1. بوکت
  2. علوم تجربی
  3. ساخت پروتزهای دندانی
  4.   آمار و روش تحقیق
  5. کتاب نگاهی به آمار مهندسی

نگاهی به آمار مهندسی


نویسنده : دکتر حمید بازرگان هرندی


درباره کتاب نگاهی به آمار مهندسی

کتاب حاضر، حاصل تدریس درس آمار مهندسی به دانشجویان کارشناسی مهندسی صنایع از سال 1373 طی نیمسال های متمادی است. در تدریس این درس از 11فصل کتاب آمار مهندسی ترجمه اولیه و نهایی آقای دکتر محلوجی عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف تالیف Dr. Bowker و Dr. Lieberman و چندین کتاب دیگر استفاده شد. هدف کتاب پوشش سر فصل درس آمار مهندسی صنایع بوده است، برخی مطالب مانند نمودار Q-Q برای نیکویی برازش ومطالب دیگری مانند آنالیز مقادیر حدی(Extreme Value Analysis) و مقدار بازگشتی (return value) در فصل 12 به آن اضافه گردیده که ممکن است مورد نیاز مهندسین باشد و از ویژگیهای منحصر به فرد کتاب است. آموخته ها و تجربه تحصیل در 3 دانشگاه ایران و خارج، در تدوین کتاب مد نظر بوده است

سال
۱۳۹۲
تعداد صفحات
۳۷۵
شابک
9786006789071
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books

مشخصات کتاب نگاهی به آمار مهندسیکتاب‌های مشابه کتاب نگاهی به آمار مهندسی


خرید یا کرایه
cancel
19