دانلود کتاب های فیزیک گرایش فیزیک نجومی دانلود کتاب های فیزیک گرایش فیزیک نجومی

فیزیک حالت جامد (ویرایش دوم)

اچ.ای. هال , ج.آر. هوک , دکترهادی اکبرزاده , دکترمهدی صفا ,

مکانیک کوانتومى جلد دوم (دوره فشرده فیزیک نظری)

لو د لانداو , ی م لیف‌شیتز , ابولقاسم جمشیدی ,

آشنایی با فیزیک اتمی

ریچاردز ٬وهر ٬انگ , محمد رضا حمیدیان ٬على پزیرنده ,

مبانى نور و فیزیک نوین( درسنامه)

رابرت رزنیک ٬دیوید هالیدى ، , جمشید احبسیان ٬احمد کیاست پور ,

فیزیک ذرات خشت به خشت

بن استیل , ناصر راستخواه , نورالدین محمدزاده ,

فیزیک نوین و مکانیک کوانتومی

المرا اى اندرسون , جمشید عمیقیان ٬احمد پرورش ٬احمد کیاست پور ,

فیزیک دانشگاهی (مکانیک) - جلد اول

آلوین هودسون , رکس نلسون , دکتر هادی سلامتی , دکتر احمد شیرانی , دکتر محمد حسن علامت ساز ,

مبانی قطعات نیمرسانا

ادوارد س .یانگ , ناصر تجبر ,

مهندسی گرما خورشیدی - جلد اول

پیتر جی. لاند , حسین پناهنده , اردشیر گویری ,

هواشناسی فیزیکی

پی جی رتالاک , علیرضا صادقی‌حسینی ,

خرید یا کرایه
cancel
19