کسب و کار الکترونیکی «مدیریت و استراتژی» کسب و کار الکترونیکی «مدیریت و استراتژی»

توضیحات

کتاب کسب و کار الکترونیکی (مدیریت و استراتژی) مجموعه‌ای از موضوعات کلیدی در حوزه کارآفرینی را برای خوانندگان خود شفاف‌سازی کرده است. این موضوعات به کسب‌وکارها و صاحبان آن‌ها کمک می‌کند تا فرآیند تجاری داخلی موسسه خود را بهتر طراحی کنند. خالق کتاب کسب‌وکار الکترونیکی (مدیریت‌واستراتژی) کالین کمب بوده که به دست حسن رنگریز و مهدی کریمی ترجمه شده‌ است. انتشارات چاپ و نشر بازرگانی این کتاب را در سال 1390 به نشر و چاپ رساند تا کارآفرینان فارسی‌زبان از محتوای ارزشمند آن بهره‌مند شوند., ,

این کتاب به افرادی که در رشته‌های کارآفرینی گرایش توسعه، کارآفرینی گرایش بین‌الملل، کارآفرینی گرایش کسب‌وکار جدید، مدیریت بازرگانی گرایش تجارت الکترونیکی و مدیریت فناوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیک تحصیل می‌کنند، اطلاعاتی به‌روز، ارزشمند و کاربردی ارایه می‌دهد., ,

محتوای کتاب کسب و کار الکترونیکی انتشارات چاپ و نشر بازرگانی

,

افرادی که می‌خواهند یک کارآفرینی در حوزه کسب و کار الکتریکی انجام دهند باید استراتژی‌های لازمه در این زمینه را بدانند. این کتاب موضوعاتی گسترده‌ای از قبیل پذیرش فناوری، انتخاب الگو تجاری برای موسسات، علم اقتصاد، بازاریابی، موارد قانونی و امنیتی و مدیریت بهتر استراتژی‌هایی برای ایجاد رقابت را با زبانی شیوا و روان، بررسی می‌کند., ,

خرید کتاب کسب و کار الکترونیکی (مدیریت و استراتژی) از مای بوکت

,

دانشجویان رشته کارآفرینی با گرایش توسعه و سایر علاقه‌مندان به اکوسیستم کارآفرینی و استارت‌آپی می‌توانند کتاب کسب و کار الکترونیکی (مدیریت و استراتژی) را به دو صورت نسخه دیجیتالی و چاپی از فروشگاه کتاب آنلاین‌ مای بوکت خریداری کنند. همچنین در نظر داشته باشید که در بوکت، شما علاوه بر تهیه دایمی کتاب می‌توانید آن را برای دو بازه 3 و 6ماهه کرایه کنید.,

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
-4040
-8282
-126126
-162162
-201201
{"id":"3795582","title":"کسب و کار الکترونیکی «مدیریت و استراتژی»","price":"۲۵‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۱۲‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۶‌,‌۲۵۰","rent_6_price":"۸‌,‌۷۵۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۲۵‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/cb85f922886a5422/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/cb85f922886a5422/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/cb85f922886a5422/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/cb85f922886a5422/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/cb85f922886a5422/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/cb85f922886a5422/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/cb85f922886a5422/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/cb85f922886a5422/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/cb85f922886a5422/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/cb85f922886a5422/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9789644682742","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۰","nobat_chap":"1","description":["<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"margin: 0cm 0cm 12.0pt 0cm;\"><span lang=\"FA\">کتاب کسب و کار الکترونیکی (مدیریت و استراتژی) مجموعه&zwnj;ای از موضوعات کلیدی در حوزه کارآفرینی را برای خوانندگان خود شفاف&zwnj;سازی کرده است. این موضوعات به کسب&zwnj;وکارها و صاحبان آن&zwnj;ها کمک می&zwnj;کند تا فرآیند تجاری داخلی موسسه خود را بهتر طراحی کنند. خالق کتاب <span style=\"color: black; mso-themecolor: text1;\">کسب&zwnj;وکار الکترونیکی (مدیریت&zwnj;واستراتژی) </span>کالین کمب بوده که به دست حسن رنگریز و مهدی کریمی ترجمه شده&zwnj; است. انتشارات چاپ و نشر بازرگانی این کتاب را در سال 1390 به نشر و چاپ رساند تا کارآفرینان فارسی&zwnj;زبان از محتوای ارزشمند آن بهره&zwnj;مند شوند.</span>","\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"margin: 0cm 0cm 12.0pt 0cm;\"><span lang=\"FA\">این کتاب به<span style=\"mso-spacerun: yes;\"> </span>افرادی که در رشته&zwnj;های کارآفرینی گرایش توسعه، کارآفرینی گرایش بین&zwnj;الملل، کارآفرینی گرایش کسب&zwnj;وکار جدید، مدیریت بازرگانی گرایش تجارت الکترونیکی و مدیریت فناوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیک تحصیل می&zwnj;کنند، اطلاعاتی به&zwnj;روز، ارزشمند و کاربردی ارایه می&zwnj;دهد.</span>","\r","<h2 dir=\"RTL\" style=\"margin: 0cm 0cm 12.0pt 0cm;\"><span class=\"Heading2Char\"><span lang=\"FA\">محتوای </span></span><span lang=\"FA\">کتاب کسب و کار الکترونیکی انتشارات چاپ و نشر بازرگانی</span></h2>\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"margin: 0cm 0cm 12.0pt 0cm;\"><span lang=\"FA\">افرادی که می&zwnj;خواهند یک کارآفرینی در حوزه کسب و کار الکتریکی انجام دهند باید استراتژی&zwnj;های لازمه در این زمینه را بدانند. این کتاب موضوعاتی گسترده&zwnj;ای از قبیل پذیرش فناوری، انتخاب الگو تجاری برای موسسات، علم اقتصاد، بازاریابی، موارد قانونی و امنیتی و مدیریت بهتر استراتژی&zwnj;هایی برای ایجاد رقابت را با زبانی شیوا و روان، بررسی می&zwnj;کند.</span>","\r","<h2 dir=\"RTL\" style=\"margin: 0cm 0cm 12.0pt 0cm;\"><span lang=\"FA\">خرید کتاب کسب و کار الکترونیکی (مدیریت و استراتژی) از مای بوکت</span></h2>\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"margin: 0cm 0cm 12.0pt 0cm;\"><span lang=\"FA\">دانشجویان رشته کارآفرینی با گرایش توسعه و سایر علاقه&zwnj;مندان به اکوسیستم کارآفرینی و استارت&zwnj;آپی می&zwnj;توانند کتاب <span style=\"color: black; mso-themecolor: text1;\">کسب و کار الکترونیکی (مدیریت و استراتژی)</span><span style=\"color: red;\"> </span>را به دو صورت نسخه دیجیتالی و چاپی از فروشگاه کتاب آنلاین&zwnj; مای بوکت خریداری کنند. همچنین در نظر داشته باشید که در بوکت، شما علاوه بر تهیه دایمی کتاب می&zwnj;توانید آن را برای دو بازه 3 و 6ماهه کرایه کنید.</span>",""],"pages_count":"253","keywords":null,"token":"cb85f922886a5422","created_at":"2019-09-30 17:23:13","updated_at":"2022-08-24 14:04:54","publisher_id":"167","deleted_at":null,"published_at":"2019-10-01 13:06:43","available_for_web":"1","publisher_title":"شرکت چاپ و نشر بازرگانی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":"بدون شک هر کارآفرین و مدیر در دنیای نوین، به یک چراغ راهنما برای کسب‌وکار خود احتیاج خواهد داشت. کتاب کسب و کار الکترونیکی (مدیریت و استراتژی) را از مای بوکت تهیه کنید تا بازاریابی علوم اقتصادی را از دریچه جدیدی ببینید.","meta_title":"خرید کتاب کسب ‌و کار الکترونیکی (مدیریت و استراتژی) اثر کالین کمب-مای بوکت","stock":"100","authors":[{"id":"1917952","title":"کالین کمب","firstname":"کالین","lastname":"کمب","token":"3001e7401e4973d2","created_at":"2019-09-30 17:20:32","updated_at":"2019-09-30 17:20:32","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1917953","title":"دکتر حسن رنگریز","firstname":"دکتر","lastname":"حسن رنگریز","token":"3b573be766390d54","created_at":"2019-09-30 17:20:41","updated_at":"2019-09-30 17:20:41","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"1917954","title":"مهدی کریمی","firstname":"مهدی","lastname":"کریمی","token":"456d7bca345d012a","created_at":"2019-09-30 17:20:52","updated_at":"2019-09-30 17:20:52","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":"1917952","title":"کالین کمب","firstname":"کالین","lastname":"کمب","token":"3001e7401e4973d2","created_at":"2019-09-30 17:20:32","updated_at":"2019-09-30 17:20:32","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":"1917953","title":"دکتر حسن رنگریز","firstname":"دکتر","lastname":"حسن رنگریز","token":"3b573be766390d54","created_at":"2019-09-30 17:20:41","updated_at":"2019-09-30 17:20:41","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"1917954","title":"مهدی کریمی","firstname":"مهدی","lastname":"کریمی","token":"456d7bca345d012a","created_at":"2019-09-30 17:20:52","updated_at":"2019-09-30 17:20:52","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":"784266","file":"5d9208c9d83025.74638386.pdf","book_id":"3795582","toc":[{"page":4,"title":"پیشگفتار"},{"page":15,"title":"فصل 1: کلیاتی در خصوص کسب و کار الکترونیکی"},{"page":40,"title":"فصل 2: فناوری کسب و کار الکترونیکی"},{"page":82,"title":"فصل 3: بازارها و الگوهای کسب و کار الکترونیکی"},{"page":126,"title":"فصل 4: اقتصاد کسب و کار الکترونیکی"},{"page":162,"title":"فصل 5: بازاریابی الکترونیکی"},{"page":201,"title":"فصل 6: اینترنت: قانون، حریم خصوصی، اعتماد و امنیت"}],"created_at":"2019-09-30 17:23:14","updated_at":"2022-08-24 14:04:54","process_started_at":"2019-09-30 17:23:14","process_done_at":"2019-09-30 17:30:54","process_failed_at":null,"pages_count":"253","version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"fa2a142fead7e2d58b5b6e4c2cbf7ab28e93a47c6f906cdabb3907b2eff268f47c6c5156e49cef57d8a6322e9b8e73654ecc79f41dfd919e7dd21b47607b6ab3","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۵۳"},"publisher":{"id":167,"title":"شرکت چاپ و نشر بازرگانی","description":null,"token":"69e31db3fbc59a88","slug":"شرکت-چاپ-و-نشر-بازرگانی"},"study_subjects":[{"id":"13234","title":"تحلیل محیط کسب و کار","token":"f6e4d681c4677104","type":"","books_count":"4","created_at":"2017-10-07 11:28:05","updated_at":"2021-12-04 14:35:55","study_fields":[{"id":"67","title":"کارآفرینی گرایش توسعه","degree_id":"10","token":"855917d48fd6a863","books_count":"15","created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2021-12-04 14:35:56","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"1816","title":"کارآفرینی گرایش بین الملل","degree_id":"10","token":"4c34768f32b65f8c","books_count":"10","created_at":"2017-10-07 11:23:06","updated_at":"2021-12-04 14:35:56","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"13237","title":"تحلیل محیط کسب و کار ایران","token":"930dbda68a36e5b4","type":"","books_count":"3","created_at":"2017-10-07 11:28:05","updated_at":"2021-12-04 14:35:55","study_fields":[{"id":"937","title":"کارآفرینی گرایش کسب و کار جدید","degree_id":"10","token":"b50e542ed69f700c","books_count":"18","created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2021-12-23 18:12:32","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"26491","title":"طراحی و مدیریت کسب و کار الکترونیکی ","token":"1b28046c699f149a","type":"","books_count":"3","created_at":"2017-10-07 11:39:34","updated_at":"2021-12-04 14:35:55","study_fields":[{"id":"394","title":"مدیریت بازرگانی گرایش تجارت الکترونیکی","degree_id":"10","token":"ef19b1b00e11f1b1","books_count":"13","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2021-12-04 14:35:56","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"30967","title":"کسب و کار الکترونیکی","token":"81e3d85305625a85","type":"","books_count":"3","created_at":"2017-10-07 11:45:01","updated_at":"2021-12-04 14:35:55","study_fields":[{"id":"1810","title":"مدیریت فنّاوری اطلاعات گرایش کسب وکارالکترونیک","degree_id":"10","token":"6147f8d458c179b0","books_count":"15","created_at":"2017-10-07 11:23:06","updated_at":"2022-06-10 22:05:15","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]}],"titleLink":"%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%C2%AB%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%C2%BB","ebook_price_en":"12500","urlify":"%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%C2%AB%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%C2%BB","pages_count_fa":"۲۵۳","authorTitle":"کالین کمب, دکتر حسن رنگریز, مهدی کریمی","tocStr":"پیشگفتار, فصل 1: کلیاتی در خصوص کسب و کار الکترونیکی, فصل 2: فناوری کسب و کار الکترونیکی, فصل 3: بازارها و الگوهای کسب و کار الکترونیکی, فصل 4: اقتصاد کسب و کار الکترونیکی, فصل 5: بازاریابی الکترونیکی, فصل 6: اینترنت: قانون، حریم خصوصی، اعتماد و امنیت","url":"/preview/cb85f922886a5422/%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%C2%AB%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%C2%BB"}
{"toc":[{"page":4,"title":"پیشگفتار"},{"page":15,"title":"فصل 1: کلیاتی در خصوص کسب و کار الکترونیکی"},{"page":40,"title":"فصل 2: فناوری کسب و کار الکترونیکی"},{"page":82,"title":"فصل 3: بازارها و الگوهای کسب و کار الکترونیکی"},{"page":126,"title":"فصل 4: اقتصاد کسب و کار الکترونیکی"},{"page":162,"title":"فصل 5: بازاریابی الکترونیکی"},{"page":201,"title":"فصل 6: اینترنت: قانون، حریم خصوصی، اعتماد و امنیت"}],"pages_count":253,"version":"6.15.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"cb85f922886a5422","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"jpeg":"/storage/books/cb85f922886a5422/pages/629eccf2c359a63999f301aa8e867696.jpg","blurred":"/storage/books/cb85f922886a5422/pages/20b95d2f01cc8a3a0d5f118d8257cb8b.jpg"},"info":{"width":467.39385,"height":666.11045,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":1,"image":{"jpeg":"/storage/books/cb85f922886a5422/pages/d15d4e91281949e8b58614e3e0ecf2de.jpg","blurred":"/storage/books/cb85f922886a5422/pages/2ab8fcf50317cbcbea94fac3a1354db1.jpg"},"info":{"width":467.39385,"height":666.11045,"margin":[0.13027,0.12308,0.13484,0.08024]},"elements":[{"words":[{"str":"سرشناس","boundary":[0.8226827332024159,0.12307965523022489,0.8651287345779154,0.13659092802289763],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7249921024848744,0.12307965523022489,0.7286891986276671,0.13659092802289763],"dir":"ltr"},{"str":"کوم،","boundary":[0.6817309427584466,0.12307965523022489,0.710851993452631,0.13659092802289763],"dir":"rtl"},{"str":"کالین","boundary":[0.646300438056684,0.12307965523022489,0.6780017537671924,0.13659092802289763],"dir":"rtl"},{"str":"Combe,","boundary":[0.6148494465641771,0.14050660219431335,0.6684783507527967,0.15248659740381654],"dir":"ltr"},{"str":"Colin","boundary":[0.6727466995982083,0.14050660219431335,0.7107650432285321,0.15248659740381654],"dir":"ltr"},{"str":"عنوان","boundary":[0.8330808161040202,0.15937994146653908,0.8650838045900691,0.17289121425921183],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8219125048393341,0.15937994146653908,0.8293452085430734,0.17289121425921183],"dir":"rtl"},{"str":"نام","boundary":[0.8036837669130649,0.15937994146653908,0.8182025715571568,0.17289121425921183],"dir":"rtl"},{"str":"پدیدآور","boundary":[0.7515649810111964,0.15937994146653908,0.7999032293642717,0.17289121425921183],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7249921024848744,0.15937994146653908,0.7286891986276671,0.17289121425921183],"dir":"ltr"},{"str":"کسب","boundary":[0.676981201186109,0.15937994146653908,0.7108519934526312,0.17289121425921183],"dir":"rtl"},{"str":"وکار","boundary":[0.6450167241182143,0.15937994146653908,0.6732070822070081,0.17289121425921183],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.5769798853793221,0.15937994146653908,0.6413003722663446,0.17289121425921183],"dir":"rtl"},{"str":"\"","boundary":[0.5691492303546569,0.15535558775387778,0.5770055596580914,0.16886686054655053],"dir":"ltr"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.523063899963596,0.15937994146653908,0.5691941603425035,0.17289121425921183],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5118955886989099,0.15937994146653908,0.5193282924026493,0.17289121425921183],"dir":"rtl"},{"str":"استراتژي","boundary":[0.45746611770779616,0.15937994146653908,0.5082562596833485,0.17289121425921183],"dir":"rtl"},{"str":"/\"","boundary":[0.44450060692925253,0.15535558775387778,0.45749179198656553,0.17289121425921183],"dir":"ltr"},{"str":"پدیدآورنده","boundary":[0.3745381972826558,0.15937994146653908,0.44072648795015174,0.17289121425921183],"dir":"rtl"},{"str":"کالین","boundary":[0.339107692580893,0.15937994146653908,0.37080900829140145,0.17289121425921183],"dir":"rtl"},{"str":"کمب؛","boundary":[0.2980288465498637,0.15937994146653908,0.33533357360179217,0.17289121425921183],"dir":"rtl"},{"str":"ترجم","boundary":[0.2648769340888846,0.15937994146653908,0.29428040184953225,0.17289121425921183],"dir":"rtl"},{"str":"حسن","boundary":[0.22370180951247004,0.15937994146653908,0.2541258298542011,0.17289121425921183],"dir":"rtl"},{"str":"رنگریز","boundary":[0.1805690211798893,0.15937994146653908,0.21996620195152333,0.17289121425921183],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.1694007099152032,0.15937994146653908,0.1768334136189426,0.17289121425921183],"dir":"rtl"},{"str":"مهدي","boundary":[0.6767244583984149,0.18180865430237578,0.7108455748829385,0.1953199270950485],"dir":"rtl"},{"str":"کریمی","boundary":[0.6325646989150584,0.18180865430237578,0.6729888508374682,0.1953199270950485],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6289702998873434,0.18180865430237578,0.6326673960301361,0.1953199270950485],"dir":"ltr"},{"str":"مشخصات","boundary":[0.8072781659407801,0.20432744229016367,0.8651479902869925,0.21783871508283642],"dir":"rtl"},{"str":"نشر","boundary":[0.783657829472938,0.20432744229016367,0.8035682326586026,0.21783871508283642],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7249921024848744,0.20432744229016367,0.7286891986276671,0.21783871508283642],"dir":"ltr"},{"str":"تهران","boundary":[0.6798053718507422,0.20432744229016367,0.7108455748829386,0.21783871508283642],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6761146942776418,0.20432744229016367,0.6798117904204345,0.21783871508283642],"dir":"ltr"},{"str":"شرکت","boundary":[0.6315377277642829,0.20432744229016367,0.6723983424257723,0.21783871508283642],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ","boundary":[0.5984179081517654,0.20432744229016367,0.6278277944821055,0.21783871508283642],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5872495968870793,0.20432744229016367,0.5946823005908186,0.21783871508283642],"dir":"rtl"},{"str":"نشر","boundary":[0.5637576318130844,0.20432744229016367,0.5835525007442867,0.21783871508283642],"dir":"rtl"},{"str":"بازرگانی","boundary":[0.5097132750035115,0.20432744229016367,0.559989931403676,0.21783871508283642],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.46568188691400203,0.20432744229016367,0.4693789830567947,0.21783871508283642],"dir":"ltr"},{"str":"1390","boundary":[0.46927628594171705,0.20432744229016367,0.5010867173369954,0.21783871508283642],"dir":"ltr"},{"str":"،","boundary":[0.5048351620373268,0.20432744229016367,0.5096490893065881,0.21783871508283642],"dir":"ltr"},{"str":"مشخصات","boundary":[0.8072781659407801,0.2268462302779516,0.8651479902869925,0.24035750307062434],"dir":"rtl"},{"str":"ظاهري","boundary":[0.7637602634266584,0.2268462302779516,0.8035233026707561,0.24035750307062434],"dir":"rtl"},{"str":"236","boundary":[0.6869941699061723,0.2270263805818539,0.7108519934526311,0.24053765337452665],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7249921024848744,0.2268462302779516,0.7286891986276671,0.24035750307062434],"dir":"ltr"},{"str":"ص","boundary":[0.6677384608291274,0.2270263805818539,0.6869556584880182,0.24053765337452665],"dir":"rtl"},{"str":":.","boundary":[0.660325012834465,0.2270263805818539,0.6677192051200502,0.24053765337452665],"dir":"ltr"},{"str":"مصور،","boundary":[0.6181871028041981,0.2270263805818539,0.6566086609825953,0.24053765337452665],"dir":"rtl"},{"str":"جدول،","boundary":[0.5736422291393009,0.2270263805818539,0.6144707509523285,0.24053765337452665],"dir":"rtl"},{"str":"نمودار","boundary":[0.5334619828652002,0.2270263805818539,0.5698873658692769,0.24053765337452665],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5297392124436382,0.2270263805818539,0.5334363085864308,0.24053765337452665],"dir":"ltr"},{"str":"شابک","boundary":[0.8289729315009173,0.2495451685696419,0.8651158974385309,0.26305644136231465],"dir":"rtl"},{"str":"50000","boundary":[0.6710761170691484,0.2497253188735442,0.7108391563132462,0.26323659166621693],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7249921024848744,0.2495451685696419,0.7286891986276671,0.26305644136231465],"dir":"ltr"},{"str":"ریال","boundary":[0.6421925534535812,0.2497253188735442,0.6673918580657408,0.26323659166621693],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6353888695796918,0.2442231696991843,0.6422053905929657,0.25773444249185706],"dir":"ltr"},{"str":"وضعیت","boundary":[0.8199869339316298,0.2722441068613321,0.8649939446143763,0.2857553796540049],"dir":"rtl"},{"str":"فهرستنویسی","boundary":[0.7368022707187953,0.2722441068613321,0.8163026749282217,0.2857553796540049],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7249921024848744,0.2722441068613321,0.7286891986276671,0.2857553796540049],"dir":"ltr"},{"str":"فیپا","boundary":[0.6939262251739086,0.2722441068613321,0.7109803648464781,0.2857553796540049],"dir":"rtl"},{"str":"یادداشت","boundary":[0.814595335390057,0.29467281969716885,0.8650260374628379,0.30818409248984163],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7249921024848744,0.29467281969716885,0.7286891986276671,0.30818409248984163],"dir":"ltr"},{"str":"عنوان","boundary":[0.6789067720938134,0.29467281969716885,0.7109097605798623,0.30818409248984163],"dir":"rtl"},{"str":"اصلی","boundary":[0.6441181243612856,0.29467281969716885,0.6751519088237897,0.30818409248984163],"dir":"rtl"},{"str":"management","boundary":[0.26709134063274476,0.29201300777615036,0.3543864078475283,0.3039930029856535],"dir":"ltr"},{"str":"and","boundary":[0.3586691395276168,0.29201300777615036,0.38357986524640836,0.3039930029856535],"dir":"ltr"},{"str":"strategy.","boundary":[0.38784821409182,0.29201300777615036,0.4462982352891464,0.3039930029856535],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.4506624338339069,0.29201300777615036,0.45550511629538987,0.3039930029856535],"dir":"ltr"},{"str":"Introduction","boundary":[0.45964843140319456,0.29201300777615036,0.5443160409577491,0.3039930029856535],"dir":"ltr"},{"str":"to","boundary":[0.5485843898031608,0.29201300777615036,0.5619316771070053,0.3039930029856535],"dir":"ltr"},{"str":"e-business","boundary":[0.5662000259524168,0.29201300777615036,0.6375203482031269,0.3039930029856535],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6407804681212643,0.2955812680680434,0.6441952755689876,0.30756126327754657],"dir":"ltr"},{"str":"موضوع","boundary":[0.8220408762331811,0.3171916076849568,0.8651158974385307,0.3307028804776295],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7249921024848744,0.3171916076849568,0.7286891986276671,0.3307028804776295],"dir":"ltr"},{"str":"بازرگانی","boundary":[0.6605496627736972,0.3171916076849568,0.7108263191738617,0.3307028804776295],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.592512824034805,0.3171916076849568,0.6568333109218276,0.3307028804776295],"dir":"rtl"},{"str":"موضوع","boundary":[0.8220408762331811,0.3397103956727447,0.8651158974385307,0.3532216684654174],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7249921024848744,0.3397103956727447,0.7286891986276671,0.3532216684654174],"dir":"ltr"},{"str":"بازرگانی","boundary":[0.6605496627736972,0.3397103956727447,0.7108263191738617,0.3532216684654174],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.592512824034805,0.3397103956727447,0.6568333109218276,0.3532216684654174],"dir":"rtl"},{"str":"--","boundary":[0.5724868865946782,0.3397103956727447,0.588661682219396,0.3532216684654174],"dir":"ltr"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.5228071571759021,0.3397103956727447,0.5689374175548095,0.3532216684654174],"dir":"rtl"},{"str":"موضوع","boundary":[0.8220408762331811,0.3622291836605326,0.8651158974385307,0.37574045645320536],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7249921024848744,0.3622291836605326,0.7286891986276671,0.37574045645320536],"dir":"ltr"},{"str":"شرکتهاي","boundary":[0.6460436952689901,0.3622291836605326,0.7109097605798623,0.37574045645320536],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصادي","boundary":[0.5941816521548156,0.3622291836605326,0.6422759948595815,0.37574045645320536],"dir":"rtl"},{"str":"--","boundary":[0.5740273433208419,0.3622291836605326,0.5902021389455596,0.37574045645320536],"dir":"ltr"},{"str":"شبک","boundary":[0.547422371946058,0.3622291836605326,0.5704971299900502,0.37574045645320536],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.5163885874835538,0.3622291836605326,0.5403426895753978,0.37574045645320536],"dir":"rtl"},{"str":"کامپیوتري","boundary":[0.45348660449854017,0.3622291836605326,0.5127300027589152,0.37574045645320536],"dir":"rtl"},{"str":"شناس","boundary":[0.8389538073725189,0.38474797164832053,0.8651415717173001,0.39825924444099325],"dir":"rtl"},{"str":"افزوده","boundary":[0.7927721984360726,0.38474797164832053,0.8282797259741436,0.39825924444099325],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7249921024848744,0.38474797164832053,0.7286891986276671,0.39825924444099325],"dir":"ltr"},{"str":"رنگریز،","boundary":[0.6665831182845048,0.38474797164832053,0.710832737743554,0.39825924444099325],"dir":"rtl"},{"str":"حسن","boundary":[0.6324363275212116,0.38474797164832053,0.6628539292932504,0.39825924444099325],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5754394286531584,0.38474797164832053,0.5802533559224197,0.39825924444099325],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5801891702254962,0.38474797164832053,0.5882765680378551,0.39825924444099325],"dir":"ltr"},{"str":"1347","boundary":[0.5919993384594171,0.38474797164832053,0.6238097698546955,0.39825924444099325],"dir":"ltr"},{"str":"،","boundary":[0.6275582145550269,0.38474797164832053,0.6323721418242881,0.39825924444099325],"dir":"ltr"},{"str":"مترجم","boundary":[0.535130810985211,0.38474797164832053,0.5718065182072893,0.39825924444099325],"dir":"rtl"},{"str":"شناس","boundary":[0.8389538073725189,0.4072667596361084,0.8651415717173001,0.42077803242878115],"dir":"rtl"},{"str":"افزوده","boundary":[0.7927721984360726,0.4072667596361084,0.8282797259741436,0.42077803242878115],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7249921024848744,0.4072667596361084,0.7286891986276671,0.42077803242878115],"dir":"ltr"},{"str":"کریمی،","boundary":[0.665556147133729,0.4072667596361084,0.7108584120223234,0.42077803242878115],"dir":"rtl"},{"str":"مهدي،","boundary":[0.622808472982689,0.4072667596361084,0.6618077024333975,0.42077803242878115],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5706896870808206,0.4072667596361084,0.5755036143500819,0.42077803242878115],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5754394286531584,0.4072667596361084,0.5835268264655172,0.42077803242878115],"dir":"ltr"},{"str":"1364","boundary":[0.5873779682809261,0.4072667596361084,0.6191883996762044,0.42077803242878115],"dir":"ltr"},{"str":"مترجم","boundary":[0.5303810694128731,0.4072667596361084,0.5670567766349515,0.42077803242878115],"dir":"rtl"},{"str":"شناس","boundary":[0.8389538073725189,0.4296954724719452,0.8651415717173001,0.44320674526461795],"dir":"rtl"},{"str":"افزوده","boundary":[0.7927721984360726,0.4296954724719452,0.8282797259741436,0.44320674526461795],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7249921024848744,0.4296954724719452,0.7286891986276671,0.44320674526461795],"dir":"ltr"},{"str":"شرکت","boundary":[0.6700491459183728,0.4296954724719452,0.7109097605798623,0.44320674526461795],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ","boundary":[0.6369293263058554,0.4296954724719452,0.6663392126361954,0.44320674526461795],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6257610150411693,0.4296954724719452,0.6331937187449086,0.44320674526461795],"dir":"rtl"},{"str":"نشر","boundary":[0.6022690499671743,0.4296954724719452,0.6220639188983766,0.44320674526461795],"dir":"rtl"},{"str":"بازرگانی","boundary":[0.5480963217637547,0.4296954724719452,0.5985270238365354,0.44320674526461795],"dir":"rtl"},{"str":"رده","boundary":[0.845147727125635,0.45221426045973306,0.8649875260446838,0.46572553325240584],"dir":"rtl"},{"str":"بندي","boundary":[0.8129265072700466,0.45221426045973306,0.8413864452859191,0.46572553325240584],"dir":"rtl"},{"str":"کنگره","boundary":[0.772617889602099,0.45221426045973306,0.8092101554181768,0.46572553325240584],"dir":"rtl"},{"str":"/","boundary":[0.6288419284934966,0.4468922615892755,0.6361976093609277,0.46040353438194825],"dir":"ltr"},{"str":"5548/32HF","boundary":[0.6362874693366205,0.4497345988426169,0.7108679115054681,0.4659056835563081],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7249921024848744,0.45221426045973306,0.7286891986276671,0.46572553325240584],"dir":"ltr"},{"str":"ك","boundary":[0.6099713335979924,0.4523944107636354,0.6288034170753425,0.4659056835563081],"dir":"rtl"},{"str":"95","boundary":[0.5941816521548156,0.4523944107636354,0.6100868678524547,0.4659056835563081],"dir":"ltr"},{"str":"ك","boundary":[0.5753110572593113,0.4523944107636354,0.5941431407366614,0.4659056835563081],"dir":"rtl"},{"str":"1390","boundary":[0.5296108410497914,0.4523944107636354,0.5614212724450697,0.4659056835563081],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.5673520308407993,0.4523944107636354,0.5753046386896189,0.4659056835563081],"dir":"ltr"},{"str":"رده","boundary":[0.845147727125635,0.4749131987514233,0.8649875260446838,0.4884244715440961],"dir":"rtl"},{"str":"بندي","boundary":[0.8129265072700466,0.4749131987514233,0.8413864452859191,0.4884244715440961],"dir":"rtl"},{"str":"دیویی","boundary":[0.7737732321467216,0.4749131987514233,0.8093192711029465,0.4884244715440961],"dir":"rtl"},{"str":"658/872","boundary":[0.6581106062906049,0.4749131987514233,0.710961109137401,0.4884244715440961],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7249921024848744,0.4749131987514233,0.7286891986276671,0.4884244715440961],"dir":"ltr"},{"str":"شماره","boundary":[0.8308985024086218,0.49743198673921124,0.8651351531476078,0.510943259531884],"dir":"rtl"},{"str":"کتابشناسی","boundary":[0.768124890817455,0.49743198673921124,0.8272591733930602,0.510943259531884],"dir":"rtl"},{"str":"ملی","boundary":[0.7428357262296028,0.49743198673921124,0.7644598875231244,0.510943259531884],"dir":"rtl"},{"str":"2399343","boundary":[0.6552864356259714,0.49743198673921124,0.7109546905677085,0.510943259531884],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7249921024848744,0.49743198673921124,0.7286891986276671,0.510943259531884],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.1694,0.12308,0.86515,0.51094],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"شاب","boundary":[0.6011178153071549,0.596285331696868,0.6414970372417182,0.6172728421014864],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.4840389962341183,0.596285331696868,0.49122625383282226,0.6172728421014864],"dir":"ltr"},{"str":"نام","boundary":[0.8374184435246635,0.6374545317522042,0.8650696417593001,0.6554695621424346],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب:","boundary":[0.7819363271040046,0.6374545317522042,0.831770102195397,0.6554695621424346],"dir":"rtl"},{"str":"کسب","boundary":[0.7285081529848969,0.6374545317522042,0.7762879857747378,0.6554695621424346],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7099969979921645,0.6374545317522042,0.7228598116556305,0.6554695621424346],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.6753880702110222,0.6374545317522042,0.7043486566628978,0.6554695621424346],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.5675817736583396,0.6374545317522042,0.6697397288817556,0.6554695621424346],"dir":"rtl"},{"str":"«","boundary":[0.5521372828932175,0.6384175617947444,0.5619334323290733,0.6549013146018052],"dir":"ltr"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.48876224761301035,0.6384175617947444,0.5520895707121521,0.6549013146018052],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4718199411847459,0.6384175617947444,0.48359261180965646,0.6549013146018052],"dir":"rtl"},{"str":"استراتژي»","boundary":[0.37639316392374444,0.6384175617947444,0.46665030538139196,0.6549013146018052],"dir":"rtl"},{"str":"پدیدآورنده:","boundary":[0.7577182498229279,0.6641978443665011,0.8650624093577614,0.6822128747567314],"dir":"rtl"},{"str":"کالین","boundary":[0.70825247272723,0.6649279456957926,0.752052792307815,0.682942976086023],"dir":"rtl"},{"str":"کمب","boundary":[0.6581362805693743,0.6649279456957926,0.7015001374108797,0.682942976086023],"dir":"rtl"},{"str":"تالیف","boundary":[0.8118802804101937,0.6874147147819104,0.8651287345779154,0.7054297451721407],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7933691254174613,0.6874147147819104,0.8062319390809273,0.7054297451721407],"dir":"rtl"},{"str":"ترجمه:","boundary":[0.7250241953333362,0.6874147147819104,0.7877207840881946,0.7054297451721407],"dir":"rtl"},{"str":"دکتر","boundary":[0.6856056193293943,0.6879952772847207,0.7194186444686852,0.706010307674951],"dir":"rtl"},{"str":"حسن","boundary":[0.6353867300564611,0.6879952772847207,0.679187049637046,0.706010307674951],"dir":"rtl"},{"str":"رنگریز","boundary":[0.5760277975416237,0.6879952772847207,0.6289681603641127,0.706010307674951],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5592624935052101,0.6879952772847207,0.5696092278492756,0.706010307674951],"dir":"rtl"},{"str":"مهدي","boundary":[0.507374776112266,0.6879952772847207,0.5528439238128616,0.706010307674951],"dir":"rtl"},{"str":"کریمی","boundary":[0.44963332315990046,0.6879952772847207,0.5009562064199177,0.706010307674951],"dir":"rtl"},{"str":"اصلاح","boundary":[0.8065485885190833,0.7114407603123476,0.8651629669496083,0.7294557907025779],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7880374335263507,0.7114407603123476,0.8009002471898167,0.7294557907025779],"dir":"rtl"},{"str":"صفحه","boundary":[0.7239801079967143,0.7114407603123476,0.7823890921970841,0.7294557907025779],"dir":"rtl"},{"str":"آرایی:","boundary":[0.6632347644283298,0.7114407603123476,0.7183317666674479,0.7294557907025779],"dir":"rtl"},{"str":"یگانه","boundary":[0.6187155650422018,0.7120213228151577,0.6575864230990633,0.7300363532053881],"dir":"rtl"},{"str":"خدامی","boundary":[0.5591255640184398,0.7120213228151577,0.6122969953498533,0.7300363532053881],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ","boundary":[0.8248950002230455,0.7354668058427848,0.8651265950546847,0.7534818362330151],"dir":"rtl"},{"str":"اول","boundary":[0.7878983645163496,0.7354668058427848,0.8192466588937789,0.7534818362330151],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7829689029926262,0.7354668058427848,0.7878983645163496,0.7534818362330151],"dir":"ltr"},{"str":"سال","boundary":[0.744823343311,0.7360473683455949,0.7766851232638171,0.7540623987358253],"dir":"rtl"},{"str":"1390","boundary":[0.6942278979494488,0.7360473683455949,0.7383876574328053,0.7540623987358253],"dir":"ltr"},{"str":"شمارگان:","boundary":[0.7806304041013805,0.7594928513732219,0.8651244555314539,0.7775078817634522],"dir":"rtl"},{"str":"1500","boundary":[0.730552723361679,0.7600734138760321,0.774982062772114,0.7780884442662624],"dir":"ltr"},{"str":"نسخه","boundary":[0.680545646888593,0.7600734138760321,0.7241662465177922,0.7780884442662624],"dir":"rtl"},{"str":"قیمت:","boundary":[0.813343714300049,0.7835188969036592,0.865103060299146,0.8015339272938894],"dir":"rtl"},{"str":"25000","boundary":[0.751855956170583,0.7840994594064693,0.8070556555247786,0.8021144897966996],"dir":"ltr"},{"str":"تومان","boundary":[0.7026897123271948,0.7840994594064693,0.7454373864782347,0.8021144897966996],"dir":"rtl"},{"str":"لیتوگرافی،","boundary":[0.7687282363685357,0.8075449424340964,0.8651351531476076,0.8255599728243267],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ","boundary":[0.7228483002076299,0.8075449424340964,0.7630798950392692,0.8255599728243267],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7043371452148975,0.8075449424340964,0.7171999588783635,0.8255599728243267],"dir":"rtl"},{"str":"صحافی","boundary":[0.628521000008879,0.8075449424340964,0.6986888038856309,0.8255599728243267],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6235915384851556,0.8075449424340964,0.628521000008879,0.8255599728243267],"dir":"ltr"},{"str":"شرکت","boundary":[0.5643353030853957,0.8081255049369065,0.6173270144654236,0.8261405353271368],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ","boundary":[0.5176851385614082,0.8081255049369065,0.5579167333930474,0.8261405353271368],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5009198345249943,0.8081255049369065,0.5112665688690599,0.8261405353271368],"dir":"rtl"},{"str":"نشر","boundary":[0.46518123847799886,0.8081255049369065,0.494501264832646,0.8261405353271368],"dir":"rtl"},{"str":"بازرگانی","boundary":[0.3927797723483097,0.8081255049369065,0.45876266878565053,0.8261405353271368],"dir":"rtl"},{"str":"ناشر:","boundary":[0.8139534784208223,0.8315709879645335,0.8650966417294538,0.8495860183547639],"dir":"rtl"},{"str":"شرکت","boundary":[0.7553134257115279,0.8321515504673437,0.8083051370915558,0.850166580857574],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ","boundary":[0.7086632611875404,0.8321515504673437,0.7488948560191796,0.850166580857574],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6918979571511266,0.8321515504673437,0.7022446914951921,0.850166580857574],"dir":"rtl"},{"str":"نشر","boundary":[0.6561593611041311,0.8321515504673437,0.6854793874587783,0.850166580857574],"dir":"rtl"},{"str":"بازرگانی","boundary":[0.583757894974442,0.8321515504673437,0.6497407914117829,0.850166580857574],"dir":"rtl"},{"str":"تمام","boundary":[0.8267863387590575,0.8536889415261387,0.8650923626829923,0.8717039719163691],"dir":"rtl"},{"str":"حقوق","boundary":[0.7676841490319141,0.8536889415261387,0.8211379974297909,0.8717039719163691],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.7187746479762198,0.8536889415261387,0.7620358077026476,0.8717039719163691],"dir":"rtl"},{"str":"ناشر","boundary":[0.6669126048620453,0.8536889415261387,0.7131263066469533,0.8717039719163691],"dir":"rtl"},{"str":"محفوظ","boundary":[0.5948192300775889,0.8536889415261387,0.6612642635327787,0.8717039719163691],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.5419815643701774,0.8536889415261387,0.5891708887483224,0.8717039719163691],"dir":"rtl"},{"str":"نشانی","boundary":[0.7995544870776542,0.8796230790254078,0.8596322993980345,0.8976381094156382],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7946250255539308,0.8796230790254078,0.7995544870776542,0.8976381094156382],"dir":"ltr"},{"str":"تهران،","boundary":[0.7410663405177452,0.880203641528218,0.7883326877321983,0.8982186719184483],"dir":"rtl"},{"str":"خیابان","boundary":[0.6857896183272416,0.880203641528218,0.7346477708253971,0.8982186719184483],"dir":"rtl"},{"str":"کارگر","boundary":[0.6343640379521467,0.880203641528218,0.6793710486348932,0.8982186719184483],"dir":"rtl"},{"str":"شمالی،","boundary":[0.5726687460692946,0.880203641528218,0.6279454682597985,0.8982186719184483],"dir":"rtl"},{"str":"بالاتر","boundary":[0.5271995983686991,0.880203641528218,0.5662501763769464,0.8982186719184483],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5071736609285724,0.880203641528218,0.5207810286763508,0.8982186719184483],"dir":"rtl"},{"str":"بلوار","boundary":[0.465042169467998,0.880203641528218,0.5007550912362241,0.8982186719184483],"dir":"rtl"},{"str":"کشاورز،","boundary":[0.39415548578570303,0.880203641528218,0.45862359977564965,0.8982186719184483],"dir":"rtl"},{"str":"شماره","boundary":[0.3407529859453649,0.880203641528218,0.3877369160933547,0.8982186719184483],"dir":"rtl"},{"str":"،1204","boundary":[0.2845305944868552,0.880203641528218,0.3343130210207088,0.8982186719184483],"dir":"ltr"},{"str":"تلفن:","boundary":[0.2378804299628675,0.880203641528218,0.27811202479450686,0.8982186719184483],"dir":"rtl"},{"str":"66939329","boundary":[0.13026883002418627,0.880203641528218,0.21858834899089924,0.8982186719184483],"dir":"ltr"},{"str":"پست","boundary":[0.8188422890031609,0.9017410325870132,0.8651073393456077,0.9197560629772435],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی:","boundary":[0.7061065309267549,0.9017410325870132,0.8131939476738944,0.9197560629772435],"dir":"rtl"},{"str":"info@cppc.ir","boundary":[0.5627584744643089,0.8983819067421551,0.6871287459173887,0.914865659549216],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13027,0.59629,0.86516,0.91976],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":2,"image":{"jpeg":"/storage/books/cb85f922886a5422/pages/0109f3b5d61629ecdc960aeea723770c.jpg","blurred":"/storage/books/cb85f922886a5422/pages/e5918ca0842132f841a44a109834e311.jpg"},"info":{"width":467.39385,"height":666.11045,"margin":[0.13731,0.29266,0.13474,0.16783]},"elements":[{"words":[{"str":"پیشگفتار","boundary":[0.4808297113879441,0.29266314981528213,0.5802406471544288,0.31671321538623964],"dir":"rtl"},{"str":"ناش","boundary":[0.43847896158667904,0.29266314981528213,0.4742022814378067,0.31671321538623964],"dir":"rtl"},{"str":"بدون","boundary":[0.7927721984360726,0.34783981008235954,0.8346116449756452,0.36738611805575944],"dir":"rtl"},{"str":"شک","boundary":[0.745659896894236,0.34783981008235954,0.7871662196667757,0.36738611805575944],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.7193743135473435,0.34783981008235954,0.740043905156219,0.36738611805575944],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6816025713645996,0.34783981008235954,0.6966172747031223,0.36738611805575944],"dir":"rtl"},{"str":"نیازهاي","boundary":[0.6144643323826361,0.34783981008235954,0.6759980046806349,0.36738611805575944],"dir":"rtl"},{"str":"اساس","boundary":[0.5721323248048727,0.34783981008235954,0.6089772255240414,0.36738611805575944],"dir":"rtl"},{"str":"بشر","boundary":[0.5206248434805036,0.34783981008235954,0.5493258629740206,0.36738611805575944],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4944370791357224,0.34783981008235954,0.5151066707445979,0.36738611805575944],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.46773582921555334,0.34783981008235954,0.4890078677757526,0.36738611805575944],"dir":"rtl"},{"str":"دورهاي،","boundary":[0.39328042078431275,0.34783981008235954,0.4621890296588197,0.36738611805575944],"dir":"rtl"},{"str":"نیاز","boundary":[0.36080245814103024,0.34783981008235954,0.3877397830544838,0.36738611805575944],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.30216728354470207,0.34783981008235954,0.3552280587346195,0.36738611805575944],"dir":"rtl"},{"str":"است؛","boundary":[0.23281617847560457,0.34783981008235954,0.27965543406272875,0.36738611805575944],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.17418100387927646,0.34783981008235954,0.2272417790691939,0.36738611805575944],"dir":"rtl"},{"str":"نه","boundary":[0.1373078614534615,0.34783981008235954,0.15154258020297007,0.36738611805575944],"dir":"rtl"},{"str":"صرفاً","boundary":[0.8239664471408856,0.3835996454069667,0.8651057560984168,0.40314595338036663],"dir":"rtl"},{"str":"نظري،","boundary":[0.7654290915466688,0.3835996454069667,0.8180852401031806,0.40314595338036663],"dir":"rtl"},{"str":"بلکه","boundary":[0.7243502455156394,0.3835996454069667,0.7595052652062066,0.40314595338036663],"dir":"rtl"},{"str":"نظري","boundary":[0.6727449451891588,0.3835996454069667,0.7184369456294727,0.40314595338036663],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6560566639890533,0.3835996454069667,0.6668093086804628,0.40314595338036663],"dir":"rtl"},{"str":"کاربردي","boundary":[0.5769798853793219,0.3835996454069667,0.6501384859899203,0.40314595338036663],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5479679503699075,0.3835996454069667,0.5710889221156847,0.40314595338036663],"dir":"rtl"},{"str":"مقاطع","boundary":[0.4939235935603345,0.3835996454069667,0.542189568818674,0.40314595338036663],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.4274272115476059,0.3835996454069667,0.48812146330123934,0.40314595338036663],"dir":"rtl"},{"str":"تحصیل","boundary":[0.3700757508897474,0.3835996454069667,0.4216190478329999,0.40314595338036663],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3321756373131567,0.3835996454069667,0.3471903406516794,0.40314595338036663],"dir":"rtl"},{"str":"دبستان","boundary":[0.2726113105681643,0.3835996454069667,0.3264302472101419,0.40314595338036663],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.25438257264189507,0.3835996454069667,0.26686232606612176,0.40314595338036663],"dir":"rtl"},{"str":"سطوح","boundary":[0.18827130481070728,0.3835996454069667,0.2485688889573536,0.40314595338036663],"dir":"rtl"},{"str":"عال","boundary":[0.1544118092268437,0.3835996454069667,0.18246339783888896,0.40314595338036663],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.8027851671561359,0.41935948073157386,0.8650984389289673,0.43890578870497376],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7821173727467744,0.41935948073157386,0.7971320760852971,0.43890578870497376],"dir":"rtl"},{"str":"پوشش","boundary":[0.7201139895186895,0.41935948073157386,0.776527568773102,0.43890578870497376],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.6810890857892117,0.41935948073157386,0.7145727099318913,0.43890578870497376],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6646575473768,0.41935948073157386,0.6754741210223455,0.43890578870497376],"dir":"rtl"},{"str":"علاوه","boundary":[0.6124103900810846,0.41935948073157386,0.6590030442206287,0.43890578870497376],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.5916142242778761,0.41935948073157386,0.606785669088286,0.43890578870497376],"dir":"rtl"},{"str":"ارتقاي","boundary":[0.5319215261390364,0.41935948073157386,0.5860174882489361,0.43890578870497376],"dir":"rtl"},{"str":"سطح","boundary":[0.4835255106587302,0.41935948073157386,0.526243916131973,0.43890578870497376],"dir":"rtl"},{"str":"دانش","boundary":[0.4328188100891784,0.41935948073157386,0.4780022030670706,0.43890578870497376],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4165156430706136,0.41935948073157386,0.42726828776202325,0.43890578870497376],"dir":"rtl"},{"str":"معلومات","boundary":[0.3402630351255156,0.41935948073157386,0.4112326467282357,0.43890578870497376],"dir":"rtl"},{"str":"افراد،","boundary":[0.29109679128212734,0.41935948073157386,0.3348235540540381,0.43890578870497376],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2649090269373462,0.41935948073157386,0.28557861854622163,0.43890578870497376],"dir":"rtl"},{"str":"زندگ","boundary":[0.21153707948874367,0.41935948073157386,0.2592966295983568,0.43890578870497376],"dir":"rtl"},{"str":"فردي","boundary":[0.13730786145346144,0.41935948073157386,0.18896117268124077,0.43890578870497376],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8542620960887697,0.45511931605618106,0.8650147407801791,0.47466562402958096],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماع","boundary":[0.7951134359170536,0.45511931605618106,0.8487303159851162,0.47466562402958096],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.7319241577526103,0.45511931605618106,0.7723353441642417,0.47466562402958096],"dir":"rtl"},{"str":"نیز","boundary":[0.7053512792262884,0.45511931605618106,0.7262524528296638,0.47466562402958096],"dir":"rtl"},{"str":"بهکار","boundary":[0.6554148070198184,0.45511931605618106,0.6996621157937786,0.47466562402958096],"dir":"rtl"},{"str":"آید","boundary":[0.6199843023180557,0.45511931605618106,0.6497206371029485,0.47466562402958096],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6146331407655448,0.45511931605618106,0.6199816065187848,0.47466562402958096],"dir":"ltr"},{"str":"اگر","boundary":[0.580189170225496,0.45511931605618106,0.6092244688285906,0.47466562402958096],"dir":"rtl"},{"str":"زمان","boundary":[0.5455594462785506,0.45511931605618106,0.5744804943411214,0.47466562402958096],"dir":"rtl"},{"str":"برسد","boundary":[0.48134319696333183,0.45511931605618106,0.5228472090507823,0.47466562402958096],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.4525880047416113,0.45511931605618106,0.47570897648738847,0.47466562402958096],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.3831390806704024,0.45511931605618106,0.44698035714419426,0.47466562402958096],"dir":"rtl"},{"str":"علم","boundary":[0.34286101539419045,0.45511931605618106,0.3775354125861946,0.47466562402958096],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.3030353309098952,0.45511931605618106,0.32019499186820694,0.47466562402958096],"dir":"rtl"},{"str":"زندگ","boundary":[0.24966338346129266,0.45511931605618106,0.29742293357090577,0.47466562402958096],"dir":"rtl"},{"str":"افراد","boundary":[0.18390667741991024,0.45511931605618106,0.22704845175006028,0.47466562402958096],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.13730786145346136,0.45511931605618106,0.1783406221540996,0.47466562402958096],"dir":"rtl"},{"str":"جامعه","boundary":[0.8171627632669962,0.49087915138078825,0.8651904812183556,0.5104254593541881],"dir":"rtl"},{"str":"عجین","boundary":[0.7631184064574233,0.49087915138078825,0.811166920574586,0.5104254593541881],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7464301252573176,0.49087915138078825,0.7571827699487271,0.5104254593541881],"dir":"rtl"},{"str":"زندگ","boundary":[0.6990916333195225,0.49087915138078825,0.7404720237546982,0.5104254593541881],"dir":"rtl"},{"str":"مردم","boundary":[0.6366725835181613,0.49087915138078825,0.6762370322159779,0.5104254593541881],"dir":"rtl"},{"str":"دانشورانه","boundary":[0.5569539479391951,0.49087915138078825,0.6307619794312653,0.5104254593541881],"dir":"rtl"},{"str":"گردد،","boundary":[0.49918682070806003,0.49087915138078825,0.5512125373493894,0.5104254593541881],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.4854816339581702,0.49087915138078825,0.49336504962570626,0.5104254593541881],"dir":"rtl"},{"str":"توان","boundary":[0.4326904386953313,0.49087915138078825,0.4684344263408683,0.5104254593541881],"dir":"rtl"},{"str":"مدع","boundary":[0.38843286020986345,0.49087915138078825,0.42691616502870094,0.5104254593541881],"dir":"rtl"},{"str":"شد","boundary":[0.3328174942823914,0.49087915138078825,0.36553448446101694,0.5104254593541881],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.29751536097447556,0.49087915138078825,0.32701549239469,0.5104254593541881],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.2646828365413877,0.49087915138078825,0.2917315878247005,0.5104254593541881],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.22678272296479704,0.49087915138078825,0.2417974263033198,0.5104254593541881],"dir":"rtl"},{"str":"مهمترین","boundary":[0.13730786145346127,0.49087915138078825,0.22106506108285315,0.5104254593541881],"dir":"rtl"},{"str":"شاخصهاي","boundary":[0.7678681480297609,0.5266389867053954,0.8651330992053058,0.5461852946787953],"dir":"rtl"},{"str":"توسعهیافتگ","boundary":[0.6736740973378231,0.5266389867053954,0.762611981308697,0.5461852946787953],"dir":"rtl"},{"str":"واقع","boundary":[0.620656711679026,0.5266389867053954,0.6512487701753027,0.5461852946787953],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5774933709547098,0.5266389867053954,0.5981629625635853,0.5461852946787953],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.5484814359452952,0.5266389867053954,0.5720759697629738,0.5461852946787953],"dir":"rtl"},{"str":"جامعه","boundary":[0.4952073074988041,0.5266389867053954,0.5432350254501636,0.5461852946787953],"dir":"rtl"},{"str":"تحقق","boundary":[0.4441154927477114,0.5266389867053954,0.48976718457035734,0.5461852946787953],"dir":"rtl"},{"str":"یافته","boundary":[0.4040636178674578,0.5266389867053954,0.4387784520485238,0.5461852946787953],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.3588768872333256,0.5266389867053954,0.3987519947042519,0.5461852946787953],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.35348528869175305,0.5266389867053954,0.35883375444499305,0.5461852946787953],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.8203720481131701,0.5623988220300026,0.8346067668626787,0.5819451300034025],"dir":"rtl"},{"str":"علت","boundary":[0.7755704316605787,0.5623988220300026,0.8147646572585407,0.5819451300034025],"dir":"rtl"},{"str":"قلت","boundary":[0.7352618139926314,0.5623988220300026,0.7700546979811562,0.5819451300034025],"dir":"rtl"},{"str":"منابع","boundary":[0.6963958340487362,0.5623988220300026,0.7298794581914159,0.5819451300034025],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6506650654474805,0.5623988220300026,0.6737860371932577,0.5819451300034025],"dir":"rtl"},{"str":"تاکنون","boundary":[0.5886616822193956,0.5623988220300026,0.6451707697908303,0.5819451300034025],"dir":"rtl"},{"str":"درباره","boundary":[0.533205240077506,0.5623988220300026,0.5832718808773371,0.5819451300034025],"dir":"rtl"},{"str":"کسب","boundary":[0.47877576908639224,0.5623988220300026,0.5277755152319609,0.5819451300034025],"dir":"rtl"},{"str":"وکار","boundary":[0.4325620673014843,0.5623988220300026,0.47334411866993936,0.5819451300034025],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیک","boundary":[0.351205155994243,0.5623988220300026,0.4272345260854413,0.5819451300034025],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.30971064338993726,0.5623988220300026,0.3286809828584604,0.5819451300034025],"dir":"rtl"},{"str":"عناوین","boundary":[0.25235918273207875,0.5623988220300026,0.3042838710864506,0.5819451300034025],"dir":"rtl"},{"str":"نزدیک","boundary":[0.16336725440439537,0.5623988220300026,0.22987839912741645,0.5819451300034025],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.1373078614534612,0.5623988220300026,0.15792173987740707,0.5819451300034025],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.8414249567040727,0.5981586573546098,0.8650194905217513,0.6177049653280097],"dir":"rtl"},{"str":"نگاشته","boundary":[0.7816038871713863,0.5981586573546098,0.8358406727003358,0.6177049653280097],"dir":"rtl"},{"str":"شده،","boundary":[0.7344915856295495,0.5981586573546098,0.776080322836939,0.6177049653280097],"dir":"rtl"},{"str":"تصمیم","boundary":[0.6733868021583936,0.5981586573546098,0.7288979305140619,0.6177049653280097],"dir":"rtl"},{"str":"گرفته","boundary":[0.6212680162565252,0.5981586573546098,0.6678393607446907,0.6177049653280097],"dir":"rtl"},{"str":"شد","boundary":[0.5893035391886304,0.5981586573546098,0.6157104335027084,0.6177049653280097],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.56054834696691,0.5981586573546098,0.5836693187126871,0.6177049653280097],"dir":"rtl"},{"str":"متن","boundary":[0.5251178422651471,0.5981586573546098,0.5549702247900777,0.6177049653280097],"dir":"rtl"},{"str":"حاضر","boundary":[0.4703032570924925,0.5981586573546098,0.5195067286400963,0.6177049653280097],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.44411549274771134,0.5981586573546098,0.46472937117165725,0.6177049653280097],"dir":"rtl"},{"str":"علاقمندان","boundary":[0.3495057754824969,0.5981586573546098,0.43861939989154725,0.6177049653280097],"dir":"rtl"},{"str":"عرضه","boundary":[0.2885293634051878,0.5981586573546098,0.3439535843272218,0.6177049653280097],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.27222619638662304,0.5981586573546098,0.2829788410780327,0.6177049653280097],"dir":"rtl"},{"str":"نکات","boundary":[0.2289955890519309,0.5981586573546098,0.2667134152492589,0.6177049653280097],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.1857038769337676,0.5981586573546098,0.2063734685426431,0.6177049653280097],"dir":"rtl"},{"str":"خور","boundary":[0.1373078614534612,0.5981586573546098,0.18027864508700706,0.6177049653280097],"dir":"rtl"},{"str":"غور","boundary":[0.8224259904147216,0.633918492679217,0.8649289886890892,0.6534648006526169],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8062511947900037,0.633918492679217,0.8170038394814133,0.6534648006526169],"dir":"rtl"},{"str":"تامل","boundary":[0.7547742658573703,0.633918492679217,0.8008856556413823,0.6534648006526169],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7255055880602618,0.633918492679217,0.7493287513303818,0.6534648006526169],"dir":"rtl"},{"str":"مجموعه","boundary":[0.6428344104228154,0.633918492679217,0.7200405610814088,0.6534648006526169],"dir":"rtl"},{"str":"متون","boundary":[0.5889184250070896,0.633918492679217,0.637466303846317,0.6534648006526169],"dir":"rtl"},{"str":"موجود","boundary":[0.517672301422023,0.633918492679217,0.5836623866574193,0.6534648006526169],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.49161290847108885,0.633918492679217,0.5122825000799643,0.6534648006526169],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.44976383407697773,0.633918492679217,0.4861852375678452,0.6534648006526169],"dir":"rtl"},{"str":"زمینه","boundary":[0.39482087751047606,0.633918492679217,0.44430586752478624,0.6534648006526169],"dir":"rtl"},{"str":"افزوده","boundary":[0.32870960967928836,0.633918492679217,0.3893703564991277,0.6534648006526169],"dir":"rtl"},{"str":"شود،","boundary":[0.27184108220508213,0.633918492679217,0.32336961643804224,0.6534648006526169],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.24257240440797373,0.633918492679217,0.26639556767809375,0.6534648006526169],"dir":"rtl"},{"str":"طوري","boundary":[0.1755625368198572,0.633918492679217,0.23706219069848652,0.6534648006526169],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.1373078614534612,0.633918492679217,0.17014564911369676,0.6534648006526169],"dir":"rtl"},{"str":"استفادهکنندگان","boundary":[0.7364171565372543,0.6695882528518731,0.8652612138563652,0.6891345608252729],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.6703058887060666,0.6695882528518731,0.7309956474609154,0.6891345608252729],"dir":"rtl"},{"str":"بتوانند","boundary":[0.614977817958024,0.6695882528518731,0.664898243740263,0.6891345608252729],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5953369946994381,0.6695882528518731,0.6095717134489467,0.6891345608252729],"dir":"rtl"},{"str":"فراخور","boundary":[0.5315364119574958,0.6695882528518731,0.5900964892884234,0.6891345608252729],"dir":"rtl"},{"str":"توان","boundary":[0.4904575659264664,0.6695882528518731,0.5262015535720035,0.6891345608252729],"dir":"rtl"},{"str":"علم","boundary":[0.4567264417364498,0.6695882528518731,0.48502167925401657,0.6891345608252729],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.42344769833834983,0.6695882528518731,0.434133589904959,0.6891345608252729],"dir":"rtl"},{"str":"تجرب","boundary":[0.38162917633597426,0.6695882528518731,0.4179686788775674,0.6891345608252729],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.32267615416848106,0.6695882528518731,0.3592558395879618,0.6891345608252729],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3022651025468133,0.6695882528518731,0.31727980588533605,0.6891345608252729],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.27325316753739887,0.6695882528518731,0.2968477013550775,0.6891345608252729],"dir":"rtl"},{"str":"بهره","boundary":[0.23435663520176797,0.6695882528518731,0.26784898859922923,0.6891345608252729],"dir":"rtl"},{"str":"بگیرند","boundary":[0.17556253681985728,0.6695882528518731,0.22889494587915493,0.6891345608252729],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.17017093827828475,0.6695882528518731,0.17551940403152477,0.6891345608252729],"dir":"ltr"},{"str":"امید","boundary":[0.8027851671561357,0.7053480881764802,0.8346094626619495,0.7248943961498802],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7573416937343095,0.7053480881764802,0.7972168012052359,0.7248943961498802],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.7048377936509003,0.7053480881764802,0.7517482953616096,0.7248943961498802],"dir":"rtl"},{"str":"حاضر","boundary":[0.6500232084782456,0.7053480881764802,0.6992266800258493,0.7248943961498802],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.6068904201456649,0.7053480881764802,0.6444291682485764,0.7248943961498802],"dir":"rtl"},{"str":"دانشجویان","boundary":[0.5152332449389307,0.7053480881764802,0.6012592805831738,0.7248943961498802],"dir":"rtl"},{"str":"کارشناس","boundary":[0.44170698865635455,0.7053480881764802,0.509683236097351,0.7248943961498802],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4081715024705607,0.7053480881764802,0.41892414716197035,0.7248943961498802],"dir":"rtl"},{"str":"کارشناس","boundary":[0.3346452461879845,0.7053480881764802,0.40262149362898103,0.7248943961498802],"dir":"rtl"},{"str":"ارشد","boundary":[0.27068573966045956,0.7053480881764802,0.3120382735031706,0.7248943961498802],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.24449797531567835,0.7053480881764802,0.2651675669245538,0.7248943961498802],"dir":"rtl"},{"str":"حال","boundary":[0.2044461004354248,0.7053480881764802,0.23904398827669612,0.7248943961498802],"dir":"rtl"},{"str":"تحصیل","boundary":[0.1373078614534613,0.7053480881764802,0.19893242069830372,0.7248943961498802],"dir":"rtl"},{"str":"رشتههاي","boundary":[0.7913601131037555,0.7411079235010875,0.8650753320780746,0.7606542314744873],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.7190870183679134,0.7411079235010875,0.7858947010107211,0.7606542314744873],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7029122227431955,0.7411079235010875,0.7136648674346051,0.7606542314744873],"dir":"rtl"},{"str":"مهندس","boundary":[0.6473579615991946,0.7411079235010875,0.697512151689629,0.7606542314744873],"dir":"rtl"},{"str":"صنایع","boundary":[0.5763380284100866,0.7411079235010875,0.6247201797798575,0.7606542314744873],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5501502640653052,0.7411079235010875,0.5708198556741807,0.7606542314744873],"dir":"rtl"},{"str":"گرایشهاي","boundary":[0.4489936057138957,0.7411079235010875,0.5446603330360459,0.7606542314744873],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.38275396648886095,0.7411079235010875,0.44344372524370973,0.7606542314744873],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.36657917086414316,0.7411079235010875,0.3773318155555528,0.7606542314744873],"dir":"rtl"},{"str":"فارغالتحصیلان","boundary":[0.2398766051371872,0.7411079235010875,0.36120528757492143,0.7606542314744873],"dir":"rtl"},{"str":"علاقمند","boundary":[0.16336725440439515,0.7411079235010875,0.23448552008118997,0.7606542314744873],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.13730786145346094,0.7411079235010875,0.15792173987740682,0.7606542314744873],"dir":"rtl"},{"str":"موضوعات","boundary":[0.7773676311744361,0.7768677588256946,0.8650582586826928,0.7964140667990945],"dir":"rtl"},{"str":"کسب","boundary":[0.7228097887894753,0.7768677588256946,0.7718095349350439,0.7964140667990945],"dir":"rtl"},{"str":"وکار","boundary":[0.6764677156107204,0.7768677588256946,0.7172497669791755,0.7964140667990945],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیک","boundary":[0.5949824329096322,0.7768677588256946,0.6710118030008304,0.7964140667990945],"dir":"rtl"},{"str":"مفید","boundary":[0.536286153529833,0.7768677588256946,0.5724573611740927,0.7964140667990945],"dir":"rtl"},{"str":"باشد","boundary":[0.4936668507726401,0.7768677588256946,0.5307779937626473,0.7964140667990945],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.47736368375407534,0.7768677588256946,0.4881782034573192,0.7964140667990945],"dir":"rtl"},{"str":"اساتید","boundary":[0.42267746997526756,0.7768677588256946,0.47198145632425353,0.7964140667990945],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4063743029567028,0.7768677588256946,0.4171269476481124,0.7964140667990945],"dir":"rtl"},{"str":"صاحبنظران","boundary":[0.2943060761283009,0.7768677588256946,0.40087898032890185,0.7964140667990945],"dir":"rtl"},{"str":"ارجمند","boundary":[0.22857992247865402,0.7768677588256946,0.2888400221782971,0.7964140667990945],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.21227675546008926,0.7768677588256946,0.22305725674396368,0.7964140667990945],"dir":"rtl"},{"str":"تذکرات","boundary":[0.13730786145346083,0.7768677588256946,0.20684549015781795,0.7964140667990945],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8542620960887689,0.8126275941503017,0.8650147407801785,0.8321739021237016],"dir":"rtl"},{"str":"پیشنهادهاي","boundary":[0.7565714653712274,0.8126275941503017,0.8490816684900746,0.8321739021237016],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.7147223909771162,0.8126275941503017,0.7513020763965971,0.8321739021237016],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6950815677185305,0.8126275941503017,0.709316286468039,0.8321739021237016],"dir":"rtl"},{"str":"اصلاحات","boundary":[0.6085592482656749,0.8126275941503017,0.689769431069749,0.8321739021237016],"dir":"rtl"},{"str":"بعدي","boundary":[0.5587511474530519,0.8126275941503017,0.6031663660101639,0.8321739021237016],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.5266582989913104,0.8126275941503017,0.5533628865677195,0.8321739021237016],"dir":"rtl"},{"str":"اثر","boundary":[0.5002137918588353,0.8126275941503017,0.5213220285204858,0.8321739021237016],"dir":"rtl"},{"str":"کمک","boundary":[0.44154806487077153,0.8126275941503017,0.49487931858752454,0.8321739021237016],"dir":"rtl"},{"str":"کنند","boundary":[0.39803016235664984,0.8126275941503017,0.4361791880659099,0.8321739021237016],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.39263856381507717,0.8126275941503017,0.3979870295683172,0.8321739021237016],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13731,0.29266,0.86526,0.83217],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"jpeg":"/storage/books/cb85f922886a5422/pages/5cd5d225babc4ccd2b6a2fe728cc7ca7.jpg","blurred":"/storage/books/cb85f922886a5422/pages/ef331358bf72286613d6aa109690beaf.jpg"},"info":{"width":467.39385,"height":666.11045,"margin":[0.13718,0.07065,0.13476,0.69346]},"elements":[{"words":[{"str":"ب","boundary":[0.8335943016794081,0.07533639409950713,0.8489588170661638,0.09037894447534946],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.83359,0.07534,0.84896,0.09038],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"کسب","boundary":[0.4292244110614635,0.07065248619804723,0.4691205714409807,0.08569503657388956],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.41369147240598053,0.07065248619804723,0.4244319218149747,0.08569503657388956],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.3848079087904131,0.07065248619804723,0.40898999847772927,0.08569503657388956],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.2945628189159956,0.07065248619804723,0.38003082411118594,0.08569503657388956],"dir":"rtl"},{"str":"»","boundary":[0.28172567953129896,0.07161551624058747,0.289807043888147,0.08512678903326022],"dir":"ltr"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.22960689362943054,0.07161551624058747,0.2818283766463765,0.08512678903326022],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.21574278309395817,0.07161551624058747,0.2254540790384812,0.08512678903326022],"dir":"rtl"},{"str":"استراتژي","boundary":[0.1452668878719735,0.07161551624058747,0.2116103795546304,0.08512678903326022],"dir":"rtl"},{"str":"«","boundary":[0.13717949005961463,0.07161551624058747,0.14526688787197353,0.08512678903326022],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13718,0.07065,0.46912,0.0857],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"در","boundary":[0.8139534784208223,0.12544425991496605,0.8346230700296978,0.14499056788836595],"dir":"rtl"},{"str":"پایان","boundary":[0.7701788331190066,0.12544425991496605,0.8083702213882361,0.14499056788836595],"dir":"rtl"},{"str":"لازم","boundary":[0.7294851012695183,0.12544425991496605,0.7645905696020605,0.14499056788836595],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6777514295491909,0.12544425991496605,0.7240056966945545,0.14499056788836595],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6572120065336762,0.12544425991496605,0.672226709872199,0.14499056788836595],"dir":"rtl"},{"str":"مترجمین","boundary":[0.5728720007762192,0.12544425991496605,0.651781511459768,0.14499056788836595],"dir":"rtl"},{"str":"محترم","boundary":[0.5104835033665934,0.12544425991496605,0.56729798648399,0.14499056788836595],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب،","boundary":[0.4447573497169465,0.12544425991496605,0.5050111592182911,0.14499056788836595],"dir":"rtl"},{"str":"آقاي","boundary":[0.39199670684584326,0.12544425991496605,0.43916741737188036,0.14499056788836595],"dir":"rtl"},{"str":"دکتر","boundary":[0.34000629233782187,0.12544425991496605,0.38650176933222385,0.14499056788836595],"dir":"rtl"},{"str":"حسن","boundary":[0.2840363646205445,0.12544425991496605,0.3344747689769561,0.14499056788836595],"dir":"rtl"},{"str":"رنگریز","boundary":[0.21484418333702948,0.12544425991496605,0.2783746726663179,0.14499056788836595],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.1985410163184647,0.12544425991496605,0.20929366100987432,0.14499056788836595],"dir":"rtl"},{"str":"مهدي","boundary":[0.13730786145346166,0.12544425991496605,0.19306071314374387,0.14499056788836595],"dir":"rtl"},{"str":"کریم","boundary":[0.8236118853510803,0.16111402008762207,0.8651007496140568,0.18066032806102197],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7902047705591334,0.16111402008762207,0.801006068008811,0.18066032806102197],"dir":"rtl"},{"str":"همچنین","boundary":[0.7197288753371492,0.16111402008762207,0.7847597695177208,0.18066032806102197],"dir":"rtl"},{"str":"همکاران","boundary":[0.6427060390289693,0.16111402008762207,0.7143390739950904,0.18066032806102197],"dir":"rtl"},{"str":"شرکت","boundary":[0.5780068565300981,0.16111402008762207,0.6372474306198085,0.18066032806102197],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ","boundary":[0.5301243266251795,0.16111402008762207,0.5725777735415222,0.18066032806102197],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5138211596066148,0.16111402008762207,0.5245738042980244,0.18066032806102197],"dir":"rtl"},{"str":"نشر","boundary":[0.4795459974494747,0.16111402008762207,0.5082470169429918,0.18066032806102197],"dir":"rtl"},{"str":"بازرگان","boundary":[0.4183433949762072,0.16111402008762207,0.4739730101283963,0.18066032806102197],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.36619405668260313,0.16111402008762207,0.3956941881028176,0.18066032806102197],"dir":"rtl"},{"str":"موجبات","boundary":[0.2863470497097899,0.16111402008762207,0.36083955747385227,0.18066032806102197],"dir":"rtl"},{"str":"انتشار","boundary":[0.2292217794478898,0.16111402008762207,0.28078433210021925,0.18066032806102197],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.190581989899953,0.16111402008762207,0.22366573715079938,0.18066032806102197],"dir":"rtl"},{"str":"اثر","boundary":[0.15771891307512959,0.16111402008762207,0.18522209909266063,0.18066032806102197],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.1373078614534619,0.16111402008762207,0.15232256479198467,0.18066032806102197],"dir":"rtl"},{"str":"فراهم","boundary":[0.8190883341747012,0.19687385541222935,0.8652363098059594,0.21642016338562928],"dir":"rtl"},{"str":"نمودهاند،","boundary":[0.7383427274449592,0.19687385541222935,0.8137339633373443,0.21642016338562928],"dir":"rtl"},{"str":"تشکر","boundary":[0.6877643982692544,0.19687385541222935,0.7329611418721067,0.21642016338562928],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6715896026445365,0.19687385541222935,0.6824113111458358,0.21642016338562928],"dir":"rtl"},{"str":"قدردان","boundary":[0.6170623126513115,0.19687385541222935,0.6663394693789835,0.21642016338562928],"dir":"rtl"},{"str":"شود","boundary":[0.5596497472099818,0.19687385541222935,0.5946694634514342,0.21642016338562928],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5542581486684091,0.19687385541222935,0.559606614421649,0.21642016338562928],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13731,0.12544,0.86524,0.21642],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"مجید","boundary":[0.34706671899940505,0.26393322268758135,0.39118989263551524,0.28041697549464206],"dir":"rtl"},{"str":"نی","boundary":[0.33092876596472137,0.26393322268758135,0.34176908831812847,0.28041697549464206],"dir":"rtl"},{"str":"مهر","boundary":[0.2776177949281962,0.26393322268758135,0.3055272764072529,0.28041697549464206],"dir":"rtl"},{"str":"مدیرعامل","boundary":[0.4107389303475006,0.2900550167534153,0.4914107235257805,0.306538769560476],"dir":"rtl"},{"str":"شرکت","boundary":[0.347965318756334,0.2900550167534153,0.40531459710049705,0.306538769560476],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ","boundary":[0.3016232455775791,0.2900550167534153,0.3426402165967741,0.306538769560476],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2860903069220961,0.2900550167534153,0.2961683599388399,0.306538769560476],"dir":"rtl"},{"str":"نشر","boundary":[0.2546393154295893,0.2900550167534153,0.28069395863895114,0.306538769560476],"dir":"rtl"},{"str":"بازرگانی","boundary":[0.1773597363337154,0.2900550167534153,0.2493002207881001,0.306538769560476],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.17736,0.26393,0.49141,0.30654],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"jpeg":"/storage/books/cb85f922886a5422/pages/06bb17ac381ab6776210192a2d60f0a0.jpg","blurred":"/storage/books/cb85f922886a5422/pages/fa3933709aae6921d28e05caebc33bf9.jpg"},"info":{"width":467.39385,"height":666.11045,"margin":[0.13731,0.31068,0.1348,0.0945]},"elements":[{"words":[{"str":"پیشگفتار","boundary":[0.4515610335908357,0.31067818020551247,0.5509719693573204,0.33472824577647],"dir":"rtl"},{"str":"قرن","boundary":[0.8040688810946056,0.36585484047258987,0.8347285913154396,0.38540114844598977],"dir":"rtl"},{"str":"بیستم","boundary":[0.7550310086450644,0.36585484047258987,0.798292296742886,0.38540114844598977],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7350050712049377,0.36585484047258987,0.7492397899544462,0.38540114844598977],"dir":"rtl"},{"str":"علت","boundary":[0.6899467119646525,0.36585484047258987,0.7291409375626146,0.38540114844598977],"dir":"rtl"},{"str":"تغییرات","boundary":[0.6207545306811375,0.36585484047258987,0.6842762907556443,0.38540114844598977],"dir":"rtl"},{"str":"سریع","boundary":[0.5726152579885251,0.36585484047258987,0.6150814136728585,0.38540114844598977],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.546299122249897,0.36585484047258987,0.5669687138587723,0.38540114844598977],"dir":"rtl"},{"str":"فناوري","boundary":[0.47672182678484104,0.36585484047258987,0.5406511660348119,0.38540114844598977],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4602902883724293,0.36585484047258987,0.47104293306383893,0.38540114844598977],"dir":"rtl"},{"str":"بخصوص","boundary":[0.37043031267955273,0.36585484047258987,0.4545351420434821,0.38540114844598977],"dir":"rtl"},{"str":"تغییرات","boundary":[0.29494793309753636,0.36585484047258987,0.36484885284648044,0.38540114844598977],"dir":"rtl"},{"str":"ناگهان","boundary":[0.23785321522737188,0.36585484047258987,0.2893043415098422,0.38540114844598977],"dir":"rtl"},{"str":"سیاس","boundary":[0.17084334763925535,0.36585484047258987,0.2150857783002493,0.38540114844598977],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.1373078614534615,0.36585484047258987,0.1426284706142367,0.38540114844598977],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماع","boundary":[0.811544974329465,0.3983719703269556,0.8651618543975276,0.41791827830035544],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7654290915466686,0.3983719703269556,0.7885500632924457,0.41791827830035544],"dir":"rtl"},{"str":"زندگ","boundary":[0.7182189710027204,0.3983719703269556,0.7595993614378962,0.41791827830035544],"dir":"rtl"},{"str":"بسیاري","boundary":[0.637057697699702,0.3983719703269556,0.6953042920868554,0.41791827830035544],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6162615318964934,0.3983719703269556,0.6312762352350162,0.41791827830035544],"dir":"rtl"},{"str":"افراد","boundary":[0.5737706005331474,0.3983719703269556,0.6105332151888602,0.41791827830035544],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.552974434729939,0.3983719703269556,0.5679891380684619,0.41791827830035544],"dir":"rtl"},{"str":"تغییر","boundary":[0.5098416463973583,0.3983719703269556,0.5472617793323551,0.41791827830035544],"dir":"rtl"},{"str":"داد،","boundary":[0.4719720852125031,0.3983719703269556,0.5042021626942672,0.41791827830035544],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4455275780800281,0.3983719703269556,0.46619716968890357,0.41791827830035544],"dir":"rtl"},{"str":"خاطر","boundary":[0.395847848661252,0.3983719703269556,0.4398095310839026,0.41791827830035544],"dir":"rtl"},{"str":"خواهد","boundary":[0.33551329355317777,0.3983719703269556,0.3902131146997333,0.41791827830035544],"dir":"rtl"},{"str":"ماند","boundary":[0.2975153609744755,0.3983719703269556,0.3297866456736646,0.41791827830035544],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.29216419942196475,0.3983719703269556,0.2975126651752048,0.41791827830035544],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.26606436948196865,0.3983719703269556,0.28673396109084415,0.41791827830035544],"dir":"rtl"},{"str":"واقع،","boundary":[0.21253349824778367,0.3983719703269556,0.2602804679607998,0.41791827830035544],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.18608899111530855,0.3983719703269556,0.20670286953925443,0.41791827830035544],"dir":"rtl"},{"str":"دلیل","boundary":[0.13730786145346127,0.3983719703269556,0.1803462968115645,0.41791827830035544],"dir":"rtl"},{"str":"سرعت","boundary":[0.8081767656977085,0.43088910018132137,0.8649938162429821,0.4504354081547212],"dir":"rtl"},{"str":"توسعه","boundary":[0.7529770663435127,0.43088910018132137,0.8026638561889503,0.4504354081547212],"dir":"rtl"},{"str":"محصولات","boundary":[0.6577254921090636,0.43088910018132137,0.747359149034588,0.4504354081547212],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6507934368413274,0.43088910018132137,0.6576908318327248,0.4504354081547212],"dir":"ltr"},{"str":"وسایل","boundary":[0.5928979382163456,0.43088910018132137,0.6452249425190337,0.4504354081547212],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5764663998039338,0.43088910018132137,0.5872190444953433,0.4504354081547212],"dir":"rtl"},{"str":"ابزارهاي","boundary":[0.5014975057973053,0.43088910018132137,0.5708031673929811,0.4504354081547212],"dir":"rtl"},{"str":"جدید","boundary":[0.4420615504461597,0.43088910018132137,0.4958854935724974,0.4504354081547212],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.3901995073319853,0.43088910018132137,0.4364537744773489,0.4504354081547212],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.3550257454179164,0.43088910018132137,0.38452587683813094,0.4504354081547212],"dir":"rtl"},{"str":"مشکوك","boundary":[0.26760482620813225,0.43088910018132137,0.34943555633006257,0.4504354081547212],"dir":"rtl"},{"str":"شدن","boundary":[0.2158711544878048,0.43088910018132137,0.2619314524570656,0.4504354081547212],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.18968339014302363,0.43088910018132137,0.2103529817518991,0.4504354081547212],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.1373078614534613,0.43088910018132137,0.18417856803207802,0.4504354081547212],"dir":"rtl"},{"str":"پیشرفت","boundary":[0.8004744820668902,0.463316154883736,0.8650603126249945,0.48286246285713585],"dir":"rtl"},{"str":"فناورانه","boundary":[0.7361604137495601,0.463316154883736,0.7948821106653411,0.48286246285713585],"dir":"rtl"},{"str":"اغلب","boundary":[0.686609055724631,0.463316154883736,0.7304553322642132,0.48286246285713585],"dir":"rtl"},{"str":"آسان","boundary":[0.6379562974566307,0.463316154883736,0.681034913061008,0.48286246285713585],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.5925128240348045,0.463316154883736,0.6323879315057308,0.48286246285713585],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5871616624822938,0.463316154883736,0.5925101282355338,0.48286246285713585],"dir":"ltr"},{"str":"اما","boundary":[0.5626022892684613,0.463316154883736,0.5817456733758901,0.48286246285713585],"dir":"rtl"},{"str":"برخ","boundary":[0.5277158225338221,0.463316154883736,0.5571776992786702,0.48286246285713585],"dir":"rtl"},{"str":"اختراعات","boundary":[0.42601512621528903,0.463316154883736,0.5052201478474735,0.48286246285713585],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.40624593156285616,0.463316154883736,0.42048065031236476,0.48286246285713585],"dir":"rtl"},{"str":"قدري","boundary":[0.35284343172251803,0.463316154883736,0.40080978814761864,0.48286246285713585],"dir":"rtl"},{"str":"داراي","boundary":[0.2996976746698739,0.463316154883736,0.3473866205128712,0.48286246285713585],"dir":"rtl"},{"str":"اهمیت","boundary":[0.2332012926571452,0.463316154883736,0.29420016972837754,0.48286246285713585],"dir":"rtl"},{"str":"هستند","boundary":[0.1723532519736831,0.463316154883736,0.2276548782145932,0.48286246285713585],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.13730786145346124,0.463316154883736,0.1668079928736757,0.48286246285713585],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.8438640131871651,0.4958332847381018,0.8651360517473644,0.5153795927115017],"dir":"rtl"},{"str":"کس","boundary":[0.8116427933315766,0.4958332847381018,0.8381901259505231,0.5153795927115017],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7739016035405685,0.4958332847381018,0.7889163068790912,0.5153795927115017],"dir":"rtl"},{"str":"بیدار","boundary":[0.729741844057212,0.4958332847381018,0.7682251488760494,0.5153795927115017],"dir":"rtl"},{"str":"کرده","boundary":[0.6816025713645993,0.4958332847381018,0.7241457498852412,0.5153795927115017],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6651710329521877,0.4958332847381018,0.6759236776435973,0.5153795927115017],"dir":"rtl"},{"str":"جلب","boundary":[0.6167750174718812,0.4958332847381018,0.6596463132751957,0.5153795927115017],"dir":"rtl"},{"str":"توجه","boundary":[0.5691492303546567,0.4958332847381018,0.6113559474520255,0.5153795927115017],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.5558291577863077,0.4958332847381018,0.5637125734538438,0.5153795927115017],"dir":"rtl"},{"str":"کنند","boundary":[0.5005989060403766,0.4958332847381018,0.5387479317496365,0.5153795927115017],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4952477444878658,0.4958332847381018,0.5005962102411058,0.5153795927115017],"dir":"ltr"},{"str":"فناوريهاي","boundary":[0.3977734195689564,0.4958332847381018,0.48985550408932393,0.5153795927115017],"dir":"rtl"},{"str":"کم","boundary":[0.36776506580050194,0.4958332847381018,0.39232045950112504,0.5153795927115017],"dir":"rtl"},{"str":"هستند","boundary":[0.2962316470360059,0.4958332847381018,0.34518903062160505,0.5153795927115017],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.2676048262081323,0.4958332847381018,0.29072579795390946,0.5153795927115017],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.25428475363978337,0.4958332847381018,0.2621681693073194,0.5153795927115017],"dir":"rtl"},{"str":"توانند","boundary":[0.19135221826303428,0.4958332847381018,0.23722149959825084,0.5153795927115017],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.17081279524751966,0.4958332847381018,0.18582749858604242,0.5153795927115017],"dir":"rtl"},{"str":"نظر","boundary":[0.1373078614534614,0.4958332847381018,0.16526881986145073,0.5153795927115017],"dir":"rtl"},{"str":"تاثیري","boundary":[0.8126697644823521,0.5283504145924676,0.8651309168916104,0.5478967225658674],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7837862008667846,0.5283504145924676,0.8069071726125618,0.5478967225658674],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.7628616636697292,0.5283504145924676,0.7780331084801391,0.5478967225658674],"dir":"rtl"},{"str":"جامعه","boundary":[0.7092024210416973,0.5283504145924676,0.7572301389930567,0.5478967225658674],"dir":"rtl"},{"str":"دارند،","boundary":[0.6534892361121138,0.5283504145924676,0.7034494570264455,0.5478967225658674],"dir":"rtl"},{"str":"تحول","boundary":[0.6102586287774217,0.5283504145924676,0.6477752970005914,0.5478967225658674],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5668385452654114,0.5283504145924676,0.5875081368742869,0.5478967225658674],"dir":"rtl"},{"str":"نظر","boundary":[0.5332052400775062,0.5283504145924676,0.5611819881669388,0.5478967225658674],"dir":"rtl"},{"str":"گرفته","boundary":[0.4746678844832895,0.5283504145924676,0.5276183886458924,0.5478967225658674],"dir":"rtl"},{"str":"شوند","boundary":[0.42023841349217567,0.5283504145924676,0.46896100579842875,0.5478967225658674],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4148872519396647,0.5283504145924676,0.4202357176929047,0.5478967225658674],"dir":"ltr"},{"str":"یقیناً","boundary":[0.37004519849801154,0.5283504145924676,0.40949013342815666,0.5478967225658674],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.3631131432302753,0.5283504145924676,0.37007729134647327,0.5478967225658674],"dir":"ltr"},{"str":"تلفن،","boundary":[0.30714321551299795,0.5283504145924676,0.3574423369070856,0.5478967225658674],"dir":"rtl"},{"str":"تلویزیون،","boundary":[0.21612789727549866,0.5283504145924676,0.30138177898575225,0.5478967225658674],"dir":"rtl"},{"str":"مسافرت","boundary":[0.13730786145346122,0.5283504145924676,0.2105292356756509,0.5478967225658674],"dir":"rtl"},{"str":"هوای","boundary":[0.8324695115265205,0.5608675444468333,0.8651492740009304,0.5804138524202332],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7991907681284207,0.5608675444468333,0.8100078552595414,0.5804138524202332],"dir":"rtl"},{"str":"برخ","boundary":[0.7644326727876284,0.5608675444468333,0.7938945495324764,0.5804138524202332],"dir":"rtl"},{"str":"پیشرفتهاي","boundary":[0.6428344104228154,0.5608675444468333,0.7419521459257536,0.5804138524202332],"dir":"rtl"},{"str":"پزشک","boundary":[0.5934419761834687,0.5608675444468333,0.6376121337497268,0.5804138524202332],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.5631463272355848,0.5608675444468333,0.5710297429031208,0.5804138524202332],"dir":"rtl"},{"str":"توانند","boundary":[0.5002137918588356,0.5608675444468333,0.5460830731940521,0.5804138524202332],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4741543989079014,0.5608675444468333,0.4948239905167769,0.5804138524202332],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.4420615504461598,0.5608675444468333,0.46876613802256883,0.5804138524202332],"dir":"rtl"},{"str":"مفهوم","boundary":[0.38763207945504596,0.5608675444468333,0.4367802229319017,0.5804138524202332],"dir":"rtl"},{"str":"تحول","boundary":[0.3446582149080477,0.5608675444468333,0.3821748831312176,0.5804138524202332],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3014948741837314,0.5608675444468333,0.3221644657926069,0.5804138524202332],"dir":"rtl"},{"str":"نظر","boundary":[0.26811831178352,0.5608675444468333,0.2960950598729525,0.5804138524202332],"dir":"rtl"},{"str":"گرفته","boundary":[0.21625626866934552,0.5608675444468333,0.26282761315751113,0.5804138524202332],"dir":"rtl"},{"str":"شوند","boundary":[0.168502110158274,0.5608675444468333,0.21088931743539158,0.5804138524202332],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.16311051161670148,0.5608675444468333,0.16850275201524334,0.5804138524202332],"dir":"ltr"},{"str":"اینترنت","boundary":[0.774928574691344,0.5933846743011991,0.8346187054023064,0.612930982274599],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.7612233879414542,0.5933846743011991,0.7691068036089903,0.612930982274599],"dir":"rtl"},{"str":"تواند","boundary":[0.7040675652878184,0.5933846743011991,0.7441426753903583,0.612930982274599],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6839132564538448,0.5933846743011991,0.6981479752033533,0.612930982274599],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.6317944705519764,0.5933846743011991,0.6781359018737619,0.612930982274599],"dir":"rtl"},{"str":"ابزار","boundary":[0.5912291100963348,0.5933846743011991,0.6260028667471765,0.612930982274599],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباط","boundary":[0.5402962191308247,0.5933846743011991,0.5855233867540187,0.612930982274599],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5031663339173157,0.5933846743011991,0.5174010526668243,0.612930982274599],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.47068837127403323,0.5933846743011991,0.4973929588504423,0.612930982274599],"dir":"rtl"},{"str":"لیست","boundary":[0.41869795676601185,0.5933846743011991,0.46488418707263657,0.612930982274599],"dir":"rtl"},{"str":"افزوده","boundary":[0.3618294292918055,0.5933846743011991,0.4129103324744212,0.612930982274599],"dir":"rtl"},{"str":"شود","boundary":[0.3211356974423171,0.5933846743011991,0.35615541368376963,0.612930982274599],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3157845358898063,0.5933846743011991,0.32113300164304637,0.612930982274599],"dir":"ltr"},{"str":"گرچه","boundary":[0.2615713706973246,0.5933846743011991,0.3104771489825973,0.612930982274599],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2351268635648495,0.5933846743011991,0.25579645517372496,0.612930982274599],"dir":"rtl"},{"str":"بخشهای","boundary":[0.1544118092268431,0.5933846743011991,0.2292121515933505,0.612930982274599],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.8500258400918193,0.6259018041555648,0.865040543430342,0.6454481121289648],"dir":"rtl"},{"str":"جامعه","boundary":[0.7964949688576342,0.6259018041555648,0.8445226868089937,0.6454481121289648],"dir":"rtl"},{"str":"هنوز","boundary":[0.7528486949496653,0.6259018041555648,0.7911117144566614,0.6454481121289648],"dir":"rtl"},{"str":"اینترنت","boundary":[0.6877643982692534,0.6259018041555648,0.7474419485836189,0.6454481121289648],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.6474557806013056,0.6259018041555648,0.6821093816275066,0.6454481121289648],"dir":"rtl"},{"str":"ابزار","boundary":[0.6070187915395112,0.6259018041555648,0.6417925481903529,0.6454481121289648],"dir":"rtl"},{"str":"ناآشنا","boundary":[0.5551567484253367,0.6259018041555648,0.6014265485093557,0.6454481121289648],"dir":"rtl"},{"str":"باق","boundary":[0.5325939355000062,0.6259018041555648,0.5495362636885351,0.6454481121289648],"dir":"rtl"},{"str":"مانده","boundary":[0.4694046573355632,0.6259018041555648,0.5098936368118656,0.6454481121289648],"dir":"rtl"},{"str":"است،","boundary":[0.4106105589536525,0.6259018041555648,0.4638289742152141,0.6454481121289648],"dir":"rtl"},{"str":"اکثریت","boundary":[0.33577003634087105,0.6259018041555648,0.4049188280932657,0.6454481121289648],"dir":"rtl"},{"str":"افراد","boundary":[0.28698890667902377,0.6259018041555648,0.3301306810091738,0.6454481121289648],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2606727709403957,0.6259018041555648,0.2813423625492712,0.6454481121289648],"dir":"rtl"},{"str":"کشورهای","boundary":[0.17713354593775604,0.6259018041555648,0.25512006629954515,0.6454481121289648],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.13730786145346083,0.6259018041555648,0.15446752241177253,0.6454481121289648],"dir":"rtl"},{"str":"دسترس","boundary":[0.81257194548024,0.6584189340099306,0.8651898393613855,0.6779652419833304],"dir":"rtl"},{"str":"اینترنت","boundary":[0.7299985868449052,0.6584189340099306,0.7896761371592708,0.6779652419833304],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7092024210416966,0.6584189340099306,0.7242171243802193,0.6779652419833304],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.6767244583984141,0.6584189340099306,0.7034290459748233,0.6779652419833304],"dir":"rtl"},{"str":"فناوري","boundary":[0.6134373612318595,0.6584189340099306,0.6709875408073931,0.6779652419833304],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5869928540993844,0.6584189340099306,0.6076624457082599,0.6779652419833304],"dir":"rtl"},{"str":"موارد","boundary":[0.5361577821359856,0.6584189340099306,0.5813451546270871,0.6779652419833304],"dir":"rtl"},{"str":"بسیاري","boundary":[0.47210045660634925,0.6584189340099306,0.5303470509935027,0.6779652419833304],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.45130429080314066,0.6584189340099306,0.4663189941416634,0.6779652419833304],"dir":"rtl"},{"str":"جمله","boundary":[0.40355013229206915,0.6584189340099306,0.44573874902290544,0.6779652419833304],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش،","boundary":[0.3206222118669288,0.6584189340099306,0.3978067961313559,0.6779652419833304],"dir":"rtl"},{"str":"سرگرم","boundary":[0.25264801836823386,0.6584189340099306,0.314927913578665,0.6779652419833304],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.22857992247865377,0.6584189340099306,0.23554407059485172,0.6779652419833304],"dir":"ltr"},{"str":"اطلاعات،","boundary":[0.13730786145346058,0.6584189340099306,0.22304724377524335,0.6779652419833304],"dir":"rtl"},{"str":"کسب","boundary":[0.8160074207223726,0.6909360638642963,0.8650071668679413,0.7104823718376961],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7997042537038079,0.6909360638642963,0.8104568983952174,0.7104823718376961],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.7641453776081981,0.6909360638642963,0.7941747842852436,0.7104823718376961],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7478422105896334,0.6909360638642963,0.758594855281043,0.7104823718376961],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباطات","boundary":[0.6690221747675961,0.6909360638642963,0.7423626776432757,0.7104823718376961],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.6063769345702762,0.6909360638642963,0.6635328855953059,0.7104823718376961],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.5930568620019275,0.6909360638642963,0.6009402776694636,0.7104823718376961],"dir":"rtl"},{"str":"کنند","boundary":[0.5378266102559961,0.6909360638642963,0.575975635965256,0.7104823718376961],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5324754487034854,0.6909360638642963,0.5378239144567254,0.7104823718376961],"dir":"ltr"},{"str":"اینترنت","boundary":[0.4673507150340115,0.6909360638642963,0.527028265348377,0.7104823718376961],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.4604186597662753,0.6909360638642963,0.4673828078824732,0.7104823718376961],"dir":"ltr"},{"str":"کاتالیزوري","boundary":[0.3627280290487338,0.6909360638642963,0.45488482572032035,0.7104823718376961],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.31972361211,0.6909360638642963,0.35726236021291147,0.7104823718376961],"dir":"rtl"},{"str":"تغییر","boundary":[0.2768475665651131,0.6909360638642963,0.31426769950010996,0.7104823718376961],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2506598022203319,0.6909360638642963,0.27132939382920734,0.7104823718376961],"dir":"rtl"},{"str":"روش","boundary":[0.20046658722616797,0.6909360638642963,0.24509284835476436,0.7104823718376961],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباط","boundary":[0.13730786145346047,0.6909360638642963,0.1949476442618992,0.7104823718376961],"dir":"rtl"},{"str":"افراد","boundary":[0.8283310745316814,0.7233631185667109,0.8650936891873942,0.7429094265401108],"dir":"rtl"},{"str":"بوده","boundary":[0.788279199651428,0.7233631185667109,0.8228532104134438,0.7429094265401108],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7719760326328633,0.7233631185667109,0.7827724519695747,0.7429094265401108],"dir":"rtl"},{"str":"توجه","boundary":[0.7243502455156388,0.7233631185667109,0.7665569626130075,0.7429094265401108],"dir":"rtl"},{"str":"بخشهاي","boundary":[0.6384697830320178,0.7233631185667109,0.7186922763318336,0.7429094265401108],"dir":"rtl"},{"str":"گوناگون","boundary":[0.567510954626381,0.7233631185667109,0.6329659878922231,0.7429094265401108],"dir":"rtl"},{"str":"شامل","boundary":[0.5014975057973048,0.7233631185667109,0.5449845991769031,0.7429094265401108],"dir":"rtl"},{"str":"دولت،","boundary":[0.44116295068923045,0.7233631185667109,0.49598472465994053,0.7429094265401108],"dir":"rtl"},{"str":"پلیس","boundary":[0.38557813715349387,0.7233631185667109,0.43558072062779507,0.7429094265401108],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3692749701349291,0.7233631185667109,0.38002761482633873,0.7429094265401108],"dir":"rtl"},{"str":"آژانسهاي","boundary":[0.2608011423342424,0.7233631185667109,0.3636211088357271,0.7429094265401108],"dir":"rtl"},{"str":"امنیت","boundary":[0.21914308457417558,0.7233631185667109,0.25533470327005703,0.7429094265401108],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.19507498868459552,0.7233631185667109,0.20203913680079344,0.7429094265401108],"dir":"ltr"},{"str":"بخش","boundary":[0.13730786145346058,0.7233631185667109,0.18937760948287946,0.7429094265401108],"dir":"rtl"},{"str":"قضای","boundary":[0.8280086055903378,0.7558802484210766,0.8651971565308348,0.7754265563944764],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.8039405097007578,0.7558802484210766,0.8109046578169558,0.7754265563944764],"dir":"ltr"},{"str":"سازمانهاي","boundary":[0.7058647648016753,0.7558802484210766,0.7980070555057573,0.7754265563944764],"dir":"rtl"},{"str":"بخش","boundary":[0.6541310930813476,0.7558802484210766,0.6998216814363293,0.7754265563944764],"dir":"rtl"},{"str":"عموم","boundary":[0.6063112084166267,0.7558802484210766,0.6482860867767078,0.7754265563944764],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5822431125270466,0.7558802484210766,0.5892072606432445,0.7754265563944764],"dir":"ltr"},{"str":"موسسات","boundary":[0.5022677341603864,0.7558802484210766,0.5766354649296295,0.7754265563944764],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.44337581677636434,0.7558802484210766,0.49643659196628187,0.7754265563944764],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4097119591967236,0.7558802484210766,0.4204646038881332,0.7754265563944764],"dir":"rtl"},{"str":"بسیاري","boundary":[0.3456546336670871,0.7558802484210766,0.40390122805424045,0.7754265563944764],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3248584678638785,0.7558802484210766,0.33987317120240124,0.7754265563944764],"dir":"rtl"},{"str":"بخشهاي","boundary":[0.23872126259256404,0.7558802484210766,0.3189437558923796,0.7754265563944764],"dir":"rtl"},{"str":"دیگر","boundary":[0.18454853438914415,0.7558802484210766,0.23291630816280418,0.7754265563944764],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.16375236858593556,0.7558802484210766,0.17876707192445832,0.7754265563944764],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.13730786145346047,0.7558802484210766,0.15792173987740635,0.7754265563944764],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.8285878173193754,0.7883973782754424,0.8651675027388562,0.8079436862488424],"dir":"rtl"},{"str":"جلب","boundary":[0.7803201732329158,0.7883973782754424,0.8231914690362303,0.8079436862488424],"dir":"rtl"},{"str":"نموده","boundary":[0.7288432443002824,0.7883973782754424,0.7749658023955589,0.8079436862488424],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6836565136661501,0.7883973782754424,0.7235316211370764,0.8079436862488424],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6782649151245775,0.7883973782754424,0.6836571555231195,0.8079436862488424],"dir":"ltr"},{"str":"جامعه","boundary":[0.7867387429252641,0.8209145081298082,0.8347664608766235,0.840460816103208],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.7247353596971793,0.8209145081298082,0.7807592033998724,0.840460816103208],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7080470784970737,0.8209145081298082,0.7188275797809481,0.840460816103208],"dir":"rtl"},{"str":"هور","boundary":[0.6577254921090628,0.8209145081298082,0.690238115028684,0.840460816103208],"dir":"rtl"},{"str":"اینترنت","boundary":[0.5921277098532628,0.8209145081298082,0.6518178405642255,0.840460816103208],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5719734010192888,0.8209145081298082,0.5862081197687974,0.840460816103208],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.5197262437235736,0.8209145081298082,0.5660676750453593,0.840460816103208],"dir":"rtl"},{"str":"ابزار","boundary":[0.4791608832679322,0.8209145081298082,0.5139346399187739,0.840460816103208],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباط","boundary":[0.4282279923024221,0.8209145081298082,0.47345515992561615,0.840460816103208],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.39456413472278135,0.8209145081298082,0.4052500262893905,0.840460816103208],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري،","boundary":[0.32575706762080725,0.8209145081298082,0.38874505943969834,0.840460816103208],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.2993125604883322,0.8209145081298082,0.3199264389122781,0.840460816103208],"dir":"rtl"},{"str":"طور","boundary":[0.25284211591573036,0.8209145081298082,0.2934172325973041,0.840460816103208],"dir":"rtl"},{"str":"اساس","boundary":[0.2039631672517715,0.8209145081298082,0.24719608527155307,0.840460816103208],"dir":"rtl"},{"str":"تغییر","boundary":[0.13730786145346027,0.8209145081298082,0.1811071540628945,0.840460816103208],"dir":"rtl"},{"str":"نموده","boundary":[0.8189599627808526,0.8534316379841739,0.8650825208761291,0.8729779459575737],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7732597465713325,0.8534316379841739,0.8131348540422588,0.8729779459575737],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7679085850188218,0.8534316379841739,0.7732570507720619,0.8729779459575737],"dir":"ltr"},{"str":"توسعه","boundary":[0.7129251914632584,0.8534316379841739,0.762611981308696,0.8729779459575737],"dir":"rtl"},{"str":"شبکه","boundary":[0.6636305762260231,0.8534316379841739,0.707114717063563,0.8729779459575737],"dir":"rtl"},{"str":"جهان","boundary":[0.6225822825867294,0.8534316379841739,0.657820872054691,0.8729779459575737],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5789054562870253,0.8534316379841739,0.5995750478959008,0.8729779459575737],"dir":"rtl"},{"str":"اواسط","boundary":[0.5211383290558903,0.8534316379841739,0.5730311813045881,0.8729779459575737],"dir":"rtl"},{"str":"دهه","boundary":[0.4846808532033518,0.8534316379841739,0.5153231049146227,0.8729779459575737],"dir":"rtl"},{"str":"1990","boundary":[0.4330755528768713,0.8534316379841739,0.47928925466177924,0.8729779459575737],"dir":"ltr"},{"str":"سبب","boundary":[0.3798014244303802,0.8534316379841739,0.42707406184313174,0.8729779459575737],"dir":"rtl"},{"str":"دوامپذیري","boundary":[0.2777461663220418,0.8534316379841739,0.37393600707411845,0.8729779459575737],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.20932421340160862,0.8534316379841739,0.27172721677873907,0.8729779459575737],"dir":"rtl"},{"str":"اینترنت","boundary":[0.13730786145346036,0.8534316379841739,0.20336457144226316,0.8729779459575737],"dir":"rtl"},{"str":"گردید،","boundary":[0.8039405097007576,0.8859487678385396,0.8651443958879634,0.9054950758119394],"dir":"rtl"},{"str":"زیرا","boundary":[0.7663276913035966,0.8859487678385396,0.7982600755230295,0.9054950758119394],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.7231949029710156,0.8859487678385396,0.7607336510739271,0.9054950758119394],"dir":"rtl"},{"str":"اولین","boundary":[0.6758258586414849,0.8859487678385396,0.7175451495564168,0.9054950758119394],"dir":"rtl"},{"str":"بار","boundary":[0.648996237327469,0.8859487678385396,0.6701393910082459,0.9054950758119394],"dir":"rtl"},{"str":"شهروندان","boundary":[0.5629874034500013,0.8859487678385396,0.6433478959982024,0.9054950758119394],"dir":"rtl"},{"str":"عادي","boundary":[0.5120239600927556,0.8859487678385396,0.5573729521687104,0.9054950758119394],"dir":"rtl"},{"str":"قادر","boundary":[0.4728706849694309,0.8859487678385396,0.5064657354819697,0.9054950758119394],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4465545492308028,0.8859487678385396,0.4671684276547487,0.9054950758119394],"dir":"rtl"},{"str":"دستیاب","boundary":[0.3893314599667913,0.8859487678385396,0.44115704560511326,0.9054950758119394],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.34603974784862795,0.8859487678385396,0.36665362627257386,0.9054950758119394],"dir":"rtl"},{"str":"منابع","boundary":[0.3007551982123843,0.8859487678385396,0.3406179820295013,0.9054950758119394],"dir":"rtl"},{"str":"شدند","boundary":[0.22768132272172475,0.8859487678385396,0.2781135652512317,0.9054950758119394],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.1926359322015029,0.8859487678385396,0.22213606362171737,0.9054950758119394],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.16644816785672176,0.8859487678385396,0.1871177594655972,0.9054950758119394],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.13730786145346033,0.8859487678385396,0.16090239527113895,0.9054950758119394],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.13731,0.31068,0.8652,0.9055],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"jpeg":"/storage/books/cb85f922886a5422/pages/582244e2cf92b87c7ee3c440ca6caa77.jpg","blurred":"/storage/books/cb85f922886a5422/pages/40c0fe57c372e309c7e0677aa596130e.jpg"},"info":{"width":467.39385,"height":666.11045,"margin":[0.13718,0.07065,0.13474,0.10748]},"elements":[{"words":[{"str":"د","boundary":[0.8369319579194293,0.07533639409950713,0.8456506862467277,0.09037894447534946],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.83693,0.07534,0.84565,0.09038],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"کسب","boundary":[0.4292244110614635,0.07065248619804723,0.4691205714409807,0.08569503657388956],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.41369147240598053,0.07065248619804723,0.4244319218149747,0.08569503657388956],"dir":"rtl"},{"str":"کا","boundary":[0.3944550190380126,0.07065248619804723,0.40898999847772927,0.08569503657388956],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.2945628189159956,0.07065248619804723,0.38003082411118594,0.08569503657388956],"dir":"rtl"},{"str":"»","boundary":[0.28172567953129896,0.07161551624058747,0.289807043888147,0.08512678903326022],"dir":"ltr"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.22960689362943054,0.07161551624058747,0.2818283766463765,0.08512678903326022],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.21574278309395817,0.07161551624058747,0.2254540790384812,0.08512678903326022],"dir":"rtl"},{"str":"استراتژي","boundary":[0.1452668878719735,0.07161551624058747,0.2116103795546304,0.08512678903326022],"dir":"rtl"},{"str":"«","boundary":[0.13717949005961463,0.07161551624058747,0.14526688787197353,0.08512678903326022],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13718,0.07065,0.46912,0.0857],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"وجود","boundary":[0.8178046202362312,0.12544425991496605,0.8650931757018198,0.14499056788836595],"dir":"rtl"},{"str":"داش","boundary":[0.784415477439423,0.12544425991496605,0.812104930349426,0.14499056788836595],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.75661190236029,0.12544425991496605,0.7619603681135301,0.14499056788836595],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.7369306421126421,0.12544425991496605,0.7511653608621507,0.14499056788836595],"dir":"rtl"},{"str":"زودي","boundary":[0.6819876855461405,0.12544425991496605,0.731125174197307,0.14499056788836595],"dir":"rtl"},{"str":"تعداد","boundary":[0.6329498130965991,0.12544425991496605,0.6762005747401255,0.14499056788836595],"dir":"rtl"},{"str":"وبسای","boundary":[0.5696501355334478,0.12544425991496605,0.6271541014071964,0.14499056788836595],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.529995955231332,0.12544425991496605,0.5468770502649958,0.14499056788836595],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5091997894281235,0.12544425991496605,0.5242144927666462,0.14499056788836595],"dir":"rtl"},{"str":"دهها","boundary":[0.4677358292155531,0.12544425991496605,0.5034622299801333,0.14499056788836595],"dir":"rtl"},{"str":"هزار","boundary":[0.42575838342759514,0.12544425991496605,0.46204512532631714,0.14499056788836595],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4057324459874684,0.12544425991496605,0.419967164736977,0.14499056788836595],"dir":"rtl"},{"str":"میلیونها","boundary":[0.3319188945254625,0.12544425991496605,0.4000027171945029,0.14499056788836595],"dir":"rtl"},{"str":"افزایش","boundary":[0.26760482620813225,0.12544425991496605,0.3260955829863826,0.14499056788836595],"dir":"rtl"},{"str":"یاف","boundary":[0.23665473989441635,0.12544425991496605,0.26178690626759393,0.14499056788836595],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.20885116481528337,0.12544425991496605,0.2141996305685234,0.14499056788836595],"dir":"ltr"},{"str":"اینترن","boundary":[0.15976027498008336,0.12544425991496605,0.20336457144226402,0.14499056788836595],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.8507960684549013,0.1578713146173807,0.8650307872044098,0.17741762259078056],"dir":"rtl"},{"str":"بخش","boundary":[0.7993191395222675,0.1578713146173807,0.8450097278772492,0.17741762259078056],"dir":"rtl"},{"str":"جداییناپذیري","boundary":[0.6736435449460874,0.1578713146173807,0.7938149592682913,0.17741762259078056],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6529757505367257,0.1578713146173807,0.6679904538752486,0.17741762259078056],"dir":"rtl"},{"str":"ابزار","boundary":[0.6125387614749314,0.1578713146173807,0.6473125181257731,0.17741762259078056],"dir":"rtl"},{"str":"تعهد","boundary":[0.5683790019915749,0.1578713146173807,0.6069458765878067,0.17741762259078056],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.5066323615511839,0.1578713146173807,0.5626562052538769,0.17741762259078056],"dir":"rtl"},{"str":"سازمانها","boundary":[0.4134347296182861,0.1578713146173807,0.5009162401259663,0.17741762259078056],"dir":"rtl"},{"str":"تبدیل","boundary":[0.3541271456609875,0.1578713146173807,0.4077644367806717,0.17741762259078056],"dir":"rtl"},{"str":"گردیده","boundary":[0.279671737229747,0.1578713146173807,0.34850832975230583,0.17741762259078056],"dir":"rtl"},{"str":"اس","boundary":[0.25039047903604156,0.1578713146173807,0.274192332654783,0.17741762259078056],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2225869039569086,0.1578713146173807,0.22793536971014866,0.17741762259078056],"dir":"ltr"},{"str":"این","boundary":[0.18403504881375687,0.1578713146173807,0.21711879606460321,0.17741762259078056],"dir":"rtl"},{"str":"ابزار","boundary":[0.13730786145346102,0.1578713146173807,0.17846077777874003,0.17741762259078056],"dir":"rtl"},{"str":"میتواند","boundary":[0.8000893678853493,0.19038844447174638,0.865128606206521,0.20993475244514628],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7800634304452226,0.19038844447174638,0.7942981491947311,0.20993475244514628],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.7279446445433542,0.19038844447174638,0.7742860758651398,0.20993475244514628],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.6810890857892115,0.19038844447174638,0.7221218464898496,0.20993475244514628],"dir":"rtl"},{"str":"کانال","boundary":[0.6248624152842399,0.19038844447174638,0.6752828476455129,0.20993475244514628],"dir":"rtl"},{"str":"اضافی","boundary":[0.5609334611484506,0.19038844447174638,0.6191035461848711,0.20993475244514628],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.5083011896711942,0.19038844447174638,0.555171896249811,0.20993475244514628],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.43898063699383233,0.19038844447174638,0.5027009876146203,0.20993475244514628],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.3946925061166289,0.19038844447174638,0.43333832912007664,0.20993475244514628],"dir":"rtl"},{"str":"گیرد","boundary":[0.3421886060332196,0.19038844447174638,0.3890521238137809,0.20993475244514628],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.3070148441191508,0.19038844447174638,0.33651497553936527,0.20993475244514628],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.2863470497097892,0.19038844447174638,0.3013617530483119,0.20993475244514628],"dir":"rtl"},{"str":"طریق","boundary":[0.22986363641712393,0.19038844447174638,0.2806526230501316,0.20993475244514628],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.20059495862001556,0.19038844447174638,0.22418949243769418,0.20993475244514628],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباط","boundary":[0.13730786145346105,0.19038844447174638,0.1949476442618998,0.20993475244514628],"dir":"rtl"},{"str":"شرک","boundary":[0.8283184941350847,0.22290557432611208,0.8651066546981732,0.24245188229951198],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.7887926852268161,0.22290557432611208,0.80567378026048,0.24245188229951198],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7723611468144043,0.22290557432611208,0.7831137915058138,0.24245188229951198],"dir":"rtl"},{"str":"مبادله","boundary":[0.7216544462448526,0.22290557432611208,0.7668656958152097,0.24245188229951198],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7052229078324408,0.22290557432611208,0.7160034091163152,0.24245188229951198],"dir":"rtl"},{"str":"مشتريها","boundary":[0.6266596147980973,0.22290557432611208,0.6996314350306486,0.24245188229951198],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.6131806184441658,0.22290557432611208,0.6211197472966314,0.24245188229951198],"dir":"ltr"},{"str":"شرک","boundary":[0.5764538194073364,0.22290557432611208,0.6132419799704247,0.24245188229951198],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5342322112282815,0.22290557432611208,0.54846692997779,0.24245188229951198],"dir":"rtl"},{"str":"مشتري،","boundary":[0.4658102583078483,0.22290557432611208,0.5288012026687978,0.24245188229951198],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.4130900524258068,0.22290557432611208,0.4210291812782725,0.24245188229951198],"dir":"ltr"},{"str":"B2C","boundary":[0.42100864185525694,0.22109703416584284,0.4604044105415587,0.23613958454168518],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.3968748198120272,0.22290557432611208,0.40762746450343684,0.24245188229951198],"dir":"rtl"},{"str":"تهیهکنندگان","boundary":[0.2880158778297997,0.22290557432611208,0.3914145425747465,0.24245188229951198],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.27171271081123494,0.22290557432611208,0.28246535550264457,0.24245188229951198],"dir":"rtl"},{"str":"شرکا","boundary":[0.21638464006319227,0.22290557432611208,0.2662009566450215,0.24245188229951198],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.20290564370926087,0.22290557432611208,0.2108447725617265,0.24245188229951198],"dir":"ltr"},{"str":"شرک","boundary":[0.1597602749800831,0.22290557432611208,0.20286315277789754,0.24245188229951198],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.8507960684549007,0.25542270418047786,0.8650307872044093,0.27496901215387776],"dir":"rtl"},{"str":"شرک","boundary":[0.8087097637249607,0.25542270418047786,0.845497924288049,0.27496901215387776],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.7267013675939461,0.25542270418047786,0.7346404964464116,0.27496901215387776],"dir":"ltr"},{"str":"B2B","boundary":[0.7346199570233962,0.25361416402020864,0.7740157257096979,0.26865671439605093],"dir":"ltr"},{"str":"،","boundary":[0.7792932020821405,0.25542270418047786,0.7862573501983384,0.27496901215387776],"dir":"ltr"},{"str":"صورت","boundary":[0.6602929199860025,0.25542270418047786,0.7212471238121761,0.27496901215387776],"dir":"rtl"},{"str":"میگیرد","boundary":[0.5895602819763238,0.25542270418047786,0.6549846344790367,0.27496901215387776],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5842091204238131,0.25542270418047786,0.5895575861770531,0.27496901215387776],"dir":"ltr"},{"str":"اینترن","boundary":[0.7973809882179655,0.28793983403484363,0.8346061250057089,0.30748614200824353],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7584970362789316,0.28793983403484363,0.7724185288274537,0.30748614200824353],"dir":"rtl"},{"str":"فناوريهاي","boundary":[0.6608064055613899,0.28793983403484363,0.7528884900817577,0.30748614200824353],"dir":"rtl"},{"str":"مرتبط،","boundary":[0.5986746509394582,0.28793983403484363,0.655324561929943,0.30748614200824353],"dir":"rtl"},{"str":"مانند","boundary":[0.5550283770314897,0.28793983403484363,0.5930938329633553,0.30748614200824353],"dir":"rtl"},{"str":"اینتران","boundary":[0.5075183809115151,0.28793983403484363,0.5493955686408787,0.30748614200824353],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.46863442897248125,0.28793983403484363,0.4793870736638909,0.30748614200824353],"dir":"rtl"},{"str":"اکستران","boundary":[0.4062333511662586,0.28793983403484363,0.46298595927182096,0.30748614200824353],"dir":"rtl"},{"str":"نیز","boundary":[0.35720805911331405,0.28793983403484363,0.37810923271668945,0.30748614200824353],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.33731049306703426,0.28793983403484363,0.35154521181654286,0.30748614200824353],"dir":"rtl"},{"str":"سازمانها","boundary":[0.2572067433065271,0.28793983403484363,0.33163378165972757,0.30748614200824353],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.207783756675445,0.28793983403484363,0.25163722201308264,0.30748614200824353],"dir":"rtl"},{"str":"افزایش","boundary":[0.13730786145346033,0.28793983403484363,0.20217777790614794,0.30748614200824353],"dir":"rtl"},{"str":"کارایی","boundary":[0.8074065373346256,0.3204569638892094,0.8650696837367445,0.3400032718626093],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7808336588083035,0.3204569638892094,0.801503250417179,0.3400032718626093],"dir":"rtl"},{"str":"فرایندهاي","boundary":[0.6932843682046723,0.3204569638892094,0.7750640065118516,0.3400032718626093],"dir":"rtl"},{"str":"درونیشان","boundary":[0.6021406785733261,0.3204569638892094,0.687438078186094,0.3400032718626093],"dir":"rtl"},{"str":"کمک","boundary":[0.5430898374037215,0.3204569638892094,0.5964210911204745,0.3400032718626093],"dir":"rtl"},{"str":"میکنند","boundary":[0.4614456309170507,0.3204569638892094,0.5373570276973036,0.3400032718626093],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.45609446936453996,0.3204569638892094,0.46144293511777995,0.3400032718626093],"dir":"ltr"},{"str":"از","boundary":[0.4356429807538104,0.3204569638892094,0.45065768409233314,0.3400032718626093],"dir":"rtl"},{"str":"چشمانداز","boundary":[0.33782397864242186,0.3204569638892094,0.42987409868572163,0.3400032718626093],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري،","boundary":[0.2625983418480995,0.3204569638892094,0.3319654933414279,0.3400032718626093],"dir":"rtl"},{"str":"اینترن","boundary":[0.21316277482042037,0.3204569638892094,0.25676707128260107,0.3400032718626093],"dir":"rtl"},{"str":"داراي","boundary":[0.13730786145346013,0.3204569638892094,0.18496612653332806,0.3400032718626093],"dir":"rtl"},{"str":"تاثیري","boundary":[0.8126697644823508,0.3529740937435752,0.8651309168916091,0.3725204017169751],"dir":"rtl"},{"str":"بنیادي","boundary":[0.7566998367650736,0.3529740937435752,0.8070908720771557,0.3725204017169751],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.7359036709618652,0.3529740937435752,0.7510751157722751,0.3725204017169751],"dir":"rtl"},{"str":"روش","boundary":[0.6855820845738543,0.3529740937435752,0.7302083457024507,0.3725204017169751],"dir":"rtl"},{"str":"عملکرد","boundary":[0.6154913035334106,0.3529740937435752,0.6799739234908619,0.3725204017169751],"dir":"rtl"},{"str":"شرک","boundary":[0.5732445345611615,0.3529740937435752,0.6100326951242498,0.3725204017169751],"dir":"rtl"},{"str":"ها،","boundary":[0.5270434131728504,0.3529740937435752,0.5508886563227122,0.3725204017169751],"dir":"rtl"},{"str":"چگونگی","boundary":[0.44462897832309795,0.3529740937435752,0.5215569481712249,0.3725204017169751],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباط","boundary":[0.3878888222427387,0.3529740937435752,0.4391494453767401,0.3725204017169751],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.3418034918516778,0.3529740937435752,0.38234304965715593,0.3725204017169751],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.31908175514076476,0.3529740937435752,0.3362414160990765,0.3725204017169751],"dir":"rtl"},{"str":"دیگران،","boundary":[0.24026171931872725,0.3529740937435752,0.3135889999408407,0.3725204017169751],"dir":"rtl"},{"str":"محصولاتی","boundary":[0.13730786145346008,0.3529740937435752,0.23474136426912617,0.3725204017169751],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.8419384422794594,0.38540114844598977,0.8650594140252366,0.4049474564193897],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.7945693979499288,0.38540114844598977,0.836065194268173,0.4049474564193897],"dir":"rtl"},{"str":"میکنند","boundary":[0.7256339594541077,0.38540114844598977,0.788747626867575,0.4049474564193897],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7187019041863715,0.38540114844598977,0.7256660523025694,0.4049474564193897],"dir":"ltr"},{"str":"چگونگی","boundary":[0.636030726548925,0.38540114844598977,0.7129586963970521,0.4049474564193897],"dir":"rtl"},{"str":"تحویل","boundary":[0.5749259430777689,0.38540114844598977,0.630187260701011,0.4049474564193897],"dir":"rtl"},{"str":"محصولات","boundary":[0.47954599744947274,0.38540114844598977,0.5691796543749972,0.4049474564193897],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4629860876432141,0.38540114844598977,0.4737387323346237,0.4049474564193897],"dir":"rtl"},{"str":"خدمات","boundary":[0.3934087921781582,0.38540114844598977,0.4573693256768339,0.4049474564193897],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.37684888237189956,0.38540114844598977,0.3876015270633092,0.4049474564193897],"dir":"rtl"},{"str":"چگونگی","boundary":[0.2877591350421048,0.38540114844598977,0.3710662645646692,0.4049474564193897],"dir":"rtl"},{"str":"جستجوي","boundary":[0.19674381680460554,0.38540114844598977,0.2819883274031083,0.4049474564193897],"dir":"rtl"},{"str":"مزی","boundary":[0.1597602749800821,0.38540114844598977,0.19108430716407435,0.4049474564193897],"dir":"rtl"},{"str":"رقابتی","boundary":[0.8148520781777493,0.41791827830035555,0.8650049845542453,0.43746458627375545],"dir":"rtl"},{"str":"میباشد","boundary":[0.746943610832704,0.41791827830035555,0.8090303070953956,0.43746458627375545],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7415924492801931,0.41791827830035555,0.7469409150334331,0.43746458627375545],"dir":"ltr"},{"str":"اینترن","boundary":[0.6989201291373413,0.41791827830035555,0.7361452659250846,0.43746458627375545],"dir":"rtl"},{"str":"قوانین","boundary":[0.6217815018319114,0.41791827830035555,0.6706565993540546,0.43746458627375545],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.5597781186038264,0.41791827830035555,0.6158019623065196,0.43746458627375545],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.538853581406771,0.41791827830035555,0.5538682847452936,0.43746458627375545],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5179290442097154,0.41791827830035555,0.5329437475482381,0.43746458627375545],"dir":"rtl"},{"str":"طریق","boundary":[0.46760745782170454,0.41791827830035555,0.5120172847802749,0.43746458627375545],"dir":"rtl"},{"str":"ارائه","boundary":[0.42704209736606313,0.41791827830035555,0.46175462086203983,0.43746458627375545],"dir":"rtl"},{"str":"چالشها","boundary":[0.3400062923378197,0.41791827830035555,0.4211275137659581,0.43746458627375545],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.32344638253156105,0.41791827830035555,0.33426346966268183,0.43746458627375545],"dir":"rtl"},{"str":"فرص","boundary":[0.2768349861685152,0.41791827830035555,0.3176902092314631,0.43746458627375545],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.2134320980047107,0.41791827830035555,0.2544076050636932,0.43746458627375545],"dir":"rtl"},{"str":"جدید","boundary":[0.1538677712597182,0.41791827830035555,0.2076989031841113,0.43746458627375545],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.13730786145345952,0.41791827830035555,0.14262847061423473,0.43746458627375545],"dir":"rtl"},{"str":"تغییر","boundary":[0.8276892175624454,0.45043540815472133,0.8651093504974423,0.46998171612812123],"dir":"rtl"},{"str":"روش","boundary":[0.7776243739621286,0.45043540815472133,0.8222506350907249,0.46998171612812123],"dir":"rtl"},{"str":"استخدام","boundary":[0.7050945364385925,0.45043540815472133,0.7723915708347447,0.46998171612812123],"dir":"rtl"},{"str":"شرک","boundary":[0.6629761388601905,0.45043540815472133,0.6997642994232788,0.46998171612812123],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.6237070727396158,0.45043540815472133,0.6405881677732796,0.46998171612812123],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6075322771148979,0.45043540815472133,0.6182849218063075,0.46998171612812123],"dir":"rtl"},{"str":"ایجاد","boundary":[0.5591362616345915,0.45043540815472133,0.6022193702377534,0.46998171612812123],"dir":"rtl"},{"str":"روابط","boundary":[0.5047067906434778,0.45043540815472133,0.5536786801965816,0.46998171612812123],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.48853199501875993,0.45043540815472133,0.49931249630263436,0.46998171612812123],"dir":"rtl"},{"str":"مشتريها","boundary":[0.4103538161659574,0.45043540815472133,0.48319726500466154,0.46998171612812123],"dir":"rtl"},{"str":"تغییر","boundary":[0.36760614201491754,0.45043540815472133,0.4050262749499144,0.46998171612812123],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.3288379810731336,0.45043540815472133,0.36232160521581325,0.46998171612812123],"dir":"rtl"},{"str":"اس","boundary":[0.30610366396562355,0.45043540815472133,0.3235263579099277,0.46998171612812123],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.27825965189742885,0.45043540815472133,0.28360811765066885,0.46998171612812123],"dir":"ltr"},{"str":"این","boundary":[0.8079200229100129,0.4829525380090871,0.8346246104864219,0.502498845982487],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.7552877514327565,0.4829525380090871,0.8021866997180196,0.502498845982487],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.7120265917063288,0.4829525380090871,0.7495653398092402,0.502498845982487],"dir":"rtl"},{"str":"برجستهسازي","boundary":[0.599958364877927,0.4829525380090871,0.7064735019512968,0.502498845982487],"dir":"rtl"},{"str":"موضوعات","boundary":[0.5066323615511823,0.4829525380090871,0.5943726687888577,0.502498845982487],"dir":"rtl"},{"str":"کلیدي","boundary":[0.4447573497169444,0.4829525380090871,0.5009559068866632,0.502498845982487],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.40958358780287546,0.4829525380090871,0.4390574030873513,0.502498845982487],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.38236885230731854,0.4829525380090871,0.4038550143524546,0.502498845982487],"dir":"rtl"},{"str":"شرک","boundary":[0.3335751422488743,0.4829525380090871,0.3766780200466887,0.502498845982487],"dir":"rtl"},{"str":"هایی","boundary":[0.2649090269373441,0.4829525380090871,0.3111509704288984,0.502498845982487],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.2297352650232753,0.4829525380090871,0.25923539644348975,0.502498845982487],"dir":"rtl"},{"str":"اینترن","boundary":[0.18042806938944317,0.4829525380090871,0.22403236585162384,0.502498845982487],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.1373078614534594,0.4829525380090871,0.15232256479198217,0.502498845982487],"dir":"rtl"},{"str":"بهعنوان","boundary":[0.8044539952761443,0.5154696678634529,0.8650307872044078,0.5350159758368528],"dir":"rtl"},{"str":"ابزار","boundary":[0.7572133223404605,0.5154696678634529,0.7983662386657395,0.5350159758368528],"dir":"rtl"},{"str":"تجارت","boundary":[0.6850685989984655,0.5154696678634529,0.7512059262226041,0.5350159758368528],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.660164548592154,0.5154696678634529,0.6791348880606771,0.5350159758368528],"dir":"rtl"},{"str":"بهبود","boundary":[0.6056067062071931,0.5154696678634529,0.6542602347035567,0.5350159758368528],"dir":"rtl"},{"str":"فرایندهاي","boundary":[0.5116388459112134,0.5154696678634529,0.5998620863325412,0.5350159758368528],"dir":"rtl"},{"str":"داخلی","boundary":[0.44693966341234237,0.5154696678634529,0.5058006432904473,0.5350159758368528],"dir":"rtl"},{"str":"پذیرفته","boundary":[0.37646376819035776,0.5154696678634529,0.44110415659084695,0.5350159758368528],"dir":"rtl"},{"str":"اند","boundary":[0.3471950903932493,0.5154696678634529,0.3758961098867664,0.5350159758368528],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.3402630351255131,0.5154696678634529,0.34722718324171103,0.5350159758368528],"dir":"ltr"},{"str":"طراحی","boundary":[0.26953039711583454,0.5154696678634529,0.3349551347327287,0.5350159758368528],"dir":"rtl"},{"str":"گردیده","boundary":[0.1948182458969,0.5154696678634529,0.26365483841945886,0.5350159758368528],"dir":"rtl"},{"str":"اس","boundary":[0.16515187352165372,0.5154696678634529,0.18895372714039518,0.5350159758368528],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.1373482984425208,0.5154696678634529,0.14269676419576083,0.5350159758368528],"dir":"ltr"},{"str":"کسبوکار","boundary":[0.7751853174790357,0.5479867977178187,0.8650071668679398,0.5675331056912185],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.6762109728230246,0.5479867977178187,0.7693442906876049,0.5675331056912185],"dir":"rtl"},{"str":"عبارت","boundary":[0.6153629321395625,0.5479867977178187,0.6702961324801318,0.5675331056912185],"dir":"rtl"},{"str":"اس","boundary":[0.5921151294566644,0.5479867977178187,0.6094885287857312,0.5675331056912185],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5487381787329867,0.5479867977178187,0.5637528820715094,0.5675331056912185],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.47928925466177785,0.5479867977178187,0.5430096052825658,0.5675331056912185],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4583647174647223,0.5479867977178187,0.473379420803245,0.5675331056912185],"dir":"rtl"},{"str":"اینترن","boundary":[0.4088007790431962,0.5479867977178187,0.4524050755053769,0.5675331056912185],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.33654026470395104,0.5479867977178187,0.38039373004158866,0.5675331056912185],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.29751536097447323,0.5479867977178187,0.3305991082253196,0.5675331056912185],"dir":"rtl"},{"str":"اهداف","boundary":[0.22922177944788708,0.5479867977178187,0.29177318015630466,0.5675331056912185],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.22387061789537618,0.5479867977178187,0.2292190836486162,0.5675331056912185],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.1977707879553802,0.5479867977178187,0.21844037956425566,0.5675331056912185],"dir":"rtl"},{"str":"نتیجه،","boundary":[0.13730786145345894,0.5479867977178187,0.19200716911443907,0.5675331056912185],"dir":"rtl"},{"str":"کسب","boundary":[0.8160074207223712,0.5805039275721845,0.8650071668679398,0.6000502355455843],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7995758823099594,0.5805039275721845,0.8103285270013689,0.6000502355455843],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.7640170062143495,0.5805039275721845,0.794046412891395,0.6000502355455843],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.6654277757398794,0.5805039275721845,0.7585610936044599,0.6000502355455843],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.6160047891087973,0.5805039275721845,0.659858254446435,0.6000502355455843],"dir":"rtl"},{"str":"انواعی","boundary":[0.5510488638222322,0.5805039275721845,0.6104550370100051,0.6000502355455843],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5305094408067176,0.5805039275721845,0.5455241441452403,0.6000502355455843],"dir":"rtl"},{"str":"موضوعات","boundary":[0.4308932391814715,0.5805039275721845,0.5250044903243781,0.6000502355455843],"dir":"rtl"},{"str":"تاثیرگذار","boundary":[0.3358984077347163,0.5805039275721845,0.4254194829478368,0.6000502355455843],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.3088120436330063,0.5805039275721845,0.33029820567814233,0.6000502355455843],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.26221322766655747,0.5805039275721845,0.3032459883671957,0.6000502355455843],"dir":"rtl"},{"str":"سازمان","boundary":[0.19263593220150158,0.5805039275721845,0.25662547763518667,0.6000502355455843],"dir":"rtl"},{"str":"شامل","boundary":[0.137307861453459,0.5805039275721845,0.1871741145074947,0.6000502355455843],"dir":"rtl"},{"str":"پذیرش","boundary":[0.80548096642692,0.6129309822745991,0.8651295048062762,0.6324772902479989],"dir":"rtl"},{"str":"فناوري","boundary":[0.7420654978665185,0.6129309822745991,0.7996156774420521,0.6324772902479989],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7351334425987821,0.6129309822745991,0.74209759071498,0.6324772902479989],"dir":"ltr"},{"str":"انتخاب","boundary":[0.6710761170691459,0.6129309822745991,0.7292853553806898,0.6324772902479989],"dir":"rtl"},{"str":"الگوهاي","boundary":[0.5949518805178947,0.6129309822745991,0.6652389414195304,0.6324772902479989],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري،","boundary":[0.5260164420220738,0.6129309822745991,0.5890044338409648,0.6324772902479989],"dir":"rtl"},{"str":"علوم","boundary":[0.48108645417563545,0.6129309822745991,0.5200390848103774,0.6324772902479989],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصادي،","boundary":[0.398672019325883,0.6129309822745991,0.4753150046796697,0.6324772902479989],"dir":"rtl"},{"str":"بازاریابی،","boundary":[0.3160008416884365,0.6129309822745991,0.39288503689126175,0.6324772902479989],"dir":"rtl"},{"str":"موضوعات","boundary":[0.21612789727549658,0.6129309822745991,0.31024736418760934,0.6324772902479989],"dir":"rtl"},{"str":"قانونی","boundary":[0.15386777125971782,0.6129309822745991,0.2103490022386877,0.6324772902479989],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.1373078614534591,0.6129309822745991,0.14262847061423434,0.6324772902479989],"dir":"rtl"},{"str":"امنیتی،","boundary":[0.8112576791500333,0.6454481121289648,0.8651382340610576,0.6649944201023646],"dir":"rtl"},{"str":"مدیری","boundary":[0.7611802551531194,0.6454481121289648,0.805533727069791,0.6649944201023646],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7221679318202384,0.6454481121289648,0.7329824515234822,0.6649944201023646],"dir":"rtl"},{"str":"استراتژيهایی","boundary":[0.6032960211179474,0.6454481121289648,0.7165260090606643,0.6649944201023646],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.5600348613915197,0.6454481121289648,0.5975736094944313,0.6649944201023646],"dir":"rtl"},{"str":"بهدس","boundary":[0.5170178640561888,0.6454481121289648,0.5542173265651628,0.6649944201023646],"dir":"rtl"},{"str":"آوردن","boundary":[0.4337174098461045,0.6454481121289648,0.4887341799640682,0.6649944201023646],"dir":"rtl"},{"str":"مزی","boundary":[0.40315243771392956,0.6454481121289648,0.4280179767020869,0.6649944201023646],"dir":"rtl"},{"str":"رقابتی،","boundary":[0.3113794715099455,0.6454481121289648,0.3748756856770767,0.6649944201023646],"dir":"rtl"},{"str":"داراي","boundary":[0.2579769716696075,0.6454481121289648,0.3056659175126048,0.6649944201023646],"dir":"rtl"},{"str":"معانی","boundary":[0.2011084441954013,0.6454481121289648,0.2522810045532237,0.6649944201023646],"dir":"rtl"},{"str":"ضمنی","boundary":[0.13730786145345877,0.6454481121289648,0.19529822653849363,0.6649944201023646],"dir":"rtl"},{"str":"میباشد","boundary":[0.8030419099438272,0.6779652419833305,0.8651286062065188,0.6975115499567305],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7976907483913165,0.6779652419833305,0.8030392141445565,0.6975115499567305],"dir":"ltr"},{"str":"این","boundary":[0.765557462940513,0.6779652419833305,0.7922620505169221,0.6975115499567305],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.7129251914632566,0.6779652419833305,0.7598356931739659,0.6975115499567305],"dir":"rtl"},{"str":"ماهی","boundary":[0.6767118780018151,0.6779652419833305,0.7072705599356917,0.6975115499567305],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6376995546689341,0.6779652419833305,0.6484521993603437,0.6975115499567305],"dir":"rtl"},{"str":"خصوصیات","boundary":[0.5362861535298307,0.6779652419833305,0.632017323291692,0.6975115499567305],"dir":"rtl"},{"str":"کسب","boundary":[0.4814715683571758,0.6779652419833305,0.5304713145027445,0.6975115499567305],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.46491165855091715,0.6779652419833305,0.4756643032423268,0.6975115499567305],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.42909603966761356,0.6779652419833305,0.459125446344659,0.6975115499567305],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.3302500664054492,0.6779652419833305,0.4233833842700296,0.6975115499567305],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.30945390060224065,0.6779652419833305,0.3244686039407633,0.6975115499567305],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.28300939346976556,0.6779652419833305,0.30367898507864105,0.6975115499567305],"dir":"rtl"},{"str":"باف","boundary":[0.2606601905437964,0.6779652419833305,0.27760251873232517,0.6975115499567305],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.2048312146169629,0.6779652419833305,0.23241797041188833,0.6975115499567305],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.1579756558628201,0.6779652419833305,0.19900841656345836,0.6975115499567305],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.1373078614534585,0.6779652419833305,0.15232256479198125,0.6975115499567305],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.8305133882270777,0.7104823718376964,0.8650071668679391,0.7300286798110962],"dir":"rtl"},{"str":"موضوعات","boundary":[0.729613472663362,0.7104823718376964,0.8251450249077913,0.7300286798110962],"dir":"rtl"},{"str":"کلیدي","boundary":[0.6601645485921532,0.7104823718376964,0.724154350768626,0.7300286798110962],"dir":"rtl"},{"str":"برجسته","boundary":[0.5878914538563109,0.7104823718376964,0.6547965703870485,0.7300286798110962],"dir":"rtl"},{"str":"نموده","boundary":[0.5285838698990124,0.7104823718376964,0.5825074292269753,0.7300286798110962],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5124090742742946,0.7104823718376964,0.523205493611006,0.7300286798110962],"dir":"rtl"},{"str":"توضیح","boundary":[0.44129132208307514,0.7104823718376964,0.5069867949695925,0.7300286798110962],"dir":"rtl"},{"str":"میدهد","boundary":[0.3611875723225681,0.7104823718376964,0.4359436265581982,0.7300286798110962],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.35583641077005734,0.7104823718376964,0.36118487652329734,0.7300286798110962],"dir":"ltr"},{"str":"مثالهایی","boundary":[0.2610578851219342,0.7104823718376964,0.35045996005295865,0.7300286798110962],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.2406468335002665,0.7104823718376964,0.2556615368387893,0.7300286798110962],"dir":"rtl"},{"str":"کاربردهاي","boundary":[0.13730786145345844,0.7104823718376964,0.23526717349832169,0.7300286798110962],"dir":"rtl"},{"str":"کسبوکار","boundary":[0.775185317479035,0.7429995016920621,0.8650071668679391,0.7625458096654619],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.6762109728230238,0.7429995016920621,0.7693442906876042,0.7625458096654619],"dir":"rtl"},{"str":"یکی","boundary":[0.6325646989150553,0.7429995016920621,0.6703382382973129,0.7625458096654619],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6116401617179997,0.7429995016920621,0.6266548650565226,0.7625458096654619],"dir":"rtl"},{"str":"ویژگیهاي","boundary":[0.5130509312435292,0.7429995016920621,0.6057004173247006,0.7625458096654619],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.4804445972063997,0.7429995016920621,0.5071491847828088,0.7625458096654619],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.4276839543352965,0.7429995016920621,0.47459445604600575,0.7625458096654619],"dir":"rtl"},{"str":"اس","boundary":[0.4044361516523986,0.7429995016920621,0.4218588455967027,0.7625458096654619],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.35297180311636184,0.7429995016920621,0.376092774862139,0.7625458096654619],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.33294586567623513,0.7429995016920621,0.3471805844257437,0.7625458096654619],"dir":"rtl"},{"str":"فرایند","boundary":[0.2800568514112849,0.7429995016920621,0.32730458477363017,0.7625458096654619],"dir":"rtl"},{"str":"درك","boundary":[0.22639760878325282,0.7429995016920621,0.2743109478226946,0.7625458096654619],"dir":"rtl"},{"str":"چگونگی","boundary":[0.13730786145345805,0.7429995016920621,0.22061499097602238,0.7625458096654619],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.8079200229100109,0.7755166315464277,0.8652612138563617,0.7950629395198276],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7872522285006494,0.7755166315464277,0.8022669318391721,0.7950629395198276],"dir":"rtl"},{"str":"اینترن","boundary":[0.7443636025591658,0.7755166315464277,0.7815887393469091,0.7950629395198276],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.6787784006999628,0.7755166315464277,0.7163171488028743,0.7950629395198276],"dir":"rtl"},{"str":"تاثیرات","boundary":[0.6124103900810811,0.7755166315464277,0.6732579172789678,0.7950629395198276],"dir":"rtl"},{"str":"متفاوت","boundary":[0.5454005224929644,0.7755166315464277,0.6068322679042489,0.7950629395198276],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5190843867543362,0.7755166315464277,0.5397539783632117,0.7950629395198276],"dir":"rtl"},{"str":"مجموعههاي","boundary":[0.41125241592288425,0.7755166315464277,0.5134020270057003,0.7950629395198276],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.3495057754824934,0.7755166315464277,0.4055201197020418,0.7950629395198276],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.28313776486361175,0.7755166315464277,0.34382752361846053,0.7950629395198276],"dir":"rtl"},{"str":"کمک","boundary":[0.2242152950878541,0.7755166315464277,0.27754654880460716,0.7950629395198276],"dir":"rtl"},{"str":"میکنند","boundary":[0.14269945999503028,0.7755166315464277,0.21861085677528325,0.7950629395198276],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.13734829844251945,0.7755166315464277,0.1426967641957595,0.7950629395198276],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.8428370420363857,0.8080337614007934,0.8649913771864952,0.8275800693741933],"dir":"rtl"},{"str":"دنبال","boundary":[0.7890494280145067,0.8080337614007934,0.83744467326645,0.8275800693741933],"dir":"rtl"},{"str":"بحثهایی","boundary":[0.6857104559676988,0.8080337614007934,0.7834982638303825,0.8275800693741933],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6596510630167643,0.8080337614007934,0.6803206546256398,0.8275800693741933],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.6058634489948854,0.8080337614007934,0.6542746122996658,0.8275800693741933],"dir":"rtl"},{"str":"موضوعات","boundary":[0.5048351620373229,0.8080337614007934,0.6004950856755993,0.8275800693741933],"dir":"rtl"},{"str":"کلیدي،","boundary":[0.4283258113045308,0.8080337614007934,0.49940813299104847,0.8275800693741933],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.3679912561964565,0.8080337614007934,0.42294974570161364,0.8275800693741933],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.3394928067624299,0.8080337614007934,0.36251942553372946,0.8275800693741933],"dir":"rtl"},{"str":"مدیری","boundary":[0.2818414705285449,0.8080337614007934,0.33404729223544155,0.8275800693741933],"dir":"rtl"},{"str":"کسب","boundary":[0.19700055959229704,0.8080337614007934,0.25391992213846665,0.8275800693741933],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.18082576396757927,0.8080337614007934,0.19157840865898887,0.8275800693741933],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.13730786145345764,0.8080337614007934,0.175385255924951,0.8275800693741933],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.7719760326328601,0.8405508912551592,0.8651093504974405,0.8600971992285592],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7556728656142954,0.8405508912551592,0.7664255103057049,0.8600971992285592],"dir":"rtl"},{"str":"تنظیم،","boundary":[0.6926425112354347,0.8405508912551592,0.7502220878601592,0.8600971992285592],"dir":"rtl"},{"str":"اجرا","boundary":[0.6463004380566798,0.8405508912551592,0.6873140714196349,0.8600971992285592],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6301256424319622,0.8405508912551592,0.6408782871233717,0.8600971992285592],"dir":"rtl"},{"str":"ارزیابی","boundary":[0.5591362616345895,0.8405508912551592,0.6246549671117797,0.8600971992285592],"dir":"rtl"},{"str":"استراتژيهاي","boundary":[0.43307555287686844,0.8405508912551592,0.5538355500398607,0.8600971992285592],"dir":"rtl"},{"str":"کسب","boundary":[0.3722275121934063,0.8405508912551592,0.42760641801341226,0.8600971992285592],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.35605271656868853,0.8405508912551592,0.36680536126009816,0.8600971992285592],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.3142036421745774,0.8405508912551592,0.35061220852606023,0.8600971992285592],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.20932421340160579,0.8405508912551592,0.30883669094062344,0.8600971992285592],"dir":"rtl"},{"str":"متمرکز","boundary":[0.13730786145345752,0.8405508912551592,0.2040028340124675,0.8600971992285592],"dir":"rtl"},{"str":"میگردد","boundary":[0.7952112549191611,0.8729779459575737,0.8651286062065175,0.8925242539309736],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7898600933666502,0.8729779459575737,0.7952085591198902,0.8925242539309736],"dir":"ltr"},{"str":"این","boundary":[0.7577268079158467,0.8729779459575737,0.7844313954922557,0.8925242539309736],"dir":"rtl"},{"str":"فصلها","boundary":[0.6945680821431389,0.8729779459575737,0.7521946426980117,0.8925242539309736],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.6514352938105582,0.8729779459575737,0.6889740419134698,0.8925242539309736],"dir":"rtl"},{"str":"بیان","boundary":[0.6158764177149485,0.8729779459575737,0.6457943980221348,0.8925242539309736],"dir":"rtl"},{"str":"واضح","boundary":[0.560419975573059,0.8729779459575737,0.6101860989398941,0.8925242539309736],"dir":"rtl"},{"str":"چگونگی","boundary":[0.47787716932945945,0.8729779459575737,0.5548051391775866,0.8925242539309736],"dir":"rtl"},{"str":"مدیری","boundary":[0.4279281167263925,0.8729779459575737,0.47228338584257795,0.8925242539309736],"dir":"rtl"},{"str":"منابع","boundary":[0.3561810879625352,0.8729779459575737,0.3998663867742333,0.8925242539309736],"dir":"rtl"},{"str":"توسط","boundary":[0.29456281891599134,0.8729779459575737,0.3505730552509367,0.8925242539309736],"dir":"rtl"},{"str":"سازمانها","boundary":[0.20149355837694038,0.8729779459575737,0.28884669749077363,0.8925242539309736],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.18519039135837562,0.8729779459575737,0.19594303604978522,0.8925242539309736],"dir":"rtl"},{"str":"خلق","boundary":[0.1373078614534571,0.8729779459575737,0.17963884206006972,0.8925242539309736],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.13731,0.12544,0.86526,0.89252],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":6,"image":{"jpeg":"/storage/books/cb85f922886a5422/pages/9695bb05c8086d5dc818b3864868d937.jpg","blurred":"/storage/books/cb85f922886a5422/pages/67364af8b86f6286c76a5598939faa94.jpg"},"info":{"width":467.39385,"height":666.11045,"margin":[0.13731,0.07065,0.13478,0.10748]},"elements":[{"words":[{"str":"پیشگفتار","boundary":[0.7950828835253181,0.07065248619804723,0.8650269360625947,0.08569503657388956],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.79508,0.07065,0.86503,0.0857],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ه","boundary":[0.15489474241049603,0.07587684501121406,0.16568743897678587,0.09091939538705639],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.15489,0.07588,0.16569,0.09092],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"استراتژيهای","boundary":[0.7548048182491061,0.12544425991496605,0.8651361801187587,0.14499056788836595],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.687636026875407,0.12544425991496605,0.7322597205761264,0.14499056788836595],"dir":"rtl"},{"str":"بهدست","boundary":[0.6081741340841348,0.12544425991496605,0.6821641962126802,0.14499056788836595],"dir":"rtl"},{"str":"آوردن","boundary":[0.5477112075822135,0.12544425991496605,0.6027279777001773,0.14499056788836595],"dir":"rtl"},{"str":"مزیت","boundary":[0.48801850944337416,0.12544425991496605,0.5423574786018259,0.14499056788836595],"dir":"rtl"},{"str":"رقابت","boundary":[0.4423488456255896,0.12544425991496605,0.48254719226622256,0.14499056788836595],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.40483384623053975,0.12544425991496605,0.4198485495690625,0.14499056788836595],"dir":"rtl"},{"str":"طریق","boundary":[0.3478369473624866,0.12544425991496605,0.3994133641253516,0.14499056788836595],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.2781312805035837,0.12544425991496605,0.3426218594874536,0.14499056788836595],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.2577202288819161,0.12544425991496605,0.2727349322204389,0.14499056788836595],"dir":"rtl"},{"str":"کسب","boundary":[0.19610195983537215,0.12544425991496605,0.25225109401845996,0.14499056788836595],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.17992716421065436,0.12544425991496605,0.19067980890206396,0.14499056788836595],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.1373078614534615,0.12544425991496605,0.17448665616802608,0.14499056788836595],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیک","boundary":[0.7891120732547079,0.1578713146173807,0.8651414433459061,0.17741762259078056],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7650439773651277,0.1578713146173807,0.7720081254813257,0.17741762259078056],"dir":"ltr"},{"str":"عناصر","boundary":[0.7077903357093808,0.1578713146173807,0.7590902404898994,0.17741762259078056],"dir":"rtl"},{"str":"موضوعات","boundary":[0.6142075895949421,0.1578713146173807,0.7019478968326176,0.17741762259078056],"dir":"rtl"},{"str":"کلیدي","boundary":[0.5520758349730104,0.1578713146173807,0.6082743921427293,0.17741762259078056],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5311512977759548,0.1578713146173807,0.5461660011144776,0.17741762259078056],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5045784192496326,0.1578713146173807,0.5252480108585081,0.17741762259078056],"dir":"rtl"},{"str":"کنار","boundary":[0.4629860876432155,0.1578713146173807,0.49880966555293765,0.17741762259078056],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.4330755528768723,0.1578713146173807,0.45725507513631153,0.17741762259078056],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.41949873752082945,0.1578713146173807,0.42738215318836553,0.17741762259078056],"dir":"rtl"},{"str":"آورند","boundary":[0.35284343172251825,0.1578713146173807,0.4018843850855118,0.17741762259078056],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3474922701700075,0.1578713146173807,0.3528407359232475,0.17741762259078056],"dir":"ltr"},{"str":"بهدست","boundary":[0.26914528293429607,0.1578713146173807,0.34200631865395736,0.17741762259078056],"dir":"rtl"},{"str":"آوردن","boundary":[0.20829724225083393,0.1578713146173807,0.26331401236879765,0.17741762259078056],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.19173733244457525,0.1578713146173807,0.20248997713598482,0.17741762259078056],"dir":"rtl"},{"str":"حف","boundary":[0.15643519913665943,0.1578713146173807,0.18599104374180347,0.17741762259078056],"dir":"rtl"},{"str":"ظ","boundary":[0.13730786145346144,0.1578713146173807,0.15101330494613896,0.17741762259078056],"dir":"rtl"},{"str":"مزیت","boundary":[0.8110009363623418,0.19038844447174638,0.8650831627330996,0.20993475244514628],"dir":"rtl"},{"str":"رقابت","boundary":[0.7657163867260983,0.19038844447174638,0.8055296191851903,0.20993475244514628],"dir":"rtl"},{"str":"موضوع","boundary":[0.6768833821839975,0.19038844447174638,0.7432249482957467,0.20993475244514628],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6077890199025938,0.19038844447174638,0.6544284012294983,0.20993475244514628],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.572486886594678,0.19038844447174638,0.6023721321964334,0.20993475244514628],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5464274936437438,0.19038844447174638,0.5670970852526193,0.20993475244514628],"dir":"rtl"},{"str":"سراسر","boundary":[0.4819850539325667,0.19038844447174638,0.5410297332752667,0.20993475244514628],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.42293421276296206,0.19038844447174638,0.4765974349042033,0.20993475244514628],"dir":"rtl"},{"str":"اجرا","boundary":[0.37620702540266626,0.19038844447174638,0.4176057729471622,0.20993475244514628],"dir":"rtl"},{"str":"گردیده،","boundary":[0.2946911903098424,0.19038844447174638,0.37087704513014014,0.20993475244514628],"dir":"rtl"},{"str":"اما","boundary":[0.2633685702111826,0.19038844447174638,0.2892762281745897,0.20993475244514628],"dir":"rtl"},{"str":"اهمیتش","boundary":[0.18711596226608446,0.19038844447174638,0.25799905154935165,0.20993475244514628],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.13730786145346144,0.19038844447174638,0.18167481236648692,0.20993475244514628],"dir":"rtl"},{"str":"دوامپذیري","boundary":[0.7753136888728852,0.22290557432611208,0.8650826492475243,0.24245188229951198],"dir":"rtl"},{"str":"شرکتهاي","boundary":[0.6751840016722512,0.22290557432611208,0.7694699662821834,0.24245188229951198],"dir":"rtl"},{"str":"اینترنت","boundary":[0.6031676497241031,0.22290557432611208,0.6692243597129058,0.24245188229951198],"dir":"rtl"},{"str":"محور","boundary":[0.5451437797052741,0.22290557432611208,0.5971737326026004,0.24245188229951198],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.5314080405636487,0.22290557432611208,0.5393471694161143,0.24245188229951198],"dir":"ltr"},{"str":"یا","boundary":[0.5124090742742976,0.22290557432611208,0.5313794137428207,0.24245188229951198],"dir":"rtl"},{"str":"شرکتهای","boundary":[0.4115397111023174,0.22290557432611208,0.5065898706198207,0.24245188229951198],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.35913363002101945,0.22290557432611208,0.38863376144123396,0.24245188229951198],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3383374642178109,0.22290557432611208,0.35335216755633364,0.24245188229951198],"dir":"rtl"},{"str":"اینترنت","boundary":[0.26644948366350957,0.22290557432611208,0.3325990061700639,0.24245188229951198],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.21676975424473358,0.22290557432611208,0.2606232195823712,0.24245188229951198],"dir":"rtl"},{"str":"برخ","boundary":[0.17520797503005198,0.22290557432611208,0.21104901144933735,0.24245188229951198],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.13730786145346127,0.22290557432611208,0.15232256479198403,0.24245188229951198],"dir":"rtl"},{"str":"جنبههاي","boundary":[0.794441026556083,0.25542270418047786,0.8651477335442044,0.27496901215387776],"dir":"rtl"},{"str":"تجارتشان","boundary":[0.7111279919494015,0.25542270418047786,0.7888362031293304,0.27496901215387776],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.6484827517520819,0.25542270418047786,0.7058239426984326,0.27496901215387776],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.6351626791837329,0.25542270418047786,0.643046094851269,0.27496901215387776],"dir":"rtl"},{"str":"کنند","boundary":[0.5798040560439547,0.25542270418047786,0.6179530817532147,0.27496901215387776],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.5718854666145046,0.25542270418047786,0.5798245954669702,0.27496901215387776],"dir":"ltr"},{"str":"بهقدري","boundary":[0.5043216764619384,0.25542270418047786,0.5664126089806267,0.27496901215387776],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.4591349458278062,0.25542270418047786,0.4990100532987325,0.27496901215387776],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.43063649639377954,0.25542270418047786,0.4537574681395567,0.27496901215387776],"dir":"rtl"},{"str":"باید","boundary":[0.39494924890432287,0.25542270418047786,0.42521485894604677,0.27496901215387776],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.36888985595338863,0.25542270418047786,0.3895594475622641,0.27496901215387776],"dir":"rtl"},{"str":"بخش","boundary":[0.3176696698084489,0.25542270418047786,0.3633602581634305,0.27496901215387776],"dir":"rtl"},{"str":"خودش","boundary":[0.24591006064799462,0.25542270418047786,0.31233609513689514,0.27496901215387776],"dir":"rtl"},{"str":"ارائه","boundary":[0.19943961607539273,0.25542270418047786,0.2405443931279791,0.27496901215387776],"dir":"rtl"},{"str":"گردد","boundary":[0.14269945999503353,0.25542270418047786,0.19407574575489106,0.27496901215387776],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.13734829844252286,0.25542270418047786,0.14269676419576288,0.27496901215387776],"dir":"ltr"},{"str":"فصلهاي","boundary":[0.7830159725037028,0.28793983403484363,0.8651614692833458,0.30748614200824353],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7441194401680719,0.28793983403484363,0.7772031874189183,0.30748614200824353],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.6850685989984672,0.28793983403484363,0.7383582603836137,0.30748614200824353],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6622184908937072,0.28793983403484363,0.679378151852019,0.30748614200824353],"dir":"rtl"},{"str":"تحلیل","boundary":[0.6007285932410102,0.28793983403484363,0.6564754114757816,0.30748614200824353],"dir":"rtl"},{"str":"مراحل","boundary":[0.5347456968036695,0.28793983403484363,0.5952676741467603,0.30748614200824353],"dir":"rtl"},{"str":"تحول","boundary":[0.485096519776629,0.28793983403484363,0.5289923476742361,0.30748614200824353],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.432818810089178,0.28793983403484363,0.4623189415093925,0.30748614200824353],"dir":"rtl"},{"str":"کسب","boundary":[0.3719707694057158,0.28793983403484363,0.4273496752257217,0.30748614200824353],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.355539230993304,0.28793983403484363,0.3662918756847136,0.30748614200824353],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.313433413811499,0.28793983403484363,0.3498419801629818,0.30748614200824353],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیک","boundary":[0.22540119002421546,0.28793983403484363,0.307809719789851,0.30748614200824353],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.18762944784147173,0.28793983403484363,0.2026441511799945,0.30748614200824353],"dir":"rtl"},{"str":"زمان","boundary":[0.13730786145346086,0.28793983403484363,0.1818843144812446,0.30748614200824353],"dir":"rtl"},{"str":"تجاريسازي","boundary":[0.7614495783374119,0.3204569638892094,0.8649708377634829,0.3400032718626093],"dir":"rtl"},{"str":"اینترنت","boundary":[0.696236910263153,0.3204569638892094,0.7559144605775185,0.3400032718626093],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6700491459183718,0.3204569638892094,0.6907187375272473,0.3400032718626093],"dir":"rtl"},{"str":"اواسط","boundary":[0.6126671328687777,0.3204569638892094,0.6645599851174755,0.3400032718626093],"dir":"rtl"},{"str":"دهه","boundary":[0.5765947711977804,0.3204569638892094,0.6072370229090512,0.3400032718626093],"dir":"rtl"},{"str":"1990","boundary":[0.5249894708712995,0.3204569638892094,0.5712031726562076,0.3400032718626093],"dir":"ltr"},{"str":"ط","boundary":[0.5130814836352672,0.3204569638892094,0.5249762486177333,0.3400032718626093],"dir":"rtl"},{"str":"کرده،","boundary":[0.4410345792953834,0.3204569638892094,0.49058105920734635,0.3400032718626093],"dir":"rtl"},{"str":"بهعلاوه","boundary":[0.3746665686765017,0.3204569638892094,0.4355224400149885,0.3400032718626093],"dir":"rtl"},{"str":"برخ","boundary":[0.3399084733357094,0.3204569638892094,0.3693703500805574,0.3400032718626093],"dir":"rtl"},{"str":"حدسیات","boundary":[0.2365389488971657,0.3204569638892094,0.31752499524758304,0.3400032718626093],"dir":"rtl"},{"str":"آگاهانه","boundary":[0.16336725440439476,0.3204569638892094,0.23117020046369785,0.3400032718626093],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.13730786145346058,0.3204569638892094,0.15797745306233604,0.3400032718626093],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.8246083041101193,0.3529740937435752,0.8651436256596006,0.3725204017169751],"dir":"rtl"},{"str":"چشمانداز","boundary":[0.7394980699895806,0.3529740937435752,0.8190072034537887,0.3725204017169751],"dir":"rtl"},{"str":"آت","boundary":[0.7178338568211788,0.3529740937435752,0.7338513974884341,0.3725204017169751],"dir":"rtl"},{"str":"کسب","boundary":[0.6460436952689889,0.3529740937435752,0.6950434414145574,0.3725204017169751],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6296121568565772,0.3529740937435752,0.6403648015479868,0.3725204017169751],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.5939249093671206,0.3529740937435752,0.6239543160441661,0.3725204017169751],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیک","boundary":[0.5125374456681437,0.3529740937435752,0.5885668157593421,0.3725204017169751],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.48853199501876104,0.3529740937435752,0.495496143134959,0.3725204017169751],"dir":"ltr"},{"str":"خاتمه","boundary":[0.4344876382091882,0.3529740937435752,0.482978905263729,0.3725204017169751],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.42103919424699227,0.3529740937435752,0.42892260991452835,0.3725204017169751],"dir":"rtl"},{"str":"یابند","boundary":[0.3676061420149186,0.3529740937435752,0.4036511605790268,0.3725204017169751],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.36225498046240784,0.3529740937435752,0.3676034462156479,0.3725204017169751],"dir":"ltr"},{"str":"کتاب","boundary":[0.3099673861776307,0.3529740937435752,0.35687788788833996,0.3725204017169751],"dir":"rtl"},{"str":"همچنین","boundary":[0.23307292126329776,0.3529740937435752,0.3045223851362177,0.3725204017169751],"dir":"rtl"},{"str":"شامل","boundary":[0.17774485051525518,0.3529740937435752,0.22761110356929087,0.3725204017169751],"dir":"rtl"},{"str":"پن","boundary":[0.15450962822895423,0.3529740937435752,0.17222642103656177,0.3725204017169751],"dir":"rtl"},{"str":"ج","boundary":[0.1373078614534607,0.3529740937435752,0.1491469132509972,0.3725204017169751],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعه","boundary":[0.8142102212085153,0.38540114844598977,0.865215642011549,0.4049474564193897],"dir":"rtl"},{"str":"موردي","boundary":[0.7502812670727259,0.38540114844598977,0.8085318409730885,0.4049474564193897],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7294851012695173,0.38540114844598977,0.7444998046080401,0.4049474564193897],"dir":"rtl"},{"str":"سازمانهاي","boundary":[0.6311526135827409,0.38540114844598977,0.7236800184683637,0.4049474564193897],"dir":"rtl"},{"str":"مشهوري","boundary":[0.55374466309302,0.38540114844598977,0.6254061965085752,0.4049474564193897],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.5081728182773468,0.38540114844598977,0.5480479257482732,0.4049474564193897],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.4794176260556264,0.38540114844598977,0.5025385978014035,0.4049474564193897],"dir":"rtl"},{"str":"بهطور","boundary":[0.4252448978522065,0.38540114844598977,0.4737547787588552,0.4049474564193897],"dir":"rtl"},{"str":"موفقیتآمیزي","boundary":[0.30393393066682306,0.38540114844598977,0.4197265967449069,0.4049474564193897],"dir":"rtl"},{"str":"خصوصیات","boundary":[0.20264890092156645,0.38540114844598977,0.29838007068342787,0.4049474564193897],"dir":"rtl"},{"str":"اینترنت","boundary":[0.13730786145346052,0.38540114844598977,0.196985411767826,0.4049474564193897],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.8500258400918185,0.41791827830035555,0.8650405434303413,0.43746458627375545],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.8070214231530849,0.41791827830035555,0.8445601712559965,0.43746458627375545],"dir":"rtl"},{"str":"ایجاد","boundary":[0.7586254076727785,0.41791827830035555,0.8017085162759404,0.43746458627375545],"dir":"rtl"},{"str":"برنامههاي","boundary":[0.6747988874907092,0.41791827830035555,0.7532810498041417,0.43746458627375545],"dir":"rtl"},{"str":"جذاب","boundary":[0.6090727338410623,0.41791827830035555,0.669451320337226,0.43746458627375545],"dir":"rtl"},{"str":"مهار","boundary":[0.5622171750869195,0.41791827830035555,0.6037234978594593,0.43746458627375545],"dir":"rtl"},{"str":"نمودهاند،","boundary":[0.46863442897248087,0.41791827830035555,0.556833150457584,0.43746458627375545],"dir":"rtl"},{"str":"بهطوري","boundary":[0.3841660518211769,0.41791827830035555,0.46318891444549254,0.43746458627375545],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.34924903269480195,0.41791827830035555,0.3787491641150164,0.43746458627375545],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.2970018753990866,0.41791827830035555,0.34383163150306617,0.43746458627375545],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.276590823777419,0.41791827830035555,0.29160552711594173,0.43746458627375545],"dir":"rtl"},{"str":"قادر","boundary":[0.23127572174943975,0.41791827830035555,0.2712499319364159,0.43746458627375545],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.20521632879850557,0.41791827830035555,0.22583020722245145,0.43746458627375545],"dir":"rtl"},{"str":"ساخت","boundary":[0.13730786145346027,0.41791827830035555,0.19979019835198816,0.43746458627375545],"dir":"rtl"},{"str":"شرکتهاي","boundary":[0.7713341756636278,0.45043540815472133,0.8651066546981724,0.46998171612812123],"dir":"rtl"},{"str":"جهان","boundary":[0.7307993675997219,0.45043540815472133,0.7660379570676834,0.46998171612812123],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6932843682046721,0.45043540815472133,0.7082990715431949,0.46998171612812123],"dir":"rtl"},{"str":"طریق","boundary":[0.6434762673920491,0.45043540815472133,0.6878860943506195,0.46998171612812123],"dir":"rtl"},{"str":"فعالیتهاي","boundary":[0.5491232929145287,0.45043540815472133,0.6381984059054251,0.46998171612812123],"dir":"rtl"},{"str":"آنلاینشان","boundary":[0.467093972246317,0.45043540815472133,0.5436799607012357,0.46998171612812123],"dir":"rtl"},{"str":"نموده","boundary":[0.41561704331368343,0.45043540815472133,0.46173960140896003,0.46998171612812123],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.3704303126795512,0.45043540815472133,0.4103054201504775,0.46998171612812123],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.36503871413797856,0.45043540815472133,0.3703871798912186,0.46998171612812123],"dir":"ltr"},{"str":"ساختار","boundary":[0.7781378595375169,0.4829525380090871,0.8346588856485794,0.502498845982487],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7617063211251051,0.4829525380090871,0.7723922126917143,0.502498845982487],"dir":"rtl"},{"str":"محتواي","boundary":[0.6926425112354372,0.4829525380090871,0.7560921265866019,0.502498845982487],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.6602929199860016,0.4829525380090871,0.6901936985264125,0.502498845982487],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.607789019902592,0.4829525380090871,0.6546323833743197,0.502498845982487],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.5646562315700114,0.4829525380090871,0.6021949796729229,0.502498845982487],"dir":"rtl"},{"str":"کمک","boundary":[0.5057337617942539,0.4829525380090871,0.559065015511007,0.502498845982487],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4858361957479741,0.4829525380090871,0.5000709144974826,0.502498845982487],"dir":"rtl"},{"str":"دانشجویان","boundary":[0.39430739193508696,0.4829525380090871,0.48033342757933006,0.502498845982487],"dir":"rtl"},{"str":"کارشناس","boundary":[0.32090950704635746,0.4829525380090871,0.38888575448735396,0.502498845982487],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2875023922544106,0.4829525380090871,0.29825503694582023,0.502498845982487],"dir":"rtl"},{"str":"کارشناس","boundary":[0.207685937673333,0.4829525380090871,0.2820413447887668,0.502498845982487],"dir":"rtl"},{"str":"ارشد","boundary":[0.13730786145345972,0.4829525380090871,0.18503955497060806,0.502498845982487],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8443774987625513,0.5154696678634529,0.8650470903714267,0.5350159758368528],"dir":"rtl"},{"str":"حال","boundary":[0.8043256238822979,0.5154696678634529,0.8389235117235692,0.5350159758368528],"dir":"rtl"},{"str":"تحصیل","boundary":[0.7371873849003344,0.5154696678634529,0.7988119441451768,0.5350159758368528],"dir":"rtl"},{"str":"رشتههاي","boundary":[0.6579822348967558,0.5154696678634529,0.7316974538710749,0.5350159758368528],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.5857091401609137,0.5154696678634529,0.6525168228037213,0.5350159758368528],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.569405973142349,0.5154696678634529,0.5801586178337585,0.5350159758368528],"dir":"rtl"},{"str":"مهندس","boundary":[0.5138517119983481,0.5154696678634529,0.5640059020887825,0.5350159758368528],"dir":"rtl"},{"str":"صنایع","boundary":[0.44283177880923996,0.5154696678634529,0.4912139301790109,0.5350159758368528],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.42652861179067525,0.5154696678634529,0.4372812564820849,0.5350159758368528],"dir":"rtl"},{"str":"فارغالتحصیلان","boundary":[0.29982604606371926,0.5154696678634529,0.4211547285014536,0.5350159758368528],"dir":"rtl"},{"str":"تدوین","boundary":[0.23576872053408293,0.5154696678634529,0.2943453577748168,0.5350159758368528],"dir":"rtl"},{"str":"گردیده","boundary":[0.16157005489053627,0.5154696678634529,0.23040664741309516,0.5350159758368528],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.13730786145345963,0.5154696678634529,0.15616677455212363,0.5350159758368528],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.8240948185347305,0.5479867977178187,0.8650194905217496,0.5675331056912185],"dir":"rtl"},{"str":"بتوانند","boundary":[0.7682532622113003,0.5479867977178187,0.8181483988289515,0.5675331056912185],"dir":"rtl"},{"str":"موضوعات","boundary":[0.6746705160968616,0.5479867977178187,0.762410823334537,0.5675331056912185],"dir":"rtl"},{"str":"کلیدي","boundary":[0.6125387614749297,0.5479867977178187,0.6687373186446486,0.5675331056912185],"dir":"rtl"},{"str":"کسب","boundary":[0.5575958049084281,0.5479867977178187,0.6065955510539968,0.5675331056912185],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5409075237083225,0.5479867977178187,0.5516601683997321,0.5675331056912185],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.5049635334311718,0.5479867977178187,0.5349929401082174,0.5675331056912185],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیک","boundary":[0.423576069732195,0.5479867977178187,0.4996054398233933,0.5675331056912185],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.385578137153493,0.5479867977178187,0.4005928404920157,0.5675331056912185],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3647819713502844,0.5479867977178187,0.3797966746888071,0.5675331056912185],"dir":"rtl"},{"str":"جنبههاي","boundary":[0.2753071098389487,0.5479867977178187,0.3590682889815498,0.5675331056912185],"dir":"rtl"},{"str":"تئوري","boundary":[0.21150652709700635,0.5479867977178187,0.2695637736782354,0.5675331056912185],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.19494661729074764,0.5479867977178187,0.20574791474042525,0.5675331056912185],"dir":"rtl"},{"str":"عمل","boundary":[0.1544118092268418,0.5479867977178187,0.18913485917711392,0.5675331056912185],"dir":"rtl"},{"str":"درك","boundary":[0.8171627632669943,0.5805039275721845,0.8650761023064362,0.6000502355455843],"dir":"rtl"},{"str":"کنند","boundary":[0.7731313751774849,0.5805039275721845,0.8112804008867449,0.6000502355455843],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.767780213624974,0.5805039275721845,0.7731286793782141,0.6000502355455843],"dir":"ltr"},{"str":"کتاب","boundary":[0.7090740496478485,0.5805039275721845,0.7623637110329952,0.6000502355455843],"dir":"rtl"},{"str":"فو","boundary":[0.6786500293061174,0.5805039275721845,0.7031797487279711,0.6000502355455843],"dir":"rtl"},{"str":"ق","boundary":[0.6627319764690934,0.5805039275721845,0.6732896250132494,0.6000502355455843],"dir":"rtl"},{"str":"همچنین","boundary":[0.5854523973732195,0.5805039275721845,0.6569018612461397,0.6000502355455843],"dir":"rtl"},{"str":"منبع","boundary":[0.5410358951021692,0.5805039275721845,0.5797239522941926,0.6000502355455843],"dir":"rtl"},{"str":"ارزشمندي","boundary":[0.44206155044615797,0.5805039275721845,0.5352187453899938,0.6000502355455843],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4212653846429494,0.5805039275721845,0.4362800879814721,0.6000502355455843],"dir":"rtl"},{"str":"راهنمای","boundary":[0.3540293266588744,0.5805039275721845,0.41551023831400224,0.6000502355455843],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.32036546907923363,0.5805039275721845,0.331182042724779,0.6000502355455843],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.23589709192792963,0.5805039275721845,0.3146723261335145,0.6000502355455843],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.18621736250915358,0.5805039275721845,0.2300778882734528,0.6000502355455843],"dir":"rtl"},{"str":"افراد","boundary":[0.13730786145345933,0.5805039275721845,0.18044963578360937,0.6000502355455843],"dir":"rtl"},{"str":"جستجوکننده","boundary":[0.7575984365220015,0.6129309822745991,0.8650906082739407,0.6324772902479989],"dir":"rtl"},{"str":"بینش","boundary":[0.7164217714888608,0.6129309822745991,0.7520503532513294,0.6324772902479989],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6731300593706975,0.6129309822745991,0.693799650979573,0.6324772902479989],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.6207545306811353,0.6129309822745991,0.6676252372597521,0.6324772902479989],"dir":"rtl"},{"str":"موضوعات","boundary":[0.5211383290558893,0.6129309822745991,0.6152577959680021,0.6324772902479989],"dir":"rtl"},{"str":"کلیدي","boundary":[0.453101490316997,0.6129309822745991,0.5156792071611532,0.6324772902479989],"dir":"rtl"},{"str":"تاثیرگذار","boundary":[0.364653599956437,0.6129309822745991,0.44774403856618766,0.6324772902479989],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.33769560724857395,0.6129309822745991,0.35918176929371,0.6324772902479989],"dir":"rtl"},{"str":"معاملات","boundary":[0.2561797721557502,0.6129309822745991,0.3324065774506851,0.6324772902479989],"dir":"rtl"},{"str":"کسب","boundary":[0.19533173147228805,0.6129309822745991,0.25071063729229404,0.6324772902479989],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.17915693584757028,0.6129309822745991,0.18990958053897988,0.6324772902479989],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.13730786145345922,0.6129309822745991,0.173716427804942,0.6324772902479989],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیک","boundary":[0.7890799804062437,0.6454481121289648,0.8650569749687526,0.6649944201023646],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.7586559600645129,0.6454481121289648,0.7665393757320489,0.6649944201023646],"dir":"rtl"},{"str":"باشد","boundary":[0.7043243080755104,0.6454481121289648,0.7414380184933946,0.6649944201023646],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6989731465229995,0.6454481121289648,0.7043216122762396,0.6649944201023646],"dir":"ltr"},{"str":"کتابهاي","boundary":[0.6121536472933884,0.6454481121289648,0.6935960539489316,0.6649944201023646],"dir":"rtl"},{"str":"زیادي","boundary":[0.5556702340007231,0.6454481121289648,0.6066462577545658,0.6649944201023646],"dir":"rtl"},{"str":"وجود","boundary":[0.50290959112962,0.6454481121289648,0.5501981465952085,0.6649944201023646],"dir":"rtl"},{"str":"دارند","boundary":[0.44796663456311825,0.6454481121289648,0.4973418670356893,0.6649944201023646],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.4129212440428964,0.6454481121289648,0.44242137546311083,0.6649944201023646],"dir":"rtl"},{"str":"جنبههاي","boundary":[0.32421661089464254,0.6454481121289648,0.4075926758557026,0.6649944201023646],"dir":"rtl"},{"str":"متفاوت","boundary":[0.26673677884293706,0.6454481121289648,0.31889523150550414,0.6649944201023646],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.2292217794478873,0.6454481121289648,0.24423648278641005,0.6649944201023646],"dir":"rtl"},{"str":"اینترنت","boundary":[0.15771891307512692,0.6454481121289648,0.22377562306392973,0.6649944201023646],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.13730786145345927,0.6454481121289648,0.15232256479198203,0.6649944201023646],"dir":"rtl"},{"str":"تحت","boundary":[0.8212706478700968,0.6779652419833305,0.8649555615676136,0.6975115499567305],"dir":"rtl"},{"str":"پوشش","boundary":[0.7591388932481652,0.6779652419833305,0.8155524725025777,0.6975115499567305],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.7211409606694631,0.6779652419833305,0.7534720664381847,0.6975115499567305],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.7075641453134202,0.6779652419833305,0.7154475609809562,0.6975115499567305],"dir":"rtl"},{"str":"دهند،","boundary":[0.6433478959982011,0.6779652419833305,0.6901881785564761,0.6975115499567305],"dir":"rtl"},{"str":"برخ","boundary":[0.6082046864758679,0.6779652419833305,0.637666563220716,0.6975115499567305],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.5701762015054304,0.6779652419833305,0.5853476463158402,0.6975115499567305],"dir":"rtl"},{"str":"فناوري","boundary":[0.5070174757327227,0.6779652419833305,0.5645676553082563,0.6975115499567305],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4908426801080049,0.6779652419833305,0.5015953247994145,0.6975115499567305],"dir":"rtl"},{"str":"برخ","boundary":[0.4558278419795185,0.6779652419833305,0.4852897187243665,0.6975115499567305],"dir":"rtl"},{"str":"دیگر","boundary":[0.39109810708891174,0.6779652419833305,0.4330867211881345,0.6975115499567305],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.3703019412857032,0.6779652419833305,0.38547338609611304,0.6975115499567305],"dir":"rtl"},{"str":"بازاریاب","boundary":[0.31179513808322207,0.6779652419833305,0.3646112373964672,0.6975115499567305],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.2700438826912224,0.6779652419833305,0.2890142221597456,0.6975115499567305],"dir":"rtl"},{"str":"علوم","boundary":[0.21895206794012978,0.6779652419833305,0.26428385824930906,0.6975115499567305],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصادي","boundary":[0.13730786145345888,0.6779652419833305,0.213290504357297,0.6975115499567305],"dir":"rtl"},{"str":"متمرکز","boundary":[0.8048391094576848,0.7104823718376964,0.8651191067233741,0.7300286798110962],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.7912622941016421,0.7104823718376964,0.7991457097691782,0.7300286798110962],"dir":"rtl"},{"str":"باشند","boundary":[0.7308971866018322,0.7104823718376964,0.7738096896225716,0.7300286798110962],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7255460250493212,0.7104823718376964,0.7308944908025613,0.7300286798110962],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.6994461951093253,0.7104823718376964,0.7201157867182008,0.7300286798110962],"dir":"rtl"},{"str":"سالهاي","boundary":[0.6257610150411663,0.7104823718376964,0.69363238305339,0.7300286798110962],"dir":"rtl"},{"str":"اخیر","boundary":[0.5842970548285962,0.7104823718376964,0.6200736488081704,0.7300286798110962],"dir":"rtl"},{"str":"تعداد","boundary":[0.5352591823790549,0.7104823718376964,0.5785494824118859,0.7300286798110962],"dir":"rtl"},{"str":"فراوان","boundary":[0.48817743322895374,0.7104823718376964,0.5296176447336622,0.7300286798110962],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.450277319652363,0.7104823718376964,0.46529202299088573,0.7300286798110962],"dir":"rtl"},{"str":"کتابها","boundary":[0.3804432813996132,0.7104823718376964,0.444555549885816,0.7300286798110962],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3539987742671381,0.7104823718376964,0.3746683658760136,0.7300286798110962],"dir":"rtl"},{"str":"زمینه","boundary":[0.30187998836526975,0.7104823718376964,0.3481556935334058,0.7300286798110962],"dir":"rtl"},{"str":"جنبههاي","boundary":[0.21266186964162792,0.7104823718376964,0.29629467739038207,0.7300286798110962],"dir":"rtl"},{"str":"امنیت","boundary":[0.17084334763925244,0.7104823718376964,0.20703496633513385,0.7300286798110962],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.13730786145345858,0.7104823718376964,0.14262847061423378,0.7300286798110962],"dir":"rtl"},{"str":"قضای","boundary":[0.827976512741874,0.7429995016920621,0.865165063682371,0.7625458096654619],"dir":"rtl"},{"str":"اینترنت","boundary":[0.7456598968942328,0.7429995016920621,0.8053374472085983,0.7625458096654619],"dir":"rtl"},{"str":"وجود","boundary":[0.6928992540231296,0.7429995016920621,0.7401878094887182,0.7625458096654619],"dir":"rtl"},{"str":"داشتهاند","boundary":[0.621653130438063,0.7429995016920621,0.6876410333597642,0.7625458096654619],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6163019688855523,0.7429995016920621,0.6216504346387923,0.7625458096654619],"dir":"ltr"},{"str":"بسیاري","boundary":[0.552589320548395,0.7429995016920621,0.6108359149355486,0.7625458096654619],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5321782689267275,0.7429995016920621,0.5471929722652502,0.7625458096654619],"dir":"rtl"},{"str":"کتابهاي","boundary":[0.445399206686178,0.7429995016920621,0.5268416133417213,0.7625458096654619],"dir":"rtl"},{"str":"تجارت","boundary":[0.37376796891957065,0.7429995016920621,0.4399052961437093,0.7625458096654619],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.35759317329485285,0.7429995016920621,0.3683458179862625,0.7625458096654619],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.2790298802605093,0.7429995016920621,0.3521476587678645,0.7625458096654619],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.2720978249927732,0.7429995016920621,0.2790619731089711,0.7625458096654619],"dir":"ltr"},{"str":"عناصر","boundary":[0.20893909922006557,0.7429995016920621,0.26663883146943085,0.7625458096654619],"dir":"rtl"},{"str":"تجارت","boundary":[0.13730786145345827,0.7429995016920621,0.20344518867759695,0.7625458096654619],"dir":"rtl"},{"str":"آنلاین","boundary":[0.8116427933315732,0.7755166315464277,0.8649586424810645,0.7950629395198276],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7912317417099056,0.7755166315464277,0.8062464450484284,0.7950629395198276],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7715909184513198,0.7755166315464277,0.7858256372008283,0.7950629395198276],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعات","boundary":[0.6973922528077733,0.7755166315464277,0.7663930323430624,0.7950629395198276],"dir":"rtl"},{"str":"موردي","boundary":[0.6338484128535247,0.7755166315464277,0.6920989867538873,0.7950629395198276],"dir":"rtl"},{"str":"روای","boundary":[0.5967796324234871,0.7755166315464277,0.6284247214634906,0.7950629395198276],"dir":"rtl"},{"str":"یکپارچه","boundary":[0.506375618763487,0.7755166315464277,0.5742858833080461,0.7950629395198276],"dir":"rtl"},{"str":"نمودهاند","boundary":[0.43256206730148106,0.7755166315464277,0.50102124792613,0.7950629395198276],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.42717046875990844,0.7755166315464277,0.43251893451314843,0.7950629395198276],"dir":"ltr"},{"str":"این","boundary":[0.8079200229100111,0.8080337614007934,0.8346246104864202,0.8275800693741933],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.7554161228266019,0.8080337614007934,0.8023266245373112,0.8275800693741933],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7347483284172404,0.8080337614007934,0.7497630317557631,0.8275800693741933],"dir":"rtl"},{"str":"تئوريهاي","boundary":[0.6427060390289652,0.8080337614007934,0.7290895890050721,0.8275800693741933],"dir":"rtl"},{"str":"علم","boundary":[0.6087181720512546,0.8080337614007934,0.6370134095688214,0.8275800693741933],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5751826858654606,0.8080337614007934,0.5859353305568702,0.8275800693741933],"dir":"rtl"},{"str":"مثالهاي","boundary":[0.5008556488280671,0.8080337614007934,0.5696293393676409,0.8275800693741933],"dir":"rtl"},{"str":"عمل","boundary":[0.4668677818503567,0.8080337614007934,0.49521167212619155,0.8275800693741933],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.40675941713824076,0.8080337614007934,0.44429816524115223,0.8275800693741933],"dir":"rtl"},{"str":"گردآوري","boundary":[0.3109943573284037,0.8080337614007934,0.4011359798593805,0.8275800693741933],"dir":"rtl"},{"str":"تجارت،","boundary":[0.23230269290021316,0.8080337614007934,0.30540416824054983,0.8275800693741933],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.15361102847202265,0.8080337614007934,0.22672880697937783,0.8275800693741933],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.1373078614534579,0.8080337614007934,0.14262847061423312,0.8275800693741933],"dir":"rtl"},{"str":"موضوعات","boundary":[0.7773676311744332,0.8405508912551592,0.8651079384121086,0.8600971992285592],"dir":"rtl"},{"str":"استراتژیک","boundary":[0.6814741999707493,0.8405508912551592,0.7718495868099214,0.8600971992285592],"dir":"rtl"},{"str":"مرتبط","boundary":[0.6262745006165535,0.8405508912551592,0.6759501221507266,0.8600971992285592],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6099713335979887,0.8405508912551592,0.6207518348818633,0.8600971992285592],"dir":"rtl"},{"str":"کسب","boundary":[0.555413491213028,0.8405508912551592,0.6044132373585966,0.8600971992285592],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5391103241944633,0.8405508912551592,0.5498629688858729,0.8600971992285592],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.5035514480988537,0.8405508912551592,0.5335808547758991,0.8600971992285592],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیک","boundary":[0.4157759670992641,0.8405508912551592,0.4981844968648997,0.8600971992285592],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.37248425498110077,0.8405508912551592,0.3930981334050467,0.8600971992285592],"dir":"rtl"},{"str":"روش","boundary":[0.3266556673777337,0.8405508912551592,0.36688058689689296,0.8600971992285592],"dir":"rtl"},{"str":"منسجم","boundary":[0.24090357628796005,0.8405508912551592,0.3040991446507017,0.8600971992285592],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.22460040926939528,0.8405508912551592,0.2353530539608049,0.8600971992285592],"dir":"rtl"},{"str":"قابل","boundary":[0.17954205002911003,0.8405508912551592,0.2190885267317881,0.8600971992285592],"dir":"rtl"},{"str":"فهم","boundary":[0.13730786145345805,0.8405508912551592,0.17407856350698314,0.8600971992285592],"dir":"rtl"},{"str":"بهمنظور","boundary":[0.8020149387930506,0.8729779459575737,0.8650307872044066,0.8925242539309736],"dir":"rtl"},{"str":"کمک","boundary":[0.7430924690172931,0.8729779459575737,0.796423722734046,0.8925242539309736],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7231949029710134,0.8729779459575737,0.737429621720522,0.8925242539309736],"dir":"rtl"},{"str":"فرایند","boundary":[0.67043426009991,0.8729779459575737,0.7176819934622553,0.8925242539309736],"dir":"rtl"},{"str":"یادگیري","boundary":[0.5940532807609648,0.8729779459575737,0.6648440710120562,0.8925242539309736],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.5509204924283841,0.8729779459575737,0.5884592405312956,0.8925242539309736],"dir":"rtl"},{"str":"دانشجویان","boundary":[0.4592633172216499,0.8729779459575737,0.545289352865893,0.8925242539309736],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.44283177880923824,0.8729779459575737,0.45358442350064787,0.8925242539309736],"dir":"rtl"},{"str":"فعالان","boundary":[0.3875037080611957,0.8729779459575737,0.4373039782187941,0.8925242539309736],"dir":"rtl"},{"str":"جستجوکننده","boundary":[0.2744085100820182,0.8729779459575737,0.38192532914157584,0.8925242539309736],"dir":"rtl"},{"str":"بینش","boundary":[0.23310347365503037,0.8729779459575737,0.268732055417499,0.8925242539309736],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.1896833901430201,0.8729779459575737,0.21035298175189557,0.8925242539309736],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.13730786145345777,0.8729779459575737,0.1841785680320745,0.8925242539309736],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.13731,0.12544,0.86522,0.89252],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":7,"image":{"jpeg":"/storage/books/cb85f922886a5422/pages/8959089f941496889050aab2217b3046.jpg","blurred":"/storage/books/cb85f922886a5422/pages/7aa17350ff3d06322572cd0a97cda610.jpg"},"info":{"width":467.39385,"height":666.11045,"margin":[0.13718,0.07065,0.13482,0.39747]},"elements":[{"words":[{"str":"و","boundary":[0.8359049867686535,0.07533639409950713,0.8467032033048788,0.09037894447534946],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.8359,0.07534,0.8467,0.09038],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"کسب","boundary":[0.4292244110614635,0.07065248619804723,0.4691205714409807,0.08569503657388956],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.41369147240598053,0.07065248619804723,0.4244319218149747,0.08569503657388956],"dir":"rtl"},{"str":"کا","boundary":[0.3944550190380126,0.07065248619804723,0.40898999847772927,0.08569503657388956],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.2945628189159956,0.07065248619804723,0.38003082411118594,0.08569503657388956],"dir":"rtl"},{"str":"»","boundary":[0.28172567953129896,0.07161551624058747,0.289807043888147,0.08512678903326022],"dir":"ltr"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.22960689362943054,0.07161551624058747,0.2818283766463765,0.08512678903326022],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.21574278309395817,0.07161551624058747,0.2254540790384812,0.08512678903326022],"dir":"rtl"},{"str":"استراتژي","boundary":[0.1452668878719735,0.07161551624058747,0.2116103795546304,0.08512678903326022],"dir":"rtl"},{"str":"«","boundary":[0.13717949005961463,0.07161551624058747,0.14526688787197353,0.08512678903326022],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13718,0.07065,0.46912,0.0857],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"چگونگی","boundary":[0.7881508282575819,0.12544425991496605,0.865078798105709,0.14499056788836595],"dir":"rtl"},{"str":"تواناسازي","boundary":[0.7017568801985734,0.12544425991496605,0.7824381728599981,0.14499056788836595],"dir":"rtl"},{"str":"سازما","boundary":[0.6516847194288072,0.12544425991496605,0.6959517973974197,0.14499056788836595],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.6211396448626784,0.12544425991496605,0.6380207398963421,0.14499056788836595],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.5778784851362505,0.12544425991496605,0.6154172332391621,0.14499056788836595],"dir":"rtl"},{"str":"ساخت","boundary":[0.5160034733020127,0.12544425991496605,0.5721066505261032,0.14499056788836595],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.4755664842402183,0.12544425991496605,0.5102200852664192,0.14499056788836595],"dir":"rtl"},{"str":"داد","boundary":[0.44475734971694636,0.12544425991496605,0.47002327908251246,0.14499056788836595],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4283258113045347,0.12544425991496605,0.4390784559959443,0.14499056788836595],"dir":"rtl"},{"str":"ستد","boundary":[0.3905846215135266,0.12544425991496605,0.4226330534729971,0.14499056788836595],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.29186701964520934,0.12544425991496605,0.38500033750978974,0.14499056788836595],"dir":"rtl"},{"str":"موثر","boundary":[0.2500179452510983,0.12544425991496605,0.2863556505931775,0.14499056788836595],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.22716783714633818,0.12544425991496605,0.2443274981046499,0.14499056788836595],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.15797565586282322,0.12544425991496605,0.22169600648361124,0.14499056788836595],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.1373078614534616,0.12544425991496605,0.15232256479198436,0.14499056788836595],"dir":"rtl"},{"str":"ترکیبی","boundary":[0.8066363089715448,0.1578713146173807,0.8651526116571707,0.17741762259078056],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7858401431683362,0.1578713146173807,0.800854846506859,0.17741762259078056],"dir":"rtl"},{"str":"منابع","boundary":[0.7429640976234494,0.1578713146173807,0.7802593251922332,0.17741762259078056],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7265325592110379,0.1578713146173807,0.7372852039024473,0.17741762259078056],"dir":"rtl"},{"str":"قابلیتها","boundary":[0.6524622649613379,0.1578713146173807,0.7209032168480606,0.17741762259078056],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.5896886533701712,0.1578713146173807,0.6470298443165219,0.17741762259078056],"dir":"rtl"},{"str":"مینماید","boundary":[0.5170304444527881,0.1578713146173807,0.5841236250755114,0.17741762259078056],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5116792829002773,0.1578713146173807,0.5170277486535174,0.17741762259078056],"dir":"ltr"},{"str":"موضوعات","boundary":[0.4185695853721646,0.1578713146173807,0.50630989260984,0.17741762259078056],"dir":"rtl"},{"str":"عملی","boundary":[0.36747777062107195,0.1578713146173807,0.4129256086702889,0.17741762259078056],"dir":"rtl"},{"str":"مرتبط","boundary":[0.31227807126687634,0.1578713146173807,0.36196383414116323,0.17741762259078056],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.2958465328544647,0.1578713146173807,0.3066270341383391,0.17741762259078056],"dir":"rtl"},{"str":"امنیت،","boundary":[0.23679569168486014,0.1578713146173807,0.29023054111644764,0.17741762259078056],"dir":"rtl"},{"str":"قانو","boundary":[0.2022885624190386,0.1578713146173807,0.23121962345032943,0.17741762259078056],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.18198110651220542,0.1578713146173807,0.18894525462840334,0.17741762259078056],"dir":"ltr"},{"str":"علوم","boundary":[0.13730786145346105,0.1578713146173807,0.17626049208820305,0.17741762259078056],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصادي","boundary":[0.7954679977068582,0.19038844447174638,0.865146834944447,0.20993475244514628],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7790364592944465,0.19038844447174638,0.7897891039858561,0.20993475244514628],"dir":"rtl"},{"str":"منابع","boundary":[0.7361604137495595,0.19038844447174638,0.7734556413183437,0.20993475244514628],"dir":"rtl"},{"str":"انسانی","boundary":[0.6803188574261291,0.19038844447174638,0.7305164370476838,0.20993475244514628],"dir":"rtl"},{"str":"وجود","boundary":[0.6274298431611791,0.19038844447174638,0.6747183986267676,0.20993475244514628],"dir":"rtl"},{"str":"دارند","boundary":[0.5787770848931787,0.19038844447174638,0.6217731576913125,0.20993475244514628],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5501502640653052,0.19038844447174638,0.5732712358110823,0.20993475244514628],"dir":"rtl"},{"str":"پایهاي","boundary":[0.49392359356033383,0.19038844447174638,0.5446908854277814,0.20993475244514628],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.4733841705448192,0.19038844447174638,0.48839887388334186,0.20993475244514628],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.4303797536060853,0.19038844447174638,0.4679185017089968,0.20993475244514628],"dir":"rtl"},{"str":"خلق","boundary":[0.38891579339351506,0.19038844447174638,0.42486761432569037,0.20993475244514628],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.34873554711941457,0.19038844447174638,0.3833891481456155,0.20993475244514628],"dir":"rtl"},{"str":"کسب","boundary":[0.29417770473445387,0.19038844447174638,0.3431774508800226,0.20993475244514628],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2778745377158891,0.19038844447174638,0.28862718240729873,0.20993475244514628],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.24231566162027937,0.19038844447174638,0.2723450682973249,0.20993475244514628],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.13730786145346077,0.19038844447174638,0.23682033899247845,0.20993475244514628],"dir":"rtl"},{"str":"موثر","boundary":[0.8288445601070695,0.22290557432611208,0.8651822654491488,0.24245188229951198],"dir":"rtl"},{"str":"فراهم","boundary":[0.7772392597805889,0.22290557432611208,0.8233872354118472,0.24245188229951198],"dir":"rtl"},{"str":"میسازند","boundary":[0.6989327095339394,0.22290557432611208,0.7716742314859292,0.24245188229951198],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6935815479814287,0.22290557432611208,0.6989300137346687,0.24245188229951198],"dir":"ltr"},{"str":"این","boundary":[0.6614482625306249,0.22290557432611208,0.688152850107034,0.24245188229951198],"dir":"rtl"},{"str":"امر","boundary":[0.6323079561273635,0.22290557432611208,0.6557778413216167,0.24245188229951198],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.611640161718002,0.22290557432611208,0.6266548650565247,0.24245188229951198],"dir":"rtl"},{"str":"طریق","boundary":[0.561575318117685,0.22290557432611208,0.6060049142709079,0.24245188229951198],"dir":"rtl"},{"str":"بررسی","boundary":[0.500598906040376,0.22290557432611208,0.5559457190119202,0.24245188229951198],"dir":"rtl"},{"str":"کلی","boundary":[0.4587498316462649,0.22290557432611208,0.4949355452580294,0.24245188229951198],"dir":"rtl"},{"str":"الگوهاي","boundary":[0.38288233788270754,0.22290557432611208,0.45317889826748814,0.24245188229951198],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.3211356974423167,0.22290557432611208,0.3771595411450098,0.24245188229951198],"dir":"rtl"},{"str":"عمدهاي","boundary":[0.24886260270647445,0.22290557432611208,0.3155372925852566,0.24245188229951198],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.22010741048475393,0.22290557432611208,0.2432283822305311,0.24245188229951198],"dir":"rtl"},{"str":"میتوانند","boundary":[0.13730786145346052,0.22290557432611208,0.21467075358394105,0.24245188229951198],"dir":"rtl"},{"str":"بهعنوا","boundary":[0.817797303066781,0.25542270418047786,0.8650307872044091,0.27496901215387776],"dir":"rtl"},{"str":"ابزار","boundary":[0.7641453776081981,0.25542270418047786,0.7989191342590398,0.27496901215387776],"dir":"rtl"},{"str":"رقابت","boundary":[0.7088173068601555,0.25542270418047786,0.7585245077572148,0.27496901215387776],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6826295425153743,0.25542270418047786,0.7032991341242498,0.27496901215387776],"dir":"rtl"},{"str":"محیط","boundary":[0.6288419284934954,0.25542270418047786,0.6771231799477027,0.27496901215387776],"dir":"rtl"},{"str":"کسب","boundary":[0.5742840861085347,0.25542270418047786,0.6232838322541032,0.27496901215387776],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5579809190899698,0.25542270418047786,0.5687335637813794,0.27496901215387776],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.5224220429943601,0.25542270418047786,0.5524514496714057,0.27496901215387776],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.41741424282754164,0.25542270418047786,0.5169267203665594,0.27496901215387776],"dir":"rtl"},{"str":"پذیرفته","boundary":[0.34732346178709783,0.25542270418047786,0.41196385018758713,0.27496901215387776],"dir":"rtl"},{"str":"شوند،","boundary":[0.2862186783159418,0.25542270418047786,0.34190541873839275,0.27496901215387776],"dir":"rtl"},{"str":"کامل","boundary":[0.2307622361740522,0.25542270418047786,0.2808513419678062,0.27496901215387776],"dir":"rtl"},{"str":"میگردد","boundary":[0.14269945999503322,0.25542270418047786,0.2254145406491753,0.27496901215387776],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.13734829844252242,0.25542270418047786,0.14269676419576244,0.27496901215387776],"dir":"ltr"},{"str":"فصلهایی","boundary":[0.7844280578360189,0.28793983403484363,0.8651614692833453,0.30748614200824353],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7559296084019922,0.28793983403484363,0.7790505801477694,0.30748614200824353],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7298702154510581,0.28793983403484363,0.7505398070599336,0.30748614200824353],"dir":"rtl"},{"str":"زمینه","boundary":[0.6781365437307305,0.28793983403484363,0.7244122488988666,0.30748614200824353],"dir":"rtl"},{"str":"تنظیم","boundary":[0.6221666160134531,0.28793983403484363,0.6727820445219796,0.30748614200824353],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6059918203887354,0.28793983403484363,0.6113124295495107,0.30748614200824353],"dir":"rtl"},{"str":"اجراي","boundary":[0.541934494859099,0.28793983403484363,0.6006633805729353,0.30748614200824353],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.4954640502864971,0.28793983403484363,0.5364968109871353,0.30748614200824353],"dir":"rtl"},{"str":"استراتژي","boundary":[0.41035381616595834,0.28793983403484363,0.4901633386917682,0.30748614200824353],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.3610592009287231,0.28793983403484363,0.40491266626636074,0.30748614200824353],"dir":"rtl"},{"str":"کسب","boundary":[0.30021116024526107,0.28793983403484363,0.355590066065267,0.30748614200824353],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.28403636462054327,0.28793983403484363,0.2947890093119529,0.30748614200824353],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.24218729022643218,0.28793983403484363,0.278595856577915,0.30748614200824353],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.13730786145346052,0.28793983403484363,0.2368203389924782,0.30748614200824353],"dir":"rtl"},{"str":"هستند،","boundary":[0.809203736848483,0.3204569638892094,0.8651252685502802,0.3400032718626093],"dir":"rtl"},{"str":"راهنمایی","boundary":[0.7315390435710684,0.3204569638892094,0.8037641274056118,0.3400032718626093],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7109996205555539,0.3204569638892094,0.7260143238940767,0.3400032718626093],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.6679952036168201,0.3204569638892094,0.7055339517197317,0.3400032718626093],"dir":"rtl"},{"str":"مراحل","boundary":[0.6085592482656746,0.3204569638892094,0.6627020659343281,0.3400032718626093],"dir":"rtl"},{"str":"درگیر","boundary":[0.5522042063668565,0.3204569638892094,0.6030512168698831,0.3400032718626093],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5260164420220752,0.3204569638892094,0.5466860336309507,0.3400032718626093],"dir":"rtl"},{"str":"توسعه","boundary":[0.47107348545557354,0.3204569638892094,0.5207602753010112,0.3400032718626093],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.43102161057531974,0.3204569638892094,0.46567521160152064,0.3400032718626093],"dir":"rtl"},{"str":"استراتژي","boundary":[0.35232994614712926,0.3204569638892094,0.4257603089985018,0.3400032718626093],"dir":"rtl"},{"str":"منسجم","boundary":[0.29019819152519744,0.3204569638892094,0.3470146002135017,0.3400032718626093],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.2616997420911708,0.3204569638892094,0.28482071383694796,0.3400032718626093],"dir":"rtl"},{"str":"نسبت","boundary":[0.21035118455238414,0.3204569638892094,0.2562588489343609,0.3400032718626093],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.18429179160144996,0.3204569638892094,0.20490567002539584,0.3400032718626093],"dir":"rtl"},{"str":"نفوذ","boundary":[0.13730786145346022,0.3204569638892094,0.1788858154637665,0.3400032718626093],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.8303850168332325,0.3529740937435752,0.8650386178594335,0.3725204017169751],"dir":"rtl"},{"str":"مزیت","boundary":[0.7772392597805885,0.3529740937435752,0.824557212295368,0.3725204017169751],"dir":"rtl"},{"str":"رقابتی","boundary":[0.7211409606694641,0.3529740937435752,0.77129386704596,0.3725204017169751],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7003447948662557,0.3529740937435752,0.7153594982047784,0.3725204017169751],"dir":"rtl"},{"str":"طریق","boundary":[0.6501515798720917,0.3529740937435752,0.6945614068306621,0.3725204017169751],"dir":"rtl"},{"str":"درگیري","boundary":[0.575824542834698,0.3529740937435752,0.6443868056886058,0.3725204017169751],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5493800357022229,0.3529740937435752,0.5700496273110983,0.3725204017169751],"dir":"rtl"},{"str":"فعالیتهاي","boundary":[0.4478382631692722,0.3529740937435752,0.5437170600340578,0.3725204017169751],"dir":"rtl"},{"str":"کسب","boundary":[0.3866051083042691,0.3529740937435752,0.44198401412427507,0.3725204017169751],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3700451984980105,0.3529740937435752,0.38079784318942006,0.3725204017169751],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.3278110099223585,0.3529740937435752,0.36421957627384133,0.3725204017169751],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.22254646696784586,0.3529740937435752,0.32205894450686356,0.3725204017169751],"dir":"rtl"},{"str":"هماهنگ","boundary":[0.13730786145346005,0.3529740937435752,0.21690788186451165,0.3725204017169751],"dir":"rtl"},{"str":"است،","boundary":[0.8183181058116177,0.38540114844598977,0.8651573613987419,0.4049474564193897],"dir":"rtl"},{"str":"فراهم","boundary":[0.766969548272831,0.38540114844598977,0.8131175239040893,0.4049474564193897],"dir":"rtl"},{"str":"میسازند","boundary":[0.6891764836015692,0.38540114844598977,0.7616612627658652,0.4049474564193897],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6837848850599967,0.38540114844598977,0.6891333508132368,0.4049474564193897],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13731,0.12544,0.86518,0.40495],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"دکتر","boundary":[0.3676061420149182,0.48173494010546614,0.40831206914682205,0.4982186929125269],"dir":"rtl"},{"str":"حسن","boundary":[0.318311526777683,0.48173494010546614,0.36221800950097943,0.4982186929125269],"dir":"rtl"},{"str":"رنگری","boundary":[0.2709424824481523,0.48173494010546614,0.3130210848944618,0.4982186929125269],"dir":"rtl"},{"str":"عضو","boundary":[0.45977680279704025,0.5077666590193489,0.4968001397536562,0.5242504118264097],"dir":"rtl"},{"str":"هیات","boundary":[0.4099687019844172,0.5077666590193489,0.454426026358711,0.5242504118264097],"dir":"rtl"},{"str":"علمی","boundary":[0.35913363002101845,0.5077666590193489,0.4045224172290658,0.5242504118264097],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.2937925905529124,0.5077666590193489,0.35377194201421214,0.5242504118264097],"dir":"rtl"},{"str":"علوم","boundary":[0.2486058599187802,0.5077666590193489,0.288299321867413,0.5242504118264097],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصادي","boundary":[0.1718397663982942,0.5077666590193489,0.24310103780783457,0.5242504118264097],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3293514666485222,0.5338884530851828,0.3405154132858175,0.5503722058922437],"dir":"rtl"},{"str":"مهدي","boundary":[0.34116163488244317,0.5599201719990656,0.39175562536819736,0.5764039248061265],"dir":"rtl"},{"str":"کریمی","boundary":[0.2771043093528069,0.5599201719990656,0.33566438668373455,0.5764039248061265],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهشگر","boundary":[0.2986707035190973,0.5860419660648996,0.3699321033000315,0.6025257188719604],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.17184,0.48173,0.4968,0.60253],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":8,"image":{"jpeg":"/storage/books/cb85f922886a5422/pages/04d4a799ec1bcade154abde05fee554f.jpg","blurred":"/storage/books/cb85f922886a5422/pages/ceb51456ad5fb3f04202b616845a670f.jpg"},"info":{"width":467.39385,"height":666.11045,"margin":[0.13795,0.31068,0.13486,0.12688]},"elements":[{"words":[{"str":"عنوان","boundary":[0.8065079375776982,0.36858638704831165,0.8645175583718101,0.38813269502171155],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.80651,0.36859,0.86452,0.38813],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"فهرست","boundary":[0.5025244769480814,0.31067818020551247,0.5883494829895602,0.33472824577647],"dir":"rtl"},{"str":"مطالب","boundary":[0.41407658658752144,0.31067818020551247,0.49598138700370153,0.33472824577647],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.41408,0.31068,0.58835,0.33473],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"صفحه","boundary":[0.1379497184226964,0.36858638704831165,0.1939971824618574,0.38813269502171155],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.13795,0.36859,0.194,0.38813],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"فص","boundary":[0.8367996070123731,0.4367927611047838,0.8651440107737832,0.4532765139118446],"dir":"rtl"},{"str":"اول","boundary":[0.7846848006237138,0.4367927611047838,0.8143316605470954,0.4532765139118446],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7797804998931843,0.4367927611047838,0.7847138125587232,0.4532765139118446],"dir":"ltr"},{"str":"کلیاتی","boundary":[0.7181884186109853,0.4367927611047838,0.7746432050828227,0.4532765139118446],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6886629980261831,0.4367927611047838,0.7131416256332858,0.4532765139118446],"dir":"rtl"},{"str":"خصوص","boundary":[0.6127955042626257,0.4367927611047838,0.6837073487381147,0.4532765139118446],"dir":"rtl"},{"str":"کسب","boundary":[0.5524609491545517,0.4367927611047838,0.6077523056839541,0.4532765139118446],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5370563818929156,0.4367927611047838,0.5473649899330086,0.4532765139118446],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.5034230767050104,0.4367927611047838,0.5320597821302102,0.4532765139118446],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.40598918877516277,0.4367927611047838,0.49842159882933873,0.4532765139118446],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.1383348326042375,0.4367927611047838,0.14644392518215651,0.4532765139118446],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................","boundary":[0.1506584864135463,0.4367927611047838,0.4010361069149714,0.4532765139118446],"dir":"ltr"},{"str":"موضوعات","boundary":[0.7495110387096453,0.4717405126375814,0.8345637624457408,0.48678306301342367],"dir":"rtl"},{"str":"کلیدي","boundary":[0.6907169403277347,0.4717405126375814,0.7450718275390232,0.48678306301342367],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.13833483260423757,0.4717405126375814,0.14568807441518564,0.48678306301342367],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................................","boundary":[0.14719245877967826,0.4717405126375814,0.6873258815878731,0.48678306301342367],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.797008454433023,0.4987630582229268,0.8101159439731613,0.5138056085987691],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.80856187987925,0.4987630582229268,0.8176604591609414,0.5138056085987691],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8157506779346801,0.4987630582229268,0.8288581674748184,0.5138056085987691],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8273041033809071,0.4987630582229268,0.8364026826625985,0.5138056085987691],"dir":"ltr"},{"str":"تعریف","boundary":[0.7379576132634184,0.4987630582229268,0.7928223916510672,0.5138056085987691],"dir":"rtl"},{"str":"کسب","boundary":[0.6827579139092227,0.4987630582229268,0.7336682115094157,0.5138056085987691],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6687654319799033,0.4987630582229268,0.6783993199739367,0.5138056085987691],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.6380846688504783,0.4987630582229268,0.664261906740964,0.5138056085987691],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.5497651498837651,0.4987630582229268,0.6334015520315469,0.5138056085987691],"dir":"rtl"},{"str":"2","boundary":[0.1383348326042375,0.4987630582229268,0.14978273676472229,0.5138056085987691],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................","boundary":[0.151685457564322,0.4987630582229268,0.5480429192639144,0.5138056085987691],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.79290056982992,0.5257856038082723,0.8060080593700583,0.5408281541841147],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8044539952761469,0.5257856038082723,0.8135525745578384,0.5408281541841147],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8116427933315771,0.5257856038082723,0.8247502828717154,0.5408281541841147],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.823196218777804,0.5257856038082723,0.8363894604090322,0.5408281541841147],"dir":"ltr"},{"str":"توسعه","boundary":[0.734876699811091,0.5257856038082723,0.7886362004977177,0.5408281541841147],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصاد","boundary":[0.6746705160968636,0.5257856038082723,0.7302795918260371,0.5408281541841147],"dir":"rtl"},{"str":"جدید","boundary":[0.622808472982689,0.5257856038082723,0.6701443974926072,0.5408281541841147],"dir":"rtl"},{"str":"3","boundary":[0.1383348326042373,0.5257856038082723,0.15160496870037976,0.5408281541841147],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................","boundary":[0.15168545756432184,0.5257856038082723,0.6199308998182156,0.5408281541841147],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7911033703160624,0.5528081493936179,0.8042108598562007,0.5678506997694601],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8026567957622893,0.5528081493936179,0.8117553750439808,0.5678506997694601],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8098455938177195,0.5528081493936179,0.8229530833578578,0.5678506997694601],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8213990192639464,0.5528081493936179,0.8364144928308322,0.5678506997694601],"dir":"ltr"},{"str":"رشد","boundary":[0.7459166396819301,0.5528081493936179,0.7868418251545246,0.5678506997694601],"dir":"rtl"},{"str":"کسب","boundary":[0.6909736831154283,0.5528081493936179,0.7413704951402336,0.5678506997694601],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.676981201186109,0.5528081493936179,0.6863583463924484,0.5678506997694601],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.646300438056684,0.5528081493936179,0.6724776759471697,0.5678506997694601],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.5579809190899708,0.5528081493936179,0.6416173212377526,0.5678506997694601],"dir":"rtl"},{"str":"7","boundary":[0.13833483260423735,0.5528081493936179,0.15216235729246336,0.5678506997694601],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................","boundary":[0.1561784563489657,0.5528081493936179,0.5570289168332019,0.5678506997694601],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7946977693437773,0.5798306949789633,0.8078052588839156,0.5948732453548056],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8062511947900043,0.5798306949789633,0.8153497740716956,0.5948732453548056],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8134399928454344,0.5798306949789633,0.8265474823855727,0.5948732453548056],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8249934182916614,0.5798306949789633,0.8364287420555492,0.5948732453548056],"dir":"ltr"},{"str":"استفاده","boundary":[0.7256339594541094,0.5798306949789633,0.7903307028964974,0.5948732453548056],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.707148478740146,0.5798306949789633,0.7211722832895641,0.5948732453548056],"dir":"rtl"},{"str":"اینترنت","boundary":[0.638341411638172,0.5798306949789633,0.7025584311817538,0.5948732453548056],"dir":"rtl"},{"str":"10","boundary":[0.13833483260423726,0.5798306949789633,0.15231242345187038,0.5948732453548056],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................","boundary":[0.15617845634896557,0.5798306949789633,0.6379028949567908,0.5948732453548056],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7917452272852971,0.6068532405643088,0.8048527168254355,0.6218957909401511],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.803298652731524,0.6068532405643088,0.8123972320132155,0.6218957909401511],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8104874507869542,0.6068532405643088,0.8235949403270926,0.6218957909401511],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.8220408762331811,0.6068532405643088,0.8364346471396661,0.6218957909401511],"dir":"ltr"},{"str":"افراد","boundary":[0.745403154106542,0.6068532405643088,0.7874788040107931,0.6218957909401511],"dir":"rtl"},{"str":"کلیدي","boundary":[0.6863523129369373,0.6068532405643088,0.7409639429359202,0.6218957909401511],"dir":"rtl"},{"str":"12","boundary":[0.13833483260423726,0.6068532405643088,0.1571359785756701,0.6218957909401511],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................","boundary":[0.16067145513360942,0.6068532405643088,0.682832882803229,0.6218957909401511],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.748997553134257,0.6332099865157498,0.7609484164158341,0.6467212593084226],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7593956360358612,0.6332099865157498,0.7677456817200311,0.6467212593084226],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7658142057282096,0.6332099865157498,0.7777650690097868,0.6467212593084226],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.776212288629814,0.6332099865157498,0.7893184944560139,0.6467212593084226],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7873805998945,0.6332099865157498,0.7993314631760773,0.6467212593084226],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7977786827961044,0.6332099865157498,0.8061287284802742,0.6467212593084226],"dir":"ltr"},{"str":"تیم","boundary":[0.7211409606694653,0.6332099865157498,0.7467120288382055,0.6467212593084226],"dir":"rtl"},{"str":"برنرزلی","boundary":[0.6575971207152167,0.6332099865157498,0.7171165174723628,0.6467212593084226],"dir":"rtl"},{"str":"12","boundary":[0.13833483260423723,0.6332099865157498,0.15510655521034342,0.6467212593084226],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................................","boundary":[0.1579756558628231,0.6332099865157498,0.6550296928382777,0.6467212593084226],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7452747827126949,0.6575302775425608,0.7569180681346148,0.6710415503352335],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7556728656142992,0.6575302775425608,0.7637153334388117,0.6710415503352335],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7620914353066476,0.6575302775425608,0.7737347207285674,0.6710415503352335],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7724895182082518,0.6575302775425608,0.7852881461747944,0.6710415503352335],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.783657829472938,0.6575302775425608,0.7953011148948579,0.6710415503352335],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7940559123745423,0.6575302775425608,0.8057762206327704,0.6710415503352335],"dir":"ltr"},{"str":"مارك","boundary":[0.6970071386262354,0.6575302775425608,0.7411540609702072,0.6710415503352335],"dir":"rtl"},{"str":"آندرسون","boundary":[0.6202410451057494,0.6575302775425608,0.6928158126171319,0.6710415503352335],"dir":"rtl"},{"str":"13","boundary":[0.1383348326042372,0.6575302775425608,0.1567432904818922,0.6710415503352335],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................","boundary":[0.15797565586282306,0.6575302775425608,0.6180587314103513,0.6710415503352335],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7436059545926842,0.6818505685693717,0.755249240014604,0.6953618413620444],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7540040374942885,0.6818505685693717,0.762046505318801,0.6953618413620444],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7604226071866368,0.6818505685693717,0.7720658926085567,0.6953618413620444],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7708206900882412,0.6818505685693717,0.7836193180547837,0.6953618413620444],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7819890013529273,0.6818505685693717,0.7936322867748472,0.6953618413620444],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7923870842545316,0.6818505685693717,0.8057441277843085,0.6953618413620444],"dir":"ltr"},{"str":"بی","boundary":[0.7292283584818239,0.6818505685693717,0.7411540609702071,0.6953618413620444],"dir":"rtl"},{"str":"گیتس","boundary":[0.6658128899214224,0.6818505685693717,0.7123667759000248,0.6953618413620444],"dir":"rtl"},{"str":"14","boundary":[0.13833483260423707,0.6818505685693717,0.15352758706602557,0.6953618413620444],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................................","boundary":[0.15386777125972004,0.6818505685693717,0.6632454620444833,0.6953618413620444],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7468152394388583,0.7061708595961826,0.7584585248607782,0.7196821323888554],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7572133223404627,0.7061708595961826,0.7652557901649751,0.7196821323888554],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.763631892032811,0.7061708595961826,0.7752751774547308,0.7196821323888554],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7740299749344153,0.7061708595961826,0.7868286029009578,0.7196821323888554],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7851982861991015,0.7061708595961826,0.7968415716210213,0.7196821323888554],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7955963691007057,0.7061708595961826,0.8057377092146162,0.7196821323888554],"dir":"ltr"},{"str":"مایک","boundary":[0.7152422951221968,0.7061708595961826,0.7428742376477564,0.7196821323888554],"dir":"rtl"},{"str":"دل","boundary":[0.6777514295491901,0.7061708595961826,0.7012369760534927,0.7196821323888554],"dir":"rtl"},{"str":"14","boundary":[0.13833483260423685,0.7061708595961826,0.15352758706602532,0.7196821323888554],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................................","boundary":[0.1538677712597198,0.7061708595961826,0.6755691158537919,0.7196821323888554],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7441194401680719,0.7304911506229935,0.7557627255899917,0.7440024234156662],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7545175230696761,0.7304911506229935,0.7625599908941886,0.7440024234156662],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7609360927620245,0.7304911506229935,0.7725793781839443,0.7440024234156662],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7713341756636288,0.7304911506229935,0.7841328036301712,0.7440024234156662],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7825024869283149,0.7304911506229935,0.7941457723502348,0.7440024234156662],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7929005698299193,0.7304911506229935,0.8056991977964617,0.7440024234156662],"dir":"ltr"},{"str":"جري","boundary":[0.7053512792262877,0.7304911506229935,0.7403389026192785,0.7440024234156662],"dir":"rtl"},{"str":"یانگ","boundary":[0.6649142901644932,0.7304911506229935,0.7012498131928772,0.7440024234156662],"dir":"rtl"},{"str":"15","boundary":[0.1383348326042365,0.7304911506229935,0.1561848749186572,0.7440024234156662],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................................","boundary":[0.1579756558628224,0.7304911506229935,0.6632454620444828,0.7440024234156662],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7443761829557655,0.7548114416498044,0.7560194683776854,0.7683227144424772],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7547742658573698,0.7548114416498044,0.7628167336818823,0.7683227144424772],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7611928355497182,0.7548114416498044,0.772836120971638,0.7683227144424772],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7715909184513224,0.7548114416498044,0.784389546417865,0.7683227144424772],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7828876011098554,0.7548114416498044,0.7945308865317754,0.7683227144424772],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7932856840114598,0.7548114416498044,0.8058339877600008,0.7683227144424772],"dir":"ltr"},{"str":"پییر","boundary":[0.7126684486755647,0.7548114416498044,0.7419242893332885,0.7683227144424772],"dir":"rtl"},{"str":"امیدیار","boundary":[0.6565701495644403,0.7548114416498044,0.7085926569209234,0.7683227144424772],"dir":"rtl"},{"str":"15","boundary":[0.13833483260423632,0.7548114416498044,0.156184874918657,0.7683227144424772],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................................","boundary":[0.15797565586282222,0.7548114416498044,0.6550296928382767,0.7683227144424772],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7430924690172965,0.7791317326766155,0.7547357544392164,0.7926430054692882],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7534905519189008,0.7791317326766155,0.7615330197434134,0.7926430054692882],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7599091216112491,0.7791317326766155,0.7715524070331691,0.7926430054692882],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7703072045128535,0.7791317326766155,0.783105832479396,0.7926430054692882],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7814755157775396,0.7791317326766155,0.7931188011994595,0.7926430054692882],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.791873598679144,0.7791317326766155,0.805731290644924,0.7926430054692882],"dir":"ltr"},{"str":"جف","boundary":[0.7098442780109323,0.7791317326766155,0.7392156529231182,0.7926430054692882],"dir":"rtl"},{"str":"بزوس","boundary":[0.6581106062906046,0.7791317326766155,0.7057556491169062,0.7926430054692882],"dir":"rtl"},{"str":"16","boundary":[0.1383348326042371,0.7791317326766155,0.1559345507006562,0.7926430054692882],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................................","boundary":[0.157975655862823,0.7791317326766155,0.6550296928382775,0.7926430054692882],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7920019700729908,0.8041178233373308,0.8048018817534718,0.8191603737131732],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8035553955192177,0.8041178233373308,0.8123463969412519,0.8191603737131732],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8107441935746479,0.8041178233373308,0.8235441052551289,0.8191603737131732],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.8222976190208748,0.8041178233373308,0.8361051177716606,0.8191603737131732],"dir":"ltr"},{"str":"قلمرو","boundary":[0.7388562130203465,0.8041178233373308,0.7878191165758811,0.8191603737131732],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.6907169403277341,0.8041178233373308,0.7343433166696565,0.8191603737131732],"dir":"rtl"},{"str":"17","boundary":[0.13833483260423704,0.8041178233373308,0.15951559910341115,0.8191603737131732],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................................","boundary":[0.16067145513360923,0.8041178233373308,0.6873258815878727,0.8191603737131732],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7905898847406743,0.8310502937707253,0.8036973742808126,0.8460928441465676],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8021433101869012,0.8310502937707253,0.8112418894685925,0.8460928441465676],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8093321082423314,0.8310502937707253,0.8224395977824697,0.8460928441465676],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.8208855336885583,0.8310502937707253,0.8364583958475277,0.8460928441465676],"dir":"ltr"},{"str":"ساختار","boundary":[0.7308971866018346,0.8310502937707253,0.7862730115083882,0.8460928441465676],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.6830146566969161,0.8310502937707253,0.7263437248906889,0.8460928441465676],"dir":"rtl"},{"str":"18","boundary":[0.138334832604237,0.8310502937707253,0.15951559910341112,0.8460928441465676],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................","boundary":[0.1606714551336092,0.8310502937707253,0.6828328828032287,0.8460928441465676],"dir":"ltr"},{"str":"مطالعات","boundary":[0.7626049208820352,0.8580728393560708,0.8346748037014177,0.873115389731913],"dir":"rtl"},{"str":"موردي","boundary":[0.6994461951093277,0.8580728393560708,0.7580866329328037,0.873115389731913],"dir":"rtl"},{"str":"23","boundary":[0.13833483260423696,0.8580728393560708,0.1630528728608642,0.873115389731913],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................................","boundary":[0.16516445391825293,0.8580728393560708,0.6963118791571603,0.873115389731913],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13833,0.43679,0.86514,0.87312],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":9,"image":{"jpeg":"/storage/books/cb85f922886a5422/pages/e0f8cdaf382d45f722192bc97b05b917.jpg","blurred":"/storage/books/cb85f922886a5422/pages/92eeb4a69f49a335a0437c7a3d283dc3.jpg"},"info":{"width":467.39385,"height":666.11045,"margin":[0.13718,0.07065,0.13486,0.09134]},"elements":[{"words":[{"str":"ح","boundary":[0.8348780156178778,0.07533639409950713,0.8474984640897608,0.09037894447534946],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.83488,0.07534,0.8475,0.09038],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"کسب","boundary":[0.4292244110614635,0.07065248619804723,0.4691205714409807,0.08569503657388956],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.41369147240598053,0.07065248619804723,0.4244319218149747,0.08569503657388956],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.3848079087904131,0.07065248619804723,0.40898999847772927,0.08569503657388956],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.2945628189159956,0.07065248619804723,0.38003082411118594,0.08569503657388956],"dir":"rtl"},{"str":"»","boundary":[0.28172567953129896,0.07161551624058747,0.289807043888147,0.08512678903326022],"dir":"ltr"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.22960689362943054,0.07161551624058747,0.2818283766463765,0.08512678903326022],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.21574278309395817,0.07161551624058747,0.2254540790384812,0.08512678903326022],"dir":"rtl"},{"str":"استراتژي","boundary":[0.1452668878719735,0.07161551624058747,0.2116103795546304,0.08512678903326022],"dir":"rtl"},{"str":"«","boundary":[0.13717949005961463,0.07161551624058747,0.14526688787197353,0.08512678903326022],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13718,0.07065,0.46912,0.0857],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"فص","boundary":[0.8367996070123731,0.12603348687331054,0.8651440107737832,0.14251723968037128],"dir":"rtl"},{"str":"دوم","boundary":[0.7767257742052021,0.12603348687331054,0.814218950463298,0.14251723968037128],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7718214734746726,0.12603348687331054,0.7767547861402114,0.14251723968037128],"dir":"ltr"},{"str":"فناوري","boundary":[0.704195936681666,0.12603348687331054,0.766889572894466,0.14251723968037128],"dir":"rtl"},{"str":"کسب","boundary":[0.6437330101797448,0.12603348687331054,0.6990243667091472,0.14251723968037128],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6283284429181087,0.12603348687331054,0.6386370509582017,0.14251723968037128],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.5945667663363565,0.12603348687331054,0.6232034717615563,0.14251723968037128],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.497389621194203,0.12603348687331054,0.5895271621567125,0.14251723968037128],"dir":"rtl"},{"str":"25","boundary":[0.1383348326042376,0.12603348687331054,0.16473980134740784,0.14251723968037128],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................","boundary":[0.16567793949364146,0.12603348687331054,0.49615930975557365,0.14251723968037128],"dir":"ltr"},{"str":"موضوعات","boundary":[0.7495110387096453,0.16089116325415698,0.8345637624457408,0.17593371362999932],"dir":"rtl"},{"str":"کلیدي","boundary":[0.6907169403277347,0.16089116325415698,0.7450718275390232,0.17593371362999932],"dir":"rtl"},{"str":"25","boundary":[0.13833483260423757,0.16089116325415698,0.16243117020046396,0.17593371362999932],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................","boundary":[0.16516445391825355,0.16089116325415698,0.6873258815878731,0.17593371362999932],"dir":"ltr"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.7777527453559778,0.18791370883950248,0.8347088221207877,0.20295625921534483],"dir":"rtl"},{"str":"26","boundary":[0.1383348326042376,0.18791370883950248,0.16215247590442222,0.20295625921534483],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................................................","boundary":[0.16516445391825357,0.18791370883950248,0.7771858572807498,0.20295625921534483],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7929005698299202,0.21493625442484798,0.8060080593700585,0.22997880480069033],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8044539952761471,0.21493625442484798,0.8176472369073754,0.22997880480069033],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8157506779346801,0.21493625442484798,0.8288581674748184,0.22997880480069033],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8273041033809071,0.21493625442484798,0.8364026826625985,0.22997880480069033],"dir":"ltr"},{"str":"توسعه","boundary":[0.7348766998110914,0.21493625442484798,0.7886362004977179,0.22997880480069033],"dir":"rtl"},{"str":"اینترنت","boundary":[0.6659412613152702,0.21493625442484798,0.7303267041275793,0.22997880480069033],"dir":"rtl"},{"str":"26","boundary":[0.13833483260423782,0.21493625442484798,0.16215247590442244,0.22997880480069033],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................","boundary":[0.1651644539182538,0.21493625442484798,0.6648608876646542,0.22997880480069033],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7889210566206643,0.24195880001019346,0.8020285461608025,0.25700135038603583],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8004744820668912,0.24195880001019346,0.8136677236981193,0.25700135038603583],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8116427933315773,0.24195880001019346,0.8247502828717156,0.25700135038603583],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8231962187778042,0.24195880001019346,0.8363894604090324,0.25700135038603583],"dir":"ltr"},{"str":"وب","boundary":[0.7541324088881363,0.24195880001019346,0.784531525179461,0.25700135038603583],"dir":"rtl"},{"str":"جهانگستر","boundary":[0.6635022048321779,0.24195880001019346,0.7494634129225282,0.25700135038603583],"dir":"rtl"},{"str":"28","boundary":[0.1383348326042378,0.24195880001019346,0.16361026145294857,0.25700135038603583],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................","boundary":[0.16516445391825377,0.24195880001019346,0.6603678888800103,0.25700135038603583],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7869954857129601,0.26898134559553893,0.8001029752530984,0.2840238959713813],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7985489111591869,0.26898134559553893,0.8117421527904152,0.2840238959713813],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8098455938177199,0.26898134559553893,0.8229530833578583,0.2840238959713813],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8213990192639469,0.26898134559553893,0.8364144928308328,0.2840238959713813],"dir":"ltr"},{"str":"زیربناي","boundary":[0.7204991037002313,0.26898134559553893,0.7844602790558761,0.2840238959713813],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.6469422950259195,0.26898134559553893,0.7160209959972738,0.2840238959713813],"dir":"rtl"},{"str":"31","boundary":[0.13833483260423793,0.26898134559553893,0.15886244545151867,0.2840238959713813],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................","boundary":[0.16067145513361014,0.26898134559553893,0.6468888925260792,0.2840238959713813],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7447612971373078,0.29533809154697993,0.7567121604188849,0.30884936433965265],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.755159380038912,0.29533809154697993,0.7671872661567974,0.30884936433965265],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7651723487589757,0.29533809154697993,0.7771232120405528,0.30884936433965265],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7755704316605799,0.29533809154697993,0.7892350530500141,0.30884936433965265],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7873805998945008,0.29533809154697993,0.799331463176078,0.30884936433965265],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7977786827961051,0.29533809154697993,0.806128728480275,0.30884936433965265],"dir":"ltr"},{"str":"باند","boundary":[0.7111279919494025,0.29533809154697993,0.7406534125342048,0.30884936433965265],"dir":"rtl"},{"str":"پهن","boundary":[0.679163514881508,0.29533809154697993,0.707154897309839,0.30884936433965265],"dir":"rtl"},{"str":"32","boundary":[0.13833483260423785,0.29533809154697993,0.1605366651700707,0.30884936433965265],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................................","boundary":[0.16208354046592663,0.29533809154697993,0.6755691158537929,0.30884936433965265],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7905898847406745,0.3203241822076955,0.8033897964211555,0.33536673258353783],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8021433101869014,0.3203241822076955,0.8150289739584722,0.33536673258353783],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8134399928454344,0.3203241822076955,0.8262399045259154,0.33536673258353783],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8249934182916614,0.3203241822076955,0.8361211641958918,0.33536673258353783],"dir":"ltr"},{"str":"تبادل","boundary":[0.7416803836849802,0.3203241822076955,0.7863325758351336,0.33536673258353783],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.6532324933244202,0.3203241822076955,0.7370904644979818,0.33536673258353783],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.6090727338410635,0.3203241822076955,0.6487298666852377,0.33536673258353783],"dir":"rtl"},{"str":"34","boundary":[0.13833483260423723,0.3203241822076955,0.1611991899337143,0.33536673258353783],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................(","boundary":[0.16516445391825324,0.3203241822076955,0.5633225811593369,0.33536673258353783],"dir":"ltr"},{"str":"EDI","boundary":[0.5632441462376965,0.31767101156985306,0.5974807969766825,0.3311822843625258],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.5975193083948366,0.3203241822076955,0.6046581699780602,0.33536673258353783],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7876373426821943,0.34734672779304093,0.8007448322223326,0.3623892781688833],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7991907681284212,0.34734672779304093,0.8123840097596494,0.3623892781688833],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8104874507869542,0.34734672779304093,0.8235949403270926,0.3623892781688833],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.8220408762331811,0.34734672779304093,0.8364346471396661,0.3623892781688833],"dir":"ltr"},{"str":"زبانهاي","boundary":[0.7127968200694127,0.34734672779304093,0.7832949235425328,0.3623892781688833],"dir":"rtl"},{"str":"برنامهریزي","boundary":[0.6125387614749318,0.34734672779304093,0.7083095979974919,0.3623892781688833],"dir":"rtl"},{"str":"36","boundary":[0.13833483260423748,0.34734672779304093,0.16387894278026996,0.3623892781688833],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................","boundary":[0.16516445391825346,0.34734672779304093,0.610944902248928,0.3623892781688833],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7452747827126952,0.37370347374448193,0.7572256459942723,0.38721474653715465],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7556728656142995,0.37370347374448193,0.7677007517321849,0.38721474653715465],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7658142057282099,0.37370347374448193,0.777765069009787,0.38721474653715465],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7762122886298142,0.37370347374448193,0.7893184944560141,0.38721474653715465],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7873805998945004,0.37370347374448193,0.7993314631760775,0.38721474653715465],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7977786827961046,0.37370347374448193,0.8061287284802744,0.38721474653715465],"dir":"ltr"},{"str":"زبانهاي","boundary":[0.6780081723368846,0.37370347374448193,0.7412054095277463,0.38721474653715465],"dir":"rtl"},{"str":"ماشین","boundary":[0.6246056724965464,0.37370347374448193,0.6738104277580887,0.38721474653715465],"dir":"rtl"},{"str":"37","boundary":[0.13833483260423735,0.37370347374448193,0.1626740488776222,0.38721474653715465],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................","boundary":[0.1661914250690291,0.37370347374448193,0.6221666160134544,0.38721474653715465],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7415520122911329,0.39802376477129287,0.7531952977130527,0.4115350375639656],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7519500951927371,0.39802376477129287,0.7636704034509653,0.4115350375639656],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7620914353066476,0.39802376477129287,0.7737347207285674,0.4115350375639656],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7724895182082518,0.39802376477129287,0.7852881461747944,0.4115350375639656],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.783657829472938,0.39802376477129287,0.7953011148948579,0.4115350375639656],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7940559123745423,0.39802376477129287,0.8057762206327704,0.4115350375639656],"dir":"ltr"},{"str":"زبانهاي","boundary":[0.6742854019153223,0.39802376477129287,0.737630266209108,0.4115350375639656],"dir":"rtl"},{"str":"گردآور","boundary":[0.6134373612318603,0.39802376477129287,0.6703123072757587,0.4115350375639656],"dir":"rtl"},{"str":"37","boundary":[0.13833483260423707,0.39802376477129287,0.16267404887762194,0.4115350375639656],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................","boundary":[0.16619142506902881,0.39802376477129287,0.6098429622041452,0.4115350375639656],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7398831841711224,0.42234405579810375,0.7515264695930423,0.4358553285907765],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7502812670727267,0.42234405579810375,0.7620015753309547,0.4358553285907765],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.760422607186637,0.42234405579810375,0.772065892608557,0.4358553285907765],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7708206900882414,0.42234405579810375,0.7836193180547839,0.4358553285907765],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7819890013529275,0.42234405579810375,0.7936322867748474,0.4358553285907765],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7923870842545319,0.42234405579810375,0.8057441277843087,0.4358553285907765],"dir":"ltr"},{"str":"زبانهاي","boundary":[0.6726165737953118,0.42234405579810375,0.7359421823800205,0.4358553285907765],"dir":"rtl"},{"str":"سطح","boundary":[0.6276865859488735,0.42234405579810375,0.6685407820406707,0.4358553285907765],"dir":"rtl"},{"str":"بالا","boundary":[0.6023974213610213,0.42234405579810375,0.6234888413700779,0.4358553285907765],"dir":"rtl"},{"str":"37","boundary":[0.1383348326042371,0.42234405579810375,0.16267404887762196,0.4358553285907765],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................","boundary":[0.16619142506902884,0.42234405579810375,0.6016271929979394,0.4358553285907765],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7432208404111437,0.4466643468249147,0.7548641258330635,0.46017561961758746],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7536189233127479,0.4466643468249147,0.765339231570976,0.46017561961758746],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7636318920328112,0.4466643468249147,0.7752751774547311,0.46017561961758746],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7740299749344155,0.4466643468249147,0.786828602900958,0.46017561961758746],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7851982861991017,0.4466643468249147,0.7968415716210215,0.46017561961758746],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.795596369100706,0.4466643468249147,0.8057377092146164,0.46017561961758746],"dir":"ltr"},{"str":"زبانهاي","boundary":[0.6759542300353331,0.4466643468249147,0.7391514672261947,0.46017561961758746],"dir":"rtl"},{"str":"نس","boundary":[0.6518268265617956,0.4466643468249147,0.6718142525837683,0.46017561961758746],"dir":"rtl"},{"str":"چهارم","boundary":[0.5900737675517125,0.4466643468249147,0.6334761358113719,0.46017561961758746],"dir":"rtl"},{"str":"38","boundary":[0.13833483260423715,0.4466643468249147,0.162674048877622,0.46017561961758746],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................","boundary":[0.16619142506902887,0.4466643468249147,0.5893035391886307,0.46017561961758746],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7405250411403571,0.4709846378517256,0.752168326562277,0.48449591064439834],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7509231240419614,0.4709846378517256,0.7626434323001895,0.48449591064439834],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7609360927620249,0.4709846378517256,0.7725793781839448,0.48449591064439834],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7713341756636293,0.4709846378517256,0.7841328036301718,0.48449591064439834],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7825024869283154,0.4709846378517256,0.7941457723502353,0.48449591064439834],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7929005698299197,0.4709846378517256,0.8056991977964623,0.48449591064439834],"dir":"ltr"},{"str":"زبانهاي","boundary":[0.6732584307645465,0.4709846378517256,0.7364556679554082,0.48449591064439834],"dir":"rtl"},{"str":"برنامهریزي","boundary":[0.5827565981024352,0.4709846378517256,0.6690799418948278,0.48449591064439834],"dir":"rtl"},{"str":"هدفمند","boundary":[0.5160034733020125,0.4709846378517256,0.5788348520204103,0.48449591064439834],"dir":"rtl"},{"str":"38","boundary":[0.13833483260423698,0.4709846378517256,0.16267404887762185,0.48449591064439834],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................","boundary":[0.1661914250690287,0.4709846378517256,0.45374334728623383,0.48449591064439834],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.45746611770779577,0.4709846378517256,0.4638782688304518,0.48449591064439834],"dir":"ltr"},{"str":"OOP","boundary":[0.4638846874001441,0.46737591411266705,0.5056118089701006,0.48088718690533977],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.5056053904004082,0.4709846378517256,0.512068890080603,0.48449591064439834],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7407817839280513,0.49530492887853655,0.7524250693499712,0.5088162016712093],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7511798668296557,0.49530492887853655,0.7629001750878837,0.5088162016712093],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7611928355497188,0.49530492887853655,0.7728361209716388,0.5088162016712093],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7715909184513232,0.49530492887853655,0.7843895464178657,0.5088162016712093],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7828876011098562,0.49530492887853655,0.7945308865317761,0.5088162016712093],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7932856840114605,0.49530492887853655,0.8058339877600015,0.5088162016712093],"dir":"ltr"},{"str":"جاوا","boundary":[0.7092024210416975,0.49530492887853655,0.7368086892884878,0.5088162016712093],"dir":"rtl"},{"str":"38","boundary":[0.13833483260423726,0.49530492887853655,0.16267404887762213,0.5088162016712093],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................................","boundary":[0.16619142506902898,0.49530492887853655,0.7084321926786157,0.5088162016712093],"dir":"ltr"},{"str":"39","boundary":[0.1383348326042371,0.5196252199053476,0.16019006240668318,0.5331364926980203],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................................","boundary":[0.1620835404659259,0.5196252199053476,0.6880981638932562,0.5331364926980203],"dir":"ltr"},{"str":"XML","boundary":[0.6905885689338873,0.516016496166289,0.7356148353257108,0.5295277689589617],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7394980699895816,0.5196252199053476,0.7511413554115014,0.5331364926980203],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7498961528911859,0.5196252199053476,0.761616461149414,0.5331364926980203],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7599091216112491,0.5196252199053476,0.7715524070331691,0.5331364926980203],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7703072045128535,0.5196252199053476,0.783105832479396,0.5331364926980203],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7814755157775396,0.5196252199053476,0.7931188011994595,0.5331364926980203],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.791873598679144,0.5196252199053476,0.805731290644924,0.5331364926980203],"dir":"ltr"},{"str":"40","boundary":[0.13833483260423723,0.5439455109321585,0.15298842721186848,0.5574567837248312],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................................................","boundary":[0.1538677712597202,0.5439455109321585,0.7043243080755128,0.5574567837248312],"dir":"ltr"},{"str":"Jini","boundary":[0.7044526794693597,0.5403367871930999,0.7353901853864786,0.5538480599857727],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7394980699895816,0.5439455109321585,0.7511413554115014,0.5574567837248312],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7498961528911859,0.5439455109321585,0.761616461149414,0.5574567837248312],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7599091216112491,0.5439455109321585,0.7715524070331691,0.5574567837248312],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7703072045128535,0.5439455109321585,0.783105832479396,0.5574567837248312],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7814755157775396,0.5439455109321585,0.7931188011994595,0.5574567837248312],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.791873598679144,0.5439455109321585,0.805731290644924,0.5574567837248312],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.741937126472674,0.5682658019589694,0.7535804118945938,0.5817770747516422],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7523352093742782,0.5682658019589694,0.7640555176325063,0.5817770747516422],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7624765494881885,0.5682658019589694,0.7741198349101085,0.5817770747516422],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7728746323897929,0.5682658019589694,0.7856732603563354,0.5817770747516422],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.784042943654479,0.5682658019589694,0.795686229076399,0.5817770747516422],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.7944410265560834,0.5682658019589694,0.8058147320509246,0.5817770747516422],"dir":"ltr"},{"str":"سطح","boundary":[0.6971355100200824,0.5682658019589694,0.7379897061118796,0.5817770747516422],"dir":"rtl"},{"str":"میانی","boundary":[0.653617607505961,0.5682658019589694,0.6931688339502113,0.5817770747516422],"dir":"rtl"},{"str":"ورودي","boundary":[0.5982895367579182,0.5682658019589694,0.6495161414725503,0.5817770747516422],"dir":"rtl"},{"str":"مشترك","boundary":[0.5323066403205773,0.5682658019589694,0.5941880707245075,0.5817770747516422],"dir":"rtl"},{"str":"40","boundary":[0.138334832604237,0.5682658019589694,0.15298842721186826,0.5817770747516422],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................","boundary":[0.15386777125971998,0.5682658019589694,0.5317931547451895,0.5817770747516422],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7878940854698883,0.5932518926196849,0.8006939971503693,0.6082944429955273],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7994475109161151,0.5932518926196849,0.812333174687686,0.6082944429955273],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8107441935746481,0.5932518926196849,0.8235441052551291,0.6082944429955273],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.8222976190208751,0.5932518926196849,0.8361051177716609,0.6082944429955273],"dir":"ltr"},{"str":"استانداردهاي","boundary":[0.6694072889491381,0.5932518926196849,0.7834783662643402,0.6082944429955273],"dir":"rtl"},{"str":"صنعتی","boundary":[0.611511790324156,0.5932518926196849,0.6649973464563133,0.6082944429955273],"dir":"rtl"},{"str":"41","boundary":[0.13833483260423743,0.5932518926196849,0.15525379719908608,0.6082944429955273],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................","boundary":[0.1561784563489658,0.5932518926196849,0.610944902248928,0.6082944429955273],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7455315255003891,0.6196086385711259,0.7574823887819663,0.6331199113637986],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7559296084019934,0.6196086385711259,0.7679574945198788,0.6331199113637986],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7660709485159038,0.6196086385711259,0.778021811797481,0.6331199113637986],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7764690314175081,0.6196086385711259,0.7893249130257064,0.6331199113637986],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7873805998945004,0.6196086385711259,0.7993314631760775,0.6331199113637986],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7977786827961046,0.6196086385711259,0.8061287284802744,0.6331199113637986],"dir":"ltr"},{"str":"ارزیابی","boundary":[0.6898183405708055,0.6196086385711259,0.7414300594669785,0.6331199113637986],"dir":"rtl"},{"str":"سطح","boundary":[0.6450167241182143,0.6196086385711259,0.6858324087918573,0.6331199113637986],"dir":"rtl"},{"str":"میانی","boundary":[0.6013704502102457,0.6196086385711259,0.6409216766544961,0.6331199113637986],"dir":"rtl"},{"str":"چند","boundary":[0.5677371450223404,0.6196086385711259,0.5973524255828355,0.6331199113637986],"dir":"rtl"},{"str":"گانه","boundary":[0.5328201258959654,0.6196086385711259,0.5637383761040073,0.6331199113637986],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5202397292989627,0.6196086385711259,0.5286801484444007,0.6331199113637986],"dir":"rtl"},{"str":"منفرد","boundary":[0.47107348545557454,0.6196086385711259,0.5161831932533986,0.6331199113637986],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.4328188100891785,0.6196086385711259,0.4669527637130869,0.6331199113637986],"dir":"rtl"},{"str":"کسب","boundary":[0.38339582345809636,0.6196086385711259,0.4288007854617684,0.6331199113637986],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.37081542686109364,0.6196086385711259,0.37930719456407047,0.6331199113637986],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.34321557718399587,0.6196086385711259,0.3665855894338361,0.6331199113637986],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.2637536843927236,0.6196086385711259,0.3390627625930466,0.6331199113637986],"dir":"rtl"},{"str":"42","boundary":[0.1383348326042373,0.6196086385711259,0.15732096175420363,0.6331199113637986],"dir":"ltr"},{"str":".........................","boundary":[0.1579756558628232,0.6196086385711259,0.2606727709403965,0.6331199113637986],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7418087550788268,0.6439289295979368,0.7534520405007467,0.6574402023906095],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7522068379804311,0.6439289295979368,0.7639271462386592,0.6574402023906095],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7623481780943415,0.6439289295979368,0.7739914635162614,0.6574402023906095],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7727462609959458,0.6439289295979368,0.7852945647444868,0.6574402023906095],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.783657829472938,0.6439289295979368,0.7953011148948579,0.6574402023906095],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7940559123745423,0.6439289295979368,0.8057762206327704,0.6574402023906095],"dir":"ltr"},{"str":"سیستم","boundary":[0.6844267420292329,0.6439289295979368,0.7393761171654268,0.6574402023906095],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباطی","boundary":[0.6239638155273117,0.6439289295979368,0.680357368844284,0.6574402023906095],"dir":"rtl"},{"str":"تبادل","boundary":[0.5798040560439552,0.6439289295979368,0.6199650466089788,0.6574402023906095],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.5003421632526829,0.6439289295979368,0.5756512414530058,0.6574402023906095],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.4606754025539702,0.6439289295979368,0.4963819057525039,0.6574402023906095],"dir":"rtl"},{"str":"43","boundary":[0.13833483260423723,0.6439289295979368,0.15895769702575238,0.6574402023906095],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................","boundary":[0.16208354046592605,0.6439289295979368,0.4582620203496473,0.6574402023906095],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7401399269588164,0.6682492206247478,0.7517832123807362,0.6817604934174205],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7505380098604206,0.6682492206247478,0.7622583181186486,0.6817604934174205],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.760679349974331,0.6682492206247478,0.7723226353962509,0.6817604934174205],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7710774328759353,0.6682492206247478,0.7836257366244763,0.6817604934174205],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7819890013529275,0.6682492206247478,0.7936322867748474,0.6817604934174205],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7923870842545319,0.6682492206247478,0.8057441277843087,0.6817604934174205],"dir":"ltr"},{"str":"سیستم","boundary":[0.6827579139092224,0.6682492206247478,0.7377072890454163,0.6817604934174205],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباطی","boundary":[0.6224233588011481,0.6682492206247478,0.6788169121181206,0.6817604934174205],"dir":"rtl"},{"str":"44","boundary":[0.13833483260423723,0.6682492206247478,0.1557419936098859,0.6817604934174205],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................","boundary":[0.1579756558628231,0.6682492206247478,0.5730773950063742,0.6817604934174205],"dir":"ltr"},{"str":"XML","boundary":[0.5735138577454537,0.6646404968856892,0.6185401241372773,0.6781517696783619],"dir":"ltr"},{"str":"45","boundary":[0.13833483260423723,0.6924794364996075,0.1583992814625181,0.7059907092922802],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................................","boundary":[0.16208354046592602,0.6924794364996075,0.6716666254808444,0.7059907092922802],"dir":"ltr"},{"str":"ebXML","boundary":[0.6753123730660983,0.6888707127605489,0.7395943485349669,0.7023819855532217],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7434775831988376,0.6924794364996075,0.7551208686207574,0.7059907092922802],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7538756661004419,0.6924794364996075,0.76559597435867,0.7059907092922802],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7638886348205052,0.6924794364996075,0.775531920242425,0.7059907092922802],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7742867177221094,0.6924794364996075,0.7868350214706504,0.7059907092922802],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7851982861991017,0.6924794364996075,0.7968415716210215,0.7059907092922802],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.795596369100706,0.6924794364996075,0.8057377092146164,0.7059907092922802],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.740781783928051,0.7167997275264185,0.7524250693499709,0.7303110003190912],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7511798668296553,0.7167997275264185,0.7629001750878834,0.7303110003190912],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7611928355497188,0.7167997275264185,0.7728361209716388,0.7303110003190912],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7715909184513232,0.7167997275264185,0.7841392221998642,0.7303110003190912],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7825024869283154,0.7167997275264185,0.7941457723502353,0.7303110003190912],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7929005698299197,0.7167997275264185,0.8056991977964623,0.7303110003190912],"dir":"ltr"},{"str":"زبان","boundary":[0.7040675652878187,0.7167997275264185,0.7367316664521794,0.7303110003190912],"dir":"rtl"},{"str":"تجارت","boundary":[0.6491246087213168,0.7167997275264185,0.7000302849513315,0.7303110003190912],"dir":"rtl"},{"str":"جهانی","boundary":[0.6025257927548681,0.7167997275264185,0.6450616541060605,0.7303110003190912],"dir":"rtl"},{"str":"46","boundary":[0.1383348326042371,0.7167997275264185,0.15814895724451639,0.7303110003190912],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................","boundary":[0.157975655862823,0.7167997275264185,0.6016271929979394,0.7303110003190912],"dir":"ltr"},{"str":"47","boundary":[0.1383348326042371,0.7411200185532294,0.15945834546175547,0.7546312913459021],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................","boundary":[0.1620835404659259,0.7411200185532294,0.638803548656021,0.7546312913459021],"dir":"ltr"},{"str":"Rosetta","boundary":[0.6414223250904991,0.7375112948141708,0.7034513825973533,0.7510225676068436],"dir":"ltr"},{"str":"Net","boundary":[0.7083294955635379,0.7375112948141708,0.7372965005851059,0.7510225676068436],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.741038526715745,0.7411200185532294,0.7526818121376648,0.7546312913459021],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7514366096173493,0.7411200185532294,0.7631569178755774,0.7546312913459021],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7614495783374128,0.7411200185532294,0.7730928637593327,0.7546312913459021],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7718476612390172,0.7411200185532294,0.7843959649875581,0.7546312913459021],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7828876011098562,0.7411200185532294,0.7945308865317761,0.7546312913459021],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7932856840114605,0.7411200185532294,0.8058339877600015,0.7546312913459021],"dir":"ltr"},{"str":"48","boundary":[0.13833483260423718,0.7654403095800404,0.15945834546175552,0.7789515823727131],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................................","boundary":[0.16208354046592596,0.7654403095800404,0.6837848850599981,0.7789515823727131],"dir":"ltr"},{"str":"UDDI","boundary":[0.6866090557246313,0.7618315858409818,0.7358073924164812,0.7753428586336546],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7397548127772755,0.7654403095800404,0.7513980981991955,0.7789515823727131],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7501528956788799,0.7654403095800404,0.7618732039371079,0.7789515823727131],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7601658643989431,0.7654403095800404,0.771809149820863,0.7789515823727131],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7705639473005474,0.7654403095800404,0.7831122510490884,0.7789515823727131],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7814755157775396,0.7654403095800404,0.7931188011994595,0.7789515823727131],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.791873598679144,0.7654403095800404,0.805731290644924,0.7789515823727131],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7864820001375716,0.7904264002407558,0.7992819118180526,0.8054689506165981],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7980354255837986,0.7904264002407558,0.8109210893553693,0.8054689506165981],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8093321082423316,0.7904264002407558,0.8221320199228126,0.8054689506165981],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.8208855336885585,0.7904264002407558,0.8361508179878706,0.8054689506165981],"dir":"ltr"},{"str":"فناوري","boundary":[0.7249921024848747,0.7904264002407558,0.782182457043455,0.8054689506165981],"dir":"rtl"},{"str":"بیسیم","boundary":[0.6635022048321777,0.7904264002407558,0.7205948687600406,0.8054689506165981],"dir":"rtl"},{"str":"48","boundary":[0.1383348326042375,0.7904264002407558,0.16172808007636405,0.8054689506165981],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................","boundary":[0.16516445391825352,0.7904264002407558,0.6603678888800101,0.8054689506165981],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7442478115619194,0.8167831461921967,0.7561986748434966,0.8302944189848694],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7546458944635237,0.8167831461921967,0.7666737805814091,0.8302944189848694],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7646588631835872,0.8167831461921967,0.7766097264651645,0.8302944189848694],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7750569460851916,0.8167831461921967,0.789222215910629,0.8302944189848694],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7873805998945004,0.8167831461921967,0.7993314631760775,0.8302944189848694],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7977786827961046,0.8167831461921967,0.8061287284802744,0.8302944189848694],"dir":"ltr"},{"str":"پیشرفتها","boundary":[0.6574687493213699,0.8167831461921967,0.7419751244052527,0.8302944189848694],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6333349272781402,0.8167831461921967,0.6533993761364211,0.8302944189848694],"dir":"rtl"},{"str":"فناوري","boundary":[0.5778784851362505,0.8167831461921967,0.6292848098022685,0.8302944189848694],"dir":"rtl"},{"str":"بیسیم","boundary":[0.522550414388208,0.8167831461921967,0.5737834376725323,0.8302944189848694],"dir":"rtl"},{"str":"50","boundary":[0.13833483260423715,0.8167831461921967,0.15574841217957813,0.8302944189848694],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................","boundary":[0.15797565586282303,0.8167831461921967,0.519674895166036,0.8302944189848694],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7864820001375716,0.8417692368529124,0.7992819118180526,0.8568117872287546],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7980354255837986,0.8417692368529124,0.8109210893553693,0.8568117872287546],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8093321082423316,0.8417692368529124,0.8221320199228126,0.8568117872287546],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.8208855336885585,0.8417692368529124,0.8361508179878706,0.8568117872287546],"dir":"ltr"},{"str":"تلویزیون","boundary":[0.7094591638293917,0.8417692368529124,0.7822920862138004,0.8568117872287546],"dir":"rtl"},{"str":"تعاملی","boundary":[0.6513069224167157,0.8417692368529124,0.7049125058021198,0.8568117872287546],"dir":"rtl"},{"str":"58","boundary":[0.1383348326042375,0.8417692368529124,0.16493145983842128,0.8568117872287546],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................","boundary":[0.16516445391825352,0.8417692368529124,0.6513818913107225,0.8568117872287546],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7893061708022048,0.8687917824382578,0.8024136603423431,0.8838343328141001],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8008595962484317,0.8687917824382578,0.8140528378796599,0.8838343328141001],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8120279075131178,0.8687917824382578,0.8251353970532562,0.8838343328141001],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.8235813329593448,0.8687917824382578,0.836388690180669,0.8838343328141001],"dir":"ltr"},{"str":"سیستمهاي","boundary":[0.6913587972969694,0.8687917824382578,0.7866526057199943,0.8838343328141001],"dir":"rtl"},{"str":"پرداخت","boundary":[0.6183154741980454,0.8687917824382578,0.6868168890112698,0.8838343328141001],"dir":"rtl"},{"str":"61","boundary":[0.13833483260423737,0.8687917824382578,0.1579656428941032,0.8838343328141001],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................","boundary":[0.16067145513360956,0.8687917824382578,0.6154379010335718,0.8838343328141001],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7466868680450117,0.8951485283896987,0.758637731326589,0.9086598011823714],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7570849509466161,0.8951485283896987,0.7691128370645014,0.9086598011823714],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7672262910605264,0.8951485283896987,0.7791771543421037,0.9086598011823714],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.7776243739621307,0.8951485283896987,0.7893056573166294,0.9086598011823714],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7873805998945,0.8951485283896987,0.7993314631760773,0.9086598011823714],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7977786827961044,0.8951485283896987,0.8061287284802742,0.9086598011823714],"dir":"ltr"},{"str":"خرید","boundary":[0.7030405941370429,0.8951485283896987,0.7428870747871414,0.9086598011823714],"dir":"rtl"},{"str":"آزاد","boundary":[0.6668398610721982,0.8951485283896987,0.6989455466733244,0.9086598011823714],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.6466855522382245,0.8951485283896987,0.662725557899403,0.9086598011823714],"dir":"rtl"},{"str":"روي","boundary":[0.6108699333549206,0.8951485283896987,0.6425648304957368,0.9086598011823714],"dir":"rtl"},{"str":"اینترنت","boundary":[0.5489949215206825,0.8951485283896987,0.6067042816245866,0.9086598011823714],"dir":"rtl"},{"str":"62","boundary":[0.13833483260423668,0.8951485283896987,0.15958671685560197,0.9086598011823714],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................","boundary":[0.1620835404659255,0.8951485283896987,0.548430087387756,0.9086598011823714],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13833,0.12603,0.86514,0.90866],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":10,"image":{"jpeg":"/storage/books/cb85f922886a5422/pages/72fe528c1993b35b41e391d4e0bba4e2.jpg","blurred":"/storage/books/cb85f922886a5422/pages/4969f354a696c28b2c804fafab82e5d6.jpg"},"info":{"width":467.39385,"height":666.11045,"margin":[0.13833,0.07065,0.13486,0.08774]},"elements":[{"words":[{"str":"فهرست","boundary":[0.8094604796361784,0.07065248619804723,0.8650707107078967,0.08569503657388956],"dir":"rtl"},{"str":"مطالب","boundary":[0.7561863511896874,0.07065248619804723,0.8046288371145665,0.08569503657388956],"dir":"rtl"},{"str":"ط","boundary":[0.1530975428966385,0.08074090321657626,0.16902599381656394,0.09578345359241859],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7429640976234497,0.1245556034475965,0.7531696234342835,0.13806687624026925],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.753362180525054,0.1245556034475965,0.763644729172196,0.13806687624026925],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7635035206389644,0.1245556034475965,0.7737090464497982,0.13806687624026925],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.7739016035405687,0.1245556034475965,0.7838375494243239,0.13806687624026925],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.783657829472938,0.1245556034475965,0.7938633552837718,0.13806687624026925],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7940559123745423,0.1245556034475965,0.8043384610216844,0.13806687624026925],"dir":"ltr"},{"str":"پروتک","boundary":[0.7009866518354916,0.1245556034475965,0.7391450486565023,0.13806687624026925],"dir":"rtl"},{"str":"تجارت","boundary":[0.6316660991581294,0.1245556034475965,0.6825717753881441,0.13806687624026925],"dir":"rtl"},{"str":"آزاد","boundary":[0.5953369946994379,0.1245556034475965,0.6275710516944112,0.13806687624026925],"dir":"rtl"},{"str":"63","boundary":[0.13833483260423718,0.1245556034475965,0.16122345212715128,0.13806687624026925],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................","boundary":[0.16208354046592596,0.1245556034475965,0.5934114237917336,0.13806687624026925],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7863536287437246,0.14945161895636072,0.7977157808131196,0.16449416933220304],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7979070541899514,0.14945161895636072,0.8093549583504362,0.16449416933220304],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8090753654546377,0.14945161895636072,0.8204375175240327,0.16449416933220304],"dir":"ltr"},{"str":"10","boundary":[0.8206287909008646,0.14945161895636072,0.8346063817484978,0.16449416933220304],"dir":"ltr"},{"str":"خلاصه","boundary":[0.7288432443002836,0.14945161895636072,0.7820931105533376,0.16449416933220304],"dir":"rtl"},{"str":"63","boundary":[0.13833483260423754,0.14945161895636072,0.1638825371792977,0.16449416933220304],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................................","boundary":[0.16516445391825352,0.14945161895636072,0.7277628706496676,0.16449416933220304],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.785583400380643,0.17647416454170622,0.7969455524500381,0.19151671491754854],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.79713682582687,0.17647416454170622,0.8085847299873548,0.19151671491754854],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8084335084854029,0.17647416454170622,0.8197956605547979,0.19151671491754854],"dir":"ltr"},{"str":"11","boundary":[0.8199869339316298,0.17647416454170622,0.834693417553526,0.19151671491754854],"dir":"ltr"},{"str":"پرسشها","boundary":[0.7025271085616556,0.17647416454170622,0.7812334073287447,0.19151671491754854],"dir":"rtl"},{"str":"65","boundary":[0.1383348326042377,0.17647416454170622,0.16326083451889706,0.19151671491754854],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................................","boundary":[0.16516445391825374,0.17647416454170622,0.7008048779418049,0.19151671491754854],"dir":"ltr"},{"str":"فص","boundary":[0.8367996070123733,0.21331630911397645,0.8651440107737836,0.2298000619210372],"dir":"rtl"},{"str":"سوم","boundary":[0.7718476612390176,0.21331630911397645,0.8142741501626524,0.2298000619210372],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7669433605084881,0.21331630911397645,0.771876673174027,0.2298000619210372],"dir":"ltr"},{"str":"بازارها","boundary":[0.7021419943801147,0.21331630911397645,0.7618803927351636,0.2298000619210372],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6867374271184788,0.21331630911397645,0.6970973837161106,0.2298000619210372],"dir":"rtl"},{"str":"الگوهاي","boundary":[0.6118969045056973,0.21331630911397645,0.6817164367909425,0.2298000619210372],"dir":"rtl"},{"str":"کسب","boundary":[0.5516907207914701,0.21331630911397645,0.6069820773208725,0.2298000619210372],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.536286153529834,0.21331630911397645,0.546594761569927,0.2298000619210372],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.5026528483419288,0.21331630911397645,0.5312895537671286,0.2298000619210372],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.40521896041208116,0.21331630911397645,0.4976513704662572,0.2298000619210372],"dir":"rtl"},{"str":"67","boundary":[0.13833483260423782,0.21331630911397645,0.1671447110397371,0.2298000619210372],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................","boundary":[0.17068442385367336,0.21331630911397645,0.40103610691497166,0.2298000619210372],"dir":"ltr"},{"str":"موضوعات","boundary":[0.7495110387096456,0.24826406064677406,0.834563762445741,0.26330661102261643],"dir":"rtl"},{"str":"کلیدي","boundary":[0.6907169403277349,0.24826406064677406,0.7450718275390235,0.26330661102261643],"dir":"rtl"},{"str":"67","boundary":[0.13833483260423782,0.24826406064677406,0.16443992577138156,0.26330661102261643],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................","boundary":[0.1651644539182538,0.24826406064677406,0.6873258815878733,0.26330661102261643],"dir":"ltr"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.777752745355978,0.27528660623211954,0.8347088221207879,0.2903291566079619],"dir":"rtl"},{"str":"68","boundary":[0.13833483260423785,0.27528660623211954,0.16443992577138156,0.2903291566079619],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................................................","boundary":[0.16516445391825382,0.27528660623211954,0.7771858572807501,0.2903291566079619],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7911033703160628,0.30230915181746504,0.8042108598562012,0.3173517021933074],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8026567957622898,0.30230915181746504,0.8176722693291757,0.3173517021933074],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8157506779346804,0.30230915181746504,0.8288581674748187,0.3173517021933074],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8273041033809073,0.30230915181746504,0.8364026826625988,0.3173517021933074],"dir":"ltr"},{"str":"شرکتهاي","boundary":[0.6916155400846637,0.30230915181746504,0.7868312987002295,0.3173517021933074],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیک","boundary":[0.6057350776010432,0.30230915181746504,0.6869596380012282,0.3173517021933074],"dir":"rtl"},{"str":"69","boundary":[0.13833483260423787,0.30230915181746504,0.16167442083373637,0.3173517021933074],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................","boundary":[0.16516445391825388,0.30230915181746504,0.6064519034642847,0.3173517021933074],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7869954857129597,0.32933169740281054,0.8001029752530981,0.3443742477786529],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7985489111591867,0.32933169740281054,0.8135643847260726,0.3443742477786529],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8116427933315773,0.32933169740281054,0.8247502828717156,0.3443742477786529],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8231962187778042,0.32933169740281054,0.8363894604090324,0.3443742477786529],"dir":"ltr"},{"str":"محیط","boundary":[0.7346199570233974,0.32933169740281054,0.7827620538866746,0.3443742477786529],"dir":"rtl"},{"str":"کسب","boundary":[0.6796770004568958,0.32933169740281054,0.730073812481701,0.3443742477786529],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6656845185275763,0.32933169740281054,0.6750616637339156,0.3443742477786529],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.6350037553981512,0.32933169740281054,0.6611809932886369,0.3443742477786529],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.5466842364314383,0.32933169740281054,0.63032063857922,0.3443742477786529],"dir":"rtl"},{"str":"70","boundary":[0.13833483260423762,0.32933169740281054,0.15878670632914862,0.3443742477786529],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................","boundary":[0.16067145513360984,0.32933169740281054,0.5435499204792708,0.3443742477786529],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7447612971373075,0.3556884433542515,0.7567121604188847,0.36919971614692426],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7551593800389118,0.3556884433542515,0.768824001428346,0.36919971614692426],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7668411768789857,0.3556884433542515,0.7787920401605628,0.36919971614692426],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7772392597805899,0.3556884433542515,0.7892671458984754,0.36919971614692426],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7873805998945004,0.3556884433542515,0.7993314631760775,0.36919971614692426],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7977786827961046,0.3556884433542515,0.8061287284802744,0.36919971614692426],"dir":"ltr"},{"str":"عناصر","boundary":[0.6946964535369904,0.3556884433542515,0.740922992461283,0.36919971614692426],"dir":"rtl"},{"str":"کلیدي","boundary":[0.6414223250904993,0.3556884433542515,0.6905308018066563,0.36919971614692426],"dir":"rtl"},{"str":"محیط","boundary":[0.5941816521548156,0.3556884433542515,0.6371218833966258,0.36919971614692426],"dir":"rtl"},{"str":"کسب","boundary":[0.5447586655237333,0.3556884433542515,0.590009581854789,0.36919971614692426],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5321782689267306,0.3556884433542515,0.5406700366297074,0.36919971614692426],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.5045784192496328,0.3556884433542515,0.527948431499473,0.36919971614692426],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.4251165264583605,0.3556884433542515,0.5005218832040687,0.36919971614692426],"dir":"rtl"},{"str":"70","boundary":[0.13833483260423726,0.3556884433542515,0.15670477906373817,0.36919971614692426],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................","boundary":[0.15797565586282317,0.3556884433542515,0.42498815506451365,0.36919971614692426],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7410385267157452,0.38000873438106253,0.7526818121376652,0.39352000717373525],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7514366096173496,0.38000873438106253,0.7647936531471264,0.39352000717373525],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7631184064574233,0.38000873438106253,0.7747616918793432,0.39352000717373525],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7735164893590276,0.38000873438106253,0.7852367976172557,0.39352000717373525],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.783657829472938,0.38000873438106253,0.7953011148948579,0.39352000717373525],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7940559123745423,0.38000873438106253,0.8057762206327704,0.39352000717373525],"dir":"ltr"},{"str":"بازارهاي","boundary":[0.6740286591276285,0.38000873438106253,0.7368857121247958,0.39352000717373525],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.5944383949425093,0.38000873438106253,0.6698951002457563,0.39352000717373525],"dir":"rtl"},{"str":"75","boundary":[0.13833483260423718,0.38000873438106253,0.16211563331438772,0.39352000717373525],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................","boundary":[0.16208354046592596,0.38000873438106253,0.5934114237917336,0.39352000717373525],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7851982861991019,0.4049948250417779,0.7979981978795829,0.4200373754176202],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7967517116453289,0.4049948250417779,0.8114596073525573,0.4200373754176202],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8098455938177195,0.4049948250417779,0.8226455054982005,0.4200373754176202],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8213990192639464,0.4049948250417779,0.8361069149711748,0.4200373754176202],"dir":"ltr"},{"str":"بازارهاي","boundary":[0.7107428777678612,0.4049948250417779,0.7808888585076592,0.4200373754176202],"dir":"rtl"},{"str":"کسب","boundary":[0.6556715498075125,0.4049948250417779,0.7063251046200116,0.4200373754176202],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6416790678781933,0.4049948250417779,0.6511845844783796,0.4200373754176202],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.6111266761426151,0.4049948250417779,0.6371127690276626,0.4200373754176202],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.5228071571759021,0.4049948250417779,0.6065367569556168,0.4200373754176202],"dir":"rtl"},{"str":"79","boundary":[0.13833483260423732,0.4049948250417779,0.16322437704304413,0.4200373754176202],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................","boundary":[0.16516445391825332,0.4049948250417779,0.5210849265560513,0.4200373754176202],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7430924690172968,0.4313515709932189,0.755043332298874,0.4448628437858917],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7534905519189011,0.4313515709932189,0.7671551733083353,0.4448628437858917],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7651723487589749,0.4313515709932189,0.777123212040552,0.4448628437858917],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7755704316605792,0.4313515709932189,0.7892350530500134,0.4448628437858917],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7873805998945,0.4313515709932189,0.7993314631760773,0.4448628437858917],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7977786827961044,0.4313515709932189,0.8061287284802742,0.4448628437858917],"dir":"ltr"},{"str":"شرکت","boundary":[0.684169999241539,0.4313515709932189,0.7391065372383483,0.4448628437858917],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6637589476198713,0.4313515709932189,0.6801648117535137,0.4448628437858917],"dir":"rtl"},{"str":"شرکت","boundary":[0.6047081064502667,0.4313515709932189,0.659644644447076,0.4448628437858917],"dir":"rtl"},{"str":"79","boundary":[0.13833483260423718,0.4313515709932189,0.16069071084268638,0.4448628437858917],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................(","boundary":[0.16208354046592596,0.4313515709932189,0.5590014716710543,0.4448628437858917],"dir":"ltr"},{"str":"B2B","boundary":[0.5588795188468995,0.42774284725416034,0.5941944892941999,0.44125412004683306],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.5941816521548153,0.4313515709932189,0.6005938032774712,0.4448628437858917],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7393696985957348,0.45567186202002985,0.7510129840176546,0.46918313481270263],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.749767781497339,0.45567186202002985,0.7631248250271159,0.46918313481270263],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7614495783374128,0.45567186202002985,0.7730928637593327,0.46918313481270263],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7718476612390172,0.45567186202002985,0.785204704768794,0.46918313481270263],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.783657829472938,0.45567186202002985,0.7953011148948579,0.46918313481270263],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7940559123745423,0.45567186202002985,0.8057762206327704,0.46918313481270263],"dir":"ltr"},{"str":"تجارت","boundary":[0.68455511342308,0.45567186202002985,0.7354607896530946,0.46918313481270263],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6640156904075653,0.45567186202002985,0.6804215545412077,0.46918313481270263],"dir":"rtl"},{"str":"مصرفکننده","boundary":[0.5614469467238389,0.45567186202002985,0.6599206429438471,0.46918313481270263],"dir":"rtl"},{"str":"80","boundary":[0.1383348326042373,0.45567186202002985,0.1567047790637382,0.46918313481270263],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................","boundary":[0.1579756558628232,0.45567186202002985,0.5071458471265722,0.46918313481270263],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.5083011896711949,0.45567186202002985,0.5147133407938509,0.46918313481270263],"dir":"ltr"},{"str":"B2C","boundary":[0.5147197593635432,0.4520631382809713,0.5510937938100811,0.465574411073644],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.5510488638222346,0.45567186202002985,0.5575123635024294,0.46918313481270263],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7377008704757242,0.4799921530468408,0.7493441558976441,0.4935034258395135],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7480989533773286,0.4799921530468408,0.7614559969071054,0.4935034258395135],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7599091216112495,0.4799921530468408,0.7715524070331693,0.4935034258395135],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7703072045128537,0.4799921530468408,0.7836642480426306,0.4935034258395135],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7819890013529275,0.4799921530468408,0.7936322867748474,0.4935034258395135],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7923870842545319,0.4799921530468408,0.8057441277843087,0.4935034258395135],"dir":"ltr"},{"str":"مصرفکننده","boundary":[0.6353888695796918,0.4799921530468408,0.7338625657997,0.4935034258395135],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6148494465641771,0.4799921530468408,0.6312553106978194,0.4935034258395135],"dir":"rtl"},{"str":"مصرفکننده","boundary":[0.5124090742742978,0.4799921530468408,0.6107543991004589,0.4935034258395135],"dir":"rtl"},{"str":"84","boundary":[0.13833483260423735,0.4799921530468408,0.15945834546175572,0.4935034258395135],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................","boundary":[0.16208354046592618,0.4799921530468408,0.45785123188933713,0.4935034258395135],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.458236346070878,0.4799921530468408,0.464648497193534,0.4935034258395135],"dir":"ltr"},{"str":"C2C","boundary":[0.4646549157632263,0.4763834293077822,0.5020880142090017,0.48989470210045494],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.5020109913726936,0.4799921530468408,0.5084744910528883,0.4935034258395135],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7887926852268169,0.5049782437075563,0.8015925969072979,0.5200207940833986],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8003461106730438,0.5049782437075563,0.8150540063802723,0.5200207940833986],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8134399928454344,0.5049782437075563,0.8262399045259154,0.5200207940833986],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8249934182916614,0.5049782437075563,0.8361211641958918,0.5200207940833986],"dir":"ltr"},{"str":"الگوهاي","boundary":[0.7208842178817716,0.5049782437075563,0.7844645153118724,0.5200207940833986],"dir":"rtl"},{"str":"کسب","boundary":[0.6659412613152698,0.5049782437075563,0.7165948161277689,0.5200207940833986],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6519487793859505,0.5049782437075563,0.6614542959861368,0.5200207940833986],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.6213963876503723,0.5049782437075563,0.6473824805354198,0.5200207940833986],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.5330768686836593,0.5049782437075563,0.6167766863000016,0.5200207940833986],"dir":"rtl"},{"str":"84","boundary":[0.13833483260423707,0.5049782437075563,0.1618523435856075,0.5200207940833986],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................","boundary":[0.1651644539182531,0.5049782437075563,0.5300709241253387,0.5200207940833986],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7858401431683364,0.5320007892929017,0.7989476327084748,0.5470433396687441],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7973935686145633,0.5320007892929017,0.8124090421814493,0.5470433396687441],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.810487450786954,0.5320007892929017,0.8235949403270922,0.5470433396687441],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.8220408762331809,0.5320007892929017,0.8364346471396659,0.5470433396687441],"dir":"ltr"},{"str":"انواع","boundary":[0.7443761829557662,0.5320007892929017,0.781527121077866,0.5470433396687441],"dir":"rtl"},{"str":"الگوهاي","boundary":[0.676210972823027,0.5320007892929017,0.7397912702531281,0.5470433396687441],"dir":"rtl"},{"str":"کسب","boundary":[0.6212680162565254,0.5320007892929017,0.6719215710690246,0.5470433396687441],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6072755343272059,0.5320007892929017,0.6167810509273922,0.5470433396687441],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.5767231425916279,0.5320007892929017,0.6027092354766754,0.5470433396687441],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.4884036236249148,0.5320007892929017,0.5720672405081922,0.5470433396687441],"dir":"rtl"},{"str":"86","boundary":[0.13833483260423704,0.5320007892929017,0.16453209643216288,0.5470433396687441],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................","boundary":[0.16516445391825305,0.5320007892929017,0.48514093627890037,0.5470433396687441],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7436059545926842,0.5583575352443427,0.7555568178742613,0.5718688080370156],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7540040374942885,0.5583575352443427,0.7676686588837226,0.5718688080370156],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7658142057282094,0.5583575352443427,0.7777650690097866,0.5718688080370156],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7762122886298137,0.5583575352443427,0.7893184944560137,0.5718688080370156],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7873805998944998,0.5583575352443427,0.7993314631760771,0.5718688080370156],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7977786827961042,0.5583575352443427,0.806128728480274,0.5718688080370156],"dir":"ltr"},{"str":"دلالیها","boundary":[0.683143028090763,0.5583575352443427,0.7397997427651216,0.5718688080370156],"dir":"rtl"},{"str":"86","boundary":[0.13833483260423693,0.5583575352443427,0.1618653090963859,0.5718688080370156],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................................","boundary":[0.1620835404659257,0.5583575352443427,0.6796770004568948,0.5718688080370156],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7398831841711224,0.5826778262711537,0.7515264695930423,0.5961890990638264],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7502812670727267,0.5826778262711537,0.7636383106025035,0.5961890990638264],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7620914353066476,0.5826778262711537,0.7737347207285674,0.5961890990638264],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7724895182082518,0.5826778262711537,0.7852881461747944,0.5961890990638264],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.783657829472938,0.5826778262711537,0.7953011148948579,0.5961890990638264],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7940559123745423,0.5826778262711537,0.8057762206327704,0.5961890990638264],"dir":"ltr"},{"str":"فروشگاههاي","boundary":[0.6398818683643354,0.5826778262711537,0.7361283209010986,0.5961890990638264],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.5602916041792161,0.5826778262711537,0.6357483094824631,0.5961890990638264],"dir":"rtl"},{"str":"87","boundary":[0.13833483260423707,0.5826778262711537,0.1631746973136251,0.5961890990638264],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................","boundary":[0.16619142506902881,0.5826778262711537,0.5564404623638072,0.5961890990638264],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.738342727444959,0.6069981172979646,0.7499860128668788,0.6205093900906374],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7487408103465633,0.6069981172979646,0.7620978538763401,0.6205093900906374],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.760422607186637,0.6069981172979646,0.772065892608557,0.6205093900906374],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7708206900882414,0.6069981172979646,0.7836193180547839,0.6205093900906374],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7819890013529275,0.6069981172979646,0.7936322867748474,0.6205093900906374],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7923870842545319,0.6069981172979646,0.8057441277843087,0.6205093900906374],"dir":"ltr"},{"str":"تفرجگاههاي","boundary":[0.6454018382997551,0.6069981172979646,0.7343953070841647,0.6205093900906374],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.5658115741146357,0.6069981172979646,0.6412682794178827,0.6205093900906374],"dir":"rtl"},{"str":"88","boundary":[0.13833483260423718,0.6069981172979646,0.1631746973136252,0.6205093900906374],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................","boundary":[0.1661914250690289,0.6069981172979646,0.5646562315700131,0.6205093900906374],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7415520122911331,0.6313184083247756,0.753195297713053,0.6448296811174483],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7519500951927375,0.6313184083247756,0.7653071387225143,0.6448296811174483],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7636318920328112,0.6313184083247756,0.7752751774547311,0.6448296811174483],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7740299749344155,0.6313184083247756,0.786828602900958,0.6448296811174483],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7851982861991017,0.6313184083247756,0.7968415716210215,0.6448296811174483],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.795596369100706,0.6313184083247756,0.8057377092146164,0.6448296811174483],"dir":"ltr"},{"str":"حراجهاي","boundary":[0.6688938033737499,0.6313184083247756,0.7376238476394158,0.6448296811174483],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.5893035391886307,0.6313184083247756,0.6647602444918776,0.6448296811174483],"dir":"rtl"},{"str":"89","boundary":[0.13833483260423723,0.6313184083247756,0.16069071084268644,0.6448296811174483],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................","boundary":[0.16208354046592602,0.6313184083247756,0.5851956545855278,0.6448296811174483],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7388562130203465,0.6556386993515866,0.7504994984422665,0.6691499721442593],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7492542959219509,0.6556386993515866,0.7626113394517278,0.6691499721442593],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7609360927620249,0.6556386993515866,0.7725793781839448,0.6691499721442593],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7713341756636293,0.6556386993515866,0.7841328036301718,0.6691499721442593],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7825024869283154,0.6556386993515866,0.7941457723502353,0.6691499721442593],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7929005698299197,0.6556386993515866,0.8056991977964623,0.6691499721442593],"dir":"ltr"},{"str":"انجمنهاي","boundary":[0.6581106062906046,0.6556386993515866,0.7348317698232443,0.6691499721442593],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.6075322771148995,0.6556386993515866,0.6539449545602706,0.6691499721442593],"dir":"rtl"},{"str":"90","boundary":[0.13833483260423698,0.6556386993515866,0.1541180954777215,0.6691499721442593],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................","boundary":[0.1579756558628229,0.6556386993515866,0.6057350776010423,0.6691499721442593],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7391129558080408,0.6799589903783975,0.7507562412299607,0.6934702631710702],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7495110387096451,0.6799589903783975,0.7628680822394219,0.6934702631710702],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7611928355497188,0.6799589903783975,0.7728361209716388,0.6934702631710702],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7715909184513232,0.6799589903783975,0.7843895464178657,0.6934702631710702],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7828876011098562,0.6799589903783975,0.7945308865317761,0.6934702631710702],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7932856840114605,0.6799589903783975,0.8058339877600015,0.6934702631710702],"dir":"ltr"},{"str":"انجمنهاي","boundary":[0.6583673490782985,0.6799589903783975,0.7350885126109382,0.6934702631710702],"dir":"rtl"},{"str":"مجازي","boundary":[0.6044513636625726,0.6799589903783975,0.6542145344873492,0.6934702631710702],"dir":"rtl"},{"str":"90","boundary":[0.13833483260423704,0.6799589903783975,0.15411809547772157,0.6934702631710702],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................","boundary":[0.15797565586282294,0.6799589903783975,0.6016271929979394,0.6934702631710702],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7378292418695711,0.7041892062532572,0.7494725272914909,0.7177004790459299],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7482273247711754,0.7041892062532572,0.7615843683009522,0.7177004790459299],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7599091216112491,0.7041892062532572,0.7715524070331691,0.7177004790459299],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7703072045128535,0.7041892062532572,0.783105832479396,0.7177004790459299],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7814755157775396,0.7041892062532572,0.7931188011994595,0.7177004790459299],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.791873598679144,0.7041892062532572,0.805731290644924,0.7177004790459299],"dir":"ltr"},{"str":"الگوي","boundary":[0.6931559968108265,0.7041892062532572,0.7337983801027763,0.7177004790459299],"dir":"rtl"},{"str":"جمعکنندههاي","boundary":[0.5833984550716702,0.7041892062532572,0.6891122979046472,0.7177004790459299],"dir":"rtl"},{"str":"خریدار","boundary":[0.5267866703851577,0.7041892062532572,0.579341919026106,0.7177004790459299],"dir":"rtl"},{"str":"91","boundary":[0.13833483260423698,0.7041892062532572,0.15477278958634103,0.7177004790459299],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................","boundary":[0.1579756558628229,0.7041892062532572,0.5239881739992939,0.7177004790459299],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7378292418695711,0.7285094972800682,0.7494725272914909,0.7420207700727409],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7482273247711754,0.7285094972800682,0.7615843683009522,0.7420207700727409],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7599091216112491,0.7285094972800682,0.7715524070331691,0.7420207700727409],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7703072045128535,0.7285094972800682,0.783105832479396,0.7420207700727409],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7814755157775396,0.7285094972800682,0.7931188011994595,0.7420207700727409],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.791873598679144,0.7285094972800682,0.805731290644924,0.7420207700727409],"dir":"ltr"},{"str":"طبقهبندي","boundary":[0.6570836351398291,0.7285094972800682,0.7338882400784692,0.7420207700727409],"dir":"rtl"},{"str":"شدهها","boundary":[0.599188136514847,0.7285094972800682,0.6530270990942649,0.7420207700727409],"dir":"rtl"},{"str":"91","boundary":[0.1383348326042373,0.7285094972800682,0.15477278958634133,0.7420207700727409],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................","boundary":[0.1579756558628232,0.7285094972800682,0.5975193083948367,0.7420207700727409],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7402682983526634,0.7528297883068791,0.7519115837745833,0.7663410610995519],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7506663812542678,0.7528297883068791,0.7640234247840446,0.7663410610995519],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7624765494881885,0.7528297883068791,0.7741198349101085,0.7663410610995519],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7728746323897929,0.7528297883068791,0.7856732603563354,0.7663410610995519],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.784042943654479,0.7528297883068791,0.795686229076399,0.7663410610995519],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.7944410265560834,0.7528297883068791,0.8058147320509246,0.7663410610995519],"dir":"ltr"},{"str":"واسطههاي","boundary":[0.6546445786567365,0.7528297883068791,0.7364749236644854,0.7663410610995519],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعاتی","boundary":[0.5875063396747731,0.7528297883068791,0.6505495311930183,0.7663410610995519],"dir":"rtl"},{"str":"92","boundary":[0.1383348326042373,0.7528297883068791,0.15845063002005694,0.7663410610995519],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................","boundary":[0.1620835404659261,0.7528297883068791,0.5851956545855279,0.7663410610995519],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.737700870475724,0.7771500793336901,0.7478486291593267,0.7906613521263628],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7480989533773283,0.7771500793336901,0.759960470168788,0.7906613521263628],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7597807502174023,0.7771500793336901,0.7699285089010051,0.7906613521263628],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7701788331190066,0.7771500793336901,0.7814819343472321,0.7906613521263628],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7813471443836928,0.7771500793336901,0.7914949030672955,0.7906613521263628],"dir":"ltr"},{"str":"10","boundary":[0.7917452272852971,0.7771500793336901,0.8041844153490683,0.7906613521263628],"dir":"ltr"},{"str":"تهیه","boundary":[0.7030405941370431,0.7771500793336901,0.7336379158604676,0.7906613521263628],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.6235787013457709,0.7771500793336901,0.6988877795460937,0.7906613521263628],"dir":"rtl"},{"str":"92","boundary":[0.1383348326042373,0.7771500793336901,0.15845063002005694,0.7906613521263628],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................","boundary":[0.1620835404659261,0.7771500793336901,0.6221666160134542,0.7906613521263628],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7370590135064893,0.8014703703605011,0.7472067721900919,0.8149816431531738],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7474570964080935,0.8014703703605011,0.7593186131995532,0.8149816431531738],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7591388932481673,0.8014703703605011,0.76928665193177,0.8149816431531738],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7695369761497717,0.8014703703605011,0.7808400773779971,0.8149816431531738],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7807052874144578,0.8014703703605011,0.7908530460980605,0.8149816431531738],"dir":"ltr"},{"str":"11","boundary":[0.7911033703160621,0.8014703703605011,0.8041972524884528,0.8149816431531738],"dir":"ltr"},{"str":"الگوي","boundary":[0.6923857684477447,0.8014703703605011,0.7330153146003097,0.8149816431531738],"dir":"rtl"},{"str":"توزیع","boundary":[0.6480976375705413,0.8014703703605011,0.688021141056948,0.8149816431531738],"dir":"rtl"},{"str":"93","boundary":[0.1383348326042371,0.8014703703605011,0.16008736529160558,0.8149816431531738],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................................","boundary":[0.1620835404659259,0.8014703703605011,0.6468139236320716,0.8149816431531738],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7333362430849272,0.8257906613873119,0.7434840017685299,0.8393019341799847],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7437343259865316,0.8257906613873119,0.7555958427779912,0.8393019341799847],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7554161228266053,0.8257906613873119,0.765563881510208,0.8393019341799847],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7658142057282096,0.8257906613873119,0.7771173069564351,0.8393019341799847],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7769825169928958,0.8257906613873119,0.7871302756764984,0.8393019341799847],"dir":"ltr"},{"str":"12","boundary":[0.7873805998945,0.8257906613873119,0.8041523225006063,0.8393019341799847],"dir":"ltr"},{"str":"مدخ","boundary":[0.6972638814139296,0.8257906613873119,0.7293888227241329,0.8393019341799847],"dir":"rtl"},{"str":"سازي","boundary":[0.6403953539397232,0.8257906613873119,0.6830403309756855,0.8393019341799847],"dir":"rtl"},{"str":"94","boundary":[0.13833483260423718,0.8257906613873119,0.15687166187573914,0.8393019341799847],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................................","boundary":[0.15797565586282306,0.8257906613873119,0.6385981544258659,0.8393019341799847],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7316674149649167,0.8501109524141229,0.7418151736485193,0.8636222252067957],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.742065497866521,0.8501109524141229,0.7539270146579806,0.8636222252067957],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7538756661004419,0.8501109524141229,0.7640234247840446,0.8636222252067957],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7642737490020463,0.8501109524141229,0.7755768502302717,0.8636222252067957],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7754420602667323,0.8501109524141229,0.7855898189503351,0.8636222252067957],"dir":"ltr"},{"str":"13","boundary":[0.7858401431683367,0.8501109524141229,0.8042486010459916,0.8636222252067957],"dir":"ltr"},{"str":"سکوهاي","boundary":[0.664914290164494,0.8501109524141229,0.7277970174404305,0.8636222252067957],"dir":"rtl"},{"str":"همکاري","boundary":[0.6025257927548681,0.8501109524141229,0.6607999869916987,0.8636222252067957],"dir":"rtl"},{"str":"95","boundary":[0.1383348326042371,0.8501109524141229,0.15952894972837128,0.8636222252067957],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................","boundary":[0.1620835404659259,0.8501109524141229,0.6016271929979394,0.8636222252067957],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7348766998110908,0.8744312434409339,0.7450244584946936,0.8879425162336066],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7452747827126952,0.8744312434409339,0.7571362995041548,0.8879425162336066],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7570849509466161,0.8744312434409339,0.7672327096302187,0.8879425162336066],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7674830338482204,0.8744312434409339,0.7787861350764458,0.8879425162336066],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7786513451129066,0.8744312434409339,0.7887991037965092,0.8879425162336066],"dir":"ltr"},{"str":"14","boundary":[0.7890494280145108,0.8744312434409339,0.8042421824762993,0.8879425162336066],"dir":"ltr"},{"str":"بازارهاي","boundary":[0.6679952036168211,0.8744312434409339,0.7308522566139883,0.8879425162336066],"dir":"rtl"},{"str":"شخص","boundary":[0.6135657326257073,0.8744312434409339,0.6639258304318724,0.8879425162336066],"dir":"rtl"},{"str":"ثالث","boundary":[0.5733854863516067,0.8744312434409339,0.6093872437559884,0.8879425162336066],"dir":"rtl"},{"str":"96","boundary":[0.1383348326042371,0.8744312434409339,0.1592786255103697,0.8879425162336066],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................","boundary":[0.1620835404659259,0.8744312434409339,0.5728720007762189,0.8879425162336066],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7323092719341514,0.8987515344677448,0.7424570306177541,0.9122628072604175],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7427073548357558,0.8987515344677448,0.7545688716272154,0.9122628072604175],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7543891516758295,0.8987515344677448,0.7645369103594323,0.9122628072604175],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7647872345774338,0.8987515344677448,0.7760903358056593,0.9122628072604175],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.77595554584212,0.8987515344677448,0.7861033045257226,0.9122628072604175],"dir":"ltr"},{"str":"15","boundary":[0.7863536287437243,0.8987515344677448,0.804203671058145,0.9122628072604175],"dir":"ltr"},{"str":"متحدکنندگان","boundary":[0.625504272253475,0.8987515344677448,0.7283875258521264,0.9122628072604175],"dir":"rtl"},{"str":"زنجیره","boundary":[0.568892487566963,0.8987515344677448,0.6213514576625258,0.9122628072604175],"dir":"rtl"},{"str":"ارزش","boundary":[0.5199829865112687,0.8987515344677448,0.5647332544063213,0.9122628072604175],"dir":"rtl"},{"str":"97","boundary":[0.13833483260423718,0.8987515344677448,0.1605880137276088,0.9122628072604175],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................","boundary":[0.16208354046592596,0.8987515344677448,0.5194695009358808,0.9122628072604175],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13833,0.07065,0.86514,0.91226],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":11,"image":{"jpeg":"/storage/books/cb85f922886a5422/pages/dcd960d0e09c8c55b5dede068887aa13.jpg","blurred":"/storage/books/cb85f922886a5422/pages/d3a76a2d528c2359a5ccff82d4f5a7f9.jpg"},"info":{"width":467.39385,"height":666.11045,"margin":[0.13718,0.07065,0.13486,0.08941]},"elements":[{"words":[{"str":"ي","boundary":[0.8339794158609491,0.07533639409950713,0.8485507244051245,0.09037894447534946],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.83398,0.07534,0.84855,0.09038],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"کسب","boundary":[0.4292244110614635,0.07065248619804723,0.4691205714409807,0.08569503657388956],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.41369147240598053,0.07065248619804723,0.4244319218149747,0.08569503657388956],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.3848079087904131,0.07065248619804723,0.40898999847772927,0.08569503657388956],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.2945628189159956,0.07065248619804723,0.38003082411118594,0.08569503657388956],"dir":"rtl"},{"str":"»","boundary":[0.28172567953129896,0.07161551624058747,0.289807043888147,0.08512678903326022],"dir":"ltr"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.22960689362943054,0.07161551624058747,0.2818283766463765,0.08512678903326022],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.21574278309395817,0.07161551624058747,0.2254540790384812,0.08512678903326022],"dir":"rtl"},{"str":"استراتژي","boundary":[0.1452668878719735,0.07161551624058747,0.2116103795546304,0.08512678903326022],"dir":"rtl"},{"str":"«","boundary":[0.13717949005961463,0.07161551624058747,0.14526688787197353,0.08512678903326022],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13718,0.07065,0.46912,0.0857],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"-","boundary":[0.7325660147218453,0.1245556034475965,0.7427137734054481,0.13806687624026925],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7429640976234497,0.1245556034475965,0.7548256144149094,0.13806687624026925],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7546458944635235,0.1245556034475965,0.7647936531471262,0.13806687624026925],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7650439773651277,0.1245556034475965,0.7763470785933533,0.13806687624026925],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.776212288629814,0.1245556034475965,0.7863600473134166,0.13806687624026925],"dir":"ltr"},{"str":"16","boundary":[0.7866103715314182,0.1245556034475965,0.8042100896278374,0.13806687624026925],"dir":"ltr"},{"str":"فراهمکنندگان","boundary":[0.6202410451057494,0.1245556034475965,0.7286250129307434,0.13806687624026925],"dir":"rtl"},{"str":"خدمات","boundary":[0.5593930044222873,0.1245556034475965,0.6160368819572614,0.13806687624026925],"dir":"rtl"},{"str":"زنجیره","boundary":[0.5026528483419281,0.1245556034475965,0.5552401898313379,0.13806687624026925],"dir":"rtl"},{"str":"ارزش","boundary":[0.4537433472862339,0.1245556034475965,0.4984230109146706,0.13806687624026925],"dir":"rtl"},{"str":"97","boundary":[0.1383348326042371,0.1245556034475965,0.16058801372760875,0.13806687624026925],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................","boundary":[0.16208354046592593,0.1245556034475965,0.4496354626831311,0.13806687624026925],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7311539293895288,0.14878581932245627,0.7413016880731315,0.16229709211512902],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7415520122911331,0.14878581932245627,0.7534135290825927,0.16229709211512902],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.753362180525054,0.14878581932245627,0.7635099392086567,0.16229709211512902],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7637602634266584,0.14878581932245627,0.7750633646548838,0.16229709211512902],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7749285746913445,0.14878581932245627,0.7850763333749472,0.16229709211512902],"dir":"ltr"},{"str":"17","boundary":[0.7853266575929487,0.14878581932245627,0.804235763906607,0.16229709211512902],"dir":"ltr"},{"str":"الگوي","boundary":[0.6866090557246313,0.14878581932245627,0.7272386018771961,0.16229709211512902],"dir":"rtl"},{"str":"تولیدکننده","boundary":[0.599188136514847,0.14878581932245627,0.6825332639699899,0.16229709211512902],"dir":"rtl"},{"str":"98","boundary":[0.13833483260423718,0.14878581932245627,0.1605880137276088,0.16229709211512902],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................","boundary":[0.162083540465926,0.14878581932245627,0.5975193083948366,0.16229709211512902],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7311539293895288,0.17310611034926712,0.7413016880731315,0.18661738314193987],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7415520122911331,0.17310611034926712,0.7534135290825927,0.18661738314193987],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.753362180525054,0.17310611034926712,0.7635099392086567,0.18661738314193987],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7637602634266584,0.17310611034926712,0.7750633646548838,0.18661738314193987],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7749285746913445,0.17310611034926712,0.7850763333749472,0.18661738314193987],"dir":"ltr"},{"str":"18","boundary":[0.7853266575929487,0.17310611034926712,0.804235763906607,0.18661738314193987],"dir":"ltr"},{"str":"الگوي","boundary":[0.6866090557246313,0.17310611034926712,0.7272386018771961,0.18661738314193987],"dir":"rtl"},{"str":"آشناسازي","boundary":[0.606120191782583,0.17310611034926712,0.6824947525518359,0.18661738314193987],"dir":"rtl"},{"str":"98","boundary":[0.13833483260423704,0.17310611034926712,0.1605880137276087,0.18661738314193987],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................","boundary":[0.16208354046592585,0.17310611034926712,0.6057350776010423,0.18661738314193987],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.733721357266468,0.19742640137607811,0.7438691159500707,0.21093767416875087],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7441194401680723,0.19742640137607811,0.7559809569595319,0.21093767416875087],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7558012370081464,0.19742640137607811,0.765948995691749,0.21093767416875087],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7661993199097507,0.19742640137607811,0.7775024211379761,0.21093767416875087],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7773676311744367,0.19742640137607811,0.7875153898580395,0.21093767416875087],"dir":"ltr"},{"str":"19","boundary":[0.7877657140760411,0.19742640137607811,0.8041908339187606,0.21093767416875087],"dir":"ltr"},{"str":"الگوي","boundary":[0.6890481122077237,0.19742640137607811,0.7296776583602884,0.21093767416875087],"dir":"rtl"},{"str":"آبونمان","boundary":[0.6280717001304146,0.19742640137607811,0.6849338090349284,0.21093767416875087],"dir":"rtl"},{"str":"99","boundary":[0.13833483260423718,0.19742640137607811,0.15810402725667,0.21093767416875087],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................................","boundary":[0.15797565586282306,0.19742640137607811,0.6262745006165571,0.21093767416875087],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7339781000541616,0.22174669240288913,0.7441836258649955,0.23525796519556189],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.744376182955766,0.22174669240288913,0.7562954668744569,0.23525796519556189],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7561863511896869,0.22174669240288913,0.7663918770005207,0.23525796519556189],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7665844340912912,0.22174669240288913,0.7779453024467478,0.23525796519556189],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7777527453559774,0.22174669240288913,0.7879582711668112,0.23525796519556189],"dir":"ltr"},{"str":"20","boundary":[0.7881508282575816,0.22174669240288913,0.8043833910095306,0.23525796519556189],"dir":"ltr"},{"str":"الگوهایی","boundary":[0.6678668322229739,0.22174669240288913,0.7300563539721368,0.23525796519556189],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.6296121568565777,0.22174669240288913,0.6637525290501787,0.23525796519556189],"dir":"rtl"},{"str":"فناوري","boundary":[0.5741557147146883,0.22174669240288913,0.625562039380706,0.23525796519556189],"dir":"rtl"},{"str":"بیسیم","boundary":[0.5188276439666456,0.22174669240288913,0.5703174100386639,0.23525796519556189],"dir":"rtl"},{"str":"همراه","boundary":[0.46940465733556347,0.22174669240288913,0.5147582707816968,0.23525796519556189],"dir":"rtl"},{"str":"99","boundary":[0.13833483260423673,0.22174669240288913,0.15810402725666958,0.23525796519556189],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................","boundary":[0.15797565586282264,0.22174669240288913,0.46606700109554244,0.23525796519556189],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7860968859560307,0.24673278306360452,0.7988967976365117,0.26177533343944687],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7976503114022575,0.24673278306360452,0.812358207109486,0.26177533343944687],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8107441935746481,0.24673278306360452,0.8235441052551291,0.26177533343944687],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.8222976190208751,0.24673278306360452,0.8361051177716609,0.26177533343944687],"dir":"ltr"},{"str":"چارچوبی","boundary":[0.7116414775247899,0.24673278306360452,0.7817337990219597,0.26177533343944687],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.669278917555291,0.24673278306360452,0.7071844227304231,0.26177533343944687],"dir":"rtl"},{"str":"تحلی","boundary":[0.6323079561273645,0.24673278306360452,0.6648163427909889,0.26177533343944687],"dir":"rtl"},{"str":"الگوهاي","boundary":[0.5483530645514483,0.24673278306360452,0.6118049905877024,0.26177533343944687],"dir":"rtl"},{"str":"کسب","boundary":[0.4934101079849467,0.24673278306360452,0.5440636627974459,0.26177533343944687],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4794176260556274,0.24673278306360452,0.4889231426558137,0.26177533343944687],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.4488652343200493,0.24673278306360452,0.4748513272050969,0.26177533343944687],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.36054571535333635,0.24673278306360452,0.4443079214670882,0.26177533343944687],"dir":"rtl"},{"str":"101","boundary":[0.13833483260423723,0.24673278306360452,0.1597675921495329,0.26177533343944687],"dir":"ltr"},{"str":"............................................","boundary":[0.16067145513360942,0.24673278306360452,0.3593369703088734,0.26177533343944687],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7438626973803784,0.27308952901504546,0.7558135606619555,0.28660080180771824],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7542607802819826,0.27308952901504546,0.7679254016714169,0.28660080180771824],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7660709485159035,0.27308952901504546,0.7780218117974808,0.28660080180771824],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7764690314175079,0.27308952901504546,0.7893249130257062,0.28660080180771824],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7873805998945,0.27308952901504546,0.7993314631760773,0.28660080180771824],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7977786827961044,0.27308952901504546,0.8061287284802742,0.28660080180771824],"dir":"ltr"},{"str":"خصوصیات","boundary":[0.6604212913798501,0.27308952901504546,0.7400757412618928,0.28660080180771824],"dir":"rtl"},{"str":"فضاي","boundary":[0.6129238756564724,0.27308952901504546,0.656351918194901,0.28660080180771824],"dir":"rtl"},{"str":"بازار","boundary":[0.5763380284100869,0.27308952901504546,0.608661945380753,0.28660080180771824],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.4967477642249675,0.27308952901504546,0.5722044695282145,0.28660080180771824],"dir":"rtl"},{"str":"103","boundary":[0.13833483260423696,0.27308952901504546,0.16263553745946774,0.28660080180771824],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................","boundary":[0.16619142506902868,0.27308952901504546,0.49482219331726307,0.28660080180771824],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7401399269588164,0.2974098200418564,0.7517832123807362,0.3109210928345291],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7505380098604206,0.2974098200418564,0.7638950533901975,0.3109210928345291],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7623481780943415,0.2974098200418564,0.7739914635162614,0.3109210928345291],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7727462609959458,0.2974098200418564,0.7852945647444868,0.3109210928345291],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.783657829472938,0.2974098200418564,0.7953011148948579,0.3109210928345291],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7940559123745423,0.2974098200418564,0.8057762206327704,0.3109210928345291],"dir":"ltr"},{"str":"افزودن","boundary":[0.6807039716076708,0.2974098200418564,0.7362695294343303,0.3109210928345291],"dir":"rtl"},{"str":"ارزش","boundary":[0.6317944705519766,0.2974098200418564,0.6766025055742602,0.3109210928345291],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6112550475364619,0.2974098200418564,0.6276609116701042,0.3109210928345291],"dir":"rtl"},{"str":"مشتريها","boundary":[0.5355159251667515,0.2974098200418564,0.6071728372121283,0.3109210928345291],"dir":"rtl"},{"str":"105","boundary":[0.138334832604237,0.2974098200418564,0.16207712189623347,0.3109210928345291],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................","boundary":[0.16208354046592582,0.2974098200418564,0.5317931547451895,0.3109210928345291],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7385994702326529,0.3217301110686674,0.7502427556545728,0.33524138386134017],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7489975531342572,0.3217301110686674,0.762354596664034,0.33524138386134017],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.760679349974331,0.3217301110686674,0.7723226353962509,0.33524138386134017],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7710774328759353,0.3217301110686674,0.7836257366244763,0.33524138386134017],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7819890013529275,0.3217301110686674,0.7936322867748474,0.33524138386134017],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7923870842545319,0.3217301110686674,0.8057441277843087,0.33524138386134017],"dir":"ltr"},{"str":"دست","boundary":[0.6885346266323358,0.3217301110686674,0.7346713055809355,0.33524138386134017],"dir":"rtl"},{"str":"یافتن","boundary":[0.6445032385428261,0.3217301110686674,0.6844331605989252,0.33524138386134017],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6239638155273114,0.3217301110686674,0.6403696796609538,0.33524138386134017],"dir":"rtl"},{"str":"زیستپذیري","boundary":[0.5199829865112686,0.3217301110686674,0.6198238380757468,0.33524138386134017],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصادي","boundary":[0.45168940498468246,0.3217301110686674,0.5158365904900116,0.33524138386134017],"dir":"rtl"},{"str":"106","boundary":[0.13833483260423704,0.3217301110686674,0.16182679767823194,0.33524138386134017],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................","boundary":[0.16208354046592588,0.3217301110686674,0.449635462683131,0.33524138386134017],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.784684800623714,0.3467162017293829,0.797484712304195,0.36175875210522523],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.796238226069941,0.3467162017293829,0.8109461217771694,0.36175875210522523],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8093321082423316,0.3467162017293829,0.8221320199228126,0.36175875210522523],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.8208855336885585,0.3467162017293829,0.8361508179878706,0.36175875210522523],"dir":"ltr"},{"str":"خلاصه","boundary":[0.727174416180273,0.3467162017293829,0.7804242824333271,0.36175875210522523],"dir":"rtl"},{"str":"109","boundary":[0.1383348326042375,0.3467162017293829,0.1634763700891659,0.36175875210522523],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................................","boundary":[0.16516445391825352,0.3467162017293829,0.7277628706496676,0.36175875210522523],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.784684800623714,0.3737387473147284,0.7977922901638523,0.3887812976905707],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.796238226069941,0.3737387473147284,0.8112536996368268,0.3887812976905707],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8093321082423316,0.3737387473147284,0.8224395977824699,0.3887812976905707],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.8208855336885585,0.3737387473147284,0.8364583958475279,0.3887812976905707],"dir":"ltr"},{"str":"پرسشها","boundary":[0.7016285088047268,0.3737387473147284,0.7803348075718157,0.3887812976905707],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6876360268754074,0.3737387473147284,0.6970901949180548,0.3887812976905707],"dir":"rtl"},{"str":"تکالیف","boundary":[0.6280717001304148,0.3737387473147284,0.6831703711976529,0.3887812976905707],"dir":"rtl"},{"str":"110","boundary":[0.1383348326042375,0.3737387473147284,0.1596656652628187,0.3887812976905707],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................","boundary":[0.1606714551336097,0.3737387473147284,0.6289168973875034,0.3887812976905707],"dir":"ltr"},{"str":"فص","boundary":[0.8367996070123731,0.41058089188699864,0.8651440107737832,0.4270646446940594],"dir":"rtl"},{"str":"چهارم","boundary":[0.7613212069435662,0.41058089188699864,0.8143824956190591,0.4270646446940594],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7564169062130367,0.41058089188699864,0.7613502188785756,0.4270646446940594],"dir":"ltr"},{"str":"اقتصاد","boundary":[0.6902034547523468,0.41058089188699864,0.7514552234694576,0.4270646446940594],"dir":"rtl"},{"str":"کسب","boundary":[0.6298688996442724,0.41058089188699864,0.6851602561736748,0.4270646446940594],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6144643323826365,0.41058089188699864,0.6247729404227295,0.4270646446940594],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.5808310271947312,0.41058089188699864,0.6094677326199309,0.4270646446940594],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.4835255106587307,0.41058089188699864,0.5757914230150871,0.4270646446940594],"dir":"rtl"},{"str":"111","boundary":[0.13833483260423768,0.41058089188699864,0.16250806466537843,0.4270646446940594],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................","boundary":[0.16567793949364157,0.41058089188699864,0.48113985667547876,0.4270646446940594],"dir":"ltr"},{"str":"موضوعات","boundary":[0.7495110387096453,0.4455286434197962,0.8345637624457408,0.4605711937956385],"dir":"rtl"},{"str":"کلیدي","boundary":[0.6907169403277347,0.4455286434197962,0.7450718275390235,0.4605711937956385],"dir":"rtl"},{"str":"111","boundary":[0.13833483260423765,0.4455286434197962,0.16039455803708194,0.4605711937956385],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................................","boundary":[0.16067145513360984,0.4455286434197962,0.6873258815878733,0.4605711937956385],"dir":"ltr"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.777752745355978,0.47255118900514165,0.8347088221207879,0.48759373938098394],"dir":"rtl"},{"str":"112","boundary":[0.13833483260423768,0.47255118900514165,0.16448922038661865,0.48759373938098394],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................................................","boundary":[0.1651644539182537,0.47255118900514165,0.7771858572807498,0.48759373938098394],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7946977693437778,0.49957373459048715,0.8078052588839162,0.5146162849663295],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8062511947900047,0.49957373459048715,0.8176865185538926,0.5146162849663295],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8157506779346801,0.49957373459048715,0.8288581674748184,0.5146162849663295],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8273041033809071,0.49957373459048715,0.8364026826625985,0.5146162849663295],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.7721044040267115,0.49957373459048715,0.790488214596748,0.5146162849663295],"dir":"rtl"},{"str":"سوي","boundary":[0.7253772166664157,0.49957373459048715,0.7675330986918212,0.5146162849663295],"dir":"rtl"},{"str":"رقابت","boundary":[0.6664547468906581,0.49957373459048715,0.7209073247326644,0.5146162849663295],"dir":"rtl"},{"str":"کام","boundary":[0.6364158407304678,0.49957373459048715,0.6619699638752203,0.5146162849663295],"dir":"rtl"},{"str":"112","boundary":[0.1383348326042378,0.49957373459048715,0.16448922038661876,0.5146162849663295],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................","boundary":[0.1651644539182538,0.49957373459048715,0.6199308998182159,0.5146162849663295],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7905898847406747,0.5265962801758326,0.803697374280813,0.5416388305516749],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8021433101869017,0.5265962801758326,0.8135786339507894,0.5416388305516749],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8116427933315773,0.5265962801758326,0.8247502828717156,0.5416388305516749],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8231962187778042,0.5265962801758326,0.8363894604090324,0.5416388305516749],"dir":"ltr"},{"str":"خصوصیات","boundary":[0.6977773669893179,0.5265962801758326,0.7863656956547466,0.5416388305516749],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصادي","boundary":[0.6217815018319138,0.5265962801758326,0.6932081155967289,0.5416388305516749],"dir":"rtl"},{"str":"کلیدي","boundary":[0.562859032056156,0.5265962801758326,0.6173422906612918,0.5416388305516749],"dir":"rtl"},{"str":"اینترنت","boundary":[0.4941803363480289,0.5265962801758326,0.5583530677607336,0.5416388305516749],"dir":"rtl"},{"str":"115","boundary":[0.1383348326042376,0.5265962801758326,0.1656897496618754,0.5416388305516749],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................","boundary":[0.16965745270289745,0.5265962801758326,0.4941269338481886,0.5416388305516749],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7887926852268171,0.5536188257611782,0.8019001747669554,0.5686613761370204],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8003461106730441,0.5536188257611782,0.8117814344369318,0.5686613761370204],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8098455938177197,0.5536188257611782,0.822953083357858,0.5686613761370204],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8213990192639467,0.5536188257611782,0.8364144928308325,0.5686613761370204],"dir":"ltr"},{"str":"هزینه","boundary":[0.7353901853864793,0.5536188257611782,0.7845192015256518,0.5686613761370204],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.6871225413000197,0.5536188257611782,0.7308644518964044,0.5686613761370204],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6731300593707004,0.5536188257611782,0.6825401960252584,0.5686613761370204],"dir":"rtl"},{"str":"توزیع","boundary":[0.623835444133465,0.5536188257611782,0.6686043258806255,0.5686613761370204],"dir":"rtl"},{"str":"117","boundary":[0.1383348326042376,0.5536188257611782,0.16686884091435977,0.5686613761370204],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................","boundary":[0.16965745270289742,0.5536188257611782,0.6244238986028596,0.5686613761370204],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7923870842545323,0.5806413713465236,0.8054945737946706,0.595683921722366],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8039405097007593,0.5806413713465236,0.8153758334646471,0.595683921722366],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8134399928454347,0.5806413713465236,0.826547482385573,0.595683921722366],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8249934182916616,0.5806413713465236,0.8364287420555494,0.595683921722366],"dir":"ltr"},{"str":"عدم","boundary":[0.7501528956788803,0.5806413713465236,0.7881807387923487,0.595683921722366],"dir":"rtl"},{"str":"مداخله","boundary":[0.6857104559677031,0.5806413713465236,0.745732555103154,0.595683921722366],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6717179740383836,0.5806413713465236,0.681172142081031,0.595683921722366],"dir":"rtl"},{"str":"مداخله","boundary":[0.6075322771149003,0.5806413713465236,0.6673396109084451,0.595683921722366],"dir":"rtl"},{"str":"مجدد","boundary":[0.5519474635791638,0.5806413713465236,0.6030739386065952,0.595683921722366],"dir":"rtl"},{"str":"117","boundary":[0.1383348326042376,0.5806413713465236,0.16686884091435977,0.595683921722366],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................","boundary":[0.1696574527028974,0.5806413713465236,0.5525359180485584,0.595683921722366],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7894345421960521,0.6076639169318692,0.8025420317361904,0.6227064673077114],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8009879676422791,0.6076639169318692,0.8124232914061669,0.6227064673077114],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8104874507869545,0.6076639169318692,0.8235949403270928,0.6227064673077114],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.8220408762331813,0.6076639169318692,0.8364346471396663,0.6227064673077114],"dir":"ltr"},{"str":"اقتصاد","boundary":[0.7294851012695185,0.6076639169318692,0.7850921230563906,0.6227064673077114],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.6560566639890538,0.6076639169318692,0.7248750277736864,0.6227064673077114],"dir":"rtl"},{"str":"121","boundary":[0.13833483260423768,0.6076639169318692,0.16448922038661865,0.6227064673077114],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................","boundary":[0.1651644539182537,0.6076639169318692,0.6558748900953665,0.6227064673077114],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7896912849837461,0.6346864625172146,0.8027987745238844,0.649729012893057],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.801244710429973,0.6346864625172146,0.8126800341938608,0.649729012893057],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8107441935746484,0.6346864625172146,0.8238516831147867,0.649729012893057],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.8222976190208753,0.6346864625172146,0.8364126956313186,0.649729012893057],"dir":"ltr"},{"str":"اتصال","boundary":[0.7427073548357562,0.6346864625172146,0.7899138809806766,0.649729012893057],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.728714872906437,0.6346864625172146,0.7381690409490844,0.649729012893057],"dir":"rtl"},{"str":"تعام","boundary":[0.6938082518629636,0.6346864625172146,0.7240657745068751,0.649729012893057],"dir":"rtl"},{"str":"126","boundary":[0.13833483260423765,0.6346864625172146,0.16950571771537037,0.649729012893057],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................................","boundary":[0.16965745270289753,0.6346864625172146,0.6783398840185856,0.649729012893057],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7882791996514292,0.6617090081025602,0.8013866891915675,0.6767515584784024],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7998326250976562,0.6617090081025602,0.811267948861544,0.6767515584784024],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8093321082423318,0.6617090081025602,0.8224395977824701,0.6767515584784024],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.8208855336885588,0.6617090081025602,0.8364583958475281,0.6767515584784024],"dir":"ltr"},{"str":"بیگانگیهاي","boundary":[0.6909736831154288,0.6617090081025602,0.7857556747911856,0.6767515584784024],"dir":"rtl"},{"str":"شبکه","boundary":[0.6424492962412753,0.6617090081025602,0.6863392190547655,0.6767515584784024],"dir":"rtl"},{"str":"131","boundary":[0.1383348326042378,0.6617090081025602,0.1662156872624666,0.6767515584784024],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................","boundary":[0.16965745270289764,0.6617090081025602,0.642395893741435,0.6767515584784024],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7882791996514295,0.6887315536879056,0.8013866891915679,0.7037741040637479],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7998326250976564,0.6887315536879056,0.8112679488615443,0.7037741040637479],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.809332108242332,0.6887315536879056,0.8224395977824703,0.7037741040637479],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.820885533688559,0.6887315536879056,0.8364583958475283,0.7037741040637479],"dir":"ltr"},{"str":"قیمتگذاري","boundary":[0.6782649151245792,0.6887315536879056,0.7857840448692259,0.7037741040637479],"dir":"rtl"},{"str":"137","boundary":[0.13833483260423793,0.6887315536879056,0.17268997013974463,0.7037741040637479],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................","boundary":[0.17415045148754157,0.6887315536879056,0.6783398840185858,0.7037741040637479],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.790974998922216,0.7156640241212999,0.8040824884623543,0.7307065744971423],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.802528424368443,0.7156640241212999,0.8139637481323307,0.7307065744971423],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8120279075131184,0.7156640241212999,0.8251353970532567,0.7307065744971423],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.8235813329593453,0.7156640241212999,0.8363886901806695,0.7307065744971423],"dir":"ltr"},{"str":"خلاصه","boundary":[0.7335929858726219,0.7156640241212999,0.7867096026188627,0.7307065744971423],"dir":"rtl"},{"str":"144","boundary":[0.13833483260423818,0.7156640241212999,0.16494378349223124,0.7307065744971423],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................................","boundary":[0.16516445391825418,0.7156640241212999,0.732255869434312,0.7307065744971423],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7881508282575829,0.7426865697066455,0.7995129803269779,0.7577291200824877],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7997042537038098,0.7426865697066455,0.8093942399969543,0.7577291200824877],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8090753654546383,0.7426865697066455,0.8204375175240334,0.7577291200824877],"dir":"ltr"},{"str":"10","boundary":[0.8206287909008653,0.7426865697066455,0.8346063817484984,0.7577291200824877],"dir":"ltr"},{"str":"پرسشها","boundary":[0.7050945364385957,0.7426865697066455,0.7836646331568129,0.7577291200824877],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6911020545092762,0.7426865697066455,0.7005562225519236,0.7577291200824877],"dir":"rtl"},{"str":"تکالیف","boundary":[0.6315377277642836,0.7426865697066455,0.6866363988315217,0.7577291200824877],"dir":"rtl"},{"str":"146","boundary":[0.13833483260423815,0.7426865697066455,0.16762353633878663,0.7577291200824877],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................","boundary":[0.16965745270289798,0.7426865697066455,0.628916897387504,0.7577291200824877],"dir":"ltr"},{"str":"فص","boundary":[0.8367996070123738,0.7795287142789158,0.865144010773784,0.7960124670859766],"dir":"rtl"},{"str":"پنجم","boundary":[0.7710774328759363,0.7795287142789158,0.8143266540627363,0.7960124670859766],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7661731321454068,0.7795287142789158,0.7711064448109457,0.7960124670859766],"dir":"ltr"},{"str":"بازاریابی","boundary":[0.6849402276046218,0.7795287142789158,0.7611444395342395,0.7960124670859766],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.5876347110686211,0.7795287142789158,0.6799006234249776,0.7960124670859766],"dir":"rtl"},{"str":"147","boundary":[0.1383348326042382,0.7795287142789158,0.17216326231079082,0.7960124670859766],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................","boundary":[0.17569090821370548,0.7795287142789158,0.5862760282361448,0.7960124670859766],"dir":"ltr"},{"str":"موضوعات","boundary":[0.7495110387096459,0.8144764658117133,0.8345637624457413,0.8295190161875556],"dir":"rtl"},{"str":"کلیدي","boundary":[0.6907169403277351,0.8144764658117133,0.745071827539024,0.8295190161875556],"dir":"rtl"},{"str":"147","boundary":[0.1383348326042382,0.8144764658117133,0.16908132188731287,0.8295190161875556],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................","boundary":[0.169657452702898,0.8144764658117133,0.6873258815878739,0.8295190161875556],"dir":"ltr"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.7777527453559786,0.8414990113970587,0.8347088221207885,0.8565415617729011],"dir":"rtl"},{"str":"148","boundary":[0.1383348326042382,0.8414990113970587,0.16908132188731287,0.8565415617729011],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................................................","boundary":[0.169657452702898,0.8414990113970587,0.7771858572807503,0.8565415617729011],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7917452272852981,0.8685215569824043,0.8048527168254364,0.8835641073582465],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.803298652731525,0.8685215569824043,0.81769242363801,0.8835641073582465],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8157506779346806,0.8685215569824043,0.828858167474819,0.8835641073582465],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8273041033809075,0.8685215569824043,0.836402682662599,0.8835641073582465],"dir":"ltr"},{"str":"بازاریابی","boundary":[0.7179316758232923,0.8685215569824043,0.7874341307657352,0.8835641073582465],"dir":"rtl"},{"str":"اینترنتی","boundary":[0.6505366940536349,0.8685215569824043,0.7134257115278699,0.8835641073582465],"dir":"rtl"},{"str":"148","boundary":[0.13833483260423837,0.8685215569824043,0.16908132188731304,0.8835641073582465],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................","boundary":[0.1696574527028982,0.8685215569824043,0.6513818913107233,0.8835641073582465],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7876373426821952,0.8955441025677497,0.8007448322223335,0.9105866529435921],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7991907681284222,0.8955441025677497,0.8135845390349071,0.9105866529435921],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8116427933315781,0.8955441025677497,0.8247502828717164,0.9105866529435921],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.823196218777805,0.8955441025677497,0.8363894604090332,0.9105866529435921],"dir":"ltr"},{"str":"طرح","boundary":[0.7424506120480631,0.8955441025677497,0.78328645103054,0.9105866529435921],"dir":"rtl"},{"str":"بازاریابی","boundary":[0.6685086891922104,0.8955441025677497,0.7378957382515848,0.9105866529435921],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.5803175416193443,0.8955441025677497,0.6638527871087746,0.9105866529435921],"dir":"rtl"},{"str":"150","boundary":[0.13833483260423857,0.8955441025677497,0.16508152599782944,0.9105866529435921],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................","boundary":[0.1651644539182546,0.8955441025677497,0.5794939107564222,0.9105866529435921],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13833,0.12456,0.86514,0.91059],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":12,"image":{"jpeg":"/storage/books/cb85f922886a5422/pages/696ba8819102ef8049edcb060f4ebf73.jpg","blurred":"/storage/books/cb85f922886a5422/pages/4874cd4c4e6cb0c5406fb41596277469.jpg"},"info":{"width":467.39385,"height":666.11045,"margin":[0.13833,0.07065,0.13486,0.42548]},"elements":[{"words":[{"str":"فهرست","boundary":[0.8094604796361784,0.07065248619804723,0.8650707107078967,0.08569503657388956],"dir":"rtl"},{"str":"مطالب","boundary":[0.7561863511896874,0.07065248619804723,0.8046288371145665,0.08569503657388956],"dir":"rtl"},{"str":"ك","boundary":[0.15361102847202635,0.08074090321657626,0.1687033965038265,0.09578345359241859],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7858401431683367,0.12522140308150095,0.7972022952377317,0.14026395345734327],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7973935686145636,0.12522140308150095,0.8100420020503052,0.14026395345734327],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8098455938177195,0.12522140308150095,0.8212077458871145,0.14026395345734327],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8213990192639464,0.12522140308150095,0.8346691553600889,0.14026395345734327],"dir":"ltr"},{"str":"ترکیب","boundary":[0.7233232743648639,0.12522140308150095,0.781587070518793,0.14026395345734327],"dir":"rtl"},{"str":"بازاریابی","boundary":[0.6493813515090113,0.12522140308150095,0.7187554350576073,0.14026395345734327],"dir":"rtl"},{"str":"158","boundary":[0.13833483260423737,0.12522140308150095,0.17228470164936924,0.14026395345734327],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................","boundary":[0.17415045148754105,0.12522140308150095,0.6468888925260786,0.14026395345734327],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7894345421960519,0.15215387351489537,0.8025420317361902,0.1671964238907377],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.8009879676422788,0.15215387351489537,0.8153817385487637,0.1671964238907377],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8134399928454344,0.15215387351489537,0.8265474823855727,0.1671964238907377],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8249934182916614,0.15215387351489537,0.8364287420555492,0.1671964238907377],"dir":"ltr"},{"str":"تبلیغ","boundary":[0.7469436108327059,0.15215387351489537,0.7852148461089082,0.1671964238907377],"dir":"rtl"},{"str":"آنلاین","boundary":[0.6914871686908162,0.15215387351489537,0.7423721771264215,0.1671964238907377],"dir":"rtl"},{"str":"166","boundary":[0.13833483260423737,0.15215387351489537,0.17033538203380305,0.1671964238907377],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................","boundary":[0.17415045148754105,0.15215387351489537,0.6918188803725167,0.1671964238907377],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7864820001375716,0.17917641910024087,0.7995894896777099,0.19421896947608322],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7980354255837986,0.17917641910024087,0.8124291964902836,0.19421896947608322],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8104874507869542,0.17917641910024087,0.8235949403270926,0.19421896947608322],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.8220408762331811,0.17917641910024087,0.8364346471396661,0.19421896947608322],"dir":"ltr"},{"str":"هدفگیري","boundary":[0.6890481122077239,0.17917641910024087,0.7821508776805686,0.19421896947608322],"dir":"rtl"},{"str":"مشتریان","boundary":[0.6122820186872379,0.17917641910024087,0.6845139062056551,0.19421896947608322],"dir":"rtl"},{"str":"آنلاین","boundary":[0.5569539479391953,0.17917641910024087,0.6078389563748006,0.19421896947608322],"dir":"rtl"},{"str":"169","boundary":[0.13833483260423748,0.17917641910024087,0.1690276626446841,0.19421896947608322],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................","boundary":[0.1696574527028973,0.17917641910024087,0.5570289168332021,0.19421896947608322],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7867387429252656,0.20619896468558635,0.7998462324654039,0.2212415150614287],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7982921683714925,0.20619896468558635,0.8126859392779775,0.2212415150614287],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8107441935746481,0.20619896468558635,0.8238516831147865,0.2212415150614287],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.8222976190208751,0.20619896468558635,0.8364126956313184,0.2212415150614287],"dir":"ltr"},{"str":"تلویزیون","boundary":[0.7097159066170856,0.20619896468558635,0.7825488290014944,0.2212415150614287],"dir":"rtl"},{"str":"تعاملی","boundary":[0.6514352938105629,0.20619896468558635,0.7051692485898138,0.2212415150614287],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6374428118812433,0.20619896468558635,0.6468969799238908,0.2212415150614287],"dir":"rtl"},{"str":"بازاریابی","boundary":[0.5636292604192376,0.20619896468558635,0.6328051385357338,0.2212415150614287],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.4753097414525246,0.20619896468558635,0.558973358335802,0.2212415150614287],"dir":"rtl"},{"str":"171","boundary":[0.1383348326042374,0.20619896468558635,0.16686884091435958,0.2212415150614287],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................","boundary":[0.16965745270289725,0.20619896468558635,0.4761549387096131,0.2212415150614287],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7853266575929487,0.23322151027093185,0.7984341471330871,0.2482640606467742],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7968800830391757,0.23322151027093185,0.8112738539456607,0.2482640606467742],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8093321082423316,0.23322151027093185,0.8224395977824699,0.2482640606467742],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.8208855336885585,0.23322151027093185,0.8364583958475279,0.2482640606467742],"dir":"ltr"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.7084321926786159,0.23322151027093185,0.7810126085313276,0.2482640606467742],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباط","boundary":[0.6540027216875021,0.23322151027093185,0.7039856643385446,0.2482640606467742],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6375711832750904,0.23322151027093185,0.649447847891024,0.2482640606467742],"dir":"rtl"},{"str":"مشتري","boundary":[0.5717166582315963,0.23322151027093185,0.6330369772730214,0.2482640606467742],"dir":"rtl"},{"str":"178","boundary":[0.13833483260423748,0.23322151027093185,0.17334312379163758,0.2482640606467742],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................","boundary":[0.17415045148754116,0.23322151027093185,0.5705079131871336,0.2482640606467742],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7853266575929491,0.26024405585627736,0.7984341471330874,0.2752866062321197],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.796880083039176,0.26024405585627736,0.8112738539456609,0.2752866062321197],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8093321082423316,0.26024405585627736,0.8224395977824699,0.2752866062321197],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.8208855336885585,0.26024405585627736,0.8364583958475279,0.2752866062321197],"dir":"ltr"},{"str":"خلاصه","boundary":[0.727816273149508,0.26024405585627736,0.7809328898957488,0.2752866062321197],"dir":"rtl"},{"str":"184","boundary":[0.13833483260423765,0.26024405585627736,0.16920558539655617,0.2752866062321197],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................................","boundary":[0.1696574527028975,0.26024405585627736,0.7277628706496676,0.2752866062321197],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7880224568637353,0.28726660144162286,0.8011299464038736,0.3023091518174652],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7995758823099622,0.28726660144162286,0.8139696532164472,0.3023091518174652],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8120279075131182,0.28726660144162286,0.8251353970532564,0.3023091518174652],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.823581332959345,0.28726660144162286,0.8363886901806692,0.3023091518174652],"dir":"ltr"},{"str":"پرسشها","boundary":[0.705094536438595,0.28726660144162286,0.783672463811837,0.3023091518174652],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6911020545092756,0.28726660144162286,0.7004571198358733,0.3023091518174652],"dir":"rtl"},{"str":"تکالیف","boundary":[0.6315377277642831,0.28726660144162286,0.6866363988315213,0.3023091518174652],"dir":"rtl"},{"str":"186","boundary":[0.13833483260423754,0.28726660144162286,0.17188533824311145,0.3023091518174652],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................","boundary":[0.17415045148754119,0.28726660144162286,0.6289168973875034,0.3023091518174652],"dir":"ltr"},{"str":"فص","boundary":[0.8367996070123733,0.32410874601389306,0.8651440107737836,0.3405924988209538],"dir":"rtl"},{"str":"ششم","boundary":[0.7635035206389647,0.32410874601389306,0.8144253716646039,0.3405924988209538],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7585992199084352,0.32410874601389306,0.763532532573974,0.3405924988209538],"dir":"ltr"},{"str":"اینترنت","boundary":[0.6827579139092227,0.32410874601389306,0.7534970988599873,0.3405924988209538],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6778536131786932,0.32410874601389306,0.6827869258442321,0.3405924988209538],"dir":"ltr"},{"str":"قانون،","boundary":[0.6169033888657288,0.32410874601389306,0.6728245354533444,0.3405924988209538],"dir":"rtl"},{"str":"حریم","boundary":[0.5651697171454014,0.32410874601389306,0.6118850943374633,0.3405924988209538],"dir":"rtl"},{"str":"خصوصی","boundary":[0.48249853950795496,0.32410874601389306,0.5602236957118717,0.3405924988209538],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.4773636837540763,0.32410874601389306,0.48251497104636737,0.3405924988209538],"dir":"ltr"},{"str":"اعتماد","boundary":[0.4163872716767672,0.32410874601389306,0.47237773881706013,0.3405924988209538],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4009827044151312,0.32410874601389306,0.41134266101276296,0.3405924988209538],"dir":"rtl"},{"str":"امنیت","boundary":[0.3405197779132099,0.32410874601389306,0.39600253619083814,0.3405924988209538],"dir":"rtl"},{"str":"187","boundary":[0.1383348326042376,0.32410874601389306,0.17669721157007123,0.3405924988209538],"dir":"ltr"},{"str":"...............................","boundary":[0.18069739257373654,0.32410874601389306,0.3358984077347192,0.3405924988209538],"dir":"ltr"},{"str":"موضوعات","boundary":[0.7495110387096453,0.35905649754669067,0.8345637624457408,0.374099047922533],"dir":"rtl"},{"str":"کلیدي","boundary":[0.6907169403277347,0.35905649754669067,0.7450718275390232,0.374099047922533],"dir":"rtl"},{"str":"187","boundary":[0.13833483260423754,0.35905649754669067,0.17334312379163763,0.374099047922533],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................................","boundary":[0.1741504514875412,0.35905649754669067,0.6873258815878731,0.374099047922533],"dir":"ltr"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.7777527453559778,0.3860790431320361,0.8347088221207877,0.40112159350787846],"dir":"rtl"},{"str":"188","boundary":[0.13833483260423743,0.3860790431320361,0.17334312379163755,0.40112159350787846],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................................................","boundary":[0.17415045148754113,0.3860790431320361,0.7771858572807495,0.40112159350787846],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7920019700729913,0.4131015887173816,0.8051094596131296,0.4281441390932239],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.8035553955192183,0.4131015887173816,0.8176704721296615,0.4281441390932239],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8157506779346799,0.4131015887173816,0.8288581674748182,0.4281441390932239],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8273041033809069,0.4131015887173816,0.8364026826625982,0.4281441390932239],"dir":"ltr"},{"str":"اینترنت","boundary":[0.7233232743648641,0.4131015887173816,0.7894980860360061,0.4281441390932239],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7093307924355446,0.4131015887173816,0.7187849604781922,0.4281441390932239],"dir":"rtl"},{"str":"قانون","boundary":[0.6587524632598398,0.4131015887173816,0.7049000537769166,0.4281441390932239],"dir":"rtl"},{"str":"188","boundary":[0.1383348326042373,0.4131015887173816,0.17334312379163738,0.4281441390932239],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................","boundary":[0.17415045148754096,0.4131015887173816,0.6558748900953663,0.4281441390932239],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7878940854698879,0.4401241343027271,0.8010015750100263,0.4551666846785694],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7994475109161149,0.4401241343027271,0.8135625875265582,0.4551666846785694],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8116427933315769,0.4401241343027271,0.8247502828717151,0.4551666846785694],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8231962187778038,0.4401241343027271,0.836389460409032,0.4551666846785694],"dir":"ltr"},{"str":"اعتماد","boundary":[0.7328227575095393,0.4401241343027271,0.7836064809153992,0.4551666846785694],"dir":"rtl"},{"str":"207","boundary":[0.13833483260423735,0.4401241343027271,0.17033653737634766,0.4551666846785694],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................................","boundary":[0.174150451487541,0.4401241343027271,0.7322558694343113,0.4551666846785694],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7860968859560307,0.4671466798880726,0.799204375496169,0.4821892302639149],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7976503114022575,0.4671466798880726,0.8117653880127008,0.4821892302639149],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8098455938177195,0.4671466798880726,0.8229530833578578,0.4821892302639149],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8213990192639464,0.4671466798880726,0.8364144928308322,0.4821892302639149],"dir":"ltr"},{"str":"امنیت","boundary":[0.7312823007833759,0.4671466798880726,0.7818068423450589,0.4821892302639149],"dir":"rtl"},{"str":"211","boundary":[0.1383348326042375,0.4671466798880726,0.16448922038661848,0.4821892302639149],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................................","boundary":[0.16516445391825352,0.4671466798880726,0.7277628706496676,0.4821892302639149],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7896912849837459,0.49416922547341813,0.8027987745238842,0.5092117758492604],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.8012447104299728,0.49416922547341813,0.815359787040416,0.5092117758492604],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8134399928454347,0.49416922547341813,0.826547482385573,0.5092117758492604],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8249934182916616,0.49416922547341813,0.8364287420555494,0.5092117758492604],"dir":"ltr"},{"str":"خلاصه","boundary":[0.7321809005403048,0.49416922547341813,0.7854307667933589,0.5092117758492604],"dir":"rtl"},{"str":"223","boundary":[0.13833483260423768,0.49416922547341813,0.17450077702134972,0.5092117758492604],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................................","boundary":[0.17864345027218517,0.49416922547341813,0.7322558694343115,0.5092117758492604],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7867387429252658,0.5211917710587636,0.7998462324654042,0.5362343214346059],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7982921683714927,0.5211917710587636,0.8124072449819361,0.5362343214346059],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8104874507869547,0.5211917710587636,0.823594940327093,0.5362343214346059],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.8220408762331817,0.5211917710587636,0.8364346471396665,0.5362343214346059],"dir":"ltr"},{"str":"پرسشها","boundary":[0.7038108225001255,0.5211917710587636,0.7823887498733675,0.5362343214346059],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6898183405708062,0.5211917710587636,0.6991734058974038,0.5362343214346059],"dir":"rtl"},{"str":"تکالیف","boundary":[0.6302540138258137,0.5211917710587636,0.6853229027296792,0.5362343214346059],"dir":"rtl"},{"str":"225","boundary":[0.13833483260423787,0.5211917710587636,0.17387907436094907,0.5362343214346059],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................","boundary":[0.17415045148754155,0.5211917710587636,0.6289168973875037,0.5362343214346059],"dir":"ltr"},{"str":"منابع","boundary":[0.820628790900865,0.5580339156310339,0.8651098639830206,0.5745176684380947],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.805224223639229,0.5580339156310339,0.8156314209097965,0.5745176684380947],"dir":"rtl"},{"str":"مراجع","boundary":[0.7460450110757775,0.5580339156310339,0.8002557372117761,0.5745176684380947],"dir":"rtl"},{"str":"227","boundary":[0.13833483260423796,0.5580339156310339,0.17857656877599118,0.5745176684380947],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................","boundary":[0.18069739257373688,0.5580339156310339,0.7414236408972869,0.5745176684380947],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13833,0.07065,0.86514,0.57452],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":13,"image":{"jpeg":"/storage/books/cb85f922886a5422/pages/a581fd1d20810f5d117474c6be869d94.jpg","blurred":"/storage/books/cb85f922886a5422/pages/ac8d45469805701f77f86d5375f02ec3.jpg"},"info":{"width":467.39385,"height":666.11045,"margin":[0.13718,0.07065,0.15317,0.90962]},"elements":[{"words":[{"str":"ل","boundary":[0.8356482439809594,0.07533639409950713,0.8468323449270886,0.09037894447534946],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.83565,0.07534,0.84683,0.09038],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"کسب","boundary":[0.4292244110614635,0.07065248619804723,0.4691205714409807,0.08569503657388956],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.41369147240598053,0.07065248619804723,0.4244319218149747,0.08569503657388956],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.3848079087904131,0.07065248619804723,0.40898999847772927,0.08569503657388956],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.2945628189159956,0.07065248619804723,0.38003082411118594,0.08569503657388956],"dir":"rtl"},{"str":"»","boundary":[0.28172567953129896,0.07161551624058747,0.289807043888147,0.08512678903326022],"dir":"ltr"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.22960689362943054,0.07161551624058747,0.2818283766463765,0.08512678903326022],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.21574278309395817,0.07161551624058747,0.2254540790384812,0.08512678903326022],"dir":"rtl"},{"str":"استراتژي","boundary":[0.1452668878719735,0.07161551624058747,0.2116103795546304,0.08512678903326022],"dir":"rtl"},{"str":"«","boundary":[0.13717949005961463,0.07161551624058747,0.14526688787197353,0.08512678903326022],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13718,0.07065,0.46912,0.0857],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":14,"image":{"jpeg":"/storage/books/cb85f922886a5422/pages/ed4a9ac5b2a9dd995017cacfcf6c866c.jpg","blurred":"/storage/books/cb85f922886a5422/pages/c915c3ce06d33a7cc17e8abdfaf1ae72.jpg"},"info":{"width":467.39385,"height":666.11045,"margin":[0.13795,0.31068,0.13496,0.22471]},"elements":[{"words":[{"str":"عنوان","boundary":[0.8065079375776982,0.36858638704831165,0.8645175583718101,0.38813269502171155],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.80651,0.36859,0.86452,0.38813],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"فهرست","boundary":[0.5076593327019601,0.31067818020551247,0.5934843387434389,0.33472824577647],"dir":"rtl"},{"str":"جداول","boundary":[0.4165156430706138,0.31067818020551247,0.5011919818799498,0.33472824577647],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.41652,0.31068,0.59348,0.33473],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"صفحه","boundary":[0.1379497184226964,0.36858638704831165,0.1939971824618574,0.38813269502171155],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.13795,0.36859,0.194,0.38813],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"جدول","boundary":[0.8158790493285267,0.4359806773129742,0.8650388746022225,0.4510232276888165],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7809620302021517,0.4359806773129742,0.7854121529412508,0.4510232276888165],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7854550289867956,0.4359806773129742,0.7928082707977437,0.4510232276888165],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7926438270422258,0.4359806773129742,0.8040059791116209,0.4510232276888165],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8041972524884528,0.4359806773129742,0.8115504942994008,0.4510232276888165],"dir":"ltr"},{"str":"رابطه","boundary":[0.7289716156941304,0.4359806773129742,0.776434627883957,0.4510232276888165],"dir":"rtl"},{"str":"میان","boundary":[0.6872509126938663,0.4359806773129742,0.7244973591329882,0.4510232276888165],"dir":"rtl"},{"str":"کسب","boundary":[0.6323079561273645,0.4359806773129742,0.6827047681521696,0.4510232276888165],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6183154741980452,0.4359806773129742,0.6276926194043845,0.4510232276888165],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.587763082462467,0.4359806773129742,0.6139403203529527,0.4510232276888165],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.499315192101907,0.4359806773129742,0.5831433811120962,0.4510232276888165],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4855794529602816,0.4359806773129742,0.4949822724453904,0.4510232276888165],"dir":"rtl"},{"str":"تجارت","boundary":[0.42421792670143166,0.4359806773129742,0.4810515371565115,0.4510232276888165],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.33602677912856566,0.4359806773129742,0.4195674162165376,0.4510232276888165],"dir":"rtl"},{"str":"3","boundary":[0.13833483260423718,0.4359806773129742,0.15160496870037965,0.4510232276888165],"dir":"ltr"},{"str":".........................................","boundary":[0.1516854575643217,0.4359806773129742,0.3368719763856542,0.4510232276888165],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8158790493285265,0.46300322289831963,0.8650388746022223,0.478045773274162],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7768541455990489,0.46300322289831963,0.7813042683381479,0.478045773274162],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7813471443836926,0.46300322289831963,0.7887003861946407,0.478045773274162],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7885359424391227,0.46300322289831963,0.7998980945085178,0.478045773274162],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8000893678853497,0.46300322289831963,0.8115372720458345,0.478045773274162],"dir":"ltr"},{"str":"تفاوتهاي","boundary":[0.6863523129369373,0.46300322289831963,0.772360376586042,0.478045773274162],"dir":"rtl"},{"str":"کلیدي","boundary":[0.6273014717673328,0.46300322289831963,0.6819131017663155,0.478045773274162],"dir":"rtl"},{"str":"میان","boundary":[0.5857091401609157,0.46300322289831963,0.6229555866000376,0.478045773274162],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصاد","boundary":[0.5256313278405352,0.46300322289831963,0.5811397603969328,0.478045773274162],"dir":"rtl"},{"str":"قدیم","boundary":[0.47723531236022887,0.46300322289831963,0.5211659289055686,0.478045773274162],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4632428304309095,0.46300322289831963,0.47269699847355706,0.478045773274162],"dir":"rtl"},{"str":"جدید","boundary":[0.411252415922888,0.46300322289831963,0.45871671182665313,0.478045773274162],"dir":"rtl"},{"str":"5","boundary":[0.1383348326042372,0.46300322289831963,0.1509832660399788,0.478045773274162],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................","boundary":[0.1516854575643217,0.46300322289831963,0.4087599569399554,0.478045773274162],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8158790493285265,0.49002576848366514,0.8650388746022223,0.5050683188595074],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7750569460851913,0.49002576848366514,0.7795070688242903,0.5050683188595074],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.779549944869835,0.49002576848366514,0.7869031866807831,0.5050683188595074],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7867387429252651,0.49002576848366514,0.7981008949946602,0.5050683188595074],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7982921683714921,0.49002576848366514,0.8115623044676346,0.5050683188595074],"dir":"ltr"},{"str":"مزیتهاي","boundary":[0.6850685989984676,0.49002576848366514,0.7705437929917134,0.5050683188595074],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.6160047891087997,0.49002576848366514,0.6804558297033646,0.5050683188595074],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5972625656071424,0.49002576848366514,0.6115431129442543,0.5050683188595074],"dir":"rtl"},{"str":"اینترنت","boundary":[0.5283271271113213,0.49002576848366514,0.5928008894425971,0.5050683188595074],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.48609293853566937,0.49002576848366514,0.5237546664338862,0.5050683188595074],"dir":"rtl"},{"str":"بنگاهها","boundary":[0.4246030408829724,0.49002576848366514,0.4815763194145577,0.5050683188595074],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.41061055895365306,0.49002576848366514,0.42006472699630065,0.5050683188595074],"dir":"rtl"},{"str":"مشتریان","boundary":[0.33410120822086103,0.49002576848366514,0.4060763529515844,0.5050683188595074],"dir":"rtl"},{"str":"9","boundary":[0.13833483260423707,0.49002576848366514,0.1493968523548179,0.5050683188595074],"dir":"ltr"},{"str":"........................................","boundary":[0.15168545756432159,0.49002576848366514,0.3323789776010102,0.5050683188595074],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8169060204793023,0.5170483140690106,0.8649485011409542,0.532090864444853],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7789080879006002,0.5170483140690106,0.7832298392458522,0.532090864444853],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7831443438975499,0.5170483140690106,0.7943036691646667,0.532090864444853],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7939275409806953,0.5170483140690106,0.8050011141567223,0.532090864444853],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8054809664269222,0.5170483140690106,0.8125456293445024,0.532090864444853],"dir":"ltr"},{"str":"قابلیتهاي","boundary":[0.6845551134230797,0.5170483140690106,0.7745751682440835,0.532090864444853],"dir":"rtl"},{"str":"اساسی","boundary":[0.6242205583150053,0.5170483140690106,0.6803384982493883,0.532090864444853],"dir":"rtl"},{"str":"کسب","boundary":[0.5700478301115854,0.5170483140690106,0.6199262784480366,0.532090864444853],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.556568833757654,0.5170483140690106,0.5657988653466447,0.532090864444853],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.5267866703851577,0.5170483140690106,0.5523805886620028,0.532090864444853],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5007272774342235,0.5170483140690106,0.5226107489433158,0.532090864444853],"dir":"rtl"},{"str":"سیستمهاي","boundary":[0.4045771034428456,0.5170483140690106,0.49635764355906664,0.532090864444853],"dir":"rtl"},{"str":"یکپارچه","boundary":[0.34039140651936234,0.5170483140690106,0.4004025940863361,0.532090864444853],"dir":"rtl"},{"str":"بازار","boundary":[0.30123813139603756,0.5170483140690106,0.3361406445549078,0.532090864444853],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.21510092612472304,0.5170483140690106,0.29677529988894774,0.532090864444853],"dir":"rtl"},{"str":"42","boundary":[0.13833483260423704,0.5170483140690106,0.1593484595486224,0.532090864444853],"dir":"ltr"},{"str":"............","boundary":[0.16067145513360923,0.5170483140690106,0.21495252879343593,0.532090864444853],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8158790493285265,0.5440708596543561,0.8650388746022223,0.5591134100301984],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7727462609959458,0.5440708596543561,0.7771963837350448,0.5591134100301984],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7772392597805897,0.5440708596543561,0.7886871639410745,0.5591134100301984],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7885359424391227,0.5440708596543561,0.7998980945085178,0.5591134100301984],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8000893678853497,0.5440708596543561,0.8115372720458345,0.5591134100301984],"dir":"ltr"},{"str":"خلاصهاي","boundary":[0.6950815677185311,0.5440708596543561,0.7682413236716744,0.5591134100301984],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6763393442168738,0.5440708596543561,0.6906198915539858,0.5591134100301984],"dir":"rtl"},{"str":"استانداردها","boundary":[0.5736422291393006,0.5440708596543561,0.6717702211956788,0.5591134100301984],"dir":"rtl"},{"str":"53","boundary":[0.13833483260423715,0.5440708596543561,0.16437407124633738,0.5591134100301984],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................","boundary":[0.16516445391825316,0.5440708596543561,0.5705079131871332,0.5591134100301984],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8158790493285265,0.5710934052397016,0.8650388746022223,0.5861359556155439],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7709490614820885,0.5710934052397016,0.7753991842211875,0.5861359556155439],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7754420602667321,0.5710934052397016,0.7868899644272169,0.5861359556155439],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7867387429252651,0.5710934052397016,0.7981008949946602,0.5861359556155439],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7982921683714921,0.5710934052397016,0.8115623044676346,0.5861359556155439],"dir":"ltr"},{"str":"توسعه","boundary":[0.7125400772817185,0.5710934052397016,0.766427949362192,0.5861359556155439],"dir":"rtl"},{"str":"استانداردها","boundary":[0.6097145908102984,0.5710934052397016,0.7079292335575234,0.5861359556155439],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.5673520308407993,0.5710934052397016,0.6052575360159317,0.5861359556155439],"dir":"rtl"},{"str":"طرحهاي","boundary":[0.48776176665568016,0.5710934052397016,0.5627531256562318,0.5861359556155439],"dir":"rtl"},{"str":"سیار","boundary":[0.4451424638984872,0.5710934052397016,0.48336286410272616,0.5861359556155439],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.43346066705841324,0.5710934052397016,0.4406438167725141,0.5861359556155439],"dir":"ltr"},{"str":"حداکثر","boundary":[0.37440982588880867,0.5710934052397016,0.43351047515922586,0.5861359556155439],"dir":"rtl"},{"str":"کیلوبایت","boundary":[0.2948195617036894,0.5710934052397016,0.36984724980869976,0.5861359556155439],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.26798994038967344,0.5710934052397016,0.29041693638031385,0.5861359556155439],"dir":"rtl"},{"str":"ثانیه","boundary":[0.22691109435864415,0.5710934052397016,0.26342672245259535,0.5861359556155439],"dir":"rtl"},{"str":"54","boundary":[0.13833483260423723,0.5710934052397016,0.16079392144333943,0.5861359556155439],"dir":"ltr"},{"str":".............","boundary":[0.16067145513360942,0.5710934052397016,0.2194759515984217,0.5861359556155439],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.219850667697061,0.5710934052397016,0.22698952928028465,0.5861359556155439],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8158790493285267,0.5981159508250471,0.8650388746022225,0.6131585012008894],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7745434605098037,0.5981159508250471,0.7789935832489027,0.6131585012008894],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7790364592944473,0.5981159508250471,0.7904843634549321,0.6131585012008894],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7903331419529803,0.5981159508250471,0.8016952940223754,0.6131585012008894],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8018865673992073,0.5981159508250471,0.8115765536923517,0.6131585012008894],"dir":"ltr"},{"str":"کاربردهاي","boundary":[0.6795486290630482,0.5981159508250471,0.7700131056495503,0.6131585012008894],"dir":"rtl"},{"str":"تلویزیون","boundary":[0.6022690499671743,0.5981159508250471,0.6751019723515831,0.6131585012008894],"dir":"rtl"},{"str":"تعاملی","boundary":[0.5442451799483455,0.5981159508250471,0.5978507633337495,0.6131585012008894],"dir":"rtl"},{"str":"61","boundary":[0.1383348326042374,0.5981159508250471,0.15796564289410323,0.6131585012008894],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................","boundary":[0.1606714551336096,0.5981159508250471,0.5435499204792705,0.6131585012008894],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8158790493285267,0.6251384964103927,0.8650388746022225,0.6401810467862349],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7750569460851916,0.6251384964103927,0.7795070688242905,0.6401810467862349],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7795499448698352,0.6251384964103927,0.7928200809659777,0.6401810467862349],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7926438270422258,0.6251384964103927,0.8040059791116209,0.6401810467862349],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8041972524884528,0.6251384964103927,0.8115504942994008,0.6401810467862349],"dir":"ltr"},{"str":"مزیتهاي","boundary":[0.6850685989984678,0.6251384964103927,0.7705437929917136,0.6401810467862349],"dir":"rtl"},{"str":"کلیدي","boundary":[0.6260177578288633,0.6251384964103927,0.6806293878278461,0.6401810467862349],"dir":"rtl"},{"str":"پیشنهادهاي","boundary":[0.5243476139020659,0.6251384964103927,0.6216205241040295,0.6401810467862349],"dir":"rtl"},{"str":"اینترنت","boundary":[0.45566891819393873,0.6251384964103927,0.519743060376169,0.6401810467862349],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4288392968799227,0.6251384964103927,0.4512662928705632,0.6401810467862349],"dir":"rtl"},{"str":"هریک","boundary":[0.3714572838303287,0.6251384964103927,0.4243011113646448,0.6401810467862349],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3528434317225186,0.6251384964103927,0.36712397905963057,0.6401810467862349],"dir":"rtl"},{"str":"کانالها","boundary":[0.2887861061928823,0.6251384964103927,0.3482780314717451,0.6401810467862349],"dir":"rtl"},{"str":"74","boundary":[0.13833483260423743,0.6251384964103927,0.16185234358560788,0.6401810467862349],"dir":"ltr"},{"str":"...........................","boundary":[0.16516445391825346,0.6251384964103927,0.28729686965286366,0.6401810467862349],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8158790493285267,0.6521610419957381,0.8650388746022225,0.6672035923715804],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7709490614820887,0.6521610419957381,0.7753991842211877,0.6672035923715804],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7754420602667323,0.6521610419957381,0.7887121963628748,0.6672035923715804],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.788535942439123,0.6521610419957381,0.799898094508518,0.6672035923715804],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8000893678853499,0.6521610419957381,0.8115372720458347,0.6672035923715804],"dir":"ltr"},{"str":"مراح","boundary":[0.7298806135339609,0.6521610419957381,0.7664673593801034,0.6672035923715804],"dir":"rtl"},{"str":"توسعه","boundary":[0.6555431784136657,0.6521610419957381,0.7094310504941392,0.6672035923715804],"dir":"rtl"},{"str":"تجارت","boundary":[0.5943100235486626,0.6521610419957381,0.6510152626098954,0.6672035923715804],"dir":"rtl"},{"str":"79","boundary":[0.1383348326042373,0.6521610419957381,0.16322437704304407,0.6672035923715804],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................","boundary":[0.16516445391825327,0.6521610419957381,0.5480429192639142,0.6672035923715804],"dir":"ltr"},{"str":"B2B","boundary":[0.550535378246847,0.6481433295662529,0.5899311469331487,0.6631858799420952],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8158790493285267,0.6791835875810835,0.8650388746022225,0.6942261379569259],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7691518619682308,0.6791835875810835,0.7736019847073299,0.6942261379569259],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7736448607528748,0.6791835875810835,0.7869149968490172,0.6942261379569259],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7867387429252654,0.6791835875810835,0.7981008949946604,0.6942261379569259],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7982921683714923,0.6791835875810835,0.8115623044676348,0.6942261379569259],"dir":"ltr"},{"str":"چارچوبی","boundary":[0.6944397107492964,0.6791835875810835,0.7645320322464663,0.6942261379569259],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.6520771507797973,0.6791835875810835,0.6898672500718613,0.6942261379569259],"dir":"rtl"},{"str":"بازارهاي","boundary":[0.5773649995608628,0.6791835875810835,0.6474118775846108,0.6942261379569259],"dir":"rtl"},{"str":"کسب","boundary":[0.5224220429943611,0.6791835875810835,0.5730755978068602,0.6942261379569259],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5084295610650418,0.6791835875810835,0.5179350776652282,0.6942261379569259],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.4778771693294638,0.6791835875810835,0.5038632622145113,0.6942261379569259],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.3895576503627508,0.6791835875810835,0.47322126724602814,0.6942261379569259],"dir":"rtl"},{"str":"85","boundary":[0.13833483260423726,0.6791835875810835,0.16481079072820487,0.6942261379569259],"dir":"ltr"},{"str":".................................................","boundary":[0.16516445391825327,0.6791835875810835,0.3862949630167364,0.6942261379569259],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8158790493285267,0.7062061331664291,0.8650388746022225,0.7212486835422713],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7786513451129066,0.7062061331664291,0.7831014678520055,0.7212486835422713],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7831443438975502,0.7062061331664291,0.7928343301906946,0.7212486835422713],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7926438270422258,0.7062061331664291,0.8040059791116209,0.7212486835422713],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8041972524884528,0.7062061331664291,0.8115504942994008,0.7212486835422713],"dir":"ltr"},{"str":"نمونههایی","boundary":[0.6882778838446421,0.7062061331664291,0.7741329287922809,0.7212486835422713],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6695356603429847,0.7062061331664291,0.6838339229324476,0.7212486835422713],"dir":"rtl"},{"str":"مداخله","boundary":[0.6053499634195014,0.7062061331664291,0.6651572972130462,0.7212486835422713],"dir":"rtl"},{"str":"119","boundary":[0.13833483260423726,0.7062061331664291,0.16410333597671423,0.7212486835422713],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................","boundary":[0.16516445391825324,0.7062061331664291,0.6019589046796402,0.7212486835422713],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8158790493285267,0.7332286787517746,0.8650388746022225,0.7482712291276169],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7755704316605792,0.7332286787517746,0.7800205543996782,0.7482712291276169],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7800634304452231,0.7332286787517746,0.7927118638809646,0.7482712291276169],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7926438270422258,0.7332286787517746,0.8040059791116209,0.7482712291276169],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8041972524884528,0.7332286787517746,0.8115504942994008,0.7482712291276169],"dir":"ltr"},{"str":"ارزشهاي","boundary":[0.6871225413000192,0.7332286787517746,0.7709676753341962,0.7482712291276169],"dir":"rtl"},{"str":"مصرفکننده","boundary":[0.5732571149577598,0.7332286787517746,0.6826183742041106,0.7482712291276169],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5592646330284405,0.7332286787517746,0.5687188010710881,0.7482712291276169],"dir":"rtl"},{"str":"ارزشهاي","boundary":[0.4708167426678805,0.7332286787517746,0.5548997488948558,0.7482712291276169],"dir":"rtl"},{"str":"برند","boundary":[0.42755558294145274,0.7332286787517746,0.46621167565640825,0.7482712291276169],"dir":"rtl"},{"str":"166","boundary":[0.13833483260423715,0.7332286787517746,0.17033538203380283,0.7482712291276169],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................","boundary":[0.1741504514875408,0.7332286787517746,0.4267319520785307,0.7482712291276169],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8158790493285265,0.76025122433712,0.8650388746022223,0.7752937747129622],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.77595554584212,0.76025122433712,0.780405668581219,0.7752937747129622],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7804485446267638,0.76025122433712,0.7928182837664637,0.7752937747129622],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7926438270422256,0.76025122433712,0.8040059791116206,0.7752937747129622],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8041972524884525,0.76025122433712,0.8115504942994006,0.7752937747129622],"dir":"ltr"},{"str":"فعالیتهاي","boundary":[0.6783932865184253,0.76025122433712,0.7714674251704423,0.7752937747129622],"dir":"rtl"},{"str":"کلاهبرداري","boundary":[0.5771082567731687,0.76025122433712,0.6738076035874241,0.7752937747129622],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5502786354591528,0.76025122433712,0.5727056314497933,0.7752937747129622],"dir":"rtl"},{"str":"اینترنت","boundary":[0.48159993975102555,0.76025122433712,0.5458169592946075,0.7752937747129622],"dir":"rtl"},{"str":"222","boundary":[0.13833483260423704,0.76025122433712,0.17267854508569142,0.7752937747129622],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................","boundary":[0.17415045148754071,0.76025122433712,0.48064793749425655,0.7752937747129622],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13833,0.43598,0.86504,0.77529],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":15,"image":{"jpeg":"/storage/books/cb85f922886a5422/pages/3cece5e4f7453813f6bb5e4a2b02033f.jpg","blurred":"/storage/books/cb85f922886a5422/pages/1743c55cdde4387c1d05baeae517cfbe.jpg"},"info":{"width":467.39385,"height":666.11045,"margin":[0.13795,0.31068,0.13491,0.27875]},"elements":[{"words":[{"str":"عنوان","boundary":[0.8065079375776982,0.36858638704831165,0.8645175583718101,0.38813269502171155],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.80651,0.36859,0.86452,0.38813],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"فهرست","boundary":[0.49880170652651945,0.31067818020551247,0.5846267125679981,0.33472824577647],"dir":"rtl"},{"str":"اشکال","boundary":[0.4177993570090835,0.31067818020551247,0.4919605382056269,0.33472824577647],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.4178,0.31068,0.58463,0.33473],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"صفحه","boundary":[0.1379497184226964,0.36858638704831165,0.1939971824618574,0.38813269502171155],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.13795,0.36859,0.194,0.38813],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"شک","boundary":[0.8405367550300459,0.4359806773129742,0.8650881692174599,0.4510232276888165],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7837862008667851,0.4359806773129742,0.7882363236058841,0.4510232276888165],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.788279199651429,0.4359806773129742,0.8015946508495995,0.4510232276888165],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8013730818238196,0.4359806773129742,0.8127805489952425,0.4510232276888165],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8129265072700466,0.4359806773129742,0.8203250641830225,0.4510232276888165],"dir":"ltr"},{"str":"فرایند","boundary":[0.7260190736356502,0.4359806773129742,0.7792291447566118,0.4510232276888165],"dir":"rtl"},{"str":"بازارهاي","boundary":[0.6513069224167157,0.4359806773129742,0.7214529031565136,0.4510232276888165],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.5628590320561557,0.4359806773129742,0.6467170032297173,0.4510232276888165],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصاد","boundary":[0.5027812197357753,0.4359806773129742,0.5582843890650252,0.4510232276888165],"dir":"rtl"},{"str":"قدیم","boundary":[0.4543852042554689,0.4359806773129742,0.4984441921946556,0.4510232276888165],"dir":"rtl"},{"str":"77","boundary":[0.13833483260423735,0.4359806773129742,0.16598988198068934,0.4510232276888165],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................","boundary":[0.16965745270289717,0.4359806773129742,0.45368994478639385,0.4510232276888165],"dir":"ltr"},{"str":"شک","boundary":[0.8405367550300459,0.46300322289831963,0.8650881692174599,0.478045773274162],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7796783162636823,0.46300322289831963,0.7841284390027813,0.478045773274162],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7841713150483262,0.46300322289831963,0.7974867662464966,0.478045773274162],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7972651972207168,0.46300322289831963,0.8086726643921397,0.478045773274162],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8088186226669437,0.46300322289831963,0.8203118419294565,0.478045773274162],"dir":"ltr"},{"str":"فرایند","boundary":[0.7219111890325474,0.46300322289831963,0.7751212601535089,0.478045773274162],"dir":"rtl"},{"str":"بازارهاي","boundary":[0.6471990378136129,0.46300322289831963,0.7173450185534107,0.478045773274162],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.5587511474530529,0.46300322289831963,0.6426091186266144,0.478045773274162],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصاد","boundary":[0.4986733351326725,0.46300322289831963,0.5541765044619223,0.478045773274162],"dir":"rtl"},{"str":"جدید","boundary":[0.44681129201849795,0.46300322289831963,0.49427558792226306,0.478045773274162],"dir":"rtl"},{"str":"77","boundary":[0.13833483260423735,0.46300322289831963,0.16598988198068934,0.478045773274162],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................","boundary":[0.16965745270289717,0.46300322289831963,0.4447039472171062,0.478045773274162],"dir":"ltr"},{"str":"شک","boundary":[0.8405367550300459,0.49002576848366514,0.8650881692174599,0.5050683188595074],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7778811167498246,0.49002576848366514,0.7823312394889237,0.5050683188595074],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7823741155344686,0.49002576848366514,0.795689566732639,0.5050683188595074],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7954679977068592,0.49002576848366514,0.8068754648782821,0.5050683188595074],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8070214231530861,0.49002576848366514,0.8203368743512566,0.5050683188595074],"dir":"ltr"},{"str":"ارتباط","boundary":[0.723451645758711,0.49002576848366514,0.7734345884097535,0.5050683188595074],"dir":"rtl"},{"str":"پوپا","boundary":[0.6905885689338875,0.49002576848366514,0.7188201342401063,0.5050683188595074],"dir":"rtl"},{"str":"میان","boundary":[0.6488678659336234,0.49002576848366514,0.6860702809846558,0.5050683188595074],"dir":"rtl"},{"str":"طرف","boundary":[0.5973909370009897,0.49002576848366514,0.6444179999373121,0.5050683188595074],"dir":"rtl"},{"str":"خرید","boundary":[0.5487381787329894,0.49002576848366514,0.5928930601033797,0.5050683188595074],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.53474569680367,0.49002576848366514,0.5441530092875634,0.5050683188595074],"dir":"rtl"},{"str":"طرف","boundary":[0.4831403964771895,0.49002576848366514,0.5301674594135117,0.5050683188595074],"dir":"rtl"},{"str":"فروش","boundary":[0.42203561300603337,0.49002576848366514,0.4785835971098037,0.5050683188595074],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3952059916920174,0.49002576848366514,0.41763298768265783,0.5050683188595074],"dir":"rtl"},{"str":"بازار","boundary":[0.35464063123637596,0.49002576848366514,0.39056831834650807,0.5050683188595074],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.26644948366350996,0.49002576848366514,0.3499867830952419,0.5050683188595074],"dir":"rtl"},{"str":"78","boundary":[0.13833483260423735,0.49002576848366514,0.16598988198068934,0.5050683188595074],"dir":"ltr"},{"str":".....................","boundary":[0.1696574527028972,0.49002576848366514,0.26464933160759396,0.5050683188595074],"dir":"ltr"},{"str":"شک","boundary":[0.8405367550300459,0.5170483140690106,0.8650881692174599,0.532090864444853],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7814755157775399,0.5170483140690106,0.7859256385166389,0.532090864444853],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7859685145621835,0.5170483140690106,0.799283965760354,0.532090864444853],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7989340253407272,0.5170483140690106,0.8103414925121503,0.532090864444853],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8104874507869542,0.5170483140690106,0.8202227521821267,0.532090864444853],"dir":"ltr"},{"str":"فرایند","boundary":[0.723708388546405,0.5170483140690106,0.7769184596673663,0.532090864444853],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباط","boundary":[0.6691505461614442,0.5170483140690106,0.7192325915285367,0.532090864444853],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.6360307265489268,0.5170483140690106,0.6647337999847452,0.532090864444853],"dir":"rtl"},{"str":"مدل","boundary":[0.5930263096101929,0.5170483140690106,0.6317433787372256,0.532090864444853],"dir":"rtl"},{"str":"تجارت","boundary":[0.5316647833513428,0.5170483140690106,0.5884983938064227,0.532090864444853],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5153616163327781,0.5170483140690106,0.5272382809487117,0.532090864444853],"dir":"rtl"},{"str":"مزیت","boundary":[0.45952006000934764,0.5170483140690106,0.5108484632393002,0.532090864444853],"dir":"rtl"},{"str":"رقابتی","boundary":[0.40200967556590667,0.5170483140690106,0.4549459305037925,0.532090864444853],"dir":"rtl"},{"str":"102","boundary":[0.13833483260423737,0.5170483140690106,0.16386225449906974,0.532090864444853],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................","boundary":[0.16516445391825338,0.5170483140690106,0.399773959370668,0.532090864444853],"dir":"ltr"},{"str":"شک","boundary":[0.8405367550300459,0.5440708596543561,0.8650881692174599,0.5591134100301984],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7785229737190597,0.5440708596543561,0.7829730964581587,0.5591134100301984],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7830159725037033,0.5440708596543561,0.7963314237018738,0.5591134100301984],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.795981483282247,0.5440708596543561,0.80738895045367,0.5591134100301984],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.807534908728474,0.5440708596543561,0.8202286572662435,0.5591134100301984],"dir":"ltr"},{"str":"عوام","boundary":[0.7393800966786364,0.5440708596543561,0.7740001927710431,0.5591134100301984],"dir":"rtl"},{"str":"حیاتی","boundary":[0.6733868021583939,0.5440708596543561,0.7189565930317654,0.5591134100301984],"dir":"rtl"},{"str":"موفقیت","boundary":[0.600086736271776,0.5440708596543561,0.6688825066910915,0.5591134100301984],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.55759580490843,0.5440708596543561,0.5955013100835621,0.5591134100301984],"dir":"rtl"},{"str":"مدلهاي","boundary":[0.48031622581255606,0.5440708596543561,0.5531533844529618,0.5591134100301984],"dir":"rtl"},{"str":"کسب","boundary":[0.4252448978522074,0.5440708596543561,0.4758984526647066,0.5591134100301984],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.41138078731673505,0.5440708596543561,0.42088630391692144,0.5591134100301984],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.3807000241873101,0.5440708596543561,0.4068843225044574,0.5591134100301984],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.292508876614444,0.5440708596543561,0.3759157507100275,0.5591134100301984],"dir":"rtl"},{"str":"107","boundary":[0.13833483260423723,0.5440708596543561,0.16624187502681084,0.5591134100301984],"dir":"ltr"},{"str":"...........................","boundary":[0.1696574527028971,0.5440708596543561,0.2917898684375073,0.5591134100301984],"dir":"ltr"},{"str":"شک","boundary":[0.8405367550300457,0.5710934052397016,0.8650881692174596,0.5861359556155439],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7873805998945,0.5710934052397016,0.7918307226335991,0.5861359556155439],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7918735986791438,0.5710934052397016,0.8016089000743162,0.5861359556155439],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8013730818238194,0.5710934052397016,0.8127805489952423,0.5861359556155439],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8129265072700463,0.5710934052397016,0.8203250641830223,0.5861359556155439],"dir":"ltr"},{"str":"اختلاف","boundary":[0.7266609306048849,0.5710934052397016,0.7829074986759026,0.5861359556155439],"dir":"rtl"},{"str":"میان","boundary":[0.6849402276046208,0.5710934052397016,0.7221866740437427,0.5861359556155439],"dir":"rtl"},{"str":"زنجیره","boundary":[0.622038244619607,0.5710934052397016,0.6802912575764527,0.5861359556155439],"dir":"rtl"},{"str":"تامین","boundary":[0.5719734010192901,0.5710934052397016,0.6175460160633264,0.5861359556155439],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5579809190899706,0.5710934052397016,0.567435087132618,0.5861359556155439],"dir":"rtl"},{"str":"شک","boundary":[0.5289793821634577,0.5710934052397016,0.5535307963508717,0.5861359556155439],"dir":"rtl"},{"str":"مداخله","boundary":[0.448865234320049,0.5710934052397016,0.5087869470255114,0.5861359556155439],"dir":"rtl"},{"str":"118","boundary":[0.13833483260423693,0.5710934052397016,0.1668688409143591,0.5861359556155439],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................","boundary":[0.16965745270289673,0.5710934052397016,0.4491969460017496,0.5861359556155439],"dir":"ltr"},{"str":"شک","boundary":[0.8405367550300454,0.5981159508250471,0.8650881692174593,0.6131585012008894],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.783272715291397,0.5981159508250471,0.787722838030496,0.6131585012008894],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7877657140760407,0.5981159508250471,0.7975010154712131,0.6131585012008894],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7972651972207163,0.5981159508250471,0.8086726643921393,0.6131585012008894],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8088186226669433,0.5981159508250471,0.820311841929456,0.6131585012008894],"dir":"ltr"},{"str":"بازارهاي","boundary":[0.7084321926786155,0.5981159508250471,0.778677276134463,0.6131585012008894],"dir":"rtl"},{"str":"سنتی","boundary":[0.6597794344106152,0.5981159508250471,0.7040035079622889,0.6131585012008894],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6433478959982033,0.5981159508250471,0.6552245606141369,0.6131585012008894],"dir":"rtl"},{"str":"دنباله","boundary":[0.590715624520947,0.5981159508250471,0.6388391075321161,0.6131585012008894],"dir":"rtl"},{"str":"کوتاه","boundary":[0.5424479804344876,0.5981159508250471,0.5861793645765768,0.6131585012008894],"dir":"rtl"},{"str":"124","boundary":[0.13833483260423693,0.5981159508250471,0.16682596486881424,0.6131585012008894],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................","boundary":[0.16965745270289673,0.5981159508250471,0.5390569216946262,0.6131585012008894],"dir":"ltr"},{"str":"شک","boundary":[0.8405367550300454,0.6251384964103927,0.8650881692174593,0.6401810467862349],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7814755157775394,0.6251384964103927,0.7859256385166384,0.6401810467862349],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7859685145621831,0.6251384964103927,0.7957038159573555,0.6401810467862349],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7954679977068587,0.6251384964103927,0.8068754648782817,0.6401810467862349],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8070214231530856,0.6251384964103927,0.8203368743512561,0.6401810467862349],"dir":"ltr"},{"str":"بازارهاي","boundary":[0.7066349931647579,0.6251384964103927,0.7769206419810613,0.6401810467862349],"dir":"rtl"},{"str":"آنلاین","boundary":[0.6511785510228681,0.6251384964103927,0.7021919308523205,0.6401810467862349],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6347470126104565,0.6251384964103927,0.6466236772263902,0.6401810467862349],"dir":"rtl"},{"str":"دنباله","boundary":[0.5821147411332003,0.6251384964103927,0.6301452832552243,0.6401810467862349],"dir":"rtl"},{"str":"بلند","boundary":[0.5433465801914162,0.6251384964103927,0.5775943992416669,0.6401810467862349],"dir":"rtl"},{"str":"124","boundary":[0.1383348326042368,0.6251384964103927,0.1668259648688141,0.6401810467862349],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................","boundary":[0.16965745270289662,0.6251384964103927,0.5435499204792699,0.6401810467862349],"dir":"ltr"},{"str":"شک","boundary":[0.8405367550300454,0.6521610419957381,0.8650881692174593,0.6672035923715804],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7850699148052543,0.6521610419957381,0.7895200375443534,0.6672035923715804],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7895629135898979,0.6521610419957381,0.7992982149850705,0.6672035923715804],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7989340253407266,0.6521610419957381,0.8103414925121495,0.6672035923715804],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8104874507869535,0.6521610419957381,0.8202227521821259,0.6672035923715804],"dir":"ltr"},{"str":"چرخه","boundary":[0.7339781000541616,0.6521610419957381,0.7805070819823579,0.6672035923715804],"dir":"rtl"},{"str":"بازخور","boundary":[0.6759542300353328,0.6521610419957381,0.7294652037034716,0.6672035923715804],"dir":"rtl"},{"str":"مثبت","boundary":[0.6251191580719339,0.6521610419957381,0.6714553261665718,0.6672035923715804],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6111266761426145,0.6521610419957381,0.620580844185262,0.6672035923715804],"dir":"rtl"},{"str":"منفی","boundary":[0.5655548313269413,0.6521610419957381,0.606769237549873,0.6672035923715804],"dir":"rtl"},{"str":"132","boundary":[0.13833483260423662,0.6521610419957381,0.17031034961200214,0.6672035923715804],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................","boundary":[0.17415045148754027,0.6521610419957381,0.5660149144024889,0.6672035923715804],"dir":"ltr"},{"str":"شک","boundary":[0.8405367550300452,0.6791835875810835,0.8650881692174591,0.6942261379569259],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7821173727467738,0.6791835875810835,0.7865674954858729,0.6942261379569259],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7866103715314178,0.6791835875810835,0.7963456729265902,0.6942261379569259],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7959814832822463,0.6791835875810835,0.8073889504536692,0.6942261379569259],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.8075349087284732,0.6791835875810835,0.8202286572662428,0.6942261379569259],"dir":"ltr"},{"str":"قیمتگذاري","boundary":[0.6717179740383826,0.6791835875810835,0.777568275663019,0.6942261379569259],"dir":"rtl"},{"str":"تفاضلی","boundary":[0.6072755343272054,0.6791835875810835,0.6670604031268271,0.6942261379569259],"dir":"rtl"},{"str":"140","boundary":[0.13833483260423676,0.6791835875810835,0.16187814623577046,0.6942261379569259],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................","boundary":[0.1651644539182528,0.6791835875810835,0.6064519034642836,0.6942261379569259],"dir":"ltr"},{"str":"شک","boundary":[0.8405367550300454,0.7062061331664291,0.8650881692174593,0.7212486835422713],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7842996864421725,0.7062061331664291,0.7887498091812716,0.7212486835422713],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7887926852268161,0.7062061331664291,0.8014864337645857,0.7212486835422713],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8013730818238188,0.7062061331664291,0.8127805489952418,0.7212486835422713],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8129265072700458,0.7062061331664291,0.8203250641830219,0.7212486835422713],"dir":"ltr"},{"str":"فرایند","boundary":[0.7266609306048845,0.7062061331664291,0.7797426303319989,0.7212486835422713],"dir":"rtl"},{"str":"بازاریابی","boundary":[0.6525906363551848,0.7062061331664291,0.7220930912976279,0.7212486835422713],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.5643994887823186,0.7062061331664291,0.6478723457743394,0.7212486835422713],"dir":"rtl"},{"str":"150","boundary":[0.13833483260423665,0.7062061331664291,0.16508152599782752,0.7212486835422713],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................","boundary":[0.16516445391825268,0.7062061331664291,0.5615219156178451,0.7212486835422713],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13833,0.43598,0.86509,0.72125],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":16,"image":{"jpeg":"/storage/books/cb85f922886a5422/pages/f70c0a5bcdb33970e3bc3e970ea7fdbc.jpg","blurred":"/storage/books/cb85f922886a5422/pages/5e08ec48e8bcabb047bf39e9f4e16fb6.jpg"},"info":{"width":467.39385,"height":666.11045,"margin":[0.18994,0.33673,0.1348,0.21944]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.49738962119420277,0.3367254687501525,0.5884375457657393,0.3757280095450012],"dir":"rtl"},{"str":"اول","boundary":[0.4139482151936745,0.3367254687501525,0.486416434448164,0.3757280095450012],"dir":"rtl"},{"str":"کلیاتی","boundary":[0.7138237912201882,0.4005685197599362,0.8126571840857557,0.43056354535966973],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.6851969703923148,0.4005685197599362,0.7054353624892582,0.43056354535966973],"dir":"rtl"},{"str":"خصوص","boundary":[0.5405224095267837,0.4005685197599362,0.6581839063564916,0.43056354535966973],"dir":"rtl"},{"str":"کسب","boundary":[0.45438520425546913,0.4005685197599362,0.5322207598580943,0.43056354535966973],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4275555829414531,0.4005685197599362,0.4459798305005513,0.43056354535966973],"dir":"rtl"},{"str":"کا","boundary":[0.3877530053080503,0.4005685197599362,0.4193007888315177,0.43056354535966973],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.18994013293071796,0.4005685197599362,0.36071875999224223,0.43056354535966973],"dir":"rtl"},{"str":"موضوعات","boundary":[0.7705639473005474,0.49289009674090084,0.8652015211582266,0.5124364047143007],"dir":"rtl"},{"str":"کلیدي","boundary":[0.7011150232293387,0.49289009674090084,0.7652717082178125,0.5124364047143007],"dir":"rtl"},{"str":"تعریف","boundary":[0.7656858343343628,0.5334846982536829,0.8228129017957767,0.5530310062270828],"dir":"rtl"},{"str":"کسب","boundary":[0.7112563633432488,0.5334846982536829,0.7602561094888175,0.5530310062270828],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6950815677185309,0.5334846982536829,0.7058342124099405,0.5530310062270828],"dir":"rtl"},{"str":"کا","boundary":[0.6700137154136708,0.5334846982536829,0.6896804696938137,0.5530310062270828],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.5611902039361449,0.5334846982536829,0.6542929694089898,0.5530310062270828],"dir":"rtl"},{"str":"توسعه","boundary":[0.7732597465713335,0.5660018281080488,0.8229465364167711,0.5855481360814486],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصاد","boundary":[0.7160061049155864,0.5660018281080488,0.7679696898022939,0.5855481360814486],"dir":"rtl"},{"str":"جدید","boundary":[0.6632454620444832,0.5660018281080488,0.7106974342944391,0.5855481360814486],"dir":"rtl"},{"str":"انواع","boundary":[0.7841713150483257,0.5985189579624145,0.8228316440192782,0.6180652659358145],"dir":"rtl"},{"str":"کسب","boundary":[0.729741844057212,0.5985189579624145,0.7787415902027807,0.6180652659358145],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7135670484324941,0.5985189579624145,0.7243196931239037,0.6180652659358145],"dir":"rtl"},{"str":"کا","boundary":[0.6884991961276339,0.5985189579624145,0.7081659504077769,0.6180652659358145],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.5796756846501081,0.5985189579624145,0.6728090025146886,0.6180652659358145],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5635008890253902,0.5985189579624145,0.5742535337167998,0.6180652659358145],"dir":"rtl"},{"str":"صنایع","boundary":[0.5097132750035114,0.5985189579624145,0.5581089053696361,0.6180652659358145],"dir":"rtl"},{"str":"مرتبط","boundary":[0.45477031843700966,0.5985189579624145,0.5044560813112965,0.6180652659358145],"dir":"rtl"},{"str":"شد","boundary":[0.7860968859560301,0.6310360878167803,0.8124347164602184,0.6505823957901802],"dir":"rtl"},{"str":"کسب","boundary":[0.7316674149649164,0.6310360878167803,0.7806671611104851,0.6505823957901802],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7154926193401985,0.6310360878167803,0.726245264031608,0.6505823957901802],"dir":"rtl"},{"str":"کا","boundary":[0.6904247670353384,0.6310360878167803,0.7100915213154814,0.6505823957901802],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.5816012555578126,0.6310360878167803,0.6747040210306574,0.6505823957901802],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.7656858343343623,0.663553217671146,0.823027025280713,0.6830995256445459],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7452747827126947,0.663553217671146,0.7602894860512175,0.6830995256445459],"dir":"rtl"},{"str":"اینترنت","boundary":[0.6801904860322827,0.663553217671146,0.7398680363466482,0.6830995256445459],"dir":"rtl"},{"str":"افراد","boundary":[0.7860968859560299,0.6960703475255117,0.8228595006117426,0.7156166554989116],"dir":"rtl"},{"str":"کلیدي","boundary":[0.724478616909486,0.6960703475255117,0.7806771740792049,0.7156166554989116],"dir":"rtl"},{"str":"گستره","boundary":[0.7708206900882406,0.7285874773798775,0.8228098208823236,0.7481337853532773],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.7185735327925253,0.7285874773798775,0.7654840345032347,0.7481337853532773],"dir":"rtl"},{"str":"ساختا","boundary":[0.7766903437004993,0.761014532082292,0.8228487174146591,0.7805608400556919],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.7140805340078815,0.761014532082292,0.7609910357185907,0.7805608400556919],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.18994,0.33673,0.8652,0.78056],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":17,"image":{"jpeg":"/storage/books/cb85f922886a5422/pages/8e98d4cc6ba3d7ad74f79bde11b3c3c1.jpg","blurred":"/storage/books/cb85f922886a5422/pages/5c4100d8e2a6e418e8054c28b43ebb5c.jpg"},"info":{"width":467.39385,"height":666.11045,"margin":[0.13718,0.07065,0.1348,0.09766]},"elements":[{"words":[{"str":"2","boundary":[0.8359049867686535,0.07830887411389516,0.8460171865761607,0.09335142448973749],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.8359,0.07831,0.84602,0.09335],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"کسب","boundary":[0.4292244110614635,0.07065248619804723,0.4691205714409807,0.08569503657388956],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.41369147240598053,0.07065248619804723,0.4244319218149747,0.08569503657388956],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.3848079087904131,0.07065248619804723,0.40898999847772927,0.08569503657388956],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.2945628189159956,0.07065248619804723,0.38003082411118594,0.08569503657388956],"dir":"rtl"},{"str":"»","boundary":[0.28172567953129896,0.07161551624058747,0.289807043888147,0.08512678903326022],"dir":"ltr"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.22960689362943054,0.07161551624058747,0.2818283766463765,0.08512678903326022],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.21574278309395817,0.07161551624058747,0.2254540790384812,0.08512678903326022],"dir":"rtl"},{"str":"استراتژي","boundary":[0.1452668878719735,0.07161551624058747,0.2116103795546304,0.08512678903326022],"dir":"rtl"},{"str":"«","boundary":[0.13717949005961463,0.07161551624058747,0.14526688787197353,0.08512678903326022],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13718,0.07065,0.46912,0.0857],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"-","boundary":[0.8013730818238196,0.12817580649068794,0.82159902189556,0.14772211446408784],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8216557620516404,0.12817580649068794,0.8333575848291545,0.14772211446408784],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8330808161040202,0.12817580649068794,0.8533067561757606,0.14772211446408784],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8533634963318409,0.12817580649068794,0.865065319109355,0.14772211446408784],"dir":"ltr"},{"str":"تعریف","boundary":[0.7271744161802728,0.12817580649068794,0.7880686705655199,0.14772211446408784],"dir":"rtl"},{"str":"کسب","boundary":[0.6710761170691484,0.12817580649068794,0.7216915455776749,0.14772211446408784],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.653617607505961,0.12817580649068794,0.6656237988582863,0.14772211446408784],"dir":"rtl"},{"str":"کا","boundary":[0.6276646344405259,0.12817580649068794,0.6482227996795422,0.14772211446408784],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.4991868207080603,0.12817580649068794,0.6102953429960621,0.14772211446408784],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.4914845370772423,0.12388206298032114,0.49910414953042287,0.13667273455738468],"dir":"ltr"},{"str":"کسب","boundary":[0.7855834003806427,0.16877040800347,0.8345831465262114,0.18831671597686991],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7691518619682308,0.16877040800347,0.7799045066596404,0.18831671597686991],"dir":"rtl"},{"str":"کا","boundary":[0.7439556382695236,0.16877040800347,0.7636223925496666,0.18831671597686991],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.635003755398151,0.16877040800347,0.7281065208709958,0.18831671597686991],"dir":"rtl"},{"str":"میتواند","boundary":[0.557980919089971,0.16877040800347,0.629567098497338,0.18831671597686991],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5317931547451898,0.16877040800347,0.5524070331691358,0.18831671597686991],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.47351254193866715,0.16877040800347,0.5262097693412099,0.18831671597686991],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.40444873204899917,0.16877040800347,0.4681690826697872,0.18831671597686991],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.38390930903348447,0.16877040800347,0.3989240123720072,0.18831671597686991],"dir":"rtl"},{"str":"اینترنت","boundary":[0.3122780712668771,0.16877040800347,0.3783347812556799,0.18831671597686991],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.26285508463579493,0.16877040800347,0.30670854997343255,0.18831671597686991],"dir":"rtl"},{"str":"شبکهسازي","boundary":[0.15361102847202654,0.16877040800347,0.25739031439972954,0.18831671597686991],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.1373078614534618,0.16877040800347,0.142628470614237,0.18831671597686991],"dir":"rtl"},{"str":"تقویت","boundary":[0.8101023366054134,0.2012875378578357,0.8650235984063549,0.22083384583123564],"dir":"rtl"},{"str":"فرایندهاي","boundary":[0.7229381601833229,0.2012875378578357,0.8047177984905024,0.22083384583123564],"dir":"rtl"},{"str":"تجا","boundary":[0.6894298887330248,0.2012875378578357,0.7173758276879341,0.22083384583123564],"dir":"rtl"},{"str":"ي،","boundary":[0.6543878358690428,0.2012875378578357,0.6790672363361222,0.22083384583123564],"dir":"rtl"},{"str":"کسب","boundary":[0.5999583648779291,0.2012875378578357,0.6489581110234978,0.22083384583123564],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5837835692532112,0.2012875378578357,0.5945362139446208,0.22083384583123564],"dir":"rtl"},{"str":"کا","boundary":[0.5587157169483511,0.2012875378578357,0.5783824712284941,0.22083384583123564],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی،","boundary":[0.442960150203089,0.2012875378578357,0.5430576161838673,0.22083384583123564],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.43295693770895793,0.2012875378578357,0.4376089886505782,0.22083384583123564],"dir":"rtl"},{"str":"تباط","boundary":[0.38634836551657675,0.2012875378578357,0.42259428531205545,0.22083384583123564],"dir":"rtl"},{"str":"سازمانی","boundary":[0.30906878642070285,0.2012875378578357,0.3808860343369944,0.22083384583123564],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2928939907959851,0.2012875378578357,0.3036952882456627,0.22083384583123564],"dir":"rtl"},{"str":"همکا","boundary":[0.23791560372478165,0.2012875378578357,0.28756978723618215,0.22083384583123564],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.20983769897699775,0.2012875378578357,0.22755295132787914,0.22083384583123564],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.19414095842296608,0.2012875378578357,0.20444789763493904,0.22083384583123564],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.13730786145346166,0.2012875378578357,0.1783406221540999,0.22083384583123564],"dir":"rtl"},{"str":"کمپانی","boundary":[0.8068930517592392,0.23380466771220149,0.8650330978894997,0.2533509756856014],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7903331419529805,0.23380466771220149,0.8010857866443901,0.2533509756856014],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7673546624543736,0.23380466771220149,0.7845143234126852,0.2533509756856014],"dir":"rtl"},{"str":"مشتريها","boundary":[0.6755691158537925,0.23380466771220149,0.7615954082408232,0.2533509756856014],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6686370605860563,0.23380466771220149,0.6756012087022542,0.2533509756856014],"dir":"ltr"},{"str":"تهیهکنندهها","boundary":[0.5482246931576015,0.23380466771220149,0.6628806305431705,0.2533509756856014],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5317931547451897,0.23380466771220149,0.5425457994365994,0.2533509756856014],"dir":"rtl"},{"str":"دیگر","boundary":[0.47774879793561686,0.23380466771220149,0.5261165717092768,0.2533509756856014],"dir":"rtl"},{"str":"سهامدا","boundary":[0.4100850064672439,0.23380466771220149,0.472082227868424,0.2533509756856014],"dir":"rtl"},{"str":"ان","boundary":[0.3817269953380859,0.23380466771220149,0.39972235407034135,0.2533509756856014],"dir":"rtl"},{"str":"تعریف","boundary":[0.31253481405457095,0.23380466771220149,0.37604104119042225,0.2533509756856014],"dir":"rtl"},{"str":"گردد","boundary":[0.25553791518651786,0.23380466771220149,0.3069142009463754,0.2533509756856014],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2501867536340069,0.23380466771220149,0.25553521938724694,0.2533509756856014],"dir":"ltr"},{"str":"تجا","boundary":[0.21032730747312994,0.23380466771220149,0.2446524061024765,0.2533509756856014],"dir":"rtl"},{"str":"تهاي","boundary":[0.1373078614534615,0.23380466771220149,0.1999646550762274,0.2533509756856014],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.771976032632864,0.2662317224146161,0.8651093504974444,0.285778030388016],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7511798668296553,0.2662317224146161,0.7661945701681782,0.285778030388016],"dir":"rtl"},{"str":"اینترنت،","boundary":[0.6789067720938132,0.2662317224146161,0.7455484705243767,0.285778030388016],"dir":"rtl"},{"str":"اینترانت","boundary":[0.6089443624472164,0.2662317224146161,0.673273963703202,0.285778030388016],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6020123071794802,0.2662317224146161,0.6089764552956781,0.285778030388016],"dir":"ltr"},{"str":"اکسترانت","boundary":[0.5171588158466353,0.2662317224146161,0.5963638374788198,0.285778030388016],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5007272774342236,0.2662317224146161,0.5114799221256333,0.285778030388016],"dir":"rtl"},{"str":"دیگر","boundary":[0.4531014903169991,0.2662317224146161,0.49509010441622187,0.285778030388016],"dir":"rtl"},{"str":"شبکهها","boundary":[0.37415308310111456,0.2662317224146161,0.4475083486870868,0.285778030388016],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.3246017250761855,0.2662317224146161,0.36845519041382313,0.285778030388016],"dir":"rtl"},{"str":"حمایت","boundary":[0.2516867733711085,0.2662317224146161,0.31900203650518694,0.285778030388016],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.23101897896174692,0.2662317224146161,0.24603368230026965,0.285778030388016],"dir":"rtl"},{"str":"فرایندهاي","boundary":[0.1373078614534613,0.2662317224146161,0.22546665943507788,0.285778030388016],"dir":"rtl"},{"str":"تجا","boundary":[0.8370248988085741,0.2987488522689819,0.8649708377634834,0.3182951602423818],"dir":"rtl"},{"str":"یشان","boundary":[0.7871238571068057,0.2987488522689819,0.8265681501799819,0.3182951602423818],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.7243502455156392,0.2987488522689819,0.7816914364619899,0.3182951602423818],"dir":"rtl"},{"str":"میکنند","boundary":[0.6554148070198181,0.2987488522689819,0.7187852172209794,0.3182951602423818],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6500636454673072,0.2987488522689819,0.6554121112205472,0.3182951602423818],"dir":"ltr"},{"str":"تجا","boundary":[0.6166227689987787,0.2987488522689819,0.6445687079536878,0.3182951602423818],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.5848105404039865,0.2987488522689819,0.6062601166018762,0.3182951602423818],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.4860929385356692,0.2987488522689819,0.579195704008514,0.3182951602423818],"dir":"rtl"},{"str":"عبا","boundary":[0.4573138692346932,0.2987488522689819,0.48043484098047035,0.3182951602423818],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.42550164063990104,0.2987488522689819,0.44695121683779065,0.3182951602423818],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.38018653861192186,0.2987488522689819,0.42001235146761084,0.3182951602423818],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.35964711559640716,0.2987488522689819,0.3746618189349299,0.3182951602423818],"dir":"rtl"},{"str":"خرید","boundary":[0.3093255292083964,0.2987488522689819,0.35420083084105586,0.3182951602423818],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.29302236218983163,0.2987488522689819,0.3038394493209524,0.3182951602423818],"dir":"rtl"},{"str":"فروش،","boundary":[0.22909340805404224,0.2987488522689819,0.28763756733213286,0.3182951602423818],"dir":"rtl"},{"str":"بازا","boundary":[0.19773587093625605,0.2987488522689819,0.2235310755586532,0.3182951602423818],"dir":"rtl"},{"str":"یابی","boundary":[0.1536110284720259,0.2987488522689819,0.1873732185393535,0.3182951602423818],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.13730786145346116,0.2987488522689819,0.1480605061448708,0.3182951602423818],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.8604454893875898,0.3312659821233477,0.86509754032921,0.3508122900967476],"dir":"rtl"},{"str":"ائه","boundary":[0.8303850168332334,0.3312659821233477,0.8500828369906873,0.3508122900967476],"dir":"rtl"},{"str":"محصولات","boundary":[0.7351334425987843,0.3312659821233477,0.8247670995243087,0.3508122900967476],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7187019041863725,0.3312659821233477,0.7295236126876717,0.3508122900967476],"dir":"rtl"},{"str":"خدمات","boundary":[0.6492529801151637,0.3312659821233477,0.7132135136138394,0.3508122900967476],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6285851857058021,0.3312659821233477,0.643599889044325,0.3508122900967476],"dir":"rtl"},{"str":"طریق","boundary":[0.5785203421054853,0.3312659821233477,0.6229301690640557,0.3508122900967476],"dir":"rtl"},{"str":"شبکههاي","boundary":[0.4946938219234159,0.3312659821233477,0.572966610493484,0.3508122900967476],"dir":"rtl"},{"str":"ایانهاي","boundary":[0.41844121397831774,0.3312659821233477,0.4786349456673419,0.3508122900967476],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4130496154367452,0.3312659821233477,0.41834082754832946,0.3508122900967476],"dir":"ltr"},{"str":"چون","boundary":[0.36157268650411156,0.3312659821233477,0.40752412553139017,0.3508122900967476],"dir":"rtl"},{"str":"کسب","boundary":[0.3005962744268025,0.3312659821233477,0.3559751802468084,0.3508122900967476],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2842931074082377,0.3312659821233477,0.29504575209964734,0.3508122900967476],"dir":"rtl"},{"str":"کا","boundary":[0.25267831401718216,0.3312659821233477,0.27872422797176244,0.3508122900967476],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.137307861453461,0.3312659821233477,0.23680005631225087,0.3508122900967476],"dir":"rtl"},{"str":"شامل","boundary":[0.8216557620516396,0.36378311197771346,0.865142855431238,0.38332941995111336],"dir":"rtl"},{"str":"فرایند","boundary":[0.7688951191805362,0.36378311197771346,0.8161428525428814,0.38332941995111336],"dir":"rtl"},{"str":"مبادله","boundary":[0.7181884186109846,0.36378311197771346,0.7633996681813415,0.38332941995111336],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7017568801985727,0.36378311197771346,0.7125373814824472,0.38332941995111336],"dir":"rtl"},{"str":"تهیهکنندگان","boundary":[0.5928979382163451,0.36378311197771346,0.6962966029612921,0.38332941995111336],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5765947711977804,0.36378311197771346,0.5873474158891899,0.38332941995111336],"dir":"rtl"},{"str":"مشتريهاست،","boundary":[0.45605403237547887,0.36378311197771346,0.5711316697898351,0.38332941995111336],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.4158737861013783,0.36378311197771346,0.4505273871275792,0.38332941995111336],"dir":"rtl"},{"str":"همپوشانی","boundary":[0.33037843779929865,0.36378311197771346,0.4104287850599654,0.38332941995111336],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.3140752707807339,0.36378311197771346,0.3248557720646083,0.38332941995111336],"dir":"rtl"},{"str":"تجا","boundary":[0.2741278902150717,0.36378311197771346,0.3084529888444183,0.38332941995111336],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.24231566162027957,0.36378311197771346,0.26376523781816924,0.38332941995111336],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.13730786145346094,0.36378311197771346,0.23678978660074307,0.38332941995111336],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.8547401511594552,0.3963002418320792,0.8650470903714282,0.4158465498054791],"dir":"rtl"},{"str":"فعالیتها","boundary":[0.7677397766359135,0.3963002418320792,0.8390996372759284,0.4158465498054791],"dir":"rtl"},{"str":"وجود","boundary":[0.7151075051586573,0.3963002418320792,0.7623960606242458,0.4158465498054791],"dir":"rtl"},{"str":"دا","boundary":[0.6948266221303504,0.3963002418320792,0.7097856122839435,0.4158465498054791],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.6741570305214749,0.3963002418320792,0.6844639697334479,0.4158465498054791],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6687654319799023,0.3963002418320792,0.6741138977331425,0.4158465498054791],"dir":"ltr"},{"str":"گرچه","boundary":[0.7858401431683357,0.42881737168644496,0.8347459214536084,0.44836367965984486],"dir":"rtl"},{"str":"عبا","boundary":[0.7566759596858187,0.42881737168644496,0.7797969314315959,0.44836367965984486],"dir":"rtl"},{"str":"تهاي","boundary":[0.6896899691769579,0.42881737168644496,0.7463133072889162,0.44836367965984486],"dir":"rtl"},{"str":"»","boundary":[0.6765960870045673,0.42881737168644496,0.6836995180830893,0.44836367965984486],"dir":"ltr"},{"str":"کسب","boundary":[0.6275582145550261,0.42881737168644496,0.6765579607005948,0.44836367965984486],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6107415619610735,0.42881737168644496,0.6214942066524831,0.44836367965984486],"dir":"rtl"},{"str":"کا","boundary":[0.5850318526869784,0.42881737168644496,0.6046986069671213,0.44836367965984486],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.4755664842402177,0.42881737168644496,0.5686692497130624,0.44836367965984486],"dir":"rtl"},{"str":"«","boundary":[0.4685060575786345,0.42881737168644496,0.4755816320646916,0.44836367965984486],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.45233126195391665,0.42881737168644496,0.4630839066453263,0.44836367965984486],"dir":"rtl"},{"str":"»","boundary":[0.43923737978152605,0.42881737168644496,0.4463408108600479,0.44836367965984486],"dir":"ltr"},{"str":"تجا","boundary":[0.4048099691512835,0.42881737168644496,0.43913506778063,0.44836367965984486],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.37299774055649126,0.42881737168644496,0.3944473167543809,0.44836367965984486],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.2674764548142848,0.42881737168644496,0.36695837996156694,0.44836367965984486],"dir":"rtl"},{"str":"«","boundary":[0.2604160281527017,0.42881737168644496,0.26749160263875876,0.44836367965984486],"dir":"ltr"},{"str":"اغلب","boundary":[0.20470284322311816,0.42881737168644496,0.25492827943713764,0.44836367965984486],"dir":"rtl"},{"str":"بهطو","boundary":[0.14767051385036323,0.42881737168644496,0.19861547172689503,0.44836367965984486],"dir":"rtl"},{"str":"مترادف","boundary":[0.8024000529745942,0.46133450154081074,0.8651696850525515,0.48088080951421064],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.7397548127772745,0.46133450154081074,0.7970960037236253,0.48088080951421064],"dir":"rtl"},{"str":"میگردند،","boundary":[0.6501515798720919,0.46133450154081074,0.7344465272703087,0.48088080951421064],"dir":"rtl"},{"str":"تمایز","boundary":[0.6038095066933371,0.46133450154081074,0.6448090192029688,0.48088080951421064],"dir":"rtl"},{"str":"میان","boundary":[0.5647846029638592,0.46133450154081074,0.598518936438722,0.48088080951421064],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.518956015360492,0.46133450154081074,0.5593672017721232,0.48088080951421064],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.5032592748064604,0.46133450154081074,0.5135662140184333,0.48088080951421064],"dir":"rtl"},{"str":"دامنه","boundary":[0.44886523432004827,0.46133450154081074,0.4876167069806321,0.48088080951421064],"dir":"rtl"},{"str":"گستردهتر","boundary":[0.35797828747639604,0.46133450154081074,0.4435095797687529,0.48088080951421064],"dir":"rtl"},{"str":"فرایندها","boundary":[0.28223916510668584,0.46133450154081074,0.3527471531771322,0.48088080951421064],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.26654242455265414,0.46133450154081074,0.27684936376462704,0.48088080951421064],"dir":"rtl"},{"str":"کسب","boundary":[0.19533173147228952,0.46133450154081074,0.2507106372922955,0.48088080951421064],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.17915693584757172,0.46133450154081074,0.18990958053898133,0.48088080951421064],"dir":"rtl"},{"str":"کا","boundary":[0.14767051385036317,0.46133450154081074,0.17371642780494342,0.48088080951421064],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.7719760326328633,0.4938516313951765,0.8650787981057081,0.5133979393685764],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7265325592110369,0.4938516313951765,0.7664076666819631,0.5133979393685764],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6977773669893165,0.4938516313951765,0.7208983387350937,0.5133979393685764],"dir":"rtl"},{"str":"مبادلات","boundary":[0.6256326436473212,0.4938516313951765,0.6922861522461186,0.5133979393685764],"dir":"rtl"},{"str":"داخلی","boundary":[0.5677371450223394,0.4938516313951765,0.6202189652260071,0.5133979393685764],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.5471977220068248,0.4938516313951765,0.5518497729484451,0.5133979393685764],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.5313726100589462,0.4938516313951765,0.5416795492709191,0.5133979393685764],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.4808297113879431,0.4938516313951765,0.515483312414144,0.5133979393685764],"dir":"rtl"},{"str":"سازمان","boundary":[0.4176709856152356,0.4938516313951765,0.47528137137448334,0.5133979393685764],"dir":"rtl"},{"str":"یکپا","boundary":[0.3790632889157604,0.4938516313951765,0.41215281287932987,0.5133979393685764],"dir":"rtl"},{"str":"چه","boundary":[0.34424254833477075,0.4938516313951765,0.36870063651885787,0.5133979393685764],"dir":"rtl"},{"str":"میسازند","boundary":[0.2597741711834666,0.4938516313951765,0.3388058914339577,0.5133979393685764],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.25442300963095577,0.4938516313951765,0.2597714753841958,0.5133979393685764],"dir":"ltr"},{"str":"اینها","boundary":[0.19263593220150302,0.4938516313951765,0.24895490173865037,0.5133979393685764],"dir":"rtl"},{"str":"شامل","boundary":[0.13730786145346047,0.4938516313951765,0.18717411450749616,0.5133979393685764],"dir":"rtl"},{"str":"مبادلات","boundary":[0.798548911159185,0.5262786860975912,0.8652024197579824,0.545824994070991],"dir":"rtl"},{"str":"مرتبط","boundary":[0.7432208404111424,0.5262786860975912,0.7929066032854293,0.545824994070991],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7266609306048837,0.5262786860975912,0.7374414318887581,0.545824994070991],"dir":"rtl"},{"str":"تهیه،","boundary":[0.6821160569399864,0.5262786860975912,0.7209760034283709,0.545824994070991],"dir":"rtl"},{"str":"تدا","boundary":[0.6523680403582535,0.5262786860975912,0.6764628374977537,0.545824994070991],"dir":"rtl"},{"str":"کات،","boundary":[0.5939249093671204,0.5262786860975912,0.6420053879613509,0.545824994070991],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.5213950718435844,0.5262786860975912,0.5882027544863919,0.545824994070991],"dir":"rtl"},{"str":"زنجیره","boundary":[0.4605470311601222,0.5262786860975912,0.5155614905929967,0.545824994070991],"dir":"rtl"},{"str":"ملزومات،","boundary":[0.37607865400881824,0.5262786860975912,0.45484092270362453,0.545824994070991],"dir":"rtl"},{"str":"پرداختها،","boundary":[0.2781312805035827,0.5262786860975912,0.37048641097866286,0.545824994070991],"dir":"rtl"},{"str":"کنترل","boundary":[0.223316695330928,0.5262786860975912,0.2725056609110271,0.545824994070991],"dir":"rtl"},{"str":"موجودي","boundary":[0.13730786145346038,0.5262786860975912,0.21780391419356385,0.545824994070991],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8542620960887685,0.5587958159519569,0.8650147407801779,0.5783421239253568],"dir":"rtl"},{"str":"پیگیري","boundary":[0.7878940854698867,0.5587958159519569,0.8485450760637938,0.5783421239253568],"dir":"rtl"},{"str":"سفا","boundary":[0.7539876059558752,0.5587958159519569,0.782234190715174,0.5783421239253568],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.7201139895186885,0.5587958159519569,0.7436249535589727,0.5783421239253568],"dir":"rtl"},{"str":"میباشند","boundary":[0.6464288094505296,0.5587958159519569,0.7145489612240288,0.5783421239253568],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6410776478980189,0.5587958159519569,0.6464261136512589,0.5783421239253568],"dir":"ltr"},{"str":"همانطو","boundary":[0.5700123996068827,0.5587958159519569,0.6357513903959144,0.5783421239253568],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5308945549882597,0.5587958159519569,0.5540155267340368,0.5783421239253568],"dir":"rtl"},{"str":"چامی","boundary":[0.47941762605562616,0.5587958159519569,0.5253560995721263,0.5783421239253568],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.4116779670934895,0.5587958159519569,0.4196170959459552,0.5783421239253568],"dir":"ltr"},{"str":"2004","boundary":[0.41959655652293965,0.5587958159519569,0.46579074585598285,0.5783421239253568],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.4658102583078476,0.5587958159519569,0.47379316180561504,0.5783421239253568],"dir":"ltr"},{"str":"متذکر","boundary":[0.35502574541791543,0.5587958159519569,0.4063085768030524,0.5783421239253568],"dir":"rtl"},{"str":"شده،","boundary":[0.3079134438760787,0.5587958159519569,0.3495021810834682,0.5783421239253568],"dir":"rtl"},{"str":"تجا","boundary":[0.2742562616089179,0.5587958159519569,0.30220220056382713,0.5783421239253568],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.24244403301412576,0.5587958159519569,0.2638936092120154,0.5783421239253568],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.13730786145346016,0.5587958159519569,0.23678978660074226,0.5783421239253568],"dir":"rtl"},{"str":"میتواند","boundary":[0.7999609964915015,0.5913129458063228,0.8651286062065202,0.6108592537797226],"dir":"rtl"},{"str":"بهعنوان","boundary":[0.7338497286603136,0.5913129458063228,0.7944265205885772,0.6108592537797226],"dir":"rtl"},{"str":"زیرمجموعهاي","boundary":[0.6044513636625714,0.5913129458063228,0.7282463173188937,0.6108592537797226],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5839119406470566,0.5913129458063228,0.5989266439855794,0.6108592537797226],"dir":"rtl"},{"str":"کسب","boundary":[0.5229355285697475,0.5913129458063228,0.5783144343897535,0.6108592537797226],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5066323615511827,0.5913129458063228,0.5173850062425923,0.6108592537797226],"dir":"rtl"},{"str":"کا","boundary":[0.4750175681601272,0.5913129458063228,0.5010634821147074,0.6108592537797226],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.35977548699025313,0.5913129458063228,0.45927499901849217,0.6108592537797226],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.3441077583712308,0.5913129458063228,0.35441469758320376,0.6108592537797226],"dir":"rtl"},{"str":"ك","boundary":[0.306501358543762,0.5913129458063228,0.3337451059743283,0.6108592537797226],"dir":"rtl"},{"str":"شود","boundary":[0.2597741711834662,0.5913129458063228,0.3011292724540541,0.6108592537797226],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2544230096309554,0.5913129458063228,0.25977147538419537,0.6108592537797226],"dir":"ltr"},{"str":"جایی","boundary":[0.1986693877123101,0.5913129458063228,0.249003554496918,0.6108592537797226],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.1637523685859352,0.5913129458063228,0.19325250000614963,0.6108592537797226],"dir":"rtl"},{"str":"دو","boundary":[0.13730786145346008,0.5913129458063228,0.15836744535684263,0.6108592537797226],"dir":"rtl"},{"str":"مفهوم","boundary":[0.8160074207223722,0.6238300756606884,0.8651601855694064,0.6433763836340883],"dir":"rtl"},{"str":"همپوشانی","boundary":[0.7306404438141395,0.6238300756606884,0.8106907910748063,0.6433763836340883],"dir":"rtl"},{"str":"میکنند،","boundary":[0.6552864356259698,0.6238300756606884,0.7253321583071737,0.6433763836340883],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.6395896950719382,0.6238300756606884,0.6498966342839112,0.6433763836340883],"dir":"rtl"},{"str":"خرید","boundary":[0.5790338276808717,0.6238300756606884,0.6239091293135313,0.6433763836340883],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5628590320561541,0.6238300756606884,0.5736761191872748,0.6433763836340883],"dir":"rtl"},{"str":"فروش","boundary":[0.5059905045819478,0.6238300756606884,0.5575705157438406,0.6433763836340883],"dir":"rtl"},{"str":"محصولات","boundary":[0.41099567313519264,0.6238300756606884,0.500629330060717,0.6433763836340883],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.39482087751047484,0.6238300756606884,0.4056425860117741,0.6433763836340883],"dir":"rtl"},{"str":"خدمات","boundary":[0.3256286962269599,0.6238300756606884,0.38958922972563553,0.6433763836340883],"dir":"rtl"},{"str":"میباشد","boundary":[0.2582337144573023,0.6238300756606884,0.320320410719994,0.6433763836340883],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2528825529047915,0.6238300756606884,0.25823101865803155,0.6433763836340883],"dir":"ltr"},{"str":"تجا","boundary":[0.8066124318922878,0.6563472055150542,0.834558370847197,0.6758935134884541],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.7748002032974957,0.6563472055150542,0.7962497794953853,0.6758935134884541],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.6762109728230256,0.6563472055150542,0.7693137382958704,0.6758935134884541],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.6603858608751468,0.6563472055150542,0.6706928000871198,0.6758935134884541],"dir":"rtl"},{"str":"طرف","boundary":[0.5984179081517638,0.6563472055150542,0.6445101705980926,0.6758935134884541],"dir":"rtl"},{"str":"خرید","boundary":[0.5480963217637529,0.6563472055150542,0.5929762447665909,0.6758935134884541],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.52832712711132,0.6563472055150542,0.5425618458608287,0.6758935134884541],"dir":"rtl"},{"str":"مبادلات","boundary":[0.45631077516317176,0.6563472055150542,0.5229642837619691,0.6758935134884541],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.35772154468870154,0.6563472055150542,0.45079516985514295,0.6758935134884541],"dir":"rtl"},{"str":"میان","boundary":[0.31856826956537676,0.6563472055150542,0.3523026030402396,0.6758935134884541],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.2783880232912762,0.6563472055150542,0.3130416243174771,0.6758935134884541],"dir":"rtl"},{"str":"سازمان","boundary":[0.2089390992200673,0.6563472055150542,0.2729286446537524,0.6758935134884541],"dir":"rtl"},{"str":"خریدا","boundary":[0.1476705138503625,0.6563472055150542,0.203581647469258,0.6758935134884541],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8542620960887681,0.6888643353694199,0.8650147407801777,0.7084106433428199],"dir":"rtl"},{"str":"تهیهکنندگان","boundary":[0.7450180399249995,0.6888643353694199,0.8484167046699466,0.7084106433428199],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.7154926193401974,0.6888643353694199,0.7390871531578759,0.7084106433428199],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6988043381400915,0.6888643353694199,0.709556982831501,0.7084106433428199],"dir":"rtl"},{"str":"تجا","boundary":[0.664890413085237,0.6888643353694199,0.6928363520401462,0.7084106433428199],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.6330781844904448,0.6888643353694199,0.6545277606883344,0.7084106433428199],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.5341038398344335,0.6888643353694199,0.6272066053072785,0.7084106433428199],"dir":"rtl"},{"str":"طرف","boundary":[0.48211342532641205,0.6888643353694199,0.5282056877727408,0.7084106433428199],"dir":"rtl"},{"str":"فروش","boundary":[0.42473141227681804,0.6888643353694199,0.47631142343871075,0.7084106433428199],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4045771034428443,0.6888643353694199,0.4188118221923529,0.7084106433428199],"dir":"rtl"},{"str":"مبادلات","boundary":[0.33217563731315525,0.6888643353694199,0.39882914591195257,0.7084106433428199],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیک","boundary":[0.22999200781096987,0.6888643353694199,0.3263845469939309,0.7084106433428199],"dir":"rtl"},{"str":"میان","boundary":[0.18416342020760282,0.6888643353694199,0.22427691335690295,0.7084106433428199],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.13730786145346002,0.6888643353694199,0.17834062215409827,0.7084106433428199],"dir":"rtl"},{"str":"سازمان","boundary":[0.8074065373346252,0.7213814652237857,0.865016923093873,0.7409277731971855],"dir":"rtl"},{"str":"تهیهکننده","boundary":[0.723708388546403,0.7213814652237857,0.8019462600973446,0.7409277731971855],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7074052215278385,0.7213814652237857,0.718157866219248,0.7409277731971855],"dir":"rtl"},{"str":"مشتريهایش","boundary":[0.5840403120409035,0.7213814652237857,0.7019027101019821,0.7409277731971855],"dir":"rtl"},{"str":"اشا","boundary":[0.5480628168299588,0.7213814652237857,0.578537928986441,0.7409277731971855],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.5294824696559428,0.7213814652237857,0.5377001644330563,0.7409277731971855],"dir":"rtl"},{"str":"دا","boundary":[0.509073215233789,0.7213814652237857,0.5240322053873822,0.7409277731971855],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.48840362362491346,0.7213814652237857,0.4987105628368864,0.7409277731971855],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.48305246207240266,0.7213814652237857,0.4884009278256427,0.7409277731971855],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.41895469955370457,0.7213814652237857,0.47757832072458645,0.7409277731971855],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.3557959737809969,0.7213814652237857,0.36276012189719486,0.7409277731971855],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.36272802904873314,0.7213814652237857,0.3706671579011988,0.7409277731971855],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.37068705546724506,0.7213814652237857,0.3821918281552041,0.7409277731971855],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.3821121095196251,0.7213814652237857,0.39381187835483766,0.7409277731971855],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.39392227775354605,0.7213814652237857,0.40542705044150507,0.7409277731971855],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.40547570319977305,0.7213814652237857,0.4134148320522387,0.7409277731971855],"dir":"ltr"},{"str":"ابطه","boundary":[0.30175161697142405,0.7213814652237857,0.3398677796038592,0.7409277731971855],"dir":"rtl"},{"str":"میان","boundary":[0.2561797721557509,0.7213814652237857,0.29629326530505096,0.7409277731971855],"dir":"rtl"},{"str":"کسب","boundary":[0.1953317314722888,0.7213814652237857,0.25071063729229476,0.7409277731971855],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.179156935847571,0.7213814652237857,0.1899095805389806,0.7409277731971855],"dir":"rtl"},{"str":"کا","boundary":[0.14767051385036248,0.7213814652237857,0.17371642780494273,0.7409277731971855],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.7719760326328625,0.7538085199262003,0.8650787981057074,0.7733548278996002],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7558012370081446,0.7538085199262003,0.7664871285747539,0.7733548278996002],"dir":"rtl"},{"str":"تجا","boundary":[0.7224007975286777,0.7538085199262003,0.750346736483587,0.7733548278996002],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.6905885689338855,0.7538085199262003,0.7120381451317752,0.7733548278996002],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.5921277098532622,0.7538085199262003,0.6852610277178427,0.7733548278996002],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.5717166582315947,0.7538085199262003,0.5763687091732148,0.7733548278996002],"dir":"rtl"},{"str":"نشان","boundary":[0.5285838698990138,0.7538085199262003,0.5663016960963418,0.7733548278996002],"dir":"rtl"},{"str":"میدهد","boundary":[0.4642698015816836,0.7538085199262003,0.5232755843920479,0.7733548278996002],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.458878203040111,0.7538085199262003,0.46422666879335106,0.7733548278996002],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13731,0.12388,0.8652,0.77335],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"1-","boundary":[0.13717949005961463,0.8872928579965603,0.15516573442290696,0.9023354083724027],"dir":"ltr"},{"str":"Defining","boundary":[0.16052524011601782,0.8872928579965603,0.23692521842125225,0.9023354083724027],"dir":"ltr"},{"str":"E-business.","boundary":[0.2422847241143631,0.8872928579965603,0.3406944913802354,0.9023354083724027],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13718,0.88729,0.34069,0.90234],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":18,"image":{"jpeg":"/storage/books/cb85f922886a5422/pages/789ab651a2018efdfe52d392d019ed7d.jpg","blurred":"/storage/books/cb85f922886a5422/pages/acf20fe30a7bac5f001a5bebc08aface.jpg"},"info":{"width":467.39385,"height":666.11045,"margin":[0.13731,0.07065,0.13364,0.08045]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.8271757319870597,0.07065248619804723,0.8648291157446766,0.08569503657388956],"dir":"rtl"},{"str":"اول","boundary":[0.7963665974637878,0.07065248619804723,0.8223711758295494,0.08569503657388956],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7922253362982846,0.07065248619804723,0.7963414366705938,0.08569503657388956],"dir":"ltr"},{"str":"کلیاتی","boundary":[0.7380859846572655,0.07065248619804723,0.7874613455012298,0.08569503657388956],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7149791337648114,0.07065248619804723,0.733287205212478,0.08569503657388956],"dir":"rtl"},{"str":"خصوص","boundary":[0.6434762673920511,0.07065248619804723,0.7101685441517902,0.08569503657388956],"dir":"rtl"},{"str":"کسب","boundary":[0.5990597651210005,0.07065248619804723,0.6386794135181714,0.08569503657388956],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5835268264655176,0.07065248619804723,0.5942672758745117,0.08569503657388956],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.5547716342437969,0.07065248619804723,0.5788060968281891,0.08569503657388956],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.4649116585509202,0.07065248619804723,0.5501474398946413,0.08569503657388956],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.46491,0.07065,0.86483,0.0857],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"3","boundary":[0.1560500849551187,0.08074090321657626,0.16742160813626455,0.09578345359241859],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.15605,0.08074,0.16742,0.09578],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"جدول","boundary":[0.7384710988388058,0.12603348687331054,0.792291190823328,0.14251723968037128],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.699831309290869,0.12603348687331054,0.7047646219564079,0.14251723968037128],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7047094222570537,0.12603348687331054,0.712767166277434,0.14251723968037128],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7126684486755657,0.12603348687331054,0.7251191901647829,0.14251723968037128],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7252488452725684,0.12603348687331054,0.7333065892929486,0.14251723968037128],"dir":"ltr"},{"str":"رابطه","boundary":[0.6427060390289688,0.12603348687331054,0.6948220007601725,0.14251723968037128],"dir":"rtl"},{"str":"میان","boundary":[0.5968774514256018,0.12603348687331054,0.6377304921748543,0.14251723968037128],"dir":"rtl"},{"str":"کسب","boundary":[0.5364145249236804,0.12603348687331054,0.5919626242407767,0.14251723968037128],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5210099576620445,0.12603348687331054,0.5313699142596762,0.14251723968037128],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.4873766524741392,0.12603348687331054,0.516013357899339,0.14251723968037128],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.38994276454429155,0.12603348687331054,0.4822889090218024,0.14251723968037128],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.37453819728265564,0.12603348687331054,0.38489815388028736,0.14251723968037128],"dir":"rtl"},{"str":"تجارت","boundary":[0.3073999583006921,0.12603348687331054,0.3695409556629809,0.14251723968037128],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.21009444176469147,0.12603348687331054,0.30228551359843514,0.14251723968037128],"dir":"rtl"},{"str":"کسب","boundary":[0.7118982203124838,0.15923000680198765,0.7540680948198185,0.17427255717782997],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6977773669893175,0.15923000680198765,0.7069742787586957,0.17427255717782997],"dir":"rtl"},{"str":"کا","boundary":[0.6762109728230272,0.15923000680198765,0.6930398206993953,0.17427255717782997],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.5821147411332007,0.15923000680198765,0.6623507134293701,0.17427255717782997],"dir":"rtl"},{"str":"تجا","boundary":[0.37800422491652386,0.15923000680198765,0.4031081495830551,0.17427255717782997],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.35066111802711997,0.15923000680198765,0.36888985595338925,0.17427255717782997],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.26555088390658116,0.15923000680198765,0.3459269093934377,0.17427255717782997],"dir":"rtl"},{"str":"خرید","boundary":[0.7166479618848216,0.18387268594588926,0.7510345504118209,0.1989152363217316],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.704195936681666,0.18387268594588926,0.7124710134718292,0.1989152363217316],"dir":"rtl"},{"str":"فروش","boundary":[0.6605496627736972,0.18387268594588926,0.7000863832504429,0.1989152363217316],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.5849389117978339,0.18387268594588926,0.6560236725408346,0.1989152363217316],"dir":"rtl"},{"str":"تجا","boundary":[0.41511947579113423,0.18387268594588926,0.4365954964961563,0.1989152363217316],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.3905846215135266,0.18387268594588926,0.40714453131978523,0.1989152363217316],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.31497387053766324,0.18387268594588926,0.3860665903070825,0.1989152363217316],"dir":"rtl"},{"str":"طرف","boundary":[0.27556385262664457,0.18387268594588926,0.310879721673702,0.1989152363217316],"dir":"rtl"},{"str":"فروش","boundary":[0.23191757871867594,0.18387268594588926,0.2713326031140547,0.1989152363217316],"dir":"rtl"},{"str":"تدا","boundary":[0.7162787657561178,0.20909372849221183,0.7347154653404192,0.22413627886805418],"dir":"rtl"},{"str":"کات","boundary":[0.6767244583984151,0.20909372849221183,0.7083038212847689,0.22413627886805418],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.6012420788163986,0.20909372849221183,0.6722511004370297,0.22413627886805418],"dir":"rtl"},{"str":"تجا","boundary":[0.4125520479141949,0.20909372849221183,0.434028068619217,0.22413627886805418],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.38801719363658727,0.20909372849221183,0.404577103442846,0.22413627886805418],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.3124064426607239,0.20909372849221183,0.3834991624301432,0.22413627886805418],"dir":"rtl"},{"str":"طرف","boundary":[0.27299642474970526,0.20909372849221183,0.30831229379676267,0.22413627886805418],"dir":"rtl"},{"str":"خرید","boundary":[0.23448500659561528,0.20909372849221183,0.2687224275629643,0.22413627886805418],"dir":"rtl"},{"str":"توزیع","boundary":[0.6878927696631013,0.23440484619048538,0.7238674407033814,0.24944739656632772],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.6122820186872379,0.23440484619048538,0.6833747384566572,0.24944739656632772],"dir":"rtl"},{"str":"خدمات","boundary":[0.6894332263892646,0.25962588873680786,0.7386432448779546,0.2746684391126502],"dir":"rtl"},{"str":"آنلاین","boundary":[0.6443748671489795,0.25962588873680786,0.6852234148994474,0.2746684391126502],"dir":"rtl"},{"str":"مشتري","boundary":[0.5973909370009897,0.25962588873680786,0.6404219268182498,0.2746684391126502],"dir":"rtl"},{"str":"بازا","boundary":[0.7129832153332784,0.2848469312831303,0.732834824420561,0.29988948165897267],"dir":"rtl"},{"str":"یابی","boundary":[0.6791635148815074,0.2848469312831303,0.7050082708619295,0.29988948165897267],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.6032960211179501,0.2848469312831303,0.6747533156458949,0.29988948165897267],"dir":"rtl"},{"str":"تعاملات","boundary":[0.6647859187706472,0.31015804898140387,0.7169543844019343,0.3252005993572462],"dir":"rtl"},{"str":"مطمئن","boundary":[0.619085702561127,0.31015804898140387,0.6619002582083613,0.3252005993572462],"dir":"rtl"},{"str":"اتوماسیون","boundary":[0.6636305762260245,0.3353790915277264,0.7257614322481994,0.3504216419035687],"dir":"rtl"},{"str":"فرایندها","boundary":[0.6103564477795332,0.3353790915277264,0.6593719836065451,0.3504216419035687],"dir":"rtl"},{"str":"همکا","boundary":[0.6999755987375531,0.360690209226,0.7332045340348403,0.3757327596018423],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.6783932865184256,0.360690209226,0.692000654266204,0.3757327596018423],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.6027825355425622,0.360690209226,0.6740245512430256,0.3757327596018423],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.21009,0.12603,0.79229,0.37573],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"-","boundary":[0.7979070541899514,0.418127720621445,0.8193923176353306,0.4376740285948449],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8181897344177722,0.418127720621445,0.831150880568925,0.4376740285948449],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8297431598639992,0.418127720621445,0.8512284233093783,0.4376740285948449],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8500258400918199,0.418127720621445,0.8663576339312126,0.4376740285948449],"dir":"ltr"},{"str":"توسعه","boundary":[0.735005071204938,0.418127720621445,0.7927071141393924,0.4376740285948449],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصاد","boundary":[0.6660696327091169,0.418127720621445,0.7296780434744703,0.4376740285948449],"dir":"rtl"},{"str":"جدید","boundary":[0.604708106450267,0.418127720621445,0.6607277138969632,0.4376740285948449],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.8243161308177248,0.45818187122252013,0.8346230700296978,0.47772817919592003],"dir":"rtl"},{"str":"سراسر","boundary":[0.7560579797958403,0.45818187122252013,0.808212581316592,0.47772817919592003],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب،","boundary":[0.6966220244446948,0.45818187122252013,0.7504530279976941,0.47772817919592003],"dir":"rtl"},{"str":"اشا","boundary":[0.6669836370333072,0.45818187122252013,0.691079589515352,0.47772817919592003],"dir":"rtl"},{"str":"اتی","boundary":[0.6290986712811903,0.45818187122252013,0.6566209846364046,0.47772817919592003],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6092011052349106,0.45818187122252013,0.6234358239844191,0.47772817919592003],"dir":"rtl"},{"str":"»","boundary":[0.5964923372440608,0.45818187122252013,0.6035957683225828,0.47772817919592003],"dir":"ltr"},{"str":"اقتصاد","boundary":[0.5446302941298864,0.45818187122252013,0.5965938790165938,0.47772817919592003],"dir":"rtl"},{"str":"اینترنتی","boundary":[0.4789041404802395,0.45818187122252013,0.5390273962740416,0.47772817919592003],"dir":"rtl"},{"str":"»","boundary":[0.4522028905600704,0.45818187122252013,0.45925612842359814,0.47772817919592003],"dir":"ltr"},{"str":"،","boundary":[0.4649116585509201,0.45818187122252013,0.4718256134521238,0.47772817919592003],"dir":"ltr"},{"str":"«","boundary":[0.4718437138186563,0.45818187122252013,0.47886909508971925,0.47772817919592003],"dir":"ltr"},{"str":"اقتصاد","boundary":[0.4003408474458959,0.45818187122252013,0.45230443233260337,0.47772817919592003],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.3224194113807872,0.45818187122252013,0.39481548591193477,0.47772817919592003],"dir":"rtl"},{"str":"«","boundary":[0.31535898471920404,0.45818187122252013,0.322384365990267,0.47772817919592003],"dir":"ltr"},{"str":"یا","boundary":[0.29096841988828037,0.45818187122252013,0.3099387593568036,0.47772817919592003],"dir":"rtl"},{"str":"»","boundary":[0.2782596518974307,0.45818187122252013,0.2853630829759526,0.47772817919592003],"dir":"ltr"},{"str":"اقتصاد","boundary":[0.2199790390909079,0.45818187122252013,0.2783217836520527,0.47772817919592003],"dir":"rtl"},{"str":"دیجیتال","boundary":[0.14436828811504462,0.45818187122252013,0.2143608650391954,0.47772817919592003],"dir":"rtl"},{"str":"«","boundary":[0.13730786145346147,0.45818187122252013,0.14433324272452439,0.47772817919592003],"dir":"ltr"},{"str":"صو","boundary":[0.8358811096893978,0.4897982495573744,0.8650230849207792,0.5093445575307742],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.8040688810946056,0.4897982495573744,0.8255184572924953,0.5093445575307742],"dir":"rtl"},{"str":"خواهد","boundary":[0.7437343259865316,0.4897982495573744,0.7984341471330871,0.5093445575307742],"dir":"rtl"},{"str":"گرفت","boundary":[0.6850685989984676,0.4897982495573744,0.7381305295309297,0.5093445575307742],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6797174374459569,0.4897982495573744,0.685065903199197,0.5093445575307742],"dir":"ltr"},{"str":"این","boundary":[0.6475841519951534,0.4897982495573744,0.6742887395715625,0.5093445575307742],"dir":"rtl"},{"str":"عبا","boundary":[0.6188357634573068,0.4897982495573744,0.6418943467056744,0.5093445575307742],"dir":"rtl"},{"str":"ات","boundary":[0.5823714839208944,0.4897982495573744,0.6084731110604044,0.5093445575307742],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.5392386955883138,0.4897982495573744,0.5767774436912253,0.5093445575307742],"dir":"rtl"},{"str":"تعریف","boundary":[0.47646508399714715,0.4897982495573744,0.5335921514585611,0.5093445575307742],"dir":"rtl"},{"str":"کمکهاي","boundary":[0.38275396648886145,0.4897982495573744,0.47087386793814257,0.5093445575307742],"dir":"rtl"},{"str":"متمایز","boundary":[0.32832449549774767,0.4897982495573744,0.3771866275091124,0.5093445575307742],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصاد","boundary":[0.2708141110543067,0.4897982495573744,0.32277769594101413,0.5093445575307742],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.2501463166449451,0.4897982495573744,0.26516101998346786,0.5093445575307742],"dir":"rtl"},{"str":"طریق","boundary":[0.20008147304462814,0.4897982495573744,0.24450850176997402,0.5093445575307742],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.1373078614534615,0.4897982495573744,0.1946490523998122,0.5093445575307742],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.8500258400918197,0.5213245527402774,0.8650405434303424,0.5408708607136773],"dir":"rtl"},{"str":"اینترنت،","boundary":[0.7776243739621305,0.5213245527402774,0.8442660723926939,0.5408708607136773],"dir":"rtl"},{"str":"فناو","boundary":[0.74241518154336,0.5213245527402774,0.7718874563711097,0.5408708607136773],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.7143372767955759,0.5213245527402774,0.7320525291464572,0.5408708607136773],"dir":"rtl"},{"str":"دیجیتال","boundary":[0.645016724118214,0.5213245527402774,0.7086301413679276,0.5408708607136773],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.6202410451057494,0.5213245527402774,0.6392113845742726,0.5408708607136773],"dir":"rtl"},{"str":"فناو","boundary":[0.5786132829946306,0.5213245527402774,0.6144647174968174,0.5408708607136773],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.5505353782468467,0.5213245527402774,0.5682506305977281,0.5408708607136773],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.46606700109554255,0.5213245527402774,0.5448422353011274,0.5408708607136773],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.44950709128928396,0.5213245527402774,0.4602597359806936,0.5408708607136773],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.4391290343251198,0.5213245527402774,0.44378108526674,0.5408708607136773],"dir":"rtl"},{"str":"تباطات","boundary":[0.3640117429872043,0.5213245527402774,0.42876638192821726,0.5408708607136773],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.3078255094712946,0.5213245527402774,0.3157646383237602,0.5408708607136773],"dir":"ltr"},{"str":"ICT","boundary":[0.31574409890074473,0.5195160125800082,0.3502448095968739,0.5345585629558506],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.3502760038455787,0.5213245527402774,0.35827906165218015,0.5408708607136773],"dir":"ltr"},{"str":"استفاده","boundary":[0.23884963398641176,0.5213245527402774,0.3025699846071998,0.5408708607136773],"dir":"rtl"},{"str":"میگردند","boundary":[0.1426994599950338,0.5213245527402774,0.23311682427999394,0.5408708607136773],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.13734829844252297,0.5213245527402774,0.14269676419576302,0.5408708607136773],"dir":"ltr"},{"str":"همراه","boundary":[0.8194734483562415,0.5528508559231805,0.8651844477628448,0.5723971638965805],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.8027851671561357,0.5528508559231805,0.8135656684400101,0.5723971638965805],"dir":"rtl"},{"str":"انواع","boundary":[0.7582402934912384,0.5528508559231805,0.796900622462191,0.5723971638965805],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7256339594541089,0.5528508559231805,0.752338547030518,0.5723971638965805],"dir":"rtl"},{"str":"فناو","boundary":[0.6902963956414913,0.5528508559231805,0.719768670469241,0.5723971638965805],"dir":"rtl"},{"str":"يها،","boundary":[0.6384697830320186,0.5528508559231805,0.6799337432445888,0.5723971638965805],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6183154741980447,0.5528508559231805,0.6325501929475532,0.5723971638965805],"dir":"rtl"},{"str":"اصطلاح","boundary":[0.544501922736039,0.5528508559231805,0.6125273364208789,0.5723971638965805],"dir":"rtl"},{"str":"»","boundary":[0.5316647833513424,0.5528508559231805,0.5387682144298642,0.5723971638965805],"dir":"ltr"},{"str":"اقتصاد","boundary":[0.47980274023716785,0.5528508559231805,0.5317663251238753,0.5723971638965805],"dir":"rtl"},{"str":"جدید","boundary":[0.4266569831845238,0.5528508559231805,0.47410895543447956,0.5723971638965805],"dir":"rtl"},{"str":"«","boundary":[0.4195965565229406,0.5528508559231805,0.42662193779400354,0.5723971638965805],"dir":"ltr"},{"str":"خلق","boundary":[0.37826096770421724,0.5528508559231805,0.41423717920122344,0.5723971638965805],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.3379523500362698,0.5528508559231805,0.3725769391274613,0.5723971638965805],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.2923805052205967,0.5528508559231805,0.33225561269152304,0.5723971638965805],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.26349694160502923,0.5528508559231805,0.2866179133508064,0.5723971638965805],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.2425724044079737,0.5528508559231805,0.2577387143626297,0.5723971638965805],"dir":"rtl"},{"str":"اساس","boundary":[0.18942664735532955,0.5528508559231805,0.2369263737637964,0.5723971638965805],"dir":"rtl"},{"str":"ابتکا","boundary":[0.14767051385036364,0.5528508559231805,0.18368908790733934,0.5723971638965805],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.8547401511594552,0.5844672342580347,0.8650470903714282,0.6040135422314347],"dir":"rtl"},{"str":"خلق","boundary":[0.8025284243684417,0.5844672342580347,0.8384802453006169,0.6040135422314347],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.785840143168336,0.5844672342580347,0.7965927878597455,0.6040135422314347],"dir":"rtl"},{"str":"تقسیم","boundary":[0.7319241577526101,0.5844672342580347,0.7799767797543758,0.6040135422314347],"dir":"rtl"},{"str":"دانش،","boundary":[0.6739002877337813,0.5844672342580347,0.7260478288278714,0.6040135422314347],"dir":"rtl"},{"str":"نوآو","boundary":[0.6308604402903456,0.5844672342580347,0.6679136877817279,0.6040135422314347],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.6027825355425618,0.5844672342580347,0.6204977878934431,0.6040135422314347],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.586094254342456,0.5844672342580347,0.5969108279880014,0.6040135422314347],"dir":"rtl"},{"str":"خلاقیت","boundary":[0.5147197593635426,0.5844672342580347,0.5804275559038694,0.6040135422314347],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.498159849557284,0.5844672342580347,0.5089124942486936,0.6040135422314347],"dir":"rtl"},{"str":"بهکا","boundary":[0.4584677996939835,0.5844672342580347,0.4923423147309272,0.6040135422314347],"dir":"rtl"},{"str":"گیري","boundary":[0.4002124760520485,0.5844672342580347,0.4481051472970809,0.6040135422314347],"dir":"rtl"},{"str":"فناو","boundary":[0.365003283633278,0.5844672342580347,0.3944755584610276,0.6040135422314347],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.336925378885494,0.5844672342580347,0.3546406312363754,0.6040135422314347],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.2588755714265384,0.5844672342580347,0.33127164595768593,0.6040135422314347],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.21561441170011067,0.5844672342580347,0.25315315980302217,0.6040135422314347],"dir":"rtl"},{"str":"توسعه","boundary":[0.15386777125971976,0.5844672342580347,0.2099337207795947,0.6040135422314347],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.13730786145346105,0.5844672342580347,0.14262847061423628,0.6040135422314347],"dir":"rtl"},{"str":"فروش","boundary":[0.8135683642392808,0.6159935374409379,0.8651483754011735,0.6355398454143377],"dir":"rtl"},{"str":"محصولات","boundary":[0.7181884186109848,0.6159935374409379,0.8078220755365092,0.6355398454143377],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7016285088047262,0.6159935374409379,0.7124502173060253,0.6355398454143377],"dir":"rtl"},{"str":"خدمات","boundary":[0.6320512133396701,0.6159935374409379,0.6960001934128998,0.6355398454143377],"dir":"rtl"},{"str":"جدید","boundary":[0.578905456287026,0.6159935374409379,0.6263528071668034,0.6355398454143377],"dir":"rtl"},{"str":"میباشد","boundary":[0.5107402461542867,0.6159935374409379,0.5732120565985193,0.6355398454143377],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5053890846017759,0.6159935374409379,0.510737550355016,0.6355398454143377],"dir":"ltr"},{"str":"اقتصاد","boundary":[0.448095005956967,0.6159935374409379,0.5000585908436744,0.6355398454143377],"dir":"rtl"},{"str":"جدید","boundary":[0.39494924890432287,0.6159935374409379,0.44240122115427866,0.6355398454143377],"dir":"rtl"},{"str":"چشمانداز","boundary":[0.3099673861776309,0.6159935374409379,0.38921977685414505,0.6355398454143377],"dir":"rtl"},{"str":"صنعتی","boundary":[0.24950445967570975,0.6159935374409379,0.3043819468313495,0.6355398454143377],"dir":"rtl"},{"str":"قرن","boundary":[0.2133037266108652,0.6159935374409379,0.2439634368316993,0.6355398454143377],"dir":"rtl"},{"str":"بیستم","boundary":[0.1579756558628226,0.6159935374409379,0.20761610363508148,0.6355398454143377],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.137307861453461,0.6159935374409379,0.1419599123950812,0.6355398454143377],"dir":"rtl"},{"str":"تعریف","boundary":[0.8079200229100141,0.6475198406238409,0.8650470903714279,0.6670661485972408],"dir":"rtl"},{"str":"نموده","boundary":[0.7564430939773806,0.6475198406238409,0.8025656520726572,0.6670661485972408],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7402682983526627,0.6475198406238409,0.7510209430440722,0.6670661485972408],"dir":"rtl"},{"str":"محرك","boundary":[0.6732584307645463,0.6475198406238409,0.7349294604539613,0.6670661485972408],"dir":"rtl"},{"str":"غالب","boundary":[0.6237070727396172,0.6475198406238409,0.6678319152038473,0.6670661485972408],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصادها","boundary":[0.5496367784899175,0.6475198406238409,0.6184814584102888,0.6670661485972408],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5299959552313316,0.6475198406238409,0.5442306739808402,0.6670661485972408],"dir":"rtl"},{"str":"سوي","boundary":[0.48224179672026,0.6475198406238409,0.5245862563232265,0.6670661485972408],"dir":"rtl"},{"str":"هزا","boundary":[0.45101404308165305,0.6475198406238409,0.47693813258347256,0.6670661485972408],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.432433695907637,0.6475198406238409,0.44065139068475057,0.6670661485972408],"dir":"rtl"},{"str":"جدید","boundary":[0.3796730530365338,0.6475198406238409,0.4270997361219018,0.6670661485972408],"dir":"rtl"},{"str":"خواهد","boundary":[0.3197236121100004,0.6475198406238409,0.3743981440919681,0.6670661485972408],"dir":"rtl"},{"str":"بود","boundary":[0.28801587782979965,0.6475198406238409,0.3143721938147019,0.6670661485972408],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2826242792882271,0.6475198406238409,0.2880418088513567,0.6670661485972408],"dir":"ltr"},{"str":"اقتصاد","boundary":[0.7827592297160086,0.6791362189586951,0.8347228146027161,0.698682526932095],"dir":"rtl"},{"str":"جدید","boundary":[0.7298702154510583,0.6791362189586951,0.7773221877010141,0.698682526932095],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7093307924355436,0.6791362189586951,0.7243454957740665,0.698682526932095],"dir":"rtl"},{"str":"طریق","boundary":[0.6593943202290738,0.6791362189586951,0.7038213489544197,0.698682526932095],"dir":"rtl"},{"str":"توسعه","boundary":[0.6043229922687252,0.6791362189586951,0.6540097821141628,0.698682526932095],"dir":"rtl"},{"str":"زیربنایی","boundary":[0.5319215261390362,0.6791362189586951,0.5987582207168533,0.698682526932095],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5032947053111626,0.6791362189586951,0.5264156770569397,0.698682526932095],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4827552822956479,0.6791362189586951,0.49776998563417063,0.698682526932095],"dir":"rtl"},{"str":"اینترنت","boundary":[0.4176709856152358,0.6791362189586951,0.4773485359296013,0.698682526932095],"dir":"rtl"},{"str":"ICT","boundary":[0.37081542686109314,0.6773276787984259,0.405302145075293,0.6923702291742683],"dir":"ltr"},{"str":"،","boundary":[0.4107389303474998,0.6791362189586951,0.4177030784636977,0.698682526932095],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.35464063123637535,0.6791362189586951,0.36534333945557845,0.698682526932095],"dir":"rtl"},{"str":"فناو","boundary":[0.3134053004762466,0.6791362189586951,0.34925673497843357,0.698682526932095],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.2853200785590134,0.6791362189586951,0.30304264807934406,0.698682526932095],"dir":"rtl"},{"str":"دیجیتال","boundary":[0.209966070370844,0.6791362189586951,0.2799586472949948,0.698682526932095],"dir":"rtl"},{"str":"حمایت","boundary":[0.13730786145346094,0.6791362189586951,0.2046231245875394,0.698682526932095],"dir":"rtl"},{"str":"میکند،","boundary":[0.80047448206689,0.7106625221415982,0.865128606206521,0.730208830114998],"dir":"rtl"},{"str":"ترقی","boundary":[0.754645894463523,0.7106625221415982,0.7947823660923218,0.730208830114998],"dir":"rtl"},{"str":"نموده","boundary":[0.7027838513493485,0.7106625221415982,0.748906409444625,0.730208830114998],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6573403779275223,0.7106625221415982,0.6972154853984486,0.730208830114998],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6519892163750116,0.7106625221415982,0.6573376821282516,0.730208830114998],"dir":"ltr"},{"str":"نوسان","boundary":[0.5977760511825297,0.7106625221415982,0.6466271432540236,0.730208830114998],"dir":"rtl"},{"str":"دسترسی","boundary":[0.5225504143882074,0.7106625221415982,0.592164937557479,0.730208830114998],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5026528483419276,0.7106625221415982,0.5168875670914361,0.730208830114998],"dir":"rtl"},{"str":"اینترنت","boundary":[0.4373118088738216,0.7106625221415982,0.4969893591881871,0.730208830114998],"dir":"rtl"},{"str":"گسترده","boundary":[0.36940334152877635,0.7106625221415982,0.43169941153483227,0.730208830114998],"dir":"rtl"},{"str":"پرسرعت","boundary":[0.2903265629190448,0.7106625221415982,0.3638429346042949,0.730208830114998],"dir":"rtl"},{"str":"بدان","boundary":[0.2489909741003216,0.7106625221415982,0.28472982689010473,0.730208830114998],"dir":"rtl"},{"str":"معناست","boundary":[0.17248162336752954,0.7106625221415982,0.24343852620225875,0.730208830114998],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.1373078614534607,0.7106625221415982,0.16680799287367515,0.730208830114998],"dir":"rtl"},{"str":"افراد","boundary":[0.8283310745316814,0.7421888253245013,0.8650936891873942,0.7617351332979012],"dir":"rtl"},{"str":"بیشتري","boundary":[0.7647872345774331,0.7421888253245013,0.8227918488871849,0.7617351332979012],"dir":"rtl"},{"str":"میتوانند","boundary":[0.6884062552384876,0.7421888253245013,0.7593505776766202,0.7617351332979012],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6721030882199229,0.7421888253245013,0.6828835895037974,0.7617351332979012],"dir":"rtl"},{"str":"سرعت","boundary":[0.6097145908102972,0.7421888253245013,0.6665316413555709,0.7617351332979012],"dir":"rtl"},{"str":"بالاتر","boundary":[0.5556702340007244,0.7421888253245013,0.6041421169747944,0.7617351332979012],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5393670669821596,0.7421888253245013,0.5501197116735693,0.7617351332979012],"dir":"rtl"},{"str":"انعطافپذیري","boundary":[0.40663104574439624,0.7421888253245013,0.5338764940959311,0.7617351332979012],"dir":"rtl"},{"str":"بیشتر","boundary":[0.35438388844868085,0.7421888253245013,0.4010524100819886,0.7617351332979012],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3380807214301161,0.7421888253245013,0.3488333661215257,0.7617351332979012],"dir":"rtl"},{"str":"انواعی","boundary":[0.273253167537398,0.7421888253245013,0.33265934072517095,0.7617351332979012],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.2528421159157303,0.7421888253245013,0.26785681925425303,0.7617351332979012],"dir":"rtl"},{"str":"فعالیتها","boundary":[0.16336725440439462,0.7421888253245013,0.24752484441119507,0.7617351332979012],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.1373078614534604,0.7421888253245013,0.15792173987740632,0.7617351332979012],"dir":"rtl"},{"str":"اینترنت","boundary":[0.8053525950330741,0.7738052036593556,0.8650301453474396,0.7933515116327554],"dir":"rtl"},{"str":"متصل","boundary":[0.7516933524050423,0.7738052036593556,0.7999688271465264,0.7933515116327554],"dir":"rtl"},{"str":"گردند","boundary":[0.6937978537800602,0.7738052036593556,0.7462269133408568,0.7933515116327554],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6884466922275495,0.7738052036593556,0.6937951579807896,0.7933515116327554],"dir":"ltr"},{"str":"مبادلات","boundary":[0.6165182746841864,0.7738052036593556,0.6831717832829837,0.7933515116327554],"dir":"rtl"},{"str":"دیجیتال","boundary":[0.5474544647945184,0.7738052036593556,0.6110678820442319,0.7933515116327554],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5311512977759537,0.7738052036593556,0.5419039424673633,0.7933515116327554],"dir":"rtl"},{"str":"شبکههاي","boundary":[0.4475815203815784,0.7738052036593556,0.5257259375577993,0.7933515116327554],"dir":"rtl"},{"str":"فیبر","boundary":[0.4133063582244383,0.7738052036593556,0.44212599288587,0.7933515116327554],"dir":"rtl"},{"str":"نو","boundary":[0.3917045335534462,0.7738052036593556,0.40775391032637553,0.7933515116327554],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.36362662880566227,0.7738052036593556,0.38134188115654366,0.7933515116327554],"dir":"rtl"},{"str":"بدان","boundary":[0.3225477827746329,0.7738052036593556,0.3582866355644161,0.7933515116327554],"dir":"rtl"},{"str":"معناست","boundary":[0.2527137445218831,0.7738052036593556,0.317291487682175,0.7933515116327554],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.22421529508785656,0.7738052036593556,0.24733626683363372,0.7933515116327554],"dir":"rtl"},{"str":"همگرایی","boundary":[0.13730786145346022,0.7738052036593556,0.21889442918429364,0.7933515116327554],"dir":"rtl"},{"str":"فناو","boundary":[0.8356128134762566,0.8053315068422586,0.8650850883040063,0.8248778148156585],"dir":"rtl"},{"str":"يها","boundary":[0.7903331419529791,0.8053315068422586,0.8252501610793539,0.8248778148156585],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7834010866852427,0.8053315068422586,0.7903150415864464,0.8248778148156585],"dir":"ltr"},{"str":"اقتصاد","boundary":[0.7257623308479545,0.8053315068422586,0.777725915734662,0.8248778148156585],"dir":"rtl"},{"str":"جدید","boundary":[0.6726165737953106,0.8053315068422586,0.7200685460452664,0.8248778148156585],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.651820407992102,0.8053315068422586,0.6564724589337221,0.8248778148156585],"dir":"rtl"},{"str":"بیشتر","boundary":[0.6057350776010411,0.8053315068422586,0.6460244395599115,0.8248778148156585],"dir":"rtl"},{"str":"ترقی","boundary":[0.559906489997674,0.8053315068422586,0.6000429616264727,0.8248778148156585],"dir":"rtl"},{"str":"میدهد","boundary":[0.48211342532641205,0.8053315068422586,0.5541736802912559,0.8248778148156585],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4767622637739013,0.8053315068422586,0.48211072952714135,0.8248778148156585],"dir":"ltr"},{"str":"زمانی","boundary":[0.41882632815985754,0.8053315068422586,0.4712304836702477,0.8248778148156585],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.3836525662457887,0.8053315068422586,0.41315269766600315,0.8248778148156585],"dir":"rtl"},{"str":"اینترنت،","boundary":[0.3049609018175982,0.8053315068422586,0.37798175992259897,0.8248778148156585],"dir":"rtl"},{"str":"پخش","boundary":[0.24565331786029965,0.8053315068422586,0.29390401692277124,0.8248778148156585],"dir":"rtl"},{"str":"تلویزیونی","boundary":[0.1537393998658716,0.8053315068422586,0.23985683594253368,0.8248778148156585],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.13730786145345986,0.8053315068422586,0.14806050614486943,0.8248778148156585],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.8604833589487735,0.8368578100251617,0.8651354098903936,0.8564041179985615],"dir":"rtl"},{"str":"تباطات","boundary":[0.7917452272852952,0.8368578100251617,0.8501207065518709,0.8564041179985615],"dir":"rtl"},{"str":"دو","boundary":[0.7650049524613967,0.8368578100251617,0.7860645363647791,0.8564041179985615],"dir":"rtl"},{"str":"برد","boundary":[0.7292283584818224,0.8368578100251617,0.754642300064494,0.8564041179985615],"dir":"rtl"},{"str":"صنایعی","boundary":[0.661961748106012,0.8368578100251617,0.723636243823061,0.8564041179985615],"dir":"rtl"},{"str":"مجزا","boundary":[0.6172885030472677,0.8368578100251617,0.6563300950579456,0.8564041179985615],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6008569646348558,0.8368578100251617,0.6116096093262654,0.8564041179985615],"dir":"rtl"},{"str":"متمایز","boundary":[0.5464274936437421,0.8368578100251617,0.5952896256551069,0.8564041179985615],"dir":"rtl"},{"str":"باشند،","boundary":[0.49097105150185266,0.8368578100251617,0.5408477026387899,0.8564041179985615],"dir":"rtl"},{"str":"همگرایی","boundary":[0.41022544477211054,0.8368578100251617,0.4854023004367711,0.8564041179985615],"dir":"rtl"},{"str":"بدان","boundary":[0.3690182273472344,0.8368578100251617,0.40475708013701756,0.8564041179985615],"dir":"rtl"},{"str":"معناست","boundary":[0.2990558177006376,0.8368578100251617,0.36363356086092946,0.8564041179985615],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.270428996872764,0.8368578100251617,0.29354996861854116,0.8564041179985615],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.23820777701717538,0.8368578100251617,0.26491236459358447,0.8564041179985615],"dir":"rtl"},{"str":"بخشها","boundary":[0.16349562579824092,0.8368578100251617,0.23254980783337034,0.8564041179985615],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.13730786145345975,0.8368578100251617,0.15792173987740563,0.8564041179985615],"dir":"rtl"},{"str":"طو","boundary":[0.8411327834116755,0.8684741883600158,0.8650098626672114,0.8880204963334157],"dir":"rtl"},{"str":"فزایندهاي","boundary":[0.7466868680450098,0.8684741883600158,0.8250024042892288,0.8880204963334157],"dir":"rtl"},{"str":"ادغام","boundary":[0.6984192239585503,0.8684741883600158,0.7409928264995336,0.8880204963334157],"dir":"rtl"},{"str":"گردیده،","boundary":[0.623321958558075,0.8684741883600158,0.6927435395223945,0.8880204963334157],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6025257927548664,0.8684741883600158,0.6175404960933891,0.8880204963334157],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.573128743563911,0.8684741883600158,0.5967232773815896,0.8880204963334157],"dir":"rtl"},{"str":"طریق","boundary":[0.5229355285697471,0.8684741883600158,0.5673453555283176,0.8880204963334157],"dir":"rtl"},{"str":"گستره","boundary":[0.4651684013386122,0.8684741883600158,0.5171575321326951,0.8880204963334157],"dir":"rtl"},{"str":"بز","boundary":[0.4442084336368548,0.8684741883600158,0.4593798784472647,0.8880204963334157],"dir":"rtl"},{"str":"گتري","boundary":[0.37197076940571444,0.8684741883600158,0.43380213496604436,0.8880204963334157],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.35117460360250585,0.8684741883600158,0.35582665454412604,0.8880204963334157],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.3079134438760781,0.8684741883600158,0.34545219197898963,0.8880204963334157],"dir":"rtl"},{"str":"دستیابی","boundary":[0.23974823374333892,0.8684741883600158,0.30229860748060566,0.8880204963334157],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.2133037266108638,0.8684741883600158,0.2339176050348097,0.8880204963334157],"dir":"rtl"},{"str":"خدمات","boundary":[0.1373078614534596,0.8684741883600158,0.20757849081668292,0.8880204963334157],"dir":"rtl"},{"str":"توسط","boundary":[0.8154939351469838,0.900000491542919,0.8651250118074919,0.9195467995163188],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.7749285746913425,0.900000491542919,0.8095821757175435,0.9195467995163188],"dir":"rtl"},{"str":"فناو","boundary":[0.7395910108787249,0.900000491542919,0.7690632857064746,0.9195467995163188],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.7115131061309409,0.900000491542919,0.7292283584818221,0.9195467995163188],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.7010082182296558,0.900000491542919,0.7056602691712759,0.9195467995163188],"dir":"rtl"},{"str":"ائه","boundary":[0.6709477456752994,0.900000491542919,0.6906455658327533,0.9195467995163188],"dir":"rtl"},{"str":"مینمایند؛","boundary":[0.5850672831916788,0.900000491542919,0.6651259745929456,0.9195467995163188],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.5352591823790557,0.900000491542919,0.5791126477166934,0.9195467995163188],"dir":"rtl"},{"str":"مثال،","boundary":[0.4821134253264116,0.900000491542919,0.5294417759240928,0.9195467995163188],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصاد","boundary":[0.41792772840292836,0.900000491542919,0.4762704729640731,0.9195467995163188],"dir":"rtl"},{"str":"جدید","boundary":[0.3582350302640889,0.900000491542919,0.41206616218848197,0.9195467995163188],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.33743886446088034,0.900000491542919,0.35245356779940307,0.9195467995163188],"dir":"rtl"},{"str":"طریق","boundary":[0.2808270797743681,0.900000491542919,0.3316332681741513,0.9195467995163188],"dir":"rtl"},{"str":"توسعه","boundary":[0.21908043933397722,0.900000491542919,0.27514638885385223,0.9195467995163188],"dir":"rtl"},{"str":"دسترسی","boundary":[0.13730786145345955,0.900000491542919,0.2134088627824244,0.9195467995163188],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.13731,0.41813,0.86636,0.91955],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":19,"image":{"jpeg":"/storage/books/cb85f922886a5422/pages/bbdf061287abc48a4c0f0204f41ab67f.jpg","blurred":"/storage/books/cb85f922886a5422/pages/6f4b77b47635fde2d4ab30f2bb747d03.jpg"},"info":{"width":467.39385,"height":666.11045,"margin":[0.13718,0.07065,0.13477,0.0982]},"elements":[{"words":[{"str":"4","boundary":[0.8359049867686535,0.07830887411389516,0.8460171865761607,0.09335142448973749],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.8359,0.07831,0.84602,0.09335],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"کسب","boundary":[0.4292244110614635,0.07065248619804723,0.4691205714409807,0.08569503657388956],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.41369147240598053,0.07065248619804723,0.4244319218149747,0.08569503657388956],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.3848079087904131,0.07065248619804723,0.40898999847772927,0.08569503657388956],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.2945628189159956,0.07065248619804723,0.38003082411118594,0.08569503657388956],"dir":"rtl"},{"str":"»","boundary":[0.28172567953129896,0.07161551624058747,0.289807043888147,0.08512678903326022],"dir":"ltr"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.22960689362943054,0.07161551624058747,0.2818283766463765,0.08512678903326022],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.21574278309395817,0.07161551624058747,0.2254540790384812,0.08512678903326022],"dir":"rtl"},{"str":"استراتژي","boundary":[0.1452668878719735,0.07161551624058747,0.2116103795546304,0.08512678903326022],"dir":"rtl"},{"str":"«","boundary":[0.13717949005961463,0.07161551624058747,0.14526688787197353,0.08512678903326022],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13718,0.07065,0.46912,0.0857],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"اینترنت","boundary":[0.8053525950330755,0.12490380900325912,0.865030145347441,0.14445011697665902],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.7893991116913498,0.12490380900325912,0.7997060509033228,0.14445011697665902],"dir":"rtl"},{"str":"تلفنهاي","boundary":[0.7018852515924203,0.12490380900325912,0.7735132800741815,0.14445011697665902],"dir":"rtl"},{"str":"همراه","boundary":[0.6507934368413276,0.12490380900325912,0.6965044362479309,0.14445011697665902],"dir":"rtl"},{"str":"ترقی","boundary":[0.6052215920256546,0.12490380900325912,0.6453580636544534,0.14445011697665902],"dir":"rtl"},{"str":"یافته","boundary":[0.5650413457515541,0.12490380900325912,0.5997561799326201,0.14445011697665902],"dir":"rtl"},{"str":"است،","boundary":[0.5127941884558388,0.12490380900325912,0.5596334440429631,0.14445011697665902],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.47415439890790173,0.12490380900325912,0.5072381461587481,0.14445011697665902],"dir":"rtl"},{"str":"امر","boundary":[0.43872389420613894,0.12490380900325912,0.46857293907482944,0.14445011697665902],"dir":"rtl"},{"str":"بدان","boundary":[0.3910981070889145,0.12490380900325912,0.43314705574324536,0.14445011697665902],"dir":"rtl"},{"str":"معناست","boundary":[0.31471712774996935,0.12490380900325912,0.38567403058469857,0.14445011697665902],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.2796717372297475,0.12490380900325912,0.30917186864996193,0.14445011697665902],"dir":"rtl"},{"str":"کا","boundary":[0.2544721758748003,0.12490380900325912,0.27413893015494323,0.14445011697665902],"dir":"rtl"},{"str":"کنان","boundary":[0.19892613050000557,0.12490380900325912,0.2441095234778978,0.14445011697665902],"dir":"rtl"},{"str":"دانشی","boundary":[0.13730786145346163,0.12490380900325912,0.1934110386775522,0.14445011697665902],"dir":"rtl"},{"str":"میتوانند","boundary":[0.7939275409806953,0.15643011218616218,0.8651286062065218,0.17597642015956208],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7739016035405685,0.15643011218616218,0.788136322290077,0.17597642015956208],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.695851796081613,0.15643011218616218,0.7682478706127606,0.17597642015956208],"dir":"rtl"},{"str":"دسترسی","boundary":[0.6204977878934436,0.15643011218616218,0.6902196295479711,0.17597642015956208],"dir":"rtl"},{"str":"پیدا","boundary":[0.5851956545855278,0.15643011218616218,0.6147927064080967,0.17597642015956208],"dir":"rtl"},{"str":"کرده","boundary":[0.5369280104990681,0.15643011218616218,0.5795103422948332,0.17597642015956208],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5203681006928096,0.15643011218616218,0.5311207453842192,0.17597642015956208],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5038081908865509,0.15643011218616218,0.5145886921704252,0.17597642015956208],"dir":"rtl"},{"str":"دیگران","boundary":[0.43808203723690403,0.15643011218616218,0.4980660100683822,0.17597642015956208],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.4220001825013313,0.15643011218616218,0.43230712171330427,0.17597642015956208],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.38480790879041277,0.15643011218616218,0.40603861176179334,0.17597642015956208],"dir":"rtl"},{"str":"موقعیتی","boundary":[0.31561572750689787,0.15643011218616218,0.379361110549486,0.17597642015956208],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.3053163622071619,0.15643011218616218,0.3099684131487821,0.17597642015956208],"dir":"rtl"},{"str":"تباط","boundary":[0.25232863034034336,0.15643011218616218,0.29495370981025937,0.17597642015956208],"dir":"rtl"},{"str":"برقرا","boundary":[0.2032553273861004,0.15643011218616218,0.2466597495880613,0.17597642015956208],"dir":"rtl"},{"str":"کنند","boundary":[0.14269945999503394,0.15643011218616218,0.18722764537873124,0.17597642015956208],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.13734829844252308,0.15643011218616218,0.1426967641957631,0.17597642015956208],"dir":"ltr"},{"str":"همگرایی","boundary":[0.789948027771439,0.18795641536906527,0.8651554358278352,0.2075027233424652],"dir":"rtl"},{"str":"اینترنت","boundary":[0.7246069883033331,0.18795641536906527,0.7842845386176986,0.2075027233424652],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7081754498909215,0.18795641536906527,0.7189280945823311,0.2075027233424652],"dir":"rtl"},{"str":"تلویزیون","boundary":[0.6305107566135066,0.18795641536906527,0.7024213305331248,0.2075027233424652],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.610613190567227,0.18795641536906527,0.6248479093167354,0.2075027233424652],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.5782635993177914,0.18795641536906527,0.6049681868942004,0.2075027233424652],"dir":"rtl"},{"str":"معناست","boundary":[0.5081728182773475,0.18795641536906527,0.5727505614376395,0.2075027233424652],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.4729990563632787,0.18795641536906527,0.5024991877834932,0.2075027233424652],"dir":"rtl"},{"str":"تلویزیون","boundary":[0.3889157933935157,0.18795641536906527,0.46720552698757134,0.2075027233424652],"dir":"rtl"},{"str":"تعاملی","boundary":[0.32434498228849146,0.18795641536906527,0.38329248448604925,0.2075027233424652],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.2778745377158895,0.18795641536906527,0.3189072984165277,0.2075027233424652],"dir":"rtl"},{"str":"سانه","boundary":[0.2217762386047651,0.18795641536906527,0.2617860076678369,0.2075027233424652],"dir":"rtl"},{"str":"اضافی","boundary":[0.15797565586282272,0.18795641536906527,0.2161457408992433,0.2075027233424652],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.13730786145346113,0.18795641536906527,0.14195991239508135,0.2075027233424652],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.8275608461686,0.2195727937039194,0.8650995942715116,0.23911910167731934],"dir":"rtl"},{"str":"تسهیل","boundary":[0.7706923186943938,0.2195727937039194,0.8222270147542585,0.23911910167731934],"dir":"rtl"},{"str":"فروش","boundary":[0.7138237912201878,0.2195727937039194,0.7654038023820805,0.23911910167731934],"dir":"rtl"},{"str":"آنلاین","boundary":[0.6550296928382771,0.2195727937039194,0.7083455419877683,0.23911910167731934],"dir":"rtl"},{"str":"محصولات","boundary":[0.5600348613915219,0.2195727937039194,0.6496685183170463,0.23911910167731934],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5438600657668041,0.2195727937039194,0.5546817742681035,0.23911910167731934],"dir":"rtl"},{"str":"خدمات","boundary":[0.47466788448328917,0.2195727937039194,0.5386284179819648,0.23911910167731934],"dir":"rtl"},{"str":"فراهم","boundary":[0.4233193269445026,0.2195727937039194,0.46946730257576086,0.23911910167731934],"dir":"rtl"},{"str":"میکند","boundary":[0.3606740867471827,0.2195727937039194,0.4180110414375367,0.23911910167731934],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3552824882056101,0.2195727937039194,0.3606309539588501,0.23911910167731934],"dir":"ltr"},{"str":"د","boundary":[0.824316130817724,0.25109909688682247,0.834623070029697,0.2706454048602224],"dir":"rtl"},{"str":"سطح","boundary":[0.7653007201528212,0.25109909688682247,0.8079197661672264,0.2706454048602224],"dir":"rtl"},{"str":"تجا","boundary":[0.7314073345209822,0.25109909688682247,0.7593532734758913,0.2706454048602224],"dir":"rtl"},{"str":"ي،","boundary":[0.6963652816570002,0.25109909688682247,0.7210446821240796,0.2706454048602224],"dir":"rtl"},{"str":"سازمانها","boundary":[0.6154913035334113,0.25109909688682247,0.6904318274619996,0.2706454048602224],"dir":"rtl"},{"str":"دیگر","boundary":[0.5676087736284928,0.25109909688682247,0.6095973877277155,0.2706454048602224],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.547454464794519,0.25109909688682247,0.5616891835440275,0.2706454048602224],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.4953356788926506,0.25109909688682247,0.5416771102144362,0.2706454048602224],"dir":"rtl"},{"str":"موجودیتهاي","boundary":[0.37004519849801126,0.25109909688682247,0.4896940128758641,0.2706454048602224],"dir":"rtl"},{"str":"انفرادي","boundary":[0.3030353309098947,0.25109909688682247,0.36435487972295677,0.2706454048602224],"dir":"rtl"},{"str":"نگریسته","boundary":[0.23191757871867527,0.25109909688682247,0.2972221607109287,0.2706454048602224],"dir":"rtl"},{"str":"نمیشوند،","boundary":[0.1373078614534609,0.25109909688682247,0.22617924904232203,0.2706454048602224],"dir":"rtl"},{"str":"بلکه","boundary":[0.8298715312578451,0.2826254000697256,0.8650265509484123,0.3021717080431255],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.8099739652115654,0.2826254000697256,0.8242086839610738,0.3021717080431255],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.7579835507035437,0.2826254000697256,0.8043249820253294,0.3021717080431255],"dir":"rtl"},{"str":"بخشی","boundary":[0.7020136229862665,0.2826254000697256,0.7522448359130091,0.3021717080431255],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6813458285769048,0.2826254000697256,0.6963605319154277,0.3021717080431255],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.6346186412166093,0.2826254000697256,0.6756514019172474,0.3021717080431255],"dir":"rtl"},{"str":"شبکه","boundary":[0.5791621990747198,0.2826254000697256,0.629025499586697,0.3021717080431255],"dir":"rtl"},{"str":"یکپا","boundary":[0.5403867209634865,0.2826254000697256,0.5735156549449669,0.3021717080431255],"dir":"rtl"},{"str":"چه","boundary":[0.49918682070805953,0.2826254000697256,0.530024068566584,0.3021717080431255],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.47851902629869797,0.2826254000697256,0.4935337296372207,0.3021717080431255],"dir":"rtl"},{"str":"سازمانهایی","boundary":[0.36234291486719294,0.2826254000697256,0.47280290487348026,0.3021717080431255],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.32716915295312415,0.2826254000697256,0.3566692843733386,0.3021717080431255],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.3112156696113985,0.2826254000697256,0.32152260882337147,0.3021717080431255],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.24809237434339276,0.2826254000697256,0.29517887323506625,0.3021717080431255],"dir":"rtl"},{"str":"فناو","boundary":[0.20659298362612083,0.2826254000697256,0.24244441812830778,0.3021717080431255],"dir":"rtl"},{"str":"يهاي","boundary":[0.13730786145346063,0.2826254000697256,0.1962303312292183,0.3021717080431255],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.7927721984360717,0.3142417784045798,0.8651682729672193,0.3337880863779797],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.776212288629813,0.3142417784045798,0.7869649333212225,0.3337880863779797],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.7660020130774069,0.3142417784045798,0.770654064019027,0.3337880863779797],"dir":"rtl"},{"str":"تباطات","boundary":[0.6972638814139286,0.3142417784045798,0.7556393606805043,0.3337880863779797],"dir":"rtl"},{"str":"نقشی","boundary":[0.6479692661766935,0.3142417784045798,0.6916205465690222,0.3337880863779797],"dir":"rtl"},{"str":"کلیدي","boundary":[0.5860942543424554,0.3142417784045798,0.6422928115121743,0.3337880863779797],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.5654264599330939,0.3142417784045798,0.5700785108747141,0.3337880863779797],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.5494729765913684,0.3142417784045798,0.5597799158033414,0.3337880863779797],"dir":"rtl"},{"str":"هموا","boundary":[0.4951718769941016,0.3142417784045798,0.5335224457917013,0.3337880863779797],"dir":"rtl"},{"str":"سازي","boundary":[0.43731180887382115,0.3142417784045798,0.4847500453846353,0.3337880863779797],"dir":"rtl"},{"str":"مبادلات","boundary":[0.35874851583947764,0.3142417784045798,0.4317811841127123,0.3337880863779797],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.34231697742706596,0.3142417784045798,0.3530696221184756,0.3337880863779797],"dir":"rtl"},{"str":"معاملات","boundary":[0.2605443995465483,0.3142417784045798,0.33677120484148315,0.3337880863779797],"dir":"rtl"},{"str":"مشترك","boundary":[0.18300807766298055,0.3142417784045798,0.2549425286618544,0.3337880863779797],"dir":"rtl"},{"str":"میان","boundary":[0.13730786145346047,0.3142417784045798,0.17742135460276057,0.3337880863779797],"dir":"rtl"},{"str":"شرکا","boundary":[0.8216557620516389,0.34576808158748285,0.865157361398742,0.3653143895608828],"dir":"rtl"},{"str":"بازي","boundary":[0.7768541455990478,0.34576808158748285,0.815712551630706,0.3653143895608828],"dir":"rtl"},{"str":"میکنند،","boundary":[0.7004731662601025,0.34576808158748285,0.771032374516694,0.3653143895608828],"dir":"rtl"},{"str":"مو","boundary":[0.6748006846902231,0.34576808158748285,0.6946664146308289,0.3653143895608828],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.6541310930813476,0.34576808158748285,0.6644380322933207,0.3653143895608828],"dir":"rtl"},{"str":"توجه","boundary":[0.606120191782582,0.34576808158748285,0.6483269088799508,0.3653143895608828],"dir":"rtl"},{"str":"قرا","boundary":[0.5783565402069356,0.34576808158748285,0.6003249935787547,0.3653143895608828],"dir":"rtl"},{"str":"میگیرند","boundary":[0.4890454805941486,0.34576808158748285,0.5623004881215262,0.3653143895608828],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.48369431904163784,0.34576808158748285,0.48904278479487784,0.3653143895608828],"dir":"ltr"},{"str":"اینترنت","boundary":[0.41856958537216393,0.34576808158748285,0.47824713568652943,0.3653143895608828],"dir":"rtl"},{"str":"امکان","boundary":[0.3655521997133668,0.34576808158748285,0.4128307422102353,0.3653143895608828],"dir":"rtl"},{"str":"تبادل","boundary":[0.31766966980844824,0.34576808158748285,0.35984455080014294,0.3653143895608828],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات،","boundary":[0.23268780708175643,0.34576808158748285,0.3120480297291019,0.3653143895608828],"dir":"rtl"},{"str":"محصولات","boundary":[0.13730786145346027,0.34576808158748285,0.22694151837898466,0.3653143895608828],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8542620960887681,0.37729438477038596,0.8650838045900674,0.39684069274378586],"dir":"rtl"},{"str":"خدمات","boundary":[0.7849415434114063,0.37729438477038596,0.848902076910082,0.39684069274378586],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.7644021203958918,0.37729438477038596,0.769054171337512,0.39684069274378586],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.7485770084480131,0.37729438477038596,0.7588839476599861,0.39684069274378586],"dir":"rtl"},{"str":"سراسر","boundary":[0.6805756002138226,0.37729438477038596,0.7327302017345743,0.39684069274378586],"dir":"rtl"},{"str":"دنیا","boundary":[0.6483543803582341,0.37729438477038596,0.6752359920867581,0.39684069274378586],"dir":"rtl"},{"str":"بدون","boundary":[0.6011137074225503,0.37729438477038596,0.6429531539621228,0.39684069274378586],"dir":"rtl"},{"str":"هیچگونه","boundary":[0.5230638999635947,0.37729438477038596,0.5957658835262797,0.39684069274378586],"dir":"rtl"},{"str":"محدودیت","boundary":[0.43127835336301357,0.37729438477038596,0.5176250607490864,0.39684069274378586],"dir":"rtl"},{"str":"زمانی","boundary":[0.37980142443038,0.37729438477038596,0.4258264202663329,0.39684069274378586],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.36182942929180467,0.37729438477038596,0.37442060908589053,0.39684069274378586],"dir":"rtl"},{"str":"فاصلهاي","boundary":[0.287759135042105,0.37729438477038596,0.3564769840253554,0.39684069274378586],"dir":"rtl"},{"str":"ایجاد","boundary":[0.2393631195617986,0.37729438477038596,0.28244622816496057,0.39684069274378586],"dir":"rtl"},{"str":"نموده","boundary":[0.187886190629165,0.37729438477038596,0.2340087487244416,0.39684069274378586],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.14269945999503278,0.37729438477038596,0.18257456746595904,0.39684069274378586],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.137348298442522,0.37729438477038596,0.14269676419576205,0.39684069274378586],"dir":"ltr"},{"str":"این","boundary":[0.8383440432517445,0.4089107631052401,0.8650486308281535,0.42845707107864],"dir":"rtl"},{"str":"واژه","boundary":[0.7985489111591848,0.4089107631052401,0.8325339539662308,0.42845707107864],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.778522973719058,0.4089107631052401,0.7927576924685665,0.42845707107864],"dir":"rtl"},{"str":"مفهوم","boundary":[0.7237083885464033,0.4089107631052401,0.772856532023259,0.42845707107864],"dir":"rtl"},{"str":"سازمان","boundary":[0.6602929199860018,0.4089107631052401,0.7179033057452496,0.42845707107864],"dir":"rtl"},{"str":"»","boundary":[0.6474557806013052,0.4089107631052401,0.6545592116798271,0.42845707107864],"dir":"ltr"},{"str":"بدون","boundary":[0.6056067062071939,0.4089107631052401,0.6474461527467665,0.42845707107864],"dir":"rtl"},{"str":"مرز","boundary":[0.5705613156869721,0.4089107631052401,0.599911766061961,0.42845707107864],"dir":"rtl"},{"str":"«","boundary":[0.563500889025389,0.4089107631052401,0.5706455273213358,0.42845707107864],"dir":"ltr"},{"str":"ا","boundary":[0.5535088448425227,0.4089107631052401,0.5581608957841429,0.42845707107864],"dir":"rtl"},{"str":"تقا","boundary":[0.5217801860251248,0.4089107631052401,0.5431461924456201,0.42845707107864],"dir":"rtl"},{"str":"یافته","boundary":[0.474924627270982,0.4089107631052401,0.5160186211264852,0.42845707107864],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.4229342127629606,0.4089107631052401,0.4691884799083242,0.42845707107864],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4175830512104498,0.4089107631052401,0.4229315169636898,0.42845707107864],"dir":"ltr"},{"str":"د","boundary":[0.40184587366735625,0.4089107631052401,0.4121528128793292,0.42845707107864],"dir":"rtl"},{"str":"واقع،","boundary":[0.3379523500362687,0.4089107631052401,0.3856672269008231,0.42845707107864],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصاد","boundary":[0.2738950245066324,0.4089107631052401,0.33223776906777713,0.42845707107864],"dir":"rtl"},{"str":"جدید","boundary":[0.21445906915548693,0.4089107631052401,0.26829020107988005,0.42845707107864],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.1937912747461253,0.4089107631052401,0.20880597808464807,0.42845707107864],"dir":"rtl"},{"str":"طریق","boundary":[0.13730786145346002,0.4089107631052401,0.18809684808646773,0.42845707107864],"dir":"rtl"},{"str":"ایجاد","boundary":[0.8220408762331795,0.4404370662881432,0.8651239848363415,0.45998337426154307],"dir":"rtl"},{"str":"تغییرات","boundary":[0.7529770663435115,0.4404370662881432,0.8164988264180183,0.45998337426154307],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.7370235830017859,0.4404370662881432,0.747330522213759,0.45998337426154307],"dir":"rtl"},{"str":"مرزهاي","boundary":[0.6572120065336745,0.4404370662881432,0.7211588042932086,0.45998337426154307],"dir":"rtl"},{"str":"کل","boundary":[0.6224233588011465,0.4404370662881432,0.6515892111117835,0.45998337426154307],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصادها","boundary":[0.5480963217637529,0.4404370662881432,0.6169410016841241,0.45998337426154307],"dir":"rtl"},{"str":"بهعلاوه","boundary":[0.4815999397510242,0.4404370662881432,0.5424071583312432,0.45998337426154307],"dir":"rtl"},{"str":"صنایع","boundary":[0.4275555829414513,0.4404370662881432,0.4759512133075761,0.45998337426154307],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4111240445290396,0.4404370662881432,0.4219411316601604,0.45998337426154307],"dir":"rtl"},{"str":"شرکتها","boundary":[0.32947983804236886,0.4404370662881432,0.40553706472603196,0.45998337426154307],"dir":"rtl"},{"str":"متمایز","boundary":[0.2687601687527536,0.4404370662881432,0.3240014604385556,0.45998337426154307],"dir":"rtl"},{"str":"گردیده","boundary":[0.19443313171536,0.4404370662881432,0.26326972423791883,0.45998337426154307],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.1426994599950325,0.4404370662881432,0.1889537271403961,0.45998337426154307],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.13734829844252164,0.4404370662881432,0.14269676419576166,0.45998337426154307],"dir":"ltr"},{"str":"د","boundary":[0.854740151159454,0.4719633694710463,0.865047090371427,0.4915096774444462],"dir":"rtl"},{"str":"چند","boundary":[0.8053525950330737,0.4719633694710463,0.839044565947967,0.4915096774444462],"dir":"rtl"},{"str":"دهه","boundary":[0.7694086047559231,0.4719633694710463,0.800050856467194,0.4915096774444462],"dir":"rtl"},{"str":"اخیر","boundary":[0.7283297587248935,0.4719633694710463,0.7641063527044677,0.4915096774444462],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.6962369102631518,0.4719633694710463,0.722941497839561,0.4915096774444462],"dir":"rtl"},{"str":"تغییرات","boundary":[0.6274298431611779,0.4719633694710463,0.6909516032356846,0.4915096774444462],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.607789019902592,0.4719633694710463,0.6220237386521006,0.4915096774444462],"dir":"rtl"},{"str":"شتاب","boundary":[0.5557986053945705,0.4719633694710463,0.6024862543655615,0.4915096774444462],"dir":"rtl"},{"str":"مهمی","boundary":[0.5038081908865492,0.4719633694710463,0.5505166360233432,0.4915096774444462],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.4881114503325174,0.4719633694710463,0.49841838954449036,0.4915096774444462],"dir":"rtl"},{"str":"جهانیسازي","boundary":[0.37261262637494935,0.4719633694710463,0.4724525793396705,0.4915096774444462],"dir":"rtl"},{"str":"منجر","boundary":[0.32704078155927624,0.4719633694710463,0.3672912469858111,0.4915096774444462],"dir":"rtl"},{"str":"شدهاند","boundary":[0.2647806555434975,0.4719633694710463,0.3217418671640612,0.4915096774444462],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2593890570019249,0.4719633694710463,0.2647375227551649,0.4915096774444462],"dir":"ltr"},{"str":"انتشا","boundary":[0.8011163390361237,0.5035797478059005,0.8346686418745115,0.5231260557793004],"dir":"rtl"},{"str":"فناو","boundary":[0.7570849509466141,0.5035797478059005,0.7854513062163722,0.5231260557793004],"dir":"rtl"},{"str":"يهاي","boundary":[0.6953383105062232,0.5035797478059005,0.7469436108327039,0.5231260557793004],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.619085702561125,0.5035797478059005,0.6898906136655394,0.5231260557793004],"dir":"rtl"},{"str":"نقشی","boundary":[0.5709464298685126,0.5035797478059005,0.6135802385932102,0.5231260557793004],"dir":"rtl"},{"str":"کلیدي","boundary":[0.5104835033665914,0.5035797478059005,0.5654667685507611,0.5231260557793004],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.49045756592646467,0.5035797478059005,0.4948147477764184,0.5231260557793004],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.4753157749080334,0.5035797478059005,0.485407435292525,0.5231260557793004],"dir":"rtl"},{"str":"تسهیم","boundary":[0.41176590149827424,0.5035797478059005,0.45980786867435053,0.5231260557793004],"dir":"rtl"},{"str":"دانش،","boundary":[0.35553923099330287,0.5035797478059005,0.4063704518148862,0.5231260557793004],"dir":"rtl"},{"str":"تشویق","boundary":[0.2986707035190967,0.5035797478059005,0.3501852452701274,0.5231260557793004],"dir":"rtl"},{"str":"نوآو","boundary":[0.25720674330652643,0.5035797478059005,0.2932871923753364,0.5231260557793004],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.22960689362942863,0.5035797478059005,0.24706540319261608,0.5231260557793004],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2136888407924048,0.5035797478059005,0.22424867165025625,0.5231260557793004],"dir":"rtl"},{"str":"خلاقیت","boundary":[0.14398317393350196,0.5035797478059005,0.20837850134313735,0.5231260557793004],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.13730786145345975,0.5035797478059005,0.14398458601883432,0.5231260557793004],"dir":"ltr"},{"str":"یکپا","boundary":[0.8329524447101714,0.5351060509888036,0.8649857288451679,0.5546523589622034],"dir":"rtl"},{"str":"چهسازي","boundary":[0.7519500951927353,0.5351060509888036,0.8228172664231654,0.5546523589622034],"dir":"rtl"},{"str":"زنجیره","boundary":[0.6927708826292838,0.5351060509888036,0.7462783902697886,0.5546523589622034],"dir":"rtl"},{"str":"ملزومات","boundary":[0.6171601316534204,0.5351060509888036,0.6871572015763558,0.5546523589622034],"dir":"rtl"},{"str":"جهانی،","boundary":[0.553873034486866,0.5351060509888036,0.6115307892904435,0.5546523589622034],"dir":"rtl"},{"str":"تسهیل","boundary":[0.4981598495572825,0.5351060509888036,0.5482742445156243,0.5546523589622034],"dir":"rtl"},{"str":"تجا","boundary":[0.45899181172366527,0.5351060509888036,0.4925085556859574,0.5546523589622034],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.4276839543352979,0.5351060509888036,0.448850471609755,0.5546523589622034],"dir":"rtl"},{"str":"جهانی","boundary":[0.3647819713502843,0.5351060509888036,0.42213946546365355,0.5546523589622034],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.34873554711941346,0.5351060509888036,0.35926482558552936,0.5546523589622034],"dir":"rtl"},{"str":"خلق","boundary":[0.3016232455775767,0.5351060509888036,0.3432507509459079,0.5546523589622034],"dir":"rtl"},{"str":"ثروت","boundary":[0.2420589188325842,0.5351060509888036,0.29631893958382,0.5546523589622034],"dir":"rtl"},{"str":"ایفاي","boundary":[0.1876294478414704,0.5351060509888036,0.23659568905324502,0.5546523589622034],"dir":"rtl"},{"str":"نقش","boundary":[0.13730786145345952,0.5351060509888036,0.1820006189640686,0.5546523589622034],"dir":"rtl"},{"str":"کرده","boundary":[0.8235813329593427,0.5666323541717067,0.8651268090070056,0.5861786621451065],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.779293202082139,0.5666323541717067,0.8183563604869832,0.5861786621451065],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7741583463282604,0.5666323541717067,0.7792096323047448,0.5861786621451065],"dir":"ltr"},{"str":"هم","boundary":[0.7478422105896322,0.5666323541717067,0.7690984594683883,0.5861786621451065],"dir":"rtl"},{"str":"نین","boundary":[0.7056080220139801,0.5666323541717067,0.7325660147218431,0.5861786621451065],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.6597794344106132,0.5666323541717067,0.7005347845291481,0.5861786621451065],"dir":"rtl"},{"str":"ویژگی","boundary":[0.5912291100963332,0.5666323541717067,0.654547786625774,0.5861786621451065],"dir":"rtl"},{"str":"محلی","boundary":[0.5339754684405859,0.5666323541717067,0.5859124804487671,0.5861786621451065],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.48596456714182046,0.5666323541717067,0.5290485743447394,0.5861786621451065],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصاد","boundary":[0.4240895553075826,0.5666323541717067,0.4808048073375355,0.5861786621451065],"dir":"rtl"},{"str":"جدید","boundary":[0.36619405668260063,0.5666323541717067,0.4189421191571069,0.5861786621451065],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.3409048920947483,0.5666323541717067,0.36124456922143705,0.5861786621451065],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.284293107408236,0.5666323541717067,0.33567324430990897,0.5861786621451065],"dir":"rtl"},{"str":"سازمانهایی","boundary":[0.17145465221675243,0.5666323541717067,0.2793283437512045,0.5861786621451065],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.13730786145345933,0.5666323541717067,0.1665249339502412,0.5861786621451065],"dir":"rtl"},{"str":"فناو","boundary":[0.8366752151317329,0.5982487325065609,0.865041570401491,0.6177950404799608],"dir":"rtl"},{"str":"يهاي","boundary":[0.7750569460851892,0.5982487325065609,0.8265338750178227,0.6177950404799608],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.6990610809277847,0.5982487325065609,0.7698294061849528,0.6177950404799608],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.6792918862753521,0.5982487325065609,0.683656513666149,0.6177950404799608],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.637571183275088,0.5982487325065609,0.6740257065855679,0.6177950404799608],"dir":"rtl"},{"str":"خدمت","boundary":[0.5751826858654623,0.5982487325065609,0.6324057751294738,0.6177950404799608],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5561837195761112,0.5982487325065609,0.5698523204787548,0.6177950404799608],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.5409075237083222,0.5982487325065609,0.550993150637303,0.6177950404799608],"dir":"rtl"},{"str":"خواست","boundary":[0.4660670010955408,0.5982487325065609,0.5307661835944119,0.6177950404799608],"dir":"rtl"},{"str":"محلی","boundary":[0.41523192913214196,0.5982487325065609,0.4607822075536488,0.6177950404799608],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.3979017909628015,0.5982487325065609,0.4099032325735544,0.6177950404799608],"dir":"rtl"},{"str":"منطقهاي","boundary":[0.32652729598388797,0.5982487325065609,0.392632530359565,0.6177950404799608],"dir":"rtl"},{"str":"بهکا","boundary":[0.28840099201133895,0.5982487325065609,0.3212647106931315,0.6177950404799608],"dir":"rtl"},{"str":"میگیرند،","boundary":[0.19520336007844122,0.5982487325065609,0.2729652305009981,0.6177950404799608],"dir":"rtl"},{"str":"وجود","boundary":[0.13730786145345933,0.5982487325065609,0.18982896330364413,0.6177950404799608],"dir":"rtl"},{"str":"دا","boundary":[0.8506874662557049,0.6297750356894639,0.8650716093076513,0.6493213436628639],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.8305133882270785,0.6297750356894639,0.8405461261417944,0.6493213436628639],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8253882886991323,0.6297750356894639,0.8304493309015489,0.6493213436628639],"dir":"ltr"},{"str":"گستره","boundary":[0.7695369761497695,0.6297750356894639,0.8201593367135638,0.6493213436628639],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصاد","boundary":[0.7136954198263392,0.6297750356894639,0.7639955681915777,0.6493213436628639],"dir":"rtl"},{"str":"جدید","boundary":[0.6618333767121647,0.6297750356894639,0.7083274416212345,0.6493213436628639],"dir":"rtl"},{"str":"طیفی","boundary":[0.6136941040195523,0.6297750356894639,0.65625217362188,0.6493213436628639],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5936681665794254,0.6297750356894639,0.6082402453519639,0.6493213436628639],"dir":"rtl"},{"str":"محلیسازي","boundary":[0.49610590725573095,0.6297750356894639,0.5881275288495965,0.6493213436628639],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.47607996981560413,0.6297750356894639,0.480444597206401,0.6493213436628639],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.45605403237547737,0.6297750356894639,0.4706445966287297,0.6493213436628639],"dir":"rtl"},{"str":"طریق","boundary":[0.40714453131978307,0.6297750356894639,0.4505325219833316,0.6493213436628639],"dir":"rtl"},{"str":"جهانیسازي","boundary":[0.304190673454516,0.6297750356894639,0.4016158321295819,0.6493213436628639],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.28871036707051034,0.6297750356894639,0.2988250059345005,0.6493213436628639],"dir":"rtl"},{"str":"برگرفته","boundary":[0.2186953251524363,0.6297750356894639,0.2785400150215906,0.6493213436628639],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.20264890092156548,0.6297750356894639,0.21310667652130863,0.6493213436628639],"dir":"rtl"},{"str":"معنایش","boundary":[0.13730786145345952,0.6297750356894639,0.19712739052941977,0.6493213436628639],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.8505393256672051,0.6613013388723671,0.854903953058002,0.6808476468457669],"dir":"rtl"},{"str":"مدیون","boundary":[0.7940559123745399,0.6613013388723671,0.8454585142701361,0.6808476468457669],"dir":"rtl"},{"str":"مفهوم","boundary":[0.7411668981095897,0.6613013388723671,0.7889523792407598,0.6808476468457669],"dir":"rtl"},{"str":"سازمان،","boundary":[0.6732584307645446,0.6613013388723671,0.7359392298379599,0.6808476468457669],"dir":"rtl"},{"str":"صنعت","boundary":[0.6147210751703278,0.6613013388723671,0.6680198509244375,0.6808476468457669],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.5975193083948344,0.6613013388723671,0.609522547205101,0.6808476468457669],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصاد","boundary":[0.542062866252945,0.6613013388723671,0.5923630146181834,0.6808476468457669],"dir":"rtl"},{"str":"»","boundary":[0.5301243266251766,0.6613013388723671,0.5369403341528751,0.6808476468457669],"dir":"ltr"},{"str":"بدون","boundary":[0.48930222338184126,0.6613013388723671,0.5301182931696657,0.6808476468457669],"dir":"rtl"},{"str":"مرز","boundary":[0.455668918193936,0.6613013388723671,0.484226546840526,0.6808476468457669],"dir":"rtl"},{"str":"«","boundary":[0.44886523432004677,0.6613013388723671,0.4557194965231117,0.6808476468457669],"dir":"ltr"},{"str":"است","boundary":[0.4047054748366903,0.6613013388723671,0.4437928954349716,0.6808476468457669],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3995706190828116,0.6613013388723671,0.4046977725530595,0.6808476468457669],"dir":"ltr"},{"str":"فناو","boundary":[0.8051887931345243,0.6929177172072213,0.834661067962274,0.7124640251806211],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.7771108883867401,0.6929177172072213,0.7948261407376215,0.7124640251806211],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.6991894523216315,0.6929177172072213,0.7715855268527791,0.7124640251806211],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.6718463454322278,0.6929177172072213,0.6936160798863718,0.7124640251806211],"dir":"rtl"},{"str":"نین","boundary":[0.6285851857058,0.6929177172072213,0.656348323795871,0.7124640251806211],"dir":"rtl"},{"str":"اشکال","boundary":[0.5705613156869711,0.6929177172072213,0.6230431358906388,0.7124640251806211],"dir":"rtl"},{"str":"جدیدي","boundary":[0.4998286776772926,0.6929177172072213,0.5649959022781298,0.7124640251806211],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.479160883267931,0.6929177172072213,0.4941755866064537,0.7124640251806211],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.40675941713824193,0.6929177172072213,0.4735670997810495,0.7124640251806211],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.39045625011967716,0.6929177172072213,0.4012088948110868,0.7124640251806211],"dir":"rtl"},{"str":"کنترل","boundary":[0.32935146664852105,0.6929177172072213,0.38490624127809736,0.7124640251806211],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.30881204363300635,0.6929177172072213,0.3134640945746266,0.7124640251806211],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.27273968196200876,0.6929177172072213,0.30329836389588527,0.7124640251806211],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.25691457001413004,0.6929177172072213,0.267221509226103,0.7124640251806211],"dir":"rtl"},{"str":"سازمانها","boundary":[0.15361102847202376,0.6929177172072213,0.2409641675858568,0.7124640251806211],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.137307861453459,0.6929177172072213,0.1426284706142342,0.7124640251806211],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.8409114711286827,0.7244440203901243,0.8650909933881219,0.7439903283635242],"dir":"rtl"},{"str":"میان","boundary":[0.8017581960053577,0.7244440203901243,0.8354925294802206,0.7439903283635242],"dir":"rtl"},{"str":"سازمانها","boundary":[0.7216544462448508,0.7244440203901243,0.796209855991898,0.7439903283635242],"dir":"rtl"},{"str":"ایجاد","boundary":[0.6732584307645443,0.7244440203901243,0.7163415393677063,0.7439903283635242],"dir":"rtl"},{"str":"نموده","boundary":[0.6217815018319108,0.7244440203901243,0.6679040599271874,0.7439903283635242],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.5765947711977786,0.7244440203901243,0.616469878668705,0.7439903283635242],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5712436096452679,0.7244440203901243,0.576592075398508,0.7439903283635242],"dir":"ltr"},{"str":"فناو","boundary":[0.5363790944189764,0.7244440203901243,0.5658513692467261,0.7439903283635242],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.5083011896711924,0.7244440203901243,0.5260164420220739,0.7439903283635242],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.43063649639377766,0.7244440203901243,0.5030325709249253,0.7439903283635242],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.42370444112604144,0.7244440203901243,0.43073251819637515,0.7439903283635242],"dir":"ltr"},{"str":"فعالیت","boundary":[0.3638833715933551,0.7244440203901243,0.4184265796394173,0.7439903283635242],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصادي","boundary":[0.2889144775867266,0.7244440203901243,0.35859331482431545,0.7439903283635242],"dir":"rtl"},{"str":"هماهنگ","boundary":[0.20406098625388175,0.7244440203901243,0.28364033887052403,0.7439903283635242],"dir":"rtl"},{"str":"بهطو","boundary":[0.14767051385036167,0.7244440203901243,0.19861547172689345,0.7439903283635242],"dir":"rtl"},{"str":"همزمان","boundary":[0.8026567957622867,0.7559703235730274,0.8650909933881221,0.7755166315464274],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.781989001352925,0.7559703235730274,0.7866410522945453,0.7755166315464274],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.7660355180111995,0.7559703235730274,0.7763424572231725,0.7755166315464274],"dir":"rtl"},{"str":"موقعیتهاي","boundary":[0.6520771507797947,0.7559703235730274,0.7501654760754745,0.7755166315464274],"dir":"rtl"},{"str":"بسیا","boundary":[0.6162261013917893,0.7559703235730274,0.6463947910311588,0.7755166315464274],"dir":"rtl"},{"str":"متفاوت","boundary":[0.532435011714422,0.7559703235730274,0.6002936709586546,0.7755166315464274],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5160034733020104,0.7559703235730274,0.5267561179934199,0.7755166315464274],"dir":"rtl"},{"str":"ماو","boundary":[0.4786426479509704,0.7559703235730274,0.5103684825977038,0.7755166315464274],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.4459126922615663,0.7559703235730274,0.4682799955540679,0.7755166315464274],"dir":"rtl"},{"str":"مرزهاي","boundary":[0.3700451984980091,0.7559703235730274,0.4403711559319805,0.7755166315464274],"dir":"rtl"},{"str":"سازمانی","boundary":[0.29250887661444136,0.7559703235730274,0.36432612453073293,0.7755166315464274],"dir":"rtl"},{"str":"سنتی","boundary":[0.23910637677410335,0.7559703235730274,0.2868247196662916,0.7755166315464274],"dir":"rtl"},{"str":"امکانپذیر","boundary":[0.13730786145345872,0.7559703235730274,0.23345649498811064,0.7755166315464274],"dir":"rtl"},{"str":"میسازد","boundary":[0.800089367885347,0.7875867019078816,0.8651286062065188,0.8071330098812816],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.794738206332836,0.7875867019078816,0.8000866720860761,0.8071330098812816],"dir":"ltr"},{"str":"این","boundary":[0.7626049208820326,0.7875867019078816,0.7893095084584416,0.8071330098812816],"dir":"rtl"},{"str":"امر","boundary":[0.7335929858726182,0.7875867019078816,0.7570628710668714,0.8071330098812816],"dir":"rtl"},{"str":"سازمانها","boundary":[0.653489236112111,0.7875867019078816,0.7280446458591585,0.8071330098812816],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.6330781844904434,0.7875867019078816,0.6377302354320635,0.8071330098812816],"dir":"rtl"},{"str":"قاد","boundary":[0.6045443045517152,0.7875867019078816,0.6277767026673514,0.8071330098812816],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5744124575023798,0.7875867019078816,0.5886471762518882,0.8071330098812816],"dir":"rtl"},{"str":"ایجاد","boundary":[0.5258880706282264,0.7875867019078816,0.5689711792313883,0.8071330098812816],"dir":"rtl"},{"str":"ساختا","boundary":[0.47431178223675524,0.7875867019078816,0.5204701559509152,0.8071330098812816],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.42935278245530756,0.7875867019078816,0.4639491298398527,0.8071330098812816],"dir":"rtl"},{"str":"جدیدي","boundary":[0.3587485158394759,0.7875867019078816,0.42391574044031316,0.8071330098812816],"dir":"rtl"},{"str":"مانند","boundary":[0.308812043633006,0.7875867019078816,0.35325665923930893,0.8071330098812816],"dir":"rtl"},{"str":"سازمان","boundary":[0.2392347481679501,0.7875867019078816,0.30322429360163516,0.8071330098812816],"dir":"rtl"},{"str":"شبکهاي","boundary":[0.16169842628438236,0.7875867019078816,0.23389834932573172,0.8071330098812816],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.1373078614534587,0.7875867019078816,0.15627820092198186,0.8071330098812816],"dir":"rtl"},{"str":"سازمان","boundary":[0.807406537334624,0.8191130050907848,0.8650169230938718,0.8386593130641846],"dir":"rtl"},{"str":"مجازي","boundary":[0.7436059545926815,0.8191130050907848,0.8017468993226987,0.8386593130641846],"dir":"rtl"},{"str":"نموده","boundary":[0.6918722828723541,0.8191130050907848,0.7379948409676307,0.8386593130641846],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6464288094505279,0.8191130050907848,0.6863039169214542,0.8386593130641846],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6176736172288073,0.8191130050907848,0.6407945889745844,0.8386593130641846],"dir":"rtl"},{"str":"انعطافپذیرتر","boundary":[0.49880170652651623,0.8191130050907848,0.6120546729487318,0.8386593130641846],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.48237016811410455,0.8191130050907848,0.4931228128055142,0.8386593130641846],"dir":"rtl"},{"str":"کا","boundary":[0.45704518790736887,0.8191130050907848,0.4767119421875118,0.8386593130641846],"dir":"rtl"},{"str":"اتر","boundary":[0.42524489785220443,0.8191130050907848,0.4466825355104663,0.8386593130641846],"dir":"rtl"},{"str":"بوده،","boundary":[0.3781325963103678,0.8191130050907848,0.41967075518858155,0.8386593130641846],"dir":"rtl"},{"str":"بهترین","boundary":[0.319338497928457,0.8191130050907848,0.3724598644162702,0.8386593130641846],"dir":"rtl"},{"str":"مها","boundary":[0.2891473432951643,0.8191130050907848,0.3139118539963642,0.8386593130641846],"dir":"rtl"},{"str":"تها","boundary":[0.24039009071257258,0.8191130050907848,0.2787846908982618,0.8386593130641846],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.22408692369400784,0.8191130050907848,0.23477281526061702,0.8386593130641846],"dir":"rtl"},{"str":"تجربههاي","boundary":[0.13730786145345844,0.8191130050907848,0.21847529658338155,0.8386593130641846],"dir":"rtl"},{"str":"کا","boundary":[0.8454124289397444,0.8506393082736878,0.8650791832198873,0.8701856162470877],"dir":"rtl"},{"str":"کنان","boundary":[0.7962382260699378,0.8506393082736878,0.8350497765428421,0.8701856162470877],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.7754420602667289,0.8506393082736878,0.7800941112083492,0.8701856162470877],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.7593602055311564,0.8506393082736878,0.7696671447431293,0.8701856162470877],"dir":"rtl"},{"str":"اختیا","boundary":[0.7060860770846652,0.8506393082736878,0.7433303412100918,0.8701856162470877],"dir":"rtl"},{"str":"گرفته","boundary":[0.6434762673920474,0.8506393082736878,0.690047611880213,0.8701856162470877],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6269163575857888,0.8506393082736878,0.6376690022771984,0.8701856162470877],"dir":"rtl"},{"str":"بسیا","boundary":[0.5909369368039364,0.8506393082736878,0.6211056264433058,0.8701856162470877],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.5628590320561526,0.8506393082736878,0.5805742844070338,0.8701856162470877],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.542062866252944,0.8506393082736878,0.5570775695914667,0.8701856162470877],"dir":"rtl"},{"str":"هزینههاي","boundary":[0.45836471746472157,0.8506393082736878,0.5363933436436927,0.8701856162470877],"dir":"rtl"},{"str":"مرتبط","boundary":[0.39661807702433066,0.8506393082736878,0.4526185571333437,0.8701856162470877],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.37363959752572373,0.8506393082736878,0.3907992584840354,0.8701856162470877],"dir":"rtl"},{"str":"اجراي","boundary":[0.3091971578145465,0.8506393082736878,0.36792604352838293,0.8701856162470877],"dir":"rtl"},{"str":"سازمانهاي","boundary":[0.19815590213692033,0.8506393082736878,0.30335266499548186,0.8701856162470877],"dir":"rtl"},{"str":"سلسله","boundary":[0.13730786145345822,0.8506393082736878,0.19235248816388667,0.8701856162470877],"dir":"rtl"},{"str":"مراتبی","boundary":[0.8129265072700427,0.8822556866085421,0.86523078983602,0.901801994581942],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.796751711645325,0.8822556866085421,0.8075043563367346,0.901801994581942],"dir":"rtl"},{"str":"خشک","boundary":[0.7347483284172401,0.8822556866085421,0.7914086374906265,0.901801994581942],"dir":"rtl"},{"str":"سنتی","boundary":[0.6880211410569445,0.8822556866085421,0.7293603242746954,0.901801994581942],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.6676100894352769,0.8822556866085421,0.672262140376897,0.901801994581942],"dir":"rtl"},{"str":"حذف","boundary":[0.6112550475364584,0.8822556866085421,0.6623150261818771,0.901801994581942],"dir":"rtl"},{"str":"میکند","boundary":[0.5486098073391387,0.8822556866085421,0.6059467620294926,0.901801994581942],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.543218208797566,0.8822556866085421,0.548566674550806,0.901801994581942],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13731,0.1249,0.86523,0.9018],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":40,"image":{"jpeg":"/storage/books/cb85f922886a5422/pages/d5ab885d09e5509222168b7d473b9c9e.jpg","blurred":"/storage/books/cb85f922886a5422/pages/f1e864428802836581845a36807532fd.jpg"},"info":{"width":467.39385,"height":666.11045,"margin":[0.13718,0.33673,0.1348,0.09766]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.5004705346465299,0.3367254687501525,0.5915184592180665,0.3757280095450012],"dir":"rtl"},{"str":"دوم","boundary":[0.41099567313519425,0.3367254687501525,0.4895508787717255,0.3757280095450012],"dir":"rtl"},{"str":"فناو","boundary":[0.6785216579122725,0.4005685197599362,0.7359932741947717,0.43056354535966973],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.6287135570996495,0.4005685197599362,0.6597794344106154,0.43056354535966973],"dir":"rtl"},{"str":"کسب","boundary":[0.542576351828335,0.4005685197599362,0.6202488757607744,0.43056354535966973],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.515746730514319,0.4005685197599362,0.5341709780734171,0.43056354535966973],"dir":"rtl"},{"str":"کا","boundary":[0.47595159842175927,0.4005685197599362,0.5074993819452267,0.43056354535966973],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.2781312805035839,0.4005685197599362,0.4487172221029438,0.43056354535966973],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.26632111226966293,0.394347880506341,0.2778908408829085,0.41389418847974085],"dir":"ltr"},{"str":"موضوعات","boundary":[0.7705639473005474,0.49289009674090084,0.8652015211582266,0.5124364047143007],"dir":"rtl"},{"str":"کلیدي","boundary":[0.7011150232293385,0.49289009674090084,0.7652686273043601,0.5124364047143007],"dir":"rtl"},{"str":"توسعه","boundary":[0.7732597465713337,0.5334846982536829,0.8229465364167713,0.5530310062270828],"dir":"rtl"},{"str":"اینترنت","boundary":[0.7081754498909217,0.5334846982536829,0.7678530002052872,0.5530310062270828],"dir":"rtl"},{"str":"وب","boundary":[0.790589884740674,0.5660018281080488,0.8227921056299733,0.5855481360814486],"dir":"rtl"},{"str":"جهانگستر","boundary":[0.6970071386262354,0.5660018281080488,0.7852966186867884,0.5855481360814486],"dir":"rtl"},{"str":"زیربناي","boundary":[0.7611928355497186,0.5985189579624145,0.8227483309846716,0.6180652659358145],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعاتی","boundary":[0.6821160569399874,0.5985189579624145,0.7559328176868393,0.6180652659358145],"dir":"rtl"},{"str":"تبادل","boundary":[0.7807052874144575,0.6310360878167803,0.8228801684061523,0.6505823957901802],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.6822444283338343,0.6310360878167803,0.7753777461984147,0.6505823957901802],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.6434762673920503,0.6310360878167803,0.67695989153473,0.6505823957901802],"dir":"rtl"},{"str":"زبانهاي","boundary":[0.7537472947065943,0.663553217671146,0.8227656611228407,0.6830995256445459],"dir":"rtl"},{"str":"برنامه","boundary":[0.7044526794693592,0.663553217671146,0.7484029368379574,0.6830995256445459],"dir":"rtl"},{"str":"یزي","boundary":[0.6593943202290738,0.663553217671146,0.6940272534608655,0.6830995256445459],"dir":"rtl"},{"str":"استاندا","boundary":[0.7707585583336187,0.6960703475255117,0.8230153434838726,0.7156166554989116],"dir":"rtl"},{"str":"دهاي","boundary":[0.715492619340198,0.6960703475255117,0.7603959059367162,0.7156166554989116],"dir":"rtl"},{"str":"صنعتی","boundary":[0.6552864356259708,0.6960703475255117,0.7101639227816106,0.7156166554989116],"dir":"rtl"},{"str":"فناو","boundary":[0.7933786249006051,0.7285874773798775,0.8228508997283548,0.7481337853532773],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.7653007201528212,0.7285874773798775,0.7830159725037026,0.7481337853532773],"dir":"rtl"},{"str":"بیسیم","boundary":[0.7062498789832166,0.7285874773798775,0.7598988518997409,0.7481337853532773],"dir":"rtl"},{"str":"تلویزیون","boundary":[0.7507947526481138,0.761014532082292,0.8227053265677321,0.7805608400556919],"dir":"rtl"},{"str":"تعاملی","boundary":[0.692899254023132,0.761014532082292,0.7454675965462525,0.7805608400556919],"dir":"rtl"},{"str":"سیستمهاي","boundary":[0.7364171565372538,0.7935316619366579,0.8227901800590652,0.8130779699100578],"dir":"rtl"},{"str":"پرداخت","boundary":[0.6628603478629419,0.7935316619366579,0.7312100276886393,0.8130779699100578],"dir":"rtl"},{"str":"1.","boundary":[0.13717949005961463,0.8872928579965603,0.15332219283587067,0.9023354083724027],"dir":"ltr"},{"str":"E-","boundary":[0.15868169852898154,0.8872928579965603,0.17896912849837457,0.9023354083724027],"dir":"ltr"},{"str":"bussiness","boundary":[0.18432863419148546,0.8872928579965603,0.2654593551027683,0.9023354083724027],"dir":"ltr"},{"str":"Technology","boundary":[0.27081886079587913,0.8872928579965603,0.3735587235476034,0.9023354083724027],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13718,0.33673,0.8652,0.90234],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":82,"image":{"jpeg":"/storage/books/cb85f922886a5422/pages/2e1f7837530bf8da8af295311a1ce972.jpg","blurred":"/storage/books/cb85f922886a5422/pages/afda931e35ec83276d7952cdd2d8079b.jpg"},"info":{"width":467.39385,"height":666.11045,"margin":[0.19341,0.33673,0.1348,0.28438]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.5025244769480813,0.3367254687501525,0.5935724015196179,0.3757280095450012],"dir":"rtl"},{"str":"سوم","boundary":[0.40894173083364277,0.3367254687501525,0.4916102126718185,0.3757280095450012],"dir":"rtl"},{"str":"بازا","boundary":[0.7565714653712282,0.4005685197599362,0.8090526437179264,0.43056354535966973],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.7050945364385944,0.4005685197599362,0.7379247501865931,0.43056354535966973],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6782649151245785,0.4005685197599362,0.6967432070404863,0.43056354535966973],"dir":"rtl"},{"str":"الگوهاي","boundary":[0.5439884371606515,0.4005685197599362,0.6700295050951139,0.43056354535966973],"dir":"rtl"},{"str":"کسب","boundary":[0.4579796032831839,0.4005685197599362,0.5356521272156233,0.43056354535966973],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.43102161057532085,0.4005685197599362,0.449445858134419,0.43056354535966973],"dir":"rtl"},{"str":"کا","boundary":[0.39122647848276115,0.4005685197599362,0.4227742620062286,0.43056354535966973],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.19340616056458587,0.4005685197599362,0.3642149549036641,0.43056354535966973],"dir":"rtl"},{"str":"موضوعات","boundary":[0.7705639473005474,0.49289009674090084,0.8652015211582266,0.5124364047143007],"dir":"rtl"},{"str":"کلیدي","boundary":[0.7011150232293385,0.49289009674090084,0.7652686273043601,0.5124364047143007],"dir":"rtl"},{"str":"شرکتهاي","boundary":[0.7290999870879773,0.5334846982536829,0.8228724661225216,0.5530310062270828],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.630639128007354,0.5334846982536829,0.7237724458719343,0.5530310062270828],"dir":"rtl"},{"str":"محیط","boundary":[0.7745434605098034,0.5660018281080488,0.8228247119640107,0.5855481360814486],"dir":"rtl"},{"str":"کسب","boundary":[0.7201139895186895,0.5660018281080488,0.7691137356642581,0.5855481360814486],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7039391938939716,0.5660018281080488,0.7146918385853811,0.5855481360814486],"dir":"rtl"},{"str":"کا","boundary":[0.6788713415891114,0.5660018281080488,0.6985380958692544,0.5855481360814486],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.5700478301115857,0.5660018281080488,0.663181147976166,0.5855481360814486],"dir":"rtl"},{"str":"بازا","boundary":[0.7970084544330224,0.5985189579624145,0.8227729782922902,0.6180652659358145],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.7520784665865841,0.5985189579624145,0.7866748139711293,0.6180652659358145],"dir":"rtl"},{"str":"کسب","boundary":[0.6976489955954703,0.5985189579624145,0.746648741741039,0.6180652659358145],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6814741999707524,0.5985189579624145,0.692226844662162,0.6180652659358145],"dir":"rtl"},{"str":"کا","boundary":[0.6564063476658923,0.5985189579624145,0.6760731019460352,0.6180652659358145],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.5475828361883665,0.5985189579624145,0.6407161540529468,0.6180652659358145],"dir":"rtl"},{"str":"الگوهاي","boundary":[0.7525919521619719,0.6310360878167803,0.8228885125467523,0.6505823957901802],"dir":"rtl"},{"str":"کسب","boundary":[0.698162481170858,0.6310360878167803,0.7471622273164267,0.6505823957901802],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6819876855461401,0.6310360878167803,0.6927403302375497,0.6505823957901802],"dir":"rtl"},{"str":"کا","boundary":[0.6569198332412799,0.6310360878167803,0.6765865875214229,0.6505823957901802],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.5480963217637541,0.6310360878167803,0.641199087236599,0.6505823957901802],"dir":"rtl"},{"str":"انواع","boundary":[0.7841713150483254,0.663553217671146,0.822831644019278,0.6830995256445459],"dir":"rtl"},{"str":"الگوهاي","boundary":[0.708560564072462,0.663553217671146,0.7788571244572425,0.6830995256445459],"dir":"rtl"},{"str":"کسب","boundary":[0.6541310930813481,0.663553217671146,0.7031308392269168,0.6830995256445459],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6379562974566305,0.663553217671146,0.6487089421480401,0.6830995256445459],"dir":"rtl"},{"str":"کا","boundary":[0.6128884451517701,0.663553217671146,0.6325551994319131,0.6830995256445459],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.5040649336742443,0.663553217671146,0.5971676991470891,0.6830995256445459],"dir":"rtl"},{"str":"چا","boundary":[0.801882074400422,0.6960703475255117,0.8228859451188749,0.7156166554989116],"dir":"rtl"},{"str":"چوبی","boundary":[0.7441194401680715,0.6960703475255117,0.7915194220035193,0.7156166554989116],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.7012433946231849,0.6960703475255117,0.7387726432429516,0.7156166554989116],"dir":"rtl"},{"str":"تحلیل","boundary":[0.64642880945053,0.6960703475255117,0.6957964680108641,0.7156166554989116],"dir":"rtl"},{"str":"الگوهاي","boundary":[0.5708180584746669,0.6960703475255117,0.6411146188594474,0.7156166554989116],"dir":"rtl"},{"str":"کسب","boundary":[0.5163885874835531,0.6960703475255117,0.5653883336291217,0.7156166554989116],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5002137918588353,0.6960703475255117,0.5109664365502449,0.7156166554989116],"dir":"rtl"},{"str":"کا","boundary":[0.475145939553975,0.6960703475255117,0.49481269383411797,0.7156166554989116],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.3663224280764492,0.6960703475255117,0.459425193549294,0.7156166554989116],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.19341,0.33673,0.8652,0.71562],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":126,"image":{"jpeg":"/storage/books/cb85f922886a5422/pages/daaccde0e86c1f2e1eeb4b5d2b9b9f83.jpg","blurred":"/storage/books/cb85f922886a5422/pages/4dcbe836e8614b60ba789a4da55b62a6.jpg"},"info":{"width":467.39385,"height":666.11045,"margin":[0.27698,0.32934,0.1348,0.08216]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.5226787857820552,0.32933930629015806,0.6137267103535916,0.3683418470850067],"dir":"rtl"},{"str":"چها","boundary":[0.44131969216111855,0.32933930629015806,0.5117605419925829,0.3683418470850067],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.3886590506058221,0.32933930629015806,0.41702912864600167,0.3683418470850067],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصاد","boundary":[0.6275582145550269,0.38786792333482384,0.7253630958130922,0.41786294893455733],"dir":"rtl"},{"str":"کسب","boundary":[0.5414210092837123,0.38786792333482384,0.6190935332161517,0.41786294893455733],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5145913879696963,0.38786792333482384,0.5330771254264471,0.41786294893455733],"dir":"rtl"},{"str":"کا","boundary":[0.47466788448328967,0.38786792333482384,0.5063386478020625,0.41786294893455733],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.27697593795896125,0.38786792333482384,0.44756187955832116,0.41786294893455733],"dir":"rtl"},{"str":"موضوعات","boundary":[0.7705639473005474,0.47658649423774246,0.8652015211582266,0.49613280221114237],"dir":"rtl"},{"str":"کلیدي","boundary":[0.7011150232293387,0.47658649423774246,0.7652686273043603,0.49613280221114237],"dir":"rtl"},{"str":"بهسوي","boundary":[0.7661993199097507,0.5143887660400389,0.8259391303501319,0.5339350740134388],"dir":"rtl"},{"str":"قابت","boundary":[0.7109996205555549,0.5143887660400389,0.7503943622707059,0.5339350740134388],"dir":"rtl"},{"str":"کامل","boundary":[0.6619617481060137,0.5143887660400389,0.7056716942253305,0.5339350740134388],"dir":"rtl"},{"str":"خصوصیات","boundary":[0.7271744161802726,0.5439334158800166,0.8229055859421339,0.5634797238534165],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصادي","boundary":[0.6522055221736441,0.5439334158800166,0.721884359411233,0.5634797238534165],"dir":"rtl"},{"str":"کلیدي","boundary":[0.5905872531271004,0.5439334158800166,0.6467858102968193,0.5634797238534165],"dir":"rtl"},{"str":"اینترنت","boundary":[0.5255029564466883,0.5439334158800166,0.5851805067610538,0.5634797238534165],"dir":"rtl"},{"str":"تاثیر","boundary":[0.7881508282575814,0.5734780657199944,0.8228967283159584,0.5930243736933942],"dir":"rtl"},{"str":"اینترنت","boundary":[0.7230665315771695,0.5734780657199944,0.782744081891535,0.5930243736933942],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.7025271085616548,0.5734780657199944,0.7176985533720647,0.5930243736933942],"dir":"rtl"},{"str":"محیط","boundary":[0.6488678659336224,0.5734780657199944,0.6971389760477161,0.5930243736933942],"dir":"rtl"},{"str":"قابتی","boundary":[0.5932830523978861,0.5734780657199944,0.6331234995924737,0.5930243736933942],"dir":"rtl"},{"str":"هزینه","boundary":[0.7798066876575281,0.6030227155599721,0.8229182947101242,0.622569023533372],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.7329511289033854,0.6030227155599721,0.7744216360570418,0.622569023533372],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7167763332786677,0.6030227155599721,0.7275727526153791,0.622569023533372],"dir":"rtl"},{"str":"توزیع","boundary":[0.6645291759829525,0.6030227155599721,0.7113553376879043,0.622569023533372],"dir":"rtl"},{"str":"عدم","boundary":[0.7882791996514278,0.6325673653999498,0.8228614261826498,0.6521136733733497],"dir":"rtl"},{"str":"مداخله","boundary":[0.7262758164233429,0.6325673653999498,0.7830742531165086,0.6521136733733497],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7101010207986252,0.6325673653999498,0.7209227292999245,0.6521136733733497],"dir":"rtl"},{"str":"مداخله","boundary":[0.6480976375705404,0.6325673653999498,0.704896074263706,0.6521136733733497],"dir":"rtl"},{"str":"مجدد","boundary":[0.5954653660932843,0.6325673653999498,0.6427292742512543,0.6521136733733497],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصاد","boundary":[0.7709490614820873,0.6620219400879764,0.8229126463687947,0.6815682480613763],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.6932843682046723,0.6620219400879764,0.7656804427358199,0.6815682480613763],"dir":"rtl"},{"str":"اتصال","boundary":[0.7737732321467203,0.6915665899279542,0.8228844046621482,0.7111128979013541],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7575984365220028,0.6915665899279542,0.7715199290705247,0.7111128979013541],"dir":"rtl"},{"str":"تعامل","boundary":[0.706763364558604,0.6915665899279542,0.752311845780597,0.7111128979013541],"dir":"rtl"},{"str":"صرفهجوییهاي","boundary":[0.6945680821431418,0.7211112397679319,0.8228597573545297,0.7406575477413319],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.6477125233889991,0.7211112397679319,0.6892083197072433,0.7406575477413319],"dir":"rtl"},{"str":"انبوه","boundary":[0.6076606485087457,0.7211112397679319,0.6423301675877836,0.7406575477413319],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصاد","boundary":[0.770949061482087,0.7506558896079097,0.8229126463687945,0.7702021975813097],"dir":"rtl"},{"str":"هدف","boundary":[0.7187019041863717,0.7506558896079097,0.7656391071470011,0.7702021975813097],"dir":"rtl"},{"str":"هزینههاي","boundary":[0.7452747827126934,0.7801104642959362,0.8229182947101237,0.7996567722693361],"dir":"rtl"},{"str":"داد","boundary":[0.7147223909771154,0.7801104642959362,0.7399883203426816,0.7996567722693361],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6985475953523979,0.7801104642959362,0.7093002400438074,0.7996567722693361],"dir":"rtl"},{"str":"ستد","boundary":[0.6610631483490836,0.7801104642959362,0.6931069589383757,0.7996567722693361],"dir":"rtl"},{"str":"بیگانگیهاي","boundary":[0.721012589275617,0.8096551141359141,0.822818165022923,0.8292014221093139],"dir":"rtl"},{"str":"شبکه","boundary":[0.6722314596137695,0.8096551141359141,0.7157156004513094,0.8292014221093139],"dir":"rtl"},{"str":"هزینههاي","boundary":[0.7452747827126937,0.8391997639758919,0.8229182947101237,0.8587460719492918],"dir":"rtl"},{"str":"تعویض","boundary":[0.6782649151245771,0.8391997639758919,0.739884981370635,0.8587460719492918],"dir":"rtl"},{"str":"انبوه","boundary":[0.7881508282575804,0.8687444138158695,0.8228203473366184,0.8882907217892694],"dir":"rtl"},{"str":"بحرانی","boundary":[0.7262758164233427,0.8687444138158695,0.7826720655395859,0.8882907217892694],"dir":"rtl"},{"str":"مشتريها","boundary":[0.6480976375705398,0.8687444138158695,0.7209410864092441,0.8882907217892694],"dir":"rtl"},{"str":"قیمتگذا","boundary":[0.7452393522079916,0.8982890636558472,0.8228661759242216,0.9178353716292471],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.7171614474602078,0.8982890636558472,0.7348766998110892,0.9178353716292471],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.27698,0.32934,0.8652,0.91784],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":162,"image":{"jpeg":"/storage/books/cb85f922886a5422/pages/13040df358d9572e2d94d0d819e0cedb.jpg","blurred":"/storage/books/cb85f922886a5422/pages/049149c9fbe9dc10ff76fc13e70fe4a2.jpg"},"info":{"width":467.39385,"height":666.11045,"margin":[0.34232,0.33673,0.1348,0.25187]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.5066323615511843,0.3367254687501525,0.5976802861227208,0.3757280095450012],"dir":"rtl"},{"str":"پنجم","boundary":[0.40470547483669295,0.3367254687501525,0.4956422297811579,0.3757280095450012],"dir":"rtl"},{"str":"بازا","boundary":[0.6076792623608549,0.4005685197599362,0.6601921484418335,0.43056354535966973],"dir":"rtl"},{"str":"یابی","boundary":[0.5213950718435855,0.4005685197599362,0.5889370388591977,0.43056354535966973],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.3423169774270672,0.4005685197599362,0.5129017636838824,0.43056354535966973],"dir":"rtl"},{"str":"موضوعات","boundary":[0.7705639473005474,0.49289009674090084,0.8652015211582266,0.5124364047143007],"dir":"rtl"},{"str":"کلیدي","boundary":[0.7011150232293387,0.49289009674090084,0.7652686273043603,0.5124364047143007],"dir":"rtl"},{"str":"بازا","boundary":[0.7969735374138961,0.5334846982536829,0.8227687420362931,0.5530310062270828],"dir":"rtl"},{"str":"یابی","boundary":[0.7528486949496661,0.5334846982536829,0.7866108850169937,0.5530310062270828],"dir":"rtl"},{"str":"اینترنتی","boundary":[0.6873792840877131,0.5334846982536829,0.7475025398815154,0.5530310062270828],"dir":"rtl"},{"str":"طرح","boundary":[0.7834010866852439,0.5660018281080488,0.8228317723906721,0.5855481360814486],"dir":"rtl"},{"str":"بازا","boundary":[0.7521719209613046,0.5660018281080488,0.7779671255837017,0.5855481360814486],"dir":"rtl"},{"str":"یابی","boundary":[0.7080470784970747,0.5660018281080488,0.7418092685644022,0.5855481360814486],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.6095862194164511,0.5660018281080488,0.7026889848892962,0.5855481360814486],"dir":"rtl"},{"str":"ترکیب","boundary":[0.7647872345774336,0.5985189579624145,0.8228578317836228,0.6180652659358145],"dir":"rtl"},{"str":"بازا","boundary":[0.7335580688534944,0.5985189579624145,0.7593532734758914,0.6180652659358145],"dir":"rtl"},{"str":"یابی","boundary":[0.6894332263892644,0.5985189579624145,0.723195416456592,0.6180652659358145],"dir":"rtl"},{"str":"تبلیغ","boundary":[0.786482000137571,0.6310360878167803,0.8228022469700871,0.6505823957901802],"dir":"rtl"},{"str":"آنلاین","boundary":[0.7276879017556604,0.6310360878167803,0.7810037509051517,0.6505823957901802],"dir":"rtl"},{"str":"هدفگیري","boundary":[0.7280730159372012,0.663553217671146,0.8228927488027492,0.6830995256445459],"dir":"rtl"},{"str":"مشتريهاي","boundary":[0.6321795847335171,0.663553217671146,0.7227382859231027,0.6830995256445459],"dir":"rtl"},{"str":"آنلاین","boundary":[0.5733854863516065,0.663553217671146,0.6267013355010977,0.6830995256445459],"dir":"rtl"},{"str":"تلویزیون","boundary":[0.7507947526481141,0.6960703475255117,0.8227053265677323,0.7156166554989116],"dir":"rtl"},{"str":"تعاملی","boundary":[0.6928992540231322,0.6960703475255117,0.7454370441545172,0.7156166554989116],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6767244583984143,0.6960703475255117,0.6874771030898239,0.7156166554989116],"dir":"rtl"},{"str":"بازا","boundary":[0.6454952926744751,0.6960703475255117,0.6713301640575712,0.7156166554989116],"dir":"rtl"},{"str":"یابی","boundary":[0.6013704502102449,0.6960703475255117,0.6351326402775725,0.7156166554989116],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.5029095911296216,0.6960703475255117,0.5960123566024665,0.7156166554989116],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.7560579797958398,0.7285874773798775,0.8228656624386473,0.7481337853532773],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.7460547673017086,0.7285874773798775,0.7507068182433287,0.7481337853532773],"dir":"rtl"},{"str":"تباط","boundary":[0.6994461951093275,0.7285874773798775,0.7356921149048062,0.7481337853532773],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6832713994846096,0.7285874773798775,0.694051900768484,0.7481337853532773],"dir":"rtl"},{"str":"مشتري","boundary":[0.6219098732257596,0.7285874773798775,0.6779366694705112,0.7481337853532773],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.34232,0.33673,0.8652,0.74813],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":201,"image":{"jpeg":"/storage/books/cb85f922886a5422/pages/a01d8f054304c22ca9da440a444608cc.jpg","blurred":"/storage/books/cb85f922886a5422/pages/1455c4b602313223a800c1748eadcf29.jpg"},"info":{"width":467.39385,"height":666.11045,"margin":[0.13718,0.07065,0.13183,0.64919]},"elements":[{"words":[{"str":"186","boundary":[0.82589201804859,0.07830887411389516,0.8560553160894179,0.09335142448973749],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.82589,0.07831,0.85606,0.09335],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"کسب","boundary":[0.4292244110614635,0.07065248619804723,0.4691205714409807,0.08569503657388956],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.41369147240598053,0.07065248619804723,0.4244319218149747,0.08569503657388956],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.3848079087904131,0.07065248619804723,0.40898999847772927,0.08569503657388956],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.2945628189159956,0.07065248619804723,0.38003082411118594,0.08569503657388956],"dir":"rtl"},{"str":"»","boundary":[0.28172567953129896,0.07161551624058747,0.289807043888147,0.08512678903326022],"dir":"ltr"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.22960689362943054,0.07161551624058747,0.2818283766463765,0.08512678903326022],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.21574278309395817,0.07161551624058747,0.2254540790384812,0.08512678903326022],"dir":"rtl"},{"str":"استراتژي","boundary":[0.1452668878719735,0.07161551624058747,0.2116103795546304,0.08512678903326022],"dir":"rtl"},{"str":"«","boundary":[0.13717949005961463,0.07161551624058747,0.14526688787197353,0.08512678903326022],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13718,0.07065,0.46912,0.0857],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"-","boundary":[0.7945693979499302,0.12817580649068794,0.8147953380216706,0.14772211446408784],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.814852078177751,0.12817580649068794,0.8313452348592092,0.14772211446408784],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8311552451963158,0.12817580649068794,0.8513811852680562,0.14772211446408784],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.8514379254241365,0.12817580649068794,0.8651454228591156,0.14772211446408784],"dir":"ltr"},{"str":"پرسشها","boundary":[0.7056080220139823,0.12817580649068794,0.7893588030736818,0.14772211446408784],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6881495124507949,0.12817580649068794,0.7001557038031202,0.14772211446408784],"dir":"rtl"},{"str":"تکالیف","boundary":[0.6165182746841876,0.12817580649068794,0.6828726779353216,0.14772211446408784],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8481002691841153,0.16877040800347,0.8566175827944675,0.18831671597686991],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8534918677256877,0.16877040800347,0.8681654882707591,0.18831671597686991],"dir":"ltr"},{"str":"مزایاي","boundary":[0.7889210566206633,0.16877040800347,0.8428673376853371,0.18831671597686991],"dir":"rtl"},{"str":"اصلی","boundary":[0.7384710988388056,0.16877040800347,0.7835152088543738,0.18831671597686991],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.6759542300353328,0.16877040800347,0.7332954209816835,0.18831671597686991],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6555431784136652,0.16877040800347,0.670557881752188,0.18831671597686991],"dir":"rtl"},{"str":"اینترنت","boundary":[0.5904588817332532,0.16877040800347,0.6501364320476187,0.18831671597686991],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.5475828361883666,0.16877040800347,0.585121584291278,0.18831671597686991],"dir":"rtl"},{"str":"اهداف","boundary":[0.48609293853566965,0.16877040800347,0.5422651795696498,0.18831671597686991],"dir":"rtl"},{"str":"بازا","boundary":[0.4548637728117304,0.16877040800347,0.48065897743412755,0.18831671597686991],"dir":"rtl"},{"str":"یابی","boundary":[0.41073893034750025,0.16877040800347,0.44450112041482787,0.18831671597686991],"dir":"rtl"},{"str":"کدامند؟","boundary":[0.33654026470395354,0.16877040800347,0.4054523396060945,0.18831671597686991],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.848100269184115,0.2012875378578357,0.8566175827944673,0.22083384583123564],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8534918677256875,0.2012875378578357,0.8681654882707589,0.22083384583123564],"dir":"ltr"},{"str":"برجستهسازي","boundary":[0.7362887851434069,0.2012875378578357,0.8428039222167767,0.22083384583123564],"dir":"rtl"},{"str":"تفاوتهاي","boundary":[0.6428344104228154,0.2012875378578357,0.7309345426774438,0.22083384583123564],"dir":"rtl"},{"str":"میان","boundary":[0.6038095066933375,0.2012875378578357,0.6375438401682003,0.22083384583123564],"dir":"rtl"},{"str":"بازا","boundary":[0.5725798274838227,0.2012875378578357,0.5983750321062199,0.22083384583123564],"dir":"rtl"},{"str":"یابی","boundary":[0.5284554985051682,0.2012875378578357,0.5622176885724958,0.22083384583123564],"dir":"rtl"},{"str":"سنتی","boundary":[0.48172831114487236,0.2012875378578357,0.5230674943626233,0.22083384583123564],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.46555351552015456,0.2012875378578357,0.4763061602115642,0.22083384583123564],"dir":"rtl"},{"str":"بازا","boundary":[0.43432434979621537,0.2012875378578357,0.4601195544186125,0.22083384583123564],"dir":"rtl"},{"str":"یابی","boundary":[0.3901995073319852,0.2012875378578357,0.4239616973993128,0.22083384583123564],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.2917386482513619,0.2012875378578357,0.38484141372420666,0.22083384583123564],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.27132759662969425,0.2012875378578357,0.2759796475713145,0.22083384583123564],"dir":"rtl"},{"str":"بیان","boundary":[0.23602546332177843,0.2012875378578357,0.26594344362896477,0.22083384583123564],"dir":"rtl"},{"str":"کنید","boundary":[0.19250756080765677,0.2012875378578357,0.23065658651691673,0.22083384583123564],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.1871159622660842,0.2012875378578357,0.19246442801932423,0.22083384583123564],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.848100269184115,0.23380466771220149,0.8566175827944673,0.2533509756856014],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8534918677256875,0.23380466771220149,0.8681654882707589,0.2533509756856014],"dir":"ltr"},{"str":"تلویزیون","boundary":[0.7705639473005472,0.23380466771220149,0.8424745212201654,0.2533509756856014],"dir":"rtl"},{"str":"تعاملی","boundary":[0.7125400772817183,0.23380466771220149,0.7651084198048388,0.2533509756856014],"dir":"rtl"},{"str":"چگونه","boundary":[0.6518204079921032,0.23380466771220149,0.7070480923101574,0.2533509756856014],"dir":"rtl"},{"str":"میتواند","boundary":[0.5812161413762718,0.23380466771220149,0.6463837510912902,0.2533509756856014],"dir":"rtl"},{"str":"خدمات","boundary":[0.5118955886989098,0.23380466771220149,0.5758561221975855,0.2533509756856014],"dir":"rtl"},{"str":"مشتري","boundary":[0.4504056910462128,0.23380466771220149,0.5064324872909644,0.2533509756856014],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.4298662680306981,0.23380466771220149,0.4345183189723183,0.2533509756856014],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.41009707337826523,0.23380466771220149,0.42433179212777383,0.2533509756856014],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.35823503026409076,0.23380466771220149,0.4045764615858764,0.2533509756856014],"dir":"rtl"},{"str":"سانهاي","boundary":[0.2862186783159426,0.23380466771220149,0.3423405977635347,0.2533509756856014],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.2433426327710558,0.23380466771220149,0.2808813808739673,0.2533509756856014],"dir":"rtl"},{"str":"کسب","boundary":[0.188913161779942,0.23380466771220149,0.23791290792551065,0.2533509756856014],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.1727383661552242,0.23380466771220149,0.1834910108466338,0.2533509756856014],"dir":"rtl"},{"str":"کا","boundary":[0.14767051385036398,0.23380466771220149,0.16733726813050695,0.2533509756856014],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.7415520122911329,0.2662317224146161,0.8346547777639777,0.285778030388016],"dir":"rtl"},{"str":"بهبود","boundary":[0.6939262251739083,0.2662317224146161,0.7362005939958344,0.285778030388016],"dir":"rtl"},{"str":"بخشد؟","boundary":[0.6312809849765887,0.2662317224146161,0.688413700779332,0.285778030388016],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8481002691841153,0.2987488522689819,0.8566175827944675,0.3182951602423818],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8534918677256877,0.2987488522689819,0.8681654882707591,0.3182951602423818],"dir":"ltr"},{"str":"عملکرد","boundary":[0.7780094881436713,0.2987488522689819,0.8424548803969071,0.3182951602423818],"dir":"rtl"},{"str":"بازا","boundary":[0.7465235796320381,0.2987488522689819,0.7723187842544352,0.3182951602423818],"dir":"rtl"},{"str":"یابی","boundary":[0.702398737167808,0.2987488522689819,0.7361609272351355,0.3182951602423818],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.6620901194998606,0.2987488522689819,0.6967437205260616,0.3182951602423818],"dir":"rtl"},{"str":"سازمان","boundary":[0.5988030223333061,0.2987488522689819,0.6564134080925538,0.3182951602423818],"dir":"rtl"},{"str":"چگونه","boundary":[0.5379549816498439,0.2987488522689819,0.5931826659678981,0.3182951602423818],"dir":"rtl"},{"str":"میتواند","boundary":[0.4545135756493155,0.2987488522689819,0.5323505433372732,0.3182951602423818],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.43384578123995393,0.2987488522689819,0.4488604845784766,0.3182951602423818],"dir":"rtl"},{"str":"سیستم","boundary":[0.36991682710416446,0.2987488522689819,0.4281371053555792,0.3182951602423818],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.29109679128212707,0.2987488522689819,0.36421456978948225,0.3182951602423818],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.280797425982391,0.2987488522689819,0.28544947692401124,0.3182951602423818],"dir":"rtl"},{"str":"تباط","boundary":[0.2278096941155725,0.2987488522689819,0.2704347735854885,0.3182951602423818],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.2050879574046594,0.2987488522689819,0.2222476183629711,0.3182951602423818],"dir":"rtl"},{"str":"مشتري","boundary":[0.13730786145346105,0.2987488522689819,0.19971381737264998,0.3182951602423818],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.7712462412588436,0.3312659821233477,0.7791853701113092,0.3508122900967476],"dir":"ltr"},{"str":"CRM","boundary":[0.7791648306882937,0.32945744196307847,0.826671745894816,0.34449999233892076],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.8266622464116714,0.3312659821233477,0.834601375264137,0.3508122900967476],"dir":"ltr"},{"str":"بهره","boundary":[0.732309271934151,0.3312659821233477,0.7658016253316121,0.3508122900967476],"dir":"rtl"},{"str":"ببرد","boundary":[0.6957234246877654,0.3312659821233477,0.7269315375031138,0.3508122900967476],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6903318261461928,0.3312659821233477,0.6956802918994329,0.3508122900967476],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13731,0.12818,0.86817,0.35081],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]}],"words":[]}
خرید یا کرایه
cancel
19