1. بوکت
  2. علوم انسانی
  3. آب و هواشناسی گرایش آب و هواشناسی اقلیمی
  4. تحلیل سری های زمانی آب و هواشناسی
  5. کتاب تحلیل سریهای زمانی با برنامه های کاربردی در R

تحلیل سریهای زمانی با برنامه های کاربردی در R


نویسندگان : جاناتان دی. کرایر، , کونگ سیک چن

مترجم : محمدرضا مشکانی


درباره کتاب تحلیل سریهای زمانی با برنامه های کاربردی در R

.

سال
۱۳۹۲
تعداد صفحات
۵۹۱
شابک
978-964-01-1458-2
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books

مشخصات کتاب تحلیل سریهای زمانی با برنامه های کاربردی در R



کتاب‌های مشابه کتاب تحلیل سریهای زمانی با برنامه های کاربردی در R


خرید یا کرایه
cancel
19