1. بوکت
  2. فنی و مهندسی
  3. مهندسی مکانیک بیوسیستم
  4. دینامیک سیالاتی محاسباتی
  5. کتاب دینامیک گازها

دینامیک گازها


نویسنده : دکتر علی اکبر عالم رجبی

مترجم : دکتر علی اکبر عالم رجبی


درباره کتاب دینامیک گازها

..

سال
۱۳۹۸
تعداد صفحات
۴۶۷
شابک
9789646029200
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران


خرید یا کرایه
cancel
19