582962},{"x":0.5203425884246826,"y":0.2177177220582962}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ویروس","boundary":[0.5203425884246826,0.1966966986656189,0.5738757848739624,0.2177177220582962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4668094217777252,"y":0.1966966986656189},{"x":0.5096359848976135,"y":0.1966966986656189},{"x":0.5096359848976135,"y":0.2177177220582962},{"x":0.4668094217777252,"y":0.2177177220582962}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هستند","boundary":[0.4668094217777252,0.1966966986656189,0.5096359848976135,0.2177177220582962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46038544178009033,"y":0.1966966986656189},{"x":0.46252676844596863,"y":0.1966966986656189},{"x":0.46252676844596863,"y":0.2177177220582962},{"x":0.46038544178009033,"y":0.2177177220582962}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.46038544178009033,0.1966966986656189,0.46252676844596863,0.2177177220582962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3918629586696625,"y":0.1966966986656189},{"x":0.44753748178482056,"y":0.1966966986656189},{"x":0.44753748178482056,"y":0.2177177220582962},{"x":0.3918629586696625,"y":0.2177177220582962}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همزمان","boundary":[0.3918629586696625,0.1966966986656189,0.44753748178482056,0.2177177220582962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3747323453426361,"y":0.1966966986656189},{"x":0.3832976520061493,"y":0.1966966986656189},{"x":0.3832976520061493,"y":0.2177177220582962},{"x":0.3747323453426361,"y":0.2177177220582962}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.3747323453426361,0.1966966986656189,0.3832976520061493,0.2177177220582962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3233404755592346,"y":0.1966966986656189},{"x":0.36616700887680054,"y":0.1966966986656189},{"x":0.36616700887680054,"y":0.2177177220582962},{"x":0.3233404755592346,"y":0.2177177220582962}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پخش","boundary":[0.3233404755592346,0.1966966986656189,0.36616700887680054,0.2177177220582962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26124197244644165,"y":0.1966966986656189},{"x":0.31477516889572144,"y":0.1966966986656189},{"x":0.31477516889572144,"y":0.2177177220582962},{"x":0.26124197244644165,"y":0.2177177220582962}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اخباری","boundary":[0.26124197244644165,0.1966966986656189,0.31477516889572144,0.2177177220582962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21841542422771454,"y":0.1966966986656189},{"x":0.25053533911705017,"y":0.1966966986656189},{"x":0.25053533911705017,"y":0.2177177220582962},{"x":0.21841542422771454,"y":0.2177177220582962}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مبنی","boundary":[0.21841542422771454,0.1966966986656189,0.25053533911705017,0.2177177220582962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19700214266777039,"y":0.1966966986656189},{"x":0.20985010266304016,"y":0.1966966986656189},{"x":0.20985010266304016,"y":0.2177177220582962},{"x":0.19700214266777039,"y":0.2177177220582962}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.19700214266777039,0.1966966986656189,0.20985010266304016,0.2177177220582962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15203426778316498,"y":0.1966966986656189},{"x":0.1884368360042572,"y":0.1966966986656189},{"x":0.1884368360042572,"y":0.2177177220582962},{"x":0.15203426778316498,"y":0.2177177220582962}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"شیوع","boundary":[0.15203426778316498,0.1966966986656189,0.1884368360042572,0.2177177220582962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7922912240028381,"y":0.22822822630405426},{"x":0.8458244204521179,"y":0.22822822630405426},{"x":0.8458244204521179,"y":0.2477477490901947},{"x":0.7922912240028381,"y":0.2477477490901947}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ویروس","boundary":[0.7922912240028381,0.22822822630405426,0.8458244204521179,0.2477477490901947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7494646906852722,"y":0.2267267256975174},{"x":0.7880085706710815,"y":0.2267267256975174},{"x":0.7880085706710815,"y":0.24624624848365784},{"x":0.7494646906852722,"y":0.24624624848365784}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کرونا","boundary":[0.7494646906852722,0.2267267256975174,0.7880085706710815,0.24624624848365784]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7259100675582886,"y":0.2267267256975174},{"x":0.7430406808853149,"y":0.2267267256975174},{"x":0.7430406808853149,"y":0.24624624848365784},{"x":0.7259100675582886,"y":0.24624624848365784}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7259100675582886,0.2267267256975174,0.7430406808853149,0.24624624848365784]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895074844360352,"y":0.2267267256975174},{"x":0.7194860577583313,"y":0.2267267256975174},{"x":0.7194860577583313,"y":0.24624624848365784},{"x":0.6895074844360352,"y":0.24624624848365784}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.6895074844360352,0.2267267256975174,0.7194860577583313,0.24624624848365784]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6830835342407227,"y":0.2267267256975174},{"x":0.6873661875724792,"y":0.2267267256975174},{"x":0.6873661875724792,"y":0.24624624848365784},{"x":0.6830835342407227,"y":0.24624624848365784}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6830835342407227,0.2267267256975174,0.6873661875724792,0.24624624848365784]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6145610213279724,"y":0.2267267256975174},{"x":0.6745182275772095,"y":0.2267267256975174},{"x":0.6745182275772095,"y":0.24624624848365784},{"x":0.6145610213279724,"y":0.24624624848365784}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مراجعان","boundary":[0.6145610213279724,0.2267267256975174,0.6745182275772095,0.24624624848365784]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5631691813468933,"y":0.2267267256975174},{"x":0.6081370711326599,"y":0.2267267256975174},{"x":0.6081370711326599,"y":0.24624624848365784},{"x":0.5631691813468933,"y":0.24624624848365784}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زیادی","boundary":[0.5631691813468933,0.2267267256975174,0.6081370711326599,0.24624624848365784]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5481798648834229,"y":0.2267267256975174},{"x":0.556745171546936,"y":0.2267267256975174},{"x":0.556745171546936,"y":0.24624624848365784},{"x":0.5481798648834229,"y":0.24624624848365784}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5481798648834229,0.2267267256975174,0.556745171546936,0.24624624848365784]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5203425884246826,"y":0.2267267256975174},{"x":0.5417559146881104,"y":0.2267267256975174},{"x":0.5417559146881104,"y":0.24624624848365784},{"x":0.5203425884246826,"y":0.24624624848365784}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"من","boundary":[0.5203425884246826,0.2267267256975174,0.5417559146881104,0.24624624848365784]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4732334017753601,"y":0.2267267256975174},{"x":0.5139186382293701,"y":0.2267267256975174},{"x":0.5139186382293701,"y":0.24624624848365784},{"x":0.4732334017753601,"y":0.24624624848365784}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تماس","boundary":[0.4732334017753601,0.2267267256975174,0.5139186382293701,0.24624624848365784]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45182013511657715,"y":0.2267267256975174},{"x":0.4689507484436035,"y":0.2267267256975174},{"x":0.4689507484436035,"y":0.24624624848365784},{"x":0.45182013511657715,"y":0.24624624848365784}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.45182013511657715,0.2267267256975174,0.4689507484436035,0.24624624848365784]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40042826533317566,"y":0.2267267256975174},{"x":0.44111350178718567,"y":0.2267267256975174},{"x":0.44111350178718567,"y":0.24624624848365784},{"x":0.40042826533317566,"y":0.24624624848365784}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گرفتند","boundary":[0.40042826533317566,0.2267267256975174,0.44111350178718567,0.24624624848365784]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.381156325340271,"y":0.2267267256975174},{"x":0.3897216320037842,"y":0.2267267256975174},{"x":0.3897216320037842,"y":0.24624624848365784},{"x":0.381156325340271,"y":0.24624624848365784}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.381156325340271,0.2267267256975174,0.3897216320037842,0.24624624848365784]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3297644555568695,"y":0.22522522509098053},{"x":0.3768736720085144,"y":0.22522522509098053},{"x":0.3768736720085144,"y":0.24624624848365784},{"x":0.3297644555568695,"y":0.24624624848365784}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"همگی","boundary":[0.3297644555568695,0.22522522509098053,0.3768736720085144,0.24624624848365784]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2826552391052246,"y":0.22522522509098053},{"x":0.3233404755592346,"y":0.22522522509098053},{"x":0.3233404755592346,"y":0.24474474787712097},{"x":0.2826552391052246,"y":0.24474474787712097}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نگران","boundary":[0.2826552391052246,0.22522522509098053,0.3233404755592346,0.24474474787712097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2441113442182541,"y":0.22522522509098053},{"x":0.2762312591075897,"y":0.22522522509098053},{"x":0.2762312591075897,"y":0.24474474787712097},{"x":0.2441113442182541,"y":0.24474474787712097}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بودند","boundary":[0.2441113442182541,0.22522522509098053,0.2762312591075897,0.24474474787712097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2355460375547409,"y":0.22522522509098053},{"x":0.2398286908864975,"y":0.22522522509098053},{"x":0.2398286908864975,"y":0.24474474787712097},{"x":0.2355460375547409,"y":0.24474474787712097}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2355460375547409,0.22522522509098053,0.2398286908864975,0.24474474787712097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1862955093383789,"y":0.22522522509098053},{"x":0.22698073089122772,"y":0.22522522509098053},{"x":0.22698073089122772,"y":0.24474474787712097},{"x":0.1862955093383789,"y":0.24474474787712097}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نگران","boundary":[0.1862955093383789,0.22522522509098053,0.22698073089122772,0.24474474787712097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15203426778316498,"y":0.22522522509098053},{"x":0.17987151443958282,"y":0.22522522509098053},{"x":0.17987151443958282,"y":0.24474474787712097},{"x":0.15203426778316498,"y":0.24474474787712097}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ابتلا","boundary":[0.15203426778316498,0.22522522509098053,0.17987151443958282,0.24474474787712097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.835117757320404,"y":0.2567567527294159},{"x":0.8458244204521179,"y":0.2567567527294159},{"x":0.8458244204521179,"y":0.2777777910232544},{"x":0.835117757320404,"y":0.2777777910232544}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.835117757320404,0.2567567527294159,0.8458244204521179,0.2777777910232544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7730192542076111,"y":0.2567567527294159},{"x":0.8286938071250916,"y":0.2567567527294159},{"x":0.8286938071250916,"y":0.2777777910232544},{"x":0.7730192542076111,"y":0.2777777910232544}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ویروس","boundary":[0.7730192542076111,0.2567567527294159,0.8286938071250916,0.2777777910232544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7301927208900452,"y":0.25525525212287903},{"x":0.7687366008758545,"y":0.25525525212287903},{"x":0.7687366008758545,"y":0.27627629041671753},{"x":0.7301927208900452,"y":0.27627629041671753}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"کرونا","boundary":[0.7301927208900452,0.25525525212287903,0.7687366008758545,0.27627629041671753]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7259100675582886,"y":0.25525525212287903},{"x":0.7301927208900452,"y":0.25525525212287903},{"x":0.7301927208900452,"y":0.27627629041671753},{"x":0.7259100675582886,"y":0.27627629041671753}]},"confidence":0.44999998807907104,"dir":"rtl","str":"!","boundary":[0.7259100675582886,0.25525525212287903,0.7301927208900452,0.27627629041671753]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895074844360352,"y":0.25525525212287903},{"x":0.7173447608947754,"y":0.25525525212287903},{"x":0.7173447608947754,"y":0.27627629041671753},{"x":0.6895074844360352,"y":0.27627629041671753}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اکثر","boundary":[0.6895074844360352,0.25525525212287903,0.7173447608947754,0.27627629041671753]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.659528911113739,"y":0.25525525212287903},{"x":0.6830835342407227,"y":0.25525525212287903},{"x":0.6830835342407227,"y":0.27627629041671753},{"x":0.659528911113739,"y":0.27627629041671753}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.659528911113739,0.25525525212287903,0.6830835342407227,0.27627629041671753]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5910063982009888,"y":0.25525525212287903},{"x":0.6531049013137817,"y":0.25525525212287903},{"x":0.6531049013137817,"y":0.27627629041671753},{"x":0.5910063982009888,"y":0.27627629041671753}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مراجعین","boundary":[0.5910063982009888,0.25525525212287903,0.6531049013137817,0.27627629041671753]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5738757848739624,"y":0.25525525212287903},{"x":0.5824410915374756,"y":0.25525525212287903},{"x":0.5824410915374756,"y":0.27627629041671753},{"x":0.5738757848739624,"y":0.27627629041671753}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.5738757848739624,0.25525525212287903,0.5824410915374756,0.27627629041671753]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546038746833801,"y":0.25525525212287903},{"x":0.5653104782104492,"y":0.25525525212287903},{"x":0.5653104782104492,"y":0.2747747600078583},{"x":0.5546038746833801,"y":0.2747747600078583}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5546038746833801,0.25525525212287903,0.5653104782104492,0.2747747600078583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5224839448928833,"y":0.25525525212287903},{"x":0.5481798648834229,"y":0.25525525212287903},{"x":0.5481798648834229,"y":0.2747747600078583},{"x":0.5224839448928833,"y":0.2747747600078583}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قبل","boundary":[0.5224839448928833,0.25525525212287903,0.5481798648834229,0.2747747600078583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49678799510002136,"y":0.25525525212287903},{"x":0.5182012915611267,"y":0.25525525212287903},{"x":0.5182012915611267,"y":0.2747747600078583},{"x":0.49678799510002136,"y":0.2747747600078583}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.49678799510002136,0.25525525212287903,0.5182012915611267,0.2747747600078583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4389721751213074,"y":0.25375375151634216},{"x":0.4903640151023865,"y":0.25525525212287903},{"x":0.4903640151023865,"y":0.27627629041671753},{"x":0.4389721751213074,"y":0.2747747600078583}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناختم","boundary":[0.4389721751213074,0.25375375151634216,0.4903640151023865,0.27627629041671753]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4304068386554718,"y":0.25375375151634216},{"x":0.4368308484554291,"y":0.25375375151634216},{"x":0.4368308484554291,"y":0.2747747600078583},{"x":0.4304068386554718,"y":0.2747747600078583}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4304068386554718,0.25375375151634216,0.4368308484554291,0.2747747600078583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39400428533554077,"y":0.25375375151634216},{"x":0.4218415319919586,"y":0.25375375151634216},{"x":0.4218415319919586,"y":0.2747747600078583},{"x":0.39400428533554077,"y":0.2747747600078583}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همه","boundary":[0.39400428533554077,0.25375375151634216,0.4218415319919586,0.2747747600078583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35546037554740906,"y":0.25375375151634216},{"x":0.3875803053379059,"y":0.25375375151634216},{"x":0.3875803053379059,"y":0.2747747600078583},{"x":0.35546037554740906,"y":0.2747747600078583}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.35546037554740906,0.25375375151634216,0.3875803053379059,0.2747747600078583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2826552391052246,"y":0.25375375151634216},{"x":0.3468950688838959,"y":0.25375375151634216},{"x":0.3468950688838959,"y":0.2747747600078583},{"x":0.2826552391052246,"y":0.2747747600078583}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اضطراب","boundary":[0.2826552391052246,0.25375375151634216,0.3468950688838959,0.2747747600078583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22912205755710602,"y":0.25375375151634216},{"x":0.2762312591075897,"y":0.25375375151634216},{"x":0.2762312591075897,"y":0.2747747600078583},{"x":0.22912205755710602,"y":0.2747747600078583}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"داشتند","boundary":[0.22912205755710602,0.25375375151634216,0.2762312591075897,0.2747747600078583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1948608160018921,"y":0.25375375151634216},{"x":0.22055675089359283,"y":0.25375375151634216},{"x":0.22055675089359283,"y":0.2732732594013214},{"x":0.1948608160018921,"y":0.2732732594013214}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ولی","boundary":[0.1948608160018921,0.25375375151634216,0.22055675089359283,0.2732732594013214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15203426778316498,"y":0.25375375151634216},{"x":0.1862955093383789,"y":0.25375375151634216},{"x":0.1862955093383789,"y":0.2732732594013214},{"x":0.15203426778316498,"y":0.2732732594013214}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دچار","boundary":[0.15203426778316498,0.25375375151634216,0.1862955093383789,0.2732732594013214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7901498675346375,"y":0.282282292842865},{"x":0.8479657173156738,"y":0.282282292842865},{"x":0.8479657173156738,"y":0.3033033013343811},{"x":0.7901498675346375,"y":0.3033033013343811}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وسواس","boundary":[0.7901498675346375,0.282282292842865,0.8479657173156738,0.3033033013343811]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7430406808853149,"y":0.282282292842865},{"x":0.7858672142028809,"y":0.282282292842865},{"x":0.7858672142028809,"y":0.3033033013343811},{"x":0.7430406808853149,"y":0.3033033013343811}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فکری","boundary":[0.7430406808853149,0.282282292842865,0.7858672142028809,0.3033033013343811]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7280513644218445,"y":0.282282292842865},{"x":0.7366167306900024,"y":0.282282292842865},{"x":0.7366167306900024,"y":0.3033033013343811},{"x":0.7280513644218445,"y":0.3033033013343811}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7280513644218445,0.282282292842865,0.7366167306900024,0.3033033013343811]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680942177772522,"y":0.282282292842865},{"x":0.7237687110900879,"y":0.282282292842865},{"x":0.7237687110900879,"y":0.3033033013343811},{"x":0.680942177772522,"y":0.3033033013343811}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عملی","boundary":[0.680942177772522,0.282282292842865,0.7237687110900879,0.3033033013343811]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6338329911231995,"y":0.282282292842865},{"x":0.6745182275772095,"y":0.282282292842865},{"x":0.6745182275772095,"y":0.3033033013343811},{"x":0.6338329911231995,"y":0.3033033013343811}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نبودند","boundary":[0.6338329911231995,0.282282292842865,0.6745182275772095,0.3033033013343811]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252676844596863,"y":0.282282292842865},{"x":0.6295503377914429,"y":0.282282292842865},{"x":0.6295503377914429,"y":0.3033033013343811},{"x":0.6252676844596863,"y":0.3033033013343811}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6252676844596863,0.282282292842865,0.6295503377914429,0.3033033013343811]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5824410915374756,"y":0.282282292842865},{"x":0.6167023777961731,"y":0.282282292842865},{"x":0.6167023777961731,"y":0.3033033013343811},{"x":0.5824410915374756,"y":0.3033033013343811}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علت","boundary":[0.5824410915374756,0.282282292842865,0.6167023777961731,0.3033033013343811]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5224839448928833,"y":0.282282292842865},{"x":0.5738757848739624,"y":0.282282292842865},{"x":0.5738757848739624,"y":0.3033033013343811},{"x":0.5224839448928833,"y":0.3033033013343811}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مراجعه","boundary":[0.5224839448928833,0.282282292842865,0.5738757848739624,0.3033033013343811]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4839400351047516,"y":0.282282292842865},{"x":0.5182012915611267,"y":0.282282292842865},{"x":0.5182012915611267,"y":0.3033033013343811},{"x":0.4839400351047516,"y":0.3033033013343811}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.4839400351047516,0.282282292842865,0.5182012915611267,0.3033033013343811]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4668094217777252,"y":0.282282292842865},{"x":0.4775160551071167,"y":0.282282292842865},{"x":0.4775160551071167,"y":0.3033033013343811},{"x":0.4668094217777252,"y":0.3033033013343811}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.4668094217777252,0.282282292842865,0.4775160551071167,0.3033033013343811]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4389721751213074,"y":0.282282292842865},{"x":0.45824411511421204,"y":0.282282292842865},{"x":0.45824411511421204,"y":0.3033033013343811},{"x":0.4389721751213074,"y":0.3033033013343811}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"من","boundary":[0.4389721751213074,0.282282292842865,0.45824411511421204,0.3033033013343811]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3918629586696625,"y":0.282282292842865},{"x":0.4325481653213501,"y":0.282282292842865},{"x":0.4325481653213501,"y":0.3033033013343811},{"x":0.3918629586696625,"y":0.3033033013343811}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دلایل","boundary":[0.3918629586696625,0.282282292842865,0.4325481653213501,0.3033033013343811]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361884355545044,"y":0.282282292842865},{"x":0.3854389786720276,"y":0.282282292842865},{"x":0.3854389786720276,"y":0.3033033013343811},{"x":0.3361884355545044,"y":0.3033033013343811}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دیگری","boundary":[0.3361884355545044,0.282282292842865,0.3854389786720276,0.3033033013343811]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2847965657711029,"y":0.282282292842865},{"x":0.3297644555568695,"y":0.282282292842865},{"x":0.3297644555568695,"y":0.3033033013343811},{"x":0.2847965657711029,"y":0.3033033013343811}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"داشت","boundary":[0.2847965657711029,0.282282292842865,0.3297644555568695,0.3033033013343811]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25053533911705017,"y":0.282282292842865},{"x":0.278372585773468,"y":0.282282292842865},{"x":0.278372585773468,"y":0.3033033013343811},{"x":0.25053533911705017,"y":0.3033033013343811}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ولی","boundary":[0.25053533911705017,0.282282292842865,0.278372585773468,0.3033033013343811]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21841542422771454,"y":0.282282292842865},{"x":0.2441113442182541,"y":0.282282292842865},{"x":0.2441113442182541,"y":0.3033033013343811},{"x":0.21841542422771454,"y":0.3033033013343811}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طی","boundary":[0.21841542422771454,0.282282292842865,0.2441113442182541,0.3033033013343811]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15203426778316498,"y":0.282282292842865},{"x":0.20985010266304016,"y":0.282282292842865},{"x":0.20985010266304016,"y":0.3033033013343811},{"x":0.15203426778316498,"y":0.3033033013343811}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مصاحبه","boundary":[0.15203426778316498,0.282282292842865,0.20985010266304016,0.3033033013343811]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8372591137886047,"y":0.31081080436706543},{"x":0.8458244204521179,"y":0.31081080436706543},{"x":0.8458244204521179,"y":0.33483484387397766},{"x":0.8372591137886047,"y":0.33483484387397766}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.8372591137886047,0.31081080436706543,0.8458244204521179,0.33483484387397766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7987151741981506,"y":0.31081080436706543},{"x":0.8308351039886475,"y":0.31081080436706543},{"x":0.8308351039886475,"y":0.33483484387397766},{"x":0.7987151741981506,"y":0.33483484387397766}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.7987151741981506,0.31081080436706543,0.8308351039886475,0.33483484387397766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7473233342170715,"y":0.31081080436706543},{"x":0.7901498675346375,"y":0.31081080436706543},{"x":0.7901498675346375,"y":0.33483484387397766},{"x":0.7473233342170715,"y":0.33483484387397766}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"متوجه","boundary":[0.7473233342170715,0.31081080436706543,0.7901498675346375,0.33483484387397766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7087794542312622,"y":0.31081080436706543},{"x":0.740899384021759,"y":0.31081080436706543},{"x":0.740899384021759,"y":0.33483484387397766},{"x":0.7087794542312622,"y":0.33483484387397766}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شدم","boundary":[0.7087794542312622,0.31081080436706543,0.740899384021759,0.33483484387397766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6852248311042786,"y":0.31081080436706543},{"x":0.7023554444313049,"y":0.31081080436706543},{"x":0.7023554444313049,"y":0.33483484387397766},{"x":0.6852248311042786,"y":0.33483484387397766}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.6852248311042786,0.31081080436706543,0.7023554444313049,0.33483484387397766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6680942177772522,"y":0.31081080436706543},{"x":0.680942177772522,"y":0.31081080436706543},{"x":0.680942177772522,"y":0.33483484387397766},{"x":0.6680942177772522,"y":0.33483484387397766}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6680942177772522,0.31081080436706543,0.680942177772522,0.33483484387397766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6209850311279297,"y":0.31081080436706543},{"x":0.6659528613090515,"y":0.31081080436706543},{"x":0.6659528613090515,"y":0.33483484387397766},{"x":0.6209850311279297,"y":0.33483484387397766}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"واسطه","boundary":[0.6209850311279297,0.31081080436706543,0.6659528613090515,0.33483484387397766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5738757848739624,"y":0.31081080436706543},{"x":0.6145610213279724,"y":0.31081080436706543},{"x":0.6145610213279724,"y":0.33483484387397766},{"x":0.5738757848739624,"y":0.33483484387397766}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کرونا","boundary":[0.5738757848739624,0.31081080436706543,0.6145610213279724,0.33483484387397766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5695931315422058,"y":0.31081080436706543},{"x":0.5760171413421631,"y":0.31081080436706543},{"x":0.5760171413421631,"y":0.33483484387397766},{"x":0.5695931315422058,"y":0.33483484387397766}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5695931315422058,0.31081080436706543,0.5760171413421631,0.33483484387397766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5246252417564392,"y":0.31081080436706543},{"x":0.5610278248786926,"y":0.31081080436706543},{"x":0.5610278248786926,"y":0.33483484387397766},{"x":0.5246252417564392,"y":0.33483484387397766}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دچار","boundary":[0.5246252417564392,0.31081080436706543,0.5610278248786926,0.33483484387397766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46252676844596863,"y":0.31081080436706543},{"x":0.5182012915611267,"y":0.31081080436706543},{"x":0.5182012915611267,"y":0.33483484387397766},{"x":0.46252676844596863,"y":0.33483484387397766}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وسواس","boundary":[0.46252676844596863,0.31081080436706543,0.5182012915611267,0.33483484387397766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41541755199432373,"y":0.31081080436706543},{"x":0.45610278844833374,"y":0.31081080436706543},{"x":0.45610278844833374,"y":0.33483484387397766},{"x":0.41541755199432373,"y":0.33483484387397766}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فکری","boundary":[0.41541755199432373,0.31081080436706543,0.45610278844833374,0.33483484387397766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40042826533317566,"y":0.31081080436706543},{"x":0.40899357199668884,"y":0.31081080436706543},{"x":0.40899357199668884,"y":0.33483484387397766},{"x":0.40042826533317566,"y":0.33483484387397766}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.40042826533317566,0.31081080436706543,0.40899357199668884,0.33483484387397766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35331904888153076,"y":0.31081080436706543},{"x":0.39614561200141907,"y":0.31081080436706543},{"x":0.39614561200141907,"y":0.33483484387397766},{"x":0.35331904888153076,"y":0.33483484387397766}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عملی","boundary":[0.35331904888153076,0.31081080436706543,0.39614561200141907,0.33483484387397766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3254818022251129,"y":0.31081080436706543},{"x":0.3447537422180176,"y":0.31081080436706543},{"x":0.3447537422180176,"y":0.33483484387397766},{"x":0.3254818022251129,"y":0.33483484387397766}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هم","boundary":[0.3254818022251129,0.31081080436706543,0.3447537422180176,0.33483484387397766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2890792191028595,"y":0.31081080436706543},{"x":0.319057822227478,"y":0.31081080436706543},{"x":0.319057822227478,"y":0.33483484387397766},{"x":0.2890792191028595,"y":0.33483484387397766}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.2890792191028595,0.31081080436706543,0.319057822227478,0.33483484387397766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26980727910995483,"y":0.31081080436706543},{"x":0.2847965657711029,"y":0.31081080436706543},{"x":0.2847965657711029,"y":0.33483484387397766},{"x":0.26980727910995483,"y":0.33483484387397766}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اند","boundary":[0.26980727910995483,0.31081080436706543,0.2847965657711029,0.33483484387397766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26124197244644165,"y":0.31081080436706543},{"x":0.26552462577819824,"y":0.31081080436706543},{"x":0.26552462577819824,"y":0.33483484387397766},{"x":0.26124197244644165,"y":0.33483484387397766}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.26124197244644165,0.31081080436706543,0.26552462577819824,0.33483484387397766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20985010266304016,"y":0.31081080436706543},{"x":0.25481799244880676,"y":0.31081080436706543},{"x":0.25481799244880676,"y":0.33483484387397766},{"x":0.20985010266304016,"y":0.33483484387397766}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شرایط","boundary":[0.20985010266304016,0.31081080436706543,0.25481799244880676,0.33483484387397766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15203426778316498,"y":0.31081080436706543},{"x":0.20128479599952698,"y":0.31081080436706543},{"x":0.20128479599952698,"y":0.33483484387397766},{"x":0.15203426778316498,"y":0.33483484387397766}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بحرانی","boundary":[0.15203426778316498,0.31081080436706543,0.20128479599952698,0.33483484387397766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8115631937980652,"y":0.33933934569358826},{"x":0.8458244204521179,"y":0.33933934569358826},{"x":0.8458244204521179,"y":0.35735735297203064},{"x":0.8115631937980652,"y":0.35735735297203064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مانند","boundary":[0.8115631937980652,0.33933934569358826,0.8458244204521179,0.35735735297203064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7687366008758545,"y":0.33933934569358826},{"x":0.8008565306663513,"y":0.33933934569358826},{"x":0.8008565306663513,"y":0.35735735297203064},{"x":0.7687366008758545,"y":0.35735735297203064}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جنگ","boundary":[0.7687366008758545,0.33933934569358826,0.8008565306663513,0.35735735297203064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7558886408805847,"y":0.33933934569358826},{"x":0.762312650680542,"y":0.33933934569358826},{"x":0.762312650680542,"y":0.35735735297203064},{"x":0.7558886408805847,"y":0.35735735297203064}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7558886408805847,0.33933934569358826,0.762312650680542,0.35735735297203064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6980727910995483,"y":0.33933934569358826},{"x":0.7430406808853149,"y":0.33933934569358826},{"x":0.7430406808853149,"y":0.35735735297203064},{"x":0.6980727910995483,"y":0.35735735297203064}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بیماری","boundary":[0.6980727910995483,0.33933934569358826,0.7430406808853149,0.35735735297203064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6852248311042786,"y":0.33933934569358826},{"x":0.6916488409042358,"y":0.33933934569358826},{"x":0.6916488409042358,"y":0.3588588535785675},{"x":0.6852248311042786,"y":0.3588588535785675}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6852248311042786,0.33933934569358826,0.6916488409042358,0.3588588535785675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.638115644454956,"y":0.33933934569358826},{"x":0.6745182275772095,"y":0.33933934569358826},{"x":0.6745182275772095,"y":0.3588588535785675},{"x":0.638115644454956,"y":0.3588588535785675}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خطر","boundary":[0.638115644454956,0.33933934569358826,0.6745182275772095,0.3588588535785675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5481798648834229,"y":0.33933934569358826},{"x":0.6295503377914429,"y":0.33933934569358826},{"x":0.6295503377914429,"y":0.3588588535785675},{"x":0.5481798648834229,"y":0.3588588535785675}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خشکسالی","boundary":[0.5481798648834229,0.33933934569358826,0.6295503377914429,0.3588588535785675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310492515563965,"y":0.33933934569358826},{"x":0.5396145582199097,"y":0.33933934569358826},{"x":0.5396145582199097,"y":0.3588588535785675},{"x":0.5310492515563965,"y":0.3588588535785675}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5310492515563965,0.33933934569358826,0.5396145582199097,0.3588588535785675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4817987084388733,"y":0.33933934569358826},{"x":0.5224839448928833,"y":0.33933934569358826},{"x":0.5224839448928833,"y":0.3588588535785675},{"x":0.4817987084388733,"y":0.3588588535785675}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قحطی","boundary":[0.4817987084388733,0.33933934569358826,0.5224839448928833,0.3588588535785675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4689507484436035,"y":0.33933934569358826},{"x":0.4753747284412384,"y":0.33933934569358826},{"x":0.4753747284412384,"y":0.3588588535785675},{"x":0.4689507484436035,"y":0.3588588535785675}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4689507484436035,0.33933934569358826,0.4753747284412384,0.3588588535785675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39614561200141907,"y":0.33933934569358826},{"x":0.45824411511421204,"y":0.33933934569358826},{"x":0.45824411511421204,"y":0.3588588535785675},{"x":0.39614561200141907,"y":0.3588588535785675}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.39614561200141907,0.33933934569358826,0.45824411511421204,0.3588588535785675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3254818022251129,"y":0.3408408463001251},{"x":0.3854389786720276,"y":0.3408408463001251},{"x":0.3854389786720276,"y":0.3588588535785675},{"x":0.3254818022251129,"y":0.3588588535785675}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نابسامان","boundary":[0.3254818022251129,0.3408408463001251,0.3854389786720276,0.3588588535785675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25053533911705017,"y":0.3408408463001251},{"x":0.31477516889572144,"y":0.3408408463001251},{"x":0.31477516889572144,"y":0.3588588535785675},{"x":0.25053533911705017,"y":0.36036035418510437}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اقتصادی","boundary":[0.25053533911705017,0.3408408463001251,0.31477516889572144,0.3588588535785675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2334047108888626,"y":0.3408408463001251},{"x":0.2419700175523758,"y":0.3408408463001251},{"x":0.2419700175523758,"y":0.36036035418510437},{"x":0.2334047108888626,"y":0.36036035418510437}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2334047108888626,0.3408408463001251,0.2419700175523758,0.36036035418510437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20770877599716187,"y":0.3408408463001251},{"x":0.22269807755947113,"y":0.3408408463001251},{"x":0.22269807755947113,"y":0.36036035418510437},{"x":0.20770877599716187,"y":0.36036035418510437}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.20770877599716187,0.3408408463001251,0.22269807755947113,0.36036035418510437]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15203426778316498,"y":0.16966967284679413},{"x":0.8479657173156738,"y":0.16966967284679413},{"x":0.8479657173156738,"y":0.36036035418510437},{"x":0.15203426778316498,"y":0.36036035418510437}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.14703426778316497,0.16266967284679412,0.8529657173156738,0.3673603541851044],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1498929262161255,"y":0.3378378450870514},{"x":0.19700214266777039,"y":0.3363363444805145},{"x":0.19700214266777039,"y":0.35285285115242004},{"x":0.1498929262161255,"y":0.3543543517589569}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"مسلمة","boundary":[0.1498929262161255,0.3378378450870514,0.19700214266777039,0.35285285115242004]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.794432520866394,"y":0.36936935782432556},{"x":0.8458244204521179,"y":0.36936935782432556},{"x":0.8458244204521179,"y":0.3888888955116272},{"x":0.794432520866394,"y":0.3888888955116272}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استرس","boundary":[0.794432520866394,0.36936935782432556,0.8458244204521179,0.3888888955116272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7323340177536011,"y":0.36936935782432556},{"x":0.7880085706710815,"y":0.36936935782432556},{"x":0.7880085706710815,"y":0.3888888955116272},{"x":0.7323340177536011,"y":0.3888888955116272}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شدیدی","boundary":[0.7323340177536011,0.36936935782432556,0.7880085706710815,0.3888888955116272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7152034044265747,"y":0.36936935782432556},{"x":0.7259100675582886,"y":0.36936935782432556},{"x":0.7259100675582886,"y":0.3888888955116272},{"x":0.7152034044265747,"y":0.3888888955116272}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7152034044265747,0.36936935782432556,0.7259100675582886,0.3888888955116272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6788008809089661,"y":0.36936935782432556},{"x":0.7066380977630615,"y":0.36936935782432556},{"x":0.7066380977630615,"y":0.3888888955116272},{"x":0.6788008809089661,"y":0.3888888955116272}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"افراد","boundary":[0.6788008809089661,0.36936935782432556,0.7066380977630615,0.3888888955116272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6209850311279297,"y":0.36936935782432556},{"x":0.6702355742454529,"y":0.36936935782432556},{"x":0.6702355742454529,"y":0.3888888955116272},{"x":0.6209850311279297,"y":0.3888888955116272}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تحمیل","boundary":[0.6209850311279297,0.36936935782432556,0.6702355742454529,0.3888888955116272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.597430408000946,"y":0.36936935782432556},{"x":0.6167023777961731,"y":0.36936935782432556},{"x":0.6167023777961731,"y":0.3888888955116272},{"x":0.597430408000946,"y":0.3888888955116272}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.597430408000946,0.36936935782432556,0.6167023777961731,0.3888888955116272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5717344880104065,"y":0.36936935782432556},{"x":0.5910063982009888,"y":0.36936935782432556},{"x":0.5910063982009888,"y":0.3888888955116272},{"x":0.5717344880104065,"y":0.3888888955116272}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کند","boundary":[0.5717344880104065,0.36936935782432556,0.5910063982009888,0.3888888955116272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5503212213516235,"y":0.36936935782432556},{"x":0.5588865280151367,"y":0.36936935782432556},{"x":0.5588865280151367,"y":0.3888888955116272},{"x":0.5503212213516235,"y":0.3888888955116272}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5503212213516235,0.36936935782432556,0.5588865280151367,0.3888888955116272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310492515563965,"y":0.36936935782432556},{"x":0.5460385680198669,"y":0.36936935782432556},{"x":0.5460385680198669,"y":0.3888888955116272},{"x":0.5310492515563965,"y":0.3888888955116272}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5310492515563965,0.36936935782432556,0.5460385680198669,0.3888888955116272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4839400351047516,"y":0.36936935782432556},{"x":0.5246252417564392,"y":0.36936935782432556},{"x":0.5246252417564392,"y":0.3888888955116272},{"x":0.4839400351047516,"y":0.3888888955116272}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نتیجه","boundary":[0.4839400351047516,0.36936935782432556,0.5246252417564392,0.3888888955116272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44111350178718567,"y":0.36936935782432556},{"x":0.4775160551071167,"y":0.36936935782432556},{"x":0.4775160551071167,"y":0.3888888955116272},{"x":0.44111350178718567,"y":0.3888888955116272}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میزان","boundary":[0.44111350178718567,0.36936935782432556,0.4775160551071167,0.3888888955116272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39828693866729736,"y":0.36936935782432556},{"x":0.4346895217895508,"y":0.36936935782432556},{"x":0.4346895217895508,"y":0.3888888955116272},{"x":0.39828693866729736,"y":0.3888888955116272}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"افکار","boundary":[0.39828693866729736,0.36936935782432556,0.4346895217895508,0.3888888955116272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3340471088886261,"y":0.36936935782432556},{"x":0.39614561200141907,"y":0.36936935782432556},{"x":0.39614561200141907,"y":0.3888888955116272},{"x":0.3340471088886261,"y":0.3888888955116272}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اضطراب","boundary":[0.3340471088886261,0.36936935782432556,0.39614561200141907,0.3888888955116272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31477516889572144,"y":0.36936935782432556},{"x":0.3254818022251129,"y":0.36936935782432556},{"x":0.3254818022251129,"y":0.3888888955116272},{"x":0.31477516889572144,"y":0.3888888955116272}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"زا","boundary":[0.31477516889572144,0.36936935782432556,0.3254818022251129,0.3888888955116272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30192720890045166,"y":0.36936935782432556},{"x":0.31049251556396484,"y":0.36936935782432556},{"x":0.31049251556396484,"y":0.3888888955116272},{"x":0.30192720890045166,"y":0.3888888955116272}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.30192720890045166,0.36936935782432556,0.31049251556396484,0.3888888955116272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24839399755001068,"y":0.36936935782432556},{"x":0.2933618724346161,"y":0.36936935782432556},{"x":0.2933618724346161,"y":0.3888888955116272},{"x":0.24839399755001068,"y":0.3888888955116272}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تشدید","boundary":[0.24839399755001068,0.36936935782432556,0.2933618724346161,0.3888888955116272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22483940422534943,"y":0.36936935782432556},{"x":0.2441113442182541,"y":0.36936935782432556},{"x":0.2441113442182541,"y":0.3888888955116272},{"x":0.22483940422534943,"y":0.3888888955116272}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.22483940422534943,0.36936935782432556,0.2441113442182541,0.3888888955116272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19914346933364868,"y":0.36936935782432556},{"x":0.21841542422771454,"y":0.36936935782432556},{"x":0.21841542422771454,"y":0.3888888955116272},{"x":0.19914346933364868,"y":0.3888888955116272}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کند","boundary":[0.19914346933364868,0.36936935782432556,0.21841542422771454,0.3888888955116272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1841541826725006,"y":0.36936935782432556},{"x":0.1927194893360138,"y":0.36936935782432556},{"x":0.1927194893360138,"y":0.3888888955116272},{"x":0.1841541826725006,"y":0.3888888955116272}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.1841541826725006,0.36936935782432556,0.1927194893360138,0.3888888955116272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15203426778316498,"y":0.36936935782432556},{"x":0.17987151443958282,"y":0.36936935782432556},{"x":0.17987151443958282,"y":0.3888888955116272},{"x":0.15203426778316498,"y":0.3888888955116272}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"البته","boundary":[0.15203426778316498,0.36936935782432556,0.17987151443958282,0.3888888955116272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8201285004615784,"y":0.3978978991508484},{"x":0.8458244204521179,"y":0.3978978991508484},{"x":0.8458244204521179,"y":0.41741740703582764},{"x":0.8201285004615784,"y":0.41741740703582764}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"باید","boundary":[0.8201285004615784,0.3978978991508484,0.8458244204521179,0.41741740703582764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7901498675346375,"y":0.3978978991508484},{"x":0.8137044906616211,"y":0.3978978991508484},{"x":0.8137044906616211,"y":0.41741740703582764},{"x":0.7901498675346375,"y":0.41741740703582764}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.7901498675346375,0.3978978991508484,0.8137044906616211,0.41741740703582764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7259100675582886,"y":0.3978978991508484},{"x":0.783725917339325,"y":0.3978978991508484},{"x":0.783725917339325,"y":0.41741740703582764},{"x":0.7259100675582886,"y":0.41741740703582764}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اضطراب","boundary":[0.7259100675582886,0.3978978991508484,0.783725917339325,0.41741740703582764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6852248311042786,"y":0.3978978991508484},{"x":0.7152034044265747,"y":0.3978978991508484},{"x":0.7152034044265747,"y":0.41741740703582764},{"x":0.6852248311042786,"y":0.41741740703582764}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هایی","boundary":[0.6852248311042786,0.3978978991508484,0.7152034044265747,0.41741740703582764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6573875546455383,"y":0.3978978991508484},{"x":0.6745182275772095,"y":0.3978978991508484},{"x":0.6745182275772095,"y":0.41741740703582764},{"x":0.6573875546455383,"y":0.41741740703582764}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.6573875546455383,0.3978978991508484,0.6745182275772095,0.41741740703582764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6124197244644165,"y":0.3978978991508484},{"x":0.6488222479820251,"y":0.3978978991508484},{"x":0.6488222479820251,"y":0.41741740703582764},{"x":0.6124197244644165,"y":0.41741740703582764}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ریشه","boundary":[0.6124197244644165,0.3978978991508484,0.6488222479820251,0.41741740703582764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5888651013374329,"y":0.3978978991508484},{"x":0.6059957146644592,"y":0.3978978991508484},{"x":0.6059957146644592,"y":0.41741740703582764},{"x":0.5888651013374329,"y":0.41741740703582764}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5888651013374329,0.3978978991508484,0.6059957146644592,0.41741740703582764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5289078950881958,"y":0.3978978991508484},{"x":0.5824410915374756,"y":0.3978978991508484},{"x":0.5824410915374756,"y":0.41741740703582764},{"x":0.5289078950881958,"y":0.41741740703582764}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"واقعیت","boundary":[0.5289078950881958,0.3978978991508484,0.5824410915374756,0.41741740703582764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4882226884365082,"y":0.3978978991508484},{"x":0.5203425884246826,"y":0.3978978991508484},{"x":0.5203425884246826,"y":0.41741740703582764},{"x":0.4882226884365082,"y":0.41741740703582764}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارند","boundary":[0.4882226884365082,0.3978978991508484,0.5203425884246826,0.41741740703582764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.479657381772995,"y":0.3978978991508484},{"x":0.4860813617706299,"y":0.3978978991508484},{"x":0.4860813617706299,"y":0.41741740703582764},{"x":0.479657381772995,"y":0.41741740703582764}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.479657381772995,0.3978978991508484,0.4860813617706299,0.41741740703582764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4368308484554291,"y":0.3978978991508484},{"x":0.4689507484436035,"y":0.3978978991508484},{"x":0.4689507484436035,"y":0.41741740703582764},{"x":0.4368308484554291,"y":0.41741740703582764}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مانند","boundary":[0.4368308484554291,0.3978978991508484,0.4689507484436035,0.41741740703582764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39400428533554077,"y":0.3978978991508484},{"x":0.4261241853237152,"y":0.3978978991508484},{"x":0.4261241853237152,"y":0.41741740703582764},{"x":0.39400428533554077,"y":0.41741740703582764}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خطر","boundary":[0.39400428533554077,0.3978978991508484,0.4261241853237152,0.41741740703582764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35546037554740906,"y":0.3978978991508484},{"x":0.3854389786720276,"y":0.3978978991508484},{"x":0.3854389786720276,"y":0.41741740703582764},{"x":0.35546037554740906,"y":0.41741740703582764}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ابتلا","boundary":[0.35546037554740906,0.3978978991508484,0.3854389786720276,0.41741740703582764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361884355545044,"y":0.3978978991508484},{"x":0.34903639554977417,"y":0.3978978991508484},{"x":0.34903639554977417,"y":0.41741740703582764},{"x":0.3361884355545044,"y":0.41741740703582764}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.3361884355545044,0.3978978991508484,0.34903639554977417,0.41741740703582764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2762312591075897,"y":0.3978978991508484},{"x":0.3297644555568695,"y":0.3978978991508484},{"x":0.3297644555568695,"y":0.41741740703582764},{"x":0.2762312591075897,"y":0.41741740703582764}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ویروس","boundary":[0.2762312591075897,0.3978978991508484,0.3297644555568695,0.41741740703582764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23126338422298431,"y":0.3978978991508484},{"x":0.26980727910995483,"y":0.3978978991508484},{"x":0.26980727910995483,"y":0.41741740703582764},{"x":0.23126338422298431,"y":0.41741740703582764}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کرونا","boundary":[0.23126338422298431,0.3978978991508484,0.26980727910995483,0.41741740703582764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21413275599479675,"y":0.3978978991508484},{"x":0.22269807755947113,"y":0.3978978991508484},{"x":0.22269807755947113,"y":0.41741740703582764},{"x":0.21413275599479675,"y":0.41741740703582764}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.21413275599479675,0.3978978991508484,0.22269807755947113,0.41741740703582764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16702355444431305,"y":0.3978978991508484},{"x":0.20556744933128357,"y":0.3978978991508484},{"x":0.20556744933128357,"y":0.41741740703582764},{"x":0.16702355444431305,"y":0.41741740703582764}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جنگ","boundary":[0.16702355444431305,0.3978978991508484,0.20556744933128357,0.41741740703582764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1498929262161255,"y":0.3978978991508484},{"x":0.15845824778079987,"y":0.3978978991508484},{"x":0.15845824778079987,"y":0.41741740703582764},{"x":0.1498929262161255,"y":0.41741740703582764}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.1498929262161255,0.3978978991508484,0.15845824778079987,0.41741740703582764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7815845608711243,"y":0.4264264404773712},{"x":0.8458244204521179,"y":0.4264264404773712},{"x":0.8458244204521179,"y":0.4444444477558136},{"x":0.7815845608711243,"y":0.4444444477558136}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اضطراب","boundary":[0.7815845608711243,0.4264264404773712,0.8458244204521179,0.4444444477558136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7494646906852722,"y":0.4264264404773712},{"x":0.7794432640075684,"y":0.4264264404773712},{"x":0.7794432640075684,"y":0.4444444477558136},{"x":0.7494646906852722,"y":0.4444444477558136}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7494646906852722,0.4264264404773712,0.7794432640075684,0.4444444477558136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7194860577583313,"y":0.4264264404773712},{"x":0.7387580275535583,"y":0.4264264404773712},{"x":0.7387580275535583,"y":0.4444444477558136},{"x":0.7194860577583313,"y":0.4444444477558136}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"غیر","boundary":[0.7194860577583313,0.4264264404773712,0.7387580275535583,0.4444444477558136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6788008809089661,"y":0.4264264404773712},{"x":0.7130621075630188,"y":0.4264264404773712},{"x":0.7130621075630188,"y":0.4444444477558136},{"x":0.6788008809089661,"y":0.4444444477558136}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"واقعی","boundary":[0.6788008809089661,0.4264264404773712,0.7130621075630188,0.4444444477558136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6167023777961731,"y":0.4264264404773712},{"x":0.6638115644454956,"y":0.4264264404773712},{"x":0.6638115644454956,"y":0.4444444477558136},{"x":0.6167023777961731,"y":0.4444444477558136}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تفاوت","boundary":[0.6167023777961731,0.4264264404773712,0.6638115644454956,0.4444444477558136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578158438205719,"y":0.4264264404773712},{"x":0.6102783679962158,"y":0.4264264404773712},{"x":0.6102783679962158,"y":0.4444444477558136},{"x":0.578158438205719,"y":0.4444444477558136}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قائل","boundary":[0.578158438205719,0.4264264404773712,0.6102783679962158,0.4444444477558136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5503212213516235,"y":0.4264264404773712},{"x":0.5717344880104065,"y":0.4264264404773712},{"x":0.5717344880104065,"y":0.4444444477558136},{"x":0.5503212213516235,"y":0.4444444477558136}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شد","boundary":[0.5503212213516235,0.4264264404773712,0.5717344880104065,0.4444444477558136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5417559146881104,"y":0.4264264404773712},{"x":0.5460385680198669,"y":0.4264264404773712},{"x":0.5460385680198669,"y":0.4444444477558136},{"x":0.5417559146881104,"y":0.4444444477558136}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5417559146881104,0.4264264404773712,0.5460385680198669,0.4444444477558136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5139186382293701,"y":0.4264264404773712},{"x":0.5289078950881958,"y":0.4264264404773712},{"x":0.5289078950881958,"y":0.4444444477558136},{"x":0.5139186382293701,"y":0.4444444477558136}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اما","boundary":[0.5139186382293701,0.4264264404773712,0.5289078950881958,0.4444444477558136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4710920751094818,"y":0.4264264404773712},{"x":0.5032119750976562,"y":0.4264264404773712},{"x":0.5032119750976562,"y":0.4444444477558136},{"x":0.4710920751094818,"y":0.4444444477558136}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حتی","boundary":[0.4710920751094818,0.4264264404773712,0.5032119750976562,0.4444444477558136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44539615511894226,"y":0.4264264404773712},{"x":0.46252676844596863,"y":0.4264264404773712},{"x":0.46252676844596863,"y":0.4444444477558136},{"x":0.44539615511894226,"y":0.4444444477558136}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.44539615511894226,0.4264264404773712,0.46252676844596863,0.4444444477558136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39828693866729736,"y":0.4264264404773712},{"x":0.4368308484554291,"y":0.4264264404773712},{"x":0.4368308484554291,"y":0.4444444477558136},{"x":0.39828693866729736,"y":0.4444444477558136}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"همین","boundary":[0.39828693866729736,0.4264264404773712,0.4368308484554291,0.4444444477558136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3447537422180176,"y":0.4264264404773712},{"x":0.3897216320037842,"y":0.4264264404773712},{"x":0.3897216320037842,"y":0.4444444477558136},{"x":0.3447537422180176,"y":0.4444444477558136}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"شرایط","boundary":[0.3447537422180176,0.4264264404773712,0.3897216320037842,0.4444444477558136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31691649556159973,"y":0.4264264404773712},{"x":0.3340471088886261,"y":0.4264264404773712},{"x":0.3340471088886261,"y":0.4444444477558136},{"x":0.31691649556159973,"y":0.4444444477558136}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.31691649556159973,0.4264264404773712,0.3340471088886261,0.4444444477558136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25481799244880676,"y":0.4264264404773712},{"x":0.30835118889808655,"y":0.4264264404773712},{"x":0.30835118889808655,"y":0.4444444477558136},{"x":0.25481799244880676,"y":0.4444444477558136}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گروهی","boundary":[0.25481799244880676,0.4264264404773712,0.30835118889808655,0.4444444477558136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2334047108888626,"y":0.4264264404773712},{"x":0.24625267088413239,"y":0.4264264404773712},{"x":0.24625267088413239,"y":0.4444444477558136},{"x":0.2334047108888626,"y":0.4444444477558136}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.2334047108888626,0.4264264404773712,0.24625267088413239,0.4444444477558136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19700214266777039,"y":0.4264264404773712},{"x":0.22483940422534943,"y":0.4264264404773712},{"x":0.22483940422534943,"y":0.4444444477558136},{"x":0.19700214266777039,"y":0.4444444477558136}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"افراد","boundary":[0.19700214266777039,0.4264264404773712,0.22483940422534943,0.4444444477558136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15203426778316498,"y":0.4264264404773712},{"x":0.1862955093383789,"y":0.4264264404773712},{"x":0.1862955093383789,"y":0.4444444477558136},{"x":0.15203426778316498,"y":0.4444444477558136}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.15203426778316498,0.4264264404773712,0.1862955093383789,0.4444444477558136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8158458471298218,"y":0.4519519507884979},{"x":0.8479657173156738,"y":0.4519519507884979},{"x":0.8479657173156738,"y":0.47597599029541016},{"x":0.8158458471298218,"y":0.47597599029541016}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آنکه","boundary":[0.8158458471298218,0.4519519507884979,0.8479657173156738,0.47597599029541016]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7730192542076111,"y":0.4519519507884979},{"x":0.8094218373298645,"y":0.4519519507884979},{"x":0.8094218373298645,"y":0.47597599029541016},{"x":0.7730192542076111,"y":0.47597599029541016}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دچار","boundary":[0.7730192542076111,0.4519519507884979,0.8094218373298645,0.47597599029541016]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7066380977630615,"y":0.4519519507884979},{"x":0.7687366008758545,"y":0.4519519507884979},{"x":0.7687366008758545,"y":0.47597599029541016},{"x":0.7066380977630615,"y":0.47597599029541016}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اضطراب","boundary":[0.7066380977630615,0.4519519507884979,0.7687366008758545,0.47597599029541016]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6745182275772095,"y":0.4519519507884979},{"x":0.700214147567749,"y":0.4519519507884979},{"x":0.700214147567749,"y":0.47597599029541016},{"x":0.6745182275772095,"y":0.47597599029541016}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6745182275772095,0.4519519507884979,0.700214147567749,0.47597599029541016]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.618843674659729,"y":0.4519519507884979},{"x":0.659528911113739,"y":0.4519519507884979},{"x":0.659528911113739,"y":0.47597599029541016},{"x":0.618843674659729,"y":0.47597599029541016}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خارج","boundary":[0.618843674659729,0.4519519507884979,0.659528911113739,0.47597599029541016]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.597430408000946,"y":0.4519519507884979},{"x":0.6102783679962158,"y":0.4519519507884979},{"x":0.6102783679962158,"y":0.47597599029541016},{"x":0.597430408000946,"y":0.47597599029541016}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.597430408000946,0.4519519507884979,0.6102783679962158,0.47597599029541016]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5524625182151794,"y":0.4519519507884979},{"x":0.5931477546691895,"y":0.4519519507884979},{"x":0.5931477546691895,"y":0.47597599029541016},{"x":0.5524625182151794,"y":0.47597599029541016}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کنترل","boundary":[0.5524625182151794,0.4519519507884979,0.5931477546691895,0.47597599029541016]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5096359848976135,"y":0.4519519507884979},{"x":0.5438972115516663,"y":0.4519519507884979},{"x":0.5438972115516663,"y":0.47597599029541016},{"x":0.5096359848976135,"y":0.47597599029541016}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شوند","boundary":[0.5096359848976135,0.4519519507884979,0.5438972115516663,0.47597599029541016]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5010706782341003,"y":0.4519519507884979},{"x":0.5074946284294128,"y":0.4519519507884979},{"x":0.5074946284294128,"y":0.47597599029541016},{"x":0.5010706782341003,"y":0.47597599029541016}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5010706782341003,0.4519519507884979,0.5074946284294128,0.47597599029541016]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.479657381772995,"y":0.4519519507884979},{"x":0.49250534176826477,"y":0.4519519507884979},{"x":0.49250534176826477,"y":0.47597599029541016},{"x":0.479657381772995,"y":0.47597599029541016}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.479657381772995,0.4519519507884979,0.49250534176826477,0.47597599029541016]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4261241853237152,"y":0.4519519507884979},{"x":0.4732334017753601,"y":0.4519519507884979},{"x":0.4732334017753601,"y":0.47597599029541016},{"x":0.4261241853237152,"y":0.47597599029541016}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زندگی","boundary":[0.4261241853237152,0.4519519507884979,0.4732334017753601,0.47597599029541016]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3875803053379059,"y":0.4519519507884979},{"x":0.417558878660202,"y":0.4519519507884979},{"x":0.417558878660202,"y":0.47597599029541016},{"x":0.3875803053379059,"y":0.47597599029541016}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.3875803053379059,0.4519519507884979,0.417558878660202,0.47597599029541016]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3468950688838959,"y":0.4519519507884979},{"x":0.3790149986743927,"y":0.4519519507884979},{"x":0.3790149986743927,"y":0.47597599029541016},{"x":0.3468950688838959,"y":0.47597599029541016}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ادامه","boundary":[0.3468950688838959,0.4519519507884979,0.3790149986743927,0.47597599029541016]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3211991488933563,"y":0.4519519507884979},{"x":0.3426124155521393,"y":0.4519519507884979},{"x":0.3426124155521393,"y":0.47597599029541016},{"x":0.3211991488933563,"y":0.47597599029541016}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.3211991488933563,0.4519519507884979,0.3426124155521393,0.47597599029541016]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2847965657711029,"y":0.4519519507884979},{"x":0.31691649556159973,"y":0.4519519507884979},{"x":0.31691649556159973,"y":0.47597599029541016},{"x":0.2847965657711029,"y":0.47597599029541016}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دهند","boundary":[0.2847965657711029,0.4519519507884979,0.31691649556159973,0.47597599029541016]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27194860577583313,"y":0.4519519507884979},{"x":0.2805139124393463,"y":0.4519519507884979},{"x":0.2805139124393463,"y":0.47597599029541016},{"x":0.27194860577583313,"y":0.47597599029541016}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.27194860577583313,0.4519519507884979,0.2805139124393463,0.47597599029541016]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2419700175523758,"y":0.4519519507884979},{"x":0.26338329911231995,"y":0.4519519507884979},{"x":0.26338329911231995,"y":0.47597599029541016},{"x":0.2419700175523758,"y":0.47597599029541016}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.2419700175523758,0.4519519507884979,0.26338329911231995,0.47597599029541016]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20556744933128357,"y":0.4519519507884979},{"x":0.2334047108888626,"y":0.4519519507884979},{"x":0.2334047108888626,"y":0.47597599029541016},{"x":0.20556744933128357,"y":0.47597599029541016}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"افراد","boundary":[0.20556744933128357,0.4519519507884979,0.2334047108888626,0.47597599029541016]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1498929262161255,"y":0.4519519507884979},{"x":0.19700214266777039,"y":0.4519519507884979},{"x":0.19700214266777039,"y":0.47597599029541016},{"x":0.1498929262161255,"y":0.47597599029541016}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"مسلما","boundary":[0.1498929262161255,0.4519519507884979,0.19700214266777039,0.47597599029541016]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8115631937980652,"y":0.4819819927215576},{"x":0.8458244204521179,"y":0.4819819927215576},{"x":0.8458244204521179,"y":0.5045045018196106},{"x":0.8115631937980652,"y":0.5045045018196106}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.8115631937980652,0.4819819927215576,0.8458244204521179,0.5045045018196106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7387580275535583,"y":0.4819819927215576},{"x":0.8008565306663513,"y":0.4819819927215576},{"x":0.8008565306663513,"y":0.5045045018196106},{"x":0.7387580275535583,"y":0.5045045018196106}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اضطراب","boundary":[0.7387580275535583,0.4819819927215576,0.8008565306663513,0.5045045018196106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6852248311042786,"y":0.4819819927215576},{"x":0.7301927208900452,"y":0.4819819927215576},{"x":0.7301927208900452,"y":0.5045045018196106},{"x":0.6852248311042786,"y":0.5045045018196106}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نیستند","boundary":[0.6852248311042786,0.4819819927215576,0.7301927208900452,0.5045045018196106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6788008809089661,"y":0.4819819927215576},{"x":0.6830835342407227,"y":0.4819819927215576},{"x":0.6830835342407227,"y":0.5045045018196106},{"x":0.6788008809089661,"y":0.5045045018196106}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6788008809089661,0.4819819927215576,0.6830835342407227,0.5045045018196106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6316916346549988,"y":0.4819819927215576},{"x":0.6702355742454529,"y":0.4819819927215576},{"x":0.6702355742454529,"y":0.5045045018196106},{"x":0.6316916346549988,"y":0.5045045018196106}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ولكن","boundary":[0.6316916346549988,0.4819819927215576,0.6702355742454529,0.5045045018196106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5588865280151367,"y":0.4819819927215576},{"x":0.6231263279914856,"y":0.4819819927215576},{"x":0.6231263279914856,"y":0.5045045018196106},{"x":0.5588865280151367,"y":0.5045045018196106}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اضطراب","boundary":[0.5588865280151367,0.4819819927215576,0.6231263279914856,0.5045045018196106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5203425884246826,"y":0.4819819927215576},{"x":0.5524625182151794,"y":0.4819819927215576},{"x":0.5524625182151794,"y":0.5045045018196106},{"x":0.5203425884246826,"y":0.5045045018196106}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.5203425884246826,0.4819819927215576,0.5524625182151794,0.5045045018196106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5032119750976562,"y":0.4819819927215576},{"x":0.5117772817611694,"y":0.4819819927215576},{"x":0.5117772817611694,"y":0.5045045018196106},{"x":0.5032119750976562,"y":0.5045045018196106}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.5032119750976562,0.4819819927215576,0.5117772817611694,0.5045045018196106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4817987084388733,"y":0.4819819927215576},{"x":0.49464666843414307,"y":0.4819819927215576},{"x":0.49464666843414307,"y":0.5045045018196106},{"x":0.4817987084388733,"y":0.5045045018196106}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4817987084388733,0.4819819927215576,0.49464666843414307,0.5045045018196106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44967880845069885,"y":0.4819819927215576},{"x":0.4753747284412384,"y":0.4819819927215576},{"x":0.4753747284412384,"y":0.5045045018196106},{"x":0.44967880845069885,"y":0.5045045018196106}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پای","boundary":[0.44967880845069885,0.4819819927215576,0.4753747284412384,0.5045045018196106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40042826533317566,"y":0.4819819927215576},{"x":0.44111350178718567,"y":0.4819819927215576},{"x":0.44111350178718567,"y":0.5045045018196106},{"x":0.40042826533317566,"y":0.5045045018196106}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درنمی","boundary":[0.40042826533317566,0.4819819927215576,0.44111350178718567,0.5045045018196106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3683083653450012,"y":0.4819819927215576},{"x":0.39400428533554077,"y":0.4819819927215576},{"x":0.39400428533554077,"y":0.5045045018196106},{"x":0.3683083653450012,"y":0.5045045018196106}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آورد","boundary":[0.3683083653450012,0.4819819927215576,0.39400428533554077,0.5045045018196106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34903639554977417,"y":0.4819819927215576},{"x":0.35760170221328735,"y":0.4819819927215576},{"x":0.35760170221328735,"y":0.5045045018196106},{"x":0.34903639554977417,"y":0.5045045018196106}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.34903639554977417,0.4819819927215576,0.35760170221328735,0.5045045018196106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.319057822227478,"y":0.4819819927215576},{"x":0.3426124155521393,"y":0.4819819927215576},{"x":0.3426124155521393,"y":0.5045045018196106},{"x":0.319057822227478,"y":0.5045045018196106}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.319057822227478,0.4819819927215576,0.3426124155521393,0.5045045018196106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24839399755001068,"y":0.4819819927215576},{"x":0.31263384222984314,"y":0.4819819927215576},{"x":0.31263384222984314,"y":0.5045045018196106},{"x":0.24839399755001068,"y":0.5045045018196106}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اضطراب","boundary":[0.24839399755001068,0.4819819927215576,0.31263384222984314,0.5045045018196106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21627408266067505,"y":0.4819819927215576},{"x":0.2398286908864975,"y":0.4819819927215576},{"x":0.2398286908864975,"y":0.5045045018196106},{"x":0.21627408266067505,"y":0.5045045018196106}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تنها","boundary":[0.21627408266067505,0.4819819927215576,0.2398286908864975,0.5045045018196106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16916488111019135,"y":0.4819819927215576},{"x":0.20770877599716187,"y":0.4819819927215576},{"x":0.20770877599716187,"y":0.5045045018196106},{"x":0.16916488111019135,"y":0.5045045018196106}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منجر","boundary":[0.16916488111019135,0.4819819927215576,0.20770877599716187,0.5045045018196106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15203426778316498,"y":0.4819819927215576},{"x":0.16274090111255646,"y":0.4819819927215576},{"x":0.16274090111255646,"y":0.5045045018196106},{"x":0.15203426778316498,"y":0.5045045018196106}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.15203426778316498,0.4819819927215576,0.16274090111255646,0.5045045018196106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7987151741981506,"y":0.5120120048522949},{"x":0.8458244204521179,"y":0.5120120048522949},{"x":0.8458244204521179,"y":0.5315315127372742},{"x":0.7987151741981506,"y":0.5315315127372742}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رعایت","boundary":[0.7987151741981506,0.5120120048522949,0.8458244204521179,0.5315315127372742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7494646906852722,"y":0.5120120048522949},{"x":0.7880085706710815,"y":0.5120120048522949},{"x":0.7880085706710815,"y":0.5315315127372742},{"x":0.7494646906852722,"y":0.5315315127372742}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اصول","boundary":[0.7494646906852722,0.5120120048522949,0.7880085706710815,0.5315315127372742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895074844360352,"y":0.5120120048522949},{"x":0.7387580275535583,"y":0.5120120048522949},{"x":0.7387580275535583,"y":0.5315315127372742},{"x":0.6895074844360352,"y":0.5315315127372742}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مراقبت","boundary":[0.6895074844360352,0.5120120048522949,0.7387580275535583,0.5315315127372742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6702355742454529,"y":0.5120120048522949},{"x":0.680942177772522,"y":0.5120120048522949},{"x":0.680942177772522,"y":0.5315315127372742},{"x":0.6702355742454529,"y":0.5315315127372742}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6702355742454529,0.5120120048522949,0.680942177772522,0.5315315127372742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6316916346549988,"y":0.5120120048522949},{"x":0.6616702079772949,"y":0.5120120048522949},{"x":0.6616702079772949,"y":0.5315315127372742},{"x":0.6316916346549988,"y":0.5315315127372742}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.6316916346549988,0.5120120048522949,0.6616702079772949,0.5315315127372742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6145610213279724,"y":0.5120120048522949},{"x":0.6231263279914856,"y":0.5120120048522949},{"x":0.6231263279914856,"y":0.5315315127372742},{"x":0.6145610213279724,"y":0.5315315127372742}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6145610213279724,0.5120120048522949,0.6231263279914856,0.5315315127372742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5931477546691895,"y":0.5120120048522949},{"x":0.6081370711326599,"y":0.5120120048522949},{"x":0.6081370711326599,"y":0.5315315127372742},{"x":0.5931477546691895,"y":0.5315315127372742}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5931477546691895,0.5120120048522949,0.6081370711326599,0.5315315127372742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5460385680198669,"y":0.5120120048522949},{"x":0.5845824480056763,"y":0.5120120048522949},{"x":0.5845824480056763,"y":0.5315315127372742},{"x":0.5460385680198669,"y":0.5315315127372742}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نتیجه","boundary":[0.5460385680198669,0.5120120048522949,0.5845824480056763,0.5315315127372742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4903640151023865,"y":0.5120120048522949},{"x":0.5374732613563538,"y":0.5120120048522949},{"x":0.5374732613563538,"y":0.5315315127372742},{"x":0.4903640151023865,"y":0.5315315127372742}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"افزایش","boundary":[0.4903640151023865,0.5120120048522949,0.5374732613563538,0.5315315127372742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4282655119895935,"y":0.5120120048522949},{"x":0.479657381772995,"y":0.5120120048522949},{"x":0.479657381772995,"y":0.5315315127372742},{"x":0.4282655119895935,"y":0.5315315127372742}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"احتمال","boundary":[0.4282655119895935,0.5120120048522949,0.479657381772995,0.5315315127372742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40471091866493225,"y":0.5120120048522949},{"x":0.4218415319919586,"y":0.5120120048522949},{"x":0.4218415319919586,"y":0.5315315127372742},{"x":0.40471091866493225,"y":0.5315315127372742}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بقا","boundary":[0.40471091866493225,0.5120120048522949,0.4218415319919586,0.5315315127372742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3790149986743927,"y":0.5120120048522949},{"x":0.39614561200141907,"y":0.5120120048522949},{"x":0.39614561200141907,"y":0.5315315127372742},{"x":0.3790149986743927,"y":0.5315315127372742}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.3790149986743927,0.5120120048522949,0.39614561200141907,0.5315315127372742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3254818022251129,"y":0.5120120048522949},{"x":0.3725910186767578,"y":0.5120120048522949},{"x":0.3725910186767578,"y":0.5315315127372742},{"x":0.3254818022251129,"y":0.5315315127372742}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کارکرد","boundary":[0.3254818022251129,0.5120120048522949,0.3725910186767578,0.5315315127372742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2740899324417114,"y":0.5120120048522949},{"x":0.31691649556159973,"y":0.5120120048522949},{"x":0.31691649556159973,"y":0.5315315127372742},{"x":0.2740899324417114,"y":0.5315315127372742}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصلی","boundary":[0.2740899324417114,0.5120120048522949,0.31691649556159973,0.5315315127372742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20342612266540527,"y":0.5120120048522949},{"x":0.26766595244407654,"y":0.5120120048522949},{"x":0.26766595244407654,"y":0.5315315127372742},{"x":0.20342612266540527,"y":0.5315315127372742}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اضطراب","boundary":[0.20342612266540527,0.5120120048522949,0.26766595244407654,0.5315315127372742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15845824778079987,"y":0.5120120048522949},{"x":0.1948608160018921,"y":0.5120120048522949},{"x":0.1948608160018921,"y":0.5315315127372742},{"x":0.15845824778079987,"y":0.5315315127372742}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.15845824778079987,0.5120120048522949,0.1948608160018921,0.5315315127372742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15203426778316498,"y":0.5120120048522949},{"x":0.15845824778079987,"y":0.5120120048522949},{"x":0.15845824778079987,"y":0.5315315127372742},{"x":0.15203426778316498,"y":0.5315315127372742}]},"confidence":0.6200000047683716,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.15203426778316498,0.5120120048522949,0.15845824778079987,0.5315315127372742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8286938071250916,"y":0.5405405163764954},{"x":0.8501070737838745,"y":0.5405405163764954},{"x":0.8501070737838745,"y":0.5615615844726562},{"x":0.8286938071250916,"y":0.5615615844726562}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.8286938071250916,0.5405405163764954,0.8501070737838745,0.5615615844726562]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7922912240028381,"y":0.5405405163764954},{"x":0.824411153793335,"y":0.5405405163764954},{"x":0.824411153793335,"y":0.5615615844726562},{"x":0.7922912240028381,"y":0.5615615844726562}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.7922912240028381,0.5405405163764954,0.824411153793335,0.5615615844726562]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7858672142028809,"y":0.5405405163764954},{"x":0.794432520866394,"y":0.5405405163764954},{"x":0.794432520866394,"y":0.5615615844726562},{"x":0.7858672142028809,"y":0.5615615844726562}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7858672142028809,0.5405405163764954,0.794432520866394,0.5615615844726562]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7259100675582886,"y":0.5405405163764954},{"x":0.7794432640075684,"y":0.5405405163764954},{"x":0.7794432640075684,"y":0.5615615844726562},{"x":0.7259100675582886,"y":0.5615615844726562}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گروهی","boundary":[0.7259100675582886,0.5405405163764954,0.7794432640075684,0.5615615844726562]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6852248311042786,"y":0.5405405163764954},{"x":0.7173447608947754,"y":0.5405405163764954},{"x":0.7173447608947754,"y":0.5615615844726562},{"x":0.6852248311042786,"y":0.5615615844726562}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.6852248311042786,0.5405405163764954,0.7173447608947754,0.5615615844726562]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6573875546455383,"y":0.5405405163764954},{"x":0.6745182275772095,"y":0.5405405163764954},{"x":0.6745182275772095,"y":0.5615615844726562},{"x":0.6573875546455383,"y":0.5615615844726562}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.6573875546455383,0.5405405163764954,0.6745182275772095,0.5615615844726562]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6081370711326599,"y":0.5405405163764954},{"x":0.6488222479820251,"y":0.5405405163764954},{"x":0.6488222479820251,"y":0.5615615844726562},{"x":0.6081370711326599,"y":0.5615615844726562}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هجوم","boundary":[0.6081370711326599,0.5405405163764954,0.6488222479820251,0.5615615844726562]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5610278248786926,"y":0.5405405163764954},{"x":0.599571704864502,"y":0.5405405163764954},{"x":0.599571704864502,"y":0.5615615844726562},{"x":0.5610278248786926,"y":0.5615615844726562}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"افکار","boundary":[0.5610278248786926,0.5405405163764954,0.599571704864502,0.5615615844726562]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5182012915611267,"y":0.5405405163764954},{"x":0.5546038746833801,"y":0.5405405163764954},{"x":0.5546038746833801,"y":0.5615615844726562},{"x":0.5182012915611267,"y":0.5615615844726562}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منفی","boundary":[0.5182012915611267,0.5405405163764954,0.5546038746833801,0.5615615844726562]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.479657381772995,"y":0.5405405163764954},{"x":0.5096359848976135,"y":0.5405405163764954},{"x":0.5096359848976135,"y":0.5615615844726562},{"x":0.479657381772995,"y":0.5615615844726562}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.479657381772995,0.5405405163764954,0.5096359848976135,0.5615615844726562]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46252676844596863,"y":0.5405405163764954},{"x":0.4710920751094818,"y":0.5405405163764954},{"x":0.4710920751094818,"y":0.5615615844726562},{"x":0.46252676844596863,"y":0.5615615844726562}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.46252676844596863,0.5405405163764954,0.4710920751094818,0.5615615844726562]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4261241853237152,"y":0.5405405163764954},{"x":0.45396146178245544,"y":0.5405405163764954},{"x":0.45396146178245544,"y":0.5615615844726562},{"x":0.4261241853237152,"y":0.5615615844726562}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نمی","boundary":[0.4261241853237152,0.5405405163764954,0.45396146178245544,0.5615615844726562]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3832976520061493,"y":0.5405405163764954},{"x":0.4218415319919586,"y":0.5405405163764954},{"x":0.4218415319919586,"y":0.5615615844726562},{"x":0.3832976520061493,"y":0.5615615844726562}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توانند","boundary":[0.3832976520061493,0.5405405163764954,0.4218415319919586,0.5615615844726562]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31691649556159973,"y":0.5405405163764954},{"x":0.3747323453426361,"y":0.5405405163764954},{"x":0.3747323453426361,"y":0.5615615844726562},{"x":0.31691649556159973,"y":0.5615615844726562}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.31691649556159973,0.5405405163764954,0.3747323453426361,0.5615615844726562]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2762312591075897,"y":0.5405405163764954},{"x":0.30835118889808655,"y":0.5405405163764954},{"x":0.30835118889808655,"y":0.5615615844726562},{"x":0.2762312591075897,"y":0.5615615844726562}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کنند","boundary":[0.2762312591075897,0.5405405163764954,0.30835118889808655,0.5615615844726562]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26124197244644165,"y":0.5405405163764954},{"x":0.26980727910995483,"y":0.5405405163764954},{"x":0.26980727910995483,"y":0.5615615844726562},{"x":0.26124197244644165,"y":0.5615615844726562}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.26124197244644165,0.5405405163764954,0.26980727910995483,0.5615615844726562]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2376873642206192,"y":0.5405405163764954},{"x":0.25481799244880676,"y":0.5405405163764954},{"x":0.25481799244880676,"y":0.5615615844726562},{"x":0.2376873642206192,"y":0.5615615844726562}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.2376873642206192,0.5405405163764954,0.25481799244880676,0.5615615844726562]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1905781626701355,"y":0.5405405163764954},{"x":0.22912205755710602,"y":0.5405405163764954},{"x":0.22912205755710602,"y":0.5615615844726562},{"x":0.1905781626701355,"y":0.5615615844726562}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نتیجه","boundary":[0.1905781626701355,0.5405405163764954,0.22912205755710602,0.5615615844726562]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15203426778316498,"y":0.5405405163764954},{"x":0.1841541826725006,"y":0.5405405163764954},{"x":0.1841541826725006,"y":0.5615615844726562},{"x":0.15203426778316498,"y":0.5615615844726562}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ذهن","boundary":[0.15203426778316498,0.5405405163764954,0.1841541826725006,0.5615615844726562]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8137044906616211,"y":0.5690690875053406},{"x":0.8479657173156738,"y":0.5690690875053406},{"x":0.8479657173156738,"y":0.5885885953903198},{"x":0.8137044906616211,"y":0.5885885953903198}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.8137044906616211,0.5690690875053406,0.8479657173156738,0.5885885953903198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.783725917339325,"y":0.5690690875053406},{"x":0.8094218373298645,"y":0.5690690875053406},{"x":0.8094218373298645,"y":0.5885885953903198},{"x":0.783725917339325,"y":0.5885885953903198}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمی","boundary":[0.783725917339325,0.5690690875053406,0.8094218373298645,0.5885885953903198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7473233342170715,"y":0.5690690875053406},{"x":0.7794432640075684,"y":0.5690690875053406},{"x":0.7794432640075684,"y":0.5885885953903198},{"x":0.7473233342170715,"y":0.5885885953903198}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تواند","boundary":[0.7473233342170715,0.5690690875053406,0.7794432640075684,0.5885885953903198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873661875724792,"y":0.5690690875053406},{"x":0.7344753742218018,"y":0.5690690875053406},{"x":0.7344753742218018,"y":0.5885885953903198},{"x":0.6873661875724792,"y":0.5885885953903198}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تفاوتی","boundary":[0.6873661875724792,0.5690690875053406,0.7344753742218018,0.5885885953903198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6573875546455383,"y":0.5690690875053406},{"x":0.680942177772522,"y":0.5690690875053406},{"x":0.680942177772522,"y":0.5885885953903198},{"x":0.6573875546455383,"y":0.5885885953903198}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.6573875546455383,0.5690690875053406,0.680942177772522,0.5885885953903198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6167023777961731,"y":0.5690690875053406},{"x":0.6509636044502258,"y":0.5690690875053406},{"x":0.6509636044502258,"y":0.5885885953903198},{"x":0.6167023777961731,"y":0.5885885953903198}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خطر","boundary":[0.6167023777961731,0.5690690875053406,0.6509636044502258,0.5885885953903198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5674518346786499,"y":0.5690690875053406},{"x":0.6102783679962158,"y":0.5690690875053406},{"x":0.6102783679962158,"y":0.5885885953903198},{"x":0.5674518346786499,"y":0.5885885953903198}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"واقعی","boundary":[0.5674518346786499,0.5690690875053406,0.6102783679962158,0.5885885953903198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5524625182151794,"y":0.5690690875053406},{"x":0.5610278248786926,"y":0.5690690875053406},{"x":0.5610278248786926,"y":0.5885885953903198},{"x":0.5524625182151794,"y":0.5885885953903198}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5524625182151794,0.5690690875053406,0.5610278248786926,0.5885885953903198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5117772817611694,"y":0.5690690875053406},{"x":0.5460385680198669,"y":0.5690690875053406},{"x":0.5460385680198669,"y":0.5885885953903198},{"x":0.5117772817611694,"y":0.5885885953903198}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خطر","boundary":[0.5117772817611694,0.5690690875053406,0.5460385680198669,0.5885885953903198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44967880845069885,"y":0.5690690875053406},{"x":0.5053533315658569,"y":0.5690690875053406},{"x":0.5053533315658569,"y":0.5885885953903198},{"x":0.44967880845069885,"y":0.5885885953903198}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تصوری","boundary":[0.44967880845069885,0.5690690875053406,0.5053533315658569,0.5885885953903198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41327622532844543,"y":0.5690690875053406},{"x":0.44325482845306396,"y":0.5690690875053406},{"x":0.44325482845306396,"y":0.5885885953903198},{"x":0.41327622532844543,"y":0.5885885953903198}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"قائل","boundary":[0.41327622532844543,0.5690690875053406,0.44325482845306396,0.5885885953903198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3768736720085144,"y":0.5690690875053406},{"x":0.40685224533081055,"y":0.5690690875053406},{"x":0.40685224533081055,"y":0.5885885953903198},{"x":0.3768736720085144,"y":0.5885885953903198}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.3768736720085144,0.5690690875053406,0.40685224533081055,0.5885885953903198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3725910186767578,"y":0.5690690875053406},{"x":0.3768736720085144,"y":0.5690690875053406},{"x":0.3768736720085144,"y":0.5885885953903198},{"x":0.3725910186767578,"y":0.5885885953903198}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3725910186767578,0.5690690875053406,0.3768736720085144,0.5885885953903198]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.9900000095367432},{"languageCode":"ar","confidence":0.009999999776482582}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1477515995502472,"y":0.3378378450870514},{"x":0.8458244204521179,"y":0.33183184266090393},{"x":0.8501070737838745,"y":0.5885885953903198},{"x":0.15203426778316498,"y":0.5945945978164673}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.1427515995502472,0.3308378450870514,0.8551070737838745,0.5955885953903198],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22055675089359283,"y":0.6381381154060364},{"x":0.22269807755947113,"y":0.6786786913871765},{"x":0.20770877599716187,"y":0.6801801919937134},{"x":0.20556744933128357,"y":0.6396396160125732}]},"confidence":0.25999999046325684,"str":"OLUN","boundary":[0.22055675089359283,0.6381381154060364,0.20770877599716187,0.6801801919937134]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22055675089359283,"y":0.6381381154060364},{"x":0.22269807755947113,"y":0.6786786913871765},{"x":0.20770877599716187,"y":0.6801801919937134},{"x":0.20556744933128357,"y":0.6396396160125732}]},"confidence":0.25999999046325684,"dir":"ltr","boundary":[0.21555675089359283,0.6311381154060364,0.21270877599716187,0.6871801919937134],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":7,"image":{"webpSec":"/storage/books/9ae9712cd260aabb/pages/BDreLWjlkyRgrOOK-sec.webp","jpeg":"/storage/books/9ae9712cd260aabb/pages/RYbmPWTkgWsOasil.jpg","blurred":"/storage/books/9ae9712cd260aabb/pages/uEvBkMvopGqdbwlM.jpg"},"info":{"width":467,"height":666,"margin":[0.0003148485391502462,0.00006388821293999841,0.9981689356021759,0.9986638394998717]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8137044906616211,"y":0.04954954981803894},{"x":0.8265524506568909,"y":0.048048049211502075},{"x":0.8286938071250916,"y":0.06156156212091446},{"x":0.8158458471298218,"y":0.06306306272745132}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":"۸","boundary":[0.8137044906616211,0.04954954981803894,0.8286938071250916,0.06156156212091446]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8137044906616211,"y":0.04954954981803894},{"x":0.8265524506568909,"y":0.048048049211502075},{"x":0.8286938071250916,"y":0.06156156212091446},{"x":0.8158458471298218,"y":0.06306306272745132}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","boundary":[0.8087044906616211,0.04254954981803894,0.8336938071250916,0.06856156212091447],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7451820373535156,"y":0.07357357442378998},{"x":0.7858672142028809,"y":0.07357357442378998},{"x":0.7858672142028809,"y":0.0855855867266655},{"x":0.7451820373535156,"y":0.08708708733320236}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"مقدمہ","boundary":[0.7451820373535156,0.07357357442378998,0.7858672142028809,0.0855855867266655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680942177772522,"y":0.07657657563686371},{"x":0.7366167306900024,"y":0.07507507503032684},{"x":0.7387580275535583,"y":0.08708708733320236},{"x":0.6830835342407227,"y":0.08858858793973923}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"نویسنده","boundary":[0.680942177772522,0.07657657563686371,0.7387580275535583,0.08708708733320236]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680942177772522,"y":0.07657657563686371},{"x":0.7858672142028809,"y":0.07357357442378998},{"x":0.7858672142028809,"y":0.08708708733320236},{"x":0.6830835342407227,"y":0.08858858793973923}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.675942177772522,0.0695765756368637,0.7908672142028809,0.09408708733320237],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8008565306663513,"y":0.10960961133241653},{"x":0.8158458471298218,"y":0.10960961133241653},{"x":0.8158458471298218,"y":0.12912912666797638},{"x":0.8008565306663513,"y":0.12912912666797638}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.8008565306663513,0.10960961133241653,0.8158458471298218,0.12912912666797638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7537473440170288,"y":0.10960961133241653},{"x":0.7922912240028381,"y":0.10960961133241653},{"x":0.7922912240028381,"y":0.12762762606143951},{"x":0.7537473440170288,"y":0.12762762606143951}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چنین","boundary":[0.7537473440170288,0.10960961133241653,0.7922912240028381,0.12762762606143951]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6916488409042358,"y":0.10960961133241653},{"x":0.7473233342170715,"y":0.10960961133241653},{"x":0.7473233342170715,"y":0.12762762606143951},{"x":0.6916488409042358,"y":0.12762762606143951}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شرایطی","boundary":[0.6916488409042358,0.10960961133241653,0.7473233342170715,0.12762762606143951]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6680942177772522,"y":0.10960961133241653},{"x":0.6852248311042786,"y":0.10960961133241653},{"x":0.6852248311042786,"y":0.12762762606143951},{"x":0.6680942177772522,"y":0.12762762606143951}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.6680942177772522,0.10960961133241653,0.6852248311042786,0.12762762606143951]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6488222479820251,"y":0.10960961133241653},{"x":0.6616702079772949,"y":0.10960961133241653},{"x":0.6616702079772949,"y":0.12762762606143951},{"x":0.6488222479820251,"y":0.12762762606143951}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6488222479820251,0.10960961133241653,0.6616702079772949,0.12762762606143951]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.599571704864502,"y":0.10960961133241653},{"x":0.6423982977867126,"y":0.10960961133241653},{"x":0.6423982977867126,"y":0.12762762606143951},{"x":0.599571704864502,"y":0.12762762606143951}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سویی","boundary":[0.599571704864502,0.10960961133241653,0.6423982977867126,0.12762762606143951]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5588865280151367,"y":0.10960961133241653},{"x":0.5910063982009888,"y":0.10960961133241653},{"x":0.5910063982009888,"y":0.12762762606143951},{"x":0.5588865280151367,"y":0.12762762606143951}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مردم","boundary":[0.5588865280151367,0.10960961133241653,0.5910063982009888,0.12762762606143951]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5203425884246826,"y":0.10960961133241653},{"x":0.5503212213516235,"y":0.10960961133241653},{"x":0.5503212213516235,"y":0.12762762606143951},{"x":0.5203425884246826,"y":0.12762762606143951}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.5203425884246826,0.10960961133241653,0.5503212213516235,0.12762762606143951]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49678799510002136,"y":0.10960961133241653},{"x":0.5139186382293701,"y":0.10960961133241653},{"x":0.5139186382293701,"y":0.12762762606143951},{"x":0.49678799510002136,"y":0.12762762606143951}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.49678799510002136,0.10960961133241653,0.5139186382293701,0.12762762606143951]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4389721751213074,"y":0.10810811072587967},{"x":0.4882226884365082,"y":0.10810811072587967},{"x":0.4882226884365082,"y":0.12762762606143951},{"x":0.4389721751213074,"y":0.12762762606143951}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"معرض","boundary":[0.4389721751213074,0.10810811072587967,0.4882226884365082,0.12762762606143951]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3918629586696625,"y":0.10810811072587967},{"x":0.4346895217895508,"y":0.10810811072587967},{"x":0.4346895217895508,"y":0.12762762606143951},{"x":0.3918629586696625,"y":0.12762762606143951}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"استرس","boundary":[0.3918629586696625,0.10810811072587967,0.4346895217895508,0.12762762606143951]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35546037554740906,"y":0.10810811072587967},{"x":0.3768736720085144,"y":0.10810811072587967},{"x":0.3768736720085144,"y":0.12762762606143951},{"x":0.35546037554740906,"y":0.12762762606143951}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.35546037554740906,0.10810811072587967,0.3768736720085144,0.12762762606143951]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2805139124393463,"y":0.10810811072587967},{"x":0.340471088886261,"y":0.10810811072587967},{"x":0.340471088886261,"y":0.12762762606143951},{"x":0.2805139124393463,"y":0.12762762606143951}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گوناگون","boundary":[0.2805139124393463,0.10810811072587967,0.340471088886261,0.12762762606143951]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26552462577819824,"y":0.10810811072587967},{"x":0.2740899324417114,"y":0.10810811072587967},{"x":0.2740899324417114,"y":0.12762762606143951},{"x":0.26552462577819824,"y":0.12762762606143951}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.26552462577819824,0.10810811072587967,0.2740899324417114,0.12762762606143951]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20342612266540527,"y":0.10810811072587967},{"x":0.25910064578056335,"y":0.10810811072587967},{"x":0.25910064578056335,"y":0.12762762606143951},{"x":0.20342612266540527,"y":0.12762762606143951}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"متفاوت","boundary":[0.20342612266540527,0.10810811072587967,0.25910064578056335,0.12762762606143951]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15203426778316498,"y":0.10810811072587967},{"x":0.19700214266777039,"y":0.10810811072587967},{"x":0.19700214266777039,"y":0.12762762606143951},{"x":0.15203426778316498,"y":0.12762762606143951}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هستند","boundary":[0.15203426778316498,0.10810811072587967,0.19700214266777039,0.12762762606143951]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8372591137886047,"y":0.1366366297006607},{"x":0.8458244204521179,"y":0.1366366297006607},{"x":0.8458244204521179,"y":0.157657653093338},{"x":0.8372591137886047,"y":0.157657653093338}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8372591137886047,0.1366366297006607,0.8458244204521179,0.157657653093338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8201285004615784,"y":0.1366366297006607},{"x":0.8308351039886475,"y":0.1366366297006607},{"x":0.8308351039886475,"y":0.157657653093338},{"x":0.8201285004615784,"y":0.157657653093338}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.8201285004615784,0.1366366297006607,0.8308351039886475,0.157657653093338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7687366008758545,"y":0.1366366297006607},{"x":0.8137044906616211,"y":0.1366366297006607},{"x":0.8137044906616211,"y":0.157657653093338},{"x":0.7687366008758545,"y":0.157657653093338}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سویی","boundary":[0.7687366008758545,0.1366366297006607,0.8137044906616211,0.157657653093338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7259100675582886,"y":0.1366366297006607},{"x":0.762312650680542,"y":0.1366366297006607},{"x":0.762312650680542,"y":0.157657653093338},{"x":0.7259100675582886,"y":0.157657653093338}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.7259100675582886,0.1366366297006607,0.762312650680542,0.157657653093338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6745182275772095,"y":0.1366366297006607},{"x":0.7194860577583313,"y":0.1366366297006607},{"x":0.7194860577583313,"y":0.157657653093338},{"x":0.6745182275772095,"y":0.157657653093338}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شرایط","boundary":[0.6745182275772095,0.1366366297006607,0.7194860577583313,0.157657653093338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6038544178009033,"y":0.1366366297006607},{"x":0.6659528613090515,"y":0.1366366297006607},{"x":0.6659528613090515,"y":0.157657653093338},{"x":0.6038544178009033,"y":0.157657653093338}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اقتصادی","boundary":[0.6038544178009033,0.1366366297006607,0.6659528613090515,0.157657653093338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5867237448692322,"y":0.1366366297006607},{"x":0.597430408000946,"y":0.1366366297006607},{"x":0.597430408000946,"y":0.157657653093338},{"x":0.5867237448692322,"y":0.157657653093338}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5867237448692322,0.1366366297006607,0.597430408000946,0.157657653093338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5524625182151794,"y":0.1366366297006607},{"x":0.5845824480056763,"y":0.1366366297006607},{"x":0.5845824480056763,"y":0.157657653093338},{"x":0.5524625182151794,"y":0.157657653093338}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گونه","boundary":[0.5524625182151794,0.1366366297006607,0.5845824480056763,0.157657653093338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310492515563965,"y":0.1366366297006607},{"x":0.5503212213516235,"y":0.1366366297006607},{"x":0.5503212213516235,"y":0.157657653093338},{"x":0.5310492515563965,"y":0.157657653093338}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.5310492515563965,0.1366366297006607,0.5503212213516235,0.157657653093338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4882226884365082,"y":0.1366366297006607},{"x":0.5224839448928833,"y":0.1366366297006607},{"x":0.5224839448928833,"y":0.157657653093338},{"x":0.4882226884365082,"y":0.157657653093338}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.4882226884365082,0.1366366297006607,0.5224839448928833,0.157657653093338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4646680951118469,"y":0.1366366297006607},{"x":0.4817987084388733,"y":0.1366366297006607},{"x":0.4817987084388733,"y":0.157657653093338},{"x":0.4646680951118469,"y":0.157657653093338}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.4646680951118469,0.1366366297006607,0.4817987084388733,0.157657653093338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41327622532844543,"y":0.1366366297006607},{"x":0.45610278844833374,"y":0.1366366297006607},{"x":0.45610278844833374,"y":0.157657653093338},{"x":0.41327622532844543,"y":0.157657653093338}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"امکان","boundary":[0.41327622532844543,0.1366366297006607,0.45610278844833374,0.157657653093338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35546037554740906,"y":0.1366366297006607},{"x":0.40685224533081055,"y":0.1366366297006607},{"x":0.40685224533081055,"y":0.157657653093338},{"x":0.35546037554740906,"y":0.157657653093338}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مراجعه","boundary":[0.35546037554740906,0.1366366297006607,0.40685224533081055,0.157657653093338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361884355545044,"y":0.1366366297006607},{"x":0.3468950688838959,"y":0.1366366297006607},{"x":0.3468950688838959,"y":0.157657653093338},{"x":0.3361884355545044,"y":0.157657653093338}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.3361884355545044,0.1366366297006607,0.3468950688838959,0.157657653093338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25481799244880676,"y":0.1366366297006607},{"x":0.3276231288909912,"y":0.1366366297006607},{"x":0.3276231288909912,"y":0.157657653093338},{"x":0.25481799244880676,"y":0.157657653093338}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"روانشناس","boundary":[0.25481799244880676,0.1366366297006607,0.3276231288909912,0.157657653093338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2398286908864975,"y":0.1366366297006607},{"x":0.24839399755001068,"y":0.1366366297006607},{"x":0.24839399755001068,"y":0.157657653093338},{"x":0.2398286908864975,"y":0.157657653093338}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2398286908864975,0.1366366297006607,0.24839399755001068,0.157657653093338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20556744933128357,"y":0.1366366297006607},{"x":0.2355460375547409,"y":0.1366366297006607},{"x":0.2355460375547409,"y":0.157657653093338},{"x":0.20556744933128357,"y":0.157657653093338}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"روان","boundary":[0.20556744933128357,0.1366366297006607,0.2355460375547409,0.157657653093338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15845824778079987,"y":0.1366366297006607},{"x":0.20128479599952698,"y":0.1366366297006607},{"x":0.20128479599952698,"y":0.157657653093338},{"x":0.15845824778079987,"y":0.157657653093338}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پزشک","boundary":[0.15845824778079987,0.1366366297006607,0.20128479599952698,0.157657653093338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8158458471298218,"y":0.1666666716337204},{"x":0.8458244204521179,"y":0.1666666716337204},{"x":0.8458244204521179,"y":0.18618617951869965},{"x":0.8158458471298218,"y":0.18618617951869965}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.8158458471298218,0.1666666716337204,0.8458244204521179,0.18618617951869965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7794432640075684,"y":0.1666666716337204},{"x":0.8072805404663086,"y":0.1666666716337204},{"x":0.8072805404663086,"y":0.18618617951869965},{"x":0.7794432640075684,"y":0.18618617951869965}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"همه","boundary":[0.7794432640075684,0.1666666716337204,0.8072805404663086,0.18618617951869965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7366167306900024,"y":0.1666666716337204},{"x":0.7730192542076111,"y":0.1666666716337204},{"x":0.7730192542076111,"y":0.18618617951869965},{"x":0.7366167306900024,"y":0.18618617951869965}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میسر","boundary":[0.7366167306900024,0.1666666716337204,0.7730192542076111,0.18618617951869965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895074844360352,"y":0.1666666716337204},{"x":0.7301927208900452,"y":0.1666666716337204},{"x":0.7301927208900452,"y":0.18618617951869965},{"x":0.6895074844360352,"y":0.18618617951869965}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیست","boundary":[0.6895074844360352,0.1666666716337204,0.7301927208900452,0.18618617951869965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680942177772522,"y":0.1666666716337204},{"x":0.6852248311042786,"y":0.1666666716337204},{"x":0.6852248311042786,"y":0.18618617951869965},{"x":0.680942177772522,"y":0.18618617951869965}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.680942177772522,0.1666666716337204,0.6852248311042786,0.18618617951869965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6209850311279297,"y":0.1666666716337204},{"x":0.6723768711090088,"y":0.1666666716337204},{"x":0.6723768711090088,"y":0.18618617951869965},{"x":0.6209850311279297,"y":0.18618617951869965}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تصمیم","boundary":[0.6209850311279297,0.1666666716337204,0.6723768711090088,0.18618617951869965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5738757848739624,"y":0.1666666716337204},{"x":0.6167023777961731,"y":0.1666666716337204},{"x":0.6167023777961731,"y":0.18618617951869965},{"x":0.5738757848739624,"y":0.18618617951869965}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گرفتم","boundary":[0.5738757848739624,0.1666666716337204,0.6167023777961731,0.18618617951869965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5289078950881958,"y":0.1666666716337204},{"x":0.5674518346786499,"y":0.1666666716337204},{"x":0.5674518346786499,"y":0.18618617951869965},{"x":0.5289078950881958,"y":0.18618617951869965}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتابی","boundary":[0.5289078950881958,0.1666666716337204,0.5674518346786499,0.18618617951869965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.479657381772995,"y":0.1666666716337204},{"x":0.5203425884246826,"y":0.1666666716337204},{"x":0.5203425884246826,"y":0.18618617951869965},{"x":0.479657381772995,"y":0.18618617951869965}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"درباره","boundary":[0.479657381772995,0.1666666716337204,0.5203425884246826,0.18618617951869965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.417558878660202,"y":0.1666666716337204},{"x":0.4732334017753601,"y":0.1666666716337204},{"x":0.4732334017753601,"y":0.18618617951869965},{"x":0.417558878660202,"y":0.18618617951869965}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وسواس","boundary":[0.417558878660202,0.1666666716337204,0.4732334017753601,0.18618617951869965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3683083653450012,"y":0.1666666716337204},{"x":0.41113489866256714,"y":0.1666666716337204},{"x":0.41113489866256714,"y":0.18618617951869965},{"x":0.3683083653450012,"y":0.18618617951869965}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فکری","boundary":[0.3683083653450012,0.1666666716337204,0.41113489866256714,0.18618617951869965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35331904888153076,"y":0.1666666716337204},{"x":0.36188435554504395,"y":0.1666666716337204},{"x":0.36188435554504395,"y":0.18618617951869965},{"x":0.35331904888153076,"y":0.18618617951869965}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.35331904888153076,0.1666666716337204,0.36188435554504395,0.18618617951869965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30620986223220825,"y":0.1666666716337204},{"x":0.34903639554977417,"y":0.1666666716337204},{"x":0.34903639554977417,"y":0.18618617951869965},{"x":0.30620986223220825,"y":0.18618617951869965}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عملی","boundary":[0.30620986223220825,0.1666666716337204,0.34903639554977417,0.18618617951869965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25267666578292847,"y":0.1666666716337204},{"x":0.2976445257663727,"y":0.1666666716337204},{"x":0.2976445257663727,"y":0.18618617951869965},{"x":0.25267666578292847,"y":0.18618617951869965}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تدوین","boundary":[0.25267666578292847,0.1666666716337204,0.2976445257663727,0.18618617951869965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22055675089359283,"y":0.1666666716337204},{"x":0.24839399755001068,"y":0.1666666716337204},{"x":0.24839399755001068,"y":0.18618617951869965},{"x":0.22055675089359283,"y":0.18618617951869965}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کنم","boundary":[0.22055675089359283,0.1666666716337204,0.24839399755001068,0.18618617951869965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20342612266540527,"y":0.1666666716337204},{"x":0.21413275599479675,"y":0.1666666716337204},{"x":0.21413275599479675,"y":0.18618617951869965},{"x":0.20342612266540527,"y":0.18618617951869965}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.20342612266540527,0.1666666716337204,0.21413275599479675,0.18618617951869965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16702355444431305,"y":0.1666666716337204},{"x":0.19700214266777039,"y":0.1666666716337204},{"x":0.19700214266777039,"y":0.18618617951869965},{"x":0.16702355444431305,"y":0.18618617951869965}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"افراد","boundary":[0.16702355444431305,0.1666666716337204,0.19700214266777039,0.18618617951869965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15203426778316498,"y":0.1666666716337204},{"x":0.16059957444667816,"y":0.1666666716337204},{"x":0.16059957444667816,"y":0.18618617951869965},{"x":0.15203426778316498,"y":0.18618617951869965}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.15203426778316498,0.1666666716337204,0.16059957444667816,0.18618617951869965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8201285004615784,"y":0.19369369745254517},{"x":0.8479657173156738,"y":0.19369369745254517},{"x":0.8479657173156738,"y":0.21621622145175934},{"x":0.8201285004615784,"y":0.21621622145175934}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"بهره","boundary":[0.8201285004615784,0.19369369745254517,0.8479657173156738,0.21621622145175934]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.783725917339325,"y":0.19369369745254517},{"x":0.8201285004615784,"y":0.19369369745254517},{"x":0.8201285004615784,"y":0.21621622145175934},{"x":0.783725917339325,"y":0.21621622145175934}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.783725917339325,0.19369369745254517,0.8201285004615784,0.21621622145175934]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7601712942123413,"y":0.19369369745254517},{"x":0.7708779573440552,"y":0.19369369745254517},{"x":0.7708779573440552,"y":0.21621622145175934},{"x":0.7601712942123413,"y":0.21621622145175934}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7601712942123413,0.19369369745254517,0.7708779573440552,0.21621622145175934]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7387580275535583,"y":0.19369369745254517},{"x":0.7537473440170288,"y":0.19369369745254517},{"x":0.7537473440170288,"y":0.21621622145175934},{"x":0.7387580275535583,"y":0.21621622145175934}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.7387580275535583,0.19369369745254517,0.7537473440170288,0.21621622145175934]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.721627414226532,"y":0.19369369745254517},{"x":0.7301927208900452,"y":0.19369369745254517},{"x":0.7301927208900452,"y":0.21621622145175934},{"x":0.721627414226532,"y":0.21621622145175934}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.721627414226532,0.19369369745254517,0.7301927208900452,0.21621622145175934]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6788008809089661,"y":0.19369369745254517},{"x":0.7173447608947754,"y":0.19369369745254517},{"x":0.7173447608947754,"y":0.21621622145175934},{"x":0.6788008809089661,"y":0.21621622145175934}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انجام","boundary":[0.6788008809089661,0.19369369745254517,0.7173447608947754,0.21621622145175934]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6466809511184692,"y":0.19369369745254517},{"x":0.6745182275772095,"y":0.19369369745254517},{"x":0.6745182275772095,"y":0.21621622145175934},{"x":0.6466809511184692,"y":0.21621622145175934}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قدم","boundary":[0.6466809511184692,0.19369369745254517,0.6745182275772095,0.21621622145175934]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6338329911231995,"y":0.19369369745254517},{"x":0.6423982977867126,"y":0.19369369745254517},{"x":0.6423982977867126,"y":0.21621622145175934},{"x":0.6338329911231995,"y":0.21621622145175934}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6338329911231995,0.19369369745254517,0.6423982977867126,0.21621622145175934]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6017130613327026,"y":0.19369369745254517},{"x":0.6295503377914429,"y":0.19369369745254517},{"x":0.6295503377914429,"y":0.21621622145175934},{"x":0.6017130613327026,"y":0.21621622145175934}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قدم","boundary":[0.6017130613327026,0.19369369745254517,0.6295503377914429,0.21621622145175934]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5374732613563538,"y":0.19369369745254517},{"x":0.597430408000946,"y":0.19369369745254517},{"x":0.597430408000946,"y":0.21621622145175934},{"x":0.5374732613563538,"y":0.21621622145175934}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تمرینات","boundary":[0.5374732613563538,0.19369369745254517,0.597430408000946,0.21621622145175934]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5182012915611267,"y":0.19369369745254517},{"x":0.5310492515563965,"y":0.19369369745254517},{"x":0.5310492515563965,"y":0.21621622145175934},{"x":0.5182012915611267,"y":0.21621622145175934}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.5182012915611267,0.19369369745254517,0.5310492515563965,0.21621622145175934]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5096359848976135,"y":0.19369369745254517},{"x":0.5139186382293701,"y":0.19369369745254517},{"x":0.5139186382293701,"y":0.21621622145175934},{"x":0.5096359848976135,"y":0.21621622145175934}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5096359848976135,0.19369369745254517,0.5139186382293701,0.21621622145175934]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4860813617706299,"y":0.19369369745254517},{"x":0.49892932176589966,"y":0.19369369745254517},{"x":0.49892932176589966,"y":0.21621622145175934},{"x":0.4860813617706299,"y":0.21621622145175934}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.4860813617706299,0.19369369745254517,0.49892932176589966,0.21621622145175934]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4325481653213501,"y":0.19369369745254517},{"x":0.479657381772995,"y":0.19369369745254517},{"x":0.479657381772995,"y":0.21621622145175934},{"x":0.4325481653213501,"y":0.21621622145175934}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مشکل","boundary":[0.4325481653213501,0.19369369745254517,0.479657381772995,0.21621622145175934]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3704496920108795,"y":0.19369369745254517},{"x":0.4261241853237152,"y":0.19369369745254517},{"x":0.4261241853237152,"y":0.21621622145175934},{"x":0.3704496920108795,"y":0.21621622145175934}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"وسواس","boundary":[0.3704496920108795,0.19369369745254517,0.4261241853237152,0.21621622145175934]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3319057822227478,"y":0.19369369745254517},{"x":0.36188435554504395,"y":0.19369369745254517},{"x":0.36188435554504395,"y":0.21621622145175934},{"x":0.3319057822227478,"y":0.21621622145175934}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.3319057822227478,0.19369369745254517,0.36188435554504395,0.21621622145175934]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2955031991004944,"y":0.19369369745254517},{"x":0.3254818022251129,"y":0.19369369745254517},{"x":0.3254818022251129,"y":0.21621622145175934},{"x":0.2955031991004944,"y":0.21621622145175934}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"غلبه","boundary":[0.2955031991004944,0.19369369745254517,0.3254818022251129,0.21621622145175934]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26124197244644165,"y":0.19369369745254517},{"x":0.2890792191028595,"y":0.19369369745254517},{"x":0.2890792191028595,"y":0.21621622145175934},{"x":0.26124197244644165,"y":0.21621622145175934}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کنند","boundary":[0.26124197244644165,0.19369369745254517,0.2890792191028595,0.21621622145175934]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25267666578292847,"y":0.19369369745254517},{"x":0.25481799244880676,"y":0.19369369745254517},{"x":0.25481799244880676,"y":0.21621622145175934},{"x":0.25267666578292847,"y":0.21621622145175934}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.25267666578292847,0.19369369745254517,0.25481799244880676,0.21621622145175934]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22698073089122772,"y":0.19369369745254517},{"x":0.2441113442182541,"y":0.19369369745254517},{"x":0.2441113442182541,"y":0.21621622145175934},{"x":0.22698073089122772,"y":0.21621622145175934}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.22698073089122772,0.19369369745254517,0.2441113442182541,0.21621622145175934]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19700214266777039,"y":0.19369369745254517},{"x":0.21841542422771454,"y":0.19369369745254517},{"x":0.21841542422771454,"y":0.21621622145175934},{"x":0.19700214266777039,"y":0.21621622145175934}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.19700214266777039,0.19369369745254517,0.21841542422771454,0.21621622145175934]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15203426778316498,"y":0.19369369745254517},{"x":0.1927194893360138,"y":0.19369369745254517},{"x":0.1927194893360138,"y":0.21621622145175934},{"x":0.15203426778316498,"y":0.21621622145175934}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.15203426778316498,0.19369369745254517,0.1927194893360138,0.21621622145175934]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8051391839981079,"y":0.2222222238779068},{"x":0.8458244204521179,"y":0.2222222238779068},{"x":0.8458244204521179,"y":0.24474474787712097},{"x":0.8051391839981079,"y":0.24474474787712097}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تلاش","boundary":[0.8051391839981079,0.2222222238779068,0.8458244204521179,0.24474474787712097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7644539475440979,"y":0.2222222238779068},{"x":0.7987151741981506,"y":0.2222222238779068},{"x":0.7987151741981506,"y":0.24474474787712097},{"x":0.7644539475440979,"y":0.24474474787712097}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کرده","boundary":[0.7644539475440979,0.2222222238779068,0.7987151741981506,0.24474474787712097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7516059875488281,"y":0.2222222238779068},{"x":0.762312650680542,"y":0.2222222238779068},{"x":0.762312650680542,"y":0.24474474787712097},{"x":0.7516059875488281,"y":0.24474474787712097}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ام","boundary":[0.7516059875488281,0.2222222238779068,0.762312650680542,0.24474474787712097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7173447608947754,"y":0.2222222238779068},{"x":0.7430406808853149,"y":0.2222222238779068},{"x":0.7430406808853149,"y":0.24474474787712097},{"x":0.7173447608947754,"y":0.24474474787712097}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تنها","boundary":[0.7173447608947754,0.2222222238779068,0.7430406808853149,0.24474474787712097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6980727910995483,"y":0.2222222238779068},{"x":0.7087794542312622,"y":0.2222222238779068},{"x":0.7087794542312622,"y":0.24474474787712097},{"x":0.6980727910995483,"y":0.24474474787712097}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6980727910995483,0.2222222238779068,0.7087794542312622,0.24474474787712097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6338329911231995,"y":0.2222222238779068},{"x":0.6873661875724792,"y":0.2222222238779068},{"x":0.6873661875724792,"y":0.24474474787712097},{"x":0.6338329911231995,"y":0.24474474787712097}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مباحثی","boundary":[0.6338329911231995,0.2222222238779068,0.6873661875724792,0.24474474787712097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5760171413421631,"y":0.2222222238779068},{"x":0.6252676844596863,"y":0.2222222238779068},{"x":0.6252676844596863,"y":0.24474474787712097},{"x":0.5760171413421631,"y":0.24474474787712097}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بپردازم","boundary":[0.5760171413421631,0.2222222238779068,0.6252676844596863,0.24474474787712097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5524625182151794,"y":0.2222222238779068},{"x":0.5695931315422058,"y":0.2222222238779068},{"x":0.5695931315422058,"y":0.24474474787712097},{"x":0.5524625182151794,"y":0.24474474787712097}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5524625182151794,0.2222222238779068,0.5695931315422058,0.24474474787712097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310492515563965,"y":0.2222222238779068},{"x":0.5417559146881104,"y":0.2222222238779068},{"x":0.5417559146881104,"y":0.24474474787712097},{"x":0.5310492515563965,"y":0.24474474787712097}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5310492515563965,0.2222222238779068,0.5417559146881104,0.24474474787712097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5010706782341003,"y":0.2222222238779068},{"x":0.5289078950881958,"y":0.2222222238779068},{"x":0.5289078950881958,"y":0.24474474787712097},{"x":0.5010706782341003,"y":0.24474474787712097}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طور","boundary":[0.5010706782341003,0.2222222238779068,0.5289078950881958,0.24474474787712097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4368308484554291,"y":0.2222222238779068},{"x":0.4903640151023865,"y":0.2222222238779068},{"x":0.4903640151023865,"y":0.24474474787712097},{"x":0.4368308484554291,"y":0.24474474787712097}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مستقیم","boundary":[0.4368308484554291,0.2222222238779068,0.4903640151023865,0.24474474787712097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.417558878660202,"y":0.2222222238779068},{"x":0.4282655119895935,"y":0.2222222238779068},{"x":0.4282655119895935,"y":0.24474474787712097},{"x":0.417558878660202,"y":0.24474474787712097}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.417558878660202,0.2222222238779068,0.4282655119895935,0.24474474787712097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36402568221092224,"y":0.2222222238779068},{"x":0.40685224533081055,"y":0.2222222238779068},{"x":0.40685224533081055,"y":0.24474474787712097},{"x":0.36402568221092224,"y":0.24474474787712097}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مراجع","boundary":[0.36402568221092224,0.2222222238779068,0.40685224533081055,0.24474474787712097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31263384222984314,"y":0.2222222238779068},{"x":0.35331904888153076,"y":0.2222222238779068},{"x":0.35331904888153076,"y":0.24474474787712097},{"x":0.31263384222984314,"y":0.24474474787712097}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کمک","boundary":[0.31263384222984314,0.2222222238779068,0.35331904888153076,0.24474474787712097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2869378924369812,"y":0.2222222238779068},{"x":0.30620986223220825,"y":0.2222222238779068},{"x":0.30620986223220825,"y":0.24474474787712097},{"x":0.2869378924369812,"y":0.24474474787712097}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.2869378924369812,0.2222222238779068,0.30620986223220825,0.24474474787712097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25910064578056335,"y":0.2222222238779068},{"x":0.278372585773468,"y":0.2222222238779068},{"x":0.278372585773468,"y":0.24474474787712097},{"x":0.25910064578056335,"y":0.24474474787712097}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کند","boundary":[0.25910064578056335,0.2222222238779068,0.278372585773468,0.24474474787712097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2355460375547409,"y":0.2222222238779068},{"x":0.24625267088413239,"y":0.2222222238779068},{"x":0.24625267088413239,"y":0.24474474787712097},{"x":0.2355460375547409,"y":0.24474474787712097}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2355460375547409,0.2222222238779068,0.24625267088413239,0.24474474787712097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15203426778316498,"y":0.2222222238779068},{"x":0.22912205755710602,"y":0.2222222238779068},{"x":0.22912205755710602,"y":0.24474474787712097},{"x":0.15203426778316498,"y":0.24474474787712097}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موضوعات","boundary":[0.15203426778316498,0.2222222238779068,0.22912205755710602,0.24474474787712097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8051391839981079,"y":0.2522522509098053},{"x":0.8458244204521179,"y":0.2522522509098053},{"x":0.8458244204521179,"y":0.2732732594013214},{"x":0.8051391839981079,"y":0.2732732594013214}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"نظری","boundary":[0.8051391839981079,0.2522522509098053,0.8458244204521179,0.2732732594013214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7687366008758545,"y":0.2522522509098053},{"x":0.7987151741981506,"y":0.2522522509098053},{"x":0.7987151741981506,"y":0.2732732594013214},{"x":0.7687366008758545,"y":0.2732732594013214}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فقط","boundary":[0.7687366008758545,0.2522522509098053,0.7987151741981506,0.2732732594013214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7537473440170288,"y":0.2522522509098053},{"x":0.762312650680542,"y":0.2522522509098053},{"x":0.762312650680542,"y":0.2732732594013214},{"x":0.7537473440170288,"y":0.2732732594013214}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.7537473440170288,0.2522522509098053,0.762312650680542,0.2732732594013214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7044968008995056,"y":0.2522522509098053},{"x":0.7430406808853149,"y":0.2522522509098053},{"x":0.7430406808853149,"y":0.2732732594013214},{"x":0.7044968008995056,"y":0.2732732594013214}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جایی","boundary":[0.7044968008995056,0.2522522509098053,0.7430406808853149,0.2732732594013214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6552462577819824,"y":0.2522522509098053},{"x":0.6959314942359924,"y":0.2522522509098053},{"x":0.6959314942359924,"y":0.2732732594013214},{"x":0.6552462577819824,"y":0.2732732594013214}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مطرح","boundary":[0.6552462577819824,0.2522522509098053,0.6959314942359924,0.2732732594013214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6167023777961731,"y":0.2522522509098053},{"x":0.6466809511184692,"y":0.2522522509098053},{"x":0.6466809511184692,"y":0.2732732594013214},{"x":0.6167023777961731,"y":0.2732732594013214}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.6167023777961731,0.2522522509098053,0.6466809511184692,0.2732732594013214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5738757848739624,"y":0.2522522509098053},{"x":0.6081370711326599,"y":0.2522522509098053},{"x":0.6081370711326599,"y":0.2732732594013214},{"x":0.5738757848739624,"y":0.2732732594013214}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5738757848739624,0.2522522509098053,0.6081370711326599,0.2732732594013214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5503212213516235,"y":0.2522522509098053},{"x":0.5674518346786499,"y":0.2522522509098053},{"x":0.5674518346786499,"y":0.2732732594013214},{"x":0.5503212213516235,"y":0.2732732594013214}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5503212213516235,0.2522522509098053,0.5674518346786499,0.2732732594013214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5246252417564392,"y":0.2522522509098053},{"x":0.5417559146881104,"y":0.2522522509098053},{"x":0.5417559146881104,"y":0.2732732594013214},{"x":0.5246252417564392,"y":0.2732732594013214}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5246252417564392,0.2522522509098053,0.5417559146881104,0.2732732594013214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4753747284412384,"y":0.2522522509098053},{"x":0.5182012915611267,"y":0.2522522509098053},{"x":0.5182012915611267,"y":0.2732732594013214},{"x":0.4753747284412384,"y":0.2732732594013214}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"درمان","boundary":[0.4753747284412384,0.2522522509098053,0.5182012915611267,0.2732732594013214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41113489866256714,"y":0.2522522509098053},{"x":0.4668094217777252,"y":0.2522522509098053},{"x":0.4668094217777252,"y":0.2732732594013214},{"x":0.41113489866256714,"y":0.2732732594013214}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"وسواس","boundary":[0.41113489866256714,0.2522522509098053,0.4668094217777252,0.2732732594013214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3832976520061493,"y":0.2522522509098053},{"x":0.40471091866493225,"y":0.2522522509098053},{"x":0.40471091866493225,"y":0.2732732594013214},{"x":0.3832976520061493,"y":0.2732732594013214}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرد","boundary":[0.3832976520061493,0.2522522509098053,0.40471091866493225,0.2732732594013214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3426124155521393,"y":0.2522522509098053},{"x":0.3747323453426361,"y":0.2522522509098053},{"x":0.3747323453426361,"y":0.2732732594013214},{"x":0.3426124155521393,"y":0.2732732594013214}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مؤثر","boundary":[0.3426124155521393,0.2522522509098053,0.3747323453426361,0.2732732594013214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30406853556632996,"y":0.2522522509098053},{"x":0.3361884355545044,"y":0.2522522509098053},{"x":0.3361884355545044,"y":0.2732732594013214},{"x":0.30406853556632996,"y":0.2732732594013214}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"باشد","boundary":[0.30406853556632996,0.2522522509098053,0.3361884355545044,0.2732732594013214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2976445257663727,"y":0.2522522509098053},{"x":0.30192720890045166,"y":0.2522522509098053},{"x":0.30192720890045166,"y":0.2732732594013214},{"x":0.2976445257663727,"y":0.2732732594013214}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2976445257663727,0.2522522509098053,0.30192720890045166,0.2732732594013214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25910064578056335,"y":0.2522522509098053},{"x":0.2869378924369812,"y":0.2522522509098053},{"x":0.2869378924369812,"y":0.2732732594013214},{"x":0.25910064578056335,"y":0.2732732594013214}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"اکثر","boundary":[0.25910064578056335,0.2522522509098053,0.2869378924369812,0.2732732594013214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17558886110782623,"y":0.2522522509098053},{"x":0.25267666578292847,"y":0.2522522509098053},{"x":0.25267666578292847,"y":0.2732732594013214},{"x":0.17558886110782623,"y":0.2732732594013214}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کتابهایی","boundary":[0.17558886110782623,0.2522522509098053,0.25267666578292847,0.2732732594013214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15203426778316498,"y":0.2522522509098053},{"x":0.16916488111019135,"y":0.2522522509098053},{"x":0.16916488111019135,"y":0.2732732594013214},{"x":0.15203426778316498,"y":0.2732732594013214}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.15203426778316498,0.2522522509098053,0.16916488111019135,0.2732732594013214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8051391839981079,"y":0.2777777910232544},{"x":0.8479657173156738,"y":0.2777777910232544},{"x":0.8479657173156738,"y":0.2987987995147705},{"x":0.8051391839981079,"y":0.2987987995147705}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درباره","boundary":[0.8051391839981079,0.2777777910232544,0.8479657173156738,0.2987987995147705]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7430406808853149,"y":0.2777777910232544},{"x":0.7987151741981506,"y":0.2777777910232544},{"x":0.7987151741981506,"y":0.2987987995147705},{"x":0.7430406808853149,"y":0.2987987995147705}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"وسواس","boundary":[0.7430406808853149,0.2777777910232544,0.7987151741981506,0.2987987995147705]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6980727910995483,"y":0.2777777910232544},{"x":0.7366167306900024,"y":0.2777777910232544},{"x":0.7366167306900024,"y":0.2987987995147705},{"x":0.6980727910995483,"y":0.2987987995147705}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نوشته","boundary":[0.6980727910995483,0.2777777910232544,0.7366167306900024,0.2987987995147705]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6616702079772949,"y":0.2777777910232544},{"x":0.6916488409042358,"y":0.2777777910232544},{"x":0.6916488409042358,"y":0.2987987995147705},{"x":0.6616702079772949,"y":0.2987987995147705}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.6616702079772949,0.2777777910232544,0.6916488409042358,0.2987987995147705]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252676844596863,"y":0.2777777910232544},{"x":0.6552462577819824,"y":0.2777777910232544},{"x":0.6552462577819824,"y":0.2987987995147705},{"x":0.6252676844596863,"y":0.2987987995147705}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.6252676844596863,0.2777777910232544,0.6552462577819824,0.2987987995147705]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6145610213279724,"y":0.2777777910232544},{"x":0.6167023777961731,"y":0.2777777910232544},{"x":0.6167023777961731,"y":0.2987987995147705},{"x":0.6145610213279724,"y":0.2987987995147705}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6145610213279724,0.2777777910232544,0.6167023777961731,0.2987987995147705]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5438972115516663,"y":0.2777777910232544},{"x":0.6038544178009033,"y":0.2777777910232544},{"x":0.6038544178009033,"y":0.2987987995147705},{"x":0.5438972115516663,"y":0.2987987995147705}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مخاطب","boundary":[0.5438972115516663,0.2777777910232544,0.6038544178009033,0.2987987995147705]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5053533315658569,"y":0.2777777910232544},{"x":0.5396145582199097,"y":0.2777777910232544},{"x":0.5396145582199097,"y":0.2987987995147705},{"x":0.5053533315658569,"y":0.2987987995147705}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.5053533315658569,0.2777777910232544,0.5396145582199097,0.2987987995147705]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4261241853237152,"y":0.2777777910232544},{"x":0.49892932176589966,"y":0.2777777910232544},{"x":0.49892932176589966,"y":0.2987987995147705},{"x":0.4261241853237152,"y":0.2987987995147705}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"درمانگران","boundary":[0.4261241853237152,0.2777777910232544,0.49892932176589966,0.2987987995147705]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40471091866493225,"y":0.2777777910232544},{"x":0.4197002053260803,"y":0.2777777910232544},{"x":0.4197002053260803,"y":0.2987987995147705},{"x":0.40471091866493225,"y":0.2987987995147705}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.40471091866493225,0.2777777910232544,0.4197002053260803,0.2987987995147705]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35974302887916565,"y":0.2777777910232544},{"x":0.39614561200141907,"y":0.2777777910232544},{"x":0.39614561200141907,"y":0.2987987995147705},{"x":0.35974302887916565,"y":0.2987987995147705}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باشند","boundary":[0.35974302887916565,0.2777777910232544,0.39614561200141907,0.2987987995147705]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.340471088886261,"y":0.2777777910232544},{"x":0.34903639554977417,"y":0.2777777910232544},{"x":0.34903639554977417,"y":0.2987987995147705},{"x":0.340471088886261,"y":0.2987987995147705}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.340471088886261,0.2777777910232544,0.34903639554977417,0.2987987995147705]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30406853556632996,"y":0.2777777910232544},{"x":0.3361884355545044,"y":0.2777777910232544},{"x":0.3361884355545044,"y":0.2987987995147705},{"x":0.30406853556632996,"y":0.2987987995147705}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حتی","boundary":[0.30406853556632996,0.2777777910232544,0.3361884355545044,0.2987987995147705]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25910064578056335,"y":0.2777777910232544},{"x":0.2976445257663727,"y":0.2777777910232544},{"x":0.2976445257663727,"y":0.2987987995147705},{"x":0.25910064578056335,"y":0.2987987995147705}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.25910064578056335,0.2777777910232544,0.2976445257663727,0.2987987995147705]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22483940422534943,"y":0.2777777910232544},{"x":0.25481799244880676,"y":0.2777777910232544},{"x":0.25481799244880676,"y":0.2987987995147705},{"x":0.22483940422534943,"y":0.2987987995147705}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.22483940422534943,0.2777777910232544,0.25481799244880676,0.2987987995147705]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15203426778316498,"y":0.2777777910232544},{"x":0.21841542422771454,"y":0.2777777910232544},{"x":0.21841542422771454,"y":0.2987987995147705},{"x":0.15203426778316498,"y":0.2987987995147705}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خودیاری","boundary":[0.15203426778316498,0.2777777910232544,0.21841542422771454,0.2987987995147705]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7901498675346375,"y":0.30930930376052856},{"x":0.8458244204521179,"y":0.30930930376052856},{"x":0.8458244204521179,"y":0.33033034205436707},{"x":0.7901498675346375,"y":0.33033034205436707}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"وسواس","boundary":[0.7901498675346375,0.30930930376052856,0.8458244204521179,0.33033034205436707]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7644539475440979,"y":0.30930930376052856},{"x":0.783725917339325,"y":0.30930930376052856},{"x":0.783725917339325,"y":0.33033034205436707},{"x":0.7644539475440979,"y":0.33033034205436707}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.7644539475440979,0.30930930376052856,0.783725917339325,0.33033034205436707]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7173447608947754,"y":0.30930930376052856},{"x":0.7580299973487854,"y":0.30930930376052856},{"x":0.7580299973487854,"y":0.33033034205436707},{"x":0.7173447608947754,"y":0.33033034205436707}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیشتر","boundary":[0.7173447608947754,0.30930930376052856,0.7580299973487854,0.33033034205436707]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.700214147567749,"y":0.30930930376052856},{"x":0.7109207510948181,"y":0.30930930376052856},{"x":0.7109207510948181,"y":0.33033034205436707},{"x":0.700214147567749,"y":0.33033034205436707}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.700214147567749,0.30930930376052856,0.7109207510948181,0.33033034205436707]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6145610213279724,"y":0.30930930376052856},{"x":0.6916488409042358,"y":0.30930930376052856},{"x":0.6916488409042358,"y":0.33033034205436707},{"x":0.6145610213279724,"y":0.33033034205436707}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موضوعات","boundary":[0.6145610213279724,0.30930930376052856,0.6916488409042358,0.33033034205436707]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5674518346786499,"y":0.30930930376052856},{"x":0.6081370711326599,"y":0.30930930376052856},{"x":0.6081370711326599,"y":0.33033034205436707},{"x":0.5674518346786499,"y":0.33033034205436707}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نظری","boundary":[0.5674518346786499,0.30930930376052856,0.6081370711326599,0.33033034205436707]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5438972115516663,"y":0.30930930376052856},{"x":0.5610278248786926,"y":0.30930930376052856},{"x":0.5610278248786926,"y":0.33033034205436707},{"x":0.5438972115516663,"y":0.33033034205436707}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.5438972115516663,0.30930930376052856,0.5610278248786926,0.33033034205436707]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4882226884365082,"y":0.30930930376052856},{"x":0.5396145582199097,"y":0.30930930376052856},{"x":0.5396145582199097,"y":0.33033034205436707},{"x":0.4882226884365082,"y":0.33033034205436707}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پردازند","boundary":[0.4882226884365082,0.30930930376052856,0.5396145582199097,0.33033034205436707]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4689507484436035,"y":0.30930930376052856},{"x":0.4775160551071167,"y":0.30930930376052856},{"x":0.4775160551071167,"y":0.33033034205436707},{"x":0.4689507484436035,"y":0.33033034205436707}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4689507484436035,0.30930930376052856,0.4775160551071167,0.33033034205436707]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45182013511657715,"y":0.30930930376052856},{"x":0.46252676844596863,"y":0.30930930376052856},{"x":0.46252676844596863,"y":0.33033034205436707},{"x":0.45182013511657715,"y":0.33033034205436707}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.45182013511657715,0.30930930376052856,0.46252676844596863,0.33033034205436707]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40256959199905396,"y":0.30930930376052856},{"x":0.44325482845306396,"y":0.30930930376052856},{"x":0.44325482845306396,"y":0.33033034205436707},{"x":0.40256959199905396,"y":0.33033034205436707}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"جهت","boundary":[0.40256959199905396,0.30930930376052856,0.44325482845306396,0.33033034205436707]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3468950688838959,"y":0.30930930376052856},{"x":0.39400428533554077,"y":0.30930930376052856},{"x":0.39400428533554077,"y":0.33033034205436707},{"x":0.3468950688838959,"y":0.33033034205436707}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تطویل","boundary":[0.3468950688838959,0.30930930376052856,0.39400428533554077,0.33033034205436707]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30406853556632996,"y":0.30930930376052856},{"x":0.340471088886261,"y":0.30930930376052856},{"x":0.340471088886261,"y":0.33033034205436707},{"x":0.30406853556632996,"y":0.33033034205436707}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کلام","boundary":[0.30406853556632996,0.30930930376052856,0.340471088886261,0.33033034205436707]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30192720890045166,"y":0.30930930376052856},{"x":0.30835118889808655,"y":0.30930930376052856},{"x":0.30835118889808655,"y":0.33033034205436707},{"x":0.30192720890045166,"y":0.33033034205436707}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.30192720890045166,0.30930930376052856,0.30835118889808655,0.33033034205436707]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24625267088413239,"y":0.30930930376052856},{"x":0.2912205457687378,"y":0.30930930376052856},{"x":0.2912205457687378,"y":0.33033034205436707},{"x":0.24625267088413239,"y":0.33033034205436707}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مراجع","boundary":[0.24625267088413239,0.30930930376052856,0.2912205457687378,0.33033034205436707]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20128479599952698,"y":0.30930930376052856},{"x":0.2376873642206192,"y":0.30930930376052856},{"x":0.2376873642206192,"y":0.33033034205436707},{"x":0.20128479599952698,"y":0.33033034205436707}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هسته","boundary":[0.20128479599952698,0.30930930376052856,0.2376873642206192,0.33033034205436707]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15203426778316498,"y":0.30930930376052856},{"x":0.1927194893360138,"y":0.30930930376052856},{"x":0.1927194893360138,"y":0.33033034205436707},{"x":0.15203426778316498,"y":0.33033034205436707}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اصلی","boundary":[0.15203426778316498,0.30930930376052856,0.1927194893360138,0.33033034205436707]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8137044906616211,"y":0.3363363444805145},{"x":0.8479657173156738,"y":0.3363363444805145},{"x":0.8479657173156738,"y":0.3588588535785675},{"x":0.8137044906616211,"y":0.3588588535785675}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کلام","boundary":[0.8137044906616211,0.3363363444805145,0.8479657173156738,0.3588588535785675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7987151741981506,"y":0.3363363444805145},{"x":0.8072805404663086,"y":0.3363363444805145},{"x":0.8072805404663086,"y":0.3588588535785675},{"x":0.7987151741981506,"y":0.3588588535785675}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7987151741981506,0.3363363444805145,0.8072805404663086,0.3588588535785675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7601712942123413,"y":0.3363363444805145},{"x":0.794432520866394,"y":0.3363363444805145},{"x":0.794432520866394,"y":0.3588588535785675},{"x":0.7601712942123413,"y":0.3588588535785675}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آنچه","boundary":[0.7601712942123413,0.3363363444805145,0.794432520866394,0.3588588535785675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7387580275535583,"y":0.3363363444805145},{"x":0.7558886408805847,"y":0.3363363444805145},{"x":0.7558886408805847,"y":0.3588588535785675},{"x":0.7387580275535583,"y":0.3588588535785675}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.7387580275535583,0.3363363444805145,0.7558886408805847,0.3588588535785675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7152034044265747,"y":0.3363363444805145},{"x":0.7301927208900452,"y":0.3363363444805145},{"x":0.7301927208900452,"y":0.3588588535785675},{"x":0.7152034044265747,"y":0.3588588535785675}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7152034044265747,0.3363363444805145,0.7301927208900452,0.3588588535785675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6659528613090515,"y":0.3363363444805145},{"x":0.7066380977630615,"y":0.3363363444805145},{"x":0.7066380977630615,"y":0.3588588535785675},{"x":0.6659528613090515,"y":0.3588588535785675}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"درمان","boundary":[0.6659528613090515,0.3363363444805145,0.7066380977630615,0.3588588535785675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252676844596863,"y":0.3363363444805145},{"x":0.6573875546455383,"y":0.3363363444805145},{"x":0.6573875546455383,"y":0.3588588535785675},{"x":0.6252676844596863,"y":0.3588588535785675}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مؤثر","boundary":[0.6252676844596863,0.3363363444805145,0.6573875546455383,0.3588588535785675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5824410915374756,"y":0.3363363444805145},{"x":0.618843674659729,"y":0.3363363444805145},{"x":0.618843674659729,"y":0.3588588535785675},{"x":0.5824410915374756,"y":0.3588588535785675}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5824410915374756,0.3363363444805145,0.618843674659729,0.3588588535785675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5674518346786499,"y":0.3363363444805145},{"x":0.5760171413421631,"y":0.3363363444805145},{"x":0.5760171413421631,"y":0.3588588535785675},{"x":0.5674518346786499,"y":0.3588588535785675}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.5674518346786499,0.3363363444805145,0.5760171413421631,0.3588588535785675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5503212213516235,"y":0.3363363444805145},{"x":0.5610278248786926,"y":0.3363363444805145},{"x":0.5610278248786926,"y":0.3588588535785675},{"x":0.5503212213516235,"y":0.3588588535785675}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5503212213516235,0.3363363444805145,0.5610278248786926,0.3588588535785675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5074946284294128,"y":0.3363363444805145},{"x":0.5481798648834229,"y":0.3363363444805145},{"x":0.5481798648834229,"y":0.3588588535785675},{"x":0.5074946284294128,"y":0.3588588535785675}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"راحتی","boundary":[0.5074946284294128,0.3363363444805145,0.5481798648834229,0.3588588535785675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4689507484436035,"y":0.3363363444805145},{"x":0.49464666843414307,"y":0.3363363444805145},{"x":0.49464666843414307,"y":0.3588588535785675},{"x":0.4689507484436035,"y":0.3588588535785675}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیدا","boundary":[0.4689507484436035,0.3363363444805145,0.49464666843414307,0.3588588535785675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4368308484554291,"y":0.3363363444805145},{"x":0.4646680951118469,"y":0.3363363444805145},{"x":0.4646680951118469,"y":0.3588588535785675},{"x":0.4368308484554291,"y":0.3588588535785675}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمی","boundary":[0.4368308484554291,0.3363363444805145,0.4646680951118469,0.3588588535785675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40685224533081055,"y":0.3363363444805145},{"x":0.4325481653213501,"y":0.3363363444805145},{"x":0.4325481653213501,"y":0.3588588535785675},{"x":0.40685224533081055,"y":0.3588588535785675}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کند","boundary":[0.40685224533081055,0.3363363444805145,0.4325481653213501,0.3588588535785675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39614561200141907,"y":0.3363363444805145},{"x":0.40685224533081055,"y":0.3363363444805145},{"x":0.40685224533081055,"y":0.3588588535785675},{"x":0.39614561200141907,"y":0.3588588535785675}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.39614561200141907,0.3363363444805145,0.40685224533081055,0.3588588535785675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3383297622203827,"y":0.3363363444805145},{"x":0.3897216320037842,"y":0.3363363444805145},{"x":0.3897216320037842,"y":0.3588588535785675},{"x":0.3383297622203827,"y":0.3588588535785675}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بنابراین","boundary":[0.3383297622203827,0.3363363444805145,0.3897216320037842,0.3588588535785675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2890792191028595,"y":0.3363363444805145},{"x":0.3361884355545044,"y":0.3363363444805145},{"x":0.3361884355545044,"y":0.3588588535785675},{"x":0.2890792191028595,"y":0.3588588535785675}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"درمان","boundary":[0.2890792191028595,0.3363363444805145,0.3361884355545044,0.3588588535785675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26766595244407654,"y":0.3363363444805145},{"x":0.2847965657711029,"y":0.3363363444805145},{"x":0.2847965657711029,"y":0.3588588535785675},{"x":0.26766595244407654,"y":0.3588588535785675}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"جو","boundary":[0.26766595244407654,0.3363363444805145,0.2847965657711029,0.3588588535785675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25053533911705017,"y":0.3363363444805145},{"x":0.25910064578056335,"y":0.3363363444805145},{"x":0.25910064578056335,"y":0.3588588535785675},{"x":0.25053533911705017,"y":0.3588588535785675}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.25053533911705017,0.3363363444805145,0.25910064578056335,0.3588588535785675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20128479599952698,"y":0.3363363444805145},{"x":0.2419700175523758,"y":0.3363363444805145},{"x":0.2419700175523758,"y":0.3588588535785675},{"x":0.20128479599952698,"y":0.3588588535785675}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حجم","boundary":[0.20128479599952698,0.3363363444805145,0.2419700175523758,0.3588588535785675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15203426778316498,"y":0.3363363444805145},{"x":0.1948608160018921,"y":0.3363363444805145},{"x":0.1948608160018921,"y":0.3588588535785675},{"x":0.15203426778316498,"y":0.3588588535785675}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زیادی","boundary":[0.15203426778316498,0.3363363444805145,0.1948608160018921,0.3588588535785675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8329764604568481,"y":0.3633633553981781},{"x":0.8458244204521179,"y":0.3633633553981781},{"x":0.8458244204521179,"y":0.38588589429855347},{"x":0.8329764604568481,"y":0.38588589429855347}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.8329764604568481,0.3633633553981781,0.8458244204521179,0.38588589429855347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7601712942123413,"y":0.3633633553981781},{"x":0.8265524506568909,"y":0.3633633553981781},{"x":0.8265524506568909,"y":0.38588589429855347},{"x":0.7601712942123413,"y":0.38588589429855347}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اطلاعات","boundary":[0.7601712942123413,0.3633633553981781,0.8265524506568909,0.38588589429855347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109207510948181,"y":0.3633633553981781},{"x":0.7516059875488281,"y":0.3633633553981781},{"x":0.7516059875488281,"y":0.38588589429855347},{"x":0.7109207510948181,"y":0.38588589429855347}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مواجه","boundary":[0.7109207510948181,0.3633633553981781,0.7516059875488281,0.38588589429855347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873661875724792,"y":0.3633633553981781},{"x":0.7044968008995056,"y":0.3633633553981781},{"x":0.7044968008995056,"y":0.38588589429855347},{"x":0.6873661875724792,"y":0.38588589429855347}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.6873661875724792,0.3633633553981781,0.7044968008995056,0.38588589429855347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6488222479820251,"y":0.3633633553981781},{"x":0.680942177772522,"y":0.3633633553981781},{"x":0.680942177772522,"y":0.38588589429855347},{"x":0.6488222479820251,"y":0.38588589429855347}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.6488222479820251,0.3633633553981781,0.680942177772522,0.38588589429855347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6274089813232422,"y":0.3633633553981781},{"x":0.6445395946502686,"y":0.3633633553981781},{"x":0.6445395946502686,"y":0.38588589429855347},{"x":0.6274089813232422,"y":0.38588589429855347}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.6274089813232422,0.3633633553981781,0.6445395946502686,0.38588589429855347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5845824480056763,"y":0.3633633553981781},{"x":0.618843674659729,"y":0.3633633553981781},{"x":0.618843674659729,"y":0.38588589429855347},{"x":0.5845824480056763,"y":0.38588589429855347}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":"طبعا","boundary":[0.5845824480056763,0.3633633553981781,0.618843674659729,0.38588589429855347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5417559146881104,"y":0.3633633553981781},{"x":0.5802997946739197,"y":0.3633633553981781},{"x":0.5802997946739197,"y":0.38588589429855347},{"x":0.5417559146881104,"y":0.38588589429855347}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درجه","boundary":[0.5417559146881104,0.3633633553981781,0.5802997946739197,0.38588589429855347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4839400351047516,"y":0.3633633553981781},{"x":0.5353319048881531,"y":0.3633633553981781},{"x":0.5353319048881531,"y":0.38588589429855347},{"x":0.4839400351047516,"y":0.38588589429855347}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"اهمیت","boundary":[0.4839400351047516,0.3633633553981781,0.5353319048881531,0.38588589429855347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44539615511894226,"y":0.3633633553981781},{"x":0.4775160551071167,"y":0.3633633553981781},{"x":0.4775160551071167,"y":0.38588589429855347},{"x":0.44539615511894226,"y":0.38588589429855347}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.44539615511894226,0.3633633553981781,0.4775160551071167,0.38588589429855347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4282655119895935,"y":0.3633633553981781},{"x":0.4368308484554291,"y":0.3633633553981781},{"x":0.4368308484554291,"y":0.38588589429855347},{"x":0.4282655119895935,"y":0.38588589429855347}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.4282655119895935,0.3633633553981781,0.4368308484554291,0.38588589429855347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3918629586696625,"y":0.3633633553981781},{"x":0.4218415319919586,"y":0.3633633553981781},{"x":0.4218415319919586,"y":0.38588589429855347},{"x":0.3918629586696625,"y":0.38588589429855347}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درک","boundary":[0.3918629586696625,0.3633633553981781,0.4218415319919586,0.38588589429855347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36402568221092224,"y":0.3633633553981781},{"x":0.3854389786720276,"y":0.3633633553981781},{"x":0.3854389786720276,"y":0.38588589429855347},{"x":0.36402568221092224,"y":0.38588589429855347}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نمی","boundary":[0.36402568221092224,0.3633633553981781,0.3854389786720276,0.38588589429855347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3319057822227478,"y":0.3633633553981781},{"x":0.35331904888153076,"y":0.3633633553981781},{"x":0.35331904888153076,"y":0.38588589429855347},{"x":0.3319057822227478,"y":0.38588589429855347}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کند","boundary":[0.3319057822227478,0.3633633553981781,0.35331904888153076,0.38588589429855347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31049251556396484,"y":0.3633633553981781},{"x":0.319057822227478,"y":0.3633633553981781},{"x":0.319057822227478,"y":0.38588589429855347},{"x":0.31049251556396484,"y":0.38588589429855347}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.31049251556396484,0.3633633553981781,0.319057822227478,0.38588589429855347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2955031991004944,"y":0.3633633553981781},{"x":0.30620986223220825,"y":0.3633633553981781},{"x":0.30620986223220825,"y":0.38588589429855347},{"x":0.2955031991004944,"y":0.38588589429855347}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.2955031991004944,0.3633633553981781,0.30620986223220825,0.38588589429855347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24625267088413239,"y":0.3633633553981781},{"x":0.2869378924369812,"y":0.3633633553981781},{"x":0.2869378924369812,"y":0.38588589429855347},{"x":0.24625267088413239,"y":0.38588589429855347}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جهت","boundary":[0.24625267088413239,0.3633633553981781,0.2869378924369812,0.38588589429855347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20342612266540527,"y":0.3633633553981781},{"x":0.2376873642206192,"y":0.3633633553981781},{"x":0.2376873642206192,"y":0.38588589429855347},{"x":0.20342612266540527,"y":0.38588589429855347}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موارد","boundary":[0.20342612266540527,0.3633633553981781,0.2376873642206192,0.38588589429855347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15203426778316498,"y":0.3633633553981781},{"x":0.1948608160018921,"y":0.3633633553981781},{"x":0.1948608160018921,"y":0.38588589429855347},{"x":0.15203426778316498,"y":0.38588589429855347}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زیادی","boundary":[0.15203426778316498,0.3633633553981781,0.1948608160018921,0.38588589429855347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8308351039886475,"y":0.3933933973312378},{"x":0.8479657173156738,"y":0.3933933973312378},{"x":0.8479657173156738,"y":0.41591590642929077},{"x":0.8308351039886475,"y":0.41591590642929077}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.8308351039886475,0.3933933973312378,0.8479657173156738,0.41591590642929077]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7794432640075684,"y":0.3933933973312378},{"x":0.8201285004615784,"y":0.3933933973312378},{"x":0.8201285004615784,"y":0.41591590642929077},{"x":0.7794432640075684,"y":0.41591590642929077}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مطرح","boundary":[0.7794432640075684,0.3933933973312378,0.8201285004615784,0.41591590642929077]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7516059875488281,"y":0.3933933973312378},{"x":0.7687366008758545,"y":0.3933933973312378},{"x":0.7687366008758545,"y":0.41591590642929077},{"x":0.7516059875488281,"y":0.41591590642929077}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.7516059875488281,0.3933933973312378,0.7687366008758545,0.41591590642929077]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7152034044265747,"y":0.3933933973312378},{"x":0.7473233342170715,"y":0.3933933973312378},{"x":0.7473233342170715,"y":0.41591590642929077},{"x":0.7152034044265747,"y":0.41591590642929077}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.7152034044265747,0.3933933973312378,0.7473233342170715,0.41591590642929077]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7087794542312622,"y":0.3933933973312378},{"x":0.7173447608947754,"y":0.3933933973312378},{"x":0.7173447608947754,"y":0.41591590642929077},{"x":0.7087794542312622,"y":0.41591590642929077}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7087794542312622,0.3933933973312378,0.7173447608947754,0.41591590642929077]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6573875546455383,"y":0.3933933973312378},{"x":0.6980727910995483,"y":0.3933933973312378},{"x":0.6980727910995483,"y":0.41591590642929077},{"x":0.6573875546455383,"y":0.41591590642929077}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تصور","boundary":[0.6573875546455383,0.3933933973312378,0.6980727910995483,0.41591590642929077]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6338329911231995,"y":0.3933933973312378},{"x":0.6509636044502258,"y":0.3933933973312378},{"x":0.6509636044502258,"y":0.41591590642929077},{"x":0.6338329911231995,"y":0.41591590642929077}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.6338329911231995,0.3933933973312378,0.6509636044502258,0.41591590642929077]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6038544178009033,"y":0.3933933973312378},{"x":0.6274089813232422,"y":0.3933933973312378},{"x":0.6274089813232422,"y":0.41591590642929077},{"x":0.6038544178009033,"y":0.41591590642929077}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کند","boundary":[0.6038544178009033,0.3933933973312378,0.6274089813232422,0.41591590642929077]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5674518346786499,"y":0.3933933973312378},{"x":0.5952890515327454,"y":0.3933933973312378},{"x":0.5952890515327454,"y":0.41591590642929077},{"x":0.5674518346786499,"y":0.41591590642929077}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمی","boundary":[0.5674518346786499,0.3933933973312378,0.5952890515327454,0.41591590642929077]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5289078950881958,"y":0.3933933973312378},{"x":0.5610278248786926,"y":0.3933933973312378},{"x":0.5610278248786926,"y":0.41591590642929077},{"x":0.5289078950881958,"y":0.41591590642929077}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تواند","boundary":[0.5289078950881958,0.3933933973312378,0.5610278248786926,0.41591590642929077]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4882226884365082,"y":0.3933933973312378},{"x":0.5182012915611267,"y":0.3933933973312378},{"x":0.5182012915611267,"y":0.41591590642929077},{"x":0.4882226884365082,"y":0.41591590642929077}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همه","boundary":[0.4882226884365082,0.3933933973312378,0.5182012915611267,0.41591590642929077]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44325482845306396,"y":0.3933933973312378},{"x":0.479657381772995,"y":0.3933933973312378},{"x":0.479657381772995,"y":0.41591590642929077},{"x":0.44325482845306396,"y":0.41591590642929077}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موارد","boundary":[0.44325482845306396,0.3933933973312378,0.479657381772995,0.41591590642929077]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4261241853237152,"y":0.3933933973312378},{"x":0.4346895217895508,"y":0.3933933973312378},{"x":0.4346895217895508,"y":0.41591590642929077},{"x":0.4261241853237152,"y":0.41591590642929077}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.4261241853237152,0.3933933973312378,0.4346895217895508,0.41591590642929077]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3854389786720276,"y":0.3933933973312378},{"x":0.41541755199432373,"y":0.3933933973312378},{"x":0.41541755199432373,"y":0.41591590642929077},{"x":0.3854389786720276,"y":0.41591590642929077}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اجرا","boundary":[0.3854389786720276,0.3933933973312378,0.41541755199432373,0.41591590642929077]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35331904888153076,"y":0.3933933973312378},{"x":0.3790149986743927,"y":0.3933933973312378},{"x":0.3790149986743927,"y":0.41591590642929077},{"x":0.35331904888153076,"y":0.41591590642929077}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کند","boundary":[0.35331904888153076,0.3933933973312378,0.3790149986743927,0.41591590642929077]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3340471088886261,"y":0.3933933973312378},{"x":0.3426124155521393,"y":0.3933933973312378},{"x":0.3426124155521393,"y":0.41591590642929077},{"x":0.3340471088886261,"y":0.41591590642929077}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3340471088886261,0.3933933973312378,0.3426124155521393,0.41591590642929077]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2762312591075897,"y":0.3933933973312378},{"x":0.3276231288909912,"y":0.3933933973312378},{"x":0.3276231288909912,"y":0.41591590642929077},{"x":0.2762312591075897,"y":0.41591590642929077}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بنابراین","boundary":[0.2762312591075897,0.3933933973312378,0.3276231288909912,0.41591590642929077]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20770877599716187,"y":0.3933933973312378},{"x":0.26552462577819824,"y":0.3933933973312378},{"x":0.26552462577819824,"y":0.41591590642929077},{"x":0.20770877599716187,"y":0.41591590642929077}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"احساس","boundary":[0.20770877599716187,0.3933933973312378,0.26552462577819824,0.41591590642929077]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16702355444431305,"y":0.3933933973312378},{"x":0.19914346933364868,"y":0.3933933973312378},{"x":0.19914346933364868,"y":0.41591590642929077},{"x":0.16702355444431305,"y":0.41591590642929077}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"یأس","boundary":[0.16702355444431305,0.3933933973312378,0.19914346933364868,0.41591590642929077]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1498929262161255,"y":0.3933933973312378},{"x":0.15845824778079987,"y":0.3933933973312378},{"x":0.15845824778079987,"y":0.41591590642929077},{"x":0.1498929262161255,"y":0.41591590642929077}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.1498929262161255,0.3933933973312378,0.15845824778079987,0.41591590642929077]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7987151741981506,"y":0.4234234094619751},{"x":0.8479657173156738,"y":0.42492491006851196},{"x":0.8458244204521179,"y":0.44294294714927673},{"x":0.7987151741981506,"y":0.44144144654273987}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ناتوانی","boundary":[0.7987151741981506,0.4234234094619751,0.8458244204521179,0.44294294714927673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7751606106758118,"y":0.4234234094619751},{"x":0.7922912240028381,"y":0.4234234094619751},{"x":0.7922912240028381,"y":0.44144144654273987},{"x":0.7751606106758118,"y":0.44144144654273987}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.7751606106758118,0.4234234094619751,0.7922912240028381,0.44144144654273987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7473233342170715,"y":0.4234234094619751},{"x":0.7665953040122986,"y":0.4234234094619751},{"x":0.7665953040122986,"y":0.44144144654273987},{"x":0.7451820373535156,"y":0.439939945936203}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کند","boundary":[0.7473233342170715,0.4234234094619751,0.7665953040122986,0.44144144654273987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344753742218018,"y":0.4234234094619751},{"x":0.740899384021759,"y":0.4234234094619751},{"x":0.740899384021759,"y":0.439939945936203},{"x":0.7344753742218018,"y":0.439939945936203}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7344753742218018,0.4234234094619751,0.740899384021759,0.439939945936203]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15203426778316498,"y":0.1066066101193428},{"x":0.8501070737838745,"y":0.10960961133241653},{"x":0.8479657173156738,"y":0.44294294714927673},{"x":0.1477515995502472,"y":0.439939945936203}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.14703426778316497,0.0996066101193428,0.8529657173156738,0.44994294714927674],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8008565306663513,"y":0.4534534513950348},{"x":0.8158458471298218,"y":0.4534534513950348},{"x":0.8158458471298218,"y":0.47597599029541016},{"x":0.8008565306663513,"y":0.47597599029541016}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.8008565306663513,0.4534534513950348,0.8158458471298218,0.47597599029541016]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7708779573440552,"y":0.4534534513950348},{"x":0.7922912240028381,"y":0.4534534513950348},{"x":0.7922912240028381,"y":0.47597599029541016},{"x":0.7708779573440552,"y":0.47597599029541016}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.7708779573440552,0.4534534513950348,0.7922912240028381,0.47597599029541016]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7259100675582886,"y":0.4534534513950348},{"x":0.7644539475440979,"y":0.4534534513950348},{"x":0.7644539475440979,"y":0.47597599029541016},{"x":0.7259100675582886,"y":0.47597599029541016}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.7259100675582886,0.4534534513950348,0.7644539475440979,0.47597599029541016]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6509636044502258,"y":0.4534534513950348},{"x":0.7173447608947754,"y":0.4534534513950348},{"x":0.7173447608947754,"y":0.47597599029541016},{"x":0.6509636044502258,"y":0.47597599029541016}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خودیاری","boundary":[0.6509636044502258,0.4534534513950348,0.7173447608947754,0.47597599029541016]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6081370711326599,"y":0.4534534513950348},{"x":0.6445395946502686,"y":0.4534534513950348},{"x":0.6445395946502686,"y":0.47597599029541016},{"x":0.6081370711326599,"y":0.47597599029541016}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سعی","boundary":[0.6081370711326599,0.4534534513950348,0.6445395946502686,0.47597599029541016]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5695931315422058,"y":0.4534534513950348},{"x":0.6017130613327026,"y":0.4534534513950348},{"x":0.6017130613327026,"y":0.47597599029541016},{"x":0.5695931315422058,"y":0.47597599029541016}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کرده","boundary":[0.5695931315422058,0.4534534513950348,0.6017130613327026,0.47597599029541016]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546038746833801,"y":0.4534534513950348},{"x":0.5674518346786499,"y":0.4534534513950348},{"x":0.5674518346786499,"y":0.47597599029541016},{"x":0.5546038746833801,"y":0.47597599029541016}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ام","boundary":[0.5546038746833801,0.4534534513950348,0.5674518346786499,0.47597599029541016]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5074946284294128,"y":0.4534534513950348},{"x":0.5481798648834229,"y":0.4534534513950348},{"x":0.5481798648834229,"y":0.47597599029541016},{"x":0.5074946284294128,"y":0.47597599029541016}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هرچه","boundary":[0.5074946284294128,0.4534534513950348,0.5481798648834229,0.47597599029541016]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46038544178009033,"y":0.4534534513950348},{"x":0.49892932176589966,"y":0.4534534513950348},{"x":0.49892932176589966,"y":0.47597599029541016},{"x":0.46038544178009033,"y":0.47597599029541016}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیشتر","boundary":[0.46038544178009033,0.4534534513950348,0.49892932176589966,0.47597599029541016]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4261241853237152,"y":0.4534534513950348},{"x":0.45396146178245544,"y":0.4534534513950348},{"x":0.45396146178245544,"y":0.47597599029541016},{"x":0.4261241853237152,"y":0.47597599029541016}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.4261241853237152,0.4534534513950348,0.45396146178245544,0.47597599029541016]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40899357199668884,"y":0.4534534513950348},{"x":0.417558878660202,"y":0.4534534513950348},{"x":0.417558878660202,"y":0.47597599029541016},{"x":0.40899357199668884,"y":0.47597599029541016}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.40899357199668884,0.4534534513950348,0.417558878660202,0.47597599029541016]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3897216320037842,"y":0.4534534513950348},{"x":0.40042826533317566,"y":0.4534534513950348},{"x":0.40042826533317566,"y":0.47597599029541016},{"x":0.3897216320037842,"y":0.47597599029541016}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.3897216320037842,0.4534534513950348,0.40042826533317566,0.47597599029541016]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35331904888153076,"y":0.4534534513950348},{"x":0.3854389786720276,"y":0.4534534513950348},{"x":0.3854389786720276,"y":0.47597599029541016},{"x":0.35331904888153076,"y":0.47597599029541016}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جای","boundary":[0.35331904888153076,0.4534534513950348,0.3854389786720276,0.47597599029541016]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31049251556396484,"y":0.4534534513950348},{"x":0.3447537422180176,"y":0.4534534513950348},{"x":0.3447537422180176,"y":0.47597599029541016},{"x":0.31049251556396484,"y":0.47597599029541016}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بیمار","boundary":[0.31049251556396484,0.4534534513950348,0.3447537422180176,0.47597599029541016]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25267666578292847,"y":0.4534534513950348},{"x":0.30406853556632996,"y":0.4534534513950348},{"x":0.30406853556632996,"y":0.47597599029541016},{"x":0.25267666578292847,"y":0.47597599029541016}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بگذارم","boundary":[0.25267666578292847,0.4534534513950348,0.30406853556632996,0.47597599029541016]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2376873642206192,"y":0.4534534513950348},{"x":0.24625267088413239,"y":0.4534534513950348},{"x":0.24625267088413239,"y":0.47597599029541016},{"x":0.2376873642206192,"y":0.47597599029541016}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2376873642206192,0.4534534513950348,0.24625267088413239,0.47597599029541016]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21413275599479675,"y":0.4534534513950348},{"x":0.2334047108888626,"y":0.4534534513950348},{"x":0.2334047108888626,"y":0.47597599029541016},{"x":0.21413275599479675,"y":0.47597599029541016}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.21413275599479675,0.4534534513950348,0.2334047108888626,0.47597599029541016]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17344753444194794,"y":0.4534534513950348},{"x":0.20770877599716187,"y":0.4534534513950348},{"x":0.20770877599716187,"y":0.47597599029541016},{"x":0.17344753444194794,"y":0.47597599029541016}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آنچه","boundary":[0.17344753444194794,0.4534534513950348,0.20770877599716187,0.47597599029541016]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15203426778316498,"y":0.4534534513950348},{"x":0.16916488111019135,"y":0.4534534513950348},{"x":0.16916488111019135,"y":0.47597599029541016},{"x":0.15203426778316498,"y":0.47597599029541016}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.15203426778316498,0.4534534513950348,0.16916488111019135,0.47597599029541016]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8329764604568481,"y":0.48498499393463135},{"x":0.8458244204521179,"y":0.48498499393463135},{"x":0.8458244204521179,"y":0.5045045018196106},{"x":0.8329764604568481,"y":0.5045045018196106}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.8329764604568481,0.48498499393463135,0.8458244204521179,0.5045045018196106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7901498675346375,"y":0.48498499393463135},{"x":0.824411153793335,"y":0.48498499393463135},{"x":0.824411153793335,"y":0.5045045018196106},{"x":0.7901498675346375,"y":0.5045045018196106}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تواند","boundary":[0.7901498675346375,0.48498499393463135,0.824411153793335,0.5045045018196106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7644539475440979,"y":0.48498499393463135},{"x":0.7815845608711243,"y":0.48498499393463135},{"x":0.7815845608711243,"y":0.5030030012130737},{"x":0.7644539475440979,"y":0.5030030012130737}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7644539475440979,0.48498499393463135,0.7815845608711243,0.5030030012130737]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7152034044265747,"y":0.48498499393463135},{"x":0.7580299973487854,"y":0.48498499393463135},{"x":0.7580299973487854,"y":0.5030030012130737},{"x":0.7152034044265747,"y":0.5030030012130737}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"درمان","boundary":[0.7152034044265747,0.48498499393463135,0.7580299973487854,0.5030030012130737]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6531049013137817,"y":0.48498499393463135},{"x":0.7087794542312622,"y":0.48498499393463135},{"x":0.7087794542312622,"y":0.5030030012130737},{"x":0.6531049013137817,"y":0.5030030012130737}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"وسواس","boundary":[0.6531049013137817,0.48498499393463135,0.7087794542312622,0.5030030012130737]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6102783679962158,"y":0.4834834933280945},{"x":0.6466809511184692,"y":0.4834834933280945},{"x":0.6466809511184692,"y":0.5030030012130737},{"x":0.6102783679962158,"y":0.5030030012130737}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.6102783679962158,0.4834834933280945,0.6466809511184692,0.5030030012130737]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5631691813468933,"y":0.4834834933280945},{"x":0.6038544178009033,"y":0.4834834933280945},{"x":0.6038544178009033,"y":0.5030030012130737},{"x":0.5631691813468933,"y":0.5030030012130737}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کمک","boundary":[0.5631691813468933,0.4834834933280945,0.6038544178009033,0.5030030012130737]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5460385680198669,"y":0.4834834933280945},{"x":0.5546038746833801,"y":0.4834834933280945},{"x":0.5546038746833801,"y":0.5030030012130737},{"x":0.5460385680198669,"y":0.5030030012130737}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5460385680198669,0.4834834933280945,0.5546038746833801,0.5030030012130737]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49250534176826477,"y":0.4834834933280945},{"x":0.5417559146881104,"y":0.4834834933280945},{"x":0.5417559146881104,"y":0.5030030012130737},{"x":0.49250534176826477,"y":0.5030030012130737}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حضور","boundary":[0.49250534176826477,0.4834834933280945,0.5417559146881104,0.5030030012130737]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4389721751213074,"y":0.4834834933280945},{"x":0.4839400351047516,"y":0.4834834933280945},{"x":0.4839400351047516,"y":0.5030030012130737},{"x":0.4389721751213074,"y":0.5030030012130737}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشاور","boundary":[0.4389721751213074,0.4834834933280945,0.4839400351047516,0.5030030012130737]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40042826533317566,"y":0.4834834933280945},{"x":0.4325481653213501,"y":0.4834834933280945},{"x":0.4325481653213501,"y":0.5030030012130737},{"x":0.40042826533317566,"y":0.5030030012130737}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مؤثر","boundary":[0.40042826533317566,0.4834834933280945,0.4325481653213501,0.5030030012130737]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35974302887916565,"y":0.4834834933280945},{"x":0.39400428533554077,"y":0.4834834933280945},{"x":0.39400428533554077,"y":0.5030030012130737},{"x":0.35974302887916565,"y":0.5030030012130737}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باشد","boundary":[0.35974302887916565,0.4834834933280945,0.39400428533554077,0.5030030012130737]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3426124155521393,"y":0.4834834933280945},{"x":0.35331904888153076,"y":0.4834834933280945},{"x":0.35331904888153076,"y":0.5030030012130737},{"x":0.3426124155521393,"y":0.5030030012130737}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.3426124155521393,0.4834834933280945,0.35331904888153076,0.5030030012130737]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3254818022251129,"y":0.4834834933280945},{"x":0.3361884355545044,"y":0.4834834933280945},{"x":0.3361884355545044,"y":0.5030030012130737},{"x":0.3254818022251129,"y":0.5030030012130737}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.3254818022251129,0.4834834933280945,0.3361884355545044,0.5030030012130737]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.278372585773468,"y":0.4834834933280945},{"x":0.31691649556159973,"y":0.4834834933280945},{"x":0.31691649556159973,"y":0.5030030012130737},{"x":0.278372585773468,"y":0.5030030012130737}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زبانی","boundary":[0.278372585773468,0.4834834933280945,0.31691649556159973,0.5030030012130737]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2398286908864975,"y":0.4834834933280945},{"x":0.27194860577583313,"y":0.4834834933280945},{"x":0.27194860577583313,"y":0.5015015006065369},{"x":0.2398286908864975,"y":0.5015015006065369}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساده","boundary":[0.2398286908864975,0.4834834933280945,0.27194860577583313,0.5015015006065369]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22055675089359283,"y":0.4834834933280945},{"x":0.23126338422298431,"y":0.4834834933280945},{"x":0.23126338422298431,"y":0.5015015006065369},{"x":0.22055675089359283,"y":0.5015015006065369}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.22055675089359283,0.4834834933280945,0.23126338422298431,0.5015015006065369]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15203426778316498,"y":0.4834834933280945},{"x":0.21199142932891846,"y":0.4834834933280945},{"x":0.21199142932891846,"y":0.5015015006065369},{"x":0.15203426778316498,"y":0.5015015006065369}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مخاطب","boundary":[0.15203426778316498,0.4834834933280945,0.21199142932891846,0.5015015006065369]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.802997887134552,"y":0.5135135054588318},{"x":0.8479657173156738,"y":0.5135135054588318},{"x":0.8479657173156738,"y":0.5345345139503479},{"x":0.802997887134552,"y":0.5345345139503479}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عرضه","boundary":[0.802997887134552,0.5135135054588318,0.8479657173156738,0.5345345139503479]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7708779573440552,"y":0.5135135054588318},{"x":0.7965738773345947,"y":0.5135135054588318},{"x":0.7965738773345947,"y":0.5345345139503479},{"x":0.7708779573440552,"y":0.5345345139503479}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کنم","boundary":[0.7708779573440552,0.5135135054588318,0.7965738773345947,0.5345345139503479]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7644539475440979,"y":0.5135135054588318},{"x":0.7730192542076111,"y":0.5135135054588318},{"x":0.7730192542076111,"y":0.5345345139503479},{"x":0.7644539475440979,"y":0.5345345139503479}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7644539475440979,0.5135135054588318,0.7730192542076111,0.5345345139503479]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7194860577583313,"y":0.5135135054588318},{"x":0.7558886408805847,"y":0.5135135054588318},{"x":0.7558886408805847,"y":0.5345345139503479},{"x":0.7194860577583313,"y":0.5345345139503479}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سعی","boundary":[0.7194860577583313,0.5135135054588318,0.7558886408805847,0.5345345139503479]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6788008809089661,"y":0.5135135054588318},{"x":0.7130621075630188,"y":0.5135135054588318},{"x":0.7130621075630188,"y":0.5345345139503479},{"x":0.6788008809089661,"y":0.5345345139503479}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کرده","boundary":[0.6788008809089661,0.5135135054588318,0.7130621075630188,0.5345345139503479]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6659528613090515,"y":0.5135135054588318},{"x":0.6766595244407654,"y":0.5135135054588318},{"x":0.6766595244407654,"y":0.5345345139503479},{"x":0.6659528613090515,"y":0.5345345139503479}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ام","boundary":[0.6659528613090515,0.5135135054588318,0.6766595244407654,0.5345345139503479]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6338329911231995,"y":0.5135135054588318},{"x":0.6552462577819824,"y":0.5135135054588318},{"x":0.6552462577819824,"y":0.5345345139503479},{"x":0.6338329911231995,"y":0.5345345139503479}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تنها","boundary":[0.6338329911231995,0.5135135054588318,0.6552462577819824,0.5345345139503479]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6124197244644165,"y":0.5135135054588318},{"x":0.6231263279914856,"y":0.5135135054588318},{"x":0.6231263279914856,"y":0.5345345139503479},{"x":0.6124197244644165,"y":0.5345345139503479}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6124197244644165,0.5135135054588318,0.6231263279914856,0.5345345139503479]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5674518346786499,"y":0.5135135054588318},{"x":0.6038544178009033,"y":0.5135135054588318},{"x":0.6038544178009033,"y":0.5345345139503479},{"x":0.5674518346786499,"y":0.5345345139503479}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هسته","boundary":[0.5674518346786499,0.5135135054588318,0.6038544178009033,0.5345345139503479]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.516059935092926,"y":0.5135135054588318},{"x":0.5588865280151367,"y":0.5135135054588318},{"x":0.5588865280151367,"y":0.533033013343811},{"x":0.516059935092926,"y":0.533033013343811}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصلی","boundary":[0.516059935092926,0.5135135054588318,0.5588865280151367,0.533033013343811]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4668094217777252,"y":0.5135135054588318},{"x":0.5074946284294128,"y":0.5135135054588318},{"x":0.5074946284294128,"y":0.533033013343811},{"x":0.4668094217777252,"y":0.533033013343811}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"درمان","boundary":[0.4668094217777252,0.5135135054588318,0.5074946284294128,0.533033013343811]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40899357199668884,"y":0.5120120048522949},{"x":0.45610278844833374,"y":0.5120120048522949},{"x":0.45610278844833374,"y":0.533033013343811},{"x":0.40899357199668884,"y":0.533033013343811}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بپردازم","boundary":[0.40899357199668884,0.5120120048522949,0.45610278844833374,0.533033013343811]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3918629586696625,"y":0.5120120048522949},{"x":0.40042826533317566,"y":0.5120120048522949},{"x":0.40042826533317566,"y":0.533033013343811},{"x":0.3918629586696625,"y":0.533033013343811}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3918629586696625,0.5120120048522949,0.40042826533317566,0.533033013343811]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3747323453426361,"y":0.5120120048522949},{"x":0.3854389786720276,"y":0.5120120048522949},{"x":0.3854389786720276,"y":0.533033013343811},{"x":0.3747323453426361,"y":0.533033013343811}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.3747323453426361,0.5120120048522949,0.3854389786720276,0.533033013343811]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3233404755592346,"y":0.5120120048522949},{"x":0.36402568221092224,"y":0.5120120048522949},{"x":0.36402568221092224,"y":0.533033013343811},{"x":0.3233404755592346,"y":0.533033013343811}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطرح","boundary":[0.3233404755592346,0.5120120048522949,0.36402568221092224,0.533033013343811]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26980727910995483,"y":0.5120120048522949},{"x":0.31477516889572144,"y":0.5120120048522949},{"x":0.31477516889572144,"y":0.533033013343811},{"x":0.26980727910995483,"y":0.533033013343811}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمودن","boundary":[0.26980727910995483,0.5120120048522949,0.31477516889572144,0.533033013343811]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20985010266304016,"y":0.5120120048522949},{"x":0.26124197244644165,"y":0.5120120048522949},{"x":0.26124197244644165,"y":0.533033013343811},{"x":0.20985010266304016,"y":0.533033013343811}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مواردی","boundary":[0.20985010266304016,0.5120120048522949,0.26124197244644165,0.533033013343811]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1841541826725006,"y":0.5120120048522949},{"x":0.20342612266540527,"y":0.5120120048522949},{"x":0.20342612266540527,"y":0.533033013343811},{"x":0.1841541826725006,"y":0.533033013343811}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.1841541826725006,0.5120120048522949,0.20342612266540527,0.533033013343811]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15203426778316498,"y":0.5120120048522949},{"x":0.17558886110782623,"y":0.5120120048522949},{"x":0.17558886110782623,"y":0.533033013343811},{"x":0.15203426778316498,"y":0.533033013343811}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تنها","boundary":[0.15203426778316498,0.5120120048522949,0.17558886110782623,0.533033013343811]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8051391839981079,"y":0.5390390157699585},{"x":0.8458244204521179,"y":0.5390390157699585},{"x":0.8458244204521179,"y":0.5630630850791931},{"x":0.8051391839981079,"y":0.5630630850791931}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"باعث","boundary":[0.8051391839981079,0.5390390157699585,0.8458244204521179,0.5630630850791931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.783725917339325,"y":0.5390390157699585},{"x":0.8008565306663513,"y":0.5390390157699585},{"x":0.8008565306663513,"y":0.5630630850791931},{"x":0.783725917339325,"y":0.5630630850791931}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.783725917339325,0.5390390157699585,0.8008565306663513,0.5630630850791931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7494646906852722,"y":0.5390390157699585},{"x":0.7751606106758118,"y":0.5390390157699585},{"x":0.7751606106758118,"y":0.5630630850791931},{"x":0.7494646906852722,"y":0.5630630850791931}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.7494646906852722,0.5390390157699585,0.7751606106758118,0.5630630850791931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6959314942359924,"y":0.5390390157699585},{"x":0.7430406808853149,"y":0.5390390157699585},{"x":0.7430406808853149,"y":0.5630630850791931},{"x":0.6959314942359924,"y":0.5630630850791931}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"درمان","boundary":[0.6959314942359924,0.5390390157699585,0.7430406808853149,0.5630630850791931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6723768711090088,"y":0.5390390157699585},{"x":0.6916488409042358,"y":0.5390390157699585},{"x":0.6916488409042358,"y":0.5630630850791931},{"x":0.6723768711090088,"y":0.5630630850791931}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جو","boundary":[0.6723768711090088,0.5390390157699585,0.6916488409042358,0.5630630850791931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.638115644454956,"y":0.5390390157699585},{"x":0.6659528613090515,"y":0.5390390157699585},{"x":0.6659528613090515,"y":0.5630630850791931},{"x":0.638115644454956,"y":0.5630630850791931}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فکر","boundary":[0.638115644454956,0.5390390157699585,0.6659528613090515,0.5630630850791931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6059957146644592,"y":0.5390390157699585},{"x":0.6338329911231995,"y":0.5390390157699585},{"x":0.6338329911231995,"y":0.5630630850791931},{"x":0.6059957146644592,"y":0.5630630850791931}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کند","boundary":[0.6059957146644592,0.5390390157699585,0.6338329911231995,0.5630630850791931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5524625182151794,"y":0.5390390157699585},{"x":0.599571704864502,"y":0.5390390157699585},{"x":0.599571704864502,"y":0.5630630850791931},{"x":0.5524625182151794,"y":0.5630630850791931}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چگونه","boundary":[0.5524625182151794,0.5390390157699585,0.599571704864502,0.5630630850791931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310492515563965,"y":0.5390390157699585},{"x":0.5438972115516663,"y":0.5390390157699585},{"x":0.5438972115516663,"y":0.5630630850791931},{"x":0.5310492515563965,"y":0.5630630850791931}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.5310492515563965,0.5390390157699585,0.5438972115516663,0.5630630850791931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4903640151023865,"y":0.5390390157699585},{"x":0.5224839448928833,"y":0.5390390157699585},{"x":0.5224839448928833,"y":0.5630630850791931},{"x":0.4903640151023865,"y":0.5630630850791931}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توانم","boundary":[0.4903640151023865,0.5390390157699585,0.5224839448928833,0.5630630850791931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45182013511657715,"y":0.5390390157699585},{"x":0.479657381772995,"y":0.5390390157699585},{"x":0.479657381772995,"y":0.5630630850791931},{"x":0.45182013511657715,"y":0.5630630850791931}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همه","boundary":[0.45182013511657715,0.5390390157699585,0.479657381772995,0.5630630850791931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4218415319919586,"y":0.5390390157699585},{"x":0.44325482845306396,"y":0.5390390157699585},{"x":0.44325482845306396,"y":0.5630630850791931},{"x":0.4218415319919586,"y":0.5630630850791931}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.4218415319919586,0.5390390157699585,0.44325482845306396,0.5630630850791931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3768736720085144,"y":0.5390390157699585},{"x":0.41541755199432373,"y":0.5390390157699585},{"x":0.41541755199432373,"y":0.5630630850791931},{"x":0.3768736720085144,"y":0.5630630850791931}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کارها","boundary":[0.3768736720085144,0.5390390157699585,0.41541755199432373,0.5630630850791931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36188435554504395,"y":0.5390390157699585},{"x":0.3704496920108795,"y":0.5390390157699585},{"x":0.3704496920108795,"y":0.5630630850791931},{"x":0.36188435554504395,"y":0.5630630850791931}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.36188435554504395,0.5390390157699585,0.3704496920108795,0.5630630850791931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31477516889572144,"y":0.5390390157699585},{"x":0.35331904888153076,"y":0.5390390157699585},{"x":0.35331904888153076,"y":0.5630630850791931},{"x":0.31477516889572144,"y":0.5630630850791931}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انجام","boundary":[0.31477516889572144,0.5390390157699585,0.35331904888153076,0.5630630850791931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.278372585773468,"y":0.5390390157699585},{"x":0.30835118889808655,"y":0.5390390157699585},{"x":0.30835118889808655,"y":0.5630630850791931},{"x":0.278372585773468,"y":0.5630630850791931}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دهم","boundary":[0.278372585773468,0.5390390157699585,0.30835118889808655,0.5630630850791931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26124197244644165,"y":0.5390390157699585},{"x":0.27194860577583313,"y":0.5390390157699585},{"x":0.27194860577583313,"y":0.5630630850791931},{"x":0.26124197244644165,"y":0.5630630850791931}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.26124197244644165,0.5390390157699585,0.27194860577583313,0.5630630850791931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2376873642206192,"y":0.5390390157699585},{"x":0.25695931911468506,"y":0.5390390157699585},{"x":0.25695931911468506,"y":0.5630630850791931},{"x":0.2376873642206192,"y":0.5630630850791931}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.2376873642206192,0.5390390157699585,0.25695931911468506,0.5630630850791931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20128479599952698,"y":0.5390390157699585},{"x":0.23126338422298431,"y":0.5390390157699585},{"x":0.23126338422298431,"y":0.5630630850791931},{"x":0.20128479599952698,"y":0.5630630850791931}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"تأثیر","boundary":[0.20128479599952698,0.5390390157699585,0.23126338422298431,0.5630630850791931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15203426778316498,"y":0.5390390157699585},{"x":0.1948608160018921,"y":0.5390390157699585},{"x":0.1948608160018921,"y":0.5630630850791931},{"x":0.15203426778316498,"y":0.5630630850791931}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اندکی","boundary":[0.15203426778316498,0.5390390157699585,0.1948608160018921,0.5630630850791931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8286938071250916,"y":0.5690690875053406},{"x":0.8458244204521179,"y":0.5690690875053406},{"x":0.8458244204521179,"y":0.5885885953903198},{"x":0.8286938071250916,"y":0.5885885953903198}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.8286938071250916,0.5690690875053406,0.8458244204521179,0.5885885953903198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7794432640075684,"y":0.5690690875053406},{"x":0.8222697973251343,"y":0.5690690875053406},{"x":0.824411153793335,"y":0.5885885953903198},{"x":0.7794432640075684,"y":0.5885885953903198}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"درمان","boundary":[0.7794432640075684,0.5690690875053406,0.824411153793335,0.5885885953903198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7473233342170715,"y":0.5705705881118774},{"x":0.7730192542076111,"y":0.5690690875053406},{"x":0.7730192542076111,"y":0.5885885953903198},{"x":0.7473233342170715,"y":0.5900900959968567}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارد","boundary":[0.7473233342170715,0.5705705881118774,0.7730192542076111,0.5885885953903198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.740899384021759,"y":0.5705705881118774},{"x":0.7451820373535156,"y":0.5705705881118774},{"x":0.7451820373535156,"y":0.5900900959968567},{"x":0.740899384021759,"y":0.5900900959968567}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.740899384021759,0.5705705881118774,0.7451820373535156,0.5900900959968567]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638115644454956,"y":0.5705705881118774},{"x":0.7301927208900452,"y":0.5705705881118774},{"x":0.7323340177536011,"y":0.5900900959968567},{"x":0.6638115644454956,"y":0.5900900959968567}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خودداری","boundary":[0.6638115644454956,0.5705705881118774,0.7323340177536011,0.5900900959968567]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6167023777961731,"y":0.5705705881118774},{"x":0.6552462577819824,"y":0.5705705881118774},{"x":0.6552462577819824,"y":0.5900900959968567},{"x":0.6167023777961731,"y":0.5900900959968567}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نموده","boundary":[0.6167023777961731,0.5705705881118774,0.6552462577819824,0.5900900959968567]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6017130613327026,"y":0.5720720887184143},{"x":0.6145610213279724,"y":0.5720720887184143},{"x":0.6145610213279724,"y":0.5900900959968567},{"x":0.6038544178009033,"y":0.5900900959968567}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ام","boundary":[0.6017130613327026,0.5720720887184143,0.6145610213279724,0.5900900959968567]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.597430408000946,"y":0.5720720887184143},{"x":0.599571704864502,"y":0.5720720887184143},{"x":0.6017130613327026,"y":0.5900900959968567},{"x":0.597430408000946,"y":0.5900900959968567}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.597430408000946,0.5720720887184143,0.6017130613327026,0.5900900959968567]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15203426778316498,"y":0.4534534513950348},{"x":0.8479657173156738,"y":0.4534534513950348},{"x":0.8479657173156738,"y":0.5900900959968567},{"x":0.15203426778316498,"y":0.5900900959968567}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.14703426778316497,0.4464534513950348,0.8529657173156738,0.5970900959968567],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7987151741981506,"y":0.6006006002426147},{"x":0.8158458471298218,"y":0.6006006002426147},{"x":0.8158458471298218,"y":0.6246246099472046},{"x":0.7987151741981506,"y":0.6246246099472046}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7987151741981506,0.6006006002426147,0.8158458471298218,0.6246246099472046]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7708779573440552,"y":0.6006006002426147},{"x":0.7922912240028381,"y":0.6006006002426147},{"x":0.7922912240028381,"y":0.6246246099472046},{"x":0.7708779573440552,"y":0.6246246099472046}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.7708779573440552,0.6006006002426147,0.7922912240028381,0.6246246099472046]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7237687110900879,"y":0.6006006002426147},{"x":0.7644539475440979,"y":0.6006006002426147},{"x":0.7644539475440979,"y":0.6246246099472046},{"x":0.7237687110900879,"y":0.6246246099472046}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.7237687110900879,0.6006006002426147,0.7644539475440979,0.6246246099472046]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6509636044502258,"y":0.6006006002426147},{"x":0.7173447608947754,"y":0.6006006002426147},{"x":0.7173447608947754,"y":0.6246246099472046},{"x":0.6509636044502258,"y":0.6246246099472046}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خودیاری","boundary":[0.6509636044502258,0.6006006002426147,0.7173447608947754,0.6246246099472046]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252676844596863,"y":0.6006006002426147},{"x":0.6423982977867126,"y":0.6006006002426147},{"x":0.6423982977867126,"y":0.6246246099472046},{"x":0.6252676844596863,"y":0.6246246099472046}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6252676844596863,0.6006006002426147,0.6423982977867126,0.6246246099472046]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5910063982009888,"y":0.6006006002426147},{"x":0.618843674659729,"y":0.6006006002426147},{"x":0.618843674659729,"y":0.6246246099472046},{"x":0.5910063982009888,"y":0.6246246099472046}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ابتدا","boundary":[0.5910063982009888,0.6006006002426147,0.618843674659729,0.6246246099472046]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5460385680198669,"y":0.6006006002426147},{"x":0.5824410915374756,"y":0.6006006002426147},{"x":0.5824410915374756,"y":0.6246246099472046},{"x":0.5460385680198669,"y":0.6246246099472046}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سعی","boundary":[0.5460385680198669,0.6006006002426147,0.5824410915374756,0.6246246099472046]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5074946284294128,"y":0.6006006002426147},{"x":0.5396145582199097,"y":0.6006006002426147},{"x":0.5396145582199097,"y":0.6246246099472046},{"x":0.5074946284294128,"y":0.6246246099472046}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کرده","boundary":[0.5074946284294128,0.6006006002426147,0.5396145582199097,0.6246246099472046]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49464666843414307,"y":0.6006006002426147},{"x":0.5053533315658569,"y":0.6006006002426147},{"x":0.5053533315658569,"y":0.6246246099472046},{"x":0.49464666843414307,"y":0.6246246099472046}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ام","boundary":[0.49464666843414307,0.6006006002426147,0.5053533315658569,0.6246246099472046]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4775160551071167,"y":0.6006006002426147},{"x":0.4860813617706299,"y":0.6006006002426147},{"x":0.4860813617706299,"y":0.6246246099472046},{"x":0.4775160551071167,"y":0.6246246099472046}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.4775160551071167,0.6006006002426147,0.4860813617706299,0.6246246099472046]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4218415319919586,"y":0.6006006002426147},{"x":0.4710920751094818,"y":0.6006006002426147},{"x":0.4710920751094818,"y":0.6246246099472046},{"x":0.4218415319919586,"y":0.6246246099472046}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آگاهی","boundary":[0.4218415319919586,0.6006006002426147,0.4710920751094818,0.6246246099472046]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35974302887916565,"y":0.6006006002426147},{"x":0.41541755199432373,"y":0.6006006002426147},{"x":0.41541755199432373,"y":0.6246246099472046},{"x":0.35974302887916565,"y":0.6246246099472046}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خواننده","boundary":[0.35974302887916565,0.6006006002426147,0.41541755199432373,0.6246246099472046]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31263384222984314,"y":0.6006006002426147},{"x":0.35331904888153076,"y":0.6006006002426147},{"x":0.35331904888153076,"y":0.6246246099472046},{"x":0.31263384222984314,"y":0.6246246099472046}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درباره","boundary":[0.31263384222984314,0.6006006002426147,0.35331904888153076,0.6246246099472046]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24839399755001068,"y":0.6006006002426147},{"x":0.30406853556632996,"y":0.6006006002426147},{"x":0.30406853556632996,"y":0.6246246099472046},{"x":0.24839399755001068,"y":0.6246246099472046}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"وسواس","boundary":[0.24839399755001068,0.6006006002426147,0.30406853556632996,0.6246246099472046]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1927194893360138,"y":0.6006006002426147},{"x":0.2419700175523758,"y":0.6006006002426147},{"x":0.2419700175523758,"y":0.6246246099472046},{"x":0.1927194893360138,"y":0.6246246099472046}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"افزایش","boundary":[0.1927194893360138,0.6006006002426147,0.2419700175523758,0.6246246099472046]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16274090111255646,"y":0.6006006002426147},{"x":0.1841541826725006,"y":0.6006006002426147},{"x":0.1841541826725006,"y":0.6246246099472046},{"x":0.16274090111255646,"y":0.6246246099472046}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"یابد","boundary":[0.16274090111255646,0.6006006002426147,0.1841541826725006,0.6246246099472046]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15417559444904327,"y":0.6006006002426147},{"x":0.15845824778079987,"y":0.6006006002426147},{"x":0.15845824778079987,"y":0.6246246099472046},{"x":0.15417559444904327,"y":0.6246246099472046}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.15417559444904327,0.6006006002426147,0.15845824778079987,0.6246246099472046]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8222697973251343,"y":0.6291291117668152},{"x":0.8479657173156738,"y":0.6291291117668152},{"x":0.8479657173156738,"y":0.6501501798629761},{"x":0.8222697973251343,"y":0.6501501798629761}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زیرا","boundary":[0.8222697973251343,0.6291291117668152,0.8479657173156738,0.6501501798629761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7880085706710815,"y":0.6291291117668152},{"x":0.8158458471298218,"y":0.6291291117668152},{"x":0.8158458471298218,"y":0.6501501798629761},{"x":0.7880085706710815,"y":0.6501501798629761}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"باور","boundary":[0.7880085706710815,0.6291291117668152,0.8158458471298218,0.6501501798629761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.762312650680542,"y":0.6291291117668152},{"x":0.7815845608711243,"y":0.6291291117668152},{"x":0.7815845608711243,"y":0.6501501798629761},{"x":0.762312650680542,"y":0.6501501798629761}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"من","boundary":[0.762312650680542,0.6291291117668152,0.7815845608711243,0.6501501798629761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.740899384021759,"y":0.6291291117668152},{"x":0.7558886408805847,"y":0.6291291117668152},{"x":0.7558886408805847,"y":0.6501501798629761},{"x":0.740899384021759,"y":0.6501501798629761}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.740899384021759,0.6291291117668152,0.7558886408805847,0.6501501798629761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6980727910995483,"y":0.6291291117668152},{"x":0.7344753742218018,"y":0.6291291117668152},{"x":0.7344753742218018,"y":0.6501501798629761},{"x":0.6980727910995483,"y":0.6501501798629761}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.6980727910995483,0.6291291117668152,0.7344753742218018,0.6501501798629761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6766595244407654,"y":0.6291291117668152},{"x":0.6937901377677917,"y":0.6291291117668152},{"x":0.6937901377677917,"y":0.6501501798629761},{"x":0.6766595244407654,"y":0.6501501798629761}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.6766595244407654,0.6291291117668152,0.6937901377677917,0.6501501798629761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6531049013137817,"y":0.6291291117668152},{"x":0.6702355742454529,"y":0.6291291117668152},{"x":0.6702355742454529,"y":0.6501501798629761},{"x":0.6531049013137817,"y":0.6501501798629761}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6531049013137817,0.6291291117668152,0.6702355742454529,0.6501501798629761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.618843674659729,"y":0.6291291117668152},{"x":0.6466809511184692,"y":0.6291291117668152},{"x":0.6466809511184692,"y":0.6501501798629761},{"x":0.618843674659729,"y":0.6501501798629761}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همه","boundary":[0.618843674659729,0.6291291117668152,0.6466809511184692,0.6501501798629761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5438972115516663,"y":0.6291291117668152},{"x":0.6124197244644165,"y":0.6291291117668152},{"x":0.6124197244644165,"y":0.6501501798629761},{"x":0.5438972115516663,"y":0.6501501798629761}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشکلات","boundary":[0.5438972115516663,0.6291291117668152,0.6124197244644165,0.6501501798629761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5053533315658569,"y":0.6291291117668152},{"x":0.5374732613563538,"y":0.6291291117668152},{"x":0.5374732613563538,"y":0.6501501798629761},{"x":0.5053533315658569,"y":0.6501501798629761}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روانی","boundary":[0.5053533315658569,0.6291291117668152,0.5374732613563538,0.6501501798629761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49250534176826477,"y":0.6291291117668152},{"x":0.49678799510002136,"y":0.6291291117668152},{"x":0.49678799510002136,"y":0.6501501798629761},{"x":0.49250534176826477,"y":0.6501501798629761}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.49250534176826477,0.6291291117668152,0.49678799510002136,0.6501501798629761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4368308484554291,"y":0.6291291117668152},{"x":0.4860813617706299,"y":0.6291291117668152},{"x":0.4860813617706299,"y":0.6501501798629761},{"x":0.4368308484554291,"y":0.6501501798629761}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آگاهی","boundary":[0.4368308484554291,0.6291291117668152,0.4860813617706299,0.6501501798629761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40042826533317566,"y":0.6291291117668152},{"x":0.4304068386554718,"y":0.6291291117668152},{"x":0.4304068386554718,"y":0.6501501798629761},{"x":0.40042826533317566,"y":0.6501501798629761}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیمه","boundary":[0.40042826533317566,0.6291291117668152,0.4304068386554718,0.6501501798629761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35331904888153076,"y":0.6291291117668152},{"x":0.39400428533554077,"y":0.6291291117668152},{"x":0.39400428533554077,"y":0.6501501798629761},{"x":0.35331904888153076,"y":0.6501501798629761}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بزرگی","boundary":[0.35331904888153076,0.6291291117668152,0.39400428533554077,0.6501501798629761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3340471088886261,"y":0.6291291117668152},{"x":0.3447537422180176,"y":0.6291291117668152},{"x":0.3447537422180176,"y":0.6501501798629761},{"x":0.3340471088886261,"y":0.6501501798629761}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.3340471088886261,0.6291291117668152,0.3447537422180176,0.6501501798629761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2847965657711029,"y":0.6291291117668152},{"x":0.3276231288909912,"y":0.6291291117668152},{"x":0.3276231288909912,"y":0.6501501798629761},{"x":0.2847965657711029,"y":0.6501501798629761}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درمان","boundary":[0.2847965657711029,0.6291291117668152,0.3276231288909912,0.6501501798629761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24625267088413239,"y":0.6291291117668152},{"x":0.278372585773468,"y":0.6291291117668152},{"x":0.278372585773468,"y":0.6501501798629761},{"x":0.24625267088413239,"y":0.6501501798629761}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.24625267088413239,0.6291291117668152,0.278372585773468,0.6501501798629761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2376873642206192,"y":0.6291291117668152},{"x":0.2419700175523758,"y":0.6291291117668152},{"x":0.2419700175523758,"y":0.6501501798629761},{"x":0.2376873642206192,"y":0.6501501798629761}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2376873642206192,0.6291291117668152,0.2419700175523758,0.6501501798629761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21841542422771454,"y":0.6291291117668152},{"x":0.22912205755710602,"y":0.6291291117668152},{"x":0.22912205755710602,"y":0.6501501798629761},{"x":0.21841542422771454,"y":0.6501501798629761}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.21841542422771454,0.6291291117668152,0.22912205755710602,0.6501501798629761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1927194893360138,"y":0.6291291117668152},{"x":0.21199142932891846,"y":0.6291291117668152},{"x":0.21199142932891846,"y":0.6501501798629761},{"x":0.1927194893360138,"y":0.6501501798629761}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.1927194893360138,0.6291291117668152,0.21199142932891846,0.6501501798629761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15203426778316498,"y":0.6291291117668152},{"x":0.1862955093383789,"y":0.6291291117668152},{"x":0.1862955093383789,"y":0.6501501798629761},{"x":0.15203426778316498,"y":0.6501501798629761}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میزان","boundary":[0.15203426778316498,0.6291291117668152,0.1862955093383789,0.6501501798629761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8308351039886475,"y":0.6591591835021973},{"x":0.8479657173156738,"y":0.6591591835021973},{"x":0.8479657173156738,"y":0.6786786913871765},{"x":0.8308351039886475,"y":0.6786786913871765}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.8308351039886475,0.6591591835021973,0.8479657173156738,0.6786786913871765]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.802997887134552,"y":0.6591591835021973},{"x":0.824411153793335,"y":0.6591591835021973},{"x":0.824411153793335,"y":0.6786786913871765},{"x":0.802997887134552,"y":0.6786786913871765}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرد","boundary":[0.802997887134552,0.6591591835021973,0.824411153793335,0.6786786913871765]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7473233342170715,"y":0.6591591835021973},{"x":0.7965738773345947,"y":0.6591591835021973},{"x":0.7965738773345947,"y":0.6786786913871765},{"x":0.7473233342170715,"y":0.6786786913871765}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آگاهی","boundary":[0.7473233342170715,0.6591591835021973,0.7965738773345947,0.6786786913871765]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873661875724792,"y":0.6591591835021973},{"x":0.7387580275535583,"y":0.6591591835021973},{"x":0.7387580275535583,"y":0.6786786913871765},{"x":0.6873661875724792,"y":0.6786786913871765}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بیشتری","boundary":[0.6873661875724792,0.6591591835021973,0.7387580275535583,0.6786786913871765]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.638115644454956,"y":0.6591591835021973},{"x":0.6788008809089661,"y":0.6591591835021973},{"x":0.6788008809089661,"y":0.6786786913871765},{"x":0.638115644454956,"y":0.6786786913871765}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درباره","boundary":[0.638115644454956,0.6591591835021973,0.6788008809089661,0.6786786913871765]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5824410915374756,"y":0.6591591835021973},{"x":0.6295503377914429,"y":0.6591591835021973},{"x":0.6295503377914429,"y":0.6786786913871765},{"x":0.5824410915374756,"y":0.6786786913871765}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشکل","boundary":[0.5824410915374756,0.6591591835021973,0.6295503377914429,0.6786786913871765]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5438972115516663,"y":0.6591591835021973},{"x":0.5760171413421631,"y":0.6591591835021973},{"x":0.5760171413421631,"y":0.6786786913871765},{"x":0.5438972115516663,"y":0.6786786913871765}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.5438972115516663,0.6591591835021973,0.5760171413421631,0.6786786913871765]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5117772817611694,"y":0.6591591835021973},{"x":0.5374732613563538,"y":0.6591591835021973},{"x":0.5374732613563538,"y":0.6786786913871765},{"x":0.5117772817611694,"y":0.6786786913871765}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیدا","boundary":[0.5117772817611694,0.6591591835021973,0.5374732613563538,0.6786786913871765]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4817987084388733,"y":0.6591591835021973},{"x":0.5053533315658569,"y":0.6591591835021973},{"x":0.5053533315658569,"y":0.6786786913871765},{"x":0.4817987084388733,"y":0.6786786913871765}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کند","boundary":[0.4817987084388733,0.6591591835021973,0.5053533315658569,0.6786786913871765]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4732334017753601,"y":0.6591591835021973},{"x":0.4775160551071167,"y":0.6591591835021973},{"x":0.4775160551071167,"y":0.6786786913871765},{"x":0.4732334017753601,"y":0.6786786913871765}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4732334017753601,0.6591591835021973,0.4775160551071167,0.6786786913871765]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4218415319919586,"y":0.6591591835021973},{"x":0.4646680951118469,"y":0.6591591835021973},{"x":0.4646680951118469,"y":0.6786786913871765},{"x":0.4218415319919586,"y":0.6786786913871765}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"امکان","boundary":[0.4218415319919586,0.6591591835021973,0.4646680951118469,0.6786786913871765]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3747323453426361,"y":0.6591591835021973},{"x":0.41541755199432373,"y":0.6591591835021973},{"x":0.41541755199432373,"y":0.6786786913871765},{"x":0.3747323453426361,"y":0.6786786913871765}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تسلط","boundary":[0.3747323453426361,0.6591591835021973,0.41541755199432373,0.6786786913871765]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35331904888153076,"y":0.6591591835021973},{"x":0.36616700887680054,"y":0.6591591835021973},{"x":0.36616700887680054,"y":0.6786786913871765},{"x":0.35331904888153076,"y":0.6786786913871765}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"او","boundary":[0.35331904888153076,0.6591591835021973,0.36616700887680054,0.6786786913871765]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361884355545044,"y":0.6591591835021973},{"x":0.3468950688838959,"y":0.6591591835021973},{"x":0.3468950688838959,"y":0.6786786913871765},{"x":0.3361884355545044,"y":0.6786786913871765}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.3361884355545044,0.6591591835021973,0.3468950688838959,0.6786786913871765]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26338329911231995,"y":0.6591591835021973},{"x":0.3276231288909912,"y":0.6591591835021973},{"x":0.3276231288909912,"y":0.6786786913871765},{"x":0.26338329911231995,"y":0.6786786913871765}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مشکلش","boundary":[0.26338329911231995,0.6591591835021973,0.3276231288909912,0.6786786913871765]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21841542422771454,"y":0.6591591835021973},{"x":0.25695931911468506,"y":0.6591591835021973},{"x":0.25695931911468506,"y":0.6786786913871765},{"x":0.21841542422771454,"y":0.6786786913871765}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بیشتر","boundary":[0.21841542422771454,0.6591591835021973,0.25695931911468506,0.6786786913871765]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1948608160018921,"y":0.6591591835021973},{"x":0.20985010266304016,"y":0.6591591835021973},{"x":0.20985010266304016,"y":0.6786786913871765},{"x":0.1948608160018921,"y":0.6786786913871765}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.1948608160018921,0.6591591835021973,0.20985010266304016,0.6786786913871765]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16059957444667816,"y":0.6591591835021973},{"x":0.1884368360042572,"y":0.6591591835021973},{"x":0.1884368360042572,"y":0.6786786913871765},{"x":0.16059957444667816,"y":0.6786786913871765}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.16059957444667816,0.6591591835021973,0.1884368360042572,0.6786786913871765]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15203426778316498,"y":0.6591591835021973},{"x":0.15845824778079987,"y":0.6591591835021973},{"x":0.15845824778079987,"y":0.6786786913871765},{"x":0.15203426778316498,"y":0.6786786913871765}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.15203426778316498,0.6591591835021973,0.15845824778079987,0.6786786913871765]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7987151741981506,"y":0.6876876950263977},{"x":0.8458244204521179,"y":0.6876876950263977},{"x":0.8458244204521179,"y":0.7087087035179138},{"x":0.7987151741981506,"y":0.7087087035179138}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"افزایش","boundary":[0.7987151741981506,0.6876876950263977,0.8458244204521179,0.7087087035179138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7430406808853149,"y":0.6876876950263977},{"x":0.7901498675346375,"y":0.6876876950263977},{"x":0.7901498675346375,"y":0.7087087035179138},{"x":0.7430406808853149,"y":0.7087087035179138}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آگاهی","boundary":[0.7430406808853149,0.6876876950263977,0.7901498675346375,0.7087087035179138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6959314942359924,"y":0.6876876950263977},{"x":0.7344753742218018,"y":0.6876876950263977},{"x":0.7344753742218018,"y":0.7087087035179138},{"x":0.6959314942359924,"y":0.7087087035179138}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"باعث","boundary":[0.6959314942359924,0.6876876950263977,0.7344753742218018,0.7087087035179138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6702355742454529,"y":0.6876876950263977},{"x":0.6873661875724792,"y":0.6876876950263977},{"x":0.6873661875724792,"y":0.7087087035179138},{"x":0.6702355742454529,"y":0.7087087035179138}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.6702355742454529,0.6876876950263977,0.6873661875724792,0.7087087035179138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6359742879867554,"y":0.6876876950263977},{"x":0.6638115644454956,"y":0.6876876950263977},{"x":0.6638115644454956,"y":0.7087087035179138},{"x":0.6359742879867554,"y":0.7087087035179138}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.6359742879867554,0.6876876950263977,0.6638115644454956,0.7087087035179138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578158438205719,"y":0.6876876950263977},{"x":0.6252676844596863,"y":0.6876876950263977},{"x":0.6252676844596863,"y":0.7087087035179138},{"x":0.578158438205719,"y":0.7087087035179138}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشکل","boundary":[0.578158438205719,0.6876876950263977,0.6252676844596863,0.7087087035179138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556745171546936,"y":0.6876876950263977},{"x":0.5695931315422058,"y":0.6876876950263977},{"x":0.5695931315422058,"y":0.7087087035179138},{"x":0.556745171546936,"y":0.7087087035179138}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.556745171546936,0.6876876950263977,0.5695931315422058,0.7087087035179138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5139186382293701,"y":0.6876876950263977},{"x":0.5503212213516235,"y":0.6876876950263977},{"x":0.5503212213516235,"y":0.7087087035179138},{"x":0.5139186382293701,"y":0.7087087035179138}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بیمار","boundary":[0.5139186382293701,0.6876876950263977,0.5503212213516235,0.7087087035179138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.479657381772995,"y":0.6876876950263977},{"x":0.5074946284294128,"y":0.6876876950263977},{"x":0.5074946284294128,"y":0.7087087035179138},{"x":0.479657381772995,"y":0.7087087035179138}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جدا","boundary":[0.479657381772995,0.6876876950263977,0.5074946284294128,0.7087087035179138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44111350178718567,"y":0.6876876950263977},{"x":0.4732334017753601,"y":0.6876876950263977},{"x":0.4732334017753601,"y":0.7087087035179138},{"x":0.44111350178718567,"y":0.7087087035179138}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.44111350178718567,0.6876876950263977,0.4732334017753601,0.7087087035179138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4261241853237152,"y":0.6876876950263977},{"x":0.4346895217895508,"y":0.6876876950263977},{"x":0.4346895217895508,"y":0.7087087035179138},{"x":0.4261241853237152,"y":0.7087087035179138}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4261241853237152,0.6876876950263977,0.4346895217895508,0.7087087035179138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3832976520061493,"y":0.6876876950263977},{"x":0.4197002053260803,"y":0.6876876950263977},{"x":0.4197002053260803,"y":0.7087087035179138},{"x":0.3832976520061493,"y":0.7087087035179138}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بیمار","boundary":[0.3832976520061493,0.6876876950263977,0.4197002053260803,0.7087087035179138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3468950688838959,"y":0.6876876950263977},{"x":0.3768736720085144,"y":0.6876876950263977},{"x":0.3768736720085144,"y":0.7087087035179138},{"x":0.3468950688838959,"y":0.7087087035179138}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.3468950688838959,0.6876876950263977,0.3768736720085144,0.7087087035179138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3297644555568695,"y":0.6876876950263977},{"x":0.3383297622203827,"y":0.6876876950263977},{"x":0.3383297622203827,"y":0.7087087035179138},{"x":0.3297644555568695,"y":0.7087087035179138}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.3297644555568695,0.6876876950263977,0.3383297622203827,0.7087087035179138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2933618724346161,"y":0.6876876950263977},{"x":0.3211991488933563,"y":0.6876876950263977},{"x":0.3211991488933563,"y":0.7087087035179138},{"x":0.2933618724346161,"y":0.7087087035179138}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"عین","boundary":[0.2933618724346161,0.6876876950263977,0.3211991488933563,0.7087087035179138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2376873642206192,"y":0.6876876950263977},{"x":0.2847965657711029,"y":0.6876876950263977},{"x":0.2847965657711029,"y":0.7087087035179138},{"x":0.2376873642206192,"y":0.7087087035179138}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مشکل","boundary":[0.2376873642206192,0.6876876950263977,0.2847965657711029,0.7087087035179138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20342612266540527,"y":0.6876876950263977},{"x":0.22912205755710602,"y":0.6876876950263977},{"x":0.22912205755710602,"y":0.7087087035179138},{"x":0.20342612266540527,"y":0.7087087035179138}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نبیند","boundary":[0.20342612266540527,0.6876876950263977,0.22912205755710602,0.7087087035179138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1927194893360138,"y":0.6876876950263977},{"x":0.19700214266777039,"y":0.6876876950263977},{"x":0.19700214266777039,"y":0.7087087035179138},{"x":0.1927194893360138,"y":0.7087087035179138}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.1927194893360138,0.6876876950263977,0.19700214266777039,0.7087087035179138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15203426778316498,"y":0.6876876950263977},{"x":0.18201284110546112,"y":0.6876876950263977},{"x":0.18201284110546112,"y":0.7087087035179138},{"x":0.15203426778316498,"y":0.7087087035179138}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بلکه","boundary":[0.15203426778316498,0.6876876950263977,0.18201284110546112,0.7087087035179138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.794432520866394,"y":0.7162162065505981},{"x":0.8458244204521179,"y":0.7162162065505981},{"x":0.8458244204521179,"y":0.7372372150421143},{"x":0.794432520866394,"y":0.7372372150421143}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیماری","boundary":[0.794432520866394,0.7162162065505981,0.8458244204521179,0.7372372150421143]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7773019075393677,"y":0.7162162065505981},{"x":0.7880085706710815,"y":0.7162162065505981},{"x":0.7880085706710815,"y":0.7372372150421143},{"x":0.7773019075393677,"y":0.7372372150421143}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7773019075393677,0.7162162065505981,0.7880085706710815,0.7372372150421143]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7366167306900024,"y":0.7147147059440613},{"x":0.7687366008758545,"y":0.7147147059440613},{"x":0.7687366008758545,"y":0.7357357144355774},{"x":0.7366167306900024,"y":0.7357357144355774}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7366167306900024,0.7147147059440613,0.7687366008758545,0.7357357144355774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680942177772522,"y":0.7147147059440613},{"x":0.7237687110900879,"y":0.7147147059440613},{"x":0.7237687110900879,"y":0.7357357144355774},{"x":0.680942177772522,"y":0.7357357144355774}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چیزی","boundary":[0.680942177772522,0.7147147059440613,0.7237687110900879,0.7357357144355774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6167023777961731,"y":0.7147147059440613},{"x":0.6723768711090088,"y":0.7147147059440613},{"x":0.6723768711090088,"y":0.7357357144355774},{"x":0.6167023777961731,"y":0.7357357144355774}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خارجی","boundary":[0.6167023777961731,0.7147147059440613,0.6723768711090088,0.7357357144355774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5910063982009888,"y":0.7147147059440613},{"x":0.6081370711326599,"y":0.7147147059440613},{"x":0.6081370711326599,"y":0.7357357144355774},{"x":0.5910063982009888,"y":0.7357357144355774}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5910063982009888,0.7147147059440613,0.6081370711326599,0.7357357144355774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5674518346786499,"y":0.7147147059440613},{"x":0.5824410915374756,"y":0.7147147059440613},{"x":0.5824410915374756,"y":0.7357357144355774},{"x":0.5674518346786499,"y":0.7357357144355774}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.5674518346786499,0.7147147059440613,0.5824410915374756,0.7357357144355774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5396145582199097,"y":0.7147147059440613},{"x":0.5610278248786926,"y":0.7147147059440613},{"x":0.5610278248786926,"y":0.7357357144355774},{"x":0.5396145582199097,"y":0.7357357144355774}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرد","boundary":[0.5396145582199097,0.7147147059440613,0.5610278248786926,0.7357357144355774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4817987084388733,"y":0.7147147059440613},{"x":0.5310492515563965,"y":0.7147147059440613},{"x":0.5310492515563965,"y":0.7357357144355774},{"x":0.4817987084388733,"y":0.7357357144355774}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عارض","boundary":[0.4817987084388733,0.7147147059440613,0.5310492515563965,0.7357357144355774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44325482845306396,"y":0.7147147059440613},{"x":0.4732334017753601,"y":0.7147147059440613},{"x":0.4732334017753601,"y":0.7357357144355774},{"x":0.44325482845306396,"y":0.7357357144355774}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.44325482845306396,0.7147147059440613,0.4732334017753601,0.7357357144355774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39828693866729736,"y":0.7147147059440613},{"x":0.4325481653213501,"y":0.7147147059440613},{"x":0.4325481653213501,"y":0.7357357144355774},{"x":0.39828693866729736,"y":0.7357357144355774}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.39828693866729736,0.7147147059440613,0.4325481653213501,0.7357357144355774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3725910186767578,"y":0.7147147059440613},{"x":0.3897216320037842,"y":0.7147147059440613},{"x":0.3897216320037842,"y":0.7357357144355774},{"x":0.3725910186767578,"y":0.7357357144355774}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3725910186767578,0.7147147059440613,0.3897216320037842,0.7357357144355774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3383297622203827,"y":0.7147147059440613},{"x":0.36402568221092224,"y":0.7147147059440613},{"x":0.36402568221092224,"y":0.7357357144355774},{"x":0.3383297622203827,"y":0.7357357144355774}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نظر","boundary":[0.3383297622203827,0.7147147059440613,0.36402568221092224,0.7357357144355774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2933618724346161,"y":0.7132132053375244},{"x":0.3319057822227478,"y":0.7132132053375244},{"x":0.3319057822227478,"y":0.7357357144355774},{"x":0.2933618724346161,"y":0.7357357144355774}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گرفته","boundary":[0.2933618724346161,0.7132132053375244,0.3319057822227478,0.7357357144355774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25910064578056335,"y":0.7132132053375244},{"x":0.2847965657711029,"y":0.7132132053375244},{"x":0.2847965657711029,"y":0.7357357144355774},{"x":0.25910064578056335,"y":0.7357357144355774}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.25910064578056335,0.7132132053375244,0.2847965657711029,0.7357357144355774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25053533911705017,"y":0.7132132053375244},{"x":0.25481799244880676,"y":0.7132132053375244},{"x":0.25481799244880676,"y":0.7357357144355774},{"x":0.25053533911705017,"y":0.7357357144355774}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.25053533911705017,0.7132132053375244,0.25481799244880676,0.7357357144355774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1927194893360138,"y":0.7132132053375244},{"x":0.2398286908864975,"y":0.7132132053375244},{"x":0.2398286908864975,"y":0.7357357144355774},{"x":0.1927194893360138,"y":0.7357357144355774}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"مسلما","boundary":[0.1927194893360138,0.7132132053375244,0.2398286908864975,0.7357357144355774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15203426778316498,"y":0.7132132053375244},{"x":0.1862955093383789,"y":0.7132132053375244},{"x":0.1862955093383789,"y":0.7357357144355774},{"x":0.15203426778316498,"y":0.7357357144355774}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وقتی","boundary":[0.15203426778316498,0.7132132053375244,0.1862955093383789,0.7357357144355774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8115631937980652,"y":0.7447447180747986},{"x":0.8458244204521179,"y":0.7447447180747986},{"x":0.8458244204521179,"y":0.7642642855644226},{"x":0.8115631937980652,"y":0.7642642855644226}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بیمار","boundary":[0.8115631937980652,0.7447447180747986,0.8458244204521179,0.7642642855644226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7665953040122986,"y":0.7447447180747986},{"x":0.8051391839981079,"y":0.7447447180747986},{"x":0.8051391839981079,"y":0.7642642855644226},{"x":0.7665953040122986,"y":0.7642642855644226}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نتواند","boundary":[0.7665953040122986,0.7447447180747986,0.8051391839981079,0.7642642855644226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109207510948181,"y":0.7447447180747986},{"x":0.7601712942123413,"y":0.7447447180747986},{"x":0.7601712942123413,"y":0.7642642855644226},{"x":0.7109207510948181,"y":0.7642642855644226}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشکل","boundary":[0.7109207510948181,0.7447447180747986,0.7601712942123413,0.7642642855644226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6980727910995483,"y":0.7447447180747986},{"x":0.7066380977630615,"y":0.7447447180747986},{"x":0.7066380977630615,"y":0.7642642855644226},{"x":0.6980727910995483,"y":0.7642642855644226}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.6980727910995483,0.7447447180747986,0.7066380977630615,0.7642642855644226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6788008809089661,"y":0.7447447180747986},{"x":0.6895074844360352,"y":0.7447447180747986},{"x":0.6895074844360352,"y":0.7642642855644226},{"x":0.6788008809089661,"y":0.7642642855644226}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6788008809089661,0.7447447180747986,0.6895074844360352,0.7642642855644226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.640256941318512,"y":0.7447447180747986},{"x":0.6723768711090088,"y":0.7447447180747986},{"x":0.6723768711090088,"y":0.7642642855644226},{"x":0.640256941318512,"y":0.7642642855644226}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.640256941318512,0.7447447180747986,0.6723768711090088,0.7642642855644226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6081370711326599,"y":0.7447447180747986},{"x":0.6338329911231995,"y":0.7447447180747986},{"x":0.6338329911231995,"y":0.7642642855644226},{"x":0.6081370711326599,"y":0.7642642855644226}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"جدا","boundary":[0.6081370711326599,0.7447447180747986,0.6338329911231995,0.7642642855644226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5717344880104065,"y":0.7447447180747986},{"x":0.599571704864502,"y":0.7447447180747986},{"x":0.599571704864502,"y":0.7642642855644226},{"x":0.5717344880104065,"y":0.7642642855644226}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ببیند","boundary":[0.5717344880104065,0.7447447180747986,0.599571704864502,0.7642642855644226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5631691813468933,"y":0.7447447180747986},{"x":0.5674518346786499,"y":0.7447447180747986},{"x":0.5674518346786499,"y":0.7642642855644226},{"x":0.5631691813468933,"y":0.7642642855644226}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5631691813468933,0.7447447180747986,0.5674518346786499,0.7642642855644226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5331905484199524,"y":0.7447447180747986},{"x":0.556745171546936,"y":0.7447447180747986},{"x":0.556745171546936,"y":0.7642642855644226},{"x":0.5331905484199524,"y":0.7642642855644226}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمی","boundary":[0.5331905484199524,0.7447447180747986,0.556745171546936,0.7642642855644226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49250534176826477,"y":0.7447447180747986},{"x":0.5246252417564392,"y":0.7447447180747986},{"x":0.5246252417564392,"y":0.7642642855644226},{"x":0.49250534176826477,"y":0.7642642855644226}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تواند","boundary":[0.49250534176826477,0.7447447180747986,0.5246252417564392,0.7642642855644226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4710920751094818,"y":0.7447447180747986},{"x":0.4839400351047516,"y":0.7447447180747986},{"x":0.4839400351047516,"y":0.7642642855644226},{"x":0.4710920751094818,"y":0.7642642855644226}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.4710920751094818,0.7447447180747986,0.4839400351047516,0.7642642855644226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.417558878660202,"y":0.7447447180747986},{"x":0.4646680951118469,"y":0.7447447180747986},{"x":0.4646680951118469,"y":0.7642642855644226},{"x":0.417558878660202,"y":0.7642642855644226}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مشکل","boundary":[0.417558878660202,0.7447447180747986,0.4646680951118469,0.7642642855644226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.381156325340271,"y":0.7447447180747986},{"x":0.41113489866256714,"y":0.7447447180747986},{"x":0.41113489866256714,"y":0.7642642855644226},{"x":0.381156325340271,"y":0.7642642855644226}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.381156325340271,0.7447447180747986,0.41113489866256714,0.7642642855644226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3447537422180176,"y":0.7447447180747986},{"x":0.3747323453426361,"y":0.7447447180747986},{"x":0.3747323453426361,"y":0.7642642855644226},{"x":0.3447537422180176,"y":0.7642642855644226}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"غلبه","boundary":[0.3447537422180176,0.7447447180747986,0.3747323453426361,0.7642642855644226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31691649556159973,"y":0.7447447180747986},{"x":0.340471088886261,"y":0.7447447180747986},{"x":0.340471088886261,"y":0.7642642855644226},{"x":0.31691649556159973,"y":0.7642642855644226}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کند","boundary":[0.31691649556159973,0.7447447180747986,0.340471088886261,0.7642642855644226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30620986223220825,"y":0.7447447180747986},{"x":0.31049251556396484,"y":0.7447447180747986},{"x":0.31049251556396484,"y":0.7642642855644226},{"x":0.30620986223220825,"y":0.7642642855644226}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.30620986223220825,0.7447447180747986,0.31049251556396484,0.7642642855644226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26338329911231995,"y":0.7447447180747986},{"x":0.2976445257663727,"y":0.7447447180747986},{"x":0.2976445257663727,"y":0.7642642855644226},{"x":0.26338329911231995,"y":0.7642642855644226}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مانند","boundary":[0.26338329911231995,0.7447447180747986,0.2976445257663727,0.7642642855644226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22055675089359283,"y":0.7447447180747986},{"x":0.25910064578056335,"y":0.7447447180747986},{"x":0.25910064578056335,"y":0.7642642855644226},{"x":0.22055675089359283,"y":0.7642642855644226}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کشتی","boundary":[0.22055675089359283,0.7447447180747986,0.25910064578056335,0.7642642855644226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18201284110546112,"y":0.7447447180747986},{"x":0.20985010266304016,"y":0.7447447180747986},{"x":0.20985010266304016,"y":0.7642642855644226},{"x":0.18201284110546112,"y":0.7642642855644226}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.18201284110546112,0.7447447180747986,0.20985010266304016,0.7642642855644226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15203426778316498,"y":0.7447447180747986},{"x":0.16916488111019135,"y":0.7447447180747986},{"x":0.16916488111019135,"y":0.7642642855644226},{"x":0.15203426778316498,"y":0.7642642855644226}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.15203426778316498,0.7447447180747986,0.16916488111019135,0.7642642855644226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8222697973251343,"y":0.7717717885971069},{"x":0.8501070737838745,"y":0.7717717885971069},{"x":0.8501070737838745,"y":0.7957957983016968},{"x":0.8222697973251343,"y":0.7957957983016968}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمی","boundary":[0.8222697973251343,0.7717717885971069,0.8501070737838745,0.7957957983016968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7858672142028809,"y":0.7717717885971069},{"x":0.8158458471298218,"y":0.7717717885971069},{"x":0.8158458471298218,"y":0.7957957983016968},{"x":0.7858672142028809,"y":0.7957957983016968}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تواند","boundary":[0.7858672142028809,0.7717717885971069,0.8158458471298218,0.7957957983016968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7665953040122986,"y":0.7717717885971069},{"x":0.7751606106758118,"y":0.7717717885971069},{"x":0.7751606106758118,"y":0.7957957983016968},{"x":0.7665953040122986,"y":0.7957957983016968}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.7665953040122986,0.7717717885971069,0.7751606106758118,0.7957957983016968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7066380977630615,"y":0.7717717885971069},{"x":0.7601712942123413,"y":0.7717717885971069},{"x":0.7601712942123413,"y":0.7957957983016968},{"x":0.7066380977630615,"y":0.7957957983016968}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خودش","boundary":[0.7066380977630615,0.7717717885971069,0.7601712942123413,0.7957957983016968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.659528911113739,"y":0.7717717885971069},{"x":0.7023554444313049,"y":0.7717717885971069},{"x":0.7023554444313049,"y":0.7957957983016968},{"x":0.659528911113739,"y":0.7957957983016968}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشتی","boundary":[0.659528911113739,0.7717717885971069,0.7023554444313049,0.7957957983016968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6145610213279724,"y":0.7717717885971069},{"x":0.6531049013137817,"y":0.7717717885971069},{"x":0.6531049013137817,"y":0.7957957983016968},{"x":0.6145610213279724,"y":0.7957957983016968}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بگیرد","boundary":[0.6145610213279724,0.7717717885971069,0.6531049013137817,0.7957957983016968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.599571704864502,"y":0.7717717885971069},{"x":0.6081370711326599,"y":0.7717717885971069},{"x":0.6081370711326599,"y":0.7957957983016968},{"x":0.599571704864502,"y":0.7957957983016968}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.599571704864502,0.7717717885971069,0.6081370711326599,0.7957957983016968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5417559146881104,"y":0.7717717885971069},{"x":0.5931477546691895,"y":0.7717717885971069},{"x":0.5931477546691895,"y":0.7957957983016968},{"x":0.5417559146881104,"y":0.7957957983016968}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خودش","boundary":[0.5417559146881104,0.7717717885971069,0.5931477546691895,0.7957957983016968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5267665982246399,"y":0.7717717885971069},{"x":0.5353319048881531,"y":0.7717717885971069},{"x":0.5353319048881531,"y":0.7957957983016968},{"x":0.5267665982246399,"y":0.7957957983016968}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.5267665982246399,0.7717717885971069,0.5353319048881531,0.7957957983016968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4817987084388733,"y":0.7717717885971069},{"x":0.5182012915611267,"y":0.7717717885971069},{"x":0.5182012915611267,"y":0.7957957983016968},{"x":0.4817987084388733,"y":0.7957957983016968}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ضربه","boundary":[0.4817987084388733,0.7717717885971069,0.5182012915611267,0.7957957983016968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4646680951118469,"y":0.7717717885971069},{"x":0.4839400351047516,"y":0.7717717885971069},{"x":0.4839400351047516,"y":0.7957957983016968},{"x":0.4646680951118469,"y":0.7957957983016968}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فنی","boundary":[0.4646680951118469,0.7717717885971069,0.4839400351047516,0.7957957983016968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4239828586578369,"y":0.7717717885971069},{"x":0.44967880845069885,"y":0.7717717885971069},{"x":0.44967880845069885,"y":0.7957957983016968},{"x":0.4239828586578369,"y":0.7957957983016968}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کند","boundary":[0.4239828586578369,0.7717717885971069,0.44967880845069885,0.7957957983016968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.417558878660202,"y":0.7717717885971069},{"x":0.4218415319919586,"y":0.7717717885971069},{"x":0.4218415319919586,"y":0.7957957983016968},{"x":0.417558878660202,"y":0.7957957983016968}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.417558878660202,0.7717717885971069,0.4218415319919586,0.7957957983016968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3875803053379059,"y":0.7717717885971069},{"x":0.40899357199668884,"y":0.7717717885971069},{"x":0.40899357199668884,"y":0.7957957983016968},{"x":0.3875803053379059,"y":0.7957957983016968}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"من","boundary":[0.3875803053379059,0.7717717885971069,0.40899357199668884,0.7957957983016968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36402568221092224,"y":0.7717717885971069},{"x":0.381156325340271,"y":0.7717717885971069},{"x":0.381156325340271,"y":0.7957957983016968},{"x":0.36402568221092224,"y":0.7957957983016968}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.36402568221092224,0.7717717885971069,0.381156325340271,0.7957957983016968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361884355545044,"y":0.7717717885971069},{"x":0.35974302887916565,"y":0.7717717885971069},{"x":0.35974302887916565,"y":0.7957957983016968},{"x":0.3361884355545044,"y":0.7957957983016968}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمی","boundary":[0.3361884355545044,0.7717717885971069,0.35974302887916565,0.7957957983016968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2912205457687378,"y":0.7717717885971069},{"x":0.3276231288909912,"y":0.7717717885971069},{"x":0.3276231288909912,"y":0.7957957983016968},{"x":0.2912205457687378,"y":0.7957957983016968}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توانم","boundary":[0.2912205457687378,0.7717717885971069,0.3276231288909912,0.7957957983016968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27194860577583313,"y":0.7717717885971069},{"x":0.2847965657711029,"y":0.7717717885971069},{"x":0.2847965657711029,"y":0.7957957983016968},{"x":0.27194860577583313,"y":0.7957957983016968}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.27194860577583313,0.7717717885971069,0.2847965657711029,0.7957957983016968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22698073089122772,"y":0.7717717885971069},{"x":0.26766595244407654,"y":0.7717717885971069},{"x":0.26766595244407654,"y":0.7957957983016968},{"x":0.22698073089122772,"y":0.7957957983016968}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خودم","boundary":[0.22698073089122772,0.7717717885971069,0.26766595244407654,0.7957957983016968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1927194893360138,"y":0.7717717885971069},{"x":0.22055675089359283,"y":0.7717717885971069},{"x":0.22055675089359283,"y":0.7957957983016968},{"x":0.1927194893360138,"y":0.7957957983016968}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"غلبه","boundary":[0.1927194893360138,0.7717717885971069,0.22055675089359283,0.7957957983016968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16274090111255646,"y":0.7717717885971069},{"x":0.1862955093383789,"y":0.7717717885971069},{"x":0.1862955093383789,"y":0.7957957983016968},{"x":0.16274090111255646,"y":0.7957957983016968}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کنم","boundary":[0.16274090111255646,0.7717717885971069,0.1862955093383789,0.7957957983016968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15417559444904327,"y":0.7717717885971069},{"x":0.16059957444667816,"y":0.7717717885971069},{"x":0.16059957444667816,"y":0.7957957983016968},{"x":0.15417559444904327,"y":0.7957957983016968}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.15417559444904327,0.7717717885971069,0.16059957444667816,0.7957957983016968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8201285004615784,"y":0.8018018007278442},{"x":0.8458244204521179,"y":0.8018018007278442},{"x":0.8458244204521179,"y":0.8243243098258972},{"x":0.8201285004615784,"y":0.8243243098258972}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ولی","boundary":[0.8201285004615784,0.8018018007278442,0.8458244204521179,0.8243243098258972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7901498675346375,"y":0.8018018007278442},{"x":0.8115631937980652,"y":0.8018018007278442},{"x":0.8115631937980652,"y":0.8243243098258972},{"x":0.7901498675346375,"y":0.8243243098258972}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اگر","boundary":[0.7901498675346375,0.8018018007278442,0.8115631937980652,0.8243243098258972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7323340177536011,"y":0.8018018007278442},{"x":0.783725917339325,"y":0.8018018007278442},{"x":0.783725917339325,"y":0.8243243098258972},{"x":0.7323340177536011,"y":0.8243243098258972}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیماری","boundary":[0.7323340177536011,0.8018018007278442,0.783725917339325,0.8243243098258972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680942177772522,"y":0.8018018007278442},{"x":0.7237687110900879,"y":0.8018018007278442},{"x":0.7237687110900879,"y":0.8243243098258972},{"x":0.680942177772522,"y":0.8243243098258972}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چیزی","boundary":[0.680942177772522,0.8018018007278442,0.7237687110900879,0.8243243098258972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6316916346549988,"y":0.8018018007278442},{"x":0.6745182275772095,"y":0.8018018007278442},{"x":0.6745182275772095,"y":0.8243243098258972},{"x":0.6316916346549988,"y":0.8243243098258972}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خارج","boundary":[0.6316916346549988,0.8018018007278442,0.6745182275772095,0.8243243098258972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6124197244644165,"y":0.8018018007278442},{"x":0.6231263279914856,"y":0.8018018007278442},{"x":0.6231263279914856,"y":0.8243243098258972},{"x":0.6124197244644165,"y":0.8243243098258972}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6124197244644165,0.8018018007278442,0.6231263279914856,0.8243243098258972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5845824480056763,"y":0.8018018007278442},{"x":0.6038544178009033,"y":0.8018018007278442},{"x":0.6038544178009033,"y":0.8243243098258972},{"x":0.5845824480056763,"y":0.8243243098258972}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"من","boundary":[0.5845824480056763,0.8018018007278442,0.6038544178009033,0.8243243098258972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5460385680198669,"y":0.8018018007278442},{"x":0.578158438205719,"y":0.8018018007278442},{"x":0.578158438205719,"y":0.8243243098258972},{"x":0.5460385680198669,"y":0.8243243098258972}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"باشد","boundary":[0.5460385680198669,0.8018018007278442,0.578158438205719,0.8243243098258972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5374732613563538,"y":0.8018018007278442},{"x":0.5438972115516663,"y":0.8018018007278442},{"x":0.5438972115516663,"y":0.8243243098258972},{"x":0.5374732613563538,"y":0.8243243098258972}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5374732613563538,0.8018018007278442,0.5438972115516663,0.8243243098258972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5139186382293701,"y":0.8018018007278442},{"x":0.5310492515563965,"y":0.8018018007278442},{"x":0.5310492515563965,"y":0.8243243098258972},{"x":0.5139186382293701,"y":0.8243243098258972}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.5139186382293701,0.8018018007278442,0.5310492515563965,0.8243243098258972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4732334017753601,"y":0.8018018007278442},{"x":0.5053533315658569,"y":0.8018018007278442},{"x":0.5053533315658569,"y":0.8243243098258972},{"x":0.4732334017753601,"y":0.8243243098258972}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توانم","boundary":[0.4732334017753601,0.8018018007278442,0.5053533315658569,0.8243243098258972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44967880845069885,"y":0.8018018007278442},{"x":0.4646680951118469,"y":0.8018018007278442},{"x":0.4646680951118469,"y":0.8243243098258972},{"x":0.44967880845069885,"y":0.8243243098258972}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.44967880845069885,0.8018018007278442,0.4646680951118469,0.8243243098258972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4325481653213501,"y":0.8018018007278442},{"x":0.44111350178718567,"y":0.8018018007278442},{"x":0.44111350178718567,"y":0.8243243098258972},{"x":0.4325481653213501,"y":0.8243243098258972}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.4325481653213501,0.8018018007278442,0.44111350178718567,0.8243243098258972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3854389786720276,"y":0.8018018007278442},{"x":0.4261241853237152,"y":0.8018018007278442},{"x":0.4261241853237152,"y":0.8243243098258972},{"x":0.3854389786720276,"y":0.8243243098258972}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کنترل","boundary":[0.3854389786720276,0.8018018007278442,0.4261241853237152,0.8243243098258972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35331904888153076,"y":0.8018018007278442},{"x":0.3790149986743927,"y":0.8018018007278442},{"x":0.3790149986743927,"y":0.8243243098258972},{"x":0.35331904888153076,"y":0.8243243098258972}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کنم","boundary":[0.35331904888153076,0.8018018007278442,0.3790149986743927,0.8243243098258972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3468950688838959,"y":0.8018018007278442},{"x":0.35546037554740906,"y":0.8018018007278442},{"x":0.35546037554740906,"y":0.8243243098258972},{"x":0.3468950688838959,"y":0.8243243098258972}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3468950688838959,0.8018018007278442,0.35546037554740906,0.8243243098258972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3211991488933563,"y":0.8018018007278442},{"x":0.3383297622203827,"y":0.8018018007278442},{"x":0.3383297622203827,"y":0.8243243098258972},{"x":0.3211991488933563,"y":0.8243243098258972}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3211991488933563,0.8018018007278442,0.3383297622203827,0.8243243098258972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26980727910995483,"y":0.8018018007278442},{"x":0.31477516889572144,"y":0.8018018007278442},{"x":0.31477516889572144,"y":0.8243243098258972},{"x":0.26980727910995483,"y":0.8243243098258972}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتهای","boundary":[0.26980727910995483,0.8018018007278442,0.31477516889572144,0.8243243098258972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2398286908864975,"y":0.8018018007278442},{"x":0.26124197244644165,"y":0.8018018007278442},{"x":0.26124197244644165,"y":0.8243243098258972},{"x":0.2398286908864975,"y":0.8243243098258972}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.2398286908864975,0.8018018007278442,0.26124197244644165,0.8243243098258972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1884368360042572,"y":0.8018018007278442},{"x":0.2334047108888626,"y":0.8018018007278442},{"x":0.2334047108888626,"y":0.8243243098258972},{"x":0.1884368360042572,"y":0.8243243098258972}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرحله","boundary":[0.1884368360042572,0.8018018007278442,0.2334047108888626,0.8243243098258972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18201284110546112,"y":0.8018018007278442},{"x":0.1884368360042572,"y":0.8018018007278442},{"x":0.1884368360042572,"y":0.8243243098258972},{"x":0.18201284110546112,"y":0.8243243098258972}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.18201284110546112,0.8018018007278442,0.1884368360042572,0.8243243098258972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15203426778316498,"y":0.8018018007278442},{"x":0.17344753444194794,"y":0.8018018007278442},{"x":0.17344753444194794,"y":0.8243243098258972},{"x":0.15203426778316498,"y":0.8243243098258972}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فرد","boundary":[0.15203426778316498,0.8018018007278442,0.17344753444194794,0.8243243098258972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7987151741981506,"y":0.8303303122520447},{"x":0.8458244204521179,"y":0.8303303122520447},{"x":0.8458244204521179,"y":0.8498498201370239},{"x":0.7987151741981506,"y":0.8498498201370239}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"توانایی","boundary":[0.7987151741981506,0.8303303122520447,0.8458244204521179,0.8498498201370239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7730192542076111,"y":0.8303303122520447},{"x":0.7922912240028381,"y":0.8303303122520447},{"x":0.7922912240028381,"y":0.8498498201370239},{"x":0.7730192542076111,"y":0.8498498201370239}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.7730192542076111,0.8303303122520447,0.7922912240028381,0.8498498201370239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7430406808853149,"y":0.8303303122520447},{"x":0.7687366008758545,"y":0.8303303122520447},{"x":0.7687366008758545,"y":0.8498498201370239},{"x":0.7430406808853149,"y":0.8498498201370239}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یابد","boundary":[0.7430406808853149,0.8303303122520447,0.7687366008758545,0.8498498201370239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7259100675582886,"y":0.8303303122520447},{"x":0.7344753742218018,"y":0.8303303122520447},{"x":0.7344753742218018,"y":0.8498498201370239},{"x":0.7259100675582886,"y":0.8498498201370239}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.7259100675582886,0.8303303122520447,0.7344753742218018,0.8498498201370239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6702355742454529,"y":0.8303303122520447},{"x":0.7173447608947754,"y":0.8303303122520447},{"x":0.7173447608947754,"y":0.8498498201370239},{"x":0.6702355742454529,"y":0.8498498201370239}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشکل","boundary":[0.6702355742454529,0.8303303122520447,0.7173447608947754,0.8498498201370239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6338329911231995,"y":0.8303303122520447},{"x":0.6638115644454956,"y":0.8303303122520447},{"x":0.6638115644454956,"y":0.8498498201370239},{"x":0.6338329911231995,"y":0.8498498201370239}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.6338329911231995,0.8303303122520447,0.6638115644454956,0.8498498201370239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6167023777961731,"y":0.8303303122520447},{"x":0.6274089813232422,"y":0.8303303122520447},{"x":0.6274089813232422,"y":0.8498498201370239},{"x":0.6167023777961731,"y":0.8498498201370239}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.6167023777961731,0.8303303122520447,0.6274089813232422,0.8498498201370239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.597430408000946,"y":0.8303303122520447},{"x":0.6081370711326599,"y":0.8303303122520447},{"x":0.6081370711326599,"y":0.8498498201370239},{"x":0.597430408000946,"y":0.8498498201370239}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.597430408000946,0.8303303122520447,0.6081370711326599,0.8498498201370239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5524625182151794,"y":0.8303303122520447},{"x":0.5910063982009888,"y":0.8303303122520447},{"x":0.5910063982009888,"y":0.8498498201370239},{"x":0.5524625182151794,"y":0.8498498201370239}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بیرون","boundary":[0.5524625182151794,0.8303303122520447,0.5910063982009888,0.8498498201370239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5053533315658569,"y":0.8303303122520447},{"x":0.5438972115516663,"y":0.8303303122520447},{"x":0.5438972115516663,"y":0.8498498201370239},{"x":0.5053533315658569,"y":0.8498498201370239}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تماشا","boundary":[0.5053533315658569,0.8303303122520447,0.5438972115516663,0.8498498201370239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4732334017753601,"y":0.8303303122520447},{"x":0.49892932176589966,"y":0.8303303122520447},{"x":0.49892932176589966,"y":0.8498498201370239},{"x":0.4732334017753601,"y":0.8498498201370239}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کند","boundary":[0.4732334017753601,0.8303303122520447,0.49892932176589966,0.8498498201370239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45824411511421204,"y":0.8303303122520447},{"x":0.4668094217777252,"y":0.8303303122520447},{"x":0.4668094217777252,"y":0.8498498201370239},{"x":0.45824411511421204,"y":0.8498498201370239}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.45824411511421204,0.8303303122520447,0.4668094217777252,0.8498498201370239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4368308484554291,"y":0.8303303122520447},{"x":0.45182013511657715,"y":0.8303303122520447},{"x":0.45182013511657715,"y":0.8498498201370239},{"x":0.4368308484554291,"y":0.8498498201370239}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4368308484554291,0.8303303122520447,0.45182013511657715,0.8498498201370239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3897216320037842,"y":0.8303303122520447},{"x":0.4304068386554718,"y":0.8303303122520447},{"x":0.4304068386554718,"y":0.8498498201370239},{"x":0.3897216320037842,"y":0.8498498201370239}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نتیجه","boundary":[0.3897216320037842,0.8303303122520447,0.4304068386554718,0.8498498201370239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3683083653450012,"y":0.8303303122520447},{"x":0.3832976520061493,"y":0.8303303122520447},{"x":0.3832976520061493,"y":0.8498498201370239},{"x":0.3683083653450012,"y":0.8498498201370239}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3683083653450012,0.8303303122520447,0.3832976520061493,0.8498498201370239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.319057822227478,"y":0.8303303122520447},{"x":0.36188435554504395,"y":0.8303303122520447},{"x":0.36188435554504395,"y":0.8498498201370239},{"x":0.319057822227478,"y":0.8498498201370239}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جهت","boundary":[0.319057822227478,0.8303303122520447,0.36188435554504395,0.8498498201370239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2826552391052246,"y":0.8303303122520447},{"x":0.31263384222984314,"y":0.8303303122520447},{"x":0.31263384222984314,"y":0.8498498201370239},{"x":0.2826552391052246,"y":0.8498498201370239}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"غلبه","boundary":[0.2826552391052246,0.8303303122520447,0.31263384222984314,0.8498498201370239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26338329911231995,"y":0.8303303122520447},{"x":0.2762312591075897,"y":0.8303303122520447},{"x":0.2762312591075897,"y":0.8498498201370239},{"x":0.26338329911231995,"y":0.8498498201370239}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.26338329911231995,0.8303303122520447,0.2762312591075897,0.8498498201370239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2419700175523758,"y":0.8303303122520447},{"x":0.25695931911468506,"y":0.8303303122520447},{"x":0.25695931911468506,"y":0.8498498201370239},{"x":0.2419700175523758,"y":0.8498498201370239}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.2419700175523758,0.8303303122520447,0.25695931911468506,0.8498498201370239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19914346933364868,"y":0.8303303122520447},{"x":0.2355460375547409,"y":0.8303303122520447},{"x":0.2355460375547409,"y":0.8498498201370239},{"x":0.19914346933364868,"y":0.8498498201370239}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"عمل","boundary":[0.19914346933364868,0.8303303122520447,0.2355460375547409,0.8498498201370239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17344753444194794,"y":0.8303303122520447},{"x":0.1948608160018921,"y":0.8303303122520447},{"x":0.1948608160018921,"y":0.8498498201370239},{"x":0.17344753444194794,"y":0.8498498201370239}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کند","boundary":[0.17344753444194794,0.8303303122520447,0.1948608160018921,0.8498498201370239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16274090111255646,"y":0.8303303122520447},{"x":0.16702355444431305,"y":0.8303303122520447},{"x":0.16702355444431305,"y":0.8498498201370239},{"x":0.16274090111255646,"y":0.8498498201370239}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.16274090111255646,0.8303303122520447,0.16702355444431305,0.8498498201370239]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15203426778316498,"y":0.6006006002426147},{"x":0.8501070737838745,"y":0.6006006002426147},{"x":0.8501070737838745,"y":0.8498498201370239},{"x":0.15203426778316498,"y":0.8498498201370239}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.14703426778316497,0.5936006002426147,0.8551070737838745,0.8568498201370239],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8008565306663513,"y":0.8633633852005005},{"x":0.8158458471298218,"y":0.8633633852005005},{"x":0.8158458471298218,"y":0.8828828930854797},{"x":0.8008565306663513,"y":0.8828828930854797}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.8008565306663513,0.8633633852005005,0.8158458471298218,0.8828828930854797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7708779573440552,"y":0.8633633852005005},{"x":0.7901498675346375,"y":0.8633633852005005},{"x":0.7901498675346375,"y":0.8828828930854797},{"x":0.7708779573440552,"y":0.8828828930854797}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.7708779573440552,0.8633633852005005,0.7901498675346375,0.8828828930854797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7280513644218445,"y":0.8633633852005005},{"x":0.7644539475440979,"y":0.8633633852005005},{"x":0.7644539475440979,"y":0.8828828930854797},{"x":0.7280513644218445,"y":0.8828828930854797}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.7280513644218445,0.8633633852005005,0.7644539475440979,0.8828828930854797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7173447608947754,"y":0.8633633852005005},{"x":0.7237687110900879,"y":0.8633633852005005},{"x":0.7237687110900879,"y":0.8828828930854797},{"x":0.7173447608947754,"y":0.8828828930854797}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7173447608947754,0.8633633852005005,0.7237687110900879,0.8828828930854797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6680942177772522,"y":0.8633633852005005},{"x":0.7066380977630615,"y":0.8633633852005005},{"x":0.7066380977630615,"y":0.8828828930854797},{"x":0.6680942177772522,"y":0.8828828930854797}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طریق","boundary":[0.6680942177772522,0.8633633852005005,0.7066380977630615,0.8828828930854797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6102783679962158,"y":0.8633633852005005},{"x":0.659528911113739,"y":0.8633633852005005},{"x":0.659528911113739,"y":0.8828828930854797},{"x":0.6102783679962158,"y":0.8828828930854797}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"افزایش","boundary":[0.6102783679962158,0.8633633852005005,0.659528911113739,0.8828828930854797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546038746833801,"y":0.8633633852005005},{"x":0.6038544178009033,"y":0.8633633852005005},{"x":0.6038544178009033,"y":0.8828828930854797},{"x":0.5546038746833801,"y":0.8828828930854797}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آگاهی","boundary":[0.5546038746833801,0.8633633852005005,0.6038544178009033,0.8828828930854797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5374732613563538,"y":0.8633633852005005},{"x":0.5460385680198669,"y":0.8633633852005005},{"x":0.5460385680198669,"y":0.8828828930854797},{"x":0.5374732613563538,"y":0.8828828930854797}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.5374732613563538,0.8633633852005005,0.5460385680198669,0.8828828930854797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5182012915611267,"y":0.8633633852005005},{"x":0.5289078950881958,"y":0.8633633852005005},{"x":0.5289078950881958,"y":0.8828828930854797},{"x":0.5182012915611267,"y":0.8828828930854797}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5182012915611267,0.8633633852005005,0.5289078950881958,0.8828828930854797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49250534176826477,"y":0.8633633852005005},{"x":0.5096359848976135,"y":0.8633633852005005},{"x":0.5096359848976135,"y":0.8828828930854797},{"x":0.49250534176826477,"y":0.8828828930854797}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.49250534176826477,0.8633633852005005,0.5096359848976135,0.8828828930854797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44111350178718567,"y":0.8633633852005005},{"x":0.4860813617706299,"y":0.8633633852005005},{"x":0.4860813617706299,"y":0.8828828930854797},{"x":0.44111350178718567,"y":0.8828828930854797}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرحله","boundary":[0.44111350178718567,0.8633633852005005,0.4860813617706299,0.8828828930854797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3875803053379059,"y":0.8633633852005005},{"x":0.4325481653213501,"y":0.8633633852005005},{"x":0.4325481653213501,"y":0.8828828930854797},{"x":0.3875803053379059,"y":0.8828828930854797}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تقسیم","boundary":[0.3875803053379059,0.8633633852005005,0.4325481653213501,0.8828828930854797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34903639554977417,"y":0.8633633852005005},{"x":0.381156325340271,"y":0.8633633852005005},{"x":0.381156325340271,"y":0.8828828930854797},{"x":0.34903639554977417,"y":0.8828828930854797}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کرده","boundary":[0.34903639554977417,0.8633633852005005,0.381156325340271,0.8828828930854797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3340471088886261,"y":0.8633633852005005},{"x":0.3447537422180176,"y":0.8633633852005005},{"x":0.3447537422180176,"y":0.8828828930854797},{"x":0.3340471088886261,"y":0.8828828930854797}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ام","boundary":[0.3340471088886261,0.8633633852005005,0.3447537422180176,0.8828828930854797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3297644555568695,"y":0.8633633852005005},{"x":0.3319057822227478,"y":0.8633633852005005},{"x":0.3319057822227478,"y":0.8828828930854797},{"x":0.3297644555568695,"y":0.8828828930854797}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3297644555568695,0.8633633852005005,0.3319057822227478,0.8828828930854797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30406853556632996,"y":0.8633633852005005},{"x":0.319057822227478,"y":0.8633633852005005},{"x":0.319057822227478,"y":0.8828828930854797},{"x":0.30406853556632996,"y":0.8828828930854797}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.30406853556632996,0.8633633852005005,0.319057822227478,0.8828828930854797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25053533911705017,"y":0.8633633852005005},{"x":0.2955031991004944,"y":0.8633633852005005},{"x":0.2955031991004944,"y":0.8828828930854797},{"x":0.25053533911705017,"y":0.8828828930854797}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرحله","boundary":[0.25053533911705017,0.8633633852005005,0.2955031991004944,0.8828828930854797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22483940422534943,"y":0.8633633852005005},{"x":0.2419700175523758,"y":0.8633633852005005},{"x":0.2419700175523758,"y":0.8828828930854797},{"x":0.22483940422534943,"y":0.8828828930854797}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.22483940422534943,0.8633633852005005,0.2419700175523758,0.8828828930854797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21199142932891846,"y":0.8633633852005005},{"x":0.21841542422771454,"y":0.8633633852005005},{"x":0.21841542422771454,"y":0.8828828930854797},{"x":0.21199142932891846,"y":0.8828828930854797}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.21199142932891846,0.8633633852005005,0.21841542422771454,0.8828828930854797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15203426778316498,"y":0.8633633852005005},{"x":0.20342612266540527,"y":0.8633633852005005},{"x":0.20342612266540527,"y":0.8828828930854797},{"x":0.15203426778316498,"y":0.8828828930854797}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیماری","boundary":[0.15203426778316498,0.8633633852005005,0.20342612266540527,0.8828828930854797]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15203426778316498,"y":0.8633633852005005},{"x":0.8158458471298218,"y":0.8633633852005005},{"x":0.8158458471298218,"y":0.8828828930854797},{"x":0.15203426778316498,"y":0.8828828930854797}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.14703426778316497,0.8563633852005005,0.8208458471298218,0.8898828930854797],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":8,"image":{"webpSec":"/storage/books/9ae9712cd260aabb/pages/BzoPrsGJVcNjBoud-sec.webp","jpeg":"/storage/books/9ae9712cd260aabb/pages/FcqHXXFjmsFKuEaA.jpg","blurred":"/storage/books/9ae9712cd260aabb/pages/NrltoLvWkaOewyRz.jpg"},"info":{"width":467,"height":666,"margin":[0.0003102632253021959,0.00006388821293999841,0.9981735209479322,0.9988419455171706]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16702355444431305,"y":0.04954954981803894},{"x":0.17558886110782623,"y":0.04954954981803894},{"x":0.17773018777370453,"y":0.06306306272745132},{"x":0.16702355444431305,"y":0.06306306272745132}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":"۹","boundary":[0.16702355444431305,0.04954954981803894,0.17773018777370453,0.06306306272745132]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16702355444431305,"y":0.04954954981803894},{"x":0.17558886110782623,"y":0.04954954981803894},{"x":0.17773018777370453,"y":0.06306306272745132},{"x":0.16702355444431305,"y":0.06306306272745132}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.16202355444431304,0.04254954981803894,0.18273018777370453,0.07006306272745133],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3340471088886261,"y":0.07357357442378998},{"x":0.39400428533554077,"y":0.07357357442378998},{"x":0.39400428533554077,"y":0.08858858793973923},{"x":0.3340471088886261,"y":0.08858858793973923}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"خودیار","boundary":[0.3340471088886261,0.07357357442378998,0.39400428533554077,0.08858858793973923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2976445257663727,"y":0.07357357442378998},{"x":0.3319057822227478,"y":0.07357357442378998},{"x":0.3319057822227478,"y":0.08858858793973923},{"x":0.2976445257663727,"y":0.08858858793973923}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.2976445257663727,0.07357357442378998,0.3319057822227478,0.08858858793973923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26124197244644165,"y":0.07357357442378998},{"x":0.2955031991004944,"y":0.07357357442378998},{"x":0.2955031991004944,"y":0.08858858793973923},{"x":0.26124197244644165,"y":0.08858858793973923}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"درمان","boundary":[0.26124197244644165,0.07357357442378998,0.2955031991004944,0.08858858793973923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20128479599952698,"y":0.07357357442378998},{"x":0.26552462577819824,"y":0.07357357442378998},{"x":0.26552462577819824,"y":0.08858858793973923},{"x":0.20128479599952698,"y":0.08858858793973923}]},"confidence":0.6499999761581421,"dir":"rtl","str":"وولي","boundary":[0.20128479599952698,0.07357357442378998,0.26552462577819824,0.08858858793973923]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20128479599952698,"y":0.07357357442378998},{"x":0.39400428533554077,"y":0.07357357442378998},{"x":0.39400428533554077,"y":0.08858858793973923},{"x":0.20128479599952698,"y":0.08858858793973923}]},"confidence":0.8199999928474426,"boundary":[0.19628479599952697,0.06657357442378997,0.3990042853355408,0.09558858793973923],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7901498675346375,"y":0.10810811072587967},{"x":0.8479657173156738,"y":0.10810811072587967},{"x":0.8479657173156738,"y":0.1321321278810501},{"x":0.7901498675346375,"y":0.1321321278810501}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"وسواس","boundary":[0.7901498675346375,0.10810811072587967,0.8479657173156738,0.1321321278810501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7323340177536011,"y":0.10810811072587967},{"x":0.783725917339325,"y":0.10810811072587967},{"x":0.783725917339325,"y":0.1321321278810501},{"x":0.7323340177536011,"y":0.1321321278810501}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تعریف","boundary":[0.7323340177536011,0.10810811072587967,0.783725917339325,0.1321321278810501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7152034044265747,"y":0.10810811072587967},{"x":0.7237687110900879,"y":0.10810811072587967},{"x":0.7237687110900879,"y":0.1321321278810501},{"x":0.7152034044265747,"y":0.1321321278810501}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7152034044265747,0.10810811072587967,0.7237687110900879,0.1321321278810501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6745182275772095,"y":0.10810811072587967},{"x":0.7087794542312622,"y":0.10810811072587967},{"x":0.7087794542312622,"y":0.1321321278810501},{"x":0.6745182275772095,"y":0.1321321278810501}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نحوه","boundary":[0.6745182275772095,0.10810811072587967,0.7087794542312622,0.1321321278810501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6338329911231995,"y":0.10810811072587967},{"x":0.6659528613090515,"y":0.10810811072587967},{"x":0.6659528613090515,"y":0.1321321278810501},{"x":0.6338329911231995,"y":0.1321321278810501}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بروز","boundary":[0.6338329911231995,0.10810811072587967,0.6659528613090515,0.1321321278810501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6124197244644165,"y":0.10810811072587967},{"x":0.6295503377914429,"y":0.10810811072587967},{"x":0.6295503377914429,"y":0.1321321278810501},{"x":0.6124197244644165,"y":0.1321321278810501}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.6124197244644165,0.10810811072587967,0.6295503377914429,0.1321321278810501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5674518346786499,"y":0.10810811072587967},{"x":0.6038544178009033,"y":0.10810811072587967},{"x":0.6038544178009033,"y":0.1321321278810501},{"x":0.5674518346786499,"y":0.1321321278810501}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شرح","boundary":[0.5674518346786499,0.10810811072587967,0.6038544178009033,0.1321321278810501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5331905484199524,"y":0.10810811072587967},{"x":0.5610278248786926,"y":0.10810811072587967},{"x":0.5610278248786926,"y":0.1321321278810501},{"x":0.5331905484199524,"y":0.1321321278810501}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.5331905484199524,0.10810811072587967,0.5610278248786926,0.1321321278810501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49464666843414307,"y":0.10810811072587967},{"x":0.5267665982246399,"y":0.10810811072587967},{"x":0.5267665982246399,"y":0.1321321278810501},{"x":0.49464666843414307,"y":0.1321321278810501}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.49464666843414307,0.10810811072587967,0.5267665982246399,0.1321321278810501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45396146178245544,"y":0.10810811072587967},{"x":0.4860813617706299,"y":0.10810811072587967},{"x":0.4860813617706299,"y":0.1321321278810501},{"x":0.45396146178245544,"y":0.1321321278810501}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.45396146178245544,0.10810811072587967,0.4860813617706299,0.1321321278810501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44753748178482056,"y":0.10810811072587967},{"x":0.44967880845069885,"y":0.10810811072587967},{"x":0.44967880845069885,"y":0.1321321278810501},{"x":0.44753748178482056,"y":0.1321321278810501}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.44753748178482056,0.10810811072587967,0.44967880845069885,0.1321321278810501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40899357199668884,"y":0.10810811072587967},{"x":0.4346895217895508,"y":0.10810811072587967},{"x":0.4346895217895508,"y":0.1321321278810501},{"x":0.40899357199668884,"y":0.1321321278810501}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پس","boundary":[0.40899357199668884,0.10810811072587967,0.4346895217895508,0.1321321278810501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40042826533317566,"y":0.10810811072587967},{"x":0.40685224533081055,"y":0.10810811072587967},{"x":0.40685224533081055,"y":0.1321321278810501},{"x":0.40042826533317566,"y":0.1321321278810501}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.40042826533317566,0.10810811072587967,0.40685224533081055,0.1321321278810501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35974302887916565,"y":0.10810811072587967},{"x":0.39828693866729736,"y":0.10810811072587967},{"x":0.39828693866729736,"y":0.1321321278810501},{"x":0.35974302887916565,"y":0.1321321278810501}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اینکه","boundary":[0.35974302887916565,0.10810811072587967,0.39828693866729736,0.1321321278810501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3319057822227478,"y":0.10810811072587967},{"x":0.35331904888153076,"y":0.10810811072587967},{"x":0.35331904888153076,"y":0.1321321278810501},{"x":0.3319057822227478,"y":0.1321321278810501}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فرد","boundary":[0.3319057822227478,0.10810811072587967,0.35331904888153076,0.1321321278810501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31263384222984314,"y":0.10810811072587967},{"x":0.3254818022251129,"y":0.10810811072587967},{"x":0.3254818022251129,"y":0.1321321278810501},{"x":0.31263384222984314,"y":0.1321321278810501}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.31263384222984314,0.10810811072587967,0.3254818022251129,0.1321321278810501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2805139124393463,"y":0.10810811072587967},{"x":0.30620986223220825,"y":0.10810811072587967},{"x":0.30620986223220825,"y":0.1321321278810501},{"x":0.2805139124393463,"y":0.1321321278810501}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طور","boundary":[0.2805139124393463,0.10810811072587967,0.30620986223220825,0.1321321278810501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21841542422771454,"y":0.10810811072587967},{"x":0.27194860577583313,"y":0.10810811072587967},{"x":0.27194860577583313,"y":0.1321321278810501},{"x":0.21841542422771454,"y":0.1321321278810501}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عمومی","boundary":[0.21841542422771454,0.10810811072587967,0.27194860577583313,0.1321321278810501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15203426778316498,"y":0.10810811072587967},{"x":0.20985010266304016,"y":0.10810811072587967},{"x":0.20985010266304016,"y":0.1321321278810501},{"x":0.15203426778316498,"y":0.1321321278810501}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناخت","boundary":[0.15203426778316498,0.10810811072587967,0.20985010266304016,0.1321321278810501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7922912240028381,"y":0.13513512909412384},{"x":0.8458244204521179,"y":0.13513512909412384},{"x":0.8458244204521179,"y":0.157657653093338},{"x":0.7922912240028381,"y":0.157657653093338}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"بیشتری","boundary":[0.7922912240028381,0.13513512909412384,0.8458244204521179,0.157657653093338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7387580275535583,"y":0.13513512909412384},{"x":0.7794432640075684,"y":0.13513512909412384},{"x":0.7794432640075684,"y":0.157657653093338},{"x":0.7387580275535583,"y":0.157657653093338}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"درباره","boundary":[0.7387580275535583,0.13513512909412384,0.7794432640075684,0.157657653093338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6766595244407654,"y":0.13513512909412384},{"x":0.7259100675582886,"y":0.13513512909412384},{"x":0.7259100675582886,"y":0.157657653093338},{"x":0.6766595244407654,"y":0.157657653093338}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چیستی","boundary":[0.6766595244407654,0.13513512909412384,0.7259100675582886,0.157657653093338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6659528613090515,"y":0.13513512909412384},{"x":0.6723768711090088,"y":0.13513512909412384},{"x":0.6723768711090088,"y":0.157657653093338},{"x":0.6659528613090515,"y":0.157657653093338}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6659528613090515,0.13513512909412384,0.6723768711090088,0.157657653093338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5845824480056763,"y":0.13513512909412384},{"x":0.6509636044502258,"y":0.13513512909412384},{"x":0.6509636044502258,"y":0.157657653093338},{"x":0.5845824480056763,"y":0.157657653093338}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چگونگی","boundary":[0.5845824480056763,0.13513512909412384,0.6509636044502258,0.157657653093338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5631691813468933,"y":0.13513512909412384},{"x":0.5717344880104065,"y":0.13513512909412384},{"x":0.5717344880104065,"y":0.157657653093338},{"x":0.5631691813468933,"y":0.157657653093338}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5631691813468933,0.13513512909412384,0.5717344880104065,0.157657653093338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5117772817611694,"y":0.13513512909412384},{"x":0.5524625182151794,"y":0.13513512909412384},{"x":0.5524625182151794,"y":0.157657653093338},{"x":0.5117772817611694,"y":0.157657653093338}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"دلایل","boundary":[0.5117772817611694,0.13513512909412384,0.5524625182151794,0.157657653093338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4646680951118469,"y":0.13513512909412384},{"x":0.5010706782341003,"y":0.13513512909412384},{"x":0.5010706782341003,"y":0.157657653093338},{"x":0.4646680951118469,"y":0.157657653093338}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.4646680951118469,0.13513512909412384,0.5010706782341003,0.157657653093338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4261241853237152,"y":0.13513512909412384},{"x":0.46038544178009033,"y":0.13513512909412384},{"x":0.46038544178009033,"y":0.157657653093338},{"x":0.4261241853237152,"y":0.157657653093338}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.4261241853237152,0.13513512909412384,0.46038544178009033,0.157657653093338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35117772221565247,"y":0.13513512909412384},{"x":0.40685224533081055,"y":0.13513512909412384},{"x":0.40685224533081055,"y":0.157657653093338},{"x":0.35117772221565247,"y":0.157657653093338}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"وسواس","boundary":[0.35117772221565247,0.13513512909412384,0.40685224533081055,0.157657653093338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31263384222984314,"y":0.13513512909412384},{"x":0.3383297622203827,"y":0.13513512909412384},{"x":0.3383297622203827,"y":0.157657653093338},{"x":0.31263384222984314,"y":0.157657653093338}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیدا","boundary":[0.31263384222984314,0.13513512909412384,0.3383297622203827,0.157657653093338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2762312591075897,"y":0.13513512909412384},{"x":0.30192720890045166,"y":0.13513512909412384},{"x":0.30192720890045166,"y":0.157657653093338},{"x":0.2762312591075897,"y":0.157657653093338}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کرد","boundary":[0.2762312591075897,0.13513512909412384,0.30192720890045166,0.157657653093338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26980727910995483,"y":0.13513512909412384},{"x":0.2762312591075897,"y":0.13513512909412384},{"x":0.2762312591075897,"y":0.157657653093338},{"x":0.26980727910995483,"y":0.157657653093338}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.26980727910995483,0.13513512909412384,0.2762312591075897,0.157657653093338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2441113442182541,"y":0.13513512909412384},{"x":0.25481799244880676,"y":0.13513512909412384},{"x":0.25481799244880676,"y":0.157657653093338},{"x":0.2441113442182541,"y":0.157657653093338}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.2441113442182541,0.13513512909412384,0.25481799244880676,0.157657653093338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1841541826725006,"y":0.13513512909412384},{"x":0.23126338422298431,"y":0.13513512909412384},{"x":0.23126338422298431,"y":0.157657653093338},{"x":0.1841541826725006,"y":0.157657653093338}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ویژگی","boundary":[0.1841541826725006,0.13513512909412384,0.23126338422298431,0.157657653093338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15203426778316498,"y":0.13513512909412384},{"x":0.18201284110546112,"y":0.13513512909412384},{"x":0.18201284110546112,"y":0.157657653093338},{"x":0.15203426778316498,"y":0.157657653093338}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.15203426778316498,0.13513512909412384,0.18201284110546112,0.157657653093338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7665953040122986,"y":0.16366367042064667},{"x":0.8458244204521179,"y":0.16366367042064667},{"x":0.8458244204521179,"y":0.18468467891216278},{"x":0.7665953040122986,"y":0.18468467891216278}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اختصاصی","boundary":[0.7665953040122986,0.16366367042064667,0.8458244204521179,0.18468467891216278]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7023554444313049,"y":0.16366367042064667},{"x":0.7580299973487854,"y":0.16366367042064667},{"x":0.7580299973487854,"y":0.18468467891216278},{"x":0.7023554444313049,"y":0.18468467891216278}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"وسواس","boundary":[0.7023554444313049,0.16366367042064667,0.7580299973487854,0.18468467891216278]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6766595244407654,"y":0.16366367042064667},{"x":0.6937901377677917,"y":0.16366367042064667},{"x":0.6937901377677917,"y":0.18468467891216278},{"x":0.6766595244407654,"y":0.18468467891216278}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6766595244407654,0.16366367042064667,0.6937901377677917,0.18468467891216278]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6167023777961731,"y":0.16366367042064667},{"x":0.6680942177772522,"y":0.16366367042064667},{"x":0.6680942177772522,"y":0.18468467891216278},{"x":0.6167023777961731,"y":0.18468467891216278}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خویش","boundary":[0.6167023777961731,0.16366367042064667,0.6680942177772522,0.18468467891216278]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578158438205719,"y":0.16366367042064667},{"x":0.6081370711326599,"y":0.16366367042064667},{"x":0.6081370711326599,"y":0.18468467891216278},{"x":0.578158438205719,"y":0.18468467891216278}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آگاه","boundary":[0.578158438205719,0.16366367042064667,0.6081370711326599,0.18468467891216278]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546038746833801,"y":0.16366367042064667},{"x":0.5695931315422058,"y":0.16366367042064667},{"x":0.5695931315422058,"y":0.18468467891216278},{"x":0.5546038746833801,"y":0.18468467891216278}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.5546038746833801,0.16366367042064667,0.5695931315422058,0.18468467891216278]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5182012915611267,"y":0.16366367042064667},{"x":0.5460385680198669,"y":0.16366367042064667},{"x":0.5460385680198669,"y":0.18468467891216278},{"x":0.5182012915611267,"y":0.18468467891216278}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.5182012915611267,0.16366367042064667,0.5460385680198669,0.18468467891216278]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5096359848976135,"y":0.16366367042064667},{"x":0.516059935092926,"y":0.16366367042064667},{"x":0.516059935092926,"y":0.18468467891216278},{"x":0.5096359848976135,"y":0.18468467891216278}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5096359848976135,0.16366367042064667,0.516059935092926,0.18468467891216278]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4753747284412384,"y":0.16366367042064667},{"x":0.49892932176589966,"y":0.16366367042064667},{"x":0.49892932176589966,"y":0.18468467891216278},{"x":0.4753747284412384,"y":0.18468467891216278}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زیرا","boundary":[0.4753747284412384,0.16366367042064667,0.49892932176589966,0.18468467891216278]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41113489866256714,"y":0.16366367042064667},{"x":0.4668094217777252,"y":0.16366367042064667},{"x":0.4668094217777252,"y":0.18468467891216278},{"x":0.41113489866256714,"y":0.18468467891216278}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"وسواس","boundary":[0.41113489866256714,0.16366367042064667,0.4668094217777252,0.18468467891216278]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3854389786720276,"y":0.16366367042064667},{"x":0.40256959199905396,"y":0.16366367042064667},{"x":0.40256959199905396,"y":0.18468467891216278},{"x":0.3854389786720276,"y":0.18468467891216278}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3854389786720276,0.16366367042064667,0.40256959199905396,0.18468467891216278]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35760170221328735,"y":0.16366367042064667},{"x":0.3747323453426361,"y":0.16366367042064667},{"x":0.3747323453426361,"y":0.18468467891216278},{"x":0.35760170221328735,"y":0.18468467891216278}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.35760170221328735,0.16366367042064667,0.3747323453426361,0.18468467891216278]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3276231288909912,"y":0.16366367042064667},{"x":0.34903639554977417,"y":0.16366367042064667},{"x":0.34903639554977417,"y":0.18468467891216278},{"x":0.3276231288909912,"y":0.18468467891216278}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فرد","boundary":[0.3276231288909912,0.16366367042064667,0.34903639554977417,0.18468467891216278]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31049251556396484,"y":0.16366367042064667},{"x":0.319057822227478,"y":0.16366367042064667},{"x":0.319057822227478,"y":0.18468467891216278},{"x":0.31049251556396484,"y":0.18468467891216278}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.31049251556396484,0.16366367042064667,0.319057822227478,0.18468467891216278]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26338329911231995,"y":0.16366367042064667},{"x":0.299785852432251,"y":0.16366367042064667},{"x":0.299785852432251,"y":0.18468467891216278},{"x":0.26338329911231995,"y":0.18468467891216278}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"لباس","boundary":[0.26338329911231995,0.16366367042064667,0.299785852432251,0.18468467891216278]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19914346933364868,"y":0.16366367042064667},{"x":0.25481799244880676,"y":0.16366367042064667},{"x":0.25481799244880676,"y":0.18468467891216278},{"x":0.19914346933364868,"y":0.18468467891216278}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"متفاوتی","boundary":[0.19914346933364868,0.16366367042064667,0.25481799244880676,0.18468467891216278]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15203426778316498,"y":0.16366367042064667},{"x":0.1884368360042572,"y":0.16366367042064667},{"x":0.1884368360042572,"y":0.18468467891216278},{"x":0.15203426778316498,"y":0.18468467891216278}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ظاهر","boundary":[0.15203426778316498,0.16366367042064667,0.1884368360042572,0.18468467891216278]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8308351039886475,"y":0.19369369745254517},{"x":0.8479657173156738,"y":0.19369369745254517},{"x":0.8479657173156738,"y":0.2132132202386856},{"x":0.8308351039886475,"y":0.2132132202386856}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.8308351039886475,0.19369369745254517,0.8479657173156738,0.2132132202386856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.794432520866394,"y":0.19369369745254517},{"x":0.8222697973251343,"y":0.19369369745254517},{"x":0.8222697973251343,"y":0.2132132202386856},{"x":0.794432520866394,"y":0.2132132202386856}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.794432520866394,0.19369369745254517,0.8222697973251343,0.2132132202386856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7858672142028809,"y":0.19369369745254517},{"x":0.7922912240028381,"y":0.19369369745254517},{"x":0.7922912240028381,"y":0.2132132202386856},{"x":0.7858672142028809,"y":0.2132132202386856}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7858672142028809,0.19369369745254517,0.7922912240028381,0.2132132202386856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.700214147567749,"y":0.19369369745254517},{"x":0.7773019075393677,"y":0.19369369745254517},{"x":0.7773019075393677,"y":0.2132132202386856},{"x":0.700214147567749,"y":0.2132132202386856}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آغازگرهای","boundary":[0.700214147567749,0.19369369745254517,0.7773019075393677,0.2132132202386856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6488222479820251,"y":0.19369369745254517},{"x":0.6916488409042358,"y":0.19369369745254517},{"x":0.6916488409042358,"y":0.2132132202386856},{"x":0.6488222479820251,"y":0.2132132202386856}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"وسواس","boundary":[0.6488222479820251,0.19369369745254517,0.6916488409042358,0.2132132202386856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6295503377914429,"y":0.19369369745254517},{"x":0.6338329911231995,"y":0.19369369745254517},{"x":0.6338329911231995,"y":0.2132132202386856},{"x":0.6295503377914429,"y":0.2132132202386856}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6295503377914429,0.19369369745254517,0.6338329911231995,0.2132132202386856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5524625182151794,"y":0.19369369745254517},{"x":0.6167023777961731,"y":0.19369369745254517},{"x":0.6167023777961731,"y":0.2132132202386856},{"x":0.5524625182151794,"y":0.2132132202386856}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خطاهای","boundary":[0.5524625182151794,0.19369369745254517,0.6167023777961731,0.2132132202386856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5010706782341003,"y":0.19369369745254517},{"x":0.5417559146881104,"y":0.19369369745254517},{"x":0.5417559146881104,"y":0.2132132202386856},{"x":0.5010706782341003,"y":0.2132132202386856}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فکری","boundary":[0.5010706782341003,0.19369369745254517,0.5417559146881104,0.2132132202386856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4817987084388733,"y":0.19369369745254517},{"x":0.49250534176826477,"y":0.19369369745254517},{"x":0.49250534176826477,"y":0.2132132202386856},{"x":0.4817987084388733,"y":0.2132132202386856}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4817987084388733,0.19369369745254517,0.49250534176826477,0.2132132202386856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4389721751213074,"y":0.19369369745254517},{"x":0.4753747284412384,"y":0.19369369745254517},{"x":0.4753747284412384,"y":0.2132132202386856},{"x":0.4389721751213074,"y":0.2132132202386856}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آداب","boundary":[0.4389721751213074,0.19369369745254517,0.4753747284412384,0.2132132202386856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36616700887680054,"y":0.19369369745254517},{"x":0.4282655119895935,"y":0.19369369745254517},{"x":0.4282655119895935,"y":0.2132132202386856},{"x":0.36616700887680054,"y":0.2132132202386856}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وسواسی","boundary":[0.36616700887680054,0.19369369745254517,0.4282655119895935,0.2132132202386856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3383297622203827,"y":0.19369369745254517},{"x":0.35760170221328735,"y":0.19369369745254517},{"x":0.35760170221328735,"y":0.2132132202386856},{"x":0.3383297622203827,"y":0.2132132202386856}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3383297622203827,0.19369369745254517,0.35760170221328735,0.2132132202386856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31263384222984314,"y":0.19369369745254517},{"x":0.3297644555568695,"y":0.19369369745254517},{"x":0.3297644555568695,"y":0.2132132202386856},{"x":0.31263384222984314,"y":0.2132132202386856}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.31263384222984314,0.19369369745254517,0.3297644555568695,0.2132132202386856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2805139124393463,"y":0.19369369745254517},{"x":0.30192720890045166,"y":0.19369369745254517},{"x":0.30192720890045166,"y":0.2132132202386856},{"x":0.2805139124393463,"y":0.2132132202386856}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فرد","boundary":[0.2805139124393463,0.19369369745254517,0.30192720890045166,0.2132132202386856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21413275599479675,"y":0.19369369745254517},{"x":0.26980727910995483,"y":0.19369369745254517},{"x":0.26980727910995483,"y":0.2132132202386856},{"x":0.21413275599479675,"y":0.2132132202386856}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"متفاوت","boundary":[0.21413275599479675,0.19369369745254517,0.26980727910995483,0.2132132202386856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16916488111019135,"y":0.19369369745254517},{"x":0.20342612266540527,"y":0.19369369745254517},{"x":0.20342612266540527,"y":0.2132132202386856},{"x":0.16916488111019135,"y":0.2132132202386856}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.16916488111019135,0.19369369745254517,0.20342612266540527,0.2132132202386856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1498929262161255,"y":0.19369369745254517},{"x":0.15845824778079987,"y":0.19369369745254517},{"x":0.15845824778079987,"y":0.2132132202386856},{"x":0.1498929262161255,"y":0.2132132202386856}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.1498929262161255,0.19369369745254517,0.15845824778079987,0.2132132202386856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.794432520866394,"y":0.2222222238779068},{"x":0.8458244204521179,"y":0.2222222238779068},{"x":0.8458244204521179,"y":0.2432432472705841},{"x":0.794432520866394,"y":0.2432432472705841}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بنابراین","boundary":[0.794432520866394,0.2222222238779068,0.8458244204521179,0.2432432472705841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7644539475440979,"y":0.2222222238779068},{"x":0.7858672142028809,"y":0.2222222238779068},{"x":0.7858672142028809,"y":0.2432432472705841},{"x":0.7644539475440979,"y":0.2432432472705841}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.7644539475440979,0.2222222238779068,0.7858672142028809,0.2432432472705841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109207510948181,"y":0.2222222238779068},{"x":0.7580299973487854,"y":0.2222222238779068},{"x":0.7580299973487854,"y":0.2432432472705841},{"x":0.7109207510948181,"y":0.2432432472705841}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ویژگی","boundary":[0.7109207510948181,0.2222222238779068,0.7580299973487854,0.2432432472705841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6788008809089661,"y":0.2222222238779068},{"x":0.7087794542312622,"y":0.2222222238779068},{"x":0.7087794542312622,"y":0.2432432472705841},{"x":0.6788008809089661,"y":0.2432432472705841}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6788008809089661,0.2222222238779068,0.7087794542312622,0.2432432472705841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5910063982009888,"y":0.2222222238779068},{"x":0.6702355742454529,"y":0.2222222238779068},{"x":0.6702355742454529,"y":0.2432432472705841},{"x":0.5910063982009888,"y":0.2432432472705841}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اختصاصی","boundary":[0.5910063982009888,0.2222222238779068,0.6702355742454529,0.2432432472705841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5653104782104492,"y":0.2222222238779068},{"x":0.5824410915374756,"y":0.2222222238779068},{"x":0.5824410915374756,"y":0.2432432472705841},{"x":0.5653104782104492,"y":0.2432432472705841}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5653104782104492,0.2222222238779068,0.5824410915374756,0.2432432472705841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5396145582199097,"y":0.2222222238779068},{"x":0.5588865280151367,"y":0.2222222238779068},{"x":0.5588865280151367,"y":0.2432432472705841},{"x":0.5396145582199097,"y":0.2432432472705841}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.5396145582199097,0.2222222238779068,0.5588865280151367,0.2432432472705841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5117772817611694,"y":0.2222222238779068},{"x":0.5331905484199524,"y":0.2222222238779068},{"x":0.5331905484199524,"y":0.2432432472705841},{"x":0.5117772817611694,"y":0.2432432472705841}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرد","boundary":[0.5117772817611694,0.2222222238779068,0.5331905484199524,0.2432432472705841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4860813617706299,"y":0.2222222238779068},{"x":0.5032119750976562,"y":0.2222222238779068},{"x":0.5032119750976562,"y":0.2432432472705841},{"x":0.4860813617706299,"y":0.2432432472705841}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4860813617706299,0.2222222238779068,0.5032119750976562,0.2432432472705841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44325482845306396,"y":0.2222222238779068},{"x":0.479657381772995,"y":0.2222222238779068},{"x":0.479657381772995,"y":0.2432432472705841},{"x":0.44325482845306396,"y":0.2432432472705841}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قالب","boundary":[0.44325482845306396,0.2222222238779068,0.479657381772995,0.2432432472705841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3918629586696625,"y":0.2222222238779068},{"x":0.4346895217895508,"y":0.2222222238779068},{"x":0.4346895217895508,"y":0.2432432472705841},{"x":0.3918629586696625,"y":0.2432432472705841}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تمرین","boundary":[0.3918629586696625,0.2222222238779068,0.4346895217895508,0.2432432472705841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35974302887916565,"y":0.2222222238779068},{"x":0.3897216320037842,"y":0.2222222238779068},{"x":0.3897216320037842,"y":0.2432432472705841},{"x":0.35974302887916565,"y":0.2432432472705841}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.35974302887916565,0.2222222238779068,0.3897216320037842,0.2432432472705841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2955031991004944,"y":0.2222222238779068},{"x":0.34903639554977417,"y":0.2222222238779068},{"x":0.34903639554977417,"y":0.2432432472705841},{"x":0.2955031991004944,"y":0.2432432472705841}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"متفاوتی","boundary":[0.2955031991004944,0.2222222238779068,0.34903639554977417,0.2432432472705841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2441113442182541,"y":0.2222222238779068},{"x":0.2869378924369812,"y":0.2222222238779068},{"x":0.2869378924369812,"y":0.2432432472705841},{"x":0.2441113442182541,"y":0.2432432472705841}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روشن","boundary":[0.2441113442182541,0.2222222238779068,0.2869378924369812,0.2432432472705841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22055675089359283,"y":0.2222222238779068},{"x":0.2355460375547409,"y":0.2222222238779068},{"x":0.2355460375547409,"y":0.2432432472705841},{"x":0.22055675089359283,"y":0.2432432472705841}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.22055675089359283,0.2222222238779068,0.2355460375547409,0.2432432472705841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18201284110546112,"y":0.2222222238779068},{"x":0.20985010266304016,"y":0.2222222238779068},{"x":0.20985010266304016,"y":0.2432432472705841},{"x":0.18201284110546112,"y":0.2432432472705841}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.18201284110546112,0.2222222238779068,0.20985010266304016,0.2432432472705841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17558886110782623,"y":0.2222222238779068},{"x":0.1841541826725006,"y":0.2222222238779068},{"x":0.1841541826725006,"y":0.2432432472705841},{"x":0.17558886110782623,"y":0.2432432472705841}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.17558886110782623,0.2222222238779068,0.1841541826725006,0.2432432472705841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1498929262161255,"y":0.2222222238779068},{"x":0.16702355444431305,"y":0.2222222238779068},{"x":0.16702355444431305,"y":0.2432432472705841},{"x":0.1498929262161255,"y":0.2432432472705841}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.1498929262161255,0.2222222238779068,0.16702355444431305,0.2432432472705841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.824411153793335,"y":0.24924924969673157},{"x":0.8458244204521179,"y":0.24924924969673157},{"x":0.8458244204521179,"y":0.27177175879478455},{"x":0.824411153793335,"y":0.27177175879478455}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.824411153793335,0.24924924969673157,0.8458244204521179,0.27177175879478455]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7708779573440552,"y":0.24924924969673157},{"x":0.8158458471298218,"y":0.24924924969673157},{"x":0.8158458471298218,"y":0.27177175879478455},{"x":0.7708779573440552,"y":0.27177175879478455}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرحله","boundary":[0.7708779573440552,0.24924924969673157,0.8158458471298218,0.27177175879478455]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.721627414226532,"y":0.24924924969673157},{"x":0.762312650680542,"y":0.24924924969673157},{"x":0.762312650680542,"y":0.27177175879478455},{"x":0.721627414226532,"y":0.27177175879478455}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تلاش","boundary":[0.721627414226532,0.24924924969673157,0.762312650680542,0.27177175879478455]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6852248311042786,"y":0.24924924969673157},{"x":0.7152034044265747,"y":0.24924924969673157},{"x":0.7152034044265747,"y":0.27177175879478455},{"x":0.6852248311042786,"y":0.27177175879478455}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.6852248311042786,0.24924924969673157,0.7152034044265747,0.27177175879478455]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.640256941318512,"y":0.24924924969673157},{"x":0.6766595244407654,"y":0.24924924969673157},{"x":0.6766595244407654,"y":0.27177175879478455},{"x":0.640256941318512,"y":0.27177175879478455}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.640256941318512,0.24924924969673157,0.6766595244407654,0.27177175879478455]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252676844596863,"y":0.24924924969673157},{"x":0.6338329911231995,"y":0.24924924969673157},{"x":0.6338329911231995,"y":0.27177175879478455},{"x":0.6252676844596863,"y":0.27177175879478455}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.6252676844596863,0.24924924969673157,0.6338329911231995,0.27177175879478455]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6059957146644592,"y":0.24924924969673157},{"x":0.6167023777961731,"y":0.24924924969673157},{"x":0.6167023777961731,"y":0.27177175879478455},{"x":0.6059957146644592,"y":0.27177175879478455}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6059957146644592,0.24924924969673157,0.6167023777961731,0.27177175879478455]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5331905484199524,"y":0.24924924969673157},{"x":0.597430408000946,"y":0.24924924969673157},{"x":0.597430408000946,"y":0.27177175879478455},{"x":0.5331905484199524,"y":0.27177175879478455}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خطاهای","boundary":[0.5331905484199524,0.24924924969673157,0.597430408000946,0.27177175879478455]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4839400351047516,"y":0.24924924969673157},{"x":0.5267665982246399,"y":0.24924924969673157},{"x":0.5267665982246399,"y":0.27177175879478455},{"x":0.4839400351047516,"y":0.27177175879478455}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فکری","boundary":[0.4839400351047516,0.24924924969673157,0.5267665982246399,0.27177175879478455]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4325481653213501,"y":0.24924924969673157},{"x":0.4775160551071167,"y":0.24924924969673157},{"x":0.4775160551071167,"y":0.27177175879478455},{"x":0.4325481653213501,"y":0.27177175879478455}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خاص","boundary":[0.4325481653213501,0.24924924969673157,0.4775160551071167,0.27177175879478455]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40471091866493225,"y":0.24924924969673157},{"x":0.4239828586578369,"y":0.24924924969673157},{"x":0.4239828586578369,"y":0.27177175879478455},{"x":0.40471091866493225,"y":0.27177175879478455}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.40471091866493225,0.24924924969673157,0.4239828586578369,0.27177175879478455]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3768736720085144,"y":0.24924924969673157},{"x":0.39828693866729736,"y":0.24924924969673157},{"x":0.39828693866729736,"y":0.27177175879478455},{"x":0.3768736720085144,"y":0.27177175879478455}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فرد","boundary":[0.3768736720085144,0.24924924969673157,0.39828693866729736,0.27177175879478455]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31477516889572144,"y":0.24924924969673157},{"x":0.3704496920108795,"y":0.24924924969673157},{"x":0.3704496920108795,"y":0.27177175879478455},{"x":0.31477516889572144,"y":0.27177175879478455}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پرداخته","boundary":[0.31477516889572144,0.24924924969673157,0.3704496920108795,0.27177175879478455]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2805139124393463,"y":0.24924924969673157},{"x":0.30835118889808655,"y":0.24924924969673157},{"x":0.30835118889808655,"y":0.27177175879478455},{"x":0.2805139124393463,"y":0.27177175879478455}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.2805139124393463,0.24924924969673157,0.30835118889808655,0.27177175879478455]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27194860577583313,"y":0.24924924969673157},{"x":0.278372585773468,"y":0.24924924969673157},{"x":0.278372585773468,"y":0.27177175879478455},{"x":0.27194860577583313,"y":0.27177175879478455}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.27194860577583313,0.24924924969673157,0.278372585773468,0.27177175879478455]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2376873642206192,"y":0.24924924969673157},{"x":0.26124197244644165,"y":0.24924924969673157},{"x":0.26124197244644165,"y":0.27177175879478455},{"x":0.2376873642206192,"y":0.27177175879478455}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زیرا","boundary":[0.2376873642206192,0.24924924969673157,0.26124197244644165,0.27177175879478455]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20128479599952698,"y":0.24924924969673157},{"x":0.22912205755710602,"y":0.24924924969673157},{"x":0.22912205755710602,"y":0.27177175879478455},{"x":0.20128479599952698,"y":0.27177175879478455}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"باور","boundary":[0.20128479599952698,0.24924924969673157,0.22912205755710602,0.27177175879478455]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17344753444194794,"y":0.24924924969673157},{"x":0.1948608160018921,"y":0.24924924969673157},{"x":0.1948608160018921,"y":0.27177175879478455},{"x":0.17344753444194794,"y":0.27177175879478455}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"من","boundary":[0.17344753444194794,0.24924924969673157,0.1948608160018921,0.27177175879478455]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15203426778316498,"y":0.24924924969673157},{"x":0.16702355444431305,"y":0.24924924969673157},{"x":0.16702355444431305,"y":0.27177175879478455},{"x":0.15203426778316498,"y":0.27177175879478455}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.15203426778316498,0.24924924969673157,0.16702355444431305,0.27177175879478455]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8094218373298645,"y":0.2807807922363281},{"x":0.8458244204521179,"y":0.2807807922363281},{"x":0.8458244204521179,"y":0.2987987995147705},{"x":0.8094218373298645,"y":0.2987987995147705}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.8094218373298645,0.2807807922363281,0.8458244204521179,0.2987987995147705]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7880085706710815,"y":0.2807807922363281},{"x":0.8051391839981079,"y":0.2807807922363281},{"x":0.8051391839981079,"y":0.2987987995147705},{"x":0.7880085706710815,"y":0.2987987995147705}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.7880085706710815,0.2807807922363281,0.8051391839981079,0.2987987995147705]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7601712942123413,"y":0.2807807922363281},{"x":0.7794432640075684,"y":0.2807807922363281},{"x":0.7794432640075684,"y":0.2987987995147705},{"x":0.7601712942123413,"y":0.2987987995147705}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فرد","boundary":[0.7601712942123413,0.2807807922363281,0.7794432640075684,0.2987987995147705]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895074844360352,"y":0.2807807922363281},{"x":0.7516059875488281,"y":0.2807807922363281},{"x":0.7516059875488281,"y":0.2987987995147705},{"x":0.6895074844360352,"y":0.2987987995147705}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وسواسی","boundary":[0.6895074844360352,0.2807807922363281,0.7516059875488281,0.2987987995147705]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6445395946502686,"y":0.2807807922363281},{"x":0.6830835342407227,"y":0.2807807922363281},{"x":0.6830835342407227,"y":0.2987987995147705},{"x":0.6445395946502686,"y":0.2987987995147705}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.6445395946502686,0.2807807922363281,0.6830835342407227,0.2987987995147705]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5738757848739624,"y":0.2807807922363281},{"x":0.638115644454956,"y":0.2807807922363281},{"x":0.638115644454956,"y":0.2987987995147705},{"x":0.5738757848739624,"y":0.2987987995147705}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خطاهای","boundary":[0.5738757848739624,0.2807807922363281,0.638115644454956,0.2987987995147705]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5246252417564392,"y":0.2807807922363281},{"x":0.5674518346786499,"y":0.2807807922363281},{"x":0.5674518346786499,"y":0.2987987995147705},{"x":0.5246252417564392,"y":0.2987987995147705}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"فکری","boundary":[0.5246252417564392,0.2807807922363281,0.5674518346786499,0.2987987995147705]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4817987084388733,"y":0.2807807922363281},{"x":0.516059935092926,"y":0.2807807922363281},{"x":0.516059935092926,"y":0.2987987995147705},{"x":0.4817987084388733,"y":0.2987987995147705}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.4817987084388733,0.2807807922363281,0.516059935092926,0.2987987995147705]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4668094217777252,"y":0.2807807922363281},{"x":0.4753747284412384,"y":0.2807807922363281},{"x":0.4753747284412384,"y":0.2987987995147705},{"x":0.4668094217777252,"y":0.2987987995147705}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4668094217777252,0.2807807922363281,0.4753747284412384,0.2987987995147705]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44325482845306396,"y":0.2807807922363281},{"x":0.46038544178009033,"y":0.2807807922363281},{"x":0.46038544178009033,"y":0.2987987995147705},{"x":0.44325482845306396,"y":0.2987987995147705}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.44325482845306396,0.2807807922363281,0.46038544178009033,0.2987987995147705]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40042826533317566,"y":0.2807807922363281},{"x":0.4368308484554291,"y":0.2807807922363281},{"x":0.4368308484554291,"y":0.2987987995147705},{"x":0.40042826533317566,"y":0.2987987995147705}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نتیجه","boundary":[0.40042826533317566,0.2807807922363281,0.4368308484554291,0.2987987995147705]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3897216320037842,"y":0.2807807922363281},{"x":0.39614561200141907,"y":0.2807807922363281},{"x":0.39614561200141907,"y":0.2987987995147705},{"x":0.3897216320037842,"y":0.2987987995147705}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ی","boundary":[0.3897216320037842,0.2807807922363281,0.39614561200141907,0.2987987995147705]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35331904888153076,"y":0.2807807922363281},{"x":0.3747323453426361,"y":0.2807807922363281},{"x":0.3747323453426361,"y":0.2987987995147705},{"x":0.35331904888153076,"y":0.2987987995147705}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.35331904888153076,0.2807807922363281,0.3747323453426361,0.2987987995147705]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2976445257663727,"y":0.2807807922363281},{"x":0.3447537422180176,"y":0.2807807922363281},{"x":0.3447537422180176,"y":0.2987987995147705},{"x":0.2976445257663727,"y":0.2987987995147705}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خطاها","boundary":[0.2976445257663727,0.2807807922363281,0.3447537422180176,0.2987987995147705]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2933618724346161,"y":0.2807807922363281},{"x":0.2976445257663727,"y":0.2807807922363281},{"x":0.2976445257663727,"y":0.2987987995147705},{"x":0.2933618724346161,"y":0.2987987995147705}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2933618724346161,0.2807807922363281,0.2976445257663727,0.2987987995147705]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26980727910995483,"y":0.2807807922363281},{"x":0.2826552391052246,"y":0.2807807922363281},{"x":0.2826552391052246,"y":0.2987987995147705},{"x":0.26980727910995483,"y":0.2987987995147705}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"او","boundary":[0.26980727910995483,0.2807807922363281,0.2826552391052246,0.2987987995147705]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2419700175523758,"y":0.2807807922363281},{"x":0.26552462577819824,"y":0.2807807922363281},{"x":0.26552462577819824,"y":0.2987987995147705},{"x":0.2419700175523758,"y":0.2987987995147705}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دنیا","boundary":[0.2419700175523758,0.2807807922363281,0.26552462577819824,0.2987987995147705]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22483940422534943,"y":0.2807807922363281},{"x":0.2355460375547409,"y":0.2807807922363281},{"x":0.2355460375547409,"y":0.2987987995147705},{"x":0.22483940422534943,"y":0.2987987995147705}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.22483940422534943,0.2807807922363281,0.2355460375547409,0.2987987995147705]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20556744933128357,"y":0.2807807922363281},{"x":0.22055675089359283,"y":0.2807807922363281},{"x":0.22055675089359283,"y":0.2987987995147705},{"x":0.20556744933128357,"y":0.2987987995147705}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.20556744933128357,0.2807807922363281,0.22055675089359283,0.2987987995147705]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15631692111492157,"y":0.2807807922363281},{"x":0.20342612266540527,"y":0.2807807922363281},{"x":0.20342612266540527,"y":0.2987987995147705},{"x":0.15631692111492157,"y":0.2987987995147705}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صورت","boundary":[0.15631692111492157,0.2807807922363281,0.20342612266540527,0.2987987995147705]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8051391839981079,"y":0.3078078031539917},{"x":0.8479657173156738,"y":0.3078078031539917},{"x":0.8479657173156738,"y":0.32732734084129333},{"x":0.8051391839981079,"y":0.32732734084129333}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"واقعی","boundary":[0.8051391839981079,0.3078078031539917,0.8479657173156738,0.32732734084129333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7687366008758545,"y":0.3078078031539917},{"x":0.7987151741981506,"y":0.3078078031539917},{"x":0.7987151741981506,"y":0.32732734084129333},{"x":0.7687366008758545,"y":0.32732734084129333}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نمی","boundary":[0.7687366008758545,0.3078078031539917,0.7987151741981506,0.32732734084129333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.740899384021759,"y":0.3078078031539917},{"x":0.7644539475440979,"y":0.3078078031539917},{"x":0.7644539475440979,"y":0.32732734084129333},{"x":0.740899384021759,"y":0.32732734084129333}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بیند","boundary":[0.740899384021759,0.3078078031539917,0.7644539475440979,0.32732734084129333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7301927208900452,"y":0.3078078031539917},{"x":0.7387580275535583,"y":0.3078078031539917},{"x":0.7387580275535583,"y":0.32732734084129333},{"x":0.7301927208900452,"y":0.32732734084129333}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.7301927208900452,0.3078078031539917,0.7387580275535583,0.32732734084129333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6916488409042358,"y":0.3078078031539917},{"x":0.721627414226532,"y":0.3078078031539917},{"x":0.721627414226532,"y":0.32732734084129333},{"x":0.6916488409042358,"y":0.32732734084129333}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بلکه","boundary":[0.6916488409042358,0.3078078031539917,0.721627414226532,0.32732734084129333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6573875546455383,"y":0.3078078031539917},{"x":0.6830835342407227,"y":0.3078078031539917},{"x":0.6830835342407227,"y":0.32732734084129333},{"x":0.6573875546455383,"y":0.32732734084129333}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تنها","boundary":[0.6573875546455383,0.3078078031539917,0.6830835342407227,0.32732734084129333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.638115644454956,"y":0.3078078031539917},{"x":0.6488222479820251,"y":0.3078078031539917},{"x":0.6488222479820251,"y":0.32732734084129333},{"x":0.638115644454956,"y":0.32732734084129333}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.638115644454956,0.3078078031539917,0.6488222479820251,0.32732734084129333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5910063982009888,"y":0.3078078031539917},{"x":0.6295503377914429,"y":0.3078078031539917},{"x":0.6295503377914429,"y":0.32732734084129333},{"x":0.5910063982009888,"y":0.32732734084129333}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پشت","boundary":[0.5910063982009888,0.3078078031539917,0.6295503377914429,0.32732734084129333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5417559146881104,"y":0.3078078031539917},{"x":0.5824410915374756,"y":0.3078078031539917},{"x":0.5824410915374756,"y":0.32732734084129333},{"x":0.5417559146881104,"y":0.32732734084129333}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عینک","boundary":[0.5417559146881104,0.3078078031539917,0.5824410915374756,0.32732734084129333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4689507484436035,"y":0.3078078031539917},{"x":0.5331905484199524,"y":0.3078078031539917},{"x":0.5331905484199524,"y":0.32732734084129333},{"x":0.4689507484436035,"y":0.32732734084129333}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خطاهای","boundary":[0.4689507484436035,0.3078078031539917,0.5331905484199524,0.32732734084129333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4197002053260803,"y":0.3078078031539917},{"x":0.46252676844596863,"y":0.3078078031539917},{"x":0.46252676844596863,"y":0.32732734084129333},{"x":0.4197002053260803,"y":0.32732734084129333}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فکری","boundary":[0.4197002053260803,0.3078078031539917,0.46252676844596863,0.32732734084129333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.381156325340271,"y":0.3078078031539917},{"x":0.41113489866256714,"y":0.3078078031539917},{"x":0.41113489866256714,"y":0.32732734084129333},{"x":0.381156325340271,"y":0.32732734084129333}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.381156325340271,0.3078078031539917,0.41113489866256714,0.32732734084129333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3747323453426361,"y":0.3078078031539917},{"x":0.381156325340271,"y":0.3078078031539917},{"x":0.381156325340271,"y":0.32732734084129333},{"x":0.3747323453426361,"y":0.32732734084129333}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3747323453426361,0.3078078031539917,0.381156325340271,0.32732734084129333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3426124155521393,"y":0.3078078031539917},{"x":0.36616700887680054,"y":0.3078078031539917},{"x":0.36616700887680054,"y":0.32732734084129333},{"x":0.3426124155521393,"y":0.32732734084129333}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دنیا","boundary":[0.3426124155521393,0.3078078031539917,0.36616700887680054,0.32732734084129333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3254818022251129,"y":0.3078078031539917},{"x":0.3340471088886261,"y":0.3078078031539917},{"x":0.3340471088886261,"y":0.32732734084129333},{"x":0.3254818022251129,"y":0.32732734084129333}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.3254818022251129,0.3078078031539917,0.3340471088886261,0.32732734084129333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2976445257663727,"y":0.3078078031539917},{"x":0.31691649556159973,"y":0.3078078031539917},{"x":0.31691649556159973,"y":0.32732734084129333},{"x":0.2976445257663727,"y":0.32732734084129333}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.2976445257663727,0.3078078031539917,0.31691649556159973,0.32732734084129333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26124197244644165,"y":0.3078078031539917},{"x":0.2933618724346161,"y":0.3078078031539917},{"x":0.2933618724346161,"y":0.32732734084129333},{"x":0.26124197244644165,"y":0.32732734084129333}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نگرد","boundary":[0.26124197244644165,0.3078078031539917,0.2933618724346161,0.32732734084129333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25267666578292847,"y":0.3078078031539917},{"x":0.26124197244644165,"y":0.3078078031539917},{"x":0.26124197244644165,"y":0.32732734084129333},{"x":0.25267666578292847,"y":0.32732734084129333}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.25267666578292847,0.3078078031539917,0.26124197244644165,0.32732734084129333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23126338422298431,"y":0.3078078031539917},{"x":0.2441113442182541,"y":0.3078078031539917},{"x":0.2441113442182541,"y":0.32732734084129333},{"x":0.23126338422298431,"y":0.32732734084129333}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ما","boundary":[0.23126338422298431,0.3078078031539917,0.2441113442182541,0.32732734084129333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20770877599716187,"y":0.3078078031539917},{"x":0.22483940422534943,"y":0.3078078031539917},{"x":0.22483940422534943,"y":0.32732734084129333},{"x":0.20770877599716187,"y":0.32732734084129333}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.20770877599716187,0.3078078031539917,0.22483940422534943,0.32732734084129333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15203426778316498,"y":0.3078078031539917},{"x":0.19914346933364868,"y":0.3078078031539917},{"x":0.19914346933364868,"y":0.32732734084129333},{"x":0.15203426778316498,"y":0.32732734084129333}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نگاهی","boundary":[0.15203426778316498,0.3078078031539917,0.19914346933364868,0.32732734084129333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8137044906616211,"y":0.33483484387397766},{"x":0.8458244204521179,"y":0.33483484387397766},{"x":0.8458244204521179,"y":0.3588588535785675},{"x":0.8137044906616211,"y":0.3588588535785675}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ساده","boundary":[0.8137044906616211,0.33483484387397766,0.8458244204521179,0.3588588535785675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7601712942123413,"y":0.33483484387397766},{"x":0.8094218373298645,"y":0.33483484387397766},{"x":0.8094218373298645,"y":0.3588588535785675},{"x":0.7601712942123413,"y":0.3588588535785675}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انگارانه","boundary":[0.7601712942123413,0.33483484387397766,0.8094218373298645,0.3588588535785675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7259100675582886,"y":0.33483484387397766},{"x":0.7537473440170288,"y":0.33483484387397766},{"x":0.7537473440170288,"y":0.3588588535785675},{"x":0.7259100675582886,"y":0.3588588535785675}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فکر","boundary":[0.7259100675582886,0.33483484387397766,0.7537473440170288,0.3588588535785675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7023554444313049,"y":0.33483484387397766},{"x":0.721627414226532,"y":0.33483484387397766},{"x":0.721627414226532,"y":0.3588588535785675},{"x":0.7023554444313049,"y":0.3588588535785675}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.7023554444313049,0.33483484387397766,0.721627414226532,0.3588588535785675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6659528613090515,"y":0.33483484387397766},{"x":0.6980727910995483,"y":0.33483484387397766},{"x":0.6980727910995483,"y":0.3588588535785675},{"x":0.6659528613090515,"y":0.3588588535785675}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کنیم","boundary":[0.6659528613090515,0.33483484387397766,0.6980727910995483,0.3588588535785675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6102783679962158,"y":0.33483484387397766},{"x":0.6573875546455383,"y":0.33483484387397766},{"x":0.6573875546455383,"y":0.3588588535785675},{"x":0.6102783679962158,"y":0.3588588535785675}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"همگی","boundary":[0.6102783679962158,0.33483484387397766,0.6573875546455383,0.3588588535785675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578158438205719,"y":0.33483484387397766},{"x":0.6038544178009033,"y":0.33483484387397766},{"x":0.6038544178009033,"y":0.3588588535785675},{"x":0.578158438205719,"y":0.3588588535785675}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.578158438205719,0.33483484387397766,0.6038544178009033,0.3588588535785675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5481798648834229,"y":0.33483484387397766},{"x":0.5717344880104065,"y":0.33483484387397766},{"x":0.5717344880104065,"y":0.3588588535785675},{"x":0.5481798648834229,"y":0.3588588535785675}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"دنیا","boundary":[0.5481798648834229,0.33483484387397766,0.5717344880104065,0.3588588535785675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5331905484199524,"y":0.33483484387397766},{"x":0.5417559146881104,"y":0.33483484387397766},{"x":0.5417559146881104,"y":0.3588588535785675},{"x":0.5331905484199524,"y":0.3588588535785675}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.5331905484199524,0.33483484387397766,0.5417559146881104,0.3588588535785675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5096359848976135,"y":0.33483484387397766},{"x":0.5289078950881958,"y":0.33483484387397766},{"x":0.5289078950881958,"y":0.3588588535785675},{"x":0.5096359848976135,"y":0.3588588535785675}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.5096359848976135,0.33483484387397766,0.5289078950881958,0.3588588535785675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4732334017753601,"y":0.33483484387397766},{"x":0.5010706782341003,"y":0.33483484387397766},{"x":0.5010706782341003,"y":0.3588588535785675},{"x":0.4732334017753601,"y":0.3588588535785675}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بینیم","boundary":[0.4732334017753601,0.33483484387397766,0.5010706782341003,0.3588588535785675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45396146178245544,"y":0.33483484387397766},{"x":0.46252676844596863,"y":0.33483484387397766},{"x":0.46252676844596863,"y":0.3588588535785675},{"x":0.45396146178245544,"y":0.3588588535785675}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.45396146178245544,0.33483484387397766,0.46252676844596863,0.3588588535785675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4325481653213501,"y":0.33483484387397766},{"x":0.44967880845069885,"y":0.33483484387397766},{"x":0.44967880845069885,"y":0.3588588535785675},{"x":0.4325481653213501,"y":0.3588588535785675}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4325481653213501,0.33483484387397766,0.44967880845069885,0.3588588535785675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40256959199905396,"y":0.33483484387397766},{"x":0.4282655119895935,"y":0.33483484387397766},{"x":0.4282655119895935,"y":0.3588588535785675},{"x":0.40256959199905396,"y":0.3588588535785675}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.40256959199905396,0.33483484387397766,0.4282655119895935,0.3588588535785675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3725910186767578,"y":0.33483484387397766},{"x":0.39614561200141907,"y":0.33483484387397766},{"x":0.39614561200141907,"y":0.3588588535785675},{"x":0.3725910186767578,"y":0.3588588535785675}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دنیا","boundary":[0.3725910186767578,0.33483484387397766,0.39614561200141907,0.3588588535785675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.319057822227478,"y":0.33483484387397766},{"x":0.36616700887680054,"y":0.33483484387397766},{"x":0.36616700887680054,"y":0.3588588535785675},{"x":0.319057822227478,"y":0.3588588535785675}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زندگی","boundary":[0.319057822227478,0.33483484387397766,0.36616700887680054,0.3588588535785675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2955031991004944,"y":0.33483484387397766},{"x":0.31263384222984314,"y":0.33483484387397766},{"x":0.31263384222984314,"y":0.3588588535785675},{"x":0.2955031991004944,"y":0.3588588535785675}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.2955031991004944,0.33483484387397766,0.31263384222984314,0.3588588535785675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25695931911468506,"y":0.33483484387397766},{"x":0.2869378924369812,"y":0.33483484387397766},{"x":0.2869378924369812,"y":0.3588588535785675},{"x":0.25695931911468506,"y":0.3588588535785675}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کنیم","boundary":[0.25695931911468506,0.33483484387397766,0.2869378924369812,0.3588588535785675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24839399755001068,"y":0.33483484387397766},{"x":0.25910064578056335,"y":0.33483484387397766},{"x":0.25910064578056335,"y":0.3588588535785675},{"x":0.24839399755001068,"y":0.3588588535785675}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.24839399755001068,0.33483484387397766,0.25910064578056335,0.3588588535785675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22055675089359283,"y":0.33483484387397766},{"x":0.2441113442182541,"y":0.33483484387397766},{"x":0.2441113442182541,"y":0.3588588535785675},{"x":0.22055675089359283,"y":0.3588588535785675}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"خیر","boundary":[0.22055675089359283,0.33483484387397766,0.2441113442182541,0.3588588535785675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21199142932891846,"y":0.33483484387397766},{"x":0.21841542422771454,"y":0.33483484387397766},{"x":0.21841542422771454,"y":0.3588588535785675},{"x":0.21199142932891846,"y":0.3588588535785675}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"!","boundary":[0.21199142932891846,0.33483484387397766,0.21841542422771454,0.3588588535785675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1841541826725006,"y":0.33483484387397766},{"x":0.20770877599716187,"y":0.33483484387397766},{"x":0.20770877599716187,"y":0.3588588535785675},{"x":0.1841541826725006,"y":0.3588588535785675}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.1841541826725006,0.33483484387397766,0.20770877599716187,0.3588588535785675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1498929262161255,"y":0.33483484387397766},{"x":0.17987151443958282,"y":0.33483484387397766},{"x":0.17987151443958282,"y":0.3588588535785675},{"x":0.1498929262161255,"y":0.3588588535785675}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گونه","boundary":[0.1498929262161255,0.33483484387397766,0.17987151443958282,0.3588588535785675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8072805404663086,"y":0.36486485600471497},{"x":0.8458244204521179,"y":0.36486485600471497},{"x":0.8458244204521179,"y":0.38588589429855347},{"x":0.8072805404663086,"y":0.38588589429855347}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیست","boundary":[0.8072805404663086,0.36486485600471497,0.8458244204521179,0.38588589429855347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7987151741981506,"y":0.36486485600471497},{"x":0.802997887134552,"y":0.36486485600471497},{"x":0.802997887134552,"y":0.38588589429855347},{"x":0.7987151741981506,"y":0.38588589429855347}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7987151741981506,0.36486485600471497,0.802997887134552,0.38588589429855347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7601712942123413,"y":0.36486485600471497},{"x":0.7880085706710815,"y":0.36486485600471497},{"x":0.7880085706710815,"y":0.38588589429855347},{"x":0.7601712942123413,"y":0.38588589429855347}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"افراد","boundary":[0.7601712942123413,0.36486485600471497,0.7880085706710815,0.38588589429855347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7280513644218445,"y":0.36486485600471497},{"x":0.7516059875488281,"y":0.36486485600471497},{"x":0.7516059875488281,"y":0.38588589429855347},{"x":0.7280513644218445,"y":0.38588589429855347}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تنها","boundary":[0.7280513644218445,0.36486485600471497,0.7516059875488281,0.38588589429855347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7066380977630615,"y":0.36486485600471497},{"x":0.7194860577583313,"y":0.36486485600471497},{"x":0.7194860577583313,"y":0.38588589429855347},{"x":0.7066380977630615,"y":0.38588589429855347}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7066380977630615,0.36486485600471497,0.7194860577583313,0.38588589429855347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638115644454956,"y":0.36486485600471497},{"x":0.700214147567749,"y":0.36486485600471497},{"x":0.700214147567749,"y":0.38588589429855347},{"x":0.6638115644454956,"y":0.38588589429855347}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پشت","boundary":[0.6638115644454956,0.36486485600471497,0.700214147567749,0.38588589429855347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6231263279914856,"y":0.36486485600471497},{"x":0.6573875546455383,"y":0.36486485600471497},{"x":0.6573875546455383,"y":0.38588589429855347},{"x":0.6231263279914856,"y":0.38588589429855347}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عینک","boundary":[0.6231263279914856,0.36486485600471497,0.6573875546455383,0.38588589429855347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5888651013374329,"y":0.36486485600471497},{"x":0.6124197244644165,"y":0.36486485600471497},{"x":0.6124197244644165,"y":0.38588589429855347},{"x":0.5888651013374329,"y":0.38588589429855347}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5888651013374329,0.36486485600471497,0.6124197244644165,0.38588589429855347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5353319048881531,"y":0.36486485600471497},{"x":0.5738757848739624,"y":0.36486485600471497},{"x":0.5738757848739624,"y":0.38588589429855347},{"x":0.5353319048881531,"y":0.38588589429855347}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رنگی","boundary":[0.5353319048881531,0.36486485600471497,0.5738757848739624,0.38588589429855347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4753747284412384,"y":0.36486485600471497},{"x":0.5267665982246399,"y":0.36486485600471497},{"x":0.5267665982246399,"y":0.38588589429855347},{"x":0.4753747284412384,"y":0.38588589429855347}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خویش","boundary":[0.4753747284412384,0.36486485600471497,0.5267665982246399,0.38588589429855347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4325481653213501,"y":0.36486485600471497},{"x":0.4668094217777252,"y":0.36486485600471497},{"x":0.4668094217777252,"y":0.38588589429855347},{"x":0.4325481653213501,"y":0.38588589429855347}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.4325481653213501,0.36486485600471497,0.4668094217777252,0.38588589429855347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40899357199668884,"y":0.36486485600471497},{"x":0.4261241853237152,"y":0.36486485600471497},{"x":0.4261241853237152,"y":0.38588589429855347},{"x":0.40899357199668884,"y":0.38588589429855347}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.40899357199668884,0.36486485600471497,0.4261241853237152,0.38588589429855347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3854389786720276,"y":0.36486485600471497},{"x":0.40256959199905396,"y":0.36486485600471497},{"x":0.40256959199905396,"y":0.38588589429855347},{"x":0.3854389786720276,"y":0.38588589429855347}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.3854389786720276,0.36486485600471497,0.40256959199905396,0.38588589429855347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3426124155521393,"y":0.36486485600471497},{"x":0.3790149986743927,"y":0.36486485600471497},{"x":0.3790149986743927,"y":0.38588589429855347},{"x":0.3426124155521393,"y":0.38588589429855347}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توانند","boundary":[0.3426124155521393,0.36486485600471497,0.3790149986743927,0.38588589429855347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30835118889808655,"y":0.36486485600471497},{"x":0.3319057822227478,"y":0.36486485600471497},{"x":0.3319057822227478,"y":0.38588589429855347},{"x":0.30835118889808655,"y":0.38588589429855347}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دنیا","boundary":[0.30835118889808655,0.36486485600471497,0.3319057822227478,0.38588589429855347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2912205457687378,"y":0.36486485600471497},{"x":0.299785852432251,"y":0.36486485600471497},{"x":0.299785852432251,"y":0.38588589429855347},{"x":0.2912205457687378,"y":0.38588589429855347}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.2912205457687378,0.36486485600471497,0.299785852432251,0.38588589429855347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25053533911705017,"y":0.36486485600471497},{"x":0.2826552391052246,"y":0.36486485600471497},{"x":0.2826552391052246,"y":0.38588589429855347},{"x":0.25053533911705017,"y":0.38588589429855347}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ببینند","boundary":[0.25053533911705017,0.36486485600471497,0.2826552391052246,0.38588589429855347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2419700175523758,"y":0.36486485600471497},{"x":0.24625267088413239,"y":0.36486485600471497},{"x":0.24625267088413239,"y":0.38588589429855347},{"x":0.2419700175523758,"y":0.38588589429855347}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2419700175523758,0.36486485600471497,0.24625267088413239,0.38588589429855347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22055675089359283,"y":0.36486485600471497},{"x":0.23126338422298431,"y":0.36486485600471497},{"x":0.23126338422298431,"y":0.38588589429855347},{"x":0.22055675089359283,"y":0.38588589429855347}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.22055675089359283,0.36486485600471497,0.23126338422298431,0.38588589429855347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1948608160018921,"y":0.36486485600471497},{"x":0.21413275599479675,"y":0.36486485600471497},{"x":0.21413275599479675,"y":0.38588589429855347},{"x":0.1948608160018921,"y":0.38588589429855347}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.1948608160018921,0.36486485600471497,0.21413275599479675,0.38588589429855347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15203426778316498,"y":0.36486485600471497},{"x":0.1862955093383789,"y":0.36486485600471497},{"x":0.1862955093383789,"y":0.38588589429855347},{"x":0.15203426778316498,"y":0.38588589429855347}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"میزان","boundary":[0.15203426778316498,0.36486485600471497,0.1862955093383789,0.38588589429855347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8137044906616211,"y":0.3933933973312378},{"x":0.8458244204521179,"y":0.3933933973312378},{"x":0.8458244204521179,"y":0.4114114046096802},{"x":0.8137044906616211,"y":0.4114114046096802}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رنگ","boundary":[0.8137044906616211,0.3933933973312378,0.8458244204521179,0.4114114046096802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7644539475440979,"y":0.3933933973312378},{"x":0.8051391839981079,"y":0.3933933973312378},{"x":0.8051391839981079,"y":0.4114114046096802},{"x":0.7644539475440979,"y":0.4114114046096802}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شیشه","boundary":[0.7644539475440979,0.3933933973312378,0.8051391839981079,0.4114114046096802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7152034044265747,"y":0.3933933973312378},{"x":0.7580299973487854,"y":0.3933933973312378},{"x":0.7580299973487854,"y":0.4114114046096802},{"x":0.7152034044265747,"y":0.4114114046096802}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عینک","boundary":[0.7152034044265747,0.3933933973312378,0.7580299973487854,0.4114114046096802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6830835342407227,"y":0.3933933973312378},{"x":0.7130621075630188,"y":0.3933933973312378},{"x":0.7130621075630188,"y":0.4114114046096802},{"x":0.6830835342407227,"y":0.4114114046096802}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6830835342407227,0.3933933973312378,0.7130621075630188,0.4114114046096802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6531049013137817,"y":0.3933933973312378},{"x":0.6745182275772095,"y":0.3933933973312378},{"x":0.6745182275772095,"y":0.4114114046096802},{"x":0.6531049013137817,"y":0.4114114046096802}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فرد","boundary":[0.6531049013137817,0.3933933973312378,0.6745182275772095,0.4114114046096802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6338329911231995,"y":0.39489489793777466},{"x":0.6445395946502686,"y":0.39489489793777466},{"x":0.6445395946502686,"y":0.4114114046096802},{"x":0.6338329911231995,"y":0.4114114046096802}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6338329911231995,0.39489489793777466,0.6445395946502686,0.4114114046096802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5910063982009888,"y":0.39489489793777466},{"x":0.6252676844596863,"y":0.39489489793777466},{"x":0.6252676844596863,"y":0.4114114046096802},{"x":0.5910063982009888,"y":0.4114114046096802}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رنگ","boundary":[0.5910063982009888,0.39489489793777466,0.6252676844596863,0.4114114046096802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310492515563965,"y":0.39489489793777466},{"x":0.5845824480056763,"y":0.3933933973312378},{"x":0.5845824480056763,"y":0.4114114046096802},{"x":0.5310492515563965,"y":0.4114114046096802}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"واقعیت","boundary":[0.5310492515563965,0.39489489793777466,0.5845824480056763,0.4114114046096802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4753747284412384,"y":0.39489489793777466},{"x":0.5224839448928833,"y":0.39489489793777466},{"x":0.5224839448928833,"y":0.4114114046096802},{"x":0.4753747284412384,"y":0.4114114046096802}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نزدیک","boundary":[0.4753747284412384,0.39489489793777466,0.5224839448928833,0.4114114046096802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45824411511421204,"y":0.39489489793777466},{"x":0.4710920751094818,"y":0.39489489793777466},{"x":0.4710920751094818,"y":0.4114114046096802},{"x":0.45824411511421204,"y":0.4114114046096802}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تر","boundary":[0.45824411511421204,0.39489489793777466,0.4710920751094818,0.4114114046096802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4197002053260803,"y":0.39489489793777466},{"x":0.45182013511657715,"y":0.39489489793777466},{"x":0.45182013511657715,"y":0.41291290521621704},{"x":0.4197002053260803,"y":0.41291290521621704}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"باشد","boundary":[0.4197002053260803,0.39489489793777466,0.45182013511657715,0.41291290521621704]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41113489866256714,"y":0.39489489793777466},{"x":0.417558878660202,"y":0.39489489793777466},{"x":0.417558878660202,"y":0.41291290521621704},{"x":0.41113489866256714,"y":0.41291290521621704}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.41113489866256714,0.39489489793777466,0.417558878660202,0.41291290521621704]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3790149986743927,"y":0.39489489793777466},{"x":0.40256959199905396,"y":0.39489489793777466},{"x":0.40256959199905396,"y":0.41291290521621704},{"x":0.3790149986743927,"y":0.41291290521621704}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دنیا","boundary":[0.3790149986743927,0.39489489793777466,0.40256959199905396,0.41291290521621704]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3276231288909912,"y":0.39489489793777466},{"x":0.3704496920108795,"y":0.39489489793777466},{"x":0.3704496920108795,"y":0.41291290521621704},{"x":0.3276231288909912,"y":0.41291290521621704}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"واقعی","boundary":[0.3276231288909912,0.39489489793777466,0.3704496920108795,0.41291290521621704]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31049251556396484,"y":0.3963963985443115},{"x":0.3254818022251129,"y":0.3963963985443115},{"x":0.3254818022251129,"y":0.41291290521621704},{"x":0.31049251556396484,"y":0.41291290521621704}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تر","boundary":[0.31049251556396484,0.3963963985443115,0.3254818022251129,0.41291290521621704]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2740899324417114,"y":0.3963963985443115},{"x":0.30406853556632996,"y":0.3963963985443115},{"x":0.30406853556632996,"y":0.41291290521621704},{"x":0.2740899324417114,"y":0.41291290521621704}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دیده","boundary":[0.2740899324417114,0.3963963985443115,0.30406853556632996,0.41291290521621704]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25053533911705017,"y":0.3963963985443115},{"x":0.26980727910995483,"y":0.3963963985443115},{"x":0.26980727910995483,"y":0.41291290521621704},{"x":0.25053533911705017,"y":0.41291290521621704}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.25053533911705017,0.3963963985443115,0.26980727910995483,0.41291290521621704]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21413275599479675,"y":0.3963963985443115},{"x":0.2419700175523758,"y":0.3963963985443115},{"x":0.2419700175523758,"y":0.41291290521621704},{"x":0.21413275599479675,"y":0.41291290521621704}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.21413275599479675,0.3963963985443115,0.2419700175523758,0.41291290521621704]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19700214266777039,"y":0.3963963985443115},{"x":0.20342612266540527,"y":0.3963963985443115},{"x":0.20342612266540527,"y":0.41291290521621704},{"x":0.19700214266777039,"y":0.41291290521621704}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.19700214266777039,0.3963963985443115,0.20342612266540527,0.41291290521621704]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17773018777370453,"y":0.3963963985443115},{"x":0.1884368360042572,"y":0.3963963985443115},{"x":0.1884368360042572,"y":0.41291290521621704},{"x":0.17773018777370453,"y":0.41291290521621704}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.17773018777370453,0.3963963985443115,0.1884368360042572,0.41291290521621704]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1498929262161255,"y":0.3963963985443115},{"x":0.16916488111019135,"y":0.3963963985443115},{"x":0.16916488111019135,"y":0.41291290521621704},{"x":0.1498929262161255,"y":0.41291290521621704}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.1498929262161255,0.3963963985443115,0.16916488111019135,0.41291290521621704]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8094218373298645,"y":0.42192190885543823},{"x":0.8458244204521179,"y":0.42192190885543823},{"x":0.8458244204521179,"y":0.44144144654273987},{"x":0.8094218373298645,"y":0.44144144654273987}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میزان","boundary":[0.8094218373298645,0.42192190885543823,0.8458244204521179,0.44144144654273987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7815845608711243,"y":0.42192190885543823},{"x":0.802997887134552,"y":0.42192190885543823},{"x":0.802997887134552,"y":0.44144144654273987},{"x":0.7815845608711243,"y":0.44144144654273987}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فرد","boundary":[0.7815845608711243,0.42192190885543823,0.802997887134552,0.44144144654273987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7366167306900024,"y":0.42192190885543823},{"x":0.7730192542076111,"y":0.42192190885543823},{"x":0.7730192542076111,"y":0.44144144654273987},{"x":0.7366167306900024,"y":0.44144144654273987}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.7366167306900024,0.42192190885543823,0.7730192542076111,0.44144144654273987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638115644454956,"y":0.42192190885543823},{"x":0.7280513644218445,"y":0.42192190885543823},{"x":0.7280513644218445,"y":0.44144144654273987},{"x":0.6638115644454956,"y":0.44144144654273987}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"خطاهای","boundary":[0.6638115644454956,0.42192190885543823,0.7280513644218445,0.44144144654273987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6145610213279724,"y":0.42192190885543823},{"x":0.6552462577819824,"y":0.42192190885543823},{"x":0.6552462577819824,"y":0.44144144654273987},{"x":0.6145610213279724,"y":0.44144144654273987}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فکری","boundary":[0.6145610213279724,0.42192190885543823,0.6552462577819824,0.44144144654273987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546038746833801,"y":0.42192190885543823},{"x":0.6081370711326599,"y":0.42192190885543823},{"x":0.6081370711326599,"y":0.44144144654273987},{"x":0.5546038746833801,"y":0.44144144654273987}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیشتری","boundary":[0.5546038746833801,0.42192190885543823,0.6081370711326599,0.44144144654273987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5139186382293701,"y":0.42192190885543823},{"x":0.5460385680198669,"y":0.42192190885543823},{"x":0.5460385680198669,"y":0.44144144654273987},{"x":0.5139186382293701,"y":0.44144144654273987}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"باشد","boundary":[0.5139186382293701,0.42192190885543823,0.5460385680198669,0.44144144654273987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5053533315658569,"y":0.42192190885543823},{"x":0.5117772817611694,"y":0.42192190885543823},{"x":0.5117772817611694,"y":0.44144144654273987},{"x":0.5053533315658569,"y":0.44144144654273987}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5053533315658569,0.42192190885543823,0.5117772817611694,0.44144144654273987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4732334017753601,"y":0.42192190885543823},{"x":0.49678799510002136,"y":0.42192190885543823},{"x":0.49678799510002136,"y":0.44144144654273987},{"x":0.4732334017753601,"y":0.44144144654273987}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دنیا","boundary":[0.4732334017753601,0.42192190885543823,0.49678799510002136,0.44144144654273987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45824411511421204,"y":0.42192190885543823},{"x":0.4668094217777252,"y":0.42192190885543823},{"x":0.4668094217777252,"y":0.44144144654273987},{"x":0.45824411511421204,"y":0.44144144654273987}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.45824411511421204,0.42192190885543823,0.4668094217777252,0.44144144654273987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4282655119895935,"y":0.42192190885543823},{"x":0.44753748178482056,"y":0.42192190885543823},{"x":0.44753748178482056,"y":0.44144144654273987},{"x":0.4282655119895935,"y":0.44144144654273987}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"غیر","boundary":[0.4282655119895935,0.42192190885543823,0.44753748178482056,0.44144144654273987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3875803053379059,"y":0.42192190885543823},{"x":0.4261241853237152,"y":0.42192190885543823},{"x":0.4261241853237152,"y":0.44144144654273987},{"x":0.3875803053379059,"y":0.44144144654273987}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"واقعی","boundary":[0.3875803053379059,0.42192190885543823,0.4261241853237152,0.44144144654273987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36616700887680054,"y":0.42192190885543823},{"x":0.3790149986743927,"y":0.42192190885543823},{"x":0.3790149986743927,"y":0.44144144654273987},{"x":0.36616700887680054,"y":0.44144144654273987}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تر","boundary":[0.36616700887680054,0.42192190885543823,0.3790149986743927,0.44144144654273987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361884355545044,"y":0.42192190885543823},{"x":0.35760170221328735,"y":0.42192190885543823},{"x":0.35760170221328735,"y":0.44144144654273987},{"x":0.3361884355545044,"y":0.44144144654273987}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.3361884355545044,0.42192190885543823,0.35760170221328735,0.44144144654273987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31049251556396484,"y":0.42192190885543823},{"x":0.3340471088886261,"y":0.42192190885543823},{"x":0.3340471088886261,"y":0.44144144654273987},{"x":0.31049251556396484,"y":0.44144144654273987}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیند","boundary":[0.31049251556396484,0.42192190885543823,0.3340471088886261,0.44144144654273987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30406853556632996,"y":0.42192190885543823},{"x":0.30620986223220825,"y":0.42192190885543823},{"x":0.30620986223220825,"y":0.44144144654273987},{"x":0.30406853556632996,"y":0.44144144654273987}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.30406853556632996,0.42192190885543823,0.30620986223220825,0.44144144654273987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2826552391052246,"y":0.42192190885543823},{"x":0.2933618724346161,"y":0.42192190885543823},{"x":0.2933618724346161,"y":0.44144144654273987},{"x":0.2826552391052246,"y":0.44144144654273987}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.2826552391052246,0.42192190885543823,0.2933618724346161,0.44144144654273987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2334047108888626,"y":0.42192190885543823},{"x":0.2740899324417114,"y":0.42192190885543823},{"x":0.2740899324417114,"y":0.44144144654273987},{"x":0.2334047108888626,"y":0.44144144654273987}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همین","boundary":[0.2334047108888626,0.42192190885543823,0.2740899324417114,0.44144144654273987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19700214266777039,"y":0.42192190885543823},{"x":0.22698073089122772,"y":0.42192190885543823},{"x":0.22698073089122772,"y":0.44144144654273987},{"x":0.19700214266777039,"y":0.44144144654273987}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"دلیل","boundary":[0.19700214266777039,0.42192190885543823,0.22698073089122772,0.44144144654273987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15203426778316498,"y":0.42192190885543823},{"x":0.1862955093383789,"y":0.42192190885543823},{"x":0.1862955093383789,"y":0.44144144654273987},{"x":0.15203426778316498,"y":0.44144144654273987}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.15203426778316498,0.42192190885543823,0.1862955093383789,0.44144144654273987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8308351039886475,"y":0.45045045018196106},{"x":0.8479657173156738,"y":0.45045045018196106},{"x":0.8479657173156738,"y":0.4714714586734772},{"x":0.8308351039886475,"y":0.4714714586734772}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.8308351039886475,0.45045045018196106,0.8479657173156738,0.4714714586734772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7751606106758118,"y":0.45045045018196106},{"x":0.824411153793335,"y":0.45045045018196106},{"x":0.824411153793335,"y":0.4714714586734772},{"x":0.7751606106758118,"y":0.4714714586734772}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رفتاری","boundary":[0.7751606106758118,0.45045045018196106,0.824411153793335,0.4714714586734772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7387580275535583,"y":0.45045045018196106},{"x":0.7687366008758545,"y":0.45045045018196106},{"x":0.7687366008758545,"y":0.4714714586734772},{"x":0.7387580275535583,"y":0.4714714586734772}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.7387580275535583,0.45045045018196106,0.7687366008758545,0.4714714586734772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6937901377677917,"y":0.45045045018196106},{"x":0.7323340177536011,"y":0.45045045018196106},{"x":0.7323340177536011,"y":0.4714714586734772},{"x":0.6937901377677917,"y":0.4714714586734772}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فردی","boundary":[0.6937901377677917,0.45045045018196106,0.7323340177536011,0.4714714586734772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.638115644454956,"y":0.45045045018196106},{"x":0.6873661875724792,"y":0.45045045018196106},{"x":0.6873661875724792,"y":0.4714714586734772},{"x":0.638115644454956,"y":0.4714714586734772}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رعایت","boundary":[0.638115644454956,0.45045045018196106,0.6873661875724792,0.4714714586734772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5695931315422058,"y":0.45045045018196106},{"x":0.6316916346549988,"y":0.45045045018196106},{"x":0.6316916346549988,"y":0.4714714586734772},{"x":0.5695931315422058,"y":0.4714714586734772}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهداشت","boundary":[0.5695931315422058,0.45045045018196106,0.6316916346549988,0.4714714586734772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49892932176589966,"y":0.45045045018196106},{"x":0.5631691813468933,"y":0.45045045018196106},{"x":0.5631691813468933,"y":0.4714714586734772},{"x":0.49892932176589966,"y":0.4714714586734772}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محسوب","boundary":[0.49892932176589966,0.45045045018196106,0.5631691813468933,0.4714714586734772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4732334017753601,"y":0.45045045018196106},{"x":0.49464666843414307,"y":0.45045045018196106},{"x":0.49464666843414307,"y":0.4714714586734772},{"x":0.4732334017753601,"y":0.4714714586734772}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.4732334017753601,0.45045045018196106,0.49464666843414307,0.4714714586734772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4389721751213074,"y":0.45045045018196106},{"x":0.4689507484436035,"y":0.45045045018196106},{"x":0.4689507484436035,"y":0.4714714586734772},{"x":0.4389721751213074,"y":0.4714714586734772}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.4389721751213074,0.45045045018196106,0.4689507484436035,0.4714714586734772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4304068386554718,"y":0.45045045018196106},{"x":0.4368308484554291,"y":0.45045045018196106},{"x":0.4368308484554291,"y":0.4714714586734772},{"x":0.4304068386554718,"y":0.4714714586734772}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4304068386554718,0.45045045018196106,0.4368308484554291,0.4714714586734772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3854389786720276,"y":0.45045045018196106},{"x":0.4239828586578369,"y":0.45045045018196106},{"x":0.4239828586578369,"y":0.4714714586734772},{"x":0.3854389786720276,"y":0.4714714586734772}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"ولكن","boundary":[0.3854389786720276,0.45045045018196106,0.4239828586578369,0.4714714586734772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34903639554977417,"y":0.45045045018196106},{"x":0.3790149986743927,"y":0.45045045018196106},{"x":0.3790149986743927,"y":0.4714714586734772},{"x":0.34903639554977417,"y":0.4714714586734772}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.34903639554977417,0.45045045018196106,0.3790149986743927,0.4714714586734772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30406853556632996,"y":0.45045045018196106},{"x":0.3426124155521393,"y":0.45045045018196106},{"x":0.3426124155521393,"y":0.4714714586734772},{"x":0.30406853556632996,"y":0.4714714586734772}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فردی","boundary":[0.30406853556632996,0.45045045018196106,0.3426124155521393,0.4714714586734772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26338329911231995,"y":0.45045045018196106},{"x":0.299785852432251,"y":0.45045045018196106},{"x":0.299785852432251,"y":0.4714714586734772},{"x":0.26338329911231995,"y":0.4714714586734772}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.26338329911231995,0.45045045018196106,0.299785852432251,0.4714714586734772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2355460375547409,"y":0.45045045018196106},{"x":0.25695931911468506,"y":0.45045045018196106},{"x":0.25695931911468506,"y":0.4714714586734772},{"x":0.2355460375547409,"y":0.4714714586734772}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.2355460375547409,0.45045045018196106,0.25695931911468506,0.4714714586734772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19700214266777039,"y":0.45045045018196106},{"x":0.22912205755710602,"y":0.45045045018196106},{"x":0.22912205755710602,"y":0.4714714586734772},{"x":0.19700214266777039,"y":0.4714714586734772}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عمل","boundary":[0.19700214266777039,0.45045045018196106,0.22912205755710602,0.4714714586734772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15203426778316498,"y":0.45045045018196106},{"x":0.1884368360042572,"y":0.45045045018196106},{"x":0.1884368360042572,"y":0.4714714586734772},{"x":0.15203426778316498,"y":0.4714714586734772}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ناشی","boundary":[0.15203426778316498,0.45045045018196106,0.1884368360042572,0.4714714586734772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.835117757320404,"y":0.48048049211502075},{"x":0.8458244204521179,"y":0.48048049211502075},{"x":0.8458244204521179,"y":0.49699699878692627},{"x":0.835117757320404,"y":0.49699699878692627}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.835117757320404,0.48048049211502075,0.8458244204521179,0.49699699878692627]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7730192542076111,"y":0.48048049211502075},{"x":0.8286938071250916,"y":0.48048049211502075},{"x":0.8265524506568909,"y":0.49849849939346313},{"x":0.7730192542076111,"y":0.49699699878692627}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"وسواس","boundary":[0.7730192542076111,0.48048049211502075,0.8265524506568909,0.49849849939346313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7323340177536011,"y":0.48048049211502075},{"x":0.7644539475440979,"y":0.48048049211502075},{"x":0.7644539475440979,"y":0.49699699878692627},{"x":0.7323340177536011,"y":0.49699699878692627}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.7323340177536011,0.48048049211502075,0.7644539475440979,0.49699699878692627]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7259100675582886,"y":0.48048049211502075},{"x":0.7280513644218445,"y":0.48048049211502075},{"x":0.7280513644218445,"y":0.49699699878692627},{"x":0.7237687110900879,"y":0.49699699878692627}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7259100675582886,0.48048049211502075,0.7280513644218445,0.49699699878692627]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1498929262161255,"y":0.10810811072587967},{"x":0.8479657173156738,"y":0.10810811072587967},{"x":0.8479657173156738,"y":0.49849849939346313},{"x":0.1498929262161255,"y":0.49849849939346313}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.14489292621612548,0.10110811072587966,0.8529657173156738,0.5054984993934631],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8008565306663513,"y":0.5135135054588318},{"x":0.8158458471298218,"y":0.5135135054588318},{"x":0.8158458471298218,"y":0.5360360145568848},{"x":0.8008565306663513,"y":0.5360360145568848}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.8008565306663513,0.5135135054588318,0.8158458471298218,0.5360360145568848]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.762312650680542,"y":0.5135135054588318},{"x":0.7922912240028381,"y":0.5135135054588318},{"x":0.7922912240028381,"y":0.5360360145568848},{"x":0.762312650680542,"y":0.5360360145568848}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ادامه","boundary":[0.762312650680542,0.5135135054588318,0.7922912240028381,0.5360360145568848]},{"property":{&q