1. بوکت
  2. علوم تجربی
  3. دامپزشکی
  4. خون شناسی ۱
  5. کتاب فلوسایتومتری در بدخیمی های خونی

فلوسایتومتری در بدخیمی های خونی


نویسنده : کلودیو ارتولانی

مترجمان : دکتر امیر سیدعلی مهبد , طاهره مومن کیا , حامد بغدادی , محمد علیدادی


درباره کتاب فلوسایتومتری در بدخیمی های خونی

کتاب فلوسایتومتری در بدخیمی های هماتولوژیک تحت حمایت انجمن اروپایی آنالیز سلولی در بالین (ESCCA) توسط دکتر کلودیو ارتولانی (Claudio Ortolani) در سال 2011تالیف و توسط انتشارات بلک ول انتشار یافت.

سال
۱۳۹۴
تعداد صفحات
۳۰۸
شابک
9789646772540
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران


خرید یا کرایه
cancel
19