دانلود کتاب های انتشارات آتی نگر دانلود کتاب های انتشارات آتی نگر

%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C بازگشت

معماری سازمانی

مهندس مهران کرمی , مهندس ابراهیم علایی فردانبه ,
%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-Comsol-Multiphysics بازگشت

مرجع کامل نرم‌افزار Comsol Multiphysics

دکتر ناصر ثقهالاسلامی , مهندس احمد اخوت , مهندس محمدعلی حاج عسگرخانی , مهندس بهاره تنهایی ,
Silversight-%D9%88-WPF-%D8%AF%D8%B1-C--4.0 بازگشت

Silversight و WPF در C # 4.0

مهندس رامین مولاناپور , مهندس لقمان محمدزاده ,
%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%DA%A9-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA بازگشت

مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات

مهندس رامین مولاناپور , مهندس مهران کرمی , رضا مرادی , چو انگ کی ,
%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7 بازگشت

مدیریت دانش در عمل (سیستم‌ها و فرآیندها)

دکتر امیر هوشنگ تاج فر , مهندس هانیه هوشمند , سمیه میرزایی ونی ,
%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-PHP-7 بازگشت

آموزش کاربردی PHP 7

مایده حاجی آقا محسنی , سجاد ملکی ,
%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA بازگشت

ابزارهای مدیریت

دارل ک رگبی , امیر بهبودی , اسما بهبودی ,
%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%88-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-Microsoft-SQL-Server-2016 بازگشت

اصول و مبانی علوم داده‌ای با Microsoft SQL Server 2016

دکتر یعقوب فرجامی , مهندس محمد معین فاضلی ,
%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D9%84%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%85 بازگشت

برنامه نویسی بانک‌های اطلاعاتی در پلت فرم

مهندس رامین مولاناپور , مهندس لقمان محمدزاده , دکتر احمد فراهی ,
%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C بازگشت

مشتریان الکترونیکی

محراب سیمین , زهرا صحرایی ,
{"id":66,"title":"انتشارات آتی نگر","manager":"رامین مولاناپور","shaba":"IR240190000000102879850000","bank_name":"صادرات","description":"بر اساس قیمت 1.25 کتاب لحاظ شده است","ebook_profit":70,"rent_3_profit":70,"rent_6_profit":70,"rent_12_profit":70,"print_profit":70,"logo":null,"token":"63383be36968416c","slug":"آتی-نگر","rent_1_week_profit":0,"account":{"title":"آتی نگر","email":"info@ati-negar.com","role":"publisher","confirmed":1,"phone":null,"token":"bd3906c4e738b9fe","oauth_provider":null,"address":null,"postal_code":null,"invite_code":"3lym7o","inviter_id":null,"change_password_at":"2017-10-07 11:22:37","created_at":"2017-10-15 12:42:14","updated_at":"2017-10-15 12:42:14","bazaar_credit":0,"description":"info@ati-negar.com"},"city":{"title":"تهران","token":"9eb81c33a7bdf0bd"}}

خرید یا کرایه
cancel
19