1. بوکت
  2. فنی و مهندسی
  3. علوم کامپیوتر
  4. اصول سیستمهای کامپیوتری
  5. کتاب شبکه‌های میان ارتباطی: رویکرد مهندسی

شبکه‌های میان ارتباطی: رویکرد مهندسی


نویسندگان : خوزه دوآتو , سوداکار یالامانچیلی , لیونل نی

مترجم : دکتر فرشاد صفایی


درباره کتاب شبکه‌های میان ارتباطی: رویکرد مهندسی

..

سال
۱۳۹۴
تعداد صفحات
۵۶۰
شابک
9789644573194
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران

مشخصات کتاب شبکه‌های میان ارتباطی: رویکرد مهندسیکتاب‌های مشابه کتاب شبکه‌های میان ارتباطی: رویکرد مهندسی

درس‌ها

اصول سیستمهای کامپیوتری

رشته ها

علوم کامپیوتر

گروه های تحصیلی

فنی و مهندسی


خرید یا کرایه
cancel
19