1. بوکت
  2. فنی و مهندسی
  3. مهندسی صنایع
  4. مهندسی صنایع
  5. کتاب توالی عملیات و زمانبندی

توالی عملیات و زمانبندی


نویسنده : کنت .آر.بیکر

مترجمان : دکتر فرهاد قاسمی طاری , دکتر سیدمحمدتقی فاطمی قمی


درباره کتاب توالی عملیات و زمانبندی

این کتاب نسخه ی الکترونیکی بوکت ندارد! چون متاسفانه تاکنون موفق به همکاری با ناشر این کتاب نشده ایم. درنتیجه به همراه نسخه چاپی (کتاب) نسخه الکترونیکی بوکت ارائه نمی‌شود.

سال
۱۳۹۶
تعداد صفحات
۳۴۴
شابک
9789646379152
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران

مشخصات کتاب توالی عملیات و زمانبندیدرس‌ها

مهندسی صنایع

رشته ها

مهندسی صنایع

گروه های تحصیلی

فنی و مهندسی


خرید یا کرایه
cancel
19