دانلود کتاب های آمار دانلود کتاب های آمار

مقدمه ای بر تحلیل رگرسیون خطی

داگلاس مونتگمری , الیزابت پک , ابراهیم رضوی پاریزی ,

برنامه نویسی بانک‌های اطلاعاتی در پلت فرم

مهندس رامین مولاناپور , مهندس لقمان محمدزاده , دکتر احمد فراهی ,

تحلیل رگرسیون پیشرفته با R

سید مرتضی امینی , حسین زمانی , مهدی روزبه ,

ارزیابی مخاطره و تحلیل تصمیم در شبکه های بیزی

دکترسیمانقی زادهاردبیلی , دکتروحید رضاییتبار , دکترفرزاد اسکندری ,

مقدمه ای بر تحلیل رگرسیون کاربردی

دکتر عبدالمجید رضایی , دکتر افشین سلطانی ,

خرید یا کرایه
cancel
19