1. بوکت
  2. علوم تجربی
  3. مهندسی بهداشت محیط
  4. اصول ترمودینامیک و انتقال حرارت
  5. کتاب اصول ترمودینامیک ون وایلن

کتاب اصول ترمودینامیک ون وایلن


نویسندگان : کلاوس بورگناک , ریچاردایی .زونتاگ

مترجمان : دکتر محسن حسن وند , محمدعلی رمضانی


درباره کتاب اصول ترمودینامیک ون وایلن

این کتاب نسخه ی الکترونیکی بوکت ندارد! چون متاسفانه تاکنون موفق به همکاری با ناشر این کتاب نشده ایم. درنتیجه به همراه نسخه چاپی (کتاب) نسخه الکترونیکی بوکت ارائه نمی‌شود.

سال
۱۳۹۷
تعداد صفحات
۹۸۴
شابک
9789649752211
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books


خرید یا کرایه
cancel
19