1. بوکت
 2. فنی و مهندسی
 3. بیوانفورماتیک
 4.   آشنایی با برنامه نویسی با متن باز(open source)
 5. کتاب برنامه نویسی کاربردی با Python

برنامه نویسی کاربردی با Python


نویسندگان : مائده حاجی آقا محسنی , سجاد ملکی


درباره کتاب برنامه نویسی کاربردی با Python

کتاب برنامه نویسی کاربردی با Python توسط مهندس مایده حاجی آقا محسنی و مهندس سجاد ملکی پیرامون تجربه با پیتون - عناصر Py - بسته‌های داده‌ای Python - ساختار کدها - اعداد و رشته‌ها و متغیرها - ماژول‌ها - اشیا و کلاس‌ها - تغییر شکل داده‌ها - وب ساماندهی - سیستم‌ها - همزمانی شبکه‌ها - برنامه نویسی مبتنی بر پیتون به نگارش در آمده است.

سال
۱۳۹۶
ناشر
آتی نگر
تعداد صفحات
۵۱۲
شابک
9786007631584
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران

مشخصات کتاب برنامه نویسی کاربردی با Python


 • نام کتاب برنامه نویسی کاربردی با Python
 • نویسندگان مائده حاجی آقا محسنی , سجاد ملکی
 • سال انتشار ۱۳۹۶
 • فرمت کتاب BKT
 • تعداد صفحات ۵۱۲
 • انتشارات آتی نگر
 • شابک(ISBN) 9786007631584
 • نوبت چاپ 1
 • قیمت نسخه الکترونیک ۸۰‌,‌۰۰۰ تومان
 • قیمت نسخه چاپی ۱۶۰‌,‌۰۰۰ تومان

کتاب‌های مشابه کتاب برنامه نویسی کاربردی با Python

{"id":441,"title":"برنامه نویسی کاربردی با Python","price":"۱۶۰‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۸۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۴۰‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۴۸‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۶۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/8e2e4ef5248c6eac/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/8e2e4ef5248c6eac/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/8e2e4ef5248c6eac/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/8e2e4ef5248c6eac/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/8e2e4ef5248c6eac/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/8e2e4ef5248c6eac/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/8e2e4ef5248c6eac/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/8e2e4ef5248c6eac/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/8e2e4ef5248c6eac/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/8e2e4ef5248c6eac/back.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9786007631584","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۶","nobat_chap":1,"description":["کتاب برنامه نویسی کاربردی با Python توسط مهندس مایده حاجی آقا محسنی و مهندس سجاد ملکی پیرامون تجربه با پیتون - عناصر Py - بسته&zwnj;های داده&zwnj;ای Python - ساختار کدها - اعداد و رشته&zwnj;ها و متغیرها - ماژول&zwnj;ها - اشیا و کلاس&zwnj;ها - تغییر شکل داده&zwnj;ها - وب ساماندهی - سیستم&zwnj;ها - همزمانی شبکه&zwnj;ها - برنامه نویسی مبتنی بر پیتون به نگارش در آمده است.",""],"pages_count":512,"keywords":"null","token":"8e2e4ef5248c6eac","created_at":"2017-10-17 12:37:15","updated_at":"2023-02-28 11:21:47","publisher_id":66,"deleted_at":null,"published_at":"2017-11-24 17:02:47","available_for_web":1,"publisher_title":"آتی نگر","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":893,"title":"مائده حاجی آقا محسنی","meta_title":"مائده حاجی آقا محسنی","meta_description":"مائده حاجی آقا محسنی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مائده","lastname":"حاجی آقا محسنی","token":"f5674e54100ba646","created_at":"2017-10-15 16:00:06","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":894,"title":"سجاد ملکی","meta_title":"سجاد ملکی","meta_description":"سجاد ملکی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"سجاد","lastname":"ملکی","token":"1a56923bba2b0cb2","created_at":"2017-10-15 16:00:28","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":893,"title":"مائده حاجی آقا محسنی","meta_title":"مائده حاجی آقا محسنی","meta_description":"مائده حاجی آقا محسنی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مائده","lastname":"حاجی آقا محسنی","token":"f5674e54100ba646","created_at":"2017-10-15 16:00:06","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer","titleLink":"%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D8%AC%DB%8C-%D8%A2%D9%82%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86%DB%8C"},{"id":894,"title":"سجاد ملکی","meta_title":"سجاد ملکی","meta_description":"سجاد ملکی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"سجاد","lastname":"ملکی","token":"1a56923bba2b0cb2","created_at":"2017-10-15 16:00:28","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer","titleLink":"%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%84%DA%A9%DB%8C"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":420,"file":"59e5c8437403b1.37221031.pdf","book_id":441,"toc":[{"title":"فصل 1 یک تجربه Python","page":"16"},{"title":"فصل 2 اعداد رشته ها و متغیرها","page":"34"},{"title":"فصل 3 بسته داده ای Python لیست ها چندتایی ها دیکشنری ها مجموعه ها","page":"64"},{"title":"فصل 4 پوسته Python ساختار کدها","page":"96"},{"title":"فصل 5 جعبه های Python ماژول ها بسته ها و برنامه ها","page":"140"},{"title":"فصل 6 اشیاء و کلاس ها","page":"156"},{"title":"فصل 7 مانند حرفه ای ها داده ها را تغییر شکل دهید","page":"182"},{"title":"فصل 8 داده ها باید به جایی بروند","page":"214"},{"title":"فصل 9 وب سامان‌دهی شده","page":"266"},{"title":"فصل10 سیستم ها","page":"294"},{"title":"فصل 11 هم‌زمانی و شبکه2ها","page":"316"},{"title":"فصل12 یک برنامه نویس مبتنی بر Python شوید","page":"366"}],"created_at":"2017-10-17 12:37:15","updated_at":"2023-02-28 11:21:47","process_started_at":"2017-11-10 05:54:37","process_done_at":"2017-11-10 06:06:39","process_failed_at":null,"pages_count":512,"version":"5.15.3","dir":"rtl","password":"6cc8baf9acb656190f91ccb9776ed641327170d47ac79a139fa434ed173f455cd13eb1fae3c07a66b00a967b68f42aac9698d86de13c3b375feafa715483617c","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۵۱۲"},"publisher":{"id":66,"title":"آتی نگر","description":null,"token":"63383be36968416c","slug":"%D8%A2%D8%AA%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D8%B1"},"study_subjects":[{"id":37,"title":"  آشنایی با برنامه نویسی با متن باز(open source)","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"fb1952704509b380","type":"","books_count":3,"created_at":"2017-10-07 11:23:58","updated_at":"2020-09-26 17:13:53","study_fields":[{"id":7,"title":"بیوانفورماتیک","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":10,"token":"22210bff065ba20c","books_count":21,"created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2023-08-12 15:20:03","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":708,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-09-17 13:41:34","titleLink":"%D9%81%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C"}],"titleLink":"%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9"}],"titleLink":"%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2open-source"},{"id":9367,"title":"برنامه نویسی کامپیوتری برای آموزش","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"9e1ddd6eacf2172e","type":"","books_count":4,"created_at":"2017-10-07 11:26:12","updated_at":"2020-09-26 17:13:53","study_fields":[{"id":1120,"title":"تکنولوژی آموزشی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":10,"token":"970efdd2df574a12","books_count":7,"created_at":"2017-10-07 11:22:55","updated_at":"2022-10-17 11:28:52","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1325,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-09-20 10:48:33","titleLink":"%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C"}],"titleLink":"%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C"}],"titleLink":"%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4"},{"id":38143,"title":"نظریه علوم کامپیوتر","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"2fadf122378a9578","type":"","books_count":48,"created_at":"2017-10-07 11:58:25","updated_at":"2017-12-09 13:45:36","study_fields":[{"id":1519,"title":"علوم کامپیوتر","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":10,"token":"d0ad77b4640710f1","books_count":70,"created_at":"2017-10-07 11:22:59","updated_at":"2023-09-05 13:35:29","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":708,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-09-17 13:41:34","titleLink":"%D9%81%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C"}],"titleLink":"%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1"}],"titleLink":"%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1"}],"similarBooks":[{"id":294,"token":"7b6c8f53dfd385b8","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/7b6c8f53dfd385b8/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/7b6c8f53dfd385b8/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/7b6c8f53dfd385b8/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/7b6c8f53dfd385b8/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/7b6c8f53dfd385b8/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/7b6c8f53dfd385b8/front.png"},"price":45000,"ebook_price":22500,"print_price":45000,"rent_3_price":11250,"rent_6_price":13500,"rent_12_price":-1,"rent_1_week_price":-1,"title":"Silversight و WPF در C # 4.0","description":"کتاب Silverlight و WPF اثر مهندس رامین مولاناپور و مهندس لقمان محمدزاده بوده که به ارایه مباحثی هم&shy;چون WPF، XML و Silverlight در 144 صفحه می&shy;پردازند. این کتاب در سال 1389 توسط انتشارات آتی&shy...","publisher":null,"titleLink":"Silversight-%D9%88-WPF-%D8%AF%D8%B1-C---4.0","price_fa":"۴۵‌,‌۰۰۰"},{"id":297,"token":"041595dde5a003ad","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/041595dde5a003ad/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/041595dde5a003ad/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/041595dde5a003ad/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/041595dde5a003ad/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/041595dde5a003ad/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/041595dde5a003ad/front.png"},"price":45000,"ebook_price":22500,"print_price":45000,"rent_3_price":11250,"rent_6_price":13500,"rent_12_price":-1,"rent_1_week_price":-1,"title":"برنامه نویسی و پایگاه داده‌ها در 4.0 # C","description":"کتاب برنامه نویسی و پایگاه داده‌ها در 4.0 # C توسط مهندس شهرام شکوفیان و مهندس محسن سلطانی محمدی پیرامون آشنایی با LINQ و کلکسیون‌های ژنریک - XML و - LINQ to XML پایگاه‌های داده رابطه‌ای - SQL – SQL و...","publisher":null,"titleLink":"%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-4.0---C","price_fa":"۴۵‌,‌۰۰۰"},{"id":299,"token":"7088d95b76cc58e4","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/7088d95b76cc58e4/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/7088d95b76cc58e4/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/7088d95b76cc58e4/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/7088d95b76cc58e4/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/7088d95b76cc58e4/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/7088d95b76cc58e4/front.png"},"price":31000,"ebook_price":15500,"print_price":31000,"rent_3_price":7750,"rent_6_price":10850,"rent_12_price":-1,"rent_1_week_price":-1,"title":"راهنمای جامع C # 2010","description":"کتاب راهنمای جامع C # 2010 توسط مهندس رامین مولاناپور و مهندس شهرام شکوفیان پیرامون حرکت به عمق Visual C#2010 - مقدمه‌ای بر برنامه نویسی #C - مقدمه‌ای بر کلاس‌ها و اشیا - ساختارهای کنترلی - متدها - آر...","publisher":null,"titleLink":"%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-C---2010","price_fa":"۳۱‌,‌۰۰۰"},{"id":300,"token":"973c546be2c92a9d","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/973c546be2c92a9d/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/973c546be2c92a9d/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/973c546be2c92a9d/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/973c546be2c92a9d/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/973c546be2c92a9d/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/973c546be2c92a9d/front.png"},"price":85000,"ebook_price":42500,"print_price":85000,"rent_3_price":21250,"rent_6_price":25500,"rent_12_price":-1,"rent_1_week_price":-1,"title":"مدیریت پایگاه داده","description":"کتاب مدیریت پایگاه داده توسط مهندس رامین مولاناپور و مهندس سلمان محمد زاده پیرامون توانایی به کارگیری مفاهیم پایگاه داده - آشنایی با Access - توانایی تغییر جداول یک پایگاه داده - توانایی ایجاد Query ه...","publisher":null,"titleLink":"%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87","price_fa":"۸۵‌,‌۰۰۰"},{"id":302,"token":"08c9ecf1bba9b6e2","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/08c9ecf1bba9b6e2/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/08c9ecf1bba9b6e2/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/08c9ecf1bba9b6e2/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/08c9ecf1bba9b6e2/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/08c9ecf1bba9b6e2/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/08c9ecf1bba9b6e2/front.png"},"price":120000,"ebook_price":60000,"print_price":120000,"rent_3_price":30000,"rent_6_price":36000,"rent_12_price":-1,"rent_1_week_price":-1,"title":"مرجع کامل نرم‌افزار Comsol Multiphysics","description":"کتاب مرجع کامل نرم‌افزار Comsol Multiphysics توسط دکتر ناصر ثقه الاسلامی، مهندس احمد اخوت، مهندس محمدعلی حاج عسگرخانی و مهندس بهاره تنهایی پیرامون فراخوانی فایل‌های CAD و رسم مدل - پس پردازش - ابعاد ف...","publisher":null,"titleLink":"%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-Comsol-Multiphysics","price_fa":"۱۲۰‌,‌۰۰۰"},{"id":303,"token":"7e337fde39041ad7","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/7e337fde39041ad7/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/7e337fde39041ad7/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/7e337fde39041ad7/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/7e337fde39041ad7/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/7e337fde39041ad7/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/7e337fde39041ad7/front.png"},"price":11000,"ebook_price":5500,"print_price":11000,"rent_3_price":2750,"rent_6_price":3850,"rent_12_price":-1,"rent_1_week_price":-1,"title":"هوش تجاری در SQL Server 2008","description":"کتاب هوش تجاری در SQL Server 2008 توسط مهندس رامین مولاناپور و مهندس لقمان محمد زاده پیرامون BI - SQL Server Integration Service - Analaysis Services - SQL Server Reporting Services - - SQL Server Int...","publisher":null,"titleLink":"%D9%87%D9%88%D8%B4-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-SQL-Server-2008","price_fa":"۱۱‌,‌۰۰۰"},{"id":306,"token":"a186401acd091716","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/a186401acd091716/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/a186401acd091716/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/a186401acd091716/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/a186401acd091716/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/a186401acd091716/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/a186401acd091716/front.png"},"price":45000,"ebook_price":22500,"print_price":45000,"rent_3_price":11250,"rent_6_price":13500,"rent_12_price":-1,"rent_1_week_price":-1,"title":"برنامه‌ریزی الکترونیکی","description":"کتاب برنامه‌ریزی الکترونیکی توسط روجیار پیر محمدیانی و صبا منتی پیرامون برنامه‌ریزی بازاریابی الکترونیکی - تحلیل موقعیت - استراتژی - تاکتیک - اقدامات - کنترل - منابع/نیروی انسانی پول و زمان - به نگارش...","publisher":null,"titleLink":"%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C","price_fa":"۴۵‌,‌۰۰۰"}],"publisherBooks":[{"id":333,"title":"مدیریت داده ها و اطلاعات","price":4500,"ebook_price":"۲‌,‌۲۵۰","rent_3_price":"۱‌,‌۱۲۵","rent_6_price":"۱‌,‌۵۷۵","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/fd31b605de96758d/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/fd31b605de96758d/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/fd31b605de96758d/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/fd31b605de96758d/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/fd31b605de96758d/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/fd31b605de96758d/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/fd31b605de96758d/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/fd31b605de96758d/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/fd31b605de96758d/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/fd31b605de96758d/back.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9789648816556","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":1391,"nobat_chap":1,"description":"کتاب مدیریت داده‌ها و اطلاعات توسط عباس کشاورز و اصغر کشاورز پیرامون داد ه ها، داده‌های اصلی و مدیریت سند - سیستم‌های مدیریت فایل - پایگاه‌های داده و سیستم‌های مدیریت پایگاه داده - انبارهای داده، بازا...","pages_count":112,"keywords":"null","token":"fd31b605de96758d","created_at":"2017-10-16 15:50:52","updated_at":"2021-04-26 10:40:06","publisher_id":66,"deleted_at":null,"published_at":"2017-11-24 17:02:47","available_for_web":1,"publisher_title":"آتی نگر","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":0,"cache":1,"authors":[{"id":944,"title":"عباس کشاورز","meta_title":"عباس کشاورز","meta_description":"عباس کشاورز - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"عباس","lastname":"کشاورز","token":"1fd41b52668a4b30","created_at":"2017-10-15 16:30:53","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":945,"title":"اصغر کشاورز","meta_title":"اصغر کشاورز","meta_description":"اصغر کشاورز - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"اصغر","lastname":"کشاورز","token":"21320909878556b3","created_at":"2017-10-15 16:31:00","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":944,"title":"عباس کشاورز","meta_title":"عباس کشاورز","meta_description":"عباس کشاورز - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"عباس","lastname":"کشاورز","token":"1fd41b52668a4b30","created_at":"2017-10-15 16:30:53","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":945,"title":"اصغر کشاورز","meta_title":"اصغر کشاورز","meta_description":"اصغر کشاورز - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"اصغر","lastname":"کشاورز","token":"21320909878556b3","created_at":"2017-10-15 16:31:00","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":312,"file":"59e4a42495c103.77024035.pdf","book_id":333,"toc":"[{\"title\":\"\\u0645\\u0642\\u062f\\u0645\\u0647\",\"page\":\"4\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0627\\u0648\\u0644 \\u062f\\u0627\\u062f\\u0647\\u200c\\u0647\\u0627\\u060c \\u062f\\u0627\\u062f\\u0647\\u200c\\u0647\\u0627\\u06cc \\u0627\\u0635\\u0644\\u06cc \\u0648 \\u0645\\u062f\\u064a\\u0631\\u064a\\u062a \\u0633\\u0646\\u062f\",\"page\":\"12\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u062f\\u0648\\u0645 \\u0633\\u064a\\u0633\\u062a\\u0645\\u200c\\u0647\\u0627\\u06cc \\u0645\\u062f\\u064a\\u0631\\u064a\\u062a \\u0641\\u0627\\u064a\\u0644\",\"page\":\"42\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0633\\u0648\\u0645 \\u067e\\u0627\\u064a\\u06af\\u0627\\u0647\\u200c\\u0647\\u0627\\u06cc \\u062f\\u0627\\u062f\\u0647 \\u0648 \\u0633\\u064a\\u0633\\u062a\\u0645\\u200e\\u200c\\u0647\\u0627\\u06cc \\u0645\\u062f\\u064a\\u0631\\u064a\\u062a \\u067e\\u0627\\u064a\\u06af\\u0627\\u0647 \\u062f\\u0627\\u062f\\u0647\",\"page\":\"52\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0686\\u0647\\u0627\\u0631\\u0645 \\u0627\\u0646\\u0628\\u0627\\u0631\\u0647\\u0627\\u06cc \\u062f\\u0627\\u062f\\u0647\\u060c \\u0628\\u0627\\u0632\\u0627\\u0631\\u0647\\u0627\\u06cc \\u062f\\u0627\\u062f\\u0647 \\u0648 \\u0645\\u0631\\u0627\\u06a9\\u0632 \\u062f\\u0627\\u062f\\u0647\",\"page\":\"62\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u067e\\u0646\\u062c\\u0645 \\u0645\\u062f\\u064a\\u0631\\u064a\\u062a \\u0645\\u062d\\u062a\\u0648\\u0627\\u06cc \\u0633\\u0627\\u0632\\u0645\\u0627\\u0646\\u06cc\",\"page\":\"82\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0634\\u0634\\u0645 \\u0645\\u0628\\u0627\\u062d\\u062b \\u0645\\u062f\\u064a\\u0631\\u064a\\u062a\\u06cc\",\"page\":\"88\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0647\\u0641\\u062a\\u0645 \\u0646\\u06a9\\u0627\\u062a \\u0645\\u0647\\u0645 \\u0648 \\u0633\\u0624\\u0627\\u0644\\u0627\\u062a \\u06a9\\u062a\\u0627\\u0628\",\"page\":\"94\"},{\"title\":\"\\u0645\\u0646\\u0627\\u0628\\u0639\",\"page\":\"110\"}]","created_at":"2017-10-16 15:50:52","updated_at":"2021-04-26 10:40:07","process_started_at":"2017-11-10 02:57:35","process_done_at":"2017-11-10 02:59:11","process_failed_at":null,"pages_count":112,"version":"5.15.3","dir":"rtl","password":"14fb5ffcb7b51358423e068fd7fbc77d35650f68492411fd0a7da4af0b3436065e37b75566712daee882e0d7fe8fce180b7e2451aea447d4370664a0576bf11f","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۱۲"},"publisher":{"id":66,"title":"آتی نگر","description":null,"token":"63383be36968416c","slug":"آتی-نگر"},"study_subjects":[{"id":1543,"title":"ارتباط داده‌ها","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"e4ed07868c1c9d34","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:24:09","updated_at":"2022-10-02 12:08:42","study_fields":[{"id":655,"title":"ارتباطات و فناوری اطلاعات","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"e6203aca5979b20d","books_count":6,"created_at":"2017-10-07 11:22:52","updated_at":"2022-10-02 12:08:42","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":708,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-09-17 13:41:34"}]}]},{"id":38143,"title":"نظریه علوم کامپیوتر","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"2fadf122378a9578","type":"","books_count":48,"created_at":"2017-10-07 11:58:25","updated_at":"2017-12-09 13:45:36","study_fields":[{"id":1519,"title":"علوم کامپیوتر","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":10,"token":"d0ad77b4640710f1","books_count":70,"created_at":"2017-10-07 11:22:59","updated_at":"2023-09-05 13:35:29","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":708,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-09-17 13:41:34"}]}]}],"price_fa":"۴‌,‌۵۰۰","titleLink":"%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA","urlify":"%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA","pages_count_fa":"۱۱۲","previews":null,"score":0},{"id":320,"title":"آموزش تصویری اینترنت با معرفی وب 2","price":17000,"ebook_price":"۸‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۴‌,‌۲۵۰","rent_6_price":"۵‌,‌۹۵۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۷‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/97ed9c80e2003cb5/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/97ed9c80e2003cb5/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/97ed9c80e2003cb5/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/97ed9c80e2003cb5/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/97ed9c80e2003cb5/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/97ed9c80e2003cb5/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/97ed9c80e2003cb5/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/97ed9c80e2003cb5/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/97ed9c80e2003cb5/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/97ed9c80e2003cb5/back.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9786007631010","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":1393,"nobat_chap":1,"description":"کتاب آموزش تصویری اینترنت با معرفی وب 2 توسط حمیدرضا فلاح و همتا بیداریان پیرامون یادگیری مبانی اینترنت - ورود به اینترنت - مرور وب جهان گستر - وبگردی ایمن و مطمین در وب - جستجوی اطلاعات در وب - انجام...","pages_count":274,"keywords":"null","token":"97ed9c80e2003cb5","created_at":"2017-10-16 14:57:16","updated_at":"2018-09-16 12:07:05","publisher_id":66,"deleted_at":null,"published_at":"2017-11-24 17:02:47","available_for_web":1,"publisher_title":"آتی نگر","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":848,"title":"حمیدرضا فلاح","meta_title":"حمیدرضا فلاح","meta_description":"حمیدرضا فلاح - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"حمیدرضا","lastname":"فلاح","token":"b82ace50e9d2dfa0","created_at":"2017-10-15 15:39:14","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":849,"title":"همتا بیداریان","meta_title":"همتا بیداریان","meta_description":"همتا بیداریان - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"همتا","lastname":"بیداریان","token":"100efa7f5ed4c6db","created_at":"2017-10-15 15:39:22","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":848,"title":"حمیدرضا فلاح","meta_title":"حمیدرضا فلاح","meta_description":"حمیدرضا فلاح - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"حمیدرضا","lastname":"فلاح","token":"b82ace50e9d2dfa0","created_at":"2017-10-15 15:39:14","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":849,"title":"همتا بیداریان","meta_title":"همتا بیداریان","meta_description":"همتا بیداریان - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"همتا","lastname":"بیداریان","token":"100efa7f5ed4c6db","created_at":"2017-10-15 15:39:22","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":299,"file":"59e4979512b950.56929047.pdf","book_id":320,"toc":"[{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u06441 \\u06cc\\u0627\\u062f\\u06af\\u06cc\\u0631\\u06cc \\u0645\\u0628\\u0627\\u0646\\u06cc \\u0627\\u06cc\\u0646\\u062a\\u0631\\u0646\\u062a\",\"page\":\"9\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u06442 \\u0648\\u0631\\u0648\\u062f \\u0628\\u0647 \\u0627\\u06cc\\u0646\\u062a\\u0631\\u0646\\u062a\",\"page\":\"19\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u06443 \\u0645\\u0631\\u0648\\u0631 \\u0648\\u0628 \\u062c\\u0647\\u0627\\u0646\\u200c\\u06af\\u0633\\u062a\\u0631\",\"page\":\"39\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u06444 \\u0648\\u0628\\u06af\\u0631\\u062f\\u06cc \\u0627\\u06cc\\u0645\\u0646 \\u0648 \\u0645\\u0637\\u0645\\u0646 \\u062f\\u0631 \\u0648\\u0628\",\"page\":\"63\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u06445 \\u062c\\u0633\\u062a\\u062c\\u0648\\u06cc \\u0627\\u0637\\u0644\\u0627\\u0639\\u0627\\u062a \\u062f\\u0631 \\u0648\\u0628\",\"page\":\"83\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u06446 \\u0627\\u0646\\u062c\\u0627\\u0645 \\u0627\\u0645\\u0648\\u0631 \\u062f\\u0631 \\u0648\\u0628\",\"page\":\"101\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u06447 \\u0634\\u0628\\u06a9\\u0647\\u200c\\u0633\\u0627\\u0632\\u06cc \\u0627\\u062c\\u062a\\u0645\\u0627\\u0639\\u06cc\",\"page\":\"137\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u06449 \\u062e\\u0631\\u06cc\\u062f \\u0648 \\u0641\\u0631\\u0648\\u0634 \\u0622\\u0646\\u0644\\u0627\\u06cc\\u0646\",\"page\":\"153\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u064410 \\u0628\\u0631\\u0642\\u0631\\u0627\\u0631\\u06cc \\u0627\\u0631\\u062a\\u0628\\u0627\\u0637 \\u0627\\u0632 \\u0637\\u0631\\u06cc\\u0642 \\u0627\\u06cc\\u0645\\u06cc\\u0644\",\"page\":\"167\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u064411 \\u0628\\u0647\\u0628\\u0648\\u062f \\u0627\\u0645\\u0646\\u06cc\\u062a \\u0627\\u06cc\\u0645\\u06cc\\u0644 \\u0648 \\u062d\\u0631\\u06cc\\u0645 \\u062e\\u0635\\u0648\\u0635\\u06cc\",\"page\":\"191\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u064412 \\u0628\\u0631\\u0642\\u0631\\u0627\\u06cc \\u0627\\u0631\\u062a\\u0628\\u0627\\u0637 \\u0627\\u0632 \\u0637\\u0631\\u06cc\\u0642 \\u0686\\u062a \\u0648 \\u067e\\u06cc\\u0627\\u0645\\u200c\\u0631\\u0633\\u0627\\u0646\\u06cc \\u0622\\u0646\\u06cc\",\"page\":\"203\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u064413 \\u0633\\u0627\\u062e\\u062a \\u0648 \\u0645\\u0637\\u0627\\u0644\\u0639\\u0647 \\u0648\\u0628\\u0644\\u0627\\u06af\\u200c\\u0647\\u0627\",\"page\":\"223\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u064414 \\u0638\\u0647\\u0648\\u0631 \\u0648\\u0628 2\",\"page\":\"251\"}]","created_at":"2017-10-16 14:57:17","updated_at":"2018-09-16 12:07:06","process_started_at":"2017-11-10 02:13:26","process_done_at":"2017-11-10 02:21:07","process_failed_at":null,"pages_count":274,"version":"5.15.3","dir":"rtl","password":"6d1a9e6666c1f4959f4bbed6198442d564ccefba668fd8d9f9243fd3591269cbd6a5993699fce0e05288740c6555f34e15517434629366a4028ac997a51a98ef","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۷۴"},"publisher":{"id":66,"title":"آتی نگر","description":null,"token":"63383be36968416c","slug":"آتی-نگر"},"study_subjects":[{"id":38143,"title":"نظریه علوم کامپیوتر","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"2fadf122378a9578","type":"","books_count":48,"created_at":"2017-10-07 11:58:25","updated_at":"2017-12-09 13:45:36","study_fields":[{"id":1519,"title":"علوم کامپیوتر","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":10,"token":"d0ad77b4640710f1","books_count":70,"created_at":"2017-10-07 11:22:59","updated_at":"2023-09-05 13:35:29","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":708,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-09-17 13:41:34"}]}]}],"price_fa":"۱۷‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%88%D8%A8-2","urlify":"%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%88%D8%A8-2","pages_count_fa":"۲۷۴","previews":null,"score":0},{"id":300,"title":"مدیریت پایگاه داده","price":85000,"ebook_price":"۴۲‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۲۱‌,‌۲۵۰","rent_6_price":"۲۵‌,‌۵۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۸۵‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/973c546be2c92a9d/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/973c546be2c92a9d/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/973c546be2c92a9d/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/973c546be2c92a9d/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/973c546be2c92a9d/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/973c546be2c92a9d/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/973c546be2c92a9d/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/973c546be2c92a9d/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/973c546be2c92a9d/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/973c546be2c92a9d/back.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9786006004112","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":1391,"nobat_chap":2,"description":"کتاب مدیریت پایگاه داده توسط مهندس رامین مولاناپور و مهندس سلمان محمد زاده پیرامون توانایی به کارگیری مفاهیم پایگاه داده - آشنایی با Access - توانایی تغییر جداول یک پایگاه داده - توانایی ایجاد Query ه...","pages_count":400,"keywords":"null","token":"973c546be2c92a9d","created_at":"2017-10-16 12:14:16","updated_at":"2023-02-28 11:35:02","publisher_id":66,"deleted_at":null,"published_at":"2017-11-24 17:02:47","available_for_web":1,"publisher_title":"آتی نگر","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":699,"title":"مهندس رامین مولاناپور","meta_title":"مهندس رامین مولاناپور","meta_description":"مهندس رامین مولاناپور - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهندس رامین","lastname":"مولاناپور","token":"8e7c230e0c5f27aa","created_at":"2017-10-15 12:57:43","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":722,"title":"مهندس سلیمان محمدزاده","meta_title":"مهندس سلیمان محمدزاده","meta_description":"مهندس سلیمان محمدزاده - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهندس سلیمان","lastname":"محمدزاده","token":"13a8931b6667f402","created_at":"2017-10-15 13:33:24","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":699,"title":"مهندس رامین مولاناپور","meta_title":"مهندس رامین مولاناپور","meta_description":"مهندس رامین مولاناپور - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهندس رامین","lastname":"مولاناپور","token":"8e7c230e0c5f27aa","created_at":"2017-10-15 12:57:43","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":722,"title":"مهندس سلیمان محمدزاده","meta_title":"مهندس سلیمان محمدزاده","meta_description":"مهندس سلیمان محمدزاده - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهندس سلیمان","lastname":"محمدزاده","token":"13a8931b6667f402","created_at":"2017-10-15 13:33:24","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":279,"file":"59e47160201d62.48451557.pdf","book_id":300,"toc":"[{\"title\":\"\\u0645\\u0631\\u0648\\u0631 \\u0645\\u0642\\u062f\\u0645\\u0627\\u062a\\u06cc: \\u0634\\u0631\\u0648\\u0639 \\u0628\\u0647 \\u06a9\\u0627\\u0631 \\u0628\\u0627 Access 2007\",\"page\":\"8\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u06441 \\u062a\\u0648\\u0627\\u0646\\u0627\\u06cc\\u06cc \\u0628\\u0647\\u200c\\u06a9\\u0627\\u0631\\u06af\\u06cc\\u0631\\u06cc \\u0645\\u0641\\u0627\\u0647\\u06cc\\u0645 \\u067e\\u0627\\u06cc\\u06af\\u0627\\u0647 \\u062f\\u0627\\u062f\\u0647\",\"page\":\"27\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u06442 \\u062a\\u0648\\u0627\\u0646\\u0627\\u06cc\\u06cc \\u062a\\u063a\\u06cc\\u06cc\\u0631 \\u062c\\u062f\\u0627\\u0648\\u0644 \\u06cc\\u06a9 \\u067e\\u0627\\u06cc\\u06af\\u0627\\u0647 \\u062f\\u0627\\u062f\\u0647\",\"page\":\"68\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u06443 \\u062a\\u0648\\u0627\\u0646\\u0627\\u06cc\\u06cc \\u0627\\u06cc\\u062c\\u0627\\u062f Query\\u0647\\u0627\\u06cc \\u0645\\u062d\\u0627\\u0633\\u0628\\u0627\\u062a\\u06cc \\u0648 \\u0639\\u0645\\u0644\\u06cc\\u0627\\u062a\\u06cc\",\"page\":\"105\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u06444 \\u062a\\u0648\\u0627\\u0646\\u0627\\u06cc\\u06cc \\u0637\\u0631\\u0627\\u062d\\u06cc \\u06cc\\u06a9 \\u0641\\u0631\\u0645 \\u067e\\u06cc\\u0634\\u0631\\u0641\\u062a\\u0647\",\"page\":\"144\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u06445 \\u062a\\u0648\\u0627\\u0646\\u0627\\u06cc\\u06cc \\u06a9\\u0627\\u0631 \\u0628\\u0627 \\u0645\\u0627\\u06a9\\u0631\\u0648\",\"page\":\"180\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u06446 \\u062a\\u0648\\u0627\\u0646\\u0627\\u06cc\\u06cc \\u0645\\u062d\\u0627\\u0641\\u0638\\u062a \\u0627\\u0632 \\u0628\\u0627\\u0646\\u06a9 \\u0627\\u0637\\u0644\\u0627\\u0639\\u0627\\u062a\\u06cc\",\"page\":\"194\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u06447 \\u062a\\u0648\\u0627\\u0646\\u0627\\u06cc\\u06cc \\u0634\\u0646\\u0627\\u062e\\u062a SQL Server\",\"page\":\"216\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u06448 \\u062a\\u0648\\u0627\\u0646\\u0627\\u06cc\\u06cc \\u06a9\\u0627\\u0631 \\u0628\\u0627 \\u067e\\u0631\\u0633\\u200c\\u0648\\u200c\\u062c\\u0648\\u06cc \\u06cc\\u06a9 \\u062c\\u062f\\u0648\\u0644\",\"page\":\"267\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u06449 \\u062a\\u0648\\u0627\\u0646\\u0627\\u06cc\\u06cc \\u06a9\\u0627\\u0631 \\u0628\\u0627 JOIN\",\"page\":\"309\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u064410 \\u062a\\u0648\\u0627\\u0646\\u0627\\u06cc\\u06cc \\u06a9\\u0627\\u0631 \\u0628\\u0627 Subqueries\",\"page\":\"324\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u064411 \\u062a\\u0648\\u0627\\u0646\\u0627\\u06cc\\u06cc \\u06a9\\u0627\\u0631 \\u0628\\u0627 Table\",\"page\":\"350\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u064412 \\u062a\\u0648\\u0627\\u0646\\u0627\\u06cc\\u06cc \\u06a9\\u0627\\u0631 \\u0628\\u0627 \\u0645\\u062c\\u0645\\u0648\\u0639\\u0647 \\u0639\\u0645\\u0644\\u06a9\\u0631\\u062f\\u0647\\u0627\",\"page\":\"374\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u064413 \\u062a\\u0648\\u0627\\u0646\\u0627\\u06cc\\u06cc \\u062a\\u063a\\u06cc\\u06cc\\u0631 \\u062f\\u0627\\u062f\\u0647\\u200c\\u0647\\u0627\",\"page\":\"382\"},{\"title\":\"\\u0645\\u0646\\u0627\\u0628\\u0639\",\"page\":\"398\"}]","created_at":"2017-10-16 12:14:16","updated_at":"2023-02-28 11:35:02","process_started_at":"2017-11-10 01:26:07","process_done_at":"2017-11-10 01:35:15","process_failed_at":null,"pages_count":400,"version":"5.15.3","dir":"rtl","password":"396a734034ac6974785d4e28a0cf7cb9641fb709bc667c25f571dc8e7194d49e54846639b0d73d46e76859aa5c23ba2e10120d29824df33f94a63e0686c2be78","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۴۰۰"},"publisher":{"id":66,"title":"آتی نگر","description":null,"token":"63383be36968416c","slug":"آتی-نگر"},"study_subjects":[{"id":5728,"title":"آزمایشگاه پایگاه داده‌ها","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"0a1170ef38406285","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:25:00","updated_at":"2017-12-09 13:45:36","study_fields":[{"id":898,"title":"مهندسی کامپیوتر","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"57bea94f4a51f6b8","books_count":36,"created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2023-09-05 13:34:38","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":708,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-09-17 13:41:34"}]}]},{"id":10465,"title":"پایگاه داده پیشرفته","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"f5836f808fd0c434","type":"","books_count":3,"created_at":"2017-10-07 11:26:50","updated_at":"2017-12-12 14:49:26","study_fields":[{"id":106,"title":"علوم کامپیوتر گرایش سیستمهای کامپیوتری","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":10,"token":"68ce3e28fea4dc4c","books_count":9,"created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2023-04-11 12:42:56","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":708,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-09-17 13:41:34"}]}]},{"id":10471,"title":"پایگاه داده‌ها و سیستم‌های اطلاعاتی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"f14f289c0127ab8e","type":"","books_count":4,"created_at":"2017-10-07 11:26:50","updated_at":"2020-08-13 13:38:33","study_fields":[{"id":367,"title":"فناوری اطلاعات و ارتباطات","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"247b88a256d9dee5","books_count":21,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2023-05-14 11:34:45","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1325,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-09-20 10:48:33"}]}]},{"id":38143,"title":"نظریه علوم کامپیوتر","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"2fadf122378a9578","type":"","books_count":48,"created_at":"2017-10-07 11:58:25","updated_at":"2017-12-09 13:45:36","study_fields":[{"id":1519,"title":"علوم کامپیوتر","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":10,"token":"d0ad77b4640710f1","books_count":70,"created_at":"2017-10-07 11:22:59","updated_at":"2023-09-05 13:35:29","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":708,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-09-17 13:41:34"}]}]}],"price_fa":"۸۵‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87","urlify":"%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87","pages_count_fa":"۴۰۰","previews":null,"score":0},{"id":306,"title":"برنامه‌ریزی الکترونیکی","price":45000,"ebook_price":"۲۲‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۱۱‌,‌۲۵۰","rent_6_price":"۱۳‌,‌۵۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۴۵‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/a186401acd091716/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/a186401acd091716/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/a186401acd091716/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/a186401acd091716/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/a186401acd091716/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/a186401acd091716/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/a186401acd091716/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/a186401acd091716/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/a186401acd091716/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/a186401acd091716/back.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9786006004419","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":1391,"nobat_chap":2,"description":"کتاب برنامه‌ریزی الکترونیکی توسط روجیار پیر محمدیانی و صبا منتی پیرامون برنامه‌ریزی بازاریابی الکترونیکی - تحلیل موقعیت - استراتژی - تاکتیک - اقدامات - کنترل - منابع/نیروی انسانی پول و زمان - به نگارش...","pages_count":96,"keywords":"null","token":"a186401acd091716","created_at":"2017-10-16 13:12:21","updated_at":"2023-01-08 17:22:01","publisher_id":66,"deleted_at":null,"published_at":"2017-11-24 17:02:47","available_for_web":1,"publisher_title":"آتی نگر","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":776,"title":"مهندس روجیار پیر محمدیانی","meta_title":"مهندس روجیار پیر محمدیانی","meta_description":"مهندس روجیار پیر محمدیانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهندس روجیار","lastname":"پیر محمدیانی","token":"7c8a95ed7932b3d7","created_at":"2017-10-15 14:45:58","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":777,"title":"مهندس صبا منتی","meta_title":"مهندس صبا منتی","meta_description":"مهندس صبا منتی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهندس صبا","lastname":"منتی","token":"a9b5fc24cc19f229","created_at":"2017-10-15 14:46:08","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":776,"title":"مهندس روجیار پیر محمدیانی","meta_title":"مهندس روجیار پیر محمدیانی","meta_description":"مهندس روجیار پیر محمدیانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهندس روجیار","lastname":"پیر محمدیانی","token":"7c8a95ed7932b3d7","created_at":"2017-10-15 14:45:58","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":777,"title":"مهندس صبا منتی","meta_title":"مهندس صبا منتی","meta_description":"مهندس صبا منتی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهندس صبا","lastname":"منتی","token":"a9b5fc24cc19f229","created_at":"2017-10-15 14:46:08","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":285,"file":"59e47efd69fd90.20749099.pdf","book_id":306,"toc":"[{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u06441 \\u0645\\u0642\\u062f\\u0645\\u0647\\u200c\\u0627\\u06cc \\u0628\\u0631 \\u0628\\u0631\\u0646\\u0627\\u0645\\u0647\\u200c\\u0631\\u06cc\\u0632\\u06cc \\u0628\\u0627\\u0632\\u0627\\u0631\\u06cc\\u0627\\u0628\\u06cc \\u0627\\u0644\\u06a9\\u062a\\u0631\\u0648\\u0646\\u06cc\\u06a9\\u06cc\",\"page\":\"7\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u06442 \\u062a\\u062d\\u0644\\u06cc\\u0644 \\u0645\\u0648\\u0642\\u0639\\u06cc\\u062a\",\"page\":\"16\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u06443 \\u0627\\u0647\\u062f\\u0627\\u0641\",\"page\":\"32\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u06444 \\u0627\\u0633\\u062a\\u0631\\u0627\\u062a\\u0698\\u06cc\",\"page\":\"38\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u06445 \\u062a\\u0627\\u06a9\\u062a\\u06cc\\u06a9\",\"page\":\"58\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u06446 \\u0627\\u0642\\u062f\\u0627\\u0645\\u0627\\u062a\",\"page\":\"68\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u06447 \\u06a9\\u0646\\u062a\\u0631\\u0644\",\"page\":\"74\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u06448 \\u0645\\u0646\\u0627\\u0628\\u0639-\\u0646\\u06cc\\u0631\\u0648\\u06cc \\u0627\\u0646\\u0633\\u0627\\u0646\\u06cc\\u060c \\u067e\\u0648\\u0644 \\u0648 \\u0632\\u0645\\u0627\\u0646\",\"page\":\"82\"},{\"title\":\"\\u0645\\u0646\\u0627\\u0628\\u0639\",\"page\":\"92\"}]","created_at":"2017-10-16 13:12:21","updated_at":"2018-09-16 12:02:52","process_started_at":"2017-11-10 01:49:39","process_done_at":"2017-11-10 01:50:54","process_failed_at":null,"pages_count":96,"version":"5.15.3","dir":"rtl","password":"a043daf82196d49b90e0fd1e9e823e9c48cb4eb9f08caaf2c8a0d91427e4e6321c396ce1033b897335a5b943566c5ede4e0501de2e46a1bcdccaeeb85b7eb5c6","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۹۶"},"publisher":{"id":66,"title":"آتی نگر","description":null,"token":"63383be36968416c","slug":"آتی-نگر"},"study_subjects":[{"id":1570,"title":"ارتباطات بازاریابی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"069cdccc2d9e3acf","type":"","books_count":24,"created_at":"2017-10-07 11:24:09","updated_at":"2023-09-20 10:48:33","study_fields":[{"id":343,"title":"مدیریت کسب و کار گرایش بازاریابی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":10,"token":"5ba4bfceed7f605b","books_count":130,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2023-09-20 10:48:33","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1325,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-09-20 10:48:33"}]}]},{"id":2047,"title":"استراتژی بازاریابی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"c3353ca5579bced9","type":"","books_count":18,"created_at":"2017-10-07 11:24:13","updated_at":"2022-02-08 21:56:24","study_fields":[{"id":340,"title":"مدیریت کسب و کار گرایش استراتژی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":10,"token":"76ee93a060dd6234","books_count":113,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2023-09-17 16:38:20","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1325,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-09-20 10:48:33"}]},{"id":343,"title":"مدیریت کسب و کار گرایش بازاریابی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":10,"token":"5ba4bfceed7f605b","books_count":130,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2023-09-20 10:48:33","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1325,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-09-20 10:48:33"}]}]},{"id":38143,"title":"نظریه علوم کامپیوتر","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"2fadf122378a9578","type":"","books_count":48,"created_at":"2017-10-07 11:58:25","updated_at":"2017-12-09 13:45:36","study_fields":[{"id":1519,"title":"علوم کامپیوتر","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":10,"token":"d0ad77b4640710f1","books_count":70,"created_at":"2017-10-07 11:22:59","updated_at":"2023-09-05 13:35:29","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":708,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-09-17 13:41:34"}]}]}],"price_fa":"۴۵‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C","urlify":"%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C","pages_count_fa":"۹۶","previews":null,"score":0},{"id":360,"title":"مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات","price":160000,"ebook_price":"۸۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۴۰‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۴۸‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۶۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/24afa61c16afc138/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/24afa61c16afc138/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/24afa61c16afc138/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/24afa61c16afc138/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/24afa61c16afc138/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/24afa61c16afc138/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/24afa61c16afc138/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/24afa61c16afc138/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/24afa61c16afc138/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/24afa61c16afc138/back.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9786006004075","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":1395,"nobat_chap":8,"description":"مدیریت استراتژیک نوعی فرآیند پویا محسوب می&zwnj;شود که برای جهت&zwnj;دادن به استراتژی&zwnj;ها و موفقیت کسب&zwnj;وکارها کاربرد دارد. این روش با مدیریت، پرسنل، فناوری و ... در ارتباط است تا همه آنها در ...","pages_count":296,"keywords":"null","token":"24afa61c16afc138","created_at":"2017-10-16 16:46:17","updated_at":"2023-06-10 12:10:55","publisher_id":66,"deleted_at":null,"published_at":"2017-11-24 17:02:47","available_for_web":1,"publisher_title":"آتی نگر","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":"کتاب مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات یکی از جامع‌ترین کتاب‌ها در حوزه‌ی مدیریت استراتژیک و تحلیل سازمانی است. برای خرید این کتاب سراغ معتبرترین فروشگاه اینترنتی، مای بوکت بروید.","meta_title":"خرید کتاب مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات اثر چو انگ کی_مای بوکت","stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":699,"title":"مهندس رامین مولاناپور","meta_title":"مهندس رامین مولاناپور","meta_description":"مهندس رامین مولاناپور - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهندس رامین","lastname":"مولاناپور","token":"8e7c230e0c5f27aa","created_at":"2017-10-15 12:57:43","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":717,"title":"مهندس مهران کرمی","meta_title":"مهندس مهران کرمی","meta_description":"مهندس مهران کرمی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهندس مهران","lastname":"کرمی","token":"1701a2b45fb4f845","created_at":"2017-10-15 13:31:47","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":719,"title":"رضا مرادی","meta_title":"رضا مرادی","meta_description":"رضا مرادی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"رضا","lastname":"مرادی","token":"09f6966f2030ee78","created_at":"2017-10-15 13:32:12","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"translator"},{"id":956,"title":"چو انگ کی","meta_title":"چو انگ کی","meta_description":"چو انگ کی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"چو","lastname":"انگ کی","token":"a0f165f92acd1b15","created_at":"2017-10-16 11:57:18","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":956,"title":"چو انگ کی","meta_title":"چو انگ کی","meta_description":"چو انگ کی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"چو","lastname":"انگ کی","token":"a0f165f92acd1b15","created_at":"2017-10-16 11:57:18","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":699,"title":"مهندس رامین مولاناپور","meta_title":"مهندس رامین مولاناپور","meta_description":"مهندس رامین مولاناپور - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهندس رامین","lastname":"مولاناپور","token":"8e7c230e0c5f27aa","created_at":"2017-10-15 12:57:43","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":717,"title":"مهندس مهران کرمی","meta_title":"مهندس مهران کرمی","meta_description":"مهندس مهران کرمی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهندس مهران","lastname":"کرمی","token":"1701a2b45fb4f845","created_at":"2017-10-15 13:31:47","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":719,"title":"رضا مرادی","meta_title":"رضا مرادی","meta_description":"رضا مرادی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"رضا","lastname":"مرادی","token":"09f6966f2030ee78","created_at":"2017-10-15 13:32:12","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":339,"file":"59e4b1214a6577.59655912.pdf","book_id":360,"toc":"[{\"title\":\"\\u067e\\u06cc\\u0634\\u06af\\u0641\\u062a\\u0627\\u0631\",\"page\":\"6\"},{\"title\":\"\\u0645\\u0642\\u062f\\u0645\\u0647\",\"page\":\"10\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u06441 \\u0646\\u0638\\u0631\\u06cc\\u0647\\u200c\\u0647\\u0627 \\u0648 \\u0645\\u062f\\u0644\\u200c\\u0647\\u0627\\u06cc \\u0633\\u0627\\u0632\\u0645\\u0627\\u0646\\u200c\\u0647\\u0627\\u06cc \\u06a9\\u0633\\u0628\\u200c\\u0648\\u06a9\\u0627\\u0631\",\"page\":\"34\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u06442 \\u0627\\u0635\\u0648\\u0644 \\u0645\\u062f\\u06cc\\u0631\\u06cc\\u062a \\u0627\\u0633\\u062a\\u0631\\u0627\\u062a\\u0698\\u06cc\\u06a9\",\"page\":\"74\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u06443 \\u0647\\u0645\\u200c\\u0631\\u0627\\u0633\\u062a\\u0627\\u06cc\\u06cc \\u0627\\u0633\\u062a\\u0631\\u0627\\u062a\\u0698\\u06cc\\u06a9\\u060c \\u0627\\u0631\\u0632\\u0634IT\\u0648 \\u062a\\u062d\\u0644\\u06cc\\u0644 \\u0633\\u0627\\u0632\\u0645\\u0627\\u0646\\u06cc\",\"page\":\"130\"},{\"title\":\"\\u062e\\u0644\\u0627\\u0635\\u0647\",\"page\":\"164\"}]","created_at":"2017-10-16 16:46:17","updated_at":"2023-06-10 12:10:55","process_started_at":"2017-11-10 03:18:22","process_done_at":"2017-11-10 03:25:50","process_failed_at":null,"pages_count":296,"version":"5.15.3","dir":"rtl","password":"0f655cd233dcce0e1cbcbebc6cb153f15d393e92f697e124ffc27e7b508210e397836f4a9ede80a36898341dbd8ec697cd98964291eb445852c83ecaedb7d05a","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۹۶"},"publisher":{"id":66,"title":"آتی نگر","description":null,"token":"63383be36968416c","slug":"آتی-نگر"},"study_subjects":[{"id":34678,"title":"مدیریت استراتژیک","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"a9a34e0f4444f605","type":"","books_count":2,"created_at":"2017-10-07 11:50:40","updated_at":"2021-06-16 17:08:01","study_fields":[{"id":1105,"title":"مدیریت و بازرگانی دریایی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"31b01a65aabe8226","books_count":55,"created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2023-05-17 13:08:47","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1325,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-09-20 10:48:33"}]},{"id":1123,"title":"مدیریت مالی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"48e92764cdc6c2bc","books_count":48,"created_at":"2017-10-07 11:22:55","updated_at":"2023-05-17 13:08:47","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1325,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-09-20 10:48:33"}]},{"id":1147,"title":"مدیریت بازرگانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"ca6aea70281f3353","books_count":42,"created_at":"2017-10-07 11:22:55","updated_at":"2023-05-17 13:08:47","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1325,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-09-20 10:48:33"}]},{"id":1813,"title":"مدیریت گمرکی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"8b8dd59c87ae4299","books_count":13,"created_at":"2017-10-07 11:23:06","updated_at":"2022-11-14 14:35:36","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1325,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-09-20 10:48:33"}]}]},{"id":34681,"title":"مدیریت استراتژیک","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"2b25904fb5eed570","type":"","books_count":2,"created_at":"2017-10-07 11:50:41","updated_at":"2021-06-16 17:08:01","study_fields":[{"id":340,"title":"مدیریت کسب و کار گرایش استراتژی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":10,"token":"76ee93a060dd6234","books_count":113,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2023-09-17 16:38:20","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1325,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-09-20 10:48:33"}]},{"id":343,"title":"مدیریت کسب و کار گرایش بازاریابی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":10,"token":"5ba4bfceed7f605b","books_count":130,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2023-09-20 10:48:33","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1325,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-09-20 10:48:33"}]},{"id":346,"title":"مدیریت کسب و کار گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":10,"token":"2e078bcc186e0952","books_count":95,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2023-09-17 16:38:20","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1325,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-09-20 10:48:33"}]},{"id":349,"title":"مدیریت کسب و کار گرایش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":10,"token":"f71d9a87bde852d0","books_count":100,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2023-09-17 16:38:20","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1325,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-09-20 10:48:33"}]},{"id":352,"title":"مدیریت کسب و کار گرایش عملیات و زنجیره تامین","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":10,"token":"a960dd618f873e7e","books_count":98,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2023-09-17 16:38:20","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1325,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-09-20 10:48:33"}]},{"id":355,"title":"مدیریت کسب و کار گرایش فناوری","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":10,"token":"1fbbe5af2715d838","books_count":92,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2023-09-17 16:38:20","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1325,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-09-20 10:48:33"}]},{"id":358,"title":"مدیریت کسب و کار گرایش مالی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":10,"token":"693b8b52e398f59b","books_count":101,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2023-09-17 16:38:20","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1325,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-09-20 10:48:33"}]},{"id":688,"title":"مدیریت رسانه","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":10,"token":"9656afdc37a6bc24","books_count":13,"created_at":"2017-10-07 11:22:52","updated_at":"2022-10-30 13:36:35","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1325,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-09-20 10:48:33"}]},{"id":814,"title":"مدیریت منابع انسانی گرایش عملکرد و بهره برداری منابع انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":10,"token":"5ff0693c5996931a","books_count":20,"created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2023-05-17 13:08:47","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1325,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-09-20 10:48:33"}]}]},{"id":34705,"title":"مدیریت استراتژیک فناوری","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"c6b7bb99edd07c28","type":"","books_count":2,"created_at":"2017-10-07 11:50:55","updated_at":"2021-06-16 17:08:01","study_fields":[{"id":340,"title":"مدیریت کسب و کار گرایش استراتژی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":10,"token":"76ee93a060dd6234","books_count":113,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2023-09-17 16:38:20","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1325,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-09-20 10:48:33"}]}]},{"id":38143,"title":"نظریه علوم کامپیوتر","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"2fadf122378a9578","type":"","books_count":48,"created_at":"2017-10-07 11:58:25","updated_at":"2017-12-09 13:45:36","study_fields":[{"id":1519,"title":"علوم کامپیوتر","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":10,"token":"d0ad77b4640710f1","books_count":70,"created_at":"2017-10-07 11:22:59","updated_at":"2023-09-05 13:35:29","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":708,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-09-17 13:41:34"}]}]}],"price_fa":"۱۶۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%DA%A9-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA","urlify":"%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%DA%A9-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA","pages_count_fa":"۲۹۶","previews":null,"score":0},{"id":402,"title":"ایمن سازی سازمان و تداوم کسب‌وکار","price":45000,"ebook_price":"۲۲‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۱۱‌,‌۲۵۰","rent_6_price":"۱۳‌,‌۵۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۴۵‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/4cbf9c9f5df39884/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/4cbf9c9f5df39884/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/4cbf9c9f5df39884/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/4cbf9c9f5df39884/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/4cbf9c9f5df39884/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/4cbf9c9f5df39884/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/4cbf9c9f5df39884/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/4cbf9c9f5df39884/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/4cbf9c9f5df39884/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/4cbf9c9f5df39884/back.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9786006004518","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":1391,"nobat_chap":2,"description":"کتاب ایمن سازی سازمان و تداوم کسب‌وکار توسط ندا غفوری فرد و راضیه سید مومن پیرامون حوادث امنیت داده و سازمانی - تهدیدها و آسیب پذیری های سیستم اطلاعاتی - کلاهبرداری و ارتکاب جرم از طریق کامپیوتر - اقد...","pages_count":104,"keywords":"null","token":"4cbf9c9f5df39884","created_at":"2017-10-17 11:23:04","updated_at":"2023-01-08 17:22:01","publisher_id":66,"deleted_at":null,"published_at":"2017-11-24 17:02:47","available_for_web":1,"publisher_title":"آتی نگر","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":792,"title":"ندا غفوری فرد","meta_title":"ندا غفوری فرد","meta_description":"ندا غفوری فرد - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"ندا","lastname":"غفوری فرد","token":"0f05a943f8f46fe5","created_at":"2017-10-15 14:57:07","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":794,"title":"راضیه سید مؤمن","meta_title":"راضیه سید مؤمن","meta_description":"راضیه سید مؤمن - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"راضیه","lastname":"سید مؤمن","token":"4ca1b56afef323a6","created_at":"2017-10-15 14:57:19","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":792,"title":"ندا غفوری فرد","meta_title":"ندا غفوری فرد","meta_description":"ندا غفوری فرد - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"ندا","lastname":"غفوری فرد","token":"0f05a943f8f46fe5","created_at":"2017-10-15 14:57:07","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":794,"title":"راضیه سید مؤمن","meta_title":"راضیه سید مؤمن","meta_description":"راضیه سید مؤمن - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"راضیه","lastname":"سید مؤمن","token":"4ca1b56afef323a6","created_at":"2017-10-15 14:57:19","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":381,"file":"59e5b6e02e6131.11304316.pdf","book_id":402,"toc":"[{\"title\":\"\\u0645\\u0642\\u062f\\u0645\\u0647\",\"page\":\"6\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0627\\u0648\\u0644 \\u062d\\u0648\\u0627\\u062f\\u062b \\u0627\\u0645\\u0646\\u06cc\\u062a \\u062f\\u0627\\u062f\\u0647 \\u0648 \\u0633\\u0627\\u0632\\u0645\\u0627\\u0646\\u06cc\",\"page\":\"12\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u062f\\u0648\\u0645 \\u062a\\u0647\\u062f\\u06cc\\u062f\\u0647\\u0627 \\u0648 \\u0622\\u0633\\u06cc\\u0628\\u200c\\u200c\\u067e\\u0630\\u06cc\\u0631\\u06cc\\u200c\\u0647\\u0627\\u06cc \\u0633\\u06cc\\u0633\\u062a\\u0645 \\u0627\\u0637\\u0644\\u0627\\u0639\\u0627\\u062a\\u06cc\",\"page\":\"34\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0633\\u0648\\u0645 \\u06a9\\u0644\\u0627\\u0647\\u0628\\u0631\\u062f\\u0627\\u0631\\u06cc \\u0648 \\u0627\\u0631\\u062a\\u06a9\\u0627\\u0628 \\u062c\\u0631\\u0645 \\u0627\\u0632 \\u0637\\u0631\\u06cc\\u0642 \\u06a9\\u0627\\u0645\\u067e\\u06cc\\u0648\\u062a\\u0631\",\"page\":\"46\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0686\\u0647\\u0627\\u0631\\u0645 \\u0627\\u0642\\u062f\\u0627\\u0645\\u0627\\u062a \\u0645\\u062f\\u06cc\\u0631\\u06cc\\u062a \\u0627\\u0645\\u0646\\u06cc\\u062a IT\",\"page\":\"56\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u067e\\u0646\\u062c\\u0645 \\u0627\\u0645\\u0646\\u06cc\\u062a \\u0634\\u0628\\u06a9\\u0647\",\"page\":\"65\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0634\\u06cc\\u0634\\u0645 \\u06a9\\u0646\\u062a\\u0631\\u0644 \\u062f\\u0627\\u062e\\u0644\\u06cc \\u0648 \\u0645\\u062f\\u06cc\\u0631\\u06cc\\u062a \\u067e\\u06cc\\u0631\\u0648\\u06cc \\u0627\\u0632 \\u0642\\u0627\\u0646\\u0648\\u0646\",\"page\":\"70\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0647\\u0641\\u062a\\u0645 \\u0628\\u0631\\u0646\\u0627\\u0645\\u0647\\u200c\\u0631\\u06cc\\u0632\\u06cc \\u062a\\u062f\\u0627\\u0648\\u0645 \\u06a9\\u0633\\u0628\\u200c\\u0648\\u06a9\\u0627\\u0631 \\u062c\\u0628\\u0631\\u0627\\u0646 \\u0641\\u0627\\u062c\\u0639\\u0647\",\"page\":\"77\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0647\\u0634\\u062a\\u0645 \\u0645\\u0645\\u06cc\\u0632\\u06cc \\u0648 \\u0645\\u062f\\u06cc\\u0631\\u06cc\\u062a \\u0631\\u06cc\\u0633\\u06a9\",\"page\":\"80\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0646\\u0647\\u0645 \\u0645\\u0628\\u0627\\u062d\\u062b \\u0645\\u062f\\u06cc\\u0631\\u06cc\\u062a\\u06cc\",\"page\":\"85\"},{\"title\":\"\\u067e\\u06cc\\u0648\\u0633\\u062a \\u0646\\u06a9\\u0627\\u062a \\u0645\\u0647\\u0645 \\u06a9\\u062a\\u0627\\u0628\",\"page\":\"99\"},{\"title\":\"\\u0645\\u0646\\u0627\\u0628\\u0639 \\u0648 \\u0645\\u0627\\u062e\\u0630\",\"page\":\"102\"}]","created_at":"2017-10-17 11:23:04","updated_at":"2018-09-16 15:42:44","process_started_at":"2017-11-10 04:31:40","process_done_at":"2017-11-10 04:33:11","process_failed_at":null,"pages_count":104,"version":"5.15.3","dir":"rtl","password":"8d65aa5635598dd2dfd4dc06b6e838fdab04909547073c755ac88449f0ebc19da2291cf633dbd35a970d55dad73e9d6e071964abd92036a07df67979a52f9029","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۰۴"},"publisher":{"id":66,"title":"آتی نگر","description":null,"token":"63383be36968416c","slug":"آتی-نگر"},"study_subjects":[{"id":1729,"title":"ارزشیابی عملکرد دوات و سازمان های دولتی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"0f42a9066f6362d9","type":"","books_count":2,"created_at":"2017-10-07 11:24:10","updated_at":"2021-05-15 16:38:11","study_fields":[{"id":493,"title":"مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":10,"token":"ae3e8fde003e1102","books_count":8,"created_at":"2017-10-07 11:22:51","updated_at":"2023-05-17 13:08:47","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1325,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-09-20 10:48:33"}]},{"id":496,"title":"مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالیه عمومی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":10,"token":"ec4bf465a416a817","books_count":16,"created_at":"2017-10-07 11:22:51","updated_at":"2023-05-17 13:08:47","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1325,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-09-20 10:48:33"}]},{"id":499,"title":"مدیریت دولتی گرایش خط مشی گذاری عمومی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":10,"token":"1ae925039dae79c4","books_count":9,"created_at":"2017-10-07 11:22:51","updated_at":"2023-05-17 13:08:47","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1325,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-09-20 10:48:33"}]},{"id":502,"title":"مدیریت دولتی گرایش مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":10,"token":"af0b3225b66cb7cb","books_count":17,"created_at":"2017-10-07 11:22:51","updated_at":"2023-09-05 13:22:00","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1325,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-09-20 10:48:33"}]},{"id":505,"title":"مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":10,"token":"4fb4479fa8b65ed5","books_count":8,"created_at":"2017-10-07 11:22:51","updated_at":"2023-05-17 13:08:47","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1325,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-09-20 10:48:33"}]},{"id":508,"title":"مدیریت دولتی گرایش مدیریت رفتار سازمانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":10,"token":"4c31852986b959b5","books_count":10,"created_at":"2017-10-07 11:22:51","updated_at":"2023-05-17 13:08:47","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1325,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-09-20 10:48:33"}]},{"id":511,"title":"مدیریت دولتی گرایش طراحی سازمان های دولتی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":10,"token":"21eb60a53cfecc72","books_count":8,"created_at":"2017-10-07 11:22:51","updated_at":"2023-05-17 13:08:47","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1325,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-09-20 10:48:33"}]}]},{"id":11197,"title":"پویایی کسب و کار","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"845af7cdfc6ebaae","type":"","books_count":6,"created_at":"2017-10-07 11:27:05","updated_at":"2023-09-17 16:38:20","study_fields":[{"id":340,"title":"مدیریت کسب و کار گرایش استراتژی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":10,"token":"76ee93a060dd6234","books_count":113,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2023-09-17 16:38:20","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1325,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-09-20 10:48:33"}]},{"id":343,"title":"مدیریت کسب و کار گرایش بازاریابی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":10,"token":"5ba4bfceed7f605b","books_count":130,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2023-09-20 10:48:33","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1325,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-09-20 10:48:33"}]},{"id":346,"title":"مدیریت کسب و کار گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":10,"token":"2e078bcc186e0952","books_count":95,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2023-09-17 16:38:20","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1325,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-09-20 10:48:33"}]},{"id":349,"title":"مدیریت کسب و کار گرایش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":10,"token":"f71d9a87bde852d0","books_count":100,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2023-09-17 16:38:20","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1325,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-09-20 10:48:33"}]},{"id":352,"title":"مدیریت کسب و کار گرایش عملیات و زنجیره تامین","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":10,"token":"a960dd618f873e7e","books_count":98,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2023-09-17 16:38:20","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1325,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-09-20 10:48:33"}]},{"id":355,"title":"مدیریت کسب و کار گرایش فناوری","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":10,"token":"1fbbe5af2715d838","books_count":92,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2023-09-17 16:38:20","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1325,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-09-20 10:48:33"}]},{"id":358,"title":"مدیریت کسب و کار گرایش مالی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":10,"token":"693b8b52e398f59b","books_count":101,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2023-09-17 16:38:20","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1325,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-09-20 10:48:33"}]}]}],"price_fa":"۴۵‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1","urlify":"%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1","pages_count_fa":"۱۰۴","previews":null,"score":0},{"id":339,"title":"کسب و کار الکترونیکی مفاهیم و کاربردها","price":65000,"ebook_price":"۳۲‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۱۶‌,‌۲۵۰","rent_6_price":"۱۹‌,‌۵۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۶۵‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/e6426983fb6a3b72/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/e6426983fb6a3b72/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/e6426983fb6a3b72/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/e6426983fb6a3b72/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/e6426983fb6a3b72/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/e6426983fb6a3b72/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/e6426983fb6a3b72/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/e6426983fb6a3b72/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/e6426983fb6a3b72/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/e6426983fb6a3b72/back.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9789648816426","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":1390,"nobat_chap":2,"description":"کتاب کسب&zwnj;وکار الکترونیکی مفاهیم و کاربردها توسط فاطمه سادات لواسانی پیرامون کسب&zwnj;وکار الکترونیکی - معماری کسب&zwnj;وکار الکترونیکی - کاربردهای سمت خرید - کاربردهای درون سازمانی - کاربردهای سم...","pages_count":94,"keywords":"null","token":"e6426983fb6a3b72","created_at":"2017-10-16 15:58:54","updated_at":"2023-09-12 12:38:21","publisher_id":66,"deleted_at":null,"published_at":"2017-11-24 17:02:47","available_for_web":1,"publisher_title":"آتی نگر","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":941,"title":"فاطمه سادات لواسانی","meta_title":"فاطمه سادات لواسانی","meta_description":"فاطمه سادات لواسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"فاطمه سادات","lastname":"لواسانی","token":"2e6abd8e6d3f4d49","created_at":"2017-10-15 16:29:40","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":941,"title":"فاطمه سادات لواسانی","meta_title":"فاطمه سادات لواسانی","meta_description":"فاطمه سادات لواسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"فاطمه سادات","lastname":"لواسانی","token":"2e6abd8e6d3f4d49","created_at":"2017-10-15 16:29:40","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":318,"file":"59e4a606dc4a24.88153651.pdf","book_id":339,"toc":"[{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u06441 \\u0645\\u0642\\u062f\\u0645\\u0647\\u200c\\u0627\\u06cc \\u0628\\u0631 \\u06a9\\u0633\\u0628\\u200c\\u0648\\u200c\\u06a9\\u0627\\u0631 \\u0627\\u0644\\u06a9\\u062a\\u0631\\u0648\\u0646\\u06cc\\u06a9\\u06cc\",\"page\":\"4\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u06442 \\u0645\\u0639\\u0645\\u0627\\u0631\\u06cc \\u06a9\\u0633\\u0628\\u200c\\u0648\\u200c\\u06a9\\u0627\\u0631 \\u0627\\u0644\\u06a9\\u062a\\u0631\\u0648\\u0646\\u06cc\\u06a9\\u06cc\",\"page\":\"18\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u06443 \\u0686\\u0627\\u0631\\u0686\\u0648\\u0628 \\u0627\\u0631\\u0632\\u0634 \\u06a9\\u0633\\u0628\\u200c\\u0648\\u06a9\\u0627\\u0631 \\u0627\\u0644\\u06a9\\u062a\\u0631\\u0648\\u0646\\u06cc\\u06a9\\u06cc\",\"page\":\"26\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u06444 \\u06a9\\u0627\\u0631\\u0628\\u0631\\u062f\\u0647\\u0627\\u06cc \\u0633\\u0645\\u062a \\u062e\\u0631\\u06cc\\u062f\",\"page\":\"34\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u06445 \\u06a9\\u0627\\u0631\\u0628\\u0631\\u062f\\u0647\\u0627\\u06cc \\u062f\\u0631\\u0648\\u0646 \\u0633\\u0627\\u0632\\u0645\\u0627\\u0646\\u06cc\",\"page\":\"40\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u06446 \\u06a9\\u0627\\u0631\\u0628\\u0631\\u062f\\u0647\\u0627\\u06cc \\u0633\\u0645\\u062a \\u0641\\u0631\\u0648\\u0634\",\"page\":\"46\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u06447 \\u0627\\u06cc\\u062c\\u0627\\u062f \\u06a9\\u0633\\u0628\\u200c\\u0648\\u06a9\\u0627\\u0631 \\u0627\\u0644\\u06a9\\u062a\\u0631\\u0648\\u0646\\u06cc\\u06a9\\u06cc\",\"page\":\"54\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u06448 \\u0627\\u0645\\u0646\\u06cc\\u062a \\u06a9\\u0633\\u0628\\u200c\\u0648\\u06a9\\u0627\\u0631 \\u0627\\u0644\\u06a9\\u062a\\u0631\\u0648\\u0646\\u06cc\\u06a9\\u06cc\",\"page\":\"60\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u06449 \\u0645\\u0639\\u06cc\\u0627\\u0631 \\u0645\\u0648\\u0641\\u0642\\u06cc\\u062a \\u06a9\\u0633\\u0628\\u200c\\u0648\\u06a9\\u0627\\u0631 \\u0627\\u0644\\u06a9\\u062a\\u0631\\u0648\\u0646\\u06cc\\u06a9\\u06cc\",\"page\":\"70\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u064410 \\u0645\\u0639\\u06cc\\u0627\\u0631\\u0647\\u0627\\u06cc \\u0639\\u062f\\u0645 \\u0645\\u0648\\u0641\\u0642\\u06cc\\u062a \\u06a9\\u0633\\u0628\\u200c\\u0648\\u06a9\\u0627\\u0631 \\u0627\\u0644\\u06a9\\u062a\\u0631\\u0648\\u0646\\u06cc\\u06a9\\u06cc\",\"page\":\"80\"},{\"title\":\"\\u0645\\u0646\\u0627\\u0628\\u0639\",\"page\":\"90\"}]","created_at":"2017-10-16 15:58:54","updated_at":"2023-09-12 12:38:21","process_started_at":"2017-11-10 03:03:48","process_done_at":"2017-11-10 03:05:04","process_failed_at":null,"pages_count":94,"version":"5.15.3","dir":"rtl","password":"547d1cea7dfd22774c811e719cebbc69685a37c231de7ed4f104abcf4632e3bc879a48034e2753737c2c6d730fe95638458e2d06096bd2c5ab27348acb301f88","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۹۴"},"publisher":{"id":66,"title":"آتی نگر","description":null,"token":"63383be36968416c","slug":"آتی-نگر"},"study_subjects":[{"id":38143,"title":"نظریه علوم کامپیوتر","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"2fadf122378a9578","type":"","books_count":48,"created_at":"2017-10-07 11:58:25","updated_at":"2017-12-09 13:45:36","study_fields":[{"id":1519,"title":"علوم کامپیوتر","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":10,"token":"d0ad77b4640710f1","books_count":70,"created_at":"2017-10-07 11:22:59","updated_at":"2023-09-05 13:35:29","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":708,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-09-17 13:41:34"}]}]}],"price_fa":"۶۵‌,‌۰۰۰","titleLink":"%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7","urlify":"%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7","pages_count_fa":"۹۴","previews":null,"score":0},{"id":294,"title":"Silversight و WPF در C # 4.0","price":45000,"ebook_price":"۲۲‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۱۱‌,‌۲۵۰","rent_6_price":"۱۳‌,‌۵۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۴۵‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/7b6c8f53dfd385b8/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/7b6c8f53dfd385b8/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/7b6c8f53dfd385b8/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/7b6c8f53dfd385b8/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/7b6c8f53dfd385b8/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/7b6c8f53dfd385b8/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/7b6c8f53dfd385b8/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/7b6c8f53dfd385b8/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/7b6c8f53dfd385b8/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/7b6c8f53dfd385b8/back.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9786006004006","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":1389,"nobat_chap":3,"description":"کتاب Silverlight و WPF اثر مهندس رامین مولاناپور و مهندس لقمان محمدزاده بوده که به ارایه مباحثی هم&shy;چون WPF، XML و Silverlight در 144 صفحه می&shy;پردازند. این کتاب در سال 1389 توسط انتشارات آتی&shy...","pages_count":144,"keywords":"null","token":"7b6c8f53dfd385b8","created_at":"2017-10-16 11:29:55","updated_at":"2023-01-08 17:22:00","publisher_id":66,"deleted_at":null,"published_at":"2017-11-24 17:02:47","available_for_web":1,"publisher_title":"آتی نگر","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":"خرید کتاب Silverlight و WPF در C# 4.0 اثر مهندس رامین مولاناپور و مهندس لقمان محمدزاده از مای بوکت، کتابی تخصصی جهت آشنایی با مباحث WPF، XML و Silverlight","meta_title":"خرید کتاب Silverlight و WPF در C# 4.0 اثر رامین مولاناپور و لقمان محمدزاده-مای بوکت","stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":699,"title":"مهندس رامین مولاناپور","meta_title":"مهندس رامین مولاناپور","meta_description":"مهندس رامین مولاناپور - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهندس رامین","lastname":"مولاناپور","token":"8e7c230e0c5f27aa","created_at":"2017-10-15 12:57:43","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":702,"title":"مهندس لقمان محمدزاده","meta_title":"مهندس لقمان محمدزاده","meta_description":"مهندس لقمان محمدزاده - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهندس لقمان","lastname":"محمدزاده","token":"dfa91beaefb37c02","created_at":"2017-10-15 12:57:55","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":699,"title":"مهندس رامین مولاناپور","meta_title":"مهندس رامین مولاناپور","meta_description":"مهندس رامین مولاناپور - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهندس رامین","lastname":"مولاناپور","token":"8e7c230e0c5f27aa","created_at":"2017-10-15 12:57:43","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":702,"title":"مهندس لقمان محمدزاده","meta_title":"مهندس لقمان محمدزاده","meta_description":"مهندس لقمان محمدزاده - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهندس لقمان","lastname":"محمدزاده","token":"dfa91beaefb37c02","created_at":"2017-10-15 12:57:55","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":273,"file":"59e466fbc5d967.35337343.pdf","book_id":294,"toc":"[{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u06441 \\u0622\\u0634\\u0646\\u0627\\u06cc\\u06cc \\u0628\\u0627 WPF\",\"page\":\"6\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u06442 \\u0645\\u0642\\u062f\\u0645\\u0627\\u062a XML\",\"page\":\"10\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u06443 \\u0627\\u06cc\\u062c\\u0627\\u062f \\u0628\\u0631\\u0646\\u0627\\u0645\\u0647\\u200c\\u0647\\u0627\\u06cc WPF\",\"page\":\"28\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u06444 \\u06af\\u0631\\u0627\\u0641\\u06cc\\u06a9 \\u0648 \\u0686\\u0646\\u062f\\u0631\\u0633\\u0627\\u0646\\u0647\\u200c\\u0627\\u06cc WPF\",\"page\":\"82\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u06445 Silverlight\",\"page\":\"128\"}]","created_at":"2017-10-16 11:29:55","updated_at":"2022-08-24 14:10:49","process_started_at":"2017-11-10 01:09:11","process_done_at":"2017-11-10 01:12:29","process_failed_at":null,"pages_count":144,"version":"5.15.3","dir":"rtl","password":"b45db6b9cb6331c5b6ef5adb067385124ebd1c2195d1b0a68b0b0aea370c647f81eb780b3f06299b157ddd1d6d3ec3f2c81aa3fa47d7edd8420852fda38b7267","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۴۴"},"publisher":{"id":66,"title":"آتی نگر","description":null,"token":"63383be36968416c","slug":"آتی-نگر"},"study_subjects":[{"id":38143,"title":"نظریه علوم کامپیوتر","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"2fadf122378a9578","type":"","books_count":48,"created_at":"2017-10-07 11:58:25","updated_at":"2017-12-09 13:45:36","study_fields":[{"id":1519,"title":"علوم کامپیوتر","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":10,"token":"d0ad77b4640710f1","books_count":70,"created_at":"2017-10-07 11:22:59","updated_at":"2023-09-05 13:35:29","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":708,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-09-17 13:41:34"}]}]}],"price_fa":"۴۵‌,‌۰۰۰","titleLink":"Silversight-%D9%88-WPF-%D8%AF%D8%B1-C---4.0","urlify":"Silversight-%D9%88-WPF-%D8%AF%D8%B1-C---4.0","pages_count_fa":"۱۴۴","previews":null,"score":0},{"id":458,"title":"زیرساخت داده و شبکه در فناوری اطلاعات","price":50000,"ebook_price":"۲۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۱۲‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۱۵‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۵۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/c3b5171be539910a/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/c3b5171be539910a/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/c3b5171be539910a/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/c3b5171be539910a/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/c3b5171be539910a/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/c3b5171be539910a/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/c3b5171be539910a/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/c3b5171be539910a/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/c3b5171be539910a/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/c3b5171be539910a/back.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9786007631287","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":1394,"nobat_chap":1,"description":"کتاب زیرساخت داده و شبکه در فناوری اطلاعات توسط دکتر یعقوب پور اسد پیرامون مدیریت داده&zwnj;ها متن و سند - مدیریت شبکه و سیارپذیری - امنیت فناوری اطلاعات، بزهکاری، پیروی و تداوم - به نگارش در آمده است...","pages_count":172,"keywords":"null","token":"c3b5171be539910a","created_at":"2017-10-17 12:58:56","updated_at":"2023-02-28 11:41:34","publisher_id":66,"deleted_at":null,"published_at":"2017-11-24 17:02:47","available_for_web":1,"publisher_title":"آتی نگر","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":857,"title":"دکتر یعقوب پور اسد","meta_title":"دکتر یعقوب پور اسد","meta_description":"دکتر یعقوب پور اسد - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر یعقوب","lastname":"پور اسد","token":"9ac6947d74d09959","created_at":"2017-10-15 15:44:39","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":857,"title":"دکتر یعقوب پور اسد","meta_title":"دکتر یعقوب پور اسد","meta_description":"دکتر یعقوب پور اسد - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر یعقوب","lastname":"پور اسد","token":"9ac6947d74d09959","created_at":"2017-10-15 15:44:39","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":437,"file":"59e5cd586a88f3.87637707.pdf","book_id":458,"toc":"[{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0627\\u0648\\u0644 \\u0645\\u062f\\u06cc\\u0631\\u06cc\\u062a \\u062f\\u0627\\u062f\\u0647\\u200c\\u0647\\u0627 \\u0645\\u062a\\u0646 \\u0648 \\u0633\\u0646\\u062f\",\"page\":\"10\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u062f\\u0648\\u0645 \\u0645\\u062f\\u06cc\\u0631\\u06cc\\u062a \\u0634\\u0628\\u06a9\\u0647 \\u0648 \\u0633\\u06cc\\u0627\\u0631\\u067e\\u0630\\u06cc\\u0631\\u06cc\",\"page\":\"66\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0633\\u0648\\u0645 \\u0627\\u0645\\u0646\\u06cc\\u062a \\u0641\\u0646\\u0627\\u0648\\u0631\\u06cc \\u0627\\u0637\\u0644\\u0627\\u0639\\u0627\\u062a \\u0628\\u0632\\u0647\\u06a9\\u0627\\u0631\\u06cc \\u067e\\u06cc\\u0631\\u0648\\u06cc \\u0648 \\u062a\\u062f\\u0627\\u0648\\u0645\",\"page\":\"110\"}]","created_at":"2017-10-17 12:58:56","updated_at":"2023-02-28 11:41:34","process_started_at":"2017-11-10 06:35:22","process_done_at":"2017-11-10 06:39:24","process_failed_at":null,"pages_count":172,"version":"5.15.3","dir":"rtl","password":"38e82384a8f318af134003fdefe2eb6fbc3b73c70884e36fe4de8008c7a97bfd09cc714e354d8ced6ad764b66346dc48d55b73daa4d8ff78ca9d7c0da2cb16a9","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۷۲"},"publisher":{"id":66,"title":"آتی نگر","description":null,"token":"63383be36968416c","slug":"آتی-نگر"},"study_subjects":[{"id":4483,"title":"امنیت اطلاعات","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"5f030e878ce9889a","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:24:44","updated_at":"2017-12-09 13:45:39","study_fields":[{"id":367,"title":"فناوری اطلاعات و ارتباطات","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"247b88a256d9dee5","books_count":21,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2023-05-14 11:34:45","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1325,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-09-20 10:48:33"}]}]},{"id":38143,"title":"نظریه علوم کامپیوتر","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"2fadf122378a9578","type":"","books_count":48,"created_at":"2017-10-07 11:58:25","updated_at":"2017-12-09 13:45:36","study_fields":[{"id":1519,"title":"علوم کامپیوتر","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":10,"token":"d0ad77b4640710f1","books_count":70,"created_at":"2017-10-07 11:22:59","updated_at":"2023-09-05 13:35:29","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":708,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-09-17 13:41:34"}]}]}],"price_fa":"۵۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA","urlify":"%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA","pages_count_fa":"۱۷۲","previews":null,"score":0},{"id":462,"title":"مرجع کامل بازاریابی الکترونیکی","price":185000,"ebook_price":"۹۲‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۴۶‌,‌۲۵۰","rent_6_price":"۵۵‌,‌۵۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۸۵‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/bc95139a7ae826f3/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/bc95139a7ae826f3/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/bc95139a7ae826f3/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/bc95139a7ae826f3/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/bc95139a7ae826f3/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/bc95139a7ae826f3/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/bc95139a7ae826f3/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/bc95139a7ae826f3/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/bc95139a7ae826f3/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/bc95139a7ae826f3/back.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9786006004266","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":1399,"nobat_chap":2,"description":"کتاب بازاریابی الکترونیکی انتشارات آتی نگر جامع&zwnj;ترین راهنما برای یادگیری تکنیک&zwnj;های بازاریابی&zwnj; دیجیتالی و کلیه جنبه&zwnj;های استفاده از اینترنت است. این کتاب منبعی بی&zwnj;نظیر برای راهن...","pages_count":688,"keywords":null,"token":"bc95139a7ae826f3","created_at":"2017-10-17 14:21:11","updated_at":"2022-12-03 09:24:39","publisher_id":66,"deleted_at":null,"published_at":"2017-11-24 17:02:47","available_for_web":1,"publisher_title":"آتی نگر","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":"کتاب مرجع کامل بازاریابی الکترونیکی انتشارات آتی نگر کلیه جنبه‌های استفاده از اینترنت و رسانه‌های دیجیتال را برای شما روشن می‌کند! خرید و کرایه کتاب مرجع کامل بازاریابی الکترونیکی فقط در بوکت.","meta_title":"کتاب بازاریابی الکترونیکی انتشارات آتی نگر جامع‌ترین راهنما برای یادگیری تکنیک‌های بازاریابی دیجیتالی و کلیه جنبه‌های استفاده از اینترنت است. این کتاب منبعی بی‌نظیر برای راهنمایی مارکترهایی است که به‌دنبال بهینه‌سازی متدهای بازاریابی خود هستند. کتاب بازاریابی الکترونیکی توسط دیوچیفی و پی‌آر اسمیت، دو کارشناس باتجربه بازاریابی تالیف شده است که توسط مترجمان نام‌دار فارسی‌زبان، یعقوب فرجامی، رامین مولاناپور و مهران کرمی به دنیای مارکتینگ ایران هدیه داده شده است. سرفصل‌های کتاب مرجع کامل بازاریابی الکترونیکی کتاب مرجع کامل بازاریابی الکترونیکی در ده فصل به تمام استراتژی‌های بازاریابی اشاره می‌کند و در 688 صفحه به خواننده آموزش می‌دهد که چگونه رویکردهای به‌وجودآمده را بهینه‌سازی الکترونیکی کند. مفاهیم پایه‌ای و اساسی این کتاب شامل مواردی می‌شود که به خواننده اجازه می‌دهد با دیدی نو، نسبت به مسایل بازاریابی نگاه کنند. در ادامه با بخشی از محتوای کتاب مرجع کامل بازاریابی الکترونیکی بیشتر آشنا خواهیم شد. •\tتنظیم اهداف چند کاناله با بهترین استراتژی •\tایجاد طرح ‌های بازاریابی الکترونیکی با سیستم SOSTAC •\t‌بهترین شیوه بهینه‌سازی موتور جستجو •\tامکان ایجاد فضا و طراحی جذاب سایت با نتایج بهتر برای بازاریابی •\tاندازه گیری و بهبودسازی بازاریابی الکترونیکی از طریق web analytics •\tیکپارچه‍سازی ارتباطات آفلاین و آنلاین نگاهی به فهرست مطالب کتاب بازاریابی الکترونیکی انتشارات آتی نگر کتاب از طریق مطالعات موردی شرکت‌های Zappos، Spotify و Asus نظریه بازاریابی را به تجربه کسب و ‌کار عملی ارتباط می‌دهد تا افراد درک بهتری از بازاریابی دیجیتال در دنیای کسب و کار حقیقی داشته باشند. با مطالعه این کتاب، روش‌های توسعه مهارت‌های بازاریابی را پله پله یاد می‌گیرید. بخش اول: اصول و مبانی ارزیابی دیجیتال •\tفصل اول: مقدمه‌ای بر بازاریابی دیجیتال •\tفصل دوم: تحلیل بازار آنلاین (محیط خرد) •\tفصل سوم: محیط کلان دیجیتال بخش دوم : توسعه راهبردهای بازاریابی دیجیتال •\tفصل چهارم: راهبرد بازاریابی دیجیتال •\tفصل پنجم: رسانه‌های دیجیتال و آمیخته •\tفصل ششم: بازاریابی رابطه‌ای با استفاده از پلتفرم‌های دیجیتال بخش سوم : بازاریابی دیجیتال؛ پیاده‌سازی و شیوه عمل •\tفصل هفتم: ارایه تجربه مشتری دیجیتال •\tفصل هشتم: برنامه‌ریزی پویش برای رسانه‌های دیجیتال •\tفصل نهم: ارتباطات بازاریابی با استفاده از کانال‌های رسانه‌های دیجیتال •\tفصل دهم: ارزیابی و بهبود عملکرد کانال دیجیتال خرید کتاب مرجع کامل بازاریابی الکترونیکی از طریق سایت مای بوکت برای خرید کتاب مرجع کامل بازاریابی الکترونیکی می‌توانید از طریق همین صفحه در سایت مای بوک اقدام کنید. شما علاوه بر آنکه می‌توانید نسخه چاپی و الکترونیکی کتاب را سفارش دهید، امکان کرایه نسخه ایبوک کتاب برای سه یا شش ماه را نیز در اختیار خواهید داشت.","stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":699,"title":"مهندس رامین مولاناپور","meta_title":"مهندس رامین مولاناپور","meta_description":"مهندس رامین مولاناپور - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهندس رامین","lastname":"مولاناپور","token":"8e7c230e0c5f27aa","created_at":"2017-10-15 12:57:43","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":717,"title":"مهندس مهران کرمی","meta_title":"مهندس مهران کرمی","meta_description":"مهندس مهران کرمی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهندس مهران","lastname":"کرمی","token":"1701a2b45fb4f845","created_at":"2017-10-15 13:31:47","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":870,"title":"دکتر یعقوب فرجامی","meta_title":"دکتر یعقوب فرجامی","meta_description":"دکتر یعقوب فرجامی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر یعقوب","lastname":"فرجامی","token":"b58aa673e7e5b6c1","created_at":"2017-10-15 15:49:11","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":699,"title":"مهندس رامین مولاناپور","meta_title":"مهندس رامین مولاناپور","meta_description":"مهندس رامین مولاناپور - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهندس رامین","lastname":"مولاناپور","token":"8e7c230e0c5f27aa","created_at":"2017-10-15 12:57:43","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":717,"title":"مهندس مهران کرمی","meta_title":"مهندس مهران کرمی","meta_description":"مهندس مهران کرمی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهندس مهران","lastname":"کرمی","token":"1701a2b45fb4f845","created_at":"2017-10-15 13:31:47","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":870,"title":"دکتر یعقوب فرجامی","meta_title":"دکتر یعقوب فرجامی","meta_description":"دکتر یعقوب فرجامی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر یعقوب","lastname":"فرجامی","token":"b58aa673e7e5b6c1","created_at":"2017-10-15 15:49:11","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":441,"file":"59e5e09f800329.66340506.pdf","book_id":462,"toc":"[{\"title\":\"1 \\u0645\\u0642\\u062f\\u0645\\u0647\\u200c\\u0627\\u06cc \\u0628\\u0631 \\u0628\\u0627\\u0632\\u0627\\u0631\\u06cc\\u0627\\u0628\\u06cc \\u0627\\u0644\\u06a9\\u062a\\u0631\\u0648\\u0646\\u06cc\\u06a9\\u06cc\",\"page\":\"18\"},{\"title\":\"2 \\u0628\\u0631\\u0631\\u0633\\u06cc \\u0645\\u062c\\u062f\\u062f \\u0622\\u0645\\u06cc\\u062e\\u062a\\u0647 \\u0628\\u0627\\u0632\\u0627\\u0631\\u06cc\\u0627\\u0628\\u06cc\",\"page\":\"78\"},{\"title\":\"3 \\u0645\\u062f\\u0644\\u200c\\u0647\\u0627\\u06cc \\u0627\\u0644\\u06a9\\u062a\\u0631\\u0648\\u0646\\u06cc\\u06a9\\u06cc\",\"page\":\"136\"},{\"title\":\"4 \\u0645\\u0634\\u062a\\u0631\\u06cc\\u0627\\u0646 \\u0627\\u0644\\u06a9\\u062a\\u0631\\u0648\\u0646\\u06cc\\u06a9\\u06cc\",\"page\":\"186\"},{\"title\":\"5 \\u0627\\u0628\\u0632\\u0627\\u0631\\u0647\\u0627\\u06cc \\u0627\\u0644\\u06a9\\u062a\\u0631\\u0648\\u0646\\u06cc\\u06a9\\u06cc\",\"page\":\"254\"},{\"title\":\"6 \\u0637\\u0631\\u0627\\u062d\\u06cc \\u0633\\u0627\\u06cc\\u062a\",\"page\":\"304\"},{\"title\":\"7 \\u0627\\u06cc\\u062c\\u0627\\u062f \\u062a\\u0631\\u0627\\u0641\\u06cc\\u06a9\",\"page\":\"378\"},{\"title\":\"8 \\u0645\\u062f\\u06cc\\u0631\\u06cc\\u062a \\u0627\\u0631\\u062a\\u0628\\u0627\\u0637 \\u0628\\u0627 \\u0645\\u0634\\u062a\\u0631\\u06cc(E-CRM)\",\"page\":\"468\"},{\"title\":\"9 \\u06a9\\u0633\\u0628 \\u0648 \\u06a9\\u0627\\u0631 \\u0627\\u0644\\u06a9\\u062a\\u0631\\u0648\\u0646\\u06cc\\u06a9\\u06cc\",\"page\":\"532\"},{\"title\":\"10 \\u0628\\u0631\\u0646\\u0627\\u0645\\u0647\\u200c\\u0631\\u06cc\\u0632\\u06cc \\u0627\\u0644\\u06a9\\u062a\\u0631\\u0648\\u0646\\u06cc\\u06a9\\u06cc\",\"page\":\"586\"},{\"title\":\"\\u0648\\u0627\\u0698\\u0647\\u200c\\u0646\\u0627\\u0645\\u0647\",\"page\":\"642\"}]","created_at":"2017-10-17 14:21:11","updated_at":"2022-12-03 09:24:39","process_started_at":"2017-11-10 06:44:00","process_done_at":"2017-11-10 07:02:07","process_failed_at":null,"pages_count":688,"version":"5.15.3","dir":"rtl","password":"c2c7cedd681bcf8f4a13b63bd2a3d086aaa7611009e8731c22ca7d73d578698f107e13477d2a5cd60a7aa39d4e966437454e487dd02bb34fd088be8c98f31c3f","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۶۸۸"},"publisher":{"id":66,"title":"آتی نگر","description":null,"token":"63383be36968416c","slug":"آتی-نگر"},"study_subjects":[{"id":2047,"title":"استراتژی بازاریابی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"c3353ca5579bced9","type":"","books_count":18,"created_at":"2017-10-07 11:24:13","updated_at":"2022-02-08 21:56:24","study_fields":[{"id":340,"title":"مدیریت کسب و کار گرایش استراتژی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":10,"token":"76ee93a060dd6234","books_count":113,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2023-09-17 16:38:20","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1325,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-09-20 10:48:33"}]},{"id":343,"title":"مدیریت کسب و کار گرایش بازاریابی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":10,"token":"5ba4bfceed7f605b","books_count":130,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2023-09-20 10:48:33","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1325,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-09-20 10:48:33"}]}]}],"price_fa":"۱۸۵‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C","urlify":"%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C","pages_count_fa":"۶۸۸","previews":null,"score":0},{"id":309,"title":"معماری سازمانی","price":35000,"ebook_price":"۱۷‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۸‌,‌۷۵۰","rent_6_price":"۱۰‌,‌۵۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۳۵‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/d7ba62bb170fec55/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/d7ba62bb170fec55/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/d7ba62bb170fec55/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/d7ba62bb170fec55/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/d7ba62bb170fec55/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/d7ba62bb170fec55/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/d7ba62bb170fec55/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/d7ba62bb170fec55/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/d7ba62bb170fec55/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/d7ba62bb170fec55/back.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9786006004426","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":1391,"nobat_chap":1,"description":"کتاب معماری سازمانی توسط مهندس مهران کرمی و مهندس ابراهیم علایی فرادنبه پیرامون معماری سازمانی و انواع آن - چارچوب&zwnj;ها و متدولوژی&zwnj;های معماری سازمانی - ابزارها و مدل&zwnj;های معماری سازمانی - ...","pages_count":146,"keywords":null,"token":"d7ba62bb170fec55","created_at":"2017-10-16 13:25:41","updated_at":"2022-11-05 10:09:03","publisher_id":66,"deleted_at":null,"published_at":"2017-11-24 17:02:47","available_for_web":1,"publisher_title":"آتی نگر","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":717,"title":"مهندس مهران کرمی","meta_title":"مهندس مهران کرمی","meta_description":"مهندس مهران کرمی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهندس مهران","lastname":"کرمی","token":"1701a2b45fb4f845","created_at":"2017-10-15 13:31:47","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":783,"title":"مهندس ابراهیم علایی فردانبه","meta_title":"مهندس ابراهیم علایی فردانبه","meta_description":"مهندس ابراهیم علایی فردانبه - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهندس ابراهیم","lastname":"علایی فردانبه","token":"e49db0ab2571af53","created_at":"2017-10-15 14:51:07","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":717,"title":"مهندس مهران کرمی","meta_title":"مهندس مهران کرمی","meta_description":"مهندس مهران کرمی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهندس مهران","lastname":"کرمی","token":"1701a2b45fb4f845","created_at":"2017-10-15 13:31:47","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":783,"title":"مهندس ابراهیم علایی فردانبه","meta_title":"مهندس ابراهیم علایی فردانبه","meta_description":"مهندس ابراهیم علایی فردانبه - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهندس ابراهیم","lastname":"علایی فردانبه","token":"e49db0ab2571af53","created_at":"2017-10-15 14:51:07","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":288,"file":"59e4821d62c0d2.71295641.pdf","book_id":309,"toc":"[{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u06441 \\u0645\\u0639\\u0645\\u0627\\u0631\\u06cc \\u0633\\u0627\\u0632\\u0645\\u0627\\u0646\\u06cc \\u0648 \\u0627\\u0646\\u0648\\u0627\\u0639 \\u0622\\u0646\",\"page\":\"6\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u06442 \\u0686\\u0627\\u0631\\u0686\\u0648\\u0628\\u200c\\u0647\\u0627 \\u0648 \\u0645\\u062a\\u062f\\u0648\\u0644\\u0648\\u0698 \\u06cc\\u200c\\u0647\\u0627\\u06cc \\u0645\\u0639\\u0645\\u0627\\u0631\\u06cc \\u0633\\u0627\\u0632\\u0645\\u0627\\u0646\\u06cc\",\"page\":\"34\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u06443 \\u0627\\u0628\\u0632\\u0627\\u0631\\u0647\\u0627 \\u0648 \\u0645\\u062f\\u0644\\u200c\\u0647\\u0627\\u06cc \\u0645\\u0639\\u0645\\u0627\\u0631\\u06cc \\u0633\\u0627\\u0632\\u0645\\u0627\\u0646\\u06cc\",\"page\":\"60\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u06444 \\u0627\\u0631\\u0632\\u06cc\\u0627\\u0628\\u06cc \\u0645\\u0639\\u0645\\u0627\\u0631\\u06cc \\u0633\\u0627\\u0632\\u0645\\u0627\\u0646\\u06cc\",\"page\":\"74\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u06445 \\u0627\\u0645\\u0646\\u06cc\\u062a \\u0627\\u0637\\u0644\\u0627\\u0639\\u0627\\u062a \\u0633\\u0627\\u0632\\u0645\\u0627\\u0646\\u06cc\",\"page\":\"100\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u06446 \\u0645\\u0639\\u0645\\u0627\\u0631\\u06cc \\u0627\\u0645\\u0646\\u06cc\\u062a \\u0627\\u0637\\u0644\\u0627\\u0639\\u0627\\u062a \\u0633\\u0627\\u0632\\u0645\\u0627\\u0646\\u06cc \\u0648 \\u0686\\u0627\\u0631\\u0686\\u0648\\u0628\\u200c\\u0647\\u0627\\u06cc \\u0622\\u0646\",\"page\":\"110\"},{\"title\":\"\\u0645\\u0646\\u0627\\u0628\\u0639 \\u0648 \\u0645\\u0623\\u062e\\u0630\",\"page\":\"142\"}]","created_at":"2017-10-16 13:25:41","updated_at":"2022-11-05 10:09:03","process_started_at":"2017-11-10 01:50:54","process_done_at":"2017-11-10 01:53:12","process_failed_at":null,"pages_count":146,"version":"5.15.3","dir":"rtl","password":"a8687ade07bb434778a790404b4fd6691a02c22e10135a2a1262532852d0cca9d47ca1cb7f2a6ea0e3f9b499cc00814c773c3fa06c8a92e9319dcdd538beeb6d","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۴۶"},"publisher":{"id":66,"title":"آتی نگر","description":null,"token":"63383be36968416c","slug":"آتی-نگر"},"study_subjects":[{"id":13129,"title":"تحلیل سازمانهای اداری ایران","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"0596b0da6145a171","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:28:02","updated_at":"2017-12-09 13:45:36","study_fields":[{"id":1675,"title":"مددکاری اجتماعی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":10,"token":"17c6da1388484876","books_count":14,"created_at":"2017-10-07 11:23:02","updated_at":"2023-05-17 13:08:47","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1325,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-09-20 10:48:33"}]}]},{"id":36412,"title":"معماری سازمانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"41f687b553e4d8ce","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:55:10","updated_at":"2017-12-09 13:45:36","study_fields":[{"id":1825,"title":"مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت منابع اطلاعاتی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":10,"token":"ab40d875913d084b","books_count":17,"created_at":"2017-10-07 11:23:06","updated_at":"2023-04-30 15:05:25","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1325,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-09-20 10:48:33"}]}]}],"price_fa":"۳۵‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C","urlify":"%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C","pages_count_fa":"۱۴۶","previews":null,"score":0},{"id":398,"title":"تکنیک‌ها و ترفندهای طراحی وب","price":15000,"ebook_price":"۷‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۳‌,‌۷۵۰","rent_6_price":"۵‌,‌۲۵۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۵‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/fc245d2a62843229/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/fc245d2a62843229/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/fc245d2a62843229/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/fc245d2a62843229/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/fc245d2a62843229/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/fc245d2a62843229/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/fc245d2a62843229/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/fc245d2a62843229/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/fc245d2a62843229/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/fc245d2a62843229/back.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9786006004471","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":1391,"nobat_chap":1,"description":"کتاب تکنیک‌ها و ترفندهای طراحی وب توسط مهندس علیرضا کوچالی پیرامون حقایق ناگوار در مورد وبسایت شرکت‌ها - مطالعه طراحی نمونه کارهای موفق - چگونه یک نمونه کار موفق بسازیم - جلب رضایت مخاطب با روایت داست...","pages_count":168,"keywords":"null","token":"fc245d2a62843229","created_at":"2017-10-17 11:07:12","updated_at":"2018-11-10 12:01:30","publisher_id":66,"deleted_at":null,"published_at":"2017-11-24 17:02:47","available_for_web":1,"publisher_title":"آتی نگر","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":789,"title":"مهندس علیرضا کوچالی","meta_title":"مهندس علیرضا کوچالی","meta_description":"مهندس علیرضا کوچالی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهندس علیرضا","lastname":"کوچالی","token":"e5c971ec3eee6449","created_at":"2017-10-15 14:55:59","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":789,"title":"مهندس علیرضا کوچالی","meta_title":"مهندس علیرضا کوچالی","meta_description":"مهندس علیرضا کوچالی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهندس علیرضا","lastname":"کوچالی","token":"e5c971ec3eee6449","created_at":"2017-10-15 14:55:59","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":377,"file":"59e5b3288fc157.73148264.pdf","book_id":398,"toc":"[{\"title\":\"\\u0645\\u0642\\u062f\\u0645\\u0647\",\"page\":\"10\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0627\\u0648\\u0644 \\u062d\\u0642\\u0627\\u06cc\\u0642 \\u0646\\u0627\\u06af\\u0648\\u0627\\u0631 \\u062f\\u0631 \\u0645\\u0648\\u0631\\u062f \\u0648\\u0628\\u200c\\u0633\\u0627\\u06cc\\u062a \\u0634\\u0631\\u06a9\\u062a\\u200c\\u0647\\u0627\",\"page\":\"12\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u062f\\u0648\\u0645 \\u0645\\u0637\\u0627\\u0644\\u0639\\u0647 \\u0637\\u0631\\u0627\\u062d\\u06cc \\u0646\\u0645\\u0648\\u0646\\u0647 \\u06a9\\u0627\\u0631\\u0647\\u0627\\u06cc \\u0645\\u0648\\u0641\\u0642\",\"page\":\"23\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0633\\u0648\\u0645 \\u0686\\u06af\\u0648\\u0646\\u0647 \\u06cc\\u06a9 \\u0646\\u0645\\u0648\\u0646\\u0647\\u200c\\u06a9\\u0627\\u0631 \\u0645\\u0648\\u0641\\u0642 \\u0628\\u0633\\u0627\\u0632\\u06cc\\u0645\",\"page\":\"36\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u062c\\u0647\\u0627\\u0631\\u0645 \\u062c\\u0644\\u0628 \\u0631\\u0636\\u0627\\u06cc\\u062a \\u0645\\u062e\\u0627\\u0637\\u0628 \\u0628\\u0627 \\u0631\\u0648\\u0627\\u06cc\\u062a \\u062f\\u0627\\u0633\\u062a\\u0627\\u0646\",\"page\":\"50\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u067e\\u0646\\u062c\\u0645 \\u0637\\u0631\\u0627\\u062d\\u06cc \\u0631\\u0627\\u0628\\u0637 \\u06a9\\u0627\\u0631\\u0628\\u0631\\u06cc \\u0628\\u0631\\u0627\\u06cc \\u0637\\u0631\\u0627\\u062d\\u06cc \\u0628\\u0631\\u0646\\u0627\\u0645\\u0647\\u200c\\u0647\\u0627\\u06cc \\u062a\\u062d\\u062a \\u0648\\u0628\",\"page\":\"68\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0634\\u0634\\u0645 \\u0628\\u0647\\u0628\\u0648\\u062f \\u062a\\u062f\\u0631\\u06cc\\u062c\\u06cc \\u0648 \\u0627\\u0633\\u062a\\u0627\\u0646\\u062f\\u0627\\u0631\\u062f\\u0647\\u0627 \\u0637\\u0631\\u0627\\u062d\\u06cc \\u0648\\u0628 \\u0631\\u0627 \\u0645\\u062d\\u062f\\u0648\\u062f \\u0646\\u0645\\u06cc\\u200c\\u0633\\u0627\\u0632\\u062f\",\"page\":\"83\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0647\\u0641\\u062a\\u0645 \\u062a\\u0626\\u0648\\u0631\\u06cc \\u0631\\u0646\\u06af\\u200c\\u0647\\u0627 \\u0628\\u0631\\u0627\\u06cc \\u0645\\u062a\\u062e\\u0635\\u0635\\u06cc\\u0646 \\u0637\\u0631\\u0627\\u062d\\u06cc\",\"page\":\"95\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0647\\u0634\\u062a\\u0645 \\u0622\\u06cc\\u0627 John\\u060c \\u0645\\u0634\\u062a\\u0631\\u06cc \\u0634\\u0645\\u0627\\u060c \\u0627\\u062d\\u0645\\u0642 \\u0627\\u0633\\u062a \\u06cc\\u0627 \\u0634\\u0645\\u0627 \\u062f\\u0631 \\u062d\\u0642 \\u0627\\u0648 \\u06a9\\u0648\\u062a\\u0627\\u0647\\u06cc \\u06a9\\u0631\\u062f\\u0647\\u200c\\u0627\\u06cc\\u062f\\u061f\",\"page\":\"118\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0646\\u0647\\u0645 \\u0686\\u06af\\u0648\\u0646\\u0647 \\u0645\\u0634\\u062a\\u0631\\u06cc\\u0627\\u0646 \\u0645\\u062e\\u062a\\u0644\\u0641 \\u062e\\u0648\\u062f \\u0631\\u0627 \\u0628\\u0634\\u0646\\u0627\\u0633\\u06cc\\u062f \\u0648 \\u0628\\u0627 \\u0622\\u0646\\u200c\\u0647\\u0627 \\u0627\\u0631\\u062a\\u0628\\u0627\\u0637 \\u0628\\u0631\\u0642\\u0631\\u0627\\u0631 \\u06a9\\u0646\\u06cc\\u062f.\",\"page\":\"125\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u062f\\u0647\\u0645 \\u0686\\u06af\\u0648\\u0646\\u0647 \\u0628\\u0647 \\u0627\\u0646\\u062a\\u0642\\u0627\\u062f \\u0637\\u0631\\u0627\\u062d\\u06cc \\u0628\\u0647 \\u0634\\u06a9\\u0644 \\u0645\\u0648\\u062b\\u0631 \\u067e\\u0627\\u0633\\u062e \\u062f\\u0647\\u06cc\\u0645\\u061f\",\"page\":\"134\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u06cc\\u0627\\u0632\\u062f\\u0647\\u0645 \\u0631\\u0627\\u0647\\u0646\\u0645\\u0627\\u06cc \\u0637\\u0631\\u0627\\u062d\\u0627\\u0646 \\u0648\\u0628 \\u0628\\u0647 \\u0633\\u0648\\u06cc \\u0634\\u0628\\u06a9\\u0647\\u200c\\u0647\\u0627\\u06cc \\u0627\\u0631\\u062a\\u0628\\u0627\\u0637\\u06cc \\u062a\\u062e\\u0635\\u0635\\u06cc\",\"page\":\"140\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u062f\\u0648\\u0627\\u0632\\u062f\\u0647\\u0645 \\u0645\\u0635\\u0627\\u062d\\u0628\\u0647 \\u06af\\u0631\\u0648\\u0647\\u06cc\",\"page\":\"148\"}]","created_at":"2017-10-17 11:07:12","updated_at":"2018-11-10 12:01:31","process_started_at":"2017-11-10 04:23:12","process_done_at":"2017-11-10 04:27:00","process_failed_at":null,"pages_count":168,"version":"5.15.3","dir":"rtl","password":"6c3cfc40cfffdbbfe9acb575388a5082736bb14f1ee2784b84b3ea2d2a0f0fc0d70a0dab2f61e20c571a5bbed60aaaa36adab5cc7742a416b10d20b5c91edc58","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۶۸"},"publisher":{"id":66,"title":"آتی نگر","description":null,"token":"63383be36968416c","slug":"آتی-نگر"},"study_subjects":[{"id":38143,"title":"نظریه علوم کامپیوتر","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"2fadf122378a9578","type":"","books_count":48,"created_at":"2017-10-07 11:58:25","updated_at":"2017-12-09 13:45:36","study_fields":[{"id":1519,"title":"علوم کامپیوتر","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":10,"token":"d0ad77b4640710f1","books_count":70,"created_at":"2017-10-07 11:22:59","updated_at":"2023-09-05 13:35:29","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":708,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-09-17 13:41:34"}]}]}],"price_fa":"۱۵‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%88%D8%A8","urlify":"%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%88%D8%A8","pages_count_fa":"۱۶۸","previews":null,"score":0},{"id":303,"title":"هوش تجاری در SQL Server 2008","price":11000,"ebook_price":"۵‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۲‌,‌۷۵۰","rent_6_price":"۳‌,‌۸۵۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۱‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/7e337fde39041ad7/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/7e337fde39041ad7/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/7e337fde39041ad7/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/7e337fde39041ad7/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/7e337fde39041ad7/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/7e337fde39041ad7/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/7e337fde39041ad7/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/7e337fde39041ad7/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/7e337fde39041ad7/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/7e337fde39041ad7/back.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9786006004150","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":1393,"nobat_chap":2,"description":"کتاب هوش تجاری در SQL Server 2008 توسط مهندس رامین مولاناپور و مهندس لقمان محمد زاده پیرامون BI - SQL Server Integration Service - Analaysis Services - SQL Server Reporting Services - - SQL Server Int...","pages_count":152,"keywords":"null","token":"7e337fde39041ad7","created_at":"2017-10-16 12:59:20","updated_at":"2018-11-10 11:23:04","publisher_id":66,"deleted_at":null,"published_at":"2017-11-24 17:02:47","available_for_web":1,"publisher_title":"آتی نگر","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":699,"title":"مهندس رامین مولاناپور","meta_title":"مهندس رامین مولاناپور","meta_description":"مهندس رامین مولاناپور - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهندس رامین","lastname":"مولاناپور","token":"8e7c230e0c5f27aa","created_at":"2017-10-15 12:57:43","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":702,"title":"مهندس لقمان محمدزاده","meta_title":"مهندس لقمان محمدزاده","meta_description":"مهندس لقمان محمدزاده - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهندس لقمان","lastname":"محمدزاده","token":"dfa91beaefb37c02","created_at":"2017-10-15 12:57:55","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":699,"title":"مهندس رامین مولاناپور","meta_title":"مهندس رامین مولاناپور","meta_description":"مهندس رامین مولاناپور - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهندس رامین","lastname":"مولاناپور","token":"8e7c230e0c5f27aa","created_at":"2017-10-15 12:57:43","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":702,"title":"مهندس لقمان محمدزاده","meta_title":"مهندس لقمان محمدزاده","meta_description":"مهندس لقمان محمدزاده - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهندس لقمان","lastname":"محمدزاده","token":"dfa91beaefb37c02","created_at":"2017-10-15 12:57:55","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":282,"file":"59e47bf11aacc9.82638499.pdf","book_id":303,"toc":"[]","created_at":"2017-10-16 12:59:21","updated_at":"2018-11-10 11:23:04","process_started_at":"2017-11-10 01:46:08","process_done_at":"2017-11-10 01:49:38","process_failed_at":null,"pages_count":152,"version":"5.15.2","dir":"rtl","password":"078d3ee52b1fd8dcd80772359e97cb0dc69880bd3e37a4c707e6ab9ea8133a46c2c2a35fdadbb231766051b44e283a260c761188d2511d6101d02e8509398d89","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۵۲"},"publisher":{"id":66,"title":"آتی نگر","description":null,"token":"63383be36968416c","slug":"آتی-نگر"},"study_subjects":[{"id":38143,"title":"نظریه علوم کامپیوتر","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"2fadf122378a9578","type":"","books_count":48,"created_at":"2017-10-07 11:58:25","updated_at":"2017-12-09 13:45:36","study_fields":[{"id":1519,"title":"علوم کامپیوتر","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":10,"token":"d0ad77b4640710f1","books_count":70,"created_at":"2017-10-07 11:22:59","updated_at":"2023-09-05 13:35:29","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":708,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-09-17 13:41:34"}]}]}],"price_fa":"۱۱‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%87%D9%88%D8%B4-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-SQL-Server-2008","urlify":"%D9%87%D9%88%D8%B4-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-SQL-Server-2008","pages_count_fa":"۱۵۲","previews":null,"score":0},{"id":459,"title":"سیستم‌های اطلاعاتی عملیاتی و سازمانی","price":12500,"ebook_price":"۶‌,‌۲۵۰","rent_3_price":"۳‌,‌۱۲۵","rent_6_price":"۴‌,‌۳۷۵","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۲‌,‌۵۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/96d46b8153dcc2df/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/96d46b8153dcc2df/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/96d46b8153dcc2df/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/96d46b8153dcc2df/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/96d46b8153dcc2df/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/96d46b8153dcc2df/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/96d46b8153dcc2df/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/96d46b8153dcc2df/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/96d46b8153dcc2df/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/96d46b8153dcc2df/back.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9786007631324","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":1394,"nobat_chap":1,"description":"کتاب سیستم‌های اطلاعاتی عملیاتی و سازمانی توسط مهندس علیرضا مشهدی ایوز پیرامون برنامه‌ریزی عملیاتی و سیستم‌های کنترلی - سیستم‌های اطلاعاتی سازمانی - هوش تجاری و پشتیبانی از سیستم - به نگارش در آمده اس...","pages_count":182,"keywords":"null","token":"96d46b8153dcc2df","created_at":"2017-10-17 13:00:39","updated_at":"2018-09-17 12:11:26","publisher_id":66,"deleted_at":null,"published_at":"2017-11-24 17:02:47","available_for_web":1,"publisher_title":"آتی نگر","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":773,"title":"مهندس علیرضا مشهدی ایوز","meta_title":"مهندس علیرضا مشهدی ایوز","meta_description":"مهندس علیرضا مشهدی ایوز - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهندس علیرضا","lastname":"مشهدی ایوز","token":"3d6c0bf11f7a5be0","created_at":"2017-10-15 14:40:01","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":773,"title":"مهندس علیرضا مشهدی ایوز","meta_title":"مهندس علیرضا مشهدی ایوز","meta_description":"مهندس علیرضا مشهدی ایوز - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهندس علیرضا","lastname":"مشهدی ایوز","token":"3d6c0bf11f7a5be0","created_at":"2017-10-15 14:40:01","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":438,"file":"59e5cdbf46f420.46383103.pdf","book_id":459,"toc":"[{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0627\\u0648\\u0644 \\u0628\\u0631\\u0646\\u0627\\u0645\\u0647 \\u0631\\u06cc\\u0632\\u06cc \\u0639\\u0645\\u0644\\u06cc\\u0627\\u062a\\u06cc \\u0648 \\u0633\\u06cc\\u0633\\u062a\\u0645\\u200c\\u0647\\u0627\\u06cc \\u06a9\\u0646\\u062a\\u0631\\u0644\\u06cc\",\"page\":\"6\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u062f\\u0648\\u0645 \\u0633\\u06cc\\u0633\\u062a\\u0645\\u200c\\u0647\\u0627\\u06cc \\u0627\\u0637\\u0644\\u0627\\u0639\\u0627\\u062a\\u06cc \\u0633\\u0627\\u0632\\u0645\\u0627\\u0646\\u06cc\",\"page\":\"56\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0633\\u0648\\u0645 \\u0647\\u0648\\u0634 \\u062a\\u062c\\u0627\\u0631\\u06cc \\u0648 \\u067e\\u0634\\u062a\\u06cc\\u0628\\u0627\\u0646\\u06cc \\u0627\\u0632 \\u062a\\u0635\\u0645\\u06cc\\u0645\",\"page\":\"118\"}]","created_at":"2017-10-17 13:00:39","updated_at":"2018-09-17 12:11:27","process_started_at":"2017-11-10 06:39:25","process_done_at":"2017-11-10 06:44:00","process_failed_at":null,"pages_count":182,"version":"5.15.3","dir":"rtl","password":"40e479a349daaa5bb61ab46c0a8c8d097dc23b3649fcd62269b98c7105fd897188170c83b2836740d6282b1d22ed28659f958cab2d7d133af82d7832c43d26be","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۸۲"},"publisher":{"id":66,"title":"آتی نگر","description":null,"token":"63383be36968416c","slug":"آتی-نگر"},"study_subjects":[{"id":24394,"title":"سیستم های اطلاعاتی استراتژیک","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"4f6949ff7fb94511","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:37:46","updated_at":"2017-12-09 13:45:39","study_fields":[{"id":349,"title":"مدیریت کسب و کار گرایش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":10,"token":"f71d9a87bde852d0","books_count":100,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2023-09-17 16:38:20","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1325,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-09-20 10:48:33"}]}]},{"id":24403,"title":"سیستم های اطلاعاتی مدیریت پیشرفته","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"33d66b805f86d35f","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:37:49","updated_at":"2017-12-09 13:45:39","study_fields":[{"id":526,"title":"مدیریت صنعتی گرایش مدیریت کیفیت و بهره وری","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":10,"token":"630fed3af6f0c8fc","books_count":12,"created_at":"2017-10-07 11:22:51","updated_at":"2023-05-17 13:08:47","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1325,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-09-20 10:48:33"}]},{"id":529,"title":"مدیریت صنعتی گرایش مدیریت پروژه","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":10,"token":"71b6d3738263be00","books_count":17,"created_at":"2017-10-07 11:22:51","updated_at":"2023-05-17 13:08:47","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1325,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-09-20 10:48:33"}]}]}],"price_fa":"۱۲‌,‌۵۰۰","titleLink":"%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C","urlify":"%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C","pages_count_fa":"۱۸۲","previews":null,"score":0},{"id":450,"title":"چگونه ارایه‌ای موفق داشته باشیم","price":45000,"ebook_price":"۲۲‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۱۱‌,‌۲۵۰","rent_6_price":"۱۳‌,‌۵۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۴۵‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/27dd8bf90dc74189/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/27dd8bf90dc74189/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/27dd8bf90dc74189/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/27dd8bf90dc74189/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/27dd8bf90dc74189/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/27dd8bf90dc74189/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/27dd8bf90dc74189/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/27dd8bf90dc74189/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/27dd8bf90dc74189/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/27dd8bf90dc74189/back.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9786007631362","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":1394,"nobat_chap":1,"description":"کتاب چگونه ارایه‌ای موفق داشته باشیم توسط امیر بهبودی پیرامون محتوا - طراحی - اجرا به نگارش در آمده است....","pages_count":128,"keywords":"null","token":"27dd8bf90dc74189","created_at":"2017-10-17 12:48:32","updated_at":"2023-01-08 17:21:58","publisher_id":66,"deleted_at":null,"published_at":"2017-11-24 17:02:47","available_for_web":1,"publisher_title":"آتی نگر","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":860,"title":"امیر بهبودی","meta_title":"امیر بهبودی","meta_description":"امیر بهبودی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"امیر","lastname":"بهبودی","token":"5d85d1db227f2c30","created_at":"2017-10-15 15:47:00","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":860,"title":"امیر بهبودی","meta_title":"امیر بهبودی","meta_description":"امیر بهبودی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"امیر","lastname":"بهبودی","token":"5d85d1db227f2c30","created_at":"2017-10-15 15:47:00","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"translator"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":429,"file":"59e5cae896a6a4.71443392.pdf","book_id":450,"toc":"[{\"title\":\"1 \\u0645\\u0642\\u062f\\u0645\\u0647\",\"page\":\"12\"},{\"title\":\"2 \\u0645\\u062d\\u062a\\u0648\\u0627\",\"page\":\"20\"},{\"title\":\"3 \\u0637\\u0631\\u0627\\u062d\\u06cc\",\"page\":\"38\"},{\"title\":\"4 \\u0627\\u062c\\u0631\\u0627\",\"page\":\"108\"},{\"title\":\"5 \\u0645\\u0646\\u0627\\u0628\\u0639\",\"page\":\"127\"}]","created_at":"2017-10-17 12:48:32","updated_at":"2018-09-16 16:59:11","process_started_at":"2017-11-10 06:23:30","process_done_at":"2017-11-10 06:26:05","process_failed_at":null,"pages_count":128,"version":"5.15.3","dir":"rtl","password":"681e842a8bc778940c5d84d58279b05bd82a937a5c5f3943780a511e4edf94ab04bc6cdb66768832eb047d499459bccc3e48e986dadf4e06bd0f15128af9d7c4","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۲۸"},"publisher":{"id":66,"title":"آتی نگر","description":null,"token":"63383be36968416c","slug":"آتی-نگر"},"study_subjects":[{"id":3064,"title":"اصول مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"784b4167e5f3fd0f","type":"","books_count":3,"created_at":"2017-10-07 11:24:24","updated_at":"2019-10-07 10:57:51","study_fields":[{"id":1231,"title":"مهندسی پزشکی گرایش فناوری اطلاعات","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":10,"token":"65c17826516bffd4","books_count":3,"created_at":"2017-10-07 11:22:56","updated_at":"2019-10-07 10:57:51","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":708,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-09-17 13:41:34"}]}]}],"price_fa":"۴۵‌,‌۰۰۰","titleLink":"%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%85","urlify":"%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%85","pages_count_fa":"۱۲۸","previews":null,"score":0}],"titleLink":"%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-Python","simpleDescription":"<p>کتاب برنامه نویسی کاربردی با Python توسط مهندس مایده حاجی آقا محسنی و مهندس سجاد ملکی پیرامون تجربه با پیتون - عناصر Py - بسته&zwnj;های داده&zwnj;ای Python - ساختار کدها - اعداد و رشته&zwnj;ها و متغیرها - ماژول&zwnj;ها - اشیا و کلاس&zwnj;ها - تغییر شکل داده&zwnj;ها - وب ساماندهی - سیستم&zwnj;ها - همزمانی شبکه&zwnj;ها - برنامه نویسی مبتنی بر پیتون به نگارش در آمده است.</p>","ebook_price_en":80000,"print_price_en":160000,"urlify":"%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-Python","pages_count_fa":"۵۱۲","authorTitle":"مائده حاجی آقا محسنی, سجاد ملکی","study_fields":[{"id":7,"title":"بیوانفورماتیک","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":10,"token":"22210bff065ba20c","books_count":21,"created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2023-08-12 15:20:03","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":708,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-09-17 13:41:34","titleLink":"%D9%81%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C"}],"titleLink":"%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9"},{"id":1120,"title":"تکنولوژی آموزشی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":10,"token":"970efdd2df574a12","books_count":7,"created_at":"2017-10-07 11:22:55","updated_at":"2022-10-17 11:28:52","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1325,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-09-20 10:48:33","titleLink":"%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C"}],"titleLink":"%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C"},{"id":1519,"title":"علوم کامپیوتر","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":10,"token":"d0ad77b4640710f1","books_count":70,"created_at":"2017-10-07 11:22:59","updated_at":"2023-09-05 13:35:29","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":708,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-09-17 13:41:34","titleLink":"%D9%81%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C"}],"titleLink":"%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1"}],"study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":708,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-09-17 13:41:34","titleLink":"%D9%81%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C"},{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1325,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-09-20 10:48:33","titleLink":"%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C"}],"backLinks":[{"sefr":{"link":"/","title":"بوکت"},"yek":{"link":"/study-group/10/%D9%81%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C","title":"فنی و مهندسی"},"do":{"link":"/study-field/7/%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9","title":"بیوانفورماتیک"},"se":{"link":"/study-subject/37/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2open-source","title":"  آشنایی با برنامه نویسی با متن باز(open source)"}},{"sefr":{"link":"/","title":"بوکت"},"yek":{"link":"/study-group/10/%D9%81%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C","title":"فنی و مهندسی"},"do":{"link":"/study-field/1120/%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C","title":"تکنولوژی آموزشی"},"se":{"link":"/study-subject/37/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2open-source","title":"  آشنایی با برنامه نویسی با متن باز(open source)"}},{"sefr":{"link":"/","title":"بوکت"},"yek":{"link":"/study-group/10/%D9%81%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C","title":"فنی و مهندسی"},"do":{"link":"/study-field/1519/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1","title":"علوم کامپیوتر"},"se":{"link":"/study-subject/37/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2open-source","title":"  آشنایی با برنامه نویسی با متن باز(open source)"}}],"tocStr":"فصل 1 یک تجربه Python, فصل 2 اعداد رشته ها و متغیرها, فصل 3 بسته داده ای Python لیست ها چندتایی ها دیکشنری ها مجموعه ها, فصل 4 پوسته Python ساختار کدها, فصل 5 جعبه های Python ماژول ها بسته ها و برنامه ها, فصل 6 اشیاء و کلاس ها, فصل 7 مانند حرفه ای ها داده ها را تغییر شکل دهید, فصل 8 داده ها باید به جایی بروند, فصل 9 وب سامان‌دهی شده, فصل10 سیستم ها, فصل 11 هم‌زمانی و شبکه2ها, فصل12 یک برنامه نویس مبتنی بر Python شوید","url":"/books/8e2e4ef5248c6eac/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-Python?q=%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%20%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%20Python","ScapedDescription":" کتاب برنامه نویسی کاربردی با Python توسط مهندس مایده حاجی آقا محسنی و مهندس سجاد ملکی پیرامون تجربه با پیتون - عناصر Py - بسته&zwnj;های داده&zwnj;ای Python - ساختار کدها - اعداد و رشته&zwnj;ها و متغیرها - ماژول&zwnj;ها - اشیا و کلاس&zwnj;ها - تغییر شکل داده&zwnj;ها - وب ساماندهی - سیستم&zwnj;ها - همزمانی شبکه&zwnj;ها - برنامه نویسی مبتنی بر پیتون به نگارش در آمده است. ","faq":[{"question":" نحوه کرایه ایبوک 6 ماهه کتاب برنامه نویسی کاربردی با Python به چه صورت است ؟ ","answer":" شما می توانید کتاب برنامه نویسی کاربردی با Python را با قیمت ۴۸‌,‌۰۰۰ تومان از طریق بوکت کرایه کنید"},{"question":" نحوه کرایه ایبوک 3 ماهه کتاب برنامه نویسی کاربردی با Python به چه صورت است ؟ ","answer":" شما می توانید کتاب برنامه نویسی کاربردی با Python را با قیمت ۴۰‌,‌۰۰۰ تومان از طریق بوکت کرایه کنید"},{"question":" نحوه خرید ایبوک کتاب برنامه نویسی کاربردی با Python به چه صورت است ؟ ","answer":" شما می توانید کتاب برنامه نویسی کاربردی با Python را با قیمت ۸۰‌,‌۰۰۰ تومان از طریق بوکت خرید کنید"},{"question":" نسخه چاپی کتاب برنامه نویسی کاربردی با Python چه قیمتی دارد ؟ ","answer":" شما می توانید کتاب برنامه نویسی کاربردی با Python را با قیمت ۱۶۰‌,‌۰۰۰ تومان به صورت چاپی از طریق بوکت خرید نمایید"},{"question":" نویسندگان کتاب برنامه نویسی کاربردی با Python ؟ ","answer":" مائده حاجی آقا محسنی , سجاد ملکی "},{"question":" درباره کتاب برنامه نویسی کاربردی با Python ؟ ","answer":" کتاب برنامه نویسی کاربردی با Python توسط مهندس مایده حاجی آقا محسنی و مهندس سجاد ملکی پیرامون تجربه با پیتون - عناصر Py - بسته&zwnj;های داده&zwnj;ای Python - ساختار کدها - اعداد و رشته&zwnj;ها و متغیرها - ماژول&zwnj;ها - اشیا و کلاس&zwnj;ها - تغییر شکل داده&zwnj;ها - وب ساماندهی - سیستم&zwnj;ها - همزمانی شبکه&zwnj;ها - برنامه نویسی مبتنی بر پیتون به نگارش در آمده است. "},{"question":" کتاب برنامه نویسی کاربردی با Python در چه سالی چاپ شده است ؟ ","answer":"۱۳۹۶"},{"question":" ناشر کتاب برنامه نویسی کاربردی با Python چه کسی است ؟ ","answer":"آتی نگر"},{"question":" کتاب برنامه نویسی کاربردی با Python در چه پلتفرم هایی قابل مطالعه است ؟ ","answer":"قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت"},{"question":" شابک کتاب برنامه نویسی کاربردی با Python چیست ؟ ","answer":"9786007631584"}]}

سوالات متداول


نحوه کرایه ایبوک 6 ماهه کتاب برنامه نویسی کاربردی با Python به چه صورت است ؟

شما می توانید کتاب برنامه نویسی کاربردی با Python را با قیمت ۴۸‌,‌۰۰۰ تومان از طریق بوکت کرایه کنید

نحوه کرایه ایبوک 3 ماهه کتاب برنامه نویسی کاربردی با Python به چه صورت است ؟

شما می توانید کتاب برنامه نویسی کاربردی با Python را با قیمت ۴۰‌,‌۰۰۰ تومان از طریق بوکت کرایه کنید

نحوه خرید ایبوک کتاب برنامه نویسی کاربردی با Python به چه صورت است ؟

شما می توانید کتاب برنامه نویسی کاربردی با Python را با قیمت ۸۰‌,‌۰۰۰ تومان از طریق بوکت خرید کنید

نسخه چاپی کتاب برنامه نویسی کاربردی با Python چه قیمتی دارد ؟

شما می توانید کتاب برنامه نویسی کاربردی با Python را با قیمت ۱۶۰‌,‌۰۰۰ تومان به صورت چاپی از طریق بوکت خرید نمایید

نویسندگان کتاب برنامه نویسی کاربردی با Python ؟

مائده حاجی آقا محسنی , سجاد ملکی

درباره کتاب برنامه نویسی کاربردی با Python ؟

کتاب برنامه نویسی کاربردی با Python توسط مهندس مایده حاجی آقا محسنی و مهندس سجاد ملکی پیرامون تجربه با پیتون - عناصر Py - بسته‌های داده‌ای Python - ساختار کدها - اعداد و رشته‌ها و متغیرها - ماژول‌ها - اشیا و کلاس‌ها - تغییر شکل داده‌ها - وب ساماندهی - سیستم‌ها - همزمانی شبکه‌ها - برنامه نویسی مبتنی بر پیتون به نگارش در آمده است.

کتاب برنامه نویسی کاربردی با Python در چه سالی چاپ شده است ؟

۱۳۹۶

ناشر کتاب برنامه نویسی کاربردی با Python چه کسی است ؟

آتی نگر

کتاب برنامه نویسی کاربردی با Python در چه پلتفرم هایی قابل مطالعه است ؟

قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت

شابک کتاب برنامه نویسی کاربردی با Python چیست ؟

9786007631584

خرید یا کرایه
cancel
19