1. بوکت
  2. علوم انسانی
  3. فقه شافعی
  4. آموزش زبان عربی 1
  5. کتاب نقش ترکیبی مفعول در زبان عربی؛ از ساخت حملی تا ساخت سازه‌ای

نقش ترکیبی مفعول در زبان عربی؛ از ساخت حملی تا ساخت سازه‌ای


نویسنده : احمد المتوکل

مترجمان : دکتر سعدالله همایونی , هدی یزدان


درباره کتاب نقش ترکیبی مفعول در زبان عربی؛ از ساخت حملی تا ساخت سازه‌ای

.

سال
۱۳۹۹
تعداد صفحات
۲۶۹
شابک
978-964-0301-21-0
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران


خرید یا کرایه
cancel
19