1. بوکت
  2. علوم تجربی
  3. ساخت پروتزهای دندانی
  4.   آمار و روش تحقیق
  5. کتاب آشنایی با آنالیز حقیقی

آشنایی با آنالیز حقیقی


نویسنده : منفرد استول

مترجم : دکتر محمد جلوداری ممقانی


درباره کتاب آشنایی با آنالیز حقیقی

..

سال
۱۳۹۵
تعداد صفحات
۷۵۴
شابک
978-964-01-1449-0
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران


خرید یا کرایه
cancel
19