1. بوکت
  2. هنر
  3. موزه
  4. آز-حفاظت و مرمت ۱
  5. کتاب درآمدی بر شناخت فنون مرمت بناهای تاریخی

کتاب درآمدی بر شناخت فنون مرمت بناهای تاریخی


نویسندگان : سیداحسان میرهاشمی روته , دکتر اکبر حاجی ابراهیم زرگر


درباره کتاب درآمدی بر شناخت فنون مرمت بناهای تاریخی

آنچه از معماری گذشتۀ ایران باقی مانده، در تعامل با فرهنگ حاکم و تلفیق با دانش فنی، نمونه-های بی‌بدیلی به نسل حاضر رسانده است. بدون شک، حفاظت و مرمت این آثار، به منزله جان مایۀ معماری ایرانی، نه تنها به علت ارزشهای مستتر در آنها، بلکه برای افزایش غنای اطلاعاتی طراحی و ساخت وساز امروزی نیز ضروری است. در حوزۀ مبانی نظری مرمت، کتاب ها و مقاله های بسیاری به رشتۀ تحریر درآمده است، اما در حوزۀ فناوری و همچنین روشهای اجرایی مرمت، چه در ایران و چه در دیگر نقاط جهان، منابع کمتری وجود دارد. از این رو، با توجه به کمبود منابع تخصصی در این زمینه، نگارش کتاب حاضر، با تمرکز بر روش‌های اجرایی مرمت بناهای تاریخی، صورت گرفته است.

این کتاب شامل هشت بخش است که با روش نظام مند رویارویی با بناهای تاریخی و برداشت از آنها آغاز شده و با ارایۀ برخی روش های حفاظت موقت و کنترل نیروهای آسیب رسان، فنون دخالت در شالوده های تاریخی، الگوهای معمول مرمت تویزه ها، طاقها و گنبدها، روشهای کنترل رطوبت و فنون مداخله در سازه های چوبی و سنگی ادامه می‌باید و با آشنایی مختصری در حوزۀ مرمت تزیینات وابسته به معماری، پایان می‌پذیرد.

سعی شده است تا تمام مطالب کتاب بر تصاویر مرتبط و به ویژه نمونه های مرمت‌شدۀ موفق ایرانی مبتنی باشد. از اینرو، مطالعۀ این کتاب برای دانشجویان و فعالان حوزۀ مرمت و حفاظت میراث فرهنگی، معماران با گرایشهای فناوری، بازسازی و منظر، دانشجویان و مهندسان عمران و همچنین استادکاران تجربی مفید است

سال
۱۳۹۷
تعداد صفحات
۴۸۰
شابک
978-964-457-418-4
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران


خرید یا کرایه
cancel
19