دانلود کتاب های انتشارات بابازاده دانلود کتاب های انتشارات بابازاده

کلیات-آناتومیآناتومی-عمومی-به-همراه-آزمون بازگشت

کلیات آناتومی(آناتومی عمومی به همراه آزمون)

دکتر مهدی مهدی زاده , دکتر سارا سلیمانی اصل , دکتر باقر پور حیدر , دکتر سام زربخش , دکتر فاطمه کرمانیان مجرد , دکتر بنفشه اسماعیل زاده ,
فلوسایتومتری-در-بدخیمی-های-خونی بازگشت

فلوسایتومتری در بدخیمی های خونی

دکتر امیر سیدعلی مهبد , طاهره مومن کیا , کلودیو ارتولانی , حامد بغدادی , محمد علیدادی ,
آزمایشات-باروری بازگشت

آزمایشات باروری

سازمان بهداشت جهانی , دکتر امیر سیدعلی مهبد , دکتر مجتبی دیده دار , بهزاد قربان زاده , محمدرضا خزایی , طاهره مومن کیا ,
فیزیک-پزشکی بازگشت

فیزیک پزشکی

مایک کراندل , کوین پروکتور , دکتر سامان پروانه , مهندس حسین اصلیان ,
{"id":57,"title":"انتشارات بابازاده","manager":"رضا بابازاده خامنه","shaba":"IR701700000001025161433008","bank_name":"ملی","description":null,"ebook_profit":50,"rent_3_profit":25,"rent_6_profit":25,"rent_12_profit":0,"print_profit":70,"logo":null,"token":"fe6ae9fddd7391b7","slug":"بابازاده","rent_1_week_profit":0,"account":{"title":"بابازاده","email":"Ahmad.owzar1@gmail.com","role":"publisher","confirmed":1,"phone":null,"token":"e5d01845463fabc3","oauth_provider":null,"address":null,"postal_code":null,"invite_code":"js2rq4","inviter_id":null,"change_password_at":"2017-10-07 11:22:37","created_at":"2017-10-14 14:31:37","updated_at":"2017-10-14 14:31:37","bazaar_credit":0,"description":"Ahmad.owzar1@gmail.com"},"city":{"title":"تهران","token":"9eb81c33a7bdf0bd"}}

خرید یا کرایه
cancel
19