1. بوکت
  2. فنی و مهندسی
  3. کارشناسی علوم مهندسی
  4. آز-سیستم های کنترل خطی
  5. کتاب کنترل نظارتی سیستم‌های گسسته - پیش‌آمد

کنترل نظارتی سیستم‌های گسسته - پیش‌آمد


نویسندگان : دکتر علی‌اکبر افضلیان , دکتر وحید سعیدی


درباره کتاب کنترل نظارتی سیستم‌های گسسته - پیش‌آمد

.

سال
۱۴۰۱
تعداد صفحات
۲۴۰
شابک
978-964-457-544-0
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران


خرید یا کرایه
cancel
19