سیستم های مخابراتی دیجیتال و آنالوگ سیستم های مخابراتی دیجیتال و آنالوگ

{"id":"3797558","title":"سیستم های مخابراتی دیجیتال و آنالوگ","price":"۸۰‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۴۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۲۰‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۲۴‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۸۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/a5fa2ba8a973734a/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/a5fa2ba8a973734a/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/a5fa2ba8a973734a/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/a5fa2ba8a973734a/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/a5fa2ba8a973734a/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/a5fa2ba8a973734a/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/a5fa2ba8a973734a/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/a5fa2ba8a973734a/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/a5fa2ba8a973734a/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/a5fa2ba8a973734a/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9789646029088","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۴","nobat_chap":"10","description":["<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">کتاب سیستم های مخابراتی دیجیتال و آنالوگ، کتابی از سام شانموگام است که تلاش کرده با تمرکز بر مفاهیم کلی و عدم ورود به جزییات پیچیده نظری، نگاشته شود. ناشر این کتاب محبوب، دانشگاه صنعتی اصفهان، در سال 1394 چاپ و نشر این کتاب را بر عهده گرفت تا منبعی کامل و کاربردی به جامعه دانشجویی ایران هدیه دهد. در حال حاضر این کتاب در وبسایت مای بوکت آماده ارایه به شما عزیزان است.</span>","\r","<h2 dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">آنچه در کتاب سیستم&zwnj;های مخابراتی دیجیتال و آنالوگ می&zwnj;خوانید</span></h2>\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">مترجم کتاب سیستم&zwnj;های مخابراتی دیجیتال و آنالوگ، دکتر محمدرضا عارف، درباره این کتاب می&zwnj;گوید: &laquo;با توجه به پیشرفت روزافزون سیستم&zwnj;های مخابراتی دیجیتال و جایگزین&zwnj;شدن این سیستم&zwnj;ها به جای سیستم&zwnj;های آنالوگ، ضرورتِ داشتن کتابی به زبان فارسی در سطح دوره کارشناسی (لیسانس) همه جنبه&zwnj;های سیستم&zwnj;های مخابراتی دیجیتال را به زبانی ساده و در عین حال که عمیق بیان کند، کاملا محسوس است.&raquo;</span>","\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">بنابراین آنچه در این کتاب خواهید خواند، مجموعه&zwnj; کاملی از مباحث سیستم&zwnj;های مخابراتی، نحوه تجزیه و تحلیل سیگنال&zwnj;ها و سیستم&zwnj;ها و نظریات مرتبط با آن است. </span>","\r","<h2 dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\"><span style=\"mso-spacerun: yes;\"> </span>آشنایی با محتوای کتاب سیستم&zwnj;های مخابراتی دیجیتال و آنالوگ</span></h2>\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">کتابی که پیش روی شما قرار دارد، در 10 فصل و 633 صفحه، مطالب مرتبط با سیستم&zwnj;های مخابراتی را به شما ارایه می&zwnj;دهد. در ادامه نگاه کوتاهی به فهرست این کتاب داریم تا تصویر شفافی از سیر مطالب کتاب به&zwnj;دست آورید.</span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpFirst\" dir=\"RTL\" style=\"text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">فصل اول؛ مقدمه</span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" dir=\"RTL\" style=\"text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">فصل دوم؛ تجزیه و تحلیل سیگنال&zwnj;ها و سیستم&zwnj;ها</span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" dir=\"RTL\" style=\"text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">فصل سوم؛ نظریه سیگنال تصادفی</span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" dir=\"RTL\" style=\"text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">فصل چهارم؛ اطلاعات و ظرفیت کانال</span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" dir=\"RTL\" style=\"text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">فصل پنجم؛ انتقال داده&zwnj;ها در بند پایه</span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" dir=\"RTL\" style=\"text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">فصل ششم؛ انتقال سیگنال آنالوگ</span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" dir=\"RTL\" style=\"text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">فصل هفتم؛ اغتشاش در سیستم&zwnj;های مخابراتی آنالوگ</span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" dir=\"RTL\" style=\"text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">فصل هشتم؛ شماهای مدولاسیون با حامل دیجیتال</span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" dir=\"RTL\" style=\"text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">فصل نهم؛ کدهای کنترل خطا</span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpLast\" dir=\"RTL\" style=\"text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">فصل دهم؛ انتقال دیجیتال سیگنال&zwnj;های آنالوگ</span>","\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">فهرست کامل این کتاب را می&zwnj;توانید به&zwnj;صورت کاملاً رایگان در بخش &laquo;مطالعه پیش&zwnj;نمایش&raquo; مشاهده کنید.</span>","\r","<h2 dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">کتاب سیستم&zwnj;های مخابراتی دیجیتال و آنالوگ؛ منبعی بی&zwnj;نظیر برای تدریس اساتید</span></h2>\r","<span dir=\"RTL\" lang=\"FA\" style=\"font-size: 11.0pt; line-height: 107%; font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA;\">مترجم این کتاب درباره آن می&zwnj;گوید: &laquo;کتاب حاضر علاوه بر آنکه می&zwnj;تواند به&zwnj;عنوان کتاب درسی برای تدریس مخابرات 1 در برنامه مصوب دوره کارشناسی مهندسی برق مورد استفاده قرار گیرد، مناسب&zwnj;ترین کتاب برای تدریس مخابرات 2 می&zwnj;باشد.&raquo; بنابراین تفاوتی ندارد دانشجو هستید یا به&zwnj;دنبال منبعی برای تدریس دروس دانشگاهی می&zwnj;گردید؛ دانلود پی دی اف کتاب سیستم&zwnj;های مخابراتی دیجیتال و آنالوگ منبعی بی&zwnj;نظیر برای شما به شمار می&zwnj;آید</span>",""],"pages_count":"633","keywords":"null","token":"a5fa2ba8a973734a","created_at":"2021-05-16 11:29:11","updated_at":"2022-08-09 16:04:17","publisher_id":"178","deleted_at":null,"published_at":"2021-05-16 11:42:46","available_for_web":"1","publisher_title":"دانشگاه صنعتی اصفهان","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":"تهیه برترین منابع دانشگاهی از وبسایت مای بوکت؛ برای خرید و مطالعه نسخه PDF یا فیزیکی کتاب سیستم‌های مخابراتی دیجیتال و آنالوگ از انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان، وارد صفحه شوید.","meta_title":"کتاب سیستم‌های مخابراتی دیجیتال و آنالوگ اثر سام شانموگام-مای بوکت","stock":"100","authors":[{"id":"1920105","title":"سام شانموگام","firstname":"سام","lastname":"شانموگام","token":"e3ce4b7a38a96817","created_at":"2021-04-08 16:34:14","updated_at":"2021-04-08 16:34:14","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1920109","title":"دکترمحمد رضاعارف","firstname":"دکترمحمد","lastname":"رضاعارف","token":"b75d7e744c4f5a7a","created_at":"2021-04-08 16:34:16","updated_at":"2021-04-08 16:34:16","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":"1920105","title":"سام شانموگام","firstname":"سام","lastname":"شانموگام","token":"e3ce4b7a38a96817","created_at":"2021-04-08 16:34:14","updated_at":"2021-04-08 16:34:14","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":"1920109","title":"دکترمحمد رضاعارف","firstname":"دکترمحمد","lastname":"رضاعارف","token":"b75d7e744c4f5a7a","created_at":"2021-04-08 16:34:16","updated_at":"2021-04-08 16:34:16","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":"786217","file":"60a0c2bf74caf5.53364067.pdf","book_id":"3797558","toc":null,"created_at":"2021-05-16 11:29:12","updated_at":"2022-08-09 16:04:34","process_started_at":"2021-05-16 11:29:15","process_done_at":"2021-05-16 11:29:33","process_failed_at":null,"pages_count":"633","version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"dadee50637c2a3e4a70997753cf8e32c82243872b7c04afc6261324f9eb026bf8cda7644a8ebe719fc8eea8e7872d655448272b5ce836b3b57d45d05476d31a0","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۶۳۳"},"publisher":{"id":178,"title":"دانشگاه صنعتی اصفهان","description":null,"token":"29b567d11fde731d","slug":"iut"},"study_subjects":[{"id":"2644","title":"اصول حفاظت و امنیت مخابرات و جنگهای الکترونیک","token":"d960c033607c91f1","type":"","books_count":"3","created_at":"2017-10-07 11:24:19","updated_at":"2021-12-23 18:46:04","study_fields":[{"id":"379","title":"علوم انتظامی","degree_id":"7","token":"7ed4aebce0d19ec3","books_count":"18","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2021-12-23 18:52:58","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"4396","title":"الکترونیک و مخابرات و آزمایشگاه","token":"ff4e5b00c726e17c","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:24:44","updated_at":"2021-12-23 18:46:04","study_fields":[{"id":"319","title":"مکانیک خودرو","degree_id":"4","token":"09d22f4619d270ff","books_count":"16","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2021-12-25 20:33:14","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]},{"id":"5338","title":"آز-تکنولوژی مخابرات","token":"9eb1bf86a12d45ff","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:24:55","updated_at":"2021-12-23 18:46:04","study_fields":[{"id":"655","title":"ارتباطات و فناوری اطلاعات","degree_id":"7","token":"e6203aca5979b20d","books_count":"5","created_at":"2017-10-07 11:22:52","updated_at":"2022-04-06 10:23:24","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]},{"id":"6220","title":"آزمایشگاه مخابرات نوری","token":"b40dedeeb28861a1","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:25:09","updated_at":"2021-12-23 18:46:04","study_fields":[{"id":"325","title":"مهندسی برق گرایش مخابرات میدان و موج","degree_id":"10","token":"026c62a802fe6625","books_count":"17","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-03-09 12:25:18","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]},{"id":"8980","title":"بررسیهای اقتصادی در توسعه مخابرات","token":"650e155bc0944098","type":"","books_count":"4","created_at":"2017-10-07 11:26:03","updated_at":"2021-12-23 18:46:04","study_fields":[{"id":"325","title":"مهندسی برق گرایش مخابرات میدان و موج","degree_id":"10","token":"026c62a802fe6625","books_count":"17","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-03-09 12:25:18","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]},{"id":"12562","title":"تاریخچه ارتباطات و مخابرات هواپیمایی","token":"dbc7725f26bcfe92","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:27:43","updated_at":"2021-12-23 18:46:04","study_fields":[{"id":"1534","title":"مخابرات هواپیما","degree_id":"4","token":"43555138d4af56fd","books_count":"3","created_at":"2017-10-07 11:22:59","updated_at":"2021-12-23 18:46:04","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]},{"id":"15040","title":"تئوری پیشرفته مخابرات","token":"e9a411cea07aeab8","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:29:01","updated_at":"2021-12-23 18:46:04","study_fields":[{"id":"325","title":"مهندسی برق گرایش مخابرات میدان و موج","degree_id":"10","token":"026c62a802fe6625","books_count":"17","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-03-09 12:25:18","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]},{"id":"1279","title":"مهندسی برق گرایش مخابرات سیستم","degree_id":"10","token":"86b09a9f8ba21b25","books_count":"9","created_at":"2017-10-07 11:22:56","updated_at":"2022-03-09 12:26:39","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]},{"id":"1549","title":"مهندسی برق گرایش مخابرات امن و رمزنگاری","degree_id":"10","token":"4c0994d8fb3a73b5","books_count":"4","created_at":"2017-10-07 11:22:59","updated_at":"2022-03-09 12:26:39","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]},{"id":"21244","title":"رویکس و آمار مخابرات","token":"ae0c034e0dd7bd35","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:34:32","updated_at":"2021-12-23 18:46:04","study_fields":[{"id":"1534","title":"مخابرات هواپیما","degree_id":"4","token":"43555138d4af56fd","books_count":"3","created_at":"2017-10-07 11:22:59","updated_at":"2021-12-23 18:46:04","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]},{"id":"23356","title":"سازمان وظایف لجستیک ناجا (مخابرات)","token":"bc1850039cb54b77","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:36:36","updated_at":"2021-12-23 18:46:04","study_fields":[{"id":"379","title":"علوم انتظامی","degree_id":"7","token":"7ed4aebce0d19ec3","books_count":"18","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2021-12-23 18:52:58","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"24475","title":"سیستم های مخابرات بی سیم","token":"1601fdab3d6c677c","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:37:52","updated_at":"2021-12-23 18:46:04","study_fields":[{"id":"1279","title":"مهندسی برق گرایش مخابرات سیستم","degree_id":"10","token":"86b09a9f8ba21b25","books_count":"9","created_at":"2017-10-07 11:22:56","updated_at":"2022-03-09 12:26:39","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]},{"id":"24478","title":"سیستم های مخابرات نوری","token":"3dcfc6df769f548c","type":"","books_count":"0","created_at":"2017-10-07 11:37:52","updated_at":"2017-10-07 11:37:52","study_fields":[{"id":"1513","title":"مهندسی برق گرایش مخابرات نوری","degree_id":"10","token":"e9f53dcff7d65881","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:22:59","updated_at":"2019-01-26 12:18:13","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]},{"id":"24481","title":"سیستم های مخابرات نوری I","token":"0342ba1312200240","type":"","books_count":"0","created_at":"2017-10-07 11:37:52","updated_at":"2017-10-07 11:37:52","study_fields":[{"id":"202","title":"فوتونیک گرایش مخابرات","degree_id":"10","token":"98feff600721efe5","books_count":"3","created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2021-04-13 13:25:48","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]},{"id":"24484","title":"سیستم های مخابرات نوری 2","token":"4dd95e1e5b5adead","type":"","books_count":"0","created_at":"2017-10-07 11:37:53","updated_at":"2017-10-07 11:37:53","study_fields":[{"id":"202","title":"فوتونیک گرایش مخابرات","degree_id":"10","token":"98feff600721efe5","books_count":"3","created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2021-04-13 13:25:48","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]},{"id":"24643","title":"سیستم‌های مخابرات سیار","token":"bf61e1278fe89119","type":"","books_count":"0","created_at":"2017-10-07 11:38:02","updated_at":"2017-10-07 11:38:02","study_fields":[{"id":"367","title":"فناوری اطلاعات و ارتباطات","degree_id":"7","token":"247b88a256d9dee5","books_count":"19","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-01-30 12:24:38","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"24646","title":"سیستم‌های مخابرات ماهواره‌ای","token":"0272bc7c8d3a4296","type":"","books_count":"0","created_at":"2017-10-07 11:38:02","updated_at":"2017-10-07 11:38:02","study_fields":[{"id":"367","title":"فناوری اطلاعات و ارتباطات","degree_id":"7","token":"247b88a256d9dee5","books_count":"19","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-01-30 12:24:38","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"24649","title":"سیستمهای مخابرات نوری","token":"81b61eef2c91ca22","type":"","books_count":"0","created_at":"2017-10-07 11:38:03","updated_at":"2017-10-07 11:38:03","study_fields":[{"id":"325","title":"مهندسی برق گرایش مخابرات میدان و موج","degree_id":"10","token":"026c62a802fe6625","books_count":"17","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-03-09 12:25:18","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]},{"id":"24652","title":"سیستم‌های مخابرات نوری","token":"65bb3a892c41568a","type":"","books_count":"0","created_at":"2017-10-07 11:38:03","updated_at":"2017-10-07 11:38:03","study_fields":[{"id":"367","title":"فناوری اطلاعات و ارتباطات","degree_id":"7","token":"247b88a256d9dee5","books_count":"19","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-01-30 12:24:38","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"24655","title":"سیستم‌های مخابراتی هواپیمایی","token":"31f3ad9173fb8a84","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:38:03","updated_at":"2021-12-23 05:00:56","study_fields":[{"id":"1204","title":"الکترونیک هواپیما","degree_id":"4","token":"bb53ea8a48f4afa1","books_count":"5","created_at":"2017-10-07 11:22:55","updated_at":"2021-12-23 05:00:56","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]},{"id":"24775","title":"شبکه های کامپیوتری در مخابرات","token":"d3e3c1373c673bb5","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:38:08","updated_at":"2022-06-22 20:09:42","study_fields":[{"id":"325","title":"مهندسی برق گرایش مخابرات میدان و موج","degree_id":"10","token":"026c62a802fe6625","books_count":"17","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-03-09 12:25:18","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]},{"id":"24778","title":"شبکه های مخابراتی","token":"88d4a1687bac5134","type":"","books_count":"0","created_at":"2017-10-07 11:38:08","updated_at":"2017-10-07 11:38:08","study_fields":[{"id":"1279","title":"مهندسی برق گرایش مخابرات سیستم","degree_id":"10","token":"86b09a9f8ba21b25","books_count":"9","created_at":"2017-10-07 11:22:56","updated_at":"2022-03-09 12:26:39","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]},{"id":"30403","title":"کارگاه سیستم‌های مخابرات سیار","token":"c95f87d714035f41","type":"","books_count":"0","created_at":"2017-10-07 11:44:36","updated_at":"2017-10-07 11:44:36","study_fields":[{"id":"367","title":"فناوری اطلاعات و ارتباطات","degree_id":"7","token":"247b88a256d9dee5","books_count":"19","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-01-30 12:24:38","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"30406","title":"کارگاه سیستم‌های مخابرات نوری","token":"af275000c1eb76f3","type":"","books_count":"0","created_at":"2017-10-07 11:44:36","updated_at":"2017-10-07 11:44:36","study_fields":[{"id":"367","title":"فناوری اطلاعات و ارتباطات","degree_id":"7","token":"247b88a256d9dee5","books_count":"19","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-01-30 12:24:38","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"30610","title":"کارگاه مخابرات دیجیتال","token":"2126cea97bbe81d9","type":"","books_count":"0","created_at":"2017-10-07 11:44:42","updated_at":"2017-10-07 11:44:42","study_fields":[{"id":"367","title":"فناوری اطلاعات و ارتباطات","degree_id":"7","token":"247b88a256d9dee5","books_count":"19","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-01-30 12:24:38","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"32356","title":"مباحث ویژه در مخابرات 1","token":"6ddaa873204dca0d","type":"","books_count":"0","created_at":"2017-10-07 11:46:44","updated_at":"2017-10-07 11:46:44","study_fields":[{"id":"325","title":"مهندسی برق گرایش مخابرات میدان و موج","degree_id":"10","token":"026c62a802fe6625","books_count":"17","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-03-09 12:25:18","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]}],"titleLink":"سیستم-های-مخابراتی-دیجیتال-و-آنالوگ","urlify":"سیستم-های-مخابراتی-دیجیتال-و-آنالوگ","pages_count_fa":"۶۳۳","authorTitle":"سام شانموگام, دکترمحمد رضاعارف","tocStr":"","url":"/preview/a5fa2ba8a973734a/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%AF"}
{"loading":true}
booket-loading
خرید یا کرایه
cancel
19