1. بوکت
  2. علوم تجربی
  3. زیست فناوری
  4. زیست گیاهی
  5. کتاب سیستماتیک گیاهی - جلد 1

سیستماتیک گیاهی - جلد 1


نویسنده : مایکل جی. سیمپسون

مترجم : گروه مترجمین خانه زیست شناسی


درباره کتاب سیستماتیک گیاهی - جلد 1

سیستماتیک یکی از شاخه‌های بسیار قدیمی و مهم علم گیاه شناسی است. انسانهای اولیه به گیاهان خوراکی و دارویی اطراف خود توجه خاصی داشتند و صدها نوع از آنها را می‌شناختند و به این ترتیب نخستین گروههای تاکسونومیک گیاهی بر اساس چنین شناختی شکل گرفت. سیستماتیک گیاهی اختلافات بارز و برجسته گروههای گیاهی را تصویر می‌کند.

نام هرگیاه در واقع کلیدی است که با آن دریچه‌ای بر زیست شناسی آن گیاه گشوده می‌شود. سیستماتیک گیاهی باشناخت و نامگذاری گیاهان و به نظم کشیدن آنها در گروههای خویشاوند و بسیار نزدیکی همچون جنس ، خانواده و ... سروکار دارد. بطور کلی این علم شامل مجموعه فعالیتهایی است که به منظور سازماندهی و ثبت تنوع گیاهان انجام می‌شود.

سال
۱۳۹۲
تعداد صفحات
۴۹۵
شابک
9786009739604-001
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books

مشخصات کتاب سیستماتیک گیاهی - جلد 1درس‌ها

زیست گیاهی

رشته ها

زیست فناوری

گروه های تحصیلی

علوم تجربی


خرید یا کرایه
cancel
19