1. بوکت
  2. علوم تجربی
  3. دکترای پیوسته بیوتکنولوژی
  4. اصول مهندسی ژنتیک
  5. کتاب چکیده‌ای از ژنتیک

چکیده‌ای از ژنتیک


نویسنده : ژى .ال .روسینیول

مترجمان : نان چای , محمد خسروشاهى ٬مصطفى ولى زاده ٬محمد امین بخش


درباره کتاب چکیده‌ای از ژنتیک

_

سال
۱۳۶۳
تعداد صفحات
۳۰۱
شابک
978-964-01-0141-4
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books

مشخصات کتاب چکیده‌ای از ژنتیککتاب‌های مشابه کتاب چکیده‌ای از ژنتیک


خرید یا کرایه
cancel
19