دانلود کتاب های  ریاضی عمومی ۱ دانلود کتاب های ریاضی عمومی ۱

نخستین درس در توپولوژی جبری

بنوی کومار لاهیری , شهرام رضاپور ,

هنر و علم شبیه‌سازی سیستم‌ها

رابرت شانون , علی‌اکبر عرب مازار ,

داستان حسابان

لیلا افتخاری , دکتر سلیمان حسین‌پور , دیوید آسون ,

موجک ها وکاربردهای آن ها

میشل میزیتی , ایو میزیتی , ژرژ اپنهایم , ژان میشل پوژی , دکتر مینا امین غفاری , علی ابوالحسنی ,

آشنایی با نابرابریها

ر. بلمن , ا. بکن باخ , محمدحسین افقهی ,

توابع متغیر مختلط

د .ا .تال , مجید محمدزاده ,

خرید یا کرایه
cancel
19