1. بوکت
  2. هنر
  3. بازیگری
  4. بازیگری در تئاتر شرق
  5. کتاب تیاتر فرانسه در قرن بیستم

تیاتر فرانسه در قرن بیستم


نویسنده : فرانک اورارد

مترجم : دکتر روح الله قاسمی


درباره کتاب تیاتر فرانسه در قرن بیستم

-

سال
۱۳۹۶
تعداد صفحات
۲۰۴
شابک
9789644573842
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران


خرید یا کرایه
cancel
19