دانلود کتاب های دانشگاه تربیت مدرس دانلود کتاب های دانشگاه تربیت مدرس

%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%B2%DB%8C بازگشت

سریهای فوریه و مسایل مقدار مرزی

چرچیل -براون , دکتر سید محمد حسینی، دکتر امیر خسروی ,
%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%88%DB%8C%DB%8C%DA%86%DB%8C%D9%86%DA%AF-ATM بازگشت

سیستم های سوییچینگ ATM

پروفسور توماس ام.چن، پروفسور استفان اس.لیو , دکتر مجتبی لطفی زاد مهندس محمود ابراهیم ,
%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C بازگشت

دینامیک ماسه های دریایی

دکتر سید علی آزرم سا , پروفسور ریچارد سولزبی ,
%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9-%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%B2%DB%8C بازگشت

جنبه های دینامیک گازی جریان دوفازی

دکتر محمدرضا انصاری , دکتر هربرت استاک ,
%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B3%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%87--%D8%A8%D8%A7-visual-SLAM---%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%85--%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87- بازگشت

شبیه سازی سیستم های گسسته و پیوسته (با visual SLAM) (جلد دوم: پیشرفته)

آ.آ.ب.پریتسکر، جین. ج. اوریلی , دکتر محمد اقدسی ، جاوید آزمون ,
%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF بازگشت

روش های محاسباتی برای شبیه سازی فرایند

و.ف. رامیرز , دکتر محمدرضا امیدخواه دکتر سید محمد مصلحی میلانی ,
%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86 بازگشت

انتشار امواج رادیویی برای سیستم های بی سیم مدرن

پروفسور هنری ل. برتونی , دکتر محمد حکاک، دکتر غلامرضا داداش زاده ,
%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%84%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AB%DB%8C بازگشت

مبانی مولکولی بیماری های ارثی

کی ای .دیویس آندرو رید , دکتر حسین مزدارانی ,
%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B3%D8%B3%D8%AA%D9%87--%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%85- بازگشت

دینامیک تحلیلی سیستم های گسسته (جلد دوم)

دکتر محسن بهرامی، مهندس مهرداد صباغی، دکتر میرعباس جلالی، دکتر بهروز شیاری، دکتر سعید طاهری
%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D9%82-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7 بازگشت

تنش در ورق ها و پوسته ها

ای . سی. یوگورال , دکتر غلامحسین رحیمی شعرباف ,
{"id":242,"title":"دانشگاه تربیت مدرس","phone_number":"82884088","national_number":null,"description_client":null,"meta_title":"دانشگاه تربیت مدرس","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","meta_description":"دانشگاه تربیت مدرس - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","manager":"دکتر امیر عبدالله زاده","shaba":"IR520100004001075003007294","bank_name":"بانک مرکزی","description":null,"ebook_profit":70,"rent_3_profit":70,"rent_6_profit":70,"rent_12_profit":70,"print_profit":70,"logo":"icons/tmu","token":"bbd6725522fe055b","slug":"دانشگاه-تربیت-مدرس","rent_1_week_profit":0,"account":{"title":"دانشگاه تربیت مدرس","email":"[email protected]","role":"publisher","image":null,"confirmed":1,"phone":"09123177206","token":"a6242624ae486c8f","oauth_provider":null,"address":"تقاطع بزرگراه جلال آل احمد و شهید چمران","postal_code":"14115318","invite_code":"gwrzzk","inviter_id":null,"change_password_at":"2017-10-07 11:22:37","created_at":"2023-11-29 10:11:41","updated_at":"2024-01-24 16:44:35","bazaar_credit":0,"description":"[email protected]"},"city":{"title":"تهران","token":"9eb81c33a7bdf0bd"}}
{"query":"PUB::*::PID::242::*::T","current_page":1,"items":15,"data":[{"title":"سیکل توربین گازی و کاربردهای آن در تولید انرژی الکتریکی","price":-1,"ebook_price":"۶۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/f1941e7599018638/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/f1941e7599018638/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/f1941e7599018638/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/f1941e7599018638/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/f1941e7599018638/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/f1941e7599018638/front.png"},"back_cover":{"thumbnail":null,"medium":null,"medium_rounded":null,"large":null,"medium_trans":null,"medium_zoom_fit":null},"print_book":false,"isbn":"964-6213-31-6","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1380,"nobat_chap":1,"description":"<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"margin-top: 6.0pt; text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-size: 11.0pt; mso-ansi-font-size: 9.0pt; font-family: 'B Lotus'; letter-spacing: -.1pt; mso-bidi-language: FA;\">فصول کتاب عبارت است از: تاریخچۀ توربین گازی، اهداف توسعۀ توربین&zwnj;&zwnj;های گازی پیشرفته، کاربردهای توربین گازی، اجزای اصلی توربین گازی، ترمودینامیک توربین گازی، اصلاح سیکل توربین گازی با هدف افزایش تولید توان، آمار و مشخصات نیروگاه&zwnj;ها&zwnj;&zwnj;ی گازی ایران، بررسی زیست محیطی، بهره&zwnj;&zwnj;برداری از توربین گازی، تعمیرات توربین گازی، کلیاتی در رابطه با بهره&zwnj;&zwnj;برداری از توربین&zwnj;&zwnj;های گازی.</span>\n","pages_count":232,"token":"f1941e7599018638","deleted_at":null,"published_at":"2024-05-06 17:31:15","available_for_web":true,"publisher_title":"دانشگاه تربیت مدرس","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"bookmark":"false","has_book":"false","has_file":"true","writer_authors":[{"id":1931664,"title":"دکتر محمدرضا انصاری","meta_title":"دکتر محمدرضا انصاری","meta_description":"دکتر محمدرضا انصاری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"محمدرضا انصاری","token":"a6642f2263fee0fb","national_code":null,"pivot":{"book_id":3804977,"author_id":1931664,"created_at":"2024-05-06 10:34:47","updated_at":"2024-05-06 17:31:15","role":"writer"}}],"translator_authors":[],"available_e_book":true,"dir":false,"vitrines":[{"title":"کتاب‌های مشابه","url":"/api/bookstore/vitrines/similar-books/f1941e7599018638","type":"books","books":[]},{"title":"کتاب‌های دیگر ناشر","url":"/api/bookstore/vitrines/publisher-books/f1941e7599018638","type":"books","books":[]}],"authors":[{"id":1931664,"title":"دکتر محمدرضا انصاری","meta_title":"دکتر محمدرضا انصاری","meta_description":"دکتر محمدرضا انصاری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"محمدرضا انصاری","token":"a6642f2263fee0fb","national_code":null,"pivot":{"book_id":3804977,"author_id":1931664,"created_at":"2024-05-06 10:34:47","updated_at":"2024-05-06 17:31:15","role":"writer"}}],"e_book":{"toc":null,"pages_count":232,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"f1941e7599018638","status":"SUCCEED","pages_count_fa":"۲۳۲"},"publisher":{"id":242,"title":"دانشگاه تربیت مدرس","description":null,"logo":"icons/tmu","token":"bbd6725522fe055b","slug":"دانشگاه-تربیت-مدرس"},"tags":[],"study_subjects":[],"study_fields":[],"study_groups":[],"views":1,"price_fa":"-۱","titleLink":"%D8%B3%DB%8C%DA%A9%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C","urlify":"%D8%B3%DB%8C%DA%A9%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C","pages_count_fa":"۲۳۲","previews":null,"score":0},{"title":"سریهای فوریه و مسایل مقدار مرزی","price":-1,"ebook_price":"۱۰۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/dff010752b49db01/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/dff010752b49db01/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/dff010752b49db01/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/dff010752b49db01/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/dff010752b49db01/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/dff010752b49db01/front.png"},"back_cover":{"thumbnail":null,"medium":null,"medium_rounded":null,"large":null,"medium_trans":null,"medium_zoom_fit":null},"print_book":false,"isbn":"964-90476-8-9","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1376,"nobat_chap":1,"description":"سریهای فوریه و مسایل مقدار مرزی، موضوعاتی است که در مباحث مختلف ریاضی فیزیک و ریاضی مهندسی مطرح می شود و سر منشا شاخه مهمی از ریاضی به نام آنالیز هارمونیک مباشد.\n","pages_count":532,"token":"dff010752b49db01","deleted_at":null,"published_at":"2024-05-07 15:03:42","available_for_web":true,"publisher_title":"دانشگاه تربیت مدرس","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"bookmark":"false","has_book":"false","has_file":"true","writer_authors":[{"id":1931970,"title":"چرچیل -براون","meta_title":"چرچیل -براون","meta_description":"چرچیل -براون - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"چرچیل","lastname":"-براون","token":"3b186b6ecfcc805d","national_code":null,"pivot":{"book_id":3804987,"author_id":1931970,"created_at":"2024-05-06 11:12:31","updated_at":"2024-05-07 15:03:42","role":"writer"}}],"translator_authors":[{"id":1931971,"title":"دکتر سید محمد حسینی، دکتر امیر خسروی","meta_title":"دکتر سید محمد حسینی، دکتر امیر خسروی","meta_description":"دکتر سید محمد حسینی، دکتر امیر خسروی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"سید محمد حسینی، دکتر امیر خسروی","token":"311a13d74317684e","national_code":null,"pivot":{"book_id":3804987,"author_id":1931971,"created_at":"2024-05-06 11:12:31","updated_at":"2024-05-07 15:03:42","role":"translator"}}],"available_e_book":true,"dir":false,"vitrines":[{"title":"کتاب‌های مشابه","url":"/api/bookstore/vitrines/similar-books/dff010752b49db01","type":"books","books":[]},{"title":"کتاب‌های دیگر ناشر","url":"/api/bookstore/vitrines/publisher-books/dff010752b49db01","type":"books","books":[]}],"authors":[{"id":1931970,"title":"چرچیل -براون","meta_title":"چرچیل -براون","meta_description":"چرچیل -براون - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"چرچیل","lastname":"-براون","token":"3b186b6ecfcc805d","national_code":null,"pivot":{"book_id":3804987,"author_id":1931970,"created_at":"2024-05-06 11:12:31","updated_at":"2024-05-07 15:03:42","role":"writer"}},{"id":1931971,"title":"دکتر سید محمد حسینی، دکتر امیر خسروی","meta_title":"دکتر سید محمد حسینی، دکتر امیر خسروی","meta_description":"دکتر سید محمد حسینی، دکتر امیر خسروی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"سید محمد حسینی، دکتر امیر خسروی","token":"311a13d74317684e","national_code":null,"pivot":{"book_id":3804987,"author_id":1931971,"created_at":"2024-05-06 11:12:31","updated_at":"2024-05-07 15:03:42","role":"translator"}}],"e_book":{"toc":null,"pages_count":532,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"dff010752b49db01","status":"SUCCEED","pages_count_fa":"۵۳۲"},"publisher":{"id":242,"title":"دانشگاه تربیت مدرس","description":null,"logo":"icons/tmu","token":"bbd6725522fe055b","slug":"دانشگاه-تربیت-مدرس"},"tags":[],"study_subjects":[],"study_fields":[],"study_groups":[],"views":1,"price_fa":"-۱","titleLink":"%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%B2%DB%8C","urlify":"%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%B2%DB%8C","pages_count_fa":"۵۳۲","previews":null,"score":0},{"title":"محاربه در حقوق کیفری ایران (مطالعه تطبیقی در فقه اسلامی و عناوین مشابه در کامن لا)","price":-1,"ebook_price":"۶۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/f2b0f3a69ab28555/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/f2b0f3a69ab28555/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/f2b0f3a69ab28555/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/f2b0f3a69ab28555/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/f2b0f3a69ab28555/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/f2b0f3a69ab28555/front.png"},"back_cover":{"thumbnail":null,"medium":null,"medium_rounded":null,"large":null,"medium_trans":null,"medium_zoom_fit":null},"print_book":false,"isbn":"978-622-8376-98-1","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1379,"nobat_chap":1,"description":"<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"margin-top: 6.0pt; text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%; tab-stops: 25.25pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-size: 11.0pt; mso-ansi-font-size: 9.0pt; font-family: 'B Lotus'; mso-bidi-language: FA;\">این کتاب برای دانشجویان رشته&zwnj;&zwnj;های حقوق جزا، فقه و مبانی حقوق در مقاطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی به&zwnj;عنوان کتاب درسی قابل استفاده است. بخش&zwnj;&zwnj;های دوگانۀ آن به بررسی یکی از عناوین جرایم علیه امنیت داخلی، یعنی محاربه، براساس ادله و منابع فقهی و در چهارچوب روش موسوم در حقوق جزای اختصاصی پرداخته است.</span>\n","pages_count":226,"token":"f2b0f3a69ab28555","deleted_at":null,"published_at":"2024-05-06 17:32:42","available_for_web":true,"publisher_title":"دانشگاه تربیت مدرس","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"bookmark":"false","has_book":"false","has_file":"true","writer_authors":[{"id":1931959,"title":"دکتر محمد جعفر حبیب زاده","meta_title":"دکتر محمد جعفر حبیب زاده","meta_description":"دکتر محمد جعفر حبیب زاده - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"محمد جعفر حبیب زاده","token":"287001d29d7a0e04","national_code":null,"pivot":{"book_id":3804980,"author_id":1931959,"created_at":"2024-05-06 10:51:30","updated_at":"2024-05-06 17:32:42","role":"writer"}}],"translator_authors":[],"available_e_book":true,"dir":false,"vitrines":[{"title":"کتاب‌های مشابه","url":"/api/bookstore/vitrines/similar-books/f2b0f3a69ab28555","type":"books","books":[]},{"title":"کتاب‌های دیگر ناشر","url":"/api/bookstore/vitrines/publisher-books/f2b0f3a69ab28555","type":"books","books":[]}],"authors":[{"id":1931959,"title":"دکتر محمد جعفر حبیب زاده","meta_title":"دکتر محمد جعفر حبیب زاده","meta_description":"دکتر محمد جعفر حبیب زاده - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"محمد جعفر حبیب زاده","token":"287001d29d7a0e04","national_code":null,"pivot":{"book_id":3804980,"author_id":1931959,"created_at":"2024-05-06 10:51:30","updated_at":"2024-05-06 17:32:42","role":"writer"}}],"e_book":{"toc":null,"pages_count":226,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"f2b0f3a69ab28555","status":"SUCCEED","pages_count_fa":"۲۲۶"},"publisher":{"id":242,"title":"دانشگاه تربیت مدرس","description":null,"logo":"icons/tmu","token":"bbd6725522fe055b","slug":"دانشگاه-تربیت-مدرس"},"tags":[],"study_subjects":[],"study_fields":[],"study_groups":[],"views":1,"price_fa":"-۱","titleLink":"%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86--%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%86-%D9%84%D8%A7-","urlify":"%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86--%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%86-%D9%84%D8%A7-","pages_count_fa":"۲۲۶","previews":null,"score":0},{"title":"سیستم های سوییچینگ ATM","price":-1,"ebook_price":"۷۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/a8460cc4ec683cbf/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/a8460cc4ec683cbf/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/a8460cc4ec683cbf/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/a8460cc4ec683cbf/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/a8460cc4ec683cbf/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/a8460cc4ec683cbf/front.png"},"back_cover":{"thumbnail":null,"medium":null,"medium_rounded":null,"large":null,"medium_trans":null,"medium_zoom_fit":null},"print_book":false,"isbn":"964-6213-43-x","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1380,"nobat_chap":1,"description":"<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"margin-top: 6.0pt; text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-size: 11.0pt; mso-ansi-font-size: 9.0pt; font-family: 'B Lotus'; mso-bidi-language: FA;\">این اثر برای دانشجویان رشته مخابرات در مقطع کارشناسی ارشد به&zwnj;&zwnj;عنوان کتاب کمک درسی قابل استفاده است.</span>\n\r\n<p style=\"text-align: right;\"><span dir=\"RTL\" lang=\"FA\" style=\"font-size: 11.0pt; mso-ansi-font-size: 9.0pt; font-family: 'B Lotus'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA;\">فصول کتاب عبارت است از: مقدمه، مد انتقال ناهمزمان، جریان&zwnj;ها&zwnj;&zwnj;ی اطلاعات در </span><span style=\"font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'B Lotus'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA;\">ATM</span><span dir=\"RTL\" lang=\"FA\" style=\"font-size: 11.0pt; mso-ansi-font-size: 9.0pt; font-family: 'B Lotus'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA;\"> ، کنترل ترافیک و مدیریت منابع، معماری سیستم سوییچینگ </span><span style=\"font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'B Lotus'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA;\">ATM</span><span dir=\"RTL\" lang=\"FA\" style=\"font-size: 11.0pt; mso-ansi-font-size: 9.0pt; font-family: 'B Lotus'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA;\"> ، ماژول ورودی، ماژول خروجی، <span style=\"font-size: 14pt;\">بافت</span> سوییچ سلول، کنترل اجازۀ اتصال، مدیریت سیستم و ضمایم.</span>\n","pages_count":324,"token":"a8460cc4ec683cbf","deleted_at":null,"published_at":"2024-05-06 17:31:55","available_for_web":true,"publisher_title":"دانشگاه تربیت مدرس","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"bookmark":"false","has_book":"false","has_file":"true","writer_authors":[{"id":1931960,"title":"پروفسور توماس ام.چن، پروفسور استفان اس.لیو","meta_title":"پروفسور توماس ام.چن، پروفسور استفان اس.لیو","meta_description":"پروفسور توماس ام.چن، پروفسور استفان اس.لیو - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"پروفسور","lastname":"توماس ام.چن، پروفسور استفان اس.لیو","token":"4e0eeee8bb6c9135","national_code":null,"pivot":{"book_id":3804978,"author_id":1931960,"created_at":"2024-05-06 10:45:50","updated_at":"2024-05-06 17:31:55","role":"writer"}}],"translator_authors":[{"id":1931961,"title":"دکتر مجتبی لطفی زاد مهندس محمود ابراهیم","meta_title":"دکتر مجتبی لطفی زاد مهندس محمود ابراهیم","meta_description":"دکتر مجتبی لطفی زاد مهندس محمود ابراهیم - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"مجتبی لطفی زاد مهندس محمود ابراهیم","token":"20193d51e604f9b0","national_code":null,"pivot":{"book_id":3804978,"author_id":1931961,"created_at":"2024-05-06 10:45:50","updated_at":"2024-05-06 17:31:55","role":"translator"}}],"available_e_book":true,"dir":false,"vitrines":[{"title":"کتاب‌های مشابه","url":"/api/bookstore/vitrines/similar-books/a8460cc4ec683cbf","type":"books","books":[]},{"title":"کتاب‌های دیگر ناشر","url":"/api/bookstore/vitrines/publisher-books/a8460cc4ec683cbf","type":"books","books":[]}],"authors":[{"id":1931960,"title":"پروفسور توماس ام.چن، پروفسور استفان اس.لیو","meta_title":"پروفسور توماس ام.چن، پروفسور استفان اس.لیو","meta_description":"پروفسور توماس ام.چن، پروفسور استفان اس.لیو - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"پروفسور","lastname":"توماس ام.چن، پروفسور استفان اس.لیو","token":"4e0eeee8bb6c9135","national_code":null,"pivot":{"book_id":3804978,"author_id":1931960,"created_at":"2024-05-06 10:45:50","updated_at":"2024-05-06 17:31:55","role":"writer"}},{"id":1931961,"title":"دکتر مجتبی لطفی زاد مهندس محمود ابراهیم","meta_title":"دکتر مجتبی لطفی زاد مهندس محمود ابراهیم","meta_description":"دکتر مجتبی لطفی زاد مهندس محمود ابراهیم - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"مجتبی لطفی زاد مهندس محمود ابراهیم","token":"20193d51e604f9b0","national_code":null,"pivot":{"book_id":3804978,"author_id":1931961,"created_at":"2024-05-06 10:45:50","updated_at":"2024-05-06 17:31:55","role":"translator"}}],"e_book":{"toc":null,"pages_count":324,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"a8460cc4ec683cbf","status":"SUCCEED","pages_count_fa":"۳۲۴"},"publisher":{"id":242,"title":"دانشگاه تربیت مدرس","description":null,"logo":"icons/tmu","token":"bbd6725522fe055b","slug":"دانشگاه-تربیت-مدرس"},"tags":[],"study_subjects":[],"study_fields":[],"study_groups":[],"views":1,"price_fa":"-۱","titleLink":"%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%88%DB%8C%DB%8C%DA%86%DB%8C%D9%86%DA%AF-ATM","urlify":"%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%88%DB%8C%DB%8C%DA%86%DB%8C%D9%86%DA%AF-ATM","pages_count_fa":"۳۲۴","previews":null,"score":0},{"title":"دینامیک ماسه های دریایی","price":-1,"ebook_price":"۷۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/7e4af3b1765243b8/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/7e4af3b1765243b8/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/7e4af3b1765243b8/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/7e4af3b1765243b8/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/7e4af3b1765243b8/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/7e4af3b1765243b8/front.png"},"back_cover":{"thumbnail":null,"medium":null,"medium_rounded":null,"large":null,"medium_trans":null,"medium_zoom_fit":null},"print_book":false,"isbn":"964-6213-50-2","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1381,"nobat_chap":1,"description":"<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"margin-top: 6.0pt; text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\"><span lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 11.0pt; mso-ansi-font-size: 9.0pt; font-family: 'B Lotus';\">این اثر برای دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی در رشته&zwnj;&zwnj;های مهندسی عمران، مهندسی کشاورزی و فیزیک دریا به&zwnj;&zwnj;عنوان کتاب درسی و برای کارشناسان اقیانوس&zwnj;&zwnj;شناسی، علوم دریایی، زمین&zwnj;&zwnj;شناسی و محیط زیست قابل استفاده است.</span>\n\r\n<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%; text-indent: 14.2pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\"><span lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 11.0pt; mso-ansi-font-size: 9.0pt; font-family: 'B Lotus';\">هدف کتاب ارایه روش&zwnj;هایی برای محاسبه کمیت&zwnj;های مختلف مربوط به هیدرودینامیک و دینامیک است که برای کاربردهای انتقال رسوبات دریایی مورد نیاز است.</span>\n\r\n<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%; text-indent: 14.2pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\"><span lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 11.0pt; mso-ansi-font-size: 9.0pt; font-family: 'B Lotus'; letter-spacing: -.4pt;\">فصول کتاب عبارت است از: مقدمه، خواص ماسه و آب، جریان&zwnj;های دریایی، امواج، ترکیب امواج و جریان&zwnj;ها، آستانۀ حرکت، مشخصه&zwnj;&zwnj;های بستر، رسوبات معلق، انتقال بار</span><span dir=\"LTR\" lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-family: 'B Lotus'; letter-spacing: -.4pt;\"> </span><span lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 11.0pt; mso-ansi-font-size: 9.0pt; font-family: 'B Lotus'; letter-spacing: -.4pt;\">بستر، انتقال بارکل، مورفودینامیک و آبشستگی، بررسی وضعیت موج و جریان و موارد مطالعاتی.</span>\n","pages_count":304,"token":"7e4af3b1765243b8","deleted_at":null,"published_at":"2024-05-06 17:30:18","available_for_web":true,"publisher_title":"دانشگاه تربیت مدرس","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"bookmark":"false","has_book":"false","has_file":"true","writer_authors":[{"id":1931958,"title":"پروفسور ریچارد سولزبی","meta_title":"پروفسور ریچارد سولزبی","meta_description":"پروفسور ریچارد سولزبی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"پروفسور","lastname":"ریچارد سولزبی","token":"5d38f22280eef58e","national_code":null,"pivot":{"book_id":3804975,"author_id":1931958,"created_at":"2024-05-05 16:20:43","updated_at":"2024-05-06 17:30:18","role":"writer"}}],"translator_authors":[{"id":1931888,"title":"دکتر سید علی آزرم سا","meta_title":"دکتر سید علی آزرم سا","meta_description":"دکتر سید علی آزرم سا - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"سید علی آزرم سا","token":"6c594f203ad43a5b","national_code":null,"pivot":{"book_id":3804975,"author_id":1931888,"created_at":"2024-05-05 16:20:43","updated_at":"2024-05-06 17:30:18","role":"translator"}}],"available_e_book":true,"dir":false,"vitrines":[{"title":"کتاب‌های مشابه","url":"/api/bookstore/vitrines/similar-books/7e4af3b1765243b8","type":"books","books":[]},{"title":"کتاب‌های دیگر ناشر","url":"/api/bookstore/vitrines/publisher-books/7e4af3b1765243b8","type":"books","books":[]}],"authors":[{"id":1931888,"title":"دکتر سید علی آزرم سا","meta_title":"دکتر سید علی آزرم سا","meta_description":"دکتر سید علی آزرم سا - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"سید علی آزرم سا","token":"6c594f203ad43a5b","national_code":null,"pivot":{"book_id":3804975,"author_id":1931888,"created_at":"2024-05-05 16:20:43","updated_at":"2024-05-06 17:30:18","role":"translator"}},{"id":1931958,"title":"پروفسور ریچارد سولزبی","meta_title":"پروفسور ریچارد سولزبی","meta_description":"پروفسور ریچارد سولزبی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"پروفسور","lastname":"ریچارد سولزبی","token":"5d38f22280eef58e","national_code":null,"pivot":{"book_id":3804975,"author_id":1931958,"created_at":"2024-05-05 16:20:43","updated_at":"2024-05-06 17:30:18","role":"writer"}}],"e_book":{"toc":null,"pages_count":304,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"7e4af3b1765243b8","status":"SUCCEED","pages_count_fa":"۳۰۴"},"publisher":{"id":242,"title":"دانشگاه تربیت مدرس","description":null,"logo":"icons/tmu","token":"bbd6725522fe055b","slug":"دانشگاه-تربیت-مدرس"},"tags":[],"study_subjects":[],"study_fields":[],"study_groups":[],"views":1,"price_fa":"-۱","titleLink":"%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C","urlify":"%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C","pages_count_fa":"۳۰۴","previews":null,"score":0},{"title":"جنبه های دینامیک گازی جریان دوفازی","price":-1,"ebook_price":"۹۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/73629c04563e79a4/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/73629c04563e79a4/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/73629c04563e79a4/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/73629c04563e79a4/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/73629c04563e79a4/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/73629c04563e79a4/front.png"},"back_cover":{"thumbnail":null,"medium":null,"medium_rounded":null,"large":null,"medium_trans":null,"medium_zoom_fit":null},"print_book":false,"isbn":"978-600-5394-47-4","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1391,"nobat_chap":1,"description":"کتاب حاضر رفتار سیال گاز را در جریان&zwnj;های دو فازی بررسی می&zwnj;کند. با توجه به اندرکنش دو سیال گاز و مایع، پدیده&zwnj;های متفاوتی در مقایسه با جریان تک فاز سیال گاز حاصل می&zwnj;شود. وجود سطح مشترک دو سیال به دلیل غیر یکنواختی وزن مخصوص سیالات بر پیچیدگی موضوع می&zwnj;افزاید. یبشتر مطالب کتاب حاضر بر پایه مدل&zwnj;سازی جریان&zwnj;های دو فازی می&zwnj;باشد. این کتاب برای افرادی که به دروس انتقال حرارت، سیالات و مقدماتی جریان&zwnj;های دو فازی آشنا هستند، می&zwnj;تواند مفید باشد. لازم به توضیح است به دلیل نبود معادل فارسی بعضی از کلمات علمی، ترجمه بعضی از جملات روان نمی&zwnj;باشد که از این بابت پیشاپیش عذرخواهی می&zwnj;گردد. نظریات همکاران محترم و استفاده کنندگان عزیز می&zwnj;تواند در بهبود کتاب حاضر موثر باشد.\n","pages_count":410,"token":"73629c04563e79a4","deleted_at":null,"published_at":"2024-05-05 15:26:56","available_for_web":true,"publisher_title":"دانشگاه تربیت مدرس","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"bookmark":"false","has_book":"false","has_file":"true","writer_authors":[{"id":1931939,"title":"دکتر هربرت استاک","meta_title":"دکتر هربرت استاک","meta_description":"دکتر هربرت استاک - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"هربرت استاک","token":"99fd6b516257d01c","national_code":null,"pivot":{"book_id":3804961,"author_id":1931939,"created_at":"2024-05-05 11:50:09","updated_at":"2024-05-05 15:26:56","role":"writer"}}],"translator_authors":[{"id":1931664,"title":"دکتر محمدرضا انصاری","meta_title":"دکتر محمدرضا انصاری","meta_description":"دکتر محمدرضا انصاری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"محمدرضا انصاری","token":"a6642f2263fee0fb","national_code":null,"pivot":{"book_id":3804961,"author_id":1931664,"created_at":"2024-05-05 11:50:09","updated_at":"2024-05-05 15:26:56","role":"translator"}}],"available_e_book":true,"dir":false,"vitrines":[{"title":"کتاب‌های مشابه","url":"/api/bookstore/vitrines/similar-books/73629c04563e79a4","type":"books","books":[]},{"title":"کتاب‌های دیگر ناشر","url":"/api/bookstore/vitrines/publisher-books/73629c04563e79a4","type":"books","books":[]}],"authors":[{"id":1931664,"title":"دکتر محمدرضا انصاری","meta_title":"دکتر محمدرضا انصاری","meta_description":"دکتر محمدرضا انصاری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"محمدرضا انصاری","token":"a6642f2263fee0fb","national_code":null,"pivot":{"book_id":3804961,"author_id":1931664,"created_at":"2024-05-05 11:50:09","updated_at":"2024-05-05 15:26:56","role":"translator"}},{"id":1931939,"title":"دکتر هربرت استاک","meta_title":"دکتر هربرت استاک","meta_description":"دکتر هربرت استاک - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"هربرت استاک","token":"99fd6b516257d01c","national_code":null,"pivot":{"book_id":3804961,"author_id":1931939,"created_at":"2024-05-05 11:50:09","updated_at":"2024-05-05 15:26:56","role":"writer"}}],"e_book":{"toc":null,"pages_count":410,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"73629c04563e79a4","status":"SUCCEED","pages_count_fa":"۴۱۰"},"publisher":{"id":242,"title":"دانشگاه تربیت مدرس","description":null,"logo":"icons/tmu","token":"bbd6725522fe055b","slug":"دانشگاه-تربیت-مدرس"},"tags":[],"study_subjects":[],"study_fields":[],"study_groups":[],"views":1,"price_fa":"-۱","titleLink":"%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9-%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%B2%DB%8C","urlify":"%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9-%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%B2%DB%8C","pages_count_fa":"۴۱۰","previews":null,"score":0},{"title":"شبیه سازی سیستم های گسسته و پیوسته (با visual SLAM) (جلد دوم: پیشرفته)","price":-1,"ebook_price":"۹۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/3e00d5822246e64f/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/3e00d5822246e64f/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/3e00d5822246e64f/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/3e00d5822246e64f/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/3e00d5822246e64f/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/3e00d5822246e64f/front.png"},"back_cover":{"thumbnail":null,"medium":null,"medium_rounded":null,"large":null,"medium_trans":null,"medium_zoom_fit":null},"print_book":false,"isbn":"978-600-5394-11-5","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1388,"nobat_chap":1,"description":"<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"margin-top: 6.0pt; text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\"><span lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 11.0pt; mso-ansi-font-size: 9.0pt; font-family: 'B Lotus';\">محتوای این کتاب به بیان و معرفی دانش شبیه&zwnj;سازی می&zwnj;پردازد و ساخت مدل شبیه&zwnj;سازی را با زبان </span><span dir=\"LTR\" style=\"font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-family: 'B Lotus';\">Visual SLAM</span><span lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 11.0pt; mso-ansi-font-size: 9.0pt; font-family: 'B Lotus';\"> &amp; </span><span dir=\"LTR\" style=\"font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-family: 'B Lotus';\">AweSim</span><span style=\"font-size: 11.0pt; mso-ansi-font-size: 9.0pt; font-family: 'B Lotus';\"> <span lang=\"AR-SA\">بیان می&zwnj;کند. مخاطب این کتاب با مطالعه مطالب و اجرای مثال&zwnj;ها و مدل&zwnj;های مربوط به سرعت با مفاهیم مورد نظر آشنا می&zwnj;شود و می&zwnj;تواند نسبت به مدلسازی و شبیه&zwnj;سازی فرایند&zwnj;های مورد علاقه خود در زمانی کوتاه اقدام نماید آشنایی با زبان </span></span><span dir=\"LTR\" style=\"font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-family: 'B Lotus';\">VB</span><span lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 11.0pt; mso-ansi-font-size: 9.0pt; font-family: 'B Lotus';\"> و </span><span dir=\"LTR\" style=\"font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-family: 'B Lotus';\">C</span><span lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 11.0pt; mso-ansi-font-size: 9.0pt; font-family: 'B Lotus';\"> برای مدلسازی سیستم&zwnj;های پیچیده با استفاده از این زبان شبیه&zwnj;سازی مزیتی مهم محسوب می&zwnj;شود. </span>\n","pages_count":464,"token":"3e00d5822246e64f","deleted_at":null,"published_at":"2024-05-05 15:19:31","available_for_web":true,"publisher_title":"دانشگاه تربیت مدرس","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"bookmark":"false","has_book":"false","has_file":"true","writer_authors":[{"id":1931951,"title":"آ.آ.ب.پریتسکر، جین. ج. اوریلی","meta_title":"آ.آ.ب.پریتسکر، جین. ج. اوریلی","meta_description":"آ.آ.ب.پریتسکر، جین. ج. اوریلی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"آ.آ.ب.پریتسکر،","lastname":"جین. ج. اوریلی","token":"e0771ab4349af66d","national_code":null,"pivot":{"book_id":3804971,"author_id":1931951,"created_at":"2024-05-05 14:46:37","updated_at":"2024-05-05 15:19:31","role":"writer"}}],"translator_authors":[{"id":1931952,"title":"دکتر محمد اقدسی ، جاوید آزمون","meta_title":"دکتر محمد اقدسی ، جاوید آزمون","meta_description":"دکتر محمد اقدسی ، جاوید آزمون - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"محمد اقدسی ، جاوید آزمون","token":"0a2c50bcb30c37c5","national_code":null,"pivot":{"book_id":3804971,"author_id":1931952,"created_at":"2024-05-05 14:46:37","updated_at":"2024-05-05 15:19:31","role":"translator"}}],"available_e_book":true,"dir":false,"vitrines":[{"title":"کتاب‌های مشابه","url":"/api/bookstore/vitrines/similar-books/3e00d5822246e64f","type":"books","books":[]},{"title":"کتاب‌های دیگر ناشر","url":"/api/bookstore/vitrines/publisher-books/3e00d5822246e64f","type":"books","books":[]}],"authors":[{"id":1931951,"title":"آ.آ.ب.پریتسکر، جین. ج. اوریلی","meta_title":"آ.آ.ب.پریتسکر، جین. ج. اوریلی","meta_description":"آ.آ.ب.پریتسکر، جین. ج. اوریلی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"آ.آ.ب.پریتسکر،","lastname":"جین. ج. اوریلی","token":"e0771ab4349af66d","national_code":null,"pivot":{"book_id":3804971,"author_id":1931951,"created_at":"2024-05-05 14:46:37","updated_at":"2024-05-05 15:19:31","role":"writer"}},{"id":1931952,"title":"دکتر محمد اقدسی ، جاوید آزمون","meta_title":"دکتر محمد اقدسی ، جاوید آزمون","meta_description":"دکتر محمد اقدسی ، جاوید آزمون - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"محمد اقدسی ، جاوید آزمون","token":"0a2c50bcb30c37c5","national_code":null,"pivot":{"book_id":3804971,"author_id":1931952,"created_at":"2024-05-05 14:46:37","updated_at":"2024-05-05 15:19:31","role":"translator"}}],"e_book":{"toc":null,"pages_count":464,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"3e00d5822246e64f","status":"SUCCEED","pages_count_fa":"۴۶۴"},"publisher":{"id":242,"title":"دانشگاه تربیت مدرس","description":null,"logo":"icons/tmu","token":"bbd6725522fe055b","slug":"دانشگاه-تربیت-مدرس"},"tags":[],"study_subjects":[],"study_fields":[],"study_groups":[],"views":1,"price_fa":"-۱","titleLink":"%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B3%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%87--%D8%A8%D8%A7-visual-SLAM---%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%85--%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-","urlify":"%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B3%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%87--%D8%A8%D8%A7-visual-SLAM---%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%85--%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-","pages_count_fa":"۴۶۴","previews":null,"score":0},{"title":"روش های محاسباتی برای شبیه سازی فرایند","price":-1,"ebook_price":"۱۱۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/74e94dfd45e9ec70/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/74e94dfd45e9ec70/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/74e94dfd45e9ec70/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/74e94dfd45e9ec70/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/74e94dfd45e9ec70/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/74e94dfd45e9ec70/front.png"},"back_cover":{"thumbnail":null,"medium":null,"medium_rounded":null,"large":null,"medium_trans":null,"medium_zoom_fit":null},"print_book":false,"isbn":"964-6213-80-4","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1385,"nobat_chap":1,"description":"<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"margin-top: 6.0pt; text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-size: 11.0pt; mso-ansi-font-size: 9.0pt; font-family: 'B Lotus'; mso-bidi-language: FA;\">این اثر به&zwnj;&zwnj;عنوان کتاب مرجع و کمک درسی در مقطع تحصیلات تکمیلی رشتۀ مهندسی شیمی قابل استفاده</span><span dir=\"LTR\" lang=\"FA\" style=\"font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-family: 'B Lotus'; mso-bidi-language: FA;\"> </span><span lang=\"FA\" style=\"font-size: 11.0pt; mso-ansi-font-size: 9.0pt; font-family: 'B Lotus'; mso-bidi-language: FA;\">است.</span>\n\r\n<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%; text-indent: 14.2pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-size: 11.0pt; mso-ansi-font-size: 9.0pt; font-family: 'B Lotus'; mso-bidi-language: FA;\">فصول هشتگانۀ کتاب عبارتند از: موازنۀ جرم، انرژی و ممنتم در مقیاس بزرگ، سیستم&zwnj;ها&zwnj;&zwnj;ی یکپارچه و یکنواخت، سیستم&zwnj;ها&zwnj;&zwnj;ی تجمعی غیریکنواخت، سنتیک سیستم&zwnj;ها&zwnj;&zwnj;ی واکنشی، عملیات تعادل فازهای گاز&zwnj;&zwnj;ـ مایع، موازنه&zwnj;&zwnj;های مقیاس کوچک، حل مسایل با شرایط مرزی دوگانه و حل معادلات دیفرانسیل جزیی.</span>\n","pages_count":568,"token":"74e94dfd45e9ec70","deleted_at":null,"published_at":"2024-05-05 15:14:02","available_for_web":true,"publisher_title":"دانشگاه تربیت مدرس","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"bookmark":"false","has_book":"false","has_file":"true","writer_authors":[{"id":1931955,"title":"و.ف. رامیرز","meta_title":"و.ف. رامیرز","meta_description":"و.ف. رامیرز - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"و.ف.","lastname":"رامیرز","token":"9247a35f10ffed09","national_code":null,"pivot":{"book_id":3804973,"author_id":1931955,"created_at":"2024-05-05 15:07:05","updated_at":"2024-05-05 15:14:02","role":"writer"}}],"translator_authors":[{"id":1931956,"title":"دکتر محمدرضا امیدخواه دکتر سید محمد مصلحی میلانی","meta_title":"دکتر محمدرضا امیدخواه دکتر سید محمد مصلحی میلانی","meta_description":"دکتر محمدرضا امیدخواه دکتر سید محمد مصلحی میلانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"محمدرضا امیدخواه دکتر سید محمد مصلحی میلانی","token":"f81bf93aa5dde9d6","national_code":null,"pivot":{"book_id":3804973,"author_id":1931956,"created_at":"2024-05-05 15:07:05","updated_at":"2024-05-05 15:14:02","role":"translator"}}],"available_e_book":true,"dir":false,"vitrines":[{"title":"کتاب‌های مشابه","url":"/api/bookstore/vitrines/similar-books/74e94dfd45e9ec70","type":"books","books":[]},{"title":"کتاب‌های دیگر ناشر","url":"/api/bookstore/vitrines/publisher-books/74e94dfd45e9ec70","type":"books","books":[]}],"authors":[{"id":1931955,"title":"و.ف. رامیرز","meta_title":"و.ف. رامیرز","meta_description":"و.ف. رامیرز - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"و.ف.","lastname":"رامیرز","token":"9247a35f10ffed09","national_code":null,"pivot":{"book_id":3804973,"author_id":1931955,"created_at":"2024-05-05 15:07:05","updated_at":"2024-05-05 15:14:02","role":"writer"}},{"id":1931956,"title":"دکتر محمدرضا امیدخواه دکتر سید محمد مصلحی میلانی","meta_title":"دکتر محمدرضا امیدخواه دکتر سید محمد مصلحی میلانی","meta_description":"دکتر محمدرضا امیدخواه دکتر سید محمد مصلحی میلانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"محمدرضا امیدخواه دکتر سید محمد مصلحی میلانی","token":"f81bf93aa5dde9d6","national_code":null,"pivot":{"book_id":3804973,"author_id":1931956,"created_at":"2024-05-05 15:07:05","updated_at":"2024-05-05 15:14:02","role":"translator"}}],"e_book":{"toc":null,"pages_count":568,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"74e94dfd45e9ec70","status":"SUCCEED","pages_count_fa":"۵۶۸"},"publisher":{"id":242,"title":"دانشگاه تربیت مدرس","description":null,"logo":"icons/tmu","token":"bbd6725522fe055b","slug":"دانشگاه-تربیت-مدرس"},"tags":[],"study_subjects":[],"study_fields":[],"study_groups":[],"views":1,"price_fa":"-۱","titleLink":"%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF","urlify":"%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF","pages_count_fa":"۵۶۸","previews":null,"score":0},{"title":"درامدی بر اموزشگری در آموزش عالی : به سوی استاد آموزش پژوه","price":-1,"ebook_price":"۹۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/4666661e8f040ea4/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/4666661e8f040ea4/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/4666661e8f040ea4/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/4666661e8f040ea4/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/4666661e8f040ea4/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/4666661e8f040ea4/front.png"},"back_cover":{"thumbnail":null,"medium":null,"medium_rounded":null,"large":null,"medium_trans":null,"medium_zoom_fit":null},"print_book":false,"isbn":"978-600-5394-65-8","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1392,"nobat_chap":1,"description":"تدریس، آشناترین فعالیت حوزه علم برای اجتماعات امروزین است؛ آنچنان که همگان خود را مدیون آن می بیننندو قادر به انجام آن می شمارند.\n","pages_count":434,"token":"4666661e8f040ea4","deleted_at":null,"published_at":"2024-05-05 15:10:28","available_for_web":true,"publisher_title":"دانشگاه تربیت مدرس","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"bookmark":"false","has_book":"false","has_file":"true","writer_authors":[{"id":1931933,"title":"دکتر محمود مهرمحمدی","meta_title":"دکتر محمود مهرمحمدی","meta_description":"دکتر محمود مهرمحمدی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"محمود مهرمحمدی","token":"9906afeb6630e65c","national_code":null,"pivot":{"book_id":3804954,"author_id":1931933,"created_at":"2024-05-05 11:07:09","updated_at":"2024-05-05 15:10:28","role":"writer"}}],"translator_authors":[],"available_e_book":true,"dir":false,"vitrines":[{"title":"کتاب‌های مشابه","url":"/api/bookstore/vitrines/similar-books/4666661e8f040ea4","type":"books","books":[]},{"title":"کتاب‌های دیگر ناشر","url":"/api/bookstore/vitrines/publisher-books/4666661e8f040ea4","type":"books","books":[]}],"authors":[{"id":1931933,"title":"دکتر محمود مهرمحمدی","meta_title":"دکتر محمود مهرمحمدی","meta_description":"دکتر محمود مهرمحمدی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"محمود مهرمحمدی","token":"9906afeb6630e65c","national_code":null,"pivot":{"book_id":3804954,"author_id":1931933,"created_at":"2024-05-05 11:07:09","updated_at":"2024-05-05 15:10:28","role":"writer"}}],"e_book":{"toc":null,"pages_count":256,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"4666661e8f040ea4","status":"SUCCEED","pages_count_fa":"۴۳۴"},"publisher":{"id":242,"title":"دانشگاه تربیت مدرس","description":null,"logo":"icons/tmu","token":"bbd6725522fe055b","slug":"دانشگاه-تربیت-مدرس"},"tags":[],"study_subjects":[],"study_fields":[],"study_groups":[],"views":1,"price_fa":"-۱","titleLink":"%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C---%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87","urlify":"%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C---%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87","pages_count_fa":"۴۳۴","previews":null,"score":0},{"title":"انتشار امواج رادیویی برای سیستم های بی سیم مدرن","price":-1,"ebook_price":"۸۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/1213943ad0d26b44/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/1213943ad0d26b44/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/1213943ad0d26b44/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/1213943ad0d26b44/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/1213943ad0d26b44/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/1213943ad0d26b44/front.png"},"back_cover":{"thumbnail":null,"medium":null,"medium_rounded":null,"large":null,"medium_trans":null,"medium_zoom_fit":null},"print_book":false,"isbn":"964-6213-68-5","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1386,"nobat_chap":1,"description":"<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"margin-top: 6.0pt; text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-size: 11.0pt; mso-ansi-font-size: 9.0pt; font-family: 'B Lotus'; mso-bidi-language: FA;\">کتاب حاضر در حوزه مخابرات بی&zwnj;&zwnj;سیم، مباحث مختلف زیربنایی حاکم بر طراحی و عملکرد سیستم&zwnj;&zwnj;های بی&zwnj;&zwnj;سیم را از جنبه انتشار موج در کانال رادیویی بررسی کرده است. برای کوچک بودن طول موج با ابعاد موانع موجود در محیط انتشار، مشخصه&zwnj;&zwnj;های کانال به&zwnj;شدت تحت تاثیر ساختمان&zwnj;ها&zwnj;&zwnj;، پوشش گیاهی و ساختار زمین بوده و پدیده چند مسیری انتشار، محدودیتی در تحقق سیستم&zwnj;ها&zwnj;&zwnj;ی جدید است. با به&zwnj;کارگیری قوانین ماکسول، استدلال&zwnj;&zwnj;های حسی&zwnj;&zwnj;ـ ذهنی و ایده&zwnj;&zwnj;های پایه، بحث انعکاس و انتقال از زمین و دیوارها و توجیه خواص امواج کروی ساطع از آنتن&zwnj;ها&zwnj;&zwnj; در سطوح مواد، با ارایه مشاهدات و اندازه&zwnj;&zwnj;گیری&zwnj;ها&zwnj;&zwnj;ی مختلف، بررسی شده است.</span>\n","pages_count":410,"token":"1213943ad0d26b44","deleted_at":null,"published_at":"2024-05-05 15:19:15","available_for_web":true,"publisher_title":"دانشگاه تربیت مدرس","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"bookmark":"false","has_book":"false","has_file":"true","writer_authors":[{"id":1931953,"title":"پروفسور هنری ل. برتونی","meta_title":"پروفسور هنری ل. برتونی","meta_description":"پروفسور هنری ل. برتونی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"پروفسور","lastname":"هنری ل. برتونی","token":"31ee3e79a6c52212","national_code":null,"pivot":{"book_id":3804972,"author_id":1931953,"created_at":"2024-05-05 14:56:33","updated_at":"2024-05-05 15:19:15","role":"writer"}}],"translator_authors":[{"id":1931954,"title":"دکتر محمد حکاک، دکتر غلامرضا داداش زاده","meta_title":"دکتر محمد حکاک، دکتر غلامرضا داداش زاده","meta_description":"دکتر محمد حکاک، دکتر غلامرضا داداش زاده - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"محمد حکاک، دکتر غلامرضا داداش زاده","token":"4995af0a922d9973","national_code":null,"pivot":{"book_id":3804972,"author_id":1931954,"created_at":"2024-05-05 14:56:33","updated_at":"2024-05-05 15:19:15","role":"translator"}}],"available_e_book":true,"dir":false,"vitrines":[{"title":"کتاب‌های مشابه","url":"/api/bookstore/vitrines/similar-books/1213943ad0d26b44","type":"books","books":[]},{"title":"کتاب‌های دیگر ناشر","url":"/api/bookstore/vitrines/publisher-books/1213943ad0d26b44","type":"books","books":[]}],"authors":[{"id":1931953,"title":"پروفسور هنری ل. برتونی","meta_title":"پروفسور هنری ل. برتونی","meta_description":"پروفسور هنری ل. برتونی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"پروفسور","lastname":"هنری ل. برتونی","token":"31ee3e79a6c52212","national_code":null,"pivot":{"book_id":3804972,"author_id":1931953,"created_at":"2024-05-05 14:56:33","updated_at":"2024-05-05 15:19:15","role":"writer"}},{"id":1931954,"title":"دکتر محمد حکاک، دکتر غلامرضا داداش زاده","meta_title":"دکتر محمد حکاک، دکتر غلامرضا داداش زاده","meta_description":"دکتر محمد حکاک، دکتر غلامرضا داداش زاده - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"محمد حکاک، دکتر غلامرضا داداش زاده","token":"4995af0a922d9973","national_code":null,"pivot":{"book_id":3804972,"author_id":1931954,"created_at":"2024-05-05 14:56:33","updated_at":"2024-05-05 15:19:15","role":"translator"}}],"e_book":{"toc":null,"pages_count":410,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"1213943ad0d26b44","status":"SUCCEED","pages_count_fa":"۴۱۰"},"publisher":{"id":242,"title":"دانشگاه تربیت مدرس","description":null,"logo":"icons/tmu","token":"bbd6725522fe055b","slug":"دانشگاه-تربیت-مدرس"},"tags":[],"study_subjects":[],"study_fields":[],"study_groups":[],"views":1,"price_fa":"-۱","titleLink":"%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86","urlify":"%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86","pages_count_fa":"۴۱۰","previews":null,"score":0},{"title":"مبانی مولکولی بیماری های ارثی","price":-1,"ebook_price":"۵۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/d71104ecfaed3cf2/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/d71104ecfaed3cf2/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/d71104ecfaed3cf2/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/d71104ecfaed3cf2/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/d71104ecfaed3cf2/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/d71104ecfaed3cf2/front.png"},"back_cover":{"thumbnail":null,"medium":null,"medium_rounded":null,"large":null,"medium_trans":null,"medium_zoom_fit":null},"print_book":false,"isbn":"","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1375,"nobat_chap":1,"description":"<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"margin-top: 6.0pt; text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%; text-indent: .55pt; line-height: 90%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-size: 11.0pt; mso-ansi-font-size: 9.0pt; line-height: 90%; font-family: 'B Lotus'; letter-spacing: -.2pt; mso-bidi-language: FA;\">رشد بی&zwnj;&zwnj;سابقۀ تحولات مولکولی و سلولی در دهه گذشته نویدبخش آینده بسیار روشن&zwnj;تری برای پاسخگویی به مسایل زیستی به&zwnj;ویژه علم ژنتیک است. توسعه و پیشرفت فناوری </span><span dir=\"LTR\" style=\"font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; line-height: 90%; mso-bidi-font-family: 'B Lotus'; letter-spacing: -.2pt; mso-bidi-language: FA;\">DNA</span><span lang=\"FA\" style=\"font-size: 11.0pt; mso-ansi-font-size: 9.0pt; line-height: 90%; font-family: 'B Lotus'; letter-spacing: -.2pt; mso-bidi-language: FA;\"> نوترکیبی، روش&zwnj;های تشخیص اختلال&zwnj;های تک ژنی از دستاورد&zwnj;های این تلاش&zwnj;هاست. با توجه به پیشرفت سریع و دگرگونی روش&zwnj;ها برای تشخیص بیماری&zwnj;های ژنتیکی، نگارش این کتاب به گونه&zwnj;&zwnj;&zwnj;&zwnj;ای است که تمامی دانشجویان و پژوهشگران رشته&zwnj;&zwnj;های حوزه علوم پزشکی و علوم پایه (بیوشیمی) می&zwnj;&zwnj;توانند اطلاعاتی مربوط به بررسی ملکولی بیماری&zwnj;های ژنتیکی کسب کنند و به همین منظور به&zwnj;&zwnj;عنوان کتاب درسی پیشنهاد شده است.</span>\n","pages_count":152,"token":"d71104ecfaed3cf2","deleted_at":null,"published_at":"2024-05-07 15:04:12","available_for_web":true,"publisher_title":"دانشگاه تربیت مدرس","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"bookmark":"false","has_book":"false","has_file":"true","writer_authors":[{"id":1931973,"title":"کی ای .دیویس آندرو رید","meta_title":"کی ای .دیویس آندرو رید","meta_description":"کی ای .دیویس آندرو رید - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"کی","lastname":"ای .دیویس آندرو رید","token":"19a70eca87d4a884","national_code":null,"pivot":{"book_id":3804990,"author_id":1931973,"created_at":"2024-05-07 10:14:05","updated_at":"2024-05-07 15:04:12","role":"writer"}}],"translator_authors":[{"id":1931974,"title":"دکتر حسین مزدارانی","meta_title":"دکتر حسین مزدارانی","meta_description":"دکتر حسین مزدارانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"حسین مزدارانی","token":"ddd41eb30cd83998","national_code":null,"pivot":{"book_id":3804990,"author_id":1931974,"created_at":"2024-05-07 10:14:05","updated_at":"2024-05-07 15:04:12","role":"translator"}}],"available_e_book":true,"dir":false,"vitrines":[{"title":"کتاب‌های مشابه","url":"/api/bookstore/vitrines/similar-books/d71104ecfaed3cf2","type":"books","books":[]},{"title":"کتاب‌های دیگر ناشر","url":"/api/bookstore/vitrines/publisher-books/d71104ecfaed3cf2","type":"books","books":[]}],"authors":[{"id":1931973,"title":"کی ای .دیویس آندرو رید","meta_title":"کی ای .دیویس آندرو رید","meta_description":"کی ای .دیویس آندرو رید - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"کی","lastname":"ای .دیویس آندرو رید","token":"19a70eca87d4a884","national_code":null,"pivot":{"book_id":3804990,"author_id":1931973,"created_at":"2024-05-07 10:14:05","updated_at":"2024-05-07 15:04:12","role":"writer"}},{"id":1931974,"title":"دکتر حسین مزدارانی","meta_title":"دکتر حسین مزدارانی","meta_description":"دکتر حسین مزدارانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"حسین مزدارانی","token":"ddd41eb30cd83998","national_code":null,"pivot":{"book_id":3804990,"author_id":1931974,"created_at":"2024-05-07 10:14:05","updated_at":"2024-05-07 15:04:12","role":"translator"}}],"e_book":{"toc":null,"pages_count":152,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"d71104ecfaed3cf2","status":"SUCCEED","pages_count_fa":"۱۵۲"},"publisher":{"id":242,"title":"دانشگاه تربیت مدرس","description":null,"logo":"icons/tmu","token":"bbd6725522fe055b","slug":"دانشگاه-تربیت-مدرس"},"tags":[],"study_subjects":[],"study_fields":[],"study_groups":[],"views":1,"price_fa":"-۱","titleLink":"%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%84%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AB%DB%8C","urlify":"%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%84%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AB%DB%8C","pages_count_fa":"۱۵۲","previews":null,"score":0},{"title":"دینامیک تحلیلی سیستم های گسسته (جلد دوم)","price":-1,"ebook_price":"۷۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/66c8018a38b0a9b8/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/66c8018a38b0a9b8/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/66c8018a38b0a9b8/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/66c8018a38b0a9b8/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/66c8018a38b0a9b8/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/66c8018a38b0a9b8/front.png"},"back_cover":{"thumbnail":null,"medium":null,"medium_rounded":null,"large":null,"medium_trans":null,"medium_zoom_fit":null},"print_book":false,"isbn":"964-6213-14-6","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1378,"nobat_chap":1,"description":"<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"margin-top: 6.0pt; text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-size: 11.0pt; mso-ansi-font-size: 9.0pt; font-family: 'B Lotus'; mso-bidi-language: FA;\">این اثر برای دانشجویان مهندسی مکانیک و هوافضا در مقاطع کارشناسی ارشد و کارشناسی به&zwnj;&zwnj;عنوان کتاب مرجع و درسی قابل استفاده است.</span>\n\r\n<p style=\"text-align: right;\"><span dir=\"RTL\" lang=\"FA\" style=\"font-size: 11.0pt; mso-ansi-font-size: 9.0pt; font-family: 'B Lotus'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA;\">هفت فصل کتاب عبارت است از: نگاهی به کاربردهای دینامیکی، مکانیک اجرام آسمانی، مباحثی از دینامیک ژیروسکوپی، که این فصول ترجمۀ کتاب روزنبرگ است. اما فصل&zwnj;&zwnj;های حرکت ضربه&zwnj;&zwnj;ای، دینامیک پروازموشک، دینامیک بازوهای روباتی، مدل&zwnj;&zwnj;سازی دینامیکی خودرو فصول جدیدی است که هر یک به قلم یکی از مختصصان این حوزه به رشتۀ تحریر درآمده است.</span>\n","pages_count":320,"token":"66c8018a38b0a9b8","deleted_at":null,"published_at":"2024-05-06 17:34:04","available_for_web":true,"publisher_title":"دانشگاه تربیت مدرس","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"bookmark":"false","has_book":"false","has_file":"true","writer_authors":[{"id":1931966,"title":"دکتر محسن بهرامی، مهندس مهرداد صباغی، دکتر میرعباس جلالی، دکتر بهروز شیاری، دکتر سعید طاهری","meta_title":"دکتر محسن بهرامی، مهندس مهرداد صباغی، دکتر میرعباس جلالی، دکتر بهروز شیاری، دکتر سعید طاهری","meta_description":"دکتر محسن بهرامی، مهندس مهرداد صباغی، دکتر میرعباس جلالی، دکتر بهروز شیاری، دکتر سعید طاهری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"محسن بهرامی، مهندس مهرداد صباغی، دکتر میرعباس جلالی، دکتر بهروز شیاری، دکتر سعید طاهری","token":"285cba3c6c6aa18b","national_code":null,"pivot":{"book_id":3804983,"author_id":1931966,"created_at":"2024-05-06 11:01:59","updated_at":"2024-05-06 17:34:04","role":"writer"}}],"translator_authors":[],"available_e_book":true,"dir":false,"vitrines":[{"title":"کتاب‌های مشابه","url":"/api/bookstore/vitrines/similar-books/66c8018a38b0a9b8","type":"books","books":[]},{"title":"کتاب‌های دیگر ناشر","url":"/api/bookstore/vitrines/publisher-books/66c8018a38b0a9b8","type":"books","books":[]}],"authors":[{"id":1931966,"title":"دکتر محسن بهرامی، مهندس مهرداد صباغی، دکتر میرعباس جلالی، دکتر بهروز شیاری، دکتر سعید طاهری","meta_title":"دکتر محسن بهرامی، مهندس مهرداد صباغی، دکتر میرعباس جلالی، دکتر بهروز شیاری، دکتر سعید طاهری","meta_description":"دکتر محسن بهرامی، مهندس مهرداد صباغی، دکتر میرعباس جلالی، دکتر بهروز شیاری، دکتر سعید طاهری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"محسن بهرامی، مهندس مهرداد صباغی، دکتر میرعباس جلالی، دکتر بهروز شیاری، دکتر سعید طاهری","token":"285cba3c6c6aa18b","national_code":null,"pivot":{"book_id":3804983,"author_id":1931966,"created_at":"2024-05-06 11:01:59","updated_at":"2024-05-06 17:34:04","role":"writer"}}],"e_book":{"toc":null,"pages_count":320,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"66c8018a38b0a9b8","status":"SUCCEED","pages_count_fa":"۳۲۰"},"publisher":{"id":242,"title":"دانشگاه تربیت مدرس","description":null,"logo":"icons/tmu","token":"bbd6725522fe055b","slug":"دانشگاه-تربیت-مدرس"},"tags":[],"study_subjects":[],"study_fields":[],"study_groups":[],"views":1,"price_fa":"-۱","titleLink":"%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B3%D8%B3%D8%AA%D9%87--%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%85-","urlify":"%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B3%D8%B3%D8%AA%D9%87--%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%85-","pages_count_fa":"۳۲۰","previews":null,"score":0},{"title":"تنش در ورق ها و پوسته ها","price":-1,"ebook_price":"۹۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/b42b082594161e00/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/b42b082594161e00/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/b42b082594161e00/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/b42b082594161e00/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/b42b082594161e00/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/b42b082594161e00/front.png"},"back_cover":{"thumbnail":null,"medium":null,"medium_rounded":null,"large":null,"medium_trans":null,"medium_zoom_fit":null},"print_book":false,"isbn":"964-90476-0-3","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1375,"nobat_chap":1,"description":"<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"margin-top: 6.0pt; text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%; line-height: 92%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-size: 11.0pt; mso-ansi-font-size: 9.0pt; line-height: 92%; font-family: 'B Lotus'; letter-spacing: -.2pt; mso-bidi-language: FA;\">این کتاب به&zwnj;&zwnj;عنوان کتابی مقدماتی در موضوع پیچیدۀ آنالیز ورق&zwnj;ها و پوسته&zwnj;&zwnj;ها محسوب می&zwnj;&zwnj;شود. </span>\n\r\n<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%; text-indent: 14.2pt; line-height: 92%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-size: 11.0pt; mso-ansi-font-size: 9.0pt; line-height: 92%; font-family: 'B Lotus'; mso-bidi-language: FA;\">چاپ جدید کتاب مشتمل بر اصلاحات و اضافاتی است که مطالعۀ آن را برای دانشجویان و مهندسان سهل&zwnj;&zwnj;تر ساخته است.</span>\n\r\n<p style=\"text-align: right;\"><span dir=\"RTL\" lang=\"FA\" style=\"font-size: 11.0pt; mso-ansi-font-size: 9.0pt; font-family: 'B Lotus'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA;\">فصول سیزده&zwnj;&zwnj;گانۀ چاپ جدید کتاب عبارت است از: مقدمات نظریه خمش ورق&zwnj;ها، ورق&zwnj;های مدور، ورق&zwnj;های مستطیلی، ورق&zwnj;ها با اشکال مختلف هندسی، خمش ورق با روش&zwnj;های عددی، ورق&zwnj;های ارتوتروپ، ورق&zwnj;ها تحت بارهای جانبی و مستقیم، خیزهای بزرگ ورق&zwnj;ها، تنش&zwnj;&zwnj;های حرارتی در ورق&zwnj;ها، تنش&zwnj;های غشایی در پوسته&zwnj;&zwnj;ها، تنش&zwnj;های خمشی در پوسته&zwnj;&zwnj;ها، کاربرد در لوله&zwnj;&zwnj;ها، منبع&zwnj;&zwnj;ها، مخازن تحت فشار و پوسته&zwnj;&zwnj;های استوانه&zwnj;&zwnj;ای تحت بارهای کلی.</span>\n","pages_count":452,"token":"b42b082594161e00","deleted_at":null,"published_at":"2024-05-07 15:04:47","available_for_web":true,"publisher_title":"دانشگاه تربیت مدرس","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"bookmark":"false","has_book":"false","has_file":"true","writer_authors":[{"id":1931975,"title":"ای . سی. یوگورال","meta_title":"ای . سی. یوگورال","meta_description":"ای . سی. یوگورال - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"ای","lastname":". سی. یوگورال","token":"02b5d1e0b946d4c1","national_code":null,"pivot":{"book_id":3804991,"author_id":1931975,"created_at":"2024-05-07 10:18:40","updated_at":"2024-05-07 15:04:47","role":"writer"}}],"translator_authors":[{"id":1931976,"title":"دکتر غلامحسین رحیمی شعرباف","meta_title":"دکتر غلامحسین رحیمی شعرباف","meta_description":"دکتر غلامحسین رحیمی شعرباف - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"غلامحسین رحیمی شعرباف","token":"27791468d49d032f","national_code":null,"pivot":{"book_id":3804991,"author_id":1931976,"created_at":"2024-05-07 10:18:40","updated_at":"2024-05-07 15:04:47","role":"translator"}}],"available_e_book":true,"dir":false,"vitrines":[{"title":"کتاب‌های مشابه","url":"/api/bookstore/vitrines/similar-books/b42b082594161e00","type":"books","books":[]},{"title":"کتاب‌های دیگر ناشر","url":"/api/bookstore/vitrines/publisher-books/b42b082594161e00","type":"books","books":[]}],"authors":[{"id":1931975,"title":"ای . سی. یوگورال","meta_title":"ای . سی. یوگورال","meta_description":"ای . سی. یوگورال - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"ای","lastname":". سی. یوگورال","token":"02b5d1e0b946d4c1","national_code":null,"pivot":{"book_id":3804991,"author_id":1931975,"created_at":"2024-05-07 10:18:40","updated_at":"2024-05-07 15:04:47","role":"writer"}},{"id":1931976,"title":"دکتر غلامحسین رحیمی شعرباف","meta_title":"دکتر غلامحسین رحیمی شعرباف","meta_description":"دکتر غلامحسین رحیمی شعرباف - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"غلامحسین رحیمی شعرباف","token":"27791468d49d032f","national_code":null,"pivot":{"book_id":3804991,"author_id":1931976,"created_at":"2024-05-07 10:18:40","updated_at":"2024-05-07 15:04:47","role":"translator"}}],"e_book":{"toc":null,"pages_count":452,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"b42b082594161e00","status":"SUCCEED","pages_count_fa":"۴۵۲"},"publisher":{"id":242,"title":"دانشگاه تربیت مدرس","description":null,"logo":"icons/tmu","token":"bbd6725522fe055b","slug":"دانشگاه-تربیت-مدرس"},"tags":[],"study_subjects":[],"study_fields":[],"study_groups":[],"views":1,"price_fa":"-۱","titleLink":"%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D9%82-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7","urlify":"%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D9%82-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7","pages_count_fa":"۴۵۲","previews":null,"score":0},{"title":"جایگاه متعه طلاق در نظام قانون گذاری اسلامی","price":-1,"ebook_price":"۷۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/5184da7e4b77042b/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/5184da7e4b77042b/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/5184da7e4b77042b/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/5184da7e4b77042b/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/5184da7e4b77042b/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/5184da7e4b77042b/front.png"},"back_cover":{"thumbnail":null,"medium":null,"medium_rounded":null,"large":null,"medium_trans":null,"medium_zoom_fit":null},"print_book":false,"isbn":"978-600-5394-21-4","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1389,"nobat_chap":1,"description":"<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\"><span lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 11.0pt; mso-ansi-font-size: 9.0pt; font-family: 'B Lotus';\">در &laquo;نظام حقوق مالی زن در اسلام&raquo; به دلیل اهمیت نقش خانواده در تحقق اهداف و مصالح فردی و اجتماعی و جایگاه محوری زن در خانواده، حمایت از حقوق زنان به شکلی است که تمام ابعاد زندگی زنان را چه در بعد طبیعی، چه در بعد انسانی و حتی معنوی شامل شده است. </span>\n\r\n<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%; text-indent: 11.35pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\"><span lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 11.0pt; mso-ansi-font-size: 9.0pt; font-family: 'B Lotus';\">بدین منظور &laquo;حقوق مالی زوجه&raquo; در زمان برقراری علقه زوجیت و حتی پس از انحلال نکاح (طلاق، فسخ و ...) گستره وسیعی از آیات و روایات را به خود اختصاص داده است. این حقوق مالی شامل سه دسته مالکیت&zwnj;های اصلی و بالذّات، مالکیت&zwnj;های تبعی و مالکیت&zwnj;های حمایتی است که حق دریافت &laquo;متعه طلاق&raquo; یکی از اقسام مالکیت&zwnj;های حمایتی از زنان مطلقه است.</span>\n","pages_count":260,"token":"5184da7e4b77042b","deleted_at":null,"published_at":"2024-05-05 15:20:36","available_for_web":true,"publisher_title":"دانشگاه تربیت مدرس","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"bookmark":"false","has_book":"false","has_file":"true","writer_authors":[{"id":1931948,"title":"زهره کاظمی","meta_title":"زهره کاظمی","meta_description":"زهره کاظمی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"زهره","lastname":"کاظمی","token":"2d15bf9ba26f4215","national_code":null,"pivot":{"book_id":3804968,"author_id":1931948,"created_at":"2024-05-05 14:17:05","updated_at":"2024-05-05 15:20:36","role":"writer"}}],"translator_authors":[],"available_e_book":true,"dir":false,"vitrines":[{"title":"کتاب‌های مشابه","url":"/api/bookstore/vitrines/similar-books/5184da7e4b77042b","type":"books","books":[]},{"title":"کتاب‌های دیگر ناشر","url":"/api/bookstore/vitrines/publisher-books/5184da7e4b77042b","type":"books","books":[]}],"authors":[{"id":1931948,"title":"زهره کاظمی","meta_title":"زهره کاظمی","meta_description":"زهره کاظمی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"زهره","lastname":"کاظمی","token":"2d15bf9ba26f4215","national_code":null,"pivot":{"book_id":3804968,"author_id":1931948,"created_at":"2024-05-05 14:17:05","updated_at":"2024-05-05 15:20:36","role":"writer"}}],"e_book":{"toc":null,"pages_count":260,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"5184da7e4b77042b","status":"SUCCEED","pages_count_fa":"۲۶۰"},"publisher":{"id":242,"title":"دانشگاه تربیت مدرس","description":null,"logo":"icons/tmu","token":"bbd6725522fe055b","slug":"دانشگاه-تربیت-مدرس"},"tags":[],"study_subjects":[],"study_fields":[],"study_groups":[],"views":1,"price_fa":"-۱","titleLink":"%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%87-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C","urlify":"%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%87-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C","pages_count_fa":"۲۶۰","previews":null,"score":0},{"id":3804766,"title":"اصول روش های تشخیص آزمایشگاهی در ویروس شناسی پزشکی","price":125000,"ebook_price":"۴۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۳۱‌,‌۲۵۰","rent_6_price":"۳۷‌,‌۵۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/0c473ce88e781026/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/0c473ce88e781026/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/0c473ce88e781026/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/0c473ce88e781026/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/0c473ce88e781026/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-622-7034-21-9","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1399,"nobat_chap":1,"description":"<p style=\"text-align: right;\">کتاب اصول روش<span dir=\"LTR\">&zwnj;</span>های تشخیصی در ویروس&zwnj;شناسی پزشکی سعی دارد تا به بررسی روش<span dir=\"LTR\">&zwnj;</span>ها و اصول انجام مهم<span dir=\"LTR\">&zwnj;</span>ترین روش&zwnj;های پرکاربرد در حیطه علم ویروس&zwnj;شناسی تشخیصی بپردازد، این کتاب در سه فصل مجزا به نگارش در آمده است. این سه فصل مطالبی را در زمینه روش<span dir=\"LTR\">&zwnj;</span>های کشت و جداسازی ویروس<span dir=\"LTR\">&zwnj;</span>ها، روش<span dir=\"LTR\">&zwnj;</span>های ایمنوسرولوژیک و روش&zwnj;های مولکولی ارایه می<span dir=\"LTR\">&zwnj;</span>نمایند. درباره روش&zwnj;های آزمایشگاهی مذکور به جزییات مربوط و توضیحات لازم در پیرامون اساس روش، کاربرد و همچنین دستورالعمل روش&zwnj;ها و در بعضی از موارد، تفسیر نتایج پرداخته شده است. در خصوص آزمون&zwnj;هایی که تنها در موارد خاص کاربرد دارند و بسته به نوع نمونه ممکن است مقادیر اجزای آزمایش متغیر باشد، به معرفی و ذکر اصول آزمایش بسنده شده است.\n","pages_count":285,"keywords":null,"token":"0c473ce88e781026","created_at":"2024-01-10 11:14:54","updated_at":"2024-06-08 12:14:39","publisher_id":242,"deleted_at":null,"published_at":"2024-03-13 15:13:05","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه تربیت مدرس","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1931785,"title":"دکتر طراوت بامداد- دکتر مسعود پارسانیا","meta_title":"دکتر طراوت بامداد- دکتر مسعود پارسانیا","meta_description":"دکتر طراوت بامداد- دکتر مسعود پارسانیا - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"طراوت بامداد- دکتر مسعود پارسانیا","token":"84e4de4e2a8012c7","created_at":"2024-02-13 14:12:40","updated_at":"2024-02-13 14:12:40","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931785,"title":"دکتر طراوت بامداد- دکتر مسعود پارسانیا","meta_title":"دکتر طراوت بامداد- دکتر مسعود پارسانیا","meta_description":"دکتر طراوت بامداد- دکتر مسعود پارسانیا - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"طراوت بامداد- دکتر مسعود پارسانیا","token":"84e4de4e2a8012c7","created_at":"2024-02-13 14:12:40","updated_at":"2024-02-13 14:12:40","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788714,"file":"659e4af6a332c0.49061258.pdf","book_id":3804766,"toc":null,"created_at":"2024-01-10 11:14:55","updated_at":"2024-06-08 12:14:39","process_started_at":"2024-01-21 16:51:19","process_done_at":"2024-01-21 16:51:22","process_failed_at":null,"pages_count":281,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"24347bfa4e97478c8f36174e2943606a9ae0619b82629ea455a8cc4695ca5eaec4287bff1ab7f0109b7aa604767aafa93292ed003fee3192207e29b2a8b8c200","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۸۵"},"publisher":{"id":242,"title":"دانشگاه تربیت مدرس","description":null,"token":"bbd6725522fe055b","slug":"دانشگاه-تربیت-مدرس"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۲۵‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C","urlify":"%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C","pages_count_fa":"۲۸۵","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3","per_page":15,"to":15,"last_page":13,"total_authors_books":0,"total_books":191,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":191,"title":"دانشگاه-تربیت-مدرس","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"140ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"169ms","total":"309ms"},"next_page":"/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3?page=2"}
خرید یا کرایه
cancel
19