1. بوکت
  2. علوم انسانی
  3. فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی کاربردی
  4. استفاده و سوء استفاده از داروها اختیاری
  5. کتاب اصول درمان سو مصرف داروها

اصول درمان سو مصرف داروها


نویسنده : دکتر نورا دی ولکوو

مترجمان : دکتر مریم تقوا , دکتر اردوان تقوا


درباره کتاب اصول درمان سو مصرف داروها

هدف کتاب اصول درمان سـوی مصـرف داروهـا: دسـتورالعمل مبتنـی بـر تحقیـق- تشـریح اصـول درمانی و یافتههای تحقیقی است که ارتباط خاصی با سیستمهای قضایی و متخصصان درمانی دارد که با بیماران مبتلا به سـوی مصـرف مـواد مخـدر کـار

میکنند. این کتاب به سه بخش تقسیم شده است: 1.یافته های تحقیقی در مورد بیماران معتاد که در 13اصل اساسی خلاصه شده اسـت. 2. مجموعـه ای از نمونه سوالاتی که اغلب، مـردم در مـورد درمـان سوی مصرف مواد می پرسند. 3. یک بخش منبع کـه

وب ســایتهــایی را بــرای اطلاعــات بیشــتر ارایــه می دهد.

سال
۱۳۹۶
تعداد صفحات
۶۴
شابک
9786009661855
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران

مشخصات کتاب اصول درمان سو مصرف داروهاکتاب‌های مشابه کتاب اصول درمان سو مصرف داروها


خرید یا کرایه
cancel
19