1. بوکت
  2. فنی و مهندسی
  3. مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
  4. اصول مهندسی فرآوری مواد غذایی و محصولات کشاورزی
  5. کتاب مکان‌یابی ژنتیکی و گزینش به کمک نشانگر (مبانی، کاربرد و مزایا)

مکان‌یابی ژنتیکی و گزینش به کمک نشانگر (مبانی، کاربرد و مزایا)


نویسنده : ان. مانیکاندا بوپاتی

مترجمان : دکتر سید محمدمهدی مرتضویان , دکتر حسین رامشینی


درباره کتاب مکان‌یابی ژنتیکی و گزینش به کمک نشانگر (مبانی، کاربرد و مزایا)

.

سال
۱۳۹۷
تعداد صفحات
۴۹۷
شابک
978-964-0371-56-5
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران


خرید یا کرایه
cancel
19