1. بوکت
  2. علوم انسانی
  3. علوم انتظامی
  4. آشنایی با قاچاق
  5. کتاب جرم انگاری قاچاق کالا از منظر فقه و حقوق

جرم انگاری قاچاق کالا از منظر فقه و حقوق


نویسندگان : مجتبی نورزاد کوهساره , ریحانه حسین دادی , عبدالناصر کردتمینی


درباره کتاب جرم انگاری قاچاق کالا از منظر فقه و حقوق

قاچاق

سال
۱۳۹۴
ناشر
پلک
تعداد صفحات
۱۳۰
شابک
978 -964-235 -373-6
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران

مشخصات کتاب جرم انگاری قاچاق کالا از منظر فقه و حقوقدرس‌ها

آشنایی با قاچاق

رشته ها

علوم انتظامی

گروه های تحصیلی

علوم انسانی


خرید یا کرایه
cancel
19