1. بوکت
  2. فنی و مهندسی
  3. مهندسی نفت
  4. مهندسی مخازن ۱
  5. کتاب آیین‌نامه API برای ساخت مخازن فولادی نفت

آیین‌نامه API برای ساخت مخازن فولادی نفت


نویسنده : انستیتو نفت آمریکا

مترجمان : دکتر محمد دراویش , سعدی حمیدی


درباره کتاب آیین‌نامه API برای ساخت مخازن فولادی نفت

از اوایل دهه 80 شمسی به منظور پاسخگویی به درخواست ترانزیت مواد نفتی کشورهای همسایه خصوصا عراق

و ترکمنستان از طریق بنادر جنوبی و شمالی کشور و احداث ترمینال ها نفتی در بنادر، همواره کمبود و ضرورت بهره گیری

از استاندارد America Petroleum Institute) API 650)احساس می شد. شرکت محور طلایی که خود از اولین شرکت های

حاضر در این فرآیند بوده است ، اقدام به ترجمه، ویرایش و تکثیر API 650 نموده و اینک در اختیار کلیه همکاران و

دست اندرکاران قرارداده است.

سال
۱۳۹۴
تعداد صفحات
۶۰۹
شابک
9789649860923
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books

مشخصات کتاب آیین‌نامه API برای ساخت مخازن فولادی نفتکتاب‌های مشابه کتاب آیین‌نامه API برای ساخت مخازن فولادی نفت


خرید یا کرایه
cancel
19