1. بوکت
  2. هنر
  3. نقاشی
  4. آشنایی با باستان شناسی
  5. کتاب نقشه‌برداری پیوستارهای باستان‌شناختی: تکمیل پهنه های فرهنگی مدیترانه

نقشه‌برداری پیوستارهای باستان‌شناختی: تکمیل پهنه های فرهنگی مدیترانه


نویسنده : استفانو کامپانا

مترجمان : دکتر کمال‌الدین نیکنامی , حیان جبارزاده , مهسا وهابی


درباره کتاب نقشه‌برداری پیوستارهای باستان‌شناختی: تکمیل پهنه های فرهنگی مدیترانه

.

سال
۱۴۰۰
تعداد صفحات
۱۶۸
شابک
978-964-0302-91-0
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران


خرید یا کرایه
cancel
19