1. بوکت
  2. علوم تجربی
  3. مهندسی تکنولوژی پرورش اسب
  4. اصلاح نژاد اسب
  5. کتاب مقدمه‌ای بر بیولوژی اسب

مقدمه‌ای بر بیولوژی اسب


نویسنده : زو داویس

مترجمان : دکتر فرامرز قراگوزلو , دکتر پیمان عزیزی , دکتر حافظ صادقی


درباره کتاب مقدمه‌ای بر بیولوژی اسب

.

سال
۱۴۰۰
تعداد صفحات
۲۸۶
شابک
978-964-0301-54-8
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران

مشخصات کتاب مقدمه‌ای بر بیولوژی اسبکتاب‌های مشابه کتاب مقدمه‌ای بر بیولوژی اسب


خرید یا کرایه
cancel
19