1. بوکت
  2. علوم تجربی
  3. بیوانفورماتیک
  4.    سیستمهای تصمیم گیری در بهداشت و درمان
  5. کتاب فاضلاب صنعتى

فاضلاب صنعتى


نویسنده : نلسون لیونارد نمرو

مترجم : محمود اسدى


درباره کتاب فاضلاب صنعتى

_

سال
۱۳۶۸
تعداد صفحات
۳۷۷
شابک
978-964-01-0484-2
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books


خرید یا کرایه
cancel
19