1. بوکت
  2. علوم انسانی
  3. تربیت دبیر زبان انگلیسی
  4. درآمدی بر زبان انگلیسی ۱
  5. کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته اقتصاد

کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته اقتصاد


نویسندگان : دکتر مریم بی‌جامی , دکتر علیرضا حسن‌زاده هجرانی


درباره کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته اقتصاد

.

سال
۱۳۹۷
تعداد صفحات
۱۸۶
شابک
9786002852298
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران


خرید یا کرایه
cancel
19