1. بوکت
  2. علوم تجربی
  3. دکترای پیوسته بیوتکنولوژی
  4. آز-میکروبیولوژی ۱
  5. کتاب میکروبیولوژی خاک؛ ریزموجودات و رشد گیاهان

میکروبیولوژی خاک؛ ریزموجودات و رشد گیاهان


نویسنده : سوبا رایو

مترجمان : دکتر ایرج اله‌دادی , شهریار دشتی , حسینعلی علیخانی , غلامعباس اکبری


درباره کتاب میکروبیولوژی خاک؛ ریزموجودات و رشد گیاهان

.

سال
۱۳۹۶
تعداد صفحات
۳۴۴
شابک
978-964-0363-50-8
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران

مشخصات کتاب میکروبیولوژی خاک؛ ریزموجودات و رشد گیاهان




خرید یا کرایه
cancel
19