1. بوکت
  2. فنی و مهندسی
  3. مهندسی مکانیک بیوسیستم
  4. سوخت، احتراق و آلودگی
  5. کتاب حقوق کیفری اسلام ، دیات

حقوق کیفری اسلام ، دیات


نویسنده : از کتاب شرای عالاسلام محقق حلیّ و مسال کالافهام شهید ثانی

مترجم : ابوالحسن محمدی


درباره کتاب حقوق کیفری اسلام ، دیات

.

سال
۱۳۷۴
تعداد صفحات
۱۸۶
شابک
1
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books


خرید یا کرایه
cancel
19