دانلود کتاب های متالورژی جوشکاری دانلود کتاب های متالورژی جوشکاری

ضروریات جوشکاری

ال گالوری , ام مارلو , حسن محمدی ,

کوره هاى سرامیک

کى میو .کیوتانى , على نمازى ,

متالورژی جوشکاری و جوش پذیری

پروفسور جان سی لیپولد , دکتر مرتضی شعمانیان , دکتر حسین مستعان ,

مهندسی جوشکاری

دکتر مرتضی شمعانیان , دکتر حسین مستعان , دیوید اچ فلیپس ,

متالورژی جوشکاری (ویرایش سوم)

دکتر مرتضی شمعانیان , پروفسور سیندو کو , دکتر مرتضی اشرفی ,

کلید جوشکاری جلد4

مهرداد معینیان , محمد رضازاده ,

فنون استخراج مس

تى ٬بیسواس .دابلیو ٬گى .جى .داونپورت , حسین فرجى ,

تکنولوژی جوشکاری جلد 2متالورژی

امیرحسین کوکبی , بهروز بیدختی , حامد جمشیدی اول ,

تکنولوژی جوشکاری جلد1: فرآیندها

امیرحسین کوکبی , مجید محمودی غزنوی ,

خرید یا کرایه
cancel
19