1. بوکت
  2. علوم انسانی
  3. مدیریت فناوری اطلاعات گرایش سیستم های اطلاعاتی پیشرفته
  4. مهندسی نرم افزار به کمک کامپیوتر
  5. کتاب مدیریت توسعه نرم‌افزار

مدیریت توسعه نرم‌افزار


نویسنده : راجر اس پرسمن

مترجمان : مهندس رامین مولاناپور , دکتر امیر هوشنگ تاج فر , مهندس بهزاد لک


درباره کتاب مدیریت توسعه نرم‌افزار

کتاب مدیریت توسعه نرم‌افزار توسط دکتر امیرهوشنگ تاج فر، مهندس رامین مولاناپور و مهندس بهزاد لک پیرامون مدیریت پروژه - معیارهای فرآیند و پروژه - برآورد پروژه های نرم‌افزاری - زمان‌بندی پروژه - مدیریت ریسک - نگهداری و بازمهندسی - بهبود فرآیند نرم‌افزار - گرایشات شکل گرفته در مهندسی نرم‌افزار - به نگارش در آمده است.

سال
۱۳۹۳
ناشر
آتی نگر
تعداد صفحات
۲۶۸
شابک
9786006004877
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران

مشخصات کتاب مدیریت توسعه نرم‌افزارکتاب‌های مشابه کتاب مدیریت توسعه نرم‌افزار


خرید یا کرایه
cancel
19