موافقت‌نامه تریپس موافقت‌نامه تریپس

توضیحات

کتاب موافقت‌نامه تریپس از انتشارات دانشگاه تهران در سال 1399 به جامعه آکادمیک ایران عرضه شد. این کتاب دانشگاهی محبوب توسط قلم توانای دانیل جرویس به تالیف درآمده و درحال حاضر در وبسایت فروشگاهی بوکت، آماده خریداری و کرایه است. ,شما همراهان گرامی بوکت می‌توانید جهت دسترسی به محتوای ارزشمند کتاب موافقت‌نامه تریپس یکی از فرمت‌های فیزیکی یا الکترونیکی را برای خریداری انتخاب کنید. همچنین اگر مایلید کتاب موافقت‌نامه تریپس را با هزینه‌ای کم‌تر تهیه کنید، فروشگاه بوکت امکان کرایه نسخه ایبوک برای بازه‌های 3، 6 و 12 ماهه را نیز در اختیار شما قرار داده است.,کافی است در همین صفحه نحوه دسترسی مورد نظرتان را انتخاب کنید تا در کوتاه‌ترین زمان از لذت مطالعه کتاب موافقت‌نامه تریپس از انتشارات برگزیده دانشگاه تهران بهره‌مند شوید.

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"id":3798981,"title":"موافقت‌نامه تریپس","price":"۲۴۰‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۱۲۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۶۰‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۷۲‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۲۴۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/c85dbf4d78f04d91/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/c85dbf4d78f04d91/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/c85dbf4d78f04d91/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/c85dbf4d78f04d91/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/c85dbf4d78f04d91/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-964-0369-03-6","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":"۱۳۹۹","nobat_chap":2,"description":["کتاب موافقت‌نامه تریپس از انتشارات دانشگاه تهران در سال 1399 به جامعه آکادمیک ایران عرضه شد. این کتاب دانشگاهی محبوب توسط قلم توانای دانیل جرویس به تالیف درآمده و درحال حاضر در وبسایت فروشگاهی بوکت، آماده خریداری و کرایه است. ","شما همراهان گرامی بوکت می‌توانید جهت دسترسی به محتوای ارزشمند کتاب موافقت‌نامه تریپس یکی از فرمت‌های فیزیکی یا الکترونیکی را برای خریداری انتخاب کنید. همچنین اگر مایلید کتاب موافقت‌نامه تریپس را با هزینه‌ای کم‌تر تهیه کنید، فروشگاه بوکت امکان کرایه نسخه ایبوک برای بازه‌های 3، 6 و 12 ماهه را نیز در اختیار شما قرار داده است.","کافی است در همین صفحه نحوه دسترسی مورد نظرتان را انتخاب کنید تا در کوتاه‌ترین زمان از لذت مطالعه کتاب موافقت‌نامه تریپس از انتشارات برگزیده دانشگاه تهران بهره‌مند شوید."],"pages_count":576,"keywords":null,"token":"c85dbf4d78f04d91","created_at":"2022-09-26 13:54:35","updated_at":"2023-04-01 15:16:56","publisher_id":202,"deleted_at":null,"published_at":"2022-09-26 15:28:25","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه تهران","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":0,"cache":1,"authors":[{"id":1922614,"title":"دانیل جرویس","meta_title":"دانیل جرویس","meta_description":"دانیل جرویس - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دانیل","lastname":"جرویس","token":"03a54d6ecd3cc22a","created_at":"2022-09-26 15:28:24","updated_at":"2022-09-26 15:28:24","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1922615,"title":"دکتر رضا شکوهی‌زاده","meta_title":"دکتر رضا شکوهی‌زاده","meta_description":"دکتر رضا شکوهی‌زاده - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"رضا شکوهی‌زاده","token":"79e6207e6cd77fa6","created_at":"2022-09-26 15:28:24","updated_at":"2022-09-26 15:28:24","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":1922614,"title":"دانیل جرویس","meta_title":"دانیل جرویس","meta_description":"دانیل جرویس - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دانیل","lastname":"جرویس","token":"03a54d6ecd3cc22a","created_at":"2022-09-26 15:28:24","updated_at":"2022-09-26 15:28:24","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":1922615,"title":"دکتر رضا شکوهی‌زاده","meta_title":"دکتر رضا شکوهی‌زاده","meta_description":"دکتر رضا شکوهی‌زاده - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"رضا شکوهی‌زاده","token":"79e6207e6cd77fa6","created_at":"2022-09-26 15:28:24","updated_at":"2022-09-26 15:28:24","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":787555,"file":"63317de3dfc148.58848754.pdf","book_id":3798981,"toc":null,"created_at":"2022-09-26 13:54:36","updated_at":"2022-09-28 15:42:40","process_started_at":"2022-09-26 13:54:40","process_done_at":"2022-09-26 13:54:51","process_failed_at":null,"pages_count":576,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"c869f2b87c55870681102ec3e4316bfa678a34ecfb8d77b8862da7aa5524638f35b6107704a1ec08cca735507f4f2f3ea6532901ab9410f5ea814b9d7ad3eeb2","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۵۷۶"},"publisher":{"id":202,"title":"دانشگاه تهران","description":null,"token":"d2aeadd62e1aff6f","slug":"ut"},"study_subjects":[{"id":334,"title":" حقوق و استاندارد","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"912934b577918c38","type":"","books_count":3,"created_at":"2017-10-07 11:24:00","updated_at":"2023-09-05 13:05:50","study_fields":[{"id":91,"title":"حقوق","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"4061a3c37ad9e6bc","books_count":21,"created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2023-09-05 13:05:50","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1329,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-11-26 11:00:06"}]}]},{"id":1132,"title":"اخلاق حقوق و قضا","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"5571d386cd4828fe","type":"","books_count":3,"created_at":"2017-10-07 11:24:05","updated_at":"2022-09-26 15:28:25","study_fields":[{"id":91,"title":"حقوق","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"4061a3c37ad9e6bc","books_count":21,"created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2023-09-05 13:05:50","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1329,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-11-26 11:00:06"}]}]}],"titleLink":"%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%BE%D8%B3","ebook_price_en":120000,"urlify":"%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%BE%D8%B3","pages_count_fa":"۵۷۶","authorTitle":"دانیل جرویس, دکتر رضا شکوهی‌زاده","tocStr":"","url":"/preview/c85dbf4d78f04d91/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%BE%D8%B3"}
{"toc":null,"pages_count":576,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"c85dbf4d78f04d91","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/c85dbf4d78f04d91/pages/AEELQNCBxOLsLQBg-sec.webp","jpeg":"/storage/books/c85dbf4d78f04d91/pages/nXsCMeueFbWXUKgZ.jpg","blurred":"/storage/books/c85dbf4d78f04d91/pages/YZaxwnpTuJIKMiOt.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0005113339644520223,0.0002928298582786896,0.998867382213849,0.9990712503111179]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.25326991081237793},{"x":0.6369748115539551,"y":0.25326991081237793},{"x":0.6369748115539551,"y":0.28894174098968506},{"x":0.45546218752861023,"y":0.28894174098968506}]},"confidence":0.9275150895118713,"dir":"rtl","str":"موافقتنامه","boundary":[0.45546218752861023,0.25326991081237793,0.6369748115539551,0.28894174098968506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.25326991081237793},{"x":0.4436974823474884,"y":0.25326991081237793},{"x":0.4436974823474884,"y":0.28894174098968506},{"x":0.33949580788612366,"y":0.28894174098968506}]},"confidence":0.9772384166717529,"dir":"rtl","str":"تریپس","boundary":[0.33949580788612366,0.25326991081237793,0.4436974823474884,0.28894174098968506]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.25326991081237793},{"x":0.6369748115539551,"y":0.25326991081237793},{"x":0.6369748115539551,"y":0.28894174098968506},{"x":0.33949580788612366,"y":0.28894174098968506}]},"confidence":0.9440895318984985,"dir":"ltr","boundary":[0.33449580788612365,0.24626991081237792,0.6419748115539551,0.29594174098968506],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.3376932144165039},{"x":0.6689075827598572,"y":0.3376932144165039},{"x":0.6689075827598572,"y":0.36028537154197693},{"x":0.5663865804672241,"y":0.36028537154197693}]},"confidence":0.9076390862464905,"dir":"rtl","str":"تاریخچه","boundary":[0.5663865804672241,0.3376932144165039,0.6689075827598572,0.36028537154197693]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.3376932144165039},{"x":0.5546218752861023,"y":0.3376932144165039},{"x":0.5546218752861023,"y":0.36028537154197693},{"x":0.4789915978908539,"y":0.36028537154197693}]},"confidence":0.9882426857948303,"dir":"rtl","str":"تدوین","boundary":[0.4789915978908539,0.3376932144165039,0.5546218752861023,0.36028537154197693]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.3376932144165039},{"x":0.46722689270973206,"y":0.3376932144165039},{"x":0.46722689270973206,"y":0.36028537154197693},{"x":0.4571428596973419,"y":0.36028537154197693}]},"confidence":0.9952570199966431,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4571428596973419,0.3376932144165039,0.46722689270973206,0.36028537154197693]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.3376932144165039},{"x":0.4453781545162201,"y":0.3376932144165039},{"x":0.4453781545162201,"y":0.36028537154197693},{"x":0.36974790692329407,"y":0.36028537154197693}]},"confidence":0.9897082448005676,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.36974790692329407,0.3376932144165039,0.4453781545162201,0.36028537154197693]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.3376932144165039},{"x":0.35798320174217224,"y":0.3376932144165039},{"x":0.35798320174217224,"y":0.36028537154197693},{"x":0.30924370884895325,"y":0.36028537154197693}]},"confidence":0.9941157102584839,"dir":"rtl","str":"مواد","boundary":[0.30924370884895325,0.3376932144165039,0.35798320174217224,0.36028537154197693]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.3376932144165039},{"x":0.6689075827598572,"y":0.3376932144165039},{"x":0.6689075827598572,"y":0.36028537154197693},{"x":0.30924370884895325,"y":0.36028537154197693}]},"confidence":0.9643158316612244,"dir":"ltr","boundary":[0.30424370884895324,0.3306932144165039,0.6739075827598572,0.36728537154197693],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.5160523056983948},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5160523056983948},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5303210616111755},{"x":0.4638655483722687,"y":0.5303210616111755}]},"confidence":0.9614362716674805,"dir":"rtl","str":"تالیف","boundary":[0.4638655483722687,0.5160523056983948,0.5109243988990784,0.5303210616111755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.5469679236412048},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5445897579193115},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5612366199493408},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5624256730079651}]},"confidence":0.9836606383323669,"dir":"rtl","str":"دانیل","boundary":[0.5025210380554199,0.5469679236412048,0.5512605309486389,0.5612366199493408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.5493460297584534},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5469679236412048},{"x":0.4957983195781708,"y":0.5624256730079651},{"x":0.4268907606601715,"y":0.5659928917884827}]},"confidence":0.9903153777122498,"dir":"rtl","str":"جرویس","boundary":[0.4252100884914398,0.5493460297584534,0.4957983195781708,0.5624256730079651]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.517241358757019},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5136741995811462},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5636147260665894},{"x":0.4268907606601715,"y":0.5659928917884827}]},"confidence":0.9784707427024841,"dir":"ltr","boundary":[0.4202100884914398,0.510241358757019,0.5562605309486389,0.5706147260665894],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.7277051210403442},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7277051210403442},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7419738173484802},{"x":0.4588235318660736,"y":0.7419738173484802}]},"confidence":0.9764980673789978,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.4588235318660736,0.7277051210403442,0.5159664154052734,0.7419738173484802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.7550535202026367},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7550535202026367},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7740784883499146},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7740784883499146}]},"confidence":0.9917753338813782,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5445378422737122,0.7550535202026367,0.5865546464920044,0.7740784883499146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.7550535202026367},{"x":0.5378151535987854,"y":0.7550535202026367},{"x":0.5378151535987854,"y":0.7740784883499146},{"x":0.5058823823928833,"y":0.7740784883499146}]},"confidence":0.9892229437828064,"dir":"rtl","str":"رضا","boundary":[0.5058823823928833,0.7550535202026367,0.5378151535987854,0.7740784883499146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.7550535202026367},{"x":0.49915966391563416,"y":0.7550535202026367},{"x":0.49915966391563416,"y":0.7740784883499146},{"x":0.43361344933509827,"y":0.7740784883499146}]},"confidence":0.9769584536552429,"dir":"rtl","str":"شکوهی","boundary":[0.43361344933509827,0.7550535202026367,0.49915966391563416,0.7740784883499146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.7550535202026367},{"x":0.4252100884914398,"y":0.7550535202026367},{"x":0.4252100884914398,"y":0.7740784883499146},{"x":0.38823530077934265,"y":0.7740784883499146}]},"confidence":0.9735000729560852,"dir":"rtl","str":"زاده","boundary":[0.38823530077934265,0.7550535202026367,0.4252100884914398,0.7740784883499146]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.7277051210403442},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7277051210403442},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7740784883499146},{"x":0.38823530077934265,"y":0.7752675414085388}]},"confidence":0.9807644486427307,"dir":"ltr","boundary":[0.38323530077934265,0.7207051210403442,0.5915546464920044,0.7810784883499146],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/c85dbf4d78f04d91/pages/YTKToZHKwNyLkeSV-sec.webp","jpeg":"/storage/books/c85dbf4d78f04d91/pages/OQxXowIhFdLakrfd.jpg","blurred":"/storage/books/c85dbf4d78f04d91/pages/aGQrBANdjgYJzciV.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.00041812021391732354,0.0002178950016336974,0.9986329355079587,0.9989807629477538]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.21640904247760773},{"x":0.7428571581840515,"y":0.21640904247760773},{"x":0.7428571581840515,"y":0.22948870062828064},{"x":0.7109243869781494,"y":0.22948870062828064}]},"confidence":0.9890772104263306,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.7109243869781494,0.21640904247760773,0.7428571581840515,0.22948870062828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.21640904247760773},{"x":0.7058823704719543,"y":0.21640904247760773},{"x":0.7058823704719543,"y":0.22948870062828064},{"x":0.6739495992660522,"y":0.22948870062828064}]},"confidence":0.9960733652114868,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.6739495992660522,0.21640904247760773,0.7058823704719543,0.22948870062828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.21521997451782227},{"x":0.6672269105911255,"y":0.21640904247760773},{"x":0.6672269105911255,"y":0.22948870062828064},{"x":0.6352941393852234,"y":0.22829964756965637}]},"confidence":0.9604871273040771,"dir":"rtl","str":"۳۷۱۲","boundary":[0.6352941393852234,0.21521997451782227,0.6672269105911255,0.22948870062828064]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.21521997451782227},{"x":0.7428571581840515,"y":0.21640904247760773},{"x":0.7428571581840515,"y":0.22948870062828064},{"x":0.6352941393852234,"y":0.22948870062828064}]},"confidence":0.9842516779899597,"dir":"ltr","boundary":[0.6302941393852234,0.20821997451782226,0.7478571581840515,0.23648870062828065],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.2734839618206024},{"x":0.7310924530029297,"y":0.27586206793785095},{"x":0.729411780834198,"y":0.2841854989528656},{"x":0.6890756487846375,"y":0.2818073630332947}]},"confidence":0.9845567941665649,"dir":"rtl","str":"سرشناسه","boundary":[0.6890756487846375,0.2734839618206024,0.729411780834198,0.2841854989528656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.28537455201148987},{"x":0.7310924530029297,"y":0.28537455201148987},{"x":0.7310924530029297,"y":0.29607608914375305},{"x":0.7058823704719543,"y":0.29607608914375305}]},"confidence":0.994320273399353,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7058823704719543,0.28537455201148987,0.7310924530029297,0.29607608914375305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.28537455201148987},{"x":0.7008403539657593,"y":0.28537455201148987},{"x":0.7008403539657593,"y":0.2948870360851288},{"x":0.6974790096282959,"y":0.2948870360851288}]},"confidence":0.9794347286224365,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6974790096282959,0.28537455201148987,0.7008403539657593,0.2948870360851288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.28537455201148987},{"x":0.6924369931221008,"y":0.28537455201148987},{"x":0.6924369931221008,"y":0.2948870360851288},{"x":0.680672287940979,"y":0.2948870360851288}]},"confidence":0.9948986768722534,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.680672287940979,0.28537455201148987,0.6924369931221008,0.2948870360851288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.28537455201148987},{"x":0.6756302714347839,"y":0.28537455201148987},{"x":0.6756302714347839,"y":0.29607608914375305},{"x":0.6436975002288818,"y":0.2948870360851288}]},"confidence":0.9878508448600769,"dir":"rtl","str":"پدیدآور","boundary":[0.6436975002288818,0.28537455201148987,0.6756302714347839,0.29607608914375305]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.27229487895965576},{"x":0.7310924530029297,"y":0.2746730148792267},{"x":0.729411780834198,"y":0.298454225063324},{"x":0.6420168280601501,"y":0.2948870360851288}]},"confidence":0.9888080358505249,"dir":"ltr","boundary":[0.6386975002288818,0.26529487895965576,0.734411780834198,0.305454225063324],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.3341260552406311},{"x":0.729411780834198,"y":0.33293697237968445},{"x":0.7310924530029297,"y":0.34244945645332336},{"x":0.6991596817970276,"y":0.34244945645332336}]},"confidence":0.9832993149757385,"dir":"rtl","str":"فروست","boundary":[0.6974790096282959,0.3341260552406311,0.7310924530029297,0.34244945645332336]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.34601664543151855},{"x":0.7310924530029297,"y":0.34601664543151855},{"x":0.7310924530029297,"y":0.35315102338790894},{"x":0.7058823704719543,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":0.9824506640434265,"str":"شابک","boundary":[0.7058823704719543,0.34601664543151855,0.7310924530029297,0.35315102338790894]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.33293697237968445},{"x":0.7310924530029297,"y":0.33293697237968445},{"x":0.7310924530029297,"y":0.35315102338790894},{"x":0.6991596817970276,"y":0.3543400764465332}]},"confidence":0.9829221367835999,"dir":"ltr","boundary":[0.6924790096282959,0.32593697237968444,0.7360924530029297,0.36015102338790894],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.3103448152542114},{"x":0.729411780834198,"y":0.3079667091369629},{"x":0.729411780834198,"y":0.3174791932106018},{"x":0.6873949766159058,"y":0.3186682462692261}]},"confidence":0.9884557127952576,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.6857143044471741,0.3103448152542114,0.729411780834198,0.3174791932106018]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.3115338981151581},{"x":0.680672287940979,"y":0.3103448152542114},{"x":0.6823529601097107,"y":0.3186682462692261},{"x":0.6672269105911255,"y":0.31985729932785034}]},"confidence":0.9816113710403442,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.6655462384223938,0.3115338981151581,0.6823529601097107,0.3186682462692261]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.3103448152542114},{"x":0.729411780834198,"y":0.3079667091369629},{"x":0.729411780834198,"y":0.3174791932106018},{"x":0.6672269105911255,"y":0.31985729932785034}]},"confidence":0.9861742854118347,"dir":"ltr","boundary":[0.6605462384223938,0.3033448152542114,0.734411780834198,0.3244791932106018],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.31985729932785034},{"x":0.729411780834198,"y":0.31985729932785034},{"x":0.7310924530029297,"y":0.32936978340148926},{"x":0.6873949766159058,"y":0.32936978340148926}]},"confidence":0.9897707104682922,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.6857143044471741,0.31985729932785034,0.7310924530029297,0.32936978340148926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.32223543524742126},{"x":0.680672287940979,"y":0.321046382188797},{"x":0.680672287940979,"y":0.32936978340148926},{"x":0.6504201889038086,"y":0.3305588662624359}]},"confidence":0.9749026894569397,"dir":"rtl","str":"ظاهری","boundary":[0.6504201889038086,0.32223543524742126,0.680672287940979,0.32936978340148926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.31985729932785034},{"x":0.610084056854248,"y":0.31985729932785034},{"x":0.610084056854248,"y":0.32936978340148926},{"x":0.6084033846855164,"y":0.32936978340148926}]},"confidence":0.8740130662918091,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6067227125167847,0.31985729932785034,0.610084056854248,0.32936978340148926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.321046382188797},{"x":0.5966386795043945,"y":0.31985729932785034},{"x":0.5983193516731262,"y":0.32936978340148926},{"x":0.5798319578170776,"y":0.3305588662624359}]},"confidence":0.9099410176277161,"dir":"rtl","str":"۵۷۶","boundary":[0.578151285648346,0.321046382188797,0.5983193516731262,0.32936978340148926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.321046382188797},{"x":0.5764706134796143,"y":0.321046382188797},{"x":0.578151285648346,"y":0.32936978340148926},{"x":0.5680672526359558,"y":0.3305588662624359}]},"confidence":0.87210613489151,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.5680672526359558,0.321046382188797,0.578151285648346,0.32936978340148926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.32223543524742126},{"x":0.5647059082984924,"y":0.32223543524742126},{"x":0.5647059082984924,"y":0.3305588662624359},{"x":0.556302547454834,"y":0.3317479193210602}]},"confidence":0.6987586617469788,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5546218752861023,0.32223543524742126,0.5647059082984924,0.3305588662624359]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.321046382188797},{"x":0.729411780834198,"y":0.31629014015197754},{"x":0.7310924530029297,"y":0.328180730342865},{"x":0.556302547454834,"y":0.3341260552406311}]},"confidence":0.9404610991477966,"dir":"ltr","boundary":[0.5496218752861023,0.314046382188797,0.7360924530029297,0.335180730342865],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.39357906579971313},{"x":0.7310924530029297,"y":0.39357906579971313},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4007134437561035},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4007134437561035}]},"confidence":0.9761306047439575,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.6924369931221008,0.39357906579971313,0.7310924530029297,0.4007134437561035]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.39357906579971313},{"x":0.7310924530029297,"y":0.39357906579971313},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4007134437561035},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4007134437561035}]},"confidence":0.9761306047439575,"dir":"ltr","boundary":[0.6874369931221008,0.38657906579971313,0.7360924530029297,0.4077134437561035],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.4042806327342987},{"x":0.729411780834198,"y":0.4042806327342987},{"x":0.729411780834198,"y":0.41260403394699097},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4137931168079376}]},"confidence":0.973783016204834,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.6924369931221008,0.4042806327342987,0.729411780834198,0.41260403394699097]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.4042806327342987},{"x":0.729411780834198,"y":0.4042806327342987},{"x":0.729411780834198,"y":0.41260403394699097},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4137931168079376}]},"confidence":0.973783016204834,"dir":"ltr","boundary":[0.6874369931221008,0.3972806327342987,0.734411780834198,0.419604033946991],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.4173602759838104},{"x":0.729411780834198,"y":0.4173602759838104},{"x":0.729411780834198,"y":0.4256837069988251},{"x":0.7008403539657593,"y":0.4256837069988251}]},"confidence":0.9897127151489258,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.7008403539657593,0.4173602759838104,0.729411780834198,0.4256837069988251]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.4173602759838104},{"x":0.729411780834198,"y":0.4173602759838104},{"x":0.729411780834198,"y":0.4256837069988251},{"x":0.7008403539657593,"y":0.4256837069988251}]},"confidence":0.9897127151489258,"dir":"ltr","boundary":[0.6958403539657593,0.4103602759838104,0.734411780834198,0.4326837069988251],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.42925089597702026},{"x":0.729411780834198,"y":0.428061842918396},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4375743269920349},{"x":0.7008403539657593,"y":0.4375743269920349}]},"confidence":0.9917011260986328,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.6991596817970276,0.42925089597702026,0.7310924530029297,0.4375743269920349]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.42925089597702026},{"x":0.729411780834198,"y":0.428061842918396},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4375743269920349},{"x":0.7008403539657593,"y":0.4375743269920349}]},"confidence":0.9917011260986328,"dir":"ltr","boundary":[0.6941596817970276,0.42225089597702026,0.7360924530029297,0.4445743269920349],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.4411414861679077},{"x":0.7310924530029297,"y":0.44233056902885437},{"x":0.7310924530029297,"y":0.45065397024154663},{"x":0.7008403539657593,"y":0.44946491718292236}]},"confidence":0.9888606071472168,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.7008403539657593,0.4411414861679077,0.7310924530029297,0.45065397024154663]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.4411414861679077},{"x":0.7310924530029297,"y":0.44233056902885437},{"x":0.7310924530029297,"y":0.45065397024154663},{"x":0.7008403539657593,"y":0.44946491718292236}]},"confidence":0.9888606071472168,"dir":"ltr","boundary":[0.6958403539657593,0.4341414861679077,0.7360924530029297,0.45765397024154664],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.4518430531024933},{"x":0.729411780834198,"y":0.4518430531024933},{"x":0.729411780834198,"y":0.46016645431518555},{"x":0.702521026134491,"y":0.46016645431518555}]},"confidence":0.9914547801017761,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.7008403539657593,0.4518430531024933,0.729411780834198,0.46016645431518555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.45303210616111755},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4518430531024933},{"x":0.6974790096282959,"y":0.4613555371761322},{"x":0.6705882549285889,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":0.9885847568511963,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.6705882549285889,0.45303210616111755,0.6974790096282959,0.4613555371761322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.46373364329338074},{"x":0.729411780834198,"y":0.46254459023475647},{"x":0.729411780834198,"y":0.4720570743083954},{"x":0.702521026134491,"y":0.47324612736701965}]},"confidence":0.9913405179977417,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.7008403539657593,0.46373364329338074,0.729411780834198,0.4720570743083954]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.464922696352005},{"x":0.6957983374595642,"y":0.46373364329338074},{"x":0.6974790096282959,"y":0.47324612736701965},{"x":0.6705882549285889,"y":0.4744352102279663}]},"confidence":0.9884830117225647,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.6705882549285889,0.464922696352005,0.6974790096282959,0.47324612736701965]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.45303210616111755},{"x":0.729411780834198,"y":0.45065397024154663},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4720570743083954},{"x":0.6705882549285889,"y":0.4744352102279663}]},"confidence":0.9898356199264526,"dir":"ltr","boundary":[0.6639075827598572,0.44603210616111755,0.7360924530029297,0.4790570743083954],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.35671818256378174},{"x":0.729411780834198,"y":0.35552912950515747},{"x":0.729411780834198,"y":0.36623066663742065},{"x":0.6974790096282959,"y":0.36623066663742065}]},"confidence":0.9898995757102966,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.6974790096282959,0.35671818256378174,0.729411780834198,0.36623066663742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.35671818256378174},{"x":0.6924369931221008,"y":0.35671818256378174},{"x":0.6924369931221008,"y":0.36623066663742065},{"x":0.6369748115539551,"y":0.36623066663742065}]},"confidence":0.9626647233963013,"dir":"rtl","str":"فهرستنویس","boundary":[0.6369748115539551,0.35671818256378174,0.6924369931221008,0.36623066663742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.35671818256378174},{"x":0.610084056854248,"y":0.35671818256378174},{"x":0.610084056854248,"y":0.36623066663742065},{"x":0.6084033846855164,"y":0.36623066663742065}]},"confidence":0.8696452975273132,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6084033846855164,0.35671818256378174,0.610084056854248,0.36623066663742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.35671818256378174},{"x":0.6033613681793213,"y":0.35671818256378174},{"x":0.6033613681793213,"y":0.36623066663742065},{"x":0.5865546464920044,"y":0.36623066663742065}]},"confidence":0.9135323166847229,"dir":"rtl","str":"فیپا","boundary":[0.5865546464920044,0.35671818256378174,0.6033613681793213,0.36623066663742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.35671818256378174},{"x":0.5865546464920044,"y":0.35671818256378174},{"x":0.5865546464920044,"y":0.36623066663742065},{"x":0.5865546464920044,"y":0.36623066663742065}]},"confidence":0.9021119475364685,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5865546464920044,0.35671818256378174,0.5865546464920044,0.36623066663742065]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.35671818256378174},{"x":0.729411780834198,"y":0.35552912950515747},{"x":0.729411780834198,"y":0.36623066663742065},{"x":0.5865546464920044,"y":0.36623066663742065}]},"confidence":0.9519683122634888,"dir":"ltr","boundary":[0.5815546464920044,0.34971818256378173,0.734411780834198,0.37323066663742066],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.3686088025569916},{"x":0.729411780834198,"y":0.3686088025569916},{"x":0.729411780834198,"y":0.3769322335720062},{"x":0.6924369931221008,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":0.9749575853347778,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.6924369931221008,0.3686088025569916,0.729411780834198,0.3769322335720062]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.3686088025569916},{"x":0.729411780834198,"y":0.3686088025569916},{"x":0.729411780834198,"y":0.3769322335720062},{"x":0.6924369931221008,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":0.9749575853347778,"dir":"ltr","boundary":[0.6874369931221008,0.36160880255699157,0.734411780834198,0.38393223357200623],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.24256837368011475},{"x":0.5663865804672241,"y":0.24256837368011475},{"x":0.5663865804672241,"y":0.25326991081237793},{"x":0.5176470875740051,"y":0.25326991081237793}]},"confidence":0.991572380065918,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5176470875740051,0.24256837368011475,0.5663865804672241,0.25326991081237793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.24256837368011475},{"x":0.5126050710678101,"y":0.24256837368011475},{"x":0.5126050710678101,"y":0.25326991081237793},{"x":0.46890756487846375,"y":0.25326991081237793}]},"confidence":0.9961990118026733,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.46890756487846375,0.24256837368011475,0.5126050710678101,0.25326991081237793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.24256837368011475},{"x":0.4638655483722687,"y":0.24256837368011475},{"x":0.4638655483722687,"y":0.25326991081237793},{"x":0.4319327771663666,"y":0.25326991081237793}]},"confidence":0.9953271150588989,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.4319327771663666,0.24256837368011475,0.4638655483722687,0.25326991081237793]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.24256837368011475},{"x":0.5663865804672241,"y":0.24256837368011475},{"x":0.5663865804672241,"y":0.2544589638710022},{"x":0.4319327771663666,"y":0.25326991081237793}]},"confidence":0.9941303730010986,"dir":"ltr","boundary":[0.4269327771663666,0.23556837368011474,0.5713865804672241,0.2614589638710022],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.2746730148792267},{"x":0.610084056854248,"y":0.2746730148792267},{"x":0.610084056854248,"y":0.28537455201148987},{"x":0.6067227125167847,"y":0.28537455201148987}]},"confidence":0.7559601664543152,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6067227125167847,0.2746730148792267,0.610084056854248,0.28537455201148987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.2734839618206024},{"x":0.5983193516731262,"y":0.2746730148792267},{"x":0.5983193516731262,"y":0.28537455201148987},{"x":0.5714285969734192,"y":0.28537455201148987}]},"confidence":0.9825170636177063,"dir":"rtl","str":"جرویس","boundary":[0.5714285969734192,0.2734839618206024,0.5983193516731262,0.28537455201148987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.2734839618206024},{"x":0.5680672526359558,"y":0.2734839618206024},{"x":0.5680672526359558,"y":0.28537455201148987},{"x":0.5579832196235657,"y":0.28537455201148987}]},"confidence":0.9732701778411865,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5579832196235657,0.2734839618206024,0.5680672526359558,0.28537455201148987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.2734839618206024},{"x":0.5579832196235657,"y":0.2734839618206024},{"x":0.5579832196235657,"y":0.28537455201148987},{"x":0.5378151535987854,"y":0.28537455201148987}]},"confidence":0.9874741435050964,"dir":"rtl","str":"دانیل","boundary":[0.5378151535987854,0.2734839618206024,0.5579832196235657,0.28537455201148987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.2734839618206024},{"x":0.5277311205863953,"y":0.2734839618206024},{"x":0.5277311205863953,"y":0.2841854989528656},{"x":0.5243697762489319,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":0.9797425270080566,"dir":"rtl","str":"ج","boundary":[0.5243697762489319,0.2734839618206024,0.5277311205863953,0.2841854989528656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.2734839618206024},{"x":0.5210084319114685,"y":0.2734839618206024},{"x":0.5210084319114685,"y":0.2841854989528656},{"x":0.5193277597427368,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":0.9280956983566284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5193277597427368,0.2734839618206024,0.5210084319114685,0.2841854989528656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.2734839618206024},{"x":0.5176470875740051,"y":0.2734839618206024},{"x":0.5176470875740051,"y":0.2841854989528656},{"x":0.5159664154052734,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":0.9352081418037415,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5159664154052734,0.2734839618206024,0.5176470875740051,0.2841854989528656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.27229487895965576},{"x":0.5126050710678101,"y":0.2734839618206024},{"x":0.5126050710678101,"y":0.28537455201148987},{"x":0.48571428656578064,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":0.9600715637207031,"dir":"rtl","str":"۱۹۶۳","boundary":[0.48571428656578064,0.27229487895965576,0.5126050710678101,0.28537455201148987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.27229487895965576},{"x":0.4789915978908539,"y":0.27229487895965576},{"x":0.4789915978908539,"y":0.2841854989528656},{"x":0.4756302535533905,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":0.5119735598564148,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.4756302535533905,0.27229487895965576,0.4789915978908539,0.2841854989528656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.27229487895965576},{"x":0.46890756487846375,"y":0.27229487895965576},{"x":0.46890756487846375,"y":0.2841854989528656},{"x":0.46554622054100037,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":0.9528628587722778,"dir":"rtl","str":"م","boundary":[0.46554622054100037,0.27229487895965576,0.46890756487846375,0.2841854989528656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.27229487895965576},{"x":0.4638655483722687,"y":0.27229487895965576},{"x":0.4638655483722687,"y":0.2841854989528656},{"x":0.4605042040348053,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":0.9349087476730347,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4605042040348053,0.27229487895965576,0.4638655483722687,0.2841854989528656]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.27229487895965576},{"x":0.610084056854248,"y":0.2746730148792267},{"x":0.610084056854248,"y":0.28656360507011414},{"x":0.4605042040348053,"y":0.28537455201148987}]},"confidence":0.939193844795227,"dir":"ltr","boundary":[0.4555042040348053,0.26529487895965576,0.615084056854248,0.29356360507011414],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.2841854989528656},{"x":0.5915966629981995,"y":0.2841854989528656},{"x":0.5915966629981995,"y":0.2948870360851288},{"x":0.5428571701049805,"y":0.2948870360851288}]},"confidence":0.9486600160598755,"dir":"rtl","str":"موافقتنامه","boundary":[0.5428571701049805,0.2841854989528656,0.5915966629981995,0.2948870360851288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.2841854989528656},{"x":0.5378151535987854,"y":0.2841854989528656},{"x":0.5378151535987854,"y":0.2948870360851288},{"x":0.5042017102241516,"y":0.2948870360851288}]},"confidence":0.9389116764068604,"dir":"rtl","str":"تریپس","boundary":[0.5042017102241516,0.2841854989528656,0.5378151535987854,0.2948870360851288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.2841854989528656},{"x":0.49747899174690247,"y":0.2841854989528656},{"x":0.49747899174690247,"y":0.2948870360851288},{"x":0.49747899174690247,"y":0.2948870360851288}]},"confidence":0.9269149899482727,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.49747899174690247,0.2841854989528656,0.49747899174690247,0.2948870360851288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.2841854989528656},{"x":0.4907563030719757,"y":0.2841854989528656},{"x":0.4907563030719757,"y":0.2948870360851288},{"x":0.45042017102241516,"y":0.2948870360851288}]},"confidence":0.9079715013504028,"dir":"rtl","str":"تاریخچه","boundary":[0.45042017102241516,0.2841854989528656,0.4907563030719757,0.2948870360851288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.2841854989528656},{"x":0.4453781545162201,"y":0.2841854989528656},{"x":0.4453781545162201,"y":0.2948870360851288},{"x":0.413445383310318,"y":0.2948870360851288}]},"confidence":0.95296311378479,"dir":"rtl","str":"تدوین","boundary":[0.413445383310318,0.2841854989528656,0.4453781545162201,0.2948870360851288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.2841854989528656},{"x":0.4084033668041229,"y":0.2841854989528656},{"x":0.4084033668041229,"y":0.2948870360851288},{"x":0.40504202246665955,"y":0.2948870360851288}]},"confidence":0.9610486030578613,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.40504202246665955,0.2841854989528656,0.4084033668041229,0.2948870360851288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.2841854989528656},{"x":0.4000000059604645,"y":0.2841854989528656},{"x":0.4000000059604645,"y":0.2948870360851288},{"x":0.3680672347545624,"y":0.2948870360851288}]},"confidence":0.8474686145782471,"dir":"rtl","str":"تحلیـل","boundary":[0.3680672347545624,0.2841854989528656,0.4000000059604645,0.2948870360851288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.2841854989528656},{"x":0.3630252182483673,"y":0.2841854989528656},{"x":0.3630252182483673,"y":0.2948870360851288},{"x":0.34117648005485535,"y":0.2948870360851288}]},"confidence":0.8331629037857056,"dir":"rtl","str":"مـواد","boundary":[0.34117648005485535,0.2841854989528656,0.3630252182483673,0.2948870360851288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.2841854989528656},{"x":0.3361344635486603,"y":0.2841854989528656},{"x":0.3361344635486603,"y":0.2948870360851288},{"x":0.3344537913799286,"y":0.2948870360851288}]},"confidence":0.7721784114837646,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.3344537913799286,0.2841854989528656,0.3361344635486603,0.2948870360851288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.2841854989528656},{"x":0.3294117748737335,"y":0.2841854989528656},{"x":0.3294117748737335,"y":0.2948870360851288},{"x":0.3008403480052948,"y":0.2948870360851288}]},"confidence":0.9567185044288635,"dir":"rtl","str":"تأليف","boundary":[0.3008403480052948,0.2841854989528656,0.3294117748737335,0.2948870360851288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.2841854989528656},{"x":0.29579833149909973,"y":0.2841854989528656},{"x":0.29579833149909973,"y":0.2948870360851288},{"x":0.2689075767993927,"y":0.2948870360851288}]},"confidence":0.8454571962356567,"dir":"rtl","str":"دانيـل","boundary":[0.2689075767993927,0.2841854989528656,0.29579833149909973,0.2948870360851288]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.2841854989528656},{"x":0.5915966629981995,"y":0.28537455201148987},{"x":0.5915966629981995,"y":0.29607608914375305},{"x":0.2689075767993927,"y":0.2948870360851288}]},"confidence":0.905170738697052,"dir":"ltr","boundary":[0.2639075767993927,0.2771854989528656,0.5965966629981995,0.30307608914375306],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.19024969637393951},{"x":0.5025210380554199,"y":0.19024969637393951},{"x":0.5025210380554199,"y":0.1973840594291687},{"x":0.4957983195781708,"y":0.1973840594291687}]},"confidence":0.8313828110694885,"str":"ته","boundary":[0.4957983195781708,0.19024969637393951,0.5025210380554199,0.1973840594291687]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.19024969637393951},{"x":0.5025210380554199,"y":0.19024969637393951},{"x":0.5025210380554199,"y":0.1973840594291687},{"x":0.4957983195781708,"y":0.1973840594291687}]},"confidence":0.8313828110694885,"dir":"ltr","boundary":[0.49079831957817077,0.1832496963739395,0.5075210380554199,0.2043840594291687],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.1973840594291687},{"x":0.5109243988990784,"y":0.1973840594291687},{"x":0.5109243988990784,"y":0.20570749044418335},{"x":0.4739495813846588,"y":0.20570749044418335}]},"confidence":0.9291305541992188,"dir":"rtl","str":"ردانشگاه","boundary":[0.4739495813846588,0.1973840594291687,0.5109243988990784,0.20570749044418335]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.1973840594291687},{"x":0.5109243988990784,"y":0.1973840594291687},{"x":0.5109243988990784,"y":0.20570749044418335},{"x":0.4739495813846588,"y":0.20570749044418335}]},"confidence":0.9291305541992188,"dir":"ltr","boundary":[0.4689495813846588,0.1903840594291687,0.5159243988990784,0.21270749044418336],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.2972651720046997},{"x":0.6084033846855164,"y":0.298454225063324},{"x":0.6084033846855164,"y":0.3103448152542114},{"x":0.5815126299858093,"y":0.30915576219558716}]},"confidence":0.9905597567558289,"dir":"rtl","str":"جرویس","boundary":[0.5815126299858093,0.2972651720046997,0.6084033846855164,0.3103448152542114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.2972651720046997},{"x":0.578151285648346,"y":0.2972651720046997},{"x":0.5764706134796143,"y":0.30915576219558716},{"x":0.5714285969734192,"y":0.30915576219558716}]},"confidence":0.9567040205001831,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5714285969734192,0.2972651720046997,0.5764706134796143,0.30915576219558716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.2972651720046997},{"x":0.5663865804672241,"y":0.2972651720046997},{"x":0.5663865804672241,"y":0.30915576219558716},{"x":0.5378151535987854,"y":0.30915576219558716}]},"confidence":0.9896356463432312,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.5394958257675171,0.2972651720046997,0.5663865804672241,0.30915576219558716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.2972651720046997},{"x":0.5327731370925903,"y":0.2972651720046997},{"x":0.5327731370925903,"y":0.3079667091369629},{"x":0.5176470875740051,"y":0.3079667091369629}]},"confidence":0.9901092052459717,"dir":"rtl","str":"رضا","boundary":[0.5176470875740051,0.2972651720046997,0.5327731370925903,0.3079667091369629]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.29607608914375305},{"x":0.5126050710678101,"y":0.2972651720046997},{"x":0.5126050710678101,"y":0.3079667091369629},{"x":0.48067227005958557,"y":0.3079667091369629}]},"confidence":0.9793659448623657,"dir":"rtl","str":"شکوهی","boundary":[0.48235294222831726,0.29607608914375305,0.5126050710678101,0.3079667091369629]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.29607608914375305},{"x":0.4773109257221222,"y":0.2972651720046997},{"x":0.4773109257221222,"y":0.3079667091369629},{"x":0.4605042040348053,"y":0.3079667091369629}]},"confidence":0.9835808873176575,"dir":"rtl","str":"زاده","boundary":[0.462184876203537,0.29607608914375305,0.4773109257221222,0.3079667091369629]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.29607608914375305},{"x":0.462184876203537,"y":0.29607608914375305},{"x":0.4605042040348053,"y":0.3079667091369629},{"x":0.4588235318660736,"y":0.3079667091369629}]},"confidence":0.9328619837760925,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4588235318660736,0.29607608914375305,0.4605042040348053,0.3079667091369629]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.29607608914375305},{"x":0.6084033846855164,"y":0.298454225063324},{"x":0.6084033846855164,"y":0.3103448152542114},{"x":0.4588235318660736,"y":0.3079667091369629}]},"confidence":0.9830009937286377,"dir":"ltr","boundary":[0.4538235318660736,0.28907608914375305,0.6134033846855164,0.31734481525421143],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.30915576219558716},{"x":0.6117647290229797,"y":0.30915576219558716},{"x":0.6117647290229797,"y":0.31985729932785034},{"x":0.6067227125167847,"y":0.31985729932785034}]},"confidence":0.8999217748641968,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6067227125167847,0.30915576219558716,0.6117647290229797,0.31985729932785034]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.30915576219558716},{"x":0.6033613681793213,"y":0.30915576219558716},{"x":0.6033613681793213,"y":0.31985729932785034},{"x":0.5815126299858093,"y":0.31985729932785034}]},"confidence":0.9915301203727722,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.5815126299858093,0.30915576219558716,0.6033613681793213,0.31985729932785034]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.30915576219558716},{"x":0.5798319578170776,"y":0.30915576219558716},{"x":0.5798319578170776,"y":0.31985729932785034},{"x":0.5747899413108826,"y":0.31985729932785034}]},"confidence":0.9742431044578552,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5747899413108826,0.30915576219558716,0.5798319578170776,0.31985729932785034]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.30915576219558716},{"x":0.5731092691421509,"y":0.30915576219558716},{"x":0.5731092691421509,"y":0.31985729932785034},{"x":0.5394958257675171,"y":0.31985729932785034}]},"confidence":0.9931369423866272,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5394958257675171,0.30915576219558716,0.5731092691421509,0.31985729932785034]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.30915576219558716},{"x":0.534453809261322,"y":0.30915576219558716},{"x":0.534453809261322,"y":0.31985729932785034},{"x":0.5126050710678101,"y":0.31985729932785034}]},"confidence":0.9958106279373169,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.5126050710678101,0.30915576219558716,0.534453809261322,0.31985729932785034]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.30915576219558716},{"x":0.5109243988990784,"y":0.30915576219558716},{"x":0.5109243988990784,"y":0.31985729932785034},{"x":0.5058823823928833,"y":0.31985729932785034}]},"confidence":0.9887725114822388,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5058823823928833,0.30915576219558716,0.5109243988990784,0.31985729932785034]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.30915576219558716},{"x":0.5025210380554199,"y":0.30915576219558716},{"x":0.5025210380554199,"y":0.31985729932785034},{"x":0.47058823704719543,"y":0.31985729932785034}]},"confidence":0.9903950095176697,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.47058823704719543,0.30915576219558716,0.5025210380554199,0.31985729932785034]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.30915576219558716},{"x":0.46554622054100037,"y":0.30915576219558716},{"x":0.46554622054100037,"y":0.31985729932785034},{"x":0.4302521049976349,"y":0.31985729932785034}]},"confidence":0.9954174160957336,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.4302521049976349,0.30915576219558716,0.46554622054100037,0.31985729932785034]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.30915576219558716},{"x":0.4285714328289032,"y":0.30915576219558716},{"x":0.4285714328289032,"y":0.31985729932785034},{"x":0.42352941632270813,"y":0.31985729932785034}]},"confidence":0.9815403819084167,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.42352941632270813,0.30915576219558716,0.4285714328289032,0.31985729932785034]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.30915576219558716},{"x":0.42352941632270813,"y":0.30915576219558716},{"x":0.42352941632270813,"y":0.31985729932785034},{"x":0.38991597294807434,"y":0.31985729932785034}]},"confidence":0.9779356718063354,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۴","boundary":[0.38991597294807434,0.30915576219558716,0.42352941632270813,0.31985729932785034]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.30915576219558716},{"x":0.40168067812919617,"y":0.30915576219558716},{"x":0.40168067812919617,"y":0.31985729932785034},{"x":0.3815126121044159,"y":0.31985729932785034}]},"confidence":0.8980897665023804,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3815126121044159,0.30915576219558716,0.40168067812919617,0.31985729932785034]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.30915576219558716},{"x":0.6117647290229797,"y":0.30915576219558716},{"x":0.6117647290229797,"y":0.31985729932785034},{"x":0.3815126121044159,"y":0.31985729932785034}]},"confidence":0.9861099123954773,"dir":"ltr","boundary":[0.3765126121044159,0.30215576219558715,0.6167647290229797,0.32685729932785035],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.3317479193210602},{"x":0.610084056854248,"y":0.3317479193210602},{"x":0.610084056854248,"y":0.34363853931427},{"x":0.6067227125167847,"y":0.34363853931427}]},"confidence":0.9134457111358643,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6067227125167847,0.3317479193210602,0.610084056854248,0.34363853931427]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.3317479193210602},{"x":0.6033613681793213,"y":0.3317479193210602},{"x":0.6033613681793213,"y":0.34363853931427},{"x":0.5697479248046875,"y":0.34363853931427}]},"confidence":0.9933907389640808,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5697479248046875,0.3317479193210602,0.6033613681793213,0.34363853931427]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.3317479193210602},{"x":0.561344563961029,"y":0.3317479193210602},{"x":0.561344563961029,"y":0.34363853931427},{"x":0.529411792755127,"y":0.34363853931427}]},"confidence":0.9940453767776489,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.529411792755127,0.3317479193210602,0.561344563961029,0.34363853931427]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.3317479193210602},{"x":0.5226891040802002,"y":0.3317479193210602},{"x":0.5226891040802002,"y":0.34363853931427},{"x":0.5025210380554199,"y":0.34363853931427}]},"confidence":0.9958828687667847,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.5025210380554199,0.3317479193210602,0.5226891040802002,0.34363853931427]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.3317479193210602},{"x":0.49915966391563416,"y":0.3317479193210602},{"x":0.49915966391563416,"y":0.34363853931427},{"x":0.4941176474094391,"y":0.34363853931427}]},"confidence":0.9577182531356812,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.4941176474094391,0.3317479193210602,0.49915966391563416,0.34363853931427]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.3317479193210602},{"x":0.4907563030719757,"y":0.3317479193210602},{"x":0.4907563030719757,"y":0.34363853931427},{"x":0.46722689270973206,"y":0.34363853931427}]},"confidence":0.9914472103118896,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.46722689270973206,0.3317479193210602,0.4907563030719757,0.34363853931427]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.3317479193210602},{"x":0.462184876203537,"y":0.3317479193210602},{"x":0.462184876203537,"y":0.34363853931427},{"x":0.43529412150382996,"y":0.34363853931427}]},"confidence":0.9911303520202637,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.43529412150382996,0.3317479193210602,0.462184876203537,0.34363853931427]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.3317479193210602},{"x":0.4285714328289032,"y":0.3317479193210602},{"x":0.4285714328289032,"y":0.34363853931427},{"x":0.3983193337917328,"y":0.34363853931427}]},"confidence":0.9780529737472534,"dir":"rtl","str":"۳۷۱۲","boundary":[0.3983193337917328,0.3317479193210602,0.4285714328289032,0.34363853931427]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.3317479193210602},{"x":0.40672269463539124,"y":0.3317479193210602},{"x":0.40672269463539124,"y":0.34363853931427},{"x":0.38655462861061096,"y":0.34363853931427}]},"confidence":0.7928420305252075,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.38655462861061096,0.3317479193210602,0.40672269463539124,0.34363853931427]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.3317479193210602},{"x":0.610084056854248,"y":0.3317479193210602},{"x":0.610084056854248,"y":0.34363853931427},{"x":0.38655462861061096,"y":0.34363853931427}]},"confidence":0.9832919239997864,"dir":"ltr","boundary":[0.38155462861061096,0.3247479193210602,0.615084056854248,0.35063853931427],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.34363853931427},{"x":0.6000000238418579,"y":0.3448275923728943},{"x":0.6000000238418579,"y":0.3519619405269623},{"x":0.48235294222831726,"y":0.3519619405269623}]},"confidence":0.9909959435462952,"str":"978-964-03-6903-6","boundary":[0.48235294222831726,0.34363853931427,0.6000000238418579,0.3519619405269623]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.3448275923728943},{"x":0.610084056854248,"y":0.3448275923728943},{"x":0.610084056854248,"y":0.3519619405269623},{"x":0.6067227125167847,"y":0.3519619405269623}]},"confidence":0.8497758507728577,"str":":","boundary":[0.6067227125167847,0.3448275923728943,0.610084056854248,0.3519619405269623]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.34363853931427},{"x":0.610084056854248,"y":0.3448275923728943},{"x":0.610084056854248,"y":0.3519619405269623},{"x":0.48235294222831726,"y":0.3519619405269623}]},"confidence":0.9831504225730896,"dir":"ltr","boundary":[0.47735294222831726,0.33663853931427,0.615084056854248,0.3589619405269623],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.39239001274108887},{"x":0.610084056854248,"y":0.39239001274108887},{"x":0.610084056854248,"y":0.40309154987335205},{"x":0.6067227125167847,"y":0.40309154987335205}]},"confidence":0.7537044286727905,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6067227125167847,0.39239001274108887,0.610084056854248,0.40309154987335205]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.39239001274108887},{"x":0.6016806960105896,"y":0.39239001274108887},{"x":0.6016806960105896,"y":0.40309154987335205},{"x":0.5865546464920044,"y":0.40309154987335205}]},"confidence":0.9910899996757507,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5865546464920044,0.39239001274108887,0.6016806960105896,0.40309154987335205]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.39239001274108887},{"x":0.578151285648346,"y":0.39239001274108887},{"x":0.578151285648346,"y":0.40309154987335205},{"x":0.5663865804672241,"y":0.40309154987335205}]},"confidence":0.9930962324142456,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.5663865804672241,0.39239001274108887,0.578151285648346,0.40309154987335205]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.3912009596824646},{"x":0.5630252361297607,"y":0.3912009596824646},{"x":0.5630252361297607,"y":0.40309154987335205},{"x":0.5176470875740051,"y":0.40309154987335205}]},"confidence":0.9305388927459717,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۵-","boundary":[0.5176470875740051,0.3912009596824646,0.5630252361297607,0.40309154987335205]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.3912009596824646},{"x":0.5210084319114685,"y":0.3912009596824646},{"x":0.5210084319114685,"y":0.40309154987335205},{"x":0.5058823823928833,"y":0.40309154987335205}]},"confidence":0.9919849634170532,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5058823823928833,0.3912009596824646,0.5210084319114685,0.40309154987335205]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.3912009596824646},{"x":0.49747899174690247,"y":0.3912009596824646},{"x":0.49747899174690247,"y":0.40309154987335205},{"x":0.48235294222831726,"y":0.40309154987335205}]},"confidence":0.9891100525856018,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.48235294222831726,0.3912009596824646,0.49747899174690247,0.40309154987335205]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.3912009596824646},{"x":0.4756302535533905,"y":0.3912009596824646},{"x":0.4756302535533905,"y":0.40309154987335205},{"x":0.4470588266849518,"y":0.40309154987335205}]},"confidence":0.7433520555496216,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۹","boundary":[0.4470588266849518,0.3912009596824646,0.4756302535533905,0.40309154987335205]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.3912009596824646},{"x":0.610084056854248,"y":0.39239001274108887},{"x":0.610084056854248,"y":0.4042806327342987},{"x":0.4470588266849518,"y":0.40309154987335205}]},"confidence":0.9216204881668091,"dir":"ltr","boundary":[0.4420588266849518,0.3842009596824646,0.615084056854248,0.4112806327342987],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.4042806327342987},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4042806327342987},{"x":0.6084033846855164,"y":0.41260403394699097},{"x":0.6084033846855164,"y":0.41260403394699097}]},"confidence":0.9086956977844238,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6084033846855164,0.4042806327342987,0.6084033846855164,0.41260403394699097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.4042806327342987},{"x":0.5983193516731262,"y":0.4042806327342987},{"x":0.5983193516731262,"y":0.41260403394699097},{"x":0.5647059082984924,"y":0.41260403394699097}]},"confidence":0.9820974469184875,"dir":"rtl","str":"کتابنامه","boundary":[0.5647059082984924,0.4042806327342987,0.5983193516731262,0.41260403394699097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.405469685792923},{"x":0.5647059082984924,"y":0.405469685792923},{"x":0.5647059082984924,"y":0.4137931168079376},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4137931168079376}]},"confidence":0.883292019367218,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5630252361297607,0.405469685792923,0.5647059082984924,0.4137931168079376]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.4042806327342987},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4042806327342987},{"x":0.6084033846855164,"y":0.41260403394699097},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4137931168079376}]},"confidence":0.9648767113685608,"dir":"ltr","boundary":[0.5580252361297607,0.3972806327342987,0.6134033846855164,0.419604033946991],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.3674197494983673},{"x":0.610084056854248,"y":0.3674197494983673},{"x":0.610084056854248,"y":0.37931033968925476},{"x":0.6067227125167847,"y":0.37931033968925476}]},"confidence":0.8556491732597351,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6067227125167847,0.3674197494983673,0.610084056854248,0.37931033968925476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.36623066663742065},{"x":0.6000000238418579,"y":0.36623066663742065},{"x":0.6000000238418579,"y":0.37931033968925476},{"x":0.5731092691421509,"y":0.37931033968925476}]},"confidence":0.9769332408905029,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.5731092691421509,0.36623066663742065,0.6000000238418579,0.37931033968925476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.36623066663742065},{"x":0.5680672526359558,"y":0.36623066663742065},{"x":0.5680672526359558,"y":0.37931033968925476},{"x":0.5411764979362488,"y":0.37931033968925476}]},"confidence":0.859569787979126,"dir":"rtl","str":"اصلی","boundary":[0.5411764979362488,0.36623066663742065,0.5680672526359558,0.37931033968925476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.3650416135787964},{"x":0.29075631499290466,"y":0.3650416135787964},{"x":0.29075631499290466,"y":0.3781212866306305},{"x":0.2689075767993927,"y":0.3781212866306305}]},"confidence":0.9853582382202148,"dir":"rtl","str":"The","boundary":[0.2689075767993927,0.3650416135787964,0.29075631499290466,0.3781212866306305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.3650416135787964},{"x":0.3361344635486603,"y":0.3650416135787964},{"x":0.3361344635486603,"y":0.3781212866306305},{"x":0.3008403480052948,"y":0.3781212866306305}]},"confidence":0.9844527244567871,"dir":"rtl","str":"TRIPS","boundary":[0.3008403480052948,0.3650416135787964,0.3361344635486603,0.3781212866306305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.3650416135787964},{"x":0.4117647111415863,"y":0.36623066663742065},{"x":0.4117647111415863,"y":0.37931033968925476},{"x":0.3478991687297821,"y":0.3781212866306305}]},"confidence":0.9940894246101379,"dir":"rtl","str":"Agreement","boundary":[0.3478991687297821,0.3650416135787964,0.4117647111415863,0.37931033968925476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.36623066663742065},{"x":0.41680672764778137,"y":0.36623066663742065},{"x":0.41680672764778137,"y":0.3781212866306305},{"x":0.4117647111415863,"y":0.3781212866306305}]},"confidence":0.9173237085342407,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4117647111415863,0.36623066663742065,0.41680672764778137,0.3781212866306305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.36623066663742065},{"x":0.4722689092159271,"y":0.36623066663742065},{"x":0.4722689092159271,"y":0.37931033968925476},{"x":0.4252100884914398,"y":0.37931033968925476}]},"confidence":0.9912536144256592,"dir":"rtl","str":"Drafting","boundary":[0.4252100884914398,0.36623066663742065,0.4722689092159271,0.37931033968925476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.36623066663742065},{"x":0.5260504484176636,"y":0.36623066663742065},{"x":0.5260504484176636,"y":0.37931033968925476},{"x":0.48403361439704895,"y":0.37931033968925476}]},"confidence":0.9791074991226196,"dir":"rtl","str":"History","boundary":[0.48403361439704895,0.36623066663742065,0.5260504484176636,0.37931033968925476]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.3650416135787964},{"x":0.6638655662536621,"y":0.3674197494983673},{"x":0.6638655662536621,"y":0.38049939274787903},{"x":0.2689075767993927,"y":0.3781212866306305}]},"confidence":0.9698800444602966,"dir":"ltr","boundary":[0.2639075767993927,0.3580416135787964,0.6688655662536621,0.38749939274787903],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.47919145226478577},{"x":0.7327731251716614,"y":0.48038050532341003},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4922710955142975},{"x":0.7159664034843445,"y":0.4922710955142975}]},"confidence":0.9811815023422241,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.7176470756530762,0.47919145226478577,0.7327731251716614,0.4922710955142975]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.47919145226478577},{"x":0.7159664034843445,"y":0.47919145226478577},{"x":0.7159664034843445,"y":0.4910820424556732},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4910820424556732}]},"confidence":0.9846590161323547,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6957983374595642,0.47919145226478577,0.7159664034843445,0.4910820424556732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.4780023694038391},{"x":0.6873949766159058,"y":0.47919145226478577},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4910820424556732},{"x":0.6605042219161987,"y":0.4910820424556732}]},"confidence":0.9850007891654968,"dir":"rtl","str":"کنگره","boundary":[0.6621848940849304,0.4780023694038391,0.6873949766159058,0.4910820424556732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.47919145226478577},{"x":0.610084056854248,"y":0.47919145226478577},{"x":0.610084056854248,"y":0.4910820424556732},{"x":0.6067227125167847,"y":0.4910820424556732}]},"confidence":0.851350724697113,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6067227125167847,0.47919145226478577,0.610084056854248,0.4910820424556732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.47919145226478577},{"x":0.5983193516731262,"y":0.47919145226478577},{"x":0.5983193516731262,"y":0.4910820424556732},{"x":0.5697479248046875,"y":0.4910820424556732}]},"confidence":0.9214561581611633,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۹","boundary":[0.5697479248046875,0.47919145226478577,0.5983193516731262,0.4910820424556732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.47919145226478577},{"x":0.5630252361297607,"y":0.47919145226478577},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4910820424556732},{"x":0.5579832196235657,"y":0.4910820424556732}]},"confidence":0.904601514339447,"dir":"rtl","str":"۸","boundary":[0.5579832196235657,0.47919145226478577,0.5630252361297607,0.4910820424556732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.47919145226478577},{"x":0.5529412031173706,"y":0.47919145226478577},{"x":0.5529412031173706,"y":0.4910820424556732},{"x":0.5478991866111755,"y":0.4910820424556732}]},"confidence":0.9028980135917664,"dir":"rtl","str":"م","boundary":[0.5478991866111755,0.47919145226478577,0.5529412031173706,0.4910820424556732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.47919145226478577},{"x":0.5428571701049805,"y":0.47919145226478577},{"x":0.5428571701049805,"y":0.4910820424556732},{"x":0.5394958257675171,"y":0.4910820424556732}]},"confidence":0.9350449442863464,"dir":"rtl","str":"۴","boundary":[0.5394958257675171,0.47919145226478577,0.5428571701049805,0.4910820424556732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.47919145226478577},{"x":0.5310924649238586,"y":0.47919145226478577},{"x":0.5310924649238586,"y":0.4910820424556732},{"x":0.5260504484176636,"y":0.4910820424556732}]},"confidence":0.8370559215545654,"dir":"rtl","str":"ج","boundary":[0.5260504484176636,0.47919145226478577,0.5310924649238586,0.4910820424556732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.47919145226478577},{"x":0.5210084319114685,"y":0.47919145226478577},{"x":0.5210084319114685,"y":0.4910820424556732},{"x":0.5159664154052734,"y":0.4910820424556732}]},"confidence":0.8256276845932007,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.5159664154052734,0.47919145226478577,0.5210084319114685,0.4910820424556732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.47919145226478577},{"x":0.5126050710678101,"y":0.47919145226478577},{"x":0.5126050710678101,"y":0.4910820424556732},{"x":0.48571428656578064,"y":0.4910820424556732}]},"confidence":0.8741838932037354,"dir":"rtl","str":"۱۴۰۱","boundary":[0.48571428656578064,0.47919145226478577,0.5126050710678101,0.4910820424556732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.47919145226478577},{"x":0.4773109257221222,"y":0.47919145226478577},{"x":0.4773109257221222,"y":0.4910820424556732},{"x":0.4739495813846588,"y":0.4910820424556732}]},"confidence":0.7678015232086182,"dir":"rtl","str":"K","boundary":[0.4739495813846588,0.47919145226478577,0.4773109257221222,0.4910820424556732]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.47681331634521484},{"x":0.7327731251716614,"y":0.47919145226478577},{"x":0.7327731251716614,"y":0.49346017837524414},{"x":0.4722689092159271,"y":0.4922710955142975}]},"confidence":0.9264490604400635,"dir":"ltr","boundary":[0.4672689092159271,0.46981331634521484,0.7377731251716614,0.5004601783752441],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.4946492314338684},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4946492314338684},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5005945563316345},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5005945563316345}]},"confidence":0.9813324809074402,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.7159664034843445,0.4946492314338684,0.7310924530029297,0.5005945563316345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.4946492314338684},{"x":0.7142857313156128,"y":0.4946492314338684},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5005945563316345},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5005945563316345}]},"confidence":0.97737717628479,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6924369931221008,0.4946492314338684,0.7142857313156128,0.5005945563316345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.4946492314338684},{"x":0.6857143044471741,"y":0.4946492314338684},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5005945563316345},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5005945563316345}]},"confidence":0.9768537282943726,"dir":"rtl","str":"دیویی","boundary":[0.6605042219161987,0.4946492314338684,0.6857143044471741,0.5005945563316345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.5041617155075073},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5041617155075073},{"x":0.7310924530029297,"y":0.512485146522522},{"x":0.7042016983032227,"y":0.512485146522522}]},"confidence":0.9909670948982239,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.7042016983032227,0.5041617155075073,0.7310924530029297,0.512485146522522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.5041617155075073},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5041617155075073},{"x":0.6991596817970276,"y":0.512485146522522},{"x":0.6504201889038086,"y":0.512485146522522}]},"confidence":0.9874971508979797,"dir":"rtl","str":"کتابشناسی","boundary":[0.6504201889038086,0.5041617155075073,0.6991596817970276,0.512485146522522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.5041617155075073},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5041617155075073},{"x":0.6453781723976135,"y":0.512485146522522},{"x":0.6285714507102966,"y":0.512485146522522}]},"confidence":0.9795219898223877,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.6285714507102966,0.5041617155075073,0.6453781723976135,0.512485146522522]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.4946492314338684},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4946492314338684},{"x":0.7310924530029297,"y":0.512485146522522},{"x":0.6285714507102966,"y":0.512485146522522}]},"confidence":0.9834017753601074,"dir":"ltr","boundary":[0.6235714507102966,0.4876492314338684,0.7360924530029297,0.519485146522522],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.4910820424556732},{"x":0.5983193516731262,"y":0.4922710955142975},{"x":0.5983193516731262,"y":0.49940547347068787},{"x":0.5546218752861023,"y":0.4982164204120636}]},"confidence":0.9686917662620544,"str":"۳۴۶/۰۴۸","boundary":[0.5546218752861023,0.4910820424556732,0.5983193516731262,0.49940547347068787]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.4922710955142975},{"x":0.610084056854248,"y":0.4922710955142975},{"x":0.610084056854248,"y":0.4982164204120636},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4982164204120636}]},"confidence":0.8732084035873413,"str":":","boundary":[0.6084033846855164,0.4922710955142975,0.610084056854248,0.4982164204120636]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.5029726624488831},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5041617155075073},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5112960934638977},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5101070404052734}]},"confidence":0.9817400574684143,"str":"۴۱۴۲۴۷۹","boundary":[0.5512605309486389,0.5029726624488831,0.5983193516731262,0.5112960934638977]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.5041617155075073},{"x":0.610084056854248,"y":0.5041617155075073},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5112960934638977},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":0.915079653263092,"str":":","boundary":[0.6084033846855164,0.5041617155075073,0.6084033846855164,0.5112960934638977]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.4910820424556732},{"x":0.610084056854248,"y":0.4922710955142975},{"x":0.610084056854248,"y":0.5112960934638977},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5101070404052734}]},"confidence":0.9650819301605225,"dir":"ltr","boundary":[0.5462605309486389,0.4840820424556732,0.615084056854248,0.5182960934638977],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.21640904247760773},{"x":0.3798319399356842,"y":0.217598095536232},{"x":0.3798319399356842,"y":0.23186682164669037},{"x":0.3478991687297821,"y":0.2306777685880661}]},"confidence":0.9897844195365906,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.3478991687297821,0.21640904247760773,0.3798319399356842,0.23186682164669037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.21640904247760773},{"x":0.3445378243923187,"y":0.21640904247760773},{"x":0.3445378243923187,"y":0.23186682164669037},{"x":0.3008403480052948,"y":0.2306777685880661}]},"confidence":0.9957123398780823,"dir":"rtl","str":"مسلسل","boundary":[0.3008403480052948,0.21640904247760773,0.3445378243923187,0.23186682164669037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.21640904247760773},{"x":0.29243698716163635,"y":0.21640904247760773},{"x":0.29243698716163635,"y":0.2306777685880661},{"x":0.2537815272808075,"y":0.2306777685880661}]},"confidence":0.9627605080604553,"dir":"rtl","str":"۱۰۴۸۷","boundary":[0.2537815272808075,0.21640904247760773,0.29243698716163635,0.2306777685880661]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.21640904247760773},{"x":0.3798319399356842,"y":0.21640904247760773},{"x":0.3798319399356842,"y":0.23186682164669037},{"x":0.2537815272808075,"y":0.2306777685880661}]},"confidence":0.9827524423599243,"dir":"ltr","boundary":[0.2487815272808075,0.20940904247760772,0.3848319399356842,0.23886682164669037],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.2734839618206024},{"x":0.33781513571739197,"y":0.27229487895965576},{"x":0.33781513571739197,"y":0.2806183099746704},{"x":0.29243698716163635,"y":0.2818073630332947}]},"confidence":0.9897214770317078,"dir":"ltr","str":"Gervais","boundary":[0.29243698716163635,0.2734839618206024,0.33781513571739197,0.2806183099746704]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.27229487895965576},{"x":0.34117648005485535,"y":0.27229487895965576},{"x":0.34117648005485535,"y":0.2806183099746704},{"x":0.33781513571739197,"y":0.2806183099746704}]},"confidence":0.968138575553894,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.33781513571739197,0.27229487895965576,0.34117648005485535,0.2806183099746704]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.27229487895965576},{"x":0.38655462861061096,"y":0.27229487895965576},{"x":0.38655462861061096,"y":0.2806183099746704},{"x":0.3462184965610504,"y":0.2806183099746704}]},"confidence":0.9935494661331177,"dir":"ltr","str":"Daniel","boundary":[0.3462184965610504,0.27229487895965576,0.38655462861061096,0.2806183099746704]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.27229487895965576},{"x":0.3983193337917328,"y":0.27229487895965576},{"x":0.3983193337917328,"y":0.27942925691604614},{"x":0.38991597294807434,"y":0.27942925691604614}]},"confidence":0.9693608283996582,"dir":"ltr","str":"J.","boundary":[0.38991597294807434,0.27229487895965576,0.3983193337917328,0.27942925691604614]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.2734839618206024},{"x":0.3983193337917328,"y":0.27229487895965576},{"x":0.3983193337917328,"y":0.2806183099746704},{"x":0.29243698716163635,"y":0.2818073630332947}]},"confidence":0.9872629642486572,"dir":"ltr","boundary":[0.28743698716163635,0.2664839618206024,0.4033193337917328,0.2876183099746704],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.41617122292518616},{"x":0.6117647290229797,"y":0.41617122292518616},{"x":0.6117647290229797,"y":0.428061842918396},{"x":0.6067227125167847,"y":0.428061842918396}]},"confidence":0.8467192649841309,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6067227125167847,0.41617122292518616,0.6117647290229797,0.428061842918396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.41617122292518616},{"x":0.6000000238418579,"y":0.41617122292518616},{"x":0.6000000238418579,"y":0.42925089597702026},{"x":0.5512605309486389,"y":0.428061842918396}]},"confidence":0.9868010878562927,"dir":"rtl","str":"موافقتنامه","boundary":[0.5512605309486389,0.41617122292518616,0.6000000238418579,0.42925089597702026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.41617122292518616},{"x":0.5445378422737122,"y":0.41617122292518616},{"x":0.5445378422737122,"y":0.428061842918396},{"x":0.5243697762489319,"y":0.428061842918396}]},"confidence":0.9851376414299011,"dir":"rtl","str":"تریپس","boundary":[0.5243697762489319,0.41617122292518616,0.5445378422737122,0.428061842918396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.41617122292518616},{"x":0.5210084319114685,"y":0.41617122292518616},{"x":0.5210084319114685,"y":0.428061842918396},{"x":0.49915966391563416,"y":0.428061842918396}]},"confidence":0.972572922706604,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.49915966391563416,0.41617122292518616,0.5210084319114685,0.428061842918396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.41617122292518616},{"x":0.507563054561615,"y":0.41617122292518616},{"x":0.507563054561615,"y":0.428061842918396},{"x":0.4739495813846588,"y":0.428061842918396}]},"confidence":0.9444661140441895,"dir":"rtl","str":"۱۹۹۴","boundary":[0.4739495813846588,0.41617122292518616,0.507563054561615,0.428061842918396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.41617122292518616},{"x":0.4739495813846588,"y":0.41617122292518616},{"x":0.4739495813846588,"y":0.428061842918396},{"x":0.47058823704719543,"y":0.428061842918396}]},"confidence":0.9430750608444214,"dir":"rtl","str":"م","boundary":[0.47058823704719543,0.41617122292518616,0.4739495813846588,0.428061842918396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.41617122292518616},{"x":0.4638655483722687,"y":0.41617122292518616},{"x":0.4638655483722687,"y":0.428061842918396},{"x":0.4605042040348053,"y":0.428061842918396}]},"confidence":0.793191134929657,"dir":"rtl","str":"=","boundary":[0.4605042040348053,0.41617122292518616,0.4638655483722687,0.428061842918396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.41617122292518616},{"x":0.4588235318660736,"y":0.41617122292518616},{"x":0.4588235318660736,"y":0.428061842918396},{"x":0.4268907606601715,"y":0.428061842918396}]},"confidence":0.9246604442596436,"dir":"rtl","str":"۱۳۷۳","boundary":[0.4268907606601715,0.41617122292518616,0.4588235318660736,0.428061842918396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.41617122292518616},{"x":0.43697479367256165,"y":0.41617122292518616},{"x":0.43697479367256165,"y":0.428061842918396},{"x":0.4151260554790497,"y":0.428061842918396}]},"confidence":0.9208529591560364,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.4151260554790497,0.41617122292518616,0.43697479367256165,0.428061842918396]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.41617122292518616},{"x":0.6117647290229797,"y":0.41617122292518616},{"x":0.6117647290229797,"y":0.42925089597702026},{"x":0.4151260554790497,"y":0.428061842918396}]},"confidence":0.9552363157272339,"dir":"ltr","boundary":[0.4101260554790497,0.40917122292518615,0.6167647290229797,0.43625089597702027],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.428061842918396},{"x":0.610084056854248,"y":0.428061842918396},{"x":0.610084056854248,"y":0.4387633800506592},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4387633800506592}]},"confidence":0.8450708389282227,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6084033846855164,0.428061842918396,0.610084056854248,0.4387633800506592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.428061842918396},{"x":0.6033613681793213,"y":0.428061842918396},{"x":0.6033613681793213,"y":0.4387633800506592},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4387633800506592}]},"confidence":0.9863317608833313,"dir":"rtl","str":"مالکیت","boundary":[0.5714285969734192,0.428061842918396,0.6033613681793213,0.4387633800506592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.428061842918396},{"x":0.5663865804672241,"y":0.428061842918396},{"x":0.5663865804672241,"y":0.4387633800506592},{"x":0.5378151535987854,"y":0.4387633800506592}]},"confidence":0.9703628420829773,"dir":"rtl","str":"معنوی","boundary":[0.5378151535987854,0.428061842918396,0.5663865804672241,0.4387633800506592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.428061842918396},{"x":0.5327731370925903,"y":0.428061842918396},{"x":0.5327731370925903,"y":0.4387633800506592},{"x":0.529411792755127,"y":0.4387633800506592}]},"confidence":0.9738035202026367,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.529411792755127,0.428061842918396,0.5327731370925903,0.4387633800506592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.428061842918396},{"x":0.5277311205863953,"y":0.428061842918396},{"x":0.5277311205863953,"y":0.4387633800506592},{"x":0.5025210380554199,"y":0.4387633800506592}]},"confidence":0.9923608303070068,"dir":"rtl","str":"حقوق","boundary":[0.5025210380554199,0.428061842918396,0.5277311205863953,0.4387633800506592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.428061842918396},{"x":0.49747899174690247,"y":0.428061842918396},{"x":0.49747899174690247,"y":0.4387633800506592},{"x":0.48571428656578064,"y":0.4387633800506592}]},"confidence":0.987142026424408,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.48571428656578064,0.428061842918396,0.49747899174690247,0.4387633800506592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.428061842918396},{"x":0.48235294222831726,"y":0.428061842918396},{"x":0.48235294222831726,"y":0.4387633800506592},{"x":0.4605042040348053,"y":0.4387633800506592}]},"confidence":0.9803175926208496,"dir":"rtl","str":"الملل","boundary":[0.4605042040348053,0.428061842918396,0.48235294222831726,0.4387633800506592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.428061842918396},{"x":0.4571428596973419,"y":0.428061842918396},{"x":0.4571428596973419,"y":0.4387633800506592},{"x":0.45210084319114685,"y":0.4387633800506592}]},"confidence":0.9472004175186157,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.45210084319114685,0.428061842918396,0.4571428596973419,0.4387633800506592]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.428061842918396},{"x":0.610084056854248,"y":0.428061842918396},{"x":0.610084056854248,"y":0.4387633800506592},{"x":0.45210084319114685,"y":0.4387633800506592}]},"confidence":0.9757052659988403,"dir":"ltr","boundary":[0.44710084319114685,0.421061842918396,0.615084056854248,0.4457633800506592],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.43995243310928345},{"x":0.6084033846855164,"y":0.43995243310928345},{"x":0.6084033846855164,"y":0.44946491718292236},{"x":0.6084033846855164,"y":0.44946491718292236}]},"confidence":0.7548404932022095,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6084033846855164,0.43995243310928345,0.6084033846855164,0.44946491718292236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.43995243310928345},{"x":0.6016806960105896,"y":0.4387633800506592},{"x":0.6016806960105896,"y":0.44946491718292236},{"x":0.5680672526359558,"y":0.44946491718292236}]},"confidence":0.9883367419242859,"dir":"rtl","str":"صادرات","boundary":[0.5680672526359558,0.43995243310928345,0.6016806960105896,0.44946491718292236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.43995243310928345},{"x":0.5630252361297607,"y":0.43995243310928345},{"x":0.5630252361297607,"y":0.44946491718292236},{"x":0.5596638917922974,"y":0.44946491718292236}]},"confidence":0.9828225374221802,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5596638917922974,0.43995243310928345,0.5630252361297607,0.44946491718292236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.43995243310928345},{"x":0.5546218752861023,"y":0.43995243310928345},{"x":0.5546218752861023,"y":0.44946491718292236},{"x":0.5260504484176636,"y":0.44946491718292236}]},"confidence":0.989777684211731,"dir":"rtl","str":"واردات","boundary":[0.5260504484176636,0.43995243310928345,0.5546218752861023,0.44946491718292236]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.43995243310928345},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4387633800506592},{"x":0.6084033846855164,"y":0.44946491718292236},{"x":0.5260504484176636,"y":0.44946491718292236}]},"confidence":0.9718821048736572,"dir":"ltr","boundary":[0.5210504484176636,0.43295243310928344,0.6134033846855164,0.45646491718292237],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.45065397024154663},{"x":0.6033613681793213,"y":0.45065397024154663},{"x":0.6033613681793213,"y":0.46254459023475647},{"x":0.5731092691421509,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":0.9781277775764465,"dir":"rtl","str":"شکوهی","boundary":[0.5731092691421509,0.45065397024154663,0.6033613681793213,0.46254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.45065397024154663},{"x":0.5680672526359558,"y":0.45065397024154663},{"x":0.5680672526359558,"y":0.46254459023475647},{"x":0.5512605309486389,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":0.9859733581542969,"dir":"rtl","str":"زاده","boundary":[0.5512605309486389,0.45065397024154663,0.5680672526359558,0.46254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.45065397024154663},{"x":0.5512605309486389,"y":0.45065397024154663},{"x":0.5512605309486389,"y":0.46254459023475647},{"x":0.5478991866111755,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":0.9761340618133545,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5478991866111755,0.45065397024154663,0.5512605309486389,0.46254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.45065397024154663},{"x":0.5428571701049805,"y":0.45065397024154663},{"x":0.5428571701049805,"y":0.46254459023475647},{"x":0.5260504484176636,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":0.9944292306900024,"dir":"rtl","str":"رضا","boundary":[0.5260504484176636,0.45065397024154663,0.5428571701049805,0.46254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.45065397024154663},{"x":0.5260504484176636,"y":0.45065397024154663},{"x":0.5260504484176636,"y":0.46254459023475647},{"x":0.5243697762489319,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":0.9154354333877563,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5243697762489319,0.45065397024154663,0.5260504484176636,0.46254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.45065397024154663},{"x":0.5193277597427368,"y":0.45065397024154663},{"x":0.5193277597427368,"y":0.46254459023475647},{"x":0.4924369752407074,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":0.9659100770950317,"dir":"rtl","str":"۱۳۵۹","boundary":[0.4924369752407074,0.45065397024154663,0.5193277597427368,0.46254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.45065397024154663},{"x":0.48571428656578064,"y":0.45065397024154663},{"x":0.48571428656578064,"y":0.46254459023475647},{"x":0.48235294222831726,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":0.5750358700752258,"dir":"rtl","str":"–","boundary":[0.48235294222831726,0.45065397024154663,0.48571428656578064,0.46254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.45065397024154663},{"x":0.4773109257221222,"y":0.45065397024154663},{"x":0.4773109257221222,"y":0.46254459023475647},{"x":0.44873949885368347,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":0.9892426133155823,"dir":"rtl","str":"مترجم","boundary":[0.44873949885368347,0.45065397024154663,0.4773109257221222,0.46254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.4518430531024933},{"x":0.4470588266849518,"y":0.4518430531024933},{"x":0.4470588266849518,"y":0.46373364329338074},{"x":0.4420168101787567,"y":0.46373364329338074}]},"confidence":0.9050776958465576,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4420168101787567,0.4518430531024933,0.4470588266849518,0.46373364329338074]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.45065397024154663},{"x":0.6033613681793213,"y":0.44946491718292236},{"x":0.6033613681793213,"y":0.46254459023475647},{"x":0.4420168101787567,"y":0.46373364329338074}]},"confidence":0.9599742293357849,"dir":"ltr","boundary":[0.4370168101787567,0.4436539702415466,0.6083613681793213,0.4695445902347565],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.46373364329338074},{"x":0.6117647290229797,"y":0.46373364329338074},{"x":0.6117647290229797,"y":0.47681331634521484},{"x":0.6084033846855164,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":0.8868061900138855,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6084033846855164,0.46373364329338074,0.6117647290229797,0.47681331634521484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.46373364329338074},{"x":0.6033613681793213,"y":0.46373364329338074},{"x":0.6033613681793213,"y":0.47681331634521484},{"x":0.5697479248046875,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":0.9937035441398621,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5697479248046875,0.46373364329338074,0.6033613681793213,0.47681331634521484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.46373364329338074},{"x":0.5680672526359558,"y":0.46373364329338074},{"x":0.5680672526359558,"y":0.4756242632865906},{"x":0.5445378422737122,"y":0.4756242632865906}]},"confidence":0.9969916343688965,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.5445378422737122,0.46373364329338074,0.5680672526359558,0.4756242632865906]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.46373364329338074},{"x":0.5428571701049805,"y":0.46373364329338074},{"x":0.5428571701049805,"y":0.4756242632865906},{"x":0.5378151535987854,"y":0.4756242632865906}]},"confidence":0.9654958844184875,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5378151535987854,0.46373364329338074,0.5428571701049805,0.4756242632865906]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.46373364329338074},{"x":0.5361344814300537,"y":0.46373364329338074},{"x":0.5361344814300537,"y":0.4756242632865906},{"x":0.5025210380554199,"y":0.4756242632865906}]},"confidence":0.9926669597625732,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.5025210380554199,0.46373364329338074,0.5361344814300537,0.4756242632865906]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.46373364329338074},{"x":0.49747899174690247,"y":0.46373364329338074},{"x":0.49747899174690247,"y":0.4756242632865906},{"x":0.4638655483722687,"y":0.4756242632865906}]},"confidence":0.9878050684928894,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.4638655483722687,0.46373364329338074,0.49747899174690247,0.4756242632865906]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.46373364329338074},{"x":0.462184876203537,"y":0.46373364329338074},{"x":0.462184876203537,"y":0.4756242632865906},{"x":0.4571428596973419,"y":0.4756242632865906}]},"confidence":0.9337825775146484,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4571428596973419,0.46373364329338074,0.462184876203537,0.4756242632865906]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.46254459023475647},{"x":0.3495798408985138,"y":0.46254459023475647},{"x":0.3495798408985138,"y":0.4756242632865906},{"x":0.29243698716163635,"y":0.4744352102279663}]},"confidence":0.9907875061035156,"dir":"rtl","str":"University","boundary":[0.29243698716163635,0.46254459023475647,0.3495798408985138,0.4756242632865906]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.46254459023475647},{"x":0.3663865625858307,"y":0.46254459023475647},{"x":0.3663865625858307,"y":0.4744352102279663},{"x":0.35630252957344055,"y":0.4744352102279663}]},"confidence":0.9985067248344421,"dir":"rtl","str":"of","boundary":[0.35630252957344055,0.46254459023475647,0.3663865625858307,0.4744352102279663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.46254459023475647},{"x":0.4100840389728546,"y":0.46254459023475647},{"x":0.4100840389728546,"y":0.4756242632865906},{"x":0.37310925126075745,"y":0.4756242632865906}]},"confidence":0.9932656288146973,"dir":"rtl","str":"Tehran","boundary":[0.37310925126075745,0.46254459023475647,0.4100840389728546,0.4756242632865906]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.46373364329338074},{"x":0.41680672764778137,"y":0.46373364329338074},{"x":0.41680672764778137,"y":0.4756242632865906},{"x":0.4117647111415863,"y":0.4756242632865906}]},"confidence":0.9081311225891113,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4117647111415863,0.46373364329338074,0.41680672764778137,0.4756242632865906]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.46373364329338074},{"x":0.45378151535987854,"y":0.46373364329338074},{"x":0.45378151535987854,"y":0.4756242632865906},{"x":0.42352941632270813,"y":0.4756242632865906}]},"confidence":0.9948686957359314,"dir":"rtl","str":"Press","boundary":[0.42352941632270813,0.46373364329338074,0.45378151535987854,0.4756242632865906]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.46254459023475647},{"x":0.6117647290229797,"y":0.46373364329338074},{"x":0.6117647290229797,"y":0.47681331634521484},{"x":0.29243698716163635,"y":0.4756242632865906}]},"confidence":0.9873018860816956,"dir":"ltr","boundary":[0.28743698716163635,0.45554459023475646,0.6167647290229797,0.48381331634521485],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7865546345710754,"y":0.6397145986557007},{"x":0.8084033727645874,"y":0.6397145986557007},{"x":0.8084033727645874,"y":0.6480380296707153},{"x":0.7865546345710754,"y":0.6480380296707153}]},"confidence":0.9952526688575745,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7865546345710754,0.6397145986557007,0.8084033727645874,0.6480380296707153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7815126180648804,"y":0.6397145986557007},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6397145986557007},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6480380296707153},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6480380296707153}]},"confidence":0.9792114496231079,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7815126180648804,0.6397145986557007,0.7848739624023438,0.6480380296707153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.6397145986557007},{"x":0.7764706015586853,"y":0.6397145986557007},{"x":0.7764706015586853,"y":0.6480380296707153},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6480380296707153}]},"confidence":0.9617961645126343,"dir":"rtl","str":"موافقتنامه","boundary":[0.7277311086654663,0.6397145986557007,0.7764706015586853,0.6480380296707153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.6397145986557007},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6397145986557007},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6480380296707153},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6480380296707153}]},"confidence":0.9876646995544434,"dir":"rtl","str":"تریپس","boundary":[0.6991596817970276,0.6397145986557007,0.7226890921592712,0.6480380296707153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.6397145986557007},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6397145986557007},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6480380296707153},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6480380296707153}]},"confidence":0.9522441029548645,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.6890756487846375,0.6397145986557007,0.6957983374595642,0.6480380296707153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.6397145986557007},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6397145986557007},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6480380296707153},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6480380296707153}]},"confidence":0.9334291815757751,"dir":"rtl","str":"تاریخچه","boundary":[0.6487395167350769,0.6397145986557007,0.6840336322784424,0.6480380296707153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.6397145986557007},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6397145986557007},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6480380296707153},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6480380296707153}]},"confidence":0.9914463758468628,"dir":"rtl","str":"تدوین","boundary":[0.6168067455291748,0.6397145986557007,0.6420168280601501,0.6480380296707153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.6397145986557007},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6397145986557007},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6480380296707153},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6480380296707153}]},"confidence":0.9882275462150574,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6084033846855164,0.6397145986557007,0.6117647290229797,0.6480380296707153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.6397145986557007},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6397145986557007},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6480380296707153},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6480380296707153}]},"confidence":0.9920638799667358,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.5764706134796143,0.6397145986557007,0.6016806960105896,0.6480380296707153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.6397145986557007},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6397145986557007},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6480380296707153},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6480380296707153}]},"confidence":0.9936546683311462,"dir":"rtl","str":"مواد","boundary":[0.5529412031173706,0.6397145986557007,0.5714285969734192,0.6480380296707153]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.6397145986557007},{"x":0.8084033727645874,"y":0.6397145986557007},{"x":0.8084033727645874,"y":0.6480380296707153},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6480380296707153}]},"confidence":0.9745092391967773,"dir":"ltr","boundary":[0.5479412031173706,0.6327145986557007,0.8134033727645874,0.6550380296707153],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7865546345710754,"y":0.6516052484512329},{"x":0.8084033727645874,"y":0.6504161953926086},{"x":0.8084033727645874,"y":0.6611177325248718},{"x":0.7882353067398071,"y":0.6623067855834961}]},"confidence":0.9879944324493408,"dir":"rtl","str":"تألیف","boundary":[0.7865546345710754,0.6516052484512329,0.8084033727645874,0.6611177325248718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7815126180648804,"y":0.6516052484512329},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6516052484512329},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6623067855834961},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6623067855834961}]},"confidence":0.9660941958427429,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7815126180648804,0.6516052484512329,0.7848739624023438,0.6623067855834961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.6527943015098572},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6516052484512329},{"x":0.7764706015586853,"y":0.6623067855834961},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6634958386421204}]},"confidence":0.8852663040161133,"dir":"rtl","str":"دانيل","boundary":[0.7529411911964417,0.6527943015098572,0.7764706015586853,0.6623067855834961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.6551724076271057},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6527943015098572},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6634958386421204},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6646848917007446}]},"confidence":0.989484429359436,"dir":"rtl","str":"جرویس","boundary":[0.7142857313156128,0.6551724076271057,0.7478991746902466,0.6634958386421204]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.6539833545684814},{"x":0.8084033727645874,"y":0.6504161953926086},{"x":0.8084033727645874,"y":0.6611177325248718},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6646848917007446}]},"confidence":0.9549887776374817,"dir":"ltr","boundary":[0.7092857313156128,0.6469833545684814,0.8134033727645874,0.6681177325248718],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7815126180648804,"y":0.6682521104812622},{"x":0.8084033727645874,"y":0.6682521104812622},{"x":0.8084033727645874,"y":0.6777645945549011},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6777645945549011}]},"confidence":0.9930223822593689,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.7815126180648804,0.6682521104812622,0.8084033727645874,0.6777645945549011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.6682521104812622},{"x":0.7798319458961487,"y":0.6682521104812622},{"x":0.7798319458961487,"y":0.6777645945549011},{"x":0.778151273727417,"y":0.6777645945549011}]},"confidence":0.9811266660690308,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.778151273727417,0.6682521104812622,0.7798319458961487,0.6777645945549011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.6682521104812622},{"x":0.7731092572212219,"y":0.6682521104812622},{"x":0.7731092572212219,"y":0.6777645945549011},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6777645945549011}]},"confidence":0.9933682680130005,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.7529411911964417,0.6682521104812622,0.7731092572212219,0.6777645945549011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.6682521104812622},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6682521104812622},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6777645945549011},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6777645945549011}]},"confidence":0.9875476956367493,"dir":"rtl","str":"رضا","boundary":[0.7327731251716614,0.6682521104812622,0.7462185025215149,0.6777645945549011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.6682521104812622},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6682521104812622},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6777645945549011},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6777645945549011}]},"confidence":0.9804732203483582,"dir":"rtl","str":"شکوهی","boundary":[0.6941176652908325,0.6682521104812622,0.7260504364967346,0.6777645945549011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.6682521104812622},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6682521104812622},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6777645945549011},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6777645945549011}]},"confidence":0.9719099402427673,"dir":"rtl","str":"زاده","boundary":[0.6756302714347839,0.6682521104812622,0.6924369931221008,0.6777645945549011]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.6682521104812622},{"x":0.8084033727645874,"y":0.6682521104812622},{"x":0.8084033727645874,"y":0.6777645945549011},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6777645945549011}]},"confidence":0.9851073026657104,"dir":"ltr","boundary":[0.6706302714347839,0.6612521104812622,0.8134033727645874,0.6847645945549011],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.6825208067893982},{"x":0.8084033727645874,"y":0.6825208067893982},{"x":0.8084033727645874,"y":0.6920332908630371},{"x":0.7764706015586853,"y":0.6920332908630371}]},"confidence":0.9926282167434692,"dir":"rtl","str":"ویرایش","boundary":[0.7764706015586853,0.6825208067893982,0.8084033727645874,0.6920332908630371]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.6825208067893982},{"x":0.7714285850524902,"y":0.6825208067893982},{"x":0.7714285850524902,"y":0.6920332908630371},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6920332908630371}]},"confidence":0.9859880208969116,"dir":"rtl","str":"فنی","boundary":[0.7546218633651733,0.6825208067893982,0.7714285850524902,0.6920332908630371]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.6825208067893982},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6825208067893982},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6920332908630371},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6920332908630371}]},"confidence":0.9851700663566589,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7462185025215149,0.6825208067893982,0.7495798468589783,0.6920332908630371]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.6825208067893982},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6825208067893982},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6920332908630371},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6920332908630371}]},"confidence":0.9925771951675415,"dir":"rtl","str":"زبانی","boundary":[0.7226890921592712,0.6825208067893982,0.7411764860153198,0.6920332908630371]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.6825208067893982},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6825208067893982},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6920332908630371},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6920332908630371}]},"confidence":0.9548795223236084,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7176470756530762,0.6825208067893982,0.7193277478218079,0.6920332908630371]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.6825208067893982},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6825208067893982},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6920332908630371},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6920332908630371}]},"confidence":0.9924142956733704,"dir":"rtl","str":"فرشاد","boundary":[0.6873949766159058,0.6825208067893982,0.7126050591468811,0.6920332908630371]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.6825208067893982},{"x":0.680672287940979,"y":0.6825208067893982},{"x":0.680672287940979,"y":0.6920332908630371},{"x":0.653781533241272,"y":0.6920332908630371}]},"confidence":0.9937482476234436,"dir":"rtl","str":"رضوان","boundary":[0.653781533241272,0.6825208067893982,0.680672287940979,0.6920332908630371]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.6825208067893982},{"x":0.8084033727645874,"y":0.6825208067893982},{"x":0.8084033727645874,"y":0.6920332908630371},{"x":0.653781533241272,"y":0.6920332908630371}]},"confidence":0.9902877807617188,"dir":"ltr","boundary":[0.648781533241272,0.6755208067893982,0.8134033727645874,0.6990332908630371],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7882353067398071,"y":0.6979786157608032},{"x":0.8084033727645874,"y":0.6979786157608032},{"x":0.8084033727645874,"y":0.7074910998344421},{"x":0.7882353067398071,"y":0.7063020467758179}]},"confidence":0.9835482835769653,"dir":"rtl","str":"نوبت","boundary":[0.7882353067398071,0.6979786157608032,0.8084033727645874,0.7074910998344421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.6979786157608032},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6979786157608032},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7063020467758179},{"x":0.7663865685462952,"y":0.7063020467758179}]},"confidence":0.9908172488212585,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.7663865685462952,0.6979786157608032,0.7831932902336121,0.7063020467758179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.6979786157608032},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6979786157608032},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7063020467758179},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7063020467758179}]},"confidence":0.9508167505264282,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7613445520401001,0.6979786157608032,0.7647058963775635,0.7063020467758179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.696789562702179},{"x":0.7546218633651733,"y":0.696789562702179},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7063020467758179},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7063020467758179}]},"confidence":0.9951363205909729,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.7411764860153198,0.696789562702179,0.7546218633651733,0.7063020467758179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.696789562702179},{"x":0.7361344695091248,"y":0.696789562702179},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7063020467758179},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7063020467758179}]},"confidence":0.9954860210418701,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.7310924530029297,0.696789562702179,0.7361344695091248,0.7063020467758179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.696789562702179},{"x":0.7243697643280029,"y":0.696789562702179},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7063020467758179},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7063020467758179}]},"confidence":0.9923083782196045,"dir":"rtl","str":"اصلاحات","boundary":[0.6857143044471741,0.696789562702179,0.7243697643280029,0.7063020467758179]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.696789562702179},{"x":0.8084033727645874,"y":0.6979786157608032},{"x":0.8084033727645874,"y":0.7074910998344421},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7063020467758179}]},"confidence":0.9890000820159912,"dir":"ltr","boundary":[0.6807143044471741,0.689789562702179,0.8134033727645874,0.7144910998344421],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7882353067398071,"y":0.7098692059516907},{"x":0.8084033727645874,"y":0.7110582590103149},{"x":0.8084033727645874,"y":0.7229488492012024},{"x":0.7882353067398071,"y":0.7217597961425781}]},"confidence":0.9902423620223999,"dir":"rtl","str":"تاریخ","boundary":[0.7882353067398071,0.7098692059516907,0.8084033727645874,0.7229488492012024]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.7086801528930664},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7098692059516907},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7217597961425781},{"x":0.7579832077026367,"y":0.7217597961425781}]},"confidence":0.9936047196388245,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.7579832077026367,0.7086801528930664,0.7831932902336121,0.7217597961425781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.7086801528930664},{"x":0.756302535533905,"y":0.7086801528930664},{"x":0.756302535533905,"y":0.7205707430839539},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7205707430839539}]},"confidence":0.9363062381744385,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7529411911964417,0.7086801528930664,0.756302535533905,0.7205707430839539]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.7086801528930664},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7086801528930664},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7205707430839539},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7205707430839539}]},"confidence":0.7020272612571716,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۹","boundary":[0.7226890921592712,0.7086801528930664,0.7495798468589783,0.7205707430839539]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.7086801528930664},{"x":0.8084033727645874,"y":0.7110582590103149},{"x":0.8084033727645874,"y":0.7229488492012024},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7205707430839539}]},"confidence":0.9160784482955933,"dir":"ltr","boundary":[0.7176890921592712,0.7016801528930664,0.8134033727645874,0.7299488492012024],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.7253270149230957},{"x":0.8084033727645874,"y":0.72651606798172},{"x":0.8084033727645874,"y":0.7360285520553589},{"x":0.7714285850524902,"y":0.7348394989967346}]},"confidence":0.9880154132843018,"dir":"rtl","str":"شمارگان","boundary":[0.7714285850524902,0.7253270149230957,0.8084033727645874,0.7360285520553589]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.7253270149230957},{"x":0.7697479128837585,"y":0.7253270149230957},{"x":0.7697479128837585,"y":0.7348394989967346},{"x":0.7663865685462952,"y":0.7348394989967346}]},"confidence":0.9178131818771362,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7663865685462952,0.7253270149230957,0.7697479128837585,0.7348394989967346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.7253270149230957},{"x":0.7630252242088318,"y":0.7253270149230957},{"x":0.7630252242088318,"y":0.7348394989967346},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7348394989967346}]},"confidence":0.872660219669342,"dir":"rtl","str":"۱۰۰","boundary":[0.7445378303527832,0.7253270149230957,0.7630252242088318,0.7348394989967346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.7253270149230957},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7253270149230957},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7348394989967346},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7348394989967346}]},"confidence":0.9687198400497437,"dir":"rtl","str":"نسخه","boundary":[0.7159664034843445,0.7253270149230957,0.7445378303527832,0.7348394989967346]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.7253270149230957},{"x":0.8084033727645874,"y":0.72651606798172},{"x":0.8084033727645874,"y":0.7360285520553589},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7348394989967346}]},"confidence":0.955118715763092,"dir":"ltr","boundary":[0.7109664034843445,0.7183270149230957,0.8134033727645874,0.7430285520553589],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7915966510772705,"y":0.7395957112312317},{"x":0.8084033727645874,"y":0.7395957112312317},{"x":0.8084033727645874,"y":0.7491081953048706},{"x":0.7915966510772705,"y":0.7491081953048706}]},"confidence":0.9893279671669006,"dir":"rtl","str":"ناشر","boundary":[0.7915966510772705,0.7395957112312317,0.8084033727645874,0.7491081953048706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7882353067398071,"y":0.7395957112312317},{"x":0.7915966510772705,"y":0.7395957112312317},{"x":0.7915966510772705,"y":0.7491081953048706},{"x":0.7882353067398071,"y":0.7491081953048706}]},"confidence":0.9408215284347534,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7882353067398071,0.7395957112312317,0.7915966510772705,0.7491081953048706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.7395957112312317},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7395957112312317},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7491081953048706},{"x":0.75126051902771,"y":0.7491081953048706}]},"confidence":0.913792073726654,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.75126051902771,0.7395957112312317,0.7831932902336121,0.7491081953048706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.7395957112312317},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7395957112312317},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7491081953048706},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7491081953048706}]},"confidence":0.9935479164123535,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.7092437148094177,0.7395957112312317,0.7462185025215149,0.7491081953048706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.7384066581726074},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7395957112312317},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7491081953048706},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7479191422462463}]},"confidence":0.9943274259567261,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6705882549285889,0.7384066581726074,0.7042016983032227,0.7491081953048706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.7384066581726074},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7384066581726074},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7479191422462463},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7479191422462463}]},"confidence":0.9938458204269409,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.6420168280601501,0.7384066581726074,0.6655462384223938,0.7479191422462463]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.7384066581726074},{"x":0.8084033727645874,"y":0.7395957112312317},{"x":0.8084033727645874,"y":0.7491081953048706},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7479191422462463}]},"confidence":0.9781665802001953,"dir":"ltr","boundary":[0.6370168280601501,0.7314066581726074,0.8134033727645874,0.7561081953048706],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7882353067398071,"y":0.7538644671440125},{"x":0.8084033727645874,"y":0.7538644671440125},{"x":0.8084033727645874,"y":0.7645660042762756},{"x":0.7882353067398071,"y":0.7645660042762756}]},"confidence":0.9890220165252686,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.7882353067398071,0.7538644671440125,0.8084033727645874,0.7645660042762756]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.7538644671440125},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7538644671440125},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7633769512176514},{"x":0.7798319458961487,"y":0.7633769512176514}]},"confidence":0.9863369464874268,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7798319458961487,0.7538644671440125,0.7831932902336121,0.7633769512176514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.7538644671440125},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7538644671440125},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7633769512176514},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7633769512176514}]},"confidence":0.9902645349502563,"dir":"rtl","str":"صحافی","boundary":[0.7462185025215149,0.7538644671440125,0.7747899293899536,0.7633769512176514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.7538644671440125},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7538644671440125},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7633769512176514},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7633769512176514}]},"confidence":0.9616950750350952,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7394958138465881,0.7538644671440125,0.7428571581840515,0.7633769512176514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.7538644671440125},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7538644671440125},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7633769512176514},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7633769512176514}]},"confidence":0.992402970790863,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.7042016983032227,0.7538644671440125,0.7344537973403931,0.7633769512176514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.7538644671440125},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7538644671440125},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7633769512176514},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7633769512176514}]},"confidence":0.9957273006439209,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.6605042219161987,0.7538644671440125,0.6974790096282959,0.7633769512176514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.7538644671440125},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7538644671440125},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7633769512176514},{"x":0.6235294342041016,"y":0.7633769512176514}]},"confidence":0.9950100183486938,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6235294342041016,0.7538644671440125,0.6554622054100037,0.7633769512176514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.7538644671440125},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7538644671440125},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7633769512176514},{"x":0.5949580073356628,"y":0.7633769512176514}]},"confidence":0.994746744632721,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.5949580073356628,0.7538644671440125,0.6184874176979065,0.7633769512176514]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.7538644671440125},{"x":0.8084033727645874,"y":0.7550535202026367},{"x":0.8084033727645874,"y":0.7657550573348999},{"x":0.5949580073356628,"y":0.7633769512176514}]},"confidence":0.9923730492591858,"dir":"ltr","boundary":[0.5899580073356628,0.7468644671440124,0.8134033727645874,0.7727550573348999],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.5588585138320923},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5588585138320923},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5671819448471069},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5671819448471069}]},"confidence":0.9893831014633179,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.7226890921592712,0.5588585138320923,0.7344537973403931,0.5671819448471069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.5588585138320923},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5588585138320923},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5671819448471069},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5671819448471069}]},"confidence":0.9870697259902954,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.6924369931221008,0.5588585138320923,0.7142857313156128,0.5671819448471069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.5588585138320923},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5588585138320923},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5671819448471069},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5671819448471069}]},"confidence":0.9924731254577637,"dir":"rtl","str":"مشمول","boundary":[0.6504201889038086,0.5588585138320923,0.6840336322784424,0.5671819448471069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.5588585138320923},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5588585138320923},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5671819448471069},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5671819448471069}]},"confidence":0.9930613040924072,"dir":"rtl","str":"قانون","boundary":[0.6218487620353699,0.5588585138320923,0.6436975002288818,0.5671819448471069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.5588585138320923},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5588585138320923},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5671819448471069},{"x":0.583193302154541,"y":0.5671819448471069}]},"confidence":0.9881359934806824,"dir":"rtl","str":"حمایت","boundary":[0.583193302154541,0.5588585138320923,0.6134454011917114,0.5671819448471069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.5588585138320923},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5588585138320923},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5671819448471069},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5671819448471069}]},"confidence":0.9924261569976807,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5697479248046875,0.5588585138320923,0.5747899413108826,0.5671819448471069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.5588585138320923},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5588585138320923},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5671819448471069},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5671819448471069}]},"confidence":0.9929559230804443,"dir":"rtl","str":"حقوق","boundary":[0.5361344814300537,0.5588585138320923,0.5630252361297607,0.5671819448471069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.5588585138320923},{"x":0.529411792755127,"y":0.5588585138320923},{"x":0.529411792755127,"y":0.5671819448471069},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5671819448471069}]},"confidence":0.9878338575363159,"dir":"rtl","str":"مؤلفان","boundary":[0.5025210380554199,0.5588585138320923,0.529411792755127,0.5671819448471069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.5588585138320923},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5588585138320923},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5671819448471069},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5671819448471069}]},"confidence":0.9861054420471191,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4907563030719757,0.5588585138320923,0.4941176474094391,0.5671819448471069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.5588585138320923},{"x":0.48403361439704895,"y":0.5588585138320923},{"x":0.48403361439704895,"y":0.5671819448471069},{"x":0.44873949885368347,"y":0.5671819448471069}]},"confidence":0.9919286966323853,"dir":"rtl","str":"مصنفان","boundary":[0.44873949885368347,0.5588585138320923,0.48403361439704895,0.5671819448471069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.5588585138320923},{"x":0.4420168101787567,"y":0.5588585138320923},{"x":0.4420168101787567,"y":0.5671819448471069},{"x":0.4252100884914398,"y":0.5671819448471069}]},"confidence":0.9957383871078491,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.4252100884914398,0.5588585138320923,0.4420168101787567,0.5671819448471069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.5588585138320923},{"x":0.42352941632270813,"y":0.5588585138320923},{"x":0.42352941632270813,"y":0.5671819448471069},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5671819448471069}]},"confidence":0.9896645545959473,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.42016807198524475,0.5588585138320923,0.42352941632270813,0.5671819448471069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.5588585138320923},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5588585138320923},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5671819448471069},{"x":0.38991597294807434,"y":0.5671819448471069}]},"confidence":0.9880068898200989,"dir":"rtl","str":"تکثیر","boundary":[0.38991597294807434,0.5588585138320923,0.4117647111415863,0.5671819448471069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.5588585138320923},{"x":0.3815126121044159,"y":0.5588585138320923},{"x":0.3815126121044159,"y":0.5671819448471069},{"x":0.35966387391090393,"y":0.5671819448471069}]},"confidence":0.9923081398010254,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.35966387391090393,0.5588585138320923,0.3815126121044159,0.5671819448471069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.5588585138320923},{"x":0.3512605130672455,"y":0.5588585138320923},{"x":0.3512605130672455,"y":0.5671819448471069},{"x":0.3445378243923187,"y":0.5671819448471069}]},"confidence":0.989806056022644,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.3445378243923187,0.5588585138320923,0.3512605130672455,0.5671819448471069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32605043053627014,"y":0.5588585138320923},{"x":0.3361344635486603,"y":0.5588585138320923},{"x":0.3361344635486603,"y":0.5671819448471069},{"x":0.32605043053627014,"y":0.5671819448471069}]},"confidence":0.9754407405853271,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.32605043053627014,0.5588585138320923,0.3361344635486603,0.5671819448471069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2974790036678314,"y":0.5588585138320923},{"x":0.3193277418613434,"y":0.5588585138320923},{"x":0.3193277418613434,"y":0.5671819448471069},{"x":0.2974790036678314,"y":0.5671819448471069}]},"confidence":0.9922216534614563,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.2974790036678314,0.5588585138320923,0.3193277418613434,0.5671819448471069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.5588585138320923},{"x":0.29075631499290466,"y":0.5588585138320923},{"x":0.29075631499290466,"y":0.5671819448471069},{"x":0.27563026547431946,"y":0.5671819448471069}]},"confidence":0.9855195879936218,"dir":"rtl","str":"اعم","boundary":[0.27563026547431946,0.5588585138320923,0.29075631499290466,0.5671819448471069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.5588585138320923},{"x":0.2689075767993927,"y":0.5588585138320923},{"x":0.2689075767993927,"y":0.5671819448471069},{"x":0.26386556029319763,"y":0.5671819448471069}]},"confidence":0.9921225309371948,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.26386556029319763,0.5588585138320923,0.2689075767993927,0.5671819448471069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.571938157081604},{"x":0.7361344695091248,"y":0.571938157081604},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5850178599357605},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5850178599357605}]},"confidence":0.9778316020965576,"dir":"rtl","str":"فتوکپی","boundary":[0.7058823704719543,0.571938157081604,0.7361344695091248,0.5850178599357605]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.571938157081604},{"x":0.7042016983032227,"y":0.571938157081604},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5850178599357605},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5850178599357605}]},"confidence":0.9642544388771057,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6974790096282959,0.571938157081604,0.7042016983032227,0.5850178599357605]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.571938157081604},{"x":0.6941176652908325,"y":0.571938157081604},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5850178599357605},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5850178599357605}]},"confidence":0.9877254366874695,"dir":"rtl","str":"ریسوگرافی","boundary":[0.6487395167350769,0.571938157081604,0.6941176652908325,0.5850178599357605]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.571938157081604},{"x":0.6470588445663452,"y":0.571938157081604},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5850178599357605},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5850178599357605}]},"confidence":0.979882538318634,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6403361558914185,0.571938157081604,0.6470588445663452,0.5850178599357605]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.571938157081604},{"x":0.6386554837226868,"y":0.571938157081604},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5850178599357605},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5850178599357605}]},"confidence":0.9848237037658691,"dir":"rtl","str":"تهیه","boundary":[0.6184874176979065,0.571938157081604,0.6386554837226868,0.5850178599357605]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.571938157081604},{"x":0.6117647290229797,"y":0.571938157081604},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5850178599357605},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5850178599357605}]},"confidence":0.9806490540504456,"dir":"rtl","str":"فایلهای","boundary":[0.5764706134796143,0.571938157081604,0.6117647290229797,0.5850178599357605]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.571938157081604},{"x":0.5731092691421509,"y":0.571938157081604},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5850178599357605},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5850178599357605}]},"confidence":0.9947466254234314,"dir":"rtl","str":"pdf","boundary":[0.5495798587799072,0.571938157081604,0.5731092691421509,0.5850178599357605]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.571938157081604},{"x":0.5546218752861023,"y":0.571938157081604},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5850178599357605},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5850178599357605}]},"confidence":0.9722630381584167,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5394958257675171,0.571938157081604,0.5546218752861023,0.5850178599357605]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.571938157081604},{"x":0.5411764979362488,"y":0.571938157081604},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5850178599357605},{"x":0.5277311205863953,"y":0.5850178599357605}]},"confidence":0.9871019721031189,"dir":"rtl","str":"لوح","boundary":[0.5277311205863953,0.571938157081604,0.5411764979362488,0.5850178599357605]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.571938157081604},{"x":0.5210084319114685,"y":0.571938157081604},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5850178599357605},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5850178599357605}]},"confidence":0.9913751482963562,"dir":"rtl","str":"فشرده","boundary":[0.4941176474094391,0.571938157081604,0.5210084319114685,0.5850178599357605]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.571938157081604},{"x":0.4924369752407074,"y":0.571938157081604},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5850178599357605},{"x":0.48739495873451233,"y":0.5850178599357605}]},"confidence":0.9818092584609985,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.48739495873451233,0.571938157081604,0.4924369752407074,0.5850178599357605]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.571938157081604},{"x":0.48571428656578064,"y":0.571938157081604},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5850178599357605},{"x":0.4470588266849518,"y":0.5850178599357605}]},"confidence":0.9911341667175293,"dir":"rtl","str":"بازنویسی","boundary":[0.4470588266849518,0.571938157081604,0.48571428656578064,0.5850178599357605]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.571938157081604},{"x":0.43865546584129333,"y":0.571938157081604},{"x":0.43865546584129333,"y":0.5850178599357605},{"x":0.4285714328289032,"y":0.5850178599357605}]},"confidence":0.9946792125701904,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4285714328289032,0.571938157081604,0.43865546584129333,0.5850178599357605]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.571938157081604},{"x":0.4252100884914398,"y":0.571938157081604},{"x":0.4252100884914398,"y":0.5850178599357605},{"x":0.38655462861061096,"y":0.5850178599357605}]},"confidence":0.986544132232666,"dir":"rtl","str":"وبلاگها","boundary":[0.38655462861061096,0.571938157081604,0.4252100884914398,0.5850178599357605]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.571938157081604},{"x":0.38655462861061096,"y":0.571938157081604},{"x":0.38655462861061096,"y":0.5850178599357605},{"x":0.3848739564418793,"y":0.5850178599357605}]},"confidence":0.9696813821792603,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3848739564418793,0.571938157081604,0.38655462861061096,0.5850178599357605]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.571938157081604},{"x":0.3798319399356842,"y":0.571938157081604},{"x":0.3798319399356842,"y":0.5850178599357605},{"x":0.3445378243923187,"y":0.5850178599357605}]},"confidence":0.9859311580657959,"dir":"rtl","str":"سایتها","boundary":[0.3445378243923187,0.571938157081604,0.3798319399356842,0.5850178599357605]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.571938157081604},{"x":0.34285715222358704,"y":0.571938157081604},{"x":0.34285715222358704,"y":0.5850178599357605},{"x":0.33949580788612366,"y":0.5850178599357605}]},"confidence":0.9671947360038757,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.33949580788612366,0.571938157081604,0.34285715222358704,0.5850178599357605]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.571938157081604},{"x":0.33781513571739197,"y":0.571938157081604},{"x":0.33781513571739197,"y":0.5850178599357605},{"x":0.3042016923427582,"y":0.5850178599357605}]},"confidence":0.9813731908798218,"dir":"rtl","str":"مجلهها","boundary":[0.3042016923427582,0.571938157081604,0.33781513571739197,0.5850178599357605]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.571938157081604},{"x":0.2991596758365631,"y":0.571938157081604},{"x":0.2991596758365631,"y":0.5850178599357605},{"x":0.29411765933036804,"y":0.5850178599357605}]},"confidence":0.9722222089767456,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.29411765933036804,0.571938157081604,0.2991596758365631,0.5850178599357605]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.571938157081604},{"x":0.289075642824173,"y":0.571938157081604},{"x":0.289075642824173,"y":0.5850178599357605},{"x":0.2689075767993927,"y":0.5850178599357605}]},"confidence":0.9858900308609009,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.2689075767993927,0.571938157081604,0.289075642824173,0.5850178599357605]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26218488812446594,"y":0.571938157081604},{"x":0.267226904630661,"y":0.571938157081604},{"x":0.267226904630661,"y":0.5850178599357605},{"x":0.26218488812446594,"y":0.5850178599357605}]},"confidence":0.9581674337387085,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.26218488812446594,0.571938157081604,0.267226904630661,0.5850178599357605]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26218488812446594,"y":0.5588585138320923},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5588585138320923},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5850178599357605},{"x":0.26218488812446594,"y":0.5850178599357605}]},"confidence":0.9870842099189758,"dir":"ltr","boundary":[0.25718488812446594,0.5518585138320923,0.7411344695091248,0.5920178599357605],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.5897740721702576},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5897740721702576},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5980975031852722},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5980975031852722}]},"confidence":0.9898785352706909,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.7142857313156128,0.5897740721702576,0.7361344695091248,0.5980975031852722]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.5897740721702576},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5897740721702576},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5980975031852722},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5980975031852722}]},"confidence":0.9948232769966125,"dir":"rtl","str":"اجازه","boundary":[0.6873949766159058,0.5897740721702576,0.7092437148094177,0.5980975031852722]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.5897740721702576},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5897740721702576},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5980975031852722},{"x":0.658823549747467,"y":0.5980975031852722}]},"confidence":0.9840304851531982,"dir":"rtl","str":"کتبی","boundary":[0.658823549747467,0.5897740721702576,0.6823529601097107,0.5980975031852722]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.5897740721702576},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5897740721702576},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5980975031852722},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5980975031852722}]},"confidence":0.9925076961517334,"dir":"rtl","str":"ناشر","boundary":[0.6369748115539551,0.5897740721702576,0.6554622054100037,0.5980975031852722]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.5897740721702576},{"x":0.63193279504776,"y":0.5897740721702576},{"x":0.63193279504776,"y":0.5980975031852722},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5980975031852722}]},"confidence":0.995451033115387,"dir":"rtl","str":"مجاز","boundary":[0.6117647290229797,0.5897740721702576,0.63193279504776,0.5980975031852722]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.5897740721702576},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5897740721702576},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5980975031852722},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5980975031852722}]},"confidence":0.9909154772758484,"dir":"rtl","str":"نیست","boundary":[0.5815126299858093,0.5897740721702576,0.6067227125167847,0.5980975031852722]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.5897740721702576},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5897740721702576},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5980975031852722},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5980975031852722}]},"confidence":0.9950512647628784,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5731092691421509,0.5897740721702576,0.5747899413108826,0.5980975031852722]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.5897740721702576},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5897740721702576},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5980975031852722},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5980975031852722}]},"confidence":0.9965673089027405,"dir":"rtl","str":"موجب","boundary":[0.5394958257675171,0.5897740721702576,0.5680672526359558,0.5980975031852722]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.5897740721702576},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5897740721702576},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5980975031852722},{"x":0.5092437267303467,"y":0.5980975031852722}]},"confidence":0.9854364991188049,"dir":"rtl","str":"پیگرد","boundary":[0.5092437267303467,0.5897740721702576,0.5327731370925903,0.5980975031852722]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.5897740721702576},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5897740721702576},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5980975031852722},{"x":0.4789915978908539,"y":0.5980975031852722}]},"confidence":0.9921977519989014,"dir":"rtl","str":"قانونی","boundary":[0.4789915978908539,0.5897740721702576,0.5042017102241516,0.5980975031852722]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.5897740721702576},{"x":0.4739495813846588,"y":0.5897740721702576},{"x":0.4739495813846588,"y":0.5980975031852722},{"x":0.4605042040348053,"y":0.5980975031852722}]},"confidence":0.9861277341842651,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.4605042040348053,0.5897740721702576,0.4739495813846588,0.5980975031852722]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.5897740721702576},{"x":0.4588235318660736,"y":0.5897740721702576},{"x":0.4588235318660736,"y":0.5980975031852722},{"x":0.4420168101787567,"y":0.5980975031852722}]},"confidence":0.9924398064613342,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.4420168101787567,0.5897740721702576,0.4588235318660736,0.5980975031852722]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.5897740721702576},{"x":0.440336138010025,"y":0.5897740721702576},{"x":0.440336138010025,"y":0.5980975031852722},{"x":0.43865546584129333,"y":0.5980975031852722}]},"confidence":0.9657759070396423,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.43865546584129333,0.5897740721702576,0.440336138010025,0.5980975031852722]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.6052318811416626},{"x":0.605042040348053,"y":0.6052318811416626},{"x":0.605042040348053,"y":0.6135553121566772},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6135553121566772}]},"confidence":0.9719839692115784,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6016806960105896,0.6052318811416626,0.605042040348053,0.6135553121566772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.6052318811416626},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6052318811416626},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6135553121566772},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6135553121566772}]},"confidence":0.9910596609115601,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.5882353186607361,0.6052318811416626,0.6000000238418579,0.6135553121566772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.6052318811416626},{"x":0.583193302154541,"y":0.6052318811416626},{"x":0.583193302154541,"y":0.6135553121566772},{"x":0.561344563961029,"y":0.6135553121566772}]},"confidence":0.9908863306045532,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.561344563961029,0.6052318811416626,0.583193302154541,0.6135553121566772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.6052318811416626},{"x":0.556302547454834,"y":0.6052318811416626},{"x":0.556302547454834,"y":0.6135553121566772},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6135553121566772}]},"confidence":0.9965880513191223,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5512605309486389,0.6052318811416626,0.556302547454834,0.6135553121566772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.6052318811416626},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6052318811416626},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6147443652153015},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6147443652153015}]},"confidence":0.9957572817802429,"dir":"rtl","str":"کاغذ","boundary":[0.5260504484176636,0.6052318811416626,0.5462185144424438,0.6147443652153015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.6052318811416626},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6052318811416626},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6147443652153015},{"x":0.489075630903244,"y":0.6147443652153015}]},"confidence":0.9918270111083984,"dir":"rtl","str":"حمایتی","boundary":[0.489075630903244,0.6052318811416626,0.5226891040802002,0.6147443652153015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.6052318811416626},{"x":0.48403361439704895,"y":0.6052318811416626},{"x":0.48403361439704895,"y":0.6147443652153015},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6147443652153015}]},"confidence":0.9946680068969727,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.4773109257221222,0.6052318811416626,0.48403361439704895,0.6147443652153015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.6052318811416626},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6052318811416626},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6147443652153015},{"x":0.45546218752861023,"y":0.6147443652153015}]},"confidence":0.9922594428062439,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.45546218752861023,0.6052318811416626,0.4756302535533905,0.6147443652153015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.6052318811416626},{"x":0.45210084319114685,"y":0.6052318811416626},{"x":0.45210084319114685,"y":0.6147443652153015},{"x":0.4252100884914398,"y":0.6147443652153015}]},"confidence":0.9928669333457947,"dir":"rtl","str":"رسیده","boundary":[0.4252100884914398,0.6052318811416626,0.45210084319114685,0.6147443652153015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.6052318811416626},{"x":0.42016807198524475,"y":0.6052318811416626},{"x":0.42016807198524475,"y":0.6147443652153015},{"x":0.40168067812919617,"y":0.6147443652153015}]},"confidence":0.996434211730957,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.40168067812919617,0.6052318811416626,0.42016807198524475,0.6147443652153015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.6052318811416626},{"x":0.40168067812919617,"y":0.6052318811416626},{"x":0.40168067812919617,"y":0.6147443652153015},{"x":0.3983193337917328,"y":0.6147443652153015}]},"confidence":0.9862746596336365,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3983193337917328,0.6052318811416626,0.40168067812919617,0.6147443652153015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.6052318811416626},{"x":0.3966386616230011,"y":0.6052318811416626},{"x":0.3966386616230011,"y":0.6147443652153015},{"x":0.3949579894542694,"y":0.6147443652153015}]},"confidence":0.9212586283683777,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.3949579894542694,0.6052318811416626,0.3966386616230011,0.6147443652153015]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.5897740721702576},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5897740721702576},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6147443652153015},{"x":0.3949579894542694,"y":0.6147443652153015}]},"confidence":0.9905542731285095,"dir":"ltr","boundary":[0.3899579894542694,0.5827740721702576,0.7411344695091248,0.6217443652153015],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.38049939274787903},{"x":0.29243698716163635,"y":0.38049939274787903},{"x":0.29243698716163635,"y":0.3888228237628937},{"x":0.2705882489681244,"y":0.3888228237628937}]},"confidence":0.9913716316223145,"dir":"ltr","str":"and","boundary":[0.2705882489681244,0.38049939274787903,0.29243698716163635,0.3888228237628937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.38049939274787903},{"x":0.3478991687297821,"y":0.38049939274787903},{"x":0.3478991687297821,"y":0.3888228237628937},{"x":0.29579833149909973,"y":0.3888228237628937}]},"confidence":0.9900004267692566,"dir":"ltr","str":"Analysis","boundary":[0.29579833149909973,0.38049939274787903,0.3478991687297821,0.3888228237628937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.38049939274787903},{"x":0.3512605130672455,"y":0.38049939274787903},{"x":0.3512605130672455,"y":0.3888228237628937},{"x":0.3495798408985138,"y":0.3888228237628937}]},"confidence":0.9371716380119324,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.3495798408985138,0.38049939274787903,0.3512605130672455,0.3888228237628937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.38049939274787903},{"x":0.38655462861061096,"y":0.38049939274787903},{"x":0.38655462861061096,"y":0.3888228237628937},{"x":0.35630252957344055,"y":0.3888228237628937}]},"confidence":0.9889280796051025,"dir":"ltr","str":"2012","boundary":[0.35630252957344055,0.38049939274787903,0.38655462861061096,0.3888228237628937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.38049939274787903},{"x":0.38991597294807434,"y":0.38049939274787903},{"x":0.38991597294807434,"y":0.3888228237628937},{"x":0.38823530077934265,"y":0.3888228237628937}]},"confidence":0.9698594808578491,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.38823530077934265,0.38049939274787903,0.38991597294807434,0.3888228237628937]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.38049939274787903},{"x":0.38991597294807434,"y":0.38049939274787903},{"x":0.38991597294807434,"y":0.3888228237628937},{"x":0.2705882489681244,"y":0.3888228237628937}]},"confidence":0.9856977462768555,"dir":"ltr","boundary":[0.2655882489681244,0.373499392747879,0.39491597294807435,0.3958228237628937],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.7681331634521484},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7681331634521484},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7764565944671631},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7764565944671631}]},"confidence":0.9703377485275269,"dir":"rtl","str":"«","boundary":[0.6033613681793213,0.7681331634521484,0.6067227125167847,0.7764565944671631]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.7681331634521484},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7681331634521484},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7764565944671631},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7764565944671631}]},"confidence":0.9904319047927856,"dir":"rtl","str":"مسئولیت","boundary":[0.5596638917922974,0.7681331634521484,0.6016806960105896,0.7764565944671631]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.7681331634521484},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7681331634521484},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7764565944671631},{"x":0.529411792755127,"y":0.7764565944671631}]},"confidence":0.9903842806816101,"dir":"rtl","str":"صحت","boundary":[0.529411792755127,0.7681331634521484,0.5546218752861023,0.7764565944671631]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.7681331634521484},{"x":0.5243697762489319,"y":0.7681331634521484},{"x":0.5243697762489319,"y":0.7764565944671631},{"x":0.4957983195781708,"y":0.7764565944671631}]},"confidence":0.9963839054107666,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.4957983195781708,0.7681331634521484,0.5243697762489319,0.7764565944671631]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.7681331634521484},{"x":0.4907563030719757,"y":0.7681331634521484},{"x":0.4907563030719757,"y":0.7764565944671631},{"x":0.46722689270973206,"y":0.7764565944671631}]},"confidence":0.9916229844093323,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.46722689270973206,0.7681331634521484,0.4907563030719757,0.7764565944671631]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.7681331634521484},{"x":0.462184876203537,"y":0.7681331634521484},{"x":0.462184876203537,"y":0.7764565944671631},{"x":0.4571428596973419,"y":0.7764565944671631}]},"confidence":0.990880012512207,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.4571428596973419,0.7681331634521484,0.462184876203537,0.7764565944671631]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.7681331634521484},{"x":0.45210084319114685,"y":0.7681331634521484},{"x":0.45210084319114685,"y":0.7764565944671631},{"x":0.42352941632270813,"y":0.7764565944671631}]},"confidence":0.9956576228141785,"dir":"rtl","str":"مترجم","boundary":[0.42352941632270813,0.7681331634521484,0.45210084319114685,0.7764565944671631]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.7681331634521484},{"x":0.41848739981651306,"y":0.7681331634521484},{"x":0.41848739981651306,"y":0.7764565944671631},{"x":0.4000000059604645,"y":0.7764565944671631}]},"confidence":0.9950458407402039,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.4000000059604645,0.7681331634521484,0.41848739981651306,0.7764565944671631]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.7681331634521484},{"x":0.3983193337917328,"y":0.7681331634521484},{"x":0.3983193337917328,"y":0.7764565944671631},{"x":0.39159664511680603,"y":0.7764565944671631}]},"confidence":0.9265022873878479,"dir":"rtl","str":"»","boundary":[0.39159664511680603,0.7681331634521484,0.3983193337917328,0.7764565944671631]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.7824019193649292},{"x":0.583193302154541,"y":0.7824019193649292},{"x":0.583193302154541,"y":0.7919144034385681},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7919144034385681}]},"confidence":0.9256603717803955,"dir":"rtl","str":"«","boundary":[0.5815126299858093,0.7824019193649292,0.583193302154541,0.7919144034385681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.7824019193649292},{"x":0.578151285648346,"y":0.7824019193649292},{"x":0.578151285648346,"y":0.7919144034385681},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7919144034385681}]},"confidence":0.9785398840904236,"dir":"rtl","str":"کلیه","boundary":[0.5596638917922974,0.7824019193649292,0.578151285648346,0.7919144034385681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.7824019193649292},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7824019193649292},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7907253503799438},{"x":0.529411792755127,"y":0.7907253503799438}]},"confidence":0.9933314919471741,"dir":"rtl","str":"حقوق","boundary":[0.529411792755127,0.7824019193649292,0.5546218752861023,0.7907253503799438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.7824019193649292},{"x":0.5243697762489319,"y":0.7824019193649292},{"x":0.5243697762489319,"y":0.7907253503799438},{"x":0.5042017102241516,"y":0.7907253503799438}]},"confidence":0.987468957901001,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5042017102241516,0.7824019193649292,0.5243697762489319,0.7907253503799438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.7824019193649292},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7824019193649292},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7907253503799438},{"x":0.48235294222831726,"y":0.7907253503799438}]},"confidence":0.9934487342834473,"dir":"rtl","str":"ناشر","boundary":[0.48235294222831726,0.7824019193649292,0.5008403658866882,0.7907253503799438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.7824019193649292},{"x":0.4773109257221222,"y":0.7824019193649292},{"x":0.4773109257221222,"y":0.7907253503799438},{"x":0.4453781545162201,"y":0.7907253503799438}]},"confidence":0.9963442087173462,"dir":"rtl","str":"محفوظ","boundary":[0.4453781545162201,0.7824019193649292,0.4773109257221222,0.7907253503799438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.7824019193649292},{"x":0.43865546584129333,"y":0.7824019193649292},{"x":0.43865546584129333,"y":0.7907253503799438},{"x":0.42352941632270813,"y":0.7907253503799438}]},"confidence":0.9959573149681091,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.42352941632270813,0.7824019193649292,0.43865546584129333,0.7907253503799438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.7824019193649292},{"x":0.42016807198524475,"y":0.7824019193649292},{"x":0.42016807198524475,"y":0.7907253503799438},{"x":0.413445383310318,"y":0.7907253503799438}]},"confidence":0.9411553740501404,"dir":"rtl","str":"»","boundary":[0.413445383310318,0.7824019193649292,0.42016807198524475,0.7907253503799438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.7942925095558167},{"x":0.5378151535987854,"y":0.7942925095558167},{"x":0.5378151535987854,"y":0.8049940466880798},{"x":0.5243697762489319,"y":0.8049940466880798}]},"confidence":0.98241126537323,"dir":"rtl","str":"بها","boundary":[0.5243697762489319,0.7942925095558167,0.5378151535987854,0.8049940466880798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.7942925095558167},{"x":0.5243697762489319,"y":0.7942925095558167},{"x":0.5243697762489319,"y":0.8049940466880798},{"x":0.5226891040802002,"y":0.8049940466880798}]},"confidence":0.9460447430610657,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5226891040802002,0.7942925095558167,0.5243697762489319,0.8049940466880798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.7942925095558167},{"x":0.5176470875740051,"y":0.7942925095558167},{"x":0.5176470875740051,"y":0.8049940466880798},{"x":0.4789915978908539,"y":0.8049940466880798}]},"confidence":0.8158380389213562,"dir":"rtl","str":"۹۷۰۰۰۰","boundary":[0.4789915978908539,0.7942925095558167,0.5176470875740051,0.8049940466880798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.7942925095558167},{"x":0.4773109257221222,"y":0.7942925095558167},{"x":0.4773109257221222,"y":0.8049940466880798},{"x":0.4588235318660736,"y":0.8049940466880798}]},"confidence":0.9847953915596008,"dir":"rtl","str":"ریال","boundary":[0.4588235318660736,0.7942925095558167,0.4773109257221222,0.8049940466880798]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.7681331634521484},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7681331634521484},{"x":0.6067227125167847,"y":0.8049940466880798},{"x":0.39159664511680603,"y":0.8049940466880798}]},"confidence":0.9728121757507324,"dir":"ltr","boundary":[0.386596645116806,0.7611331634521484,0.6117227125167847,0.8119940466880798],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.8121284246444702},{"x":0.6873949766159058,"y":0.8121284246444702},{"x":0.6873949766159058,"y":0.8216409087181091},{"x":0.6605042219161987,"y":0.8216409087181091}]},"confidence":0.9926183223724365,"dir":"rtl","str":"خیابان","boundary":[0.6605042219161987,0.8121284246444702,0.6873949766159058,0.8216409087181091]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.8121284246444702},{"x":0.6554622054100037,"y":0.8121284246444702},{"x":0.6554622054100037,"y":0.8216409087181091},{"x":0.6302521228790283,"y":0.8216409087181091}]},"confidence":0.9930093884468079,"dir":"rtl","str":"کارگر","boundary":[0.6302521228790283,0.8121284246444702,0.6554622054100037,0.8216409087181091]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.8121284246444702},{"x":0.6252101063728333,"y":0.8121284246444702},{"x":0.6252101063728333,"y":0.8216409087181091},{"x":0.5966386795043945,"y":0.8216409087181091}]},"confidence":0.9901583194732666,"dir":"rtl","str":"شمالی","boundary":[0.5966386795043945,0.8121284246444702,0.6252101063728333,0.8216409087181091]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.8121284246444702},{"x":0.5915966629981995,"y":0.8121284246444702},{"x":0.5915966629981995,"y":0.8216409087181091},{"x":0.5848739743232727,"y":0.8216409087181091}]},"confidence":0.45423629879951477,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5848739743232727,0.8121284246444702,0.5915966629981995,0.8216409087181091]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.8121284246444702},{"x":0.5815126299858093,"y":0.8121284246444702},{"x":0.5815126299858093,"y":0.8216409087181091},{"x":0.5529412031173706,"y":0.8216409087181091}]},"confidence":0.9932376742362976,"dir":"rtl","str":"خیابان","boundary":[0.5529412031173706,0.8121284246444702,0.5815126299858093,0.8216409087181091]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.8121284246444702},{"x":0.5462185144424438,"y":0.8121284246444702},{"x":0.5462185144424438,"y":0.8216409087181091},{"x":0.5226891040802002,"y":0.8216409087181091}]},"confidence":0.9883738160133362,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.5226891040802002,0.8121284246444702,0.5462185144424438,0.8216409087181091]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.8121284246444702},{"x":0.5176470875740051,"y":0.8121284246444702},{"x":0.5176470875740051,"y":0.8216409087181091},{"x":0.4924369752407074,"y":0.8216409087181091}]},"confidence":0.9760410785675049,"dir":"rtl","str":"فرشی","boundary":[0.4924369752407074,0.8121284246444702,0.5176470875740051,0.8216409087181091]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.8121284246444702},{"x":0.48739495873451233,"y":0.8121284246444702},{"x":0.48739495873451233,"y":0.8216409087181091},{"x":0.46554622054100037,"y":0.8216409087181091}]},"confidence":0.9947742223739624,"dir":"rtl","str":"مقدم","boundary":[0.46554622054100037,0.8121284246444702,0.48739495873451233,0.8216409087181091]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.8121284246444702},{"x":0.4605042040348053,"y":0.8121284246444702},{"x":0.4605042040348053,"y":0.8216409087181091},{"x":0.45546218752861023,"y":0.8216409087181091}]},"confidence":0.5615523457527161,"dir":"rtl","str":"–","boundary":[0.45546218752861023,0.8121284246444702,0.4605042040348053,0.8216409087181091]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.8121284246444702},{"x":0.45210084319114685,"y":0.8121284246444702},{"x":0.45210084319114685,"y":0.8216409087181091},{"x":0.42016807198524475,"y":0.8216409087181091}]},"confidence":0.9921355843544006,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.42016807198524475,0.8121284246444702,0.45210084319114685,0.8216409087181091]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.8121284246444702},{"x":0.4151260554790497,"y":0.8121284246444702},{"x":0.4151260554790497,"y":0.8216409087181091},{"x":0.3781512677669525,"y":0.8216409087181091}]},"confidence":0.9958740472793579,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.3781512677669525,0.8121284246444702,0.4151260554790497,0.8216409087181091]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.8121284246444702},{"x":0.37142857909202576,"y":0.8121284246444702},{"x":0.37142857909202576,"y":0.8216409087181091},{"x":0.33949580788612366,"y":0.8216409087181091}]},"confidence":0.9950989484786987,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.33949580788612366,0.8121284246444702,0.37142857909202576,0.8216409087181091]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.8121284246444702},{"x":0.3344537913799286,"y":0.8121284246444702},{"x":0.3344537913799286,"y":0.8216409087181091},{"x":0.31092438101768494,"y":0.8216409087181091}]},"confidence":0.9954315423965454,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.31092438101768494,0.8121284246444702,0.3344537913799286,0.8216409087181091]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.8228299617767334},{"x":0.6789916157722473,"y":0.8228299617767334},{"x":0.6789916157722473,"y":0.8359096050262451},{"x":0.6571428775787354,"y":0.8359096050262451}]},"confidence":0.9911143183708191,"dir":"rtl","str":"پست","boundary":[0.6571428775787354,0.8228299617767334,0.6789916157722473,0.8359096050262451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.8228299617767334},{"x":0.653781533241272,"y":0.8228299617767334},{"x":0.653781533241272,"y":0.8359096050262451},{"x":0.6117647290229797,"y":0.8359096050262451}]},"confidence":0.9794933795928955,"dir":"rtl","str":"الکترونیک","boundary":[0.6117647290229797,0.8228299617767334,0.653781533241272,0.8359096050262451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.8228299617767334},{"x":0.6084033846855164,"y":0.8228299617767334},{"x":0.6084033846855164,"y":0.8359096050262451},{"x":0.6000000238418579,"y":0.8359096050262451}]},"confidence":0.9446506500244141,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6000000238418579,0.8228299617767334,0.6084033846855164,0.8359096050262451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.8228299617767334},{"x":0.529411792755127,"y":0.8228299617767334},{"x":0.529411792755127,"y":0.8359096050262451},{"x":0.49915966391563416,"y":0.8359096050262451}]},"confidence":0.9683533310890198,"dir":"rtl","str":"press","boundary":[0.49915966391563416,0.8228299617767334,0.529411792755127,0.8359096050262451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.8228299617767334},{"x":0.5428571701049805,"y":0.8228299617767334},{"x":0.5428571701049805,"y":0.8359096050262451},{"x":0.5394958257675171,"y":0.8359096050262451}]},"confidence":0.858203113079071,"dir":"rtl","str":"@","boundary":[0.5394958257675171,0.8228299617767334,0.5428571701049805,0.8359096050262451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.8228299617767334},{"x":0.5630252361297607,"y":0.8228299617767334},{"x":0.5630252361297607,"y":0.8359096050262451},{"x":0.5529412031173706,"y":0.8359096050262451}]},"confidence":0.9844154715538025,"dir":"rtl","str":"ut","boundary":[0.5529412031173706,0.8228299617767334,0.5630252361297607,0.8359096050262451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.8228299617767334},{"x":0.5680672526359558,"y":0.8228299617767334},{"x":0.5680672526359558,"y":0.8359096050262451},{"x":0.5630252361297607,"y":0.8359096050262451}]},"confidence":0.9757643938064575,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5630252361297607,0.8228299617767334,0.5680672526359558,0.8359096050262451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.8228299617767334},{"x":0.583193302154541,"y":0.8228299617767334},{"x":0.583193302154541,"y":0.8359096050262451},{"x":0.5697479248046875,"y":0.8359096050262451}]},"confidence":0.9621249437332153,"dir":"rtl","str":"ac","boundary":[0.5697479248046875,0.8228299617767334,0.583193302154541,0.8359096050262451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.8228299617767334},{"x":0.5882353186607361,"y":0.8228299617767334},{"x":0.5882353186607361,"y":0.8359096050262451},{"x":0.583193302154541,"y":0.8359096050262451}]},"confidence":0.9016292691230774,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.583193302154541,0.8228299617767334,0.5882353186607361,0.8359096050262451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.8228299617767334},{"x":0.6000000238418579,"y":0.8228299617767334},{"x":0.6000000238418579,"y":0.8359096050262451},{"x":0.5899159908294678,"y":0.8359096050262451}]},"confidence":0.9805277585983276,"dir":"rtl","str":"ir","boundary":[0.5899159908294678,0.8228299617767334,0.6000000238418579,0.8359096050262451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.8228299617767334},{"x":0.4941176474094391,"y":0.8228299617767334},{"x":0.4941176474094391,"y":0.8359096050262451},{"x":0.489075630903244,"y":0.8359096050262451}]},"confidence":0.7182144522666931,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.489075630903244,0.8228299617767334,0.4941176474094391,0.8359096050262451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.8228299617767334},{"x":0.48571428656578064,"y":0.8228299617767334},{"x":0.48571428656578064,"y":0.8359096050262451},{"x":0.4605042040348053,"y":0.8359096050262451}]},"confidence":0.5991008877754211,"dir":"rtl","str":"تارنما","boundary":[0.4605042040348053,0.8228299617767334,0.48571428656578064,0.8359096050262451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.8228299617767334},{"x":0.34285715222358704,"y":0.8228299617767334},{"x":0.34285715222358704,"y":0.8359096050262451},{"x":0.3210084140300751,"y":0.8359096050262451}]},"confidence":0.9591425061225891,"dir":"rtl","str":"http","boundary":[0.3210084140300751,0.8228299617767334,0.34285715222358704,0.8359096050262451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.8228299617767334},{"x":0.3478991687297821,"y":0.8228299617767334},{"x":0.3478991687297821,"y":0.8359096050262451},{"x":0.34285715222358704,"y":0.8359096050262451}]},"confidence":0.9846444129943848,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.34285715222358704,0.8228299617767334,0.3478991687297821,0.8359096050262451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.8228299617767334},{"x":0.35966387391090393,"y":0.8228299617767334},{"x":0.35966387391090393,"y":0.8359096050262451},{"x":0.3495798408985138,"y":0.8359096050262451}]},"confidence":0.9840832352638245,"dir":"rtl","str":"//","boundary":[0.3495798408985138,0.8228299617767334,0.35966387391090393,0.8359096050262451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.8228299617767334},{"x":0.3949579894542694,"y":0.8228299617767334},{"x":0.3949579894542694,"y":0.8359096050262451},{"x":0.3630252182483673,"y":0.8359096050262451}]},"confidence":0.9942864775657654,"dir":"rtl","str":"press","boundary":[0.3630252182483673,0.8228299617767334,0.3949579894542694,0.8359096050262451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.8228299617767334},{"x":0.3983193337917328,"y":0.8228299617767334},{"x":0.3983193337917328,"y":0.8359096050262451},{"x":0.3949579894542694,"y":0.8359096050262451}]},"confidence":0.9762202501296997,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3949579894542694,0.8228299617767334,0.3983193337917328,0.8359096050262451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.8228299617767334},{"x":0.4117647111415863,"y":0.8228299617767334},{"x":0.4117647111415863,"y":0.8359096050262451},{"x":0.40504202246665955,"y":0.8359096050262451}]},"confidence":0.9901252388954163,"dir":"rtl","str":"ut","boundary":[0.40504202246665955,0.8228299617767334,0.4117647111415863,0.8359096050262451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.8228299617767334},{"x":0.41848739981651306,"y":0.8228299617767334},{"x":0.41848739981651306,"y":0.8359096050262451},{"x":0.413445383310318,"y":0.8359096050262451}]},"confidence":0.9864142537117004,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.413445383310318,0.8228299617767334,0.41848739981651306,0.8359096050262451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.8228299617767334},{"x":0.43529412150382996,"y":0.8228299617767334},{"x":0.43529412150382996,"y":0.8359096050262451},{"x":0.42016807198524475,"y":0.8359096050262451}]},"confidence":0.8660683631896973,"dir":"rtl","str":"ac","boundary":[0.42016807198524475,0.8228299617767334,0.43529412150382996,0.8359096050262451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.8228299617767334},{"x":0.43865546584129333,"y":0.8228299617767334},{"x":0.43865546584129333,"y":0.8359096050262451},{"x":0.43361344933509827,"y":0.8359096050262451}]},"confidence":0.7043619155883789,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.43361344933509827,0.8228299617767334,0.43865546584129333,0.8359096050262451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.8228299617767334},{"x":0.45042017102241516,"y":0.8228299617767334},{"x":0.45042017102241516,"y":0.8359096050262451},{"x":0.440336138010025,"y":0.8359096050262451}]},"confidence":0.5249176025390625,"dir":"rtl","str":"ir","boundary":[0.440336138010025,0.8228299617767334,0.45042017102241516,0.8359096050262451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.8382877707481384},{"x":0.5815126299858093,"y":0.8382877707481384},{"x":0.5815126299858093,"y":0.8501783609390259},{"x":0.561344563961029,"y":0.8489893078804016}]},"confidence":0.9927157163619995,"dir":"rtl","str":"پخش","boundary":[0.561344563961029,0.8382877707481384,0.5815126299858093,0.8501783609390259]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.8370987176895142},{"x":0.5529412031173706,"y":0.8370987176895142},{"x":0.5529412031173706,"y":0.8489893078804016},{"x":0.5495798587799072,"y":0.8489893078804016}]},"confidence":0.9858806133270264,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5495798587799072,0.8370987176895142,0.5529412031173706,0.8489893078804016]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.8370987176895142},{"x":0.5428571701049805,"y":0.8382877707481384},{"x":0.5428571701049805,"y":0.8489893078804016},{"x":0.5226891040802002,"y":0.8489893078804016}]},"confidence":0.9973639249801636,"dir":"rtl","str":"فروش","boundary":[0.5226891040802002,0.8370987176895142,0.5428571701049805,0.8489893078804016]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.8370987176895142},{"x":0.5193277597427368,"y":0.8370987176895142},{"x":0.5193277597427368,"y":0.8489893078804016},{"x":0.5126050710678101,"y":0.8489893078804016}]},"confidence":0.9565214514732361,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5126050710678101,0.8370987176895142,0.5193277597427368,0.8489893078804016]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.8370987176895142},{"x":0.5092437267303467,"y":0.8370987176895142},{"x":0.5092437267303467,"y":0.8489893078804016},{"x":0.48571428656578064,"y":0.8489893078804016}]},"confidence":0.9913272261619568,"dir":"rtl","str":"تلفکس","boundary":[0.48571428656578064,0.8370987176895142,0.5092437267303467,0.8489893078804016]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.8359096050262451},{"x":0.4722689092159271,"y":0.8370987176895142},{"x":0.4722689092159271,"y":0.8489893078804016},{"x":0.41680672764778137,"y":0.8478002548217773}]},"confidence":0.9392798542976379,"dir":"rtl","str":"۸۸۳۳۸۷۱۲","boundary":[0.41680672764778137,0.8359096050262451,0.4722689092159271,0.8489893078804016]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.810939371585846},{"x":0.6873949766159058,"y":0.8121284246444702},{"x":0.6873949766159058,"y":0.8501783609390259},{"x":0.31092438101768494,"y":0.8489893078804016}]},"confidence":0.9463964104652405,"dir":"ltr","boundary":[0.30592438101768493,0.8039393715858459,0.6923949766159058,0.8571783609390259],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/c85dbf4d78f04d91/pages/YUfeUeqzBXqGtpiY-sec.webp","jpeg":"/storage/books/c85dbf4d78f04d91/pages/EjXIQVVvQuhSKDZH.jpg","blurred":"/storage/books/c85dbf4d78f04d91/pages/ZtKcHvmshqJlkvAQ.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.00030795848369598387,0.0002659664311391987,0.9986329355079587,0.9990062125009816]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.2306777685880661},{"x":0.8084033727645874,"y":0.23186682164669037},{"x":0.8084033727645874,"y":0.243757426738739},{"x":0.7462185025215149,"y":0.243757426738739}]},"confidence":0.9842380285263062,"dir":"rtl","str":"تقدیرنامه","boundary":[0.7462185025215149,0.2306777685880661,0.8084033727645874,0.243757426738739]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.2306777685880661},{"x":0.7394958138465881,"y":0.2306777685880661},{"x":0.7394958138465881,"y":0.243757426738739},{"x":0.7058823704719543,"y":0.243757426738739}]},"confidence":0.9826245903968811,"dir":"rtl","str":"مولف","boundary":[0.7058823704719543,0.2306777685880661,0.7394958138465881,0.243757426738739]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.24970273673534393},{"x":0.7831932902336121,"y":0.24970273673534393},{"x":0.7831932902336121,"y":0.26634958386421204},{"x":0.7529411911964417,"y":0.26634958386421204}]},"confidence":0.990878164768219,"dir":"rtl","str":"مؤلف","boundary":[0.7529411911964417,0.24970273673534393,0.7831932902336121,0.26634958386421204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.24970273673534393},{"x":0.7462185025215149,"y":0.24970273673534393},{"x":0.7462185025215149,"y":0.26634958386421204},{"x":0.6991596817970276,"y":0.26634958386421204}]},"confidence":0.9938670992851257,"dir":"rtl","str":"خواستار","boundary":[0.6991596817970276,0.24970273673534393,0.7462185025215149,0.26634958386421204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.24970273673534393},{"x":0.6924369931221008,"y":0.24970273673534393},{"x":0.6924369931221008,"y":0.26634958386421204},{"x":0.6789916157722473,"y":0.26634958386421204}]},"confidence":0.9950019121170044,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.6789916157722473,0.24970273673534393,0.6924369931221008,0.26634958386421204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.24970273673534393},{"x":0.6705882549285889,"y":0.24970273673534393},{"x":0.6705882549285889,"y":0.26634958386421204},{"x":0.6453781723976135,"y":0.26634958386421204}]},"confidence":0.997452974319458,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.6453781723976135,0.24970273673534393,0.6705882549285889,0.26634958386421204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.24970273673534393},{"x":0.6369748115539551,"y":0.24970273673534393},{"x":0.6369748115539551,"y":0.26634958386421204},{"x":0.6302521228790283,"y":0.26634958386421204}]},"confidence":0.9880021810531616,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.6302521228790283,0.24970273673534393,0.6369748115539551,0.26634958386421204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.24970273673534393},{"x":0.6235294342041016,"y":0.24970273673534393},{"x":0.6235294342041016,"y":0.26634958386421204},{"x":0.578151285648346,"y":0.26634958386421204}]},"confidence":0.992469310760498,"dir":"rtl","str":"قدردانی","boundary":[0.578151285648346,0.24970273673534393,0.6235294342041016,0.26634958386421204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.24970273673534393},{"x":0.5697479248046875,"y":0.24970273673534393},{"x":0.5697479248046875,"y":0.26634958386421204},{"x":0.5462185144424438,"y":0.26634958386421204}]},"confidence":0.9933944344520569,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.5462185144424438,0.24970273673534393,0.5697479248046875,0.26634958386421204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.24970273673534393},{"x":0.5394958257675171,"y":0.24970273673534393},{"x":0.5394958257675171,"y":0.26634958386421204},{"x":0.5310924649238586,"y":0.26634958386421204}]},"confidence":0.9904242753982544,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.5310924649238586,0.24970273673534393,0.5394958257675171,0.26634958386421204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.24970273673534393},{"x":0.5243697762489319,"y":0.24970273673534393},{"x":0.5243697762489319,"y":0.26634958386421204},{"x":0.5159664154052734,"y":0.26634958386421204}]},"confidence":0.9914331436157227,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5159664154052734,0.24970273673534393,0.5243697762489319,0.26634958386421204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.24970273673534393},{"x":0.5092437267303467,"y":0.24970273673534393},{"x":0.5092437267303467,"y":0.26634958386421204},{"x":0.48571428656578064,"y":0.26634958386421204}]},"confidence":0.9871554970741272,"dir":"rtl","str":"دبیر","boundary":[0.48571428656578064,0.24970273673534393,0.5092437267303467,0.26634958386421204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.24970273673534393},{"x":0.4789915978908539,"y":0.24970273673534393},{"x":0.4789915978908539,"y":0.26634958386421204},{"x":0.43697479367256165,"y":0.26634958386421204}]},"confidence":0.9920232892036438,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.43697479367256165,0.24970273673534393,0.4789915978908539,0.26634958386421204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.24970273673534393},{"x":0.4302521049976349,"y":0.24970273673534393},{"x":0.4302521049976349,"y":0.26634958386421204},{"x":0.39159664511680603,"y":0.26634958386421204}]},"confidence":0.9965059757232666,"dir":"rtl","str":"تجارت","boundary":[0.39159664511680603,0.24970273673534393,0.4302521049976349,0.26634958386421204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.24970273673534393},{"x":0.3848739564418793,"y":0.24970273673534393},{"x":0.3848739564418793,"y":0.26634958386421204},{"x":0.3478991687297821,"y":0.26634958386421204}]},"confidence":0.9908081293106079,"dir":"rtl","str":"جهانی","boundary":[0.3478991687297821,0.24970273673534393,0.3848739564418793,0.26634958386421204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361344635486603,"y":0.24970273673534393},{"x":0.34117648005485535,"y":0.24970273673534393},{"x":0.34117648005485535,"y":0.26634958386421204},{"x":0.3361344635486603,"y":0.26634958386421204}]},"confidence":0.9960830211639404,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3361344635486603,0.24970273673534393,0.34117648005485535,0.26634958386421204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.24970273673534393},{"x":0.3294117748737335,"y":0.24970273673534393},{"x":0.3294117748737335,"y":0.26634958386421204},{"x":0.3042016923427582,"y":0.26634958386421204}]},"confidence":0.8911022543907166,"dir":"rtl","str":"اداره","boundary":[0.3042016923427582,0.24970273673534393,0.3294117748737335,0.26634958386421204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.24970273673534393},{"x":0.3008403480052948,"y":0.24970273673534393},{"x":0.3008403480052948,"y":0.26634958386421204},{"x":0.2806722819805145,"y":0.26634958386421204}]},"confidence":0.9908095598220825,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.2806722819805145,0.24970273673534393,0.3008403480052948,0.26634958386421204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.24970273673534393},{"x":0.27563026547431946,"y":0.24970273673534393},{"x":0.27563026547431946,"y":0.26634958386421204},{"x":0.24369747936725616,"y":0.26634958386421204}]},"confidence":0.9802432060241699,"dir":"rtl","str":"المللی","boundary":[0.24369747936725616,0.24970273673534393,0.27563026547431946,0.26634958386421204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.24970273673534393},{"x":0.23361344635486603,"y":0.24970273673534393},{"x":0.23361344635486603,"y":0.26634958386421204},{"x":0.1915966421365738,"y":0.26634958386421204}]},"confidence":0.989980161190033,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.1915966421365738,0.24970273673534393,0.23361344635486603,0.26634958386421204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.27229487895965576},{"x":0.8084033727645874,"y":0.27229487895965576},{"x":0.8084033727645874,"y":0.2877526879310608},{"x":0.7714285850524902,"y":0.2877526879310608}]},"confidence":0.9904125332832336,"dir":"rtl","str":"جهانی","boundary":[0.7714285850524902,0.27229487895965576,0.8084033727645874,0.2877526879310608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.27229487895965576},{"x":0.7647058963775635,"y":0.27229487895965576},{"x":0.7647058963775635,"y":0.2877526879310608},{"x":0.7226890921592712,"y":0.2877526879310608}]},"confidence":0.9936076402664185,"dir":"rtl","str":"مالکیت","boundary":[0.7226890921592712,0.27229487895965576,0.7647058963775635,0.2877526879310608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.27229487895965576},{"x":0.7142857313156128,"y":0.27229487895965576},{"x":0.7142857313156128,"y":0.2877526879310608},{"x":0.6823529601097107,"y":0.2877526879310608}]},"confidence":0.9961075782775879,"dir":"rtl","str":"فکری","boundary":[0.6823529601097107,0.27229487895965576,0.7142857313156128,0.2877526879310608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.27229487895965576},{"x":0.6739495992660522,"y":0.27229487895965576},{"x":0.6739495992660522,"y":0.2877526879310608},{"x":0.6655462384223938,"y":0.2877526879310608}]},"confidence":0.9981867074966431,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6655462384223938,0.27229487895965576,0.6739495992660522,0.2877526879310608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.27229487895965576},{"x":0.6571428775787354,"y":0.27229487895965576},{"x":0.6571428775787354,"y":0.2877526879310608},{"x":0.6302521228790283,"y":0.2877526879310608}]},"confidence":0.996928870677948,"dir":"rtl","str":"دلیل","boundary":[0.6302521228790283,0.27229487895965576,0.6571428775787354,0.2877526879310608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.27229487895965576},{"x":0.6218487620353699,"y":0.27229487895965576},{"x":0.6218487620353699,"y":0.2877526879310608},{"x":0.5932773351669312,"y":0.2877526879310608}]},"confidence":0.9964271783828735,"dir":"rtl","str":"ایجاد","boundary":[0.5932773351669312,0.27229487895965576,0.6218487620353699,0.2877526879310608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.27229487895965576},{"x":0.5865546464920044,"y":0.27229487895965576},{"x":0.5865546464920044,"y":0.2877526879310608},{"x":0.5546218752861023,"y":0.2877526879310608}]},"confidence":0.9959763884544373,"dir":"rtl","str":"امکان","boundary":[0.5546218752861023,0.27229487895965576,0.5865546464920044,0.2877526879310608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.27229487895965576},{"x":0.5462185144424438,"y":0.27229487895965576},{"x":0.5462185144424438,"y":0.2877526879310608},{"x":0.5042017102241516,"y":0.2877526879310608}]},"confidence":0.9954209923744202,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.5042017102241516,0.27229487895965576,0.5462185144424438,0.2877526879310608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.27229487895965576},{"x":0.4957983195781708,"y":0.27229487895965576},{"x":0.4957983195781708,"y":0.2877526879310608},{"x":0.4924369752407074,"y":0.2877526879310608}]},"confidence":0.9897378087043762,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4924369752407074,0.27229487895965576,0.4957983195781708,0.2877526879310608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.27229487895965576},{"x":0.48403361439704895,"y":0.27229487895965576},{"x":0.48403361439704895,"y":0.2877526879310608},{"x":0.45378151535987854,"y":0.2877526879310608}]},"confidence":0.992936909198761,"dir":"rtl","str":"تکثیر","boundary":[0.45378151535987854,0.27229487895965576,0.48403361439704895,0.2877526879310608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.27229487895965576},{"x":0.4453781545162201,"y":0.27229487895965576},{"x":0.4453781545162201,"y":0.2877526879310608},{"x":0.41680672764778137,"y":0.2877526879310608}]},"confidence":0.9922882914543152,"dir":"rtl","str":"اسناد","boundary":[0.41680672764778137,0.27229487895965576,0.4453781545162201,0.2877526879310608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.27229487895965576},{"x":0.4084033668041229,"y":0.27229487895965576},{"x":0.4084033668041229,"y":0.2877526879310608},{"x":0.38991597294807434,"y":0.2877526879310608}]},"confidence":0.9915600419044495,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.38991597294807434,0.27229487895965576,0.4084033668041229,0.2877526879310608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.27229487895965576},{"x":0.3831932842731476,"y":0.27229487895965576},{"x":0.3831932842731476,"y":0.2877526879310608},{"x":0.34117648005485535,"y":0.2877526879310608}]},"confidence":0.9936375617980957,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.34117648005485535,0.27229487895965576,0.3831932842731476,0.2877526879310608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.27229487895965576},{"x":0.3344537913799286,"y":0.27229487895965576},{"x":0.3344537913799286,"y":0.2877526879310608},{"x":0.30588236451148987,"y":0.2877526879310608}]},"confidence":0.9910902380943298,"dir":"rtl","str":"اعلام","boundary":[0.30588236451148987,0.27229487895965576,0.3344537913799286,0.2877526879310608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.27229487895965576},{"x":0.2991596758365631,"y":0.27229487895965576},{"x":0.2991596758365631,"y":0.2877526879310608},{"x":0.2806722819805145,"y":0.2877526879310608}]},"confidence":0.992013692855835,"dir":"rtl","str":"کند","boundary":[0.2806722819805145,0.27229487895965576,0.2991596758365631,0.2877526879310608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.27229487895965576},{"x":0.27899160981178284,"y":0.27229487895965576},{"x":0.27899160981178284,"y":0.2877526879310608},{"x":0.27394959330558777,"y":0.2877526879310608}]},"confidence":0.9850433468818665,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.27394959330558777,0.27229487895965576,0.27899160981178284,0.2877526879310608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.27229487895965576},{"x":0.2689075767993927,"y":0.27229487895965576},{"x":0.2689075767993927,"y":0.2877526879310608},{"x":0.2571428716182709,"y":0.2877526879310608}]},"confidence":0.9861398935317993,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.2571428716182709,0.27229487895965576,0.2689075767993927,0.2877526879310608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.27229487895965576},{"x":0.2554621994495392,"y":0.27229487895965576},{"x":0.2554621994495392,"y":0.2877526879310608},{"x":0.23193277418613434,"y":0.2877526879310608}]},"confidence":0.9887278079986572,"dir":"rtl","str":"ویژه","boundary":[0.23193277418613434,0.27229487895965576,0.2554621994495392,0.2877526879310608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.27229487895965576},{"x":0.2235294133424759,"y":0.27229487895965576},{"x":0.2235294133424759,"y":0.2877526879310608},{"x":0.1915966421365738,"y":0.2877526879310608}]},"confidence":0.9896765351295471,"dir":"rtl","str":"آقایان","boundary":[0.1915966421365738,0.27229487895965576,0.2235294133424759,0.2877526879310608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.2901307940483093},{"x":0.8084033727645874,"y":0.2901307940483093},{"x":0.8084033727645874,"y":0.3103448152542114},{"x":0.7747899293899536,"y":0.3103448152542114}]},"confidence":0.9789533019065857,"dir":"rtl","str":"آدرین","boundary":[0.7747899293899536,0.2901307940483093,0.8084033727645874,0.3103448152542114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.2901307940483093},{"x":0.7663865685462952,"y":0.2901307940483093},{"x":0.7663865685462952,"y":0.3103448152542114},{"x":0.7411764860153198,"y":0.3103448152542114}]},"confidence":0.9712919592857361,"dir":"rtl","str":"آتن","boundary":[0.7411764860153198,0.2901307940483093,0.7663865685462952,0.3103448152542114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.2901307940483093},{"x":0.7378151416778564,"y":0.2901307940483093},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3103448152542114},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3103448152542114}]},"confidence":0.9214158058166504,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7361344695091248,0.2901307940483093,0.7378151416778564,0.3103448152542114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.2901307940483093},{"x":0.729411780834198,"y":0.2901307940483093},{"x":0.729411780834198,"y":0.3103448152542114},{"x":0.702521026134491,"y":0.3103448152542114}]},"confidence":0.9911593198776245,"dir":"rtl","str":"مدیر","boundary":[0.702521026134491,0.2901307940483093,0.729411780834198,0.3103448152542114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.2901307940483093},{"x":0.6957983374595642,"y":0.2901307940483093},{"x":0.6957983374595642,"y":0.3103448152542114},{"x":0.6638655662536621,"y":0.3103448152542114}]},"confidence":0.9976089596748352,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.6638655662536621,0.2901307940483093,0.6957983374595642,0.3103448152542114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.2901307940483093},{"x":0.6571428775787354,"y":0.2901307940483093},{"x":0.6571428775787354,"y":0.3103448152542114},{"x":0.6151260733604431,"y":0.3103448152542114}]},"confidence":0.9940239191055298,"dir":"rtl","str":"مالکیت","boundary":[0.6151260733604431,0.2901307940483093,0.6571428775787354,0.3103448152542114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.2901307940483093},{"x":0.6084033846855164,"y":0.2901307940483093},{"x":0.6084033846855164,"y":0.3103448152542114},{"x":0.5747899413108826,"y":0.3103448152542114}]},"confidence":0.9929317235946655,"dir":"rtl","str":"فکری","boundary":[0.5747899413108826,0.2901307940483093,0.6084033846855164,0.3103448152542114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.2901307940483093},{"x":0.5680672526359558,"y":0.2901307940483093},{"x":0.5680672526359558,"y":0.3103448152542114},{"x":0.5630252361297607,"y":0.3103448152542114}]},"confidence":0.9924308657646179,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5630252361297607,0.2901307940483093,0.5680672526359558,0.3103448152542114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.2901307940483093},{"x":0.5546218752861023,"y":0.2901307940483093},{"x":0.5546218752861023,"y":0.3103448152542114},{"x":0.5176470875740051,"y":0.3103448152542114}]},"confidence":0.9902663826942444,"dir":"rtl","str":"سرمایه","boundary":[0.5176470875740051,0.2901307940483093,0.5546218752861023,0.3103448152542114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.2901307940483093},{"x":0.5142857432365417,"y":0.2901307940483093},{"x":0.5142857432365417,"y":0.3103448152542114},{"x":0.48235294222831726,"y":0.3103448152542114}]},"confidence":0.9885977506637573,"dir":"rtl","str":"گذاری","boundary":[0.48235294222831726,0.2901307940483093,0.5142857432365417,0.3103448152542114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.2901307940483093},{"x":0.4773109257221222,"y":0.2901307940483093},{"x":0.4773109257221222,"y":0.3103448152542114},{"x":0.46890756487846375,"y":0.3103448152542114}]},"confidence":0.9774429798126221,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.46890756487846375,0.2901307940483093,0.4773109257221222,0.3103448152542114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.2901307940483093},{"x":0.46554622054100037,"y":0.2901307940483093},{"x":0.46554622054100037,"y":0.3103448152542114},{"x":0.4268907606601715,"y":0.3103448152542114}]},"confidence":0.9857911467552185,"dir":"rtl","str":"ماتیجز","boundary":[0.4268907606601715,0.2901307940483093,0.46554622054100037,0.3103448152542114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.2901307940483093},{"x":0.42016807198524475,"y":0.2901307940483093},{"x":0.42016807198524475,"y":0.3103448152542114},{"x":0.40672269463539124,"y":0.3103448152542114}]},"confidence":0.9482466578483582,"dir":"rtl","str":"گز","boundary":[0.40672269463539124,0.2901307940483093,0.42016807198524475,0.3103448152542114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.2901307940483093},{"x":0.40168067812919617,"y":0.2901307940483093},{"x":0.40168067812919617,"y":0.3103448152542114},{"x":0.3932773172855377,"y":0.3103448152542114}]},"confidence":0.8322656154632568,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3932773172855377,0.2901307940483093,0.40168067812919617,0.3103448152542114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.2901307940483093},{"x":0.38823530077934265,"y":0.2901307940483093},{"x":0.38823530077934265,"y":0.3103448152542114},{"x":0.3663865625858307,"y":0.3103448152542114}]},"confidence":0.9854714274406433,"dir":"rtl","str":"دبیر","boundary":[0.3663865625858307,0.2901307940483093,0.38823530077934265,0.3103448152542114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.2901307940483093},{"x":0.35798320174217224,"y":0.2901307940483093},{"x":0.35798320174217224,"y":0.3103448152542114},{"x":0.3294117748737335,"y":0.3103448152542114}]},"confidence":0.9926128387451172,"dir":"rtl","str":"سابق","boundary":[0.3294117748737335,0.2901307940483093,0.35798320174217224,0.3103448152542114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2840336263179779,"y":0.2901307940483093},{"x":0.32268908619880676,"y":0.2901307940483093},{"x":0.32268908619880676,"y":0.3103448152542114},{"x":0.2840336263179779,"y":0.3103448152542114}]},"confidence":0.990131676197052,"dir":"rtl","str":"شورای","boundary":[0.2840336263179779,0.2901307940483093,0.32268908619880676,0.3103448152542114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.2901307940483093},{"x":0.27731093764305115,"y":0.2901307940483093},{"x":0.27731093764305115,"y":0.3103448152542114},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3103448152542114}]},"confidence":0.9852621555328369,"dir":"rtl","str":"تریپس","boundary":[0.2369747906923294,0.2901307940483093,0.27731093764305115,0.3103448152542114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.2901307940483093},{"x":0.23025210201740265,"y":0.2901307940483093},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3103448152542114},{"x":0.22689075767993927,"y":0.3103448152542114}]},"confidence":0.9796149730682373,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.22689075767993927,0.2901307940483093,0.23025210201740265,0.3103448152542114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.2901307940483093},{"x":0.22521008551120758,"y":0.2901307940483093},{"x":0.22521008551120758,"y":0.3103448152542114},{"x":0.1915966421365738,"y":0.3103448152542114}]},"confidence":0.9874281883239746,"dir":"rtl","str":"اکنون","boundary":[0.1915966421365738,0.2901307940483093,0.22521008551120758,0.3103448152542114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7949579954147339,"y":0.31272295117378235},{"x":0.8084033727645874,"y":0.31272295117378235},{"x":0.8084033727645874,"y":0.328180730342865},{"x":0.7949579954147339,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.9897823333740234,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7949579954147339,0.31272295117378235,0.8084033727645874,0.328180730342865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.31272295117378235},{"x":0.7899159789085388,"y":0.31272295117378235},{"x":0.7899159789085388,"y":0.328180730342865},{"x":0.7478991746902466,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.9914272427558899,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.7478991746902466,0.31272295117378235,0.7899159789085388,0.328180730342865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.31272295117378235},{"x":0.7411764860153198,"y":0.31272295117378235},{"x":0.7411764860153198,"y":0.328180730342865},{"x":0.7042016983032227,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.990602433681488,"dir":"rtl","str":"جهانی","boundary":[0.7042016983032227,0.31272295117378235,0.7411764860153198,0.328180730342865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.31272295117378235},{"x":0.6974790096282959,"y":0.31272295117378235},{"x":0.6974790096282959,"y":0.328180730342865},{"x":0.6554622054100037,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.9936171174049377,"dir":"rtl","str":"مالکیت","boundary":[0.6554622054100037,0.31272295117378235,0.6974790096282959,0.328180730342865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.31272295117378235},{"x":0.6487395167350769,"y":0.31272295117378235},{"x":0.6487395167350769,"y":0.328180730342865},{"x":0.6151260733604431,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.9902642965316772,"dir":"rtl","str":"فکری","boundary":[0.6151260733604431,0.31272295117378235,0.6487395167350769,0.328180730342865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.31272295117378235},{"x":0.6084033846855164,"y":0.31272295117378235},{"x":0.6084033846855164,"y":0.328180730342865},{"x":0.5731092691421509,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.9960550665855408,"dir":"rtl","str":"حضور","boundary":[0.5731092691421509,0.31272295117378235,0.6084033846855164,0.328180730342865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.31272295117378235},{"x":0.5680672526359558,"y":0.31272295117378235},{"x":0.5680672526359558,"y":0.328180730342865},{"x":0.5428571701049805,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.9946468472480774,"dir":"rtl","str":"دارند","boundary":[0.5428571701049805,0.31272295117378235,0.5680672526359558,0.328180730342865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.31272295117378235},{"x":0.5394958257675171,"y":0.31272295117378235},{"x":0.5394958257675171,"y":0.328180730342865},{"x":0.534453809261322,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.9582237601280212,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.534453809261322,0.31272295117378235,0.5394958257675171,0.328180730342865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.31272295117378235},{"x":0.534453809261322,"y":0.31272295117378235},{"x":0.534453809261322,"y":0.328180730342865},{"x":0.529411792755127,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.9852635860443115,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.529411792755127,0.31272295117378235,0.534453809261322,0.328180730342865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.31272295117378235},{"x":0.5226891040802002,"y":0.31272295117378235},{"x":0.5226891040802002,"y":0.328180730342865},{"x":0.4957983195781708,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.9935351610183716,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.4957983195781708,0.31272295117378235,0.5226891040802002,0.328180730342865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.31272295117378235},{"x":0.489075630903244,"y":0.31272295117378235},{"x":0.489075630903244,"y":0.328180730342865},{"x":0.45378151535987854,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.9898325800895691,"dir":"rtl","str":"جرگن","boundary":[0.45378151535987854,0.31272295117378235,0.489075630903244,0.328180730342865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.31272295117378235},{"x":0.4470588266849518,"y":0.31272295117378235},{"x":0.4470588266849518,"y":0.328180730342865},{"x":0.38991597294807434,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.9852027297019958,"dir":"rtl","str":"بلومویست","boundary":[0.38991597294807434,0.31272295117378235,0.4470588266849518,0.328180730342865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.31272295117378235},{"x":0.38823530077934265,"y":0.31272295117378235},{"x":0.38823530077934265,"y":0.328180730342865},{"x":0.3815126121044159,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.48708903789520264,"dir":"rtl","str":"\"","boundary":[0.3815126121044159,0.31272295117378235,0.38823530077934265,0.328180730342865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.31272295117378235},{"x":0.3815126121044159,"y":0.31272295117378235},{"x":0.3815126121044159,"y":0.328180730342865},{"x":0.3781512677669525,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.8783807754516602,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3781512677669525,0.31272295117378235,0.3815126121044159,0.328180730342865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.31272295117378235},{"x":0.36974790692329407,"y":0.31272295117378235},{"x":0.36974790692329407,"y":0.328180730342865},{"x":0.34285715222358704,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.9893296957015991,"dir":"rtl","str":"مدیر","boundary":[0.34285715222358704,0.31272295117378235,0.36974790692329407,0.328180730342865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.31272295117378235},{"x":0.33781513571739197,"y":0.31272295117378235},{"x":0.33781513571739197,"y":0.328180730342865},{"x":0.30588236451148987,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.9960512518882751,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.30588236451148987,0.31272295117378235,0.33781513571739197,0.328180730342865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.31272295117378235},{"x":0.2991596758365631,"y":0.31272295117378235},{"x":0.2991596758365631,"y":0.328180730342865},{"x":0.27899160981178284,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.9947816729545593,"dir":"rtl","str":"حق","boundary":[0.27899160981178284,0.31272295117378235,0.2991596758365631,0.328180730342865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.31272295117378235},{"x":0.2722689211368561,"y":0.31272295117378235},{"x":0.2722689211368561,"y":0.328180730342865},{"x":0.2386554628610611,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.992972195148468,"dir":"rtl","str":"تألیف","boundary":[0.2386554628610611,0.31272295117378235,0.2722689211368561,0.328180730342865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.31272295117378235},{"x":0.23361344635486603,"y":0.31272295117378235},{"x":0.23361344635486603,"y":0.328180730342865},{"x":0.1915966421365738,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.9923327565193176,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.1915966421365738,0.31272295117378235,0.23361344635486603,0.328180730342865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.3341260552406311},{"x":0.8084033727645874,"y":0.3341260552406311},{"x":0.8084033727645874,"y":0.34958383440971375},{"x":0.7714285850524902,"y":0.34958383440971375}]},"confidence":0.9863284826278687,"dir":"rtl","str":"جهانی","boundary":[0.7714285850524902,0.3341260552406311,0.8084033727645874,0.34958383440971375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.3341260552406311},{"x":0.7630252242088318,"y":0.3341260552406311},{"x":0.7630252242088318,"y":0.34958383440971375},{"x":0.7210084199905396,"y":0.34958383440971375}]},"confidence":0.9915036559104919,"dir":"rtl","str":"مالکیت","boundary":[0.7210084199905396,0.3341260552406311,0.7630252242088318,0.34958383440971375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.3341260552406311},{"x":0.7142857313156128,"y":0.3341260552406311},{"x":0.7142857313156128,"y":0.34958383440971375},{"x":0.6857143044471741,"y":0.34958383440971375}]},"confidence":0.9932242631912231,"dir":"rtl","str":"فکری","boundary":[0.6857143044471741,0.3341260552406311,0.7142857313156128,0.34958383440971375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.3341260552406311},{"x":0.6823529601097107,"y":0.3341260552406311},{"x":0.6823529601097107,"y":0.34958383440971375},{"x":0.6773109436035156,"y":0.34958383440971375}]},"confidence":0.966183066368103,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6773109436035156,0.3341260552406311,0.6823529601097107,0.34958383440971375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.3341260552406311},{"x":0.6689075827598572,"y":0.3341260552406311},{"x":0.6689075827598572,"y":0.34958383440971375},{"x":0.6638655662536621,"y":0.34958383440971375}]},"confidence":0.9748518466949463,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6638655662536621,0.3341260552406311,0.6689075827598572,0.34958383440971375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.3341260552406311},{"x":0.6571428775787354,"y":0.3341260552406311},{"x":0.6571428775787354,"y":0.34958383440971375},{"x":0.6117647290229797,"y":0.34958383440971375}]},"confidence":0.9920969009399414,"dir":"rtl","str":"کارلوس","boundary":[0.6117647290229797,0.3341260552406311,0.6571428775787354,0.34958383440971375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.3341260552406311},{"x":0.6033613681793213,"y":0.3341260552406311},{"x":0.6033613681793213,"y":0.34958383440971375},{"x":0.5848739743232727,"y":0.34958383440971375}]},"confidence":0.8471909165382385,"dir":"rtl","str":"کلا","boundary":[0.5848739743232727,0.3341260552406311,0.6033613681793213,0.34958383440971375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.3341260552406311},{"x":0.5815126299858093,"y":0.3341260552406311},{"x":0.5815126299858093,"y":0.34958383440971375},{"x":0.5764706134796143,"y":0.34958383440971375}]},"confidence":0.9049460291862488,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5764706134796143,0.3341260552406311,0.5815126299858093,0.34958383440971375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.3341260552406311},{"x":0.5680672526359558,"y":0.3341260552406311},{"x":0.5680672526359558,"y":0.34958383440971375},{"x":0.5579832196235657,"y":0.34958383440971375}]},"confidence":0.9796553254127502,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5579832196235657,0.3341260552406311,0.5680672526359558,0.34958383440971375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.3341260552406311},{"x":0.556302547454834,"y":0.3341260552406311},{"x":0.556302547454834,"y":0.34958383440971375},{"x":0.529411792755127,"y":0.34958383440971375}]},"confidence":0.9905205965042114,"dir":"rtl","str":"دلیل","boundary":[0.529411792755127,0.3341260552406311,0.556302547454834,0.34958383440971375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.3341260552406311},{"x":0.5210084319114685,"y":0.3341260552406311},{"x":0.5210084319114685,"y":0.34958383440971375},{"x":0.4941176474094391,"y":0.34958383440971375}]},"confidence":0.964264988899231,"dir":"rtl","str":"یاری","boundary":[0.4941176474094391,0.3341260552406311,0.5210084319114685,0.34958383440971375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.3341260552406311},{"x":0.48571428656578064,"y":0.3341260552406311},{"x":0.48571428656578064,"y":0.34958383440971375},{"x":0.45378151535987854,"y":0.34958383440971375}]},"confidence":0.989884078502655,"dir":"rtl","str":"ایشان","boundary":[0.45378151535987854,0.3341260552406311,0.48571428656578064,0.34958383440971375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.3341260552406311},{"x":0.4453781545162201,"y":0.3341260552406311},{"x":0.4453781545162201,"y":0.34958383440971375},{"x":0.4319327771663666,"y":0.34958383440971375}]},"confidence":0.9912440776824951,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4319327771663666,0.3341260552406311,0.4453781545162201,0.34958383440971375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.3341260552406311},{"x":0.4252100884914398,"y":0.3341260552406311},{"x":0.4252100884914398,"y":0.34958383440971375},{"x":0.37142857909202576,"y":0.34958383440971375}]},"confidence":0.995694637298584,"dir":"rtl","str":"دسترسی","boundary":[0.37142857909202576,0.3341260552406311,0.4252100884914398,0.34958383440971375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.3341260552406311},{"x":0.364705890417099,"y":0.3341260552406311},{"x":0.364705890417099,"y":0.34958383440971375},{"x":0.35462185740470886,"y":0.34958383440971375}]},"confidence":0.9986557364463806,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.35462185740470886,0.3341260552406311,0.364705890417099,0.34958383440971375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.3341260552406311},{"x":0.3462184965610504,"y":0.3341260552406311},{"x":0.3462184965610504,"y":0.34958383440971375},{"x":0.3193277418613434,"y":0.34958383440971375}]},"confidence":0.9945785999298096,"dir":"rtl","str":"اسناد","boundary":[0.3193277418613434,0.3341260552406311,0.3462184965610504,0.34958383440971375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.3341260552406311},{"x":0.31596639752388,"y":0.3341260552406311},{"x":0.31596639752388,"y":0.34958383440971375},{"x":0.3142857253551483,"y":0.34958383440971375}]},"confidence":0.9812792539596558,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3142857253551483,0.3341260552406311,0.31596639752388,0.34958383440971375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.3341260552406311},{"x":0.30588236451148987,"y":0.3341260552406311},{"x":0.30588236451148987,"y":0.34958383440971375},{"x":0.2689075767993927,"y":0.34958383440971375}]},"confidence":0.9934545755386353,"dir":"rtl","str":"سپاس","boundary":[0.2689075767993927,0.3341260552406311,0.30588236451148987,0.34958383440971375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.3341260552406311},{"x":0.26050421595573425,"y":0.3341260552406311},{"x":0.26050421595573425,"y":0.34958383440971375},{"x":0.2386554628610611,"y":0.34958383440971375}]},"confidence":0.9028964042663574,"dir":"rtl","str":"ویژه","boundary":[0.2386554628610611,0.3341260552406311,0.26050421595573425,0.34958383440971375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.206722691655159,"y":0.3341260552406311},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3341260552406311},{"x":0.23025210201740265,"y":0.34958383440971375},{"x":0.206722691655159,"y":0.34958383440971375}]},"confidence":0.9918222427368164,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.206722691655159,0.3341260552406311,0.23025210201740265,0.34958383440971375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.3341260552406311},{"x":0.19831933081150055,"y":0.3341260552406311},{"x":0.19831933081150055,"y":0.34958383440971375},{"x":0.1915966421365738,"y":0.34958383440971375}]},"confidence":0.985912561416626,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.1915966421365738,0.3341260552406311,0.19831933081150055,0.34958383440971375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.35671818256378174},{"x":0.8084033727645874,"y":0.35671818256378174},{"x":0.8084033727645874,"y":0.37217599153518677},{"x":0.7747899293899536,"y":0.37217599153518677}]},"confidence":0.9881566166877747,"dir":"rtl","str":"تقدیم","boundary":[0.7747899293899536,0.35671818256378174,0.8084033727645874,0.37217599153518677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.35671818256378174},{"x":0.7680672407150269,"y":0.35671818256378174},{"x":0.7680672407150269,"y":0.37217599153518677},{"x":0.7411764860153198,"y":0.37217599153518677}]},"confidence":0.9925121068954468,"dir":"rtl","str":"خانم","boundary":[0.7411764860153198,0.35671818256378174,0.7680672407150269,0.37217599153518677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.35671818256378174},{"x":0.7344537973403931,"y":0.35671818256378174},{"x":0.7344537973403931,"y":0.37217599153518677},{"x":0.7042016983032227,"y":0.37217599153518677}]},"confidence":0.977338969707489,"dir":"rtl","str":"مارینا","boundary":[0.7042016983032227,0.35671818256378174,0.7344537973403931,0.37217599153518677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.35671818256378174},{"x":0.6957983374595642,"y":0.35671818256378174},{"x":0.6957983374595642,"y":0.37217599153518677},{"x":0.6605042219161987,"y":0.37217599153518677}]},"confidence":0.9636822938919067,"dir":"rtl","str":"پابلویچ","boundary":[0.6605042219161987,0.35671818256378174,0.6957983374595642,0.37217599153518677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.35671818256378174},{"x":0.6571428775787354,"y":0.35671818256378174},{"x":0.6571428775787354,"y":0.37217599153518677},{"x":0.6504201889038086,"y":0.37217599153518677}]},"confidence":0.27198687195777893,"dir":"rtl","str":"°","boundary":[0.6504201889038086,0.35671818256378174,0.6571428775787354,0.37217599153518677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.35671818256378174},{"x":0.6436975002288818,"y":0.35671818256378174},{"x":0.6436975002288818,"y":0.37217599153518677},{"x":0.6403361558914185,"y":0.37217599153518677}]},"confidence":0.9213783144950867,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6403361558914185,0.35671818256378174,0.6436975002288818,0.37217599153518677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.35671818256378174},{"x":0.6403361558914185,"y":0.35671818256378174},{"x":0.6403361558914185,"y":0.37217599153518677},{"x":0.6084033846855164,"y":0.37217599153518677}]},"confidence":0.9891788363456726,"dir":"rtl","str":"استاد","boundary":[0.6084033846855164,0.35671818256378174,0.6403361558914185,0.37217599153518677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.35671818256378174},{"x":0.6016806960105896,"y":0.35671818256378174},{"x":0.6016806960105896,"y":0.37217599153518677},{"x":0.5579832196235657,"y":0.37217599153518677}]},"confidence":0.9943113923072815,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5579832196235657,0.35671818256378174,0.6016806960105896,0.37217599153518677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.35671818256378174},{"x":0.5512605309486389,"y":0.35671818256378174},{"x":0.5512605309486389,"y":0.37217599153518677},{"x":0.5260504484176636,"y":0.37217599153518677}]},"confidence":0.9899594783782959,"dir":"rtl","str":"اوتاوا","boundary":[0.5260504484176636,0.35671818256378174,0.5512605309486389,0.37217599153518677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.35671818256378174},{"x":0.5226891040802002,"y":0.35671818256378174},{"x":0.5226891040802002,"y":0.37217599153518677},{"x":0.5193277597427368,"y":0.37217599153518677}]},"confidence":0.8938730955123901,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5193277597427368,0.35671818256378174,0.5226891040802002,0.37217599153518677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.35671818256378174},{"x":0.5126050710678101,"y":0.35671818256378174},{"x":0.5126050710678101,"y":0.37217599153518677},{"x":0.5008403658866882,"y":0.37217599153518677}]},"confidence":0.9948297142982483,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.5008403658866882,0.35671818256378174,0.5126050710678101,0.37217599153518677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.35671818256378174},{"x":0.4924369752407074,"y":0.35671818256378174},{"x":0.4924369752407074,"y":0.37217599153518677},{"x":0.4756302535533905,"y":0.37217599153518677}]},"confidence":0.9950929880142212,"dir":"rtl","str":"کند","boundary":[0.4756302535533905,0.35671818256378174,0.4924369752407074,0.37217599153518677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.35671818256378174},{"x":0.4739495813846588,"y":0.35671818256378174},{"x":0.4739495813846588,"y":0.37217599153518677},{"x":0.46890756487846375,"y":0.37217599153518677}]},"confidence":0.9742968082427979,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.46890756487846375,0.35671818256378174,0.4739495813846588,0.37217599153518677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.35671818256378174},{"x":0.4605042040348053,"y":0.35671818256378174},{"x":0.4605042040348053,"y":0.37217599153518677},{"x":0.45210084319114685,"y":0.37217599153518677}]},"confidence":0.9965735673904419,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.45210084319114685,0.35671818256378174,0.4605042040348053,0.37217599153518677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.35671818256378174},{"x":0.4436974823474884,"y":0.35671818256378174},{"x":0.4436974823474884,"y":0.37217599153518677},{"x":0.41680672764778137,"y":0.37217599153518677}]},"confidence":0.9976017475128174,"dir":"rtl","str":"دلیل","boundary":[0.41680672764778137,0.35671818256378174,0.4436974823474884,0.37217599153518677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.35671818256378174},{"x":0.4100840389728546,"y":0.35671818256378174},{"x":0.4100840389728546,"y":0.37217599153518677},{"x":0.3512605130672455,"y":0.37217599153518677}]},"confidence":0.9943380355834961,"dir":"rtl","str":"کمکهای","boundary":[0.3512605130672455,0.35671818256378174,0.4100840389728546,0.37217599153518677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.35671818256378174},{"x":0.3445378243923187,"y":0.35671818256378174},{"x":0.3445378243923187,"y":0.37217599153518677},{"x":0.29075631499290466,"y":0.37217599153518677}]},"confidence":0.9907625913619995,"dir":"rtl","str":"تحقیقاتی","boundary":[0.29075631499290466,0.35671818256378174,0.3445378243923187,0.37217599153518677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.35671818256378174},{"x":0.2840336263179779,"y":0.35671818256378174},{"x":0.2840336263179779,"y":0.37217599153518677},{"x":0.23529411852359772,"y":0.37217599153518677}]},"confidence":0.9947968125343323,"dir":"rtl","str":"ارزشمند","boundary":[0.23529411852359772,0.35671818256378174,0.2840336263179779,0.37217599153518677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19663865864276886,"y":0.35671818256378174},{"x":0.22689075767993927,"y":0.35671818256378174},{"x":0.22689075767993927,"y":0.37217599153518677},{"x":0.19663865864276886,"y":0.37217599153518677}]},"confidence":0.992344081401825,"dir":"rtl","str":"ایشان","boundary":[0.19663865864276886,0.35671818256378174,0.22689075767993927,0.37217599153518677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.35671818256378174},{"x":0.19495798647403717,"y":0.35671818256378174},{"x":0.19495798647403717,"y":0.37217599153518677},{"x":0.1915966421365738,"y":0.37217599153518677}]},"confidence":0.9716677069664001,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.1915966421365738,0.35671818256378174,0.19495798647403717,0.37217599153518677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.37574315071105957},{"x":0.8084033727645874,"y":0.37574315071105957},{"x":0.8084033727645874,"y":0.39357906579971313},{"x":0.7798319458961487,"y":0.39357906579971313}]},"confidence":0.9824879169464111,"dir":"rtl","str":"مایلم","boundary":[0.7798319458961487,0.37574315071105957,0.8084033727645874,0.39357906579971313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.37574315071105957},{"x":0.7714285850524902,"y":0.37574315071105957},{"x":0.7714285850524902,"y":0.39357906579971313},{"x":0.7647058963775635,"y":0.39357906579971313}]},"confidence":0.9918415546417236,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.7647058963775635,0.37574315071105957,0.7714285850524902,0.39357906579971313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.37574315071105957},{"x":0.756302535533905,"y":0.37574315071105957},{"x":0.756302535533905,"y":0.39357906579971313},{"x":0.7260504364967346,"y":0.39357906579971313}]},"confidence":0.9905528426170349,"dir":"rtl","str":"بازهم","boundary":[0.7260504364967346,0.37574315071105957,0.756302535533905,0.39357906579971313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.37574315071105957},{"x":0.7193277478218079,"y":0.37574315071105957},{"x":0.7193277478218079,"y":0.39357906579971313},{"x":0.7109243869781494,"y":0.39357906579971313}]},"confidence":0.9965137243270874,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7109243869781494,0.37574315071105957,0.7193277478218079,0.39357906579971313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.37574315071105957},{"x":0.7042016983032227,"y":0.37574315071105957},{"x":0.7042016983032227,"y":0.39357906579971313},{"x":0.6739495992660522,"y":0.39357906579971313}]},"confidence":0.9870702028274536,"dir":"rtl","str":"چارلز","boundary":[0.6739495992660522,0.37574315071105957,0.7042016983032227,0.39357906579971313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.37574315071105957},{"x":0.6672269105911255,"y":0.37574315071105957},{"x":0.6672269105911255,"y":0.39357906579971313},{"x":0.6201680898666382,"y":0.39357906579971313}]},"confidence":0.8560190200805664,"dir":"rtl","str":"کلارک٬","boundary":[0.6201680898666382,0.37574315071105957,0.6672269105911255,0.39357906579971313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.37574315071105957},{"x":0.6151260733604431,"y":0.37574315071105957},{"x":0.6151260733604431,"y":0.39357906579971313},{"x":0.6067227125167847,"y":0.39357906579971313}]},"confidence":0.9661703705787659,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6067227125167847,0.37574315071105957,0.6151260733604431,0.39357906579971313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.37574315071105957},{"x":0.6033613681793213,"y":0.37574315071105957},{"x":0.6033613681793213,"y":0.39357906579971313},{"x":0.5764706134796143,"y":0.39357906579971313}]},"confidence":0.9908251166343689,"dir":"rtl","str":"دلیل","boundary":[0.5764706134796143,0.37574315071105957,0.6033613681793213,0.39357906579971313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.37574315071105957},{"x":0.5663865804672241,"y":0.37574315071105957},{"x":0.5663865804672241,"y":0.39357906579971313},{"x":0.529411792755127,"y":0.39357906579971313}]},"confidence":0.989303708076477,"dir":"rtl","str":"تشویق","boundary":[0.529411792755127,0.37574315071105957,0.5663865804672241,0.39357906579971313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.37574315071105957},{"x":0.5210084319114685,"y":0.37574315071105957},{"x":0.5210084319114685,"y":0.39357906579971313},{"x":0.5042017102241516,"y":0.39357906579971313}]},"confidence":0.9967221617698669,"dir":"rtl","str":"من","boundary":[0.5042017102241516,0.37574315071105957,0.5210084319114685,0.39357906579971313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.37574315071105957},{"x":0.4957983195781708,"y":0.37574315071105957},{"x":0.4957983195781708,"y":0.39357906579971313},{"x":0.48403361439704895,"y":0.39357906579971313}]},"confidence":0.9953831434249878,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.48403361439704895,0.37574315071105957,0.4957983195781708,0.39357906579971313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.37574315071105957},{"x":0.4756302535533905,"y":0.37574315071105957},{"x":0.4756302535533905,"y":0.39357906579971313},{"x":0.43865546584129333,"y":0.39357906579971313}]},"confidence":0.9928949475288391,"dir":"rtl","str":"نگارش","boundary":[0.43865546584129333,0.37574315071105957,0.4756302535533905,0.39357906579971313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.37574315071105957},{"x":0.4302521049976349,"y":0.37574315071105957},{"x":0.4302521049976349,"y":0.39357906579971313},{"x":0.4117647111415863,"y":0.39357906579971313}]},"confidence":0.9906847476959229,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.4117647111415863,0.37574315071105957,0.4302521049976349,0.39357906579971313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.37574315071105957},{"x":0.40504202246665955,"y":0.37574315071105957},{"x":0.40504202246665955,"y":0.39357906579971313},{"x":0.37478992342948914,"y":0.39357906579971313}]},"confidence":0.991892397403717,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.37478992342948914,0.37574315071105957,0.40504202246665955,0.39357906579971313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.37574315071105957},{"x":0.3663865625858307,"y":0.37574315071105957},{"x":0.3663865625858307,"y":0.39357906579971313},{"x":0.3613445460796356,"y":0.39357906579971313}]},"confidence":0.9813156127929688,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3613445460796356,0.37574315071105957,0.3663865625858307,0.39357906579971313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.37574315071105957},{"x":0.35462185740470886,"y":0.37574315071105957},{"x":0.35462185740470886,"y":0.39357906579971313},{"x":0.3327731192111969,"y":0.39357906579971313}]},"confidence":0.9852259159088135,"dir":"rtl","str":"ورا","boundary":[0.3327731192111969,0.37574315071105957,0.35462185740470886,0.39357906579971313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.37574315071105957},{"x":0.32773110270500183,"y":0.37574315071105957},{"x":0.32773110270500183,"y":0.39357906579971313},{"x":0.3176470696926117,"y":0.39357906579971313}]},"confidence":0.9850559234619141,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.3176470696926117,0.37574315071105957,0.32773110270500183,0.39357906579971313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2840336263179779,"y":0.37574315071105957},{"x":0.3142857253551483,"y":0.37574315071105957},{"x":0.3142857253551483,"y":0.39357906579971313},{"x":0.2840336263179779,"y":0.39357906579971313}]},"confidence":0.9950562119483948,"dir":"rtl","str":"خاطر","boundary":[0.2840336263179779,0.37574315071105957,0.3142857253551483,0.39357906579971313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.37574315071105957},{"x":0.27731093764305115,"y":0.37574315071105957},{"x":0.27731093764305115,"y":0.39357906579971313},{"x":0.23529411852359772,"y":0.39357906579971313}]},"confidence":0.9871810078620911,"dir":"rtl","str":"حمایت","boundary":[0.23529411852359772,0.37574315071105957,0.27731093764305115,0.39357906579971313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.37574315071105957},{"x":0.22857142984867096,"y":0.37574315071105957},{"x":0.22857142984867096,"y":0.39357906579971313},{"x":0.21176470816135406,"y":0.39357906579971313}]},"confidence":0.9961355924606323,"dir":"rtl","str":"من","boundary":[0.21176470816135406,0.37574315071105957,0.22857142984867096,0.39357906579971313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.37574315071105957},{"x":0.20336134731769562,"y":0.37574315071105957},{"x":0.20336134731769562,"y":0.39357906579971313},{"x":0.1899159699678421,"y":0.39357906579971313}]},"confidence":0.9900318384170532,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.1899159699678421,0.37574315071105957,0.20336134731769562,0.39357906579971313]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.2306777685880661},{"x":0.8084033727645874,"y":0.2306777685880661},{"x":0.8084033727645874,"y":0.39357906579971313},{"x":0.1899159699678421,"y":0.39357906579971313}]},"confidence":0.9824239015579224,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.2236777685880661,0.8134033727645874,0.40057906579971314],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7815126180648804,"y":0.4007134437561035},{"x":0.8084033727645874,"y":0.4007134437561035},{"x":0.8084033727645874,"y":0.41260403394699097},{"x":0.7815126180648804,"y":0.41260403394699097}]},"confidence":0.9922351241111755,"dir":"rtl","str":"طول","boundary":[0.7815126180648804,0.4007134437561035,0.8084033727645874,0.41260403394699097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.4007134437561035},{"x":0.7747899293899536,"y":0.4007134437561035},{"x":0.7747899293899536,"y":0.41260403394699097},{"x":0.7361344695091248,"y":0.41260403394699097}]},"confidence":0.9918634295463562,"dir":"rtl","str":"نگارش","boundary":[0.7361344695091248,0.4007134437561035,0.7747899293899536,0.41260403394699097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.4007134437561035},{"x":0.729411780834198,"y":0.4007134437561035},{"x":0.729411780834198,"y":0.41260403394699097},{"x":0.7159664034843445,"y":0.41260403394699097}]},"confidence":0.9884162545204163,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.7159664034843445,0.4007134437561035,0.729411780834198,0.41260403394699097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.4007134437561035},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4007134437561035},{"x":0.7092437148094177,"y":0.41260403394699097},{"x":0.6957983374595642,"y":0.41260403394699097}]},"confidence":0.9900308847427368,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.6957983374595642,0.4007134437561035,0.7092437148094177,0.41260403394699097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.4007134437561035},{"x":0.6907563209533691,"y":0.4007134437561035},{"x":0.6907563209533691,"y":0.41260403394699097},{"x":0.6638655662536621,"y":0.41260403394699097}]},"confidence":0.9935754537582397,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.6638655662536621,0.4007134437561035,0.6907563209533691,0.41260403394699097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.4007134437561035},{"x":0.6571428775787354,"y":0.4007134437561035},{"x":0.6571428775787354,"y":0.41260403394699097},{"x":0.6386554837226868,"y":0.41260403394699097}]},"confidence":0.9904577732086182,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.6386554837226868,0.4007134437561035,0.6571428775787354,0.41260403394699097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.4007134437561035},{"x":0.63193279504776,"y":0.4007134437561035},{"x":0.63193279504776,"y":0.41260403394699097},{"x":0.6067227125167847,"y":0.41260403394699097}]},"confidence":0.9930340647697449,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.6067227125167847,0.4007134437561035,0.63193279504776,0.41260403394699097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.4007134437561035},{"x":0.6033613681793213,"y":0.4007134437561035},{"x":0.6033613681793213,"y":0.41260403394699097},{"x":0.5983193516731262,"y":0.41260403394699097}]},"confidence":0.9879058003425598,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5983193516731262,0.4007134437561035,0.6033613681793213,0.41260403394699097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.4007134437561035},{"x":0.5899159908294678,"y":0.4007134437561035},{"x":0.5899159908294678,"y":0.41260403394699097},{"x":0.5394958257675171,"y":0.41260403394699097}]},"confidence":0.9863106608390808,"dir":"rtl","str":"تشکرکنم","boundary":[0.5394958257675171,0.4007134437561035,0.5899159908294678,0.41260403394699097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.4007134437561035},{"x":0.5378151535987854,"y":0.4007134437561035},{"x":0.5378151535987854,"y":0.41260403394699097},{"x":0.5327731370925903,"y":0.41260403394699097}]},"confidence":0.9605832099914551,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5327731370925903,0.4007134437561035,0.5378151535987854,0.41260403394699097]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.4007134437561035},{"x":0.8084033727645874,"y":0.4007134437561035},{"x":0.8084033727645874,"y":0.41260403394699097},{"x":0.5327731370925903,"y":0.41260403394699097}]},"confidence":0.9893488883972168,"dir":"ltr","boundary":[0.5277731370925903,0.3937134437561035,0.8134033727645874,0.419604033946991],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.756242573261261},{"x":0.20000000298023224,"y":0.756242573261261},{"x":0.20000000298023224,"y":0.7633769512176514},{"x":0.1915966421365738,"y":0.7633769512176514}]},"confidence":0.9450991749763489,"dir":"ltr","str":"1-","boundary":[0.1915966421365738,0.756242573261261,0.20000000298023224,0.7633769512176514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2050420194864273,"y":0.756242573261261},{"x":0.24033613502979279,"y":0.756242573261261},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7633769512176514},{"x":0.2050420194864273,"y":0.7633769512176514}]},"confidence":0.9815155267715454,"dir":"ltr","str":"Adrian","boundary":[0.2050420194864273,0.756242573261261,0.24033613502979279,0.7633769512176514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.756242573261261},{"x":0.27394959330558777,"y":0.756242573261261},{"x":0.27394959330558777,"y":0.7633769512176514},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7633769512176514}]},"confidence":0.9868515133857727,"dir":"ltr","str":"Otten","boundary":[0.24537815153598785,0.756242573261261,0.27394959330558777,0.7633769512176514]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.756242573261261},{"x":0.27394959330558777,"y":0.756242573261261},{"x":0.27394959330558777,"y":0.7633769512176514},{"x":0.1915966421365738,"y":0.7633769512176514}]},"confidence":0.9779652953147888,"dir":"ltr","boundary":[0.1865966421365738,0.749242573261261,0.2789495933055878,0.7703769512176514],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"nl","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1882352977991104,"y":0.7669441103935242},{"x":0.19831933081150055,"y":0.7669441103935242},{"x":0.19831933081150055,"y":0.7752675414085388},{"x":0.1882352977991104,"y":0.7752675414085388}]},"confidence":0.9639297723770142,"dir":"ltr","str":"2-","boundary":[0.1882352977991104,0.7669441103935242,0.19831933081150055,0.7752675414085388]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"nl","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.7669441103935242},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7669441103935242},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7752675414085388},{"x":0.20336134731769562,"y":0.7752675414085388}]},"confidence":0.9818581342697144,"dir":"ltr","str":"Matthijs","boundary":[0.20336134731769562,0.7669441103935242,0.24705882370471954,0.7752675414085388]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"nl","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.7669441103935242},{"x":0.2857142984867096,"y":0.7669441103935242},{"x":0.2857142984867096,"y":0.7752675414085388},{"x":0.2537815272808075,"y":0.7752675414085388}]},"confidence":0.9848628044128418,"dir":"ltr","str":"Geuze","boundary":[0.2537815272808075,0.7669441103935242,0.2857142984867096,0.7752675414085388]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1882352977991104,"y":0.7669441103935242},{"x":0.2857142984867096,"y":0.7669441103935242},{"x":0.2857142984867096,"y":0.7752675414085388},{"x":0.1882352977991104,"y":0.7752675414085388}]},"confidence":0.9804692268371582,"dir":"ltr","boundary":[0.1832352977991104,0.7599441103935242,0.2907142984867096,0.7822675414085388],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fi","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.7776456475257874},{"x":0.20000000298023224,"y":0.7776456475257874},{"x":0.20000000298023224,"y":0.785969078540802},{"x":0.1899159699678421,"y":0.785969078540802}]},"confidence":0.9308907985687256,"dir":"ltr","str":"3-","boundary":[0.1899159699678421,0.7776456475257874,0.20000000298023224,0.785969078540802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fi","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.7776456475257874},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7776456475257874},{"x":0.2386554628610611,"y":0.785969078540802},{"x":0.20336134731769562,"y":0.785969078540802}]},"confidence":0.9894980192184448,"dir":"ltr","str":"Jorgen","boundary":[0.20336134731769562,0.7776456475257874,0.2386554628610611,0.785969078540802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fi","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.7776456475257874},{"x":0.2991596758365631,"y":0.7776456475257874},{"x":0.2991596758365631,"y":0.785969078540802},{"x":0.24369747936725616,"y":0.785969078540802}]},"confidence":0.9933038949966431,"dir":"ltr","str":"Blomqvist","boundary":[0.24369747936725616,0.7776456475257874,0.2991596758365631,0.785969078540802]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.7776456475257874},{"x":0.2991596758365631,"y":0.7788347005844116},{"x":0.2991596758365631,"y":0.7871581315994263},{"x":0.1899159699678421,"y":0.785969078540802}]},"confidence":0.9846179485321045,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.7706456475257873,0.3041596758365631,0.7941581315994263],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gd","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1882352977991104,"y":0.7895362377166748},{"x":0.20000000298023224,"y":0.7895362377166748},{"x":0.20000000298023224,"y":0.7954815626144409},{"x":0.1882352977991104,"y":0.7954815626144409}]},"confidence":0.9422346353530884,"dir":"ltr","str":"4-","boundary":[0.1882352977991104,0.7895362377166748,0.20000000298023224,0.7954815626144409]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gd","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2050420194864273,"y":0.7895362377166748},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7895362377166748},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7954815626144409},{"x":0.2050420194864273,"y":0.7954815626144409}]},"confidence":0.9877659678459167,"dir":"ltr","str":"Carlos","boundary":[0.2050420194864273,0.7895362377166748,0.2386554628610611,0.7954815626144409]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gd","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.7895362377166748},{"x":0.267226904630661,"y":0.7895362377166748},{"x":0.267226904630661,"y":0.7954815626144409},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7954815626144409}]},"confidence":0.9877606630325317,"dir":"ltr","str":"Claa","boundary":[0.24201680719852448,0.7895362377166748,0.267226904630661,0.7954815626144409]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1882352977991104,"y":0.7895362377166748},{"x":0.267226904630661,"y":0.7895362377166748},{"x":0.267226904630661,"y":0.7954815626144409},{"x":0.1882352977991104,"y":0.7954815626144409}]},"confidence":0.9801756739616394,"dir":"ltr","boundary":[0.1832352977991104,0.7825362377166748,0.272226904630661,0.8024815626144409],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.8002378344535828},{"x":0.20000000298023224,"y":0.8002378344535828},{"x":0.20000000298023224,"y":0.8061830997467041},{"x":0.1899159699678421,"y":0.8061830997467041}]},"confidence":0.971245527267456,"dir":"ltr","str":"5-","boundary":[0.1899159699678421,0.8002378344535828,0.20000000298023224,0.8061830997467041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2050420194864273,"y":0.8002378344535828},{"x":0.24201680719852448,"y":0.8002378344535828},{"x":0.24201680719852448,"y":0.8061830997467041},{"x":0.2050420194864273,"y":0.8061830997467041}]},"confidence":0.9827122092247009,"dir":"ltr","str":"Marina","boundary":[0.2050420194864273,0.8002378344535828,0.24201680719852448,0.8061830997467041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.8002378344535828},{"x":0.29243698716163635,"y":0.8002378344535828},{"x":0.29243698716163635,"y":0.8061830997467041},{"x":0.24705882370471954,"y":0.8061830997467041}]},"confidence":0.9800518751144409,"dir":"ltr","str":"Pavlovic","boundary":[0.24705882370471954,0.8002378344535828,0.29243698716163635,0.8061830997467041]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.8002378344535828},{"x":0.29243698716163635,"y":0.8002378344535828},{"x":0.29243698716163635,"y":0.8061830997467041},{"x":0.1899159699678421,"y":0.8061830997467041}]},"confidence":0.9799486994743347,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.7932378344535828,0.29743698716163636,0.8131830997467041],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.810939371585846},{"x":0.20000000298023224,"y":0.810939371585846},{"x":0.20000000298023224,"y":0.8168846368789673},{"x":0.1899159699678421,"y":0.8168846368789673}]},"confidence":0.9729102253913879,"dir":"ltr","str":"6-","boundary":[0.1899159699678421,0.810939371585846,0.20000000298023224,0.8168846368789673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2050420194864273,"y":0.810939371585846},{"x":0.24369747936725616,"y":0.810939371585846},{"x":0.24369747936725616,"y":0.8168846368789673},{"x":0.2050420194864273,"y":0.8168846368789673}]},"confidence":0.9866928458213806,"dir":"ltr","str":"Charles","boundary":[0.2050420194864273,0.810939371585846,0.24369747936725616,0.8168846368789673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24873949587345123,"y":0.810939371585846},{"x":0.27731093764305115,"y":0.810939371585846},{"x":0.27731093764305115,"y":0.8168846368789673},{"x":0.24873949587345123,"y":0.8168846368789673}]},"confidence":0.9860938787460327,"dir":"ltr","str":"Clark","boundary":[0.24873949587345123,0.810939371585846,0.27731093764305115,0.8168846368789673]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.810939371585846},{"x":0.27731093764305115,"y":0.810939371585846},{"x":0.27731093764305115,"y":0.8168846368789673},{"x":0.1899159699678421,"y":0.8168846368789673}]},"confidence":0.9845099449157715,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.8039393715858459,0.28231093764305115,0.8238846368789673],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"is","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.8216409087181091},{"x":0.20000000298023224,"y":0.8216409087181091},{"x":0.20000000298023224,"y":0.8287752866744995},{"x":0.1899159699678421,"y":0.8287752866744995}]},"confidence":0.9713134169578552,"dir":"ltr","str":"7-","boundary":[0.1899159699678421,0.8216409087181091,0.20000000298023224,0.8287752866744995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"is","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.8216409087181091},{"x":0.23025210201740265,"y":0.8216409087181091},{"x":0.23025210201740265,"y":0.8287752866744995},{"x":0.20336134731769562,"y":0.8287752866744995}]},"confidence":0.9770437479019165,"dir":"ltr","str":"Vera","boundary":[0.20336134731769562,0.8216409087181091,0.23025210201740265,0.8287752866744995]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.8216409087181091},{"x":0.23025210201740265,"y":0.8216409087181091},{"x":0.23025210201740265,"y":0.8287752866744995},{"x":0.1899159699678421,"y":0.8287752866744995}]},"confidence":0.9751335978507996,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.8146409087181091,0.23525210201740265,0.8357752866744995],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/c85dbf4d78f04d91/pages/CtFhFfbfeSGLJYfc-sec.webp","jpeg":"/storage/books/c85dbf4d78f04d91/pages/yDZKUBcvaZUMYohs.jpg","blurred":"/storage/books/c85dbf4d78f04d91/pages/pzylVWRMwbgLLImx.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[]},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/c85dbf4d78f04d91/pages/RhfgZDwSKAYDHNJi-sec.webp","jpeg":"/storage/books/c85dbf4d78f04d91/pages/MtpNCzaFRWTFZArL.jpg","blurred":"/storage/books/c85dbf4d78f04d91/pages/pTfcXUzvCRDnSklk.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.000310783142803096,0.00022779206586082538,0.9986329355079587,0.9990203512046624]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.298454225063324},{"x":0.7831932902336121,"y":0.298454225063324},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3103448152542114},{"x":0.75126051902771,"y":0.30915576219558716}]},"confidence":0.9582467675209045,"dir":"rtl","str":"پیشگف","boundary":[0.75126051902771,0.298454225063324,0.7831932902336121,0.3103448152542114]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.298454225063324},{"x":0.7831932902336121,"y":0.298454225063324},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3103448152542114},{"x":0.75126051902771,"y":0.30915576219558716}]},"confidence":0.9582467675209045,"dir":"ltr","boundary":[0.74626051902771,0.29145422506332397,0.7881932902336121,0.31734481525421143],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.3008323311805725},{"x":0.7310924530029297,"y":0.29964327812194824},{"x":0.7310924530029297,"y":0.30915576219558716},{"x":0.6957983374595642,"y":0.3103448152542114}]},"confidence":0.9827871918678284,"dir":"rtl","str":"مترجم","boundary":[0.6941176652908325,0.3008323311805725,0.7310924530029297,0.30915576219558716]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.3008323311805725},{"x":0.7310924530029297,"y":0.29964327812194824},{"x":0.7310924530029297,"y":0.30915576219558716},{"x":0.6957983374595642,"y":0.3103448152542114}]},"confidence":0.9827871918678284,"dir":"ltr","boundary":[0.6891176652908325,0.2938323311805725,0.7360924530029297,0.31615576219558716],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.3174791932106018},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3174791932106018},{"x":0.7831932902336121,"y":0.328180730342865},{"x":0.7344537973403931,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.9903681874275208,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.7344537973403931,0.3174791932106018,0.7831932902336121,0.328180730342865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.3174791932106018},{"x":0.729411780834198,"y":0.3174791932106018},{"x":0.729411780834198,"y":0.328180730342865},{"x":0.7210084199905396,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.9913790822029114,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.7210084199905396,0.3174791932106018,0.729411780834198,0.328180730342865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.3174791932106018},{"x":0.7142857313156128,"y":0.3174791932106018},{"x":0.7142857313156128,"y":0.328180730342865},{"x":0.6907563209533691,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.9862098097801208,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.6907563209533691,0.3174791932106018,0.7142857313156128,0.328180730342865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.3174791932106018},{"x":0.6840336322784424,"y":0.3174791932106018},{"x":0.6840336322784424,"y":0.328180730342865},{"x":0.6672269105911255,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.9872941970825195,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.6672269105911255,0.3174791932106018,0.6840336322784424,0.328180730342865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.3174791932106018},{"x":0.6621848940849304,"y":0.3174791932106018},{"x":0.6621848940849304,"y":0.328180730342865},{"x":0.6605042219161987,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.9315661787986755,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6605042219161987,0.3174791932106018,0.6621848940849304,0.328180730342865]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.3174791932106018},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3174791932106018},{"x":0.7831932902336121,"y":0.328180730342865},{"x":0.6605042219161987,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.9857518672943115,"dir":"ltr","boundary":[0.6555042219161987,0.3104791932106018,0.7881932902336121,0.335180730342865],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.33650416135787964},{"x":0.7831932902336121,"y":0.33531510829925537},{"x":0.7848739624023438,"y":0.34601664543151855},{"x":0.75126051902771,"y":0.3472056984901428}]},"confidence":0.9749490022659302,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.75126051902771,0.33650416135787964,0.7848739624023438,0.34601664543151855]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.33650416135787964},{"x":0.7831932902336121,"y":0.33531510829925537},{"x":0.7848739624023438,"y":0.34601664543151855},{"x":0.75126051902771,"y":0.3472056984901428}]},"confidence":0.9749490022659302,"dir":"ltr","boundary":[0.74626051902771,0.32950416135787963,0.7898739624023438,0.35301664543151856],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.2009512484073639},{"x":0.556302547454834,"y":0.20332936942577362},{"x":0.5529412031173706,"y":0.24851366877555847},{"x":0.5008403658866882,"y":0.2473246157169342}]},"confidence":0.5961009860038757,"dir":"ltr","str":"بتہ","boundary":[0.5042017102241516,0.2009512484073639,0.5529412031173706,0.24851366877555847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.2009512484073639},{"x":0.4941176474094391,"y":0.2009512484073639},{"x":0.4907563030719757,"y":0.24613554775714874},{"x":0.46722689270973206,"y":0.24613554775714874}]},"confidence":0.496491402387619,"dir":"ltr","str":"میری","boundary":[0.46890756487846375,0.2009512484073639,0.4907563030719757,0.24613554775714874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.19976218044757843},{"x":0.46554622054100037,"y":0.2009512484073639},{"x":0.4638655483722687,"y":0.24613554775714874},{"x":0.440336138010025,"y":0.24494649469852448}]},"confidence":0.5199268460273743,"dir":"ltr","str":"ام","boundary":[0.4436974823474884,0.19976218044757843,0.4638655483722687,0.24613554775714874]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.19857312738895416},{"x":0.556302547454834,"y":0.20332936942577362},{"x":0.5529412031173706,"y":0.24851366877555847},{"x":0.440336138010025,"y":0.24494649469852448}]},"confidence":0.5349024534225464,"dir":"ltr","boundary":[0.4386974823474884,0.19157312738895416,0.5579412031173706,0.2555136687755585],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.25564804673194885},{"x":0.5495798587799072,"y":0.25564804673194885},{"x":0.5495798587799072,"y":0.26872771978378296},{"x":0.49747899174690247,"y":0.2675386369228363}]},"confidence":0.9921687245368958,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.49747899174690247,0.25564804673194885,0.5495798587799072,0.26872771978378296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.25564804673194885},{"x":0.4924369752407074,"y":0.25564804673194885},{"x":0.4924369752407074,"y":0.2675386369228363},{"x":0.45042017102241516,"y":0.2675386369228363}]},"confidence":0.9879612326622009,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.45042017102241516,0.25564804673194885,0.4924369752407074,0.2675386369228363]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.25564804673194885},{"x":0.5495798587799072,"y":0.25564804673194885},{"x":0.5495798587799072,"y":0.26872771978378296},{"x":0.45042017102241516,"y":0.2675386369228363}]},"confidence":0.9900649785995483,"dir":"ltr","boundary":[0.44542017102241516,0.24864804673194885,0.5545798587799072,0.27572771978378297],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.37574315071105957},{"x":0.8084033727645874,"y":0.37574315071105957},{"x":0.8084033727645874,"y":0.3876337707042694},{"x":0.7764706015586853,"y":0.3876337707042694}]},"confidence":0.9885944724082947,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.7764706015586853,0.37574315071105957,0.8084033727645874,0.3876337707042694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.37574315071105957},{"x":0.7714285850524902,"y":0.37574315071105957},{"x":0.7714285850524902,"y":0.3876337707042694},{"x":0.75126051902771,"y":0.3876337707042694}]},"confidence":0.9897860288619995,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.75126051902771,0.37574315071105957,0.7714285850524902,0.3876337707042694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.37574315071105957},{"x":0.7495798468589783,"y":0.37574315071105957},{"x":0.7495798468589783,"y":0.3876337707042694},{"x":0.7478991746902466,"y":0.3876337707042694}]},"confidence":0.9752161502838135,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7478991746902466,0.37574315071105957,0.7495798468589783,0.3876337707042694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.3769322335720062},{"x":0.7411764860153198,"y":0.3769322335720062},{"x":0.7411764860153198,"y":0.3888228237628937},{"x":0.6907563209533691,"y":0.3888228237628937}]},"confidence":0.8914245367050171,"dir":"rtl","str":"تاریخچه","boundary":[0.6907563209533691,0.3769322335720062,0.7411764860153198,0.3888228237628937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.3769322335720062},{"x":0.6840336322784424,"y":0.3769322335720062},{"x":0.6840336322784424,"y":0.3888228237628937},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3888228237628937}]},"confidence":0.9917121529579163,"dir":"rtl","str":"تدوین","boundary":[0.6470588445663452,0.3769322335720062,0.6840336322784424,0.3888228237628937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.3769322335720062},{"x":0.6403361558914185,"y":0.37574315071105957},{"x":0.6403361558914185,"y":0.3888228237628937},{"x":0.5731092691421509,"y":0.3888228237628937}]},"confidence":0.9431182742118835,"dir":"rtl","str":"موافقتنامه","boundary":[0.5731092691421509,0.3769322335720062,0.6403361558914185,0.3888228237628937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.3769322335720062},{"x":0.5663865804672241,"y":0.3769322335720062},{"x":0.5663865804672241,"y":0.3888228237628937},{"x":0.5361344814300537,"y":0.3888228237628937}]},"confidence":0.9876648783683777,"dir":"rtl","str":"تریپس","boundary":[0.5361344814300537,0.3769322335720062,0.5663865804672241,0.3888228237628937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.3769322335720062},{"x":0.529411792755127,"y":0.3769322335720062},{"x":0.529411792755127,"y":0.3888228237628937},{"x":0.5226891040802002,"y":0.3888228237628937}]},"confidence":0.9275332093238831,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5226891040802002,0.3769322335720062,0.529411792755127,0.3888228237628937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.3983353078365326},{"x":0.7865546345710754,"y":0.3983353078365326},{"x":0.7865546345710754,"y":0.40903687477111816},{"x":0.7579832077026367,"y":0.40903687477111816}]},"confidence":0.9925683736801147,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.7579832077026367,0.3983353078365326,0.7865546345710754,0.40903687477111816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.3983353078365326},{"x":0.75126051902771,"y":0.3983353078365326},{"x":0.75126051902771,"y":0.40903687477111816},{"x":0.7344537973403931,"y":0.40903687477111816}]},"confidence":0.9901507496833801,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.7344537973403931,0.3983353078365326,0.75126051902771,0.40903687477111816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.3983353078365326},{"x":0.7327731251716614,"y":0.3983353078365326},{"x":0.7327731251716614,"y":0.40903687477111816},{"x":0.7310924530029297,"y":0.40903687477111816}]},"confidence":0.9652196764945984,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7310924530029297,0.3983353078365326,0.7327731251716614,0.40903687477111816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.3983353078365326},{"x":0.7260504364967346,"y":0.3983353078365326},{"x":0.7260504364967346,"y":0.40903687477111816},{"x":0.6974790096282959,"y":0.40903687477111816}]},"confidence":0.9891362190246582,"dir":"rtl","str":"ظهور","boundary":[0.6974790096282959,0.3983353078365326,0.7260504364967346,0.40903687477111816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.3983353078365326},{"x":0.6924369931221008,"y":0.3983353078365326},{"x":0.6924369931221008,"y":0.40903687477111816},{"x":0.63193279504776,"y":0.40903687477111816}]},"confidence":0.9614813327789307,"dir":"rtl","str":"موافقتنامه","boundary":[0.63193279504776,0.3983353078365326,0.6924369931221008,0.40903687477111816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.3983353078365326},{"x":0.6252101063728333,"y":0.3983353078365326},{"x":0.6252101063728333,"y":0.40903687477111816},{"x":0.5899159908294678,"y":0.40903687477111816}]},"confidence":0.9918363690376282,"dir":"rtl","str":"تریپس","boundary":[0.5899159908294678,0.3983353078365326,0.6252101063728333,0.40903687477111816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.3983353078365326},{"x":0.583193302154541,"y":0.3983353078365326},{"x":0.583193302154541,"y":0.40903687477111816},{"x":0.5714285969734192,"y":0.40903687477111816}]},"confidence":0.9969750642776489,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5714285969734192,0.3983353078365326,0.583193302154541,0.40903687477111816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.3983353078365326},{"x":0.5663865804672241,"y":0.3983353078365326},{"x":0.5663865804672241,"y":0.40903687477111816},{"x":0.5210084319114685,"y":0.40903687477111816}]},"confidence":0.9954404234886169,"dir":"rtl","str":"مذاکرات","boundary":[0.5210084319114685,0.3983353078365326,0.5663865804672241,0.40903687477111816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.3983353078365326},{"x":0.5142857432365417,"y":0.3983353078365326},{"x":0.5142857432365417,"y":0.40903687477111816},{"x":0.49747899174690247,"y":0.40903687477111816}]},"confidence":0.9950159788131714,"dir":"rtl","str":"دور","boundary":[0.49747899174690247,0.3983353078365326,0.5142857432365417,0.40903687477111816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.3983353078365326},{"x":0.4924369752407074,"y":0.3983353078365326},{"x":0.4924369752407074,"y":0.40903687477111816},{"x":0.45546218752861023,"y":0.40903687477111816}]},"confidence":0.9938709139823914,"dir":"rtl","str":"اروگوئه","boundary":[0.45546218752861023,0.3983353078365326,0.4924369752407074,0.40903687477111816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.3983353078365326},{"x":0.45042017102241516,"y":0.3983353078365326},{"x":0.45042017102241516,"y":0.40903687477111816},{"x":0.44873949885368347,"y":0.40903687477111816}]},"confidence":0.935779333114624,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.44873949885368347,0.3983353078365326,0.45042017102241516,0.40903687477111816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.4173602759838104},{"x":0.7630252242088318,"y":0.4173602759838104},{"x":0.7630252242088318,"y":0.42925089597702026},{"x":0.7378151416778564,"y":0.42925089597702026}]},"confidence":0.9923745393753052,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7378151416778564,0.4173602759838104,0.7630252242088318,0.42925089597702026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.4173602759838104},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4173602759838104},{"x":0.7310924530029297,"y":0.42925089597702026},{"x":0.7142857313156128,"y":0.42925089597702026}]},"confidence":0.9938355684280396,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.7142857313156128,0.4173602759838104,0.7310924530029297,0.42925089597702026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.4173602759838104},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4173602759838104},{"x":0.7126050591468811,"y":0.42925089597702026},{"x":0.7109243869781494,"y":0.42925089597702026}]},"confidence":0.9790735244750977,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7109243869781494,0.4173602759838104,0.7126050591468811,0.42925089597702026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.4173602759838104},{"x":0.7042016983032227,"y":0.4173602759838104},{"x":0.7042016983032227,"y":0.42925089597702026},{"x":0.6638655662536621,"y":0.42925089597702026}]},"confidence":0.992415189743042,"dir":"rtl","str":"پیدایش","boundary":[0.6638655662536621,0.4173602759838104,0.7042016983032227,0.42925089597702026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.41617122292518616},{"x":0.6571428775787354,"y":0.41617122292518616},{"x":0.6571428775787354,"y":0.42925089597702026},{"x":0.6218487620353699,"y":0.42925089597702026}]},"confidence":0.995270311832428,"dir":"rtl","str":"تریپس","boundary":[0.6218487620353699,0.41617122292518616,0.6571428775787354,0.42925089597702026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.41617122292518616},{"x":0.6151260733604431,"y":0.41617122292518616},{"x":0.6151260733604431,"y":0.428061842918396},{"x":0.6117647290229797,"y":0.428061842918396}]},"confidence":0.9952397346496582,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6117647290229797,0.41617122292518616,0.6151260733604431,0.428061842918396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.41617122292518616},{"x":0.605042040348053,"y":0.41617122292518616},{"x":0.605042040348053,"y":0.42925089597702026},{"x":0.5546218752861023,"y":0.428061842918396}]},"confidence":0.9877055287361145,"dir":"rtl","str":"ریشههای","boundary":[0.5546218752861023,0.41617122292518616,0.605042040348053,0.42925089597702026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.41617122292518616},{"x":0.5478991866111755,"y":0.41617122292518616},{"x":0.5478991866111755,"y":0.428061842918396},{"x":0.5361344814300537,"y":0.428061842918396}]},"confidence":0.9921393394470215,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.5361344814300537,0.41617122292518616,0.5478991866111755,0.428061842918396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.41617122292518616},{"x":0.529411792755127,"y":0.41617122292518616},{"x":0.529411792755127,"y":0.428061842918396},{"x":0.5193277597427368,"y":0.428061842918396}]},"confidence":0.9971063733100891,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5193277597427368,0.41617122292518616,0.529411792755127,0.428061842918396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.41617122292518616},{"x":0.5126050710678101,"y":0.41617122292518616},{"x":0.5126050710678101,"y":0.428061842918396},{"x":0.4907563030719757,"y":0.428061842918396}]},"confidence":0.975077748298645,"dir":"rtl","str":"گات","boundary":[0.4907563030719757,0.41617122292518616,0.5126050710678101,0.428061842918396]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.37574315071105957},{"x":0.8084033727645874,"y":0.37574315071105957},{"x":0.8084033727645874,"y":0.42925089597702026},{"x":0.44873949885368347,"y":0.42925089597702026}]},"confidence":0.9770421385765076,"dir":"ltr","boundary":[0.44373949885368347,0.36874315071105956,0.8134033727645874,0.43625089597702027],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.435196191072464},{"x":0.7378151416778564,"y":0.435196191072464},{"x":0.7378151416778564,"y":0.44946491718292236},{"x":0.7058823704719543,"y":0.44946491718292236}]},"confidence":0.9926903247833252,"dir":"rtl","str":"مبحث","boundary":[0.7058823704719543,0.435196191072464,0.7378151416778564,0.44946491718292236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.435196191072464},{"x":0.6991596817970276,"y":0.435196191072464},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4482758641242981},{"x":0.6823529601097107,"y":0.4482758641242981}]},"confidence":0.9915006160736084,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.6823529601097107,0.435196191072464,0.6991596817970276,0.4482758641242981]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.435196191072464},{"x":0.680672287940979,"y":0.435196191072464},{"x":0.680672287940979,"y":0.4482758641242981},{"x":0.6789916157722473,"y":0.4482758641242981}]},"confidence":0.9557473063468933,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6789916157722473,0.435196191072464,0.680672287940979,0.4482758641242981]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.435196191072464},{"x":0.6722689270973206,"y":0.435196191072464},{"x":0.6722689270973206,"y":0.4482758641242981},{"x":0.6436975002288818,"y":0.4482758641242981}]},"confidence":0.9871387481689453,"dir":"rtl","str":"مبانی","boundary":[0.6436975002288818,0.435196191072464,0.6722689270973206,0.4482758641242981]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.4340071380138397},{"x":0.6403361558914185,"y":0.435196191072464},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4482758641242981},{"x":0.6168067455291748,"y":0.4482758641242981}]},"confidence":0.9927623867988586,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.6168067455291748,0.4340071380138397,0.6403361558914185,0.4482758641242981]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.4340071380138397},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4340071380138397},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4482758641242981},{"x":0.583193302154541,"y":0.4482758641242981}]},"confidence":0.9584718346595764,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.583193302154541,0.4340071380138397,0.6084033846855164,0.4482758641242981]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.4340071380138397},{"x":0.5731092691421509,"y":0.4340071380138397},{"x":0.5731092691421509,"y":0.44708681106567383},{"x":0.5546218752861023,"y":0.44708681106567383}]},"confidence":0.970368504524231,"dir":"rtl","str":"گات","boundary":[0.5546218752861023,0.4340071380138397,0.5731092691421509,0.44708681106567383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.4340071380138397},{"x":0.5512605309486389,"y":0.4340071380138397},{"x":0.5512605309486389,"y":0.44708681106567383},{"x":0.5462185144424438,"y":0.44708681106567383}]},"confidence":0.8996424674987793,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5462185144424438,0.4340071380138397,0.5512605309486389,0.44708681106567383]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.43281808495521545},{"x":0.7378151416778564,"y":0.435196191072464},{"x":0.7378151416778564,"y":0.44946491718292236},{"x":0.5462185144424438,"y":0.4482758641242981}]},"confidence":0.9774844646453857,"dir":"ltr","boundary":[0.5412185144424438,0.42581808495521545,0.7428151416778564,0.45646491718292237],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.4542211592197418},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4542211592197418},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4673008322715759},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4673008322715759}]},"confidence":0.9905126690864563,"dir":"rtl","str":"مبحث","boundary":[0.7058823704719543,0.4542211592197418,0.7378151416778564,0.4673008322715759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.4542211592197418},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4542211592197418},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4673008322715759},{"x":0.680672287940979,"y":0.4673008322715759}]},"confidence":0.9961405992507935,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.680672287940979,0.4542211592197418,0.6991596817970276,0.4673008322715759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.4542211592197418},{"x":0.6773109436035156,"y":0.4542211592197418},{"x":0.6773109436035156,"y":0.4673008322715759},{"x":0.6773109436035156,"y":0.4673008322715759}]},"confidence":0.9773789644241333,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6773109436035156,0.4542211592197418,0.6773109436035156,0.4673008322715759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.4542211592197418},{"x":0.6705882549285889,"y":0.4542211592197418},{"x":0.6705882549285889,"y":0.4673008322715759},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4673008322715759}]},"confidence":0.995802640914917,"dir":"rtl","str":"حقوق","boundary":[0.6403361558914185,0.4542211592197418,0.6705882549285889,0.4673008322715759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.4542211592197418},{"x":0.6336134672164917,"y":0.4542211592197418},{"x":0.6336134672164917,"y":0.4673008322715759},{"x":0.5949580073356628,"y":0.4673008322715759}]},"confidence":0.9935463666915894,"dir":"rtl","str":"مالکیت","boundary":[0.5949580073356628,0.4542211592197418,0.6336134672164917,0.4673008322715759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.4542211592197418},{"x":0.5882353186607361,"y":0.4542211592197418},{"x":0.5882353186607361,"y":0.4673008322715759},{"x":0.5596638917922974,"y":0.4673008322715759}]},"confidence":0.988635241985321,"dir":"rtl","str":"فکری","boundary":[0.5596638917922974,0.4542211592197418,0.5882353186607361,0.4673008322715759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.4542211592197418},{"x":0.5529412031173706,"y":0.4542211592197418},{"x":0.5529412031173706,"y":0.4673008322715759},{"x":0.5361344814300537,"y":0.4673008322715759}]},"confidence":0.9922054409980774,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.5361344814300537,0.4542211592197418,0.5529412031173706,0.4673008322715759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.4542211592197418},{"x":0.5327731370925903,"y":0.4542211592197418},{"x":0.5327731370925903,"y":0.4673008322715759},{"x":0.5042017102241516,"y":0.4673008322715759}]},"confidence":0.9799960255622864,"dir":"rtl","str":"المللی","boundary":[0.5042017102241516,0.4542211592197418,0.5327731370925903,0.4673008322715759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.4542211592197418},{"x":0.4941176474094391,"y":0.4542211592197418},{"x":0.4941176474094391,"y":0.4673008322715759},{"x":0.46722689270973206,"y":0.4673008322715759}]},"confidence":0.9948503971099854,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.46722689270973206,0.4542211592197418,0.4941176474094391,0.4673008322715759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.4542211592197418},{"x":0.462184876203537,"y":0.4542211592197418},{"x":0.462184876203537,"y":0.4673008322715759},{"x":0.45378151535987854,"y":0.4673008322715759}]},"confidence":0.995808482170105,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.45378151535987854,0.4542211592197418,0.462184876203537,0.4673008322715759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.4542211592197418},{"x":0.44873949885368347,"y":0.4542211592197418},{"x":0.44873949885368347,"y":0.4673008322715759},{"x":0.4117647111415863,"y":0.4673008322715759}]},"confidence":0.9939428567886353,"dir":"rtl","str":"تریپس","boundary":[0.4117647111415863,0.4542211592197418,0.44873949885368347,0.4673008322715759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.4542211592197418},{"x":0.4084033668041229,"y":0.4542211592197418},{"x":0.4084033668041229,"y":0.4673008322715759},{"x":0.40672269463539124,"y":0.4673008322715759}]},"confidence":0.8921360969543457,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.40672269463539124,0.4542211592197418,0.4084033668041229,0.4673008322715759]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.4542211592197418},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4542211592197418},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4673008322715759},{"x":0.40672269463539124,"y":0.4673008322715759}]},"confidence":0.9886069297790527,"dir":"ltr","boundary":[0.40172269463539123,0.4472211592197418,0.7428151416778564,0.47430083227157593],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.4744352102279663},{"x":0.7159664034843445,"y":0.4756242632865906},{"x":0.7142857313156128,"y":0.4887039363384247},{"x":0.6991596817970276,"y":0.487514853477478}]},"confidence":0.9925140738487244,"dir":"rtl","str":"بند","boundary":[0.6991596817970276,0.4744352102279663,0.7142857313156128,0.4887039363384247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.4744352102279663},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4744352102279663},{"x":0.6924369931221008,"y":0.487514853477478},{"x":0.6756302714347839,"y":0.487514853477478}]},"confidence":0.99210125207901,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.6756302714347839,0.4744352102279663,0.6924369931221008,0.487514853477478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.4744352102279663},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4744352102279663},{"x":0.6739495992660522,"y":0.487514853477478},{"x":0.6722689270973206,"y":0.487514853477478}]},"confidence":0.9719260334968567,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6739495992660522,0.4744352102279663,0.6739495992660522,0.487514853477478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.47324612736701965},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4744352102279663},{"x":0.6672269105911255,"y":0.487514853477478},{"x":0.6285714507102966,"y":0.48632580041885376}]},"confidence":0.9866082668304443,"dir":"rtl","str":"مقررات","boundary":[0.6285714507102966,0.47324612736701965,0.6672269105911255,0.487514853477478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.47324612736701965},{"x":0.6218487620353699,"y":0.47324612736701965},{"x":0.6218487620353699,"y":0.48632580041885376},{"x":0.6000000238418579,"y":0.48632580041885376}]},"confidence":0.9765934348106384,"dir":"rtl","str":"گات","boundary":[0.6000000238418579,0.47324612736701965,0.6218487620353699,0.48632580041885376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.47324612736701965},{"x":0.5966386795043945,"y":0.47324612736701965},{"x":0.5949580073356628,"y":0.48632580041885376},{"x":0.5949580073356628,"y":0.48632580041885376}]},"confidence":0.7768407464027405,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5949580073356628,0.47324612736701965,0.5949580073356628,0.48632580041885376]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.47324612736701965},{"x":0.7159664034843445,"y":0.4756242632865906},{"x":0.7142857313156128,"y":0.4887039363384247},{"x":0.5949580073356628,"y":0.48632580041885376}]},"confidence":0.9736495614051819,"dir":"ltr","boundary":[0.5899580073356628,0.46624612736701965,0.7192857313156128,0.4957039363384247],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.4922710955142975},{"x":0.6789916157722473,"y":0.4922710955142975},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5041617155075073},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5041617155075073}]},"confidence":0.9335458874702454,"dir":"rtl","str":"الف","boundary":[0.6689075827598572,0.4922710955142975,0.6789916157722473,0.5041617155075073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.4922710955142975},{"x":0.6638655662536621,"y":0.4922710955142975},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5041617155075073},{"x":0.658823549747467,"y":0.5041617155075073}]},"confidence":0.917387843132019,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.658823549747467,0.4922710955142975,0.6638655662536621,0.5041617155075073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.4922710955142975},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4922710955142975},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5041617155075073},{"x":0.5949580073356628,"y":0.5041617155075073}]},"confidence":0.9650338888168335,"dir":"rtl","str":"علامتهای","boundary":[0.5949580073356628,0.4922710955142975,0.6521008610725403,0.5041617155075073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.4922710955142975},{"x":0.5882353186607361,"y":0.4922710955142975},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5041617155075073},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5041617155075073}]},"confidence":0.9751569032669067,"dir":"rtl","str":"مبدأ","boundary":[0.5647059082984924,0.4922710955142975,0.5882353186607361,0.5041617155075073]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.4922710955142975},{"x":0.6789916157722473,"y":0.4922710955142975},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5041617155075073},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5041617155075073}]},"confidence":0.9586827754974365,"dir":"ltr","boundary":[0.5597059082984924,0.4852710955142975,0.6839916157722473,0.5111617155075073],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.5148632526397705},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5148632526397705},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5255647897720337},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5255647897720337}]},"confidence":0.9745348691940308,"dir":"rtl","str":"ب","boundary":[0.6672269105911255,0.5148632526397705,0.6789916157722473,0.5255647897720337]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.5148632526397705},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5148632526397705},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5255647897720337},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5255647897720337}]},"confidence":0.9612547755241394,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6655462384223938,0.5148632526397705,0.6655462384223938,0.5255647897720337]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.5148632526397705},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5148632526397705},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5255647897720337},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5255647897720337}]},"confidence":0.9897257685661316,"dir":"rtl","str":"حمایت","boundary":[0.6168067455291748,0.5148632526397705,0.6554622054100037,0.5255647897720337]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.5148632526397705},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5148632526397705},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5255647897720337},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5255647897720337}]},"confidence":0.9954553842544556,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6016806960105896,0.5148632526397705,0.6084033846855164,0.5255647897720337]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.5148632526397705},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5148632526397705},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5255647897720337},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5255647897720337}]},"confidence":0.9959760904312134,"dir":"rtl","str":"حق","boundary":[0.5747899413108826,0.5148632526397705,0.5932773351669312,0.5255647897720337]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.5136741995811462},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5136741995811462},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5255647897720337},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5255647897720337}]},"confidence":0.9924644231796265,"dir":"rtl","str":"اختراع","boundary":[0.5327731370925903,0.5136741995811462,0.5647059082984924,0.5255647897720337]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.5136741995811462},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5136741995811462},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5255647897720337},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5255647897720337}]},"confidence":0.981937050819397,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5260504484176636,0.5136741995811462,0.5310924649238586,0.5255647897720337]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.5136741995811462},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5136741995811462},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5255647897720337},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5255647897720337}]},"confidence":0.9809839129447937,"dir":"rtl","str":"علایم","boundary":[0.4907563030719757,0.5136741995811462,0.5193277597427368,0.5255647897720337]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.5136741995811462},{"x":0.48067227005958557,"y":0.5136741995811462},{"x":0.48067227005958557,"y":0.5255647897720337},{"x":0.44873949885368347,"y":0.5255647897720337}]},"confidence":0.9924367666244507,"dir":"rtl","str":"تجاری","boundary":[0.44873949885368347,0.5136741995811462,0.48067227005958557,0.5255647897720337]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.5136741995811462},{"x":0.4470588266849518,"y":0.5136741995811462},{"x":0.4470588266849518,"y":0.5255647897720337},{"x":0.4420168101787567,"y":0.5255647897720337}]},"confidence":0.9818456768989563,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4420168101787567,0.5136741995811462,0.4470588266849518,0.5255647897720337]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.5136741995811462},{"x":0.43361344933509827,"y":0.5136741995811462},{"x":0.43361344933509827,"y":0.5255647897720337},{"x":0.3949579894542694,"y":0.5255647897720337}]},"confidence":0.9923880696296692,"dir":"rtl","str":"مالکیت","boundary":[0.3949579894542694,0.5136741995811462,0.43361344933509827,0.5255647897720337]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.5136741995811462},{"x":0.38655462861061096,"y":0.5136741995811462},{"x":0.38655462861061096,"y":0.5255647897720337},{"x":0.364705890417099,"y":0.5255647897720337}]},"confidence":0.9852197170257568,"dir":"rtl","str":"ادبی","boundary":[0.364705890417099,0.5136741995811462,0.38655462861061096,0.5255647897720337]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.5136741995811462},{"x":0.35462185740470886,"y":0.5136741995811462},{"x":0.35462185740470886,"y":0.5255647897720337},{"x":0.3512605130672455,"y":0.5255647897720337}]},"confidence":0.9814249873161316,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3512605130672455,0.5136741995811462,0.35462185740470886,0.5255647897720337]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.5136741995811462},{"x":0.34285715222358704,"y":0.5136741995811462},{"x":0.34285715222358704,"y":0.5255647897720337},{"x":0.3025210201740265,"y":0.5255647897720337}]},"confidence":0.9892791509628296,"dir":"rtl","str":"ممانعت","boundary":[0.3025210201740265,0.5136741995811462,0.34285715222358704,0.5255647897720337]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.5136741995811462},{"x":0.29243698716163635,"y":0.5136741995811462},{"x":0.29243698716163635,"y":0.5255647897720337},{"x":0.2857142984867096,"y":0.5255647897720337}]},"confidence":0.9915006160736084,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.2857142984867096,0.5136741995811462,0.29243698716163635,0.5255647897720337]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.5136741995811462},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5148632526397705},{"x":0.6789916157722473,"y":0.526753842830658},{"x":0.2857142984867096,"y":0.5255647897720337}]},"confidence":0.988505482673645,"dir":"ltr","boundary":[0.2807142984867096,0.5066741995811462,0.6839916157722473,0.533753842830658],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.5326991677284241},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5326991677284241},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5457788109779358},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5445897579193115}]},"confidence":0.9818625450134277,"dir":"rtl","str":"عملیات","boundary":[0.6403361558914185,0.5326991677284241,0.6789916157722473,0.5457788109779358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.5326991677284241},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5326991677284241},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5445897579193115},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5445897579193115}]},"confidence":0.9812855124473572,"dir":"rtl","str":"خدعه","boundary":[0.6033613681793213,0.5326991677284241,0.6336134672164917,0.5445897579193115]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.5326991677284241},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5326991677284241},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5445897579193115},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5445897579193115}]},"confidence":0.9741150736808777,"dir":"rtl","str":"آمیز","boundary":[0.5798319578170776,0.5326991677284241,0.6000000238418579,0.5445897579193115]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.5326991677284241},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5326991677284241},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5457788109779358},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5445897579193115}]},"confidence":0.9794841408729553,"dir":"ltr","boundary":[0.5748319578170776,0.5256991677284241,0.6839916157722473,0.5527788109779358],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.5541022419929504},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5541022419929504},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5659928917884827},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5659928917884827}]},"confidence":0.9728518128395081,"dir":"rtl","str":"ج","boundary":[0.6705882549285889,0.5541022419929504,0.6789916157722473,0.5659928917884827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.5541022419929504},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5541022419929504},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5659928917884827},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5659928917884827}]},"confidence":0.9742617011070251,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6689075827598572,0.5541022419929504,0.6689075827598572,0.5659928917884827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.5529131889343262},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5541022419929504},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5659928917884827},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5659928917884827}]},"confidence":0.990372359752655,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.6386554837226868,0.5529131889343262,0.6605042219161987,0.5659928917884827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.5517241358757019},{"x":0.63193279504776,"y":0.5529131889343262},{"x":0.63193279504776,"y":0.5648037791252136},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5636147260665894}]},"confidence":0.989123523235321,"dir":"rtl","str":"مقررات","boundary":[0.5932773351669312,0.5517241358757019,0.63193279504776,0.5648037791252136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.5517241358757019},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5517241358757019},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5636147260665894},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5636147260665894}]},"confidence":0.9716781377792358,"dir":"rtl","str":"گات","boundary":[0.5647059082984924,0.5517241358757019,0.5865546464920044,0.5636147260665894]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.5517241358757019},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5541022419929504},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5671819448471069},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5648037791252136}]},"confidence":0.9838919043540955,"dir":"ltr","boundary":[0.5597059082984924,0.5447241358757019,0.6839916157722473,0.5741819448471069],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.5731272101402283},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5731272101402283},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5838287472724915},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5838287472724915}]},"confidence":0.9923146963119507,"dir":"rtl","str":"بند","boundary":[0.6991596817970276,0.5731272101402283,0.7142857313156128,0.5838287472724915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.5731272101402283},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5731272101402283},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5838287472724915},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5838287472724915}]},"confidence":0.994681179523468,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.6739495992660522,0.5731272101402283,0.6924369931221008,0.5838287472724915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.5731272101402283},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5731272101402283},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5838287472724915},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5838287472724915}]},"confidence":0.9774422645568848,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6705882549285889,0.5731272101402283,0.6722689270973206,0.5838287472724915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.571938157081604},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5731272101402283},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5838287472724915},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5838287472724915}]},"confidence":0.9920418858528137,"dir":"rtl","str":"موافقتنامههای","boundary":[0.5815126299858093,0.571938157081604,0.6655462384223938,0.5838287472724915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.571938157081604},{"x":0.5747899413108826,"y":0.571938157081604},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5838287472724915},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5838287472724915}]},"confidence":0.9945998191833496,"dir":"rtl","str":"تحت","boundary":[0.5495798587799072,0.571938157081604,0.5747899413108826,0.5838287472724915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.571938157081604},{"x":0.5428571701049805,"y":0.571938157081604},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5838287472724915},{"x":0.507563054561615,"y":0.5838287472724915}]},"confidence":0.9963418841362,"dir":"rtl","str":"پوشش","boundary":[0.507563054561615,0.571938157081604,0.5428571701049805,0.5838287472724915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.571938157081604},{"x":0.5008403658866882,"y":0.571938157081604},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5838287472724915},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5838287472724915}]},"confidence":0.9960218071937561,"dir":"rtl","str":"نظام","boundary":[0.4773109257221222,0.571938157081604,0.5008403658866882,0.5838287472724915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.571938157081604},{"x":0.4722689092159271,"y":0.571938157081604},{"x":0.4722689092159271,"y":0.5826396942138672},{"x":0.43361344933509827,"y":0.5826396942138672}]},"confidence":0.9938084483146667,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.43361344933509827,0.571938157081604,0.4722689092159271,0.5826396942138672]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.571938157081604},{"x":0.4268907606601715,"y":0.571938157081604},{"x":0.4268907606601715,"y":0.5826396942138672},{"x":0.3949579894542694,"y":0.5826396942138672}]},"confidence":0.9885421395301819,"dir":"rtl","str":"جهانی","boundary":[0.3949579894542694,0.571938157081604,0.4268907606601715,0.5826396942138672]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.571938157081604},{"x":0.38823530077934265,"y":0.571938157081604},{"x":0.38823530077934265,"y":0.5826396942138672},{"x":0.3478991687297821,"y":0.5826396942138672}]},"confidence":0.9940499067306519,"dir":"rtl","str":"مالکیت","boundary":[0.3478991687297821,0.571938157081604,0.38823530077934265,0.5826396942138672]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.571938157081604},{"x":0.34285715222358704,"y":0.571938157081604},{"x":0.34285715222358704,"y":0.5826396942138672},{"x":0.3126050531864166,"y":0.5826396942138672}]},"confidence":0.9889445304870605,"dir":"rtl","str":"فکری","boundary":[0.3126050531864166,0.571938157081604,0.34285715222358704,0.5826396942138672]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30756303668022156,"y":0.571938157081604},{"x":0.30924370884895325,"y":0.571938157081604},{"x":0.30924370884895325,"y":0.5826396942138672},{"x":0.30756303668022156,"y":0.5826396942138672}]},"confidence":0.7716001868247986,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.30756303668022156,0.571938157081604,0.30924370884895325,0.5826396942138672]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30756303668022156,"y":0.571938157081604},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5731272101402283},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5850178599357605},{"x":0.30756303668022156,"y":0.5838287472724915}]},"confidence":0.9884050488471985,"dir":"ltr","boundary":[0.30256303668022155,0.564938157081604,0.7192857313156128,0.5920178599357605],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.5909631252288818},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5909631252288818},{"x":0.7630252242088318,"y":0.601664662361145},{"x":0.7378151416778564,"y":0.601664662361145}]},"confidence":0.9927874207496643,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7378151416778564,0.5909631252288818,0.7630252242088318,0.601664662361145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.5909631252288818},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5909631252288818},{"x":0.7310924530029297,"y":0.601664662361145},{"x":0.7126050591468811,"y":0.601664662361145}]},"confidence":0.9951905012130737,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.7126050591468811,0.5909631252288818,0.7310924530029297,0.601664662361145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.5909631252288818},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5909631252288818},{"x":0.7109243869781494,"y":0.601664662361145},{"x":0.7092437148094177,"y":0.601664662361145}]},"confidence":0.9772916436195374,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7092437148094177,0.5909631252288818,0.7109243869781494,0.601664662361145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.5909631252288818},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5909631252288818},{"x":0.7042016983032227,"y":0.601664662361145},{"x":0.6857143044471741,"y":0.601664662361145}]},"confidence":0.9937073588371277,"dir":"rtl","str":"دور","boundary":[0.6857143044471741,0.5909631252288818,0.7042016983032227,0.601664662361145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.5909631252288818},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5909631252288818},{"x":0.6789916157722473,"y":0.601664662361145},{"x":0.6420168280601501,"y":0.601664662361145}]},"confidence":0.9916179776191711,"dir":"rtl","str":"اروگوئه","boundary":[0.6420168280601501,0.5909631252288818,0.6789916157722473,0.601664662361145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.5909631252288818},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5909631252288818},{"x":0.6369748115539551,"y":0.601664662361145},{"x":0.63193279504776,"y":0.601664662361145}]},"confidence":0.9930399656295776,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.63193279504776,0.5909631252288818,0.6369748115539551,0.601664662361145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.5909631252288818},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5909631252288818},{"x":0.6252101063728333,"y":0.601664662361145},{"x":0.5848739743232727,"y":0.601664662361145}]},"confidence":0.9919792413711548,"dir":"rtl","str":"پیدایش","boundary":[0.5848739743232727,0.5909631252288818,0.6252101063728333,0.601664662361145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.5909631252288818},{"x":0.578151285648346,"y":0.5909631252288818},{"x":0.578151285648346,"y":0.601664662361145},{"x":0.5512605309486389,"y":0.601664662361145}]},"confidence":0.9908042550086975,"dir":"rtl","str":"تریپس","boundary":[0.5512605309486389,0.5909631252288818,0.578151285648346,0.601664662361145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.5909631252288818},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5909631252288818},{"x":0.5445378422737122,"y":0.601664662361145},{"x":0.5378151535987854,"y":0.601664662361145}]},"confidence":0.910525918006897,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5378151535987854,0.5909631252288818,0.5445378422737122,0.601664662361145]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.5909631252288818},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5909631252288818},{"x":0.7630252242088318,"y":0.601664662361145},{"x":0.5378151535987854,"y":0.601664662361145}]},"confidence":0.9891045093536377,"dir":"ltr","boundary":[0.5328151535987854,0.5839631252288818,0.7680252242088318,0.608664662361145],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.6087990403175354},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6076099872589111},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6206896305084229},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6218787431716919}]},"confidence":0.9933648109436035,"dir":"rtl","str":"مبحث","boundary":[0.7042016983032227,0.6087990403175354,0.7378151416778564,0.6206896305084229]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.6087990403175354},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6087990403175354},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6218787431716919},{"x":0.680672287940979,"y":0.6218787431716919}]},"confidence":0.9940611124038696,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.680672287940979,0.6087990403175354,0.6974790096282959,0.6218787431716919]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.6087990403175354},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6087990403175354},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6218787431716919},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6218787431716919}]},"confidence":0.9800743460655212,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6773109436035156,0.6087990403175354,0.6789916157722473,0.6218787431716919]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.6087990403175354},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6087990403175354},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6218787431716919},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6218787431716919}]},"confidence":0.9942681789398193,"dir":"rtl","str":"آغاز","boundary":[0.6521008610725403,0.6087990403175354,0.6722689270973206,0.6218787431716919]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.6087990403175354},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6087990403175354},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6218787431716919},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6218787431716919}]},"confidence":0.9939866065979004,"dir":"rtl","str":"دور","boundary":[0.6285714507102966,0.6087990403175354,0.6470588445663452,0.6218787431716919]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.6099880933761597},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6087990403175354},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6218787431716919},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6218787431716919}]},"confidence":0.9928343296051025,"dir":"rtl","str":"جدید","boundary":[0.5932773351669312,0.6099880933761597,0.6218487620353699,0.6218787431716919]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.6099880933761597},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6099880933761597},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6230677962303162},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6230677962303162}]},"confidence":0.3756059408187866,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5899159908294678,0.6099880933761597,0.5899159908294678,0.6230677962303162]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.6087990403175354},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6076099872589111},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6218787431716919},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6230677962303162}]},"confidence":0.9620846509933472,"dir":"ltr","boundary":[0.5849159908294678,0.6017990403175354,0.7428151416778564,0.6288787431716919],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.6302021145820618},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6302021145820618},{"x":0.7378151416778564,"y":0.642092764377594},{"x":0.7058823704719543,"y":0.642092764377594}]},"confidence":0.9928308725357056,"dir":"rtl","str":"مبحث","boundary":[0.7058823704719543,0.6302021145820618,0.7378151416778564,0.642092764377594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.6302021145820618},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6302021145820618},{"x":0.6991596817970276,"y":0.642092764377594},{"x":0.680672287940979,"y":0.642092764377594}]},"confidence":0.9960163235664368,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.680672287940979,0.6302021145820618,0.6991596817970276,0.642092764377594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.6302021145820618},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6302021145820618},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6409037113189697},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6409037113189697}]},"confidence":0.961524248123169,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6773109436035156,0.6302021145820618,0.6789916157722473,0.6409037113189697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.6302021145820618},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6302021145820618},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6409037113189697},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6409037113189697}]},"confidence":0.9930346608161926,"dir":"rtl","str":"گسترش","boundary":[0.6268907785415649,0.6302021145820618,0.6705882549285889,0.6409037113189697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.6302021145820618},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6302021145820618},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6409037113189697},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6409037113189697}]},"confidence":0.9945096373558044,"dir":"rtl","str":"دور","boundary":[0.6033613681793213,0.6302021145820618,0.6201680898666382,0.6409037113189697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.6302021145820618},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6302021145820618},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6409037113189697},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6409037113189697}]},"confidence":0.986417293548584,"dir":"rtl","str":"اروگوئه","boundary":[0.5596638917922974,0.6302021145820618,0.5966386795043945,0.6409037113189697]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.6302021145820618},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6302021145820618},{"x":0.7378151416778564,"y":0.642092764377594},{"x":0.5596638917922974,"y":0.642092764377594}]},"confidence":0.9901965260505676,"dir":"ltr","boundary":[0.5546638917922974,0.6232021145820618,0.7428151416778564,0.649092764377594],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.6504161953926086},{"x":0.7865546345710754,"y":0.6504161953926086},{"x":0.7865546345710754,"y":0.6599286794662476},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6599286794662476}]},"confidence":0.9929618239402771,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.7579832077026367,0.6504161953926086,0.7865546345710754,0.6599286794662476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.6504161953926086},{"x":0.75126051902771,"y":0.6504161953926086},{"x":0.75126051902771,"y":0.6599286794662476},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6599286794662476}]},"confidence":0.9945084452629089,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.7327731251716614,0.6504161953926086,0.75126051902771,0.6599286794662476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.6504161953926086},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6504161953926086},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6599286794662476},{"x":0.729411780834198,"y":0.6599286794662476}]},"confidence":0.9731875061988831,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.729411780834198,0.6504161953926086,0.7310924530029297,0.6599286794662476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.6504161953926086},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6504161953926086},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6599286794662476},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6599286794662476}]},"confidence":0.9896867275238037,"dir":"rtl","str":"تحول","boundary":[0.6941176652908325,0.6504161953926086,0.7243697643280029,0.6599286794662476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.6504161953926086},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6504161953926086},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6599286794662476},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6599286794662476}]},"confidence":0.9737001061439514,"dir":"rtl","str":"تریپس","boundary":[0.6521008610725403,0.6504161953926086,0.6873949766159058,0.6599286794662476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.6504161953926086},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6504161953926086},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6599286794662476},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6599286794662476}]},"confidence":0.9207139015197754,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6470588445663452,0.6504161953926086,0.6470588445663452,0.6599286794662476]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.6504161953926086},{"x":0.7865546345710754,"y":0.6504161953926086},{"x":0.7865546345710754,"y":0.6599286794662476},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6599286794662476}]},"confidence":0.9813858270645142,"dir":"ltr","boundary":[0.6420588445663452,0.6434161953926086,0.7915546345710754,0.6669286794662476],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.6670629978179932},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6670629978179932},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6789536476135254},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6801427006721497}]},"confidence":0.9912923574447632,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7344537973403931,0.6670629978179932,0.7613445520401001,0.6789536476135254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.6670629978179932},{"x":0.729411780834198,"y":0.6670629978179932},{"x":0.729411780834198,"y":0.6801427006721497},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6801427006721497}]},"confidence":0.9915540218353271,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.7126050591468811,0.6670629978179932,0.729411780834198,0.6801427006721497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.6670629978179932},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6670629978179932},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6801427006721497},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6801427006721497}]},"confidence":0.973701536655426,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7092437148094177,0.6670629978179932,0.7092437148094177,0.6801427006721497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.6682521104812622},{"x":0.702521026134491,"y":0.6670629978179932},{"x":0.702521026134491,"y":0.6801427006721497},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6801427006721497}]},"confidence":0.9941673874855042,"dir":"rtl","str":"موافقتنامه","boundary":[0.6420168280601501,0.6682521104812622,0.702521026134491,0.6801427006721497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.6682521104812622},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6682521104812622},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6801427006721497},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6813317537307739}]},"confidence":0.9907937049865723,"dir":"rtl","str":"تریپس","boundary":[0.6000000238418579,0.6682521104812622,0.6369748115539551,0.6801427006721497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.6694411635398865},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6694411635398865},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6813317537307739},{"x":0.583193302154541,"y":0.6813317537307739}]},"confidence":0.9892932176589966,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.583193302154541,0.6694411635398865,0.5932773351669312,0.6813317537307739]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.6670629978179932},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6658739447593689},{"x":0.578151285648346,"y":0.6789536476135254},{"x":0.5478991866111755,"y":0.6789536476135254}]},"confidence":0.9938346147537231,"dir":"rtl","str":"فاصله","boundary":[0.5462185144424438,0.6670629978179932,0.578151285648346,0.6789536476135254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.6670629978179932},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6658739447593689},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6789536476135254},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6801427006721497}]},"confidence":0.9937615394592285,"dir":"rtl","str":"مذاکرات","boundary":[0.4957983195781708,0.6670629978179932,0.5411764979362488,0.6789536476135254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.6682521104812622},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6670629978179932},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6789536476135254},{"x":0.4722689092159271,"y":0.6801427006721497}]},"confidence":0.9901974201202393,"dir":"rtl","str":"دور","boundary":[0.4722689092159271,0.6682521104812622,0.4907563030719757,0.6789536476135254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.6694411635398865},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6682521104812622},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6801427006721497},{"x":0.4285714328289032,"y":0.6801427006721497}]},"confidence":0.9945531487464905,"dir":"rtl","str":"مراکش","boundary":[0.4285714328289032,0.6694411635398865,0.46722689270973206,0.6801427006721497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.6694411635398865},{"x":0.42184874415397644,"y":0.6694411635398865},{"x":0.42352941632270813,"y":0.6801427006721497},{"x":0.41848739981651306,"y":0.6801427006721497}]},"confidence":0.9931191205978394,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.41848739981651306,0.6694411635398865,0.42352941632270813,0.6801427006721497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.6694411635398865},{"x":0.4117647111415863,"y":0.6694411635398865},{"x":0.4117647111415863,"y":0.6813317537307739},{"x":0.3848739564418793,"y":0.6813317537307739}]},"confidence":0.993838906288147,"dir":"rtl","str":"دوحه","boundary":[0.3848739564418793,0.6694411635398865,0.4117647111415863,0.6813317537307739]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.6682521104812622},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6634958386421204},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6789536476135254},{"x":0.3848739564418793,"y":0.6837098598480225}]},"confidence":0.992526650428772,"dir":"ltr","boundary":[0.37987395644187927,0.6612521104812622,0.7663445520401001,0.6859536476135254],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.68727707862854},{"x":0.7411764860153198,"y":0.68727707862854},{"x":0.7411764860153198,"y":0.701545774936676},{"x":0.7058823704719543,"y":0.701545774936676}]},"confidence":0.9911962747573853,"dir":"rtl","str":"مبحث","boundary":[0.7058823704719543,0.68727707862854,0.7411764860153198,0.701545774936676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.68727707862854},{"x":0.7008403539657593,"y":0.68727707862854},{"x":0.7008403539657593,"y":0.701545774936676},{"x":0.6857143044471741,"y":0.701545774936676}]},"confidence":0.9908591508865356,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.6857143044471741,0.68727707862854,0.7008403539657593,0.701545774936676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.68727707862854},{"x":0.6840336322784424,"y":0.68727707862854},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7003567218780518},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7003567218780518}]},"confidence":0.9684630632400513,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6773109436035156,0.68727707862854,0.6840336322784424,0.7003567218780518]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.68727707862854},{"x":0.6739495992660522,"y":0.68727707862854},{"x":0.6739495992660522,"y":0.701545774936676},{"x":0.63193279504776,"y":0.7003567218780518}]},"confidence":0.9941576719284058,"dir":"rtl","str":"مذاکرات","boundary":[0.63193279504776,0.68727707862854,0.6739495992660522,0.701545774936676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.686087965965271},{"x":0.6201680898666382,"y":0.686087965965271},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7003567218780518},{"x":0.605042040348053,"y":0.7003567218780518}]},"confidence":0.9945902228355408,"dir":"rtl","str":"سال","boundary":[0.605042040348053,0.686087965965271,0.6201680898666382,0.7003567218780518]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.686087965965271},{"x":0.5915966629981995,"y":0.68727707862854},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7003567218780518},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7003567218780518}]},"confidence":0.9874544143676758,"dir":"rtl","str":"۱۹۹۵","boundary":[0.5596638917922974,0.686087965965271,0.5915966629981995,0.7003567218780518]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.686087965965271},{"x":0.7411764860153198,"y":0.68727707862854},{"x":0.7411764860153198,"y":0.701545774936676},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7003567218780518}]},"confidence":0.9908416867256165,"dir":"ltr","boundary":[0.5546638917922974,0.679087965965271,0.7461764860153198,0.708545774936676],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.7063020467758179},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7074910998344421},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7205707430839539},{"x":0.707563042640686,"y":0.7205707430839539}]},"confidence":0.9934843182563782,"dir":"rtl","str":"مبحث","boundary":[0.707563042640686,0.7063020467758179,0.7394958138465881,0.7205707430839539]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.7063020467758179},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7063020467758179},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7205707430839539},{"x":0.680672287940979,"y":0.7205707430839539}]},"confidence":0.9969637393951416,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.680672287940979,0.7063020467758179,0.6991596817970276,0.7205707430839539]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.7063020467758179},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7063020467758179},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7205707430839539},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7205707430839539}]},"confidence":0.9807734489440918,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6739495992660522,0.7063020467758179,0.6789916157722473,0.7205707430839539]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.7063020467758179},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7063020467758179},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7205707430839539},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7193816900253296}]},"confidence":0.9936074018478394,"dir":"rtl","str":"مذاکرات","boundary":[0.6302521228790283,0.7063020467758179,0.6722689270973206,0.7205707430839539]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.7063020467758179},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7063020467758179},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7193816900253296},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7193816900253296}]},"confidence":0.9959918856620789,"dir":"rtl","str":"سال","boundary":[0.6033613681793213,0.7063020467758179,0.6184874176979065,0.7193816900253296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.7051129341125488},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7051129341125488},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7193816900253296},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7193816900253296}]},"confidence":0.9784682989120483,"dir":"rtl","str":"۱۹۹۶","boundary":[0.5579832196235657,0.7051129341125488,0.5915966629981995,0.7193816900253296]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.7051129341125488},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7074910998344421},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7205707430839539},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7193816900253296}]},"confidence":0.9910319447517395,"dir":"ltr","boundary":[0.5529832196235657,0.6981129341125488,0.7444958138465881,0.7275707430839539],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.72651606798172},{"x":0.7378151416778564,"y":0.72651606798172},{"x":0.7378151416778564,"y":0.740784764289856},{"x":0.707563042640686,"y":0.740784764289856}]},"confidence":0.9914678335189819,"dir":"rtl","str":"مبحث","boundary":[0.707563042640686,0.72651606798172,0.7378151416778564,0.740784764289856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.72651606798172},{"x":0.6991596817970276,"y":0.72651606798172},{"x":0.6991596817970276,"y":0.740784764289856},{"x":0.6756302714347839,"y":0.740784764289856}]},"confidence":0.9943107962608337,"dir":"rtl","str":"سوم","boundary":[0.6756302714347839,0.72651606798172,0.6991596817970276,0.740784764289856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.72651606798172},{"x":0.6756302714347839,"y":0.72651606798172},{"x":0.6756302714347839,"y":0.740784764289856},{"x":0.6705882549285889,"y":0.740784764289856}]},"confidence":0.9646321535110474,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6705882549285889,0.72651606798172,0.6756302714347839,0.740784764289856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.7253270149230957},{"x":0.6689075827598572,"y":0.72651606798172},{"x":0.6689075827598572,"y":0.740784764289856},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7395957112312317}]},"confidence":0.9945952296257019,"dir":"rtl","str":"مذاکرات","boundary":[0.6268907785415649,0.7253270149230957,0.6689075827598572,0.740784764289856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.7253270149230957},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7253270149230957},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7395957112312317},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7395957112312317}]},"confidence":0.9944289922714233,"dir":"rtl","str":"سال","boundary":[0.6000000238418579,0.7253270149230957,0.6168067455291748,0.7395957112312317]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.7253270149230957},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7253270149230957},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7395957112312317},{"x":0.5529412031173706,"y":0.7395957112312317}]},"confidence":0.9468342661857605,"dir":"rtl","str":"۱۹۹۷","boundary":[0.5546218752861023,0.7253270149230957,0.5899159908294678,0.7395957112312317]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.7253270149230957},{"x":0.7378151416778564,"y":0.72651606798172},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7419738173484802},{"x":0.5529412031173706,"y":0.7395957112312317}]},"confidence":0.9839193820953369,"dir":"ltr","boundary":[0.5496218752861023,0.7183270149230957,0.7428151416778564,0.7489738173484802],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.7455410361289978},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7467300891876221},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7598097324371338},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7598097324371338}]},"confidence":0.9871190190315247,"dir":"rtl","str":"مبحث","boundary":[0.7058823704719543,0.7455410361289978,0.7411764860153198,0.7598097324371338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.7455410361289978},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7455410361289978},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7598097324371338},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7586206793785095}]},"confidence":0.9939624071121216,"dir":"rtl","str":"چهارم","boundary":[0.6672269105911255,0.7455410361289978,0.6957983374595642,0.7598097324371338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.7455410361289978},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7455410361289978},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7586206793785095},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7586206793785095}]},"confidence":0.9821730256080627,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6621848940849304,0.7455410361289978,0.6672269105911255,0.7586206793785095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.7455410361289978},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7455410361289978},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7586206793785095},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7586206793785095}]},"confidence":0.9940702319145203,"dir":"rtl","str":"مذاکرات","boundary":[0.6151260733604431,0.7455410361289978,0.6571428775787354,0.7586206793785095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.7443519830703735},{"x":0.605042040348053,"y":0.7443519830703735},{"x":0.605042040348053,"y":0.7586206793785095},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7586206793785095}]},"confidence":0.9931831359863281,"dir":"rtl","str":"سال","boundary":[0.5882353186607361,0.7443519830703735,0.605042040348053,0.7586206793785095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.7443519830703735},{"x":0.5764706134796143,"y":0.7443519830703735},{"x":0.5764706134796143,"y":0.7586206793785095},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7574316263198853}]},"confidence":0.9061279892921448,"dir":"rtl","str":"۱۹۹۸","boundary":[0.5445378422737122,0.7443519830703735,0.5764706134796143,0.7586206793785095]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.7443519830703735},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7455410361289978},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7598097324371338},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7586206793785095}]},"confidence":0.9776256084442139,"dir":"ltr","boundary":[0.5395378422737122,0.7373519830703735,0.7461764860153198,0.7668097324371338],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.7645660042762756},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7657550573348999},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7788347005844116},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7776456475257874}]},"confidence":0.9891836643218994,"dir":"rtl","str":"مبحث","boundary":[0.7058823704719543,0.7645660042762756,0.7394958138465881,0.7788347005844116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.7645660042762756},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7645660042762756},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7776456475257874},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7776456475257874}]},"confidence":0.9924120903015137,"dir":"rtl","str":"پنجم","boundary":[0.6722689270973206,0.7645660042762756,0.6974790096282959,0.7776456475257874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.7645660042762756},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7645660042762756},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7776456475257874},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7776456475257874}]},"confidence":0.9619032144546509,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6672269105911255,0.7645660042762756,0.6705882549285889,0.7776456475257874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.7633769512176514},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7645660042762756},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7776456475257874},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7776456475257874}]},"confidence":0.9935909509658813,"dir":"rtl","str":"مذاکرات","boundary":[0.6218487620353699,0.7633769512176514,0.6638655662536621,0.7776456475257874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.7633769512176514},{"x":0.610084056854248,"y":0.7633769512176514},{"x":0.610084056854248,"y":0.7764565944671631},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7764565944671631}]},"confidence":0.9926193356513977,"dir":"rtl","str":"سال","boundary":[0.5932773351669312,0.7633769512176514,0.610084056854248,0.7764565944671631]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.7621878981590271},{"x":0.583193302154541,"y":0.7633769512176514},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7764565944671631},{"x":0.5478991866111755,"y":0.7764565944671631}]},"confidence":0.9480263590812683,"dir":"rtl","str":"۱۹۹۹","boundary":[0.5495798587799072,0.7621878981590271,0.5815126299858093,0.7764565944671631]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.7621878981590271},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7657550573348999},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7788347005844116},{"x":0.5478991866111755,"y":0.7764565944671631}]},"confidence":0.9831907153129578,"dir":"ltr","boundary":[0.5445798587799072,0.7551878981590271,0.7444958138465881,0.7858347005844116],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.7835909724235535},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7835909724235535},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7966706156730652},{"x":0.707563042640686,"y":0.7966706156730652}]},"confidence":0.9943017959594727,"dir":"rtl","str":"مبحث","boundary":[0.707563042640686,0.7835909724235535,0.7411764860153198,0.7966706156730652]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.7835909724235535},{"x":0.702521026134491,"y":0.7835909724235535},{"x":0.702521026134491,"y":0.7966706156730652},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7966706156730652}]},"confidence":0.9875344634056091,"dir":"rtl","str":"ششم","boundary":[0.6756302714347839,0.7835909724235535,0.702521026134491,0.7966706156730652]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.7835909724235535},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7835909724235535},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7966706156730652},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7966706156730652}]},"confidence":0.9484451413154602,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6672269105911255,0.7835909724235535,0.6739495992660522,0.7966706156730652]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.7835909724235535},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7835909724235535},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7966706156730652},{"x":0.63193279504776,"y":0.7966706156730652}]},"confidence":0.989886999130249,"dir":"rtl","str":"کنفرانس","boundary":[0.63193279504776,0.7835909724235535,0.6621848940849304,0.7966706156730652]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.7835909724235535},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7835909724235535},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7966706156730652},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7966706156730652}]},"confidence":0.9896939992904663,"dir":"rtl","str":"وزیران","boundary":[0.5865546464920044,0.7835909724235535,0.6168067455291748,0.7966706156730652]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.7835909724235535},{"x":0.5764706134796143,"y":0.7835909724235535},{"x":0.5764706134796143,"y":0.7966706156730652},{"x":0.5495798587799072,"y":0.7966706156730652}]},"confidence":0.9846377372741699,"dir":"rtl","str":"سیاتل","boundary":[0.5495798587799072,0.7835909724235535,0.5764706134796143,0.7966706156730652]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.7835909724235535},{"x":0.5462185144424438,"y":0.7835909724235535},{"x":0.5462185144424438,"y":0.7966706156730652},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7966706156730652}]},"confidence":0.9769840836524963,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5411764979362488,0.7835909724235535,0.5462185144424438,0.7966706156730652]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.7835909724235535},{"x":0.5378151535987854,"y":0.7835909724235535},{"x":0.5378151535987854,"y":0.7966706156730652},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7966706156730652}]},"confidence":0.9939473867416382,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5310924649238586,0.7835909724235535,0.5378151535987854,0.7966706156730652]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.7835909724235535},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7835909724235535},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7966706156730652},{"x":0.5092437267303467,"y":0.7966706156730652}]},"confidence":0.9391359090805054,"dir":"rtl","str":"۳۰","boundary":[0.5092437267303467,0.7835909724235535,0.5226891040802002,0.7966706156730652]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.7835909724235535},{"x":0.5042017102241516,"y":0.7835909724235535},{"x":0.5042017102241516,"y":0.7966706156730652},{"x":0.4773109257221222,"y":0.7966706156730652}]},"confidence":0.9952006936073303,"dir":"rtl","str":"نوامبر","boundary":[0.4773109257221222,0.7835909724235535,0.5042017102241516,0.7966706156730652]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.7835909724235535},{"x":0.47058823704719543,"y":0.7835909724235535},{"x":0.47058823704719543,"y":0.7966706156730652},{"x":0.4638655483722687,"y":0.7966706156730652}]},"confidence":0.9961497783660889,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.4638655483722687,0.7835909724235535,0.47058823704719543,0.7966706156730652]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.7835909724235535},{"x":0.4588235318660736,"y":0.7835909724235535},{"x":0.4588235318660736,"y":0.7966706156730652},{"x":0.45378151535987854,"y":0.7966706156730652}]},"confidence":0.9051145315170288,"dir":"rtl","str":"۳","boundary":[0.45378151535987854,0.7835909724235535,0.4588235318660736,0.7966706156730652]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.7835909724235535},{"x":0.4470588266849518,"y":0.7835909724235535},{"x":0.4470588266849518,"y":0.7966706156730652},{"x":0.4100840389728546,"y":0.7966706156730652}]},"confidence":0.9920072555541992,"dir":"rtl","str":"دسامبر","boundary":[0.4100840389728546,0.7835909724235535,0.4470588266849518,0.7966706156730652]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.7835909724235535},{"x":0.4084033668041229,"y":0.7835909724235535},{"x":0.4084033668041229,"y":0.7966706156730652},{"x":0.37310925126075745,"y":0.7966706156730652}]},"confidence":0.9293563961982727,"dir":"rtl","str":"۱۹۹۹","boundary":[0.37310925126075745,0.7835909724235535,0.4084033668041229,0.7966706156730652]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.7835909724235535},{"x":0.3815126121044159,"y":0.7835909724235535},{"x":0.3815126121044159,"y":0.7966706156730652},{"x":0.35462185740470886,"y":0.7966706156730652}]},"confidence":0.7636217474937439,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.35462185740470886,0.7835909724235535,0.3815126121044159,0.7966706156730652]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.7835909724235535},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7835909724235535},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7966706156730652},{"x":0.35462185740470886,"y":0.7966706156730652}]},"confidence":0.9769348502159119,"dir":"ltr","boundary":[0.34962185740470886,0.7765909724235535,0.7461764860153198,0.8036706156730652],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.8038049936294556},{"x":0.7411764860153198,"y":0.8038049936294556},{"x":0.7394958138465881,"y":0.8180737495422363},{"x":0.707563042640686,"y":0.8168846368789673}]},"confidence":0.9930775165557861,"dir":"rtl","str":"مبحث","boundary":[0.707563042640686,0.8038049936294556,0.7394958138465881,0.8180737495422363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.8038049936294556},{"x":0.7008403539657593,"y":0.8038049936294556},{"x":0.7008403539657593,"y":0.8168846368789673},{"x":0.6756302714347839,"y":0.8168846368789673}]},"confidence":0.9949756860733032,"dir":"rtl","str":"هفتم","boundary":[0.6756302714347839,0.8038049936294556,0.7008403539657593,0.8168846368789673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.8038049936294556},{"x":0.6756302714347839,"y":0.8038049936294556},{"x":0.6756302714347839,"y":0.8168846368789673},{"x":0.6705882549285889,"y":0.8168846368789673}]},"confidence":0.9820342063903809,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6705882549285889,0.8038049936294556,0.6756302714347839,0.8168846368789673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.8026159405708313},{"x":0.6689075827598572,"y":0.8026159405708313},{"x":0.6689075827598572,"y":0.8168846368789673},{"x":0.6268907785415649,"y":0.815695583820343}]},"confidence":0.9932724237442017,"dir":"rtl","str":"مذاکرات","boundary":[0.6285714507102966,0.8026159405708313,0.6689075827598572,0.8168846368789673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.8026159405708313},{"x":0.6184874176979065,"y":0.8026159405708313},{"x":0.6184874176979065,"y":0.815695583820343},{"x":0.6016806960105896,"y":0.815695583820343}]},"confidence":0.9939663410186768,"dir":"rtl","str":"سال","boundary":[0.6016806960105896,0.8026159405708313,0.6184874176979065,0.815695583820343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.801426887512207},{"x":0.5915966629981995,"y":0.8026159405708313},{"x":0.5899159908294678,"y":0.815695583820343},{"x":0.5579832196235657,"y":0.815695583820343}]},"confidence":0.9147061705589294,"dir":"rtl","str":"۲۰۰۰","boundary":[0.5596638917922974,0.801426887512207,0.5899159908294678,0.815695583820343]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.801426887512207},{"x":0.7411764860153198,"y":0.8038049936294556},{"x":0.7394958138465881,"y":0.8168846368789673},{"x":0.5579832196235657,"y":0.815695583820343}]},"confidence":0.9794729351997375,"dir":"ltr","boundary":[0.5546638917922974,0.794426887512207,0.7444958138465881,0.8238846368789673],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.31985729932785034},{"x":0.20336134731769562,"y":0.34363853931427},{"x":0.1915966421365738,"y":0.34363853931427},{"x":0.1915966421365738,"y":0.31985729932785034}]},"confidence":0.6659067273139954,"str":"فل","boundary":[0.20336134731769562,0.31985729932785034,0.1915966421365738,0.34363853931427]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.31985729932785034},{"x":0.20336134731769562,"y":0.34363853931427},{"x":0.1915966421365738,"y":0.34363853931427},{"x":0.1915966421365738,"y":0.31985729932785034}]},"confidence":0.6659067273139954,"dir":"ltr","boundary":[0.1983613473176956,0.31285729932785034,0.1965966421365738,0.35063853931427],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.4756242632865906},{"x":0.19663865864276886,"y":0.4756242632865906},{"x":0.19663865864276886,"y":0.48275861144065857},{"x":0.1899159699678421,"y":0.48275861144065857}]},"confidence":0.44264650344848633,"str":"۶","boundary":[0.1899159699678421,0.4756242632865906,0.19663865864276886,0.48275861144065857]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.4756242632865906},{"x":0.19663865864276886,"y":0.4756242632865906},{"x":0.19663865864276886,"y":0.48275861144065857},{"x":0.1899159699678421,"y":0.48275861144065857}]},"confidence":0.44264650344848633,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.46862426328659057,0.20163865864276886,0.4897586114406586],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.4946492314338684},{"x":0.19663865864276886,"y":0.4946492314338684},{"x":0.19663865864276886,"y":0.5017836093902588},{"x":0.1899159699678421,"y":0.5017836093902588}]},"confidence":0.40865862369537354,"str":"۶","boundary":[0.1899159699678421,0.4946492314338684,0.19663865864276886,0.5017836093902588]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.4946492314338684},{"x":0.19663865864276886,"y":0.4946492314338684},{"x":0.19663865864276886,"y":0.5017836093902588},{"x":0.1899159699678421,"y":0.5017836093902588}]},"confidence":0.40865862369537354,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.4876492314338684,0.20163865864276886,0.5087836093902588],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.5541022419929504},{"x":0.19663865864276886,"y":0.5541022419929504},{"x":0.19663865864276886,"y":0.5600475668907166},{"x":0.1899159699678421,"y":0.5600475668907166}]},"confidence":0.4468526840209961,"str":"۸","boundary":[0.1899159699678421,0.5541022419929504,0.19663865864276886,0.5600475668907166]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.5541022419929504},{"x":0.19663865864276886,"y":0.5541022419929504},{"x":0.19663865864276886,"y":0.5600475668907166},{"x":0.1899159699678421,"y":0.5600475668907166}]},"confidence":0.4468526840209961,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.5471022419929504,0.20163865864276886,0.5670475668907166],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.5897740721702576},{"x":0.206722691655159,"y":0.5897740721702576},{"x":0.206722691655159,"y":0.5980975031852722},{"x":0.1899159699678421,"y":0.5980975031852722}]},"confidence":0.7528558969497681,"str":"۱۲","boundary":[0.1899159699678421,0.5897740721702576,0.206722691655159,0.5980975031852722]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.5897740721702576},{"x":0.206722691655159,"y":0.5897740721702576},{"x":0.206722691655159,"y":0.5980975031852722},{"x":0.1899159699678421,"y":0.5980975031852722}]},"confidence":0.7528558969497681,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.5827740721702576,0.211722691655159,0.6050975031852722],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.6099880933761597},{"x":0.206722691655159,"y":0.6087990403175354},{"x":0.206722691655159,"y":0.6183115243911743},{"x":0.1899159699678421,"y":0.6183115243911743}]},"confidence":0.8400341868400574,"str":"۱۲","boundary":[0.1899159699678421,0.6099880933761597,0.206722691655159,0.6183115243911743]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.6099880933761597},{"x":0.206722691655159,"y":0.6087990403175354},{"x":0.206722691655159,"y":0.6183115243911743},{"x":0.1899159699678421,"y":0.6183115243911743}]},"confidence":0.8400341868400574,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.6029880933761597,0.211722691655159,0.6253115243911743],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.6290130615234375},{"x":0.206722691655159,"y":0.6290130615234375},{"x":0.206722691655159,"y":0.6373364925384521},{"x":0.1899159699678421,"y":0.6385255455970764}]},"confidence":0.9484797716140747,"str":"۱۴","boundary":[0.1899159699678421,0.6290130615234375,0.206722691655159,0.6373364925384521]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.6290130615234375},{"x":0.206722691655159,"y":0.6290130615234375},{"x":0.206722691655159,"y":0.6373364925384521},{"x":0.1899159699678421,"y":0.6385255455970764}]},"confidence":0.9484797716140747,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.6220130615234375,0.211722691655159,0.6443364925384522],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.6492270827293396},{"x":0.2050420194864273,"y":0.6504161953926086},{"x":0.2050420194864273,"y":0.6575505137443542},{"x":0.1882352977991104,"y":0.6575505137443542}]},"confidence":0.8514232635498047,"str":"۳۳","boundary":[0.1899159699678421,0.6492270827293396,0.2050420194864273,0.6575505137443542]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.6492270827293396},{"x":0.2050420194864273,"y":0.6504161953926086},{"x":0.2050420194864273,"y":0.6575505137443542},{"x":0.1882352977991104,"y":0.6575505137443542}]},"confidence":0.8514232635498047,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.6422270827293396,0.2100420194864273,0.6645505137443543],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.6682521104812622},{"x":0.2050420194864273,"y":0.6682521104812622},{"x":0.2050420194864273,"y":0.6765754818916321},{"x":0.1915966421365738,"y":0.6765754818916321}]},"confidence":0.7979424595832825,"str":"۳۳","boundary":[0.1915966421365738,0.6682521104812622,0.2050420194864273,0.6765754818916321]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.6682521104812622},{"x":0.2050420194864273,"y":0.6682521104812622},{"x":0.2050420194864273,"y":0.6765754818916321},{"x":0.1915966421365738,"y":0.6765754818916321}]},"confidence":0.7979424595832825,"dir":"ltr","boundary":[0.1865966421365738,0.6612521104812622,0.2100420194864273,0.6835754818916321],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.68727707862854},{"x":0.206722691655159,"y":0.68727707862854},{"x":0.206722691655159,"y":0.696789562702179},{"x":0.1915966421365738,"y":0.696789562702179}]},"confidence":0.8380715250968933,"str":"۳۳","boundary":[0.1915966421365738,0.68727707862854,0.206722691655159,0.696789562702179]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.68727707862854},{"x":0.206722691655159,"y":0.68727707862854},{"x":0.206722691655159,"y":0.696789562702179},{"x":0.1915966421365738,"y":0.696789562702179}]},"confidence":0.8380715250968933,"dir":"ltr","boundary":[0.1865966421365738,0.68027707862854,0.211722691655159,0.703789562702179],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.7063020467758179},{"x":0.206722691655159,"y":0.7063020467758179},{"x":0.206722691655159,"y":0.7158145308494568},{"x":0.1915966421365738,"y":0.7158145308494568}]},"confidence":0.9570938348770142,"str":"۳۴","boundary":[0.1915966421365738,0.7063020467758179,0.206722691655159,0.7158145308494568]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.7063020467758179},{"x":0.206722691655159,"y":0.7063020467758179},{"x":0.206722691655159,"y":0.7158145308494568},{"x":0.1915966421365738,"y":0.7158145308494568}]},"confidence":0.9570938348770142,"dir":"ltr","boundary":[0.1865966421365738,0.6993020467758179,0.211722691655159,0.7228145308494568],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.7277051210403442},{"x":0.2050420194864273,"y":0.7277051210403442},{"x":0.2050420194864273,"y":0.7348394989967346},{"x":0.1899159699678421,"y":0.7348394989967346}]},"confidence":0.9395451545715332,"str":"۳۵","boundary":[0.1899159699678421,0.7277051210403442,0.2050420194864273,0.7348394989967346]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.7277051210403442},{"x":0.2050420194864273,"y":0.7277051210403442},{"x":0.2050420194864273,"y":0.7348394989967346},{"x":0.1899159699678421,"y":0.7348394989967346}]},"confidence":0.9395451545715332,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.7207051210403442,0.2100420194864273,0.7418394989967346],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.7467300891876221},{"x":0.2050420194864273,"y":0.7467300891876221},{"x":0.2050420194864273,"y":0.7538644671440125},{"x":0.1899159699678421,"y":0.7538644671440125}]},"confidence":0.9136199951171875,"str":"۳۷","boundary":[0.1899159699678421,0.7467300891876221,0.2050420194864273,0.7538644671440125]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.7467300891876221},{"x":0.21008403599262238,"y":0.7467300891876221},{"x":0.21008403599262238,"y":0.7538644671440125},{"x":0.20840336382389069,"y":0.7538644671440125}]},"confidence":0.90618896484375,"str":".","boundary":[0.20840336382389069,0.7467300891876221,0.21008403599262238,0.7538644671440125]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.7467300891876221},{"x":0.21008403599262238,"y":0.7467300891876221},{"x":0.21008403599262238,"y":0.7538644671440125},{"x":0.1899159699678421,"y":0.7538644671440125}]},"confidence":0.9111430048942566,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.7397300891876221,0.21508403599262238,0.7608644671440125],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.7835909724235535},{"x":0.2050420194864273,"y":0.7835909724235535},{"x":0.2050420194864273,"y":0.7931034564971924},{"x":0.1915966421365738,"y":0.7931034564971924}]},"confidence":0.830493152141571,"str":"۴۲","boundary":[0.1915966421365738,0.7835909724235535,0.2050420194864273,0.7931034564971924]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.7835909724235535},{"x":0.2050420194864273,"y":0.7835909724235535},{"x":0.2050420194864273,"y":0.7931034564971924},{"x":0.1915966421365738,"y":0.7931034564971924}]},"confidence":0.830493152141571,"dir":"ltr","boundary":[0.1865966421365738,0.7765909724235535,0.2100420194864273,0.8001034564971924],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.8026159405708313},{"x":0.206722691655159,"y":0.8026159405708313},{"x":0.206722691655159,"y":0.8121284246444702},{"x":0.1915966421365738,"y":0.8121284246444702}]},"confidence":0.9266446828842163,"str":"۴۳","boundary":[0.1915966421365738,0.8026159405708313,0.206722691655159,0.8121284246444702]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.8026159405708313},{"x":0.206722691655159,"y":0.8026159405708313},{"x":0.206722691655159,"y":0.8121284246444702},{"x":0.1915966421365738,"y":0.8121284246444702}]},"confidence":0.9266446828842163,"dir":"ltr","boundary":[0.1865966421365738,0.7956159405708313,0.211722691655159,0.8191284246444702],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/c85dbf4d78f04d91/pages/FGBvmKNOLdFOXDeb-sec.webp","jpeg":"/storage/books/c85dbf4d78f04d91/pages/BtEJRMAEmRShoIbE.jpg","blurred":"/storage/books/c85dbf4d78f04d91/pages/JEnRBCWcwOKOePWk.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.000310783142803096,0.0001981008908978257,0.9986301108488516,0.9990146957090154]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.800000011920929,"y":0.1736028492450714},{"x":0.8084033727645874,"y":0.1736028492450714},{"x":0.8084033727645874,"y":0.18549345433712006},{"x":0.800000011920929,"y":0.18549345433712006}]},"confidence":0.7565678954124451,"dir":"rtl","str":"ح","boundary":[0.800000011920929,0.1736028492450714,0.8084033727645874,0.18549345433712006]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.1736028492450714},{"x":0.778151273727417,"y":0.1736028492450714},{"x":0.778151273727417,"y":0.18549345433712006},{"x":0.7663865685462952,"y":0.18549345433712006}]},"confidence":0.37053510546684265,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7663865685462952,0.1736028492450714,0.778151273727417,0.18549345433712006]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.1736028492450714},{"x":0.7462185025215149,"y":0.1736028492450714},{"x":0.7462185025215149,"y":0.18549345433712006},{"x":0.6924369931221008,"y":0.18549345433712006}]},"confidence":0.9482554197311401,"dir":"rtl","str":"موافقتنامه","boundary":[0.6924369931221008,0.1736028492450714,0.7462185025215149,0.18549345433712006]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.1736028492450714},{"x":0.6873949766159058,"y":0.1736028492450714},{"x":0.6873949766159058,"y":0.18549345433712006},{"x":0.6621848940849304,"y":0.18549345433712006}]},"confidence":0.9848182201385498,"dir":"rtl","str":"تریپس","boundary":[0.6621848940849304,0.1736028492450714,0.6873949766159058,0.18549345433712006]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.1736028492450714},{"x":0.6571428775787354,"y":0.1736028492450714},{"x":0.6571428775787354,"y":0.18549345433712006},{"x":0.6504201889038086,"y":0.18549345433712006}]},"confidence":0.9413273334503174,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6504201889038086,0.1736028492450714,0.6571428775787354,0.18549345433712006]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.1736028492450714},{"x":0.6453781723976135,"y":0.1736028492450714},{"x":0.6453781723976135,"y":0.18549345433712006},{"x":0.605042040348053,"y":0.18549345433712006}]},"confidence":0.9330406785011292,"dir":"rtl","str":"تاریخچه","boundary":[0.605042040348053,0.1736028492450714,0.6453781723976135,0.18549345433712006]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.1736028492450714},{"x":0.5983193516731262,"y":0.1736028492450714},{"x":0.5983193516731262,"y":0.18549345433712006},{"x":0.5697479248046875,"y":0.18549345433712006}]},"confidence":0.9904751181602478,"dir":"rtl","str":"تدوین","boundary":[0.5697479248046875,0.1736028492450714,0.5983193516731262,0.18549345433712006]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.1736028492450714},{"x":0.5647059082984924,"y":0.1736028492450714},{"x":0.5647059082984924,"y":0.18549345433712006},{"x":0.5596638917922974,"y":0.18549345433712006}]},"confidence":0.9910272359848022,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5596638917922974,0.1736028492450714,0.5647059082984924,0.18549345433712006]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.1736028492450714},{"x":0.5546218752861023,"y":0.1736028492450714},{"x":0.5546218752861023,"y":0.18549345433712006},{"x":0.5243697762489319,"y":0.18549345433712006}]},"confidence":0.9905635118484497,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.5243697762489319,0.1736028492450714,0.5546218752861023,0.18549345433712006]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.1736028492450714},{"x":0.5193277597427368,"y":0.1736028492450714},{"x":0.5193277597427368,"y":0.18549345433712006},{"x":0.5008403658866882,"y":0.18549345433712006}]},"confidence":0.9937992095947266,"dir":"rtl","str":"مواد","boundary":[0.5008403658866882,0.1736028492450714,0.5193277597427368,0.18549345433712006]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.1736028492450714},{"x":0.8084033727645874,"y":0.1736028492450714},{"x":0.8084033727645874,"y":0.18549345433712006},{"x":0.5008403658866882,"y":0.18549345433712006}]},"confidence":0.9469444155693054,"dir":"ltr","boundary":[0.49584036588668823,0.1666028492450714,0.8134033727645874,0.19249345433712006],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.20808561146259308},{"x":0.7394958138465881,"y":0.20808561146259308},{"x":0.7378151416778564,"y":0.22235433757305145},{"x":0.707563042640686,"y":0.22116528451442719}]},"confidence":0.9882359504699707,"dir":"rtl","str":"مبحث","boundary":[0.707563042640686,0.20808561146259308,0.7378151416778564,0.22235433757305145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.20808561146259308},{"x":0.702521026134491,"y":0.20808561146259308},{"x":0.702521026134491,"y":0.22116528451442719},{"x":0.6722689270973206,"y":0.22116528451442719}]},"confidence":0.9954851865768433,"dir":"rtl","str":"هشتم","boundary":[0.6722689270973206,0.20808561146259308,0.702521026134491,0.22116528451442719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.20808561146259308},{"x":0.6705882549285889,"y":0.20808561146259308},{"x":0.6705882549285889,"y":0.22116528451442719},{"x":0.6655462384223938,"y":0.22116528451442719}]},"confidence":0.9812958240509033,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6655462384223938,0.20808561146259308,0.6705882549285889,0.22116528451442719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.2068965584039688},{"x":0.6638655662536621,"y":0.20808561146259308},{"x":0.6638655662536621,"y":0.22116528451442719},{"x":0.6252101063728333,"y":0.22116528451442719}]},"confidence":0.9944345355033875,"dir":"rtl","str":"مذاکرات","boundary":[0.6252101063728333,0.2068965584039688,0.6638655662536621,0.22116528451442719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.2068965584039688},{"x":0.6151260733604431,"y":0.2068965584039688},{"x":0.6151260733604431,"y":0.21997621655464172},{"x":0.5983193516731262,"y":0.21997621655464172}]},"confidence":0.9934594035148621,"dir":"rtl","str":"سال","boundary":[0.5983193516731262,0.2068965584039688,0.6151260733604431,0.21997621655464172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.20570749044418335},{"x":0.5865546464920044,"y":0.2068965584039688},{"x":0.5848739743232727,"y":0.21997621655464172},{"x":0.5546218752861023,"y":0.21878716349601746}]},"confidence":0.9314876794815063,"dir":"rtl","str":"۲۰۰۱","boundary":[0.556302547454834,0.20570749044418335,0.5848739743232727,0.21997621655464172]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.20570749044418335},{"x":0.7394958138465881,"y":0.20808561146259308},{"x":0.7378151416778564,"y":0.22235433757305145},{"x":0.5546218752861023,"y":0.21997621655464172}]},"confidence":0.9818935394287109,"dir":"ltr","boundary":[0.551302547454834,0.19870749044418334,0.7428151416778564,0.22935433757305146],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.22829964756965637},{"x":0.7613445520401001,"y":0.22829964756965637},{"x":0.7613445520401001,"y":0.23900118470191956},{"x":0.7361344695091248,"y":0.23900118470191956}]},"confidence":0.9920082092285156,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7361344695091248,0.22829964756965637,0.7613445520401001,0.23900118470191956]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.22829964756965637},{"x":0.729411780834198,"y":0.22829964756965637},{"x":0.729411780834198,"y":0.23900118470191956},{"x":0.7109243869781494,"y":0.23900118470191956}]},"confidence":0.9961978197097778,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.7109243869781494,0.22829964756965637,0.729411780834198,0.23900118470191956]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.22829964756965637},{"x":0.7092437148094177,"y":0.22829964756965637},{"x":0.7092437148094177,"y":0.23900118470191956},{"x":0.707563042640686,"y":0.23900118470191956}]},"confidence":0.9772405624389648,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.707563042640686,0.22829964756965637,0.7092437148094177,0.23900118470191956]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.22829964756965637},{"x":0.702521026134491,"y":0.22829964756965637},{"x":0.702521026134491,"y":0.23900118470191956},{"x":0.653781533241272,"y":0.23900118470191956}]},"confidence":0.9909055829048157,"dir":"rtl","str":"کنفرانس","boundary":[0.653781533241272,0.22829964756965637,0.702521026134491,0.23900118470191956]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.22829964756965637},{"x":0.6487395167350769,"y":0.22829964756965637},{"x":0.6487395167350769,"y":0.23900118470191956},{"x":0.6134454011917114,"y":0.23900118470191956}]},"confidence":0.991510272026062,"dir":"rtl","str":"وزیران","boundary":[0.6134454011917114,0.22829964756965637,0.6487395167350769,0.23900118470191956]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.22829964756965637},{"x":0.6084033846855164,"y":0.22829964756965637},{"x":0.6084033846855164,"y":0.23900118470191956},{"x":0.5798319578170776,"y":0.23900118470191956}]},"confidence":0.9925925731658936,"dir":"rtl","str":"دوحه","boundary":[0.5798319578170776,0.22829964756965637,0.6084033846855164,0.23900118470191956]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.22829964756965637},{"x":0.5747899413108826,"y":0.22829964756965637},{"x":0.5747899413108826,"y":0.23900118470191956},{"x":0.5731092691421509,"y":0.23900118470191956}]},"confidence":0.8426737785339355,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5731092691421509,0.22829964756965637,0.5747899413108826,0.23900118470191956]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.2473246157169342},{"x":0.7378151416778564,"y":0.2473246157169342},{"x":0.7378151416778564,"y":0.25921520590782166},{"x":0.7042016983032227,"y":0.25921520590782166}]},"confidence":0.9898914098739624,"dir":"rtl","str":"مبحث","boundary":[0.7042016983032227,0.2473246157169342,0.7378151416778564,0.25921520590782166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.2473246157169342},{"x":0.6957983374595642,"y":0.2473246157169342},{"x":0.6957983374595642,"y":0.25921520590782166},{"x":0.680672287940979,"y":0.25921520590782166}]},"confidence":0.9910597801208496,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.680672287940979,0.2473246157169342,0.6957983374595642,0.25921520590782166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.2473246157169342},{"x":0.6789916157722473,"y":0.2473246157169342},{"x":0.6789916157722473,"y":0.2580261528491974},{"x":0.6773109436035156,"y":0.2580261528491974}]},"confidence":0.9489500522613525,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6773109436035156,0.2473246157169342,0.6789916157722473,0.2580261528491974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.2473246157169342},{"x":0.6705882549285889,"y":0.2473246157169342},{"x":0.6705882549285889,"y":0.2580261528491974},{"x":0.6201680898666382,"y":0.2580261528491974}]},"confidence":0.9886542558670044,"dir":"rtl","str":"نشانههای","boundary":[0.6201680898666382,0.2473246157169342,0.6705882549285889,0.2580261528491974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.2473246157169342},{"x":0.6134454011917114,"y":0.2473246157169342},{"x":0.6134454011917114,"y":0.2580261528491974},{"x":0.5596638917922974,"y":0.2580261528491974}]},"confidence":0.984065055847168,"dir":"rtl","str":"جغرافیایی","boundary":[0.5596638917922974,0.2473246157169342,0.6134454011917114,0.2580261528491974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.2473246157169342},{"x":0.556302547454834,"y":0.2473246157169342},{"x":0.556302547454834,"y":0.2580261528491974},{"x":0.556302547454834,"y":0.2580261528491974}]},"confidence":0.7271924614906311,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.556302547454834,0.2473246157169342,0.556302547454834,0.2580261528491974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.2675386369228363},{"x":0.7126050591468811,"y":0.2675386369228363},{"x":0.7126050591468811,"y":0.2782402038574219},{"x":0.6974790096282959,"y":0.2782402038574219}]},"confidence":0.9958274960517883,"dir":"rtl","str":"بند","boundary":[0.6974790096282959,0.2675386369228363,0.7126050591468811,0.2782402038574219]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.2675386369228363},{"x":0.6907563209533691,"y":0.2675386369228363},{"x":0.6907563209533691,"y":0.2782402038574219},{"x":0.6739495992660522,"y":0.2782402038574219}]},"confidence":0.9845608472824097,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.6739495992660522,0.2675386369228363,0.6907563209533691,0.2782402038574219]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.2675386369228363},{"x":0.6722689270973206,"y":0.2675386369228363},{"x":0.6722689270973206,"y":0.2782402038574219},{"x":0.6705882549285889,"y":0.2782402038574219}]},"confidence":0.9102693200111389,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6705882549285889,0.2675386369228363,0.6722689270973206,0.2782402038574219]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.2675386369228363},{"x":0.6655462384223938,"y":0.2675386369228363},{"x":0.6655462384223938,"y":0.2782402038574219},{"x":0.6436975002288818,"y":0.2782402038574219}]},"confidence":0.9951344132423401,"dir":"rtl","str":"ثبت","boundary":[0.6436975002288818,0.2675386369228363,0.6655462384223938,0.2782402038574219]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.2675386369228363},{"x":0.6369748115539551,"y":0.2675386369228363},{"x":0.6369748115539551,"y":0.2782402038574219},{"x":0.6151260733604431,"y":0.2782402038574219}]},"confidence":0.9964202046394348,"dir":"rtl","str":"چند","boundary":[0.6151260733604431,0.2675386369228363,0.6369748115539551,0.2782402038574219]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.2675386369228363},{"x":0.6084033846855164,"y":0.2675386369228363},{"x":0.6084033846855164,"y":0.2782402038574219},{"x":0.5815126299858093,"y":0.2782402038574219}]},"confidence":0.9877966046333313,"dir":"rtl","str":"جانبه","boundary":[0.5815126299858093,0.2675386369228363,0.6084033846855164,0.2782402038574219]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.28656360507011414},{"x":0.7126050591468811,"y":0.28656360507011414},{"x":0.7126050591468811,"y":0.298454225063324},{"x":0.6974790096282959,"y":0.298454225063324}]},"confidence":0.9944477081298828,"dir":"rtl","str":"بند","boundary":[0.6974790096282959,0.28656360507011414,0.7126050591468811,0.298454225063324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.28537455201148987},{"x":0.6924369931221008,"y":0.28537455201148987},{"x":0.6924369931221008,"y":0.298454225063324},{"x":0.6722689270973206,"y":0.298454225063324}]},"confidence":0.9956827759742737,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.6722689270973206,0.28537455201148987,0.6924369931221008,0.298454225063324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.28537455201148987},{"x":0.6705882549285889,"y":0.28537455201148987},{"x":0.6705882549285889,"y":0.2972651720046997},{"x":0.6689075827598572,"y":0.2972651720046997}]},"confidence":0.9789425134658813,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6689075827598572,0.28537455201148987,0.6705882549285889,0.2972651720046997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.28537455201148987},{"x":0.6638655662536621,"y":0.28537455201148987},{"x":0.6638655662536621,"y":0.298454225063324},{"x":0.6184874176979065,"y":0.2972651720046997}]},"confidence":0.9915868043899536,"dir":"rtl","str":"گسترش","boundary":[0.6184874176979065,0.28537455201148987,0.6638655662536621,0.298454225063324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.28537455201148987},{"x":0.6117647290229797,"y":0.28537455201148987},{"x":0.6117647290229797,"y":0.2972651720046997},{"x":0.5714285969734192,"y":0.2972651720046997}]},"confidence":0.9913524985313416,"dir":"rtl","str":"قلمروی","boundary":[0.5714285969734192,0.28537455201148987,0.6117647290229797,0.2972651720046997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.28537455201148987},{"x":0.5663865804672241,"y":0.28537455201148987},{"x":0.5663865804672241,"y":0.2972651720046997},{"x":0.5277311205863953,"y":0.2972651720046997}]},"confidence":0.9897768497467041,"dir":"rtl","str":"حمایت","boundary":[0.5277311205863953,0.28537455201148987,0.5663865804672241,0.2972651720046997]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.22829964756965637},{"x":0.7613445520401001,"y":0.22829964756965637},{"x":0.7613445520401001,"y":0.298454225063324},{"x":0.5277311205863953,"y":0.2972651720046997}]},"confidence":0.9846125841140747,"dir":"ltr","boundary":[0.524411792755127,0.22129964756965637,0.7663445520401001,0.305454225063324],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.30558857321739197},{"x":0.7394958138465881,"y":0.30558857321739197},{"x":0.7394958138465881,"y":0.31985729932785034},{"x":0.7042016983032227,"y":0.3186682462692261}]},"confidence":0.9899678826332092,"dir":"rtl","str":"مبحث","boundary":[0.7042016983032227,0.30558857321739197,0.7394958138465881,0.31985729932785034]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.30558857321739197},{"x":0.6974790096282959,"y":0.30558857321739197},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3186682462692261},{"x":0.6789916157722473,"y":0.3186682462692261}]},"confidence":0.9932161569595337,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.6789916157722473,0.30558857321739197,0.6974790096282959,0.3186682462692261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.30558857321739197},{"x":0.6789916157722473,"y":0.30558857321739197},{"x":0.6789916157722473,"y":0.3186682462692261},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3186682462692261}]},"confidence":0.9660444855690002,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6739495992660522,0.30558857321739197,0.6789916157722473,0.3186682462692261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.30558857321739197},{"x":0.6689075827598572,"y":0.30558857321739197},{"x":0.6689075827598572,"y":0.3186682462692261},{"x":0.6521008610725403,"y":0.3186682462692261}]},"confidence":0.9863784313201904,"dir":"rtl","str":"شق","boundary":[0.6521008610725403,0.30558857321739197,0.6689075827598572,0.3186682462692261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.30558857321739197},{"x":0.6470588445663452,"y":0.30558857321739197},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3186682462692261},{"x":0.6386554837226868,"y":0.3186682462692261}]},"confidence":0.9762908816337585,"dir":"rtl","str":"«","boundary":[0.6386554837226868,0.30558857321739197,0.6470588445663452,0.3186682462692261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.3043995201587677},{"x":0.6369748115539551,"y":0.3043995201587677},{"x":0.6369748115539551,"y":0.3174791932106018},{"x":0.6285714507102966,"y":0.3174791932106018}]},"confidence":0.9745568633079529,"dir":"rtl","str":"ب","boundary":[0.6285714507102966,0.3043995201587677,0.6369748115539551,0.3174791932106018]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.3043995201587677},{"x":0.6268907785415649,"y":0.3043995201587677},{"x":0.6268907785415649,"y":0.3174791932106018},{"x":0.6168067455291748,"y":0.3174791932106018}]},"confidence":0.9226742386817932,"dir":"rtl","str":"»","boundary":[0.6168067455291748,0.3043995201587677,0.6268907785415649,0.3174791932106018]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.3043995201587677},{"x":0.6134454011917114,"y":0.3043995201587677},{"x":0.6134454011917114,"y":0.3174791932106018},{"x":0.5966386795043945,"y":0.3174791932106018}]},"confidence":0.9945167303085327,"dir":"rtl","str":"بند","boundary":[0.5966386795043945,0.3043995201587677,0.6134454011917114,0.3174791932106018]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.3043995201587677},{"x":0.5882353186607361,"y":0.3043995201587677},{"x":0.5882353186607361,"y":0.3174791932106018},{"x":0.583193302154541,"y":0.3174791932106018}]},"confidence":0.956972062587738,"dir":"rtl","str":"۳","boundary":[0.583193302154541,0.3043995201587677,0.5882353186607361,0.3174791932106018]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.3043995201587677},{"x":0.578151285648346,"y":0.3043995201587677},{"x":0.578151285648346,"y":0.3174791932106018},{"x":0.556302547454834,"y":0.3174791932106018}]},"confidence":0.9919151663780212,"dir":"rtl","str":"ماده","boundary":[0.556302547454834,0.3043995201587677,0.578151285648346,0.3174791932106018]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.3043995201587677},{"x":0.5495798587799072,"y":0.3043995201587677},{"x":0.5495798587799072,"y":0.3174791932106018},{"x":0.5327731370925903,"y":0.3174791932106018}]},"confidence":0.9711146354675293,"dir":"rtl","str":"۲۷","boundary":[0.5327731370925903,0.3043995201587677,0.5495798587799072,0.3174791932106018]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.3043995201587677},{"x":0.5277311205863953,"y":0.3043995201587677},{"x":0.5277311205863953,"y":0.3174791932106018},{"x":0.5226891040802002,"y":0.3174791932106018}]},"confidence":0.977600634098053,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5226891040802002,0.3043995201587677,0.5277311205863953,0.3174791932106018]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.3043995201587677},{"x":0.5193277597427368,"y":0.3043995201587677},{"x":0.5193277597427368,"y":0.3174791932106018},{"x":0.5025210380554199,"y":0.3174791932106018}]},"confidence":0.9925355911254883,"dir":"rtl","str":"بند","boundary":[0.5025210380554199,0.3043995201587677,0.5193277597427368,0.3174791932106018]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.3043995201587677},{"x":0.4924369752407074,"y":0.3043995201587677},{"x":0.4924369752407074,"y":0.3174791932106018},{"x":0.48739495873451233,"y":0.3174791932106018}]},"confidence":0.910537838935852,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.48739495873451233,0.3043995201587677,0.4924369752407074,0.3174791932106018]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.30321046710014343},{"x":0.48235294222831726,"y":0.30321046710014343},{"x":0.48235294222831726,"y":0.31629014015197754},{"x":0.4588235318660736,"y":0.31629014015197754}]},"confidence":0.8410893678665161,"dir":"rtl","str":"ماده","boundary":[0.4588235318660736,0.30321046710014343,0.48235294222831726,0.31629014015197754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.30321046710014343},{"x":0.45378151535987854,"y":0.30321046710014343},{"x":0.45378151535987854,"y":0.31629014015197754},{"x":0.43865546584129333,"y":0.31629014015197754}]},"confidence":0.8030815124511719,"dir":"rtl","str":"۷۱","boundary":[0.43865546584129333,0.30321046710014343,0.45378151535987854,0.31629014015197754]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.30321046710014343},{"x":0.7394958138465881,"y":0.30558857321739197},{"x":0.7394958138465881,"y":0.321046382188797},{"x":0.43865546584129333,"y":0.3186682462692261}]},"confidence":0.9540741443634033,"dir":"ltr","boundary":[0.43365546584129333,0.2962104671001434,0.7444958138465881,0.328046382188797],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.3246135413646698},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3246135413646698},{"x":0.7378151416778564,"y":0.33650416135787964},{"x":0.7042016983032227,"y":0.33650416135787964}]},"confidence":0.9908472299575806,"dir":"rtl","str":"مبحث","boundary":[0.7042016983032227,0.3246135413646698,0.7378151416778564,0.33650416135787964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.3246135413646698},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3246135413646698},{"x":0.6974790096282959,"y":0.33531510829925537},{"x":0.6756302714347839,"y":0.33531510829925537}]},"confidence":0.9924817085266113,"dir":"rtl","str":"سوم","boundary":[0.6756302714347839,0.3246135413646698,0.6974790096282959,0.33531510829925537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.3246135413646698},{"x":0.6756302714347839,"y":0.3246135413646698},{"x":0.6756302714347839,"y":0.33531510829925537},{"x":0.6722689270973206,"y":0.33531510829925537}]},"confidence":0.9616010785102844,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6722689270973206,0.3246135413646698,0.6756302714347839,0.33531510829925537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.3246135413646698},{"x":0.6655462384223938,"y":0.3246135413646698},{"x":0.6655462384223938,"y":0.33531510829925537},{"x":0.6252101063728333,"y":0.33531510829925537}]},"confidence":0.9651973247528076,"dir":"rtl","str":"شکایات","boundary":[0.6252101063728333,0.3246135413646698,0.6655462384223938,0.33531510829925537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.3246135413646698},{"x":0.6184874176979065,"y":0.3246135413646698},{"x":0.6184874176979065,"y":0.33531510829925537},{"x":0.5932773351669312,"y":0.33531510829925537}]},"confidence":0.994178295135498,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.5932773351669312,0.3246135413646698,0.6184874176979065,0.33531510829925537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.3246135413646698},{"x":0.5865546464920044,"y":0.3246135413646698},{"x":0.5865546464920044,"y":0.33531510829925537},{"x":0.556302547454834,"y":0.33531510829925537}]},"confidence":0.9884202480316162,"dir":"rtl","str":"نقض","boundary":[0.556302547454834,0.3246135413646698,0.5865546464920044,0.33531510829925537]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.3246135413646698},{"x":0.7378151416778564,"y":0.32580262422561646},{"x":0.7378151416778564,"y":0.33650416135787964},{"x":0.556302547454834,"y":0.33650416135787964}]},"confidence":0.9826472401618958,"dir":"ltr","boundary":[0.551302547454834,0.3176135413646698,0.7428151416778564,0.34350416135787964],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.3448275923728943},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3448275923728943},{"x":0.7378151416778564,"y":0.35552912950515747},{"x":0.7042016983032227,"y":0.35552912950515747}]},"confidence":0.9883737564086914,"dir":"rtl","str":"مبحث","boundary":[0.7042016983032227,0.3448275923728943,0.7378151416778564,0.35552912950515747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.3448275923728943},{"x":0.6957983374595642,"y":0.3448275923728943},{"x":0.6957983374595642,"y":0.35552912950515747},{"x":0.6655462384223938,"y":0.35552912950515747}]},"confidence":0.9920541048049927,"dir":"rtl","str":"چهارم","boundary":[0.6655462384223938,0.3448275923728943,0.6957983374595642,0.35552912950515747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.3448275923728943},{"x":0.6638655662536621,"y":0.3448275923728943},{"x":0.6638655662536621,"y":0.35552912950515747},{"x":0.6621848940849304,"y":0.35552912950515747}]},"confidence":0.9783787131309509,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6621848940849304,0.3448275923728943,0.6638655662536621,0.35552912950515747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.3448275923728943},{"x":0.6554622054100037,"y":0.3448275923728943},{"x":0.6554622054100037,"y":0.35552912950515747},{"x":0.6252101063728333,"y":0.35552912950515747}]},"confidence":0.995768129825592,"dir":"rtl","str":"انتقال","boundary":[0.6252101063728333,0.3448275923728943,0.6554622054100037,0.35552912950515747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.3448275923728943},{"x":0.6184874176979065,"y":0.3448275923728943},{"x":0.6184874176979065,"y":0.35552912950515747},{"x":0.583193302154541,"y":0.35552912950515747}]},"confidence":0.975712239742279,"dir":"rtl","str":"فناوری","boundary":[0.583193302154541,0.3448275923728943,0.6184874176979065,0.35552912950515747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.3448275923728943},{"x":0.578151285648346,"y":0.3448275923728943},{"x":0.578151285648346,"y":0.35552912950515747},{"x":0.578151285648346,"y":0.35552912950515747}]},"confidence":0.6369602680206299,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.578151285648346,0.3448275923728943,0.578151285648346,0.35552912950515747]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.3448275923728943},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3448275923728943},{"x":0.7378151416778564,"y":0.35671818256378174},{"x":0.578151285648346,"y":0.35552912950515747}]},"confidence":0.9720863699913025,"dir":"ltr","boundary":[0.5731512856483459,0.3378275923728943,0.7428151416778564,0.36371818256378174],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.3638525605201721},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3638525605201721},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3745540976524353},{"x":0.7042016983032227,"y":0.3745540976524353}]},"confidence":0.9886510372161865,"dir":"rtl","str":"مبحث","boundary":[0.7042016983032227,0.3638525605201721,0.7361344695091248,0.3745540976524353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.3638525605201721},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3638525605201721},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3745540976524353},{"x":0.6705882549285889,"y":0.3745540976524353}]},"confidence":0.9948279857635498,"dir":"rtl","str":"پنجم","boundary":[0.6705882549285889,0.3638525605201721,0.6974790096282959,0.3745540976524353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.3638525605201721},{"x":0.6689075827598572,"y":0.3638525605201721},{"x":0.6689075827598572,"y":0.3745540976524353},{"x":0.6672269105911255,"y":0.3745540976524353}]},"confidence":0.9642695784568787,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6672269105911255,0.3638525605201721,0.6689075827598572,0.3745540976524353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.3638525605201721},{"x":0.6605042219161987,"y":0.3638525605201721},{"x":0.6605042219161987,"y":0.3745540976524353},{"x":0.6252101063728333,"y":0.3745540976524353}]},"confidence":0.9883288145065308,"dir":"rtl","str":"تریپس","boundary":[0.6252101063728333,0.3638525605201721,0.6605042219161987,0.3745540976524353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.3638525605201721},{"x":0.6184874176979065,"y":0.3638525605201721},{"x":0.6184874176979065,"y":0.3745540976524353},{"x":0.6134454011917114,"y":0.3745540976524353}]},"confidence":0.991461455821991,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6134454011917114,0.3638525605201721,0.6184874176979065,0.3745540976524353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.3638525605201721},{"x":0.6067227125167847,"y":0.3638525605201721},{"x":0.6067227125167847,"y":0.3745540976524353},{"x":0.5647059082984924,"y":0.3745540976524353}]},"confidence":0.995107889175415,"dir":"rtl","str":"بهداشت","boundary":[0.5647059082984924,0.3638525605201721,0.6067227125167847,0.3745540976524353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.3638525605201721},{"x":0.5579832196235657,"y":0.3638525605201721},{"x":0.5579832196235657,"y":0.3745540976524353},{"x":0.5210084319114685,"y":0.3745540976524353}]},"confidence":0.993899405002594,"dir":"rtl","str":"عمومی","boundary":[0.5210084319114685,0.3638525605201721,0.5579832196235657,0.3745540976524353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.3638525605201721},{"x":0.5159664154052734,"y":0.3638525605201721},{"x":0.5159664154052734,"y":0.3745540976524353},{"x":0.5159664154052734,"y":0.3745540976524353}]},"confidence":0.882289469242096,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5159664154052734,0.3638525605201721,0.5159664154052734,0.3745540976524353]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.3638525605201721},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3638525605201721},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3745540976524353},{"x":0.5159664154052734,"y":0.3745540976524353}]},"confidence":0.9871749877929688,"dir":"ltr","boundary":[0.5109664154052734,0.3568525605201721,0.7411344695091248,0.3815540976524353],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.38287752866744995},{"x":0.7378151416778564,"y":0.38287752866744995},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3947681188583374},{"x":0.7042016983032227,"y":0.3947681188583374}]},"confidence":0.9867923855781555,"dir":"rtl","str":"مبحث","boundary":[0.7042016983032227,0.38287752866744995,0.7378151416778564,0.3947681188583374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.38287752866744995},{"x":0.6974790096282959,"y":0.38287752866744995},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3947681188583374},{"x":0.6705882549285889,"y":0.3947681188583374}]},"confidence":0.9812265038490295,"dir":"rtl","str":"ششم","boundary":[0.6705882549285889,0.38287752866744995,0.6974790096282959,0.3947681188583374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.38287752866744995},{"x":0.6689075827598572,"y":0.38287752866744995},{"x":0.6689075827598572,"y":0.3947681188583374},{"x":0.6672269105911255,"y":0.3947681188583374}]},"confidence":0.9505310654640198,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6672269105911255,0.38287752866744995,0.6689075827598572,0.3947681188583374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.38287752866744995},{"x":0.6605042219161987,"y":0.38287752866744995},{"x":0.6605042219161987,"y":0.3947681188583374},{"x":0.6252101063728333,"y":0.3947681188583374}]},"confidence":0.9962583184242249,"dir":"rtl","str":"تجارت","boundary":[0.6252101063728333,0.38287752866744995,0.6605042219161987,0.3947681188583374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.38287752866744995},{"x":0.6184874176979065,"y":0.38287752866744995},{"x":0.6184874176979065,"y":0.3947681188583374},{"x":0.5630252361297607,"y":0.3947681188583374}]},"confidence":0.9934316873550415,"dir":"rtl","str":"الکترونیک","boundary":[0.5630252361297607,0.38287752866744995,0.6184874176979065,0.3947681188583374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.38287752866744995},{"x":0.5596638917922974,"y":0.38287752866744995},{"x":0.5596638917922974,"y":0.3947681188583374},{"x":0.5579832196235657,"y":0.3947681188583374}]},"confidence":0.9382674694061279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5579832196235657,0.38287752866744995,0.5596638917922974,0.3947681188583374]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.38287752866744995},{"x":0.7378151416778564,"y":0.38287752866744995},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3947681188583374},{"x":0.5579832196235657,"y":0.3947681188583374}]},"confidence":0.987035870552063,"dir":"ltr","boundary":[0.5529832196235657,0.37587752866744994,0.7428151416778564,0.4017681188583374],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.40309154987335205},{"x":0.7378151416778564,"y":0.40309154987335205},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4137931168079376},{"x":0.7042016983032227,"y":0.4137931168079376}]},"confidence":0.9867920875549316,"dir":"rtl","str":"مبحث","boundary":[0.7042016983032227,0.40309154987335205,0.7378151416778564,0.4137931168079376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.40309154987335205},{"x":0.6974790096282959,"y":0.40309154987335205},{"x":0.6974790096282959,"y":0.4137931168079376},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4137931168079376}]},"confidence":0.9931692481040955,"dir":"rtl","str":"هفتم","boundary":[0.6739495992660522,0.40309154987335205,0.6974790096282959,0.4137931168079376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.40309154987335205},{"x":0.6705882549285889,"y":0.40309154987335205},{"x":0.6705882549285889,"y":0.4137931168079376},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4137931168079376}]},"confidence":0.952359139919281,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6672269105911255,0.40309154987335205,0.6705882549285889,0.4137931168079376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.40309154987335205},{"x":0.6605042219161987,"y":0.40309154987335205},{"x":0.6605042219161987,"y":0.4137931168079376},{"x":0.6252101063728333,"y":0.4137931168079376}]},"confidence":0.9848487377166748,"dir":"rtl","str":"تریپس","boundary":[0.6252101063728333,0.40309154987335205,0.6605042219161987,0.4137931168079376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.40309154987335205},{"x":0.6184874176979065,"y":0.40309154987335205},{"x":0.6184874176979065,"y":0.4137931168079376},{"x":0.6000000238418579,"y":0.4137931168079376}]},"confidence":0.9939023852348328,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.6000000238418579,0.40309154987335205,0.6184874176979065,0.4137931168079376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.40309154987335205},{"x":0.5983193516731262,"y":0.40309154987335205},{"x":0.5983193516731262,"y":0.4137931168079376},{"x":0.5932773351669312,"y":0.4137931168079376}]},"confidence":0.9720252156257629,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.5932773351669312,0.40309154987335205,0.5983193516731262,0.4137931168079376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.40309154987335205},{"x":0.5899159908294678,"y":0.40309154987335205},{"x":0.5899159908294678,"y":0.4137931168079376},{"x":0.5865546464920044,"y":0.4137931168079376}]},"confidence":0.7217835187911987,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5865546464920044,0.40309154987335205,0.5899159908294678,0.4137931168079376]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.40309154987335205},{"x":0.7378151416778564,"y":0.40309154987335205},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4137931168079376},{"x":0.5865546464920044,"y":0.4137931168079376}]},"confidence":0.9722086191177368,"dir":"ltr","boundary":[0.5815546464920044,0.39609154987335204,0.7428151416778564,0.42079311680793763],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.4221165180206299},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4221165180206299},{"x":0.7613445520401001,"y":0.43281808495521545},{"x":0.7361344695091248,"y":0.43281808495521545}]},"confidence":0.9910281896591187,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7361344695091248,0.4221165180206299,0.7613445520401001,0.43281808495521545]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.4221165180206299},{"x":0.729411780834198,"y":0.4221165180206299},{"x":0.729411780834198,"y":0.43281808495521545},{"x":0.707563042640686,"y":0.43281808495521545}]},"confidence":0.9865834712982178,"dir":"rtl","str":"سوم","boundary":[0.707563042640686,0.4221165180206299,0.729411780834198,0.43281808495521545]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.4221165180206299},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4221165180206299},{"x":0.7058823704719543,"y":0.43281808495521545},{"x":0.7042016983032227,"y":0.43281808495521545}]},"confidence":0.9520248174667358,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7042016983032227,0.4221165180206299,0.7058823704719543,0.43281808495521545]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.4221165180206299},{"x":0.6974790096282959,"y":0.4221165180206299},{"x":0.6974790096282959,"y":0.43281808495521545},{"x":0.653781533241272,"y":0.43281808495521545}]},"confidence":0.9965384006500244,"dir":"rtl","str":"پیشرفت","boundary":[0.653781533241272,0.4221165180206299,0.6974790096282959,0.43281808495521545]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.4221165180206299},{"x":0.6487395167350769,"y":0.4221165180206299},{"x":0.6487395167350769,"y":0.43281808495521545},{"x":0.63193279504776,"y":0.43281808495521545}]},"confidence":0.9931948184967041,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.63193279504776,0.4221165180206299,0.6487395167350769,0.43281808495521545]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.4221165180206299},{"x":0.6268907785415649,"y":0.4221165180206299},{"x":0.6268907785415649,"y":0.43281808495521545},{"x":0.6151260733604431,"y":0.43281808495521545}]},"confidence":0.9952811002731323,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6151260733604431,0.4221165180206299,0.6268907785415649,0.43281808495521545]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.4221165180206299},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4221165180206299},{"x":0.6084033846855164,"y":0.43281808495521545},{"x":0.5731092691421509,"y":0.43281808495521545}]},"confidence":0.9912332892417908,"dir":"rtl","str":"شورای","boundary":[0.5731092691421509,0.4221165180206299,0.6084033846855164,0.43281808495521545]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.4221165180206299},{"x":0.5680672526359558,"y":0.4221165180206299},{"x":0.5680672526359558,"y":0.43281808495521545},{"x":0.5310924649238586,"y":0.43281808495521545}]},"confidence":0.992694079875946,"dir":"rtl","str":"تریپس","boundary":[0.5310924649238586,0.4221165180206299,0.5680672526359558,0.43281808495521545]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.4221165180206299},{"x":0.5243697762489319,"y":0.4221165180206299},{"x":0.5243697762489319,"y":0.43281808495521545},{"x":0.5142857432365417,"y":0.43281808495521545}]},"confidence":0.9928454160690308,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5142857432365417,0.4221165180206299,0.5243697762489319,0.43281808495521545]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.4221165180206299},{"x":0.507563054561615,"y":0.4221165180206299},{"x":0.507563054561615,"y":0.43281808495521545},{"x":0.48067227005958557,"y":0.43281808495521545}]},"confidence":0.9942440390586853,"dir":"rtl","str":"رابطه","boundary":[0.48067227005958557,0.4221165180206299,0.507563054561615,0.43281808495521545]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.4221165180206299},{"x":0.4739495813846588,"y":0.4221165180206299},{"x":0.4739495813846588,"y":0.43281808495521545},{"x":0.46890756487846375,"y":0.43281808495521545}]},"confidence":0.9950122833251953,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.46890756487846375,0.4221165180206299,0.4739495813846588,0.43281808495521545]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.4221165180206299},{"x":0.462184876203537,"y":0.4221165180206299},{"x":0.462184876203537,"y":0.43281808495521545},{"x":0.4285714328289032,"y":0.43281808495521545}]},"confidence":0.9944931864738464,"dir":"rtl","str":"دستور","boundary":[0.4285714328289032,0.4221165180206299,0.462184876203537,0.43281808495521545]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.4221165180206299},{"x":0.42352941632270813,"y":0.4221165180206299},{"x":0.42352941632270813,"y":0.43281808495521545},{"x":0.40672269463539124,"y":0.43281808495521545}]},"confidence":0.9921777844429016,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.40672269463539124,0.4221165180206299,0.42352941632270813,0.43281808495521545]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.4221165180206299},{"x":0.40168067812919617,"y":0.4221165180206299},{"x":0.40168067812919617,"y":0.43281808495521545},{"x":0.37310925126075745,"y":0.43281808495521545}]},"confidence":0.9948736429214478,"dir":"rtl","str":"دوحه","boundary":[0.37310925126075745,0.4221165180206299,0.40168067812919617,0.43281808495521545]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.4221165180206299},{"x":0.3680672347545624,"y":0.4221165180206299},{"x":0.3680672347545624,"y":0.43281808495521545},{"x":0.3680672347545624,"y":0.43281808495521545}]},"confidence":0.8859338164329529,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3680672347545624,0.4221165180206299,0.3680672347545624,0.43281808495521545]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.4221165180206299},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4221165180206299},{"x":0.7613445520401001,"y":0.43281808495521545},{"x":0.3680672347545624,"y":0.43281808495521545}]},"confidence":0.9903047680854797,"dir":"ltr","boundary":[0.3630672347545624,0.4151165180206299,0.7663445520401001,0.43981808495521546],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.4387633800506592},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4387633800506592},{"x":0.7361344695091248,"y":0.45065397024154663},{"x":0.702521026134491,"y":0.4518430531024933}]},"confidence":0.9891747236251831,"dir":"rtl","str":"مبحث","boundary":[0.702521026134491,0.4387633800506592,0.7361344695091248,0.45065397024154663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.43995243310928345},{"x":0.6957983374595642,"y":0.43995243310928345},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4518430531024933},{"x":0.6789916157722473,"y":0.4518430531024933}]},"confidence":0.9934815764427185,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.6789916157722473,0.43995243310928345,0.6957983374595642,0.4518430531024933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.43995243310928345},{"x":0.6773109436035156,"y":0.43995243310928345},{"x":0.6773109436035156,"y":0.4518430531024933},{"x":0.6773109436035156,"y":0.4518430531024933}]},"confidence":0.9747722148895264,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6773109436035156,0.43995243310928345,0.6773109436035156,0.4518430531024933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.43995243310928345},{"x":0.6705882549285889,"y":0.4387633800506592},{"x":0.6705882549285889,"y":0.4518430531024933},{"x":0.6336134672164917,"y":0.4518430531024933}]},"confidence":0.9904823303222656,"dir":"rtl","str":"تریپس","boundary":[0.6336134672164917,0.43995243310928345,0.6705882549285889,0.4518430531024933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.43995243310928345},{"x":0.6285714507102966,"y":0.43995243310928345},{"x":0.6285714507102966,"y":0.4518430531024933},{"x":0.6235294342041016,"y":0.4518430531024933}]},"confidence":0.9924795031547546,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6235294342041016,0.43995243310928345,0.6285714507102966,0.4518430531024933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.43995243310928345},{"x":0.6168067455291748,"y":0.43995243310928345},{"x":0.6168067455291748,"y":0.4518430531024933},{"x":0.5747899413108826,"y":0.4518430531024933}]},"confidence":0.9958230257034302,"dir":"rtl","str":"بهداشت","boundary":[0.5747899413108826,0.43995243310928345,0.6168067455291748,0.4518430531024933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.4411414861679077},{"x":0.5680672526359558,"y":0.43995243310928345},{"x":0.5680672526359558,"y":0.4518430531024933},{"x":0.5310924649238586,"y":0.45303210616111755}]},"confidence":0.9922934174537659,"dir":"rtl","str":"عمومی","boundary":[0.5310924649238586,0.4411414861679077,0.5680672526359558,0.4518430531024933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.4411414861679077},{"x":0.5260504484176636,"y":0.4411414861679077},{"x":0.5260504484176636,"y":0.45303210616111755},{"x":0.5260504484176636,"y":0.45303210616111755}]},"confidence":0.7017219662666321,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5260504484176636,0.4411414861679077,0.5260504484176636,0.45303210616111755]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.43995243310928345},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4387633800506592},{"x":0.7361344695091248,"y":0.45065397024154663},{"x":0.5260504484176636,"y":0.45303210616111755}]},"confidence":0.980574369430542,"dir":"ltr","boundary":[0.5210504484176636,0.43295243310928344,0.7411344695091248,0.45765397024154664],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.46016645431518555},{"x":0.7126050591468811,"y":0.46016645431518555},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4720570743083954},{"x":0.6974790096282959,"y":0.4720570743083954}]},"confidence":0.993783712387085,"dir":"rtl","str":"بند","boundary":[0.6974790096282959,0.46016645431518555,0.7126050591468811,0.4720570743083954]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.46016645431518555},{"x":0.6907563209533691,"y":0.46016645431518555},{"x":0.6907563209533691,"y":0.4708680212497711},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4708680212497711}]},"confidence":0.994439423084259,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.6739495992660522,0.46016645431518555,0.6907563209533691,0.4708680212497711]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.46016645431518555},{"x":0.6722689270973206,"y":0.46016645431518555},{"x":0.6722689270973206,"y":0.4708680212497711},{"x":0.6705882549285889,"y":0.4708680212497711}]},"confidence":0.9782951474189758,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6705882549285889,0.46016645431518555,0.6722689270973206,0.4708680212497711]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.46016645431518555},{"x":0.6655462384223938,"y":0.46016645431518555},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4708680212497711},{"x":0.6134454011917114,"y":0.4708680212497711}]},"confidence":0.9897550344467163,"dir":"rtl","str":"کشورهای","boundary":[0.6134454011917114,0.46016645431518555,0.6655462384223938,0.4708680212497711]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.46016645431518555},{"x":0.6067227125167847,"y":0.46016645431518555},{"x":0.6067227125167847,"y":0.4708680212497711},{"x":0.5815126299858093,"y":0.4708680212497711}]},"confidence":0.9937939643859863,"dir":"rtl","str":"واجد","boundary":[0.5815126299858093,0.46016645431518555,0.6067227125167847,0.4708680212497711]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.46016645431518555},{"x":0.5747899413108826,"y":0.46016645431518555},{"x":0.5747899413108826,"y":0.4708680212497711},{"x":0.5411764979362488,"y":0.4708680212497711}]},"confidence":0.9922952651977539,"dir":"rtl","str":"شرایط","boundary":[0.5411764979362488,0.46016645431518555,0.5747899413108826,0.4708680212497711]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.46016645431518555},{"x":0.7126050591468811,"y":0.46016645431518555},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4720570743083954},{"x":0.5411764979362488,"y":0.4720570743083954}]},"confidence":0.9916478991508484,"dir":"ltr","boundary":[0.5361764979362488,0.45316645431518554,0.7176050591468811,0.4790570743083954],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.48038050532341003},{"x":0.7126050591468811,"y":0.48038050532341003},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4922710955142975},{"x":0.6974790096282959,"y":0.4922710955142975}]},"confidence":0.9924286007881165,"dir":"rtl","str":"بند","boundary":[0.6974790096282959,0.48038050532341003,0.7126050591468811,0.4922710955142975]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.48038050532341003},{"x":0.6907563209533691,"y":0.48038050532341003},{"x":0.6907563209533691,"y":0.4910820424556732},{"x":0.6722689270973206,"y":0.4910820424556732}]},"confidence":0.9954169392585754,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.6722689270973206,0.48038050532341003,0.6907563209533691,0.4910820424556732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.48038050532341003},{"x":0.6705882549285889,"y":0.48038050532341003},{"x":0.6705882549285889,"y":0.4910820424556732},{"x":0.6689075827598572,"y":0.4910820424556732}]},"confidence":0.974950909614563,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6689075827598572,0.48038050532341003,0.6705882549285889,0.4910820424556732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.47919145226478577},{"x":0.6638655662536621,"y":0.48038050532341003},{"x":0.6638655662536621,"y":0.4922710955142975},{"x":0.6016806960105896,"y":0.4910820424556732}]},"confidence":0.9834510087966919,"dir":"rtl","str":"بیماریهای","boundary":[0.6016806960105896,0.47919145226478577,0.6638655662536621,0.4922710955142975]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.47919145226478577},{"x":0.5966386795043945,"y":0.47919145226478577},{"x":0.5966386795043945,"y":0.4910820424556732},{"x":0.556302547454834,"y":0.4910820424556732}]},"confidence":0.9940796494483948,"dir":"rtl","str":"مشمول","boundary":[0.556302547454834,0.47919145226478577,0.5966386795043945,0.4910820424556732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.47919145226478577},{"x":0.5495798587799072,"y":0.47919145226478577},{"x":0.5495798587799072,"y":0.4910820424556732},{"x":0.5277311205863953,"y":0.4910820424556732}]},"confidence":0.9949703216552734,"dir":"rtl","str":"نظام","boundary":[0.5277311205863953,0.47919145226478577,0.5495798587799072,0.4910820424556732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.47919145226478577},{"x":0.5226891040802002,"y":0.47919145226478577},{"x":0.5226891040802002,"y":0.4910820424556732},{"x":0.5226891040802002,"y":0.4910820424556732}]},"confidence":0.9126370549201965,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5226891040802002,0.47919145226478577,0.5226891040802002,0.4910820424556732]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.47919145226478577},{"x":0.7126050591468811,"y":0.48038050532341003},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4922710955142975},{"x":0.5226891040802002,"y":0.4910820424556732}]},"confidence":0.9866331815719604,"dir":"ltr","boundary":[0.5176891040802002,0.47219145226478576,0.7176050591468811,0.4992710955142975],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.4982164204120636},{"x":0.7142857313156128,"y":0.4982164204120636},{"x":0.7142857313156128,"y":0.512485146522522},{"x":0.6974790096282959,"y":0.512485146522522}]},"confidence":0.995043158531189,"dir":"rtl","str":"بند","boundary":[0.6974790096282959,0.4982164204120636,0.7142857313156128,0.512485146522522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.4982164204120636},{"x":0.6907563209533691,"y":0.4982164204120636},{"x":0.6907563209533691,"y":0.512485146522522},{"x":0.6705882549285889,"y":0.512485146522522}]},"confidence":0.9946324825286865,"dir":"rtl","str":"سوم","boundary":[0.6705882549285889,0.4982164204120636,0.6907563209533691,0.512485146522522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.4982164204120636},{"x":0.6689075827598572,"y":0.4982164204120636},{"x":0.6689075827598572,"y":0.512485146522522},{"x":0.6655462384223938,"y":0.512485146522522}]},"confidence":0.979518473148346,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6655462384223938,0.4982164204120636,0.6689075827598572,0.512485146522522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.4982164204120636},{"x":0.6605042219161987,"y":0.4982164204120636},{"x":0.6605042219161987,"y":0.512485146522522},{"x":0.6369748115539551,"y":0.512485146522522}]},"confidence":0.840262770652771,"dir":"rtl","str":"دوره","boundary":[0.6369748115539551,0.4982164204120636,0.6605042219161987,0.512485146522522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.4982164204120636},{"x":0.6302521228790283,"y":0.4982164204120636},{"x":0.6302521228790283,"y":0.512485146522522},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":0.9938055276870728,"dir":"rtl","str":"زمانی","boundary":[0.6016806960105896,0.4982164204120636,0.6302521228790283,0.512485146522522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.49702733755111694},{"x":0.5966386795043945,"y":0.4982164204120636},{"x":0.5966386795043945,"y":0.512485146522522},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":0.9890070557594299,"dir":"rtl","str":"دستیابی","boundary":[0.5512605309486389,0.49702733755111694,0.5966386795043945,0.512485146522522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.49702733755111694},{"x":0.5445378422737122,"y":0.49702733755111694},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5112960934638977},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":0.9949802160263062,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5361344814300537,0.49702733755111694,0.5445378422737122,0.5112960934638977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.49702733755111694},{"x":0.5310924649238586,"y":0.49702733755111694},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5112960934638977},{"x":0.5176470875740051,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":0.9895737767219543,"dir":"rtl","str":"راه","boundary":[0.5176470875740051,0.49702733755111694,0.5310924649238586,0.5112960934638977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.49702733755111694},{"x":0.5126050710678101,"y":0.49702733755111694},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5112960934638977},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":0.989539623260498,"dir":"rtl","str":"حل","boundary":[0.5008403658866882,0.49702733755111694,0.5126050710678101,0.5112960934638977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.49702733755111694},{"x":0.4907563030719757,"y":0.49702733755111694},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5112960934638977},{"x":0.4588235318660736,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":0.9843778014183044,"dir":"rtl","str":"دائمی","boundary":[0.4588235318660736,0.49702733755111694,0.4907563030719757,0.5112960934638977]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.49702733755111694},{"x":0.7142857313156128,"y":0.4982164204120636},{"x":0.7142857313156128,"y":0.512485146522522},{"x":0.4588235318660736,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":0.9731806516647339,"dir":"ltr","boundary":[0.4538235318660736,0.49002733755111694,0.7192857313156128,0.519485146522522],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.5196195244789124},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5208085775375366},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5326991677284241},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5326991677284241}]},"confidence":0.9907723665237427,"dir":"rtl","str":"مبحث","boundary":[0.7042016983032227,0.5196195244789124,0.7361344695091248,0.5326991677284241]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.5196195244789124},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5196195244789124},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5326991677284241},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5315101146697998}]},"confidence":0.9930107593536377,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.6789916157722473,0.5196195244789124,0.6974790096282959,0.5326991677284241]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.5196195244789124},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5196195244789124},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5315101146697998},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5315101146697998}]},"confidence":0.9695444703102112,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6739495992660522,0.5196195244789124,0.6773109436035156,0.5315101146697998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.5196195244789124},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5196195244789124},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5315101146697998},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5315101146697998}]},"confidence":0.9815371632575989,"dir":"rtl","str":"شق","boundary":[0.6521008610725403,0.5196195244789124,0.6689075827598572,0.5315101146697998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.5184304118156433},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5184304118156433},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5315101146697998},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5315101146697998}]},"confidence":0.9786953330039978,"dir":"rtl","str":"ب","boundary":[0.6386554837226868,0.5184304118156433,0.6420168280601501,0.5315101146697998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.5184304118156433},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5184304118156433},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5315101146697998},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5315101146697998}]},"confidence":0.9951619505882263,"dir":"rtl","str":"بند","boundary":[0.6134454011917114,0.5184304118156433,0.6268907785415649,0.5315101146697998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.5184304118156433},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5184304118156433},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5303210616111755},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5303210616111755}]},"confidence":0.7195857763290405,"dir":"rtl","str":"۳","boundary":[0.6000000238418579,0.5184304118156433,0.6033613681793213,0.5303210616111755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.5184304118156433},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5184304118156433},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5303210616111755},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5303210616111755}]},"confidence":0.8448424339294434,"dir":"rtl","str":"ماده","boundary":[0.5697479248046875,0.5184304118156433,0.5899159908294678,0.5303210616111755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.517241358757019},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5184304118156433},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5303210616111755},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5291320085525513}]},"confidence":0.8949102163314819,"dir":"rtl","str":"۲۷","boundary":[0.5495798587799072,0.517241358757019,0.5647059082984924,0.5303210616111755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.517241358757019},{"x":0.5512605309486389,"y":0.517241358757019},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5291320085525513},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5291320085525513}]},"confidence":0.8062256574630737,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5394958257675171,0.517241358757019,0.5512605309486389,0.5291320085525513]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.517241358757019},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5208085775375366},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5338882207870483},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5315101146697998}]},"confidence":0.9333601593971252,"dir":"ltr","boundary":[0.5344958257675171,0.510241358757019,0.7411344695091248,0.5408882207870483],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.5374554395675659},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5374554395675659},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5493460297584534},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5493460297584534}]},"confidence":0.9908212423324585,"dir":"rtl","str":"مبحث","boundary":[0.7042016983032227,0.5374554395675659,0.7378151416778564,0.5493460297584534]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.5374554395675659},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5374554395675659},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5493460297584534},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5493460297584534}]},"confidence":0.9937663078308105,"dir":"rtl","str":"سوم","boundary":[0.6756302714347839,0.5374554395675659,0.6974790096282959,0.5493460297584534]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.5374554395675659},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5374554395675659},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5493460297584534},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5493460297584534}]},"confidence":0.9410931468009949,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6722689270973206,0.5374554395675659,0.6739495992660522,0.5493460297584534]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.5374554395675659},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5374554395675659},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5493460297584534},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5493460297584534}]},"confidence":0.9902329444885254,"dir":"rtl","str":"نشانههای","boundary":[0.6151260733604431,0.5374554395675659,0.6655462384223938,0.5493460297584534]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.5374554395675659},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5374554395675659},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5493460297584534},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5493460297584534}]},"confidence":0.9925584197044373,"dir":"rtl","str":"جغرافیایی","boundary":[0.5546218752861023,0.5374554395675659,0.6084033846855164,0.5493460297584534]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.5374554395675659},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5374554395675659},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5493460297584534},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5493460297584534}]},"confidence":0.9135870933532715,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5495798587799072,0.5374554395675659,0.5495798587799072,0.5493460297584534]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.5362663269042969},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5374554395675659},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5505350828170776},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5493460297584534}]},"confidence":0.9866982102394104,"dir":"ltr","boundary":[0.5445798587799072,0.5292663269042969,0.7428151416778564,0.5575350828170776],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.5564804077148438},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5564804077148438},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5683709979057312},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5683709979057312}]},"confidence":0.98726487159729,"dir":"rtl","str":"مبحث","boundary":[0.7042016983032227,0.5564804077148438,0.7378151416778564,0.5683709979057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.5564804077148438},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5564804077148438},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5683709979057312},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5683709979057312}]},"confidence":0.9906351566314697,"dir":"rtl","str":"چهارم","boundary":[0.6655462384223938,0.5564804077148438,0.6974790096282959,0.5683709979057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.5564804077148438},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5564804077148438},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5683709979057312},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5683709979057312}]},"confidence":0.9743949770927429,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6621848940849304,0.5564804077148438,0.6638655662536621,0.5683709979057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.5564804077148438},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5564804077148438},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5683709979057312},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5683709979057312}]},"confidence":0.995875358581543,"dir":"rtl","str":"انتقال","boundary":[0.6252101063728333,0.5564804077148438,0.6554622054100037,0.5683709979057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.5564804077148438},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5564804077148438},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5683709979057312},{"x":0.583193302154541,"y":0.5683709979057312}]},"confidence":0.9865549802780151,"dir":"rtl","str":"فناوری","boundary":[0.583193302154541,0.5564804077148438,0.6184874176979065,0.5683709979057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.5564804077148438},{"x":0.578151285648346,"y":0.5564804077148438},{"x":0.578151285648346,"y":0.5683709979057312},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5683709979057312}]},"confidence":0.9024963974952698,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5764706134796143,0.5564804077148438,0.578151285648346,0.5683709979057312]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.5564804077148438},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5564804077148438},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5683709979057312},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5683709979057312}]},"confidence":0.9858133792877197,"dir":"ltr","boundary":[0.5714706134796143,0.5494804077148437,0.7428151416778564,0.5753709979057312],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.5766944289207458},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5766944289207458},{"x":0.7378151416778564,"y":0.587395966053009},{"x":0.7042016983032227,"y":0.587395966053009}]},"confidence":0.9883530735969543,"dir":"rtl","str":"مبحث","boundary":[0.7042016983032227,0.5766944289207458,0.7378151416778564,0.587395966053009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.5766944289207458},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5766944289207458},{"x":0.6974790096282959,"y":0.587395966053009},{"x":0.6705882549285889,"y":0.587395966053009}]},"confidence":0.9889028072357178,"dir":"rtl","str":"پنجم","boundary":[0.6705882549285889,0.5766944289207458,0.6974790096282959,0.587395966053009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.5766944289207458},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5766944289207458},{"x":0.6705882549285889,"y":0.587395966053009},{"x":0.6672269105911255,"y":0.587395966053009}]},"confidence":0.9470046758651733,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6672269105911255,0.5766944289207458,0.6705882549285889,0.587395966053009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.5766944289207458},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5766944289207458},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5885850191116333},{"x":0.6084033846855164,"y":0.587395966053009}]},"confidence":0.9958336353302002,"dir":"rtl","str":"موضوعات","boundary":[0.6084033846855164,0.5766944289207458,0.6605042219161987,0.5885850191116333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.5766944289207458},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5766944289207458},{"x":0.6016806960105896,"y":0.587395966053009},{"x":0.578151285648346,"y":0.587395966053009}]},"confidence":0.9934465289115906,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.578151285648346,0.5766944289207458,0.6016806960105896,0.587395966053009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.5766944289207458},{"x":0.578151285648346,"y":0.5766944289207458},{"x":0.578151285648346,"y":0.587395966053009},{"x":0.5731092691421509,"y":0.587395966053009}]},"confidence":0.9266216158866882,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5731092691421509,0.5766944289207458,0.578151285648346,0.587395966053009]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.5766944289207458},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5766944289207458},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5885850191116333},{"x":0.5731092691421509,"y":0.587395966053009}]},"confidence":0.9870129227638245,"dir":"ltr","boundary":[0.5681092691421509,0.5696944289207458,0.7428151416778564,0.5955850191116333],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.596908450126648},{"x":0.7865546345710754,"y":0.596908450126648},{"x":0.7865546345710754,"y":0.6087990403175354},{"x":0.756302535533905,"y":0.6087990403175354}]},"confidence":0.9907679557800293,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.756302535533905,0.596908450126648,0.7865546345710754,0.6087990403175354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.596908450126648},{"x":0.75126051902771,"y":0.596908450126648},{"x":0.75126051902771,"y":0.6087990403175354},{"x":0.729411780834198,"y":0.6087990403175354}]},"confidence":0.9921591281890869,"dir":"rtl","str":"سوم","boundary":[0.729411780834198,0.596908450126648,0.75126051902771,0.6087990403175354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.596908450126648},{"x":0.7277311086654663,"y":0.596908450126648},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6087990403175354},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6087990403175354}]},"confidence":0.9728627800941467,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7260504364967346,0.596908450126648,0.7277311086654663,0.6087990403175354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.596908450126648},{"x":0.7193277478218079,"y":0.596908450126648},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6087990403175354},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6087990403175354}]},"confidence":0.9908654093742371,"dir":"rtl","str":"تریپس","boundary":[0.6840336322784424,0.596908450126648,0.7193277478218079,0.6087990403175354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.596908450126648},{"x":0.6773109436035156,"y":0.596908450126648},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6087990403175354},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6087990403175354}]},"confidence":0.9915292263031006,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6739495992660522,0.596908450126648,0.6773109436035156,0.6087990403175354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.5957193970680237},{"x":0.6672269105911255,"y":0.596908450126648},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6087990403175354},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6076099872589111}]},"confidence":0.9960177540779114,"dir":"rtl","str":"دسترسی","boundary":[0.6184874176979065,0.5957193970680237,0.6672269105911255,0.6087990403175354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.5957193970680237},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5957193970680237},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6076099872589111},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6076099872589111}]},"confidence":0.996654748916626,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6033613681793213,0.5957193970680237,0.6117647290229797,0.6076099872589111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.5957193970680237},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5957193970680237},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6076099872589111},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6076099872589111}]},"confidence":0.9934722781181335,"dir":"rtl","str":"دانش","boundary":[0.5697479248046875,0.5957193970680237,0.5966386795043945,0.6076099872589111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.5957193970680237},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5957193970680237},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6076099872589111},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6076099872589111}]},"confidence":0.9960147142410278,"dir":"rtl","str":"پزشکی","boundary":[0.5243697762489319,0.5957193970680237,0.5630252361297607,0.6076099872589111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.5957193970680237},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5957193970680237},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6076099872589111},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6076099872589111}]},"confidence":0.8954493403434753,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5193277597427368,0.5957193970680237,0.5210084319114685,0.6076099872589111]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.5957193970680237},{"x":0.7865546345710754,"y":0.596908450126648},{"x":0.7865546345710754,"y":0.6087990403175354},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6076099872589111}]},"confidence":0.9898815751075745,"dir":"ltr","boundary":[0.5143277597427368,0.5887193970680237,0.7915546345710754,0.6157990403175354],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.6159334182739258},{"x":0.7865546345710754,"y":0.6159334182739258},{"x":0.7865546345710754,"y":0.6278240084648132},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6278240084648132}]},"confidence":0.9936760067939758,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.7579832077026367,0.6159334182739258,0.7865546345710754,0.6278240084648132]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.6159334182739258},{"x":0.75126051902771,"y":0.6159334182739258},{"x":0.75126051902771,"y":0.626634955406189},{"x":0.7193277478218079,"y":0.626634955406189}]},"confidence":0.9935423731803894,"dir":"rtl","str":"چهارم","boundary":[0.7193277478218079,0.6159334182739258,0.75126051902771,0.626634955406189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.6159334182739258},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6159334182739258},{"x":0.7176470756530762,"y":0.626634955406189},{"x":0.7159664034843445,"y":0.626634955406189}]},"confidence":0.9706479907035828,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7159664034843445,0.6159334182739258,0.7176470756530762,0.626634955406189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.6159334182739258},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6159334182739258},{"x":0.7092437148094177,"y":0.626634955406189},{"x":0.6739495992660522,"y":0.626634955406189}]},"confidence":0.9941608309745789,"dir":"rtl","str":"تریپس","boundary":[0.6739495992660522,0.6159334182739258,0.7092437148094177,0.626634955406189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.6159334182739258},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6159334182739258},{"x":0.6672269105911255,"y":0.626634955406189},{"x":0.6621848940849304,"y":0.626634955406189}]},"confidence":0.9958095550537109,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6621848940849304,0.6159334182739258,0.6672269105911255,0.626634955406189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.6147443652153015},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6147443652153015},{"x":0.6554622054100037,"y":0.626634955406189},{"x":0.6218487620353699,"y":0.626634955406189}]},"confidence":0.9967784285545349,"dir":"rtl","str":"تجارت","boundary":[0.6218487620353699,0.6147443652153015,0.6554622054100037,0.626634955406189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.6147443652153015},{"x":0.6151260733604431,"y":0.6159334182739258},{"x":0.6151260733604431,"y":0.626634955406189},{"x":0.561344563961029,"y":0.626634955406189}]},"confidence":0.9926206469535828,"dir":"rtl","str":"الکترونیک","boundary":[0.561344563961029,0.6147443652153015,0.6151260733604431,0.626634955406189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.6147443652153015},{"x":0.556302547454834,"y":0.6147443652153015},{"x":0.556302547454834,"y":0.626634955406189},{"x":0.5546218752861023,"y":0.626634955406189}]},"confidence":0.8779386281967163,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5546218752861023,0.6147443652153015,0.556302547454834,0.626634955406189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.6349583864212036},{"x":0.7865546345710754,"y":0.6349583864212036},{"x":0.7865546345710754,"y":0.6456599235534668},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6456599235534668}]},"confidence":0.9942589402198792,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.7579832077026367,0.6349583864212036,0.7865546345710754,0.6456599235534668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.6349583864212036},{"x":0.75126051902771,"y":0.6349583864212036},{"x":0.75126051902771,"y":0.6456599235534668},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6456599235534668}]},"confidence":0.9969108700752258,"dir":"rtl","str":"پنجم","boundary":[0.7260504364967346,0.6349583864212036,0.75126051902771,0.6456599235534668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.6349583864212036},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6349583864212036},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6456599235534668},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6456599235534668}]},"confidence":0.9724259972572327,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7210084199905396,0.6349583864212036,0.7243697643280029,0.6456599235534668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.6349583864212036},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6349583864212036},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6456599235534668},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6456599235534668}]},"confidence":0.9912149906158447,"dir":"rtl","str":"تریپس","boundary":[0.6789916157722473,0.6349583864212036,0.7142857313156128,0.6456599235534668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.6349583864212036},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6349583864212036},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6456599235534668},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6456599235534668}]},"confidence":0.9856630563735962,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6672269105911255,0.6349583864212036,0.6722689270973206,0.6456599235534668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.6349583864212036},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6349583864212036},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6456599235534668},{"x":0.610084056854248,"y":0.6456599235534668}]},"confidence":0.9922812581062317,"dir":"rtl","str":"دانشهای","boundary":[0.610084056854248,0.6349583864212036,0.6621848940849304,0.6456599235534668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.6349583864212036},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6349583864212036},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6456599235534668},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6456599235534668}]},"confidence":0.9938626289367676,"dir":"rtl","str":"سنتی","boundary":[0.5731092691421509,0.6349583864212036,0.6033613681793213,0.6456599235534668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.6349583864212036},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6349583864212036},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6456599235534668},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6456599235534668}]},"confidence":0.8495513200759888,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5680672526359558,0.6349583864212036,0.5680672526359558,0.6456599235534668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.6527943015098572},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6516052484512329},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6634958386421204},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6634958386421204}]},"confidence":0.9910804033279419,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7361344695091248,0.6527943015098572,0.7630252242088318,0.6634958386421204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.6527943015098572},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6527943015098572},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6646848917007446},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6646848917007446}]},"confidence":0.9877514839172363,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.7142857313156128,0.6527943015098572,0.7310924530029297,0.6646848917007446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.6527943015098572},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6527943015098572},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6646848917007446},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6646848917007446}]},"confidence":0.9830209612846375,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7109243869781494,0.6527943015098572,0.7126050591468811,0.6646848917007446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.6527943015098572},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6527943015098572},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6646848917007446},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6646848917007446}]},"confidence":0.9909021854400635,"dir":"rtl","str":"اهمیت","boundary":[0.6689075827598572,0.6527943015098572,0.7042016983032227,0.6646848917007446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.6527943015098572},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6527943015098572},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6646848917007446},{"x":0.610084056854248,"y":0.6646848917007446}]},"confidence":0.9940965175628662,"dir":"rtl","str":"دانشهای","boundary":[0.610084056854248,0.6527943015098572,0.6621848940849304,0.6646848917007446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.6539833545684814},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6527943015098572},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6646848917007446},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6658739447593689}]},"confidence":0.9820179343223572,"dir":"rtl","str":"سنتی","boundary":[0.5731092691421509,0.6539833545684814,0.6033613681793213,0.6646848917007446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.6539833545684814},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6539833545684814},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6658739447593689},{"x":0.556302547454834,"y":0.6658739447593689}]},"confidence":0.9919108748435974,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.556302547454834,0.6539833545684814,0.5680672526359558,0.6658739447593689]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.6539833545684814},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6539833545684814},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6658739447593689},{"x":0.529411792755127,"y":0.6658739447593689}]},"confidence":0.9965506792068481,"dir":"rtl","str":"متن","boundary":[0.529411792755127,0.6539833545684814,0.5495798587799072,0.6658739447593689]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.6551724076271057},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6539833545684814},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6658739447593689},{"x":0.49915966391563416,"y":0.6658739447593689}]},"confidence":0.9615451097488403,"dir":"rtl","str":"دوحا","boundary":[0.49915966391563416,0.6551724076271057,0.5226891040802002,0.6658739447593689]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.6730083227157593},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6730083227157593},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6837098598480225},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6837098598480225}]},"confidence":0.9918841123580933,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7361344695091248,0.6730083227157593,0.7630252242088318,0.6837098598480225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.6730083227157593},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6730083227157593},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6837098598480225},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6837098598480225}]},"confidence":0.9961361289024353,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.7126050591468811,0.6730083227157593,0.7310924530029297,0.6837098598480225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.6730083227157593},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6730083227157593},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6837098598480225},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6837098598480225}]},"confidence":0.9813428521156311,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7092437148094177,0.6730083227157593,0.7092437148094177,0.6837098598480225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.6730083227157593},{"x":0.702521026134491,"y":0.6730083227157593},{"x":0.702521026134491,"y":0.6837098598480225},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6837098598480225}]},"confidence":0.9915811419487,"dir":"rtl","str":"تعریف","boundary":[0.6705882549285889,0.6730083227157593,0.702521026134491,0.6837098598480225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.6730083227157593},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6730083227157593},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6837098598480225},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6837098598480225}]},"confidence":0.9948010444641113,"dir":"rtl","str":"دانش","boundary":[0.6352941393852234,0.6730083227157593,0.6638655662536621,0.6837098598480225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.6730083227157593},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6730083227157593},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6848989129066467},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6848989129066467}]},"confidence":0.9715731143951416,"dir":"rtl","str":"سنتی","boundary":[0.5983193516731262,0.6730083227157593,0.6285714507102966,0.6848989129066467]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.6147443652153015},{"x":0.7865546345710754,"y":0.6147443652153015},{"x":0.7865546345710754,"y":0.6837098598480225},{"x":0.49915966391563416,"y":0.6848989129066467}]},"confidence":0.9878352880477905,"dir":"ltr","boundary":[0.49415966391563415,0.6077443652153015,0.7915546345710754,0.6907098598480225],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.6932223439216614},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6932223439216614},{"x":0.7630252242088318,"y":0.7039238810539246},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7039238810539246}]},"confidence":0.9881832003593445,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7378151416778564,0.6932223439216614,0.7630252242088318,0.7039238810539246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.6932223439216614},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6932223439216614},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7039238810539246},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7039238810539246}]},"confidence":0.9949208498001099,"dir":"rtl","str":"سوم","boundary":[0.7109243869781494,0.6932223439216614,0.7310924530029297,0.7039238810539246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.6932223439216614},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6932223439216614},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7039238810539246},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7039238810539246}]},"confidence":0.9649771451950073,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7058823704719543,0.6932223439216614,0.7092437148094177,0.7039238810539246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.6932223439216614},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6932223439216614},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7039238810539246},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7039238810539246}]},"confidence":0.9907652735710144,"dir":"rtl","str":"چالشهای","boundary":[0.6453781723976135,0.6932223439216614,0.6991596817970276,0.7039238810539246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.6932223439216614},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6932223439216614},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7039238810539246},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7039238810539246}]},"confidence":0.9932771325111389,"dir":"rtl","str":"ناشی","boundary":[0.6117647290229797,0.6932223439216614,0.6386554837226868,0.7039238810539246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.6932223439216614},{"x":0.605042040348053,"y":0.6932223439216614},{"x":0.605042040348053,"y":0.7039238810539246},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7039238810539246}]},"confidence":0.9947291016578674,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5983193516731262,0.6932223439216614,0.605042040348053,0.7039238810539246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.6932223439216614},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6932223439216614},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7039238810539246},{"x":0.5394958257675171,"y":0.7039238810539246}]},"confidence":0.9921879172325134,"dir":"rtl","str":"دانشهای","boundary":[0.5394958257675171,0.6932223439216614,0.5915966629981995,0.7039238810539246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.6932223439216614},{"x":0.534453809261322,"y":0.6932223439216614},{"x":0.534453809261322,"y":0.7039238810539246},{"x":0.5042017102241516,"y":0.7039238810539246}]},"confidence":0.9949203729629517,"dir":"rtl","str":"سنتی","boundary":[0.5042017102241516,0.6932223439216614,0.534453809261322,0.7039238810539246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.6932223439216614},{"x":0.49915966391563416,"y":0.6932223439216614},{"x":0.49915966391563416,"y":0.7039238810539246},{"x":0.49747899174690247,"y":0.7039238810539246}]},"confidence":0.862623929977417,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.49747899174690247,0.6932223439216614,0.49915966391563416,0.7039238810539246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.7086801528930664},{"x":0.7630252242088318,"y":0.7086801528930664},{"x":0.7630252242088318,"y":0.7229488492012024},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7241379022598267}]},"confidence":0.9906826019287109,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7361344695091248,0.7086801528930664,0.7630252242088318,0.7229488492012024]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.7098692059516907},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7086801528930664},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7241379022598267},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7241379022598267}]},"confidence":0.9938388466835022,"dir":"rtl","str":"چهارم","boundary":[0.6991596817970276,0.7098692059516907,0.7310924530029297,0.7241379022598267]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.7098692059516907},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7098692059516907},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7241379022598267},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7241379022598267}]},"confidence":0.9583951234817505,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6957983374595642,0.7098692059516907,0.6991596817970276,0.7241379022598267]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.7098692059516907},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7098692059516907},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7241379022598267},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7241379022598267}]},"confidence":0.9606299996376038,"dir":"rtl","str":"راه","boundary":[0.6773109436035156,0.7098692059516907,0.6907563209533691,0.7241379022598267]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.7110582590103149},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7098692059516907},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7241379022598267},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7253270149230957}]},"confidence":0.9704992771148682,"dir":"rtl","str":"حلهای","boundary":[0.6369748115539551,0.7110582590103149,0.6739495992660522,0.7241379022598267]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.7110582590103149},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7110582590103149},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7253270149230957},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7253270149230957}]},"confidence":0.9953514337539673,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.6016806960105896,0.7110582590103149,0.6268907785415649,0.7253270149230957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.7110582590103149},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7110582590103149},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7253270149230957},{"x":0.561344563961029,"y":0.72651606798172}]},"confidence":0.9778029322624207,"dir":"rtl","str":"بررسی","boundary":[0.561344563961029,0.7110582590103149,0.5966386795043945,0.7253270149230957]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.6932223439216614},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6920332908630371},{"x":0.7630252242088318,"y":0.7253270149230957},{"x":0.49747899174690247,"y":0.72651606798172}]},"confidence":0.9845564961433411,"dir":"ltr","boundary":[0.49247899174690246,0.6862223439216614,0.7680252242088318,0.7323270149230957],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.731272280216217},{"x":0.7848739624023438,"y":0.731272280216217},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7419738173484802},{"x":0.756302535533905,"y":0.7419738173484802}]},"confidence":0.9910432696342468,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.756302535533905,0.731272280216217,0.7848739624023438,0.7419738173484802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.731272280216217},{"x":0.75126051902771,"y":0.731272280216217},{"x":0.75126051902771,"y":0.7419738173484802},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7419738173484802}]},"confidence":0.989097535610199,"dir":"rtl","str":"ششم","boundary":[0.7243697643280029,0.731272280216217,0.75126051902771,0.7419738173484802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.731272280216217},{"x":0.7226890921592712,"y":0.731272280216217},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7419738173484802},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7419738173484802}]},"confidence":0.9548853039741516,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7193277478218079,0.731272280216217,0.7226890921592712,0.7419738173484802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.731272280216217},{"x":0.7142857313156128,"y":0.731272280216217},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7419738173484802},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7419738173484802}]},"confidence":0.996660590171814,"dir":"rtl","str":"منطق","boundary":[0.6823529601097107,0.731272280216217,0.7142857313156128,0.7419738173484802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.731272280216217},{"x":0.6773109436035156,"y":0.731272280216217},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7419738173484802},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7419738173484802}]},"confidence":0.9826740622520447,"dir":"rtl","str":"تنظیم","boundary":[0.6436975002288818,0.731272280216217,0.6773109436035156,0.7419738173484802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.731272280216217},{"x":0.6386554837226868,"y":0.731272280216217},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7419738173484802},{"x":0.578151285648346,"y":0.7419738173484802}]},"confidence":0.9507876634597778,"dir":"rtl","str":"موافقتنامه","boundary":[0.578151285648346,0.731272280216217,0.6386554837226868,0.7419738173484802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.731272280216217},{"x":0.5714285969734192,"y":0.731272280216217},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7431629300117493},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7431629300117493}]},"confidence":0.9851162433624268,"dir":"rtl","str":"تریپس","boundary":[0.5361344814300537,0.731272280216217,0.5714285969734192,0.7431629300117493]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.731272280216217},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7300832271575928},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7419738173484802},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7431629300117493}]},"confidence":0.9751219153404236,"dir":"ltr","boundary":[0.5311344814300537,0.724272280216217,0.7898739624023438,0.7489738173484802],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.7693222165107727},{"x":0.8084033727645874,"y":0.7693222165107727},{"x":0.8084033727645874,"y":0.7812128663063049},{"x":0.7764706015586853,"y":0.7812128663063049}]},"confidence":0.9909673929214478,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.7764706015586853,0.7693222165107727,0.8084033727645874,0.7812128663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.7693222165107727},{"x":0.7714285850524902,"y":0.7693222165107727},{"x":0.7714285850524902,"y":0.7812128663063049},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7812128663063049}]},"confidence":0.9951155781745911,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.7478991746902466,0.7693222165107727,0.7714285850524902,0.7812128663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.7693222165107727},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7693222165107727},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7812128663063049},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7812128663063049}]},"confidence":0.9885331392288208,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7462185025215149,0.7693222165107727,0.7462185025215149,0.7812128663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.7693222165107727},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7693222165107727},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7812128663063049},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7812128663063049}]},"confidence":0.979073166847229,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.7008403539657593,0.7693222165107727,0.7394958138465881,0.7812128663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.7693222165107727},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7693222165107727},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7812128663063049},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7812128663063049}]},"confidence":0.9941477179527283,"dir":"rtl","str":"مواد","boundary":[0.6705882549285889,0.7693222165107727,0.6957983374595642,0.7812128663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.7693222165107727},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7693222165107727},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7812128663063049},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":0.9491745233535767,"dir":"rtl","str":"موافقتنامه","boundary":[0.5966386795043945,0.7693222165107727,0.6655462384223938,0.7812128663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.7693222165107727},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7693222165107727},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7824019193649292},{"x":0.5495798587799072,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":0.9847778677940369,"dir":"rtl","str":"تریپس","boundary":[0.5495798587799072,0.7693222165107727,0.5915966629981995,0.7824019193649292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.7919144034385681},{"x":0.8084033727645874,"y":0.7895362377166748},{"x":0.8084033727645874,"y":0.8002378344535828},{"x":0.7764706015586853,"y":0.801426887512207}]},"confidence":0.8602480888366699,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7747899293899536,0.7919144034385681,0.8084033727645874,0.8002378344535828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.7931034564971924},{"x":0.7680672407150269,"y":0.7919144034385681},{"x":0.7697479128837585,"y":0.8026159405708313},{"x":0.7428571581840515,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":0.9846363067626953,"dir":"rtl","str":"تریپس","boundary":[0.7411764860153198,0.7931034564971924,0.7697479128837585,0.8026159405708313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.7942925095558167},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7942925095558167},{"x":0.7361344695091248,"y":0.8038049936294556},{"x":0.729411780834198,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":0.7037174701690674,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7277311086654663,0.7942925095558167,0.7361344695091248,0.8038049936294556]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.7693222165107727},{"x":0.8084033727645874,"y":0.7621878981590271},{"x":0.8100840449333191,"y":0.801426887512207},{"x":0.5495798587799072,"y":0.8085612654685974}]},"confidence":0.9570576548576355,"dir":"ltr","boundary":[0.5428991866111755,0.7623222165107727,0.8150840449333191,0.808426887512207],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.8097503185272217},{"x":0.7865546345710754,"y":0.8097503185272217},{"x":0.7865546345710754,"y":0.8216409087181091},{"x":0.7579832077026367,"y":0.8216409087181091}]},"confidence":0.9958108067512512,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.7579832077026367,0.8097503185272217,0.7865546345710754,0.8216409087181091]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.8097503185272217},{"x":0.75126051902771,"y":0.8097503185272217},{"x":0.75126051902771,"y":0.8216409087181091},{"x":0.7344537973403931,"y":0.8216409087181091}]},"confidence":0.9962009787559509,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.7344537973403931,0.8097503185272217,0.75126051902771,0.8216409087181091]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.8097503185272217},{"x":0.7327731251716614,"y":0.8097503185272217},{"x":0.7327731251716614,"y":0.8216409087181091},{"x":0.7310924530029297,"y":0.8216409087181091}]},"confidence":0.9724180698394775,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7310924530029297,0.8097503185272217,0.7327731251716614,0.8216409087181091]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.8097503185272217},{"x":0.7260504364967346,"y":0.8097503185272217},{"x":0.7260504364967346,"y":0.8216409087181091},{"x":0.6873949766159058,"y":0.8216409087181091}]},"confidence":0.9911618828773499,"dir":"rtl","str":"مقررات","boundary":[0.6873949766159058,0.8097503185272217,0.7260504364967346,0.8216409087181091]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.8097503185272217},{"x":0.680672287940979,"y":0.8097503185272217},{"x":0.680672287940979,"y":0.8216409087181091},{"x":0.6436975002288818,"y":0.8216409087181091}]},"confidence":0.9860408902168274,"dir":"rtl","str":"عمومی","boundary":[0.6436975002288818,0.8097503185272217,0.680672287940979,0.8216409087181091]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.8097503185272217},{"x":0.6369748115539551,"y":0.8097503185272217},{"x":0.6369748115539551,"y":0.8216409087181091},{"x":0.63193279504776,"y":0.8216409087181091}]},"confidence":0.9844375848770142,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.63193279504776,0.8097503185272217,0.6369748115539551,0.8216409087181091]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.8097503185272217},{"x":0.6268907785415649,"y":0.8097503185272217},{"x":0.6268907785415649,"y":0.8216409087181091},{"x":0.5983193516731262,"y":0.8216409087181091}]},"confidence":0.9940903186798096,"dir":"rtl","str":"اصول","boundary":[0.5983193516731262,0.8097503185272217,0.6268907785415649,0.8216409087181091]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.8097503185272217},{"x":0.5915966629981995,"y":0.8097503185272217},{"x":0.5915966629981995,"y":0.8216409087181091},{"x":0.5596638917922974,"y":0.8216409087181091}]},"confidence":0.9766032695770264,"dir":"rtl","str":"پایهای","boundary":[0.5596638917922974,0.8097503185272217,0.5915966629981995,0.8216409087181091]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.8097503185272217},{"x":0.5529412031173706,"y":0.8097503185272217},{"x":0.5529412031173706,"y":0.8216409087181091},{"x":0.5512605309486389,"y":0.8216409087181091}]},"confidence":0.8940690159797668,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5512605309486389,0.8097503185272217,0.5529412031173706,0.8216409087181091]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.8097503185272217},{"x":0.7865546345710754,"y":0.8097503185272217},{"x":0.7865546345710754,"y":0.8216409087181091},{"x":0.5512605309486389,"y":0.8216409087181091}]},"confidence":0.9846705198287964,"dir":"ltr","boundary":[0.5462605309486389,0.8027503185272217,0.7915546345710754,0.8286409087181091],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.20808561146259308},{"x":0.20840336382389069,"y":0.20808561146259308},{"x":0.20840336382389069,"y":0.21640904247760773},{"x":0.1899159699678421,"y":0.21640904247760773}]},"confidence":0.9558153748512268,"str":"۴۷","boundary":[0.1899159699678421,0.20808561146259308,0.20840336382389069,0.21640904247760773]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.20808561146259308},{"x":0.20840336382389069,"y":0.20808561146259308},{"x":0.20840336382389069,"y":0.21640904247760773},{"x":0.1899159699678421,"y":0.21640904247760773}]},"confidence":0.9558153748512268,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.20108561146259307,0.2134033638238907,0.22340904247760773],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.22829964756965637},{"x":0.20336134731769562,"y":0.22829964756965637},{"x":0.20336134731769562,"y":0.23543401062488556},{"x":0.1899159699678421,"y":0.23543401062488556}]},"confidence":0.9125825762748718,"str":"۵۱","boundary":[0.1899159699678421,0.22829964756965637,0.20336134731769562,0.23543401062488556]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.22829964756965637},{"x":0.20336134731769562,"y":0.22829964756965637},{"x":0.20336134731769562,"y":0.23543401062488556},{"x":0.1899159699678421,"y":0.23543401062488556}]},"confidence":0.9125825762748718,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.22129964756965637,0.20836134731769562,0.24243401062488557],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.2473246157169342},{"x":0.20336134731769562,"y":0.2473246157169342},{"x":0.20336134731769562,"y":0.25564804673194885},{"x":0.1899159699678421,"y":0.25564804673194885}]},"confidence":0.8940480947494507,"str":"۵۱","boundary":[0.1899159699678421,0.2473246157169342,0.20336134731769562,0.25564804673194885]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.2473246157169342},{"x":0.20336134731769562,"y":0.2473246157169342},{"x":0.20336134731769562,"y":0.25564804673194885},{"x":0.1899159699678421,"y":0.25564804673194885}]},"confidence":0.8940480947494507,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.2403246157169342,0.20836134731769562,0.26264804673194886],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.2675386369228363},{"x":0.20336134731769562,"y":0.2675386369228363},{"x":0.20336134731769562,"y":0.2746730148792267},{"x":0.1899159699678421,"y":0.2746730148792267}]},"confidence":0.9270268678665161,"str":"۵۱","boundary":[0.1899159699678421,0.2675386369228363,0.20336134731769562,0.2746730148792267]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.2675386369228363},{"x":0.20336134731769562,"y":0.2675386369228363},{"x":0.20336134731769562,"y":0.2746730148792267},{"x":0.1899159699678421,"y":0.2746730148792267}]},"confidence":0.9270268678665161,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.2605386369228363,0.20836134731769562,0.2816730148792267],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.28537455201148987},{"x":0.206722691655159,"y":0.28537455201148987},{"x":0.206722691655159,"y":0.2936979830265045},{"x":0.1915966421365738,"y":0.2936979830265045}]},"confidence":0.8261919021606445,"str":"۵۲","boundary":[0.1915966421365738,0.28537455201148987,0.206722691655159,0.2936979830265045]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.28537455201148987},{"x":0.206722691655159,"y":0.28537455201148987},{"x":0.206722691655159,"y":0.2936979830265045},{"x":0.1915966421365738,"y":0.2936979830265045}]},"confidence":0.8261919021606445,"dir":"ltr","boundary":[0.1865966421365738,0.27837455201148986,0.211722691655159,0.3006979830265045],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.3043995201587677},{"x":0.206722691655159,"y":0.3043995201587677},{"x":0.206722691655159,"y":0.31272295117378235},{"x":0.1899159699678421,"y":0.31272295117378235}]},"confidence":0.8847548365592957,"str":"۵۳","boundary":[0.1899159699678421,0.3043995201587677,0.206722691655159,0.31272295117378235]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.3043995201587677},{"x":0.206722691655159,"y":0.3043995201587677},{"x":0.206722691655159,"y":0.31272295117378235},{"x":0.1899159699678421,"y":0.31272295117378235}]},"confidence":0.8847548365592957,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.2973995201587677,0.211722691655159,0.31972295117378235],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.32580262422561646},{"x":0.2050420194864273,"y":0.32580262422561646},{"x":0.2050420194864273,"y":0.33293697237968445},{"x":0.1899159699678421,"y":0.33293697237968445}]},"confidence":0.864848256111145,"str":"۵۳","boundary":[0.1899159699678421,0.32580262422561646,0.2050420194864273,0.33293697237968445]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.32580262422561646},{"x":0.2050420194864273,"y":0.32580262422561646},{"x":0.2050420194864273,"y":0.33293697237968445},{"x":0.1899159699678421,"y":0.33293697237968445}]},"confidence":0.864848256111145,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.31880262422561645,0.2100420194864273,0.33993697237968445],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.3448275923728943},{"x":0.2050420194864273,"y":0.3448275923728943},{"x":0.2050420194864273,"y":0.3519619405269623},{"x":0.1899159699678421,"y":0.3519619405269623}]},"confidence":0.891890287399292,"str":"۵۴","boundary":[0.1899159699678421,0.3448275923728943,0.2050420194864273,0.3519619405269623]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.3448275923728943},{"x":0.2050420194864273,"y":0.3448275923728943},{"x":0.2050420194864273,"y":0.3519619405269623},{"x":0.1899159699678421,"y":0.3519619405269623}]},"confidence":0.891890287399292,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.3378275923728943,0.2100420194864273,0.3589619405269623],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.36266350746154785},{"x":0.206722691655159,"y":0.36266350746154785},{"x":0.206722691655159,"y":0.37217599153518677},{"x":0.1899159699678421,"y":0.37217599153518677}]},"confidence":0.8602681159973145,"str":"۵۴","boundary":[0.1899159699678421,0.36266350746154785,0.206722691655159,0.37217599153518677]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.36266350746154785},{"x":0.206722691655159,"y":0.36266350746154785},{"x":0.206722691655159,"y":0.37217599153518677},{"x":0.1899159699678421,"y":0.37217599153518677}]},"confidence":0.8602681159973145,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.35566350746154785,0.211722691655159,0.3791759915351868],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.38287752866744995},{"x":0.2050420194864273,"y":0.38287752866744995},{"x":0.2050420194864273,"y":0.3912009596824646},{"x":0.1899159699678421,"y":0.3912009596824646}]},"confidence":0.939257025718689,"str":"۵۶","boundary":[0.1899159699678421,0.38287752866744995,0.2050420194864273,0.3912009596824646]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.38287752866744995},{"x":0.2050420194864273,"y":0.38287752866744995},{"x":0.2050420194864273,"y":0.3912009596824646},{"x":0.1899159699678421,"y":0.3912009596824646}]},"confidence":0.939257025718689,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.37587752866744994,0.2100420194864273,0.3982009596824646],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.4019024968147278},{"x":0.2050420194864273,"y":0.4007134437561035},{"x":0.206722691655159,"y":0.41022592782974243},{"x":0.1915966421365738,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":0.9330312609672546,"str":"۵۶","boundary":[0.1899159699678421,0.4019024968147278,0.206722691655159,0.41022592782974243]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.4019024968147278},{"x":0.2050420194864273,"y":0.4007134437561035},{"x":0.206722691655159,"y":0.41022592782974243},{"x":0.1915966421365738,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":0.9330312609672546,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.3949024968147278,0.211722691655159,0.41722592782974244],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.4221165180206299},{"x":0.2050420194864273,"y":0.4221165180206299},{"x":0.2050420194864273,"y":0.42925089597702026},{"x":0.1899159699678421,"y":0.42925089597702026}]},"confidence":0.8538637161254883,"str":"۵۷","boundary":[0.1899159699678421,0.4221165180206299,0.2050420194864273,0.42925089597702026]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.4221165180206299},{"x":0.2050420194864273,"y":0.4221165180206299},{"x":0.2050420194864273,"y":0.42925089597702026},{"x":0.1899159699678421,"y":0.42925089597702026}]},"confidence":0.8538637161254883,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.4151165180206299,0.2100420194864273,0.43625089597702027],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.4411414861679077},{"x":0.2050420194864273,"y":0.4411414861679077},{"x":0.2050420194864273,"y":0.44946491718292236},{"x":0.1899159699678421,"y":0.44946491718292236}]},"confidence":0.8864268660545349,"str":"۵۷","boundary":[0.1899159699678421,0.4411414861679077,0.2050420194864273,0.44946491718292236]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.4411414861679077},{"x":0.2050420194864273,"y":0.4411414861679077},{"x":0.2050420194864273,"y":0.44946491718292236},{"x":0.1899159699678421,"y":0.44946491718292236}]},"confidence":0.8864268660545349,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.4341414861679077,0.2100420194864273,0.45646491718292237],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.46016645431518555},{"x":0.2050420194864273,"y":0.46016645431518555},{"x":0.2050420194864273,"y":0.4684898853302002},{"x":0.1899159699678421,"y":0.4684898853302002}]},"confidence":0.8851562142372131,"str":"۵۸","boundary":[0.1899159699678421,0.46016645431518555,0.2050420194864273,0.4684898853302002]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.46016645431518555},{"x":0.21344538033008575,"y":0.46016645431518555},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4673008322715759},{"x":0.20840336382389069,"y":0.4673008322715759}]},"confidence":0.9065581560134888,"str":"..","boundary":[0.20840336382389069,0.46016645431518555,0.21344538033008575,0.4673008322715759]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.46016645431518555},{"x":0.21344538033008575,"y":0.46016645431518555},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4684898853302002},{"x":0.1899159699678421,"y":0.4684898853302002}]},"confidence":0.8958572149276733,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.45316645431518554,0.21844538033008576,0.4754898853302002],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.48038050532341003},{"x":0.2050420194864273,"y":0.48038050532341003},{"x":0.2050420194864273,"y":0.487514853477478},{"x":0.1899159699678421,"y":0.487514853477478}]},"confidence":0.9130110740661621,"str":"۵۸","boundary":[0.1899159699678421,0.48038050532341003,0.2050420194864273,0.487514853477478]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.48038050532341003},{"x":0.21008403599262238,"y":0.48038050532341003},{"x":0.21008403599262238,"y":0.487514853477478},{"x":0.20840336382389069,"y":0.487514853477478}]},"confidence":0.8629476428031921,"str":".","boundary":[0.20840336382389069,0.48038050532341003,0.21008403599262238,0.487514853477478]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.48038050532341003},{"x":0.21008403599262238,"y":0.48038050532341003},{"x":0.21008403599262238,"y":0.487514853477478},{"x":0.1899159699678421,"y":0.487514853477478}]},"confidence":0.8963232636451721,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.47338050532341003,0.21508403599262238,0.49451485347747803],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.49940547347068787},{"x":0.2050420194864273,"y":0.49940547347068787},{"x":0.2050420194864273,"y":0.5065398216247559},{"x":0.1899159699678421,"y":0.5065398216247559}]},"confidence":0.8801193237304688,"str":"۵۹","boundary":[0.1899159699678421,0.49940547347068787,0.2050420194864273,0.5065398216247559]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.49940547347068787},{"x":0.2050420194864273,"y":0.49940547347068787},{"x":0.2050420194864273,"y":0.5065398216247559},{"x":0.1899159699678421,"y":0.5065398216247559}]},"confidence":0.8801193237304688,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.49240547347068786,0.2100420194864273,0.5135398216247559],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.5184304118156433},{"x":0.2050420194864273,"y":0.5184304118156433},{"x":0.2050420194864273,"y":0.526753842830658},{"x":0.1899159699678421,"y":0.526753842830658}]},"confidence":0.26870179176330566,"str":"ܕܬ","boundary":[0.1899159699678421,0.5184304118156433,0.2050420194864273,0.526753842830658]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.5184304118156433},{"x":0.2050420194864273,"y":0.5184304118156433},{"x":0.2050420194864273,"y":0.526753842830658},{"x":0.1899159699678421,"y":0.526753842830658}]},"confidence":0.26870179176330566,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.5114304118156433,0.2100420194864273,0.533753842830658],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.5374554395675659},{"x":0.2050420194864273,"y":0.5374554395675659},{"x":0.2050420194864273,"y":0.5457788109779358},{"x":0.1899159699678421,"y":0.5457788109779358}]},"confidence":0.8556668758392334,"str":"۵۹","boundary":[0.1899159699678421,0.5374554395675659,0.2050420194864273,0.5457788109779358]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.5374554395675659},{"x":0.2050420194864273,"y":0.5374554395675659},{"x":0.2050420194864273,"y":0.5457788109779358},{"x":0.1899159699678421,"y":0.5457788109779358}]},"confidence":0.8556668758392334,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.5304554395675659,0.2100420194864273,0.5527788109779358],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.5766944289207458},{"x":0.20168067514896393,"y":0.5766944289207458},{"x":0.20168067514896393,"y":0.5838287472724915},{"x":0.1899159699678421,"y":0.5838287472724915}]},"confidence":0.9252002239227295,"str":"۶۰","boundary":[0.1899159699678421,0.5766944289207458,0.20168067514896393,0.5838287472724915]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.5766944289207458},{"x":0.20168067514896393,"y":0.5766944289207458},{"x":0.20168067514896393,"y":0.5838287472724915},{"x":0.1899159699678421,"y":0.5838287472724915}]},"confidence":0.9252002239227295,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.5696944289207458,0.20668067514896393,0.5908287472724915],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.5945303440093994},{"x":0.20336134731769562,"y":0.5945303440093994},{"x":0.20336134731769562,"y":0.6040428280830383},{"x":0.1899159699678421,"y":0.6040428280830383}]},"confidence":0.9508693218231201,"str":"۶۱","boundary":[0.1899159699678421,0.5945303440093994,0.20336134731769562,0.6040428280830383]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.5945303440093994},{"x":0.20336134731769562,"y":0.5945303440093994},{"x":0.20336134731769562,"y":0.6040428280830383},{"x":0.1899159699678421,"y":0.6040428280830383}]},"confidence":0.9508693218231201,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.5875303440093994,0.20836134731769562,0.6110428280830383],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.6159334182739258},{"x":0.2050420194864273,"y":0.6159334182739258},{"x":0.2050420194864273,"y":0.6230677962303162},{"x":0.1899159699678421,"y":0.6230677962303162}]},"confidence":0.9548708200454712,"str":"۶۵","boundary":[0.1899159699678421,0.6159334182739258,0.2050420194864273,0.6230677962303162]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.6159334182739258},{"x":0.2050420194864273,"y":0.6159334182739258},{"x":0.2050420194864273,"y":0.6230677962303162},{"x":0.1899159699678421,"y":0.6230677962303162}]},"confidence":0.9548708200454712,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.6089334182739258,0.2100420194864273,0.6300677962303162],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.6349583864212036},{"x":0.2050420194864273,"y":0.6349583864212036},{"x":0.2050420194864273,"y":0.642092764377594},{"x":0.1899159699678421,"y":0.642092764377594}]},"confidence":0.9547195434570312,"str":"۶۷","boundary":[0.1899159699678421,0.6349583864212036,0.2050420194864273,0.642092764377594]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.6349583864212036},{"x":0.2050420194864273,"y":0.6349583864212036},{"x":0.2050420194864273,"y":0.642092764377594},{"x":0.1899159699678421,"y":0.642092764377594}]},"confidence":0.9547195434570312,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.6279583864212036,0.2100420194864273,0.649092764377594],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.6539833545684814},{"x":0.2050420194864273,"y":0.6539833545684814},{"x":0.2050420194864273,"y":0.6611177325248718},{"x":0.1899159699678421,"y":0.6611177325248718}]},"confidence":0.9508209228515625,"str":"۶۷","boundary":[0.1899159699678421,0.6539833545684814,0.2050420194864273,0.6611177325248718]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.6539833545684814},{"x":0.2050420194864273,"y":0.6539833545684814},{"x":0.2050420194864273,"y":0.6611177325248718},{"x":0.1899159699678421,"y":0.6611177325248718}]},"confidence":0.9508209228515625,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.6469833545684814,0.2100420194864273,0.6681177325248718],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.671819269657135},{"x":0.2050420194864273,"y":0.6730083227157593},{"x":0.20336134731769562,"y":0.6825208067893982},{"x":0.1899159699678421,"y":0.6813317537307739}]},"confidence":0.9388328194618225,"str":"۶۸","boundary":[0.1915966421365738,0.671819269657135,0.20336134731769562,0.6825208067893982]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.671819269657135},{"x":0.2050420194864273,"y":0.6730083227157593},{"x":0.20336134731769562,"y":0.6825208067893982},{"x":0.1899159699678421,"y":0.6813317537307739}]},"confidence":0.9388328194618225,"dir":"ltr","boundary":[0.1865966421365738,0.664819269657135,0.20836134731769562,0.6895208067893982],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.6932223439216614},{"x":0.20336134731769562,"y":0.6932223439216614},{"x":0.20336134731769562,"y":0.7003567218780518},{"x":0.1899159699678421,"y":0.7003567218780518}]},"confidence":0.9350630044937134,"str":"۷۰","boundary":[0.1899159699678421,0.6932223439216614,0.20336134731769562,0.7003567218780518]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.6932223439216614},{"x":0.20336134731769562,"y":0.6932223439216614},{"x":0.20336134731769562,"y":0.7003567218780518},{"x":0.1899159699678421,"y":0.7003567218780518}]},"confidence":0.9350630044937134,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.6862223439216614,0.20836134731769562,0.7073567218780518],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.7324613332748413},{"x":0.20336134731769562,"y":0.7324613332748413},{"x":0.20336134731769562,"y":0.7395957112312317},{"x":0.1899159699678421,"y":0.7395957112312317}]},"confidence":0.9188928008079529,"str":"۸۱","boundary":[0.1899159699678421,0.7324613332748413,0.20336134731769562,0.7395957112312317]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.7324613332748413},{"x":0.20336134731769562,"y":0.7324613332748413},{"x":0.20336134731769562,"y":0.7395957112312317},{"x":0.1899159699678421,"y":0.7395957112312317}]},"confidence":0.9188928008079529,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.7254613332748413,0.20836134731769562,0.7465957112312317],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.770511269569397},{"x":0.20840336382389069,"y":0.770511269569397},{"x":0.20840336382389069,"y":0.7800237536430359},{"x":0.1899159699678421,"y":0.7800237536430359}]},"confidence":0.8712236881256104,"str":"۸۵","boundary":[0.1899159699678421,0.770511269569397,0.20840336382389069,0.7800237536430359]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.770511269569397},{"x":0.20840336382389069,"y":0.770511269569397},{"x":0.20840336382389069,"y":0.7800237536430359},{"x":0.1899159699678421,"y":0.7800237536430359}]},"confidence":0.8712236881256104,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.763511269569397,0.2134033638238907,0.7870237536430359],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.8097503185272217},{"x":0.2050420194864273,"y":0.8097503185272217},{"x":0.2050420194864273,"y":0.8180737495422363},{"x":0.1915966421365738,"y":0.8180737495422363}]},"confidence":0.8729007244110107,"str":"۹۹","boundary":[0.1915966421365738,0.8097503185272217,0.2050420194864273,0.8180737495422363]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.8097503185272217},{"x":0.2050420194864273,"y":0.8097503185272217},{"x":0.2050420194864273,"y":0.8180737495422363},{"x":0.1915966421365738,"y":0.8180737495422363}]},"confidence":0.8729007244110107,"dir":"ltr","boundary":[0.1865966421365738,0.8027503185272217,0.2100420194864273,0.8250737495422363],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/c85dbf4d78f04d91/pages/CMkkVPploWVrbfnt-sec.webp","jpeg":"/storage/books/c85dbf4d78f04d91/pages/EDBPitLNFffSCqdB.jpg","blurred":"/storage/books/c85dbf4d78f04d91/pages/GxnCaedERmiZFhYz.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.00030795848369598387,0.0001981008908978257,0.9986696560763512,0.9990175234214022]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.20570749044418335},{"x":0.7361344695091248,"y":0.20570749044418335},{"x":0.7361344695091248,"y":0.21878716349601746},{"x":0.7159664034843445,"y":0.21878716349601746}]},"confidence":0.8760323524475098,"dir":"rtl","str":"ماده","boundary":[0.7159664034843445,0.20570749044418335,0.7361344695091248,0.21878716349601746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.2068965584039688},{"x":0.7058823704719543,"y":0.2068965584039688},{"x":0.7058823704719543,"y":0.21997621655464172},{"x":0.702521026134491,"y":0.21997621655464172}]},"confidence":0.862730085849762,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.702521026134491,0.2068965584039688,0.7058823704719543,0.21997621655464172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.2068965584039688},{"x":0.7008403539657593,"y":0.2068965584039688},{"x":0.7008403539657593,"y":0.21997621655464172},{"x":0.6974790096282959,"y":0.21997621655464172}]},"confidence":0.905147135257721,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6974790096282959,0.2068965584039688,0.7008403539657593,0.21997621655464172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.2068965584039688},{"x":0.6941176652908325,"y":0.20570749044418335},{"x":0.6941176652908325,"y":0.21878716349601746},{"x":0.658823549747467,"y":0.21997621655464172}]},"confidence":0.9844459891319275,"dir":"rtl","str":"ماهیت","boundary":[0.658823549747467,0.2068965584039688,0.6941176652908325,0.21878716349601746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.2068965584039688},{"x":0.6521008610725403,"y":0.2068965584039688},{"x":0.6521008610725403,"y":0.21997621655464172},{"x":0.6470588445663452,"y":0.21997621655464172}]},"confidence":0.9864943027496338,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6470588445663452,0.2068965584039688,0.6521008610725403,0.21997621655464172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.2068965584039688},{"x":0.6403361558914185,"y":0.2068965584039688},{"x":0.6403361558914185,"y":0.21997621655464172},{"x":0.6016806960105896,"y":0.21997621655464172}]},"confidence":0.988879382610321,"dir":"rtl","str":"قلمروی","boundary":[0.6016806960105896,0.2068965584039688,0.6403361558914185,0.21997621655464172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.2068965584039688},{"x":0.5949580073356628,"y":0.2068965584039688},{"x":0.5949580073356628,"y":0.21997621655464172},{"x":0.5579832196235657,"y":0.22116528451442719}]},"confidence":0.9912688136100769,"dir":"rtl","str":"تعهدات","boundary":[0.5579832196235657,0.2068965584039688,0.5949580073356628,0.21997621655464172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.20808561146259308},{"x":0.5529412031173706,"y":0.20808561146259308},{"x":0.5529412031173706,"y":0.22116528451442719},{"x":0.5478991866111755,"y":0.22116528451442719}]},"confidence":0.840322732925415,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5478991866111755,0.20808561146259308,0.5529412031173706,0.22116528451442719]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.2068965584039688},{"x":0.7361344695091248,"y":0.20570749044418335},{"x":0.7361344695091248,"y":0.21878716349601746},{"x":0.5478991866111755,"y":0.22116528451442719}]},"confidence":0.9560776948928833,"dir":"ltr","boundary":[0.5428991866111755,0.1998965584039688,0.7411344695091248,0.22578716349601746],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.22592152655124664},{"x":0.7378151416778564,"y":0.22592152655124664},{"x":0.7378151416778564,"y":0.24019025266170502},{"x":0.7142857313156128,"y":0.24019025266170502}]},"confidence":0.8672748804092407,"dir":"rtl","str":"ماده","boundary":[0.7142857313156128,0.22592152655124664,0.7378151416778564,0.24019025266170502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.22592152655124664},{"x":0.707563042640686,"y":0.22592152655124664},{"x":0.707563042640686,"y":0.24019025266170502},{"x":0.702521026134491,"y":0.24019025266170502}]},"confidence":0.8873521685600281,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.702521026134491,0.22592152655124664,0.707563042640686,0.24019025266170502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.22592152655124664},{"x":0.702521026134491,"y":0.22592152655124664},{"x":0.702521026134491,"y":0.24019025266170502},{"x":0.6974790096282959,"y":0.24019025266170502}]},"confidence":0.9140295386314392,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6974790096282959,0.22592152655124664,0.702521026134491,0.24019025266170502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.22592152655124664},{"x":0.6924369931221008,"y":0.22592152655124664},{"x":0.6924369931221008,"y":0.24019025266170502},{"x":0.6168067455291748,"y":0.24019025266170502}]},"confidence":0.9832863211631775,"dir":"rtl","str":"کنوانسیونهای","boundary":[0.6168067455291748,0.22592152655124664,0.6924369931221008,0.24019025266170502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.22592152655124664},{"x":0.6067227125167847,"y":0.22592152655124664},{"x":0.6067227125167847,"y":0.24019025266170502},{"x":0.5697479248046875,"y":0.24019025266170502}]},"confidence":0.9937953352928162,"dir":"rtl","str":"مالکیت","boundary":[0.5697479248046875,0.22592152655124664,0.6067227125167847,0.24019025266170502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.22592152655124664},{"x":0.561344563961029,"y":0.22592152655124664},{"x":0.561344563961029,"y":0.24019025266170502},{"x":0.534453809261322,"y":0.24019025266170502}]},"confidence":0.9900104403495789,"dir":"rtl","str":"فکری","boundary":[0.534453809261322,0.22592152655124664,0.561344563961029,0.24019025266170502]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.22592152655124664},{"x":0.7378151416778564,"y":0.22592152655124664},{"x":0.7378151416778564,"y":0.24019025266170502},{"x":0.534453809261322,"y":0.24019025266170502}]},"confidence":0.9640260934829712,"dir":"ltr","boundary":[0.529453809261322,0.21892152655124664,0.7428151416778564,0.24719025266170502],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.243757426738739},{"x":0.7361344695091248,"y":0.243757426738739},{"x":0.7361344695091248,"y":0.2580261528491974},{"x":0.7142857313156128,"y":0.2580261528491974}]},"confidence":0.8775373697280884,"dir":"rtl","str":"ماده","boundary":[0.7142857313156128,0.243757426738739,0.7361344695091248,0.2580261528491974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.24494649469852448},{"x":0.707563042640686,"y":0.24494649469852448},{"x":0.7092437148094177,"y":0.25921520590782166},{"x":0.702521026134491,"y":0.25921520590782166}]},"confidence":0.8127828240394592,"dir":"rtl","str":"۳","boundary":[0.702521026134491,0.24494649469852448,0.7092437148094177,0.25921520590782166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.24494649469852448},{"x":0.7008403539657593,"y":0.24494649469852448},{"x":0.7008403539657593,"y":0.25921520590782166},{"x":0.6957983374595642,"y":0.25921520590782166}]},"confidence":0.8913341760635376,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6941176652908325,0.24494649469852448,0.7008403539657593,0.25921520590782166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.24494649469852448},{"x":0.6924369931221008,"y":0.24494649469852448},{"x":0.6941176652908325,"y":0.25921520590782166},{"x":0.6672269105911255,"y":0.25921520590782166}]},"confidence":0.9947272539138794,"dir":"rtl","str":"رفتار","boundary":[0.6672269105911255,0.24494649469852448,0.6941176652908325,0.25921520590782166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.24613554775714874},{"x":0.6621848940849304,"y":0.24494649469852448},{"x":0.6621848940849304,"y":0.25921520590782166},{"x":0.6470588445663452,"y":0.2604042887687683}]},"confidence":0.987264096736908,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.6453781723976135,0.24613554775714874,0.6621848940849304,0.25921520590782166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.24613554775714874},{"x":0.6403361558914185,"y":0.24613554775714874},{"x":0.6403361558914185,"y":0.2604042887687683},{"x":0.6352941393852234,"y":0.2604042887687683}]},"confidence":0.7531924843788147,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6352941393852234,0.24613554775714874,0.6403361558914185,0.2604042887687683]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.24613554775714874},{"x":0.7361344695091248,"y":0.243757426738739},{"x":0.7361344695091248,"y":0.2580261528491974},{"x":0.6352941393852234,"y":0.2604042887687683}]},"confidence":0.9268592000007629,"dir":"ltr","boundary":[0.6302941393852234,0.23913554775714874,0.7411344695091248,0.2650261528491974],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.26516053080558777},{"x":0.7378151416778564,"y":0.26516053080558777},{"x":0.7378151416778564,"y":0.27942925691604614},{"x":0.7142857313156128,"y":0.27942925691604614}]},"confidence":0.894559919834137,"dir":"rtl","str":"ماده","boundary":[0.7142857313156128,0.26516053080558777,0.7378151416778564,0.27942925691604614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.26516053080558777},{"x":0.707563042640686,"y":0.26516053080558777},{"x":0.707563042640686,"y":0.27942925691604614},{"x":0.702521026134491,"y":0.27942925691604614}]},"confidence":0.9568346738815308,"dir":"rtl","str":"۴","boundary":[0.702521026134491,0.26516053080558777,0.707563042640686,0.27942925691604614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.26516053080558777},{"x":0.702521026134491,"y":0.26516053080558777},{"x":0.702521026134491,"y":0.27942925691604614},{"x":0.6974790096282959,"y":0.27942925691604614}]},"confidence":0.969137966632843,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6974790096282959,0.26516053080558777,0.702521026134491,0.27942925691604614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.26516053080558777},{"x":0.6941176652908325,"y":0.26516053080558777},{"x":0.6941176652908325,"y":0.27942925691604614},{"x":0.6689075827598572,"y":0.27942925691604614}]},"confidence":0.9965648055076599,"dir":"rtl","str":"رفتار","boundary":[0.6689075827598572,0.26516053080558777,0.6941176652908325,0.27942925691604614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.26516053080558777},{"x":0.6638655662536621,"y":0.26516053080558777},{"x":0.6638655662536621,"y":0.27942925691604614},{"x":0.63193279504776,"y":0.27942925691604614}]},"confidence":0.9912471771240234,"dir":"rtl","str":"مبتنی","boundary":[0.63193279504776,0.26516053080558777,0.6638655662536621,0.27942925691604614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.26516053080558777},{"x":0.6218487620353699,"y":0.26516053080558777},{"x":0.6218487620353699,"y":0.27942925691604614},{"x":0.6151260733604431,"y":0.27942925691604614}]},"confidence":0.9920135736465454,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6151260733604431,0.26516053080558777,0.6218487620353699,0.27942925691604614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.26516053080558777},{"x":0.610084056854248,"y":0.26516053080558777},{"x":0.610084056854248,"y":0.27942925691604614},{"x":0.5882353186607361,"y":0.27942925691604614}]},"confidence":0.9957357048988342,"dir":"rtl","str":"اصل","boundary":[0.5882353186607361,0.26516053080558777,0.610084056854248,0.27942925691604614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.26516053080558777},{"x":0.5798319578170776,"y":0.26516053080558777},{"x":0.5798319578170776,"y":0.27942925691604614},{"x":0.5546218752861023,"y":0.27942925691604614}]},"confidence":0.9945546388626099,"dir":"rtl","str":"دولت","boundary":[0.5546218752861023,0.26516053080558777,0.5798319578170776,0.27942925691604614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.26516053080558777},{"x":0.5445378422737122,"y":0.26516053080558777},{"x":0.5445378422737122,"y":0.27942925691604614},{"x":0.5193277597427368,"y":0.27942925691604614}]},"confidence":0.9746441841125488,"dir":"rtl","str":"کامله","boundary":[0.5193277597427368,0.26516053080558777,0.5445378422737122,0.27942925691604614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.26516053080558777},{"x":0.5159664154052734,"y":0.26516053080558777},{"x":0.5159664154052734,"y":0.27942925691604614},{"x":0.489075630903244,"y":0.27942925691604614}]},"confidence":0.9898645877838135,"dir":"rtl","str":"الوداد","boundary":[0.489075630903244,0.26516053080558777,0.5159664154052734,0.27942925691604614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.26516053080558777},{"x":0.48571428656578064,"y":0.26516053080558777},{"x":0.48571428656578064,"y":0.27942925691604614},{"x":0.48235294222831726,"y":0.27942925691604614}]},"confidence":0.7855386734008789,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.48235294222831726,0.26516053080558777,0.48571428656578064,0.27942925691604614]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.26516053080558777},{"x":0.7378151416778564,"y":0.26516053080558777},{"x":0.7378151416778564,"y":0.27942925691604614},{"x":0.48235294222831726,"y":0.27942925691604614}]},"confidence":0.9727208614349365,"dir":"ltr","boundary":[0.47735294222831726,0.25816053080558776,0.7428151416778564,0.28642925691604615],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.28537455201148987},{"x":0.7378151416778564,"y":0.28537455201148987},{"x":0.7378151416778564,"y":0.298454225063324},{"x":0.7142857313156128,"y":0.298454225063324}]},"confidence":0.8904967904090881,"dir":"rtl","str":"ماده","boundary":[0.7142857313156128,0.28537455201148987,0.7378151416778564,0.298454225063324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.28537455201148987},{"x":0.7058823704719543,"y":0.28537455201148987},{"x":0.7058823704719543,"y":0.298454225063324},{"x":0.702521026134491,"y":0.298454225063324}]},"confidence":0.8761554956436157,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.702521026134491,0.28537455201148987,0.7058823704719543,0.298454225063324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.28537455201148987},{"x":0.7008403539657593,"y":0.28537455201148987},{"x":0.7008403539657593,"y":0.298454225063324},{"x":0.6957983374595642,"y":0.298454225063324}]},"confidence":0.9173323512077332,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6957983374595642,0.28537455201148987,0.7008403539657593,0.298454225063324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.2841854989528656},{"x":0.6941176652908325,"y":0.28537455201148987},{"x":0.6941176652908325,"y":0.29964327812194824},{"x":0.6151260733604431,"y":0.298454225063324}]},"confidence":0.9916663765907288,"dir":"rtl","str":"موافقتنامههای","boundary":[0.6151260733604431,0.2841854989528656,0.6941176652908325,0.29964327812194824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.2841854989528656},{"x":0.6016806960105896,"y":0.2841854989528656},{"x":0.6016806960105896,"y":0.298454225063324},{"x":0.5529412031173706,"y":0.298454225063324}]},"confidence":0.9956443309783936,"dir":"rtl","str":"چندجانبه","boundary":[0.5529412031173706,0.2841854989528656,0.6016806960105896,0.298454225063324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.2841854989528656},{"x":0.5445378422737122,"y":0.2841854989528656},{"x":0.5445378422737122,"y":0.298454225063324},{"x":0.534453809261322,"y":0.298454225063324}]},"confidence":0.9932360649108887,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.534453809261322,0.2841854989528656,0.5445378422737122,0.298454225063324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.2841854989528656},{"x":0.5277311205863953,"y":0.2841854989528656},{"x":0.5277311205863953,"y":0.298454225063324},{"x":0.5042017102241516,"y":0.298454225063324}]},"confidence":0.9971501231193542,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.5042017102241516,0.2841854989528656,0.5277311205863953,0.298454225063324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.2841854989528656},{"x":0.4957983195781708,"y":0.2841854989528656},{"x":0.4957983195781708,"y":0.298454225063324},{"x":0.46890756487846375,"y":0.298454225063324}]},"confidence":0.9822515845298767,"dir":"rtl","str":"کسب","boundary":[0.46890756487846375,0.2841854989528656,0.4957983195781708,0.298454225063324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.2841854989528656},{"x":0.462184876203537,"y":0.2841854989528656},{"x":0.462184876203537,"y":0.298454225063324},{"x":0.45378151535987854,"y":0.298454225063324}]},"confidence":0.9753532409667969,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.45378151535987854,0.2841854989528656,0.462184876203537,0.298454225063324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.2841854989528656},{"x":0.4470588266849518,"y":0.2841854989528656},{"x":0.4470588266849518,"y":0.298454225063324},{"x":0.4268907606601715,"y":0.298454225063324}]},"confidence":0.9968245029449463,"dir":"rtl","str":"حفظ","boundary":[0.4268907606601715,0.2841854989528656,0.4470588266849518,0.298454225063324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.2841854989528656},{"x":0.4151260554790497,"y":0.2841854989528656},{"x":0.4151260554790497,"y":0.298454225063324},{"x":0.3798319399356842,"y":0.298454225063324}]},"confidence":0.9904507994651794,"dir":"rtl","str":"حمایت","boundary":[0.3798319399356842,0.2841854989528656,0.4151260554790497,0.298454225063324]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.2841854989528656},{"x":0.7378151416778564,"y":0.28537455201148987},{"x":0.7378151416778564,"y":0.29964327812194824},{"x":0.3798319399356842,"y":0.298454225063324}]},"confidence":0.9788599014282227,"dir":"ltr","boundary":[0.3748319399356842,0.2771854989528656,0.7428151416778564,0.30664327812194825],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.30202141404151917},{"x":0.7378151416778564,"y":0.30202141404151917},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3151010572910309},{"x":0.7142857313156128,"y":0.3151010572910309}]},"confidence":0.8675710558891296,"dir":"rtl","str":"ماده","boundary":[0.7142857313156128,0.30202141404151917,0.7378151416778564,0.3151010572910309]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.30202141404151917},{"x":0.707563042640686,"y":0.30202141404151917},{"x":0.707563042640686,"y":0.3151010572910309},{"x":0.7042016983032227,"y":0.3151010572910309}]},"confidence":0.9666641354560852,"dir":"rtl","str":"۶","boundary":[0.702521026134491,0.30202141404151917,0.707563042640686,0.3151010572910309]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.30321046710014343},{"x":0.702521026134491,"y":0.30321046710014343},{"x":0.702521026134491,"y":0.31629014015197754},{"x":0.6974790096282959,"y":0.31629014015197754}]},"confidence":0.9810114502906799,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6974790096282959,0.30321046710014343,0.702521026134491,0.31629014015197754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.30321046710014343},{"x":0.6941176652908325,"y":0.30202141404151917},{"x":0.6957983374595642,"y":0.31629014015197754},{"x":0.6504201889038086,"y":0.3174791932106018}]},"confidence":0.9933925867080688,"dir":"rtl","str":"استهلاک","boundary":[0.6487395167350769,0.30321046710014343,0.6957983374595642,0.31629014015197754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.3043995201587677},{"x":0.6369748115539551,"y":0.3043995201587677},{"x":0.6369748115539551,"y":0.3174791932106018},{"x":0.6134454011917114,"y":0.3174791932106018}]},"confidence":0.9948768019676208,"dir":"rtl","str":"حقوق","boundary":[0.6134454011917114,0.3043995201587677,0.6369748115539551,0.3174791932106018]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.3043995201587677},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3008323311805725},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3151010572910309},{"x":0.6134454011917114,"y":0.3174791932106018}]},"confidence":0.9618362188339233,"dir":"ltr","boundary":[0.6084454011917114,0.2973995201587677,0.7428151416778564,0.3221010572910309],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.3246135413646698},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3246135413646698},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3341260552406311},{"x":0.7142857313156128,"y":0.3341260552406311}]},"confidence":0.8956384062767029,"dir":"rtl","str":"ماده","boundary":[0.7142857313156128,0.3246135413646698,0.7361344695091248,0.3341260552406311]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.3246135413646698},{"x":0.707563042640686,"y":0.3246135413646698},{"x":0.707563042640686,"y":0.3341260552406311},{"x":0.7042016983032227,"y":0.3341260552406311}]},"confidence":0.7218871712684631,"dir":"rtl","str":"۷","boundary":[0.7042016983032227,0.3246135413646698,0.707563042640686,0.3341260552406311]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.3246135413646698},{"x":0.702521026134491,"y":0.3246135413646698},{"x":0.702521026134491,"y":0.3341260552406311},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3341260552406311}]},"confidence":0.8899027705192566,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6974790096282959,0.3246135413646698,0.702521026134491,0.3341260552406311]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.3246135413646698},{"x":0.6941176652908325,"y":0.3246135413646698},{"x":0.6941176652908325,"y":0.3341260552406311},{"x":0.6672269105911255,"y":0.3341260552406311}]},"confidence":0.9769642353057861,"dir":"rtl","str":"اهداف","boundary":[0.6672269105911255,0.3246135413646698,0.6941176652908325,0.3341260552406311]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.3246135413646698},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3246135413646698},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3341260552406311},{"x":0.6672269105911255,"y":0.3341260552406311}]},"confidence":0.9162877202033997,"dir":"ltr","boundary":[0.6622269105911255,0.3176135413646698,0.7411344695091248,0.3411260552406311],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.3412604033946991},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3412604033946991},{"x":0.7378151416778564,"y":0.35315102338790894},{"x":0.7142857313156128,"y":0.3543400764465332}]},"confidence":0.8710730075836182,"dir":"rtl","str":"ماده","boundary":[0.7142857313156128,0.3412604033946991,0.7378151416778564,0.35315102338790894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.34244945645332336},{"x":0.7058823704719543,"y":0.34244945645332336},{"x":0.707563042640686,"y":0.3543400764465332},{"x":0.702521026134491,"y":0.3543400764465332}]},"confidence":0.6347731351852417,"dir":"rtl","str":"۸","boundary":[0.702521026134491,0.34244945645332336,0.707563042640686,0.3543400764465332]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.34244945645332336},{"x":0.7008403539657593,"y":0.34244945645332336},{"x":0.702521026134491,"y":0.3543400764465332},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3543400764465332}]},"confidence":0.8733561038970947,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6974790096282959,0.34244945645332336,0.702521026134491,0.3543400764465332]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.34244945645332336},{"x":0.6941176652908325,"y":0.34244945645332336},{"x":0.6957983374595642,"y":0.3543400764465332},{"x":0.6705882549285889,"y":0.35552912950515747}]},"confidence":0.9813576340675354,"dir":"rtl","str":"اصول","boundary":[0.6705882549285889,0.34244945645332336,0.6957983374595642,0.3543400764465332]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.34244945645332336},{"x":0.7378151416778564,"y":0.34007135033607483},{"x":0.7378151416778564,"y":0.35315102338790894},{"x":0.6705882549285889,"y":0.35552912950515747}]},"confidence":0.8917851448059082,"dir":"ltr","boundary":[0.6655882549285889,0.33544945645332336,0.7428151416778564,0.36015102338790894],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.3614744246006012},{"x":0.7865546345710754,"y":0.3614744246006012},{"x":0.7865546345710754,"y":0.3769322335720062},{"x":0.7579832077026367,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":0.9903885126113892,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.7579832077026367,0.3614744246006012,0.7865546345710754,0.3769322335720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.3614744246006012},{"x":0.756302535533905,"y":0.3614744246006012},{"x":0.756302535533905,"y":0.3769322335720062},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":0.9896866083145142,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.7378151416778564,0.3614744246006012,0.756302535533905,0.3769322335720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.3614744246006012},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3614744246006012},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3769322335720062},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":0.950136661529541,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7344537973403931,0.3614744246006012,0.7344537973403931,0.3769322335720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.3614744246006012},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3614744246006012},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3769322335720062},{"x":0.6571428775787354,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":0.9909712076187134,"dir":"rtl","str":"استانداردهای","boundary":[0.6571428775787354,0.3614744246006012,0.7277311086654663,0.3769322335720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.3614744246006012},{"x":0.6504201889038086,"y":0.3614744246006012},{"x":0.6504201889038086,"y":0.3769322335720062},{"x":0.6184874176979065,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":0.9977881908416748,"dir":"rtl","str":"مربوط","boundary":[0.6184874176979065,0.3614744246006012,0.6504201889038086,0.3769322335720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.3614744246006012},{"x":0.6117647290229797,"y":0.3614744246006012},{"x":0.6117647290229797,"y":0.3769322335720062},{"x":0.605042040348053,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":0.9713595509529114,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.605042040348053,0.3614744246006012,0.6117647290229797,0.3769322335720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.3614744246006012},{"x":0.6016806960105896,"y":0.3614744246006012},{"x":0.6016806960105896,"y":0.3769322335720062},{"x":0.5714285969734192,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":0.9886459112167358,"dir":"rtl","str":"قابلیت","boundary":[0.5714285969734192,0.3614744246006012,0.6016806960105896,0.3769322335720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.3614744246006012},{"x":0.5663865804672241,"y":0.3614744246006012},{"x":0.5663865804672241,"y":0.3769322335720062},{"x":0.5193277597427368,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":0.9914687871932983,"dir":"rtl","str":"دسترسی","boundary":[0.5193277597427368,0.3614744246006012,0.5663865804672241,0.3769322335720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.3614744246006012},{"x":0.5176470875740051,"y":0.3614744246006012},{"x":0.5176470875740051,"y":0.3769322335720062},{"x":0.5109243988990784,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":0.9734578132629395,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5109243988990784,0.3614744246006012,0.5176470875740051,0.3769322335720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.3614744246006012},{"x":0.5058823823928833,"y":0.3614744246006012},{"x":0.5058823823928833,"y":0.3769322335720062},{"x":0.4773109257221222,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":0.9937123656272888,"dir":"rtl","str":"قلمرو","boundary":[0.4773109257221222,0.3614744246006012,0.5058823823928833,0.3769322335720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.3614744246006012},{"x":0.4722689092159271,"y":0.3614744246006012},{"x":0.4722689092159271,"y":0.3769322335720062},{"x":0.46722689270973206,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":0.9912495017051697,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.46722689270973206,0.3614744246006012,0.4722689092159271,0.3769322335720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.3614744246006012},{"x":0.462184876203537,"y":0.3614744246006012},{"x":0.462184876203537,"y":0.3769322335720062},{"x":0.4100840389728546,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":0.9896913766860962,"dir":"rtl","str":"بکارگیری","boundary":[0.4100840389728546,0.3614744246006012,0.462184876203537,0.3769322335720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.3614744246006012},{"x":0.40336135029792786,"y":0.3614744246006012},{"x":0.40336135029792786,"y":0.3769322335720062},{"x":0.37310925126075745,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":0.9893504977226257,"dir":"rtl","str":"حقوق","boundary":[0.37310925126075745,0.3614744246006012,0.40336135029792786,0.3769322335720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.3614744246006012},{"x":0.37142857909202576,"y":0.3614744246006012},{"x":0.37142857909202576,"y":0.3769322335720062},{"x":0.3327731192111969,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":0.9844331741333008,"dir":"rtl","str":"مالکیت","boundary":[0.3327731192111969,0.3614744246006012,0.37142857909202576,0.3769322335720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.3614744246006012},{"x":0.32605043053627014,"y":0.3614744246006012},{"x":0.32605043053627014,"y":0.3769322335720062},{"x":0.29579833149909973,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":0.9773669242858887,"dir":"rtl","str":"فکری","boundary":[0.29579833149909973,0.3614744246006012,0.32605043053627014,0.3769322335720062]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.3614744246006012},{"x":0.7865546345710754,"y":0.3614744246006012},{"x":0.7865546345710754,"y":0.3769322335720062},{"x":0.29579833149909973,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":0.9883378148078918,"dir":"ltr","boundary":[0.2907983314990997,0.3544744246006012,0.7915546345710754,0.38393223357200623],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.38049939274787903},{"x":0.7630252242088318,"y":0.38049939274787903},{"x":0.7630252242088318,"y":0.39357906579971313},{"x":0.7378151416778564,"y":0.39357906579971313}]},"confidence":0.9938581585884094,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7378151416778564,0.38049939274787903,0.7630252242088318,0.39357906579971313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.38049939274787903},{"x":0.7310924530029297,"y":0.38049939274787903},{"x":0.7310924530029297,"y":0.39357906579971313},{"x":0.7142857313156128,"y":0.39357906579971313}]},"confidence":0.9921252727508545,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.7142857313156128,0.38049939274787903,0.7310924530029297,0.39357906579971313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.38049939274787903},{"x":0.7126050591468811,"y":0.38049939274787903},{"x":0.7126050591468811,"y":0.39357906579971313},{"x":0.7109243869781494,"y":0.39357906579971313}]},"confidence":0.9482555985450745,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7109243869781494,0.38049939274787903,0.7126050591468811,0.39357906579971313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.38049939274787903},{"x":0.7058823704719543,"y":0.38049939274787903},{"x":0.7058823704719543,"y":0.39357906579971313},{"x":0.6857143044471741,"y":0.39357906579971313}]},"confidence":0.9918403625488281,"dir":"rtl","str":"حق","boundary":[0.6857143044471741,0.38049939274787903,0.7058823704719543,0.39357906579971313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.38049939274787903},{"x":0.6789916157722473,"y":0.38049939274787903},{"x":0.6789916157722473,"y":0.39357906579971313},{"x":0.6504201889038086,"y":0.39357906579971313}]},"confidence":0.9932716488838196,"dir":"rtl","str":"تألیف","boundary":[0.6504201889038086,0.38049939274787903,0.6789916157722473,0.39357906579971313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.38049939274787903},{"x":0.6453781723976135,"y":0.38049939274787903},{"x":0.6453781723976135,"y":0.39357906579971313},{"x":0.6403361558914185,"y":0.39357906579971313}]},"confidence":0.98723965883255,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6403361558914185,0.38049939274787903,0.6453781723976135,0.39357906579971313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.38049939274787903},{"x":0.6336134672164917,"y":0.38049939274787903},{"x":0.6336134672164917,"y":0.39357906579971313},{"x":0.6033613681793213,"y":0.39357906579971313}]},"confidence":0.9968584775924683,"dir":"rtl","str":"حقوق","boundary":[0.6033613681793213,0.38049939274787903,0.6336134672164917,0.39357906579971313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.38049939274787903},{"x":0.5966386795043945,"y":0.38049939274787903},{"x":0.5966386795043945,"y":0.39357906579971313},{"x":0.5630252361297607,"y":0.39357906579971313}]},"confidence":0.9946417212486267,"dir":"rtl","str":"مرتبط","boundary":[0.5630252361297607,0.38049939274787903,0.5966386795043945,0.39357906579971313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.38049939274787903},{"x":0.5596638917922974,"y":0.38049939274787903},{"x":0.5596638917922974,"y":0.39357906579971313},{"x":0.5579832196235657,"y":0.39357906579971313}]},"confidence":0.875496506690979,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5579832196235657,0.38049939274787903,0.5596638917922974,0.39357906579971313]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.38049939274787903},{"x":0.7630252242088318,"y":0.38049939274787903},{"x":0.7630252242088318,"y":0.39357906579971313},{"x":0.5579832196235657,"y":0.39357906579971313}]},"confidence":0.9871849417686462,"dir":"ltr","boundary":[0.5529832196235657,0.373499392747879,0.7680252242088318,0.40057906579971314],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.3983353078365326},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3983353078365326},{"x":0.7378151416778564,"y":0.41260403394699097},{"x":0.7159664034843445,"y":0.41260403394699097}]},"confidence":0.8811915516853333,"dir":"rtl","str":"ماده","boundary":[0.7142857313156128,0.3983353078365326,0.7378151416778564,0.41260403394699097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.3983353078365326},{"x":0.7058823704719543,"y":0.3983353078365326},{"x":0.707563042640686,"y":0.4137931168079376},{"x":0.702521026134491,"y":0.4137931168079376}]},"confidence":0.6870758533477783,"dir":"rtl","str":"۹","boundary":[0.702521026134491,0.3983353078365326,0.707563042640686,0.4137931168079376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.3983353078365326},{"x":0.7008403539657593,"y":0.3983353078365326},{"x":0.7008403539657593,"y":0.4137931168079376},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4137931168079376}]},"confidence":0.8667181134223938,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6957983374595642,0.3983353078365326,0.7008403539657593,0.4137931168079376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.3983353078365326},{"x":0.6924369931221008,"y":0.3983353078365326},{"x":0.6941176652908325,"y":0.4137931168079376},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4137931168079376}]},"confidence":0.9922932982444763,"dir":"rtl","str":"رابطه","boundary":[0.6638655662536621,0.3983353078365326,0.6941176652908325,0.4137931168079376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.39952436089515686},{"x":0.6605042219161987,"y":0.39952436089515686},{"x":0.6605042219161987,"y":0.4137931168079376},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4137931168079376}]},"confidence":0.9965237379074097,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6504201889038086,0.39952436089515686,0.6605042219161987,0.4137931168079376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.39952436089515686},{"x":0.6453781723976135,"y":0.3983353078365326},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4137931168079376},{"x":0.5932773351669312,"y":0.4149821698665619}]},"confidence":0.9943040013313293,"dir":"rtl","str":"کنوانسیون","boundary":[0.5932773351669312,0.39952436089515686,0.6470588445663452,0.4137931168079376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.4007134437561035},{"x":0.583193302154541,"y":0.4007134437561035},{"x":0.583193302154541,"y":0.4149821698665619},{"x":0.5680672526359558,"y":0.4149821698665619}]},"confidence":0.9940593242645264,"dir":"rtl","str":"برن","boundary":[0.5680672526359558,0.4007134437561035,0.583193302154541,0.4149821698665619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.4019024968147278},{"x":0.5647059082984924,"y":0.4019024968147278},{"x":0.5663865804672241,"y":0.41617122292518616},{"x":0.5596638917922974,"y":0.41617122292518616}]},"confidence":0.7698760032653809,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5579832196235657,0.4019024968147278,0.5663865804672241,0.41617122292518616]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.4007134437561035},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3971462547779083},{"x":0.7378151416778564,"y":0.41260403394699097},{"x":0.5596638917922974,"y":0.41617122292518616}]},"confidence":0.9513024687767029,"dir":"ltr","boundary":[0.5529832196235657,0.3937134437561035,0.7428151416778564,0.419604033946991],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.41973841190338135},{"x":0.7378151416778564,"y":0.41973841190338135},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4340071380138397},{"x":0.7142857313156128,"y":0.4340071380138397}]},"confidence":0.8632897138595581,"dir":"rtl","str":"ماده","boundary":[0.7142857313156128,0.41973841190338135,0.7378151416778564,0.4340071380138397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.41973841190338135},{"x":0.7092437148094177,"y":0.41973841190338135},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4340071380138397},{"x":0.6941176652908325,"y":0.4340071380138397}]},"confidence":0.8932000398635864,"dir":"rtl","str":"۱۰","boundary":[0.6941176652908325,0.41973841190338135,0.7092437148094177,0.4340071380138397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.41973841190338135},{"x":0.6957983374595642,"y":0.41973841190338135},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4340071380138397},{"x":0.6857143044471741,"y":0.4340071380138397}]},"confidence":0.9570945501327515,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6857143044471741,0.41973841190338135,0.6957983374595642,0.4340071380138397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.41973841190338135},{"x":0.6840336322784424,"y":0.41973841190338135},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4340071380138397},{"x":0.6369748115539551,"y":0.4340071380138397}]},"confidence":0.9917818307876587,"dir":"rtl","str":"برنامههای","boundary":[0.6369748115539551,0.41973841190338135,0.6840336322784424,0.4340071380138397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.41973841190338135},{"x":0.6252101063728333,"y":0.41973841190338135},{"x":0.6252101063728333,"y":0.4340071380138397},{"x":0.6000000238418579,"y":0.4340071380138397}]},"confidence":0.9912464618682861,"dir":"rtl","str":"رایانه","boundary":[0.6000000238418579,0.41973841190338135,0.6252101063728333,0.4340071380138397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.41973841190338135},{"x":0.5983193516731262,"y":0.41973841190338135},{"x":0.5983193516731262,"y":0.4340071380138397},{"x":0.5899159908294678,"y":0.4340071380138397}]},"confidence":0.9354842305183411,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.5899159908294678,0.41973841190338135,0.5983193516731262,0.4340071380138397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.41973841190338135},{"x":0.578151285648346,"y":0.41973841190338135},{"x":0.578151285648346,"y":0.4340071380138397},{"x":0.5731092691421509,"y":0.4340071380138397}]},"confidence":0.9868171215057373,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5731092691421509,0.41973841190338135,0.578151285648346,0.4340071380138397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.41973841190338135},{"x":0.5697479248046875,"y":0.41973841190338135},{"x":0.5697479248046875,"y":0.4340071380138397},{"x":0.5042017102241516,"y":0.4340071380138397}]},"confidence":0.9872584342956543,"dir":"rtl","str":"مجموعههای","boundary":[0.5042017102241516,0.41973841190338135,0.5697479248046875,0.4340071380138397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.41973841190338135},{"x":0.4957983195781708,"y":0.41973841190338135},{"x":0.4957983195781708,"y":0.4340071380138397},{"x":0.4756302535533905,"y":0.4340071380138397}]},"confidence":0.9859283566474915,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.4756302535533905,0.41973841190338135,0.4957983195781708,0.4340071380138397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.41973841190338135},{"x":0.4722689092159271,"y":0.41973841190338135},{"x":0.4722689092159271,"y":0.4340071380138397},{"x":0.46554622054100037,"y":0.4340071380138397}]},"confidence":0.6699383854866028,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.46554622054100037,0.41973841190338135,0.4722689092159271,0.4340071380138397]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.41973841190338135},{"x":0.7378151416778564,"y":0.41973841190338135},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4340071380138397},{"x":0.46554622054100037,"y":0.4340071380138397}]},"confidence":0.9596649408340454,"dir":"ltr","boundary":[0.46054622054100036,0.41273841190338134,0.7428151416778564,0.44100713801383973],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.4375743269920349},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4375743269920349},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4518430531024933},{"x":0.7159664034843445,"y":0.4518430531024933}]},"confidence":0.8534629940986633,"dir":"rtl","str":"ماده","boundary":[0.7159664034843445,0.4375743269920349,0.7378151416778564,0.4518430531024933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.4387633800506592},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4375743269920349},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4518430531024933},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4518430531024933}]},"confidence":0.7641398906707764,"dir":"rtl","str":"۱۱","boundary":[0.6924369931221008,0.4387633800506592,0.7092437148094177,0.4518430531024933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.4387633800506592},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4387633800506592},{"x":0.6974790096282959,"y":0.4518430531024933},{"x":0.6857143044471741,"y":0.4518430531024933}]},"confidence":0.917818546295166,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6857143044471741,0.4387633800506592,0.6974790096282959,0.4518430531024933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.4387633800506592},{"x":0.680672287940979,"y":0.4375743269920349},{"x":0.680672287940979,"y":0.4518430531024933},{"x":0.6571428775787354,"y":0.45303210616111755}]},"confidence":0.9946273565292358,"dir":"rtl","str":"حقوق","boundary":[0.6571428775787354,0.4387633800506592,0.680672287940979,0.4518430531024933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.4387633800506592},{"x":0.6487395167350769,"y":0.4387633800506592},{"x":0.6487395167350769,"y":0.45303210616111755},{"x":0.5966386795043945,"y":0.45303210616111755}]},"confidence":0.9855301380157471,"dir":"rtl","str":"استیجاری","boundary":[0.5966386795043945,0.4387633800506592,0.6487395167350769,0.45303210616111755]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.4387633800506592},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4375743269920349},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4518430531024933},{"x":0.5966386795043945,"y":0.45303210616111755}]},"confidence":0.9327737092971802,"dir":"ltr","boundary":[0.5916386795043945,0.4317633800506592,0.7428151416778564,0.4588430531024933],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.4589774012565613},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4589774012565613},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4708680212497711},{"x":0.7159664034843445,"y":0.4708680212497711}]},"confidence":0.8479913473129272,"dir":"rtl","str":"ماده","boundary":[0.7159664034843445,0.4589774012565613,0.7361344695091248,0.4708680212497711]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.4589774012565613},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4589774012565613},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4720570743083954},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4720570743083954}]},"confidence":0.9157541990280151,"dir":"rtl","str":"۱۲","boundary":[0.6924369931221008,0.4589774012565613,0.7092437148094177,0.4720570743083954]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.4589774012565613},{"x":0.6974790096282959,"y":0.4589774012565613},{"x":0.6974790096282959,"y":0.4720570743083954},{"x":0.6857143044471741,"y":0.4720570743083954}]},"confidence":0.9403055310249329,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6857143044471741,0.4589774012565613,0.6974790096282959,0.4720570743083954]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.4589774012565613},{"x":0.6857143044471741,"y":0.4589774012565613},{"x":0.6857143044471741,"y":0.4708680212497711},{"x":0.6605042219161987,"y":0.4720570743083954}]},"confidence":0.8678505420684814,"dir":"rtl","str":"دوره","boundary":[0.6605042219161987,0.4589774012565613,0.6857143044471741,0.4708680212497711]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.4589774012565613},{"x":0.653781533241272,"y":0.4589774012565613},{"x":0.653781533241272,"y":0.4720570743083954},{"x":0.6201680898666382,"y":0.4720570743083954}]},"confidence":0.9851073622703552,"dir":"rtl","str":"حمایت","boundary":[0.6201680898666382,0.4589774012565613,0.653781533241272,0.4720570743083954]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.4589774012565613},{"x":0.6134454011917114,"y":0.4589774012565613},{"x":0.6134454011917114,"y":0.4720570743083954},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4720570743083954}]},"confidence":0.8742512464523315,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6084033846855164,0.4589774012565613,0.6134454011917114,0.4720570743083954]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.4589774012565613},{"x":0.7361344695091248,"y":0.457788348197937},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4708680212497711},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4720570743083954}]},"confidence":0.9060678482055664,"dir":"ltr","boundary":[0.6034033846855164,0.4519774012565613,0.7411344695091248,0.4778680212497711],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.47919145226478577},{"x":0.7378151416778564,"y":0.47919145226478577},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4910820424556732},{"x":0.7142857313156128,"y":0.4910820424556732}]},"confidence":0.8535069823265076,"dir":"rtl","str":"ماده","boundary":[0.7142857313156128,0.47919145226478577,0.7378151416778564,0.4910820424556732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.47919145226478577},{"x":0.7109243869781494,"y":0.47919145226478577},{"x":0.7109243869781494,"y":0.4910820424556732},{"x":0.6941176652908325,"y":0.4910820424556732}]},"confidence":0.8865195512771606,"dir":"rtl","str":"۱۳","boundary":[0.6941176652908325,0.47919145226478577,0.7109243869781494,0.4910820424556732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.47919145226478577},{"x":0.6974790096282959,"y":0.47919145226478577},{"x":0.6974790096282959,"y":0.4910820424556732},{"x":0.6857143044471741,"y":0.4910820424556732}]},"confidence":0.9527703523635864,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6857143044471741,0.47919145226478577,0.6974790096282959,0.4910820424556732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.47919145226478577},{"x":0.6857143044471741,"y":0.47919145226478577},{"x":0.6857143044471741,"y":0.4910820424556732},{"x":0.6168067455291748,"y":0.4910820424556732}]},"confidence":0.9759107232093811,"dir":"rtl","str":"محدودیتها","boundary":[0.6168067455291748,0.47919145226478577,0.6857143044471741,0.4910820424556732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.47919145226478577},{"x":0.6117647290229797,"y":0.47919145226478577},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4910820424556732},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4910820424556732}]},"confidence":0.988039493560791,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6084033846855164,0.47919145226478577,0.6117647290229797,0.4910820424556732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.47919145226478577},{"x":0.605042040348053,"y":0.47919145226478577},{"x":0.605042040348053,"y":0.4910820424556732},{"x":0.5546218752861023,"y":0.4910820424556732}]},"confidence":0.9856850504875183,"dir":"rtl","str":"استثنائات","boundary":[0.5546218752861023,0.47919145226478577,0.605042040348053,0.4910820424556732]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.47919145226478577},{"x":0.7378151416778564,"y":0.47919145226478577},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4910820424556732},{"x":0.5546218752861023,"y":0.4910820424556732}]},"confidence":0.9531630277633667,"dir":"ltr","boundary":[0.5496218752861023,0.47219145226478576,0.7428151416778564,0.4980820424556732],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.49702733755111694},{"x":0.7378151416778564,"y":0.49702733755111694},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5112960934638977},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":0.869804322719574,"dir":"rtl","str":"ماده","boundary":[0.7159664034843445,0.49702733755111694,0.7378151416778564,0.5112960934638977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.49702733755111694},{"x":0.7126050591468811,"y":0.49702733755111694},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5112960934638977},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":0.9512211680412292,"dir":"rtl","str":"۱۴","boundary":[0.6924369931221008,0.49702733755111694,0.7126050591468811,0.5112960934638977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.49702733755111694},{"x":0.6974790096282959,"y":0.49702733755111694},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5112960934638977},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":0.9560298919677734,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6840336322784424,0.49702733755111694,0.6974790096282959,0.5112960934638977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.49702733755111694},{"x":0.6823529601097107,"y":0.49702733755111694},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5112960934638977},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":0.9931307435035706,"dir":"rtl","str":"حمایت","boundary":[0.6487395167350769,0.49702733755111694,0.6823529601097107,0.5112960934638977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.49702733755111694},{"x":0.6403361558914185,"y":0.49702733755111694},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5112960934638977},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":0.9973781108856201,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6336134672164917,0.49702733755111694,0.6403361558914185,0.5112960934638977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.49702733755111694},{"x":0.6285714507102966,"y":0.49702733755111694},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5112960934638977},{"x":0.561344563961029,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":0.991234302520752,"dir":"rtl","str":"اجراکنندگان","boundary":[0.561344563961029,0.49702733755111694,0.6285714507102966,0.5112960934638977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.49702733755111694},{"x":0.5546218752861023,"y":0.49702733755111694},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5112960934638977},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":0.9916859865188599,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5495798587799072,0.49702733755111694,0.5546218752861023,0.5112960934638977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.49702733755111694},{"x":0.5428571701049805,"y":0.49702733755111694},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5112960934638977},{"x":0.46890756487846375,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":0.9930950999259949,"dir":"rtl","str":"تولیدکنندگان","boundary":[0.46890756487846375,0.49702733755111694,0.5428571701049805,0.5112960934638977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.49702733755111694},{"x":0.462184876203537,"y":0.49702733755111694},{"x":0.462184876203537,"y":0.5112960934638977},{"x":0.4453781545162201,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":0.9951751828193665,"dir":"rtl","str":"آثار","boundary":[0.4453781545162201,0.49702733755111694,0.462184876203537,0.5112960934638977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.49702733755111694},{"x":0.43697479367256165,"y":0.49702733755111694},{"x":0.43697479367256165,"y":0.5112960934638977},{"x":0.4100840389728546,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":0.9921249747276306,"dir":"rtl","str":"صوتی","boundary":[0.4100840389728546,0.49702733755111694,0.43697479367256165,0.5112960934638977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.49702733755111694},{"x":0.40168067812919617,"y":0.49702733755111694},{"x":0.40168067812919617,"y":0.5112960934638977},{"x":0.3966386616230011,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":0.9943394660949707,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3966386616230011,0.49702733755111694,0.40168067812919617,0.5112960934638977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.49702733755111694},{"x":0.38991597294807434,"y":0.49702733755111694},{"x":0.38991597294807434,"y":0.5112960934638977},{"x":0.3327731192111969,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":0.98643559217453,"dir":"rtl","str":"سازمانهای","boundary":[0.3327731192111969,0.49702733755111694,0.38991597294807434,0.5112960934638977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2991596758365631,"y":0.49702733755111694},{"x":0.32268908619880676,"y":0.49702733755111694},{"x":0.32268908619880676,"y":0.5112960934638977},{"x":0.2991596758365631,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":0.9971335530281067,"dir":"rtl","str":"پخش","boundary":[0.2991596758365631,0.49702733755111694,0.32268908619880676,0.5112960934638977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.49702733755111694},{"x":0.289075642824173,"y":0.49702733755111694},{"x":0.289075642824173,"y":0.5112960934638977},{"x":0.2571428716182709,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":0.9885715842247009,"dir":"rtl","str":"کننده","boundary":[0.2571428716182709,0.49702733755111694,0.289075642824173,0.5112960934638977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.49702733755111694},{"x":0.2571428716182709,"y":0.49702733755111694},{"x":0.2571428716182709,"y":0.5112960934638977},{"x":0.2521008551120758,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":0.8844611644744873,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2521008551120758,0.49702733755111694,0.2571428716182709,0.5112960934638977]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.49702733755111694},{"x":0.7378151416778564,"y":0.49702733755111694},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5112960934638977},{"x":0.2521008551120758,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":0.980779767036438,"dir":"ltr","boundary":[0.2471008551120758,0.49002733755111694,0.7428151416778564,0.5182960934638977],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.5148632526397705},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5136741995811462},{"x":0.7361344695091248,"y":0.526753842830658},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5279428958892822}]},"confidence":0.8426051735877991,"dir":"rtl","str":"ماده","boundary":[0.7142857313156128,0.5148632526397705,0.7361344695091248,0.526753842830658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.5148632526397705},{"x":0.707563042640686,"y":0.5148632526397705},{"x":0.707563042640686,"y":0.5279428958892822},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5279428958892822}]},"confidence":0.8989447355270386,"dir":"rtl","str":"[","boundary":[0.7042016983032227,0.5148632526397705,0.707563042640686,0.5279428958892822]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.5148632526397705},{"x":0.702521026134491,"y":0.5148632526397705},{"x":0.702521026134491,"y":0.5279428958892822},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5279428958892822}]},"confidence":0.8002563714981079,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6957983374595642,0.5148632526397705,0.702521026134491,0.5279428958892822]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.5148632526397705},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5148632526397705},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5279428958892822},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5279428958892822}]},"confidence":0.9019707441329956,"dir":"rtl","str":"]","boundary":[0.6924369931221008,0.5148632526397705,0.6957983374595642,0.5279428958892822]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.5148632526397705},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5148632526397705},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5279428958892822},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5279428958892822}]},"confidence":0.9407840371131897,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6890756487846375,0.5148632526397705,0.6924369931221008,0.5279428958892822]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.517241358757019},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5160523056983948},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5291320085525513},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5303210616111755}]},"confidence":0.989557147026062,"dir":"rtl","str":"تعریف","boundary":[0.6487395167350769,0.517241358757019,0.6840336322784424,0.5291320085525513]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.5184304118156433},{"x":0.6420168280601501,"y":0.517241358757019},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5303210616111755},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5315101146697998}]},"confidence":0.9917952418327332,"dir":"rtl","str":"عمومی","boundary":[0.6067227125167847,0.5184304118156433,0.6436975002288818,0.5303210616111755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.5184304118156433},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5184304118156433},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5315101146697998},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5315101146697998}]},"confidence":0.5729694366455078,"dir":"rtl","str":"·","boundary":[0.6000000238418579,0.5184304118156433,0.6016806960105896,0.5315101146697998]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.5184304118156433},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5136741995811462},{"x":0.7361344695091248,"y":0.526753842830658},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5315101146697998}]},"confidence":0.9153741002082825,"dir":"ltr","boundary":[0.5950000238418579,0.5114304118156433,0.7411344695091248,0.533753842830658],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.5350772738456726},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5338882207870483},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5469679236412048},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5469679236412048}]},"confidence":0.8312744498252869,"dir":"rtl","str":"ماده","boundary":[0.7142857313156128,0.5350772738456726,0.7361344695091248,0.5469679236412048]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.5350772738456726},{"x":0.707563042640686,"y":0.5350772738456726},{"x":0.707563042640686,"y":0.5469679236412048},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5469679236412048}]},"confidence":0.921896755695343,"dir":"rtl","str":"[","boundary":[0.7042016983032227,0.5350772738456726,0.707563042640686,0.5469679236412048]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.5350772738456726},{"x":0.702521026134491,"y":0.5350772738456726},{"x":0.702521026134491,"y":0.5469679236412048},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5469679236412048}]},"confidence":0.918917715549469,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6974790096282959,0.5350772738456726,0.702521026134491,0.5469679236412048]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.5350772738456726},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5350772738456726},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5469679236412048},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5469679236412048}]},"confidence":0.9355442523956299,"dir":"rtl","str":"]","boundary":[0.6924369931221008,0.5350772738456726,0.6957983374595642,0.5469679236412048]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.5350772738456726},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5350772738456726},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5469679236412048},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5469679236412048}]},"confidence":0.9310035705566406,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6890756487846375,0.5350772738456726,0.6907563209533691,0.5469679236412048]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.5350772738456726},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5350772738456726},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5481569766998291},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5481569766998291}]},"confidence":0.9931065440177917,"dir":"rtl","str":"انتقال","boundary":[0.6521008610725403,0.5350772738456726,0.6840336322784424,0.5481569766998291]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.5362663269042969},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5362663269042969},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5481569766998291},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5481569766998291}]},"confidence":0.9947525262832642,"dir":"rtl","str":"حقوق","boundary":[0.6151260733604431,0.5362663269042969,0.6470588445663452,0.5481569766998291]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.5374554395675659},{"x":0.610084056854248,"y":0.5374554395675659},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5493460297584534},{"x":0.610084056854248,"y":0.5493460297584534}]},"confidence":0.6891984343528748,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.610084056854248,0.5374554395675659,0.6117647290229797,0.5493460297584534]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.5350772738456726},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5338882207870483},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5469679236412048},{"x":0.610084056854248,"y":0.5493460297584534}]},"confidence":0.9294372797012329,"dir":"ltr","boundary":[0.605084056854248,0.5280772738456726,0.7411344695091248,0.5539679236412048],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.557669460773468},{"x":0.7630252242088318,"y":0.557669460773468},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5683709979057312},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5683709979057312}]},"confidence":0.9923643469810486,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7378151416778564,0.557669460773468,0.7630252242088318,0.5683709979057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.557669460773468},{"x":0.7310924530029297,"y":0.557669460773468},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5683709979057312},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5683709979057312}]},"confidence":0.995698094367981,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.7126050591468811,0.557669460773468,0.7310924530029297,0.5683709979057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.557669460773468},{"x":0.7109243869781494,"y":0.557669460773468},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5683709979057312},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5683709979057312}]},"confidence":0.9815222024917603,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7092437148094177,0.557669460773468,0.7109243869781494,0.5683709979057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.557669460773468},{"x":0.7042016983032227,"y":0.557669460773468},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5683709979057312},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5683709979057312}]},"confidence":0.9576532244682312,"dir":"rtl","str":"علایم","boundary":[0.6756302714347839,0.557669460773468,0.7042016983032227,0.5683709979057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.557669460773468},{"x":0.6689075827598572,"y":0.557669460773468},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5683709979057312},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5683709979057312}]},"confidence":0.9888736009597778,"dir":"rtl","str":"تجاری","boundary":[0.6352941393852234,0.557669460773468,0.6689075827598572,0.5683709979057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.557669460773468},{"x":0.6285714507102966,"y":0.557669460773468},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5683709979057312},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5683709979057312}]},"confidence":0.9362795948982239,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6285714507102966,0.557669460773468,0.6285714507102966,0.5683709979057312]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.557669460773468},{"x":0.7630252242088318,"y":0.557669460773468},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5683709979057312},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5683709979057312}]},"confidence":0.978590190410614,"dir":"ltr","boundary":[0.6235714507102966,0.550669460773468,0.7680252242088318,0.5753709979057312],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.5731272101402283},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5731272101402283},{"x":0.7361344695091248,"y":0.587395966053009},{"x":0.7159664034843445,"y":0.587395966053009}]},"confidence":0.8817712068557739,"dir":"rtl","str":"ماده","boundary":[0.7159664034843445,0.5731272101402283,0.7361344695091248,0.587395966053009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.5731272101402283},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5731272101402283},{"x":0.7092437148094177,"y":0.587395966053009},{"x":