مهندسی متابولیک


نویسندگان : دکتر منصور امیدی , مهندس آرش مختاری


درباره کتاب مهندسی متابولیک

.

سال
۱۴۰۰
تعداد صفحات
۴۶۷
شابک
978-964-0303-25-2
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران


خرید یا کرایه
cancel
19