1. بوکت
  2. علوم تجربی
  3. مهندسی تولیدات گیاهی
  4. اصول اصلاح نباتات
  5. کتاب مقدمه ای بر مهندسی ژنتیک در علوم زیستی

مقدمه ای بر مهندسی ژنتیک در علوم زیستی


نویسندگان : دکتر حسین شاهسوندحسنی , دکتر مسعود احمدی افزادی , سارا دهقان


درباره کتاب مقدمه ای بر مهندسی ژنتیک در علوم زیستی

با توجه به تدریس چندین ساله درس ژنتیک گیاهان توسط نویسنده اول این کتاب بر آن شدیم تا کتاب مقدمه ای بر مهندسی ژنتیک در علوم زیستی را به زبانی ساده در پنج بخش شامل :

بخش اول بیوشیمی موجودات زنده و درشت مولکول ها

بخش دوم مهندسی ژنتیک ریزسازواره ها

بخش سوم مهندسی ژنتیک در پستانداران

بخش چهارم مهندسی ژنتیک در گیاهان و تولید گیاهان تراریخته

و بخش پنجم جنبه های مادی و اخلاقی مهندسی ژنتیک در جامعه بشری

را در 13 فصل به علاقه مندان تقدیم نماییم. امیدواریم که این اثر مورد استفاده دانشجویان، پژوهشگران، صاحب نظران و کارشناسان

علوم زیستی به ویژه علوم پایه زیستی، پزشکی و کشاورزی بالاخص رشته های بیوتکنولوژی، زراعت واصلاح نباتات، گیاهپزشکی، باغبانی و علوم دامی قرار گیرد. امید است این کتاب بتواند بسیاری از شبهات مربوط به مضرات و معایب محصولات تراریخته را مرتفع نماید به گونه ای که صرف تولید محصولات تراریخته خطر آفرین نمی باشند، بلکه عدم مراقبت های ویژه بعدی است که نه تنها در ایران، بلکه در جهان، نگرانی های عمیقی را در بین مردم عادی و حتی در بین خود محققان و دانشمندان مسلط بر این رشته به وجود آورده است.

در تدوین و گردآوری مطالب این کتاب واژه های تخصصی فراوانی وجود دارد که سعی بر استفاده از معادل های مناسب فارسی آن ها بر اساس فرهنگ های علوم زیستی و کشاورزی شده است.

سال
۱۳۹۷
تعداد صفحات
۲۷۲
شابک
9786002010735
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران


خرید یا کرایه
cancel
19