1. بوکت
 2. علوم انسانی
 3. مدیریت و بازرگانی دریایی
 4. اصول مهندسی دریایی
 5. کتاب مدیریت لجستیک دریایی و پسکرانه های بندری

کتاب مدیریت لجستیک دریایی و پسکرانه های بندری


نویسنده : دکتر همایون یوسفی


درباره کتاب مدیریت لجستیک دریایی و پسکرانه های بندری

برای سالیان بیشمار اجزای لجستیک یکی از ویژگیهای صنعتی و اقتصادی بود اما لجستیک در گذشته نه چندان دور به عنوان یک کارکرد اصلی شایسته شناخته شد.لجستیک کارکردی است که از زیر شاخه ها و زیر سیستم های بسیاری تشکیل شده است.سیستم هایی که هرکدام ممکن است به عنوان یک مدیریت عملیات متمایز تلقی شوند.امروزه هر دو جامعه علمی و تجاری، ضرورت یک نگرش کلی به این عملیات های متفاوت را به منظور محاسبه چگونگی وابسته بودن و تعامل آنها پذیرفته اند.درک ارزش و اهمیت لجستیک و زنجیره پشتیبانی به نگرش علمی نسبت به این موضوع منتهی شده است.هدف این نگرش مفهوم کلی کارکرد لجستیک به عنوان تمام سیستم و همچنین زیر سیستم های انفرادی می باشد.بخش عمده این در نیاز و برنامه ریزی لجستیک و زنجیره تامین اشاره دارد.اما همچنان برخی موضوعات عملیاتی عمده را مد نظر قرار می دهد.

سال
۱۳۹۶
تعداد صفحات
۴۲۴
شابک
9789649861074
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books

مشخصات کتاب مدیریت لجستیک دریایی و پسکرانه های بندری


 • نام کتاب مدیریت لجستیک دریایی و پسکرانه های بندری
 • نویسنده دکتر همایون یوسفی
 • سال انتشار ۱۳۹۶
 • فرمت کتاب BKT
 • تعداد صفحات ۴۲۴
 • انتشارات اسرار دانش
 • شابک(ISBN) 9789649861074
 • نوبت چاپ 1
 • قیمت نسخه الکترونیک ۴۰‌,‌۰۰۰ تومان


خرید یا کرایه
cancel
19