1. بوکت
  2. علوم تجربی
  3. شیمی گرایش شیمی فیزیک
  4. سینتیک شیمیایی پیشرفته
  5. کتاب سینتیک و مکانیسم واکنش‌های معدنی

کتاب سینتیک و مکانیسم واکنش‌های معدنی


نویسندگان : دکتر مصطفی محمدپور امینی , خدابخش درزی‌نژاد


درباره کتاب سینتیک و مکانیسم واکنش‌های معدنی

-

سال
۱۳۹۲
تعداد صفحات
۲۵۴
شابک
9789644572586
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books


خرید یا کرایه
cancel
19