دانلود کتاب های جهاد دانشگاهی کرمان دانلود کتاب های جهاد دانشگاهی کرمان

تیوری-معاصر-حفاظت بازگشت

تیوری معاصر حفاظت

منصور خواجه‌پور , سالوادور مونز ویناس , زینب ریوفی ,
کودک-در-حال-رشد بازگشت

کودک در حال رشد

دنیس بوید , هلن بی , سیدمحمدحسین موسوی نسب , حدیث سعیدی , محمود علی پور ,
نگاهی-به-آمار-مهندسی بازگشت

نگاهی به آمار مهندسی

دکتر حمید بازرگان هرندی
مدیریت-مراقبت-از-سلامت بازگشت

مدیریت مراقبت از سلامت

دکتر محمد نکویی مقدم , دکتر محمدرضا امیر اسماعیلی , حمید جعفری , کی ران والش , جودیت اسمیت ,
{"id":176,"title":"جهاد دانشگاهی کرمان","manager":"دکتر رضا کامیاب مقدس","shaba":"IR780150000000019800351009","bank_name":"سپه","description":null,"ebook_profit":80,"rent_3_profit":80,"rent_6_profit":80,"rent_12_profit":80,"print_profit":70,"logo":null,"token":"9d120b6422097848","slug":"جهاد-دانشگاهی-کرمان","rent_1_week_profit":80,"account":{"title":"جهاد دانشگاهی کرمان","email":"press@uk.ac.ir","role":"publisher","confirmed":1,"phone":null,"token":"41f4ffdf8770b685","oauth_provider":null,"address":null,"postal_code":null,"invite_code":"dxlk6w","inviter_id":null,"change_password_at":"2017-10-07 11:22:37","created_at":"2020-04-19 12:47:32","updated_at":"2020-04-19 12:47:32","bazaar_credit":0,"description":"press@uk.ac.ir"},"city":{"title":"رفسنجان","token":"72de3682f3d440c8"}}

خرید یا کرایه
cancel
19