سیستم‌های صف سیستم‌های صف

توضیحات

تمام کسانی که در حوزه کسب‌وکار فعال هستند به‌دنبال راهی برای کوتاه‌کردن زمان انجام فعالیت‌هایشان می‌گردند. نظریه صف یکی از تحقیقاتی است که سال‌های اخیر در حال انجام بوده. فراگیری تکنیک‌ها و انواع مدل‌ها برای شناخت و تحلیل سیستم‌های صف بسیار اهمیت دارد؛ زیرا شما برای تصمیم قطعی و سرمایه‌گذاری به آگاهی کامل نیاز دارید. یکی از بهترین کتاب‌هایی که درباره نظریه سیستم‌های صف نوشته شده کتاب سیستم‌های صف نوشته مصطفی زندیه و فرناز ترابی یگانه است., ,

آشنایی با کتاب سیستم‌های صف انتشارات دانشگاه شهید بهشتی

,

این کتاب شامل مفاهیم و اصول نظری سیستم‌های صف و کاربردهای آن است. هدف اصلی این کتاب ارایه ساده و قابل فهم مطالب است تا تمام دانشجویان بتوانند به درک عمیقی درباره مباحث نظری سستم‌های صف برسند. نویسنده‌های این کتاب با ارایه مثال‌های متنوعی در هر فصل توانسته‌اند با فهم بیشتر مطالب، سرعت یادگیری مخاطب را افزایش دهند., ,

مباحث مطرح‌شده در کتاب سیستم‌های صف

,

کتاب سیستم‌های صف نوشته مصطفی زند و فرناز ترابی یگانه با ارایه هشت فصل به نظریه سیستم‌های صف پرداخته‌اند. , ,

· فصل اول: در فصل اول این کتاب به تعریف اجزای سیستم صف و معیارهای مورد نیاز برای تحلیل مدل‌های صف و بعد از آن به برخی کاربردهای نظریه صف پرداخته شده است., ,

· فصل دوم: در این فصل علاوه بر مرور مباحث فصل اول، به بررسی برخی توزیع‌های مهم به همراه خواص آنها پرداخته می‌شود. در نهایت درباره فرآیند پواسن و توزیع‌نمایی نیز به‌طور کامل صحبت شده است., ,

· فصل سوم و چهارم: در این دو فصل به‌طور پیوسته به توضیح فرآیند تصادفی، فرایند مارکوف و در نهایت زنجیره مارکوف که پایه تمامی مدل‌ها است، بحث شده است., ,

· فصل پنچم: در پنجمین فصل این کتاب به روابط کلی سیستم‌های صف پرداخته می‌شود., ,

· فصل ششم: نویسنده در این فصل به بررسی مدل‌های نمایی صف و نحوه محاسبه معیارهای ارزیابی در آن‌ها پرداخته است., ,

· فصل هفتم: در این فصل به بررسی مدل‌های مبتنی بر فرایندهای مارکوف که به صورت فرآیند تولد و مرگ نیستند، بیان شده است., ,

· فصل هشتم: در آخرین فصل این کتاب به هزینه‌های یک سیستم صف اشاره شده. در نهایت کتاب با بررسی محاسبه پارامترهای بهینه یک سیستم صف با کم‌ترین هزینه به پایان می‌رسد., ,

یک تجربه عالی برای مطالعه کتاب سیستم‌های صف

,

اگر مایل به مطالعه این کتاب فوق‌العاده هستید، می‌توانید با مراجعه به سایت مای بوکت کتاب سیستم‌های صف را به روش‌های مختلف مطالعه کنید. در همین صفحه می‌توانید این کتاب را برای مدت مشخصی کرایه کرده یا برای خرید نسخه دیجیتال یا فیزیکی کتاب اقدام کنید.,

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"id":"3797839","title":"سیستم‌های صف","price":"۸۰‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۳۲‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۲۰‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۲۴‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۸۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/d4322aec58a1b23c/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/d4322aec58a1b23c/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/d4322aec58a1b23c/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/d4322aec58a1b23c/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/d4322aec58a1b23c/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":"1","isbn":"978-964-457-438-2","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":"۱۳۹۸","nobat_chap":"1","description":["<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: right; line-height: 115%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium'; mso-bidi-language: FA;\">تمام کسانی که در حوزه کسب&zwnj;وکار فعال هستند به&zwnj;دنبال راهی برای کوتاه&zwnj;کردن زمان انجام فعالیت&zwnj;هایشان می&zwnj;گردند. نظریه صف یکی از تحقیقاتی است که سال&zwnj;های اخیر در حال انجام بوده. فراگیری تکنیک&zwnj;ها و انواع مدل&zwnj;ها برای شناخت و تحلیل سیستم&zwnj;های صف بسیار اهمیت دارد؛ زیرا شما برای تصمیم قطعی و سرمایه&zwnj;گذاری به آگاهی کامل نیاز دارید. یکی از بهترین کتاب&zwnj;هایی که درباره نظریه سیستم&zwnj;های صف نوشته شده کتاب سیستم&zwnj;های صف نوشته مصطفی زندیه و فرناز ترابی یگانه است.</span>","\r","<h2 dir=\"RTL\" style=\"text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium'; mso-bidi-language: FA;\">آشنایی با کتاب سیستم&zwnj;های صف انتشارات دانشگاه شهید بهشتی</span></h2>\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: right; line-height: 115%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium'; mso-bidi-language: FA;\">این کتاب شامل مفاهیم و اصول نظری سیستم&zwnj;های صف</span><span dir=\"LTR\" lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium'; mso-bidi-language: FA;\"> </span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium'; mso-bidi-language: FA;\">و کاربردهای آن است. هدف اصلی این کتاب ارایه ساده و قابل فهم مطالب است تا تمام دانشجویان بتوانند به درک عمیقی درباره مباحث نظری سستم&zwnj;های صف برسند. نویسنده&zwnj;های این کتاب با ارایه مثال&zwnj;های متنوعی در هر فصل توانسته&zwnj;اند با فهم بیشتر مطالب، سرعت یادگیری مخاطب را افزایش دهند.</span>","\r","<h2 dir=\"RTL\" style=\"text-align: right; line-height: 115%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium'; mso-bidi-language: FA;\">مباحث مطرح&zwnj;شده در کتاب سیستم&zwnj;های صف</span></h2>\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: right; line-height: 115%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium'; mso-bidi-language: FA;\">کتاب سیستم&zwnj;های صف نوشته مصطفی زند و فرناز ترابی یگانه با ارایه هشت فصل به نظریه سیستم&zwnj;های صف پرداخته&zwnj;اند. </span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpFirst\" dir=\"RTL\" style=\"mso-add-space: auto; text-align: right; text-indent: -18.0pt; line-height: 115%; mso-list: l0 level1 lfo1; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0cm 36.0pt 8.0pt 0cm;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-language: FA;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium'; mso-bidi-language: FA;\">فصل اول:</span><span dir=\"LTR\" lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium'; mso-bidi-language: FA;\"> </span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium'; mso-bidi-language: FA;\">در فصل اول این کتاب به تعریف اجزای سیستم صف و معیارهای مورد نیاز برای تحلیل مدل&zwnj;های صف و بعد از آن به برخی کاربردهای نظریه صف پرداخته شده است.</span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" dir=\"RTL\" style=\"mso-add-space: auto; text-align: right; text-indent: -18.0pt; line-height: 115%; mso-list: l0 level1 lfo1; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0cm 36.0pt 8.0pt 0cm;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-language: FA;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium'; mso-bidi-language: FA;\">فصل دوم: در این فصل علاوه بر مرور مباحث فصل اول، به بررسی برخی توزیع&zwnj;های مهم به همراه خواص آنها پرداخته می&zwnj;شود. در نهایت درباره فرآیند پواسن و توزیع&zwnj;نمایی نیز به&zwnj;طور کامل صحبت شده است.</span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" dir=\"RTL\" style=\"mso-add-space: auto; text-align: right; text-indent: -18.0pt; line-height: 115%; mso-list: l0 level1 lfo1; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0cm 36.0pt 8.0pt 0cm;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-language: FA;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium'; mso-bidi-language: FA;\">فصل سوم و چهارم: در این دو فصل به&zwnj;طور پیوسته به توضیح فرآیند تصادفی، فرایند مارکوف و در نهایت زنجیره مارکوف که پایه تمامی مدل&zwnj;ها است، بحث شده است.</span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" dir=\"RTL\" style=\"mso-add-space: auto; text-align: right; text-indent: -18.0pt; line-height: 115%; mso-list: l0 level1 lfo1; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0cm 36.0pt 8.0pt 0cm;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-language: FA;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium'; mso-bidi-language: FA;\">فصل پنچم: در پنجمین فصل این کتاب به روابط کلی سیستم&zwnj;های صف پرداخته می&zwnj;شود.</span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" dir=\"RTL\" style=\"mso-add-space: auto; text-align: right; text-indent: -18.0pt; line-height: 115%; mso-list: l0 level1 lfo1; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0cm 36.0pt 8.0pt 0cm;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-language: FA;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium'; mso-bidi-language: FA;\">فصل ششم: نویسنده در این فصل به بررسی مدل&zwnj;های نمایی صف و نحوه محاسبه معیارهای ارزیابی در آن&zwnj;ها پرداخته است.</span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" dir=\"RTL\" style=\"mso-add-space: auto; text-align: right; text-indent: -18.0pt; line-height: 115%; mso-list: l0 level1 lfo1; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0cm 36.0pt 8.0pt 0cm;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-language: FA;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium'; mso-bidi-language: FA;\">فصل هفتم: در این فصل به بررسی مدل&zwnj;های مبتنی بر فرایندهای مارکوف که به صورت فرآیند تولد و مرگ نیستند، بیان شده است.</span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpLast\" dir=\"RTL\" style=\"mso-add-space: auto; text-align: right; text-indent: -18.0pt; line-height: 115%; mso-list: l0 level1 lfo1; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0cm 36.0pt 8.0pt 0cm;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-language: FA;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium'; mso-bidi-language: FA;\">فصل هشتم: در آخرین فصل این کتاب به هزینه&zwnj;های یک سیستم صف اشاره شده. در نهایت کتاب با بررسی محاسبه پارامترهای بهینه یک سیستم صف با کم&zwnj;ترین هزینه به پایان می&zwnj;رسد.</span>","\r","<h2 dir=\"RTL\" style=\"text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium'; mso-bidi-language: FA;\">یک تجربه عالی برای مطالعه کتاب سیستم&zwnj;های صف</span></h2>\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium'; mso-bidi-language: FA;\">اگر مایل به مطالعه این کتاب فوق&zwnj;العاده هستید، می&zwnj;توانید با مراجعه به سایت مای بوکت کتاب سیستم&zwnj;های صف را به روش&zwnj;های مختلف مطالعه کنید. در همین صفحه می&zwnj;توانید این کتاب را برای مدت مشخصی کرایه کرده یا برای خرید نسخه دیجیتال یا فیزیکی کتاب اقدام کنید.</span>",""],"pages_count":"1","keywords":"نظریه صف","token":"d4322aec58a1b23c","created_at":"2021-09-10 02:59:22","updated_at":"2022-08-29 14:20:28","publisher_id":"188","deleted_at":null,"published_at":"2022-08-10 14:20:41","available_for_web":"1","publisher_title":"دانشگاه شهید بهشتی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":"برای خرید کتاب سیستم‌های صف اثر مصطفی زندیه و فرناز ترابی یگانه می‌توانید به سایت مای بوکت مراجعه کنید و با مفهوم عدم انتظار در صف آشنا شوید.","meta_title":"خرید کتاب سیستم‌های صف اثر مصطفی زندیه و فرناز ترابی یگانه-مای بوکت","stock":"100","authors":[{"id":"1920790","title":"فرناز ترابی یگانه","firstname":"فرناز ترابی","lastname":"یگانه","token":"33621507a8e28f8b","created_at":"2021-09-10 02:59:11","updated_at":"2021-09-10 02:59:11","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1920791","title":"دکتر مصطفی زندیه","firstname":"دکتر مصطفی","lastname":"زندیه","token":"9ee48dea274af45a","created_at":"2021-09-10 02:59:11","updated_at":"2021-09-10 02:59:11","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1920790","title":"فرناز ترابی یگانه","firstname":"فرناز ترابی","lastname":"یگانه","token":"33621507a8e28f8b","created_at":"2021-09-10 02:59:11","updated_at":"2021-09-10 02:59:11","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1920791","title":"دکتر مصطفی زندیه","firstname":"دکتر مصطفی","lastname":"زندیه","token":"9ee48dea274af45a","created_at":"2021-09-10 02:59:11","updated_at":"2021-09-10 02:59:11","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"786492","file":"613a8ac3048af9.52994851.pdf","book_id":"3797839","toc":null,"created_at":"2021-09-10 02:59:23","updated_at":"2022-08-29 14:20:28","process_started_at":"2021-09-10 02:59:26","process_done_at":"2021-09-10 02:59:32","process_failed_at":null,"pages_count":"316","version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"453ec771709e6ebc5d6c2ba64da9fafd589358b8037c313acfb8390a702957612e554d0e3a08e02f84af3e41ba609fdda85aa7ed33c7f542e9b2b0a92c3c28ff","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۳۱۶"},"publisher":{"id":188,"title":"دانشگاه شهید بهشتی","description":null,"token":"72090a5e4340c63a","slug":"sbu"},"study_subjects":[{"id":"38131","title":"نظریه صف","token":"6aa873d5f7687b76","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:58:24","updated_at":"2022-08-10 14:20:41","study_fields":[{"id":"1753","title":"آمار گرایش آمار اجتماعی و اقتصادی","degree_id":"10","token":"dca202a0a8186aff","books_count":"3","created_at":"2017-10-07 11:23:04","updated_at":"2022-09-03 12:47:35","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]},{"id":"38134","title":"نظریه صف","token":"df48188ca1a87486","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:58:25","updated_at":"2022-08-10 14:20:41","study_fields":[{"id":"1393","title":"مدیریت حمل و نقل دریایی بین قاره ای","degree_id":"10","token":"1744b156f51b7d80","books_count":"8","created_at":"2017-10-07 11:22:57","updated_at":"2022-08-10 14:20:41","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]}],"titleLink":"%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%81","ebook_price_en":"32000","urlify":"%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%81","pages_count_fa":"۱","authorTitle":"فرناز ترابی یگانه, دکتر مصطفی زندیه","tocStr":"","url":"/preview/d4322aec58a1b23c/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%81"}
{"toc":null,"pages_count":316,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"d4322aec58a1b23c","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/d4322aec58a1b23c/pages/qNBjKvAJOwFNuZge-sec.webp","jpeg":"/storage/books/d4322aec58a1b23c/pages/mWQRpNDQfccNSwJU.jpg","blurred":"/storage/books/d4322aec58a1b23c/pages/qHLrDAewlBSNslXt.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0.0006219296108663472,0.00023029537574209346,0.9989986222865535,0.9995814457601971]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5032680034637451,"y":0.19065657258033752},{"x":0.584967315196991,"y":0.19191919267177582},{"x":0.5833333134651184,"y":0.24242424964904785},{"x":0.5016340017318726,"y":0.24116161465644836}]},"confidence":0.3799999952316284,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5032680034637451,0.19065657258033752,0.5833333134651184,0.24242424964904785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4950980246067047,"y":0.19065657258033752},{"x":0.5130718946456909,"y":0.19065657258033752},{"x":0.5114378929138184,"y":0.24116161465644836},{"x":0.49346405267715454,"y":0.24116161465644836}]},"confidence":0.6000000238418579,"dir":"rtl","str":"نها","boundary":[0.4950980246067047,0.19065657258033752,0.5114378929138184,0.24116161465644836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4215686321258545,"y":0.18939393758773804},{"x":0.4869281053543091,"y":0.19065657258033752},{"x":0.4852941036224365,"y":0.24116161465644836},{"x":0.41993463039398193,"y":0.23989899456501007}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"زمام","boundary":[0.4215686321258545,0.18939393758773804,0.4852941036224365,0.24116161465644836]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4215686321258545,"y":0.18939393758773804},{"x":0.584967315196991,"y":0.19191919267177582},{"x":0.5833333134651184,"y":0.24242424964904785},{"x":0.41993463039398193,"y":0.23989899456501007}]},"confidence":0.6499999761581421,"boundary":[0.4165686321258545,0.18239393758773803,0.5883333134651184,0.24942424964904786],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5212418437004089,"y":0.2765151560306549},{"x":0.6127451062202454,"y":0.28156566619873047},{"x":0.6094771027565002,"y":0.3232323229312897},{"x":0.5179738402366638,"y":0.3194444477558136}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سیستم","boundary":[0.5212418437004089,0.2765151560306549,0.6094771027565002,0.3232323229312897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4624182879924774,"y":0.27398988604545593},{"x":0.516339898109436,"y":0.2765151560306549},{"x":0.5130718946456909,"y":0.3194444477558136},{"x":0.4591503143310547,"y":0.3169191777706146}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.4624182879924774,0.27398988604545593,0.5130718946456909,0.3194444477558136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38562092185020447,"y":0.27020201086997986},{"x":0.4493463933467865,"y":0.27272728085517883},{"x":0.4444444477558136,"y":0.3156565725803375},{"x":0.38235294818878174,"y":0.31313130259513855}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"صف","boundary":[0.38562092185020447,0.27020201086997986,0.4444444477558136,0.3156565725803375]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38562092185020447,"y":0.27020201086997986},{"x":0.6111111044883728,"y":0.28156566619873047},{"x":0.6078431606292725,"y":0.32449495792388916},{"x":0.38235294818878174,"y":0.31313130259513855}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.38062092185020446,0.26320201086997985,0.6128431606292725,0.33149495792388917],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/d4322aec58a1b23c/pages/VAmipuhlkLRjRdzY-sec.webp","jpeg":"/storage/books/d4322aec58a1b23c/pages/HlRgblMayJOWRNOe.jpg","blurred":"/storage/books/d4322aec58a1b23c/pages/qoSeuCRXvunKVciS.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[]},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/d4322aec58a1b23c/pages/MXcnCnPzWEiWzNbS-sec.webp","jpeg":"/storage/books/d4322aec58a1b23c/pages/DWhVDuwtsSGJPmRT.jpg","blurred":"/storage/books/d4322aec58a1b23c/pages/GmoIeCLeSzWtEZkN.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0.0006512986308608959,0.00037536984501462995,0.9990253214664708,0.9990123074229318]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5212418437004089,"y":0.3080808222293854},{"x":0.5947712659835815,"y":0.31060606241226196},{"x":0.5915032625198364,"y":0.3497474789619446},{"x":0.5196078419685364,"y":0.3472222089767456}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سیستم","boundary":[0.5212418437004089,0.3080808222293854,0.5915032625198364,0.3497474789619446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4803921580314636,"y":0.3068181872367859},{"x":0.516339898109436,"y":0.3080808222293854},{"x":0.5147058963775635,"y":0.3472222089767456},{"x":0.47875815629959106,"y":0.3459596037864685}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.4803921580314636,0.3068181872367859,0.5147058963775635,0.3472222089767456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4035947620868683,"y":0.3042929172515869},{"x":0.45588234066963196,"y":0.3055555522441864},{"x":0.4542483687400818,"y":0.3459596037864685},{"x":0.4019607901573181,"y":0.34343433380126953}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"صف","boundary":[0.4035947620868683,0.3042929172515869,0.4542483687400818,0.3459596037864685]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4035947620868683,"y":0.3042929172515869},{"x":0.5947712659835815,"y":0.31060606241226196},{"x":0.5915032625198364,"y":0.3497474789619446},{"x":0.4019607901573181,"y":0.34343433380126953}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3985947620868683,0.2972929172515869,0.5965032625198364,0.3567474789619446],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5392156839370728,"y":0.4873737394809723},{"x":0.5735294222831726,"y":0.4873737394809723},{"x":0.5735294222831726,"y":0.5075757503509521},{"x":0.5392156839370728,"y":0.5075757503509521}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5392156839370728,0.4873737394809723,0.5735294222831726,0.5075757503509521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4689542353153229,"y":0.4873737394809723},{"x":0.5310457348823547,"y":0.4873737394809723},{"x":0.5310457348823547,"y":0.5075757503509521},{"x":0.4689542353153229,"y":0.5088383555412292}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مصطفی","boundary":[0.4689542353153229,0.4873737394809723,0.5310457348823547,0.5075757503509521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4215686321258545,"y":0.4873737394809723},{"x":0.46078431606292725,"y":0.4873737394809723},{"x":0.46078431606292725,"y":0.5088383555412292},{"x":0.4215686321258545,"y":0.5088383555412292}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زندیه","boundary":[0.4215686321258545,0.4873737394809723,0.46078431606292725,0.5088383555412292]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4215686321258545,"y":0.4873737394809723},{"x":0.5735294222831726,"y":0.4861111044883728},{"x":0.5735294222831726,"y":0.5075757503509521},{"x":0.4215686321258545,"y":0.5088383555412292}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4165686321258545,0.4803737394809723,0.5785294222831726,0.5145757503509522],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5261437892913818,"y":0.5290403962135315},{"x":0.5653594732284546,"y":0.5290403962135315},{"x":0.5653594732284546,"y":0.5517676472663879},{"x":0.5245097875595093,"y":0.5505050420761108}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فرناز","boundary":[0.5261437892913818,0.5290403962135315,0.5653594732284546,0.5517676472663879]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4771241843700409,"y":0.5277777910232544},{"x":0.5179738402366638,"y":0.5290403962135315},{"x":0.5179738402366638,"y":0.5505050420761108},{"x":0.4771241843700409,"y":0.5505050420761108}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ترابی","boundary":[0.4771241843700409,0.5277777910232544,0.5179738402366638,0.5505050420761108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4313725531101227,"y":0.5277777910232544},{"x":0.47058823704719543,"y":0.5277777910232544},{"x":0.4689542353153229,"y":0.5505050420761108},{"x":0.4297385513782501,"y":0.5492424368858337}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یگانه","boundary":[0.4313725531101227,0.5277777910232544,0.4689542353153229,0.5505050420761108]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4313725531101227,"y":0.5277777910232544},{"x":0.5653594732284546,"y":0.5290403962135315},{"x":0.5653594732284546,"y":0.5517676472663879},{"x":0.4297385513782501,"y":0.5505050420761108}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4263725531101227,0.5207777910232544,0.5703594732284546,0.558767647266388],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4591503143310547,"y":0.6957070827484131},{"x":0.5343137383460999,"y":0.6944444179534912},{"x":0.5359477400779724,"y":0.7348484992980957},{"x":0.46078431606292725,"y":0.7361111044883728}]},"confidence":0.5699999928474426,"dir":"rtl","str":"اشکان","boundary":[0.4591503143310547,0.6957070827484131,0.5359477400779724,0.7348484992980957]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4591503143310547,"y":0.6957070827484131},{"x":0.5343137383460999,"y":0.6944444179534912},{"x":0.5359477400779724,"y":0.7348484992980957},{"x":0.46078431606292725,"y":0.7361111044883728}]},"confidence":0.5699999928474426,"boundary":[0.4541503143310547,0.6887070827484131,0.5409477400779724,0.7418484992980957],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4803921580314636,"y":0.7297979593276978},{"x":0.529411792755127,"y":0.7285353541374207},{"x":0.529411792755127,"y":0.75},{"x":0.4803921580314636,"y":0.75}]},"confidence":0.6600000262260437,"dir":"ltr","str":"بهینیی","boundary":[0.4803921580314636,0.7297979593276978,0.529411792755127,0.75]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4803921580314636,"y":0.7297979593276978},{"x":0.529411792755127,"y":0.7285353541374207},{"x":0.529411792755127,"y":0.75},{"x":0.4803921580314636,"y":0.75}]},"confidence":0.6600000262260437,"boundary":[0.4753921580314636,0.7227979593276977,0.534411792755127,0.757],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49346405267715454,"y":0.743686854839325},{"x":0.508169949054718,"y":0.743686854839325},{"x":0.5098039507865906,"y":0.75},{"x":0.49346405267715454,"y":0.75}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"۱۳۳۸","boundary":[0.49346405267715454,0.743686854839325,0.5098039507865906,0.75]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4852941036224365,"y":0.7449495196342468},{"x":0.4901960790157318,"y":0.743686854839325},{"x":0.491830050945282,"y":0.75},{"x":0.4869281053543091,"y":0.7512626051902771}]},"confidence":0.6100000143051147,"dir":"rtl","str":"مه","boundary":[0.4852941036224365,0.7449495196342468,0.491830050945282,0.75]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4852941036224365,"y":0.7449495196342468},{"x":0.508169949054718,"y":0.743686854839325},{"x":0.5098039507865906,"y":0.7487373948097229},{"x":0.4869281053543091,"y":0.7512626051902771}]},"confidence":0.75,"boundary":[0.4802941036224365,0.7379495196342468,0.5148039507865906,0.7557373948097229],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4820261299610138,"y":0.7626262903213501},{"x":0.5147058963775635,"y":0.7626262903213501},{"x":0.5147058963775635,"y":0.7752525210380554},{"x":0.4820261299610138,"y":0.7752525210380554}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳۹۸","boundary":[0.4820261299610138,0.7626262903213501,0.5147058963775635,0.7752525210380554]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4820261299610138,"y":0.7626262903213501},{"x":0.5147058963775635,"y":0.7626262903213501},{"x":0.5147058963775635,"y":0.7752525210380554},{"x":0.4820261299610138,"y":0.7752525210380554}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.4770261299610138,0.7556262903213501,0.5197058963775635,0.7822525210380554],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/d4322aec58a1b23c/pages/VHMkvsHgIiKbqERQ-sec.webp","jpeg":"/storage/books/d4322aec58a1b23c/pages/GJRSWbqLcbcFXyGn.jpg","blurred":"/storage/books/d4322aec58a1b23c/pages/baEqfjtYjxzFhiDI.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0.0004457153448092392,0.0002605856547150949,0.9988143983541751,0.9989867997958203]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4542483687400818,"y":0.21338383853435516},{"x":0.5261437892913818,"y":0.2083333283662796},{"x":0.5310457348823547,"y":0.24494948983192444},{"x":0.4591503143310547,"y":0.25}]},"confidence":0.6200000047683716,"dir":"rtl","str":"واشكاة","boundary":[0.4542483687400818,0.21338383853435516,0.5310457348823547,0.24494948983192444]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4542483687400818,"y":0.21338383853435516},{"x":0.5261437892913818,"y":0.2083333283662796},{"x":0.5310457348823547,"y":0.24494948983192444},{"x":0.4591503143310547,"y":0.25}]},"confidence":0.6200000047683716,"boundary":[0.4492483687400818,0.20638383853435516,0.5360457348823547,0.25194948983192444],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46405228972435,"y":0.24621212482452393},{"x":0.516339898109436,"y":0.23863635957241058},{"x":0.5196078419685364,"y":0.2537878751754761},{"x":0.4673202633857727,"y":0.2613636255264282}]},"confidence":0.6000000238418579,"str":"نی","boundary":[0.46405228972435,0.24621212482452393,0.5196078419685364,0.2537878751754761]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46405228972435,"y":0.24621212482452393},{"x":0.516339898109436,"y":0.23863635957241058},{"x":0.5196078419685364,"y":0.2537878751754761},{"x":0.4673202633857727,"y":0.2613636255264282}]},"confidence":0.6000000238418579,"dir":"ltr","boundary":[0.45905228972434997,0.23921212482452392,0.5246078419685364,0.2607878751754761],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47875815629959106,"y":0.25757575035095215},{"x":0.5147058963775635,"y":0.25505051016807556},{"x":0.5147058963775635,"y":0.2613636255264282},{"x":0.47875815629959106,"y":0.2638888955116272}]},"confidence":0.7400000095367432,"str":"۱۳۳۸","boundary":[0.47875815629959106,0.25757575035095215,0.5147058963775635,0.2613636255264282]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47875815629959106,"y":0.25757575035095215},{"x":0.5147058963775635,"y":0.25505051016807556},{"x":0.5147058963775635,"y":0.2613636255264282},{"x":0.47875815629959106,"y":0.2638888955116272}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.47375815629959106,0.25057575035095214,0.5197058963775635,0.26836362552642823],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48856207728385925,"y":0.26893940567970276},{"x":0.508169949054718,"y":0.26893940567970276},{"x":0.508169949054718,"y":0.2777777910232544},{"x":0.48856207728385925,"y":0.2777777910232544}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۲۰","boundary":[0.48856207728385925,0.26893940567970276,0.508169949054718,0.2777777910232544]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48856207728385925,"y":0.26893940567970276},{"x":0.508169949054718,"y":0.26893940567970276},{"x":0.508169949054718,"y":0.2777777910232544},{"x":0.48856207728385925,"y":0.2777777910232544}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.48356207728385925,0.26193940567970275,0.513169949054718,0.2847777910232544],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5866013169288635,"y":0.28282827138900757},{"x":0.6094771027565002,"y":0.28282827138900757},{"x":0.6094771027565002,"y":0.29797980189323425},{"x":0.5866013169288635,"y":0.29797980189323425}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.5866013169288635,0.28282827138900757,0.6094771027565002,0.29797980189323425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5588235259056091,"y":0.28282827138900757},{"x":0.5816993713378906,"y":0.28282827138900757},{"x":0.5816993713378906,"y":0.29797980189323425},{"x":0.5588235259056091,"y":0.29797980189323425}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5588235259056091,0.28282827138900757,0.5816993713378906,0.29797980189323425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5490196347236633,"y":0.28282827138900757},{"x":0.5539215803146362,"y":0.28282827138900757},{"x":0.5539215803146362,"y":0.29797980189323425},{"x":0.5490196347236633,"y":0.29797980189323425}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5490196347236633,0.28282827138900757,0.5539215803146362,0.29797980189323425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5016340017318726,"y":0.28282827138900757},{"x":0.5441176295280457,"y":0.28282827138900757},{"x":0.5441176295280457,"y":0.29797980189323425},{"x":0.5016340017318726,"y":0.29797980189323425}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5016340017318726,0.28282827138900757,0.5441176295280457,0.29797980189323425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46078431606292725,"y":0.28282827138900757},{"x":0.49673202633857727,"y":0.28282827138900757},{"x":0.49673202633857727,"y":0.29797980189323425},{"x":0.46078431606292725,"y":0.29797980189323425}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.46078431606292725,0.28282827138900757,0.49673202633857727,0.29797980189323425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42810457944869995,"y":0.28282827138900757},{"x":0.4542483687400818,"y":0.28282827138900757},{"x":0.4542483687400818,"y":0.29797980189323425},{"x":0.42810457944869995,"y":0.29797980189323425}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.42810457944869995,0.28282827138900757,0.4542483687400818,0.29797980189323425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3888888955116272,"y":0.28282827138900757},{"x":0.42320260405540466,"y":0.28282827138900757},{"x":0.42320260405540466,"y":0.29797980189323425},{"x":0.3888888955116272,"y":0.29797980189323425}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.3888888955116272,0.28282827138900757,0.42320260405540466,0.29797980189323425]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3888888955116272,"y":0.28282827138900757},{"x":0.6094771027565002,"y":0.28282827138900757},{"x":0.6094771027565002,"y":0.29797980189323425},{"x":0.3888888955116272,"y":0.29797980189323425}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.3838888955116272,0.27582827138900756,0.6144771027565002,0.30497980189323426],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48366013169288635,"y":0.3093434274196625},{"x":0.5424836874008179,"y":0.31060606241226196},{"x":0.5424836874008179,"y":0.3232323229312897},{"x":0.48366013169288635,"y":0.3219696879386902}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"سیستمهای","boundary":[0.48366013169288635,0.3093434274196625,0.5424836874008179,0.3232323229312897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4591503143310547,"y":0.3080808222293854},{"x":0.47875815629959106,"y":0.3093434274196625},{"x":0.47875815629959106,"y":0.3219696879386902},{"x":0.4575163424015045,"y":0.3207070827484131}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"صف","boundary":[0.4591503143310547,0.3080808222293854,0.47875815629959106,0.3219696879386902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5735294222831726,"y":0.32449495792388916},{"x":0.5964052081108093,"y":0.32449495792388916},{"x":0.5964052081108093,"y":0.33838382363319397},{"x":0.5735294222831726,"y":0.33838382363319397}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5735294222831726,0.32449495792388916,0.5964052081108093,0.33838382363319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.32449495792388916},{"x":0.5686274766921997,"y":0.32449495792388916},{"x":0.5686274766921997,"y":0.33838382363319397},{"x":0.529411792755127,"y":0.33838382363319397}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مصطفی","boundary":[0.529411792755127,0.32449495792388916,0.5686274766921997,0.33838382363319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49673202633857727,"y":0.32449495792388916},{"x":0.5228758454322815,"y":0.32449495792388916},{"x":0.5228758454322815,"y":0.33838382363319397},{"x":0.49673202633857727,"y":0.33838382363319397}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زندیه","boundary":[0.49673202633857727,0.32449495792388916,0.5228758454322815,0.33838382363319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48856207728385925,"y":0.32449495792388916},{"x":0.491830050945282,"y":0.32449495792388916},{"x":0.491830050945282,"y":0.33838382363319397},{"x":0.48856207728385925,"y":0.33838382363319397}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.48856207728385925,0.32449495792388916,0.491830050945282,0.33838382363319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46078431606292725,"y":0.32449495792388916},{"x":0.4820261299610138,"y":0.32449495792388916},{"x":0.4820261299610138,"y":0.33838382363319397},{"x":0.46078431606292725,"y":0.33838382363319397}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فرناز","boundary":[0.46078431606292725,0.32449495792388916,0.4820261299610138,0.33838382363319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4313725531101227,"y":0.32449495792388916},{"x":0.45588234066963196,"y":0.32449495792388916},{"x":0.45588234066963196,"y":0.33838382363319397},{"x":0.4313725531101227,"y":0.33838382363319397}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ترابی","boundary":[0.4313725531101227,0.32449495792388916,0.45588234066963196,0.33838382363319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4035947620868683,"y":0.32449495792388916},{"x":0.4264705777168274,"y":0.32449495792388916},{"x":0.4264705777168274,"y":0.33838382363319397},{"x":0.4035947620868683,"y":0.33838382363319397}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یگانه","boundary":[0.4035947620868683,0.32449495792388916,0.4264705777168274,0.33838382363319397]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4035947620868683,"y":0.3080808222293854},{"x":0.5980392098426819,"y":0.31186869740486145},{"x":0.5964052081108093,"y":0.34217172861099243},{"x":0.4019607901573181,"y":0.33838382363319397}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.3985947620868683,0.30108082222938537,0.6014052081108093,0.34917172861099244],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5196078419685364,"y":0.35227271914482117},{"x":0.5571895241737366,"y":0.35227271914482117},{"x":0.5571895241737366,"y":0.36616161465644836},{"x":0.5196078419685364,"y":0.36616161465644836}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ویراستار","boundary":[0.5196078419685364,0.35227271914482117,0.5571895241737366,0.36616161465644836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5147058963775635,"y":0.35227271914482117},{"x":0.5179738402366638,"y":0.35227271914482117},{"x":0.5179738402366638,"y":0.3648989796638489},{"x":0.5147058963775635,"y":0.3648989796638489}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5147058963775635,0.35227271914482117,0.5179738402366638,0.3648989796638489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4803921580314636,"y":0.35227271914482117},{"x":0.508169949054718,"y":0.35227271914482117},{"x":0.508169949054718,"y":0.3648989796638489},{"x":0.4803921580314636,"y":0.3648989796638489}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ونوس","boundary":[0.4803921580314636,0.35227271914482117,0.508169949054718,0.3648989796638489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44281044602394104,"y":0.35101011395454407},{"x":0.47549018263816833,"y":0.35227271914482117},{"x":0.47549018263816833,"y":0.3648989796638489},{"x":0.44281044602394104,"y":0.3648989796638489}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قدیمی","boundary":[0.44281044602394104,0.35101011395454407,0.47549018263816833,0.3648989796638489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6094771027565002,"y":0.3648989796638489},{"x":0.6323529481887817,"y":0.3648989796638489},{"x":0.6323529481887817,"y":0.38131314516067505},{"x":0.6094771027565002,"y":0.38131314516067505}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حروف","boundary":[0.6094771027565002,0.3648989796638489,0.6323529481887817,0.38131314516067505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.584967315196991,"y":0.3648989796638489},{"x":0.6029411554336548,"y":0.3648989796638489},{"x":0.6029411554336548,"y":0.38131314516067505},{"x":0.584967315196991,"y":0.38131314516067505}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نگار","boundary":[0.584967315196991,0.3648989796638489,0.6029411554336548,0.38131314516067505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5751634240150452,"y":0.3648989796638489},{"x":0.5784313678741455,"y":0.3648989796638489},{"x":0.5784313678741455,"y":0.38131314516067505},{"x":0.5751634240150452,"y":0.38131314516067505}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5751634240150452,0.3648989796638489,0.5784313678741455,0.38131314516067505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5408496856689453,"y":0.3648989796638489},{"x":0.5702614188194275,"y":0.3648989796638489},{"x":0.5702614188194275,"y":0.38131314516067505},{"x":0.5408496856689453,"y":0.38131314516067505}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.5408496856689453,0.3648989796638489,0.5702614188194275,0.38131314516067505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277777910232544,"y":0.3648989796638489},{"x":0.5375816822052002,"y":0.3648989796638489},{"x":0.5375816822052002,"y":0.38131314516067505},{"x":0.5277777910232544,"y":0.38131314516067505}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آرا","boundary":[0.5277777910232544,0.3648989796638489,0.5375816822052002,0.38131314516067505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5245097875595093,"y":0.3648989796638489},{"x":0.5261437892913818,"y":0.3648989796638489},{"x":0.5261437892913818,"y":0.38131314516067505},{"x":0.5245097875595093,"y":0.38131314516067505}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5245097875595093,0.3648989796638489,0.5261437892913818,0.38131314516067505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4673202633857727,"y":0.3648989796638489},{"x":0.5179738402366638,"y":0.3648989796638489},{"x":0.5179738402366638,"y":0.38131314516067505},{"x":0.4673202633857727,"y":0.38131314516067505}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سیدمهدی","boundary":[0.4673202633857727,0.3648989796638489,0.5179738402366638,0.38131314516067505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4264705777168274,"y":0.3648989796638489},{"x":0.4624182879924774,"y":0.3648989796638489},{"x":0.4624182879924774,"y":0.38131314516067505},{"x":0.4264705777168274,"y":0.38131314516067505}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موسوی","boundary":[0.4264705777168274,0.3648989796638489,0.4624182879924774,0.38131314516067505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3937908411026001,"y":0.3648989796638489},{"x":0.41993463039398193,"y":0.3648989796638489},{"x":0.41993463039398193,"y":0.38131314516067505},{"x":0.3937908411026001,"y":0.38131314516067505}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جهان","boundary":[0.3937908411026001,0.3648989796638489,0.41993463039398193,0.38131314516067505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3660130798816681,"y":0.3648989796638489},{"x":0.3921568691730499,"y":0.3648989796638489},{"x":0.3921568691730499,"y":0.38131314516067505},{"x":0.3660130798816681,"y":0.38131314516067505}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آبادی","boundary":[0.3660130798816681,0.3648989796638489,0.3921568691730499,0.38131314516067505]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3660130798816681,"y":0.3497474789619446},{"x":0.6339869499206543,"y":0.35353535413742065},{"x":0.6323529481887817,"y":0.38383838534355164},{"x":0.36437907814979553,"y":0.38131314516067505}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3610130798816681,0.3427474789619446,0.6373529481887817,0.39083838534355164],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5539215803146362,"y":0.38131314516067505},{"x":0.5784313678741455,"y":0.38131314516067505},{"x":0.5784313678741455,"y":0.39646464586257935},{"x":0.5539215803146362,"y":0.39646464586257935}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طراح","boundary":[0.5539215803146362,0.38131314516067505,0.5784313678741455,0.39646464586257935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.38131314516067505},{"x":0.5473856329917908,"y":0.38131314516067505},{"x":0.5473856329917908,"y":0.39646464586257935},{"x":0.529411792755127,"y":0.39646464586257935}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.529411792755127,0.38131314516067505,0.5473856329917908,0.39646464586257935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277777910232544,"y":0.38131314516067505},{"x":0.529411792755127,"y":0.38131314516067505},{"x":0.529411792755127,"y":0.39646464586257935},{"x":0.5277777910232544,"y":0.39646464586257935}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5277777910232544,0.38131314516067505,0.529411792755127,0.39646464586257935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4689542353153229,"y":0.38131314516067505},{"x":0.5212418437004089,"y":0.38131314516067505},{"x":0.5212418437004089,"y":0.39646464586257935},{"x":0.4689542353153229,"y":0.39646464586257935}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"امیرشاهرخ","boundary":[0.4689542353153229,0.38131314516067505,0.5212418437004089,0.39646464586257935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41830065846443176,"y":0.38257575035095215},{"x":0.46405228972435,"y":0.38131314516067505},{"x":0.46405228972435,"y":0.39646464586257935},{"x":0.41830065846443176,"y":0.39646464586257935}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فریوسفی","boundary":[0.41830065846443176,0.38257575035095215,0.46405228972435,0.39646464586257935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5359477400779724,"y":0.39772728085517883},{"x":0.5571895241737366,"y":0.39772728085517883},{"x":0.5571895241737366,"y":0.41161617636680603},{"x":0.5359477400779724,"y":0.41161617636680603}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ناظر","boundary":[0.5359477400779724,0.39772728085517883,0.5571895241737366,0.41161617636680603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5130718946456909,"y":0.39772728085517883},{"x":0.5310457348823547,"y":0.39772728085517883},{"x":0.5310457348823547,"y":0.41161617636680603},{"x":0.5130718946456909,"y":0.41161617636680603}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5130718946456909,0.39772728085517883,0.5310457348823547,0.41161617636680603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5065359473228455,"y":0.39772728085517883},{"x":0.5098039507865906,"y":0.39772728085517883},{"x":0.5098039507865906,"y":0.41161617636680603},{"x":0.5065359473228455,"y":0.41161617636680603}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5065359473228455,0.39772728085517883,0.5098039507865906,0.41161617636680603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4803921580314636,"y":0.39772728085517883},{"x":0.5,"y":0.39772728085517883},{"x":0.5,"y":0.41161617636680603},{"x":0.4803921580314636,"y":0.41161617636680603}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"صفر","boundary":[0.4803921580314636,0.39772728085517883,0.5,0.41161617636680603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44281044602394104,"y":0.39772728085517883},{"x":0.47549018263816833,"y":0.39772728085517883},{"x":0.47549018263816833,"y":0.41161617636680603},{"x":0.44281044602394104,"y":0.41161617636680603}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"مميزاد","boundary":[0.44281044602394104,0.39772728085517883,0.47549018263816833,0.41161617636680603]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41830065846443176,"y":0.38257575035095215},{"x":0.5784313678741455,"y":0.38131314516067505},{"x":0.5784313678741455,"y":0.41035354137420654},{"x":0.41993463039398193,"y":0.41161617636680603}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.41330065846443176,0.37557575035095214,0.5834313678741455,0.41735354137420655],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5114378929138184,"y":0.41287878155708313},{"x":0.5310457348823547,"y":0.4141414165496826},{"x":0.529411792755127,"y":0.4267676770687103},{"x":0.5098039507865906,"y":0.4267676770687103}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5114378929138184,0.41287878155708313,0.529411792755127,0.4267676770687103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5049019455909729,"y":0.41287878155708313},{"x":0.508169949054718,"y":0.41287878155708313},{"x":0.508169949054718,"y":0.4267676770687103},{"x":0.5049019455909729,"y":0.4267676770687103}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5049019455909729,0.41287878155708313,0.508169949054718,0.4267676770687103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.41161617636680603},{"x":0.5,"y":0.41287878155708313},{"x":0.49836599826812744,"y":0.42550504207611084},{"x":0.4689542353153229,"y":0.42424243688583374}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۸","boundary":[0.47058823704719543,0.41161617636680603,0.49836599826812744,0.42550504207611084]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.41161617636680603},{"x":0.5310457348823547,"y":0.4141414165496826},{"x":0.529411792755127,"y":0.4267676770687103},{"x":0.4689542353153229,"y":0.42424243688583374}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.46558823704719543,0.404616176366806,0.534411792755127,0.43376767706871033],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49673202633857727,"y":0.4280303120613098},{"x":0.5359477400779724,"y":0.4292929172515869},{"x":0.5359477400779724,"y":0.4431818127632141},{"x":0.4950980246067047,"y":0.4419191777706146}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شمارگان","boundary":[0.49673202633857727,0.4280303120613098,0.5359477400779724,0.4431818127632141]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4901960790157318,"y":0.4280303120613098},{"x":0.49346405267715454,"y":0.4280303120613098},{"x":0.49346405267715454,"y":0.4419191777706146},{"x":0.4901960790157318,"y":0.4419191777706146}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4901960790157318,0.4280303120613098,0.49346405267715454,0.4419191777706146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4624182879924774,"y":0.4280303120613098},{"x":0.4820261299610138,"y":0.4280303120613098},{"x":0.4820261299610138,"y":0.4419191777706146},{"x":0.4624182879924774,"y":0.4419191777706146}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۵۰۰","boundary":[0.4624182879924774,0.4280303120613098,0.4820261299610138,0.4419191777706146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310457348823547,"y":0.4444444477558136},{"x":0.5571895241737366,"y":0.4444444477558136},{"x":0.5571895241737366,"y":0.4583333432674408},{"x":0.5310457348823547,"y":0.4583333432674408}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قیمت","boundary":[0.5310457348823547,0.4444444477558136,0.5571895241737366,0.4583333432674408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277777910232544,"y":0.4444444477558136},{"x":0.529411792755127,"y":0.4444444477558136},{"x":0.529411792755127,"y":0.4583333432674408},{"x":0.5277777910232544,"y":0.4583333432674408}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5277777910232544,0.4444444477558136,0.529411792755127,0.4583333432674408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4689542353153229,"y":0.4444444477558136},{"x":0.516339898109436,"y":0.4444444477558136},{"x":0.516339898109436,"y":0.4583333432674408},{"x":0.4689542353153229,"y":0.4583333432674408}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۴۵۰،۰۰۰","boundary":[0.4689542353153229,0.4444444477558136,0.516339898109436,0.4583333432674408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44771242141723633,"y":0.4444444477558136},{"x":0.4624182879924774,"y":0.4444444477558136},{"x":0.4624182879924774,"y":0.4583333432674408},{"x":0.44771242141723633,"y":0.4583333432674408}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ریال","boundary":[0.44771242141723633,0.4444444477558136,0.4624182879924774,0.4583333432674408]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44771242141723633,"y":0.4280303120613098},{"x":0.5588235259056091,"y":0.4305555522441864},{"x":0.5571895241737366,"y":0.4608585834503174},{"x":0.44607841968536377,"y":0.4583333432674408}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4427124214172363,0.4210303120613098,0.5621895241737366,0.4678585834503174],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6062091588973999,"y":0.4722222089767456},{"x":0.6258170008659363,"y":0.4722222089767456},{"x":0.6258170008659363,"y":0.4848484992980957},{"x":0.6062091588973999,"y":0.4848484992980957}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"کلیه","boundary":[0.6062091588973999,0.4722222089767456,0.6258170008659363,0.4848484992980957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5751634240150452,"y":0.4722222089767456},{"x":0.5996732115745544,"y":0.4722222089767456},{"x":0.5996732115745544,"y":0.4848484992980957},{"x":0.5751634240150452,"y":0.4848484992980957}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حقوق","boundary":[0.5751634240150452,0.4722222089767456,0.5996732115745544,0.4848484992980957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5506535768508911,"y":0.4722222089767456},{"x":0.5702614188194275,"y":0.4722222089767456},{"x":0.5702614188194275,"y":0.4848484992980957},{"x":0.5506535768508911,"y":0.4848484992980957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5506535768508911,0.4722222089767456,0.5702614188194275,0.4848484992980957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5130718946456909,"y":0.4722222089767456},{"x":0.5457516312599182,"y":0.4722222089767456},{"x":0.5457516312599182,"y":0.4848484992980957},{"x":0.5130718946456909,"y":0.4848484992980957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5130718946456909,0.4722222089767456,0.5457516312599182,0.4848484992980957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48366013169288635,"y":0.4722222089767456},{"x":0.5065359473228455,"y":0.4722222089767456},{"x":0.5065359473228455,"y":0.4848484992980957},{"x":0.48366013169288635,"y":0.4848484992980957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.48366013169288635,0.4722222089767456,0.5065359473228455,0.4848484992980957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44771242141723633,"y":0.4722222089767456},{"x":0.4771241843700409,"y":0.4722222089767456},{"x":0.4771241843700409,"y":0.4848484992980957},{"x":0.44771242141723633,"y":0.4848484992980957}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.44771242141723633,0.4722222089767456,0.4771241843700409,0.4848484992980957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41013070940971375,"y":0.4722222089767456},{"x":0.44281044602394104,"y":0.4722222089767456},{"x":0.44281044602394104,"y":0.4848484992980957},{"x":0.41013070940971375,"y":0.4848484992980957}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"محفوظ","boundary":[0.41013070940971375,0.4722222089767456,0.44281044602394104,0.4848484992980957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38725489377975464,"y":0.4722222089767456},{"x":0.40522876381874084,"y":0.4722222089767456},{"x":0.40522876381874084,"y":0.4848484992980957},{"x":0.38725489377975464,"y":0.4848484992980957}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.38725489377975464,0.4722222089767456,0.40522876381874084,0.4848484992980957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38235294818878174,"y":0.4722222089767456},{"x":0.3839869201183319,"y":0.4722222089767456},{"x":0.3839869201183319,"y":0.4848484992980957},{"x":0.38235294818878174,"y":0.4848484992980957}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.38235294818878174,0.4722222089767456,0.3839869201183319,0.4848484992980957]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38235294818878174,"y":0.4722222089767456},{"x":0.6258170008659363,"y":0.4722222089767456},{"x":0.6258170008659363,"y":0.4848484992980957},{"x":0.38235294818878174,"y":0.4848484992980957}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.37735294818878173,0.4652222089767456,0.6308170008659363,0.4918484992980957],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6160130500793457,"y":0.49494948983192444},{"x":0.6617646813392639,"y":0.4974747598171234},{"x":0.6601307392120361,"y":0.506313145160675},{"x":0.6160130500793457,"y":0.5050504803657532}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"سرشناسه","boundary":[0.6160130500793457,0.49494948983192444,0.6601307392120361,0.506313145160675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6143791079521179,"y":0.49494948983192444},{"x":0.6160130500793457,"y":0.49494948983192444},{"x":0.6160130500793457,"y":0.5050504803657532},{"x":0.6127451062202454,"y":0.5050504803657532}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6143791079521179,0.49494948983192444,0.6160130500793457,0.5050504803657532]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6143791079521179,"y":0.49494948983192444},{"x":0.6617646813392639,"y":0.4974747598171234},{"x":0.6601307392120361,"y":0.5075757503509521},{"x":0.6127451062202454,"y":0.5050504803657532}]},"confidence":0.8999999761581421,"boundary":[0.6093791079521179,0.48794948983192443,0.6651307392120361,0.5145757503509522],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5408496856689453,"y":0.5568181872367859},{"x":0.5424836874008179,"y":0.5568181872367859},{"x":0.5424836874008179,"y":0.5618686676025391},{"x":0.5408496856689453,"y":0.5618686676025391}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"9","boundary":[0.5408496856689453,0.5568181872367859,0.5424836874008179,0.5618686676025391]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48856207728385925,"y":0.566919207572937},{"x":0.5326797366142273,"y":0.566919207572937},{"x":0.5326797366142273,"y":0.5757575631141663},{"x":0.48856207728385925,"y":0.5757575631141663}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۹۷۸۹۶۴","boundary":[0.48856207728385925,0.566919207572937,0.5326797366142273,0.5757575631141663]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5392156839370728,"y":0.566919207572937},{"x":0.5588235259056091,"y":0.566919207572937},{"x":0.5588235259056091,"y":0.5757575631141663},{"x":0.5392156839370728,"y":0.5757575631141663}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۴۵۷","boundary":[0.5392156839370728,0.566919207572937,0.5588235259056091,0.5757575631141663]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.563725471496582,"y":0.566919207572937},{"x":0.5964052081108093,"y":0.566919207572937},{"x":0.5964052081108093,"y":0.5757575631141663},{"x":0.563725471496582,"y":0.5757575631141663}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۴۳۸۲","boundary":[0.563725471496582,0.566919207572937,0.5964052081108093,0.5757575631141663]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48856207728385925,"y":0.5568181872367859},{"x":0.5964052081108093,"y":0.5568181872367859},{"x":0.5964052081108093,"y":0.5757575631141663},{"x":0.48856207728385925,"y":0.5757575631141663}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.48356207728385925,0.5498181872367859,0.6014052081108093,0.5827575631141663],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5751634240150452,"y":0.4962121248245239},{"x":0.5964052081108093,"y":0.4974747598171234},{"x":0.5947712659835815,"y":0.5101010203361511},{"x":0.5751634240150452,"y":0.5101010203361511}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"زندیه","boundary":[0.5751634240150452,0.4962121248245239,0.5947712659835815,0.5101010203361511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5718954205513,"y":0.4962121248245239},{"x":0.5735294222831726,"y":0.4962121248245239},{"x":0.5735294222831726,"y":0.5088383555412292},{"x":0.5718954205513,"y":0.5088383555412292}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5718954205513,0.4962121248245239,0.5735294222831726,0.5088383555412292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5359477400779724,"y":0.4962121248245239},{"x":0.5669934749603271,"y":0.4962121248245239},{"x":0.5653594732284546,"y":0.5101010203361511},{"x":0.5343137383460999,"y":0.5088383555412292}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مصطفی","boundary":[0.5359477400779724,0.4962121248245239,0.5653594732284546,0.5101010203361511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.4962121248245239},{"x":0.5326797366142273,"y":0.4962121248245239},{"x":0.5326797366142273,"y":0.5088383555412292},{"x":0.529411792755127,"y":0.5088383555412292}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.529411792755127,0.4962121248245239,0.5326797366142273,0.5088383555412292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.49494948983192444},{"x":0.5245097875595093,"y":0.49494948983192444},{"x":0.5228758454322815,"y":0.5088383555412292},{"x":0.5,"y":0.5075757503509521}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱۳۵۳","boundary":[0.5,0.49494948983192444,0.5228758454322815,0.5088383555412292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49346405267715454,"y":0.49494948983192444},{"x":0.49673202633857727,"y":0.49494948983192444},{"x":0.4950980246067047,"y":0.5075757503509521},{"x":0.491830050945282,"y":0.5075757503509521}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.49346405267715454,0.49494948983192444,0.4950980246067047,0.5075757503509521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6813725233078003,"y":0.5088383555412292},{"x":0.7075163125991821,"y":0.5088383555412292},{"x":0.7075163125991821,"y":0.5214646458625793},{"x":0.6813725233078003,"y":0.5214646458625793}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.6813725233078003,0.5088383555412292,0.7075163125991821,0.5214646458625793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.673202633857727,"y":0.5088383555412292},{"x":0.6764705777168274,"y":0.5088383555412292},{"x":0.6764705777168274,"y":0.5214646458625793},{"x":0.673202633857727,"y":0.5214646458625793}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.673202633857727,0.5088383555412292,0.6764705777168274,0.5214646458625793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.656862735748291,"y":0.5088383555412292},{"x":0.6683006286621094,"y":0.5088383555412292},{"x":0.6683006286621094,"y":0.5214646458625793},{"x":0.656862735748291,"y":0.5214646458625793}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.656862735748291,0.5088383555412292,0.6683006286621094,0.5214646458625793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6160130500793457,"y":0.5088383555412292},{"x":0.6519607901573181,"y":0.5088383555412292},{"x":0.6519607901573181,"y":0.5214646458625793},{"x":0.6160130500793457,"y":0.5202020406723022}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"پدیدآور","boundary":[0.6160130500793457,0.5088383555412292,0.6519607901573181,0.5214646458625793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6127451062202454,"y":0.5088383555412292},{"x":0.6176470518112183,"y":0.5088383555412292},{"x":0.6176470518112183,"y":0.5202020406723022},{"x":0.6127451062202454,"y":0.5202020406723022}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6127451062202454,0.5088383555412292,0.6176470518112183,0.5202020406723022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5457516312599182,"y":0.5101010203361511},{"x":0.5947712659835815,"y":0.5101010203361511},{"x":0.5947712659835815,"y":0.5227272510528564},{"x":0.5457516312599182,"y":0.5227272510528564}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سیستمهای","boundary":[0.5457516312599182,0.5101010203361511,0.5947712659835815,0.5227272510528564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5228758454322815,"y":0.5101010203361511},{"x":0.5408496856689453,"y":0.5101010203361511},{"x":0.5408496856689453,"y":0.5227272510528564},{"x":0.5228758454322815,"y":0.5227272510528564}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"صف","boundary":[0.5228758454322815,0.5101010203361511,0.5408496856689453,0.5227272510528564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5196078419685364,"y":0.5101010203361511},{"x":0.5212418437004089,"y":0.5101010203361511},{"x":0.5212418437004089,"y":0.5227272510528564},{"x":0.5196078419685364,"y":0.5227272510528564}]},"confidence":0.38999998569488525,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.5196078419685364,0.5101010203361511,0.5212418437004089,0.5227272510528564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4820261299610138,"y":0.5101010203361511},{"x":0.516339898109436,"y":0.5101010203361511},{"x":0.516339898109436,"y":0.5227272510528564},{"x":0.4820261299610138,"y":0.5227272510528564}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مصطفی","boundary":[0.4820261299610138,0.5101010203361511,0.516339898109436,0.5227272510528564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45588234066963196,"y":0.5101010203361511},{"x":0.4771241843700409,"y":0.5101010203361511},{"x":0.4771241843700409,"y":0.5227272510528564},{"x":0.45588234066963196,"y":0.5227272510528564}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زندیه","boundary":[0.45588234066963196,0.5101010203361511,0.4771241843700409,0.5227272510528564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45261436700820923,"y":0.5101010203361511},{"x":0.4542483687400818,"y":0.5101010203361511},{"x":0.4542483687400818,"y":0.5227272510528564},{"x":0.45261436700820923,"y":0.5227272510528564}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.45261436700820923,0.5101010203361511,0.4542483687400818,0.5227272510528564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4297385513782501,"y":0.5101010203361511},{"x":0.44771242141723633,"y":0.5101010203361511},{"x":0.44771242141723633,"y":0.5227272510528564},{"x":0.4297385513782501,"y":0.5227272510528564}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فرناز","boundary":[0.4297385513782501,0.5101010203361511,0.44771242141723633,0.5227272510528564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4035947620868683,"y":0.5101010203361511},{"x":0.4248366057872772,"y":0.5101010203361511},{"x":0.4248366057872772,"y":0.5227272510528564},{"x":0.4035947620868683,"y":0.5227272510528564}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ترابی","boundary":[0.4035947620868683,0.5101010203361511,0.4248366057872772,0.5227272510528564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.379084974527359,"y":0.5101010203361511},{"x":0.40032678842544556,"y":0.5101010203361511},{"x":0.40032678842544556,"y":0.5227272510528564},{"x":0.379084974527359,"y":0.5227272510528564}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"یگانه","boundary":[0.379084974527359,0.5101010203361511,0.40032678842544556,0.5227272510528564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37745097279548645,"y":0.5101010203361511},{"x":0.379084974527359,"y":0.5101010203361511},{"x":0.379084974527359,"y":0.5227272510528564},{"x":0.37745097279548645,"y":0.5227272510528564}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.37745097279548645,0.5101010203361511,0.379084974527359,0.5227272510528564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33986929059028625,"y":0.5101010203361511},{"x":0.37254902720451355,"y":0.5101010203361511},{"x":0.37254902720451355,"y":0.5227272510528564},{"x":0.33986929059028625,"y":0.5227272510528564}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ویراستار","boundary":[0.33986929059028625,0.5101010203361511,0.37254902720451355,0.5227272510528564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31209149956703186,"y":0.5101010203361511},{"x":0.3366013169288635,"y":0.5101010203361511},{"x":0.3366013169288635,"y":0.5227272510528564},{"x":0.31209149956703186,"y":0.5227272510528564}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ونوس","boundary":[0.31209149956703186,0.5101010203361511,0.3366013169288635,0.5227272510528564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28431373834609985,"y":0.5101010203361511},{"x":0.30882352590560913,"y":0.5101010203361511},{"x":0.30882352590560913,"y":0.5227272510528564},{"x":0.28431373834609985,"y":0.5227272510528564}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"قدیمی","boundary":[0.28431373834609985,0.5101010203361511,0.30882352590560913,0.5227272510528564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2777777910232544,"y":0.5101010203361511},{"x":0.2810457646846771,"y":0.5101010203361511},{"x":0.2810457646846771,"y":0.5227272510528564},{"x":0.2777777910232544,"y":0.5227272510528564}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2777777910232544,0.5101010203361511,0.2810457646846771,0.5227272510528564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6372548937797546,"y":0.5227272510528564},{"x":0.6830065250396729,"y":0.5214646458625793},{"x":0.6830065250396729,"y":0.5328282713890076},{"x":0.6372548937797546,"y":0.5353535413742065}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.6372548937797546,0.5227272510528564,0.6830065250396729,0.5328282713890076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6160130500793457,"y":0.5239899158477783},{"x":0.6323529481887817,"y":0.5239899158477783},{"x":0.6339869499206543,"y":0.5353535413742065},{"x":0.6160130500793457,"y":0.5353535413742065}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.6160130500793457,0.5239899158477783,0.6339869499206543,0.5353535413742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6127451062202454,"y":0.5239899158477783},{"x":0.6160130500793457,"y":0.5239899158477783},{"x":0.6160130500793457,"y":0.5353535413742065},{"x":0.6127451062202454,"y":0.5353535413742065}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6127451062202454,0.5239899158477783,0.6160130500793457,0.5353535413742065]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2777777910232544,"y":0.49368685483932495},{"x":0.7075163125991821,"y":0.4974747598171234},{"x":0.7075163125991821,"y":0.5366161465644836},{"x":0.2777777910232544,"y":0.5328282713890076}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.2727777910232544,0.48668685483932494,0.7125163125991821,0.5436161465644836],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5735294222831726,"y":0.5239899158477783},{"x":0.5947712659835815,"y":0.5239899158477783},{"x":0.5947712659835815,"y":0.5366161465644836},{"x":0.5735294222831726,"y":0.5366161465644836}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.5735294222831726,0.5239899158477783,0.5947712659835815,0.5366161465644836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5686274766921997,"y":0.5239899158477783},{"x":0.5718954205513,"y":0.5239899158477783},{"x":0.5718954205513,"y":0.5366161465644836},{"x":0.5686274766921997,"y":0.5366161465644836}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5686274766921997,0.5239899158477783,0.5718954205513,0.5366161465644836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310457348823547,"y":0.5239899158477783},{"x":0.563725471496582,"y":0.5239899158477783},{"x":0.563725471496582,"y":0.5366161465644836},{"x":0.5310457348823547,"y":0.5366161465644836}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5310457348823547,0.5239899158477783,0.563725471496582,0.5366161465644836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5016340017318726,"y":0.5239899158477783},{"x":0.5261437892913818,"y":0.5239899158477783},{"x":0.5261437892913818,"y":0.5366161465644836},{"x":0.5016340017318726,"y":0.5366161465644836}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.5016340017318726,0.5239899158477783,0.5261437892913818,0.5366161465644836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.5239899158477783},{"x":0.4950980246067047,"y":0.5239899158477783},{"x":0.4950980246067047,"y":0.5366161465644836},{"x":0.47058823704719543,"y":0.5366161465644836}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.47058823704719543,0.5239899158477783,0.4950980246067047,0.5366161465644836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4624182879924774,"y":0.5239899158477783},{"x":0.46568626165390015,"y":0.5239899158477783},{"x":0.46568626165390015,"y":0.5366161465644836},{"x":0.4624182879924774,"y":0.5366161465644836}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4624182879924774,0.5239899158477783,0.46568626165390015,0.5366161465644836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4362744987010956,"y":0.5239899158477783},{"x":0.4575163424015045,"y":0.5239899158477783},{"x":0.4575163424015045,"y":0.5366161465644836},{"x":0.4362744987010956,"y":0.5366161465644836}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.4362744987010956,0.5239899158477783,0.4575163424015045,0.5366161465644836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.5239899158477783},{"x":0.4313725531101227,"y":0.5239899158477783},{"x":0.4313725531101227,"y":0.5366161465644836},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5366161465644836}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.4117647111415863,0.5239899158477783,0.4313725531101227,0.5366161465644836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4019607901573181,"y":0.5239899158477783},{"x":0.40522876381874084,"y":0.5239899158477783},{"x":0.40522876381874084,"y":0.5366161465644836},{"x":0.4019607901573181,"y":0.5366161465644836}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4019607901573181,0.5239899158477783,0.40522876381874084,0.5366161465644836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3611111044883728,"y":0.5239899158477783},{"x":0.3970588147640228,"y":0.5239899158477783},{"x":0.3970588147640228,"y":0.5366161465644836},{"x":0.3611111044883728,"y":0.5366161465644836}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.3611111044883728,0.5239899158477783,0.3970588147640228,0.5366161465644836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3562091588973999,"y":0.5239899158477783},{"x":0.35947713255882263,"y":0.5239899158477783},{"x":0.35947713255882263,"y":0.5366161465644836},{"x":0.3562091588973999,"y":0.5366161465644836}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3562091588973999,0.5239899158477783,0.35947713255882263,0.5366161465644836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32189542055130005,"y":0.5239899158477783},{"x":0.34967321157455444,"y":0.5239899158477783},{"x":0.34967321157455444,"y":0.5366161465644836},{"x":0.32189542055130005,"y":0.5366161465644836}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۸","boundary":[0.32189542055130005,0.5239899158477783,0.34967321157455444,0.5366161465644836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6503267884254456,"y":0.5366161465644836},{"x":0.6960784196853638,"y":0.5353535413742065},{"x":0.6960784196853638,"y":0.5479797720909119},{"x":0.6519607901573181,"y":0.5479797720909119}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.6503267884254456,0.5366161465644836,0.6960784196853638,0.5479797720909119]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6192810535430908,"y":0.5378788113594055},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5366161465644836},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5492424368858337},{"x":0.6209150552749634,"y":0.5492424368858337}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ظاهری","boundary":[0.6192810535430908,0.5378788113594055,0.6470588445663452,0.5492424368858337]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6127451062202454,"y":0.5378788113594055},{"x":0.6160130500793457,"y":0.5378788113594055},{"x":0.6160130500793457,"y":0.5492424368858337},{"x":0.6127451062202454,"y":0.5492424368858337}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6127451062202454,0.5378788113594055,0.6160130500793457,0.5492424368858337]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32189542055130005,"y":0.5239899158477783},{"x":0.6960784196853638,"y":0.5239899158477783},{"x":0.6960784196853638,"y":0.5492424368858337},{"x":0.32189542055130005,"y":0.5492424368858337}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.31689542055130004,0.5169899158477783,0.7010784196853638,0.5562424368858337],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.584967315196991,"y":0.5366161465644836},{"x":0.5947712659835815,"y":0.5366161465644836},{"x":0.5947712659835815,"y":0.5492424368858337},{"x":0.584967315196991,"y":0.5492424368858337}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ده","boundary":[0.584967315196991,0.5366161465644836,0.5947712659835815,0.5492424368858337]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5816993713378906,"y":0.5366161465644836},{"x":0.5833333134651184,"y":0.5366161465644836},{"x":0.5833333134651184,"y":0.5492424368858337},{"x":0.5816993713378906,"y":0.5492424368858337}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5816993713378906,0.5366161465644836,0.5833333134651184,0.5492424368858337]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571895241737366,"y":0.5378788113594055},{"x":0.576797366142273,"y":0.5366161465644836},{"x":0.576797366142273,"y":0.5492424368858337},{"x":0.5571895241737366,"y":0.5492424368858337}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۳۰۶","boundary":[0.5571895241737366,0.5378788113594055,0.576797366142273,0.5492424368858337]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5441176295280457,"y":0.5378788113594055},{"x":0.5555555820465088,"y":0.5378788113594055},{"x":0.5555555820465088,"y":0.5492424368858337},{"x":0.5441176295280457,"y":0.5492424368858337}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.5441176295280457,0.5378788113594055,0.5555555820465088,0.5492424368858337]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5392156839370728,"y":0.5378788113594055},{"x":0.5424836874008179,"y":0.5378788113594055},{"x":0.5424836874008179,"y":0.5505050420761108},{"x":0.5392156839370728,"y":0.5505050420761108}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".:","boundary":[0.5392156839370728,0.5378788113594055,0.5424836874008179,0.5505050420761108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5098039507865906,"y":0.5378788113594055},{"x":0.5326797366142273,"y":0.5378788113594055},{"x":0.5326797366142273,"y":0.5492424368858337},{"x":0.5098039507865906,"y":0.5505050420761108}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مصور","boundary":[0.5098039507865906,0.5378788113594055,0.5326797366142273,0.5492424368858337]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5065359473228455,"y":0.5378788113594055},{"x":0.508169949054718,"y":0.5378788113594055},{"x":0.508169949054718,"y":0.5505050420761108},{"x":0.5065359473228455,"y":0.5505050420761108}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5065359473228455,0.5378788113594055,0.508169949054718,0.5505050420761108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47875815629959106,"y":0.5378788113594055},{"x":0.5016340017318726,"y":0.5378788113594055},{"x":0.5016340017318726,"y":0.5505050420761108},{"x":0.47875815629959106,"y":0.5505050420761108}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"جدول","boundary":[0.47875815629959106,0.5378788113594055,0.5016340017318726,0.5505050420761108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722222089767456,"y":0.5378788113594055},{"x":0.47549018263816833,"y":0.5378788113594055},{"x":0.47549018263816833,"y":0.5505050420761108},{"x":0.4722222089767456,"y":0.5505050420761108}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4722222089767456,0.5378788113594055,0.47549018263816833,0.5505050420761108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6176470518112183,"y":0.5517676472663879},{"x":0.6503267884254456,"y":0.5517676472663879},{"x":0.6503267884254456,"y":0.564393937587738},{"x":0.6176470518112183,"y":0.564393937587738}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فروست","boundary":[0.6176470518112183,0.5517676472663879,0.6503267884254456,0.564393937587738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6143791079521179,"y":0.5517676472663879},{"x":0.6176470518112183,"y":0.5517676472663879},{"x":0.6176470518112183,"y":0.564393937587738},{"x":0.6143791079521179,"y":0.564393937587738}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6143791079521179,0.5517676472663879,0.6176470518112183,0.564393937587738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5735294222831726,"y":0.5517676472663879},{"x":0.5947712659835815,"y":0.5517676472663879},{"x":0.5947712659835815,"y":0.564393937587738},{"x":0.5735294222831726,"y":0.564393937587738}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.5735294222831726,0.5517676472663879,0.5947712659835815,0.564393937587738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5490196347236633,"y":0.5517676472663879},{"x":0.5686274766921997,"y":0.5517676472663879},{"x":0.5686274766921997,"y":0.564393937587738},{"x":0.5490196347236633,"y":0.564393937587738}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5490196347236633,0.5517676472663879,0.5686274766921997,0.564393937587738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5408496856689453,"y":0.5517676472663879},{"x":0.5441176295280457,"y":0.5517676472663879},{"x":0.5441176295280457,"y":0.564393937587738},{"x":0.5408496856689453,"y":0.564393937587738}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5408496856689453,0.5517676472663879,0.5441176295280457,0.564393937587738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5098039507865906,"y":0.5517676472663879},{"x":0.5343137383460999,"y":0.5517676472663879},{"x":0.5343137383460999,"y":0.564393937587738},{"x":0.5098039507865906,"y":0.564393937587738}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.5098039507865906,0.5517676472663879,0.5343137383460999,0.564393937587738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722222089767456,"y":0.5517676472663879},{"x":0.5049019455909729,"y":0.5517676472663879},{"x":0.5049019455909729,"y":0.564393937587738},{"x":0.4722222089767456,"y":0.564393937587738}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4722222089767456,0.5517676472663879,0.5049019455909729,0.564393937587738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44281044602394104,"y":0.5517676472663879},{"x":0.46568626165390015,"y":0.5517676472663879},{"x":0.46568626165390015,"y":0.564393937587738},{"x":0.44281044602394104,"y":0.564393937587738}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.44281044602394104,0.5517676472663879,0.46568626165390015,0.564393937587738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41013070940971375,"y":0.5517676472663879},{"x":0.4362744987010956,"y":0.5517676472663879},{"x":0.4362744987010956,"y":0.564393937587738},{"x":0.41013070940971375,"y":0.564393937587738}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.41013070940971375,0.5517676472663879,0.4362744987010956,0.564393937587738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4035947620868683,"y":0.5517676472663879},{"x":0.406862735748291,"y":0.5517676472663879},{"x":0.406862735748291,"y":0.564393937587738},{"x":0.4035947620868683,"y":0.564393937587738}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.4035947620868683,0.5517676472663879,0.406862735748291,0.564393937587738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37745097279548645,"y":0.5517676472663879},{"x":0.39542484283447266,"y":0.5517676472663879},{"x":0.39542484283447266,"y":0.564393937587738},{"x":0.37745097279548645,"y":0.564393937587738}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۷۲۰","boundary":[0.37745097279548645,0.5517676472663879,0.39542484283447266,0.564393937587738]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37745097279548645,"y":0.5391414165496826},{"x":0.6503267884254456,"y":0.5366161465644836},{"x":0.6503267884254456,"y":0.564393937587738},{"x":0.37745097279548645,"y":0.5681818127632141}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.37245097279548645,0.5321414165496826,0.6553267884254456,0.571393937587738],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6225489974021912,"y":0.566919207572937},{"x":0.6437908411026001,"y":0.566919207572937},{"x":0.6437908411026001,"y":0.5770202279090881},{"x":0.6225489974021912,"y":0.5770202279090881}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.6225489974021912,0.566919207572937,0.6437908411026001,0.5770202279090881]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6143791079521179,"y":0.566919207572937},{"x":0.6176470518112183,"y":0.566919207572937},{"x":0.6176470518112183,"y":0.5770202279090881},{"x":0.6143791079521179,"y":0.5770202279090881}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6143791079521179,0.566919207572937,0.6176470518112183,0.5770202279090881]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6830065250396729,"y":0.5808081030845642},{"x":0.7156862616539001,"y":0.5808081030845642},{"x":0.7156862616539001,"y":0.5909090638160706},{"x":0.6830065250396729,"y":0.5909090638160706}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.6830065250396729,0.5808081030845642,0.7156862616539001,0.5909090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6454248428344727,"y":0.5808081030845642},{"x":0.6797385811805725,"y":0.5808081030845642},{"x":0.6797385811805725,"y":0.5909090638160706},{"x":0.6454248428344727,"y":0.5909090638160706}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.6454248428344727,0.5808081030845642,0.6797385811805725,0.5909090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6176470518112183,"y":0.5808081030845642},{"x":0.6437908411026001,"y":0.5808081030845642},{"x":0.6437908411026001,"y":0.5909090638160706},{"x":0.6176470518112183,"y":0.5909090638160706}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.6176470518112183,0.5808081030845642,0.6437908411026001,0.5909090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6127451062202454,"y":0.5808081030845642},{"x":0.6160130500793457,"y":0.5808081030845642},{"x":0.6160130500793457,"y":0.5909090638160706},{"x":0.6127451062202454,"y":0.5909090638160706}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6127451062202454,0.5808081030845642,0.6160130500793457,0.5909090638160706]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5800653696060181,"y":0.5795454382896423},{"x":0.5947712659835815,"y":0.5795454382896423},{"x":0.5947712659835815,"y":0.5909090638160706},{"x":0.5800653696060181,"y":0.5909090638160706}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":"فیپا","boundary":[0.5800653696060181,0.5795454382896423,0.5947712659835815,0.5909090638160706]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.8399999737739563}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5800653696060181,"y":0.566919207572937},{"x":0.7156862616539001,"y":0.566919207572937},{"x":0.7156862616539001,"y":0.5909090638160706},{"x":0.5800653696060181,"y":0.5909090638160706}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5750653696060181,0.559919207572937,0.7206862616539002,0.5979090638160706],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6176470518112183,"y":0.5934343338012695},{"x":0.656862735748291,"y":0.5921717286109924},{"x":0.656862735748291,"y":0.6047979593276978},{"x":0.6176470518112183,"y":0.6047979593276978}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.6176470518112183,0.5934343338012695,0.656862735748291,0.6047979593276978]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6127451062202454,"y":0.5934343338012695},{"x":0.6160130500793457,"y":0.5934343338012695},{"x":0.6160130500793457,"y":0.6047979593276978},{"x":0.6127451062202454,"y":0.6047979593276978}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6127451062202454,0.5934343338012695,0.6160130500793457,0.6047979593276978]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5816993713378906,"y":0.5934343338012695},{"x":0.5964052081108093,"y":0.5934343338012695},{"x":0.5964052081108093,"y":0.6060606241226196},{"x":0.5816993713378906,"y":0.6060606241226196}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"واژه","boundary":[0.5816993713378906,0.5934343338012695,0.5964052081108093,0.6060606241226196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5669934749603271,"y":0.5934343338012695},{"x":0.5800653696060181,"y":0.5934343338012695},{"x":0.5800653696060181,"y":0.6060606241226196},{"x":0.5669934749603271,"y":0.6060606241226196}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نامه","boundary":[0.5669934749603271,0.5934343338012695,0.5800653696060181,0.6060606241226196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5620915293693542,"y":0.5946969985961914},{"x":0.5669934749603271,"y":0.5946969985961914},{"x":0.5669934749603271,"y":0.6060606241226196},{"x":0.5620915293693542,"y":0.6060606241226196}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5620915293693542,0.5946969985961914,0.5669934749603271,0.6060606241226196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.5946969985961914},{"x":0.5588235259056091,"y":0.5934343338012695},{"x":0.5588235259056091,"y":0.6060606241226196},{"x":0.529411792755127,"y":0.6060606241226196}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کتابنامه","boundary":[0.529411792755127,0.5946969985961914,0.5588235259056091,0.6060606241226196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5261437892913818,"y":0.5946969985961914},{"x":0.5277777910232544,"y":0.5946969985961914},{"x":0.5277777910232544,"y":0.6060606241226196},{"x":0.5261437892913818,"y":0.6060606241226196}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5261437892913818,0.5946969985961914,0.5277777910232544,0.6060606241226196]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5261437892913818,"y":0.5946969985961914},{"x":0.656862735748291,"y":0.5921717286109924},{"x":0.656862735748291,"y":0.6047979593276978},{"x":0.5261437892913818,"y":0.6060606241226196}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5211437892913818,0.5876969985961914,0.661862735748291,0.6117979593276978],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6143791079521179,"y":0.6085858345031738},{"x":0.6454248428344727,"y":0.6098484992980957},{"x":0.6454248428344727,"y":0.6212121248245239},{"x":0.6127451062202454,"y":0.6212121248245239}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.6143791079521179,0.6085858345031738,0.6454248428344727,0.6212121248245239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5718954205513,"y":0.6085858345031738},{"x":0.5947712659835815,"y":0.6085858345031738},{"x":0.5947712659835815,"y":0.6212121248245239},{"x":0.5718954205513,"y":0.6199495196342468}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نظریه","boundary":[0.5718954205513,0.6085858345031738,0.5947712659835815,0.6212121248245239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5408496856689453,"y":0.6085858345031738},{"x":0.5669934749603271,"y":0.6085858345031738},{"x":0.5669934749603271,"y":0.6199495196342468},{"x":0.5408496856689453,"y":0.6199495196342468}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صفها","boundary":[0.5408496856689453,0.6085858345031738,0.5669934749603271,0.6199495196342468]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5408496856689453,"y":0.6085858345031738},{"x":0.6454248428344727,"y":0.6098484992980957},{"x":0.6454248428344727,"y":0.6212121248245239},{"x":0.5408496856689453,"y":0.6199495196342468}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5358496856689453,0.6015858345031738,0.6504248428344727,0.6282121248245239],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6176470518112183,"y":0.622474730014801},{"x":0.648692786693573,"y":0.622474730014801},{"x":0.648692786693573,"y":0.6325757503509521},{"x":0.6176470518112183,"y":0.6325757503509521}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.6176470518112183,0.622474730014801,0.648692786693573,0.6325757503509521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6143791079521179,"y":0.622474730014801},{"x":0.6176470518112183,"y":0.622474730014801},{"x":0.6176470518112183,"y":0.6325757503509521},{"x":0.6143791079521179,"y":0.6325757503509521}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6143791079521179,0.622474730014801,0.6176470518112183,0.6325757503509521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.648692786693573,"y":0.6363636255264282},{"x":0.6797385811805725,"y":0.6363636255264282},{"x":0.6797385811805725,"y":0.6477272510528564},{"x":0.648692786693573,"y":0.6489899158477783}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.648692786693573,0.6363636255264282,0.6797385811805725,0.6477272510528564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6160130500793457,"y":0.6376262903213501},{"x":0.6437908411026001,"y":0.6363636255264282},{"x":0.6437908411026001,"y":0.6489899158477783},{"x":0.6160130500793457,"y":0.6489899158477783}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.6160130500793457,0.6376262903213501,0.6437908411026001,0.6489899158477783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6127451062202454,"y":0.6376262903213501},{"x":0.6160130500793457,"y":0.6376262903213501},{"x":0.6160130500793457,"y":0.6489899158477783},{"x":0.6127451062202454,"y":0.6489899158477783}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6127451062202454,0.6376262903213501,0.6160130500793457,0.6489899158477783]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6127451062202454,"y":0.622474730014801},{"x":0.6781045794487,"y":0.622474730014801},{"x":0.6797385811805725,"y":0.6489899158477783},{"x":0.6127451062202454,"y":0.6489899158477783}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6077451062202454,0.615474730014801,0.6847385811805725,0.6559899158477783],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5735294222831726,"y":0.6376262903213501},{"x":0.5947712659835815,"y":0.6388888955116272},{"x":0.5947712659835815,"y":0.6515151262283325},{"x":0.5735294222831726,"y":0.6502525210380554}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ترابی","boundary":[0.5735294222831726,0.6376262903213501,0.5947712659835815,0.6515151262283325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5473856329917908,"y":0.6376262903213501},{"x":0.5686274766921997,"y":0.6376262903213501},{"x":0.5686274766921997,"y":0.6515151262283325},{"x":0.5473856329917908,"y":0.6502525210380554}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یگانه","boundary":[0.5473856329917908,0.6376262903213501,0.5686274766921997,0.6515151262283325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5441176295280457,"y":0.6376262903213501},{"x":0.5473856329917908,"y":0.6376262903213501},{"x":0.5473856329917908,"y":0.6502525210380554},{"x":0.5441176295280457,"y":0.6502525210380554}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5441176295280457,0.6376262903213501,0.5473856329917908,0.6502525210380554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5212418437004089,"y":0.6376262903213501},{"x":0.5392156839370728,"y":0.6376262903213501},{"x":0.5392156839370728,"y":0.6502525210380554},{"x":0.5212418437004089,"y":0.6502525210380554}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فرناز","boundary":[0.5212418437004089,0.6376262903213501,0.5392156839370728,0.6502525210380554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5179738402366638,"y":0.6376262903213501},{"x":0.5196078419685364,"y":0.6376262903213501},{"x":0.5196078419685364,"y":0.6502525210380554},{"x":0.5179738402366638,"y":0.6502525210380554}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5179738402366638,0.6376262903213501,0.5196078419685364,0.6502525210380554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4852941036224365,"y":0.6376262903213501},{"x":0.5098039507865906,"y":0.6376262903213501},{"x":0.5098039507865906,"y":0.6502525210380554},{"x":0.4852941036224365,"y":0.6502525210380554}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱۳۶۸","boundary":[0.4852941036224365,0.6376262903213501,0.5098039507865906,0.6502525210380554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47875815629959106,"y":0.6376262903213501},{"x":0.4820261299610138,"y":0.6376262903213501},{"x":0.4820261299610138,"y":0.6502525210380554},{"x":0.47875815629959106,"y":0.6502525210380554}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.47875815629959106,0.6376262903213501,0.4820261299610138,0.6502525210380554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.648692786693573,"y":0.6502525210380554},{"x":0.6797385811805725,"y":0.6502525210380554},{"x":0.6797385811805725,"y":0.6641414165496826},{"x":0.648692786693573,"y":0.6641414165496826}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.648692786693573,0.6502525210380554,0.6797385811805725,0.6641414165496826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6143791079521179,"y":0.6502525210380554},{"x":0.6437908411026001,"y":0.6502525210380554},{"x":0.6437908411026001,"y":0.6641414165496826},{"x":0.6143791079521179,"y":0.6641414165496826}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.6143791079521179,0.6502525210380554,0.6437908411026001,0.6641414165496826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6127451062202454,"y":0.6502525210380554},{"x":0.6160130500793457,"y":0.6502525210380554},{"x":0.6160130500793457,"y":0.6641414165496826},{"x":0.6127451062202454,"y":0.6641414165496826}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6127451062202454,0.6502525210380554,0.6160130500793457,0.6641414165496826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5620915293693542,"y":0.6515151262283325},{"x":0.5947712659835815,"y":0.6515151262283325},{"x":0.5947712659835815,"y":0.6641414165496826},{"x":0.5620915293693542,"y":0.6641414165496826}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5620915293693542,0.6515151262283325,0.5947712659835815,0.6641414165496826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5326797366142273,"y":0.6515151262283325},{"x":0.5571895241737366,"y":0.6515151262283325},{"x":0.5571895241737366,"y":0.6641414165496826},{"x":0.5326797366142273,"y":0.6641414165496826}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.5326797366142273,0.6515151262283325,0.5571895241737366,0.6641414165496826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5016340017318726,"y":0.6515151262283325},{"x":0.5277777910232544,"y":0.6515151262283325},{"x":0.5277777910232544,"y":0.6641414165496826},{"x":0.5016340017318726,"y":0.6641414165496826}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.5016340017318726,0.6515151262283325,0.5277777910232544,0.6641414165496826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49346405267715454,"y":0.6515151262283325},{"x":0.49673202633857727,"y":0.6515151262283325},{"x":0.49673202633857727,"y":0.6641414165496826},{"x":0.49346405267715454,"y":0.6641414165496826}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.49346405267715454,0.6515151262283325,0.49673202633857727,0.6641414165496826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4673202633857727,"y":0.6515151262283325},{"x":0.48856207728385925,"y":0.6515151262283325},{"x":0.48856207728385925,"y":0.6641414165496826},{"x":0.4673202633857727,"y":0.6641414165496826}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.4673202633857727,0.6515151262283325,0.48856207728385925,0.6641414165496826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44281044602394104,"y":0.6515151262283325},{"x":0.4624182879924774,"y":0.6515151262283325},{"x":0.4624182879924774,"y":0.6654040217399597},{"x":0.44281044602394104,"y":0.6654040217399597}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.44281044602394104,0.6515151262283325,0.4624182879924774,0.6654040217399597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43300652503967285,"y":0.6515151262283325},{"x":0.4362744987010956,"y":0.6515151262283325},{"x":0.4362744987010956,"y":0.6654040217399597},{"x":0.43300652503967285,"y":0.6654040217399597}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.43300652503967285,0.6515151262283325,0.4362744987010956,0.6654040217399597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39052286744117737,"y":0.6515151262283325},{"x":0.42810457944869995,"y":0.6515151262283325},{"x":0.42810457944869995,"y":0.6641414165496826},{"x":0.39052286744117737,"y":0.6654040217399597}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.39052286744117737,0.6515151262283325,0.42810457944869995,0.6641414165496826]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39052286744117737,"y":0.6376262903213501},{"x":0.6797385811805725,"y":0.6376262903213501},{"x":0.6797385811805725,"y":0.6654040217399597},{"x":0.39052286744117737,"y":0.6654040217399597}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.38552286744117736,0.6306262903213501,0.6847385811805725,0.6724040217399597],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.648692786693573,"y":0.6641414165496826},{"x":0.6797385811805725,"y":0.6641414165496826},{"x":0.6797385811805725,"y":0.6755050420761108},{"x":0.648692786693573,"y":0.6755050420761108}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.648692786693573,0.6641414165496826,0.6797385811805725,0.6755050420761108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6160130500793457,"y":0.6654040217399597},{"x":0.6437908411026001,"y":0.6641414165496826},{"x":0.6437908411026001,"y":0.6755050420761108},{"x":0.6160130500793457,"y":0.6767676472663879}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.6160130500793457,0.6654040217399597,0.6437908411026001,0.6755050420761108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6127451062202454,"y":0.6654040217399597},{"x":0.6160130500793457,"y":0.6654040217399597},{"x":0.6160130500793457,"y":0.6767676472663879},{"x":0.6127451062202454,"y":0.6767676472663879}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6127451062202454,0.6654040217399597,0.6160130500793457,0.6767676472663879]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715686321258545,"y":0.6805555820465088},{"x":0.6879084706306458,"y":0.6805555820465088},{"x":0.6879084706306458,"y":0.691919207572937},{"x":0.6715686321258545,"y":0.691919207572937}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.6715686321258545,0.6805555820465088,0.6879084706306458,0.691919207572937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6503267884254456,"y":0.6805555820465088},{"x":0.6715686321258545,"y":0.6805555820465088},{"x":0.6715686321258545,"y":0.691919207572937},{"x":0.6503267884254456,"y":0.691919207572937}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6503267884254456,0.6805555820465088,0.6715686321258545,0.691919207572937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6127451062202454,"y":0.6805555820465088},{"x":0.6437908411026001,"y":0.6805555820465088},{"x":0.6437908411026001,"y":0.691919207572937},{"x":0.6127451062202454,"y":0.691919207572937}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کنگره","boundary":[0.6127451062202454,0.6805555820465088,0.6437908411026001,0.691919207572937]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6127451062202454,"y":0.6641414165496826},{"x":0.6879084706306458,"y":0.6641414165496826},{"x":0.6895424723625183,"y":0.6931818127632141},{"x":0.6127451062202454,"y":0.6931818127632141}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6077451062202454,0.6571414165496826,0.6945424723625183,0.7001818127632141],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5686274766921997,"y":0.6792929172515869},{"x":0.593137264251709,"y":0.6792929172515869},{"x":0.593137264251709,"y":0.6906565427780151},{"x":0.5686274766921997,"y":0.6906565427780151}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۸","boundary":[0.5686274766921997,0.6792929172515869,0.593137264251709,0.6906565427780151]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571895241737366,"y":0.6792929172515869},{"x":0.5604575276374817,"y":0.6792929172515869},{"x":0.5604575276374817,"y":0.6906565427780151},{"x":0.5571895241737366,"y":0.6906565427780151}]},"confidence":0.5299999713897705,"dir":"rtl","str":"۹","boundary":[0.5571895241737366,0.6792929172515869,0.5604575276374817,0.6906565427780151]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5506535768508911,"y":0.6792929172515869},{"x":0.5555555820465088,"y":0.6792929172515869},{"x":0.5555555820465088,"y":0.6906565427780151},{"x":0.5522875785827637,"y":0.6906565427780151}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"س","boundary":[0.5506535768508911,0.6792929172515869,0.5555555820465088,0.6906565427780151]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5359477400779724,"y":0.6792929172515869},{"x":0.5408496856689453,"y":0.6792929172515869},{"x":0.5408496856689453,"y":0.691919207572937},{"x":0.5375816822052002,"y":0.691919207572937}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":"۹","boundary":[0.5359477400779724,0.6792929172515869,0.5408496856689453,0.691919207572937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310457348823547,"y":0.6792929172515869},{"x":0.5343137383460999,"y":0.6792929172515869},{"x":0.5359477400779724,"y":0.691919207572937},{"x":0.5310457348823547,"y":0.691919207572937}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"ز","boundary":[0.5310457348823547,0.6792929172515869,0.5359477400779724,0.691919207572937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5261437892913818,"y":0.6792929172515869},{"x":0.5310457348823547,"y":0.6792929172515869},{"x":0.5310457348823547,"y":0.691919207572937},{"x":0.5277777910232544,"y":0.691919207572937}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.5261437892913818,0.6792929172515869,0.5310457348823547,0.691919207572937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4950980246067047,"y":0.6805555820465088},{"x":0.5147058963775635,"y":0.6792929172515869},{"x":0.516339898109436,"y":0.691919207572937},{"x":0.4950980246067047,"y":0.6931818127632141}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"T۵۷","boundary":[0.4950980246067047,0.6805555820465088,0.516339898109436,0.691919207572937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5179738402366638,"y":0.6805555820465088},{"x":0.5212418437004089,"y":0.6805555820465088},{"x":0.5212418437004089,"y":0.691919207572937},{"x":0.5179738402366638,"y":0.691919207572937}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.5179738402366638,0.6805555820465088,0.5212418437004089,0.691919207572937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5212418437004089,"y":0.6792929172515869},{"x":0.5261437892913818,"y":0.6792929172515869},{"x":0.5261437892913818,"y":0.691919207572937},{"x":0.5228758454322815,"y":0.691919207572937}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۹","boundary":[0.5212418437004089,0.6792929172515869,0.5261437892913818,0.691919207572937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.673202633857727,"y":0.6957070827484131},{"x":0.6879084706306458,"y":0.6957070827484131},{"x":0.6879084706306458,"y":0.7058081030845642},{"x":0.673202633857727,"y":0.7058081030845642}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.673202633857727,0.6957070827484131,0.6879084706306458,0.7058081030845642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.648692786693573,"y":0.6957070827484131},{"x":0.6715686321258545,"y":0.6957070827484131},{"x":0.6715686321258545,"y":0.7058081030845642},{"x":0.648692786693573,"y":0.7058081030845642}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.648692786693573,0.6957070827484131,0.6715686321258545,0.7058081030845642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6209150552749634,"y":0.6957070827484131},{"x":0.6437908411026001,"y":0.6957070827484131},{"x":0.6437908411026001,"y":0.7058081030845642},{"x":0.6209150552749634,"y":0.7058081030845642}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیویی","boundary":[0.6209150552749634,0.6957070827484131,0.6437908411026001,0.7058081030845642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6127451062202454,"y":0.6957070827484131},{"x":0.6160130500793457,"y":0.6957070827484131},{"x":0.6160130500793457,"y":0.7058081030845642},{"x":0.6127451062202454,"y":0.7058081030845642}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6127451062202454,0.6957070827484131,0.6160130500793457,0.7058081030845642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6944444179534912,"y":0.7083333134651184},{"x":0.720588207244873,"y":0.7083333134651184},{"x":0.720588207244873,"y":0.7184343338012695},{"x":0.6944444179534912,"y":0.7184343338012695}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.6944444179534912,0.7083333134651184,0.720588207244873,0.7184343338012695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6372548937797546,"y":0.7083333134651184},{"x":0.6895424723625183,"y":0.7070707082748413},{"x":0.6895424723625183,"y":0.7184343338012695},{"x":0.6372548937797546,"y":0.7196969985961914}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کتابشناسی","boundary":[0.6372548937797546,0.7083333134651184,0.6895424723625183,0.7184343338012695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6209150552749634,"y":0.7083333134651184},{"x":0.6323529481887817,"y":0.7083333134651184},{"x":0.6323529481887817,"y":0.7196969985961914},{"x":0.6209150552749634,"y":0.7196969985961914}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.6209150552749634,0.7083333134651184,0.6323529481887817,0.7196969985961914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6127451062202454,"y":0.7083333134651184},{"x":0.6160130500793457,"y":0.7083333134651184},{"x":0.6160130500793457,"y":0.7196969985961914},{"x":0.6127451062202454,"y":0.7196969985961914}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6127451062202454,0.7083333134651184,0.6160130500793457,0.7196969985961914]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4950980246067047,"y":0.6792929172515869},{"x":0.720588207244873,"y":0.6767676472663879},{"x":0.720588207244873,"y":0.7184343338012695},{"x":0.49673202633857727,"y":0.7209596037864685}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.4900980246067047,0.6722929172515869,0.725588207244873,0.7254343338012695],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5179738402366638,"y":0.6199495196342468},{"x":0.5604575276374817,"y":0.6199495196342468},{"x":0.5604575276374817,"y":0.631313145160675},{"x":0.5179738402366638,"y":0.631313145160675}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Queuing","boundary":[0.5179738402366638,0.6199495196342468,0.5604575276374817,0.631313145160675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5653594732284546,"y":0.6199495196342468},{"x":0.5947712659835815,"y":0.6199495196342468},{"x":0.5947712659835815,"y":0.631313145160675},{"x":0.5653594732284546,"y":0.631313145160675}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"theory","boundary":[0.5653594732284546,0.6199495196342468,0.5947712659835815,0.631313145160675]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5179738402366638,"y":0.6199495196342468},{"x":0.5947712659835815,"y":0.6199495196342468},{"x":0.5947712659835815,"y":0.631313145160675},{"x":0.5179738402366638,"y":0.631313145160675}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.5129738402366638,0.6129495196342468,0.5997712659835815,0.638313145160675],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28921568393707275,"y":0.6641414165496826},{"x":0.3251633942127228,"y":0.6641414165496826},{"x":0.3251633942127228,"y":0.6767676472663879},{"x":0.28921568393707275,"y":0.6767676472663879}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Shahid","boundary":[0.28921568393707275,0.6641414165496826,0.3251633942127228,0.6767676472663879]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33006536960601807,"y":0.6641414165496826},{"x":0.3741829991340637,"y":0.6641414165496826},{"x":0.3741829991340637,"y":0.6767676472663879},{"x":0.33006536960601807,"y":0.6767676472663879}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Beheshti","boundary":[0.33006536960601807,0.6641414165496826,0.3741829991340637,0.6767676472663879]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.379084974527359,"y":0.6641414165496826},{"x":0.43300652503967285,"y":0.6641414165496826},{"x":0.43300652503967285,"y":0.6767676472663879},{"x":0.379084974527359,"y":0.6767676472663879}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"University","boundary":[0.379084974527359,0.6641414165496826,0.43300652503967285,0.6767676472663879]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4362744987010956,"y":0.6641414165496826},{"x":0.4362744987010956,"y":0.6641414165496826},{"x":0.4362744987010956,"y":0.6767676472663879},{"x":0.4362744987010956,"y":0.6767676472663879}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.4362744987010956,0.6641414165496826,0.4362744987010956,0.6767676472663879]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44117647409439087,"y":0.6641414165496826},{"x":0.4820261299610138,"y":0.6641414165496826},{"x":0.4820261299610138,"y":0.6767676472663879},{"x":0.44117647409439087,"y":0.6767676472663879}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Printing","boundary":[0.44117647409439087,0.6641414165496826,0.4820261299610138,0.6767676472663879]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4869281053543091,"y":0.6641414165496826},{"x":0.4950980246067047,"y":0.6641414165496826},{"x":0.4950980246067047,"y":0.6767676472663879},{"x":0.4869281053543091,"y":0.6767676472663879}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"&","boundary":[0.4869281053543091,0.6641414165496826,0.4950980246067047,0.6767676472663879]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5016340017318726,"y":0.6641414165496826},{"x":0.5555555820465088,"y":0.6641414165496826},{"x":0.5555555820465088,"y":0.6767676472663879},{"x":0.5016340017318726,"y":0.6767676472663879}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Publishing","boundary":[0.5016340017318726,0.6641414165496826,0.5555555820465088,0.6767676472663879]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5604575276374817,"y":0.6641414165496826},{"x":0.5947712659835815,"y":0.6641414165496826},{"x":0.5947712659835815,"y":0.6767676472663879},{"x":0.5604575276374817,"y":0.6767676472663879}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Center","boundary":[0.5604575276374817,0.6641414165496826,0.5947712659835815,0.6767676472663879]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28921568393707275,"y":0.6641414165496826},{"x":0.5947712659835815,"y":0.6641414165496826},{"x":0.5947712659835815,"y":0.6767676472663879},{"x":0.28921568393707275,"y":0.6767676472663879}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.28421568393707275,0.6571414165496826,0.5997712659835815,0.683767647266388],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571895241737366,"y":0.6944444179534912},{"x":0.593137264251709,"y":0.6944444179534912},{"x":0.593137264251709,"y":0.7032828330993652},{"x":0.5571895241737366,"y":0.7032828330993652}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۵۱۹/۸۲","boundary":[0.5571895241737366,0.6944444179534912,0.593137264251709,0.7032828330993652]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5473856329917908,"y":0.7083333134651184},{"x":0.5947712659835815,"y":0.7083333134651184},{"x":0.5947712659835815,"y":0.7171717286109924},{"x":0.5473856329917908,"y":0.7171717286109924}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۶۶۳۴۳۷","boundary":[0.5473856329917908,0.7083333134651184,0.5947712659835815,0.7171717286109924]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5473856329917908,"y":0.6944444179534912},{"x":0.5947712659835815,"y":0.6944444179534912},{"x":0.5947712659835815,"y":0.7171717286109924},{"x":0.5473856329917908,"y":0.7171717286109924}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.5423856329917908,0.6874444179534912,0.5997712659835815,0.7241717286109924],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.7575757503509521},{"x":0.5392156839370728,"y":0.7575757503509521},{"x":0.5392156839370728,"y":0.7689393758773804},{"x":0.529411792755127,"y":0.7689393758773804}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"کد","boundary":[0.529411792755127,0.7575757503509521,0.5392156839370728,0.7689393758773804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5065359473228455,"y":0.756313145160675},{"x":0.5245097875595093,"y":0.7575757503509521},{"x":0.5245097875595093,"y":0.7702020406723022},{"x":0.5065359473228455,"y":0.7689393758773804}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ناشر","boundary":[0.5065359473228455,0.756313145160675,0.5245097875595093,0.7702020406723022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4591503143310547,"y":0.756313145160675},{"x":0.5016340017318726,"y":0.756313145160675},{"x":0.5016340017318726,"y":0.7689393758773804},{"x":0.4591503143310547,"y":0.7689393758773804}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۰۰۱۷۳۴","boundary":[0.4591503143310547,0.756313145160675,0.5016340017318726,0.7689393758773804]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4591503143310547,"y":0.756313145160675},{"x":0.5392156839370728,"y":0.756313145160675},{"x":0.5375816822052002,"y":0.7702020406723022},{"x":0.4575163424015045,"y":0.7689393758773804}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.4541503143310547,0.749313145160675,0.5425816822052002,0.7772020406723023],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44607841968536377,"y":0.7727272510528564},{"x":0.5506535768508911,"y":0.7702020406723022},{"x":0.5506535768508911,"y":0.7828282713890076},{"x":0.44607841968536377,"y":0.7840909361839294}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"www.pub.sbu.ac.ir","boundary":[0.44607841968536377,0.7727272510528564,0.5506535768508911,0.7828282713890076]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43300652503967285,"y":0.7840909361839294},{"x":0.5653594732284546,"y":0.7840909361839294},{"x":0.5653594732284546,"y":0.7954545617103577},{"x":0.43300652503967285,"y":0.7954545617103577}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"unipress@mail.sbu.ac.ir","boundary":[0.43300652503967285,0.7840909361839294,0.5653594732284546,0.7954545617103577]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4313725531101227,"y":0.7727272510528564},{"x":0.5653594732284546,"y":0.7702020406723022},{"x":0.5669934749603271,"y":0.7954545617103577},{"x":0.43300652503967285,"y":0.7979797720909119}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.4263725531101227,0.7657272510528564,0.5719934749603272,0.8024545617103577],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/d4322aec58a1b23c/pages/YlpLgxBtnMYGXcfb-sec.webp","jpeg":"/storage/books/d4322aec58a1b23c/pages/ARCJmBYkdxWxkYlp.jpg","blurred":"/storage/books/d4322aec58a1b23c/pages/kGAKcNULAZuhuABe.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0.00033090905621160866,0.00022710692235315688,0.9987022619543512,0.9988927405055124]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7287581562995911,"y":0.18813131749629974},{"x":0.7892156839370728,"y":0.18813131749629974},{"x":0.7892156839370728,"y":0.2095959633588791},{"x":0.7287581562995911,"y":0.2083333283662796}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.7287581562995911,0.18813131749629974,0.7892156839370728,0.2095959633588791]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6666666865348816,"y":0.18813131749629974},{"x":0.720588207244873,"y":0.18813131749629974},{"x":0.720588207244873,"y":0.2083333283662796},{"x":0.6666666865348816,"y":0.2083333283662796}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.6666666865348816,0.18813131749629974,0.720588207244873,0.2083333283662796]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6666666865348816,"y":0.18686868250370026},{"x":0.7892156839370728,"y":0.18813131749629974},{"x":0.7892156839370728,"y":0.2083333283662796},{"x":0.6666666865348816,"y":0.2083333283662796}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.6616666865348816,0.17986868250370025,0.7942156839370728,0.2153333283662796],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.733660101890564,"y":0.27398988604545593},{"x":0.7892156839370728,"y":0.27398988604545593},{"x":0.7892156839370728,"y":0.2891414165496826},{"x":0.733660101890564,"y":0.2891414165496826}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.733660101890564,0.27398988604545593,0.7892156839370728,0.2891414165496826]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.733660101890564,"y":0.27398988604545593},{"x":0.7892156839370728,"y":0.27398988604545593},{"x":0.7892156839370728,"y":0.2891414165496826},{"x":0.733660101890564,"y":0.2891414165496826}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.728660101890564,0.2669898860454559,0.7942156839370728,0.2961414165496826],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7843137383460999,"y":0.3068181872367859},{"x":0.7875816822052002,"y":0.3068181872367859},{"x":0.7875816822052002,"y":0.32575756311416626},{"x":0.7843137383460999,"y":0.32575756311416626}]},"confidence":0.6700000166893005,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.7843137383460999,0.3068181872367859,0.7875816822052002,0.32575756311416626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7254902124404907,"y":0.3068181872367859},{"x":0.7630718946456909,"y":0.3068181872367859},{"x":0.7614378929138184,"y":0.32575756311416626},{"x":0.7254902124404907,"y":0.32449495792388916}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تئوری","boundary":[0.7254902124404907,0.3068181872367859,0.7614378929138184,0.32575756311416626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6535947918891907,"y":0.3055555522441864},{"x":0.720588207244873,"y":0.3068181872367859},{"x":0.7189542651176453,"y":0.32575756311416626},{"x":0.6535947918891907,"y":0.32449495792388916}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سیستمهای","boundary":[0.6535947918891907,0.3055555522441864,0.7189542651176453,0.32575756311416626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6209150552749634,"y":0.3042929172515869},{"x":0.648692786693573,"y":0.3055555522441864},{"x":0.6470588445663452,"y":0.32449495792388916},{"x":0.6192810535430908,"y":0.3232323229312897}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"صف","boundary":[0.6209150552749634,0.3042929172515869,0.6470588445663452,0.32449495792388916]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6209150552749634,"y":0.3042929172515869},{"x":0.7875816822052002,"y":0.3068181872367859},{"x":0.7875816822052002,"y":0.32702019810676575},{"x":0.6192810535430908,"y":0.32449495792388916}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.6159150552749634,0.2972929172515869,0.7925816822052002,0.33402019810676575],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7450980544090271,"y":0.32575756311416626},{"x":0.7532680034637451,"y":0.32575756311416626},{"x":0.7532680034637451,"y":0.3345959484577179},{"x":0.7450980544090271,"y":0.3345959484577179}]},"confidence":0.8500000238418579,"str":"1.","boundary":[0.7450980544090271,0.32575756311416626,0.7532680034637451,0.3345959484577179]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.758169949054718,"y":0.32575756311416626},{"x":0.7598039507865906,"y":0.32575756311416626},{"x":0.7598039507865906,"y":0.3345959484577179},{"x":0.758169949054718,"y":0.3345959484577179}]},"confidence":0.25,"str":")","boundary":[0.758169949054718,0.32575756311416626,0.7598039507865906,0.3345959484577179]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7450980544090271,"y":0.32575756311416626},{"x":0.7598039507865906,"y":0.32575756311416626},{"x":0.7598039507865906,"y":0.3345959484577179},{"x":0.7450980544090271,"y":0.3345959484577179}]},"confidence":0.6499999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.7400980544090271,0.31875756311416625,0.7648039507865906,0.3415959484577179],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895424723625183,"y":0.32575756311416626},{"x":0.720588207244873,"y":0.32575756311416626},{"x":0.720588207244873,"y":0.3345959484577179},{"x":0.6895424723625183,"y":0.3345959484577179}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.6895424723625183,0.32575756311416626,0.720588207244873,0.3345959484577179]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895424723625183,"y":0.32575756311416626},{"x":0.720588207244873,"y":0.32575756311416626},{"x":0.720588207244873,"y":0.3345959484577179},{"x":0.6895424723625183,"y":0.3345959484577179}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.6845424723625183,0.31875756311416625,0.725588207244873,0.3415959484577179],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7434640526771545,"y":0.34090909361839294},{"x":0.7598039507865906,"y":0.34090909361839294},{"x":0.7598039507865906,"y":0.3585858643054962},{"x":0.7434640526771545,"y":0.3585858643054962}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۲۰۱","boundary":[0.7434640526771545,0.34090909361839294,0.7598039507865906,0.3585858643054962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.686274528503418,"y":0.34217172861099243},{"x":0.720588207244873,"y":0.34090909361839294},{"x":0.720588207244873,"y":0.3598484992980957},{"x":0.686274528503418,"y":0.3598484992980957}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اجزای","boundary":[0.686274528503418,0.34217172861099243,0.720588207244873,0.3598484992980957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6437908411026001,"y":0.34217172861099243},{"x":0.6813725233078003,"y":0.34217172861099243},{"x":0.6813725233078003,"y":0.3598484992980957},{"x":0.6454248428344727,"y":0.3611111044883728}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سیستم","boundary":[0.6437908411026001,0.34217172861099243,0.6813725233078003,0.3598484992980957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6127451062202454,"y":0.34343433380126953},{"x":0.6388888955116272,"y":0.34343433380126953},{"x":0.6388888955116272,"y":0.3611111044883728},{"x":0.6127451062202454,"y":0.3623737394809723}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صف","boundary":[0.6127451062202454,0.34343433380126953,0.6388888955116272,0.3611111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.741830050945282,"y":0.3585858643054962},{"x":0.7598039507865906,"y":0.3585858643054962},{"x":0.7598039507865906,"y":0.3737373650074005},{"x":0.741830050945282,"y":0.3737373650074005}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"۳۰۱","boundary":[0.741830050945282,0.3585858643054962,0.7598039507865906,0.3737373650074005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6666666865348816,"y":0.3585858643054962},{"x":0.720588207244873,"y":0.3585858643054962},{"x":0.720588207244873,"y":0.3737373650074005},{"x":0.6666666865348816,"y":0.3737373650074005}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معیارهای","boundary":[0.6666666865348816,0.3585858643054962,0.720588207244873,0.3737373650074005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6225489974021912,"y":0.3598484992980957},{"x":0.6617646813392639,"y":0.3585858643054962},{"x":0.6617646813392639,"y":0.3737373650074005},{"x":0.6225489974021912,"y":0.375}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارزیابی","boundary":[0.6225489974021912,0.3598484992980957,0.6617646813392639,0.3737373650074005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7434640526771545,"y":0.3762626349925995},{"x":0.7614378929138184,"y":0.3762626349925995},{"x":0.7614378929138184,"y":0.39267677068710327},{"x":0.7434640526771545,"y":0.39267677068710327}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۴۰۱","boundary":[0.7434640526771545,0.3762626349925995,0.7614378929138184,0.39267677068710327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6977124214172363,"y":0.3762626349925995},{"x":0.720588207244873,"y":0.3762626349925995},{"x":0.720588207244873,"y":0.39267677068710327},{"x":0.6977124214172363,"y":0.39267677068710327}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"نحوه","boundary":[0.6977124214172363,0.3762626349925995,0.720588207244873,0.39267677068710327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6552287340164185,"y":0.3762626349925995},{"x":0.6911764740943909,"y":0.3762626349925995},{"x":0.6911764740943909,"y":0.39267677068710327},{"x":0.6552287340164185,"y":0.39267677068710327}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمایش","boundary":[0.6552287340164185,0.3762626349925995,0.6911764740943909,0.39267677068710327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6290849447250366,"y":0.3762626349925995},{"x":0.648692786693573,"y":0.3762626349925995},{"x":0.648692786693573,"y":0.39267677068710327},{"x":0.6290849447250366,"y":0.39267677068710327}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.6290849447250366,0.3762626349925995,0.648692786693573,0.39267677068710327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5866013169288635,"y":0.38005051016807556},{"x":0.6225489974021912,"y":0.38005051016807556},{"x":0.6225489974021912,"y":0.39393940567970276},{"x":0.5866013169288635,"y":0.39393940567970276}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سیستم","boundary":[0.5866013169288635,0.38005051016807556,0.6225489974021912,0.39393940567970276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7434640526771545,"y":0.39393940567970276},{"x":0.7614378929138184,"y":0.39393940567970276},{"x":0.7614378929138184,"y":0.40909090638160706},{"x":0.7434640526771545,"y":0.40909090638160706}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۵۰۱","boundary":[0.7434640526771545,0.39393940567970276,0.7614378929138184,0.40909090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6633986830711365,"y":0.39393940567970276},{"x":0.7238562107086182,"y":0.39393940567970276},{"x":0.7238562107086182,"y":0.40909090638160706},{"x":0.6633986830711365,"y":0.40909090638160706}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کاربردهای","boundary":[0.6633986830711365,0.39393940567970276,0.7238562107086182,0.40909090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6290849447250366,"y":0.39393940567970276},{"x":0.656862735748291,"y":0.39393940567970276},{"x":0.656862735748291,"y":0.40909090638160706},{"x":0.6290849447250366,"y":0.40909090638160706}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"نظریه","boundary":[0.6290849447250366,0.39393940567970276,0.656862735748291,0.40909090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5964052081108093,"y":0.39393940567970276},{"x":0.6209150552749634,"y":0.39393940567970276},{"x":0.6209150552749634,"y":0.40909090638160706},{"x":0.5964052081108093,"y":0.40909090638160706}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"صف","boundary":[0.5964052081108093,0.39393940567970276,0.6209150552749634,0.40909090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.741830050945282,"y":0.41161617636680603},{"x":0.7598039507865906,"y":0.41035354137420654},{"x":0.7614378929138184,"y":0.4267676770687103},{"x":0.741830050945282,"y":0.4267676770687103}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۶۰۱","boundary":[0.741830050945282,0.41161617636680603,0.7614378929138184,0.4267676770687103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6846405267715454,"y":0.41161617636680603},{"x":0.720588207244873,"y":0.41161617636680603},{"x":0.720588207244873,"y":0.4267676770687103},{"x":0.6846405267715454,"y":0.4280303120613098}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مسائل","boundary":[0.6846405267715454,0.41161617636680603,0.720588207244873,0.4267676770687103]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.584967315196991,"y":0.34343433380126953},{"x":0.7598039507865906,"y":0.34090909361839294},{"x":0.7614378929138184,"y":0.4267676770687103},{"x":0.5882353186607361,"y":0.4292929172515869}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.579967315196991,0.3364343338012695,0.7664378929138184,0.43376767706871033],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5539215803146362,"y":0.3787878751754761},{"x":0.5800653696060181,"y":0.3787878751754761},{"x":0.5800653696060181,"y":0.3876262605190277},{"x":0.5539215803146362,"y":0.3876262605190277}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"صف","boundary":[0.5539215803146362,0.3787878751754761,0.5800653696060181,0.3876262605190277]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5539215803146362,"y":0.3787878751754761},{"x":0.5800653696060181,"y":0.3787878751754761},{"x":0.5800653696060181,"y":0.3876262605190277},{"x":0.5539215803146362,"y":0.3876262605190277}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.5489215803146362,0.37178787517547607,0.5850653696060181,0.3946262605190277],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20751634240150452,"y":0.38005051016807556},{"x":0.21405228972434998,"y":0.38005051016807556},{"x":0.21405228972434998,"y":0.3876262605190277},{"x":0.20751634240150452,"y":0.3876262605190277}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵","boundary":[0.20751634240150452,0.38005051016807556,0.21405228972434998,0.3876262605190277]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20751634240150452,"y":0.38005051016807556},{"x":0.21405228972434998,"y":0.38005051016807556},{"x":0.21405228972434998,"y":0.3876262605190277},{"x":0.20751634240150452,"y":0.3876262605190277}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2025163424015045,0.37305051016807556,0.21905228972434998,0.3946262605190277],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20751634240150452,"y":0.39646464586257935},{"x":0.21405228972434998,"y":0.39646464586257935},{"x":0.21405228972434998,"y":0.4040403962135315},{"x":0.20751634240150452,"y":0.4040403962135315}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۶","boundary":[0.20751634240150452,0.39646464586257935,0.21405228972434998,0.4040403962135315]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20751634240150452,"y":0.39646464586257935},{"x":0.21405228972434998,"y":0.39646464586257935},{"x":0.21405228972434998,"y":0.4040403962135315},{"x":0.20751634240150452,"y":0.4040403962135315}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.2025163424015045,0.38946464586257934,0.21905228972434998,0.4110403962135315],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20751634240150452,"y":0.4141414165496826},{"x":0.21405228972434998,"y":0.4141414165496826},{"x":0.21405228972434998,"y":0.42297980189323425},{"x":0.20751634240150452,"y":0.42297980189323425}]},"confidence":0.8299999833106995,"str":"۸","boundary":[0.20751634240150452,0.4141414165496826,0.21405228972434998,0.42297980189323425]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20751634240150452,"y":0.4141414165496826},{"x":0.21405228972434998,"y":0.4141414165496826},{"x":0.21405228972434998,"y":0.42297980189323425},{"x":0.20751634240150452,"y":0.42297980189323425}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"ltr","boundary":[0.2025163424015045,0.4071414165496826,0.21905228972434998,0.42997980189323426],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7826797366142273,"y":0.4457070827484131},{"x":0.7875816822052002,"y":0.4457070827484131},{"x":0.7892156839370728,"y":0.45328283309936523},{"x":0.7843137383460999,"y":0.45328283309936523}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲","boundary":[0.7826797366142273,0.4457070827484131,0.7892156839370728,0.45328283309936523]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7826797366142273,"y":0.4457070827484131},{"x":0.7875816822052002,"y":0.4457070827484131},{"x":0.7892156839370728,"y":0.45328283309936523},{"x":0.7843137383460999,"y":0.45328283309936523}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.7776797366142273,0.4387070827484131,0.7942156839370728,0.46028283309936524],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7222222089767456,"y":0.4431818127632141},{"x":0.7630718946456909,"y":0.4431818127632141},{"x":0.7614378929138184,"y":0.46212121844291687},{"x":0.7222222089767456,"y":0.4608585834503174}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مروری","boundary":[0.7222222089767456,0.4431818127632141,0.7614378929138184,0.46212121844291687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6944444179534912,"y":0.4431818127632141},{"x":0.7189542651176453,"y":0.4431818127632141},{"x":0.7189542651176453,"y":0.4608585834503174},{"x":0.6944444179534912,"y":0.4608585834503174}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کلی","boundary":[0.6944444179534912,0.4431818127632141,0.7189542651176453,0.4608585834503174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6764705777168274,"y":0.4431818127632141},{"x":0.6879084706306458,"y":0.4431818127632141},{"x":0.6879084706306458,"y":0.4608585834503174},{"x":0.6764705777168274,"y":0.4608585834503174}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6764705777168274,0.4431818127632141,0.6879084706306458,0.4608585834503174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6372548937797546,"y":0.4419191777706146},{"x":0.6715686321258545,"y":0.4431818127632141},{"x":0.6699346303939819,"y":0.4608585834503174},{"x":0.6372548937797546,"y":0.4608585834503174}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برخی","boundary":[0.6372548937797546,0.4419191777706146,0.6699346303939819,0.4608585834503174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915032625198364,"y":0.4419191777706146},{"x":0.6323529481887817,"y":0.4419191777706146},{"x":0.6307189464569092,"y":0.4595959484577179},{"x":0.5915032625198364,"y":0.4595959484577179}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.5915032625198364,0.4419191777706146,0.6307189464569092,0.4595959484577179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5441176295280457,"y":0.4406565725803375},{"x":0.584967315196991,"y":0.4419191777706146},{"x":0.584967315196991,"y":0.4595959484577179},{"x":0.5441176295280457,"y":0.4595959484577179}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"احتمال","boundary":[0.5441176295280457,0.4406565725803375,0.584967315196991,0.4595959484577179]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5441176295280457,"y":0.4406565725803375},{"x":0.7630718946456909,"y":0.4431818127632141},{"x":0.7614378929138184,"y":0.46212121844291687},{"x":0.5441176295280457,"y":0.4595959484577179}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.5391176295280456,0.4336565725803375,0.7664378929138184,0.4691212184429169],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.4457070827484131},{"x":0.22058823704719543,"y":0.4457070827484131},{"x":0.22058823704719543,"y":0.4558080732822418},{"x":0.20915032923221588,"y":0.4558080732822418}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱","boundary":[0.20915032923221588,0.4457070827484131,0.22058823704719543,0.4558080732822418]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.46212121844291687},{"x":0.2222222238779068,"y":0.46212121844291687},{"x":0.2222222238779068,"y":0.4734848439693451},{"x":0.20915032923221588,"y":0.4734848439693451}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱","boundary":[0.20915032923221588,0.46212121844291687,0.2222222238779068,0.4734848439693451]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.4457070827484131},{"x":0.22058823704719543,"y":0.4457070827484131},{"x":0.2222222238779068,"y":0.4734848439693451},{"x":0.20915032923221588,"y":0.4734848439693451}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20415032923221588,0.4387070827484131,0.2272222238779068,0.4804848439693451],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7450980544090271,"y":0.46338382363319397},{"x":0.7614378929138184,"y":0.46338382363319397},{"x":0.7614378929138184,"y":0.4722222089767456},{"x":0.7450980544090271,"y":0.4722222089767456}]},"confidence":0.7900000214576721,"str":"۱۰۲","boundary":[0.7450980544090271,0.46338382363319397,0.7614378929138184,0.4722222089767456]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7450980544090271,"y":0.46338382363319397},{"x":0.7614378929138184,"y":0.46338382363319397},{"x":0.7614378929138184,"y":0.4722222089767456},{"x":0.7450980544090271,"y":0.4722222089767456}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"ltr","boundary":[0.7400980544090271,0.45638382363319396,0.7664378929138184,0.4792222089767456],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895424723625183,"y":0.46338382363319397},{"x":0.720588207244873,"y":0.46338382363319397},{"x":0.720588207244873,"y":0.4722222089767456},{"x":0.6895424723625183,"y":0.4722222089767456}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.6895424723625183,0.46338382363319397,0.720588207244873,0.4722222089767456]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895424723625183,"y":0.46338382363319397},{"x":0.720588207244873,"y":0.46338382363319397},{"x":0.720588207244873,"y":0.4722222089767456},{"x":0.6895424723625183,"y":0.4722222089767456}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6845424723625183,0.45638382363319396,0.725588207244873,0.4792222089767456],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7434640526771545,"y":0.47979798913002014},{"x":0.7614378929138184,"y":0.47979798913002014},{"x":0.7614378929138184,"y":0.4898989796638489},{"x":0.7434640526771545,"y":0.4898989796638489}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲.۲","boundary":[0.7434640526771545,0.47979798913002014,0.7614378929138184,0.4898989796638489]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7434640526771545,"y":0.47979798913002014},{"x":0.7614378929138184,"y":0.47979798913002014},{"x":0.7614378929138184,"y":0.4898989796638489},{"x":0.7434640526771545,"y":0.4898989796638489}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.7384640526771545,0.47279798913002014,0.7664378929138184,0.4968989796638489],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20751634240150452,"y":0.4987373650074005},{"x":0.2222222238779068,"y":0.4974747598171234},{"x":0.2222222238779068,"y":0.5075757503509521},{"x":0.20751634240150452,"y":0.5075757503509521}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴","boundary":[0.20751634240150452,0.4987373650074005,0.2222222238779068,0.5075757503509521]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20751634240150452,"y":0.4987373650074005},{"x":0.2222222238779068,"y":0.4974747598171234},{"x":0.2222222238779068,"y":0.5075757503509521},{"x":0.20751634240150452,"y":0.5075757503509521}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2025163424015045,0.4917373650074005,0.2272222238779068,0.5145757503509522],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6944444179534912,"y":0.47979798913002014},{"x":0.7222222089767456,"y":0.47979798913002014},{"x":0.7222222089767456,"y":0.49494948983192444},{"x":0.6944444179534912,"y":0.49494948983192444}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"متغیر","boundary":[0.6944444179534912,0.47979798913002014,0.7222222089767456,0.49494948983192444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.47979798913002014},{"x":0.686274528503418,"y":0.47979798913002014},{"x":0.686274528503418,"y":0.49494948983192444},{"x":0.6470588445663452,"y":0.49368685483932495}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تصادفی","boundary":[0.6470588445663452,0.47979798913002014,0.686274528503418,0.49494948983192444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.741830050945282,"y":0.4962121248245239},{"x":0.7614378929138184,"y":0.49494948983192444},{"x":0.7630718946456909,"y":0.5138888955116272},{"x":0.7434640526771545,"y":0.5151515007019043}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۳۰۲","boundary":[0.741830050945282,0.4962121248245239,0.7630718946456909,0.5138888955116272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6993464231491089,"y":0.4974747598171234},{"x":0.720588207244873,"y":0.4962121248245239},{"x":0.7222222089767456,"y":0.5151515007019043},{"x":0.7009803652763367,"y":0.5164141654968262}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تابع","boundary":[0.6993464231491089,0.4974747598171234,0.7222222089767456,0.5151515007019043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.665032684803009,"y":0.4974747598171234},{"x":0.6944444179534912,"y":0.4974747598171234},{"x":0.6960784196853638,"y":0.5164141654968262},{"x":0.6666666865348816,"y":0.5164141654968262}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"توزیع","boundary":[0.665032684803009,0.4974747598171234,0.6960784196853638,0.5164141654968262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6209150552749634,"y":0.4987373650074005},{"x":0.6584967374801636,"y":0.4987373650074005},{"x":0.6601307392120361,"y":0.5176767706871033},{"x":0.6225489974021912,"y":0.5176767706871033}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تجمعی","boundary":[0.6209150552749634,0.4987373650074005,0.6601307392120361,0.5176767706871033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7450980544090271,"y":0.5126262903213501},{"x":0.7614378929138184,"y":0.5113636255264282},{"x":0.7630718946456909,"y":0.5277777910232544},{"x":0.7450980544090271,"y":0.5277777910232544}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۴۰۲","boundary":[0.7450980544090271,0.5126262903213501,0.7630718946456909,0.5277777910232544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895424723625183,"y":0.5126262903213501},{"x":0.7238562107086182,"y":0.5126262903213501},{"x":0.7254902124404907,"y":0.5290403962135315},{"x":0.6895424723625183,"y":0.5290403962135315}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"احتمال","boundary":[0.6895424723625183,0.5126262903213501,0.7254902124404907,0.5290403962135315]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6437908411026001,"y":0.5138888955116272},{"x":0.673202633857727,"y":0.5126262903213501},{"x":0.6748365759849548,"y":0.5290403962135315},{"x":0.6437908411026001,"y":0.5290403962135315}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شرطی","boundary":[0.6437908411026001,0.5138888955116272,0.6748365759849548,0.5290403962135315]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6209150552749634,"y":0.47979798913002014},{"x":0.7614378929138184,"y":0.47727271914482117},{"x":0.7630718946456909,"y":0.5277777910232544},{"x":0.6209150552749634,"y":0.5303030014038086}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6159150552749634,0.47279798913002014,0.7680718946456909,0.5347777910232544],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6356208920478821,"y":0.5315656661987305},{"x":0.6633986830711365,"y":0.5315656661987305},{"x":0.6633986830711365,"y":0.5467171669006348},{"x":0.6356208920478821,"y":0.5467171669006348}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"قضیه","boundary":[0.6356208920478821,0.5315656661987305,0.6633986830711365,0.5467171669006348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915032625198364,"y":0.5315656661987305},{"x":0.6307189464569092,"y":0.5315656661987305},{"x":0.6307189464569092,"y":0.5467171669006348},{"x":0.5915032625198364,"y":0.5467171669006348}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"احتمال","boundary":[0.5915032625198364,0.5315656661987305,0.6307189464569092,0.5467171669006348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5702614188194275,"y":0.5315656661987305},{"x":0.5866013169288635,"y":0.5315656661987305},{"x":0.5866013169288635,"y":0.5467171669006348},{"x":0.5702614188194275,"y":0.5467171669006348}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"كل","boundary":[0.5702614188194275,0.5315656661987305,0.5866013169288635,0.5467171669006348]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5702614188194275,"y":0.5315656661987305},{"x":0.6633986830711365,"y":0.5315656661987305},{"x":0.6633986830711365,"y":0.5467171669006348},{"x":0.5702614188194275,"y":0.5467171669006348}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.5652614188194275,0.5245656661987305,0.6683986830711365,0.5537171669006348],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.5164141654968262},{"x":0.22385621070861816,"y":0.5164141654968262},{"x":0.22385621070861816,"y":0.5252525210380554},{"x":0.20915032923221588,"y":0.5252525210380554}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۷","boundary":[0.20915032923221588,0.5164141654968262,0.22385621070861816,0.5252525210380554]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.5164141654968262},{"x":0.22385621070861816,"y":0.5164141654968262},{"x":0.22385621070861816,"y":0.5252525210380554},{"x":0.20915032923221588,"y":0.5252525210380554}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20415032923221588,0.5094141654968262,0.22885621070861817,0.5322525210380554],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.5328282713890076},{"x":0.2222222238779068,"y":0.5328282713890076},{"x":0.2222222238779068,"y":0.5429292917251587},{"x":0.20915032923221588,"y":0.5429292917251587}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۸","boundary":[0.20915032923221588,0.5328282713890076,0.2222222238779068,0.5429292917251587]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.5328282713890076},{"x":0.2222222238779068,"y":0.5328282713890076},{"x":0.2222222238779068,"y":0.5429292917251587},{"x":0.20915032923221588,"y":0.5429292917251587}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20415032923221588,0.5258282713890076,0.2272222238779068,0.5499292917251587],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6911764740943909,"y":0.5328282713890076},{"x":0.720588207244873,"y":0.5328282713890076},{"x":0.720588207244873,"y":0.5441918969154358},{"x":0.6911764740943909,"y":0.5441918969154358}]},"confidence":0.8600000143051147,"str":"۱۰۴۰۲","boundary":[0.6911764740943909,0.5328282713890076,0.720588207244873,0.5441918969154358]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895424723625183,"y":0.5505050420761108},{"x":0.720588207244873,"y":0.5492424368858337},{"x":0.720588207244873,"y":0.560606062412262},{"x":0.6895424723625183,"y":0.5618686676025391}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۲.۴.۲","boundary":[0.6895424723625183,0.5505050420761108,0.720588207244873,0.560606062412262]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895424723625183,"y":0.5328282713890076},{"x":0.720588207244873,"y":0.5328282713890076},{"x":0.720588207244873,"y":0.5618686676025391},{"x":0.6895424723625183,"y":0.5618686676025391}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.6845424723625183,0.5258282713890076,0.725588207244873,0.5688686676025391],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6339869499206543,"y":0.5505050420761108},{"x":0.6633986830711365,"y":0.5492424368858337},{"x":0.6633986830711365,"y":0.5631313323974609},{"x":0.6356208920478821,"y":0.564393937587738}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قانون","boundary":[0.6339869499206543,0.5505050420761108,0.6633986830711365,0.5631313323974609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6111111044883728,"y":0.5530303120613098},{"x":0.6274510025978088,"y":0.5517676472663879},{"x":0.6290849447250366,"y":0.5656565427780151},{"x":0.6127451062202454,"y":0.5656565427780151}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بیز","boundary":[0.6111111044883728,0.5530303120613098,0.6290849447250366,0.5656565427780151]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6111111044883728,"y":0.5517676472663879},{"x":0.6633986830711365,"y":0.5492424368858337},{"x":0.6633986830711365,"y":0.5631313323974609},{"x":0.6127451062202454,"y":0.5656565427780151}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6061111044883728,0.5447676472663879,0.6683986830711365,0.5701313323974609],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.5505050420761108},{"x":0.2222222238779068,"y":0.5505050420761108},{"x":0.2222222238779068,"y":0.5593434572219849},{"x":0.20915032923221588,"y":0.5593434572219849}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۹","boundary":[0.20915032923221588,0.5505050420761108,0.2222222238779068,0.5593434572219849]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.5505050420761108},{"x":0.2222222238779068,"y":0.5505050420761108},{"x":0.2222222238779068,"y":0.5593434572219849},{"x":0.20915032923221588,"y":0.5593434572219849}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20415032923221588,0.5435050420761108,0.2272222238779068,0.5663434572219849],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.741830050945282,"y":0.5656565427780151},{"x":0.7614378929138184,"y":0.5656565427780151},{"x":0.7614378929138184,"y":0.5808081030845642},{"x":0.741830050945282,"y":0.5808081030845642}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":"۵۰۲","boundary":[0.741830050945282,0.5656565427780151,0.7614378929138184,0.5808081030845642]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.741830050945282,"y":0.5656565427780151},{"x":0.7614378929138184,"y":0.5656565427780151},{"x":0.7614378929138184,"y":0.5808081030845642},{"x":0.741830050945282,"y":0.5808081030845642}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.736830050945282,0.5586565427780151,0.7664378929138184,0.5878081030845642],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.5681818127632141},{"x":0.22058823704719543,"y":0.5681818127632141},{"x":0.22058823704719543,"y":0.5770202279090881},{"x":0.20915032923221588,"y":0.5770202279090881}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"۲۰","boundary":[0.20915032923221588,0.5681818127632141,0.22058823704719543,0.5770202279090881]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.5681818127632141},{"x":0.22058823704719543,"y":0.5681818127632141},{"x":0.22058823704719543,"y":0.5770202279090881},{"x":0.20915032923221588,"y":0.5770202279090881}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.20415032923221588,0.5611818127632141,0.22558823704719544,0.5840202279090881],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.5858585834503174},{"x":0.22385621070861816,"y":0.5858585834503174},{"x":0.22385621070861816,"y":0.5959596037864685},{"x":0.20915032923221588,"y":0.5959596037864685}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۱","boundary":[0.20915032923221588,0.5858585834503174,0.22385621070861816,0.5959596037864685]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.5858585834503174},{"x":0.22385621070861816,"y":0.5858585834503174},{"x":0.22385621070861816,"y":0.5959596037864685},{"x":0.20915032923221588,"y":0.5959596037864685}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20415032923221588,0.5788585834503174,0.22885621070861817,0.6029596037864685],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895424723625183,"y":0.6022727489471436},{"x":0.720588207244873,"y":0.6022727489471436},{"x":0.720588207244873,"y":0.6148989796638489},{"x":0.6895424723625183,"y":0.6136363744735718}]},"confidence":0.7900000214576721,"str":"۲۰۵۰۲","boundary":[0.6895424723625183,0.6022727489471436,0.720588207244873,0.6148989796638489]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895424723625183,"y":0.6022727489471436},{"x":0.720588207244873,"y":0.6022727489471436},{"x":0.720588207244873,"y":0.6148989796638489},{"x":0.6895424723625183,"y":0.6136363744735718}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"ltr","boundary":[0.6845424723625183,0.5952727489471435,0.725588207244873,0.6218989796638489],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20751634240150452,"y":0.6035353541374207},{"x":0.2222222238779068,"y":0.6035353541374207},{"x":0.2222222238779068,"y":0.6123737096786499},{"x":0.20751634240150452,"y":0.6123737096786499}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۴","boundary":[0.20751634240150452,0.6035353541374207,0.2222222238779068,0.6123737096786499]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20751634240150452,"y":0.6035353541374207},{"x":0.2222222238779068,"y":0.6035353541374207},{"x":0.2222222238779068,"y":0.6123737096786499},{"x":0.20751634240150452,"y":0.6123737096786499}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2025163424015045,0.5965353541374206,0.2272222238779068,0.6193737096786499],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.6212121248245239},{"x":0.2222222238779068,"y":0.6212121248245239},{"x":0.2222222238779068,"y":0.6300504803657532},{"x":0.20915032923221588,"y":0.6300504803657532}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۵","boundary":[0.20915032923221588,0.6212121248245239,0.2222222238779068,0.6300504803657532]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.6212121248245239},{"x":0.2222222238779068,"y":0.6212121248245239},{"x":0.2222222238779068,"y":0.6300504803657532},{"x":0.20915032923221588,"y":0.6300504803657532}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20415032923221588,0.6142121248245239,0.2272222238779068,0.6370504803657532],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.741830050945282,"y":0.6388888955116272},{"x":0.7614378929138184,"y":0.6376262903213501},{"x":0.7614378929138184,"y":0.6477272510528564},{"x":0.7434640526771545,"y":0.6477272510528564}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷.۲","boundary":[0.741830050945282,0.6388888955116272,0.7614378929138184,0.6477272510528564]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.741830050945282,"y":0.6388888955116272},{"x":0.7614378929138184,"y":0.6376262903213501},{"x":0.7614378929138184,"y":0.6477272510528564},{"x":0.7434640526771545,"y":0.6477272510528564}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.736830050945282,0.6318888955116272,0.7664378929138184,0.6547272510528565],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20751634240150452,"y":0.6376262903213501},{"x":0.2222222238779068,"y":0.6376262903213501},{"x":0.2222222238779068,"y":0.6477272510528564},{"x":0.20915032923221588,"y":0.6477272510528564}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۶","boundary":[0.20751634240150452,0.6376262903213501,0.2222222238779068,0.6477272510528564]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20751634240150452,"y":0.6376262903213501},{"x":0.2222222238779068,"y":0.6376262903213501},{"x":0.2222222238779068,"y":0.6477272510528564},{"x":0.20915032923221588,"y":0.6477272510528564}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2025163424015045,0.6306262903213501,0.2272222238779068,0.6547272510528565],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6911764740943909,"y":0.6565656661987305},{"x":0.720588207244873,"y":0.6565656661987305},{"x":0.720588207244873,"y":0.6666666865348816},{"x":0.6911764740943909,"y":0.6666666865348816}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱.۷.۲","boundary":[0.6911764740943909,0.6565656661987305,0.720588207244873,0.6666666865348816]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6911764740943909,"y":0.6565656661987305},{"x":0.720588207244873,"y":0.6565656661987305},{"x":0.720588207244873,"y":0.6666666865348816},{"x":0.6911764740943909,"y":0.6666666865348816}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.6861764740943909,0.6495656661987305,0.725588207244873,0.6736666865348816],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20751634240150452,"y":0.6565656661987305},{"x":0.2222222238779068,"y":0.6553030014038086},{"x":0.22385621070861816,"y":0.6654040217399597},{"x":0.20915032923221588,"y":0.6654040217399597}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۶","boundary":[0.20751634240150452,0.6565656661987305,0.22385621070861816,0.6654040217399597]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20751634240150452,"y":0.6565656661987305},{"x":0.2222222238779068,"y":0.6553030014038086},{"x":0.22385621070861816,"y":0.6654040217399597},{"x":0.20915032923221588,"y":0.6654040217399597}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2025163424015045,0.6495656661987305,0.22885621070861817,0.6724040217399597],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7026143670082092,"y":0.566919207572937},{"x":0.7222222089767456,"y":0.566919207572937},{"x":0.7222222089767456,"y":0.5820707082748413},{"x":0.7026143670082092,"y":0.5820707082748413}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"امید","boundary":[0.7026143670082092,0.566919207572937,0.7222222089767456,0.5820707082748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6584967374801636,"y":0.566919207572937},{"x":0.6911764740943909,"y":0.566919207572937},{"x":0.6911764740943909,"y":0.5820707082748413},{"x":0.6584967374801636,"y":0.5820707082748413}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ریاضی","boundary":[0.6584967374801636,0.566919207572937,0.6911764740943909,0.5820707082748413]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6584967374801636,"y":0.566919207572937},{"x":0.7222222089767456,"y":0.566919207572937},{"x":0.7222222089767456,"y":0.5820707082748413},{"x":0.6584967374801636,"y":0.5820707082748413}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6534967374801636,0.559919207572937,0.7272222089767456,0.5890707082748413],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6356208920478821,"y":0.5845959782600403},{"x":0.6633986830711365,"y":0.5845959782600403},{"x":0.6633986830711365,"y":0.6010100841522217},{"x":0.6356208920478821,"y":0.5997474789619446}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برخی","boundary":[0.6356208920478821,0.5845959782600403,0.6633986830711365,0.6010100841522217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6209150552749634,"y":0.5845959782600403},{"x":0.6290849447250366,"y":0.5845959782600403},{"x":0.6290849447250366,"y":0.5997474789619446},{"x":0.6209150552749634,"y":0.5997474789619446}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6209150552749634,0.5845959782600403,0.6290849447250366,0.5997474789619446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5784313678741455,"y":0.5845959782600403},{"x":0.6143791079521179,"y":0.5845959782600403},{"x":0.6143791079521179,"y":0.5997474789619446},{"x":0.5784313678741455,"y":0.5997474789619446}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خواص","boundary":[0.5784313678741455,0.5845959782600403,0.6143791079521179,0.5997474789619446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5490196347236633,"y":0.5833333134651184},{"x":0.5718954205513,"y":0.5833333134651184},{"x":0.5718954205513,"y":0.5997474789619446},{"x":0.5490196347236633,"y":0.5997474789619446}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"امید","boundary":[0.5490196347236633,0.5833333134651184,0.5718954205513,0.5997474789619446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5049019455909729,"y":0.5833333134651184},{"x":0.5424836874008179,"y":0.5845959782600403},{"x":0.5424836874008179,"y":0.5997474789619446},{"x":0.5049019455909729,"y":0.5997474789619446}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ریاضی","boundary":[0.5049019455909729,0.5833333134651184,0.5424836874008179,0.5997474789619446]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5049019455909729,"y":0.5833333134651184},{"x":0.6633986830711365,"y":0.5845959782600403},{"x":0.6633986830711365,"y":0.6010100841522217},{"x":0.5049019455909729,"y":0.5997474789619446}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4999019455909729,0.5763333134651184,0.6683986830711365,0.6080100841522217],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6421568393707275,"y":0.6010100841522217},{"x":0.6633986830711365,"y":0.6010100841522217},{"x":0.6633986830711365,"y":0.6174242496490479},{"x":0.6421568393707275,"y":0.6174242496490479}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"امید","boundary":[0.6421568393707275,0.6010100841522217,0.6633986830711365,0.6174242496490479]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5980392098426819,"y":0.6010100841522217},{"x":0.6339869499206543,"y":0.6010100841522217},{"x":0.6339869499206543,"y":0.6174242496490479},{"x":0.5980392098426819,"y":0.6174242496490479}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ریاضی","boundary":[0.5980392098426819,0.6010100841522217,0.6339869499206543,0.6174242496490479]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.584967315196991,"y":0.6010100841522217},{"x":0.5915032625198364,"y":0.6010100841522217},{"x":0.5915032625198364,"y":0.6174242496490479},{"x":0.584967315196991,"y":0.6174242496490479}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.584967315196991,0.6010100841522217,0.5915032625198364,0.6174242496490479]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5392156839370728,"y":0.6010100841522217},{"x":0.5784313678741455,"y":0.6010100841522217},{"x":0.5784313678741455,"y":0.6174242496490479},{"x":0.5392156839370728,"y":0.6174242496490479}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.5392156839370728,0.6010100841522217,0.5784313678741455,0.6174242496490479]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5228758454322815,"y":0.6010100841522217},{"x":0.5326797366142273,"y":0.6010100841522217},{"x":0.5326797366142273,"y":0.6174242496490479},{"x":0.5228758454322815,"y":0.6174242496490479}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5228758454322815,0.6010100841522217,0.5326797366142273,0.6174242496490479]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4771241843700409,"y":0.6010100841522217},{"x":0.5179738402366638,"y":0.6010100841522217},{"x":0.5179738402366638,"y":0.6174242496490479},{"x":0.4771241843700409,"y":0.6174242496490479}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشروط","boundary":[0.4771241843700409,0.6010100841522217,0.5179738402366638,0.6174242496490479]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45261436700820923,"y":0.6010100841522217},{"x":0.47549018263816833,"y":0.6010100841522217},{"x":0.47549018263816833,"y":0.6174242496490479},{"x":0.45261436700820923,"y":0.6174242496490479}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کردن","boundary":[0.45261436700820923,0.6010100841522217,0.47549018263816833,0.6174242496490479]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7434640526771545,"y":0.618686854839325},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6174242496490479},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6338383555412292},{"x":0.7434640526771545,"y":0.6338383555412292}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۶۰۲","boundary":[0.7434640526771545,0.618686854839325,0.7647058963775635,0.6338383555412292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6846405267715454,"y":0.618686854839325},{"x":0.7222222089767456,"y":0.6174242496490479},{"x":0.7222222089767456,"y":0.6338383555412292},{"x":0.6846405267715454,"y":0.6351010203361511}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"واریانس","boundary":[0.6846405267715454,0.618686854839325,0.7222222089767456,0.6338383555412292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6911764740943909,"y":0.6363636255264282},{"x":0.720588207244873,"y":0.6351010203361511},{"x":0.720588207244873,"y":0.6540403962135315},{"x":0.6928104758262634,"y":0.6540403962135315}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"برخی","boundary":[0.6911764740943909,0.6363636255264282,0.720588207244873,0.6540403962135315]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6764705777168274,"y":0.6363636255264282},{"x":0.686274528503418,"y":0.6363636255264282},{"x":0.686274528503418,"y":0.6540403962135315},{"x":0.6764705777168274,"y":0.6540403962135315}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6764705777168274,0.6363636255264282,0.686274528503418,0.6540403962135315]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6437908411026001,"y":0.6363636255264282},{"x":0.673202633857727,"y":0.6363636255264282},{"x":0.673202633857727,"y":0.6553030014038086},{"x":0.6437908411026001,"y":0.6553030014038086}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"توزیع","boundary":[0.6437908411026001,0.6363636255264282,0.673202633857727,0.6553030014038086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6241829991340637,"y":0.6363636255264282},{"x":0.6421568393707275,"y":0.6363636255264282},{"x":0.6421568393707275,"y":0.6553030014038086},{"x":0.6258170008659363,"y":0.6553030014038086}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6241829991340637,0.6363636255264282,0.6421568393707275,0.6553030014038086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5947712659835815,"y":0.6376262903213501},{"x":0.6111111044883728,"y":0.6376262903213501},{"x":0.6127451062202454,"y":0.6553030014038086},{"x":0.5947712659835815,"y":0.6565656661987305}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مهم","boundary":[0.5947712659835815,0.6376262903213501,0.6127451062202454,0.6553030014038086]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45261436700820923,"y":0.6010100841522217},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6010100841522217},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6565656661987305},{"x":0.45261436700820923,"y":0.6565656661987305}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4476143670082092,0.5940100841522217,0.7697058963775635,0.6635656661987305],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6372548937797546,"y":0.6540403962135315},{"x":0.6633986830711365,"y":0.6553030014038086},{"x":0.6617646813392639,"y":0.6729797720909119},{"x":0.6356208920478821,"y":0.6717171669006348}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"توزیع","boundary":[0.6372548937797546,0.6540403962135315,0.6617646813392639,0.6729797720909119]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5964052081108093,"y":0.6515151262283325},{"x":0.6307189464569092,"y":0.6540403962135315},{"x":0.6290849447250366,"y":0.6717171669006348},{"x":0.5947712659835815,"y":0.6691918969154358}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برنولی","boundary":[0.5964052081108093,0.6515151262283325,0.6290849447250366,0.6717171669006348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6356208920478821,"y":0.6717171669006348},{"x":0.665032684803009,"y":0.6729797720909119},{"x":0.665032684803009,"y":0.689393937587738},{"x":0.6356208920478821,"y":0.6881313323974609}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"توزیع","boundary":[0.6356208920478821,0.6717171669006348,0.665032684803009,0.689393937587738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.593137264251709,"y":0.6717171669006348},{"x":0.6307189464569092,"y":0.6729797720909119},{"x":0.6307189464569092,"y":0.6881313323974609},{"x":0.5915032625198364,"y":0.6868686676025391}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دوجمله","boundary":[0.593137264251709,0.6717171669006348,0.6307189464569092,0.6881313323974609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5816993713378906,"y":0.6704545617103577},{"x":0.5915032625198364,"y":0.6717171669006348},{"x":0.5898692607879639,"y":0.6868686676025391},{"x":0.5816993713378906,"y":0.6868686676025391}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.5816993713378906,0.6704545617103577,0.5898692607879639,0.6868686676025391]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6356208920478821,"y":0.6906565427780151},{"x":0.6633986830711365,"y":0.6906565427780151},{"x":0.6633986830711365,"y":0.7083333134651184},{"x":0.6356208920478821,"y":0.7083333134651184}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"توزیع","boundary":[0.6356208920478821,0.6906565427780151,0.6633986830711365,0.7083333134651184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5669934749603271,"y":0.689393937587738},{"x":0.6290849447250366,"y":0.6906565427780151},{"x":0.6290849447250366,"y":0.7070707082748413},{"x":0.5669934749603271,"y":0.7058081030845642}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فوقهندسی","boundary":[0.5669934749603271,0.689393937587738,0.6290849447250366,0.7070707082748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6356208920478821,"y":0.7083333134651184},{"x":0.6633986830711365,"y":0.7095959782600403},{"x":0.6633986830711365,"y":0.7260100841522217},{"x":0.6356208920478821,"y":0.7247474789619446}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"توزيع","boundary":[0.6356208920478821,0.7083333134651184,0.6633986830711365,0.7260100841522217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5898692607879639,"y":0.7070707082748413},{"x":0.6290849447250366,"y":0.7083333134651184},{"x":0.6290849447250366,"y":0.7247474789619446},{"x":0.5898692607879639,"y":0.7234848737716675}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هندسی","boundary":[0.5898692607879639,0.7070707082748413,0.6290849447250366,0.7247474789619446]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5686274766921997,"y":0.6515151262283325},{"x":0.6666666865348816,"y":0.6540403962135315},{"x":0.6633986830711365,"y":0.7260100841522217},{"x":0.5653594732284546,"y":0.7234848737716675}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5636274766921997,0.6445151262283325,0.6683986830711365,0.7330100841522217],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6356208920478821,"y":0.7247474789619446},{"x":0.665032684803009,"y":0.7247474789619446},{"x":0.6633986830711365,"y":0.7424242496490479},{"x":0.6356208920478821,"y":0.7424242496490479}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"توزیع","boundary":[0.6356208920478821,0.7247474789619446,0.6633986830711365,0.7424242496490479]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915032625198364,"y":0.7247474789619446},{"x":0.6307189464569092,"y":0.7247474789619446},{"x":0.6307189464569092,"y":0.7424242496490479},{"x":0.5915032625198364,"y":0.7411616444587708}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دوجمله","boundary":[0.5915032625198364,0.7247474789619446,0.6307189464569092,0.7424242496490479]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5800653696060181,"y":0.7234848737716675},{"x":0.5915032625198364,"y":0.7234848737716675},{"x":0.5915032625198364,"y":0.7411616444587708},{"x":0.5800653696060181,"y":0.7411616444587708}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.5800653696060181,0.7234848737716675,0.5915032625198364,0.7411616444587708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5424836874008179,"y":0.7234848737716675},{"x":0.5686274766921997,"y":0.7234848737716675},{"x":0.5686274766921997,"y":0.7411616444587708},{"x":0.5408496856689453,"y":0.7411616444587708}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منفی","boundary":[0.5424836874008179,0.7234848737716675,0.5686274766921997,0.7411616444587708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895424723625183,"y":0.7411616444587708},{"x":0.720588207244873,"y":0.7411616444587708},{"x":0.720588207244873,"y":0.7601010203361511},{"x":0.6895424723625183,"y":0.7601010203361511}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۶۰۷۰۲","boundary":[0.6895424723625183,0.7411616444587708,0.720588207244873,0.7601010203361511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6356208920478821,"y":0.7411616444587708},{"x":0.6633986830711365,"y":0.7411616444587708},{"x":0.6633986830711365,"y":0.7601010203361511},{"x":0.6356208920478821,"y":0.7601010203361511}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"توزیع","boundary":[0.6356208920478821,0.7411616444587708,0.6633986830711365,0.7601010203361511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5784313678741455,"y":0.7411616444587708},{"x":0.6290849447250366,"y":0.7411616444587708},{"x":0.6290849447250366,"y":0.7601010203361511},{"x":0.5784313678741455,"y":0.7601010203361511}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یکنواخت","boundary":[0.5784313678741455,0.7411616444587708,0.6290849447250366,0.7601010203361511]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5424836874008179,"y":0.7234848737716675},{"x":0.7222222089767456,"y":0.7260100841522217},{"x":0.720588207244873,"y":0.7638888955116272},{"x":0.5408496856689453,"y":0.7601010203361511}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5374836874008179,0.7164848737716675,0.725588207244873,0.7708888955116272],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6372548937797546,"y":0.7601010203361511},{"x":0.665032684803009,"y":0.7626262903213501},{"x":0.6633986830711365,"y":0.7777777910232544},{"x":0.6356208920478821,"y":0.7765151262283325}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"توزیع","boundary":[0.6372548937797546,0.7601010203361511,0.6633986830711365,0.7777777910232544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5964052081108093,"y":0.7588383555412292},{"x":0.6307189464569092,"y":0.7601010203361511},{"x":0.6290849447250366,"y":0.7765151262283325},{"x":0.5947712659835815,"y":0.7752525210380554}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پواسن","boundary":[0.5964052081108093,0.7588383555412292,0.6290849447250366,0.7765151262283325]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5964052081108093,"y":0.7588383555412292},{"x":0.665032684803009,"y":0.7626262903213501},{"x":0.6633986830711365,"y":0.7790403962135315},{"x":0.5947712659835815,"y":0.7752525210380554}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5914052081108093,0.7518383555412292,0.6683986830711365,0.7860403962135315],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895424723625183,"y":0.6742424368858337},{"x":0.720588207244873,"y":0.6742424368858337},{"x":0.720588207244873,"y":0.6843434572219849},{"x":0.6895424723625183,"y":0.6843434572219849}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۲.۷.۲","boundary":[0.6895424723625183,0.6742424368858337,0.720588207244873,0.6843434572219849]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895424723625183,"y":0.6742424368858337},{"x":0.720588207244873,"y":0.6742424368858337},{"x":0.720588207244873,"y":0.6843434572219849},{"x":0.6895424723625183,"y":0.6843434572219849}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.6845424723625183,0.6672424368858337,0.725588207244873,0.6913434572219849],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.6742424368858337},{"x":0.22385621070861816,"y":0.6742424368858337},{"x":0.22385621070861816,"y":0.683080792427063},{"x":0.20915032923221588,"y":0.683080792427063}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۷","boundary":[0.20915032923221588,0.6742424368858337,0.22385621070861816,0.683080792427063]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.6742424368858337},{"x":0.22385621070861816,"y":0.6742424368858337},{"x":0.22385621070861816,"y":0.683080792427063},{"x":0.20915032923221588,"y":0.683080792427063}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20415032923221588,0.6672424368858337,0.22885621070861817,0.690080792427063],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.6906565427780151},{"x":0.2222222238779068,"y":0.6906565427780151},{"x":0.2222222238779068,"y":0.7007575631141663},{"x":0.20915032923221588,"y":0.7007575631141663}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۹","boundary":[0.20915032923221588,0.6906565427780151,0.2222222238779068,0.7007575631141663]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.6906565427780151},{"x":0.2222222238779068,"y":0.6906565427780151},{"x":0.2222222238779068,"y":0.7007575631141663},{"x":0.20915032923221588,"y":0.7007575631141663}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.20415032923221588,0.6836565427780151,0.2272222238779068,0.7077575631141663],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895424723625183,"y":0.691919207572937},{"x":0.720588207244873,"y":0.691919207572937},{"x":0.720588207244873,"y":0.7007575631141663},{"x":0.6895424723625183,"y":0.7007575631141663}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳.۷.۲","boundary":[0.6895424723625183,0.691919207572937,0.720588207244873,0.7007575631141663]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895424723625183,"y":0.7083333134651184},{"x":0.720588207244873,"y":0.7083333134651184},{"x":0.720588207244873,"y":0.7171717286109924},{"x":0.6895424723625183,"y":0.7171717286109924}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۴.۷.۲","boundary":[0.6895424723625183,0.7083333134651184,0.720588207244873,0.7171717286109924]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895424723625183,"y":0.691919207572937},{"x":0.720588207244873,"y":0.691919207572937},{"x":0.720588207244873,"y":0.7171717286109924},{"x":0.6895424723625183,"y":0.7171717286109924}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.6845424723625183,0.684919207572937,0.725588207244873,0.7241717286109924],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20751634240150452,"y":0.7083333134651184},{"x":0.2222222238779068,"y":0.7083333134651184},{"x":0.2222222238779068,"y":0.7171717286109924},{"x":0.20751634240150452,"y":0.7171717286109924}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۲","boundary":[0.20751634240150452,0.7083333134651184,0.2222222238779068,0.7171717286109924]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20751634240150452,"y":0.7083333134651184},{"x":0.2222222238779068,"y":0.7083333134651184},{"x":0.2222222238779068,"y":0.7171717286109924},{"x":0.20751634240150452,"y":0.7171717286109924}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2025163424015045,0.7013333134651184,0.2272222238779068,0.7241717286109924],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6879084706306458,"y":0.7260100841522217},{"x":0.720588207244873,"y":0.7260100841522217},{"x":0.720588207244873,"y":0.7348484992980957},{"x":0.6895424723625183,"y":0.7361111044883728}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵.۷.۲","boundary":[0.6879084706306458,0.7260100841522217,0.720588207244873,0.7348484992980957]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6879084706306458,"y":0.7260100841522217},{"x":0.720588207244873,"y":0.7260100841522217},{"x":0.720588207244873,"y":0.7348484992980957},{"x":0.6895424723625183,"y":0.7361111044883728}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.6829084706306457,0.7190100841522217,0.725588207244873,0.7418484992980957],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20751634240150452,"y":0.7272727489471436},{"x":0.2222222238779068,"y":0.7260100841522217},{"x":0.2222222238779068,"y":0.7348484992980957},{"x":0.20751634240150452,"y":0.7361111044883728}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۳۵","boundary":[0.20751634240150452,0.7272727489471436,0.2222222238779068,0.7348484992980957]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20751634240150452,"y":0.7272727489471436},{"x":0.2222222238779068,"y":0.7260100841522217},{"x":0.2222222238779068,"y":0.7348484992980957},{"x":0.20751634240150452,"y":0.7361111044883728}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.2025163424015045,0.7202727489471435,0.2272222238779068,0.7418484992980957],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20751634240150452,"y":0.743686854839325},{"x":0.22385621070861816,"y":0.743686854839325},{"x":0.22385621070861816,"y":0.7537878751754761},{"x":0.20751634240150452,"y":0.7537878751754761}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۷","boundary":[0.20751634240150452,0.743686854839325,0.22385621070861816,0.7537878751754761]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20751634240150452,"y":0.743686854839325},{"x":0.22385621070861816,"y":0.743686854839325},{"x":0.22385621070861816,"y":0.7537878751754761},{"x":0.20751634240150452,"y":0.7537878751754761}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2025163424015045,0.736686854839325,0.22885621070861817,0.7607878751754761],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895424723625183,"y":0.7613636255264282},{"x":0.720588207244873,"y":0.7613636255264282},{"x":0.720588207244873,"y":0.7714646458625793},{"x":0.6895424723625183,"y":0.7714646458625793}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷.۷.۲","boundary":[0.6895424723625183,0.7613636255264282,0.720588207244873,0.7714646458625793]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895424723625183,"y":0.7613636255264282},{"x":0.720588207244873,"y":0.7613636255264282},{"x":0.720588207244873,"y":0.7714646458625793},{"x":0.6895424723625183,"y":0.7714646458625793}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.6845424723625183,0.7543636255264282,0.725588207244873,0.7784646458625794],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20751634240150452,"y":0.7613636255264282},{"x":0.22058823704719543,"y":0.7613636255264282},{"x":0.22058823704719543,"y":0.7702020406723022},{"x":0.20751634240150452,"y":0.7702020406723022}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۸","boundary":[0.20751634240150452,0.7613636255264282,0.22058823704719543,0.7702020406723022]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.7777777910232544},{"x":0.2222222238779068,"y":0.7777777910232544},{"x":0.2222222238779068,"y":0.7891414165496826},{"x":0.20915032923221588,"y":0.7891414165496826}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۶","boundary":[0.20915032923221588,0.7777777910232544,0.2222222238779068,0.7891414165496826]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20751634240150452,"y":0.7613636255264282},{"x":0.2222222238779068,"y":0.7613636255264282},{"x":0.2222222238779068,"y":0.7891414165496826},{"x":0.20751634240150452,"y":0.7891414165496826}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2025163424015045,0.7543636255264282,0.2272222238779068,0.7961414165496826],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895424723625183,"y":0.7790403962135315},{"x":0.720588207244873,"y":0.7790403962135315},{"x":0.720588207244873,"y":0.7891414165496826},{"x":0.6895424723625183,"y":0.7891414165496826}]},"confidence":0.8100000023841858,"str":"۸.۷.۲","boundary":[0.6895424723625183,0.7790403962135315,0.720588207244873,0.7891414165496826]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895424723625183,"y":0.7790403962135315},{"x":0.720588207244873,"y":0.7790403962135315},{"x":0.720588207244873,"y":0.7891414165496826},{"x":0.6895424723625183,"y":0.7891414165496826}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"ltr","boundary":[0.6845424723625183,0.7720403962135315,0.725588207244873,0.7961414165496826],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6372548937797546,"y":0.7777777910232544},{"x":0.665032684803009,"y":0.7790403962135315},{"x":0.6633986830711365,"y":0.7954545617103577},{"x":0.6356208920478821,"y":0.7941918969154358}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"توزیع","boundary":[0.6372548937797546,0.7777777910232544,0.6633986830711365,0.7954545617103577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6078431606292725,"y":0.7752525210380554},{"x":0.6323529481887817,"y":0.7777777910232544},{"x":0.6290849447250366,"y":0.7941918969154358},{"x":0.6062091588973999,"y":0.7916666865348816}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمایی","boundary":[0.6078431606292725,0.7752525210380554,0.6290849447250366,0.7941918969154358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6356208920478821,"y":0.7941918969154358},{"x":0.665032684803009,"y":0.7954545617103577},{"x":0.6633986830711365,"y":0.814393937587738},{"x":0.6339869499206543,"y":0.8131313323974609}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"توزیع","boundary":[0.6356208920478821,0.7941918969154358,0.6633986830711365,0.814393937587738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.593137264251709,"y":0.7916666865348816},{"x":0.6290849447250366,"y":0.7941918969154358},{"x":0.6274510025978088,"y":0.8118686676025391},{"x":0.5915032625198364,"y":0.810606062412262}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ارلانگ","boundary":[0.593137264251709,0.7916666865348816,0.6274510025978088,0.8118686676025391]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5947712659835815,"y":0.7752525210380554},{"x":0.6666666865348816,"y":0.7790403962135315},{"x":0.6617646813392639,"y":0.814393937587738},{"x":0.5915032625198364,"y":0.810606062412262}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5897712659835815,0.7682525210380554,0.6667646813392639,0.821393937587738],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.7979797720909119},{"x":0.2222222238779068,"y":0.7979797720909119},{"x":0.2222222238779068,"y":0.8068181872367859},{"x":0.20915032923221588,"y":0.8068181872367859}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۳","boundary":[0.20915032923221588,0.7979797720909119,0.2222222238779068,0.8068181872367859]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.7979797720909119},{"x":0.2222222238779068,"y":0.7979797720909119},{"x":0.2222222238779068,"y":0.8068181872367859},{"x":0.20915032923221588,"y":0.8068181872367859}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20415032923221588,0.7909797720909119,0.2272222238779068,0.8138181872367859],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6879084706306458,"y":0.7967171669006348},{"x":0.720588207244873,"y":0.7941918969154358},{"x":0.7222222089767456,"y":0.8093434572219849},{"x":0.6895424723625183,"y":0.8118686676025391}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۹۰۷۰۲","boundary":[0.6879084706306458,0.7967171669006348,0.7222222089767456,0.8093434572219849]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6339869499206543,"y":0.7992424368858337},{"x":0.6633986830711365,"y":0.7979797720909119},{"x":0.665032684803009,"y":0.8131313323974609},{"x":0.6356208920478821,"y":0.8156565427780151}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"توزیع","boundary":[0.6339869499206543,0.7992424368858337,0.665032684803009,0.8131313323974609]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6339869499206543,"y":0.7992424368858337},{"x":0.720588207244873,"y":0.7941918969154358},{"x":0.7222222089767456,"y":0.8093434572219849},{"x":0.6356208920478821,"y":0.8156565427780151}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6289869499206543,0.7922424368858337,0.7272222089767456,0.8163434572219849],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.741830050945282,"y":0.814393937587738},{"x":0.7614378929138184,"y":0.814393937587738},{"x":0.7614378929138184,"y":0.8358585834503174},{"x":0.741830050945282,"y":0.8358585834503174}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۸۰۲","boundary":[0.741830050945282,0.814393937587738,0.7614378929138184,0.8358585834503174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7009803652763367,"y":0.814393937587738},{"x":0.7222222089767456,"y":0.814393937587738},{"x":0.7222222089767456,"y":0.8358585834503174},{"x":0.7009803652763367,"y":0.8358585834503174}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تابع","boundary":[0.7009803652763367,0.814393937587738,0.7222222089767456,0.8358585834503174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6666666865348816,"y":0.814393937587738},{"x":0.6944444179534912,"y":0.814393937587738},{"x":0.6944444179534912,"y":0.8358585834503174},{"x":0.6666666865348816,"y":0.8358585834503174}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"توزیع","boundary":[0.6666666865348816,0.814393937587738,0.6944444179534912,0.8358585834503174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6225489974021912,"y":0.814393937587738},{"x":0.6601307392120361,"y":0.814393937587738},{"x":0.6601307392120361,"y":0.8358585834503174},{"x":0.6225489974021912,"y":0.8358585834503174}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تجمعی","boundary":[0.6225489974021912,0.814393937587738,0.6601307392120361,0.8358585834503174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5964052081108093,"y":0.814393937587738},{"x":0.6160130500793457,"y":0.814393937587738},{"x":0.6160130500793457,"y":0.8358585834503174},{"x":0.5964052081108093,"y":0.8358585834503174}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"توأم","boundary":[0.5964052081108093,0.814393937587738,0.6160130500793457,0.8358585834503174]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5964052081108093,"y":0.814393937587738},{"x":0.7614378929138184,"y":0.814393937587738},{"x":0.7614378929138184,"y":0.8358585834503174},{"x":0.5964052081108093,"y":0.8358585834503174}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5914052081108093,0.807393937587738,0.7664378929138184,0.8428585834503174],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20751634240150452,"y":0.8156565427780151},{"x":0.22385621070861816,"y":0.8156565427780151},{"x":0.22385621070861816,"y":0.8333333134651184},{"x":0.20751634240150452,"y":0.8333333134651184}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۸","boundary":[0.20751634240150452,0.8156565427780151,0.22385621070861816,0.8333333134651184]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20751634240150452,"y":0.8156565427780151},{"x":0.22385621070861816,"y":0.8156565427780151},{"x":0.22385621070861816,"y":0.8333333134651184},{"x":0.20751634240150452,"y":0.8333333134651184}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2025163424015045,0.8086565427780151,0.22885621070861817,0.8403333134651184],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48856207728385925,"y":0.8560606241226196},{"x":0.5065359473228455,"y":0.8560606241226196},{"x":0.5065359473228455,"y":0.8699495196342468},{"x":0.48856207728385925,"y":0.8699495196342468}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"پنج","boundary":[0.48856207728385925,0.8560606241226196,0.5065359473228455,0.8699495196342468]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48856207728385925,"y":0.8560606241226196},{"x":0.5065359473228455,"y":0.8560606241226196},{"x":0.5065359473228455,"y":0.8699495196342468},{"x":0.48856207728385925,"y":0.8699495196342468}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.48356207728385925,0.8490606241226196,0.5115359473228455,0.8769495196342468],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/d4322aec58a1b23c/pages/PpMkAipsOWrAmkQS-sec.webp","jpeg":"/storage/books/d4322aec58a1b23c/pages/ofAeYNhFTyMwSKkn.jpg","blurred":"/storage/books/d4322aec58a1b23c/pages/GsZWGKOUhbibQyIm.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0.0003282391430895313,0.00021754158100094456,0.9987022619543512,0.998895928977716]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7434640526771545,"y":0.17803029716014862},{"x":0.7614378929138184,"y":0.17803029716014862},{"x":0.7614378929138184,"y":0.1931818127632141},{"x":0.7434640526771545,"y":0.1931818127632141}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۹۰۲","boundary":[0.7434640526771545,0.17803029716014862,0.7614378929138184,0.1931818127632141]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6846405267715454,"y":0.1792929321527481},{"x":0.720588207244873,"y":0.17803029716014862},{"x":0.720588207244873,"y":0.1931818127632141},{"x":0.6846405267715454,"y":0.1944444477558136}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مسائل","boundary":[0.6846405267715454,0.1792929321527481,0.720588207244873,0.1931818127632141]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6846405267715454,"y":0.1792929321527481},{"x":0.7614378929138184,"y":0.17676767706871033},{"x":0.7614378929138184,"y":0.1931818127632141},{"x":0.6846405267715454,"y":0.1944444477558136}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6796405267715454,0.1722929321527481,0.7664378929138184,0.20018181276321412],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.1805555522441864},{"x":0.2222222238779068,"y":0.1805555522441864},{"x":0.2222222238779068,"y":0.19065657258033752},{"x":0.20915032923221588,"y":0.19065657258033752}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۳","boundary":[0.20915032923221588,0.1805555522441864,0.2222222238779068,0.19065657258033752]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.1805555522441864},{"x":0.2222222238779068,"y":0.1805555522441864},{"x":0.2222222238779068,"y":0.19065657258033752},{"x":0.20915032923221588,"y":0.19065657258033752}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20415032923221588,0.1735555522441864,0.2272222238779068,0.19765657258033753],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7826797366142273,"y":0.21212121844291687},{"x":0.7892156839370728,"y":0.21212121844291687},{"x":0.7892156839370728,"y":0.22853535413742065},{"x":0.7826797366142273,"y":0.22853535413742065}]},"confidence":0.4099999964237213,"dir":"rtl","str":"٣","boundary":[0.7826797366142273,0.21212121844291687,0.7892156839370728,0.22853535413742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6960784196853638,"y":0.21085858345031738},{"x":0.7614378929138184,"y":0.21085858345031738},{"x":0.7614378929138184,"y":0.22853535413742065},{"x":0.6960784196853638,"y":0.22727273404598236}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"زنجیرههای","boundary":[0.6960784196853638,0.21085858345031738,0.7614378929138184,0.22853535413742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6503267884254456,"y":0.21085858345031738},{"x":0.6911764740943909,"y":0.21085858345031738},{"x":0.6911764740943909,"y":0.22727273404598236},{"x":0.6503267884254456,"y":0.22727273404598236}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"مارکف","boundary":[0.6503267884254456,0.21085858345031738,0.6911764740943909,0.22727273404598236]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6503267884254456,"y":0.21085858345031738},{"x":0.7892156839370728,"y":0.21085858345031738},{"x":0.7892156839370728,"y":0.22853535413742065},{"x":0.6503267884254456,"y":0.22727273404598236}]},"confidence":0.8100000023841858,"boundary":[0.6453267884254456,0.20385858345031738,0.7942156839370728,0.23553535413742066],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20751634240150452,"y":0.21212121844291687},{"x":0.22058823704719543,"y":0.21212121844291687},{"x":0.22058823704719543,"y":0.2222222238779068},{"x":0.20751634240150452,"y":0.2222222238779068}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۱","boundary":[0.20751634240150452,0.21212121844291687,0.22058823704719543,0.2222222238779068]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20751634240150452,"y":0.21212121844291687},{"x":0.22058823704719543,"y":0.21212121844291687},{"x":0.22058823704719543,"y":0.2222222238779068},{"x":0.20751634240150452,"y":0.2222222238779068}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2025163424015045,0.20512121844291686,0.22558823704719544,0.2292222238779068],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7450980544090271,"y":0.23106060922145844},{"x":0.7630718946456909,"y":0.23106060922145844},{"x":0.7630718946456909,"y":0.23989899456501007},{"x":0.7450980544090271,"y":0.23989899456501007}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۱.۳","boundary":[0.7450980544090271,0.23106060922145844,0.7630718946456909,0.23989899456501007]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7450980544090271,"y":0.23106060922145844},{"x":0.7630718946456909,"y":0.23106060922145844},{"x":0.7630718946456909,"y":0.23989899456501007},{"x":0.7450980544090271,"y":0.23989899456501007}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.7400980544090271,0.22406060922145843,0.7680718946456909,0.24689899456501008],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895424723625183,"y":0.23106060922145844},{"x":0.720588207244873,"y":0.23106060922145844},{"x":0.720588207244873,"y":0.24116161465644836},{"x":0.6895424723625183,"y":0.23989899456501007}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.6895424723625183,0.23106060922145844,0.720588207244873,0.24116161465644836]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895424723625183,"y":0.23106060922145844},{"x":0.720588207244873,"y":0.23106060922145844},{"x":0.720588207244873,"y":0.24116161465644836},{"x":0.6895424723625183,"y":0.23989899456501007}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.6845424723625183,0.22406060922145843,0.725588207244873,0.24816161465644837],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20751634240150452,"y":0.23106060922145844},{"x":0.22058823704719543,"y":0.23106060922145844},{"x":0.22058823704719543,"y":0.24116161465644836},{"x":0.20751634240150452,"y":0.24116161465644836}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷۱","boundary":[0.20751634240150452,0.23106060922145844,0.22058823704719543,0.24116161465644836]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20751634240150452,"y":0.23106060922145844},{"x":0.22058823704719543,"y":0.23106060922145844},{"x":0.22058823704719543,"y":0.24116161465644836},{"x":0.20751634240150452,"y":0.24116161465644836}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.2025163424015045,0.22406060922145843,0.22558823704719544,0.24816161465644837],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7434640526771545,"y":0.25},{"x":0.7630718946456909,"y":0.25},{"x":0.7630718946456909,"y":0.25883838534355164},{"x":0.7434640526771545,"y":0.25883838534355164}]},"confidence":0.75,"str":"۲۰۳","boundary":[0.7434640526771545,0.25,0.7630718946456909,0.25883838534355164]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7434640526771545,"y":0.25},{"x":0.7630718946456909,"y":0.25},{"x":0.7630718946456909,"y":0.25883838534355164},{"x":0.7434640526771545,"y":0.25883838534355164}]},"confidence":0.75,"dir":"ltr","boundary":[0.7384640526771545,0.243,0.7680718946456909,0.26583838534355164],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20751634240150452,"y":0.25},{"x":0.22058823704719543,"y":0.25},{"x":0.22058823704719543,"y":0.25883838534355164},{"x":0.20751634240150452,"y":0.25883838534355164}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۱","boundary":[0.20751634240150452,0.25,0.22058823704719543,0.25883838534355164]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20751634240150452,"y":0.25},{"x":0.22058823704719543,"y":0.25},{"x":0.22058823704719543,"y":0.25883838534355164},{"x":0.20751634240150452,"y":0.25883838534355164}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2025163424015045,0.243,0.22558823704719544,0.26583838534355164],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.741830050945282,"y":0.26767677068710327},{"x":0.7630718946456909,"y":0.26767677068710327},{"x":0.7630718946456909,"y":0.2765151560306549},{"x":0.741830050945282,"y":0.2765151560306549}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۳.۳","boundary":[0.741830050945282,0.26767677068710327,0.7630718946456909,0.2765151560306549]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.741830050945282,"y":0.26767677068710327},{"x":0.7630718946456909,"y":0.26767677068710327},{"x":0.7630718946456909,"y":0.2765151560306549},{"x":0.741830050945282,"y":0.2765151560306549}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.736830050945282,0.26067677068710327,0.7680718946456909,0.2835151560306549],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20751634240150452,"y":0.26767677068710327},{"x":0.22058823704719543,"y":0.26767677068710327},{"x":0.22058823704719543,"y":0.2765151560306549},{"x":0.20751634240150452,"y":0.2765151560306549}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۱","boundary":[0.20751634240150452,0.26767677068710327,0.22058823704719543,0.2765151560306549]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20751634240150452,"y":0.26767677068710327},{"x":0.22058823704719543,"y":0.26767677068710327},{"x":0.22058823704719543,"y":0.2765151560306549},{"x":0.20751634240150452,"y":0.2765151560306549}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2025163424015045,0.26067677068710327,0.22558823704719544,0.2835151560306549],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20751634240150452,"y":0.28535354137420654},{"x":0.2222222238779068,"y":0.28535354137420654},{"x":0.2222222238779068,"y":0.2941919267177582},{"x":0.20751634240150452,"y":0.2941919267177582}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۲","boundary":[0.20751634240150452,0.28535354137420654,0.2222222238779068,0.2941919267177582]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20751634240150452,"y":0.28535354137420654},{"x":0.2222222238779068,"y":0.28535354137420654},{"x":0.2222222238779068,"y":0.2941919267177582},{"x":0.20751634240150452,"y":0.2941919267177582}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2025163424015045,0.27835354137420654,0.2272222238779068,0.3011919267177582],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895424723625183,"y":0.3042929172515869},{"x":0.7189542651176453,"y":0.3042929172515869},{"x":0.7189542651176453,"y":0.31313130259513855},{"x":0.6895424723625183,"y":0.31313130259513855}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"۱.۴.۳","boundary":[0.6895424723625183,0.3042929172515869,0.7189542651176453,0.31313130259513855]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895424723625183,"y":0.3042929172515869},{"x":0.7189542651176453,"y":0.3042929172515869},{"x":0.7189542651176453,"y":0.31313130259513855},{"x":0.6895424723625183,"y":0.31313130259513855}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.6845424723625183,0.2972929172515869,0.7239542651176453,0.32013130259513856],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21078431606292725,"y":0.3042929172515869},{"x":0.21405228972434998,"y":0.3042929172515869},{"x":0.21405228972434998,"y":0.31313130259513855},{"x":0.21078431606292725,"y":0.31313130259513855}]},"confidence":0.09000000357627869,"str":"W","boundary":[0.21078431606292725,0.3042929172515869,0.21405228972434998,0.31313130259513855]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21078431606292725,"y":0.3042929172515869},{"x":0.21405228972434998,"y":0.3042929172515869},{"x":0.21405228972434998,"y":0.31313130259513855},{"x":0.21078431606292725,"y":0.31313130259513855}]},"confidence":0.09000000357627869,"dir":"ltr","boundary":[0.20578431606292724,0.2972929172515869,0.21905228972434998,0.32013130259513856],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895424723625183,"y":0.3219696879386902},{"x":0.7222222089767456,"y":0.3219696879386902},{"x":0.7222222089767456,"y":0.3308080732822418},{"x":0.6895424723625183,"y":0.3308080732822418}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۲.۴.۳","boundary":[0.6895424723625183,0.3219696879386902,0.7222222089767456,0.3308080732822418]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895424723625183,"y":0.3219696879386902},{"x":0.7222222089767456,"y":0.3219696879386902},{"x":0.7222222089767456,"y":0.3308080732822418},{"x":0.6895424723625183,"y":0.3308080732822418}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.6845424723625183,0.3149696879386902,0.7272222089767456,0.3378080732822418],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20751634240150452,"y":0.3219696879386902},{"x":0.2222222238779068,"y":0.3219696879386902},{"x":0.2222222238779068,"y":0.3308080732822418},{"x":0.20915032923221588,"y":0.3308080732822418}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۹","boundary":[0.20751634240150452,0.3219696879386902,0.2222222238779068,0.3308080732822418]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20751634240150452,"y":0.3219696879386902},{"x":0.2222222238779068,"y":0.3219696879386902},{"x":0.2222222238779068,"y":0.3308080732822418},{"x":0.20915032923221588,"y":0.3308080732822418}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2025163424015045,0.3149696879386902,0.2272222238779068,0.3378080732822418],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895424723625183,"y":0.24747474491596222},{"x":0.720588207244873,"y":0.24747474491596222},{"x":0.720588207244873,"y":0.2626262605190277},{"x":0.6895424723625183,"y":0.2626262605190277}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرایند","boundary":[0.6895424723625183,0.24747474491596222,0.720588207244873,0.2626262605190277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6405228972434998,"y":0.24747474491596222},{"x":0.6846405267715454,"y":0.24747474491596222},{"x":0.6846405267715454,"y":0.2626262605190277},{"x":0.6405228972434998,"y":0.2626262605190277}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تصادفی","boundary":[0.6405228972434998,0.24747474491596222,0.6846405267715454,0.2626262605190277]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6405228972434998,"y":0.24747474491596222},{"x":0.720588207244873,"y":0.24747474491596222},{"x":0.720588207244873,"y":0.2626262605190277},{"x":0.6405228972434998,"y":0.2626262605190277}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6355228972434998,0.2404747449159622,0.725588207244873,0.2696262605190277],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895424723625183,"y":0.2651515007019043},{"x":0.720588207244873,"y":0.2651515007019043},{"x":0.720588207244873,"y":0.280303031206131},{"x":0.6895424723625183,"y":0.280303031206131}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فرایند","boundary":[0.6895424723625183,0.2651515007019043,0.720588207244873,0.280303031206131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.2651515007019043},{"x":0.6830065250396729,"y":0.2664141356945038},{"x":0.6830065250396729,"y":0.280303031206131},{"x":0.6470588445663452,"y":0.280303031206131}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"ماركف","boundary":[0.6470588445663452,0.2651515007019043,0.6830065250396729,0.280303031206131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7450980544090271,"y":0.28409090638160706},{"x":0.7614378929138184,"y":0.28409090638160706},{"x":0.7614378929138184,"y":0.29797980189323425},{"x":0.7450980544090271,"y":0.29797980189323425}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۴۰۳","boundary":[0.7450980544090271,0.28409090638160706,0.7614378929138184,0.29797980189323425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.686274528503418,"y":0.28409090638160706},{"x":0.7222222089767456,"y":0.28409090638160706},{"x":0.7222222089767456,"y":0.29797980189323425},{"x":0.686274528503418,"y":0.29797980189323425}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"زنجيرة","boundary":[0.686274528503418,0.28409090638160706,0.7222222089767456,0.29797980189323425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6503267884254456,"y":0.28409090638160706},{"x":0.6781045794487,"y":0.28409090638160706},{"x":0.6781045794487,"y":0.29797980189323425},{"x":0.6503267884254456,"y":0.29797980189323425}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"مارکف","boundary":[0.6503267884254456,0.28409090638160706,0.6781045794487,0.29797980189323425]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.2651515007019043},{"x":0.7614378929138184,"y":0.2651515007019043},{"x":0.7614378929138184,"y":0.29797980189323425},{"x":0.6470588445663452,"y":0.29797980189323425}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.6420588445663452,0.2581515007019043,0.7664378929138184,0.30497980189323426],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6209150552749634,"y":0.3017676770687103},{"x":0.6633986830711365,"y":0.3017676770687103},{"x":0.6633986830711365,"y":0.3181818127632141},{"x":0.6209150552749634,"y":0.3181818127632141}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ماتریس","boundary":[0.6209150552749634,0.3017676770687103,0.6633986830711365,0.3181818127632141]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5833333134651184,"y":0.3017676770687103},{"x":0.6160130500793457,"y":0.3017676770687103},{"x":0.6160130500793457,"y":0.3181818127632141},{"x":0.5833333134651184,"y":0.3181818127632141}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتقال","boundary":[0.5833333134651184,0.3017676770687103,0.6160130500793457,0.3181818127632141]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.563725471496582,"y":0.3017676770687103},{"x":0.5751634240150452,"y":0.3017676770687103},{"x":0.5751634240150452,"y":0.3181818127632141},{"x":0.563725471496582,"y":0.3181818127632141}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.563725471496582,0.3017676770687103,0.5751634240150452,0.3181818127632141]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5392156839370728,"y":0.3017676770687103},{"x":0.5588235259056091,"y":0.3017676770687103},{"x":0.5588235259056091,"y":0.3181818127632141},{"x":0.5392156839370728,"y":0.3181818127632141}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.5392156839370728,0.3017676770687103,0.5588235259056091,0.3181818127632141]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49836599826812744,"y":0.3017676770687103},{"x":0.5326797366142273,"y":0.3017676770687103},{"x":0.5326797366142273,"y":0.3181818127632141},{"x":0.49836599826812744,"y":0.3181818127632141}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"زنجیره","boundary":[0.49836599826812744,0.3017676770687103,0.5326797366142273,0.3181818127632141]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45588234066963196,"y":0.3017676770687103},{"x":0.491830050945282,"y":0.3017676770687103},{"x":0.491830050945282,"y":0.3181818127632141},{"x":0.45588234066963196,"y":0.3181818127632141}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"مارکف","boundary":[0.45588234066963196,0.3017676770687103,0.491830050945282,0.3181818127632141]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44771242141723633,"y":0.3017676770687103},{"x":0.44771242141723633,"y":0.3017676770687103},{"x":0.44771242141723633,"y":0.3181818127632141},{"x":0.44771242141723633,"y":0.3181818127632141}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.44771242141723633,0.3017676770687103,0.44771242141723633,0.3181818127632141]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6225489974021912,"y":0.3181818127632141},{"x":0.6633986830711365,"y":0.3181818127632141},{"x":0.6633986830711365,"y":0.33712121844291687},{"x":0.6225489974021912,"y":0.33838382363319397}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"محاسبه","boundary":[0.6225489974021912,0.3181818127632141,0.6633986830711365,0.33712121844291687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5784313678741455,"y":0.3194444477558136},{"x":0.6160130500793457,"y":0.3181818127632141},{"x":0.6160130500793457,"y":0.33838382363319397},{"x":0.5784313678741455,"y":0.33838382363319397}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"احتمال","boundary":[0.5784313678741455,0.3194444477558136,0.6160130500793457,0.33838382363319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5522875785827637,"y":0.3194444477558136},{"x":0.5718954205513,"y":0.3194444477558136},{"x":0.5718954205513,"y":0.33838382363319397},{"x":0.5522875785827637,"y":0.33838382363319397}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.5522875785827637,0.3194444477558136,0.5718954205513,0.33838382363319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5147058963775635,"y":0.3194444477558136},{"x":0.5457516312599182,"y":0.3194444477558136},{"x":0.5457516312599182,"y":0.33838382363319397},{"x":0.5147058963775635,"y":0.33838382363319397}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حالت","boundary":[0.5147058963775635,0.3194444477558136,0.5457516312599182,0.33838382363319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722222089767456,"y":0.3194444477558136},{"x":0.508169949054718,"y":0.3194444477558136},{"x":0.508169949054718,"y":0.33838382363319397},{"x":0.4722222089767456,"y":0.33838382363319397}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سیستم","boundary":[0.4722222089767456,0.3194444477558136,0.508169949054718,0.33838382363319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46078431606292725,"y":0.3194444477558136},{"x":0.4689542353153229,"y":0.3194444477558136},{"x":0.4689542353153229,"y":0.33964645862579346},{"x":0.46078431606292725,"y":0.33964645862579346}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.46078431606292725,0.3194444477558136,0.4689542353153229,0.33964645862579346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4297385513782501,"y":0.3207070827484131},{"x":0.4542483687400818,"y":0.3207070827484131},{"x":0.4542483687400818,"y":0.33964645862579346},{"x":0.4297385513782501,"y":0.33964645862579346}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شرط","boundary":[0.4297385513782501,0.3207070827484131,0.4542483687400818,0.33964645862579346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084967374801636,"y":0.3207070827484131},{"x":0.4215686321258545,"y":0.3207070827484131},{"x":0.4215686321258545,"y":0.33964645862579346},{"x":0.4084967374801636,"y":0.33964645862579346}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طی","boundary":[0.4084967374801636,0.3207070827484131,0.4215686321258545,0.33964645862579346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37745097279548645,"y":0.3207070827484131},{"x":0.4019607901573181,"y":0.3207070827484131},{"x":0.4019607901573181,"y":0.33964645862579346},{"x":0.37745097279548645,"y":0.33964645862579346}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شدن","boundary":[0.37745097279548645,0.3207070827484131,0.4019607901573181,0.33964645862579346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33169934153556824,"y":0.3207070827484131},{"x":0.370915025472641,"y":0.3207070827484131},{"x":0.370915025472641,"y":0.33964645862579346},{"x":0.33169934153556824,"y":0.33964645862579346}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مسیری","boundary":[0.33169934153556824,0.3207070827484131,0.370915025472641,0.33964645862579346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27941176295280457,"y":0.3207070827484131},{"x":0.3251633942127228,"y":0.3207070827484131},{"x":0.3251633942127228,"y":0.33964645862579346},{"x":0.27941176295280457,"y":0.33964645862579346}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشخص","boundary":[0.27941176295280457,0.3207070827484131,0.3251633942127228,0.33964645862579346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6307189464569092,"y":0.33838382363319397},{"x":0.665032684803009,"y":0.33838382363319397},{"x":0.6633986830711365,"y":0.35353535413742065},{"x":0.6307189464569092,"y":0.35227271914482117}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمودار","boundary":[0.6307189464569092,0.33838382363319397,0.6633986830711365,0.35353535413742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5947712659835815,"y":0.33712121844291687},{"x":0.6258170008659363,"y":0.33838382363319397},{"x":0.6241829991340637,"y":0.35227271914482117},{"x":0.5947712659835815,"y":0.35101011395454407}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حالت","boundary":[0.5947712659835815,0.33712121844291687,0.6241829991340637,0.35227271914482117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6405228972434998,"y":0.35353535413742065},{"x":0.6601307392120361,"y":0.35353535413742065},{"x":0.6601307392120361,"y":0.3712121248245239},{"x":0.6405228972434998,"y":0.3712121248245239}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طبقه","boundary":[0.6405228972434998,0.35353535413742065,0.6601307392120361,0.3712121248245239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6127451062202454,"y":0.35479798913002014},{"x":0.6372548937797546,"y":0.35479798913002014},{"x":0.6372548937797546,"y":0.3712121248245239},{"x":0.6143791079521179,"y":0.3724747598171234}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6127451062202454,0.35479798913002014,0.6372548937797546,0.3712121248245239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.576797366142273,"y":0.35479798913002014},{"x":0.5996732115745544,"y":0.35479798913002014},{"x":0.601307213306427,"y":0.3724747598171234},{"x":0.576797366142273,"y":0.3724747598171234}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حالت","boundary":[0.576797366142273,0.35479798913002014,0.601307213306427,0.3724747598171234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5539215803146362,"y":0.35606059432029724},{"x":0.5718954205513,"y":0.35479798913002014},{"x":0.5718954205513,"y":0.3724747598171234},{"x":0.5539215803146362,"y":0.3737373650074005}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5539215803146362,0.35606059432029724,0.5718954205513,0.3724747598171234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5065359473228455,"y":0.35732322931289673},{"x":0.5424836874008179,"y":0.35606059432029724},{"x":0.5424836874008179,"y":0.3737373650074005},{"x":0.5065359473228455,"y":0.3737373650074005}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سیستم","boundary":[0.5065359473228455,0.35732322931289673,0.5424836874008179,0.3737373650074005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6127451062202454,"y":0.3737373650074005},{"x":0.6633986830711365,"y":0.3724747598171234},{"x":0.6633986830711365,"y":0.3888888955116272},{"x":0.6127451062202454,"y":0.3888888955116272}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"احتمالات","boundary":[0.6127451062202454,0.3737373650074005,0.6633986830711365,0.3888888955116272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5784313678741455,"y":0.3737373650074005},{"x":0.6062091588973999,"y":0.3737373650074005},{"x":0.6062091588973999,"y":0.3888888955116272},{"x":0.5784313678741455,"y":0.3888888955116272}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حدی","boundary":[0.5784313678741455,0.3737373650074005,0.6062091588973999,0.3888888955116272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5604575276374817,"y":0.3737373650074005},{"x":0.5718954205513,"y":0.3737373650074005},{"x":0.5718954205513,"y":0.3888888955116272},{"x":0.5604575276374817,"y":0.3888888955116272}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5604575276374817,0.3737373650074005,0.5718954205513,0.3888888955116272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5212418437004089,"y":0.3737373650074005},{"x":0.5571895241737366,"y":0.3737373650074005},{"x":0.5571895241737366,"y":0.3888888955116272},{"x":0.5212418437004089,"y":0.3888888955116272}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"زنجیره","boundary":[0.5212418437004089,0.3737373650074005,0.5571895241737366,0.3888888955116272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5016340017318726,"y":0.3737373650074005},{"x":0.5196078419685364,"y":0.3737373650074005},{"x":0.5196078419685364,"y":0.3888888955116272},{"x":0.5016340017318726,"y":0.3888888955116272}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5016340017318726,0.3737373650074005,0.5196078419685364,0.3888888955116272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4542483687400818,"y":0.3737373650074005},{"x":0.4901960790157318,"y":0.3737373650074005},{"x":0.4901960790157318,"y":0.3888888955116272},{"x":0.4542483687400818,"y":0.3888888955116272}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"مارکف","boundary":[0.4542483687400818,0.3737373650074005,0.4901960790157318,0.3888888955116272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44771242141723633,"y":0.375},{"x":0.44771242141723633,"y":0.375},{"x":0.44771242141723633,"y":0.3901515007019043},{"x":0.44771242141723633,"y":0.3901515007019043}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.44771242141723633,0.375,0.44771242141723633,0.3901515007019043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6127451062202454,"y":0.3914141356945038},{"x":0.6633986830711365,"y":0.3914141356945038},{"x":0.6633986830711365,"y":0.40782827138900757},{"x":0.6127451062202454,"y":0.40782827138900757}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"احتمالات","boundary":[0.6127451062202454,0.3914141356945038,0.6633986830711365,0.40782827138900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5800653696060181,"y":0.3914141356945038},{"x":0.6062091588973999,"y":0.3914141356945038},{"x":0.6062091588973999,"y":0.40782827138900757},{"x":0.5800653696060181,"y":0.40782827138900757}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حدی","boundary":[0.5800653696060181,0.3914141356945038,0.6062091588973999,0.40782827138900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5604575276374817,"y":0.3914141356945038},{"x":0.5735294222831726,"y":0.3914141356945038},{"x":0.5735294222831726,"y":0.40782827138900757},{"x":0.5604575276374817,"y":0.40782827138900757}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5604575276374817,0.3914141356945038,0.5735294222831726,0.40782827138900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5212418437004089,"y":0.3914141356945038},{"x":0.5588235259056091,"y":0.3914141356945038},{"x":0.5588235259056091,"y":0.40782827138900757},{"x":0.5212418437004089,"y":0.40782827138900757}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زنجیره","boundary":[0.5212418437004089,0.3914141356945038,0.5588235259056091,0.40782827138900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5016340017318726,"y":0.3914141356945038},{"x":0.5196078419685364,"y":0.3914141356945038},{"x":0.5196078419685364,"y":0.40782827138900757},{"x":0.5016340017318726,"y":0.40782827138900757}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5016340017318726,0.3914141356945038,0.5196078419685364,0.40782827138900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4542483687400818,"y":0.3914141356945038},{"x":0.491830050945282,"y":0.3914141356945038},{"x":0.491830050945282,"y":0.40782827138900757},{"x":0.4542483687400818,"y":0.40782827138900757}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"مارکف","boundary":[0.4542483687400818,0.3914141356945038,0.491830050945282,0.40782827138900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41830065846443176,"y":0.3914141356945038},{"x":0.44771242141723633,"y":0.3914141356945038},{"x":0.44771242141723633,"y":0.40782827138900757},{"x":0.41830065846443176,"y":0.40782827138900757}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.41830065846443176,0.3914141356945038,0.44771242141723633,0.40782827138900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3888888955116272,"y":0.3914141356945038},{"x":0.4117647111415863,"y":0.3914141356945038},{"x":0.4117647111415863,"y":0.40782827138900757},{"x":0.3888888955116272,"y":0.40782827138900757}]},"confidence":0.6700000166893005,"dir":"rtl","str":"دوره","boundary":[0.3888888955116272,0.3914141356945038,0.4117647111415863,0.40782827138900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3758170008659363,"y":0.3914141356945038},{"x":0.3839869201183319,"y":0.3914141356945038},{"x":0.3839869201183319,"y":0.40782827138900757},{"x":0.3758170008659363,"y":0.40782827138900757}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"d","boundary":[0.3758170008659363,0.3914141356945038,0.3839869201183319,0.40782827138900757]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27941176295280457,"y":0.3017676770687103},{"x":0.665032684803009,"y":0.3017676770687103},{"x":0.665032684803009,"y":0.40782827138900757},{"x":0.27941176295280457,"y":0.40782827138900757}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.27441176295280456,0.2947676770687103,0.670032684803009,0.4148282713890076],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6127451062202454,"y":0.40909090638160706},{"x":0.6633986830711365,"y":0.40909090638160706},{"x":0.6633986830711365,"y":0.42550504207611084},{"x":0.6127451062202454,"y":0.42550504207611084}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"احتمالات","boundary":[0.6127451062202454,0.40909090638160706,0.6633986830711365,0.42550504207611084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5800653696060181,"y":0.40909090638160706},{"x":0.6062091588973999,"y":0.40909090638160706},{"x":0.6062091588973999,"y":0.42550504207611084},{"x":0.5800653696060181,"y":0.42550504207611084}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حدی","boundary":[0.5800653696060181,0.40909090638160706,0.6062091588973999,0.42550504207611084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5604575276374817,"y":0.40909090638160706},{"x":0.5735294222831726,"y":0.40909090638160706},{"x":0.5735294222831726,"y":0.42550504207611084},{"x":0.5604575276374817,"y":0.42550504207611084}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5604575276374817,0.40909090638160706,0.5735294222831726,0.42550504207611084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5196078419685364,"y":0.40909090638160706},{"x":0.5588235259056091,"y":0.40909090638160706},{"x":0.5588235259056091,"y":0.42550504207611084},{"x":0.5196078419685364,"y":0.42550504207611084}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"زنجیره","boundary":[0.5196078419685364,0.40909090638160706,0.5588235259056091,0.42550504207611084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5032680034637451,"y":0.40909090638160706},{"x":0.5179738402366638,"y":0.40909090638160706},{"x":0.5179738402366638,"y":0.42550504207611084},{"x":0.5032680034637451,"y":0.42550504207611084}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5032680034637451,0.40909090638160706,0.5179738402366638,0.42550504207611084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4542483687400818,"y":0.40909090638160706},{"x":0.491830050945282,"y":0.40909090638160706},{"x":0.491830050945282,"y":0.42550504207611084},{"x":0.4542483687400818,"y":0.42550504207611084}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"مارکف","boundary":[0.4542483687400818,0.40909090638160706,0.491830050945282,0.42550504207611084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38562092185020447,"y":0.40909090638160706},{"x":0.44771242141723633,"y":0.40909090638160706},{"x":0.44771242141723633,"y":0.42550504207611084},{"x":0.38562092185020447,"y":0.42550504207611084}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"غیریکپارچه","boundary":[0.38562092185020447,0.40909090638160706,0.44771242141723633,0.42550504207611084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.741830050945282,"y":0.4280303120613098},{"x":0.7630718946456909,"y":0.4267676770687103},{"x":0.7630718946456909,"y":0.4419191777706146},{"x":0.7434640526771545,"y":0.4419191777706146}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۵۰۳","boundary":[0.741830050945282,0.4280303120613098,0.7630718946456909,0.4419191777706146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6846405267715454,"y":0.4280303120613098},{"x":0.720588207244873,"y":0.4280303120613098},{"x":0.720588207244873,"y":0.4419191777706146},{"x":0.6846405267715454,"y":0.4431818127632141}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مسائل","boundary":[0.6846405267715454,0.4280303120613098,0.720588207244873,0.4419191777706146]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38562092185020447,"y":0.40909090638160706},{"x":0.7630718946456909,"y":0.40909090638160706},{"x":0.7630718946456909,"y":0.4431818127632141},{"x":0.38562092185020447,"y":0.4431818127632141}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.38062092185020446,0.40209090638160705,0.7680718946456909,0.4501818127632141],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6879084706306458,"y":0.33964645862579346},{"x":0.7222222089767456,"y":0.33964645862579346},{"x":0.7222222089767456,"y":0.3497474789619446},{"x":0.6879084706306458,"y":0.3497474789619446}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۳.۴.۳","boundary":[0.6879084706306458,0.33964645862579346,0.7222222089767456,0.3497474789619446]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6879084706306458,"y":0.33964645862579346},{"x":0.7222222089767456,"y":0.33964645862579346},{"x":0.7222222089767456,"y":0.3497474789619446},{"x":0.6879084706306458,"y":0.3497474789619446}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.6829084706306457,0.33264645862579345,0.7272222089767456,0.3567474789619446],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20751634240150452,"y":0.33964645862579346},{"x":0.22058823704719543,"y":0.33964645862579346},{"x":0.22058823704719543,"y":0.3497474789619446},{"x":0.20751634240150452,"y":0.3497474789619446}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۱","boundary":[0.20751634240150452,0.33964645862579346,0.22058823704719543,0.3497474789619446]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20751634240150452,"y":0.33964645862579346},{"x":0.22058823704719543,"y":0.33964645862579346},{"x":0.22058823704719543,"y":0.3497474789619446},{"x":0.20751634240150452,"y":0.3497474789619446}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2025163424015045,0.33264645862579345,0.22558823704719544,0.3567474789619446],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20588235557079315,"y":0.3585858643054962},{"x":0.22385621070861816,"y":0.35732322931289673},{"x":0.22385621070861816,"y":0.36742424964904785},{"x":0.20751634240150452,"y":0.36742424964904785}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۷","boundary":[0.20588235557079315,0.3585858643054962,0.22385621070861816,0.36742424964904785]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20588235557079315,"y":0.3585858643054962},{"x":0.22385621070861816,"y":0.35732322931289673},{"x":0.22385621070861816,"y":0.36742424964904785},{"x":0.20751634240150452,"y":0.36742424964904785}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20088235557079315,0.3515858643054962,0.22885621070861817,0.37442424964904786],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895424723625183,"y":0.35732322931289673},{"x":0.7222222089767456,"y":0.35732322931289673},{"x":0.7222222089767456,"y":0.36994948983192444},{"x":0.6895424723625183,"y":0.36868685483932495}]},"confidence":0.7900000214576721,"str":"۴۰۴۰۳","boundary":[0.6895424723625183,0.35732322931289673,0.7222222089767456,0.36994948983192444]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6879084706306458,"y":0.3762626349925995},{"x":0.7222222089767456,"y":0.3762626349925995},{"x":0.7222222089767456,"y":0.3863636255264282},{"x":0.6879084706306458,"y":0.3863636255264282}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"۵.۴.۳","boundary":[0.6879084706306458,0.3762626349925995,0.7222222089767456,0.3863636255264282]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895424723625183,"y":0.39267677068710327},{"x":0.7222222089767456,"y":0.39267677068710327},{"x":0.7222222089767456,"y":0.4027777910232544},{"x":0.6895424723625183,"y":0.4027777910232544}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶.۴.۳","boundary":[0.6895424723625183,0.39267677068710327,0.7222222089767456,0.4027777910232544]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6879084706306458,"y":0.35732322931289673},{"x":0.7222222089767456,"y":0.35732322931289673},{"x":0.7222222089767456,"y":0.4040403962135315},{"x":0.6879084706306458,"y":0.4027777910232544}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","boundary":[0.6829084706306457,0.3503232293128967,0.7272222089767456,0.4110403962135315],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.3737373650074005},{"x":0.22385621070861816,"y":0.375},{"x":0.2222222238779068,"y":0.3863636255264282},{"x":0.20751634240150452,"y":0.3851010203361511}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۹۵","boundary":[0.20915032923221588,0.3737373650074005,0.2222222238779068,0.3863636255264282]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.3737373650074005},{"x":0.22385621070861816,"y":0.375},{"x":0.2222222238779068,"y":0.3863636255264282},{"x":0.20751634240150452,"y":0.3851010203361511}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20415032923221588,0.3667373650074005,0.2272222238779068,0.39336362552642823],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.39393940567970276},{"x":0.232026144862175,"y":0.39393940567970276},{"x":0.232026144862175,"y":0.4027777910232544},{"x":0.20915032923221588,"y":0.4027777910232544}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۴","boundary":[0.20915032923221588,0.39393940567970276,0.232026144862175,0.4027777910232544]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.39393940567970276},{"x":0.232026144862175,"y":0.39393940567970276},{"x":0.232026144862175,"y":0.4027777910232544},{"x":0.20915032923221588,"y":0.4027777910232544}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20415032923221588,0.38693940567970275,0.237026144862175,0.4097777910232544],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895424723625183,"y":0.41161617636680603},{"x":0.720588207244873,"y":0.41161617636680603},{"x":0.720588207244873,"y":0.42171716690063477},{"x":0.6895424723625183,"y":0.42171716690063477}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۷.۴.۳","boundary":[0.6895424723625183,0.41161617636680603,0.720588207244873,0.42171716690063477]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895424723625183,"y":0.41161617636680603},{"x":0.720588207244873,"y":0.41161617636680603},{"x":0.720588207244873,"y":0.42171716690063477},{"x":0.6895424723625183,"y":0.42171716690063477}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.6845424723625183,0.404616176366806,0.725588207244873,0.42871716690063477],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.41161617636680603},{"x":0.23039215803146362,"y":0.41161617636680603},{"x":0.23039215803146362,"y":0.42297980189323425},{"x":0.20915032923221588,"y":0.42297980189323425}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۶","boundary":[0.20915032923221588,0.41161617636680603,0.23039215803146362,0.42297980189323425]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.41161617636680603},{"x":0.23039215803146362,"y":0.41161617636680603},{"x":0.23039215803146362,"y":0.42297980189323425},{"x":0.20915032923221588,"y":0.42297980189323425}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20415032923221588,0.404616176366806,0.23539215803146363,0.42997980189323426],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.4292929172515869},{"x":0.232026144862175,"y":0.4292929172515869},{"x":0.232026144862175,"y":0.43813130259513855},{"x":0.20915032923221588,"y":0.43813130259513855}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۱۰۷","boundary":[0.20915032923221588,0.4292929172515869,0.232026144862175,0.43813130259513855]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.4292929172515869},{"x":0.232026144862175,"y":0.4292929172515869},{"x":0.232026144862175,"y":0.43813130259513855},{"x":0.20915032923221588,"y":0.43813130259513855}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.20415032923221588,0.4222929172515869,0.237026144862175,0.44513130259513856],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.4608585834503174},{"x":0.22875817120075226,"y":0.4608585834503174},{"x":0.22875817120075226,"y":0.4722222089767456},{"x":0.20915032923221588,"y":0.4722222089767456}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱۱","boundary":[0.20915032923221588,0.4608585834503174,0.22875817120075226,0.4722222089767456]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.4608585834503174},{"x":0.22875817120075226,"y":0.4608585834503174},{"x":0.22875817120075226,"y":0.4722222089767456},{"x":0.20915032923221588,"y":0.4722222089767456}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20415032923221588,0.4538585834503174,0.23375817120075226,0.4792222089767456],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7450980544090271,"y":0.47979798913002014},{"x":0.7630718946456909,"y":0.47979798913002014},{"x":0.7630718946456909,"y":0.4886363744735718},{"x":0.7450980544090271,"y":0.4898989796638489}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱.۴","boundary":[0.7450980544090271,0.47979798913002014,0.7630718946456909,0.4886363744735718]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7450980544090271,"y":0.47979798913002014},{"x":0.7630718946456909,"y":0.47979798913002014},{"x":0.7630718946456909,"y":0.4886363744735718},{"x":0.7450980544090271,"y":0.4898989796638489}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.7400980544090271,0.47279798913002014,0.7680718946456909,0.4956363744735718],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7826797366142273,"y":0.4595959484577179},{"x":0.7892156839370728,"y":0.4595959484577179},{"x":0.7892156839370728,"y":0.47601011395454407},{"x":0.7826797366142273,"y":0.47601011395454407}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۴","boundary":[0.7826797366142273,0.4595959484577179,0.7892156839370728,0.47601011395454407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.720588207244873,"y":0.4595959484577179},{"x":0.7614378929138184,"y":0.4595959484577179},{"x":0.7614378929138184,"y":0.47601011395454407},{"x":0.720588207244873,"y":0.47601011395454407}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"زنجیره","boundary":[0.720588207244873,0.4595959484577179,0.7614378929138184,0.47601011395454407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7026143670082092,"y":0.4595959484577179},{"x":0.720588207244873,"y":0.4595959484577179},{"x":0.720588207244873,"y":0.47601011395454407},{"x":0.7026143670082092,"y":0.47601011395454407}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7026143670082092,0.4595959484577179,0.720588207244873,0.47601011395454407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6503267884254456,"y":0.4595959484577179},{"x":0.6895424723625183,"y":0.4595959484577179},{"x":0.6895424723625183,"y":0.47601011395454407},{"x":0.6503267884254456,"y":0.47601011395454407}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"مارکف","boundary":[0.6503267884254456,0.4595959484577179,0.6895424723625183,0.47601011395454407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6045751571655273,"y":0.4608585834503174},{"x":0.6437908411026001,"y":0.4595959484577179},{"x":0.6437908411026001,"y":0.47601011395454407},{"x":0.6045751571655273,"y":0.47601011395454407}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیوسته","boundary":[0.6045751571655273,0.4608585834503174,0.6437908411026001,0.47601011395454407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895424723625183,"y":0.48106059432029724},{"x":0.720588207244873,"y":0.48106059432029724},{"x":0.720588207244873,"y":0.4898989796638489},{"x":0.6895424723625183,"y":0.4898989796638489}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.6895424723625183,0.48106059432029724,0.720588207244873,0.4898989796638489]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6045751571655273,"y":0.4608585834503174},{"x":0.7892156839370728,"y":0.4595959484577179},{"x":0.7892156839370728,"y":0.4898989796638489},{"x":0.6045751571655273,"y":0.49116161465644836}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.5995751571655273,0.4538585834503174,0.7942156839370728,0.4968989796638489],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7450980544090271,"y":0.4962121248245239},{"x":0.7630718946456909,"y":0.4962121248245239},{"x":0.7630718946456909,"y":0.5113636255264282},{"x":0.7450980544090271,"y":0.5113636255264282}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲۰۴","boundary":[0.7450980544090271,0.4962121248245239,0.7630718946456909,0.5113636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6960784196853638,"y":0.4962121248245239},{"x":0.720588207244873,"y":0.4962121248245239},{"x":0.720588207244873,"y":0.5101010203361511},{"x":0.6960784196853638,"y":0.5101010203361511}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زمان","boundary":[0.6960784196853638,0.4962121248245239,0.720588207244873,0.5101010203361511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6552287340164185,"y":0.4962121248245239},{"x":0.6895424723625183,"y":0.4962121248245239},{"x":0.6895424723625183,"y":0.5101010203361511},{"x":0.6552287340164185,"y":0.5101010203361511}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اقامت","boundary":[0.6552287340164185,0.4962121248245239,0.6895424723625183,0.5101010203361511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6372548937797546,"y":0.4962121248245239},{"x":0.648692786693573,"y":0.4962121248245239},{"x":0.648692786693573,"y":0.5101010203361511},{"x":0.6372548937797546,"y":0.5101010203361511}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6372548937797546,0.4962121248245239,0.648692786693573,0.5101010203361511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6127451062202454,"y":0.4962121248245239},{"x":0.6323529481887817,"y":0.4962121248245239},{"x":0.6323529481887817,"y":0.5101010203361511},{"x":0.6127451062202454,"y":0.5101010203361511}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.6127451062202454,0.4962121248245239,0.6323529481887817,0.5101010203361511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5751634240150452,"y":0.4962121248245239},{"x":0.6062091588973999,"y":0.4962121248245239},{"x":0.6062091588973999,"y":0.5101010203361511},{"x":0.5751634240150452,"y":0.5101010203361511}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حالت","boundary":[0.5751634240150452,0.4962121248245239,0.6062091588973999,0.5101010203361511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7434640526771545,"y":0.5138888955116272},{"x":0.7630718946456909,"y":0.5138888955116272},{"x":0.7630718946456909,"y":0.5315656661987305},{"x":0.741830050945282,"y":0.5315656661987305}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۳۰۴","boundary":[0.7434640526771545,0.5138888955116272,0.7630718946456909,0.5315656661987305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6797385811805725,"y":0.5126262903213501},{"x":0.7222222089767456,"y":0.5138888955116272},{"x":0.720588207244873,"y":0.5315656661987305},{"x":0.6781045794487,"y":0.5315656661987305}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ماتریس","boundary":[0.6797385811805725,0.5126262903213501,0.720588207244873,0.5315656661987305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.648692786693573,"y":0.5126262903213501},{"x":0.6748365759849548,"y":0.5138888955116272},{"x":0.6748365759849548,"y":0.5315656661987305},{"x":0.648692786693573,"y":0.5303030014038086}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گذار","boundary":[0.648692786693573,0.5126262903213501,0.6748365759849548,0.5315656661987305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6372548937797546,"y":0.5126262903213501},{"x":0.6437908411026001,"y":0.5126262903213501},{"x":0.6437908411026001,"y":0.5303030014038086},{"x":0.6372548937797546,"y":0.5303030014038086}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6372548937797546,0.5126262903213501,0.6437908411026001,0.5303030014038086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5898692607879639,"y":0.5126262903213501},{"x":0.6323529481887817,"y":0.5126262903213501},{"x":0.6323529481887817,"y":0.5303030014038086},{"x":0.5898692607879639,"y":0.5303030014038086}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ماتریس","boundary":[0.5898692607879639,0.5126262903213501,0.6323529481887817,0.5303030014038086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5506535768508911,"y":0.5113636255264282},{"x":0.584967315196991,"y":0.5126262903213501},{"x":0.584967315196991,"y":0.5303030014038086},{"x":0.5506535768508911,"y":0.5303030014038086}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آهنگ","boundary":[0.5506535768508911,0.5113636255264282,0.584967315196991,0.5303030014038086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5212418437004089,"y":0.5113636255264282},{"x":0.5473856329917908,"y":0.5126262903213501},{"x":0.5457516312599182,"y":0.5303030014038086},{"x":0.5212418437004089,"y":0.5290403962135315}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گذار","boundary":[0.5212418437004089,0.5113636255264282,0.5457516312599182,0.5303030014038086]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5212418437004089,"y":0.49368685483932495},{"x":0.7630718946456909,"y":0.4962121248245239},{"x":0.7630718946456909,"y":0.5315656661987305},{"x":0.5212418437004089,"y":0.5303030014038086}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5162418437004089,0.48668685483932494,0.7680718946456909,0.5385656661987305],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.5164141654968262},{"x":0.23039215803146362,"y":0.5164141654968262},{"x":0.23039215803146362,"y":0.5252525210380554},{"x":0.20915032923221588,"y":0.5265151262283325}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۲","boundary":[0.20915032923221588,0.5164141654968262,0.23039215803146362,0.5252525210380554]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.5164141654968262},{"x":0.23039215803146362,"y":0.5164141654968262},{"x":0.23039215803146362,"y":0.5252525210380554},{"x":0.20915032923221588,"y":0.5265151262283325}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20415032923221588,0.5094141654968262,0.23539215803146363,0.5322525210380554],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7434640526771545,"y":0.5353535413742065},{"x":0.7630718946456909,"y":0.5340909361839294},{"x":0.7630718946456909,"y":0.5441918969154358},{"x":0.7450980544090271,"y":0.5441918969154358}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۴.۴","boundary":[0.7434640526771545,0.5353535413742065,0.7630718946456909,0.5441918969154358]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7434640526771545,"y":0.5353535413742065},{"x":0.7630718946456909,"y":0.5340909361839294},{"x":0.7630718946456909,"y":0.5441918969154358},{"x":0.7450980544090271,"y":0.5441918969154358}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.7384640526771545,0.5283535413742065,0.7680718946456909,0.5511918969154358],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6911764740943909,"y":0.5315656661987305},{"x":0.7238562107086182,"y":0.5328282713890076},{"x":0.7222222089767456,"y":0.5479797720909119},{"x":0.6895424723625183,"y":0.5467171669006348}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نمودار","boundary":[0.6911764740943909,0.5315656661987305,0.7222222089767456,0.5479797720909119]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6584967374801636,"y":0.5303030014038086},{"x":0.6846405267715454,"y":0.5315656661987305},{"x":0.6830065250396729,"y":0.5467171669006348},{"x":0.656862735748291,"y":0.5454545617103577}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آهنگ","boundary":[0.6584967374801636,0.5303030014038086,0.6830065250396729,0.5467171669006348]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6584967374801636,"y":0.5290403962135315},{"x":0.7238562107086182,"y":0.5328282713890076},{"x":0.7222222089767456,"y":0.5479797720909119},{"x":0.656862735748291,"y":0.5454545617103577}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6534967374801636,0.5220403962135315,0.7272222089767456,0.5549797720909119],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20751634240150452,"y":0.5340909361839294},{"x":0.232026144862175,"y":0.5340909361839294},{"x":0.232026144862175,"y":0.5441918969154358},{"x":0.20751634240150452,"y":0.5441918969154358}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱۴","boundary":[0.20751634240150452,0.5340909361839294,0.232026144862175,0.5441918969154358]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20751634240150452,"y":0.5517676472663879},{"x":0.23039215803146362,"y":0.5517676472663879},{"x":0.23039215803146362,"y":0.5618686676025391},{"x":0.20751634240150452,"y":0.5618686676025391}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱۶","boundary":[0.20751634240150452,0.5517676472663879,0.23039215803146362,0.5618686676025391]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20751634240150452,"y":0.5340909361839294},{"x":0.232026144862175,"y":0.5340909361839294},{"x":0.232026144862175,"y":0.5618686676025391},{"x":0.20751634240150452,"y":0.5618686676025391}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.2025163424015045,0.5270909361839294,0.237026144862175,0.5688686676025391],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.741830050945282,"y":0.5530303120613098},{"x":0.7630718946456909,"y":0.5517676472663879},{"x":0.7630718946456909,"y":0.5618686676025391},{"x":0.7434640526771545,"y":0.5618686676025391}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۵.۴","boundary":[0.741830050945282,0.5530303120613098,0.7630718946456909,0.5618686676025391]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.741830050945282,"y":0.5530303120613098},{"x":0.7630718946456909,"y":0.5517676472663879},{"x":0.7630718946456909,"y":0.5618686676025391},{"x":0.7434640526771545,"y":0.5618686676025391}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.736830050945282,0.5460303120613098,0.7680718946456909,0.5688686676025391],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.741830050945282,"y":0.5707070827484131},{"x":0.7630718946456909,"y":0.5707070827484131},{"x":0.7630718946456909,"y":0.5808081030845642},{"x":0.741830050945282,"y":0.5808081030845642}]},"confidence":0.800000011920929,"str":"۶۰۴","boundary":[0.741830050945282,0.5707070827484131,0.7630718946456909,0.5808081030845642]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.741830050945282,"y":0.5707070827484131},{"x":0.7630718946456909,"y":0.5707070827484131},{"x":0.7630718946456909,"y":0.5808081030845642},{"x":0.741830050945282,"y":0.5808081030845642}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"ltr","boundary":[0.736830050945282,0.5637070827484131,0.7680718946456909,0.5878081030845642],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.5707070827484131},{"x":0.22875817120075226,"y":0.5707070827484131},{"x":0.22875817120075226,"y":0.5795454382896423},{"x":0.20915032923221588,"y":0.5808081030845642}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۰","boundary":[0.20915032923221588,0.5707070827484131,0.22875817120075226,0.5795454382896423]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.5707070827484131},{"x":0.22875817120075226,"y":0.5707070827484131},{"x":0.22875817120075226,"y":0.5795454382896423},{"x":0.20915032923221588,"y":0.5808081030845642}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20415032923221588,0.5637070827484131,0.23375817120075226,0.5865454382896423],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6699346303939819,"y":0.5492424368858337},{"x":0.720588207244873,"y":0.5492424368858337},{"x":0.720588207244873,"y":0.5656565427780151},{"x":0.6699346303939819,"y":0.5656565427780151}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"احتمالات","boundary":[0.6699346303939819,0.5492424368858337,0.720588207244873,0.5656565427780151]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6356208920478821,"y":0.5492424368858337},{"x":0.6617646813392639,"y":0.5492424368858337},{"x":0.6617646813392639,"y":0.5656565427780151},{"x":0.6356208920478821,"y":0.5656565427780151}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حدی","boundary":[0.6356208920478821,0.5492424368858337,0.6617646813392639,0.5656565427780151]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6176470518112183,"y":0.5492424368858337},{"x":0.6290849447250366,"y":0.5492424368858337},{"x":0.6290849447250366,"y":0.5656565427780151},{"x":0.6176470518112183,"y":0.5656565427780151}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6176470518112183,0.5492424368858337,0.6290849447250366,0.5656565427780151]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5784313678741455,"y":0.5492424368858337},{"x":0.6127451062202454,"y":0.5492424368858337},{"x":0.6127451062202454,"y":0.566919207572937},{"x":0.5784313678741455,"y":0.566919207572937}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"زنجیره","boundary":[0.5784313678741455,0.5492424368858337,0.6127451062202454,0.566919207572937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5588235259056091,"y":0.5505050420761108},{"x":0.576797366142273,"y":0.5505050420761108},{"x":0.576797366142273,"y":0.566919207572937},{"x":0.5588235259056091,"y":0.566919207572937}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5588235259056091,0.5505050420761108,0.576797366142273,0.566919207572937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5114378929138184,"y":0.5505050420761108},{"x":0.5473856329917908,"y":0.5505050420761108},{"x":0.5473856329917908,"y":0.566919207572937},{"x":0.5114378929138184,"y":0.566919207572937}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مارکف","boundary":[0.5114378929138184,0.5505050420761108,0.5473856329917908,0.566919207572937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49836599826812744,"y":0.5505050420761108},{"x":0.5049019455909729,"y":0.5505050420761108},{"x":0.5049019455909729,"y":0.566919207572937},{"x":0.49836599826812744,"y":0.566919207572937}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.49836599826812744,0.5505050420761108,0.5049019455909729,0.566919207572937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46568626165390015,"y":0.5505050420761108},{"x":0.4901960790157318,"y":0.5505050420761108},{"x":0.4901960790157318,"y":0.566919207572937},{"x":0.46568626165390015,"y":0.566919207572937}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زمان","boundary":[0.46568626165390015,0.5505050420761108,0.4901960790157318,0.566919207572937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42320260405540466,"y":0.5505050420761108},{"x":0.4591503143310547,"y":0.5505050420761108},{"x":0.4591503143310547,"y":0.566919207572937},{"x":0.42320260405540466,"y":0.566919207572937}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیوسته","boundary":[0.42320260405540466,0.5505050420761108,0.4591503143310547,0.566919207572937]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42320260405540466,"y":0.5492424368858337},{"x":0.720588207244873,"y":0.5479797720909119},{"x":0.720588207244873,"y":0.5656565427780151},{"x":0.42320260405540466,"y":0.566919207572937}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.41820260405540466,0.5422424368858337,0.725588207244873,0.5726565427780151],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6748365759849548,"y":0.566919207572937},{"x":0.720588207244873,"y":0.566919207572937},{"x":0.720588207244873,"y":0.5833333134651184},{"x":0.6748365759849548,"y":0.5833333134651184}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"معادلات","boundary":[0.6748365759849548,0.566919207572937,0.720588207244873,0.5833333134651184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6437908411026001,"y":0.566919207572937},{"x":0.6683006286621094,"y":0.566919207572937},{"x":0.6683006286621094,"y":0.5845959782600403},{"x":0.6437908411026001,"y":0.5845959782600403}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"رفت","boundary":[0.6437908411026001,0.566919207572937,0.6683006286621094,0.5845959782600403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6307189464569092,"y":0.5681818127632141},{"x":0.6372548937797546,"y":0.5681818127632141},{"x":0.6372548937797546,"y":0.5845959782600403},{"x":0.6307189464569092,"y":0.5845959782600403}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6307189464569092,0.5681818127632141,0.6372548937797546,0.5845959782600403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.584967315196991,"y":0.5681818127632141},{"x":0.6241829991340637,"y":0.566919207572937},{"x":0.6241829991340637,"y":0.5845959782600403},{"x":0.584967315196991,"y":0.5845959782600403}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برگشت","boundary":[0.584967315196991,0.5681818127632141,0.6241829991340637,0.5845959782600403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5473856329917908,"y":0.5681818127632141},{"x":0.5784313678741455,"y":0.5681818127632141},{"x":0.5784313678741455,"y":0.5845959782600403},{"x":0.5473856329917908,"y":0.5845959782600403}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"چپمن","boundary":[0.5473856329917908,0.5681818127632141,0.5784313678741455,0.5845959782600403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5392156839370728,"y":0.5681818127632141},{"x":0.5424836874008179,"y":0.5681818127632141},{"x":0.5424836874008179,"y":0.5845959782600403},{"x":0.5392156839370728,"y":0.5845959782600403}]},"confidence":0.6299999952316284,"dir":"rtl","str":"د","boundary":[0.5392156839370728,0.5681818127632141,0.5424836874008179,0.5845959782600403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.5681818127632141},{"x":0.5343137383460999,"y":0.5681818127632141},{"x":0.5343137383460999,"y":0.5845959782600403},{"x":0.47058823704719543,"y":0.5845959782600403}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کولموگروف","boundary":[0.47058823704719543,0.5681818127632141,0.5343137383460999,0.5845959782600403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7434640526771545,"y":0.5858585834503174},{"x":0.7630718946456909,"y":0.5858585834503174},{"x":0.7630718946456909,"y":0.6035353541374207},{"x":0.7434640526771545,"y":0.6035353541374207}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۷۰۴","boundary":[0.7434640526771545,0.5858585834503174,0.7630718946456909,0.6035353541374207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6911764740943909,"y":0.5858585834503174},{"x":0.7222222089767456,"y":0.5858585834503174},{"x":0.7222222089767456,"y":0.6035353541374207},{"x":0.6911764740943909,"y":0.6035353541374207}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تبدیل","boundary":[0.6911764740943909,0.5858585834503174,0.7222222089767456,0.6035353541374207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6503267884254456,"y":0.5858585834503174},{"x":0.686274528503418,"y":0.5858585834503174},{"x":0.686274528503418,"y":0.6035353541374207},{"x":0.6503267884254456,"y":0.6035353541374207}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"زنجیره","boundary":[0.6503267884254456,0.5858585834503174,0.686274528503418,0.6035353541374207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6290849447250366,"y":0.5858585834503174},{"x":0.648692786693573,"y":0.5858585834503174},{"x":0.648692786693573,"y":0.6035353541374207},{"x":0.6290849447250366,"y":0.6035353541374207}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6290849447250366,0.5858585834503174,0.648692786693573,0.6035353541374207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5833333134651184,"y":0.5858585834503174},{"x":0.6192810535430908,"y":0.5858585834503174},{"x":0.6192810535430908,"y":0.6035353541374207},{"x":0.5833333134651184,"y":0.6035353541374207}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مارکف","boundary":[0.5833333134651184,0.5858585834503174,0.6192810535430908,0.6035353541374207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5702614188194275,"y":0.5858585834503174},{"x":0.576797366142273,"y":0.5858585834503174},{"x":0.576797366142273,"y":0.6035353541374207},{"x":0.5702614188194275,"y":0.6035353541374207}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5702614188194275,0.5858585834503174,0.576797366142273,0.6035353541374207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5375816822052002,"y":0.5858585834503174},{"x":0.5620915293693542,"y":0.5858585834503174},{"x":0.5620915293693542,"y":0.6035353541374207},{"x":0.5375816822052002,"y":0.6035353541374207}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زمان","boundary":[0.5375816822052002,0.5858585834503174,0.5620915293693542,0.6035353541374207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4950980246067047,"y":0.5858585834503174},{"x":0.5310457348823547,"y":0.5858585834503174},{"x":0.5310457348823547,"y":0.6035353541374207},{"x":0.4950980246067047,"y":0.6035353541374207}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیوسته","boundary":[0.4950980246067047,0.5858585834503174,0.5310457348823547,0.6035353541374207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4803921580314636,"y":0.5858585834503174},{"x":0.48856207728385925,"y":0.5858585834503174},{"x":0.48856207728385925,"y":0.6035353541374207},{"x":0.4803921580314636,"y":0.6035353541374207}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.4803921580314636,0.5858585834503174,0.48856207728385925,0.6035353541374207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4395424723625183,"y":0.5858585834503174},{"x":0.47385621070861816,"y":0.5858585834503174},{"x":0.47385621070861816,"y":0.6035353541374207},{"x":0.4395424723625183,"y":0.6035353541374207}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"زنجیره","boundary":[0.4395424723625183,0.5858585834503174,0.47385621070861816,0.6035353541374207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39542484283447266,"y":0.5858585834503174},{"x":0.43300652503967285,"y":0.5858585834503174},{"x":0.43300652503967285,"y":0.6035353541374207},{"x":0.39542484283447266,"y":0.6035353541374207}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"مارکف","boundary":[0.39542484283447266,0.5858585834503174,0.43300652503967285,0.6035353541374207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.741830050945282,"y":0.6035353541374207},{"x":0.7630718946456909,"y":0.6035353541374207},{"x":0.7630718946456909,"y":0.6199495196342468},{"x":0.741830050945282,"y":0.6199495196342468}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۸۰۴","boundary":[0.741830050945282,0.6035353541374207,0.7630718946456909,0.6199495196342468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6846405267715454,"y":0.6047979593276978},{"x":0.720588207244873,"y":0.6035353541374207},{"x":0.720588207244873,"y":0.6199495196342468},{"x":0.6846405267715454,"y":0.6212121248245239}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مسائل","boundary":[0.6846405267715454,0.6047979593276978,0.720588207244873,0.6199495196342468]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39542484283447266,"y":0.5694444179534912},{"x":0.7630718946456909,"y":0.5656565427780151},{"x":0.7630718946456909,"y":0.6199495196342468},{"x":0.3970588147640228,"y":0.6237373948097229}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.39042484283447265,0.5624444179534912,0.7680718946456909,0.6269495196342468],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.5883838534355164},{"x":0.232026144862175,"y":0.5883838534355164},{"x":0.232026144862175,"y":0.5997474789619446},{"x":0.20915032923221588,"y":0.5997474789619446}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۱","boundary":[0.20915032923221588,0.5883838534355164,0.232026144862175,0.5997474789619446]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.5883838534355164},{"x":0.232026144862175,"y":0.5883838534355164},{"x":0.232026144862175,"y":0.5997474789619446},{"x":0.20915032923221588,"y":0.5997474789619446}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20415032923221588,0.5813838534355164,0.237026144862175,0.6067474789619446],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20751634240150452,"y":0.6073232293128967},{"x":0.23039215803146362,"y":0.6060606241226196},{"x":0.23039215803146362,"y":0.6161616444587708},{"x":0.20751634240150452,"y":0.6161616444587708}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۳","boundary":[0.20751634240150452,0.6073232293128967,0.23039215803146362,0.6161616444587708]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20751634240150452,"y":0.6073232293128967},{"x":0.23039215803146362,"y":0.6060606241226196},{"x":0.23039215803146362,"y":0.6161616444587708},{"x":0.20751634240150452,"y":0.6161616444587708}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2025163424015045,0.6003232293128967,0.23539215803146363,0.6231616444587708],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.6388888955116272},{"x":0.23039215803146362,"y":0.6388888955116272},{"x":0.23039215803146362,"y":0.6489899158477783},{"x":0.20915032923221588,"y":0.6489899158477783}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲۵","boundary":[0.20915032923221588,0.6388888955116272,0.23039215803146362,0.6489899158477783]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.6388888955116272},{"x":0.23039215803146362,"y":0.6388888955116272},{"x":0.23039215803146362,"y":0.6489899158477783},{"x":0.20915032923221588,"y":0.6489899158477783}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20415032923221588,0.6318888955116272,0.23539215803146363,0.6559899158477783],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7450980544090271,"y":0.6578282713890076},{"x":0.7614378929138184,"y":0.6578282713890076},{"x":0.7614378929138184,"y":0.6666666865348816},{"x":0.7450980544090271,"y":0.6666666865348816}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱.۵","boundary":[0.7450980544090271,0.6578282713890076,0.7614378929138184,0.6666666865348816]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7450980544090271,"y":0.6578282713890076},{"x":0.7614378929138184,"y":0.6578282713890076},{"x":0.7614378929138184,"y":0.6666666865348816},{"x":0.7450980544090271,"y":0.6666666865348816}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.7400980544090271,0.6508282713890076,0.7664378929138184,0.6736666865348816],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21078431606292725,"y":0.6578282713890076},{"x":0.232026144862175,"y":0.6578282713890076},{"x":0.232026144862175,"y":0.6666666865348816},{"x":0.21078431606292725,"y":0.6666666865348816}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۵","boundary":[0.21078431606292725,0.6578282713890076,0.232026144862175,0.6666666865348816]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21078431606292725,"y":0.6578282713890076},{"x":0.232026144862175,"y":0.6578282713890076},{"x":0.232026144862175,"y":0.6666666865348816},{"x":0.21078431606292725,"y":0.6666666865348816}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20578431606292724,0.6508282713890076,0.237026144862175,0.6736666865348816],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.6755050420761108},{"x":0.23039215803146362,"y":0.6755050420761108},{"x":0.23039215803146362,"y":0.685606062412262},{"x":0.20915032923221588,"y":0.685606062412262}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲۵","boundary":[0.20915032923221588,0.6755050420761108,0.23039215803146362,0.685606062412262]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.6755050420761108},{"x":0.23039215803146362,"y":0.6755050420761108},{"x":0.23039215803146362,"y":0.685606062412262},{"x":0.20915032923221588,"y":0.685606062412262}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20415032923221588,0.6685050420761108,0.23539215803146363,0.692606062412262],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.741830050945282,"y":0.6931818127632141},{"x":0.7614378929138184,"y":0.6931818127632141},{"x":0.7614378929138184,"y":0.7032828330993652},{"x":0.741830050945282,"y":0.7032828330993652}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۳.۵","boundary":[0.741830050945282,0.6931818127632141,0.7614378929138184,0.7032828330993652]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.741830050945282,"y":0.6931818127632141},{"x":0.7614378929138184,"y":0.6931818127632141},{"x":0.7614378929138184,"y":0.7032828330993652},{"x":0.741830050945282,"y":0.7032828330993652}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.736830050945282,0.6861818127632141,0.7664378929138184,0.7102828330993652],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20751634240150452,"y":0.6944444179534912},{"x":0.23039215803146362,"y":0.6944444179534912},{"x":0.23039215803146362,"y":0.7032828330993652},{"x":0.20751634240150452,"y":0.7032828330993652}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۸","boundary":[0.20751634240150452,0.6944444179534912,0.23039215803146362,0.7032828330993652]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20751634240150452,"y":0.6944444179534912},{"x":0.23039215803146362,"y":0.6944444179534912},{"x":0.23039215803146362,"y":0.7032828330993652},{"x":0.20751634240150452,"y":0.7032828330993652}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2025163424015045,0.6874444179534912,0.23539215803146363,0.7102828330993652],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7434640526771545,"y":0.7121211886405945},{"x":0.7614378929138184,"y":0.7121211886405945},{"x":0.7614378929138184,"y":0.7209596037864685},{"x":0.7434640526771545,"y":0.7209596037864685}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴.۵","boundary":[0.7434640526771545,0.7121211886405945,0.7614378929138184,0.7209596037864685]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7434640526771545,"y":0.7121211886405945},{"x":0.7614378929138184,"y":0.7121211886405945},{"x":0.7614378929138184,"y":0.7209596037864685},{"x":0.7434640526771545,"y":0.7209596037864685}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.7384640526771545,0.7051211886405945,0.7664378929138184,0.7279596037864685],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.7121211886405945},{"x":0.23039215803146362,"y":0.7108585834503174},{"x":0.23039215803146362,"y":0.7209596037864685},{"x":0.20915032923221588,"y":0.7209596037864685}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲۹","boundary":[0.20915032923221588,0.7121211886405945,0.23039215803146362,0.7209596037864685]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.7121211886405945},{"x":0.23039215803146362,"y":0.7108585834503174},{"x":0.23039215803146362,"y":0.7209596037864685},{"x":0.20915032923221588,"y":0.7209596037864685}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20415032923221588,0.7051211886405945,0.23539215803146363,0.7279596037864685],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7826797366142273,"y":0.6376262903213501},{"x":0.7892156839370728,"y":0.6376262903213501},{"x":0.7892156839370728,"y":0.6527777910232544},{"x":0.7826797366142273,"y":0.6527777910232544}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.7826797366142273,0.6376262903213501,0.7892156839370728,0.6527777910232544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7254902124404907,"y":0.6363636255264282},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6376262903213501},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6527777910232544},{"x":0.7254902124404907,"y":0.6515151262283325}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کلیات","boundary":[0.7254902124404907,0.6363636255264282,0.7647058963775635,0.6527777910232544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6928104758262634,"y":0.6363636255264282},{"x":0.720588207244873,"y":0.6376262903213501},{"x":0.720588207244873,"y":0.6515151262283325},{"x":0.6928104758262634,"y":0.6515151262283325}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"صف","boundary":[0.6928104758262634,0.6363636255264282,0.720588207244873,0.6515151262283325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895424723625183,"y":0.6565656661987305},{"x":0.7222222089767456,"y":0.6565656661987305},{"x":0.7222222089767456,"y":0.6666666865348816},{"x":0.6895424723625183,"y":0.6666666865348816}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.6895424723625183,0.6565656661987305,0.7222222089767456,0.6666666865348816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7450980544090271,"y":0.6742424368858337},{"x":0.7630718946456909,"y":0.6742424368858337},{"x":0.7630718946456909,"y":0.6881313323974609},{"x":0.7450980544090271,"y":0.6881313323974609}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۲۰۵","boundary":[0.7450980544090271,0.6742424368858337,0.7630718946456909,0.6881313323974609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6879084706306458,"y":0.6742424368858337},{"x":0.720588207244873,"y":0.6742424368858337},{"x":0.720588207244873,"y":0.6881313323974609},{"x":0.6879084706306458,"y":0.6881313323974609}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نمودار","boundary":[0.6879084706306458,0.6742424368858337,0.720588207244873,0.6881313323974609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.656862735748291,"y":0.6742424368858337},{"x":0.6830065250396729,"y":0.6742424368858337},{"x":0.6830065250396729,"y":0.6881313323974609},{"x":0.656862735748291,"y":0.6881313323974609}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زمان","boundary":[0.656862735748291,0.6742424368858337,0.6830065250396729,0.6881313323974609]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6584967374801636,"y":0.6363636255264282},{"x":0.7892156839370728,"y":0.6376262903213501},{"x":0.7892156839370728,"y":0.689393937587738},{"x":0.656862735748291,"y":0.6881313323974609}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6534967374801636,0.6293636255264282,0.7942156839370728,0.696393937587738],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895424723625183,"y":0.689393937587738},{"x":0.720588207244873,"y":0.6881313323974609},{"x":0.720588207244873,"y":0.7045454382896423},{"x":0.6895424723625183,"y":0.7058081030845642}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حالت","boundary":[0.6895424723625183,0.689393937587738,0.720588207244873,0.7045454382896423]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6633986830711365,"y":0.6906565427780151},{"x":0.686274528503418,"y":0.689393937587738},{"x":0.686274528503418,"y":0.7058081030845642},{"x":0.6633986830711365,"y":0.7070707082748413}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گذرا","boundary":[0.6633986830711365,0.6906565427780151,0.686274528503418,0.7058081030845642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.648692786693573,"y":0.6906565427780151},{"x":0.6552287340164185,"y":0.6906565427780151},{"x":0.656862735748291,"y":0.7070707082748413},{"x":0.6503267884254456,"y":0.7070707082748413}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.648692786693573,0.6906565427780151,0.656862735748291,0.7070707082748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6127451062202454,"y":0.6906565427780151},{"x":0.6437908411026001,"y":0.6906565427780151},{"x":0.6437908411026001,"y":0.7070707082748413},{"x":0.6127451062202454,"y":0.7083333134651184}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پایدار","boundary":[0.6127451062202454,0.6906565427780151,0.6437908411026001,0.7070707082748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5718954205513,"y":0.6931818127632141},{"x":0.6078431606292725,"y":0.691919207572937},{"x":0.6078431606292725,"y":0.7083333134651184},{"x":0.5718954205513,"y":0.7095959782600403}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سیستم","boundary":[0.5718954205513,0.6931818127632141,0.6078431606292725,0.7083333134651184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895424723625183,"y":0.7083333134651184},{"x":0.720588207244873,"y":0.7083333134651184},{"x":0.720588207244873,"y":0.7247474789619446},{"x":0.6895424723625183,"y":0.7247474789619446}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روابط","boundary":[0.6895424723625183,0.7083333134651184,0.720588207244873,0.7247474789619446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6584967374801636,"y":0.7083333134651184},{"x":0.6830065250396729,"y":0.7083333134651184},{"x":0.6830065250396729,"y":0.7247474789619446},{"x":0.6584967374801636,"y":0.7260100841522217}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"میان","boundary":[0.6584967374801636,0.7083333134651184,0.6830065250396729,0.7247474789619446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5980392098426819,"y":0.7095959782600403},{"x":0.6519607901573181,"y":0.7083333134651184},{"x":0.6519607901573181,"y":0.7260100841522217},{"x":0.5980392098426819,"y":0.7260100841522217}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معیارهای","boundary":[0.5980392098426819,0.7095959782600403,0.6519607901573181,0.7260100841522217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5522875785827637,"y":0.7095959782600403},{"x":0.593137264251709,"y":0.7095959782600403},{"x":0.593137264251709,"y":0.7260100841522217},{"x":0.5539215803146362,"y":0.7272727489471436}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ارزیابی","boundary":[0.5522875785827637,0.7095959782600403,0.593137264251709,0.7260100841522217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5114378929138184,"y":0.7108585834503174},{"x":0.5473856329917908,"y":0.7095959782600403},{"x":0.5473856329917908,"y":0.7272727489471436},{"x":0.5114378929138184,"y":0.7272727489471436}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سیستم","boundary":[0.5114378929138184,0.7108585834503174,0.5473856329917908,0.7272727489471436]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5049019455909729,"y":0.7108585834503174},{"x":0.5049019455909729,"y":0.7108585834503174},{"x":0.5049019455909729,"y":0.7272727489471436},{"x":0.5049019455909729,"y":0.7272727489471436}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5049019455909729,0.7108585834503174,0.5049019455909729,0.7272727489471436]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5032680034637451,"y":0.6931818127632141},{"x":0.720588207244873,"y":0.6881313323974609},{"x":0.720588207244873,"y":0.7247474789619446},{"x":0.5049019455909729,"y":0.7297979593276978}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4982680034637451,0.6861818127632141,0.725588207244873,0.7317474789619446],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6356208920478821,"y":0.7285353541374207},{"x":0.6633986830711365,"y":0.7285353541374207},{"x":0.6633986830711365,"y":0.743686854839325},{"x":0.6356208920478821,"y":0.743686854839325}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قانون","boundary":[0.6356208920478821,0.7285353541374207,0.6633986830711365,0.743686854839325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6062091588973999,"y":0.7285353541374207},{"x":0.6290849447250366,"y":0.7285353541374207},{"x":0.6290849447250366,"y":0.743686854839325},{"x":0.6062091588973999,"y":0.743686854839325}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"لیتل","boundary":[0.6062091588973999,0.7285353541374207,0.6290849447250366,0.743686854839325]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6062091588973999,"y":0.7285353541374207},{"x":0.6633986830711365,"y":0.7285353541374207},{"x":0.6633986830711365,"y":0.743686854839325},{"x":0.6062091588973999,"y":0.743686854839325}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6012091588973999,0.7215353541374206,0.6683986830711365,0.750686854839325],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6225489974021912,"y":0.7449495196342468},{"x":0.6633986830711365,"y":0.7449495196342468},{"x":0.6633986830711365,"y":0.7601010203361511},{"x":0.6225489974021912,"y":0.7601010203361511}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"محاسبه","boundary":[0.6225489974021912,0.7449495196342468,0.6633986830711365,0.7601010203361511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6078431606292725,"y":0.7449495196342468},{"x":0.6176470518112183,"y":0.7449495196342468},{"x":0.6176470518112183,"y":0.7601010203361511},{"x":0.6078431606292725,"y":0.7601010203361511}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"L","boundary":[0.6078431606292725,0.7449495196342468,0.6176470518112183,0.7601010203361511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.593137264251709,"y":0.7449495196342468},{"x":0.5996732115745544,"y":0.7449495196342468},{"x":0.5996732115745544,"y":0.7601010203361511},{"x":0.593137264251709,"y":0.7601010203361511}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.593137264251709,0.7449495196342468,0.5996732115745544,0.7601010203361511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5473856329917908,"y":0.7449495196342468},{"x":0.5866013169288635,"y":0.7449495196342468},{"x":0.5866013169288635,"y":0.7601010203361511},{"x":0.5473856329917908,"y":0.7601010203361511}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.5473856329917908,0.7449495196342468,0.5866013169288635,0.7601010203361511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310457348823547,"y":0.7449495196342468},{"x":0.5408496856689453,"y":0.7449495196342468},{"x":0.5408496856689453,"y":0.7601010203361511},{"x":0.5310457348823547,"y":0.7601010203361511}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5310457348823547,0.7449495196342468,0.5408496856689453,0.7601010203361511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.508169949054718,"y":0.7449495196342468},{"x":0.5261437892913818,"y":0.7449495196342468},{"x":0.5261437892913818,"y":0.7601010203361511},{"x":0.508169949054718,"y":0.7601010203361511}]},"confidence":0.5199999809265137,"dir":"rtl","str":"Tn","boundary":[0.508169949054718,0.7449495196342468,0.5261437892913818,0.7601010203361511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6846405267715454,"y":0.7626262903213501},{"x":0.720588207244873,"y":0.7626262903213501},{"x":0.720588207244873,"y":0.7790403962135315},{"x":0.6846405267715454,"y":0.7803030014038086}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ضریب","boundary":[0.6846405267715454,0.7626262903213501,0.720588207244873,0.7790403962135315]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6372548937797546,"y":0.7638888955116272},{"x":0.6764705777168274,"y":0.7626262903213501},{"x":0.6781045794487,"y":0.7803030014038086},{"x":0.6388888955116272,"y":0.7815656661987305}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اشتغال","boundary":[0.6372548937797546,0.7638888955116272,0.6781045794487,0.7803030014038086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5947712659835815,"y":0.7651515007019043},{"x":0.6307189464569092,"y":0.7638888955116272},{"x":0.6323529481887817,"y":0.7815656661987305},{"x":0.5964052081108093,"y":0.7828282713890076}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سیستم","boundary":[0.5947712659835815,0.7651515007019043,0.6323529481887817,0.7815656661987305]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.508169949054718,"y":0.7449495196342468},{"x":0.720588207244873,"y":0.7449495196342468},{"x":0.720588207244873,"y":0.7828282713890076},{"x":0.508169949054718,"y":0.7828282713890076}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.503169949054718,0.7379495196342468,0.725588207244873,0.7898282713890076],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6405228972434998,"y":0.7803030014038086},{"x":0.6633986830711365,"y":0.7803030014038086},{"x":0.6633986830711365,"y":0.7967171669006348},{"x":0.6421568393707275,"y":0.7967171669006348}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"دوره","boundary":[0.6405228972434998,0.7803030014038086,0.6633986830711365,0.7967171669006348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5964052081108093,"y":0.7803030014038086},{"x":0.6356208920478821,"y":0.7803030014038086},{"x":0.6356208920478821,"y":0.7967171669006348},{"x":0.5964052081108093,"y":0.7979797720909119}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بیکاری","boundary":[0.5964052081108093,0.7803030014038086,0.6356208920478821,0.7967171669006348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5833333134651184,"y":0.7815656661987305},{"x":0.5898692607879639,"y":0.7815656661987305},{"x":0.5898692607879639,"y":0.7979797720909119},{"x":0.5833333134651184,"y":0.7979797720909119}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5833333134651184,0.7815656661987305,0.5898692607879639,0.7979797720909119]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5375816822052002,"y":0.7815656661987305},{"x":0.5784313678741455,"y":0.7803030014038086},{"x":0.5784313678741455,"y":0.7979797720909119},{"x":0.5392156839370728,"y":0.7979797720909119}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اشتغال","boundary":[0.5375816822052002,0.7815656661987305,0.5784313678741455,0.7979797720909119]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4950980246067047,"y":0.7828282713890076},{"x":0.5310457348823547,"y":0.7815656661987305},{"x":0.5326797366142273,"y":0.7979797720909119},{"x":0.49673202633857727,"y":0.7992424368858337}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سیستم","boundary":[0.4950980246067047,0.7828282713890076,0.5326797366142273,0.7979797720909119]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4950980246067047,"y":0.7815656661987305},{"x":0.6633986830711365,"y":0.7790403962135315},{"x":0.6633986830711365,"y":0.7967171669006348},{"x":0.49673202633857727,"y":0.7992424368858337}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.4900980246067047,0.7745656661987305,0.6683986830711365,0.8037171669006348],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.7992424368858337},{"x":0.665032684803009,"y":0.7992424368858337},{"x":0.665032684803009,"y":0.8156565427780151},{"x":0.6470588445663452,"y":0.8156565427780151}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.6470588445663452,0.7992424368858337,0.665032684803009,0.8156565427780151]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6225489974021912,"y":0.7992424368858337},{"x":0.6405228972434998,"y":0.7992424368858337},{"x":0.6405228972434998,"y":0.8156565427780151},{"x":0.6225489974021912,"y":0.8156565427780151}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6225489974021912,0.7992424368858337,0.6405228972434998,0.8156565427780151]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5833333134651184,"y":0.7992424368858337},{"x":0.6143791079521179,"y":0.7992424368858337},{"x":0.6143791079521179,"y":0.8156565427780151},{"x":0.5833333134651184,"y":0.8156565427780151}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قطعی","boundary":[0.5833333134651184,0.7992424368858337,0.6143791079521179,0.8156565427780151]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5539215803146362,"y":0.7992424368858337},{"x":0.5735294222831726,"y":0.7992424368858337},{"x":0.5735294222831726,"y":0.8156565427780151},{"x":0.5539215803146362,"y":0.8156565427780151}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"صف","boundary":[0.5539215803146362,0.7992424368858337,0.5735294222831726,0.8156565427780151]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.741830050945282,"y":0.816919207572937},{"x":0.7614378929138184,"y":0.816919207572937},{"x":0.7630718946456909,"y":0.8320707082748413},{"x":0.741830050945282,"y":0.8333333134651184}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۶۰۵","boundary":[0.741830050945282,0.816919207572937,0.7630718946456909,0.8320707082748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6846405267715454,"y":0.816919207572937},{"x":0.720588207244873,"y":0.816919207572937},{"x":0.720588207244873,"y":0.8333333134651184},{"x":0.6846405267715454,"y":0.8333333134651184}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مسائل","boundary":[0.6846405267715454,0.816919207572937,0.720588207244873,0.8333333134651184]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5539215803146362,"y":0.7992424368858337},{"x":0.7630718946456909,"y":0.7992424368858337},{"x":0.7630718946456909,"y":0.8333333134651184},{"x":0.5539215803146362,"y":0.8333333134651184}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5489215803146362,0.7922424368858337,0.7680718946456909,0.8403333134651184],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895424723625183,"y":0.7297979593276978},{"x":0.720588207244873,"y":0.7297979593276978},{"x":0.720588207244873,"y":0.7398989796638489},{"x":0.6895424723625183,"y":0.7398989796638489}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۴.۵","boundary":[0.6895424723625183,0.7297979593276978,0.720588207244873,0.7398989796638489]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895424723625183,"y":0.7297979593276978},{"x":0.720588207244873,"y":0.7297979593276978},{"x":0.720588207244873,"y":0.7398989796638489},{"x":0.6895424723625183,"y":0.7398989796638489}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.6845424723625183,0.7227979593276977,0.725588207244873,0.7468989796638489],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.7297979593276978},{"x":0.22875817120075226,"y":0.7297979593276978},{"x":0.22875817120075226,"y":0.7386363744735718},{"x":0.20915032923221588,"y":0.7386363744735718}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۰","boundary":[0.20915032923221588,0.7297979593276978,0.22875817120075226,0.7386363744735718]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.7297979593276978},{"x":0.22875817120075226,"y":0.7297979593276978},{"x":0.22875817120075226,"y":0.7386363744735718},{"x":0.20915032923221588,"y":0.7386363744735718}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.20415032923221588,0.7227979593276977,0.23375817120075226,0.7456363744735718],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895424723625183,"y":0.747474730014801},{"x":0.7222222089767456,"y":0.747474730014801},{"x":0.7222222089767456,"y":0.7575757503509521},{"x":0.6895424723625183,"y":0.7575757503509521}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۲.۴.۵","boundary":[0.6895424723625183,0.747474730014801,0.7222222089767456,0.7575757503509521]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895424723625183,"y":0.747474730014801},{"x":0.7222222089767456,"y":0.747474730014801},{"x":0.7222222089767456,"y":0.7575757503509521},{"x":0.6895424723625183,"y":0.7575757503509521}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.6845424723625183,0.740474730014801,0.7272222089767456,0.7645757503509522],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.747474730014801},{"x":0.232026144862175,"y":0.747474730014801},{"x":0.232026144862175,"y":0.7575757503509521},{"x":0.20915032923221588,"y":0.7575757503509521}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳۳","boundary":[0.20915032923221588,0.747474730014801,0.232026144862175,0.7575757503509521]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.747474730014801},{"x":0.232026144862175,"y":0.747474730014801},{"x":0.232026144862175,"y":0.7575757503509521},{"x":0.20915032923221588,"y":0.7575757503509521}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20415032923221588,0.740474730014801,0.237026144862175,0.7645757503509522],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.741830050945282,"y":0.7651515007019043},{"x":0.7614378929138184,"y":0.7651515007019043},{"x":0.7614378929138184,"y":0.7752525210380554},{"x":0.741830050945282,"y":0.7752525210380554}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۵.۵","boundary":[0.741830050945282,0.7651515007019043,0.7614378929138184,0.7752525210380554]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.741830050945282,"y":0.7651515007019043},{"x":0.7614378929138184,"y":0.7651515007019043},{"x":0.7614378929138184,"y":0.7752525210380554},{"x":0.741830050945282,"y":0.7752525210380554}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.736830050945282,0.7581515007019043,0.7664378929138184,0.7822525210380554],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.7651515007019043},{"x":0.232026144862175,"y":0.7651515007019043},{"x":0.232026144862175,"y":0.7752525210380554},{"x":0.20915032923221588,"y":0.7752525210380554}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۳","boundary":[0.20915032923221588,0.7651515007019043,0.232026144862175,0.7752525210380554]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.7651515007019043},{"x":0.232026144862175,"y":0.7651515007019043},{"x":0.232026144862175,"y":0.7752525210380554},{"x":0.20915032923221588,"y":0.7752525210380554}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.20415032923221588,0.7581515007019043,0.237026144862175,0.7822525210380554],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6911764740943909,"y":0.7828282713890076},{"x":0.7222222089767456,"y":0.7828282713890076},{"x":0.7222222089767456,"y":0.7941918969154358},{"x":0.6895424723625183,"y":0.7941918969154358}]},"confidence":0.7599999904632568,"str":"۱۰۵۰۵","boundary":[0.6911764740943909,0.7828282713890076,0.7222222089767456,0.7941918969154358]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6911764740943909,"y":0.7828282713890076},{"x":0.7222222089767456,"y":0.7828282713890076},{"x":0.7222222089767456,"y":0.7941918969154358},{"x":0.6895424723625183,"y":0.7941918969154358}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"ltr","boundary":[0.6861764740943909,0.7758282713890076,0.7272222089767456,0.8011918969154358],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.7840909361839294},{"x":0.23039215803146362,"y":0.7840909361839294},{"x":0.23039215803146362,"y":0.7929292917251587},{"x":0.20915032923221588,"y":0.7929292917251587}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۵","boundary":[0.20915032923221588,0.7840909361839294,0.23039215803146362,0.7929292917251587]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.7840909361839294},{"x":0.23039215803146362,"y":0.7840909361839294},{"x":0.23039215803146362,"y":0.7929292917251587},{"x":0.20915032923221588,"y":0.7929292917251587}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.20415032923221588,0.7770909361839294,0.23539215803146363,0.7999292917251587],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895424723625183,"y":0.8017676472663879},{"x":0.7222222089767456,"y":0.8017676472663879},{"x":0.7222222089767456,"y":0.8118686676025391},{"x":0.6895424723625183,"y":0.8118686676025391}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۲.۵.۵","boundary":[0.6895424723625183,0.8017676472663879,0.7222222089767456,0.8118686676025391]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895424723625183,"y":0.8017676472663879},{"x":0.7222222089767456,"y":0.8017676472663879},{"x":0.7222222089767456,"y":0.8118686676025391},{"x":0.6895424723625183,"y":0.8118686676025391}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.6845424723625183,0.7947676472663879,0.7272222089767456,0.8188686676025391],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.8017676472663879},{"x":0.23039215803146362,"y":0.8005050420761108},{"x":0.23039215803146362,"y":0.810606062412262},{"x":0.20915032923221588,"y":0.810606062412262}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۶","boundary":[0.20915032923221588,0.8017676472663879,0.23039215803146362,0.810606062412262]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.8017676472663879},{"x":0.23039215803146362,"y":0.8005050420761108},{"x":0.23039215803146362,"y":0.810606062412262},{"x":0.20915032923221588,"y":0.810606062412262}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.20415032923221588,0.7947676472663879,0.23539215803146363,0.817606062412262],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20751634240150452,"y":0.8181818127632141},{"x":0.23039215803146362,"y":0.8181818127632141},{"x":0.23039215803146362,"y":0.8295454382896423},{"x":0.20751634240150452,"y":0.8295454382896423}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴۱","boundary":[0.20751634240150452,0.8181818127632141,0.23039215803146362,0.8295454382896423]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20751634240150452,"y":0.8181818127632141},{"x":0.23039215803146362,"y":0.8181818127632141},{"x":0.23039215803146362,"y":0.8295454382896423},{"x":0.20751634240150452,"y":0.8295454382896423}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2025163424015045,0.8111818127632141,0.23539215803146363,0.8365454382896423],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4852941036224365,"y":0.8535353541374207},{"x":0.5098039507865906,"y":0.8535353541374207},{"x":0.5098039507865906,"y":0.8674242496490479},{"x":0.4852941036224365,"y":0.8674242496490479}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"شش","boundary":[0.4852941036224365,0.8535353541374207,0.5098039507865906,0.8674242496490479]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4852941036224365,"y":0.8535353541374207},{"x":0.5098039507865906,"y":0.8535353541374207},{"x":0.5098039507865906,"y":0.8674242496490479},{"x":0.4852941036224365,"y":0.8674242496490479}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.4802941036224365,0.8465353541374206,0.5148039507865906,0.8744242496490479],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/d4322aec58a1b23c/pages/TaZIifHAjdsFOidV-sec.webp","jpeg":"/storage/books/d4322aec58a1b23c/pages/wuCDRwtIHTpJKiIy.jpg","blurred":"/storage/books/d4322aec58a1b23c/pages/JZKoFmjVwnFQvyUw.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0.00033090905621160866,0.00021594734489917755,0.9987022619543512,0.998900711648392]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7450980544090271,"y":0.19823232293128967},{"x":0.7614378929138184,"y":0.19823232293128967},{"x":0.7614378929138184,"y":0.2070707082748413},{"x":0.7450980544090271,"y":0.2070707082748413}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱.۶","boundary":[0.7450980544090271,0.19823232293128967,0.7614378929138184,0.2070707082748413]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7450980544090271,"y":0.19823232293128967},{"x":0.7614378929138184,"y":0.19823232293128967},{"x":0.7614378929138184,"y":0.2070707082748413},{"x":0.7450980544090271,"y":0.2070707082748413}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.7400980544090271,0.19123232293128967,0.7664378929138184,0.21407070827484131],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.1792929321527481},{"x":0.23039215803146362,"y":0.1792929321527481},{"x":0.232026144862175,"y":0.19065657258033752},{"x":0.20915032923221588,"y":0.19191919267177582}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴۵","boundary":[0.20915032923221588,0.1792929321527481,0.232026144862175,0.19065657258033752]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.19823232293128967},{"x":0.23039215803146362,"y":0.19823232293128967},{"x":0.23039215803146362,"y":0.2083333283662796},{"x":0.20915032923221588,"y":0.2095959633588791}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴۵","boundary":[0.20915032923221588,0.19823232293128967,0.23039215803146362,0.2083333283662796]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.21590909361839294},{"x":0.23039215803146362,"y":0.21590909361839294},{"x":0.23039215803146362,"y":0.22474747896194458},{"x":0.20915032923221588,"y":0.22601009905338287}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۴۵","boundary":[0.20915032923221588,0.21590909361839294,0.23039215803146362,0.22474747896194458]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.1792929321527481},{"x":0.23039215803146362,"y":0.1792929321527481},{"x":0.232026144862175,"y":0.22474747896194458},{"x":0.20915032923221588,"y":0.22601009905338287}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20415032923221588,0.1722929321527481,0.237026144862175,0.2317474789619446],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7434640526771545,"y":0.21590909361839294},{"x":0.7614378929138184,"y":0.21464645862579346},{"x":0.7630718946456909,"y":0.22474747896194458},{"x":0.7434640526771545,"y":0.22474747896194458}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۲.۶","boundary":[0.7434640526771545,0.21590909361839294,0.7630718946456909,0.22474747896194458]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7434640526771545,"y":0.21590909361839294},{"x":0.7614378929138184,"y":0.21464645862579346},{"x":0.7630718946456909,"y":0.22474747896194458},{"x":0.7434640526771545,"y":0.22474747896194458}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.7384640526771545,0.20890909361839294,0.7680718946456909,0.2317474789619446],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895424723625183,"y":0.23232322931289673},{"x":0.7189542651176453,"y":0.23232322931289673},{"x":0.7189542651176453,"y":0.24242424964904785},{"x":0.6895424723625183,"y":0.24242424964904785}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۱.۲.۶","boundary":[0.6895424723625183,0.23232322931289673,0.7189542651176453,0.24242424964904785]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895424723625183,"y":0.23232322931289673},{"x":0.7189542651176453,"y":0.23232322931289673},{"x":0.7189542651176453,"y":0.24242424964904785},{"x":0.6895424723625183,"y":0.24242424964904785}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.6845424723625183,0.22532322931289672,0.7239542651176453,0.24942424964904786],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.23358586430549622},{"x":0.22875817120075226,"y":0.23358586430549622},{"x":0.22875817120075226,"y":0.24242424964904785},{"x":0.20915032923221588,"y":0.24242424964904785}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴۸","boundary":[0.20915032923221588,0.23358586430549622,0.22875817120075226,0.24242424964904785]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.23358586430549622},{"x":0.22875817120075226,"y":0.23358586430549622},{"x":0.22875817120075226,"y":0.24242424964904785},{"x":0.20915032923221588,"y":0.24242424964904785}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20415032923221588,0.2265858643054962,0.23375817120075226,0.24942424964904786],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895424723625183,"y":0.25},{"x":0.7222222089767456,"y":0.25},{"x":0.7222222089767456,"y":0.2613636255264282},{"x":0.6895424723625183,"y":0.2613636255264282}]},"confidence":0.7799999713897705,"str":"۲۰۲۰۶","boundary":[0.6895424723625183,0.25,0.7222222089767456,0.2613636255264282]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895424723625183,"y":0.25},{"x":0.7222222089767456,"y":0.25},{"x":0.7222222089767456,"y":0.2613636255264282},{"x":0.6895424723625183,"y":0.2613636255264282}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"ltr","boundary":[0.6845424723625183,0.243,0.7272222089767456,0.26836362552642823],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.741830050945282,"y":0.26767677068710327},{"x":0.7614378929138184,"y":0.26767677068710327},{"x":0.7614378929138184,"y":0.2765151560306549},{"x":0.741830050945282,"y":0.2765151560306549}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۳.۶","boundary":[0.741830050945282,0.26767677068710327,0.7614378929138184,0.2765151560306549]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.741830050945282,"y":0.26767677068710327},{"x":0.7614378929138184,"y":0.26767677068710327},{"x":0.7614378929138184,"y":0.2765151560306549},{"x":0.741830050945282,"y":0.2765151560306549}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.736830050945282,0.26067677068710327,0.7664378929138184,0.2835151560306549],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.2512626349925995},{"x":0.22875817120075226,"y":0.25},{"x":0.22875817120075226,"y":0.2601010203361511},{"x":0.21078431606292725,"y":0.2601010203361511}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۵۰","boundary":[0.20915032923221588,0.2512626349925995,0.22875817120075226,0.2601010203361511]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.26767677068710327},{"x":0.22875817120075226,"y":0.2664141356945038},{"x":0.22875817120075226,"y":0.2765151560306549},{"x":0.20915032923221588,"y":0.2777777910232544}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۵۰","boundary":[0.20915032923221588,0.26767677068710327,0.22875817120075226,0.2765151560306549]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.28409090638160706},{"x":0.22875817120075226,"y":0.28409090638160706},{"x":0.22875817120075226,"y":0.2941919267177582},{"x":0.20915032923221588,"y":0.2954545319080353}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵۱","boundary":[0.20915032923221588,0.28409090638160706,0.22875817120075226,0.2941919267177582]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.3017676770687103},{"x":0.23039215803146362,"y":0.3017676770687103},{"x":0.23039215803146362,"y":0.31186869740486145},{"x":0.20915032923221588,"y":0.31186869740486145}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵۸","boundary":[0.20915032923221588,0.3017676770687103,0.23039215803146362,0.31186869740486145]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.2512626349925995},{"x":0.22875817120075226,"y":0.25},{"x":0.23039215803146362,"y":0.31060606241226196},{"x":0.20915032923221588,"y":0.31186869740486145}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20415032923221588,0.24426263499259948,0.23539215803146363,0.31760606241226197],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7434640526771545,"y":0.3207070827484131},{"x":0.7614378929138184,"y":0.3207070827484131},{"x":0.7614378929138184,"y":0.3308080732822418},{"x":0.7434640526771545,"y":0.3308080732822418}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۴.۶","boundary":[0.7434640526771545,0.3207070827484131,0.7614378929138184,0.3308080732822418]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7434640526771545,"y":0.3207070827484131},{"x":0.7614378929138184,"y":0.3207070827484131},{"x":0.7614378929138184,"y":0.3308080732822418},{"x":0.7434640526771545,"y":0.3308080732822418}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.7384640526771545,0.3137070827484131,0.7664378929138184,0.3378080732822418],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.3207070827484131},{"x":0.232026144862175,"y":0.3207070827484131},{"x":0.232026144862175,"y":0.3295454680919647},{"x":0.20915032923221588,"y":0.3308080732822418}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۶۲","boundary":[0.20915032923221588,0.3207070827484131,0.232026144862175,0.3295454680919647]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.3207070827484131},{"x":0.232026144862175,"y":0.3207070827484131},{"x":0.232026144862175,"y":0.3295454680919647},{"x":0.20915032923221588,"y":0.3308080732822418}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20415032923221588,0.3137070827484131,0.237026144862175,0.33654546809196473],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7826797366142273,"y":0.17676767706871033},{"x":0.7892156839370728,"y":0.17676767706871033},{"x":0.7892156839370728,"y":0.1931818127632141},{"x":0.7826797366142273,"y":0.1931818127632141}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"۶","boundary":[0.7826797366142273,0.17676767706871033,0.7892156839370728,0.1931818127632141]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.741830050945282,"y":0.17676767706871033},{"x":0.7614378929138184,"y":0.17676767706871033},{"x":0.7630718946456909,"y":0.1931818127632141},{"x":0.741830050945282,"y":0.1944444477558136}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.741830050945282,0.17676767706871033,0.7630718946456909,0.1931818127632141]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7189542651176453,"y":0.17803029716014862},{"x":0.7369281053543091,"y":0.17676767706871033},{"x":0.7369281053543091,"y":0.1944444477558136},{"x":0.7189542651176453,"y":0.1944444477558136}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7189542651176453,0.17803029716014862,0.7369281053543091,0.1944444477558136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6748365759849548,"y":0.17803029716014862},{"x":0.7058823704719543,"y":0.17803029716014862},{"x":0.7075163125991821,"y":0.1944444477558136},{"x":0.6748365759849548,"y":0.1944444477558136}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمایی","boundary":[0.6748365759849548,0.17803029716014862,0.7075163125991821,0.1944444477558136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895424723625183,"y":0.19823232293128967},{"x":0.720588207244873,"y":0.19823232293128967},{"x":0.720588207244873,"y":0.2083333283662796},{"x":0.6895424723625183,"y":0.2083333283662796}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.6895424723625183,0.19823232293128967,0.720588207244873,0.2083333283662796]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6748365759849548,"y":0.17803029716014862},{"x":0.7892156839370728,"y":0.17676767706871033},{"x":0.7892156839370728,"y":0.2070707082748413},{"x":0.6748365759849548,"y":0.2083333283662796}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6698365759849548,0.17103029716014861,0.7942156839370728,0.21407070827484131],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895424723625183,"y":0.21338383853435516},{"x":0.720588207244873,"y":0.21464645862579346},{"x":0.720588207244873,"y":0.22853535413742065},{"x":0.6895424723625183,"y":0.22853535413742065}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرایند","boundary":[0.6895424723625183,0.21338383853435516,0.720588207244873,0.22853535413742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6633986830711365,"y":0.21338383853435516},{"x":0.6830065250396729,"y":0.21338383853435516},{"x":0.6830065250396729,"y":0.22853535413742065},{"x":0.6633986830711365,"y":0.22853535413742065}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تولد","boundary":[0.6633986830711365,0.21338383853435516,0.6830065250396729,0.22853535413742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6519607901573181,"y":0.21338383853435516},{"x":0.656862735748291,"y":0.21338383853435516},{"x":0.656862735748291,"y":0.22853535413742065},{"x":0.6519607901573181,"y":0.22853535413742065}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6519607901573181,0.21338383853435516,0.656862735748291,0.22853535413742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6209150552749634,"y":0.21338383853435516},{"x":0.6454248428344727,"y":0.21338383853435516},{"x":0.6454248428344727,"y":0.22853535413742065},{"x":0.6192810535430908,"y":0.22727273404598236}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مرگ","boundary":[0.6209150552749634,0.21338383853435516,0.6454248428344727,0.22853535413742065]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6209150552749634,"y":0.21338383853435516},{"x":0.720588207244873,"y":0.21464645862579346},{"x":0.720588207244873,"y":0.22853535413742065},{"x":0.6192810535430908,"y":0.22727273404598236}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6159150552749634,0.20638383853435516,0.725588207244873,0.23553535413742066],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6176470518112183,"y":0.22979797422885895},{"x":0.6633986830711365,"y":0.22853535413742065},{"x":0.6633986830711365,"y":0.24368686974048615},{"x":0.6176470518112183,"y":0.24494948983192444}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"معادلات","boundary":[0.6176470518112183,0.22979797422885895,0.6633986830711365,0.24368686974048615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5751634240150452,"y":0.23106060922145844},{"x":0.6111111044883728,"y":0.22979797422885895},{"x":0.6111111044883728,"y":0.24621212482452393},{"x":0.5751634240150452,"y":0.24621212482452393}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تعادلی","boundary":[0.5751634240150452,0.23106060922145844,0.6111111044883728,0.24621212482452393]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5686274766921997,"y":0.23106060922145844},{"x":0.5686274766921997,"y":0.23106060922145844},{"x":0.5702614188194275,"y":0.24621212482452393},{"x":0.5686274766921997,"y":0.24621212482452393}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5686274766921997,0.23106060922145844,0.5702614188194275,0.24621212482452393]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5686274766921997,"y":0.23106060922145844},{"x":0.6633986830711365,"y":0.22853535413742065},{"x":0.6633986830711365,"y":0.24494948983192444},{"x":0.5686274766921997,"y":0.24621212482452393}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.5636274766921997,0.22406060922145843,0.6683986830711365,0.25194948983192444],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6111111044883728,"y":0.2487373799085617},{"x":0.6633986830711365,"y":0.2487373799085617},{"x":0.6633986830711365,"y":0.2638888955116272},{"x":0.6111111044883728,"y":0.2638888955116272}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معیارهای","boundary":[0.6111111044883728,0.2487373799085617,0.6633986830711365,0.2638888955116272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5653594732284546,"y":0.2487373799085617},{"x":0.6045751571655273,"y":0.2487373799085617},{"x":0.6045751571655273,"y":0.2638888955116272},{"x":0.5653594732284546,"y":0.2638888955116272}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ارزیابی","boundary":[0.5653594732284546,0.2487373799085617,0.6045751571655273,0.2638888955116272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.2487373799085617},{"x":0.5604575276374817,"y":0.2487373799085617},{"x":0.5604575276374817,"y":0.2638888955116272},{"x":0.529411792755127,"y":0.2638888955116272}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرایند","boundary":[0.529411792755127,0.2487373799085617,0.5604575276374817,0.2638888955116272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5032680034637451,"y":0.2487373799085617},{"x":0.5228758454322815,"y":0.2487373799085617},{"x":0.5228758454322815,"y":0.2638888955116272},{"x":0.5032680034637451,"y":0.2638888955116272}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تولد","boundary":[0.5032680034637451,0.2487373799085617,0.5228758454322815,0.2638888955116272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4901960790157318,"y":0.2487373799085617},{"x":0.4950980246067047,"y":0.2487373799085617},{"x":0.4950980246067047,"y":0.2638888955116272},{"x":0.4901960790157318,"y":0.2638888955116272}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4901960790157318,0.2487373799085617,0.4950980246067047,0.2638888955116272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4591503143310547,"y":0.2487373799085617},{"x":0.48366013169288635,"y":0.2487373799085617},{"x":0.48366013169288635,"y":0.2638888955116272},{"x":0.4591503143310547,"y":0.2638888955116272}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرگ","boundary":[0.4591503143310547,0.2487373799085617,0.48366013169288635,0.2638888955116272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6993464231491089,"y":0.2651515007019043},{"x":0.720588207244873,"y":0.2651515007019043},{"x":0.720588207244873,"y":0.280303031206131},{"x":0.6993464231491089,"y":0.280303031206131}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.6993464231491089,0.2651515007019043,0.720588207244873,0.280303031206131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.686274528503418,"y":0.2651515007019043},{"x":0.6928104758262634,"y":0.2651515007019043},{"x":0.6928104758262634,"y":0.280303031206131},{"x":0.686274528503418,"y":0.280303031206131}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.686274528503418,0.2651515007019043,0.6928104758262634,0.280303031206131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6797385811805725,"y":0.2651515007019043},{"x":0.686274528503418,"y":0.2651515007019043},{"x":0.686274528503418,"y":0.280303031206131},{"x":0.6797385811805725,"y":0.280303031206131}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.6797385811805725,0.2651515007019043,0.686274528503418,0.280303031206131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6290849447250366,"y":0.2638888955116272},{"x":0.6356208920478821,"y":0.2638888955116272},{"x":0.6356208920478821,"y":0.280303031206131},{"x":0.6290849447250366,"y":0.280303031206131}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"M","boundary":[0.6290849447250366,0.2638888955116272,0.6356208920478821,0.280303031206131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.648692786693573,"y":0.2638888955116272},{"x":0.6552287340164185,"y":0.2638888955116272},{"x":0.6552287340164185,"y":0.280303031206131},{"x":0.648692786693573,"y":0.280303031206131}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.648692786693573,0.2638888955116272,0.6552287340164185,0.280303031206131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6601307392120361,"y":0.2638888955116272},{"x":0.665032684803009,"y":0.2638888955116272},{"x":0.665032684803009,"y":0.280303031206131},{"x":0.6601307392120361,"y":0.280303031206131}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"M","boundary":[0.6601307392120361,0.2638888955116272,0.665032684803009,0.280303031206131]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4591503143310547,"y":0.2487373799085617},{"x":0.720588207244873,"y":0.2487373799085617},{"x":0.720588207244873,"y":0.280303031206131},{"x":0.4591503143310547,"y":0.280303031206131}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4541503143310547,0.2417373799085617,0.725588207244873,0.287303031206131],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6111111044883728,"y":0.28282827138900757},{"x":0.6633986830711365,"y":0.28282827138900757},{"x":0.6633986830711365,"y":0.29924243688583374},{"x":0.6111111044883728,"y":0.29924243688583374}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معیارهای","boundary":[0.6111111044883728,0.28282827138900757,0.6633986830711365,0.29924243688583374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5653594732284546,"y":0.28282827138900757},{"x":0.6045751571655273,"y":0.28282827138900757},{"x":0.6045751571655273,"y":0.29924243688583374},{"x":0.5653594732284546,"y":0.29924243688583374}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارزیابی","boundary":[0.5653594732284546,0.28282827138900757,0.6045751571655273,0.29924243688583374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5473856329917908,"y":0.28282827138900757},{"x":0.5604575276374817,"y":0.28282827138900757},{"x":0.5604575276374817,"y":0.29924243688583374},{"x":0.5473856329917908,"y":0.29924243688583374}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5473856329917908,0.28282827138900757,0.5604575276374817,0.29924243688583374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5212418437004089,"y":0.28282827138900757},{"x":0.5424836874008179,"y":0.28282827138900757},{"x":0.5424836874008179,"y":0.29797980189323425},{"x":0.5212418437004089,"y":0.29797980189323425}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.5212418437004089,0.28282827138900757,0.5424836874008179,0.29797980189323425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.508169949054718,"y":0.28282827138900757},{"x":0.5147058963775635,"y":0.28282827138900757},{"x":0.5147058963775635,"y":0.29797980189323425},{"x":0.508169949054718,"y":0.29797980189323425}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.508169949054718,0.28282827138900757,0.5147058963775635,0.29797980189323425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5032680034637451,"y":0.28282827138900757},{"x":0.508169949054718,"y":0.28282827138900757},{"x":0.508169949054718,"y":0.29797980189323425},{"x":0.5032680034637451,"y":0.29797980189323425}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.5032680034637451,0.28282827138900757,0.508169949054718,0.29797980189323425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45098039507865906,"y":0.28282827138900757},{"x":0.4575163424015045,"y":0.28282827138900757},{"x":0.4575163424015045,"y":0.29797980189323425},{"x":0.45098039507865906,"y":0.29797980189323425}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"M","boundary":[0.45098039507865906,0.28282827138900757,0.4575163424015045,0.29797980189323425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.28282827138900757},{"x":0.47549018263816833,"y":0.28282827138900757},{"x":0.47549018263816833,"y":0.29797980189323425},{"x":0.47058823704719543,"y":0.29797980189323425}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.47058823704719543,0.28282827138900757,0.47549018263816833,0.29797980189323425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4803921580314636,"y":0.28282827138900757},{"x":0.4869281053543091,"y":0.28282827138900757},{"x":0.4869281053543091,"y":0.29797980189323425},{"x":0.4803921580314636,"y":0.29797980189323425}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"M","boundary":[0.4803921580314636,0.28282827138900757,0.4869281053543091,0.29797980189323425]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45098039507865906,"y":0.28156566619873047},{"x":0.6633986830711365,"y":0.28282827138900757},{"x":0.6633986830711365,"y":0.29924243688583374},{"x":0.45098039507865906,"y":0.29924243688583374}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.44598039507865905,0.27456566619873046,0.6683986830711365,0.30624243688583375],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6356208920478821,"y":0.30050504207611084},{"x":0.665032684803009,"y":0.3017676770687103},{"x":0.665032684803009,"y":0.3194444477558136},{"x":0.6356208920478821,"y":0.3181818127632141}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"توزیع","boundary":[0.6356208920478821,0.30050504207611084,0.665032684803009,0.3194444477558136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6045751571655273,"y":0.30050504207611084},{"x":0.6290849447250366,"y":0.30050504207611084},{"x":0.6290849447250366,"y":0.3181818127632141},{"x":0.6045751571655273,"y":0.3181818127632141}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زمان","boundary":[0.6045751571655273,0.30050504207611084,0.6290849447250366,0.3181818127632141]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.563725471496582,"y":0.30050504207611084},{"x":0.5980392098426819,"y":0.30050504207611084},{"x":0.5980392098426819,"y":0.3181818127632141},{"x":0.563725471496582,"y":0.3181818127632141}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتظار","boundary":[0.563725471496582,0.30050504207611084,0.5980392098426819,0.3181818127632141]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5196078419685364,"y":0.30050504207611084},{"x":0.5588235259056091,"y":0.30050504207611084},{"x":0.5588235259056091,"y":0.3181818127632141},{"x":0.5196078419685364,"y":0.3181818127632141}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشتری","boundary":[0.5196078419685364,0.30050504207611084,0.5588235259056091,0.3181818127632141]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5016340017318726,"y":0.29924243688583374},{"x":0.5130718946456909,"y":0.29924243688583374},{"x":0.5130718946456909,"y":0.3181818127632141},{"x":0.5016340017318726,"y":0.3181818127632141}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5016340017318726,0.29924243688583374,0.5130718946456909,0.3181818127632141]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47385621070861816,"y":0.29924243688583374},{"x":0.49673202633857727,"y":0.29924243688583374},{"x":0.49673202633857727,"y":0.3169191777706146},{"x":0.47385621070861816,"y":0.3169191777706146}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.47385621070861816,0.29924243688583374,0.49673202633857727,0.3169191777706146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4624182879924774,"y":0.29924243688583374},{"x":0.4673202633857727,"y":0.29924243688583374},{"x":0.4673202633857727,"y":0.3169191777706146},{"x":0.4624182879924774,"y":0.3169191777706146}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"1","boundary":[0.4624182879924774,0.29924243688583374,0.4673202633857727,0.3169191777706146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4542483687400818,"y":0.29924243688583374},{"x":0.46078431606292725,"y":0.29924243688583374},{"x":0.46078431606292725,"y":0.3169191777706146},{"x":0.4542483687400818,"y":0.3169191777706146}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.4542483687400818,0.29924243688583374,0.46078431606292725,0.3169191777706146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4035947620868683,"y":0.29924243688583374},{"x":0.4084967374801636,"y":0.29924243688583374},{"x":0.4084967374801636,"y":0.3169191777706146},{"x":0.4035947620868683,"y":0.3169191777706146}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"M","boundary":[0.4035947620868683,0.29924243688583374,0.4084967374801636,0.3169191777706146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4248366057872772,"y":0.29924243688583374},{"x":0.4313725531101227,"y":0.29924243688583374},{"x":0.4313725531101227,"y":0.3169191777706146},{"x":0.4248366057872772,"y":0.3169191777706146}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.4248366057872772,0.29924243688583374,0.4313725531101227,0.3169191777706146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4346405267715454,"y":0.29924243688583374},{"x":0.44117647409439087,"y":0.29924243688583374},{"x":0.44117647409439087,"y":0.3169191777706146},{"x":0.4346405267715454,"y":0.3169191777706146}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"M","boundary":[0.4346405267715454,0.29924243688583374,0.44117647409439087,0.3169191777706146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6993464231491089,"y":0.3194444477558136},{"x":0.720588207244873,"y":0.3194444477558136},{"x":0.720588207244873,"y":0.3333333432674408},{"x":0.6993464231491089,"y":0.3333333432674408}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.6993464231491089,0.3194444477558136,0.720588207244873,0.3333333432674408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6192810535430908,"y":0.3181818127632141},{"x":0.6241829991340637,"y":0.3181818127632141},{"x":0.6241829991340637,"y":0.3333333432674408},{"x":0.6192810535430908,"y":0.3333333432674408}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"M","boundary":[0.6192810535430908,0.3181818127632141,0.6241829991340637,0.3333333432674408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6388888955116272,"y":0.3181818127632141},{"x":0.6437908411026001,"y":0.3181818127632141},{"x":0.6437908411026001,"y":0.3333333432674408},{"x":0.6388888955116272,"y":0.3333333432674408}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.6388888955116272,0.3181818127632141,0.6437908411026001,0.3333333432674408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.648692786693573,"y":0.3181818127632141},{"x":0.6552287340164185,"y":0.3181818127632141},{"x":0.6552287340164185,"y":0.3333333432674408},{"x":0.648692786693573,"y":0.3333333432674408}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"M","boundary":[0.648692786693573,0.3181818127632141,0.6552287340164185,0.3333333432674408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6683006286621094,"y":0.3194444477558136},{"x":0.673202633857727,"y":0.3194444477558136},{"x":0.673202633857727,"y":0.3333333432674408},{"x":0.6683006286621094,"y":0.3333333432674408}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.6683006286621094,0.3194444477558136,0.673202633857727,0.3333333432674408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6764705777168274,"y":0.3194444477558136},{"x":0.6813725233078003,"y":0.3194444477558136},{"x":0.6813725233078003,"y":0.3333333432674408},{"x":0.6764705777168274,"y":0.3333333432674408}]},"confidence":0.6399999856948853,"dir":"rtl","str":"m","boundary":[0.6764705777168274,0.3194444477558136,0.6813725233078003,0.3333333432674408]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4035947620868683,"y":0.29924243688583374},{"x":0.720588207244873,"y":0.3017676770687103},{"x":0.720588207244873,"y":0.3345959484577179},{"x":0.4019607901573181,"y":0.3320707082748413}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.3985947620868683,0.29224243688583373,0.725588207244873,0.3415959484577179],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6225489974021912,"y":0.33712121844291687},{"x":0.6633986830711365,"y":0.33712121844291687},{"x":0.6633986830711365,"y":0.35227271914482117},{"x":0.6225489974021912,"y":0.35227271914482117}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"محاسبه","boundary":[0.6225489974021912,0.33712121844291687,0.6633986830711365,0.35227271914482117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.563725471496582,"y":0.33712121844291687},{"x":0.6176470518112183,"y":0.33712121844291687},{"x":0.6176470518112183,"y":0.35227271914482117},{"x":0.563725471496582,"y":0.35227271914482117}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معیارهای","boundary":[0.563725471496582,0.33712121844291687,0.6176470518112183,0.35227271914482117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5179738402366638,"y":0.33712121844291687},{"x":0.5571895241737366,"y":0.33712121844291687},{"x":0.5571895241737366,"y":0.35227271914482117},{"x":0.5179738402366638,"y":0.35227271914482117}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارزیابی","boundary":[0.5179738402366638,0.33712121844291687,0.5571895241737366,0.35227271914482117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.3358585834503174},{"x":0.5130718946456909,"y":0.3358585834503174},{"x":0.5130718946456909,"y":0.35227271914482117},{"x":0.5,"y":0.35227271914482117}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5,0.3358585834503174,0.5130718946456909,0.35227271914482117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47385621070861816,"y":0.3358585834503174},{"x":0.4950980246067047,"y":0.3358585834503174},{"x":0.4950980246067047,"y":0.35227271914482117},{"x":0.47385621070861816,"y":0.35227271914482117}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.47385621070861816,0.3358585834503174,0.4950980246067047,0.35227271914482117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3937908411026001,"y":0.3358585834503174},{"x":0.40032678842544556,"y":0.3358585834503174},{"x":0.40032678842544556,"y":0.35227271914482117},{"x":0.3937908411026001,"y":0.35227271914482117}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"M","boundary":[0.3937908411026001,0.3358585834503174,0.40032678842544556,0.35227271914482117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4133986830711365,"y":0.3358585834503174},{"x":0.41830065846443176,"y":0.3358585834503174},{"x":0.41830065846443176,"y":0.35227271914482117},{"x":0.4133986830711365,"y":0.35227271914482117}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.4133986830711365,0.3358585834503174,0.41830065846443176,0.35227271914482117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42320260405540466,"y":0.3358585834503174},{"x":0.4297385513782501,"y":0.3358585834503174},{"x":0.4297385513782501,"y":0.35227271914482117},{"x":0.42320260405540466,"y":0.35227271914482117}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"M","boundary":[0.42320260405540466,0.3358585834503174,0.4297385513782501,0.35227271914482117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44281044602394104,"y":0.3358585834503174},{"x":0.44771242141723633,"y":0.3358585834503174},{"x":0.44771242141723633,"y":0.35227271914482117},{"x":0.44281044602394104,"y":0.35227271914482117}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.44281044602394104,0.3358585834503174,0.44771242141723633,0.35227271914482117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45098039507865906,"y":0.3358585834503174},{"x":0.4575163424015045,"y":0.3358585834503174},{"x":0.4575163424015045,"y":0.35227271914482117},{"x":0.45098039507865906,"y":0.35227271914482117}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"rtl","str":"m","boundary":[0.45098039507865906,0.3358585834503174,0.4575163424015045,0.35227271914482117]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3937908411026001,"y":0.3358585834503174},{"x":0.6633986830711365,"y":0.33712121844291687},{"x":0.6633986830711365,"y":0.35353535413742065},{"x":0.3937908411026001,"y":0.35227271914482117}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.3887908411026001,0.3288585834503174,0.6683986830711365,0.36053535413742066],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6356208920478821,"y":0.35479798913002014},{"x":0.6633986830711365,"y":0.35479798913002014},{"x":0.6633986830711365,"y":0.3724747598171234},{"x":0.6356208920478821,"y":0.3724747598171234}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"توزیع","boundary":[0.6356208920478821,0.35479798913002014,0.6633986830711365,0.3724747598171234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6045751571655273,"y":0.35479798913002014},{"x":0.6290849447250366,"y":0.35479798913002014},{"x":0.6290849447250366,"y":0.3724747598171234},{"x":0.6045751571655273,"y":0.3724747598171234}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زمان","boundary":[0.6045751571655273,0.35479798913002014,0.6290849447250366,0.3724747598171234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.563725471496582,"y":0.35353535413742065},{"x":0.5980392098426819,"y":0.35479798913002014},{"x":0.5980392098426819,"y":0.3724747598171234},{"x":0.563725471496582,"y":0.3724747598171234}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتظار","boundary":[0.563725471496582,0.35353535413742065,0.5980392098426819,0.3724747598171234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5196078419685364,"y":0.35353535413742065},{"x":0.5588235259056091,"y":0.35353535413742065},{"x":0.5588235259056091,"y":0.3724747598171234},{"x":0.5196078419685364,"y":0.3712121248245239}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشتری","boundary":[0.5196078419685364,0.35353535413742065,0.5588235259056091,0.3724747598171234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5016340017318726,"y":0.35353535413742065},{"x":0.5130718946456909,"y":0.35353535413742065},{"x":0.5130718946456909,"y":0.3712121248245239},{"x":0.5016340017318726,"y":0.3712121248245239}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5016340017318726,0.35353535413742065,0.5130718946456909,0.3712121248245239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.35353535413742065},{"x":0.49673202633857727,"y":0.35353535413742065},{"x":0.49673202633857727,"y":0.3712121248245239},{"x":0.47058823704719543,"y":0.3712121248245239}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"صف","boundary":[0.47058823704719543,0.35353535413742065,0.49673202633857727,0.3712121248245239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45261436700820923,"y":0.35353535413742065},{"x":0.46405228972435,"y":0.35353535413742065},{"x":0.46405228972435,"y":0.3712121248245239},{"x":0.45261436700820923,"y":0.3712121248245239}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.45261436700820923,0.35353535413742065,0.46405228972435,0.3712121248245239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4248366057872772,"y":0.35227271914482117},{"x":0.44771242141723633,"y":0.35227271914482117},{"x":0.44771242141723633,"y":0.3712121248245239},{"x":0.4248366057872772,"y":0.3712121248245239}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.4248366057872772,0.35227271914482117,0.44771242141723633,0.3712121248245239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34477123618125916,"y":0.35227271914482117},{"x":0.3513071835041046,"y":0.35227271914482117},{"x":0.3513071835041046,"y":0.36994948983192444},{"x":0.34477123618125916,"y":0.36994948983192444}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"M","boundary":[0.34477123618125916,0.35227271914482117,0.3513071835041046,0.36994948983192444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36437907814979553,"y":0.35227271914482117},{"x":0.3692810535430908,"y":0.35227271914482117},{"x":0.3692810535430908,"y":0.36994948983192444},{"x":0.36437907814979553,"y":0.36994948983192444}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.36437907814979553,0.35227271914482117,0.3692810535430908,0.36994948983192444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3758170008659363,"y":0.35227271914482117},{"x":0.38235294818878174,"y":0.35227271914482117},{"x":0.38235294818878174,"y":0.36994948983192444},{"x":0.3758170008659363,"y":0.36994948983192444}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"M","boundary":[0.3758170008659363,0.35227271914482117,0.38235294818878174,0.36994948983192444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3937908411026001,"y":0.35227271914482117},{"x":0.40032678842544556,"y":0.35227271914482117},{"x":0.40032678842544556,"y":0.36994948983192444},{"x":0.3937908411026001,"y":0.36994948983192444}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.3937908411026001,0.35227271914482117,0.40032678842544556,0.36994948983192444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4035947620868683,"y":0.35227271914482117},{"x":0.4084967374801636,"y":0.35227271914482117},{"x":0.4084967374801636,"y":0.36994948983192444},{"x":0.4035947620868683,"y":0.36994948983192444}]},"confidence":0.6600000262260437,"dir":"rtl","str":"m","boundary":[0.4035947620868683,0.35227271914482117,0.4084967374801636,0.36994948983192444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6993464231491089,"y":0.3724747598171234},{"x":0.720588207244873,"y":0.3724747598171234},{"x":0.720588207244873,"y":0.3888888955116272},{"x":0.6993464231491089,"y":0.3888888955116272}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.6993464231491089,0.3724747598171234,0.720588207244873,0.3888888955116272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915032625198364,"y":0.3724747598171234},{"x":0.5980392098426819,"y":0.3724747598171234},{"x":0.5980392098426819,"y":0.3888888955116272},{"x":0.5915032625198364,"y":0.3888888955116272}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"M","boundary":[0.5915032625198364,0.3724747598171234,0.5980392098426819,0.3888888955116272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6127451062202454,"y":0.3724747598171234},{"x":0.6192810535430908,"y":0.3724747598171234},{"x":0.6192810535430908,"y":0.3888888955116272},{"x":0.6127451062202454,"y":0.3888888955116272}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.6127451062202454,0.3724747598171234,0.6192810535430908,0.3888888955116272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6225489974021912,"y":0.3724747598171234},{"x":0.6274510025978088,"y":0.3724747598171234},{"x":0.6274510025978088,"y":0.3888888955116272},{"x":0.6225489974021912,"y":0.3888888955116272}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"M","boundary":[0.6225489974021912,0.3724747598171234,0.6274510025978088,0.3888888955116272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6421568393707275,"y":0.3724747598171234},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3724747598171234},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3888888955116272},{"x":0.6421568393707275,"y":0.3888888955116272}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.6421568393707275,0.3724747598171234,0.6470588445663452,0.3888888955116272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6519607901573181,"y":0.3724747598171234},{"x":0.656862735748291,"y":0.3724747598171234},{"x":0.656862735748291,"y":0.3888888955116272},{"x":0.6519607901573181,"y":0.3888888955116272}]},"confidence":0.6200000047683716,"dir":"rtl","str":"m","boundary":[0.6519607901573181,0.3724747598171234,0.656862735748291,0.3888888955116272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6699346303939819,"y":0.3724747598171234},{"x":0.6748365759849548,"y":0.3724747598171234},{"x":0.6748365759849548,"y":0.3888888955116272},{"x":0.6699346303939819,"y":0.3888888955116272}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.6699346303939819,0.3724747598171234,0.6748365759849548,0.3888888955116272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6797385811805725,"y":0.3724747598171234},{"x":0.6846405267715454,"y":0.3724747598171234},{"x":0.6846405267715454,"y":0.3888888955116272},{"x":0.6797385811805725,"y":0.3888888955116272}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"K","boundary":[0.6797385811805725,0.3724747598171234,0.6846405267715454,0.3888888955116272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7434640526771545,"y":0.3888888955116272},{"x":0.7630718946456909,"y":0.3888888955116272},{"x":0.7630718946456909,"y":0.405303031206131},{"x":0.7434640526771545,"y":0.405303031206131}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۶۰۶","boundary":[0.7434640526771545,0.3888888955116272,0.7630718946456909,0.405303031206131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6993464231491089,"y":0.3888888955116272},{"x":0.720588207244873,"y":0.3888888955116272},{"x":0.720588207244873,"y":0.405303031206131},{"x":0.6993464231491089,"y":0.405303031206131}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.6993464231491089,0.3888888955116272,0.720588207244873,0.405303031206131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915032625198364,"y":0.3888888955116272},{"x":0.5980392098426819,"y":0.3888888955116272},{"x":0.5980392098426819,"y":0.405303031206131},{"x":0.5915032625198364,"y":0.405303031206131}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"M","boundary":[0.5915032625198364,0.3888888955116272,0.5980392098426819,0.405303031206131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6111111044883728,"y":0.3888888955116272},{"x":0.6176470518112183,"y":0.3888888955116272},{"x":0.6176470518112183,"y":0.405303031206131},{"x":0.6111111044883728,"y":0.405303031206131}]},"confidence":0.6700000166893005,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.6111111044883728,0.3888888955116272,0.6176470518112183,0.405303031206131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6225489974021912,"y":0.3888888955116272},{"x":0.6274510025978088,"y":0.3888888955116272},{"x":0.6274510025978088,"y":0.405303031206131},{"x":0.6225489974021912,"y":0.405303031206131}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"M","boundary":[0.6225489974021912,0.3888888955116272,0.6274510025978088,0.405303031206131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6437908411026001,"y":0.3888888955116272},{"x":0.648692786693573,"y":0.3888888955116272},{"x":0.648692786693573,"y":0.405303031206131},{"x":0.6437908411026001,"y":0.405303031206131}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.6437908411026001,0.3888888955116272,0.648692786693573,0.405303031206131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6519607901573181,"y":0.3888888955116272},{"x":0.6584967374801636,"y":0.3888888955116272},{"x":0.6584967374801636,"y":0.405303031206131},{"x":0.6519607901573181,"y":0.405303031206131}]},"confidence":0.6600000262260437,"dir":"rtl","str":"m","boundary":[0.6519607901573181,0.3888888955116272,0.6584967374801636,0.405303031206131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6699346303939819,"y":0.3888888955116272},{"x":0.6748365759849548,"y":0.3888888955116272},{"x":0.6748365759849548,"y":0.405303031206131},{"x":0.6699346303939819,"y":0.405303031206131}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.6699346303939819,0.3888888955116272,0.6748365759849548,0.405303031206131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6781045794487,"y":0.3888888955116272},{"x":0.6846405267715454,"y":0.3888888955116272},{"x":0.6846405267715454,"y":0.405303031206131},{"x":0.6781045794487,"y":0.405303031206131}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"m","boundary":[0.6781045794487,0.3888888955116272,0.6846405267715454,0.405303031206131]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34477123618125916,"y":0.35227271914482117},{"x":0.7630718946456909,"y":0.35606059432029724},{"x":0.7630718946456909,"y":0.40782827138900757},{"x":0.343137264251709,"y":0.4027777910232544}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.33977123618125915,0.34527271914482116,0.7680718946456909,0.4148282713890076],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6993464231491089,"y":0.40782827138900757},{"x":0.720588207244873,"y":0.40782827138900757},{"x":0.720588207244873,"y":0.42297980189323425},{"x":0.6977124214172363,"y":0.42297980189323425}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.6993464231491089,0.40782827138900757,0.720588207244873,0.42297980189323425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.648692786693573,"y":0.40656566619873047},{"x":0.6748365759849548,"y":0.40782827138900757},{"x":0.6748365759849548,"y":0.42171716690063477},{"x":0.648692786693573,"y":0.42171716690063477}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.648692786693573,0.40656566619873047,0.6748365759849548,0.42171716690063477]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6209150552749634,"y":0.40656566619873047},{"x":0.6258170008659363,"y":0.40656566619873047},{"x":0.6258170008659363,"y":0.42171716690063477},{"x":0.6209150552749634,"y":0.42171716690063477}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"M","boundary":[0.6209150552749634,0.40656566619873047,0.6258170008659363,0.42171716690063477]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6421568393707275,"y":0.40656566619873047},{"x":0.6470588445663452,"y":0.40656566619873047},{"x":0.6470588445663452,"y":0.42171716690063477},{"x":0.6421568393707275,"y":0.42171716690063477}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.6421568393707275,0.40656566619873047,0.6470588445663452,0.42171716690063477]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6519607901573181,"y":0.40782827138900757},{"x":0.656862735748291,"y":0.40782827138900757},{"x":0.656862735748291,"y":0.42171716690063477},{"x":0.6503267884254456,"y":0.42171716690063477}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"M","boundary":[0.6519607901573181,0.40782827138900757,0.656862735748291,0.42171716690063477]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7026143670082092,"y":0.42424243688583374},{"x":0.7222222089767456,"y":0.42424243688583374},{"x":0.7222222089767456,"y":0.43939393758773804},{"x":0.7026143670082092,"y":0.43939393758773804}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.7026143670082092,0.42424243688583374,0.7222222089767456,0.43939393758773804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6078431606292725,"y":0.42424243688583374},{"x":0.6127451062202454,"y":0.42424243688583374},{"x":0.6127451062202454,"y":0.43939393758773804},{"x":0.6078431606292725,"y":0.43939393758773804}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.6078431606292725,0.42424243688583374,0.6127451062202454,0.43939393758773804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6372548937797546,"y":0.42424243688583374},{"x":0.6421568393707275,"y":0.42424243688583374},{"x":0.6421568393707275,"y":0.43939393758773804},{"x":0.6372548937797546,"y":0.43939393758773804}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.6372548937797546,0.42424243688583374,0.6421568393707275,0.43939393758773804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6454248428344727,"y":0.42424243688583374},{"x":0.6503267884254456,"y":0.42424243688583374},{"x":0.6503267884254456,"y":0.43939393758773804},{"x":0.6454248428344727,"y":0.43939393758773804}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"rtl","str":"m","boundary":[0.6454248428344727,0.42424243688583374,0.6503267884254456,0.43939393758773804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6846405267715454,"y":0.42424243688583374},{"x":0.6895424723625183,"y":0.42424243688583374},{"x":0.6895424723625183,"y":0.43939393758773804},{"x":0.6846405267715454,"y":0.43939393758773804}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"C","boundary":[0.6846405267715454,0.42424243688583374,0.6895424723625183,0.43939393758773804]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6078431606292725,"y":0.40656566619873047},{"x":0.7222222089767456,"y":0.40782827138900757},{"x":0.7222222089767456,"y":0.4406565725803375},{"x":0.6062091588973999,"y":0.43939393758773804}]},"confidence":0.8999999761581421,"boundary":[0.6028431606292725,0.39956566619873046,0.7272222089767456,0.44765657258033753],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5686274766921997,"y":0.4419191777706146},{"x":0.5735294222831726,"y":0.4419191777706146},{"x":0.5735294222831726,"y":0.4583333432674408},{"x":0.5686274766921997,"y":0.4583333432674408}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"M","boundary":[0.5686274766921997,0.4419191777706146,0.5735294222831726,0.4583333432674408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.4419191777706146},{"x":0.5947712659835815,"y":0.4419191777706146},{"x":0.5947712659835815,"y":0.4583333432674408},{"x":0.5882353186607361,"y":0.4583333432674408}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.5882353186607361,0.4419191777706146,0.5947712659835815,0.4583333432674408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6192810535430908,"y":0.4419191777706146},{"x":0.6241829991340637,"y":0.4419191777706146},{"x":0.6241829991340637,"y":0.4583333432674408},{"x":0.6192810535430908,"y":0.4583333432674408}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.6192810535430908,0.4419191777706146,0.6241829991340637,0.4583333432674408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7369281053543091,"y":0.4583333432674408},{"x":0.7630718946456909,"y":0.4583333432674408},{"x":0.7630718946456909,"y":0.47601011395454407},{"x":0.7369281053543091,"y":0.47601011395454407}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۱۰۰۶","boundary":[0.7369281053543091,0.4583333432674408,0.7630718946456909,0.47601011395454407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7026143670082092,"y":0.4583333432674408},{"x":0.7222222089767456,"y":0.4583333432674408},{"x":0.7222222089767456,"y":0.47601011395454407},{"x":0.7026143670082092,"y":0.47601011395454407}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.7026143670082092,0.4583333432674408,0.7222222089767456,0.47601011395454407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6781045794487,"y":0.4583333432674408},{"x":0.6977124214172363,"y":0.4583333432674408},{"x":0.6977124214172363,"y":0.47601011395454407},{"x":0.6781045794487,"y":0.47601011395454407}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6781045794487,0.4583333432674408,0.6977124214172363,0.47601011395454407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6388888955116272,"y":0.4583333432674408},{"x":0.6683006286621094,"y":0.4583333432674408},{"x":0.6683006286621094,"y":0.47601011395454407},{"x":0.6388888955116272,"y":0.47601011395454407}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمایی","boundary":[0.6388888955116272,0.4583333432674408,0.6683006286621094,0.47601011395454407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6258170008659363,"y":0.4583333432674408},{"x":0.6323529481887817,"y":0.4583333432674408},{"x":0.6323529481887817,"y":0.4747474789619446},{"x":0.6258170008659363,"y":0.4747474789619446}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6258170008659363,0.4583333432674408,0.6323529481887817,0.4747474789619446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5866013169288635,"y":0.4583333432674408},{"x":0.6209150552749634,"y":0.4583333432674408},{"x":0.6209150552749634,"y":0.47601011395454407},{"x":0.5866013169288635,"y":0.4747474789619446}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آهنگ","boundary":[0.5866013169288635,0.4583333432674408,0.6209150552749634,0.47601011395454407]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5686274766921997,"y":0.4419191777706146},{"x":0.7630718946456909,"y":0.4419191777706146},{"x":0.7630718946456909,"y":0.47601011395454407},{"x":0.5686274766921997,"y":0.47601011395454407}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5636274766921997,0.4349191777706146,0.7680718946456909,0.4830101139545441],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4591503143310547,"y":0.46212121844291687},{"x":0.49673202633857727,"y":0.46212121844291687},{"x":0.49673202633857727,"y":0.47601011395454407},{"x":0.4591503143310547,"y":0.47601011395454407}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خدمت","boundary":[0.4591503143310547,0.46212121844291687,0.49673202633857727,0.47601011395454407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4362744987010956,"y":0.46212121844291687},{"x":0.4575163424015045,"y":0.46212121844291687},{"x":0.4575163424015045,"y":0.4747474789619446},{"x":0.4362744987010956,"y":0.4747474789619446}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دهی","boundary":[0.4362744987010956,0.46212121844291687,0.4575163424015045,0.4747474789619446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3986928164958954,"y":0.46212121844291687},{"x":0.4297385513782501,"y":0.46212121844291687},{"x":0.4297385513782501,"y":0.4747474789619446},{"x":0.3986928164958954,"y":0.4747474789619446}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"متغیر","boundary":[0.3986928164958954,0.46212121844291687,0.4297385513782501,0.4747474789619446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7352941036224365,"y":0.47601011395454407},{"x":0.7614378929138184,"y":0.47601011395454407},{"x":0.7630718946456909,"y":0.49116161465644836},{"x":0.7369281053543091,"y":0.49116161465644836}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۱۰۶","boundary":[0.7352941036224365,0.47601011395454407,0.7630718946456909,0.49116161465644836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6797385811805725,"y":0.47727271914482117},{"x":0.7156862616539001,"y":0.47601011395454407},{"x":0.7156862616539001,"y":0.49116161465644836},{"x":0.6797385811805725,"y":0.49242424964904785}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مسائل","boundary":[0.6797385811805725,0.47727271914482117,0.7156862616539001,0.49116161465644836]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3986928164958954,"y":0.46212121844291687},{"x":0.7630718946456909,"y":0.4608585834503174},{"x":0.7630718946456909,"y":0.49242424964904785},{"x":0.3986928164958954,"y":0.49242424964904785}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.3936928164958954,0.45512121844291686,0.7680718946456909,0.49942424964904786],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895424723625183,"y":0.28535354137420654},{"x":0.7189542651176453,"y":0.28535354137420654},{"x":0.7189542651176453,"y":0.2954545319080353},{"x":0.6895424723625183,"y":0.2954545319080353}]},"confidence":0.8600000143051147,"str":"۱.۳.۶","boundary":[0.6895424723625183,0.28535354137420654,0.7189542651176453,0.2954545319080353]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895424723625183,"y":0.28535354137420654},{"x":0.7189542651176453,"y":0.28535354137420654},{"x":0.7189542651176453,"y":0.2954545319080353},{"x":0.6895424723625183,"y":0.2954545319080353}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"ltr","boundary":[0.6845424723625183,0.27835354137420654,0.7239542651176453,0.3024545319080353],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895424723625183,"y":0.3017676770687103},{"x":0.720588207244873,"y":0.3017676770687103},{"x":0.7222222089767456,"y":0.31186869740486145},{"x":0.6895424723625183,"y":0.31313130259513855}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲.۳.۶","boundary":[0.6895424723625183,0.3017676770687103,0.7222222089767456,0.31186869740486145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6209150552749634,"y":0.3181818127632141},{"x":0.6258170008659363,"y":0.3181818127632141},{"x":0.6258170008659363,"y":0.3333333432674408},{"x":0.6209150552749634,"y":0.3333333432674408}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"M","boundary":[0.6209150552749634,0.3181818127632141,0.6258170008659363,0.3333333432674408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6421568393707275,"y":0.3181818127632141},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3181818127632141},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3333333432674408},{"x":0.6421568393707275,"y":0.3333333432674408}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"/","boundary":[0.6421568393707275,0.3181818127632141,0.6470588445663452,0.3333333432674408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6519607901573181,"y":0.3181818127632141},{"x":0.656862735748291,"y":0.3181818127632141},{"x":0.656862735748291,"y":0.3333333432674408},{"x":0.6519607901573181,"y":0.3333333432674408}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"M","boundary":[0.6519607901573181,0.3181818127632141,0.656862735748291,0.3333333432674408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715686321258545,"y":0.3194444477558136},{"x":0.6764705777168274,"y":0.3194444477558136},{"x":0.6764705777168274,"y":0.3333333432674408},{"x":0.6715686321258545,"y":0.3333333432674408}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"/","boundary":[0.6715686321258545,0.3194444477558136,0.6764705777168274,0.3333333432674408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6797385811805725,"y":0.3194444477558136},{"x":0.6846405267715454,"y":0.3194444477558136},{"x":0.6846405267715454,"y":0.3333333432674408},{"x":0.6797385811805725,"y":0.3333333432674408}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"m","boundary":[0.6797385811805725,0.3194444477558136,0.6846405267715454,0.3333333432674408]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0.5}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6209150552749634,"y":0.30050504207611084},{"x":0.7222222089767456,"y":0.30050504207611084},{"x":0.7222222089767456,"y":0.3345959484577179},{"x":0.6209150552749634,"y":0.3333333432674408}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6159150552749634,0.29350504207611083,0.7272222089767456,0.3415959484577179],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895424723625183,"y":0.33964645862579346},{"x":0.720588207244873,"y":0.33964645862579346},{"x":0.720588207244873,"y":0.3484848439693451},{"x":0.6895424723625183,"y":0.3484848439693451}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":"۱.۴.۶","boundary":[0.6895424723625183,0.33964645862579346,0.720588207244873,0.3484848439693451]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895424723625183,"y":0.33964645862579346},{"x":0.720588207244873,"y":0.33964645862579346},{"x":0.720588207244873,"y":0.3484848439693451},{"x":0.6895424723625183,"y":0.3484848439693451}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","boundary":[0.6845424723625183,0.33264645862579345,0.725588207244873,0.3554848439693451],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895424723625183,"y":0.35479798913002014},{"x":0.7222222089767456,"y":0.35479798913002014},{"x":0.7222222089767456,"y":0.36742424964904785},{"x":0.6895424723625183,"y":0.36742424964904785}]},"confidence":0.7799999713897705,"str":"۲۰۴۰۶","boundary":[0.6895424723625183,0.35479798913002014,0.7222222089767456,0.36742424964904785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5947712659835815,"y":0.3724747598171234},{"x":0.5996732115745544,"y":0.3724747598171234},{"x":0.5996732115745544,"y":0.3888888955116272},{"x":0.5947712659835815,"y":0.3888888955116272}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"M","boundary":[0.5947712659835815,0.3724747598171234,0.5996732115745544,0.3888888955116272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6241829991340637,"y":0.3724747598171234},{"x":0.6307189464569092,"y":0.3724747598171234},{"x":0.6307189464569092,"y":0.3888888955116272},{"x":0.6241829991340637,"y":0.3888888955116272}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"M","boundary":[0.6241829991340637,0.3724747598171234,0.6307189464569092,0.3888888955116272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6437908411026001,"y":0.3724747598171234},{"x":0.648692786693573,"y":0.3724747598171234},{"x":0.648692786693573,"y":0.3888888955116272},{"x":0.6437908411026001,"y":0.3888888955116272}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"/","boundary":[0.6437908411026001,0.3724747598171234,0.648692786693573,0.3888888955116272]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0.3799999952316284}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5947712659835815,"y":0.35479798913002014},{"x":0.7222222089767456,"y":0.35479798913002014},{"x":0.7222222089767456,"y":0.3888888955116272},{"x":0.5947712659835815,"y":0.3888888955116272}]},"confidence":0.8600000143051147,"boundary":[0.5897712659835815,0.34779798913002014,0.7272222089767456,0.3958888955116272],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6503267884254456,"y":0.39393940567970276},{"x":0.6633986830711365,"y":0.39393940567970276},{"x":0.6633986830711365,"y":0.4015151560306549},{"x":0.6503267884254456,"y":0.4015151560306549}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"m","boundary":[0.6503267884254456,0.39393940567970276,0.6633986830711365,0.4015151560306549]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6503267884254456,"y":0.39393940567970276},{"x":0.6633986830711365,"y":0.39393940567970276},{"x":0.6633986830711365,"y":0.4015151560306549},{"x":0.6503267884254456,"y":0.4015151560306549}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.6453267884254456,0.38693940567970275,0.6683986830711365,0.4085151560306549],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.33838382363319397},{"x":0.23039215803146362,"y":0.33838382363319397},{"x":0.23039215803146362,"y":0.3484848439693451},{"x":0.20915032923221588,"y":0.3484848439693451}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۶۵","boundary":[0.20915032923221588,0.33838382363319397,0.23039215803146362,0.3484848439693451]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.33838382363319397},{"x":0.23039215803146362,"y":0.33838382363319397},{"x":0.23039215803146362,"y":0.3484848439693451},{"x":0.20915032923221588,"y":0.3484848439693451}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20415032923221588,0.33138382363319396,0.23539215803146363,0.3554848439693451],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4019607901573181,"y":0.35732322931289673},{"x":0.41830065846443176,"y":0.35732322931289673},{"x":0.41830065846443176,"y":0.3648989796638489},{"x":0.4019607901573181,"y":0.3648989796638489}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"m","boundary":[0.4019607901573181,0.35732322931289673,0.41830065846443176,0.3648989796638489]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4019607901573181,"y":0.35732322931289673},{"x":0.41830065846443176,"y":0.35732322931289673},{"x":0.41830065846443176,"y":0.3648989796638489},{"x":0.4019607901573181,"y":0.3648989796638489}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.3969607901573181,0.3503232293128967,0.42330065846443177,0.3718989796638489],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.35606059432029724},{"x":0.23039215803146362,"y":0.35606059432029724},{"x":0.23039215803146362,"y":0.3648989796638489},{"x":0.20915032923221588,"y":0.3648989796638489}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۷۲","boundary":[0.20915032923221588,0.35606059432029724,0.23039215803146362,0.3648989796638489]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.35606059432029724},{"x":0.23039215803146362,"y":0.35606059432029724},{"x":0.23039215803146362,"y":0.3648989796638489},{"x":0.20915032923221588,"y":0.3648989796638489}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20415032923221588,0.34906059432029723,0.23539215803146363,0.3718989796638489],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.375},{"x":0.232026144862175,"y":0.3737373650074005},{"x":0.232026144862175,"y":0.3851010203361511},{"x":0.20915032923221588,"y":0.3851010203361511}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۷۴","boundary":[0.20915032923221588,0.375,0.232026144862175,0.3851010203361511]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.3914141356945038},{"x":0.232026144862175,"y":0.3914141356945038},{"x":0.232026144862175,"y":0.4015151560306549},{"x":0.20915032923221588,"y":0.4015151560306549}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۸۴","boundary":[0.20915032923221588,0.3914141356945038,0.232026144862175,0.4015151560306549]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.375},{"x":0.232026144862175,"y":0.375},{"x":0.23366013169288635,"y":0.4015151560306549},{"x":0.20915032923221588,"y":0.4015151560306549}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20415032923221588,0.368,0.23866013169288636,0.4085151560306549],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.741830050945282,"y":0.40909090638160706},{"x":0.7614378929138184,"y":0.40909090638160706},{"x":0.7630718946456909,"y":0.4191919267177582},{"x":0.7434640526771545,"y":0.4191919267177582}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۷.۶","boundary":[0.741830050945282,0.40909090638160706,0.7630718946456909,0.4191919267177582]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.741830050945282,"y":0.40909090638160706},{"x":0.7614378929138184,"y":0.40909090638160706},{"x":0.7630718946456909,"y":0.4191919267177582},{"x":0.7434640526771545,"y":0.4191919267177582}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.736830050945282,0.40209090638160705,0.7680718946456909,0.4261919267177582],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.741830050945282,"y":0.4267676770687103},{"x":0.7614378929138184,"y":0.4267676770687103},{"x":0.7614378929138184,"y":0.43686869740486145},{"x":0.741830050945282,"y":0.43686869740486145}]},"confidence":0.8199999928474426,"str":"۸۰۶","boundary":[0.741830050945282,0.4267676770687103,0.7614378929138184,0.43686869740486145]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7434640526771545,"y":0.4431818127632141},{"x":0.7630718946456909,"y":0.4431818127632141},{"x":0.7614378929138184,"y":0.4558080732822418},{"x":0.7434640526771545,"y":0.4545454680919647}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۰۶","boundary":[0.7434640526771545,0.4431818127632141,0.7614378929138184,0.4558080732822418]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.741830050945282,"y":0.42550504207611084},{"x":0.7630718946456909,"y":0.42550504207611084},{"x":0.7614378929138184,"y":0.4558080732822418},{"x":0.741830050945282,"y":0.4558080732822418}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","boundary":[0.736830050945282,0.41850504207611083,0.7664378929138184,0.4628080732822418],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.584967315196991,"y":0.42424243688583374},{"x":0.6062091588973999,"y":0.42424243688583374},{"x":0.6062091588973999,"y":0.43939393758773804},{"x":0.584967315196991,"y":0.43939393758773804}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"M","boundary":[0.584967315196991,0.42424243688583374,0.6062091588973999,0.43939393758773804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6078431606292725,"y":0.42424243688583374},{"x":0.6127451062202454,"y":0.42424243688583374},{"x":0.6127451062202454,"y":0.43939393758773804},{"x":0.6078431606292725,"y":0.43939393758773804}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"/","boundary":[0.6078431606292725,0.42424243688583374,0.6127451062202454,0.43939393758773804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6160130500793457,"y":0.42424243688583374},{"x":0.6356208920478821,"y":0.42424243688583374},{"x":0.6356208920478821,"y":0.43939393758773804},{"x":0.6160130500793457,"y":0.43939393758773804}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"M","boundary":[0.6160130500793457,0.42424243688583374,0.6356208920478821,0.43939393758773804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6372548937797546,"y":0.42424243688583374},{"x":0.6437908411026001,"y":0.42424243688583374},{"x":0.6437908411026001,"y":0.43939393758773804},{"x":0.6372548937797546,"y":0.43939393758773804}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"/","boundary":[0.6372548937797546,0.42424243688583374,0.6437908411026001,0.43939393758773804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6454248428344727,"y":0.42424243688583374},{"x":0.6617646813392639,"y":0.42424243688583374},{"x":0.6617646813392639,"y":0.43939393758773804},{"x":0.6454248428344727,"y":0.43939393758773804}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"m","boundary":[0.6454248428344727,0.42424243688583374,0.6617646813392639,0.43939393758773804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6633986830711365,"y":0.42424243688583374},{"x":0.6764705777168274,"y":0.42424243688583374},{"x":0.6764705777168274,"y":0.43939393758773804},{"x":0.6633986830711365,"y":0.43939393758773804}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"//","boundary":[0.6633986830711365,0.42424243688583374,0.6764705777168274,0.43939393758773804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6797385811805725,"y":0.42424243688583374},{"x":0.6928104758262634,"y":0.42424243688583374},{"x":0.6928104758262634,"y":0.43939393758773804},{"x":0.6797385811805725,"y":0.43939393758773804}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"C","boundary":[0.6797385811805725,0.42424243688583374,0.6928104758262634,0.43939393758773804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6993464231491089,"y":0.42424243688583374},{"x":0.720588207244873,"y":0.42424243688583374},{"x":0.720588207244873,"y":0.43939393758773804},{"x":0.6993464231491089,"y":0.43939393758773804}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"ltr","str":"Jus","boundary":[0.6993464231491089,0.42424243688583374,0.720588207244873,0.43939393758773804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5669934749603271,"y":0.4419191777706146},{"x":0.5866013169288635,"y":0.4419191777706146},{"x":0.5866013169288635,"y":0.4583333432674408},{"x":0.5669934749603271,"y":0.4583333432674408}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"M","boundary":[0.5669934749603271,0.4419191777706146,0.5866013169288635,0.4583333432674408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5898692607879639,"y":0.4419191777706146},{"x":0.5947712659835815,"y":0.4419191777706146},{"x":0.5947712659835815,"y":0.4583333432674408},{"x":0.5898692607879639,"y":0.4583333432674408}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"/","boundary":[0.5898692607879639,0.4419191777706146,0.5947712659835815,0.4583333432674408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5964052081108093,"y":0.4419191777706146},{"x":0.6176470518112183,"y":0.4419191777706146},{"x":0.6176470518112183,"y":0.4583333432674408},{"x":0.5964052081108093,"y":0.4583333432674408}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"M","boundary":[0.5964052081108093,0.4419191777706146,0.6176470518112183,0.4583333432674408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6192810535430908,"y":0.4419191777706146},{"x":0.6241829991340637,"y":0.4419191777706146},{"x":0.6241829991340637,"y":0.4583333432674408},{"x":0.6192810535430908,"y":0.4583333432674408}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"/","boundary":[0.6192810535430908,0.4419191777706146,0.6241829991340637,0.4583333432674408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6258170008659363,"y":0.4419191777706146},{"x":0.6437908411026001,"y":0.4419191777706146},{"x":0.6437908411026001,"y":0.4583333432674408},{"x":0.6258170008659363,"y":0.4583333432674408}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"m","boundary":[0.6258170008659363,0.4419191777706146,0.6437908411026001,0.4583333432674408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6454248428344727,"y":0.4419191777706146},{"x":0.6503267884254456,"y":0.4419191777706146},{"x":0.6503267884254456,"y":0.4583333432674408},{"x":0.6454248428344727,"y":0.4583333432674408}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"/","boundary":[0.6454248428344727,0.4419191777706146,0.6503267884254456,0.4583333432674408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6519607901573181,"y":0.4419191777706146},{"x":0.6699346303939819,"y":0.4419191777706146},{"x":0.6699346303939819,"y":0.4583333432674408},{"x":0.6519607901573181,"y":0.4583333432674408}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"K","boundary":[0.6519607901573181,0.4419191777706146,0.6699346303939819,0.4583333432674408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715686321258545,"y":0.4419191777706146},{"x":0.6764705777168274,"y":0.4419191777706146},{"x":0.6764705777168274,"y":0.4583333432674408},{"x":0.6715686321258545,"y":0.4583333432674408}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"/","boundary":[0.6715686321258545,0.4419191777706146,0.6764705777168274,0.4583333432674408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6797385811805725,"y":0.4419191777706146},{"x":0.6928104758262634,"y":0.4419191777706146},{"x":0.6928104758262634,"y":0.4583333432674408},{"x":0.6797385811805725,"y":0.4583333432674408}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"C","boundary":[0.6797385811805725,0.4419191777706146,0.6928104758262634,0.4583333432674408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6993464231491089,"y":0.4419191777706146},{"x":0.720588207244873,"y":0.4419191777706146},{"x":0.720588207244873,"y":0.4583333432674408},{"x":0.6993464231491089,"y":0.4583333432674408}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Jus","boundary":[0.6993464231491089,0.4419191777706146,0.720588207244873,0.4583333432674408]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5669934749603271,"y":0.42297980189323425},{"x":0.720588207244873,"y":0.42424243688583374},{"x":0.720588207244873,"y":0.4583333432674408},{"x":0.5669934749603271,"y":0.4583333432674408}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5619934749603271,0.41597980189323425,0.725588207244873,0.4653333432674408],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.41035354137420654},{"x":0.232026144862175,"y":0.40909090638160706},{"x":0.232026144862175,"y":0.4191919267177582},{"x":0.20915032923221588,"y":0.4191919267177582}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۸۷","boundary":[0.20915032923221588,0.41035354137420654,0.232026144862175,0.4191919267177582]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.4267676770687103},{"x":0.22875817120075226,"y":0.42550504207611084},{"x":0.23039215803146362,"y":0.43686869740486145},{"x":0.21078431606292725,"y":0.43686869740486145}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۹۰","boundary":[0.20915032923221588,0.4267676770687103,0.23039215803146362,0.43686869740486145]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.4444444477558136},{"x":0.232026144862175,"y":0.4431818127632141},{"x":0.232026144862175,"y":0.45328283309936523},{"x":0.20915032923221588,"y":0.4545454680919647}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۹۴","boundary":[0.20915032923221588,0.4444444477558136,0.232026144862175,0.45328283309936523]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20751634240150452,"y":0.41035354137420654},{"x":0.232026144862175,"y":0.40909090638160706},{"x":0.23366013169288635,"y":0.45328283309936523},{"x":0.20915032923221588,"y":0.4545454680919647}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2025163424015045,0.40335354137420654,0.23866013169288636,0.46028283309936524],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571895241737366,"y":0.4583333432674408},{"x":0.5816993713378906,"y":0.4595959484577179},{"x":0.5800653696060181,"y":0.47601011395454407},{"x":0.5555555820465088,"y":0.4747474789619446}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ورود","boundary":[0.5571895241737366,0.4583333432674408,0.5800653696060181,0.47601011395454407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5424836874008179,"y":0.4570707082748413},{"x":0.5506535768508911,"y":0.4570707082748413},{"x":0.5490196347236633,"y":0.4734848439693451},{"x":0.5408496856689453,"y":0.4734848439693451}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.5424836874008179,0.4570707082748413,0.5490196347236633,0.4734848439693451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5049019455909729,"y":0.4545454680919647},{"x":0.5359477400779724,"y":0.4570707082748413},{"x":0.5343137383460999,"y":0.4734848439693451},{"x":0.5032680034637451,"y":0.4709596037864685}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"آهنگ","boundary":[0.5049019455909729,0.4545454680919647,0.5343137383460999,0.4734848439693451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49673202633857727,"y":0.4545454680919647},{"x":0.49673202633857727,"y":0.4545454680919647},{"x":0.4950980246067047,"y":0.4709596037864685},{"x":0.4950980246067047,"y":0.4709596037864685}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.49673202633857727,0.4545454680919647,0.4950980246067047,0.4709596037864685]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49673202633857727,"y":0.45328283309936523},{"x":0.5800653696060181,"y":0.4595959484577179},{"x":0.5784313678741455,"y":0.47601011395454407},{"x":0.4950980246067047,"y":0.4709596037864685}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.49173202633857727,0.44628283309936523,0.5834313678741455,0.4830101139545441],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21078431606292725,"y":0.46212121844291687},{"x":0.232026144862175,"y":0.46212121844291687},{"x":0.232026144862175,"y":0.4722222089767456},{"x":0.21078431606292725,"y":0.4722222089767456}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۹۵","boundary":[0.21078431606292725,0.46212121844291687,0.232026144862175,0.4722222089767456]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21078431606292725,"y":0.47979798913002014},{"x":0.232026144862175,"y":0.47979798913002014},{"x":0.232026144862175,"y":0.4886363744735718},{"x":0.21078431606292725,"y":0.4886363744735718}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۹۷","boundary":[0.21078431606292725,0.47979798913002014,0.232026144862175,0.4886363744735718]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21078431606292725,"y":0.46212121844291687},{"x":0.232026144862175,"y":0.46212121844291687},{"x":0.232026144862175,"y":0.4886363744735718},{"x":0.21078431606292725,"y":0.4886363744735718}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20578431606292724,0.45512121844291686,0.237026144862175,0.4956363744735718],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7826797366142273,"y":0.5075757503509521},{"x":0.7892156839370728,"y":0.5075757503509521},{"x":0.7892156839370728,"y":0.5265151262283325},{"x":0.7826797366142273,"y":0.5265151262283325}]},"confidence":0.6200000047683716,"dir":"rtl","str":"۷","boundary":[0.7826797366142273,0.5075757503509521,0.7892156839370728,0.5265151262283325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6960784196853638,"y":0.5075757503509521},{"x":0.7614378929138184,"y":0.5075757503509521},{"x":0.7614378929138184,"y":0.5265151262283325},{"x":0.6960784196853638,"y":0.5265151262283325}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"سیستمهای","boundary":[0.6960784196853638,0.5075757503509521,0.7614378929138184,0.5265151262283325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.648692786693573,"y":0.506313145160675},{"x":0.6895424723625183,"y":0.5075757503509521},{"x":0.6895424723625183,"y":0.5265151262283325},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5252525210380554}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مارکفی","boundary":[0.648692786693573,0.506313145160675,0.6895424723625183,0.5265151262283325]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.648692786693573,"y":0.506313145160675},{"x":0.7892156839370728,"y":0.5075757503509521},{"x":0.7892156839370728,"y":0.5265151262283325},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5252525210380554}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.643692786693573,0.49931314516067504,0.7942156839370728,0.5335151262283325],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7450980544090271,"y":0.5277777910232544},{"x":0.7630718946456909,"y":0.5277777910232544},{"x":0.7630718946456909,"y":0.5366161465644836},{"x":0.7450980544090271,"y":0.5366161465644836}]},"confidence":0.800000011920929,"str":"۱۰۷","boundary":[0.7450980544090271,0.5277777910232544,0.7630718946456909,0.5366161465644836]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7450980544090271,"y":0.5277777910232544},{"x":0.7630718946456909,"y":0.5277777910232544},{"x":0.7630718946456909,"y":0.5366161465644836},{"x":0.7450980544090271,"y":0.5366161465644836}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"ltr","boundary":[0.7400980544090271,0.5207777910232544,0.7680718946456909,0.5436161465644836],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895424723625183,"y":0.5277777910232544},{"x":0.7222222089767456,"y":0.5277777910232544},{"x":0.7222222089767456,"y":0.5378788113594055},{"x":0.6895424723625183,"y":0.5378788113594055}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.6895424723625183,0.5277777910232544,0.7222222089767456,0.5378788113594055]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895424723625183,"y":0.5277777910232544},{"x":0.7222222089767456,"y":0.5277777910232544},{"x":0.7222222089767456,"y":0.5378788113594055},{"x":0.6895424723625183,"y":0.5378788113594055}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6845424723625183,0.5207777910232544,0.7272222089767456,0.5448788113594055],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7434640526771545,"y":0.5454545617103577},{"x":0.7630718946456909,"y":0.5454545617103577},{"x":0.7630718946456909,"y":0.5542929172515869},{"x":0.7434640526771545,"y":0.5542929172515869}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۲.۷","boundary":[0.7434640526771545,0.5454545617103577,0.7630718946456909,0.5542929172515869]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7434640526771545,"y":0.5454545617103577},{"x":0.7630718946456909,"y":0.5454545617103577},{"x":0.7630718946456909,"y":0.5542929172515869},{"x":0.7434640526771545,"y":0.5542929172515869}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.7384640526771545,0.5384545617103577,0.7680718946456909,0.5612929172515869],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.5088383555412292},{"x":0.22875817120075226,"y":0.5088383555412292},{"x":0.22875817120075226,"y":0.5189393758773804},{"x":0.20915032923221588,"y":0.5189393758773804}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۰۳","boundary":[0.20915032923221588,0.5088383555412292,0.22875817120075226,0.5189393758773804]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.5265151262283325},{"x":0.232026144862175,"y":0.5265151262283325},{"x":0.232026144862175,"y":0.5378788113594055},{"x":0.20915032923221588,"y":0.5378788113594055}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۰۳","boundary":[0.20915032923221588,0.5265151262283325,0.232026144862175,0.5378788113594055]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.5454545617103577},{"x":0.232026144862175,"y":0.5454545617103577},{"x":0.23039215803146362,"y":0.5555555820465088},{"x":0.20915032923221588,"y":0.5555555820465088}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۰۸","boundary":[0.20915032923221588,0.5454545617103577,0.23039215803146362,0.5555555820465088]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20751634240150452,"y":0.5618686676025391},{"x":0.232026144862175,"y":0.5618686676025391},{"x":0.232026144862175,"y":0.5732323527336121},{"x":0.20751634240150452,"y":0.5732323527336121}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۱۲","boundary":[0.20751634240150452,0.5618686676025391,0.232026144862175,0.5732323527336121]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.5795454382896423},{"x":0.232026144862175,"y":0.5782828330993652},{"x":0.232026144862175,"y":0.5896464586257935},{"x":0.20915032923221588,"y":0.5909090638160706}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۱۷","boundary":[0.20915032923221588,0.5795454382896423,0.232026144862175,0.5896464586257935]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.5972222089767456},{"x":0.23039215803146362,"y":0.5972222089767456},{"x":0.23039215803146362,"y":0.6073232293128967},{"x":0.20915032923221588,"y":0.6073232293128967}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۱۸","boundary":[0.20915032923221588,0.5972222089767456,0.23039215803146362,0.6073232293128967]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20751634240150452,"y":0.5088383555412292},{"x":0.232026144862175,"y":0.5088383555412292},{"x":0.232026144862175,"y":0.6073232293128967},{"x":0.20751634240150452,"y":0.6073232293128967}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2025163424015045,0.5018383555412292,0.237026144862175,0.6143232293128967],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.741830050945282,"y":0.5631313323974609},{"x":0.7630718946456909,"y":0.5631313323974609},{"x":0.7630718946456909,"y":0.5719696879386902},{"x":0.741830050945282,"y":0.5719696879386902}]},"confidence":0.8399999737739563,"str":"۳۰۷","boundary":[0.741830050945282,0.5631313323974609,0.7630718946456909,0.5719696879386902]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.741830050945282,"y":0.5631313323974609},{"x":0.7630718946456909,"y":0.5631313323974609},{"x":0.7630718946456909,"y":0.5719696879386902},{"x":0.741830050945282,"y":0.5719696879386902}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"ltr","boundary":[0.736830050945282,0.5561313323974609,0.7680718946456909,0.5789696879386902],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7434640526771545,"y":0.5795454382896423},{"x":0.7630718946456909,"y":0.5795454382896423},{"x":0.7630718946456909,"y":0.5896464586257935},{"x":0.7434640526771545,"y":0.5896464586257935}]},"confidence":0.8199999928474426,"str":"۴۰۷","boundary":[0.7434640526771545,0.5795454382896423,0.7630718946456909,0.5896464586257935]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7434640526771545,"y":0.5795454382896423},{"x":0.7630718946456909,"y":0.5795454382896423},{"x":0.7630718946456909,"y":0.5896464586257935},{"x":0.7434640526771545,"y":0.5896464586257935}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"ltr","boundary":[0.7384640526771545,0.5725454382896423,0.7680718946456909,0.5966464586257935],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6911764740943909,"y":0.5972222089767456},{"x":0.7222222089767456,"y":0.5972222089767456},{"x":0.7222222089767456,"y":0.6073232293128967},{"x":0.6911764740943909,"y":0.6073232293128967}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۱.۴.۷","boundary":[0.6911764740943909,0.5972222089767456,0.7222222089767456,0.6073232293128967]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895424723625183,"y":0.6148989796638489},{"x":0.7222222089767456,"y":0.6148989796638489},{"x":0.7222222089767456,"y":0.625},{"x":0.6895424723625183,"y":0.625}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۲.۴.۷","boundary":[0.6895424723625183,0.6148989796638489,0.7222222089767456,0.625]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895424723625183,"y":0.5972222089767456},{"x":0.7222222089767456,"y":0.5972222089767456},{"x":0.7222222089767456,"y":0.625},{"x":0.6895424723625183,"y":0.625}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.6845424723625183,0.5902222089767456,0.7272222089767456,0.632],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20751634240150452,"y":0.6148989796638489},{"x":0.22875817120075226,"y":0.6123737096786499},{"x":0.22875817120075226,"y":0.6262626051902771},{"x":0.20915032923221588,"y":0.627525269985199}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۲۱","boundary":[0.20751634240150452,0.6148989796638489,0.22875817120075226,0.6262626051902771]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20751634240150452,"y":0.6148989796638489},{"x":0.22875817120075226,"y":0.6123737096786499},{"x":0.22875817120075226,"y":0.6262626051902771},{"x":0.20915032923221588,"y":0.627525269985199}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2025163424015045,0.6078989796638489,0.23375817120075226,0.6332626051902771],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6977124214172363,"y":0.5404040217399597},{"x":0.720588207244873,"y":0.5404040217399597},{"x":0.720588207244873,"y":0.558080792427063},{"x":0.6977124214172363,"y":0.558080792427063}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.6977124214172363,0.5404040217399597,0.720588207244873,0.558080792427063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6666666865348816,"y":0.5404040217399597},{"x":0.6928104758262634,"y":0.5404040217399597},{"x":0.6928104758262634,"y":0.558080792427063},{"x":0.6666666865348816,"y":0.558080792427063}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"صف","boundary":[0.6666666865348816,0.5404040217399597,0.6928104758262634,0.558080792427063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6519607901573181,"y":0.5404040217399597},{"x":0.6584967374801636,"y":0.5404040217399597},{"x":0.6584967374801636,"y":0.558080792427063},{"x":0.6519607901573181,"y":0.558080792427063}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6519607901573181,0.5404040217399597,0.6584967374801636,0.558080792427063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6209150552749634,"y":0.5404040217399597},{"x":0.6454248428344727,"y":0.5404040217399597},{"x":0.6454248428344727,"y":0.558080792427063},{"x":0.6209150552749634,"y":0.558080792427063}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ورود","boundary":[0.6209150552749634,0.5404040217399597,0.6454248428344727,0.558080792427063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5784313678741455,"y":0.5416666865348816},{"x":0.6176470518112183,"y":0.5404040217399597},{"x":0.6176470518112183,"y":0.558080792427063},{"x":0.5784313678741455,"y":0.558080792427063}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گروهی","boundary":[0.5784313678741455,0.5416666865348816,0.6176470518112183,0.558080792427063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5702614188194275,"y":0.5416666865348816},{"x":0.5718954205513,"y":0.5416666865348816},{"x":0.5718954205513,"y":0.558080792427063},{"x":0.5702614188194275,"y":0.558080792427063}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5702614188194275,0.5416666865348816,0.5718954205513,0.558080792427063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6977124214172363,"y":0.560606062412262},{"x":0.720588207244873,"y":0.560606062412262},{"x":0.720588207244873,"y":0.5744949579238892},{"x":0.6977124214172363,"y":0.5744949579238892}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.6977124214172363,0.560606062412262,0.720588207244873,0.5744949579238892]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6666666865348816,"y":0.560606062412262},{"x":0.6911764740943909,"y":0.560606062412262},{"x":0.6911764740943909,"y":0.5757575631141663},{"x":0.6666666865348816,"y":0.5757575631141663}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"صف","boundary":[0.6666666865348816,0.560606062412262,0.6911764740943909,0.5757575631141663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6519607901573181,"y":0.560606062412262},{"x":0.6601307392120361,"y":0.560606062412262},{"x":0.6601307392120361,"y":0.5757575631141663},{"x":0.6519607901573181,"y":0.5757575631141663}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6519607901573181,0.560606062412262,0.6601307392120361,0.5757575631141663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6094771027565002,"y":0.560606062412262},{"x":0.6454248428344727,"y":0.560606062412262},{"x":0.6454248428344727,"y":0.5757575631141663},{"x":0.6094771027565002,"y":0.5757575631141663}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خدمت","boundary":[0.6094771027565002,0.560606062412262,0.6454248428344727,0.5757575631141663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5669934749603271,"y":0.560606062412262},{"x":0.6062091588973999,"y":0.560606062412262},{"x":0.6062091588973999,"y":0.5757575631141663},{"x":0.5669934749603271,"y":0.5757575631141663}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گروهی","boundary":[0.5669934749603271,0.560606062412262,0.6062091588973999,0.5757575631141663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7026143670082092,"y":0.5770202279090881},{"x":0.720588207244873,"y":0.5770202279090881},{"x":0.720588207244873,"y":0.5921717286109924},{"x":0.7026143670082092,"y":0.5921717286109924}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.7026143670082092,0.5770202279090881,0.720588207244873,0.5921717286109924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6797385811805725,"y":0.5770202279090881},{"x":0.6960784196853638,"y":0.5770202279090881},{"x":0.6960784196853638,"y":0.5921717286109924},{"x":0.6797385811805725,"y":0.5921717286109924}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6797385811805725,0.5770202279090881,0.6960784196853638,0.5921717286109924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6421568393707275,"y":0.5770202279090881},{"x":0.6683006286621094,"y":0.5770202279090881},{"x":0.6683006286621094,"y":0.5921717286109924},{"x":0.6421568393707275,"y":0.5921717286109924}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"صف","boundary":[0.6421568393707275,0.5770202279090881,0.6683006286621094,0.5921717286109924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5980392098426819,"y":0.5770202279090881},{"x":0.6356208920478821,"y":0.5770202279090881},{"x":0.6356208920478821,"y":0.5921717286109924},{"x":0.5980392098426819,"y":0.5921717286109924}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"ارلانگ","boundary":[0.5980392098426819,0.5770202279090881,0.6356208920478821,0.5921717286109924]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5669934749603271,"y":0.5416666865348816},{"x":0.720588207244873,"y":0.5404040217399597},{"x":0.720588207244873,"y":0.5921717286109924},{"x":0.5669934749603271,"y":0.5946969985961914}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5619934749603271,0.5346666865348816,0.725588207244873,0.5991717286109924],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6421568393707275,"y":0.5946969985961914},{"x":0.6633986830711365,"y":0.5946969985961914},{"x":0.6633986830711365,"y":0.6098484992980957},{"x":0.6421568393707275,"y":0.6098484992980957}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.6421568393707275,0.5946969985961914,0.6633986830711365,0.6098484992980957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6307189464569092,"y":0.5946969985961914},{"x":0.6356208920478821,"y":0.5946969985961914},{"x":0.6356208920478821,"y":0.6098484992980957},{"x":0.6307189464569092,"y":0.6098484992980957}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"1","boundary":[0.6307189464569092,0.5946969985961914,0.6356208920478821,0.6098484992980957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6225489974021912,"y":0.5946969985961914},{"x":0.6290849447250366,"y":0.5946969985961914},{"x":0.6290849447250366,"y":0.6098484992980957},{"x":0.6225489974021912,"y":0.6098484992980957}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.6225489974021912,0.5946969985961914,0.6290849447250366,0.6098484992980957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5718954205513,"y":0.5946969985961914},{"x":0.576797366142273,"y":0.5946969985961914},{"x":0.576797366142273,"y":0.6098484992980957},{"x":0.5718954205513,"y":0.6098484992980957}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"M","boundary":[0.5718954205513,0.5946969985961914,0.576797366142273,0.6098484992980957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.593137264251709,"y":0.5946969985961914},{"x":0.5980392098426819,"y":0.5946969985961914},{"x":0.5980392098426819,"y":0.6098484992980957},{"x":0.593137264251709,"y":0.6098484992980957}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.593137264251709,0.5946969985961914,0.5980392098426819,0.6098484992980957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6029411554336548,"y":0.5946969985961914},{"x":0.6078431606292725,"y":0.5946969985961914},{"x":0.6078431606292725,"y":0.6098484992980957},{"x":0.6029411554336548,"y":0.6098484992980957}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"E","boundary":[0.6029411554336548,0.5946969985961914,0.6078431606292725,0.6098484992980957]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5718954205513,"y":0.5946969985961914},{"x":0.6633986830711365,"y":0.5946969985961914},{"x":0.6633986830711365,"y":0.6098484992980957},{"x":0.5718954205513,"y":0.6098484992980957}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.5668954205513,0.5876969985961914,0.6683986830711365,0.6168484992980957],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6421568393707275,"y":0.6123737096786499},{"x":0.6633986830711365,"y":0.6123737096786499},{"x":0.6633986830711365,"y":0.627525269985199},{"x":0.6421568393707275,"y":0.627525269985199}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.6421568393707275,0.6123737096786499,0.6633986830711365,0.627525269985199]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6307189464569092,"y":0.6123737096786499},{"x":0.6356208920478821,"y":0.6123737096786499},{"x":0.6356208920478821,"y":0.627525269985199},{"x":0.6307189464569092,"y":0.627525269985199}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.6307189464569092,0.6123737096786499,0.6356208920478821,0.627525269985199]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6225489974021912,"y":0.6123737096786499},{"x":0.6274510025978088,"y":0.6123737096786499},{"x":0.6274510025978088,"y":0.627525269985199},{"x":0.6225489974021912,"y":0.627525269985199}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.6225489974021912,0.6123737096786499,0.6274510025978088,0.627525269985199]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5718954205513,"y":0.6123737096786499},{"x":0.5898692607879639,"y":0.6123737096786499},{"x":0.5898692607879639,"y":0.627525269985199},{"x":0.5718954205513,"y":0.627525269985199}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"rtl","str":"Er","boundary":[0.5718954205513,0.6123737096786499,0.5898692607879639,0.627525269985199]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915032625198364,"y":0.6123737096786499},{"x":0.5964052081108093,"y":0.6123737096786499},{"x":0.5964052081108093,"y":0.627525269985199},{"x":0.5915032625198364,"y":0.627525269985199}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.5915032625198364,0.6123737096786499,0.5964052081108093,0.627525269985199]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6029411554336548,"y":0.6123737096786499},{"x":0.6078431606292725,"y":0.6123737096786499},{"x":0.6078431606292725,"y":0.627525269985199},{"x":0.6029411554336548,"y":0.627525269985199}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"M","boundary":[0.6029411554336548,0.6123737096786499,0.6078431606292725,0.627525269985199]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.741830050945282,"y":0.6300504803657532},{"x":0.7630718946456909,"y":0.6300504803657532},{"x":0.7630718946456909,"y":0.6477272510528564},{"x":0.741830050945282,"y":0.6477272510528564}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۵۰۷","boundary":[0.741830050945282,0.6300504803657532,0.7630718946456909,0.6477272510528564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.673202633857727,"y":0.6300504803657532},{"x":0.720588207244873,"y":0.6300504803657532},{"x":0.720588207244873,"y":0.6477272510528564},{"x":0.673202633857727,"y":0.6477272510528564}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مدلهای","boundary":[0.673202633857727,0.6300504803657532,0.720588207244873,0.6477272510528564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6421568393707275,"y":0.6300504803657532},{"x":0.6683006286621094,"y":0.6300504803657532},{"x":0.6683006286621094,"y":0.6477272510528564},{"x":0.6421568393707275,"y":0.6477272510528564}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"صف","boundary":[0.6421568393707275,0.6300504803657532,0.6683006286621094,0.6477272510528564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6290849447250366,"y":0.6300504803657532},{"x":0.6356208920478821,"y":0.6300504803657532},{"x":0.6356208920478821,"y":0.6477272510528564},{"x":0.6290849447250366,"y":0.6477272510528564}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6290849447250366,0.6300504803657532,0.6356208920478821,0.6477272510528564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5964052081108093,"y":0.6300504803657532},{"x":0.6209150552749634,"y":0.6300504803657532},{"x":0.6209150552749634,"y":0.6477272510528564},{"x":0.5964052081108093,"y":0.6477272510528564}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نظام","boundary":[0.5964052081108093,0.6300504803657532,0.6209150552749634,0.6477272510528564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5522875785827637,"y":0.6300504803657532},{"x":0.5915032625198364,"y":0.6300504803657532},{"x":0.5915032625198364,"y":0.6477272510528564},{"x":0.5522875785827637,"y":0.6477272510528564}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اولویت","boundary":[0.5522875785827637,0.6300504803657532,0.5915032625198364,0.6477272510528564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5457516312599182,"y":0.6300504803657532},{"x":0.5457516312599182,"y":0.6300504803657532},{"x":0.5457516312599182,"y":0.6489899158477783},{"x":0.5457516312599182,"y":0.6489899158477783}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5457516312599182,0.6300504803657532,0.5457516312599182,0.6489899158477783]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5457516312599182,"y":0.6123737096786499},{"x":0.7630718946456909,"y":0.6123737096786499},{"x":0.7630718946456909,"y":0.6489899158477783},{"x":0.5457516312599182,"y":0.6489899158477783}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.5407516312599182,0.6053737096786499,0.7680718946456909,0.6559899158477783],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6405228972434998,"y":0.6477272510528564},{"x":0.6633986830711365,"y":0.6477272510528564},{"x":0.6633986830711365,"y":0.6666666865348816},{"x":0.6405228972434998,"y":0.6666666865348816}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نظام","boundary":[0.6405228972434998,0.6477272510528564,0.6633986830711365,0.6666666865348816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5947712659835815,"y":0.6477272510528564},{"x":0.6339869499206543,"y":0.6477272510528564},{"x":0.6339869499206543,"y":0.6666666865348816},{"x":0.5947712659835815,"y":0.6666666865348816}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اولویت","boundary":[0.5947712659835815,0.6477272510528564,0.6339869499206543,0.6666666865348816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5620915293693542,"y":0.6477272510528564},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6477272510528564},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6666666865348816},{"x":0.5620915293693542,"y":0.6666666865348816}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.5620915293693542,0.6477272510528564,0.5882353186607361,0.6666666865348816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5375816822052002,"y":0.6477272510528564},{"x":0.5555555820465088,"y":0.6477272510528564},{"x":0.5555555820465088,"y":0.6666666865348816},{"x":0.5375816822052002,"y":0.6666666865348816}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"حق","boundary":[0.5375816822052002,0.6477272510528564,0.5555555820465088,0.6666666865348816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49346405267715454,"y":0.6477272510528564},{"x":0.5310457348823547,"y":0.6477272510528564},{"x":0.5310457348823547,"y":0.6666666865348816},{"x":0.49346405267715454,"y":0.6666666865348816}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انقطاع","boundary":[0.49346405267715454,0.6477272510528564,0.5310457348823547,0.6666666865348816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6388888955116272,"y":0.6641414165496826},{"x":0.6633986830711365,"y":0.6641414165496826},{"x":0.6633986830711365,"y":0.6805555820465088},{"x":0.6388888955116272,"y":0.6805555820465088}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نظام","boundary":[0.6388888955116272,0.6641414165496826,0.6633986830711365,0.6805555820465088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5947712659835815,"y":0.6641414165496826},{"x":0.6339869499206543,"y":0.6641414165496826},{"x":0.6339869499206543,"y":0.6805555820465088},{"x":0.5947712659835815,"y":0.6805555820465088}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اولویت","boundary":[0.5947712659835815,0.6641414165496826,0.6339869499206543,0.6805555820465088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5833333134651184,"y":0.6641414165496826},{"x":0.5898692607879639,"y":0.6641414165496826},{"x":0.5898692607879639,"y":0.6805555820465088},{"x":0.5833333134651184,"y":0.6805555820465088}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5833333134651184,0.6641414165496826,0.5898692607879639,0.6805555820465088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5490196347236633,"y":0.6641414165496826},{"x":0.5751634240150452,"y":0.6641414165496826},{"x":0.5751634240150452,"y":0.6805555820465088},{"x":0.5490196347236633,"y":0.6805555820465088}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مجاز","boundary":[0.5490196347236633,0.6641414165496826,0.5751634240150452,0.6805555820465088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5245097875595093,"y":0.6641414165496826},{"x":0.5457516312599182,"y":0.6641414165496826},{"x":0.5457516312599182,"y":0.6805555820465088},{"x":0.5245097875595093,"y":0.6805555820465088}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بودن","boundary":[0.5245097875595093,0.6641414165496826,0.5457516312599182,0.6805555820465088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4771241843700409,"y":0.6641414165496826},{"x":0.5147058963775635,"y":0.6641414165496826},{"x":0.5147058963775635,"y":0.6805555820465088},{"x":0.4771241843700409,"y":0.6805555820465088}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انقطاع","boundary":[0.4771241843700409,0.6641414165496826,0.5147058963775635,0.6805555820465088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6372548937797546,"y":0.6818181872367859},{"x":0.6633986830711365,"y":0.6818181872367859},{"x":0.6633986830711365,"y":0.6982323527336121},{"x":0.6356208920478821,"y":0.6982323527336121}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شبکه","boundary":[0.6372548937797546,0.6818181872367859,0.6633986830711365,0.6982323527336121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6160130500793457,"y":0.6818181872367859},{"x":0.6339869499206543,"y":0.6818181872367859},{"x":0.6323529481887817,"y":0.6982323527336121},{"x":0.6143791079521179,"y":0.6982323527336121}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6160130500793457,0.6818181872367859,0.6323529481887817,0.6982323527336121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5800653696060181,"y":0.6805555820465088},{"x":0.6062091588973999,"y":0.6818181872367859},{"x":0.6045751571655273,"y":0.6982323527336121},{"x":0.5784313678741455,"y":0.6969696879386902}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"صف","boundary":[0.5800653696060181,0.6805555820465088,0.6045751571655273,0.6982323527336121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6356208920478821,"y":0.6982323527336121},{"x":0.665032684803009,"y":0.6982323527336121},{"x":0.665032684803009,"y":0.7133838534355164},{"x":0.6356208920478821,"y":0.7146464586257935}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شبکه","boundary":[0.6356208920478821,0.6982323527336121,0.665032684803009,0.7133838534355164]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6160130500793457,"y":0.6994949579238892},{"x":0.6323529481887817,"y":0.6982323527336121},{"x":0.6323529481887817,"y":0.7146464586257935},{"x":0.6160130500793457,"y":0.7146464586257935}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6160130500793457,0.6994949579238892,0.6323529481887817,0.7146464586257935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5784313678741455,"y":0.7007575631141663},{"x":0.6045751571655273,"y":0.6994949579238892},{"x":0.6045751571655273,"y":0.7146464586257935},{"x":0.5800653696060181,"y":0.7159090638160706}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"صف","boundary":[0.5784313678741455,0.7007575631141663,0.6045751571655273,0.7146464586257935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5457516312599182,"y":0.7007575631141663},{"x":0.5718954205513,"y":0.7007575631141663},{"x":0.5718954205513,"y":0.7159090638160706},{"x":0.5457516312599182,"y":0.7159090638160706}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سری","boundary":[0.5457516312599182,0.7007575631141663,0.5718954205513,0.7159090638160706]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4771241843700409,"y":0.6477272510528564},{"x":0.665032684803009,"y":0.6477272510528564},{"x":0.665032684803009,"y":0.7159090638160706},{"x":0.4771241843700409,"y":0.7159090638160706}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4721241843700409,0.6407272510528564,0.670032684803009,0.7229090638160706],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5522875785827637,"y":0.7171717286109924},{"x":0.5866013169288635,"y":0.7171717286109924},{"x":0.5866013169288635,"y":0.7361111044883728},{"x":0.5522875785827637,"y":0.7348484992980957}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سیستم","boundary":[0.5522875785827637,0.7171717286109924,0.5866013169288635,0.7361111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277777910232544,"y":0.7171717286109924},{"x":0.5490196347236633,"y":0.7171717286109924},{"x":0.5490196347236633,"y":0.7348484992980957},{"x":0.5277777910232544,"y":0.7348484992980957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5277777910232544,0.7171717286109924,0.5490196347236633,0.7348484992980957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49346405267715454,"y":0.7171717286109924},{"x":0.5196078419685364,"y":0.7171717286109924},{"x":0.5196078419685364,"y":0.7348484992980957},{"x":0.49346405267715454,"y":0.7348484992980957}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"صف","boundary":[0.49346405267715454,0.7171717286109924,0.5196078419685364,0.7348484992980957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46078431606292725,"y":0.7171717286109924},{"x":0.48856207728385925,"y":0.7171717286109924},{"x":0.48856207728385925,"y":0.7348484992980957},{"x":0.46078431606292725,"y":0.7348484992980957}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سری","boundary":[0.46078431606292725,0.7171717286109924,0.48856207728385925,0.7348484992980957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4493463933467865,"y":0.7159090638160706},{"x":0.4542483687400818,"y":0.7159090638160706},{"x":0.4542483687400818,"y":0.7348484992980957},{"x":0.4493463933467865,"y":0.7348484992980957}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.4493463933467865,0.7159090638160706,0.4542483687400818,0.7348484992980957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4019607901573181,"y":0.7159090638160706},{"x":0.44117647409439087,"y":0.7171717286109924},{"x":0.44117647409439087,"y":0.7348484992980957},{"x":0.4019607901573181,"y":0.7348484992980957}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ظرفیت","boundary":[0.4019607901573181,0.7159090638160706,0.44117647409439087,0.7348484992980957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3480392098426819,"y":0.7159090638160706},{"x":0.39542484283447266,"y":0.7159090638160706},{"x":0.39542484283447266,"y":0.7348484992980957},{"x":0.3480392098426819,"y":0.7335858345031738}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نامتناهی","boundary":[0.3480392098426819,0.7159090638160706,0.39542484283447266,0.7348484992980957]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3480392098426819,"y":0.7159090638160706},{"x":0.5866013169288635,"y":0.7171717286109924},{"x":0.5866013169288635,"y":0.7361111044883728},{"x":0.3480392098426819,"y":0.7335858345031738}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.3430392098426819,0.7089090638160706,0.5916013169288635,0.7431111044883728],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5555555820465088,"y":0.7361111044883728},{"x":0.5915032625198364,"y":0.7361111044883728},{"x":0.5915032625198364,"y":0.7537878751754761},{"x":0.5555555820465088,"y":0.7537878751754761}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سیستم","boundary":[0.5555555820465088,0.7361111044883728,0.5915032625198364,0.7537878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5343137383460999,"y":0.7361111044883728},{"x":0.5539215803146362,"y":0.7361111044883728},{"x":0.5522875785827637,"y":0.7537878751754761},{"x":0.5343137383460999,"y":0.752525269985199}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5343137383460999,0.7361111044883728,0.5522875785827637,0.7537878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49836599826812744,"y":0.7348484992980957},{"x":0.5245097875595093,"y":0.7348484992980957},{"x":0.5228758454322815,"y":0.752525269985199},{"x":0.49836599826812744,"y":0.752525269985199}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"صف","boundary":[0.49836599826812744,0.7348484992980957,0.5228758454322815,0.752525269985199]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46568626165390015,"y":0.7348484992980957},{"x":0.491830050945282,"y":0.7348484992980957},{"x":0.491830050945282,"y":0.752525269985199},{"x":0.46568626165390015,"y":0.752525269985199}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"سری","boundary":[0.46568626165390015,0.7348484992980957,0.491830050945282,0.752525269985199]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45261436700820923,"y":0.7348484992980957},{"x":0.46078431606292725,"y":0.7348484992980957},{"x":0.4591503143310547,"y":0.752525269985199},{"x":0.45261436700820923,"y":0.752525269985199}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.45261436700820923,0.7348484992980957,0.4591503143310547,0.752525269985199]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.406862735748291,"y":0.7335858345031738},{"x":0.44607841968536377,"y":0.7348484992980957},{"x":0.4444444477558136,"y":0.752525269985199},{"x":0.40522876381874084,"y":0.7512626051902771}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ظرفیت","boundary":[0.406862735748291,0.7335858345031738,0.4444444477558136,0.752525269985199]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3611111044883728,"y":0.7335858345031738},{"x":0.40032678842544556,"y":0.7335858345031738},{"x":0.40032678842544556,"y":0.7512626051902771},{"x":0.3611111044883728,"y":0.7512626051902771}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"متناهی","boundary":[0.3611111044883728,0.7335858345031738,0.40032678842544556,0.7512626051902771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.741830050945282,"y":0.75},{"x":0.7630718946456909,"y":0.75},{"x":0.7630718946456909,"y":0.7651515007019043},{"x":0.741830050945282,"y":0.7664141654968262}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"۶۰۷","boundary":[0.741830050945282,0.75,0.7630718946456909,0.7651515007019043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6846405267715454,"y":0.7512626051902771},{"x":0.720588207244873,"y":0.75},{"x":0.720588207244873,"y":0.7664141654968262},{"x":0.6846405267715454,"y":0.7664141654968262}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مسائل","boundary":[0.6846405267715454,0.7512626051902771,0.720588207244873,0.7664141654968262]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3611111044883728,"y":0.7335858345031738},{"x":0.7630718946456909,"y":0.7361111044883728},{"x":0.7630718946456909,"y":0.7676767706871033},{"x":0.3611111044883728,"y":0.7651515007019043}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.3561111044883728,0.7265858345031738,0.7680718946456909,0.7746767706871033],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895424723625183,"y":0.6489899158477783},{"x":0.7222222089767456,"y":0.6489899158477783},{"x":0.7222222089767456,"y":0.6590909361839294},{"x":0.6911764740943909,"y":0.6590909361839294}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱.۵.۷","boundary":[0.6895424723625183,0.6489899158477783,0.7222222089767456,0.6590909361839294]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895424723625183,"y":0.6489899158477783},{"x":0.7222222089767456,"y":0.6489899158477783},{"x":0.7222222089767456,"y":0.6590909361839294},{"x":0.6911764740943909,"y":0.6590909361839294}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.6845424723625183,0.6419899158477783,0.7272222089767456,0.6660909361839294],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.6489899158477783},{"x":0.23039215803146362,"y":0.6489899158477783},{"x":0.232026144862175,"y":0.6603535413742065},{"x":0.20915032923221588,"y":0.6616161465644836}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۲۵","boundary":[0.20915032923221588,0.6489899158477783,0.232026144862175,0.6603535413742065]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.6666666865348816},{"x":0.23039215803146362,"y":0.6666666865348816},{"x":0.23039215803146362,"y":0.6767676472663879},{"x":0.20915032923221588,"y":0.6767676472663879}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۲۳۲","boundary":[0.20915032923221588,0.6666666865348816,0.23039215803146362,0.6767676472663879]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.6489899158477783},{"x":0.23039215803146362,"y":0.6489899158477783},{"x":0.232026144862175,"y":0.6767676472663879},{"x":0.20915032923221588,"y":0.6767676472663879}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20415032923221588,0.6419899158477783,0.237026144862175,0.683767647266388],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895424723625183,"y":0.6666666865348816},{"x":0.7222222089767456,"y":0.6666666865348816},{"x":0.7222222089767456,"y":0.6767676472663879},{"x":0.6895424723625183,"y":0.6767676472663879}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۲.۵.۷","boundary":[0.6895424723625183,0.6666666865348816,0.7222222089767456,0.6767676472663879]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895424723625183,"y":0.6666666865348816},{"x":0.7222222089767456,"y":0.6666666865348816},{"x":0.7222222089767456,"y":0.6767676472663879},{"x":0.6895424723625183,"y":0.6767676472663879}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.6845424723625183,0.6596666865348816,0.7272222089767456,0.683767647266388],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6879084706306458,"y":0.6843434572219849},{"x":0.7222222089767456,"y":0.6843434572219849},{"x":0.7222222089767456,"y":0.6931818127632141},{"x":0.6879084706306458,"y":0.6931818127632141}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۳.۵.۷","boundary":[0.6879084706306458,0.6843434572219849,0.7222222089767456,0.6931818127632141]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6879084706306458,"y":0.6843434572219849},{"x":0.7222222089767456,"y":0.6843434572219849},{"x":0.7222222089767456,"y":0.6931818127632141},{"x":0.6879084706306458,"y":0.6931818127632141}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.6829084706306457,0.6773434572219849,0.7272222089767456,0.7001818127632141],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.6843434572219849},{"x":0.232026144862175,"y":0.6843434572219849},{"x":0.232026144862175,"y":0.6944444179534912},{"x":0.20915032923221588,"y":0.6944444179534912}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۳۴","boundary":[0.20915032923221588,0.6843434572219849,0.232026144862175,0.6944444179534912]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.7007575631141663},{"x":0.232026144862175,"y":0.7007575631141663},{"x":0.232026144862175,"y":0.7095959782600403},{"x":0.20915032923221588,"y":0.7108585834503174}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۳۶","boundary":[0.20915032923221588,0.7007575631141663,0.232026144862175,0.7095959782600403]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.6843434572219849},{"x":0.232026144862175,"y":0.6843434572219849},{"x":0.232026144862175,"y":0.7108585834503174},{"x":0.20915032923221588,"y":0.7108585834503174}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20415032923221588,0.6773434572219849,0.237026144862175,0.7178585834503174],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895424723625183,"y":0.7020202279090881},{"x":0.7222222089767456,"y":0.7020202279090881},{"x":0.7222222089767456,"y":0.7108585834503174},{"x":0.6895424723625183,"y":0.7108585834503174}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۴.۵.۷","boundary":[0.6895424723625183,0.7020202279090881,0.7222222089767456,0.7108585834503174]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895424723625183,"y":0.7020202279090881},{"x":0.7222222089767456,"y":0.7020202279090881},{"x":0.7222222089767456,"y":0.7108585834503174},{"x":0.6895424723625183,"y":0.7108585834503174}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.6845424723625183,0.6950202279090881,0.7272222089767456,0.7178585834503174],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6209150552749634,"y":0.7184343338012695},{"x":0.665032684803009,"y":0.7184343338012695},{"x":0.665032684803009,"y":0.7297979593276978},{"x":0.6209150552749634,"y":0.7297979593276978}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۱۰۴.۵.۷","boundary":[0.6209150552749634,0.7184343338012695,0.665032684803009,0.7297979593276978]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6209150552749634,"y":0.7361111044883728},{"x":0.665032684803009,"y":0.7361111044883728},{"x":0.665032684803009,"y":0.7462121248245239},{"x":0.6209150552749634,"y":0.7462121248245239}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۲.۴.۵.۷","boundary":[0.6209150552749634,0.7361111044883728,0.665032684803009,0.7462121248245239]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6209150552749634,"y":0.7184343338012695},{"x":0.665032684803009,"y":0.7184343338012695},{"x":0.665032684803009,"y":0.7462121248245239},{"x":0.6209150552749634,"y":0.7462121248245239}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.6159150552749634,0.7114343338012695,0.670032684803009,0.7532121248245239],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.7184343338012695},{"x":0.232026144862175,"y":0.7184343338012695},{"x":0.232026144862175,"y":0.7297979593276978},{"x":0.20915032923221588,"y":0.7297979593276978}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۳۶","boundary":[0.20915032923221588,0.7184343338012695,0.232026144862175,0.7297979593276978]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.7361111044883728},{"x":0.22875817120075226,"y":0.7361111044883728},{"x":0.22875817120075226,"y":0.7449495196342468},{"x":0.20915032923221588,"y":0.7449495196342468}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۴۰","boundary":[0.20915032923221588,0.7361111044883728,0.22875817120075226,0.7449495196342468]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.7184343338012695},{"x":0.232026144862175,"y":0.7184343338012695},{"x":0.232026144862175,"y":0.7449495196342468},{"x":0.20915032923221588,"y":0.7449495196342468}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20415032923221588,0.7114343338012695,0.237026144862175,0.7519495196342468],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.7537878751754761},{"x":0.23039215803146362,"y":0.7537878751754761},{"x":0.23039215803146362,"y":0.7638888955116272},{"x":0.20915032923221588,"y":0.7651515007019043}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۴۲","boundary":[0.20915032923221588,0.7537878751754761,0.23039215803146362,0.7638888955116272]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.7537878751754761},{"x":0.23039215803146362,"y":0.7537878751754761},{"x":0.23039215803146362,"y":0.7638888955116272},{"x":0.20915032923221588,"y":0.7651515007019043}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20415032923221588,0.7467878751754761,0.23539215803146363,0.7708888955116272],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7826797366142273,"y":0.7828282713890076},{"x":0.7892156839370728,"y":0.7828282713890076},{"x":0.7892156839370728,"y":0.8005050420761108},{"x":0.7826797366142273,"y":0.8005050420761108}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۸","boundary":[0.7826797366142273,0.7828282713890076,0.7892156839370728,0.8005050420761108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7352941036224365,"y":0.7828282713890076},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7828282713890076},{"x":0.7647058963775635,"y":0.8005050420761108},{"x":0.7352941036224365,"y":0.8005050420761108}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهینه","boundary":[0.7352941036224365,0.7828282713890076,0.7647058963775635,0.8005050420761108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042483687400818,"y":0.7828282713890076},{"x":0.7303921580314636,"y":0.7828282713890076},{"x":0.7303921580314636,"y":0.8005050420761108},{"x":0.7042483687400818,"y":0.8005050420761108}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.7042483687400818,0.7828282713890076,0.7303921580314636,0.8005050420761108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6781045794487,"y":0.7828282713890076},{"x":0.6911764740943909,"y":0.7828282713890076},{"x":0.6911764740943909,"y":0.8005050420761108},{"x":0.6781045794487,"y":0.8005050420761108}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6781045794487,0.7828282713890076,0.6911764740943909,0.8005050420761108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6062091588973999,"y":0.7828282713890076},{"x":0.673202633857727,"y":0.7828282713890076},{"x":0.673202633857727,"y":0.8005050420761108},{"x":0.6062091588973999,"y":0.8005050420761108}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سیستمهای","boundary":[0.6062091588973999,0.7828282713890076,0.673202633857727,0.8005050420761108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5735294222831726,"y":0.7828282713890076},{"x":0.5996732115745544,"y":0.7828282713890076},{"x":0.5996732115745544,"y":0.8005050420761108},{"x":0.5735294222831726,"y":0.8005050420761108}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"صف","boundary":[0.5735294222831726,0.7828282713890076,0.5996732115745544,0.8005050420761108]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5735294222831726,"y":0.7828282713890076},{"x":0.7892156839370728,"y":0.7815656661987305},{"x":0.7892156839370728,"y":0.8005050420761108},{"x":0.5735294222831726,"y":0.8005050420761108}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5685294222831726,0.7758282713890076,0.7942156839370728,0.8075050420761108],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.7840909361839294},{"x":0.232026144862175,"y":0.7840909361839294},{"x":0.232026144862175,"y":0.7941918969154358},{"x":0.20915032923221588,"y":0.7941918969154358}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۴۷","boundary":[0.20915032923221588,0.7840909361839294,0.232026144862175,0.7941918969154358]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.7840909361839294},{"x":0.232026144862175,"y":0.7840909361839294},{"x":0.232026144862175,"y":0.7941918969154358},{"x":0.20915032923221588,"y":0.7941918969154358}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20415032923221588,0.7770909361839294,0.237026144862175,0.8011918969154358],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7450980544090271,"y":0.8017676472663879},{"x":0.7614378929138184,"y":0.8017676472663879},{"x":0.7614378929138184,"y":0.810606062412262},{"x":0.7450980544090271,"y":0.810606062412262}]},"confidence":0.7599999904632568,"str":"۱۰۸","boundary":[0.7450980544090271,0.8017676472663879,0.7614378929138184,0.810606062412262]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7450980544090271,"y":0.8017676472663879},{"x":0.7614378929138184,"y":0.8017676472663879},{"x":0.7614378929138184,"y":0.810606062412262},{"x":0.7450980544090271,"y":0.810606062412262}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"ltr","boundary":[0.7400980544090271,0.7947676472663879,0.7664378929138184,0.817606062412262],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895424723625183,"y":0.8030303120613098},{"x":0.720588207244873,"y":0.8030303120613098},{"x":0.720588207244873,"y":0.8118686676025391},{"x":0.6895424723625183,"y":0.8118686676025391}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.6895424723625183,0.8030303120613098,0.720588207244873,0.8118686676025391]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895424723625183,"y":0.8030303120613098},{"x":0.720588207244873,"y":0.8030303120613098},{"x":0.720588207244873,"y":0.8118686676025391},{"x":0.6895424723625183,"y":0.8118686676025391}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6845424723625183,0.7960303120613098,0.725588207244873,0.8188686676025391],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.8030303120613098},{"x":0.23039215803146362,"y":0.8030303120613098},{"x":0.23039215803146362,"y":0.8118686676025391},{"x":0.20915032923221588,"y":0.8118686676025391}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۴۷","boundary":[0.20915032923221588,0.8030303120613098,0.23039215803146362,0.8118686676025391]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.8194444179534912},{"x":0.232026144862175,"y":0.8194444179534912},{"x":0.232026144862175,"y":0.8295454382896423},{"x":0.20915032923221588,"y":0.8295454382896423}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۴۷","boundary":[0.20915032923221588,0.8194444179534912,0.232026144862175,0.8295454382896423]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.8030303120613098},{"x":0.232026144862175,"y":0.8030303120613098},{"x":0.232026144862175,"y":0.8295454382896423},{"x":0.20915032923221588,"y":0.8295454382896423}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20415032923221588,0.7960303120613098,0.237026144862175,0.8365454382896423],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7434640526771545,"y":0.8194444179534912},{"x":0.7614378929138184,"y":0.8194444179534912},{"x":0.7614378929138184,"y":0.8282828330993652},{"x":0.7434640526771545,"y":0.8282828330993652}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":"۲.۸","boundary":[0.7434640526771545,0.8194444179534912,0.7614378929138184,0.8282828330993652]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7434640526771545,"y":0.8194444179534912},{"x":0.7614378929138184,"y":0.8194444179534912},{"x":0.7614378929138184,"y":0.8282828330993652},{"x":0.7434640526771545,"y":0.8282828330993652}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.7384640526771545,0.8124444179534912,0.7664378929138184,0.8352828330993652],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6944444179534912,"y":0.816919207572937},{"x":0.7222222089767456,"y":0.8156565427780151},{"x":0.7238562107086182,"y":0.8345959782600403},{"x":0.6944444179534912,"y":0.8345959782600403}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هزینه","boundary":[0.6944444179534912,0.816919207572937,0.7238562107086182,0.8345959782600403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715686321258545,"y":0.816919207572937},{"x":0.6911764740943909,"y":0.816919207572937},{"x":0.6911764740943909,"y":0.8345959782600403},{"x":0.673202633857727,"y":0.8345959782600403}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6715686321258545,0.816919207572937,0.6911764740943909,0.8345959782600403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6421568393707275,"y":0.8181818127632141},{"x":0.6617646813392639,"y":0.816919207572937},{"x":0.6617646813392639,"y":0.8345959782600403},{"x":0.6421568393707275,"y":0.8358585834503174}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.6421568393707275,0.8181818127632141,0.6617646813392639,0.8345959782600403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5980392098426819,"y":0.8181818127632141},{"x":0.6356208920478821,"y":0.816919207572937},{"x":0.6356208920478821,"y":0.8358585834503174},{"x":0.5996732115745544,"y":0.8358585834503174}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سیستم","boundary":[0.5980392098426819,0.8181818127632141,0.6356208920478821,0.8358585834503174]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5980392098426819,"y":0.8181818127632141},{"x":0.7222222089767456,"y":0.8156565427780151},{"x":0.7238562107086182,"y":0.8333333134651184},{"x":0.5996732115745544,"y":0.8358585834503174}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.5930392098426819,0.8111818127632141,0.7288562107086182,0.8403333134651184],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5669934749603271,"y":0.8194444179534912},{"x":0.593137264251709,"y":0.8194444179534912},{"x":0.593137264251709,"y":0.8282828330993652},{"x":0.5669934749603271,"y":0.8282828330993652}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"صف","boundary":[0.5669934749603271,0.8194444179534912,0.593137264251709,0.8282828330993652]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5669934749603271,"y":0.8194444179534912},{"x":0.593137264251709,"y":0.8194444179534912},{"x":0.593137264251709,"y":0.8282828330993652},{"x":0.5669934749603271,"y":0.8282828330993652}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.5619934749603271,0.8124444179534912,0.598137264251709,0.8352828330993652],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48856207728385925,"y":0.8547979593276978},{"x":0.5098039507865906,"y":0.8547979593276978},{"x":0.5098039507865906,"y":0.8636363744735718},{"x":0.48856207728385925,"y":0.8636363744735718}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"هفت","boundary":[0.48856207728385925,0.8547979593276978,0.5098039507865906,0.8636363744735718]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48856207728385925,"y":0.8547979593276978},{"x":0.5098039507865906,"y":0.8547979593276978},{"x":0.5098039507865906,"y":0.8636363744735718},{"x":0.48856207728385925,"y":0.8636363744735718}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.48356207728385925,0.8477979593276977,0.5148039507865906,0.8706363744735718],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":7,"image":{"webpSec":"/storage/books/d4322aec58a1b23c/pages/yTedYyVHWfKTAZMP-sec.webp","jpeg":"/storage/books/d4322aec58a1b23c/pages/sanIKxlUcrymvWCQ.jpg","blurred":"/storage/books/d4322aec58a1b23c/pages/cFnnzJYhhnocngkL.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0.00033090905621160866,0.00021435312761200798,0.9986995920168809,0.998900711648392]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20751634240150452,"y":0.1818181872367859},{"x":0.23039215803146362,"y":0.1818181872367859},{"x":0.23039215803146362,"y":0.19065657258033752},{"x":0.20751634240150452,"y":0.19191919267177582}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۴۹","boundary":[0.20751634240150452,0.1818181872367859,0.23039215803146362,0.19065657258033752]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20751634240150452,"y":0.1818181872367859},{"x":0.23039215803146362,"y":0.1818181872367859},{"x":0.23039215803146362,"y":0.19065657258033752},{"x":0.20751634240150452,"y":0.19191919267177582}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2025163424015045,0.17481818723678588,0.23539215803146363,0.19765657258033753],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.20202019810676575},{"x":0.22875817120075226,"y":0.20202019810676575},{"x":0.22875817120075226,"y":0.21212121844291687},{"x":0.20915032923221588,"y":0.21212121844291687}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۵۱","boundary":[0.20915032923221588,0.20202019810676575,0.22875817120075226,0.21212121844291687]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.20202019810676575},{"x":0.22875817120075226,"y":0.20202019810676575},{"x":0.22875817120075226,"y":0.21212121844291687},{"x":0.20915032923221588,"y":0.21212121844291687}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20415032923221588,0.19502019810676574,0.23375817120075226,0.21912121844291688],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7434640526771545,"y":0.2209595888853073},{"x":0.7630718946456909,"y":0.2209595888853073},{"x":0.7630718946456909,"y":0.23106060922145844},{"x":0.7434640526771545,"y":0.23106060922145844}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":"۵۰۸","boundary":[0.7434640526771545,0.2209595888853073,0.7630718946456909,0.23106060922145844]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7434640526771545,"y":0.2209595888853073},{"x":0.7630718946456909,"y":0.2209595888853073},{"x":0.7630718946456909,"y":0.23106060922145844},{"x":0.7434640526771545,"y":0.23106060922145844}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","boundary":[0.7384640526771545,0.2139595888853073,0.7680718946456909,0.23806060922145844],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.741830050945282,"y":0.17550505697727203},{"x":0.7614378929138184,"y":0.17550505697727203},{"x":0.7614378929138184,"y":0.19823232293128967},{"x":0.741830050945282,"y":0.19823232293128967}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۳۰۸","boundary":[0.741830050945282,0.17550505697727203,0.7614378929138184,0.19823232293128967]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6960784196853638,"y":0.17550505697727203},{"x":0.720588207244873,"y":0.17550505697727203},{"x":0.720588207244873,"y":0.19823232293128967},{"x":0.6960784196853638,"y":0.19823232293128967}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"تأثیر","boundary":[0.6960784196853638,0.17550505697727203,0.720588207244873,0.19823232293128967]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6633986830711365,"y":0.17550505697727203},{"x":0.6911764740943909,"y":0.17550505697727203},{"x":0.6911764740943909,"y":0.19823232293128967},{"x":0.6633986830711365,"y":0.19823232293128967}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تعداد","boundary":[0.6633986830711365,0.17550505697727203,0.6911764740943909,0.19823232293128967]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6274510025978088,"y":0.17676767706871033},{"x":0.6552287340164185,"y":0.17676767706871033},{"x":0.6552287340164185,"y":0.19823232293128967},{"x":0.6274510025978088,"y":0.19823232293128967}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خدمت","boundary":[0.6274510025978088,0.17676767706871033,0.6552287340164185,0.19823232293128967]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5751634240150452,"y":0.17676767706871033},{"x":0.6225489974021912,"y":0.17676767706871033},{"x":0.6225489974021912,"y":0.19823232293128967},{"x":0.5751634240150452,"y":0.19823232293128967}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دهندگان","boundary":[0.5751634240150452,0.17676767706871033,0.6225489974021912,0.19823232293128967]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571895241737366,"y":0.17676767706871033},{"x":0.5669934749603271,"y":0.17676767706871033},{"x":0.5669934749603271,"y":0.19823232293128967},{"x":0.5571895241737366,"y":0.19823232293128967}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.5571895241737366,0.17676767706871033,0.5669934749603271,0.19823232293128967]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5326797366142273,"y":0.17676767706871033},{"x":0.5522875785827637,"y":0.17676767706871033},{"x":0.5522875785827637,"y":0.19823232293128967},{"x":0.5326797366142273,"y":0.19823232293128967}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تابع","boundary":[0.5326797366142273,0.17676767706871033,0.5522875785827637,0.19823232293128967]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49673202633857727,"y":0.17676767706871033},{"x":0.5261437892913818,"y":0.17676767706871033},{"x":0.5261437892913818,"y":0.19823232293128967},{"x":0.49673202633857727,"y":0.19823232293128967}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هزینه","boundary":[0.49673202633857727,0.17676767706871033,0.5261437892913818,0.19823232293128967]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47875815629959106,"y":0.17676767706871033},{"x":0.4901960790157318,"y":0.17676767706871033},{"x":0.4901960790157318,"y":0.19823232293128967},{"x":0.47875815629959106,"y":0.19823232293128967}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.47875815629959106,0.17676767706871033,0.4901960790157318,0.19823232293128967]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45098039507865906,"y":0.17676767706871033},{"x":0.47385621070861816,"y":0.17676767706871033},{"x":0.47385621070861816,"y":0.19823232293128967},{"x":0.45098039507865906,"y":0.19823232293128967}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.45098039507865906,0.17676767706871033,0.47385621070861816,0.19823232293128967]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3692810535430908,"y":0.17676767706871033},{"x":0.37745097279548645,"y":0.17676767706871033},{"x":0.37745097279548645,"y":0.19823232293128967},{"x":0.3692810535430908,"y":0.19823232293128967}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"M","boundary":[0.3692810535430908,0.17676767706871033,0.37745097279548645,0.19823232293128967]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39052286744117737,"y":0.17676767706871033},{"x":0.3986928164958954,"y":0.17676767706871033},{"x":0.3986928164958954,"y":0.19823232293128967},{"x":0.39052286744117737,"y":0.19823232293128967}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.39052286744117737,0.17676767706871033,0.3986928164958954,0.19823232293128967]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4019607901573181,"y":0.17676767706871033},{"x":0.4084967374801636,"y":0.17676767706871033},{"x":0.4084967374801636,"y":0.19823232293128967},{"x":0.4019607901573181,"y":0.19823232293128967}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"M","boundary":[0.4019607901573181,0.17676767706871033,0.4084967374801636,0.19823232293128967]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4215686321258545,"y":0.17676767706871033},{"x":0.4297385513782501,"y":0.17676767706871033},{"x":0.4297385513782501,"y":0.19823232293128967},{"x":0.4215686321258545,"y":0.19823232293128967}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.4215686321258545,0.17676767706871033,0.4297385513782501,0.19823232293128967]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4297385513782501,"y":0.17676767706871033},{"x":0.43790850043296814,"y":0.17676767706871033},{"x":0.43790850043296814,"y":0.19823232293128967},{"x":0.4297385513782501,"y":0.19823232293128967}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":"m","boundary":[0.4297385513782501,0.17676767706871033,0.43790850043296814,0.19823232293128967]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7434640526771545,"y":0.19696970283985138},{"x":0.7630718946456909,"y":0.19696970283985138},{"x":0.7630718946456909,"y":0.21969696879386902},{"x":0.7434640526771545,"y":0.21969696879386902}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۴۰۸","boundary":[0.7434640526771545,0.19696970283985138,0.7630718946456909,0.21969696879386902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6977124214172363,"y":0.19696970283985138},{"x":0.7222222089767456,"y":0.19696970283985138},{"x":0.7222222089767456,"y":0.21969696879386902},{"x":0.6977124214172363,"y":0.21969696879386902}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تأثیر","boundary":[0.6977124214172363,0.19696970283985138,0.7222222089767456,0.21969696879386902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.665032684803009,"y":0.19696970283985138},{"x":0.6928104758262634,"y":0.19696970283985138},{"x":0.6928104758262634,"y":0.21969696879386902},{"x":0.665032684803009,"y":0.21969696879386902}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تعداد","boundary":[0.665032684803009,0.19696970283985138,0.6928104758262634,0.21969696879386902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6258170008659363,"y":0.19696970283985138},{"x":0.6552287340164185,"y":0.19696970283985138},{"x":0.6552287340164185,"y":0.21969696879386902},{"x":0.6258170008659363,"y":0.21969696879386902}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خدمت","boundary":[0.6258170008659363,0.19696970283985138,0.6552287340164185,0.21969696879386902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5735294222831726,"y":0.19696970283985138},{"x":0.6225489974021912,"y":0.19696970283985138},{"x":0.6225489974021912,"y":0.21969696879386902},{"x":0.5735294222831726,"y":0.21969696879386902}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دهندگان","boundary":[0.5735294222831726,0.19696970283985138,0.6225489974021912,0.21969696879386902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5588235259056091,"y":0.19696970283985138},{"x":0.5686274766921997,"y":0.19696970283985138},{"x":0.5686274766921997,"y":0.21969696879386902},{"x":0.5588235259056091,"y":0.21969696879386902}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.5588235259056091,0.19696970283985138,0.5686274766921997,0.21969696879386902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5326797366142273,"y":0.19696970283985138},{"x":0.5539215803146362,"y":0.19696970283985138},{"x":0.5539215803146362,"y":0.21969696879386902},{"x":0.5326797366142273,"y":0.21969696879386902}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تابع","boundary":[0.5326797366142273,0.19696970283985138,0.5539215803146362,0.21969696879386902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49836599826812744,"y":0.19696970283985138},{"x":0.5261437892913818,"y":0.19696970283985138},{"x":0.5261437892913818,"y":0.21969696879386902},{"x":0.49836599826812744,"y":0.21969696879386902}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هزینه","boundary":[0.49836599826812744,0.19696970283985138,0.5261437892913818,0.21969696879386902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47875815629959106,"y":0.19696970283985138},{"x":0.491830050945282,"y":0.19696970283985138},{"x":0.491830050945282,"y":0.21969696879386902},{"x":0.47875815629959106,"y":0.21969696879386902}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.47875815629959106,0.19696970283985138,0.491830050945282,0.21969696879386902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45261436700820923,"y":0.19696970283985138},{"x":0.47385621070861816,"y":0.19696970283985138},{"x":0.47385621070861816,"y":0.21969696879386902},{"x":0.45261436700820923,"y":0.21969696879386902}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.45261436700820923,0.19696970283985138,0.47385621070861816,0.21969696879386902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34477123618125916,"y":0.19696970283985138},{"x":0.3529411852359772,"y":0.19696970283985138},{"x":0.3529411852359772,"y":0.21969696879386902},{"x":0.34477123618125916,"y":0.21969696879386902}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"M","boundary":[0.34477123618125916,0.19696970283985138,0.3529411852359772,0.21969696879386902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36437907814979553,"y":0.19696970283985138},{"x":0.37254902720451355,"y":0.19696970283985138},{"x":0.37254902720451355,"y":0.21969696879386902},{"x":0.36437907814979553,"y":0.21969696879386902}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.36437907814979553,0.19696970283985138,0.37254902720451355,0.21969696879386902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3741829991340637,"y":0.19696970283985138},{"x":0.3807189464569092,"y":0.19696970283985138},{"x":0.3807189464569092,"y":0.21969696879386902},{"x":0.3741829991340637,"y":0.21969696879386902}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"M","boundary":[0.3741829991340637,0.19696970283985138,0.3807189464569092,0.21969696879386902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39542484283447266,"y":0.19696970283985138},{"x":0.4035947620868683,"y":0.19696970283985138},{"x":0.4035947620868683,"y":0.21969696879386902},{"x":0.39542484283447266,"y":0.21969696879386902}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.39542484283447266,0.19696970283985138,0.4035947620868683,0.21969696879386902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40522876381874084,"y":0.19696970283985138},{"x":0.4133986830711365,"y":0.19696970283985138},{"x":0.4133986830711365,"y":0.21969696879386902},{"x":0.40522876381874084,"y":0.21969696879386902}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"rtl","str":"m","boundary":[0.40522876381874084,0.19696970283985138,0.4133986830711365,0.21969696879386902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4215686321258545,"y":0.19696970283985138},{"x":0.4297385513782501,"y":0.19696970283985138},{"x":0.4297385513782501,"y":0.21969696879386902},{"x":0.4215686321258545,"y":0.21969696879386902}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.4215686321258545,0.19696970283985138,0.4297385513782501,0.21969696879386902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4313725531101227,"y":0.19696970283985138},{"x":0.4395424723625183,"y":0.19696970283985138},{"x":0.4395424723625183,"y":0.21969696879386902},{"x":0.4313725531101227,"y":0.21969696879386902}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"m","boundary":[0.4313725531101227,0.19696970283985138,0.4395424723625183,0.21969696879386902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6911764740943909,"y":0.21717171370983124},{"x":0.7222222089767456,"y":0.21717171370983124},{"x":0.7222222089767456,"y":0.23358586430549622},{"x":0.6911764740943909,"y":0.23358586430549622}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"تعیین","boundary":[0.6911764740943909,0.21717171370983124,0.7222222089767456,0.23358586430549622]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.656862735748291,"y":0.21717171370983124},{"x":0.6846405267715454,"y":0.21717171370983124},{"x":0.6846405267715454,"y":0.23358586430549622},{"x":0.656862735748291,"y":0.23358586430549622}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تعداد","boundary":[0.656862735748291,0.21717171370983124,0.6846405267715454,0.23358586430549622]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6176470518112183,"y":0.21717171370983124},{"x":0.648692786693573,"y":0.21717171370983124},{"x":0.648692786693573,"y":0.23358586430549622},{"x":0.6176470518112183,"y":0.23358586430549622}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خدمت","boundary":[0.6176470518112183,0.21717171370983124,0.648692786693573,0.23358586430549622]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5669934749603271,"y":0.21717171370983124},{"x":0.6127451062202454,"y":0.21717171370983124},{"x":0.6127451062202454,"y":0.23358586430549622},{"x":0.5669934749603271,"y":0.23358586430549622}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دهندگان","boundary":[0.5669934749603271,0.21717171370983124,0.6127451062202454,0.23358586430549622]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5539215803146362,"y":0.21717171370983124},{"x":0.5604575276374817,"y":0.21717171370983124},{"x":0.5604575276374817,"y":0.23358586430549622},{"x":0.5539215803146362,"y":0.23358586430549622}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5539215803146362,0.21717171370983124,0.5604575276374817,0.23358586430549622]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.508169949054718,"y":0.21717171370983124},{"x":0.5473856329917908,"y":0.21717171370983124},{"x":0.5473856329917908,"y":0.23358586430549622},{"x":0.508169949054718,"y":0.23358586430549622}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ظرفیت","boundary":[0.508169949054718,0.21717171370983124,0.5473856329917908,0.23358586430549622]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4901960790157318,"y":0.21717171370983124},{"x":0.5016340017318726,"y":0.21717171370983124},{"x":0.5016340017318726,"y":0.23358586430549622},{"x":0.4901960790157318,"y":0.23358586430549622}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4901960790157318,0.21717171370983124,0.5016340017318726,0.23358586430549622]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46405228972435,"y":0.21717171370983124},{"x":0.4852941036224365,"y":0.21717171370983124},{"x":0.4852941036224365,"y":0.23358586430549622},{"x":0.46405228972435,"y":0.23358586430549622}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.46405228972435,0.21717171370983124,0.4852941036224365,0.23358586430549622]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3562091588973999,"y":0.21717171370983124},{"x":0.36274510622024536,"y":0.21717171370983124},{"x":0.36274510622024536,"y":0.23358586430549622},{"x":0.3562091588973999,"y":0.23358586430549622}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"M","boundary":[0.3562091588973999,0.21717171370983124,0.36274510622024536,0.23358586430549622]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3758170008659363,"y":0.21717171370983124},{"x":0.38235294818878174,"y":0.21717171370983124},{"x":0.38235294818878174,"y":0.23358586430549622},{"x":0.3758170008659363,"y":0.23358586430549622}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.3758170008659363,0.21717171370983124,0.38235294818878174,0.23358586430549622]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38725489377975464,"y":0.21717171370983124},{"x":0.3921568691730499,"y":0.21717171370983124},{"x":0.3921568691730499,"y":0.23358586430549622},{"x":0.38725489377975464,"y":0.23358586430549622}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"M","boundary":[0.38725489377975464,0.21717171370983124,0.3921568691730499,0.23358586430549622]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.406862735748291,"y":0.21717171370983124},{"x":0.4133986830711365,"y":0.21717171370983124},{"x":0.4133986830711365,"y":0.23358586430549622},{"x":0.406862735748291,"y":0.23358586430549622}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.406862735748291,0.21717171370983124,0.4133986830711365,0.23358586430549622]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4166666567325592,"y":0.21717171370983124},{"x":0.4215686321258545,"y":0.21717171370983124},{"x":0.4215686321258545,"y":0.23358586430549622},{"x":0.4166666567325592,"y":0.23358586430549622}]},"confidence":0.6399999856948853,"dir":"rtl","str":"m","boundary":[0.4166666567325592,0.21717171370983124,0.4215686321258545,0.23358586430549622]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43300652503967285,"y":0.21717171370983124},{"x":0.4395424723625183,"y":0.21717171370983124},{"x":0.4395424723625183,"y":0.23358586430549622},{"x":0.43300652503967285,"y":0.23358586430549622}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.43300652503967285,0.21717171370983124,0.4395424723625183,0.23358586430549622]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4444444477558136,"y":0.21717171370983124},{"x":0.4493463933467865,"y":0.21717171370983124},{"x":0.4493463933467865,"y":0.23358586430549622},{"x":0.4444444477558136,"y":0.23358586430549622}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"K","boundary":[0.4444444477558136,0.21717171370983124,0.4493463933467865,0.23358586430549622]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.741830050945282,"y":0.2361111044883728},{"x":0.7614378929138184,"y":0.2361111044883728},{"x":0.7614378929138184,"y":0.2537878751754761},{"x":0.741830050945282,"y":0.2537878751754761}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۶۰۸","boundary":[0.741830050945282,0.2361111044883728,0.7614378929138184,0.2537878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7009803652763367,"y":0.2373737394809723},{"x":0.720588207244873,"y":0.2373737394809723},{"x":0.720588207244873,"y":0.2537878751754761},{"x":0.7009803652763367,"y":0.2537878751754761}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نرخ","boundary":[0.7009803652763367,0.2373737394809723,0.720588207244873,0.2537878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6633986830711365,"y":0.2373737394809723},{"x":0.6911764740943909,"y":0.2361111044883728},{"x":0.6911764740943909,"y":0.2537878751754761},{"x":0.6633986830711365,"y":0.2537878751754761}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خدمت","boundary":[0.6633986830711365,0.2373737394809723,0.6911764740943909,0.2537878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6372548937797546,"y":0.2373737394809723},{"x":0.6584967374801636,"y":0.2373737394809723},{"x":0.6584967374801636,"y":0.2537878751754761},{"x":0.6372548937797546,"y":0.2537878751754761}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دهی","boundary":[0.6372548937797546,0.2373737394809723,0.6584967374801636,0.2537878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915032625198364,"y":0.23863635957241058},{"x":0.6258170008659363,"y":0.2373737394809723},{"x":0.6258170008659363,"y":0.2537878751754761},{"x":0.5915032625198364,"y":0.25505051016807556}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیوسته","boundary":[0.5915032625198364,0.23863635957241058,0.6258170008659363,0.2537878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6911764740943909,"y":0.2525252401828766},{"x":0.7222222089767456,"y":0.2525252401828766},{"x":0.7222222089767456,"y":0.27146464586257935},{"x":0.6911764740943909,"y":0.27146464586257935}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تعیین","boundary":[0.6911764740943909,0.2525252401828766,0.7222222089767456,0.27146464586257935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6584967374801636,"y":0.2525252401828766},{"x":0.6846405267715454,"y":0.2525252401828766},{"x":0.6846405267715454,"y":0.27146464586257935},{"x":0.6584967374801636,"y":0.27146464586257935}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"محل","boundary":[0.6584967374801636,0.2525252401828766,0.6846405267715454,0.27146464586257935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6274510025978088,"y":0.2525252401828766},{"x":0.6519607901573181,"y":0.2525252401828766},{"x":0.6519607901573181,"y":0.27146464586257935},{"x":0.6274510025978088,"y":0.27146464586257935}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"بهینه","boundary":[0.6274510025978088,0.2525252401828766,0.6519607901573181,0.27146464586257935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5604575276374817,"y":0.2525252401828766},{"x":0.6209150552749634,"y":0.2525252401828766},{"x":0.6209150552749634,"y":0.27146464586257935},{"x":0.5604575276374817,"y":0.27146464586257935}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سیستمهای","boundary":[0.5604575276374817,0.2525252401828766,0.6209150552749634,0.27146464586257935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277777910232544,"y":0.2525252401828766},{"x":0.5539215803146362,"y":0.2525252401828766},{"x":0.5539215803146362,"y":0.27146464586257935},{"x":0.5277777910232544,"y":0.27146464586257935}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صف","boundary":[0.5277777910232544,0.2525252401828766,0.5539215803146362,0.27146464586257935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.741830050945282,"y":0.27020201086997986},{"x":0.7614378929138184,"y":0.27020201086997986},{"x":0.7614378929138184,"y":0.28409090638160706},{"x":0.741830050945282,"y":0.28409090638160706}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۸۰۸","boundary":[0.741830050945282,0.27020201086997986,0.7614378929138184,0.28409090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6846405267715454,"y":0.27020201086997986},{"x":0.720588207244873,"y":0.27020201086997986},{"x":0.720588207244873,"y":0.28409090638160706},{"x":0.6846405267715454,"y":0.28409090638160706}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مسائل","boundary":[0.6846405267715454,0.27020201086997986,0.720588207244873,0.28409090638160706]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.343137264251709,"y":0.17676767706871033},{"x":0.7630718946456909,"y":0.17550505697727203},{"x":0.7630718946456909,"y":0.28409090638160706},{"x":0.34477123618125916,"y":0.28661617636680603}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.338137264251709,0.16976767706871032,0.7680718946456909,0.29109090638160706],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.2209595888853073},{"x":0.23039215803146362,"y":0.21969696879386902},{"x":0.23039215803146362,"y":0.22979797422885895},{"x":0.20915032923221588,"y":0.22979797422885895}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۵۲","boundary":[0.20915032923221588,0.2209595888853073,0.23039215803146362,0.22979797422885895]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.2209595888853073},{"x":0.23039215803146362,"y":0.21969696879386902},{"x":0.23039215803146362,"y":0.22979797422885895},{"x":0.20915032923221588,"y":0.22979797422885895}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20415032923221588,0.2139595888853073,0.23539215803146363,0.23679797422885895],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.741830050945282,"y":0.25505051016807556},{"x":0.7614378929138184,"y":0.25505051016807556},{"x":0.7614378929138184,"y":0.2638888955116272},{"x":0.741830050945282,"y":0.2638888955116272}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":"۷.۸","boundary":[0.741830050945282,0.25505051016807556,0.7614378929138184,0.2638888955116272]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.741830050945282,"y":0.25505051016807556},{"x":0.7614378929138184,"y":0.25505051016807556},{"x":0.7614378929138184,"y":0.2638888955116272},{"x":0.741830050945282,"y":0.2638888955116272}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.736830050945282,0.24805051016807556,0.7664378929138184,0.2708888955116272],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.2537878751754761},{"x":0.232026144862175,"y":0.2537878751754761},{"x":0.232026144862175,"y":0.2651515007019043},{"x":0.20915032923221588,"y":0.2651515007019043}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۵۴","boundary":[0.20915032923221588,0.2537878751754761,0.232026144862175,0.2651515007019043]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.27146464586257935},{"x":0.232026144862175,"y":0.27146464586257935},{"x":0.232026144862175,"y":0.28156566619873047},{"x":0.20915032923221588,"y":0.28156566619873047}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۵۷","boundary":[0.20915032923221588,0.27146464586257935,0.232026144862175,0.28156566619873047]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.2537878751754761},{"x":0.232026144862175,"y":0.2537878751754761},{"x":0.232026144862175,"y":0.28156566619873047},{"x":0.20915032923221588,"y":0.28156566619873047}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20415032923221588,0.24678787517547607,0.237026144862175,0.2885656661987305],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7598039507865906,"y":0.30050504207611084},{"x":0.7892156839370728,"y":0.30050504207611084},{"x":0.7892156839370728,"y":0.3181818127632141},{"x":0.7598039507865906,"y":0.3181818127632141}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پاسخ","boundary":[0.7598039507865906,0.30050504207611084,0.7892156839370728,0.3181818127632141]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7156862616539001,"y":0.29924243688583374},{"x":0.7532680034637451,"y":0.30050504207611084},{"x":0.7532680034637451,"y":0.3194444477558136},{"x":0.7156862616539001,"y":0.3181818127632141}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مسائل","boundary":[0.7156862616539001,0.29924243688583374,0.7532680034637451,0.3194444477558136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6797385811805725,"y":0.29924243688583374},{"x":0.7124183177947998,"y":0.29924243688583374},{"x":0.7124183177947998,"y":0.3169191777706146},{"x":0.6781045794487,"y":0.3169191777706146}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.6797385811805725,0.29924243688583374,0.7124183177947998,0.3169191777706146]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6797385811805725,"y":0.29924243688583374},{"x":0.7892156839370728,"y":0.30050504207611084},{"x":0.7892156839370728,"y":0.3194444477558136},{"x":0.6781045794487,"y":0.3169191777706146}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6747385811805725,0.29224243688583373,0.7942156839370728,0.3264444477558136],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.3017676770687103},{"x":0.23039215803146362,"y":0.3017676770687103},{"x":0.23039215803146362,"y":0.31186869740486145},{"x":0.20915032923221588,"y":0.31186869740486145}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۵۹","boundary":[0.20915032923221588,0.3017676770687103,0.23039215803146362,0.31186869740486145]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.3017676770687103},{"x":0.23039215803146362,"y":0.3017676770687103},{"x":0.23039215803146362,"y":0.31186869740486145},{"x":0.20915032923221588,"y":0.31186869740486145}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.20415032923221588,0.2947676770687103,0.23539215803146363,0.31886869740486146],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.758169949054718,"y":0.3320707082748413},{"x":0.7875816822052002,"y":0.3308080732822418},{"x":0.7892156839370728,"y":0.3484848439693451},{"x":0.7598039507865906,"y":0.3497474789619446}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.758169949054718,0.3320707082748413,0.7892156839370728,0.3484848439693451]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.758169949054718,"y":0.3320707082748413},{"x":0.7875816822052002,"y":0.3308080732822418},{"x":0.7892156839370728,"y":0.3484848439693451},{"x":0.7598039507865906,"y":0.3497474789619446}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.753169949054718,0.3250707082748413,0.7942156839370728,0.3554848439693451],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.3320707082748413},{"x":0.23039215803146362,"y":0.3333333432674408},{"x":0.22875817120075226,"y":0.344696968793869},{"x":0.20915032923221588,"y":0.34343433380126953}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۹۱","boundary":[0.20915032923221588,0.3320707082748413,0.22875817120075226,0.344696968793869]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.3320707082748413},{"x":0.23039215803146362,"y":0.3333333432674408},{"x":0.22875817120075226,"y":0.344696968793869},{"x":0.20915032923221588,"y":0.34343433380126953}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.20415032923221588,0.3250707082748413,0.23375817120075226,0.351696968793869],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.36616161465644836},{"x":0.23039215803146362,"y":0.36616161465644836},{"x":0.23039215803146362,"y":0.3775252401828766},{"x":0.20915032923221588,"y":0.3775252401828766}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۹۴","boundary":[0.20915032923221588,0.36616161465644836,0.23039215803146362,0.3775252401828766]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.36616161465644836},{"x":0.23039215803146362,"y":0.36616161465644836},{"x":0.23039215803146362,"y":0.3775252401828766},{"x":0.20915032923221588,"y":0.3775252401828766}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20415032923221588,0.35916161465644836,0.23539215803146363,0.3845252401828766],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7679738402366638,"y":0.3623737394809723},{"x":0.7908496856689453,"y":0.3623737394809723},{"x":0.7908496856689453,"y":0.38257575035095215},{"x":0.7679738402366638,"y":0.38257575035095215}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"واژه","boundary":[0.7679738402366638,0.3623737394809723,0.7908496856689453,0.38257575035095215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7450980544090271,"y":0.3623737394809723},{"x":0.7630718946456909,"y":0.3623737394809723},{"x":0.7630718946456909,"y":0.38257575035095215},{"x":0.7450980544090271,"y":0.38257575035095215}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"نامه","boundary":[0.7450980544090271,0.3623737394809723,0.7630718946456909,0.38257575035095215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6977124214172363,"y":0.3623737394809723},{"x":0.7369281053543091,"y":0.3623737394809723},{"x":0.7369281053543091,"y":0.38257575035095215},{"x":0.6977124214172363,"y":0.38257575035095215}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فارسی","boundary":[0.6977124214172363,0.3623737394809723,0.7369281053543091,0.38257575035095215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895424723625183,"y":0.3623737394809723},{"x":0.6928104758262634,"y":0.3623737394809723},{"x":0.6928104758262634,"y":0.38257575035095215},{"x":0.6895424723625183,"y":0.38257575035095215}]},"confidence":0.6000000238418579,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6895424723625183,0.3623737394809723,0.6928104758262634,0.38257575035095215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6307189464569092,"y":0.3623737394809723},{"x":0.6830065250396729,"y":0.3623737394809723},{"x":0.6830065250396729,"y":0.38257575035095215},{"x":0.6307189464569092,"y":0.38257575035095215}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انگلیسی","boundary":[0.6307189464569092,0.3623737394809723,0.6830065250396729,0.38257575035095215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.766339898109436,"y":0.39520201086997986},{"x":0.7892156839370728,"y":0.39520201086997986},{"x":0.7892156839370728,"y":0.41161617636680603},{"x":0.766339898109436,"y":0.41161617636680603}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"واژه","boundary":[0.766339898109436,0.39520201086997986,0.7892156839370728,0.41161617636680603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7434640526771545,"y":0.39520201086997986},{"x":0.766339898109436,"y":0.39520201086997986},{"x":0.766339898109436,"y":0.41161617636680603},{"x":0.7434640526771545,"y":0.41161617636680603}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نامه","boundary":[0.7434640526771545,0.39520201086997986,0.766339898109436,0.41161617636680603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6846405267715454,"y":0.39520201086997986},{"x":0.7369281053543091,"y":0.39520201086997986},{"x":0.7369281053543091,"y":0.41161617636680603},{"x":0.6846405267715454,"y":0.41161617636680603}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"انگلیسی","boundary":[0.6846405267715454,0.39520201086997986,0.7369281053543091,0.41161617636680603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6764705777168274,"y":0.39520201086997986},{"x":0.6813725233078003,"y":0.39520201086997986},{"x":0.6813725233078003,"y":0.41161617636680603},{"x":0.6764705777168274,"y":0.41161617636680603}]},"confidence":0.6000000238418579,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6764705777168274,0.39520201086997986,0.6813725233078003,0.41161617636680603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6307189464569092,"y":0.39520201086997986},{"x":0.6715686321258545,"y":0.39520201086997986},{"x":0.6715686321258545,"y":0.41161617636680603},{"x":0.6307189464569092,"y":0.41161617636680603}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فارسی","boundary":[0.6307189464569092,0.39520201086997986,0.6715686321258545,0.41161617636680603]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6307189464569092,"y":0.3623737394809723},{"x":0.7908496856689453,"y":0.3623737394809723},{"x":0.7908496856689453,"y":0.41161617636680603},{"x":0.6307189464569092,"y":0.41161617636680603}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.6257189464569092,0.3553737394809723,0.7958496856689453,0.41861617636680604],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.39646464586257935},{"x":0.232026144862175,"y":0.39646464586257935},{"x":0.232026144862175,"y":0.40782827138900757},{"x":0.20915032923221588,"y":0.40782827138900757}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۹۸","boundary":[0.20915032923221588,0.39646464586257935,0.232026144862175,0.40782827138900757]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.39646464586257935},{"x":0.232026144862175,"y":0.39646464586257935},{"x":0.232026144862175,"y":0.40782827138900757},{"x":0.20915032923221588,"y":0.40782827138900757}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20415032923221588,0.38946464586257934,0.237026144862175,0.4148282713890076],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7614378929138184,"y":0.4267676770687103},{"x":0.7892156839370728,"y":0.4267676770687103},{"x":0.7892156839370728,"y":0.4406565725803375},{"x":0.7614378929138184,"y":0.4406565725803375}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمایه","boundary":[0.7614378929138184,0.4267676770687103,0.7892156839370728,0.4406565725803375]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7614378929138184,"y":0.4267676770687103},{"x":0.7892156839370728,"y":0.4267676770687103},{"x":0.7892156839370728,"y":0.4406565725803375},{"x":0.7614378929138184,"y":0.4406565725803375}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7564378929138184,0.4197676770687103,0.7942156839370728,0.44765657258033753],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4820261299610138,"y":0.8547979593276978},{"x":0.5147058963775635,"y":0.8547979593276978},{"x":0.5147058963775635,"y":0.8636363744735718},{"x":0.4820261299610138,"y":0.8636363744735718}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"هشت","boundary":[0.4820261299610138,0.8547979593276978,0.5147058963775635,0.8636363744735718]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4820261299610138,"y":0.8547979593276978},{"x":0.5147058963775635,"y":0.8547979593276978},{"x":0.5147058963775635,"y":0.8636363744735718},{"x":0.4820261299610138,"y":0.8636363744735718}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.4770261299610138,0.8477979593276977,0.5197058963775635,0.8706363744735718],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":8,"image":{"webpSec":"/storage/books/d4322aec58a1b23c/pages/UtcuJTdNjqZYuOCL-sec.webp","jpeg":"/storage/books/d4322aec58a1b23c/pages/sKDcSIBeAEnfrabN.jpg","blurred":"/storage/books/d4322aec58a1b23c/pages/RFLnxbdIgxDrAHTb.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0.0003282391430895313,0.00021913579828811413,0.9986995920168809,0.998900711648392]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7140522599220276,"y":0.1805555522441864},{"x":0.7892156839370728,"y":0.1818181872367859},{"x":0.7892156839370728,"y":0.20328283309936523},{"x":0.7140522599220276,"y":0.20202019810676575}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.7140522599220276,0.1805555522441864,0.7892156839370728,0.20328283309936523]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7140522599220276,"y":0.1805555522441864},{"x":0.7892156839370728,"y":0.1818181872367859},{"x":0.7892156839370728,"y":0.20328283309936523},{"x":0.7140522599220276,"y":0.20202019810676575}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7090522599220276,0.1735555522441864,0.7942156839370728,0.21028283309936524],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7532680034637451,"y":0.2209595888853073},{"x":0.7892156839370728,"y":0.2209595888853073},{"x":0.7892156839370728,"y":0.24116161465644836},{"x":0.7532680034637451,"y":0.24116161465644836}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتظار","boundary":[0.7532680034637451,0.2209595888853073,0.7892156839370728,0.24116161465644836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7352941036224365,"y":0.2209595888853073},{"x":0.7483659982681274,"y":0.2209595888853073},{"x":0.7483659982681274,"y":0.24116161465644836},{"x":0.7352941036224365,"y":0.24116161465644836}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7352941036224365,0.2209595888853073,0.7483659982681274,0.24116161465644836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042483687400818,"y":0.2209595888853073},{"x":0.7303921580314636,"y":0.2209595888853073},{"x":0.7303921580314636,"y":0.24116161465644836},{"x":0.7042483687400818,"y":0.24116161465644836}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"صف","boundary":[0.7042483687400818,0.2209595888853073,0.7303921580314636,0.24116161465644836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.673202633857727,"y":0.2209595888853073},{"x":0.6977124214172363,"y":0.2209595888853073},{"x":0.6977124214172363,"y":0.24116161465644836},{"x":0.673202633857727,"y":0.24116161465644836}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.673202633857727,0.2209595888853073,0.6977124214172363,0.24116161465644836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6454248428344727,"y":0.2209595888853073},{"x":0.6666666865348816,"y":0.2209595888853073},{"x":0.6666666865348816,"y":0.24116161465644836},{"x":0.6454248428344727,"y":0.24116161465644836}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"هیچ","boundary":[0.6454248428344727,0.2209595888853073,0.6666666865348816,0.24116161465644836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6307189464569092,"y":0.2209595888853073},{"x":0.6437908411026001,"y":0.2209595888853073},{"x":0.6437908411026001,"y":0.24116161465644836},{"x":0.6307189464569092,"y":0.24116161465644836}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.6307189464569092,0.2209595888853073,0.6437908411026001,0.24116161465644836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6062091588973999,"y":0.2209595888853073},{"x":0.6160130500793457,"y":0.2209595888853073},{"x":0.6160130500793457,"y":0.24116161465644836},{"x":0.6062091588973999,"y":0.24116161465644836}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6062091588973999,0.2209595888853073,0.6160130500793457,0.24116161465644836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915032625198364,"y":0.2209595888853073},{"x":0.5996732115745544,"y":0.2209595888853073},{"x":0.5996732115745544,"y":0.24116161465644836},{"x":0.5915032625198364,"y":0.24116161465644836}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ما","boundary":[0.5915032625198364,0.2209595888853073,0.5996732115745544,0.24116161465644836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5408496856689453,"y":0.2209595888853073},{"x":0.5833333134651184,"y":0.2209595888853073},{"x":0.5833333134651184,"y":0.24116161465644836},{"x":0.5408496856689453,"y":0.24116161465644836}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطلوب","boundary":[0.5408496856689453,0.2209595888853073,0.5833333134651184,0.24116161465644836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5016340017318726,"y":0.2209595888853073},{"x":0.5343137383460999,"y":0.2209595888853073},{"x":0.5343137383460999,"y":0.24116161465644836},{"x":0.5016340017318726,"y":0.24116161465644836}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نیست","boundary":[0.5016340017318726,0.2209595888853073,0.5343137383460999,0.24116161465644836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49346405267715454,"y":0.2209595888853073},{"x":0.49673202633857727,"y":0.2209595888853073},{"x":0.49673202633857727,"y":0.24116161465644836},{"x":0.49346405267715454,"y":0.24116161465644836}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.49346405267715454,0.2209595888853073,0.49673202633857727,0.24116161465644836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722222089767456,"y":0.2209595888853073},{"x":0.4869281053543091,"y":0.2209595888853073},{"x":0.4869281053543091,"y":0.24116161465644836},{"x":0.4722222089767456,"y":0.24116161465644836}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اما","boundary":[0.4722222089767456,0.2209595888853073,0.4869281053543091,0.24116161465644836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4297385513782501,"y":0.2209595888853073},{"x":0.4673202633857727,"y":0.2209595888853073},{"x":0.4673202633857727,"y":0.24116161465644836},{"x":0.4297385513782501,"y":0.24116161465644836}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کاهش","boundary":[0.4297385513782501,0.2209595888853073,0.4673202633857727,0.24116161465644836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3986928164958954,"y":0.2209595888853073},{"x":0.42320260405540466,"y":0.2209595888853073},{"x":0.42320260405540466,"y":0.24116161465644836},{"x":0.3986928164958954,"y":0.24116161465644836}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زمان","boundary":[0.3986928164958954,0.2209595888853073,0.42320260405540466,0.24116161465644836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35457515716552734,"y":0.2209595888853073},{"x":0.39052286744117737,"y":0.2209595888853073},{"x":0.39052286744117737,"y":0.24116161465644836},{"x":0.35457515716552734,"y":0.24116161465644836}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتظار","boundary":[0.35457515716552734,0.2209595888853073,0.39052286744117737,0.24116161465644836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3333333432674408,"y":0.2209595888853073},{"x":0.34967321157455444,"y":0.2209595888853073},{"x":0.34967321157455444,"y":0.24116161465644836},{"x":0.3333333432674408,"y":0.24116161465644836}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.3333333432674408,0.2209595888853073,0.34967321157455444,0.24116161465644836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2875817120075226,"y":0.2209595888853073},{"x":0.3284313678741455,"y":0.2209595888853073},{"x":0.3284313678741455,"y":0.24116161465644836},{"x":0.2875817120075226,"y":0.24116161465644836}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیازمند","boundary":[0.2875817120075226,0.2209595888853073,0.3284313678741455,0.24116161465644836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24183006584644318,"y":0.2209595888853073},{"x":0.2810457646846771,"y":0.2209595888853073},{"x":0.2810457646846771,"y":0.24116161465644836},{"x":0.24183006584644318,"y":0.24116161465644836}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"سرمایه","boundary":[0.24183006584644318,0.2209595888853073,0.2810457646846771,0.24116161465644836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21078431606292725,"y":0.2209595888853073},{"x":0.24183006584644318,"y":0.2209595888853073},{"x":0.24183006584644318,"y":0.24116161465644836},{"x":0.21078431606292725,"y":0.24116161465644836}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گذاری","boundary":[0.21078431606292725,0.2209595888853073,0.24183006584644318,0.24116161465644836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7549019455909729,"y":0.24747474491596222},{"x":0.7892156839370728,"y":0.24747474491596222},{"x":0.7892156839370728,"y":0.26893940567970276},{"x":0.7549019455909729,"y":0.26893940567970276}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بیشتر","boundary":[0.7549019455909729,0.24747474491596222,0.7892156839370728,0.26893940567970276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7222222089767456,"y":0.24747474491596222},{"x":0.7483659982681274,"y":0.24747474491596222},{"x":0.7483659982681274,"y":0.26893940567970276},{"x":0.7222222089767456,"y":0.26893940567970276}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.7222222089767456,0.24747474491596222,0.7483659982681274,0.26893940567970276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7173202633857727,"y":0.24747474491596222},{"x":0.720588207244873,"y":0.24747474491596222},{"x":0.720588207244873,"y":0.26893940567970276},{"x":0.7173202633857727,"y":0.26893940567970276}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7173202633857727,0.24747474491596222,0.720588207244873,0.26893940567970276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.686274528503418,"y":0.24747474491596222},{"x":0.7107843160629272,"y":0.24747474491596222},{"x":0.7107843160629272,"y":0.26893940567970276},{"x":0.686274528503418,"y":0.26893940567970276}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"درک","boundary":[0.686274528503418,0.24747474491596222,0.7107843160629272,0.26893940567970276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6519607901573181,"y":0.24747474491596222},{"x":0.6797385811805725,"y":0.24747474491596222},{"x":0.6797385811805725,"y":0.26893940567970276},{"x":0.6519607901573181,"y":0.26893940567970276}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تأثیر","boundary":[0.6519607901573181,0.24747474491596222,0.6797385811805725,0.26893940567970276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6290849447250366,"y":0.24747474491596222},{"x":0.6470588445663452,"y":0.24747474491596222},{"x":0.6470588445663452,"y":0.26893940567970276},{"x":0.6290849447250366,"y":0.26893940567970276}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.6290849447250366,0.24747474491596222,0.6470588445663452,0.26893940567970276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5833333134651184,"y":0.24747474491596222},{"x":0.6225489974021912,"y":0.24747474491596222},{"x":0.6225489974021912,"y":0.26893940567970276},{"x":0.5833333134651184,"y":0.26893940567970276}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"سرمایه","boundary":[0.5833333134651184,0.24747474491596222,0.6225489974021912,0.26893940567970276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5522875785827637,"y":0.24747474491596222},{"x":0.5816993713378906,"y":0.24747474491596222},{"x":0.5816993713378906,"y":0.26893940567970276},{"x":0.5522875785827637,"y":0.26893940567970276}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گذاری","boundary":[0.5522875785827637,0.24747474491596222,0.5816993713378906,0.26893940567970276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5032680034637451,"y":0.24747474491596222},{"x":0.5424836874008179,"y":0.24747474491596222},{"x":0.5424836874008179,"y":0.26893940567970276},{"x":0.5032680034637451,"y":0.26893940567970276}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اضافی","boundary":[0.5032680034637451,0.24747474491596222,0.5424836874008179,0.26893940567970276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4869281053543091,"y":0.24747474491596222},{"x":0.49673202633857727,"y":0.24747474491596222},{"x":0.49673202633857727,"y":0.26893940567970276},{"x":0.4869281053543091,"y":0.26893940567970276}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.4869281053543091,0.24747474491596222,0.49673202633857727,0.26893940567970276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45588234066963196,"y":0.24747474491596222},{"x":0.4820261299610138,"y":0.24747474491596222},{"x":0.4820261299610138,"y":0.26893940567970276},{"x":0.45588234066963196,"y":0.26893940567970276}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زمان","boundary":[0.45588234066963196,0.24747474491596222,0.4820261299610138,0.26893940567970276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.24747474491596222},{"x":0.4493463933467865,"y":0.24747474491596222},{"x":0.4493463933467865,"y":0.26893940567970276},{"x":0.4117647111415863,"y":0.26893940567970276}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتظار","boundary":[0.4117647111415863,0.24747474491596222,0.4493463933467865,0.26893940567970276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4019607901573181,"y":0.24747474491596222},{"x":0.406862735748291,"y":0.24747474491596222},{"x":0.406862735748291,"y":0.26893940567970276},{"x":0.4019607901573181,"y":0.26893940567970276}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4019607901573181,0.24747474491596222,0.406862735748291,0.26893940567970276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3692810535430908,"y":0.24747474491596222},{"x":0.39542484283447266,"y":0.24747474491596222},{"x":0.39542484283447266,"y":0.26893940567970276},{"x":0.3692810535430908,"y":0.26893940567970276}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سایر","boundary":[0.3692810535430908,0.24747474491596222,0.39542484283447266,0.26893940567970276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33169934153556824,"y":0.24747474491596222},{"x":0.36274510622024536,"y":0.24747474491596222},{"x":0.36274510622024536,"y":0.26893940567970276},{"x":0.33169934153556824,"y":0.26893940567970276}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شاخص","boundary":[0.33169934153556824,0.24747474491596222,0.36274510622024536,0.26893940567970276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30228757858276367,"y":0.24747474491596222},{"x":0.31699347496032715,"y":0.24747474491596222},{"x":0.31699347496032715,"y":0.26893940567970276},{"x":0.30228757858276367,"y":0.26893940567970276}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.30228757858276367,0.24747474491596222,0.31699347496032715,0.26893940567970276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24836601316928864,"y":0.24747474491596222},{"x":0.28921568393707275,"y":0.24747474491596222},{"x":0.28921568393707275,"y":0.26893940567970276},{"x":0.24836601316928864,"y":0.26893940567970276}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارزیابی","boundary":[0.24836601316928864,0.24747474491596222,0.28921568393707275,0.26893940567970276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20751634240150452,"y":0.24747474491596222},{"x":0.2450980395078659,"y":0.24747474491596222},{"x":0.2450980395078659,"y":0.26893940567970276},{"x":0.20751634240150452,"y":0.26893940567970276}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کارایی","boundary":[0.20751634240150452,0.24747474491596222,0.2450980395078659,0.26893940567970276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7254902124404907,"y":0.280303031206131},{"x":0.7892156839370728,"y":0.280303031206131},{"x":0.7892156839370728,"y":0.29924243688583374},{"x":0.7254902124404907,"y":0.29924243688583374}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سیستمهای","boundary":[0.7254902124404907,0.280303031206131,0.7892156839370728,0.29924243688583374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6928104758262634,"y":0.280303031206131},{"x":0.7189542651176453,"y":0.280303031206131},{"x":0.7189542651176453,"y":0.29924243688583374},{"x":0.6928104758262634,"y":0.29924243688583374}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"صف","boundary":[0.6928104758262634,0.280303031206131,0.7189542651176453,0.29924243688583374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6617646813392639,"y":0.280303031206131},{"x":0.686274528503418,"y":0.280303031206131},{"x":0.686274528503418,"y":0.29924243688583374},{"x":0.6617646813392639,"y":0.29924243688583374}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6617646813392639,0.280303031206131,0.686274528503418,0.29924243688583374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6209150552749634,"y":0.2790403962135315},{"x":0.6584967374801636,"y":0.2790403962135315},{"x":0.6584967374801636,"y":0.29924243688583374},{"x":0.6209150552749634,"y":0.29924243688583374}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تصمیم","boundary":[0.6209150552749634,0.2790403962135315,0.6584967374801636,0.29924243688583374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.593137264251709,"y":0.2790403962135315},{"x":0.6209150552749634,"y":0.2790403962135315},{"x":0.6209150552749634,"y":0.29924243688583374},{"x":0.593137264251709,"y":0.29924243688583374}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.593137264251709,0.2790403962135315,0.6209150552749634,0.29924243688583374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5506535768508911,"y":0.2790403962135315},{"x":0.5816993713378906,"y":0.2790403962135315},{"x":0.5816993713378906,"y":0.29924243688583374},{"x":0.5506535768508911,"y":0.29924243688583374}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"درباره","boundary":[0.5506535768508911,0.2790403962135315,0.5816993713378906,0.29924243688583374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5114378929138184,"y":0.2790403962135315},{"x":0.5441176295280457,"y":0.2790403962135315},{"x":0.5441176295280457,"y":0.29924243688583374},{"x":0.5114378929138184,"y":0.29924243688583374}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"صرف","boundary":[0.5114378929138184,0.2790403962135315,0.5441176295280457,0.29924243688583374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4673202633857727,"y":0.2790403962135315},{"x":0.5049019455909729,"y":0.2790403962135315},{"x":0.5049019455909729,"y":0.29924243688583374},{"x":0.4673202633857727,"y":0.29924243688583374}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سرمایه","boundary":[0.4673202633857727,0.2790403962135315,0.5049019455909729,0.29924243688583374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4264705777168274,"y":0.2790403962135315},{"x":0.4591503143310547,"y":0.2790403962135315},{"x":0.4591503143310547,"y":0.29797980189323425},{"x":0.4264705777168274,"y":0.29797980189323425}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بیشتر","boundary":[0.4264705777168274,0.2790403962135315,0.4591503143310547,0.29797980189323425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38235294818878174,"y":0.2790403962135315},{"x":0.41993463039398193,"y":0.2790403962135315},{"x":0.41993463039398193,"y":0.29797980189323425},{"x":0.38235294818878174,"y":0.29797980189323425}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اهمیت","boundary":[0.38235294818878174,0.2790403962135315,0.41993463039398193,0.29797980189323425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.343137264251709,"y":0.2790403962135315},{"x":0.3758170008659363,"y":0.2790403962135315},{"x":0.3758170008659363,"y":0.29797980189323425},{"x":0.343137264251709,"y":0.29797980189323425}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بسیار","boundary":[0.343137264251709,0.2790403962135315,0.3758170008659363,0.29797980189323425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31699347496032715,"y":0.2790403962135315},{"x":0.3382352888584137,"y":0.2790403962135315},{"x":0.3382352888584137,"y":0.29797980189323425},{"x":0.31699347496032715,"y":0.29797980189323425}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دارد","boundary":[0.31699347496032715,0.2790403962135315,0.3382352888584137,0.29797980189323425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3137255012989044,"y":0.2790403962135315},{"x":0.31699347496032715,"y":0.2790403962135315},{"x":0.31699347496032715,"y":0.29797980189323425},{"x":0.3137255012989044,"y":0.29797980189323425}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3137255012989044,0.2790403962135315,0.31699347496032715,0.29797980189323425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3006536066532135,"y":0.2790403962135315},{"x":0.30882352590560913,"y":0.2790403962135315},{"x":0.30882352590560913,"y":0.29797980189323425},{"x":0.3006536066532135,"y":0.29797980189323425}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.3006536066532135,0.2790403962135315,0.30882352590560913,0.29797980189323425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2810457646846771,"y":0.2790403962135315},{"x":0.29901960492134094,"y":0.2790403962135315},{"x":0.29901960492134094,"y":0.29797980189323425},{"x":0.2810457646846771,"y":0.29797980189323425}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.2810457646846771,0.2790403962135315,0.29901960492134094,0.29797980189323425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2647058963775635,"y":0.2790403962135315},{"x":0.27941176295280457,"y":0.2790403962135315},{"x":0.27941176295280457,"y":0.29797980189323425},{"x":0.2647058963775635,"y":0.29797980189323425}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"رو","boundary":[0.2647058963775635,0.2790403962135315,0.27941176295280457,0.29797980189323425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2598039209842682,"y":0.2790403962135315},{"x":0.26633986830711365,"y":0.2790403962135315},{"x":0.26633986830711365,"y":0.29797980189323425},{"x":0.2598039209842682,"y":0.29797980189323425}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2598039209842682,0.2790403962135315,0.26633986830711365,0.29797980189323425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20751634240150452,"y":0.2790403962135315},{"x":0.25326797366142273,"y":0.2790403962135315},{"x":0.25326797366142273,"y":0.29797980189323425},{"x":0.20751634240150452,"y":0.29797980189323425}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فراگیری","boundary":[0.20751634240150452,0.2790403962135315,0.25326797366142273,0.29797980189323425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7532680034637451,"y":0.3080808222293854},{"x":0.7892156839370728,"y":0.3080808222293854},{"x":0.7892156839370728,"y":0.3295454680919647},{"x":0.7532680034637451,"y":0.3295454680919647}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مدلها","boundary":[0.7532680034637451,0.3080808222293854,0.7892156839370728,0.3295454680919647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7401960492134094,"y":0.3080808222293854},{"x":0.7467319965362549,"y":0.3080808222293854},{"x":0.7467319965362549,"y":0.3295454680919647},{"x":0.7401960492134094,"y":0.3295454680919647}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7401960492134094,0.3080808222293854,0.7467319965362549,0.3295454680919647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6813725233078003,"y":0.3080808222293854},{"x":0.7352941036224365,"y":0.3080808222293854},{"x":0.7352941036224365,"y":0.3295454680919647},{"x":0.6813725233078003,"y":0.3295454680919647}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تکنیکها","boundary":[0.6813725233078003,0.3080808222293854,0.7352941036224365,0.3295454680919647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.648692786693573,"y":0.3080808222293854},{"x":0.673202633857727,"y":0.3080808222293854},{"x":0.673202633857727,"y":0.3295454680919647},{"x":0.648692786693573,"y":0.3295454680919647}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.648692786693573,0.3080808222293854,0.673202633857727,0.3295454680919647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5980392098426819,"y":0.3080808222293854},{"x":0.6421568393707275,"y":0.3080808222293854},{"x":0.6421568393707275,"y":0.3295454680919647},{"x":0.5980392098426819,"y":0.3295454680919647}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناخت","boundary":[0.5980392098426819,0.3080808222293854,0.6421568393707275,0.3295454680919647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.584967315196991,"y":0.3080808222293854},{"x":0.5915032625198364,"y":0.3080808222293854},{"x":0.5915032625198364,"y":0.3295454680919647},{"x":0.584967315196991,"y":0.3295454680919647}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.584967315196991,0.3080808222293854,0.5915032625198364,0.3295454680919647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5441176295280457,"y":0.3080808222293854},{"x":0.5800653696060181,"y":0.3080808222293854},{"x":0.5800653696060181,"y":0.3295454680919647},{"x":0.5441176295280457,"y":0.3295454680919647}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.5441176295280457,0.3080808222293854,0.5800653696060181,0.3295454680919647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.3080808222293854},{"x":0.5392156839370728,"y":0.3080808222293854},{"x":0.5392156839370728,"y":0.3295454680919647},{"x":0.5,"y":0.3295454680919647}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"سیستم","boundary":[0.5,0.3080808222293854,0.5392156839370728,0.3295454680919647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4803921580314636,"y":0.3080808222293854},{"x":0.5,"y":0.3080808222293854},{"x":0.5,"y":0.3295454680919647},{"x":0.4803921580314636,"y":0.3295454680919647}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.4803921580314636,0.3080808222293854,0.5,0.3295454680919647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44281044602394104,"y":0.3080808222293854},{"x":0.4689542353153229,"y":0.3080808222293854},{"x":0.4689542353153229,"y":0.3295454680919647},{"x":0.44281044602394104,"y":0.3295454680919647}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"صف","boundary":[0.44281044602394104,0.3080808222293854,0.4689542353153229,0.3295454680919647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4166666567325592,"y":0.3080808222293854},{"x":0.4362744987010956,"y":0.3080808222293854},{"x":0.4362744987010956,"y":0.3295454680919647},{"x":0.4166666567325592,"y":0.3295454680919647}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"لازم","boundary":[0.4166666567325592,0.3080808222293854,0.4362744987010956,0.3295454680919647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38725489377975464,"y":0.3080808222293854},{"x":0.41013070940971375,"y":0.3080808222293854},{"x":0.41013070940971375,"y":0.3295454680919647},{"x":0.38725489377975464,"y":0.3295454680919647}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.38725489377975464,0.3080808222293854,0.41013070940971375,0.3295454680919647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.379084974527359,"y":0.3080808222293854},{"x":0.38235294818878174,"y":0.3080808222293854},{"x":0.38235294818878174,"y":0.3295454680919647},{"x":0.379084974527359,"y":0.3295454680919647}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.379084974527359,0.3080808222293854,0.38235294818878174,0.3295454680919647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3415032625198364,"y":0.3080808222293854},{"x":0.3741829991340637,"y":0.3080808222293854},{"x":0.3741829991340637,"y":0.3295454680919647},{"x":0.3415032625198364,"y":0.3295454680919647}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.3415032625198364,0.3080808222293854,0.3741829991340637,0.3295454680919647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3006536066532135,"y":0.3080808222293854},{"x":0.33496731519699097,"y":0.3080808222293854},{"x":0.33496731519699097,"y":0.3295454680919647},{"x":0.3006536066532135,"y":0.3295454680919647}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حاضر","boundary":[0.3006536066532135,0.3080808222293854,0.33496731519699097,0.3295454680919647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2630718946456909,"y":0.3080808222293854},{"x":0.2957516312599182,"y":0.3080808222293854},{"x":0.2957516312599182,"y":0.3295454680919647},{"x":0.2630718946456909,"y":0.3295454680919647}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شامل","boundary":[0.2630718946456909,0.3080808222293854,0.2957516312599182,0.3295454680919647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21895425021648407,"y":0.3080808222293854},{"x":0.25653594732284546,"y":0.3080808222293854},{"x":0.25653594732284546,"y":0.3295454680919647},{"x":0.21895425021648407,"y":0.3295454680919647}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مفاهیم","boundary":[0.21895425021648407,0.3080808222293854,0.25653594732284546,0.3295454680919647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20751634240150452,"y":0.3080808222293854},{"x":0.2124183028936386,"y":0.3080808222293854},{"x":0.2124183028936386,"y":0.3295454680919647},{"x":0.20751634240150452,"y":0.3295454680919647}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.20751634240150452,0.3080808222293854,0.2124183028936386,0.3295454680919647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.758169949054718,"y":0.3358585834503174},{"x":0.7892156839370728,"y":0.3358585834503174},{"x":0.7892156839370728,"y":0.35732322931289673},{"x":0.758169949054718,"y":0.35732322931289673}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اصول","boundary":[0.758169949054718,0.3358585834503174,0.7892156839370728,0.35732322931289673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.720588207244873,"y":0.3358585834503174},{"x":0.75,"y":0.3358585834503174},{"x":0.75,"y":0.35732322931289673},{"x":0.720588207244873,"y":0.35732322931289673}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نظری","boundary":[0.720588207244873,0.3358585834503174,0.75,0.35732322931289673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6519607901573181,"y":0.3358585834503174},{"x":0.7140522599220276,"y":0.3358585834503174},{"x":0.7140522599220276,"y":0.35732322931289673},{"x":0.6519607901573181,"y":0.35732322931289673}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"سیستمهای","boundary":[0.6519607901573181,0.3358585834503174,0.7140522599220276,0.35732322931289673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6209150552749634,"y":0.3358585834503174},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3358585834503174},{"x":0.6470588445663452,"y":0.35732322931289673},{"x":0.6209150552749634,"y":0.35732322931289673}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"صف","boundary":[0.6209150552749634,0.3358585834503174,0.6470588445663452,0.35732322931289673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6078431606292725,"y":0.3358585834503174},{"x":0.6160130500793457,"y":0.3358585834503174},{"x":0.6160130500793457,"y":0.35732322931289673},{"x":0.6078431606292725,"y":0.35732322931289673}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6078431606292725,0.3358585834503174,0.6160130500793457,0.35732322931289673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5490196347236633,"y":0.3358585834503174},{"x":0.6045751571655273,"y":0.3358585834503174},{"x":0.6045751571655273,"y":0.35732322931289673},{"x":0.5490196347236633,"y":0.35732322931289673}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کاربردهای","boundary":[0.5490196347236633,0.3358585834503174,0.6045751571655273,0.35732322931289673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5261437892913818,"y":0.3358585834503174},{"x":0.5392156839370728,"y":0.3358585834503174},{"x":0.5392156839370728,"y":0.35732322931289673},{"x":0.5261437892913818,"y":0.35732322931289673}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.5261437892913818,0.3358585834503174,0.5392156839370728,0.35732322931289673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49673202633857727,"y":0.3358585834503174},{"x":0.5196078419685364,"y":0.3358585834503174},{"x":0.5196078419685364,"y":0.35732322931289673},{"x":0.49673202633857727,"y":0.35732322931289673}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.49673202633857727,0.3358585834503174,0.5196078419685364,0.35732322931289673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4901960790157318,"y":0.3358585834503174},{"x":0.491830050945282,"y":0.3358585834503174},{"x":0.491830050945282,"y":0.35732322931289673},{"x":0.4901960790157318,"y":0.35732322931289673}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4901960790157318,0.3358585834503174,0.491830050945282,0.35732322931289673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45261436700820923,"y":0.3358585834503174},{"x":0.4820261299610138,"y":0.3358585834503174},{"x":0.4820261299610138,"y":0.35732322931289673},{"x":0.45261436700820923,"y":0.35732322931289673}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تمرکز","boundary":[0.45261436700820923,0.3358585834503174,0.4820261299610138,0.35732322931289673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4297385513782501,"y":0.3358585834503174},{"x":0.44607841968536377,"y":0.3358585834503174},{"x":0.44607841968536377,"y":0.35732322931289673},{"x":0.4297385513782501,"y":0.35732322931289673}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.4297385513782501,0.3358585834503174,0.44607841968536377,0.35732322931289673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3937908411026001,"y":0.3358585834503174},{"x":0.4264705777168274,"y":0.3358585834503174},{"x":0.4264705777168274,"y":0.35732322931289673},{"x":0.3937908411026001,"y":0.35732322931289673}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.3937908411026001,0.3358585834503174,0.4264705777168274,0.35732322931289673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37745097279548645,"y":0.3358585834503174},{"x":0.38725489377975464,"y":0.3358585834503174},{"x":0.38725489377975464,"y":0.35732322931289673},{"x":0.37745097279548645,"y":0.35732322931289673}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.37745097279548645,0.3358585834503174,0.38725489377975464,0.35732322931289673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34967321157455444,"y":0.3358585834503174},{"x":0.37254902720451355,"y":0.3358585834503174},{"x":0.37254902720451355,"y":0.35732322931289673},{"x":0.34967321157455444,"y":0.35732322931289673}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ارائه","boundary":[0.34967321157455444,0.3358585834503174,0.37254902720451355,0.35732322931289673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3186274468898773,"y":0.3358585834503174},{"x":0.343137264251709,"y":0.3358585834503174},{"x":0.343137264251709,"y":0.35732322931289673},{"x":0.3186274468898773,"y":0.35732322931289673}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساده","boundary":[0.3186274468898773,0.3358585834503174,0.343137264251709,0.35732322931289673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3055555522441864,"y":0.3358585834503174},{"x":0.31209149956703186,"y":0.3358585834503174},{"x":0.31209149956703186,"y":0.35732322931289673},{"x":0.3055555522441864,"y":0.35732322931289673}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3055555522441864,0.3358585834503174,0.31209149956703186,0.35732322931289673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27614378929138184,"y":0.3358585834503174},{"x":0.3006536066532135,"y":0.3358585834503174},{"x":0.3006536066532135,"y":0.35732322931289673},{"x":0.27614378929138184,"y":0.35732322931289673}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قابل","boundary":[0.27614378929138184,0.3358585834503174,0.3006536066532135,0.35732322931289673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25163400173187256,"y":0.3358585834503174},{"x":0.2696078419685364,"y":0.3358585834503174},{"x":0.2696078419685364,"y":0.35732322931289673},{"x":0.25163400173187256,"y":0.35732322931289673}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فهم","boundary":[0.25163400173187256,0.3358585834503174,0.2696078419685364,0.35732322931289673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20751634240150452,"y":0.3358585834503174},{"x":0.2450980395078659,"y":0.3358585834503174},{"x":0.2450980395078659,"y":0.35732322931289673},{"x":0.20751634240150452,"y":0.35732322931289673}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.20751634240150452,0.3358585834503174,0.2450980395078659,0.35732322931289673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7614378929138184,"y":0.36616161465644836},{"x":0.7892156839370728,"y":0.36616161465644836},{"x":0.7892156839370728,"y":0.3876262605190277},{"x":0.7614378929138184,"y":0.3876262605190277}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.7614378929138184,0.36616161465644836,0.7892156839370728,0.3876262605190277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7483659982681274,"y":0.36616161465644836},{"x":0.7565359473228455,"y":0.36616161465644836},{"x":0.7565359473228455,"y":0.3876262605190277},{"x":0.7483659982681274,"y":0.3876262605190277}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.7483659982681274,0.36616161465644836,0.7565359473228455,0.3876262605190277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7320261597633362,"y":0.36616161465644836},{"x":0.7401960492134094,"y":0.36616161465644836},{"x":0.7401960492134094,"y":0.3876262605190277},{"x":0.7320261597633362,"y":0.3876262605190277}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7320261597633362,0.36616161465644836,0.7401960492134094,0.3876262605190277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6633986830711365,"y":0.36616161465644836},{"x":0.7254902124404907,"y":0.36616161465644836},{"x":0.7254902124404907,"y":0.3876262605190277},{"x":0.6633986830711365,"y":0.3876262605190277}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشجویان","boundary":[0.6633986830711365,0.36616161465644836,0.7254902124404907,0.3876262605190277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6454248428344727,"y":0.36616161465644836},{"x":0.656862735748291,"y":0.36616161465644836},{"x":0.656862735748291,"y":0.3876262605190277},{"x":0.6454248428344727,"y":0.3876262605190277}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6454248428344727,0.36616161465644836,0.656862735748291,0.3876262605190277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6127451062202454,"y":0.36616161465644836},{"x":0.6405228972434998,"y":0.36616161465644836},{"x":0.6405228972434998,"y":0.3876262605190277},{"x":0.6127451062202454,"y":0.3876262605190277}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ایجاد","boundary":[0.6127451062202454,0.36616161465644836,0.6405228972434998,0.3876262605190277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5816993713378906,"y":0.36616161465644836},{"x":0.6062091588973999,"y":0.36616161465644836},{"x":0.6062091588973999,"y":0.3876262605190277},{"x":0.5816993713378906,"y":0.3876262605190277}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"درک","boundary":[0.5816993713378906,0.36616161465644836,0.6062091588973999,0.3876262605190277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5441176295280457,"y":0.36616161465644836},{"x":0.5735294222831726,"y":0.36616161465644836},{"x":0.5735294222831726,"y":0.3876262605190277},{"x":0.5441176295280457,"y":0.3876262605190277}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"عمیق","boundary":[0.5441176295280457,0.36616161465644836,0.5735294222831726,0.3876262605190277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310457348823547,"y":0.36616161465644836},{"x":0.5375816822052002,"y":0.36616161465644836},{"x":0.5375816822052002,"y":0.3876262605190277},{"x":0.5310457348823547,"y":0.3876262605190277}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5310457348823547,0.36616161465644836,0.5375816822052002,0.3876262605190277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5032680034637451,"y":0.36616161465644836},{"x":0.5261437892913818,"y":0.36616161465644836},{"x":0.5261437892913818,"y":0.3876262605190277},{"x":0.5032680034637451,"y":0.3876262605190277}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پایه","boundary":[0.5032680034637451,0.36616161465644836,0.5261437892913818,0.3876262605190277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4901960790157318,"y":0.36616161465644836},{"x":0.5016340017318726,"y":0.36616161465644836},{"x":0.5016340017318726,"y":0.3876262605190277},{"x":0.4901960790157318,"y":0.3876262605190277}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.4901960790157318,0.36616161465644836,0.5016340017318726,0.3876262605190277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4444444477558136,"y":0.36616161465644836},{"x":0.48366013169288635,"y":0.36616161465644836},{"x":0.48366013169288635,"y":0.3876262605190277},{"x":0.4444444477558136,"y":0.3876262605190277}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مباحث","boundary":[0.4444444477558136,0.36616161465644836,0.48366013169288635,0.3876262605190277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40522876381874084,"y":0.36616161465644836},{"x":0.43790850043296814,"y":0.36616161465644836},{"x":0.43790850043296814,"y":0.3876262605190277},{"x":0.40522876381874084,"y":0.3876262605190277}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"نظری","boundary":[0.40522876381874084,0.36616161465644836,0.43790850043296814,0.3876262605190277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3382352888584137,"y":0.36616161465644836},{"x":0.40032678842544556,"y":0.36616161465644836},{"x":0.40032678842544556,"y":0.3876262605190277},{"x":0.3382352888584137,"y":0.3876262605190277}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سیستمهای","boundary":[0.3382352888584137,0.36616161465644836,0.40032678842544556,0.3876262605190277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3055555522441864,"y":0.36616161465644836},{"x":0.33169934153556824,"y":0.36616161465644836},{"x":0.33169934153556824,"y":0.3876262605190277},{"x":0.3055555522441864,"y":0.3876262605190277}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"صف","boundary":[0.3055555522441864,0.36616161465644836,0.33169934153556824,0.3876262605190277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2696078419685364,"y":0.36616161465644836},{"x":0.3006536066532135,"y":0.36616161465644836},{"x":0.3006536066532135,"y":0.3876262605190277},{"x":0.2696078419685364,"y":0.3876262605190277}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کمک","boundary":[0.2696078419685364,0.36616161465644836,0.3006536066532135,0.3876262605190277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24183006584644318,"y":0.36616161465644836},{"x":0.2630718946456909,"y":0.36616161465644836},{"x":0.2630718946456909,"y":0.3876262605190277},{"x":0.24183006584644318,"y":0.3876262605190277}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.24183006584644318,0.36616161465644836,0.2630718946456909,0.3876262605190277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23692810535430908,"y":0.36616161465644836},{"x":0.2401960790157318,"y":0.36616161465644836},{"x":0.2401960790157318,"y":0.3876262605190277},{"x":0.23692810535430908,"y":0.3876262605190277}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.23692810535430908,0.36616161465644836,0.2401960790157318,0.3876262605190277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20751634240150452,"y":0.36616161465644836},{"x":0.23039215803146362,"y":0.36616161465644836},{"x":0.23039215803146362,"y":0.3876262605190277},{"x":0.20751634240150452,"y":0.3876262605190277}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ارائه","boundary":[0.20751634240150452,0.36616161465644836,0.23039215803146362,0.3876262605190277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7696078419685364,"y":0.39520201086997986},{"x":0.7892156839370728,"y":0.39520201086997986},{"x":0.7892156839370728,"y":0.4154040515422821},{"x":0.7696078419685364,"y":0.4154040515422821}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مثال","boundary":[0.7696078419685364,0.39520201086997986,0.7892156839370728,0.4154040515422821]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7467319965362549,"y":0.39520201086997986},{"x":0.7630718946456909,"y":0.39520201086997986},{"x":0.7630718946456909,"y":0.4154040515422821},{"x":0.7467319965362549,"y":0.4154040515422821}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7467319965362549,0.39520201086997986,0.7630718946456909,0.4154040515422821]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7026143670082092,"y":0.39520201086997986},{"x":0.733660101890564,"y":0.39520201086997986},{"x":0.733660101890564,"y":0.4154040515422821},{"x":0.7026143670082092,"y":0.4154040515422821}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"متعدد","boundary":[0.7026143670082092,0.39520201086997986,0.733660101890564,0.4154040515422821]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6846405267715454,"y":0.39520201086997986},{"x":0.6960784196853638,"y":0.39520201086997986},{"x":0.6960784196853638,"y":0.4154040515422821},{"x":0.6846405267715454,"y":0.4154040515422821}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6846405267715454,0.39520201086997986,0.6960784196853638,0.4154040515422821]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.665032684803009,"y":0.39520201086997986},{"x":0.6797385811805725,"y":0.39520201086997986},{"x":0.6797385811805725,"y":0.4154040515422821},{"x":0.665032684803009,"y":0.4154040515422821}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.665032684803009,0.39520201086997986,0.6797385811805725,0.4154040515422821]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6356208920478821,"y":0.39520201086997986},{"x":0.6601307392120361,"y":0.39520201086997986},{"x":0.6601307392120361,"y":0.4154040515422821},{"x":0.6356208920478821,"y":0.4154040515422821}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.6356208920478821,0.39520201086997986,0.6601307392120361,0.4154040515422821]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6290849447250366,"y":0.39520201086997986},{"x":0.6323529481887817,"y":0.39520201086997986},{"x":0.6323529481887817,"y":0.4154040515422821},{"x":0.6290849447250366,"y":0.4154040515422821}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6290849447250366,0.39520201086997986,0.6323529481887817,0.4154040515422821]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.593137264251709,"y":0.39520201086997986},{"x":0.6209150552749634,"y":0.39520201086997986},{"x":0.6209150552749634,"y":0.4154040515422821},{"x":0.593137264251709,"y":0.4154040515422821}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سبب","boundary":[0.593137264251709,0.39520201086997986,0.6209150552749634,0.4154040515422821]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5702614188194275,"y":0.39520201086997986},{"x":0.5866013169288635,"y":0.39520201086997986},{"x":0.5866013169288635,"y":0.4154040515422821},{"x":0.5702614188194275,"y":0.4154040515422821}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فهم","boundary":[0.5702614188194275,0.39520201086997986,0.5866013169288635,0.4154040515422821]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5424836874008179,"y":0.39520201086997986},{"x":0.563725471496582,"y":0.39520201086997986},{"x":0.563725471496582,"y":0.4154040515422821},{"x":0.5424836874008179,"y":0.4154040515422821}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهتر","boundary":[0.5424836874008179,0.39520201086997986,0.563725471496582,0.4154040515422821]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310457348823547,"y":0.39520201086997986},{"x":0.5359477400779724,"y":0.39520201086997986},{"x":0.5359477400779724,"y":0.4154040515422821},{"x":0.5310457348823547,"y":0.4154040515422821}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5310457348823547,0.39520201086997986,0.5359477400779724,0.4154040515422821]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4852941036224365,"y":0.39520201086997986},{"x":0.5245097875595093,"y":0.39520201086997986},{"x":0.5245097875595093,"y":0.4154040515422821},{"x":0.4852941036224365,"y":0.4154040515422821}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"افزایش","boundary":[0.4852941036224365,0.39520201086997986,0.5245097875595093,0.4154040515422821]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44117647409439087,"y":0.39520201086997986},{"x":0.47875815629959106,"y":0.39520201086997986},{"x":0.47875815629959106,"y":0.4154040515422821},{"x":0.44117647409439087,"y":0.4154040515422821}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سرعت","boundary":[0.44117647409439087,0.39520201086997986,0.47875815629959106,0.4154040515422821]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3921568691730499,"y":0.39520201086997986},{"x":0.4362744987010956,"y":0.39520201086997986},{"x":0.4362744987010956,"y":0.4154040515422821},{"x":0.3921568691730499,"y":0.4154040515422821}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یادگیری","boundary":[0.3921568691730499,0.39520201086997986,0.4362744987010956,0.4154040515422821]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3741829991340637,"y":0.39520201086997986},{"x":0.38725489377975464,"y":0.39520201086997986},{"x":0.38725489377975464,"y":0.4154040515422821},{"x":0.3741829991340637,"y":0.4154040515422821}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.3741829991340637,0.39520201086997986,0.38725489377975464,0.4154040515422821]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3513071835041046,"y":0.39520201086997986},{"x":0.3692810535430908,"y":0.39520201086997986},{"x":0.3692810535430908,"y":0.4154040515422821},{"x":0.3513071835041046,"y":0.4154040515422821}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.3513071835041046,0.39520201086997986,0.3692810535430908,0.4154040515422821]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3415032625198364,"y":0.39520201086997986},{"x":0.3480392098426819,"y":0.39520201086997986},{"x":0.3480392098426819,"y":0.4154040515422821},{"x":0.3415032625198364,"y":0.4154040515422821}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3415032625198364,0.39520201086997986,0.3480392098426819,0.4154040515422821]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2924836575984955,"y":0.39520201086997986},{"x":0.3366013169288635,"y":0.39520201086997986},{"x":0.3366013169288635,"y":0.4154040515422821},{"x":0.2924836575984955,"y":0.4154040515422821}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همچنین","boundary":[0.2924836575984955,0.39520201086997986,0.3366013169288635,0.4154040515422821]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27941176295280457,"y":0.39520201086997986},{"x":0.28921568393707275,"y":0.39520201086997986},{"x":0.28921568393707275,"y":0.4154040515422821},{"x":0.27941176295280457,"y":0.4154040515422821}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.27941176295280457,0.39520201086997986,0.28921568393707275,0.4154040515422821]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24183006584644318,"y":0.39520201086997986},{"x":0.27614378929138184,"y":0.39520201086997986},{"x":0.27614378929138184,"y":0.4154040515422821},{"x":0.24183006584644318,"y":0.4154040515422821}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منظور","boundary":[0.24183006584644318,0.39520201086997986,0.27614378929138184,0.4154040515422821]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20751634240150452,"y":0.39520201086997986},{"x":0.23856209218502045,"y":0.39520201086997986},{"x":0.23856209218502045,"y":0.4154040515422821},{"x":0.20751634240150452,"y":0.4154040515422821}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تسلط","boundary":[0.20751634240150452,0.39520201086997986,0.23856209218502045,0.4154040515422821]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.758169949054718,"y":0.42550504207611084},{"x":0.7892156839370728,"y":0.42550504207611084},{"x":0.7892156839370728,"y":0.4419191777706146},{"x":0.758169949054718,"y":0.4419191777706146}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیشتر","boundary":[0.758169949054718,0.42550504207611084,0.7892156839370728,0.4419191777706146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.741830050945282,"y":0.42550504207611084},{"x":0.7516340017318726,"y":0.42550504207611084},{"x":0.7516340017318726,"y":0.4419191777706146},{"x":0.741830050945282,"y":0.4419191777706146}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.741830050945282,0.42550504207611084,0.7516340017318726,0.4419191777706146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7026143670082092,"y":0.42550504207611084},{"x":0.7369281053543091,"y":0.42550504207611084},{"x":0.7369281053543091,"y":0.4419191777706146},{"x":0.7026143670082092,"y":0.4419191777706146}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مباحث","boundary":[0.7026143670082092,0.42550504207611084,0.7369281053543091,0.4419191777706146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6928104758262634,"y":0.42550504207611084},{"x":0.6977124214172363,"y":0.42550504207611084},{"x":0.6977124214172363,"y":0.4419191777706146},{"x":0.6928104758262634,"y":0.4419191777706146}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6928104758262634,0.42550504207611084,0.6977124214172363,0.4419191777706146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.673202633857727,"y":0.42550504207611084},{"x":0.686274528503418,"y":0.42550504207611084},{"x":0.686274528503418,"y":0.4419191777706146},{"x":0.673202633857727,"y":0.4419191777706146}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.673202633857727,0.42550504207611084,0.686274528503418,0.4419191777706146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6339869499206543,"y":0.42550504207611084},{"x":0.6683006286621094,"y":0.42550504207611084},{"x":0.6683006286621094,"y":0.4419191777706146},{"x":0.6339869499206543,"y":0.4419191777706146}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتهای","boundary":[0.6339869499206543,0.42550504207611084,0.6683006286621094,0.4419191777706146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6143791079521179,"y":0.42550504207611084},{"x":0.6290849447250366,"y":0.42550504207611084},{"x":0.6290849447250366,"y":0.4419191777706146},{"x":0.6143791079521179,"y":0.4419191777706146}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.6143791079521179,0.42550504207611084,0.6290849447250366,0.4419191777706146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5816993713378906,"y":0.42550504207611084},{"x":0.6094771027565002,"y":0.42550504207611084},{"x":0.6094771027565002,"y":0.4419191777706146},{"x":0.5816993713378906,"y":0.4419191777706146}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.5816993713378906,0.42550504207611084,0.6094771027565002,0.4419191777706146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5359477400779724,"y":0.42550504207611084},{"x":0.5751634240150452,"y":0.42550504207611084},{"x":0.5751634240150452,"y":0.4419191777706146},{"x":0.5359477400779724,"y":0.4419191777706146}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تعدادی","boundary":[0.5359477400779724,0.42550504207611084,0.5751634240150452,0.4419191777706146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49836599826812744,"y":0.42550504207611084},{"x":0.529411792755127,"y":0.42550504207611084},{"x":0.529411792755127,"y":0.4419191777706146},{"x":0.49836599826812744,"y":0.4419191777706146}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مسئله","boundary":[0.49836599826812744,0.42550504207611084,0.529411792755127,0.4419191777706146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45098039507865906,"y":0.42550504207611084},{"x":0.49346405267715454,"y":0.42550504207611084},{"x":0.49346405267715454,"y":0.4419191777706146},{"x":0.45098039507865906,"y":0.4419191777706146}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گنجانده","boundary":[0.45098039507865906,0.42550504207611084,0.49346405267715454,0.4419191777706146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4248366057872772,"y":0.42550504207611084},{"x":0.4444444477558136,"y":0.42550504207611084},{"x":0.4444444477558136,"y":0.4419191777706146},{"x":0.4248366057872772,"y":0.4419191777706146}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.4248366057872772,0.42550504207611084,0.4444444477558136,0.4419191777706146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39052286744117737,"y":0.42550504207611084},{"x":0.41830065846443176,"y":0.42550504207611084},{"x":0.41830065846443176,"y":0.4419191777706146},{"x":0.39052286744117737,"y":0.4419191777706146}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.39052286744117737,0.42550504207611084,0.41830065846443176,0.4419191777706146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3741829991340637,"y":0.42550504207611084},{"x":0.38725489377975464,"y":0.42550504207611084},{"x":0.38725489377975464,"y":0.4419191777706146},{"x":0.3741829991340637,"y":0.4419191777706146}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.3741829991340637,0.42550504207611084,0.38725489377975464,0.4419191777706146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31209149956703186,"y":0.42550504207611084},{"x":0.36764705181121826,"y":0.42550504207611084},{"x":0.36764705181121826,"y":0.4419191777706146},{"x":0.31209149956703186,"y":0.4419191777706146}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خوانندگان","boundary":[0.31209149956703186,0.42550504207611084,0.36764705181121826,0.4419191777706146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29901960492134094,"y":0.42550504207611084},{"x":0.3055555522441864,"y":0.42550504207611084},{"x":0.3055555522441864,"y":0.4419191777706146},{"x":0.29901960492134094,"y":0.4419191777706146}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.29901960492134094,0.42550504207611084,0.3055555522441864,0.4419191777706146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2728758156299591,"y":0.42550504207611084},{"x":0.2924836575984955,"y":0.42550504207611084},{"x":0.2924836575984955,"y":0.4419191777706146},{"x":0.2728758156299591,"y":0.4419191777706146}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حل","boundary":[0.2728758156299591,0.42550504207611084,0.2924836575984955,0.4419191777706146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25,"y":0.42550504207611084},{"x":0.26633986830711365,"y":0.42550504207611084},{"x":0.26633986830711365,"y":0.4419191777706146},{"x":0.25,"y":0.4419191777706146}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.25,0.42550504207611084,0.26633986830711365,0.4419191777706146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20751634240150452,"y":0.42550504207611084},{"x":0.24346405267715454,"y":0.42550504207611084},{"x":0.24346405267715454,"y":0.4419191777706146},{"x":0.20751634240150452,"y":0.4419191777706146}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مسائل","boundary":[0.20751634240150452,0.42550504207611084,0.24346405267715454,0.4419191777706146]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.766339898109436,"y":0.4558080732822418},{"x":0.7875816822052002,"y":0.4545454680919647},{"x":0.7892156839370728,"y":0.46717172861099243},{"x":0.766339898109436,"y":0.46717172861099243}]},"confidence":0.8399999737739563,"str":"مفاه","boundary":[0.766339898109436,0.4558080732822418,0.7892156839370728,0.46717172861099243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7532680034637451,"y":0.4558080732822418},{"x":0.779411792755127,"y":0.4558080732822418},{"x":0.779411792755127,"y":0.4747474789619446},{"x":0.7516340017318726,"y":0.4747474789619446}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فاهیم","boundary":[0.7532680034637451,0.4558080732822418,0.779411792755127,0.4747474789619446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7124183177947998,"y":0.4558080732822418},{"x":0.7483659982681274,"y":0.4558080732822418},{"x":0.7483659982681274,"y":0.4747474789619446},{"x":0.7124183177947998,"y":0.4734848439693451}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سیستم","boundary":[0.7124183177947998,0.4558080732822418,0.7483659982681274,0.4747474789619446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895424723625183,&