1. بوکت
  2. علوم پزشکی
  3. پزشکی
  4. مقدمات پزشکی عملی
  5. کتاب بیماری های خون و انکولوژی

کتاب بیماری های خون و انکولوژی


نویسندگان : زهرا شمسی , رایکا نایبی

مترجم : کاوه طاری


درباره کتاب بیماری های خون و انکولوژی

کتاب حاضر ترجمه بخش خون و انکولوژی کتاب مبانی طب داخلی سیسیل است. در این ویراست نسبت به ویراست قبل تغییرات چش مگیری در برخی مباحث ایجاد شده است و آخرین یافت ههای مباحث مختلف آورده شده است. در ابتدای کتاب مباحثی در ارتباط با مغز استخوان، خون سازیو سلو لهای خونی آورده شده در بخش دیگری از کتاب مباحث مرتبط با اختلالات سلو لهای خونی و هموستاز بحث شده است بخش پایانی کتاب نیزمباحث مرتبط با بیولوژی سرطان و انواع سرطا نها آورد شده است

سال
۱۳۹۶
تعداد صفحات
۲۶۴
شابک
9786002383273
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books

مشخصات کتاب بیماری های خون و انکولوژیدرس‌ها

مقدمات پزشکی عملی

رشته ها

پزشکی

گروه های تحصیلی

علوم پزشکی


خرید یا کرایه
cancel
19