1. بوکت
  2. فنی و مهندسی
  3. فوتونیک گرایش الکترونیک
  4. آشکار سازهای نوری
  5. کتاب سازه های شبکه کابلی

سال
۱۳۹۰
تعداد صفحات
۱۱۲
شابک
9789644572135
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران


خرید یا کرایه
cancel
19