1. بوکت
 2. علوم انسانی
 3. مشاوره گرایش مشاوره مدرسه
 4. روش های تحقیق پیشرفته در علوم تربیتی و روانشناسی
 5. کتاب مکاتب فلسفی و تعلیم و تربیت

کتاب مکاتب فلسفی و تعلیم و تربیت


نویسنده : دکتر شراره حبیبی


درباره کتاب مکاتب فلسفی و تعلیم و تربیت

فلسفه تعلیم و تربیت، مطالعە ی فلسفه تعلیم و تربیت و مسـایل و مشـکلات آن اسـت. در قرن حاضر فلسفه نظریه‌ها و مکاتـب فلسـفی جدیـد ابـداع می‌کنند و بسـیاری از فیلسوفان نیز به بازسازی نظریه‌ها می‌پردازند. فلسفه تعلیم و تربیت مسایل و مشـکلات تعلیم و تربیت را باتوجه به دیدگاه فلسفیشان مورد مطالعـه و بررسـی قـرار می‌دهند. فلسفه دارای شاخه‌های متعدد است. برای این منظور فلسفه نیاز بـه ایـن دارنـد کـه در رابطه با فلسفه تعلیم و تربیت از ابعاد مختلف فلسفه، دانـش و اطلاعات دقیـق و کـافی کسب کنند و این کار دشوار است. در این کتاب در فصلهای مختلف ارتباط بـین ابعـاد فلسفه و تعلیم و تربیت بررسی می‌شود. هدف این است دانشجویان از معدود مکتبهـای فلسفی گذشته و معاصر اطلاعات کافی به دست آورند و مطالعه بخش‌های مختلف کتـاب به فهم و درک درست و شناخت شیوه‌های تعلیم و تربیت مکاتب فلسفی به ایشان مـدد رساند

سال
۱۳۹۹
تعداد صفحات
۲۰۸
شابک
9786003091320
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books

مشخصات کتاب مکاتب فلسفی و تعلیم و تربیت


 • نام کتاب مکاتب فلسفی و تعلیم و تربیت
 • نویسنده دکتر شراره حبیبی
 • سال انتشار ۱۳۹۹
 • فرمت کتاب BKT
 • تعداد صفحات ۲۰۸
 • انتشارات آوای نور
 • شابک(ISBN) 9786003091320
 • نوبت چاپ 2
 • قیمت نسخه الکترونیک ۲۲‌,‌۵۰۰ تومان


خرید یا کرایه
cancel
19