1. بوکت
  2. علوم تجربی
  3. امور زراعی و باغی
  4. تحقیق، آموزش و ترویج کشاورزی
  5. کتاب مقدمه‌ای بر مدل‌سازی معادلات ساختاری-حداقل مربعات جزیی

مقدمه‌ای بر مدل‌سازی معادلات ساختاری-حداقل مربعات جزیی


نویسندگان : جوزف هیر , توماس هالت , کریستین رینگل , مارکو سارستد

مترجمان : دکتر امیر علم بیگی , آقای محمدرضا اکبری


درباره کتاب مقدمه‌ای بر مدل‌سازی معادلات ساختاری-حداقل مربعات جزیی

.

سال
۱۳۹۷
تعداد صفحات
۳۹۲
شابک
978-964-0373-27-9
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران


خرید یا کرایه
cancel
19