1. بوکت
  2. علوم پزشکی
  3. دندانپزشکی
  4. بیوتکنولوژی دارویی
  5. کتاب معرفی داروهای نوین هومیوپاتی

معرفی داروهای نوین هومیوپاتی


نویسندگان : شهناز سبحانی , مهناز جاهد , شامیران گورگیز نژاد


درباره کتاب معرفی داروهای نوین هومیوپاتی

هومیوپاتی دانشی زنده است. اصول درمان و متدولوژی آنالیز بیماران بارها مورد بازبینی قرار گرفته است. در هر دهه شاهد جوانه زدن مکاتب جدیدی در هومیوپاتی هستیم. کسری از این مکاتب و یا زیر مجموعه‌ای از آن‌ها با اثبات حقانیت خود به جریان اصلی این دانش می‌پیوندد. دانش متریا مدیکا از این روند مستثنی نیست. هر ساله داروهای جدیدی به دایره متریا مدیکا معرفی می‌شوند. گر چه تعداد این داروها زیاد است ولی گروهی از آن‌ها با اثبات موقعیت خود در گره گشایی از مشکلات بیماران به لی ست جاودانه متریا مدیکای کاربردی افزوده می‌شوند.

سال
۱۳۹۷
تعداد صفحات
۲۲۸
شابک
9786005762905
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران


خرید یا کرایه
cancel
19